Advertentie

Het fenomeen dr. Hans Moolenburgh…


In 2015 wordt hij 90 jaar. Hij behoort naar onze mening, tot de meeste erudiete medici in Nederland: dr. Hans Moolenburgh. Huisarts in ruste, maar van die ‘ruste’ is niets te merken.. Want ook ná het neerleggen van zijn werkzaamheden als huisarts in Haarlem, is Moolenburgh onverdroten doorgegaan met zijn helende werk voor ‘medemens en maatschappij’. Moolenburgh kon zich door zijn pensioen ook toeleggen op het schrijven van boeken en artikelen en dat deed hij. Daarnaast stond de onvermoeibare Hans Moolenburgh vaak op het spreekgestoelte om een lezing te geven aan een vaak gewillig gehoor. Want de ongelooflijke ervaring, kennis en inzichten die deze arts meedraagt, zijn in één woord ‘indrukwekkend’ te noemen..!

Hans Moolenburgh wist op zijn zesde al dat hij dokter zou worden en hij wilde daarna ook nooit anders. Zijn keuze was niet zo heel gek, want Moolenburgh stamt uit een artsengeslacht en een verre voorvader hield zich al bezig met de bestrijding van de pestepidemie. En ook dat hij zich tijdens zijn studie interesseerde voor de alternatieve geneeskunde is niet zo vreemd. Moolenburgh: “Mijn grootvader was als huisarts al een vernieuwer, want hij zette zich in Groningen in voor het aanleggen van een waterleiding. En hij had een kruidentuin en brouwde zelf geneesmiddelen.

De bijna 90-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. De huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.
De bijna 90-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. Deze huisarts-in-ruste is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.

‘Artsen kun je niet maken, die worden zo geboren’, dat is zijn overtuiging. Patiënten vrolijk naar huis laten gaan zag Moolenburgh als een van zijn belangrijkste taken. “Een goede arts weet wat hij kan en wat hij niet kan en hij heeft iets extra’s. Je zou het charisma kunnen noemen, iets waarmee je patiënten overtuigt. Ik zie mijzelf als een doorgeefluik van onze lieve Heer. Dat mensen hier somber de kamer binnenkomen en er lachend weer uitgaan, krijgen ze niet van mij maar van God.

Als je opgewekt bent, wordt je immuunsysteem sterker en daarmee houd je kanker op een afstand. Vaak gaat het zo dat mensen die genezen zijn verklaard, van hun oncoloog te horen krijgen: ‘het gaat nu goed, maar u moet wel bedenken dat de kanker weer terug kan komen’. Daar maak je mensen somber mee. Dat geeft een knauw aan het immuunsysteem. Ik probeer mensen een positief, blij gevoel te geven, zodat ze denken: hé, ik kan zelf ook een heleboel doen.”

dr. Hans Moolenburgh wordt ook regelmatig gevraagd voor het schrijven van een inleiding voor een boek op het gebied van de medische wetenschap. En daarbij neemt hij geen enkel blad meer voor de mond, want hij vindt de ontwikkelingen op het gebied van de medische wetenschap méér dan verontrustend. Wat te denken van deze uitspraak bijvoorbeeld in het voorwoord van het boek van onderzoeksjournaliste Désirée Röver over HPV.

Hans Moolenburgh: “…Het is echter gebleken dat deze HPV-vaccinaties allesbehalve onschuldig zijn; er vallen zelfs doden. Er zijn nu al ernstige en soms blijvende afwijkingen zoals verlammingen. Er zijn zelfs vermoedens dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker zal stijgen. “

Moolenburgh is de ‘éminence grise’ van de Nederlandse gezondheidszorg en weinigen weten, dat wij in Nederland allemaal vrolijk fluor uit de kraan zouden drinken, als vooral Moolenburgh niet was gaan staan, om de volstrekte onzin van een dergelijk politiek besluit aan te vechten. Als hoofd van deze anti-fluorideringsbeweging heeft hij na een heftige strijd met de regelgevingsautoriteiten, het uiteindelijk voor elkaar gekregen dat drinkwater schoon bleef.. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij geen neurotoxisch en kankerverwekkend fluoride in ons drinkwater hebben gekregen!

Ook in het geval van andere vaccinaties, bleek Moolenburgh steeds grotere bedenkingen te hebben gekregen bij deze manier van ziektepreventie. Luister maar eens goed naar het interview hieronder, dat John Consemulder met Hans Moolenburgh voerde, eind december 2013. We zijn er trots op, dat we Hans Moolenburgh kwam spreken op het vaccinatie-symposium van zaterdag 1 November a.s.

x

x

x

[bol_product_links block_id=”bol_544d2496f298e_selected-products” products=”9200000015493965,1001004005744480,666799513,1001004002407088,666799512,1001004005096646,1001004011649041″ name=”Moolenburgh” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”A9FCAF” border_color=”1A2A69″ width=”753″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Advertentie

9 gedachten over “Het fenomeen dr. Hans Moolenburgh…

 1. John en de heer Moolenburgh,

  Hartelijke dank voor de manier van openheid hoe de gezondheid van de mens is gedevalueerd. Het spreekt me enorm aan, dat er mensen zijn, die als dwarsligger fungeren om bestaande en aantoonbare feiten te weerleggen o.b.v. goede onderbouwde argumenten binnen de geneeskunde.
  In 1985 heb ik i.s.m. de fabrikant van de EAV-apparatuur uit Duitsland de eerste internationale EAV-Kollegwoche in Zwitserland georganiseerd waar een Duitse arts sprak over de toen nog weinig gebruikte term: Paradigmawisseling. Dit begrip zou het omslagmoment weergeven van bewust niet willen weten naar bereidheid om te leren en te ervaren, maar daar heb je wel een aantal “voorhoedespelers” voor nodig, die het spelersteam de weg wijzen. Toen ik in 1982 de EAV-methode voor (para)medische therapeuten in de Benelux heb geïntroduceerd samen met Dr. Richard Voll, was ik als niet-medicus (maar wel paramedicus) een dwarsligger, een horzel, die de bestaande geneeskunde o.b.v. goede en eerlijk onderbouwde argumenten inzichten probeerde te verstrekken van andere onderzoeks- en behandelmethoden dan die tot dan beschikbaar waren.
  Als ex-werknemer van de farmaceutische industrie was mij duidelijk geworden, dat in die tak van industrie ‘geneeskunde’ een volledig ander belang diende dan gezondheid. Zoals in het interview door John gevraagd en door de heer Moolenburgh ook correct beantwoord zijn er wel degelijk (para)medici, die verder kijken dan waartoe men vanuit hun opleiding eigenlijk ‘bevoegd’ is. Toen al en nu nog. Gelukkig voor zieken, staat deze (para)medici het behaalde diploma of ‘certificaat’, zoals het gekscherend door menig dwarsligger weleens wordt genoemd, niet in de weg.

  Ook ik ben midjaren ’80 bij de provinciale inspectie op het matje geroepen om me te moeten verantwoorden voor de werkzaamheden, die ik in het medische veld verrichtte. Toen ik vertelde waaruit mijn werkzaamheden bestonden, ontving niet alleen een minachtende blik van de beide inspecteurs, maar ook het (in)dringende verzoek niet langer te praten over nosodenbehandeling.
  Na enkele momenten stilte heb ik de beide heren voorgesteld hen in het vervolg uit te nodigen voor onze EAV-seminars, waar zij veelal Duitstalige artsen als gastsprekers konden horen vertellen wat nu precies de EAV-methode inhield en waar homeopathische verdunningen en de nosodenbehandeling voor werden ingezet. Toen ik hierop van beide heren het antwoord kreeg: “Mijnheer Braam, hier zullen wij geen gebruik van maken of aan deelnemen”, heb ik hierop in het kantoor te Zwolle geantwoord:”Omdat u hiermee voor mij aangeeft, dat u alleen maar veroordeelt zonder te kunnen en willen beoordelen, is voor mij het gesprek beëindigd. Mocht u ooit klachten over of problemen hebben met mijn werkzaamheden om de EAV-methode t.b.v. de gezondheid van mensen bij (para)medici te promoten, dan komt u maar naar mijn woonplaats, want ik kom hier niet weer”.

  Vanaf 1982 tot 2006 heb ik mijn werkzaamheden zonder interferentie van de kant van de geneeskundige inspectie met bijzonder veel inzet en plezier verricht o.b.v. waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde. Veel (para)medici heb ik bij elkaar kunnen brengen een mogen begeleiden in de uitvoering van het opzetten van een EAV-praktijk. Veel EAV-seminars/congressen en later VEGA-symposia heb ik georganiseerd of mede helpen organiseren in binnen- en buitenland om de medische wereld maar te blijven informeren. Ook ander medische onderzoeks- en behandelmethoden zijn uitvoerig besproken.
  Zoals gezegd, als “voorhoedespeler” wordt je soms genadeloos door de tegenstander getackeld om de effectiviteit van jouw goed en eerlijk opgebouwde aanval te breken. Koste wat het kost. Een juiste aanval kun je als tegenstander wel pareren, maar met perfecte middenveld- en achterhoedespelers van de aanvaller, die het spel op het moment van de jou toegebracht tackel opvangen en voortzetten blijft het doel in zicht.
  Ik heb een fantastische leerschool gehad bij de farmaceutische industrie, waar het inzicht, dat geneeskunde eigenlijk GENEESKUNST voor mij zou moeten worden genoemd zijn basis heeft gekregen.

  Al gedurende enkele jaren ben ik bezig om een project op medisch gebied gerealiseerd te krijgen. Hiervoor zoek ik o.a. bereidwilligen, die geïnteresseerd zijn in participatie op divers gebied. Als waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde ook jouw credo is en participatie je interessant lijkt om eens vrijblijvend te bespreken, hoor ik graag van je. Mijn mailadres is bij de redactie van WantToKnow.nl bekend.

  Dr. Moolenburgh en John wens ik evenals de overige sprekers/spreeksters zaterdag 1 november a.s. een bijzonder warm vaccinatie-symposium. En zoals een goed Twents gezegde luidt: “Kan-niet ligt op het kerkhof en wil-niet ligt er naast”, maar is dit niet eerder een universele uitspraak?

  Met vriendelijke en ondersteunende groet uut Tukkerland,
  Harrie H. Braam

 2. Ongeveer 25 a 30 jaar geleden is er voor de Radio gesproken dat de voeding industrie bezig was met nieuwe producten die het meest zouden worden verkocht in supermarkten want daar komen de meeste mensen waarschijnlijk met inbreng van de Farmaceutische industrie,te veel zout, te veel vet, te veel suiker,hebben we vandaar tegenwoordig pillen voor bloeddruk,suiker, cholesterol,waar de mens een soort handelswaar is geworden,niet als mens behandeld maar door macht en geld.
  Dankt aan John en de Heer Moolenburgh.

 3. Guido, Ik heb al een paar dagen getracht om een reactie te plaatsen onder het artikel van 8 oktober jl. over ‘Stralingsklachten en hoe je er vat op krijgt’ (wat is hiervan de reden?) Mijn excuses voor het hier deponeren onder het prachtige artikel van dr. Hans Moolenburgh.
  Omdat een groot aantal mensen ziek wordt door de straling van draadloze communicatie (zendmasten, smartphones, wifi enz.) pleiten wij voor het behoud van de paar ‘witte (stralingsarme) zones’ die er nog in Nederland zijn.
  De Raad van Europa en het Europees Parlement hebben wel aandacht voor deze problematiek. Zij pleiten voor erkenning van elektrogevoeligheid en het behoud van de zgn. ‘witte (stralingsarme) zones’. De WHO heeft deze straling ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’, dezelfde categorie waarin ook DDT, gelode benzine, chloroform en vele andere chemische stoffen zijn ingedeeld.
  Nu is er een petitie die je kan steunen die nog geldig is tot 1 december
  2014 voor witte stralingsarme zone(s).
  http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/8816/witte_stralingsarme_zones
  Ondersteun je deze brief en wil je graag de witte zones behouden, mail dan voor 1 december naar: wittezones112@gmail.com met je naam en woonplaats.

 4. Fantastisch, zo’n man, die heeft door zijn manier van doen, al heel wat rimpelingen veroorzaakt…… “alleen” door vanuit zijn Hart te werken…… en niet op een wijze te werken zoals van hem verlangt en verwacht wordt….. Heel veel Respect…. en zijn boeken hebben mij veel wijzer gemaakt, op een manier waar je ECHT iets mee opschiet……. wat een GROOT voorbeeld. Warme groet Aly.

  1. Hij moet als voorbeeld dienen van gezond inzicht ! De kennis van deze man is onderbouwd door wijsheid. Hij dient geëerd te worden in leven en niet na het leven. Dit zeer tegen de wil van de geldmaffia. De voedselindustrie en de farmaceutische industrie hebben door zijn inzichten het nakijken.

 5. Wat een fantastische man. Heb heel veel boeken van hem gelezen en iedere keer verbaas ik mij over zijn scherpzinnigheid , zijn kennis en zijn betrokkenheid. Kan minister Schippers deze man ook niet eens een lintje geven inclusief een video boodschap? Als iemand het verdient is hij het wel.
  Waren er maar meer artsen uit dit hout gesneden. Nu moeten we het doen met strakke slaven van Big Pharma die zich keurig aan het protocol houden zonder zelf na te hoeven denken.
  Dit is een man om van te houden en ik wens hem dan ook nog heel veel jaren van geluk, in gezondheid en natuurlijk samen met zijn vrouw.
  Wat fijn dat je dit mooie artikel hebt geschreven John.
  Misschien interessant om de volgende link even te geven. http://www.rtw.nl/index.php/harry-smit-bij-op-de-koffie-bij-van-den-berg-en-de-groot/

 6. Een gevoelsmatig mens met een engelengeduld en dat klopt hiervoor kun je niet studeren.
  De huisartsen van deze tijd zijn geen 24uurs-huisarten, dat hebben ze door toedoen van de gezondheidsinstanties van overheid laten varen en de diensten naar de client ipv patient zijn te wisselend, waardoor het invoelend vermogen ook minder is.
  Zoek nog een huisarts in de buurt van DEN BOSCH die ook zo empathisch is

 7. Geweldig z,n Dr ik heb al veel gelezen maar deze Arts is Duidelijk ,blijf positief denken,dat is met alles en blijf geloven.Ik hoop 1 iets heeft deze Dr ook een opvolger dat hebben we nodig,we moeten zo doorgaan

  gr jacques

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.