Advertentie

Het uitbalanceren van planeet Aarde en de Mensheid..


x

Planeet Aarde en de Mensheid in Balans Brengen

2007/2013 © Frank Hoogerbeets – Ditrianum.org

x

Frank Hoogerbeets
Frank Hoogerbeets

Elke cyclus beweegt binnen een grotere cyclus en daar tevens een kopie van, met precies dezelfde ratio en verhoudingen. Hierdoor wordt het axioma ‘Zo boven, zo beneden’ uitgedrukt. Door de eeuwen heen, gedurende onze vele incarnaties in de derde dimensie, zijn we heel erg gewend geraakt aan ‘lineaire tijd’ als gevolg van de waarneming van ons fysieke bewustzijn van de opeenvolging van gebeurtenissen, die de illusie creëert van verleden en heden, en door projecties met behulp van onze kalender, ook ‘de toekomst’…
Maar in werkelijkheid, dat wil zeggen, de werkelijkheid vanuit een kosmisch gezichtspunt, bestaat lineaire tijd niet. Wat wij als ’tijd’ waarnemen, is in werkelijkheid niets anders dan de verhouding tussen twee of meer cycli, net zoals de twee wijzers van een klok met elkaar in balans zijn.

Stel je de planeet Aarde voor die om de Zon draait. Een rondgang is een volledige cyclus die wij, zoals je weet, een ‘Jaar’ noemen. Stel nu dat er geen andere planeten zouden zijn, geen sterren, alleen de Aarde en de Zon. Dan zou er geen referentiepunt zijn, niets om ’tijd’ te meten. We zouden niet eens weten wanneer de Aarde een volledige cyclus voltooid zou hebben, omdat we geen middelen hebben om een ‘start’- en ‘eindpunt’vast te stellen. Deze tabel hieronder laat de primaire tijdcodes zien, die niet alleen op Aarde bestaan, maar op alle verschillende niveaus in de Schepping.

tabel 1 FH balanceren Aarde mensheidElk veelvoud van 10 (decennium), 100 (eeuw) of 1000 (millennium) zou slechts een andere schaal aangeven gebaseerd op dezelfde tijdcode. Tevens zijn alle tijdcodes gebaseerd op het getal 3. Dit komt omdat een cirkel altijd wordt gedefinieerd door 3 punten op een tweedimensionaal vlak. Deze 3 punten zijn een uitdrukking van de ‘Heilige Drie-eenheid’, waaruit de ganse Schepping is opgebouwd. Zoals je kunt zien heb ik een jaar gedefinieerd als een cyclus van 360 dagen in plaats van onze 365 dagen. Dit komt omdat onze huidige 365 dagen een afwijking is van de universele 360 graden van een cirkel. Deze afwijking is het gevolg van de schuine stand, de 23,5 graden inclinatie van de Aardas, waardoor de Aarde een tollende beweging maakt.

tabel-afb 2 FH balanceren Aarde mensheid

 

In deze stand en door zijn tolbeweging, beschrijft de Aardas een cirkel die vaak wordt aangeduid met ‘De Grote Cyclus’ of ‘Precessie’ en deze cyclus duurt 25.920 jaar, dezelfde tijdcode, op een andere schaal, als het aantal seconden in een maand..! Dit is natuurlijk geen toeval en het vertelt ons, dat ‘Al-wat-bestaat’ is onderworpen aan dezelfde tijdcodes die de progressieve, evolutionaire spiraal opbouwen en besturen, zijnde de dynamica die elke uitdrukking, elke levensvorm van de Schepping voortstuwt. Ondanks dat onze 365 dagen niet direct passen in onze tijdmeting (vandaar onze ongelijke maanden van 30, 31, 28 en soms 29 dagen), beantwoordt de daaruit voortkomende grotere cyclus van 25.920 jaar precies aan de wetten van de Schepping.

De tijdlijn die geen 'lijn' is maar als spiraal gekrult is. Overstappen naar meerdere kanten is geen illusie, wellicht..
De tijdlijn die geen ‘lijn’ is maar als spiraal is gekruld. Overstappen naar meerdere punten is wellicht geen illusie..
Fractal: oneindigheid in een 2D-plaatje..
Fractal: oneindigheid in een 2D-plaatje..

In onze dagelijkse tijdmeting houden wij uren, minuten en seconden bij. Echter, zonder de hulp van instrumenten zouden we daar niet toe in staat zijn. Maar we kunnen wel dagen bijhouden; we kunnen het aantal zonsopgangen en zonsondergangen tellen. Dit verklaart waarom verschillende culturen door de geschiedenis heen een dag in verschillende eenheden opdeelden. In plaats van 24 uur zouden we ook 30 of 60 uur, of elk ander getal kunnen gebruiken dat vermenigvuldigbaar is tot 360. Een Dag heeft een kosmische betekenis. Een dag op Aarde is een reflectie van een kosmische Dag op een veel grotere tijdschaal. Daarom hebben de tijdcodes 8640, 25920 en 311040 zoals in bovenstaande tabel een bijzondere betekenis omdat zij verschillende kosmische tijdschalen uitdrukken op verschillende niveaus van bestaan.

Vroegere beschavingen, zoals Egypte, Sumerië, de Maya’s, India of Atlantis, die veel kennis hadden van cycli op een micro- en macrokosmisch niveau, waren op de hoogte van wat de Indiërs het ‘Tijdperk van Brahma’ noemen, dat overeenkomt met 311.040.000.000.000 Aardse jaren. Dit tijdperk komt overeen met 100 Jaren van Brahma, dus 1 Jaar van Brahma komt overeen met 3.110.400.000.000 Aardse jaren. Bijgevolg komt 1 Dag van Brahma overeen met 8.640.000.000 Aardse jaren.  We herkennen deze tijdcodes in de tabel. Wat we niet beseffen is dat op een andere manier deze getallen hun verhouding uitdrukken tot het getal pi (p), de ratio tussen de omtrek en de diameter van een cirkel, 3,14159 (zelfs op 5 decimalen nauwkeurig..!):

31104000 + 311040 + 864 = 31415904

Bovenstaande getallen hebben allemaal een 9-trilling. Een volledige cirkel of cyclus bevat 360 ‘dagen’, ook een 9-trilling. Het blijkt dat cirkels, cycli of tijdcodes (zij betekenen feitelijk allemaal hetzelfde) in de Schepping worden voortgestuwd en gedragen door de 9-trilling. Een 9-jaar periode op Aarde is een microkosmos en een exacte representatie van een volledige cirkel. Dus aankomen in 2007 betekent terugkeren naar waar we begonnen, dus in 1999, maar op een hoger niveau van de evolutiespiraal. Er is geen lineaire tijd van 1999 naar 2007. We kunnen deze ’tijdlijn’ natuurlijk wel creëren met onze gedachten of voorstellingsvermogen, maar dat is slechts een illusie en onnatuurlijk,  omdat ’tijd’ van nature circulair is.

Het plaatje dat de nieuwsmedia massaal toonden: 'Angst en paniek in Manhattan'..
Het plaatje dat de nieuwsmedia massaal toonden van de aanslagen van 11 September 2001: ‘Angst en paniek in Manhattan’..

Een onderstroom van Aardse veranderingen
Wat maakt deze 9-jaar periode van 1999 tot 2007 zo bijzonder? Het ging niet zozeer om de gebeurtenissen die in gang zijn gezet door de mensheid, zoals de aanvallen op het WTC op 11 September 2001, of andere zogenaamde ’terroristische aanslagen’, noch om de zogenaamde ‘oorlog tegen terrorisme’. Deze gebeurtenissen waren slechts een poging om de planeet en de mensheid uit balans te houden. Terwijl veel aandacht werd besteed aan deze ‘wereldse zaken’, via met name de wereldwijde medianetwerken, zodat angst werd verspreid onder de bevolking, is er een onderstroom van veranderingen geweest die de planeet en de mensheid stilletjes heeft voorbereid op hun laatste fase van in evenwicht komen en ascenderen naar de vierde en vijfde dimensie..

Sinds de mega-aardbeving van tweede Kerstdag 26 December 2004 in Zuidoost Azië, werd ik mij bewust van de betrokkenheid van het getal 8 (26 is een 8-trilling), omdat er een jaar eerder ook op 26 December 2003, een zware aardbeving was, toen in Iran. Ik had het gevoel dat dit geen toeval was, maar het was nog te vaag voor me, om het als een duidelijk patroon te beschouwen. Maar in 2007 raakte geïnspireerd om te kijken naar gegevens over aardbevingen, verzameld door de ‘United States Geological Survey(USGS). Wat ik ontdekte gaf mij de overtuiging dat ik het patroon had gevonden waar ik naar op zoek was.

tabel-afb 3 FH balanceren Aarde mensheidOm parameters te gebruiken die zinvol zijn, koos ik ervoor om onderscheid te maken tussen ‘gewone’ aardbevingen en ‘betekenisvolle’ aardbevingen, door met name naar het aantal slachtoffers te kijken. En dit omdat er natuurlijk een symbiotische relatie bestaat tussen de mensheid en de planeet, en veel slachtoffers een grote invloed hebben op het evenwicht van deze relatie..! Vandaar dus het gebruik van het woord ‘betekenisvol’..
Ik ontdekte dat sinds 1999 aardbevingen met 5.000 of meer slachtoffers ALLEMAAL op een ‘8-dag’ hadden plaatsvonden, dus op de 8e, 17e of 26e van een maand. Er was geen uitzondering.. Kijk naar deze tabel hiernaast. Dus in 100 jaar zijn er ‘slechts’ 2 aardbevingen op een ‘8-dag’ met een groot aantal slachtoffers, terwijl er in de afgelopen 9 jaar alleen al, 6 waren. Kunnen we daar niet iets uit opmaken?

Want waarom het getal 8?
Het getal 8 is het getal van evenwicht. Als we naar de tabellen kijken lijkt er een voorkeur te zijn voor de 26e: 5 van de 8 aardbevingen vonden plaats op de 26e (merk op dat de twee tabellen de getallen 2 en 6 naar voren brengen). Het getal 26 wordt ook wel het getal of de hand van God genoemd. Is het dan toeval dat er 8 “8-dag” aardbevingen zijn geweest sinds 1900? Is het ook toeval dat de eerste aardbeving in 1999 op een ‘8-datum’ plaatsvond? Het getal van deze datum is 44 (1+7+8+1+9+9+9), wat het meestergetal van aardse zaken is. Dit zijn allemaal tekenen die wijzen op krachten die het evenwicht proberen te herstellen, niet alleen voor de planeet maar ook voor de mensheid.

Het is ook interessant dat tot nu toe geen financieel centrum in de wereld is geraakt, maar dit is tussen 2007 en 2012 veranderd. Inderdaad, het getal 5 was daarin ook heel betekenisvol:

 1. Het laagste aantal slachtoffers op een ‘8-dag-aardbeving’, gedurende de laatste 9 jaar lag boven 5.000.
 2. 5 ‘8-dag-aardbevingen’ vonden plaats op de 26e.
 3. 2008-2012, ook wel de ‘laatste jaren’ genoemd, hadden een periode van 5 jaar
 4. De aardas heeft een afwijking van 23,5 graden. Dit is dubbel 5.
 5. 5 is het getal van de mensheid

De afgelopen 5 jaar waren voor de Aarde en de mensheid een tijd om zich opnieuw in evenwicht te brengen. We zullen eindelijk weer worden aangesloten op de ‘echte universele tijd’ en politieke, educatieve en financiële systemen zijn en zullen blijven verdwijnen. Deze systemen, zoals we die hebben gekend, zullen uiteenvallen en plaats maken voor een nieuwe wereld. Veel mensen zullen de Aarde verlaten tijdens de aardse veranderingen. Voor velen van hen zal het hun bevrijding zijn uit een wereld van onderdrukking en manipulatie. De komende veranderingen zullen naar mijn mening zó groot zijn, dat we niet meer in staat zullen zijn ze te meten, zoals we dat gewend waren.

sumatra_topox

 * * *
x

Aardbevingen modelleren de Nieuwe Wereld..
Het bovenstaande schreef ik al in 2007 op. En omdat het getal 26 daarbij opvallend veel voorkwam in de serie destructieve aardbevingen tussen 1999 en 2007, had ik sterk het gevoel dat dét een betekenis had. Hieronder laat ik je de échte waarde zien van numerologie als wetenschap en zal ik tevens bewijzen dat aardbevingen niet willekeurig plaatsvinden, maar met specifieke intervallen! Terwijl de Aarde om haar as draait als het mechanisme van een klok gebaseerd op het getal 8.

tabel-afb 4 FH FB balanceren Aarde mensheidEen tijdje geleden plaatste ik een bericht op Facebook (zie hierbij) en toen vond er zo’n grote concentratie van het getal 8 plaats, dat ik het niet kón negeren; ik besefte dat dit een boodschap was! En ik zal je vertellen waarom. Eerst klikte ik op de ‘Like’ van de boodschap en vervolgens bleek dat ik de 2 260e was die de betreffende pagina leuk vond. Omdat het getal 26 een belangrijke rol speelt in mijn leven, herkende ik meteen de 26 in het genoemde getal. Ook besefte ik dat het 8 februari was, en dat ik nu 44 (4+4=8) jaar ben. Maar wat me het meest raakte was het tijdstip waarop ik het bericht plaatste, namelijk 8:26..!

Nu beoefen ik al meer dan 25 jaar numerologie, maar zo’n concentratie van een enkel getal had ik écht nog niet eerder meegemaakt; dit moest in mijn ogen een belangrijke boodschap zijn. Toen herinnerde ik mij het bovenstaande deel van dit artikel, dat ik eigenlijk in 2007 had geschreven. Over aardbevingen en hun relatie met het getal 8, in het bijzonder de 26-trilling. Ik besloot om nog eens wat onderzoek te doen want er waren sindsdien weer een paar significante aardbevingen geweest. Het resultaat was verbazingwekkend…! Ik had nu datgene ontdekt, waarnaar ik in 2007 feitelijk op zoek was, omdat de verschijning van het getal 26 een diepgaander betekenis moest hebben.

Grootste Aardbevingen
Grote aardbevingen hebben een enorme geofysische impact en veranderen de rotatie van de Aarde om haar as. In dat kader wordt over de Sumatra-Andaman-aardbeving van 26 december 2004 gezegd, door newworldencyclopedia.org:

 • Deze aardbeving heeft de langste verschuivingstijd ooit waargenomen, met een tijdsduur van 500 tot 600 seconden (8,3 tot 10 minuten!), lang genoeg om de hele planeet meer dan een centimeter te laten schudden.
 • Een breuklijn van meer dan 1600 km verschoof ongeveer 15 m langs de subductiezone waar de India-plaat onder de Birma-plaat schuift.
 • De aardbeving veroorzaakte seismische trilling en in de oppervlakte van de Aarde van 20 tot 30 cm, gelijkwaardig aan de getijdenkrachten die worden veroorzaakt door de Zon en de Maan.
 • Langs de breuklijn werd een beweging van 10 m horizontaal en 4 tot 5 m verticaal gemeten.
 • Door de aardbeving schommelde de as van de Aarde minuten lang tot 2,5 cm richting 145º oosterlengte, misschien zelfs 5 tot 6 cm.

Hierdoor kwam bij mij de gedachte op dat er een direct verband zou kunnen bestaan tussen grote aardbevingen en de draaiing van de Aarde om haar as, om precies te zijn, het aantal omwentelingen (dagen) van de ene aardbeving naar de andere. Ik keek op de website van het USGS en selecteerde aardbevingen vanaf een magnitude 8.8 tussen 1900 en 2012:

tabel-afb 5 FH balanceren Aarde mensheid

Met dagen tellen van de ene datum tot de andere, bedoel ik het aantal dagen van datum tot datum, niet tussen data. Dus van 1 februari naar 2 februari is 1 dag, van 1 februari naar 3 februari is 2 dagen, enzovoorts. En voordat je nu gaat denken: “Nounou, dát is een hoop rekenwerk”, kan ik je geruststellen.. Nee hoor, dat doet mijn numerologie software en de computer rekent de rest uit.
tabel-afb 6 FH balanceren Aarde mensheidIn de nevenstaande tabel zie je het resultaat, tellend van de ene datum naar de volgende, waarmee de gebeurtenissen als het ware met elkaar worden verbonden.

De rechter kolom toont het aantal omwentelingen van de ene aardbeving naar de volgende. Een eerste blik laat niet veel bijzonders zien, maar de sleutel is de trilling die de Aarde voortbrengt met het voltooien van een gegeven aantal omwentelingen, iets wat de gevestigde wetenschap nog niet erkent. De trillingswaarde van een gegeven aantal omwentelingen wordt berekend door de cijfers bij elkaar op te tellen. Dit is de numerologische benadering, en je zult zien hoe belangrijk dat is om te laten zien dat er een intelligente kracht werkzaam is achter de schermen.

Laten we dus de cijfers van het eerste getal in de tabel bij elkaar optellen:

1 + 7 + 0 + 7 + 9 = 24

2 + 4 = 6

tabel-afb 7 FH balanceren Aarde mensheidIn de numerologie noteren we dit resultaat als 24/6. Als we dit met alle getallen uit de vorige tabel doen krijgen we de tabel hier links. Kijk daarbij goed naar de eerste vier regels. De trillingen van elke twee paar vormen het getal 26. Dit is heel belangrijk. Ik heb de startdatum van elke trilling toegevoegd en we kunnen duidelijk zien dat we een nieuwe fase zijn ingegaan sinds de Sumatra-Andaman aardbeving in 2004. De overeenkomstige trilling bevestigt de eerste twee paar, dat we, in essentie, te maken hebben met de 26-trilling. In de numerologie heeft het getal 26 een speciale betekenis, want het wordt het getal van ‘God in actie’ genoemd. Je zou het ook het getal van ‘Liefde(6) in actie(2)’ kunnen noemen.

Verscheidene mensen die ik begin 2005 sprak, zeiden het gevoel te hebben dat we een nieuwe fase hadden bereikt in het transformatieproces. Vanuit een wetenschappelijk standpunt bezien, wat zijn de kansen dat vier van de grootste aardbevingen op rij een tabel zouden voortbrengen zoals hierboven getoond? Eén aardbeving hoeft maar één dag af te wijken en het geheel zou niet tellen! Dit kan geen toeval zijn. Maar laten we verdergaan, want er is meer..

tabel-afb 8 FH balanceren Aarde mensheidZoals blijkt, zijn er verschillende fases die ofwel worden aangegeven door de grote periode tussen aardbevingen, ofwel door de aard van een aardbeving. Drie aardbevingen onderscheiden zichzelf doordat ze verwoestende tsunami’s teweegbrachten: de aardebeving van 1960 bij Chili, de aardbeving van 2004 bij Sumatra, en de aardbeving van 2011 bij Japan. Sommige mensen zeggen dat het de vloeiingen zijn van moeder Aarde voordat zij geboorte geeft. Een interessante analogie, en ik ben het ermee eens. Door deze fases met elkaar te verbinden krijgen we de volgende tabel (4).

Zei je ‘wauw’..? Nou ik wel hoor, toen ik dit zag..!
Als je nog meer overtuigend bewijs nodig hebt voor het bestaan van een Goddelijke Intelligentie die hier aan het werk is, dan denk ik dat je te skeptisch bent. En ik weet dat sommige mensen dat zijn, want zij zouden Goddelijkheid in geen enkele vorm herkennen, zelfs niet als het onder hun neus zou worden geplaatst. Maar dat is ok, maar mijn hart klopt in ieder geval hevig bij het zien van deze getallen. Het maakt me tevens nederig, respectvol en vervuld van ontzag. Wij leven op een gevoel hebbend wezen, een levend organisme, en zij heeft ons gevoed en ons alle kansen gegeven om de lessen van liefde en wederzijds respect te leren. Zij heeft ons toegestaan om oorlog te voeren, maar enkel en alleen om ons de zinloosheid ervan te laten inzien.

Banda Aceh, een plaatje van vóór en ná de verwoestende aardbeving van 26 december 2004. De band tussen moeder Aarde en haar levende wezens is duidelijk..
Banda Aceh, een plaatje van vóór en ná de verwoestende aardbeving van 26 december 2004. De band tussen moeder Aarde en haar levende wezens is duidelijk..

Maar laten we eens goed kijken naar deze tabel 4 hierboven. Hij eindigt met een 16/7-trilling en sluit daarmee de 26/8-reeks af. Blijkbaar markeerde 2011 de voltooiing van een lange periode van voorbereidingen en het modelleren van de aardkorst. En kijk eens naar het aantal omwentelingen: 2266! Kan het nog duidelijker? Heb ik je niet verteld over het samengaan van de getallen 2 en 6? Het is zo herkenbaar. Maar 16/7 als laatste trilling is ook heel belangrijk.

De materiële wereld wordt geregeerd door het getal 7. Denk aan de 7 hoofdtonen in de muziek, of de 7 kleuren van gebroken licht, of de 7 hoofdchakra’s in ons fysieke lichaam. Mijn interpretatie is dat we nu de laatste fase hebben bereikt waarin de Aarde zich opnieuw zal modelleren, met grote beroeringen van de oppervlakte, zeer waarschijnlijk in combinatie met een poolverschuiving.

Poolverschuiving in 2013..?
tabel-afb 9 FH balanceren Aarde mensheidNumerologisch is het getal 13 het getal van ’transformatie, dood en wedergeboorte’ en het daarbij ‘verheffen van het bewustzijn’. Ik geloof dat dit precies is wat we binnenkort gaan ervaren. Nu wil iedereen weten wanneer dit precies gaat gebeuren. Door de hierboven genoemde getallen, en het feit dat de Zon recht boven de evenaar staat tijdens de lente- en herfst-equinox, denk ik dat het proces begint rond de komende lente-equinox, 20, 21, 22 maart. Ik heb een paar berekeningen gemaakt die resulteerden in deze volgende tabel (5).

Is dat niet treffend..?
Nogmaals, is dat niet treffend? Het is een periode van 3 dagen, en elke dag komt in de tabel 2x maal voor. De laatste 3 regels zijn bijzonder interessant. Kijk naar het aantal omwentelingen vanaf de Sumatra aardbeving in 2004, die als de meest dodelijke en meest destructieve te boek staat. Daar begint de reeks van de 11-trilling. Het aantal omwentelingen naar de lente-equinox van 2013 is 3 008. Het getal 3 is het getal van het leven, en 8 is het getal van balans en oneindigheid. Daarom is mijn interpretatie van dit getal, dat het leven zich opnieuw in balans brengt.

En hetzelfde soort getal verschijnt vanaf de aardbeving van 2010 bij Chili, 1 118. We zien weer het getal 8, ditmaal werkzaam door drie maal een 1. De aardbeving van 2011 bij Japan ten slotte, maakt een verbinding met de lente-equinox van 2013 met 740 omwentelingen. Het getal 4 is het getal van kristallisatie, en het getal 7 is, zoals ik al zei, het getal dat de materiële wereld regeert. Dit betekent dat de materiële wereld zich zal herstructureren volgens een nieuw kristallijnen raster dat was voltooid in 2011.

We hebben het getal 11 vele malen gezien gedurende het transformatieproces, dat van start ging in de jaren 60 volgend op de aardbeving bij Chili. Vrijwel iedereen met wie ik heb gesproken over meestergetallen, zoals 11, 22, 33, vertelde mij dat het belangrijk voelde, als een boodschap voor de ziel. Mijn interpretatie hier is dat 11 een portaal representeert, een verschuiving naar een nieuwe dimensie. Persoonlijk geloof ik dat we binnenkort opnieuw de 4e en lagere 5e dimensie zullen binnengaan, anders dan toen we die verlieten tijdens de laatste vernietiging van Atlantis 12 000 jaar geleden. Ik zeg niet dat er in maart een poolverschuiving van 90º komt; het zou heel goed de aanvang kunnen zijn die leidt naar een omwenteling van 90º later dit jaar. Als ik het helemaal fout heb, geen probleem, zoniet, dan ben je gewaarschuwd…

13 gedachten over “Het uitbalanceren van planeet Aarde en de Mensheid..

 1. Paar maanden geleden vroeg ik mij sterk af wat nu de constructie achter ¨tijd¨ was. ´s Nachts werd ik toen wakker met een klok-synchroniciteit (plotseling kijken naar een object, ditmaal de wekkerradio) en dat gaf het getal 314 aan.

  Dat is Pi.

 2. Volgens mij kun je een jaar afmeten aan de langste en kortste dag van het
  jaar. Konden de Stonehenge mensen al…
  Verder vind ik dat je een geweldige fantasie hebt Frank!

 3. Het feit dat een cirkel 360 graden beslaat is een afspraak geen cosmisch gegeven. Ook de tijdsdefinities zijn afspraken en geen cosmische gegevens. Al deze zaken hebben het 12 tallig stelsel als basis , of ik moet echt helemaal verkeerd zitten met deze beweringen .( dat kan natuurlijk ook altijd nog)

 4. Hoewel ik op sommige punten mijn twijfels heb, denk ik dat het aansluit op een pas gedane ontdekking omtrent de Maya kalenders, de eind/begin datum was niet 21-12-2012, ook niet 28-10-2011 maar op 16-12-2013.

  Misschien kan dit wel interessant zijn namelijk.
  Ik citeer mezelf hieronder wat ik onder een andere pseudonaam elders had gepost.
  ___________________________________________________________________
  Begin citaat:
  “Eigenlijk ben en blijf ik eenmaal sceptisch omtrent het bestaan van Niburu, immers; foto’s en video’s zijn te makkelijk te manipuleren.

  Maar in het artikel zie ik opeens iets wat weleens juist zou kunnen zijn en dat is de einddatum van de Maya’s
  Zo ging ik zelf uit van de Carl Calleman theorie en die voorspelde de einddatum/begindatum op 28-10-2011, op die datum is niks bijzonders gebeurt evenals op 21-12-2012.
  De theorie is bijna correct, maar de eind/begin datum valt dus op 13.0.1.0.0 13 Ahau 18 Mac wat in principe jaar 1 betekend als ik het ff anders vertaalt en valt dus op 16-12-2013.
  Immers, onze jaartelling is toch ook bij jaar 1 begonnen en niet bij jaar 0 😉
  —————————————————————————————-
  [b][u]BELANGRIJKE UPDATE:[/u][/b]

  Ook ik maak fouten, Gisteren ben ik iets vergeten te vermelden:
  Het gaat om de fout van [u]Carl Calleman[/u]:
  De grote vergissing van Calleman is dat hij er van uit ging dat de lange telling nooit 13.0.0.0.0 kon halen en dat de einddatum op de Tzolkin telling 13 Ahau moest vallen en dus kwam Calleman uit op de datum:
  [u][b]Lange telling: 12.19.18.15 Tzolkin: 13 Ahau en Haab: 8 Zac[/b][/u], dit is echter een [b]grote vergissing[/b] van de beste man [u]aangezien de lange telling wel degelijk 13.0.0.0.0 kon bereiken(en verder)[/u].
  Ook 21-12-2012 was niet de correcte einddatum, [b]want 13.0.0.0.0 viel namelijk [u]niet[/u] samen met 13 Ahau, maar viel samen met 4 Ahau[/b]. Omdat de Tzolkin niet op 13 Ahau samen viel kon deze datum onmogelijk de correcte einddatum zijn volgens de theorie van Calleman.

  Hier schakelen we over op eigen hersenkracht:
  We moeten dus op zoek gaan naar de eerste de beste datum vanaf het lange telling jaar 13.0.0.0.0 waar de Tzolkin dus 13 Ahau aangeeft. Dus gaan we ff terug naar het begin van de lange telling 0.0.0.0.0 ofwel jaar 0. Met behulp van een [url=http://www.diagnosis2012.co.uk/conv.htm]online maya calculator[/url] ging ik vanaf jaar 0 naar de eerste 13 Ahau van de Tzolkin op zoek, met wat spelen met de lange telling had ik hem uiteindelijk gevonden 0.0.[b]1[/b].0.0, de grap is dat de lange telling datum 0.0.0.0.0 samenvalt met 4 ahau op de Tzolkin kalender wat weer overeen komt met 13.0.0.0.0. 4 Ahau vertaald naar de Gregoriaanse kalender komt dat dus overheen met 21-12-2012 wat gelijk staat met jaar 0, dus hebben we nog een klein jaartje te gaan.
  Door bij de lange telling datum 0.0.1.0.0. 13 lange telling jaren op te tellen kom ik op de verrassende datum uit van 13.0.1.0.0 13 Ahau Tzolkin en 18 Mac Haab wat overeen komt met onze datum van 16-12-2013 en dit staat gelijk aan jaar 1.

  Enfin, checkt u zelf maar, heb er een beknopt overzichtje van gemaakt:

  16 Dec 2013 [b]Lange telling:[/b] [b]13[/b].0.[b]1[/b].0.0 [b]Tzolkin: [u]13 Ahau[/u][/b] [b]Haab:[/b] 18 Mac [u]Jaar 1[/u]
  21 Dec 2012 [b]Lange telling:[/b] 13.0.0.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 4 Ahau [b]Haab:[/b] 3 Kankin [u]Jaar 0[/u]
  28 Okt 2011 [b]Lange telling:[/b] 12.19.18.15 [b]Tzolkin:[/b] [u]13 Ahau[/u] [b]Haab:[/b] 8 Zac
  13 Sep 1619 [b]Lange telling:[/b] 12.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 1 Ahau [b]Haab:[/b] 8 Zotz
  10 Jun 1225 [b]Lange telling:[/b] 11.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 2 Ahau [b]Haab:[/b] 3 Mac
  8 Maart 831 [b]Lange telling:[/b] 10.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 3 Ahau [b]Haab:[/b] 13 Zip
  3 Dec 436 [b]Lange telling:[/b] 9.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 4 Ahau [b]Haab:[/b] 8 Ceh
  31 Aug 42 [b]Lange telling:[/b] 8.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 5 Ahau [b]Haab:[/b] 18 Uo
  28 Mei -352 B.C. [b]Lange telling:[/b] 7.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 6 Ahau [b]Haab:[/b] 13 Zac
  23 Feb -746 B.C. [b]Lange telling:[/b] 6.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 7 Ahau [b]Haab:[/b] 3 Uo
  21 Nov -1141 B.C. [b]Lange telling:[/b] 5.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 8 Ahau [b]Haab:[/b] 18 Yax
  18 Aug -1535 B.C. [b]Lange telling:[/b] 4.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 9 Ahau [b]Haab:[/b] 8 Pop
  16 Mei -1929 B.C. [b]Lange telling:[/b] 3.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 10 Ahau [b]Haab:[/b] 3 Yax
  10 Feb -2323 B.C. [b]Lange telling:[/b] 2.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 11 Ahau [b]Haab:[/b] 18 Cumku
  8 Nov -2718 B.C. [b]Lange telling:[/b] 1.0.1.0.0 [b]Tzolkin:[/b] 12 Ahau [b]Haab:[/b] 8 Chen
  5 Aug -3112 B.C. [b]Lange telling:[/b] 0.0.[b]1[/b].0.0 [b]Tzolkin: [u]13 Ahau[/u][/b] [b]Haab:[/b] 3 Cumku [u]Jaar 1[/u]
  11 Aug -3113 B.C. [b]Lange telling:[/b] 0.0.0.0.0 [b]Tzolkin:[/b] [u]4 Ahau[/u] [b]Haab:[/b] 8 Cumku [u]Jaar 0[/u]”
  einde citaat
  ——————————————————————-

  Gezien ook de reddeloze situatie in de wereld denk ik dat een accessie naar een hogere dimensie werkelijk de enigste redding is en dat het einde van de wereld ‘zoals wij die kennen’ eind dit jaar weleens een feit zou kunnen zijn.

 5. nou mijn hart gaat niet kloppen van getallen hoor
  maar ik kan ook wel een beetje googelen/goochelen…

  Y=EI=JC
  =>
  E=Egyptian
  I=Israel
  =>
  J=John the Baptist
  C=ceasarion
  =>
  JesusChrist
  JohnCeasarIon
  =>
  Jword=PforC
  golden mouth fisher’man’
  for silent silver’diver’
  as above so below
  together in the middle

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.