Advertentie

De mazelenvaccinaties..? Ten aanval..!


De dramatische gevolgen van
het uitroeien van kinderziekten,
en waarom wij dit overal
bekend moeten maken

x

De mazelenvaccinaties..? Ten aanval..!

2013  © Ing. Harry Zandvliet

x

Ing. Harry Zandvliet
Ing. Harry Zandvliet

Sommigen noemen het een hype, de berichtgeving over mazelen en rode hond. Wat opvalt is dat de berichtgeving altijd in lijn is met hoe het RIVM in deze discussie staat. Nooit worden de keerzijden  getoond van een ver gevorderd vaccinatiebeleid. Alleen tegenstanders worden getoond wiens enige argument is dat God vaccinaties zou verbieden, waardoor het beeld wordt versterkt dat we hier alleen te doen hebben met Godsdienstige argumenten.

En als zoveel politici, een advocaat alsmede journalisten er zo van overtuigd zijn, dat vaccinaties verplicht moeten worden, en de ouders strafrechtelijk vervolgd zouden moeten worden voor kindermishandeling, dan zou je toch verwachten dat de nadelen van vaccinaties wel bekend zijn bij deze personen en dat die nadelen blijkbaar te verwaarlozen zijn; in hun ogen..

Echter, op basis van de huidige onderzoeken kun je ook de conclusie trekken dat het vaccinatiebeleid desastreuze gevolgen heeft voor onze volksgezondheid…! Als we simpelweg naar de statistieken kijken, zien we bijvoorbeeld dat sinds het uitroeien van de kinderzieken diverse allergieën decennialang, iedere 15 jaar verdubbeld zijn en sommige auto-immuunziekten zelfs over de kop (verdubbeld) zijn gegaan..! Zoals MS dat bijna verdubbeld is, en waarvan de wetenschap denkt dat  hier een verband is met het verlagen van de infectiedruk, o.a. door vaccinaties.

Van belang is ook dat koorts de actieve tolerantie tegen kankercellen verlaagd, en koorts daarmee dus preventief werkt tegen kanker! En het uitroeien van koorts (door koortsverlagers of vaccins) daarmee dus een heftige, nog té onbekende keerzijde heeft.  Tegenwoordig weet men ook, dat als je eenmaal allergie hebt doorgemaakt als moeder (én als vader!), de kans dat je zuigeling allergisch is, enorm vergroot wordt, met weer dramatische gevolgen, ofwel de ‘epi-genetica’, waarover later meer.

Ingeënt tégen de mazelen en vóór een grotere kans op allergieën en zelfs kanker..!
Ingeënt tégen de mazelen en vóór een grotere kans op allergieën en zelfs kanker..!

De jaren 1960 generatie, die alle kinderziekten heeft doorgemaakt kent veel minder chronische ziekten dan de generaties daarna. Veel onderzoeken zien dus bij al deze genoemde zaken ook een verband met het vaccinatiebeleid. We gaan eer straks dieper op in. Maar je leest hier echter niets over. De media vinden dat zij een verantwoordelijkheid hebben aangaande de volksgezondheid, en gaan vrijwel alleen af op de  mening van het RIVM, die immers ‘waakt over onze gezondheid’.

Maar de media moet zich ook realiseren dat zij (de media dus) de waakhond zijn voor de burgers, en daarom ook andere bronnen dan overheidsbronnen dienen te raadplegen, en dan precies zoals zij dat wel doen bij andere onderwerpen..!
Ik verwacht niet dat dit op korte termijn gaat veranderen. Hier rust voor ons een taak om de onwelgevallige informatie, zoveel mogelijk bekend te maken op internet. Niet door het aanhalen van allerlei bizarre complottheorieën, maar, door middel van voetnoten naar de medische literatuur, de nadelen duidelijk openbaar te maken voor het grote publiek, die deze informatie immers niet leest in de kranten.

Eerst over de gevolgen van mazelen.
Net zoals de andere 13 miljoen landgenoten in 1971, heb ik mazelen gehad. Net zoals toen overlijdt thans 1 op de 10.000 mensen die mazelen hebben. En vrijwel altijd, gaat dit gepaard gaand met ‘onderliggend lijden’. Dit getal wordt genoemd in het advies uit 1972 van de gezondheidsraad, die in mijn bezit is, over mazelenvaccinatie, toen nog 98% van de mensen mazelen doormaakten. In 1999 waren er 3300 geregistreerde gevallen, maar de heer Roel Coutinho was wel zo eerlijk om op 29 juni in het late journaal toe te geven (zie ook dit artikel op deze site!)  ) dat het werkelijke aantal 10x zo hoog lag. Er stierven toen 3 kinderen met ernstig onderliggend lijden, 1 op 10.000 dus en niet 1 op 1000, zoals overal wordt rondgebazuind, o.a. door het RIVM..

Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?
Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M? Autisme is officieel niet in verband gebracht met autisme, terwijl deze cijfers het verband aantonen.. Welcome in the land of the free..

Daarnaast zijn er soms complicaties t.g.v. mazelen zoals hersenvliesontsteking en longontsteking te betreuren. In uiterst zeldzame gevallen komen ernstige complicaties voor, zoals chronische encephalitis (hersenvliesontsteking) met blijvende hersenschade tot gevolg. Overigens kan dit, zoals we weten, ook voorkomen bij vaccinaties, zoals zelfs de bijsluiters melden! Nu staat niets een vaccinatie tegen mazelen in de weg, zou je zeggen.

Maar men vergeet hierbij 2 zaken..
De eerste is m.i. niet eens doorslaggevend, namelijk de bijwerkingen van de mazelenvaccinatie. Zo is het risico van dood door ademstop na vaccinaties veel groter, volgens dit onderzoek:

ARTIKEL 1 A modified self-controlled case series method to examine association between multidose vaccinations and death. Pubmed: (www.ncbi.nlm.nih.gov )

By means of a study including 300 uSUD, a 16-fold risk increase after the 4th dose could be detected with a power of at least 90 per cent. A general 2-fold risk increase after vaccination could be detected with a power of 80%.

En zo blijken in ontwikkelde landen meer zuigelingen dood te gaan, naarmate er meer gevaccineerd wordt, volgens dit onderzoek:

ARTIKEL 2: Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? HIER

Linear regression analysis of unweighted mean IMRs showed a high statistically significant correlation between increasing number of vaccine doses and increasing infant mortality rates, with r = 0.992 (p = 0.0009). Using the Tukey-Kramer test, statistically significant differences in mean IMRs were found between nations giving 12–14 vaccine doses and those giving 21–23, and 24–26 doses. A closer inspection of correlations between vaccine doses, biochemical or synergistic toxicity, and IMRs is essential.

Dit zijn allemaal alleen zeldzame complicaties die gerelateerd worden aan vaccinaties en waarvan de statistieken overigens aantonen dat dit veel vaker gebeurt  dan het Lareb aantoont (instituut die de bijwerkingen inventariseert). Maar sterfte t.g.v. kinderziekten waren in Nederland in de jaren 1970 ook zeldzaam. Bij de andere kinderziekten dan mazelen was dit zelfs nihil. Maar er is nog een veel belangwekkender reden om kritiek te hebben op het vaccinatiebeleid, Namelijk de gevolgen van het feit dat jonge kinderen geen infectieziekten van betekenis meer doormaken. Helaas worden deze redenen zelden genoemd door critici van vaccinaties, waardoor zij de belangrijkste nadelen van vaccinaties gewoon missen..!

Een koortsig kind, een zegen in vermomming..! Het lichaam groeit in weerstand!
Een koortsig kind, een zegen in vermomming..! Het lichaam groeit in weerstand!

Al heel lang weet men dat in gebieden waar de infectiedruk hoog is, bijvoorbeeld landelijke gebieden in Afrika, de kans op ernstige allergische ziekten zoals Astma, of ernstige auto-immuunziekten zoals MS of diabetes type-1 veel kleiner is. Men wist alleen niet waarom. Vandaar dat gesproken werd over de zogenaamde hygiënehypothese. Maar het frappante is dat deze ziekten in de jaren 1960 in West-Europa ook veel minder voorkwamen, maar geëxplodeerd zijn in de jaren 1970 en daarná. Zo is allergie ieder 15 jaar verdubbeld (thans stabilisatie), is astma vervijfvoudigd  (200 doden per jaar, waarbij veel longontstekingen!) en is MS (Multiple Sclerose) verdubbeld, en zijn er dezelfde dramatische cijfers bij andere auto-immuunziekten en allergieën…!  Wanneer worden we nu eens wakker..!?

Maar gelukkig weet men -wetenschappelijk gezien- steeds beter waarom. Tegenwoordig weet men dat infecties op jonge leeftijd doorgemaakt ( op oudere leeftijd zet het geen zoden meer aan de dijk) en dan ook de acute virale infecties, bepaalde cellen aanmaken die beschermen tegen allergie- en auto-immuunziekten. De belangrijkste zijn de T-regcellen. T-regcellen zorgen ervoor dat allergische reacties op tijd uitdoven, ze voorkomen dus allergie.  Tevens zorgen T-regcellen ervoor dat auto-reactieve T-cellen, de cellen die dus de auto-immuunziekten veroorzaken, veel moeilijker zich kunnen vermenigvuldigen.

Uit diermodellen blijkt dat bij dieren met gevoeligheid voor allergie- of auto-immuunziekten vrijwel alle dieren deze ziekten krijgen indien opgroeiend in een steriele omgeving en steeds minder, tot 0!!! Indien de infectiedruk wordt verhoogd. Dit onderzoek bijvoorbeeld toont aan dat influenza A, mits op jonge leeftijd doorgemaakt, voorkomt dat kinderen op latere leeftijd astma ontwikkelen: HIER

However, immunity induced by influenza A virus may have beneficial effects, particularly in young children, that might protect against the later development of asthma, as suggested by the hygiene hypothesis.

De Elsevier schreef er een artikel over: HIER 

mazelenBijzonder is dat met name mazelen voorkomt dat mensen allergie ontwikkelen. Met name hooikoorts wordt daarbij genoemd. Twee studies in dit verband met mazelen; de eerste studie toont aan dat van kinderen die op natuurlijke wijze mazelen doormaken de helft!! minder kans heeft op allergie, met name hooikoorts, een ziekte die geëxplodeerd is de afgelopen decennia. De tweede studie toont aan dat mazelen beschermt tegen allergie (5.Shaheen SO, P Aaby, AJ Hall, DJP Barker, CB Heyes, AW Shiell, A Goudiaby, Measles and atopy in Guinea-Bissau, The Lancet, 1996; 347: 1792-6 Rosenlund, H, Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection, Pediatrics 2009 Mar;123(3):771-8. doi:) 

Tevens een studie die aantoont dat virale infecties beschermen tegen auto-immuunziekten: Oldstone MBA, Prevention of type 1 diabetes in nonobese diabetic mice by virus infection, Science, 1988; 239: 500-2

HIER een onderzoek dat aantoont dat muizen met aanleg voor diabetes type-1, een auto-immuunziekten, in een infectierijke omgeving, steeds vaker voorkomt, tot 100%, bij het verlagen van de infectiedruk:

The incidence of spontaneous T1D is directly correlated with the sanitary conditions of the animal facilities, for both the non-obese diabetic (NOD) mouse [2] and the bio-breeding diabetes-prone (BB-DP) rat [41]: the lower the infectious burden, the higher the disease incidence. Diabetes has a very low incidence and may even be absent in NOD mice bred in ‘conventional’ facilities, whereas the incidence is close to 100% in female mice bred in specific pathogen-free (SPF) conditions. Conversely, infection of NOD mice with a wide variety of bacteria, virus and parasites protects completely (‘clean’ NOD mice) from diabetes [2].

Als redenen voor het feit dat auto-immuun- en allergische ziekten veel vaker voorkomt schrijft het artikel onder meer: (…) vaccination against common childhood infections and the wide use of antibiotics.

Prof. dr. J.M.D. Galama (1947) is arts-microbioloog, emeritus hoogleraar Virologie aan het UMC St Radboud te Nijmegen. Hij deed ondermeer onderzoek naar de relatie tussen virusinfecties en de auto-immuunziekten type 1 diabetes en multiple sclerosis. Ook participeerde hij in de Brighton Collaboration, een internationaal initiatief om bijwerking van vaccins te bestuderen. Verder is hij lid van de adviescommissie van het Nationaal Programma Grieppreventie.
Prof. dr. J.M.D. Galama (1947) arts-microbioloog, emeritus hoogleraar Virologie aan het UMC St Radboud te Nijmegen. Deed onderzoek naar de relatie tussen virusinfecties en de auto-immuunziekten type 1 diabetes en multiple sclerosis. Participeerde in de ‘Brighton Collaboration’, een internationaal initiatief om bijwerking van vaccins te bestuderen. Lid van de adviescommissie van het Nationaal Programma Grieppreventie.

Hoogleraar virologie Galama legt in zijn inauguratierede een verband tussen de verhoogde vaccinatiegraad en de groei van allergie en auto-immuunziekten door het verminderd in aanraking komen van infecties: Galama, JMD, Virussen & de paradox van preventie

 ‘Inderdaad zijn er tekenen dat de preventie een prijs vraagt, een fantoompijn van een immuunsysteem dat zonder werk zit. Zo is gebleken dat onder kinderen die op natuurlijke wijze mazelen doormaken minder allergie of hooikoorts voorkomt dan onder gevaccineerde kinderen’

Maar dit, het verband tussen stijging allergie- en auto-immuunziekten door vaccinaties, is nog niet het ergste. Want men weet ook al eeuwen dat er een correlatie is tussen de frequentie van doormaken van koorts en de kans op kanker. Een Zwitsers onderzoek,  uitgevoerd door statistici toont aan, met 95% zekerheid, dat het doormaken van koorts ten gevolge van kinderziekten (En ook mazelen wordt daarbij genoemd!), de kans op kanker tussen de 5 en 32% kan verlagen…!

Tegenwoordig weet men dat koorts de actieve tolerantie verlaagt, d.w.z. de tolerantie tegen lichaamsvreemde cellen zoals kanker. Diermodellen laten zien dat dieren die koorts doormaken een betere antigenenwerking hebben tegen kankercellen. Dat komt omdat koorts allerlei cellen doet rijpen. Niet alleen de T-cellen in de Thymus, maar ook andere cellen, zoals de macrofagen of de dendritische cellen (de ogen van onze afweer). Hierover is veel onderzoek naar gedaan maar het KWF en het WCRF hebben BEWUST besloten (zo is mij ook meegedeeld) hierover bewust niets te publiceren. Wellicht omdat dit indruist tegen hoe wij in het westen tegen gezondheid aankijken. Het WCRF gaf toe dat deze onderzoeken een verband aantonen tussen de preventieve werking van koorts tegen kanker.

Ik heb er 2 uitgepikt. FICD zijn koortsende kinderziekten. Het onderzoek keek met name naar: (measles, mumps, rubella, pertussis, scarlet-fever and chickenpox)  (HIER)

Febrile infectious childhood diseases in the history of cancer patients and matched controls.

Our retrospective study showed a significant association between FICD and the risk of developing cancer. The number of FICD decreased the cancer risk, in particular for non-breast cancers. The relationship with tumor site seems to be important also, but can only be addressed in a larger study.

En hier nog een artikel over dit onderwerp: Acute infections as a means of cancer prevention: opposing effects to chronic infections?

Exposures to febrile infectious childhood diseases were associated with subsequently reduced risks for melanoma, ovary, and multiple cancers combined, significant in the latter two groups. Epidemiological studies on common acute infections in adults and subsequent cancer development found these infections to be associated with reduced risks for meningioma, glioma, melanoma and multiple cancers combined, significantly for the latter three groups

Overigens heeft de American Scientist hier ook een aardig artikel over geschreven: HIER Met als titel: Healing Heat: Harnessing Infection to FightCancer, staat het volgende citaat, m.b.t. het waarom dat koorts preventief is tegen kanker:

It’s not the pathogens that do the good work. But the way our bodies respond to the pathogens is key. Infection events, especially those that produce fever, appear to shift the innate human immune system into higher gear. That ultimately improves the performance of crucial biological machinery in the adaptive immune system.

Via proefdiermodellen heeft men kunnen aantonen dat het doormaken van koorts de actieve tolerantie daadwerkelijk vermindert. Bijvoorbeeld, Gabizon et al. bestudeerde de invloed van macrofagen van normaal tumordragende muizen en de groei van experimentele tumoren (fibrosarcoma, melanoma en lymphoma) in muizen. Bij beiden werden afweercellen populaties gevonden die de tumor groei bevorderde. Echter, wanneer een acute infectie werd nagebootst door blootstelling van macrofagen aan gedode Corynebacterium parvum (een soort bacterie) waren macrofagen wel in staat om tumorgroei te remmen.

fokke sukke bible beltHoewel zulke gestimuleerde macrofagen destructief voor tumoren kunnen zijn (Poste,Keller) is deze staat van activeren van tumorcel doding doorgaans helaas van voorbijgaande aard: Gabizon A, Leibovich SJ, Goldman R. Contrasting effects of activated and nonactivated macrophages and macrophages from tumor-bearing mice on tumor growth in vivo. J Natl Cancer Inst 1980;65:913–20

Poste G, Kirsh R. Rapid decay of tumoricidal activity and loss of responsiveness to lymphokines in inflammatory macrophages. Cancer Res 1979;39:2582–90.

Keller R, Keist R, Joller P, Mulsch A. Coordinate up- and downmodulation of inducible nitric oxide synthase, nitric oxide production, and tumoricidal activity in rat bone-marrow-derived mononuclear bacteria. Biochem Biophys Res Commun 1995;211:183–9.

Maar er is meer….
Wat te denken van het feit dat men tegenwoordig weet dat zuigelingen veelal met een allergie worden geboren als één van de ouders allergie heeft doorgemaakt in zijn leven! Het werkt dus ook door in de volgende generatie..! Dit heeft te maken met het aan- of uitzetten van genen t.g.v. allergie, oftewel de epigenetica. Tel daarbij op de 30 peer reviewed pubmed onderzoeken die je in onderstaande linkjes vindt, waarbij immunologische afwijkingen, met name voedselallergie, gevonden worden in kinderen met ADHD en Autisme, twee aandoeningen die sinds de BMR-generatie kinderen krijgt schrikbarend zijn toegenomen. Afweerafwijkingen en autisme/ADHD dus. Een onderwerp waar ook een zwijgplicht op ligt. ADHD en Autisme mogen niets te maken hebben met omgevingsfactoren, en daarmee basta.

Publicaties zijn uit: The Journal of Pediatrics, Journal of Clinical Immunology, Journal of Neuroimmunology, Canadian Journal of Gastroenterology, American Journal of Gastroenterolgy, Journal of Medical Microbiology

Hier de 30 onderzoeken waar helaas hardnekkig over gezwegen wordt: HIER (pdf) Onlangs was er een studie van een aantal Nederlandse immunologen, de zogenaamde INCA studie, die een groep kinderen met ADHD een allergeen vrij dieet gaven, waarna meer dan de helft van de medicatie afgeholpen kon worden. Het is te vinden in The Lancet:

Pelsser LM, Frankena K, Toorman J, et al, Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial, Lancet 2011; 377: 494-503

Het kan zo toch niet wezen dat deze kennis in dit artikel opgesomd genegeerd wordt, alleen maar omdat vaccins heilig zijn verklaard! De reden van de stijging is met zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bekend, en heeft te maken met hoe wij met infectiebronnen en ziekten omgaan, maar dit wordt maar niet op de agenda wordt gezet. Ook kinderen met aanleg voor allergie en auto-immuunziekten hebben recht op preventie.

TEN AANVAL!

Ik wil dit alles besluiten met een opdracht. Zorg ervoor dat de keerzijde bekend worden. Bijvoorbeeld: vertaal dit artikel, stuur het op naar onze medestrijders in Austrailië, die nu onder vuur liggen. Zorg dat het op een Europese site komt. Benoem ze als reaguurder op de diverse weblogs. Zet de linkjes naar pubmed erbij! Net zo lang totdat iedereen, ook de media, hier kennis van neemt er niet meer omheen kan. Kortom, vertel het voort! De wetenschap is aan onze kant. Gebruik deze dan ook!

Harry Zandvliet

 

Advertentie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.