Advertentie

Versplintering en ’t kwijtraken van bewustzijn(sdelen)…


Kosmisch bewustzijn; de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is. Zo boven, zo beneden.. Het is de mens, die hier in essentie het meest van doordrongen is, maar aan een soort amnesia lijdt..

Het levensscript is een geprogrammeerde startsituatie van ons leven op aarde.. Wij leven in een wereld waarin krachten aanwezig zijn, die volledige controle uitvoeren over alles wat er hier plaatsvindt. En deze krachten zijn gekant tégen het menselijke bewustzijn dat uit een oorspronkelijke wereld stamt. De krachten doen er alles aan om dit gevoelsbewustzijn van de oorspronkelijke mens te manipuleren, in te perken en te saboteren.

Dat gebeurt op voor ons zichtbare én onzichtbare manieren. Dit doen zij omdat zij niet willen dat de oorspronkelijke mens hier zijn of haar kracht gaat herkennen, krachtiger gaat worden en vanuit kracht en gevoelsbewustzijn gaat creëren, omdat dat indruist tegen hun agenda van herhaalbaarheid en voorspelbaarheid. De kracht van de mens staat namelijk voor creativiteit en onvoorspelbaarheid.

De voor ons zichtbare manieren zijn bijvoorbeeld de steeds maar weer herhalende traumatische gebeurtenissen in deze wereld, die pijn, chaos en verdriet veroorzaken in het menselijke gevoelsleven. De voor velen van ons onzichtbare manieren zijn bijvoorbeeld ontvoeringen van ons bewustzijn, waarbij er gebeurtenissen plaatsvinden (die niet in ons geheugen worden opgeslagen) waarin de oorspronkelijke mens wordt geprogrammeerd en getraumatiseerd. Hetgeen ertoe leidt, en dat de mens vanuit programma’s en trauma’s het leven leidt, in plaats vanuit zijn eigen kracht.

Marianne heeft dagelijk inzichten in deze processen en heeft hier op de site al enkele artikelen geschreven over deze vaak zéér onprettige processen, die gepaard gaan met die inprentingen van trauma en radeloosheid. Marianne hierover:

“Sinds enige tijd heb ik inzichten in deze ontvoeringen en wat de impact ervan is, op het leven hier op Aarde; wat de dwarsverbanden zijn, en daar heb ik  artikelen over geschreven. Ook heb ik inmiddels inzichten in andere manieren van het saboteren van ons gevoelsbewustzijn en onze kracht gekregen, onder andere in het beginstadium van ons leven op aarde.

Namelijk op het moment wanneer het bewustzijn van de oorspronkelijke mens zicht voegt bij het embryo en zich hieraan koppelt. Tijdens dit proces gaat het bewustzijn door artificiële systemen en gebeuren er dingen die alles-bepalend zijn voor het verdere leven. In dit artikel ga ik hier nader op in.”

x

x

Versplintering en ’t kwijtraken van bewustzijn(sdelen)…

2019 ©Marianne (site) – deze versie WantToKnow.nl/be

x

Het kwijtraken van delen van bewustzijn.. Het bewustzijn van de oorspronkelijke mens was en is betrokken bij bewustzijnsvallen. Bewustzijnsvallen waarbij sprake is, van het kwijtraken van hoogfrequente vermogens, -kracht en informatie. Het gaat over het verbreken van geometrische lijnen en het kwijtraken van delen van het bewustzijn, velden met informatie en kracht die aan die lijnen gekoppeld zijn geweest. Deze delen raken daarbij los van het grotere bewustzijn. Naast dat wij vermogens, kracht en informatie kwijtraken, wordt daarnaast ook ons gevoelsbewustzijn vlakker.. We raken ‘afgestompt’..

Eis de meesterschap op over jezelf, over de emotionele stukken in jezelf waarmee je moeite hebt, waarvan je voelt dat ze je achter je rug om kwellen. Kijk het in de ogen en neem er verantwoording voor. Maak er innerlijk contact mee; het is jouw bewustzijn dat hier helend is..!

Het kwijtraken van de velden van het bewustzijn, dat betrokken is bij het menselijk lichaam op deze Aarde, kan op verschillende momenten plaatsvinden. Zoals tijdens traumatische gebeurtenissen in het leven hier op Aarde, gedurende ontvoeringen (gebeurtenissen die wel plaatsvinden maar die niet in het geheugen worden opgeslagen), tijdens het koppelen van het bewustzijn aan het embryo en bij het overlijden.

Uitgaande van het feit dat wij meer keren (ongeveer) hetzelfde leven leiden, kunnen we tijdens die andere keren ook velden kwijtraken. Kortom, het bewustzijn van de mens kan behoorlijk versnipperd of zelfs versplinterd raken. Gevolg hiervan is dat het op een gegeven moment onmogelijk wordt om aan een embryo te koppelen. Dat kwijtraken van velden geldt ook voor embryo’s, die door miskraam, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of abortus als mens niet hier tot leven komt en dus niet de gelegenheid heeft om zijn of haar kracht op aarde te gaan herkennen en van hieruit te gaan leven.

Ervan uitgaand dat de moeder meermalen dat leven leidt en dus elke keer dan weer bijvoorbeeld dezelfde miskraam heeft, raakt het bewustzijn van dit embryo meer en meer versnipperd. Versnippering vindt ook plaats bij bewustzijn dat is gekoppeld aan een lichaam met, wat wij noemen, een verstandelijke beperking. Vaak is een bronbewustzijn aan een dergelijk lichaam gekoppeld door de artificiële systemen, omdat het dan moeilijker is om je kracht te gaan herkennen en hier van uit te gaan leven. Ook herkén je niet of je delen van bewustzijn mist.

Het bewustzijn is het topje van de ijsberg; het onderbewustzijn herbergt onze worteling met het universele bewustzijn.

Programmeren van het leven tijdens het koppel van bewustzijn aan het embryo..
Ook tijdens het koppelen van het bewustzijn aan het embryo, wordt er een levenscript gemaakt met programmeringen, dat je kunt beschouwen als een beginsituatie. Op basis hiervan gaat het leven draaien, wanneer je daadwerkelijk bent gekoppeld. Dit script omvat je hele leven en draait als een soort batchproces continue mee, zodat je het leven leeft volgens dit script. Dit levensscript kan steeds door andere programma’s die hierop inwerken, worden aangepast, als dat nodig wordt geacht door de artificiële systemen op basis van bepaalde criteria.

Wanneer je bijvoorbeeld -vanuit eigen kracht- afwijkt van het script. Je kunt steeds weer opnieuw geprogrammeerd worden op een wijze die je niet ten dienste staat als bronwezen, om je steeds maar weer in de persoonlijkheid te houden om te voorkomen dat je vanuit eigen kracht leeft/gaat leven. Ook worden bestaande (eventueel half opgeloste) programmeringen steeds weer gevoed en kracht bijgezet.

Het script maakt het mogelijk dat ontvoeringen gaan plaatsvinden (gebeurtenissen die wij wel bewust meemaken maar niet in het geheugen hier worden opgeslagen), zoals ontvoeringen door mind controllers, (seksuele) rituelen en de zogenaamde buitenaardse ontvoeringen. Het maakt het mogelijk dat je continue wordt gemonitord en dat er door ingebroken kan worden (door bijvoorbeeld de mind controllers) wanneer nodig en je niet (voldoende) in je kracht zit.

Een van de vele, vele films en boeken die er over het onderwerp Mind Control zijn gemaakt. En dan spreken we hier over de fysiek/materiële kant van menselijk programmeren.

De programmeringen in het script vormen een basis voor de mind-controlgroepen om hun programma’s verder op voort te borduren, om je daar verder in te trainen en te programmeren. Ook worden er tijdens het koppelen van het bewustzijn aan het embryo vele frequenties ingevoegd om je ervan te weerhouden in je eigen kracht te gaan leven, zoals diverse angsten, lage eigenwaarde, achterdocht enz. enz.  Hieronder volgen enkele voorbeelden van programmeringen uit het beginscript die ik in mijzelf en bij enkele andere mensen (wat betreft de zoekgeraakte bewustzijnsvelden) heb onderzocht:

 • Alles wat te maken heeft met het hebben van relaties met 1 of meer narcistische mannen
 • Sadomasochisme
 • Mogelijkheden van het hebben van andere relaties met mannen, ook wat wij noemen de ‘goede’ relaties met verliefdheid en liefde, afgeleid van jezelf
 • Het hebben van relaties met mannen en dan middels de vorm van prostitutie
 • Het dienen van andere mensen terwijl je hierbij jezelf weggeeft
 • Het verantwoordelijk zijn voor de problemen van anderen
 • Het schuldig voelen over de problemen van anderen
 • Het doen van routinematige werkzaamheden
 • Het leven in patronen
 • Het zaaien van verdeeldheid in bijvoorbeeld het gezin waarin je opgroeit, de mensen waarmee je omgaat
 • Het geloven van wat andere mensen zeggen in plaats van het vertrouwen op het innerlijk weten
 • Het moeten voldoen aan de wensen van mijn familie
 • Het je laten denken dat ik per definitie niet behoor tot groepen, dat ik er altijd buiten val, ook groepen met mensen uit een oorspronkelijke wereld
 • Mogelijkheden om implants in te voegen
 • Diverse mogelijkheden om “ziek” te worden, verstoringen te krijgen door middel van frequenties, implants, programma’s, zoals het krijgen van kanker of het krijgen van een diagnose als “ME”
 • Diverse mogelijkheden op verschillende momenten om vroegtijdig (vanuit ons perspectief als oorspronkelijk mens) te overlijden, te ontkoppelen.
 • Het je laten denken dat je de kwijtgeraakte velden van bewustzijn voor altijd kwijt bent, dat je er nooit meer bij kunt
 • Het je laten denken dat je nooit meer uit deze situatie van steeds weer koppelen en ontkoppelen komt
 • Mogelijkheden dat je hier niet tot leven komt vanwege abortus, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of miskraam
 • Geldsysteem en matrix instituten (zoals overheid, ondernemingen, scholen)
  • Het door deze systemen in de tang gehouden worden met overtuigingen als
   • Ik ben alleen maar iemand als ik meedoe in een organisatie en hieruit geld ontvang
   • Ik doe alleen maar mee als ik elke maand een vast bedrag ontvang
   • Ik ben weer iemand omdat ik aan het solliciteren ben
   • Ik verdien het alleen maar om geld te ontvangen als ik iets heb gepresteerd
   • Ik verdien het niet om royaal hier op aarde te leven
   • Ik moet werken om mijn geld te verdienen
  • Alles wat te maken heeft met de christelijke godsdienst, de leer, de kerkgang, Jezus, zoals
   • Het je laten denken dat je zondig bent
   • Dat je vergeving moet vragen voor alles wat je verkeerd hebt gedaan
   • Het opkijken tegen en groter maken dan jezelf van Jezus
   • Het vieren van bijvoorbeeld kerstmis, met de gevoelens die horen bij die tijd van het jaar. Gevoelens die wel heel fijn kunnen voelen, maar niet gelijk zijn aan onze kracht.

Met daarbij inserties als:

 • Angsten om vanuit eigen kracht te leven
 • Angsten/weerstanden om met mensen met een bronbewustzijn te leven
 • Angsten voor ontvoerders zoals mind controllers
 • Weerstanden tegen familieleden
 • Lage eigenwaarde
 • En nog veel meer
De ongelooflijke kracht van onze geest is in staat het lichaam op slot te zetten; door aannames, door vermeende trauma’s.. Maarr.. de sleutel hebben we DUS ook altijd bij de hand om onze geest te bevrijden.. De illusie doorbroken..!

Programmeringen uit het beginscript zijn verspreid aanwezig in het neurologisch systeem. Zoals gezegd zijn de programmeringen een uitgangssituatie voor mind control groepen om via ontvoeringen (gebeurtenissen die niet in ons geheugen hier worden opgeslagen, maar wel in een artificieel archief) verder op door te borduren. Dit doen zij door je in situaties te laten verkeren waarin betreffende programmeringen een thema zijn, dus bijvoorbeeld een situatie waarin je gaat denken dat je niets kunt en waarbij je lage eigenwaarde wordt bevestigd en vergroot.

Geraffineerde programmeringen…
Of je bijvoorbeeld wordt getraind om een relatie te krijgen met een jou heel liefhebbende man, waar je helemaal verliefd in opgaat en volledig afgeleid van jezelf je leven leidt. De mensen om je heen, met wie je in aanraking komt op welke manier dan ook, zijn geprogrammeerd om te denken en te handelen wat betreft jou op basis van de programmeringen in jouw scripts. Dus als je bijvoorbeeld een overtuiging hebt in jezelf dat je moet werken om geld te verdienen, dan zit dit ook geprogrammeerd in de mensen om je heen over jou. Deze situatie heeft dus een versterkende werking op je eigen programmeringen.

Programmeringen uit het eerste script kunnen worden geherprogrammeerd, wanneer je aanwezig bent in je Theta-bewustzijn, wanneer het goed voelt om dat te doen voor het thema waar je in jezelf mee bezig bent op dat moment. Het is een eerste laag waar je dan mee aan de slag gaat. Het helpt om ontspanning, verlichting en beweging aan te brengen in het thema. Zelf heb ik het voor een aantal van de hierboven genoemde thema’s (waarvan het voor mij belangrijk voelde om daar naar te kijken) gedaan en het heeft mij een lichtheid in mijn energie rondom mij gebracht.

Tevens is er een druk van mijn leven af, waarvan ik heb ontdekt dat ik die mijn hele leven had en nu dus niet meer. Ik ga hieronder enkele voorbeelden geven hoe je dat herprogrammeringen kunt doen. Belangrijk daarbij is, om dit principe van programmeren en leven op basis van programma’s met je voorstellingsvermogen in je bewustzijn te integreren. En ook om met je voorstellingsvermogen te zien hoe het in de wereld en in je eigen wereld werkt. Hoe je leeft op basis van continue draaiende programma’s, alleen en in ontmoetingen met mensen. Hoe zij op basis van hun programmeringen op jou reageren.

En dat je vanwege de continue monitoring je, als de mind controllers dat nodig vinden, zij jou naar hen toe halen en een MindControl-programma op je toepassen. Dat de artificiële technologie zo werkt, dat deze gebeurtenis niet in je geheugen hier wordt opgeslagen, maar wel in een artificieel archief. Dat je dan hier weer verder leeft op basis van de programma’s en ook met een nieuw of zwaarder aangezette insertie of programma door deze programmeurs..

Belangrijk hierbij is ook om ons te realiseren hoe onthutsend het is, hoe wij zijn en worden geprogrammeerd en getraumatiseerd. Zodat we deze programma’s leven en ons laten leiden door trauma’s. Dit allemaal om te voorkomen dat we ontdekken dat we ook vanuit onze kracht kunnen leven, levend in het kwantumveld waaruit we informatie ontvangen die we hier kunnen omzetten naar denken en handelen..!

Voorbeelden van herprogrammeren beginscript
Ga zitten, haal diep adem vanuit buik en middenrif en voel een diepe ontspanning trekken door je lichaam. Ga met je aandacht naar je hart, daar voelt het krachtig en warm, je voelt de verbinding met het kwantumveld, en je geeft opdracht om een onderwerp in te laden uit het beginscript dat in het nu aandacht verdient en herschreven mag worden. Bijvoorbeeld:

Het dienen van andere mensen terwijl je hierbij jezelf weggeeft

Na het inladen van het onderwerp voel je de volgende woorden: ‘De programmaregels uit het beginscript met betrekking tot het onderwerp het dienen van andere mensen terwijl ik mijzelf hierbij weggeef verwijder ik en ik zet er voor in de plaats dat ik leef vanuit eigen kracht en verbinding met andere mensen. Hiermee vervang ik ook de programmeringen in mijn neurologisch systeem.’

Nog een voorbeeld:

Het je laten denken dat je nooit meer uit deze situatie komt,
van steeds weer koppelen en ontkoppelen..

Je laadt dit onderwerp in en vervolgens voel je de volgende woorden: ‘De programmaregels uit het beginscript met betrekking tot het onderwerp het mij laten denken dat ik nooit meer uit deze situatie van steeds weer koppelen en ontkoppelen kom verwijder ik en ik zet er voor in de plaats dat ik leef vanuit de zekerheid dat ik vanuit eigen kracht het mechanisme van steeds maar weer koppelen en ontkoppelen doorbreek en vanuit eigen kracht, op basis van eigen besluit als bronwezen, na dit leven terugkeer naar mijn oorspronkelijke wereld. Hiermee vervang ik ook de programmeringen in mijn neurologisch systeem.’

Nog een voorbeeld:

Het je laten denken dat ik per definitie niet behoor tot groepen,

dat ik er altijd buiten val, ook groepen met mensen uit een oorspronkelijke wereld

Je laadt dit onderwerp in en vervolgens voel je de volgende woorden: ‘De programmaregels uit het beginscript met betrekking tot het onderwerp het mij laten denken dat ik per definitie niet behoor tot groepen, dat ik er altijd buiten val, ook groepen met mensen uit een oorspronkelijke wereld verwijder ik en ik zet ervoor in de plaats dat ik vanuit eigen kracht de verbinding voel via het kwantumveld met alle mensen, individueel of in groepen, en dat waar en wanneer nodig, deze verbinding zich verdiept.’

Door op deze manier jezelf bekrachtigende overtuigingen in de plaats te zetten, breng je beweging in het thema en wordt het makkelijker om dieper liggende lagen waar te gaan nemen en ook in beweging te gaan zetten. Wat betreft het kwijtgeraakt zijn van velden van bewustzijn: er zijn mogelijkheden om deze weer terug op te eisen voor het bewustzijn hier op aarde. Het is immers jouw ONVERVREEMBAAR eigendom, dat een onlosmakelijk onderdeel is van je bezieling, je ZIELENKRACHT-ESSENTIE..! Wanneer je hier meer over wilt weten, kun je contact opnemen via emailadres: marianne0032@hotmail.com.

* * *

 

8 gedachten over “Versplintering en ’t kwijtraken van bewustzijn(sdelen)…

 1. Wat een Unheimliche onderwerpen, te diep penetrerend in iets wat een lange studie vraagt en dan nog kans op afvoeren in een dwangbuis, geniet van de winter is een prachtige kalmerend jaargetij !

 2. Marianne heeft het alleen over narcistische mannen, er zijn evenveel narcistische vrouwen en die zijn even schadelijk (of meer) Toxische relaties kunnen je (tijdelijk) behoorlijk beschadigen, zodra je het herkent kan je maar beter zo snel mogelijk zo ver mogelijk wegrennen van narcisten en psychopaten. Velen van hen zijn echter zo geworden doordat ze zelf zwaar beschadigd zijn geraakt in hun jonge jaren, hou ze op afstand maar haat ze niet.

 3. Zou het mogelijk kunnen zijn dat wanneer we bewust willen worden we terug moeten naar het ontstaan van de aarde en alles wat er toen op aanwezig was?
  Ik stel me zo voor dat ooit de aarde is ontstaan met alles aanwezig om in leven te blijven wat zowel voor mens als dier geldt.
  Ook ga ik ervan uit dat alles wat op/in de aarde aanwezig was en is voor ons allen gezamenlijk bedoeld was en niet voor een bepaalde groep.
  Vaak wordt gezegd dat men moet werken wil men iets hebben en dat klopt waarschijnlijk ook wel alleen denk ik dan dat we ons de wereld van net na het ontstaan moeten voorstellen en niet de wereld van nu waar velen min of meer gedwongen worden om te werken voor de rijkdom van weinigen tegen een relatief schrale vergoeding zodat zij die er het meeste aan verdienen zeker weten dat de arbeiders zullen terug keren om arbeid te verrichten.(de meest gebruikte smoes is dat deze arbeider het dan zelf ook beter heeft).
  Wanneer we ervan uit gaan dat het ook anders kan dan denk ik dat in den beginne men alleen alles had moeten onderhouden en in stand had moeten houden zodat alles op een eerlijke manier verdeeld kon worden.(hiervoor moet men dan ook werken maar daar heeft iedereen iets aan en niet alleen die kleine groep die nu menen recht te hebben op veel wat de aarde ons bied).Alles aan bronnen was/is voor iedereen en bedoeld voor wat men echt nodig heeft en niet voor hebzucht met als gevolg onnodige overproductie,vervuiling en uitputting van de bronnen.
  Geld was er niet en is door mensen verzonnen en gemaakt maar kennelijk zijn wij dusdanig gehersenspoeld dat de meesten geloven dat we geld nodig hebben en dat we moeten werken willen we aanspraak op iets kunnen maken terwijl de meesten niet lijken te beseffen dat geld hen gevangen houd en de rijksten alleen maar meer geld en macht geeft.
  File in de spits schijnt ook een probleem te zijn en er gaan geluiden op dat er dan rekening gereden moet gaan worden waar uiteraard ook de staat/rijksten weer aan verdienen.
  Maar is het niet zo dat het meeste fileleed ontstaat doordat mensen naar hun werk gaan of van hun werk komen waar die kleine groep het meeste aan verdient?Waarom moet dan de arbeider betalen en niet de werkgever die toch al veel profiteert? (Denk ook aan bv een Co2 heffing waar de werkgevers tegen zijn,terwijl de gewone burger de ene na de andere lastenverzwaring voor de kiezen krijgt en moet opdraaien voor het niet bestaande Co2 probleem).
  Als we weten dat geld ons gevangen houd,wordt het dan eens geen tijd dat we daar iets aan doen?

  1. Gek genoeg is bijna alles wat de maat is van de samenleving, gebasserd is op een type mens met de laagste graad van bewustzijn, kennis en zelfoplossend vermogen daarbij overtuigd van een autoriteit die vér boven die van het groepsbewustzijn en welke ander vermogen dan ook staat. Zodoende zie ik een groeiende splijting in de samenleving waarbij de ene soort nog steeds bijv. de kiloknallers blijft kopen, omdat je het niet proeft en zo de bioindustrie in stand blijft houden en blijft doorgaan met het stemmen omdat men nog steeds denk te moeten geloven in een niet bestaande democratie en de noodzakelijkheid van een overheid die steeds groter denkt te moeten worden. Reclame is een goed voorbeeld wat schijnt te werken omdat te veel mensen aanstoot nemen aan die verlakkerij.
   Waarom is bijv. politie in de ene wijk wel nodig terwijl in de andere wijk dat veel minder nodig is omdat er meer eigen verantwoordelijkheid bestaat. Toch ondervind men in het algemeen dezelfde betuttelende methodiek welke gebaseerd is op de daden van de minst bewusten. Voorbeeld: zie je rotzooi naast de weg liggen is dit naar mijn observatie veelal Mc Donalds verpakking. Je bent wat je eet en leef je in een wereld die ingericht is naar de handelingen van die groep.

 4. @Marianne
  Je schrijft: “Er vanuit gaande dat die moeder meermalen hetzelfde leven leidt en dus elke keer dan weer bijvoorbeeld diezelfde miskraam heeft……”
  Waarom denk je dat wij mensen meermaals hetzelfde leven leiden. Ik heb mijzelf werkelijk al vele levens herinnerd, maar nog nooit twee maal hetzelfde leven.
  Ik heb ook nog nooit van een Leraar gehoord dat wij mensen meermaals hetzelfde leven. Dus; Waarop baseer je het dat je schrijft dat die moeder meermaals hetzelfde leven heeft?

  En dan geef je vele geprogrammeerde overtuigingen en inserties, maar veel daarvan kunnen ook energetisch overerfde familiepatronen zijn. Wat is het verschil?
  En als je dat soort overtuigingen behandelt als familie patronen en er op een meer psychologische en transpsychologische manier aan werkt en bij de wortels komt; Is dat dan niet voor veel mensen een veel haalbaardere weg dan via een theta bewustzijn, wat voor velen heel wezensvreemd kan zijn?

  Nou ja, zomaar wat overwegingen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.