Advertentie

De relatie tussen ‘bewust-zijn’ en ‘waarheid’..x

x

De relatie tussen bewustzijn en waarheid..

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Hoe meer ons bewustzijn toeneemt, hoe duidelijker het wordt dat de waarheid continu verandert, omdat je door het hogere bewustzijn toegang krijgt tot een groter plaatje. Dus de ene keer kan het zo zijn dat iets glashelder lijkt, maar bekijk je het na een tijdje opnieuw, dan kan het zo maar zijn dat alles volledig anders in elkaar blijkt te zitten. In de afgelopen maanden is mijn waarheid continu bijgesteld. Een heleboel informatie die ik vorig jaar nog aan de kant schoof omdat het niet resoneerde, bekijk ik nu van een andere kant, waardoor het ineens een volledig nieuwe betekenis krijgt. Dit staat allemaal in verband met het gigantische transformatieproces waar we als mensheid wereldwijd doorheen gaan. ‘Wat is de waarheid?’, is een vraag die met de dag moeilijker te beantwoorden is.

Wat ook steeds duidelijker zichtbaar wordt, is dat alles twee kanten heeft, een positieve en een negatieve. De positieve wordt belicht door de vrijheidsstrijders en brengt je naar een hogere trilling. De negatieve is afkomstig van de DeepState en houdt je in de illusie. Daar overheerst angst met als doel je in een lagere frequentie te houden. Neem bijvoorbeeld de technologie. De technologie die in het universum wordt gebruikt is organisch en werkt voor de mens. De technologie ontwikkeld door de DeepState leidt tot vernietiging.

De misleiding waarmee we duizenden jaren gevangen zijn gehouden, kon plaatsvinden omdat ons geheugen bij iedere geboorte keer op keer werd gewist. We hadden niet in de gaten, dat we hier als mensheid gevangen zaten in een reïncarnatie lus. De machthebbers daarentegen, hadden toegang tot het volledige plaatje en hoefden, om ons te kunnen misleiden, slechts minimale veranderingen aan te brengen aan de waarheid. Dit werd heel bewust gedaan, om te voorkomen dat mensen die wakker begonnen te worden, onmiddellijk in de gaten zouden krijgen wat er gaande was.

Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘Ashtar Command’.
De Ashtar Command is wereldwijd bekend om zijn channelings, waarin ze zich voordoen als de grote redders van de mensheid. Sinds kort is bekend geworden, dat de Ashtar Command daadwerkelijk bestaat. Ze houden zich verscholen in de atmosfeer van Jupiter. Het is een militaire organisatie, die zich echter op geen enkele wijze bezig houdt met channelings. Zij werken nauw samen met de allianties, die bezig zijn ons zonnestelsel op te schonen en weer veilig te maken.

Alle channelings, die dus onder de naam van de Ashtar Command verschijnen, zijn afkomstig van machthebbers zelf, met als doel om de mensheid te onderwerpen. Ook bestaan de aartsengelen. Hun bewustzijn ligt ver onder dat van de mens. Ze staan ons af en toe  bij maar willen op geen enkele wijze aanbeden worden omdat ze weten dat we daar onze soevereiniteit mee uit handen geven.

De fysieke wereld IS de camouflage van JOUW ZIELE-ESSENTIE..!
In de 3de dimensionale dichtheid, waarin we ons hier bevinden, is slechts 2% van de onze fysieke wereld zichtbaar. Dit houdt in, dat we 98% niet kunnen waarnemen. Dus eigenlijk als je het nuchter bekijkt, kunnen we enkel zwart en wit zien en is het hele kleurenspectrum wat zich hiertussen in bevindt, volledig onzichtbaar. Er zal dus straks een enorme wereld voor ons opengaan wanneer we terugkeren in de hogere dimensies. Dit is niet of nauwelijks te bevatten als je daarover na gaat denken. Ze willen ons laten geloven dat we maar 5 zintuigen hebben, maar we hebben veel meer. Deze zitten gekoppeld aan het DNA dat momenteel is uitgeschakeld.

Wij mensen zijn, wanneer we weer aangezet worden, sterker dan zonlicht. Iedere cel in ons lichaam bezit 1,4 Volt. Ons hele lichaam bestaat uit ongeveer 500 triljoen cellen. Dit houdt in, dat we dus uit ongeveer 700 triljoen Volt bestaan. Wij zijn in staat om alles dat leeft te verwarmen. Dit is de reden dat alle levende wezens zich aangetrokken voelen tot de mens. Het is een licht van Liefde.

Het gros van de mensheid is gedoofd geraakt, omdat ze niet langer in contact staat met wat ze voelt, dus met het hart, waarmee ze verbonden is met de godskracht. Alles wordt mentaal beredeneerd en dat leidt automatisch tot vernietiging. Het duidelijkste voorbeeld van nu is, dat ze volledig aan de zelf-helende functie voorbijgaat van ons unieke afweersysteem.

HET ONGELOOF VÁN en ÍN DE EIGEN POTENTIE!!
Ze denkt een vaccinatie nodig te hebben om zichzelf te kunnen beschermen. Dit heeft zover kunnen komen, omdat ze de wezens gingen geloven, die niet, of niet de langer de godskracht in zich meedragen. Iedere generatie is, door het ingevoerde schoolsysteem begin 1900, alsmaar dommer gemaakt. Vooral in het digitale tijdperk is er heel veel kennis weggesluisd.

De duiding van de DNA-‘lagen’ door de onstoffelijke bron: ‘KRYON’. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit ‘lichtlagen’.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet gere-activeerd. (klik voor lead naar artikel hierover van KRYON)

Het was de bedoeling om de mens volledig vast te kunnen zetten in een artificiële wereld, wat het einde van de mensheid hier op aarde zou hebben betekend. Ze hebben de mens proberen te laten geloven, dat je met je verstand de onderlinge verhouding van materie kunt wijzigen, om zo een andere orde van gevoelens te ervaren die kunstmatig zijn. Hierdoor ontstond een diep gemis en werden we steeds ongelukkiger. Dat gemis werd gecompenseerd door materiële zaken. Maar liefde kun je niet kopen, al ben je nog zo rijk.

De DeepState heeft in de afgelopen jaren continu de keus gehad, om met de waarheid naar buiten te komen. Ze bleven echter hun leugen in stand houden, met de bedoeling alles in elkaar te laten storten en daar zo veel mogelijk geld aan te kunnen verdienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat Big Farma ons heeft aangedaan. Ze hebben willens en wetens mensen ziek gemaakt en waren ervan overtuigd, dat de waarheid voor altijd verborgen zou blijven.

Ze hebben de natuurlijke geneesmiddelen gekopieerd en vervangen door gepatenteerde chemische medicijnen waarvan ze wisten dat dit mensen ziek en afhankelijk zou maken, en er zo dus heel veel geld aan te kunnen verdienen.  Zo werden Ivermectine en HCQ verboden, die al jaren geleden hebben bewezen heel effectief te zijn bij allerlei virussen en zelfs bij kanker. Deze hadden Covid-19 binnen de kortste keren kunnen neutraliseren.

Vervolgens werd het creëren van ANGST ingezet met behulp van de media, die wereldwijd in handen is van slechts 6 eigenaren! Hiermee probeerden ze de massa te overtuigen, dat het om een werkelijke ‘pandemie’ ging, terwijl we spreken moeten over een ‘PLANdemie’..! Ziekenhuizen werden uitbetaald voor iedere zogenaamde Covid dode, die in werkelijkheid aan iets geheel anders was overleden. Grieppatiënten werden op de IC aan de beademing geplaatst.

Dit had tot gevolg dat deze slachtoffers keer op keer hun eigen virussen inademden, die zo in kracht konden toenemen en een dodelijke longontsteking veroorzaakten. Deze mensen gingen de boeken in als een Covid dode. Er werd met PCR-testen gewerkt waarvan vanaf het begin bekend was, dat deze vals positieve uitslagen gaven. De werkelijke pandemie werd gecreëerd door de vaccins die het Covid-virus in zich hadden, waarmee het afweersysteem wordt uitgeschakeld.

De vrijheidsstrijders waren op de hoogte van het draaiboek van de DeepState. Deze bestond natuurlijk niet alleen uit Big Pharma en de Media, maar ook uit Hollywood, de sportorganisaties, tv-producties, corrupte politici en corporaties. Zij hadden in de gaten, dat de enige manier om de DeepState voor eens en altijd te vernietigen, ze datgene te laten doen waar ze het beste in zijn, namelijk leugens, fraude en bedrog. Hierdoor werd het voor de massa zichtbaar. Want waarom zou je anders de documenten over de inhoud van de vaccins voor 75 jaar geheim willen houden, als je niets te verbergen hebt. (HIER)

TLS – ‘TheLightSystem’..
De ‘TLS’ (the Light system) is de tegenhanger van de CIA. Ze helpen de mensheid om een hogere staat van bewustzijn te bereiken. Ze bestaan al duizenden jaren en verrichten werk, dat rechtstreeks gekoppeld is aan het Christusbewustzijn maar heeft niets te maken met religie, ras, gender of leeftijd. Iedereen is hierin vertegenwoordigd.

Deze TLS bestaat uit ongeveer 7000 geïnitieerde agenten, verspreid over de hele wereld, die allemaal een dubbelleven leiden. Hun omgeving zal niet weten dat ze deze functie bij TLS vervullen, omdat er een strikte geheimhouding heerst binnen deze organisatie. TLS is vertegenwoordigd in alle belangrijke steden wereldwijd. Ieder kantoor heeft een eigen manager. Deze managers doen op hun beurt verslag aan de leidinggevenden aan de top.

Sommigen van de TLS-leden zijn zeer bekend in de politiek, of als producent of in de media, maar de meeste leden zijn onopvallend en komen voort uit alle lagen van de bevolking. Ze hebben zich op allerlei sleutelposities geïnstalleerd. Een aantal van deze leden is voor onze begrippen onvoorstelbaar oud. (Het oudste levende lid schijnt zelfs 646 jaar oud te zijn..) Zou je deze personen op straat tegenkomen, dan zien ze eruit als een zeer gezond iemand van middelbare leeftijd. Ook zijn alle rassen vertegenwoordigd, zowel aards, als buitenaards.

Ze beschikken over zeer geavanceerde technologie, die de bestaande wetenschap volledig binnenste buiten zou keren. Zo zijn ze bijvoorbeeld in staat om tijd en ruimte te overstijgen. Door de initiaties zijn ze in staat om te leviteren, of zonder apparatuur uren onder water te verblijven. Zouden ze echter misbruik maken van hun posities, dan kunnen deze initiaties ook weer ingetrokken worden. Ze voeren opdrachten uit, die zowel fysiek als spiritueel zijn. Fysieke opdrachten bestaan o.a. uit het bemachtigen en kopiëren van belangrijke documenten in een privé- of openbaar kantoor. Dit gebeurt vaak door iemand af te leiden en zo het materiaal mee te nemen.

Spirituele opdrachten bestaan uit mind games, zoals bijvoorbeeld iemands kijk op het leven veranderen, of iemands mening veranderen over bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld bij politici. Dit wordt op een manier gedaan, dat de betreffende personen niet in de gaten hebben, dat ze bewerkt worden. Dit kan per missie verschillen. Het ultieme doel achter alle missies is de balans terug te brengen in het universum en de mensheid van dienst te kunnen zijn. Geweld wordt vermeden, al zijn ze heel goed in staat om zichzelf, met behulp van hun innerlijke krachten, te verdedigen.

De reden dat alles nu echt gaat veranderen,
heeft te maken met het feit dat we hulp krijgen vanuit het hele melkwegstelsel. Want mochten wij als mensheid op aarde niet in staat zijn onszelf te bevrijden, dan zal dit ook een negatief effect gaan krijgen op de andere planeten. In tegenstelling tot wij mensen hier op aarde, weten zij exact het moment dat de aarde in de 5de dimensionele dichtheid zal schuiven en willen dit van dichtbij aanschouwen. Ons hele luchtruim is vol ruimteschepen en daaraan is af te leiden, dat dit niet lang meer zal duren.

We zitten nu, op de nog enige resterende tijdlijn die ons naar de toekomst zal leiden. De negatieve tijdlijn is volledig geneutraliseerd. In december 2012 zijn we wereldwijd het ‘tijdperk van het Licht’ binnen geschoven. We naderen het ‘tijdperk van Liefde’, waarin onze wereld er volledig anders zal gaan uitzien. Het is een tijdperk van eenwording in plaats van verdeeldheid. Haat, oorlog, ziekte en vervuiling zullen tot het verleden gaan behoren. We zullen straks weer toegang krijgen tot unieke gaven, zoals bijvoorbeeld leviteren en telepathisch communiceren, en er zal een intergalactische communicatie bestaan tussen alle rassen in het universum.

Dus alles gaat veranderen
en wanneer een mens zonder geweld en angst kan opgroeien, dan wordt hij er steeds zekerder van dat alles aan de mens is onderworpen, en dat de mens voor alles verantwoordelijk is. Het wordt nu meer dan ooit belangrijk, dat jij je eigen onderzoek gaat doen en stopt een volger te zijn. Als volger raak je namelijk verstrikt in een groepsbewustzijn, waarbij jij jezelf kwijtraakt en een kuddedier wordt. Dit groepsbewustzijn is bijvoorbeeld ook de belangrijkste reden achter het feit, dat zoveel mensen overstag zijn gegaan en zich hebben laten vaccineren.

In 2021 zijn alle overheden wereldwijd hun machtsposities verloren, omdat alle corporaties failliet zijn verklaard. ( Alle overheden zijn in werkelijkheid corporaties). De macht van de City of London, dus de banken en Washington DC is officieel op 31 december 2021 beëindigd. Ze proberen echter de illusie nog in stand te houden. Ze hebben alle pensioenfondsen volledig leeggeroofd. Hoe eerder dit doordringt ook bij politie, M.E. en anderen, hoe beter. Het is tijd dat ze de mensheid gaan steunen, in plaats van de corrupte overheden en gemeenteraden. Hoe eerder we onze soevereiniteit terug claimen, hoe sneller we  de nieuwe wereld inschuiven.

Het nieuwe geldsysteem zal, zo gauw dit plaatsvindt, uitgerold gaan worden, om ons naar een samenleving van overvloed te leiden. Probeer zoveel mogelijk bronnen te bestuderen en te beluisteren. Voel hierbij continu welke stukken wel en welke niet resoneren, omdat jouw eigen unieke waarheid daarbinnen in verstopt ligt. Deze zal je terugleiden naar jezelf. De militairen worden wereldwijd door de leden van TLS voorbereid op wat er staat te gebeuren. Ze worden opgeleid, om de aarde weer leefbaar te maken.

Astronomische reset..
Er zijn verschillende manen naar ons deel van het melkwegstelsel gebracht, die zijn gestationeerd in de atmosfeer van Jupiter. Deze bevatten stuk voor stuk een uniek mineraal, dat ingezet kan worden voor de opschoning van de aarde. Bij een bepaalde trilling of frequentie lost dit mineraal op in water en neutraliseert alle gifstoffen en toxines, waarna deze als een natuurlijke afbreekbare substantie naar de bodem zakken. Hiermee kunnen alle oceanen, zeeën, rivieren meren etc. binnen hele korte tijd weer volledig gereinigd worden. Het lijkt een sprookje, maar besef hoe ver we als mensheid áchterop zijn gekomen, door de immense manipulatie van onze essentiële werkelijkheden.

Het zijn ook de militairen, die momenteel worden opgeleid met betrekking tot de ‘Medbeds’. Andromeda staat bekend om de meest geavanceerde medbeds. Zij begeleiden de militairen. De behandelingen zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Degenen die geïnteresseerd zijn, om te worden opgeleid, zullen worden gescreend, omdat alleen die mensen, die het puur uit liefde voor de mensheid doen, hiermee zullen mogen werken. Het medische systeem, dat gekoppeld is aan Big Farma zal volledig verdwijnen en natuurgeneeskunde zal zijn herintrede doen.

De aarde zal terugkeren als een helende planeet waar iedereen gebruik van zal mogen maken. In het hele universum zijn slechts 7 planeten, die net zo’n gevarieerde flora en fauna hebben als wij hier op aarde. Dit toont aan hoe bijzonder deze planeet is.

Harriet Algra

januari 2022

totalhealthclinic.nl

 

Bronvermelding o.a.:

(HIER)  What is TLS?

Chatter-amongst-the-ds-has-begun-option-two-chosen-collapse/

Disclosure-an-interview-with-Ray/

Alex-Collier-regenerative-medical-bed-rollouts-for-2022-with-elena-danaan-hosted-by-merrily-milmoe-december-26-2021

 

 

 

 

4 gedachten over “De relatie tussen ‘bewust-zijn’ en ‘waarheid’..

 1. Bewust zijn en de waarheid lijkt voor veel bestuurders/sters een uitdrukking te zijn die velen niet begrijpen.Een paar voorbeelden zijn: Wanneer het gaat om MH 17 dan staat voor velen al vast dat de Russen het toestel hebben neergehaald en er zijn zelfs al namen bekend van “mogelijke” daders.
  Feit is dat nog niets bewezen is en dat op dit moment de rechtszaak bezig is wat dan ook weer kan inhouden dat de vele beweringen niet bewezen worden en dat deze (vooral door de politiek en hun MSM journalisten de wereld in geholpen) verhalen niets meer zijn dan gebakken lucht.
  Feit is ook dat veel bewijs materiaal in Oekraïne is achter gebleven omdat er gesorteerd is.
  Feit is ook dat getuigen die het hebben zien gebeuren nauwelijks of niet gehoord worden.
  Een ander voorbeeld is dat veel besluiten worden genomen op basis van aannames en niet op feiten zoals dat eerst gezegd werd dat mondkapjes nauwelijks of niet zouden werken ( in de zorg lieten ze zorgmedewerkers/sters eerst onbeschermd hun werk doen).Dan denk ik het virus is kennelijk niet zo gevaarlijk en dan hoeft er ook niet gevaccineerd te worden lijkt mij omdat deze zorgmedewerkers/sters zich onbeschermd onder “corona” patiënten bevonden wat de kans dat zij ziek konden worden dan toch vergroot moet hebben en toch vond men bescherming niet nodig.Naderhand moest men wel ineens op bepaalde plaatsen mondkapjes gaan dragen.Hoe kan dat hoe kan men eerst mensen onbeschermd onder “corona” patiënten laten werken en mensen later verplichten om bescherming in de vorm van mondkapjes te laten dragen?
  Wat stelt het OMT en die zogenaamde deskundigen dan nog voor en wat zijn de adviezen van hen waard en vooral waarop is het gebaseerd? Nu ineens zijn de zelfgemaakte en gewone mondkapjes weer niet goed genoeg en willen ze weer dat we medische mondkapjes gaan dragen waarvan ze nu al kunnen vermoeden dat die er niet genoeg zullen zijn.Deze morgen keek ik naar tv en hoorde ik een vrouw (fabrikant van mondkapjes) zeggen dat de productie nu al van ongeveer 200.000 naar ongeveer 1.000.000 is opgevoerd wat goed was OM MIGRANTEN EEN BAAN TE GEVEN. Zij ziet haar inkomen natuurlijk stijgen maar ik vind haar redenatie dat het migranten een baan geeft achterlijk want waarom geen werkeloze niet migrant eerst helpen?
  Waarschijnlijk zijn die te duur en dat gaat natuurlijk van haar winst (inkomen) af,maar wees daar dan ook duidelijk over.Het OMT de ene keer is het zo en vervolgens het tegenovergestelde en ook moeten zij zien dat in heel de EU Nederland het enige land is waar niet essentiële bedrijven gesloten zijn op hun advies en mogelijk zal hun advies zijn om dit te verlengen,maar zijn zij dan zoveel slimmer dan de rest van de deskundigen in de EU die het niet nodig vinden om zaken te sluiten? Vliegtuigen kwamen uit Afrika nadat bekend was dat daar omikron was uitgebroken en eenmaal op schiphol aangekomen bleek dat besmette mensen in die toestellen zaten en werden ze aan de kant gezet maar het virus was al in Nederland aangekomen.Geen OMT advies om dit tegen te houden door vluchten vanuit Afrika te schrappen.Scholen gaan wel open terwijl men weet dat daar veel besmettingen vandaan komen die kinderen ook elders weer kunnen verspreiden,het advies? Sommige “deskundigen” willen zelfs ongeacht wat er gebeurd scholen hoe dan ook open houden.Oké maar sluit dan ook geen “niet essentiële bedrijven” terwijl multinationals (Mc Donalds,fabrieken ed) gewoon open mogen blijven.Wat betreft het OMT lijkt het mij wanneer ze steeds weer opnieuw tegenstrijdige beslissingen nemen en telkens van gedachten lijken te veranderen dat er geen sprake meer kan zijn van deskundigheid maar eerder van “natte” vinger werk al naar gelang het de politiek uitkomt waarbij niets gebaseerd is op vast staande feiten die onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn.De coalitie lijkt eerst te beslissen en zaken in te voeren en later pas de oppositie/kamer wel of geen informatie te geven maar dan is vaak al het leed geschiedt en wordt er niets meer verbeterd.Het Co2 probleem/klimaatverandering waarop is dat gebaseerd en is daar bewijs van of is het alleen maar omdat Al Gore dat fabeltje de wereld in geholpen heeft? (Miljarden willen ze hier aan gaan uitgeven) wat komende generaties terug zullen moeten gaan betalen.Corona wordt dat niet verward met griep of stralingsziekte afkomstig van bv 5G? Waarom vroeg Mona Keizer op TV aan gemeentelijke ambtenaren geen onderzoek naar 5G te doen? Is corona bewezen? Waar zijn de feiten dan is dat onafhankelijk onderzocht? De medische wereld lijkt de Big Farma te dienen met vaccines promoten die nauwelijks of niet werken of in werkzaamheid afnemen terwijl men de mogelijk ziek makende gevolgen op de langere termijn niet eens weet.Booster prikken zijn extra inkomsten voor Big Farma en er staan er nu al meerdere per persoon per jaar gepland.
  Dat zou allemaal zijn om levens te redden,maar wat hebben we eraan wanneer we overleven om vervolgens geen leven meer te hebben omdat alles kapot is gemaakt zoals de hele economie?

 2. Covid had binnen een paar weken een paar miljard gelovigen, voornamelijk gedreven door angst. Angst en hoop, bang om dood te gaan aan een onzichtbaar virus en hoop dat een bekluier en een dozijn spuiten den doodt zal uitstellen.
  Angst voor de dood en de belofte van het eeuwige leven als je maar stopt met nadenken, geen kritische vragen stellen en braaf met de kudde meelopen naar de slachtbank. Waar het met politiek en legers niet werkte liep het op rolletjes met religie.
  https://www.youtube.com/watch?v=zmEScIUcvz0

  1. Daar komt nu de (mogelijk gecreërde) situatie in het oosten van Europa nog bij.
   Eind deze week gaat de VS weer met de Russen om tafel zitten maar men verwacht er nu al weinig van.Ook lijkt het hier weer te gaan om mensen angst aan te jagen.De enige die ik hierover iets heb horen zeggen was gisteren Jesse Klaver.Nou heeft Nederland toch al de reputatie dat ze militairen slecht voor bereiden op missies zoals destijds op de Grebbeberg bv,maar ook in andere missies stonden militairen met geweren tegenover tanks en werden later deze militairen door de overheid in de steek gelaten.De ware schuldigen die verantwoordelijk waren voor het fiasco in het voormalige Yugoslavië zijn nooit bestraft terwijl ze de schuld in de schoenen wilden schuiven van een militair die er destijds bij was.
   Het ongeluk met een mortier idem terwijl er wel twee militairen bij zijn omgekomen.Mevr.Hennis Plaschaard heeft nu een mooie baan bij de VN.De MSM hoor je ook bijna niet ivm de situatie in oost Europa en al helemaal niet over het gedrag van de VS en de NATO.Eigenlijk lijkt het erop dat de VS/NATO bepalen terwijl Europa zelf (de landen/lidstaten) nauwelijks te horen zijn.Volgens de berichten zou Rusland Oekraïne willen binnen vallen wat Poetin ontkend.De NATO heeft nu een troepenmacht neergezet aan de oostgrenzen van Europa wat als dreiging voor de Russen gezien kan worden.Waarom worden er zo weinig relevante vragen gesteld door de MSM en waarom zien ook zij kennelijk de Russen al als dreiging? Volgens Klaver zou het eind deze week al fout kunnen gaan.Dat Europa een slacht veld kan worden is ook al vaak voorspeld al jaren geleden.
   De MSM heeft het liever over complottheorieën en wat ze ertegen kunnen doen.
   Beter zou zijn de protocollen van Sion eens te lezen en gewoon te vergelijken met gebeurtenissen dan zullen ze zien dat dit geen complottheorieën zijn maar zaken die gewoon uit komen.Baudet (ongeacht wat men van hem vind) wordt gewoon als idioot weggezet en niet gehoord zelfs niet wanneer hij met officieel papierwerk komt waarmee hij zijn beweringen kan onderbouwen.Luisteren kan nooit kwaad en kan ellende voorkomen maar dat wil de politiek kennelijk niet en gaan liever af op hun vooroordelen.

 3. Deo Volente Mundus Vult Decipi

  oeps… die buitenkant toch 🙂 linksom of rechtsom….. Ik ben bezet door mijn eigen denken, gedachten, geesten, verleden tijd……. In het Hier en Nu kom ik thuis in mijn eigen lichaam, mijn meest nabije stukje aarde, middels de YORT®. Met een vriendelijke glimlach neem ik waar dat alles goed is en vanuit lichaamsbewustzijn ervaar ik heel concreet en praktisch, dat de levenskracht door mijn lijf heen stroom in de brug achterover en de eindoefeningen van de YORT®. Het is AL die IK BEN, vanuit de identificatie met mijn hart. Zo microkosmos, zo macrokosmos…. zo binnen, zo buiten. Grappig al die individuele kosmisch komische, holografisch eigen soevereine werkelijkheden gedacht. Tis me wat:)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.