Advertentie

Delen van ons bewustzijn verstopt in matrix-piramides..


Een dergelijk energetisch grid is door de Archonten rondom onze Aarde ‘geweven’.

We leven in een artificiële, technologische, omgeving, die wordt beheerst door krachten, gericht tegen het bewustzijn van de oorspronkelijke mens. Zij doen er alles aan om deze mens van hun creatiekracht af te houden. Dit uit zich in hoe deze artificiële omgeving functioneert, namelijk het de mens laten leven van scripts, van programma’s, die door het systeem zijn bepaald, zodat zij niet vanuit creatiekracht creëert. Het uit zich in ontvoeringen, in gebeurtenissen die niet in het lokale geheugen van de mens worden opgeslagen, zonder toestemming van de mens!!. Daarbij vinden zaken plaats, die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen..

Hierin worden wij getraind en geoefend om die scripts te leven, en daarbij voeden andere krachten zich, aan onze energie en broncode. Ook uit het zich in het saboteren van ons gevoelsbewustzijn, het koppelen van trauma’s aan onze kracht, waardoor wij geneigd zijn weg te kijken van deze kracht en dus niet in onze kracht (komen te) staan. Verder uit het zich ook, in het opdelen van ons bewustzijn, het bewustzijn dat wij mee hebben genomen, vanuit een oorspronkelijke wereld deze matrix in.

Hoe meer bewustzijn we kwijtraken en hoe minder wij hier nog hebben, hoe lastiger het is/zal zijn om vanuit kracht te creëren. Marianne heeft inzichten in waar dit bewustzijn is gebleven, en over de wijze waarop we dit weer kunnen terughalen en ook, waarom dit zo belangrijk is. Hierover gaat onderstaand artikel.

* * *

x

x

Kwijtgeraakte delen van ons bewustzijn,
in piramides in geometrische grid van de matrix..

Delen van ons bewustzijn verstopt in

matrix-piramides..!

2019 © Marianne (site) | deze versie WantToKnow.nl/be

x

188 vallen van bewustzijn
x

We leven in een technologische omgeving die als hologram is ingevoegd in ons grotere bewustzijn. Deze omgeving is erop gericht om het bewustzijn van de oorspronkelijke mens te versnipperen, om op te delen in delen en stukjes. Dit gebeurt in 188 stappen (vallen) door geometrische belijningen te verbreken en weg te laten vallen . Per stap, per val, raken wij delen van ons bewustzijn kwijt. Deze 188 vallen, vindt plaats in even zoveel lagen of matrixen. Deze lagen lopen door elkaar heen. Ervan uitgaande dat de aarde waar wij op leven ook een laag is, lopen alle andere lagen door de aarde heen.

De delen van bewustzijn die we zijn kwijtgeraakt tijdens de 187 vallen, zijn per laag opgeslagen in kristallijnen piramides. Piramides die zijn ingevoegd in het grid, in de geometrische belijningen die door alle lagen, alle matrixen heenlopen. Je zou het kunnen zien als dat de geometrische lijnen door de piramides heenlopen, en dat zo door deze lijnen met elkaar worden verbonden. De geometrische lijnen die ook verbonden zijn met de geometrie hier op aarde. De kristallijnen piramides zijn gekanteld, wat wil zeggen dat de punt naar beneden wijst.

De Ark des Verbonds: het manna, het levenselixer.
Zoals ik het voel en zie zijn veel verhalen uit de bijbel een allegorische, symbolische, voorstelling van zaken aangaande de bewustzijnsval en hoe het hier op aarde en in de diverse lagen werkt. Voor een klein beetje heb ik hier inzicht in, en dan betreft dat het grid en welke rol de ark des verbonds (een symbool, een allegorie) hierin heeft.

De Ark des Verbonds is een heel belangrijke plek op aarde (misschien wel de belangrijkste) dat manna, ofwel levenselixer, bevat. Deze plek vormt een verbinding met de zon enerzijds en terra gaia ofwel de midden-aarde anderzijds. De zon wordt gevoed met het elixer, zonder dit zou het leven op aarde onmogelijk zijn. De Ark des Verbonds is verbonden met het grid, en voedt zodoende dan ook het grid.

De geometrie van ons lichaam is verbonden met het grid, en zodoende worden ook wij gevoed met het elixer. Terra Gaia is de ongehackte, vrije en oorspronkelijke aarde, in een laag van de matrix, daar waar het kwantumveld vrijelijk kan stromen. Wanneer wij via ons hart contact maken met het kwantumveld, komt dat via het grid, langs de Ark des Verbonds, vanuit Terra Gaia.

Volgens de bijbel heeft de ark des verbonds op diverse plaatsen gestaan; eerst in de achterruimte van een reizende tent of tabernakel, later in de tempel van Salomo. Uitgaande van het feit dat dit ook een allegorische voorstelling is, kunnen we stellen dat dit belangrijke levenselixer op diverse plaatsen op aarde heeft bestaan, door steeds weer het verschuiven van het grid, en nog steeds op 1 plek aanwezig is.

De berg Nebo in Jordanië.

Deze plaatsen zijn, zoals ze nu worden genoemd: Sint Petersburg, New York, het Vaticaan en Jeruzalem. De huidige plek van het levenselixer is de berg Nebo in Jordanië. Het levenselixer is levend, maakt het grid levend. De ark maakt een kantelende beweging, vibreert in het grid. De piramides met onze delen van bewustzijn zijn ook levend, ze maken een licht draaiende beweging, ze vibreren ook in het grid.

Zoals gezegd lopen de lagen, met de piramides met onze delen van bewustzijn, door de aarde waar wij op wonen, heen, en deze piramides zijn gelocaliseerd onder de steden waar ook het Ark des Verbonds heeft gelegen, namelijk Sint Petersburg, New York en Jeruzalem. Terwijl onder het Vaticaan piramides zijn gelegen met de delen van bewustzijn van de tijdens rituelen geofferde kinderen.

De laatste val van bewustzijn, de vervanging van de Ark des Verbonds, van het levenselixer
Wij hebben al heel wat vallen achter de rug, we zijn dus al veel bewustzijn kwijtgeraakt, en wij zitten nu in de overgang van val 187 naar 188 op aarde.  We naderen dus bijna het einde, namelijk het volledig kwijt raken van ons oorspronkelijk bronbewustzijn.

Artist impression van Johannes, die de Openbaringen noteert, die hij ‘door krijgt’. (klik voor link naar Wikipedia)

Openbaring van Johannes, 21: 1-3

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen….

Openbaring van Johannes 21: 10-11

En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.

Openbaring van Johannes 21: 23

En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.

Openbaring van Johannes 22: 5

En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten…

Zoals ik het voel en zie wordt in Openbaring van Johannes de laatste bewustzijnsval van de oorspronkelijke mens, die van 187 naar 188, uitgelegd. In Openbaring 21 wordt beschreven hoe de Ark des Verbonds is vervangen door een artificiële versie: een kristallen Jeruzalem, de tent van God, de heerlijkheid Gods. Hiermee wordt bedoeld een artificieel Ark des Verbonds, een kunstmatig levenselixer, ingepast in de en aangestuurd door de artificiële technologie waarin wij leven.

Hiermee komt dan het natuurlijke levenselixer te vervallen. De zon wordt niet meer gevoed en bestraalt ons niet meer. Wij worden niet meer gevoed door het elixer. Het kwantumveld is hiermee ook onbereikbaar voor ons geworden, want de verbinding met terra gaia (de ongehackte aarde, de middenaarde) is er ook niet meer via het natuurlijke manna. Ook de piramides met onze bewustzijnsdelen zijn onbereikbaar geworden, we kunnen er niet meer bij via het kwantumveld en het grid. Het is een doods grid geworden.

En de mensen die op aarde leven zijn, leven volledig in een kunstmatig, niet meer vibrerend, grid, verstoken van kwantumveld, verstoken van de voeding door het levenselixer. Dus eigenlijk zijn de mensen nu volledig cyborg..! Uiteindelijke doel van dit alles is dat de andere krachten ons bewustzijn willen bezitten, in hun eigendom willen nemen. Daar zijn ze al een behoorlijk eind in geslaagd. We zitten nu in de laatste stap. Door hiervan bewust te worden kunnen wij hier een andere wending aan geven.

Mijn bijdrage hierin is dat ik een methode, een proces, heb ontwikkeld om de kwijtgeraakte delen die in de kristallijnen piramides zijn opgeslagen, hieruit te halen en om die te laten reizen naar ons bewustzijn hier op aarde. Voor meer informatie hierover: marianne0032@hotmail.com.

Met veel dank aan Anita en haar galactische team, aan mijn galactische team voor het delen van de informatie, waardoor ik met informatie vanuit mijn grotere bewustzijn en mijn inzichten hier op aarde dit artikel heb kunnen maken en het proces om de piramides met onze kwijtgeraakte delen van bewustzijn te openen, heb kunnen ontwikkelen.

1 gedachte over “Delen van ons bewustzijn verstopt in matrix-piramides..

  1. Is de naam jeruzalem niet afgeleid van jeru-salem, wat op zich al nieuw-salem betekend?
    En was salem niet een plaats ergens in India welke ten gronde ging waarna er een nieuw Salem werd opgericht was het voorvoegsel jeru kreeg net als in het vóór aziatische ‘baru’.
    Kennelijk ligt er een smet op waardoor het steeds moet worden herzien.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.