Advertentie

Je eigen-wijze keuzes maken..!


Pamela Kribbe's channelingen werden hier op WantToKnow eerder geplaatst (klik voor lead)
Pamela Kribbe’s channelingen werden hier op WantToKnow eerder geplaatst (klik voor lead)

Pamela Kribbe channelt ‘Jeshua’. Laat de informatie voor jou zijn, wat ie zijn mag; gebruik je eigen onderscheidingsvermogen. Een verhaal over zelf-bekrachtiging. Een prachtig verhaal in onze ogen over het bekijken van je eigen uniciteit.. Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het essentieel te beseffen dat JOUW ziel uniek is, er mág zijn.. Je hoéft helemaal niet te leven, ‘zoals het hoort’, of volgens ‘normale’ standaarden..!  Je bent goed zoals je bent. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat je hier op Aarde niet zou kunnen groeien.. En precies daar gaat het artikel over. Want die essentie van groei, zit OOK in jou.. Die hoef je dus niet ‘buiten’ jezelf te zoeken.

Wat weer niet wil zeggen, dat je jezelf niet zou kunnen voeden, láven aan het ‘meer van kennis en informatie’ dat om je heen ligt. In dat kader past ook de titel en inhoud bij deze ‘laving’.. Jouw keuzes zijn je weg, wat voor keuze je ook maakt. Er is in dát opzicht geen ‘foute’ weg, sterker nog, het is de enige weg om jouw keuze te maken.. Een keuze uit je hart en een verstandige keuze zijn in balans met elkaar. Wellicht is dat evenwicht een vorm van jouw ‘eigen-wijze’ bekrachtigen..!

Al eerder plaatsten we informatie van Pamela Kribbe hier op de site. En één van de mooiste berichten van haar in onze ogen, was de channeling over het verschil tussen emoties en gevoelens.. (Die vind je overigens HIER op de site.). Tot slot, last but not least, nog maar weer eens gezegd: ‘Het is in onze ogen geen kwestie van goed of fout, de informatie van een channeling te bekijken’; het gaat er vooral om, dat je als lezer de informatie binnen jezelf laat resoneren. Voelt dat goed, dan bepaal jij en niemand anders of je er wat mee wilt, kunt en/of gaat doen…Geheel op je eigen-wijze, naar eigen keuze.

 

* * *

x

Je eigen keuzes maken..!

2014 © Pamela Kribbe

x

Lieve mensen, Ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen vanuit mijn hart. Voel mijn hart, ik ben met jou verbonden. Adem mij in…   Er is een broederschap tussen ons, een gelijkgestemdheid tussen mij en jullie en een nog grotere groep van zielsvrienden, van lichtwerkers. Sommige ken je, anderen niet, althans niet in aardse termen, maar er is een verwantschap, een groter verband waar jij deel van uitmaakt. Voel dat van binnen.

Jullie zijn allen bezig op aarde je weg te vinden, een balans te vinden tussen je aards zijn en je ziel zijn. Aan de ene kant ben je een aards mens, geboren in een lichaam met de aanleg tot een bepaalde persoonlijkheid en opgegroeid binnen een aardse cultuur en traditie. Aan de andere kant is er de grotere werkelijkheid van je ziel, je kosmische herkomst. Je ziel is veel ouder dan dit leven en heeft veel ervaringen opgedaan in uiteenlopende incarnaties. Als ziel ben je bovendien deel van een groter verband van zielsverwanten. Naast je aardse familie heb je een spirituele familie, die deels op aarde verkeert en deels in andere werelden vertoeft.

escher-waterJe aardse zelf en je zielezelf..
Het samenvoegen van je aardse zelf en je zielezelf is soms verwarrend voor jullie. Hoe integreer je beide? Velen van jullie voelen de realiteit van je ziel aan. Je voelt iets door je heen stromen dat ‘niet van de aarde is’, iets dat niet kan worden teruggebracht op je opvoeding, genen of culturele achtergrond. Er is iets unieks en ondoorgrondelijk dat jou jou maakt.

Gevoelige mensen vangen glimpen op van hun ziel, staan intuïtief in contact met een innerlijke wereld buiten ruimte en tijd, en willen daarin doordringen. Zij voelen aan dat hier hun Thuis, hun oorsprong ligt. En dat klopt. Echter, omdat jij als mens hier-en-nu leeft, is het nodig om het contact met de ziel aardse handen en voeten te geven. Het contact met je ziel moet je niet wegtrekken van de aarde, maar je er juist steviger opzetten, met bezieling en daadkracht. Dan heb je aarde en ziel geïntegreerd in jezelf.

Voorrang voor de Ziel..?
De reden dat dit nogal eens moeilijk gaat, is dat veel van jullie lichtwerkers de ziel op een verkeerde manier voorrang geven op je aardse persoonlijkheid. Kort gezegd is het de bedoeling dat jij je als aards mens laat inspireren door je ziel, terwijl jij degene bent en blijft die de keuzes maakt. Jij bent de vormgever van jouw leven. Laat me dit uitleggen.

De werkelijkheid van je ziel is meerdimensionaal. Dat wil zeggen: de ziel doet allerlei ervaringen op in het grote, weidse, eeuwige nu en van die ervaringen ben jij op de hoogte, maar niet bewust. Jouw ziel neemt gelijktijdig aan vele werelden deel, leidt meerdere levens in een lichamelijke vorm of in een minder dichte, meer etherische vorm. En jij bent één incarnatie, één ‘ervaringspoot’ van jouw ziel.

Op het moment dat jij je innerlijk op het niveau van je ziel beweegt, door middel van je intuïtie en heldervoelendheid, voel en ervaar je heel veel; mogelijke tijdslijnen, parallelle werelden, verleden, toekomst en heden vloeien door elkaar heen. Dit kan verwarrend zijn, want als aards mens, als individu gevormd door aardse omstandigheden heb je te maken met een concrete werkelijkheid, het hier en nu, waarin je een stap links of rechts moet zetten, keuzes moet maken, kortom je dagelijks leven moet leiden. En daar gaat het mij vandaag om: keuzes maken.

Keuzes maken!
Vaak vragen jullie je af: “Wat moet ik nu doen, wat moet ik met deze situatie aan of wat betekent dit voor mij?” En jullie zijn nog steeds vaak geneigd het antwoord buiten jezelf te zoeken en daarmee bedoel ik het antwoord buiten je eigen aardse persoonlijkheid te zoeken. Als je nog niet zo ver bent op het pad van innerlijke groei dan zoek je een mens buiten jou om jou het antwoord te geven, iemand waar je tegen opziet, iemand die jij deskundigheid toeschrijft. “Kun jij mij zeggen wat ik moet doen?”, is dan je vraag. Daarmee maak je jezelf klein, je plaatst de ander boven jezelf qua inzicht en weten. Als je geestelijk volwassen bent, neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en je keuzes. Je kunt dan nog steeds een ander mens raadplegen, iemand die jij hoogschat, respecteert en je kunt dit advies tot je nemen en van alle kanten bekijken, maar je beslist zelf wat je ermee doet. Dat is de weg van de volwassen ziel, de volwassen mens.

boat water grassNu weten jullie wel dat je niet op iemand anders moet leunen voor je keuzes, maar toch doe je dit vaak wel in de verhouding tot je spirituele gidsen en je ziel. Je zit bijvoorbeeld met de vraag “Wat moet ik met deze situatie aan, wat is de beste keuze voor mij?” Vanuit het verlangen naar zekerheid, wend je je tot een spirituele bron van advies: tot je gidsen, tot leraren of engelen van de andere zijde of tot je eigen hogere zelf.

Je vraagt een menselijk medium jou te voorzien van ‘hogere’ informatie of je probeert zelf in contact te komen met je ziel, je hoger zelf of je gidsen. Maar kijk eens even nauwkeurig wat er dan gebeurt..! In feite maak je dezelfde beweging als wanneer je naar een ander mens toe-buigt om deze om raad te vragen. Je zoekt het buiten jezelf.

Nu kun je wel zeggen: “Ja, maar die spirituele bronnen weten het echt beter, die kunnen het beter overzien, mijn gidsen zijn verder dan ik en mijn ziel bevindt zich in een hogere dimensie, dus is het goed om je daar naar toe te wenden om advies te krijgen”. Maar wéér denk je dan neerbuigend over je ‘kleine’ aardse persoonlijkheid. Jullie strepen die vaak weg. Je hebt het gevoel dat dit niet het wijste en hoogste deel van jou is en dat je je naar iets anders toe moet wenden om echt te weten hoe het zit en wat je aanmoet met je leven. Dit nu is een vergissing; dat is wat déze boodschap je meldt.

De groeiende Ziel..
Allereerst is de ziel niet volmaakt. Zij is bezig zich te ontwikkelen, zij is een dynamische werkelijkheid die doorlopend verrijkt wordt door ervaringen. Zeker is het zo dat de ziel een perspectief heeft dat uitstijgt boven het perspectief van een aardse mens en vaak meer overziet, ook dieper begrijpt, meer overzicht heeft over de gehele puzzel, terwijl jij op aarde met een paar puzzelstukjes in je handen staat en het geheel niet overziet. Maar nu komt het belangrijke punt: het is weliswaar goed om je ziel te voelen, te raadplegen, je ermee te verbinden en zo informatie te ontvangen uit die meerdimensionale, zich ontwikkelende, dynamische bron. Maar vervolgens ben jij het, jij, het aardse zelf dat jouw aardse naam draagt, jij, als het unieke zelf dat je hier en nu bent, die de keuze maakt!

Er is in alles een keuzemoment dat helemaal van jou is en blijft. Niet jouw ziel noch een gids noch de wijste leraar op aarde, zelfs God kan dit niet voor jou overnemen. Een echte spirituele leraar wil het ook niet overnemen voor jou. In de noodzaak eigen keuzes te maken, wordt nu juist jouw unieke kracht aangesproken: dat jij vormgeeft aan jouw aardse leven op jouw eigen wijze. Daarbij kun je een beroep doen op allerlei bronnen van kennis en wijsheid, zowel aards als kosmisch. Maar de kunst is deze externe bronnen te verbinden met jouw innerlijke werkelijkheid en te voelen wat bij je past en wat niet.

waterEr bestaat niet zoiets als absolute kennis. Alles is relatief: wat waarheid is in jouw leven openbaart zich in de relatie tussen JOU en de WERELD, en die relatie is uniek en anders voor elk mens. Hoeveel informatie je ook in je opneemt van buiten, het gaat erom deze van binnenuit te doorvoelen en te relateren aan jouw situatie, aan jouw alledaagse werkelijkheid, jouw aardse zijn. En voel dit aardse zelf eens, jouw aardse persoonlijkheid met al zijn facetten; de angsten, de pijnen, de hoop, de vreugde, al die emoties die zo diep en tastbaar het aardse leven vormen.

Emoties en gevoelens..
Vaak zijn die emoties verwarrend, overweldigend en je zoekt dan naar een houvast boven of buiten je. Maar ik wil benadrukken dat het antwoord en de basis in jou liggen. Niet in je ziel of hoger zelf, maar in jou. Jij bent trouwens gewoon je hoger zelf en je ziel, maar je bent er een deel van, niet het geheel. Jij bent een aspect van je totale Zelf, jij bent het aspect dat hier en nu geïncarneerd is, ervaring opdoet en dáárom ook het beste weet wat goed voor je is.

Daal eens af in je lichaam dat zo nauw verwant is met jouw aardse ik. Zak met je bewustzijn in je lichaam op een prettige ontspannen manier. Stel je voor dat je bewustzijn een licht is; dat licht is wie je bent, dat maakt de keuzes. En het kiest er nu voor helemaal hier en nu te zijn en af te dalen, in je hart, in je buik, in je bekken, je bovenbenen en knieën en helemaal in je onderbenen en je voeten.
Voel het licht je helemaal doordringen, voel de kracht en vitaliteit van je lichaam. Voel hoe het veel meer is dan een hoeveelheid fysieke cellen. Het is een levend, wijs, bezield wezen. En wie ben jij? Jij bent degene die zich voor dit leven met dit lichaam verbonden heeft. Jij bent mooi en groot. Jij hebt je verbonden met de persoon die nu jouw naam draagt. Voel de grootheid daarvan, de durf en de moed.

The power of Love: 'the Heart of Oneness'
The power of Love: ’the Heart of Oneness’. Zie je die fakkel?

Je bent als een vonk, als een straal uit je ziel hier gekomen, hebt dit lichaam aangenomen. Dit is helemaal nieuw. Jouw ziel ervaart meerdere levens in verschillende lichamen, maar wie jij hier nu bent, is nieuw. Je bent deel van je ziel, maar je voegt ook iets wezenlijks toe aan je ziel, iets nieuws en unieks en dat ben jij. Jij bent een zelfstandig geheel, je bent niet afhankelijk van krachten groter dan jij. Jij bent een schepping op zich, beter gezegd: een schepper op zich. Voel de waarde en de kracht en de schoonheid daarvan.

Mijn diepste wens is dat je je eigen waardigheid gaat herkennen en dat je niet meer spreekt over een hoger of lager zelf, maar dat je jouzelf, gewoon je aardse ik, herkent als anker van je bestaan hier en nu. Vanuit dat ik kun je andere bronnen raadplegen, gidsen, leraren, therapeuten, adviseurs, artsen of je eigen ziel via een meditatie of innerlijke bespiegeling. En je neemt al die informatie mee naar binnen en jij maakt de afweging.

En hoe doe je dat dan?
Dat is waarschijnlijk je volgende vraag. Probeer het maar eens. Stel je voor dat je nu in jouw leven een vraag hebt die je in vertwijfeling brengt, waarvan je denkt: “Ik weet het echt niet, ik snap er niets meer van”. Daal nu helemaal in je aardse zelf, noem je eigen naam, voel het licht in je buik, in je basis. Stel de vraag nu nog eens aan jezelf en voel diep van binnenuit een antwoord opborrelen vanuit je basis, je kern. Je wéét het gewoon. Jij hebt de innerlijke kennis die nodig is om jouw levensvragen te beantwoorden..!

Het zit in jou, jij bent het anker, het verzamelpunt van kennis, ervaring, licht. En vanuit alles wat je hebt opgebouwd in dit leven maak je keuzes. Eigen je dat toe, die kracht, die vrijheid. Dat is wat je groot maakt en je zelfbewustzijn doet groeien: te gaan vertrouwen op je eigen kompas. Het gaat er niet om dingen zeker te weten, het gaat erom te durven vertrouwen op wie je bent en wat jij ten diepste voelt. Daarvoor ben je hier: niet om de perfecte keuzes te maken, maar om je eigen scheppingskracht te ervaren, keuzes te maken en ervan te leren en erdoor te groeien.

Daarom wil ik jullie nu symbolisch een fakkel van licht geven. Ik geef ieder van jullie een fakkel van licht en daarmee wil ik uitdrukken dat jullie het licht niet in mij hoeven zoeken. Het is in jou en ik wil je daarvan bewust maken, ik wil het je teruggeven. Want in het verleden hebben jullie te veel buiten je gezocht. Kijk eens of je die fakkel die ik jou aanreik, wilt en kunt aannemen, in je op kunt nemen en die kunt aanvaarden als iets dat van jou is. Kijk eens waar die fakkel naartoe gaat in je lichaam, waar zij een natuurlijke plaats heeft. Daar zit jouw diepste weten over wat jouw weg is. Jij maakt de keuzes! En jij léért van de keuzes die je maakt en dat is precies hoe het moet zijn in dit aardse leven. Onderschat niet de ware kracht van jouw ik, jouw aardse persoonlijkheid. Eer die persoonlijkheid. Het is de meest intieme bron van wijsheid die je ooit zult hebben. Jij bent de schepper van jouw leven.

 2014 © Pamela Kribbe

 

www.pamela-kribbe.nl

22 gedachten over “Je eigen-wijze keuzes maken..!

  1. Dick, ik ben op alle punten een nieuwe tijdskind als ik dit lees. Gelukkig heb ik een vader die mij goed kon leiden door de kindertijd. Nu sta ik er zelf voor en ja, dan merk je hoe hard de wereld is. Ik kan er ook vaak niet tegen. Alsof je in een gezellige film wilt zitten vol vertrouwen en gezelligheid maar in een vage harde film terecht bent gekomen. Waarbij de meeste mensen onbewust als slaven worden gebruikt door hun bewustzijn te beïnvloeden, zo drastisch, dat het zombies lijken voor mij. Money makes the world go round? Haha. Jammer dat ze zo kortzichtig zijn, alleen maar met consumeren bezig zijn en domme feitjes. Als de mensen wisten hoe we genaaid worden aan alle kanten. Een van de grootste gevaren is Fukushima.

  2. Gedachten zijn Krachten, Paul

   Het tegenovergestelde van Opschepper ( negatief) is Schepper
   ( positief, God)! 🙂

  3. Opschepper denkt ook aan anderen. (positief)
   Scheppen is puur sang enkel weer aan je zelf denken (negatief)

   Tis hoe je het bekijkt en tja je scoort helaas weer niet Dick….Jammer.

   Geef me maar ff de vette Jus door…

  4. Paul, mee eens, het is yin en yang, het zou fijn zijn als geven en ontvangen met elkaar in balans is 🙂

 1. De onderste alinea doet me aan een gospel nummer denken. Maar voor wie het begrijpt, heel mooi. Let it burn!
  This little light of minehttp://www.youtube.com/watch?v=ZZ6SAryPyQk
  Laat het maar groter en groter worden, het brand al je angst weg, alle shit die je maar meemaakt, het brand er op!

 2. Dank je wel Pamela voor dit mooie artikel. Het geeft mij een antwoord op iets wat ik mij afvroeg over mijn “hogere zelven.” Het raakt mijn kern, mijn waarheid.

  Omdat schrijven voor mij de dingen inzichtelijk maken schreef ik dit in mei 2011 op: Ik weet dat als wij onze innerlijke duisternis op lossen, er meer opgelost wordt. Wij zijn immers met alles verbonden. (Ook wat er geweest is, want alles blijft, zij het in een andere vorm) Jezus is het voorbeeld van het Christus bewustzijn, dit hebben we allemaal in ons.
  Iemand met M.P.S. (meervoudig persoonlijkheids syndroom) moet deze alter ego’s intergeren, om weer te kunnen leven als geheel mens. En een mens is een micro kosmos. Zo is het in het groot, zo is het in het klein. Als wij onze schaduwkanten niet meer weg of onderdrukken, maar erkennen en intergeren, brengen we onszelf in Harmonie en tevens meer eenheid in het Universum. (Dit is dus logisch, onze andere zelven intergeren, stukken van onze ziel, in eenheid brengen.) Wij hebben met onze vrije wil zoveel afscheidingen veroorzaakt. Zoveel afscheidingen, zoveel werelden, daarom is onze perceptie zo belangrijk. Onze eigen duisternis in onze binnenwereld creëert duisternis in de buitenwereld. Wat zorgt voor versnippering, onliefde en dualiteit, door onze eigen duisternis in het licht te zetten wordt het Universele Licht groter. En hoe meer dit licht groeit des te dichter naderen we de Bron. Werelden vallen samen, afsplitsing wordt teniet gedaan. (eenwording van de zelven, de ziel versmelt) Wordt terug gebracht naar Eenheid, afscheiding veroorzaakt sterfelijkheid. Samenvoegen, in elkaar overvloeien dit creëert leven. Wij weerspiegelen de Macro kosmos. In ons, buiten ons. Innerlijke Vrede is Universele Vrede.

 3. Wat een mooi artikel.
  Het is precies zoals ik het voel. Ben zo dankbaar dat ik vorig jaar uiteindelijk mijn kompas weer heb gevonden, mijn eigen koers ben gaan varen.
  Jarenlang heb ik naar anderen geluisterd, zij zeiden dat mijn kompas niet goed was…. In 2013 werd ik eigen-wijs. Gelukkig, voel mij nu zoveel beter. Al die mensen die zeiden dat mijn kompas niet goed was, waren in het begin zo bang….. het zou toch misgaan….. Na een poosje zagen zij, dat ik herstelde en sterker terug kwam als ooit.

  Die fakkel heb ik aangenomen en geef hem nooit meer af……

 4. Wat ben ik ontzettend dankbaar wat hierboven geschreven staat, heb ook lang gevraagd aan anderen, maar deed datgene, waar ik me goed bij voelde, ook al was dat verkeerd, volgens anderen, maar ook al ben ik vaak eenzaam, ik ben me er van bewust, dat ik niet Alleen ben, maar heb t wel vaak heel moeilijk.
  Mn leven lang allerlei chronische ziektes, en dan krijg ik medicatie, maar die neem ik niet in, ben geen proef konijn
  Het zou wel heerlijk zijn als iemand me de juiste weg zou kunnen wijzen, naar die financiële rompslomp, kan niet eten, geen geld, kan bijna niet slapen, door krampen, en ik loop ook met een rolater, al 1 jaar, door diabetes heb ik neurophathy , Vaak in coma gelegen, enz. mn kennis die ik opspoor en ook had als kind, is het Universum, en Aartsengelen en Engelen .

 5. Even terzijde.
  Ik ging eens voor een consult naar iemand toe die een afbeelding van zichzelf op de site geplaatst had.
  Eenmaal oog in oog, kon ik die persoon een klein beetje in verband brengen met die afbeelding.
  Wat ben ik toch ook een hèhè, hè!

 6. Ik vind dat je dat heel duidelijk gezegd hebt.Ik herken mij zelf er in.Er is zeker een kracht in ieder mens en die moet je gebruiken om je zelf te vinden wie je wilt zijn .Ik heb in mijn leven de kracht gebruikt om te zijn hoe ik nu ben,Het leven is prachtig maar je moet het wel zien,een proces met veel pijn heeft mij gemaakt hoe ik nu ben . De boodschap heb ik begrepen en ik ga het ontwikkelen in de goede zin van het leven. Want dat ben je aan je zelf verplicht. Doe je dat niet, dan spreekt je gevoel en zegt het moet anders zo heb ik het wel ervaren.Het leven is waard om geleeft te worden.Lia

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.