Advertentie

Het nulpunt..


x
X

Het nulpunt..

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Voor een dieper inzicht in wat er momenteel gaande is, duiken we even de diepte van de oorsprong ervan in. De ontwerpers van deze realiteit waarin wij nu leven, hebben een aantal veiligheidsclausules ingebouwd. Deze clausules bevatten een reset terug naar het oorspronkelijke ontwerp van dit universum. Dit is bewust gedaan om te voorkomen, dat als het om een of andere reden uit de hand zou gaan lopen, er geen terug weg meer zou zijn. En op dat punt zijn we aanbeland. Wanneer zo’n reset zal gaan plaatsvinden, is er nog maar één tijdslijn. Dat proces is op 21 december 2012 van start gegaan. Vanaf dat moment is het oneindige aantal keuzes in tijdslijnen steeds verder weggevallen waarmee er steeds minder keuzes mogelijk zijn.

De machthebbers op aarde, zijn op de hoogte van deze aanstaande reset en zetten alles in om die tijdslijn te breken. Eén van de middelen die ze hiervoor gebruiken, is te proberen mensen in de angst te jagen en alles te vertragen. Hiermee willen ze voorkomen dat mensen weer gaan voelen en zelfstandig zullen gaan nadenken. Al eeuwenlang, zijn ze hun agenda aan het uitrollen om het natuurlijke proces, dat zich in de mens aan het openbaren is, te vervangen door een synthetische vorm:

  • Onze hele voedselketen is aangetast.
  • Alle natuurlijke geneesmiddelen zijn verbannen en vervangen door synthetische medicijnen.
  • Ze proberen ons wijs te maken dat onze aarde opwarmt als gevolg van een te hoge CO2 uitstoot.
  • De atmosfeer en de natuur worden volledig verziekt door de chemtrails.
  • Ze proberen ons te overtuigen van de noodzaak, dat we geïmplanteerde chips nodig hebben, om naar een hogere levensvorm te kunnen stijgen.

Het ‘coronavirus’, bestaat al heel lang en zal als consequentie ons afweersysteem te versterken. ‘Koorts’, is een natuurlijke bescherming van het lichaam om allerlei niet-lichaamseigen stoffen weg te kunnen branden. ‘Kanker’, is geen ziekte maar een overlevingsmechanisme om het lichaam op te kunnen schonen wanneer de lever verzadigd is (HIER en HIER). ‘Kinderziekten’, zijn bedoeld om het afweersysteem van een kind te versterken (ons afweersysteem floreert bij de gratie van inbreuken door virussen en bacteriën.)

Al deze natuurlijke processen, zijn in de afgelopen 100 jaar tot ziekten verheven waar we medicatie en vaccinaties voor nodig zouden hebben om te kunnen overleven. Het tegendeel is waar. Covid-19, de synthetische vorm van het coronavirus, zal alleen maar toenemen wanneer we ons vrijwillig laten vaccineren. Mensen overlijden niet aan kanker maar aan de chemo, bestraling en operatieve verwijdering van de tumor. Kinderen zijn als gevolg van alle vaccinaties, nog nooit zo verzwakt geweest als tegenwoordig. Onze intuïtie/ voelen, is ondergeschikt gemaakt aan ons denken. Hoe meer je in je denken zit, hoe meer je wordt beloond in deze maatschappij.

De SMART-technologie schakelt onze zintuigen steeds verder uit en werkt zeer verslavend. Het merendeel van de mensen die deze technologie gebruikt raakt in paniek bij het idee verder te moeten leven zonder deze middelen. Het doel hierachter is om de mens te veranderen in een trans humaan wezen die volledig op afstand bestuurbaar is. Hierdoor verdwijnt het individuele bewustzijn, om plaats te maken voor een robotbewustzijn wat volledig opgaat in de massa. Er was een tijd, en er zal een tijd komen, waarin de mens leefde en zal leven in een bewustzijn dat heel helder en krachtig is, en gedragen wordt door wat we hier ervaren als ‘GEDULD’. Dat is een constant bewustzijnsveld.

Oneindig geduld is iets wat we hier op aarde weer in onszelf terug moeten halen, om vanuit dat veld actief te kunnen gaan leven. In deze wereld gaat alles over snelheid en is er geen aandacht voor anderen. Dat is het grootste wapen dat er tegen ons wordt ingezet. Mensen hebben binnen de kortste keren het geduld, dat ze dachten te hebben, verloren.

Tegenwoordig is bijna alles gemaakt op een ongeduldige manier waardoor het ‘duurzame’ van vroeger, volledig is verdwenen. De meeste producten hebben een zeer korte levensduur en zijn binnen de kortste keren toe aan vervanging. Dit maakt, dat we tegenwoordig letterlijk leven in een wegwerpmaatschappij.

Die frequentie van het aandachtsveld binnenin, het geduldsveld, is afwezig. Overal zit druk op. Het moet snel en moet aan allerlei eisen voldoen. Dit ‘geduldsbewustzijnsveld’, zullen we in alles terug moeten gaan halen.

Continue weggetoverd uit het eeuwige NU..!
Het is voor de meeste mensen bijna onmogelijk om weer volledig in de rust terug te keren. Onmiddellijk komt de gedachte op: “Wat nu, wat is het vervolg, wat moet ik nu gaan doen?” Dat geduldsveld, is de draaggolf en heeft alle aandacht nodig. Hierin is geen ruimte voor gedachte. (zie de quote van Eckart Tolle hieronder in de illustratie) Het is een gevoelsveld, waarin we onszelf weer dienen te trainen. Het maakt namelijk volstrekt niet uit wat er daarna zal gaan gebeuren en het zal vanzelf duidelijk worden hoe lang iets moet duren. Het gaat er om, dat je het geduld hebt voor dit moment, het ‘NU’.

Voordat je het weet zal je hierin weer gehackt zijn, om ons uit dat veld te duwen. Dit is waar we ons in moeten trainen. Een mooie oefening hiervoor is jezelf voor te stellen dat het leven dat je NU leeft, oneindig is en je er dus beter het beste van kunt maken zonder in de strijd te willen stappen. Hierdoor krijg je de kans, om alles te ervaren wat zich in het NU-moment voordoet. Hierdoor valt de druk weg, dat iets zo nodig nu moet gebeuren en keert de ontspanning terug.

Als we dit geduldsveld niet gaan activeren door ons bewustzijn, zetten we alles op drijfzand. Het geduldsveld is een vredesveld, waarop alles kan reageren vanuit het kwantumveld. In het moment van puur geduld, kunnen alle mogelijke oplossingen vanuit het kwantumveld ingeladen worden. We moeten hierbij geen enkele verwachting willen hebben. Dit, verstoort onmiddellijk het proces en duwt ons terug in de rol van de persoonlijkheid, waardoor we uitgezet worden. We dienen dus volledig zuiver in ons geduld te zitten om contact te kunnen maken met het kwantumveld.

Hierin ligt een bewustzijnsveld, dat je laat voelen dat alles mogelijk is en wat je als het ware ‘aanzet’. Je komt weer tot leven en je neemt jezelf hierdoor anders waar. De ik-identiteit van de aarde is dan geheel verdwenen. Er komt hiermee een intelligentiebewustzijnsveld in beweging dat zo enorm groot is, waarin alle mogelijkheden zich openen. Hiermee zijn we in staat om hele tijdslijnen te laten kantelen. Dat is wat schepping is , oftewel de ‘Force’.

Alles wat hier in deze realiteit wordt afgevuurd aan angstscenario’s en chaos, is er op uit om deze kracht te breken. We moeten, om onszelf te kunnen bevrijden, die zandloper induiken en door het nulpunt heengaan. We zitten momenteel in de fase vlak voor dat nulpunt.  De druk wordt aan beide kanten van die zandloper opgevoerd en is voor velen onder ons, ook duidelijk voelbaar. Wij zijn het zelf waar het om gaat, en we zijn allemaal met elkaar verbonden. Dit is pure kwantumwetgeving.

Ons brein, ons denken, is verbonden met het Archontische veld en vormt de bovenkant van de zandloper. Dit veld weet niets en zal nooit en te nimmer in staat zijn je met het kwantumveld te verbinden. Ons voelen, binnenin ons, wel en is verbonden met de onderkant van de zandloper. Door die reset zal alles gaan veranderen. Ons geldsysteem zal geheel verdwijnen, we zullen toegang krijgen tot vrije energie, onze gezondheid zal volledig terugkeren, we zullen tot dingen in staat zijn, die we met ons huidige beperkte bewustzijn niet kunnen bedenken en voor kunnen stellen.

Hoe lang moet het doorgaan, voordat jij beseft in wat voor wáánzin we terecht gekomen zijn.. Met het verborgen doel van een verborgen agenda. Een agenda die ZO zichtbaar is, dat je werkelijk ziende blind bent, om het allemaal niet waar te nemen.

Maar om dit te bereiken zullen we moeten terugkeren naar het ‘nulpunt’. Dat is het geboortekanaal naar de Nieuwe Wereld. En net als bij een geboorte, zal je hier alleen doorheen moeten. Niemand kan je daar bij helpen. We het punt van die ene tijdslijn bereikt en wie het zeggenschap over die tijdslijn krijgt, daar woedt een hevige strijd over .

CORONA als bliksemafleider.. Heb je ‘m door?
‘Covid-19’ is een afleider, dat is gecreëerd om het uitrollende proces te kunnen vertragen, waarop de onherroepelijke reset zal gaan plaatsvinden. Ze proberen hiermee te voorkomen dat we gezamenlijk dat punt dat punt zullen bereiken. Het is een vorm van hypnose om een massa angst te veroorzaken die het zelfstandig denken en voelen van de mens moet uitschakelen. De mondkapjes, de 1,5meter, de streepjes op de vloeren in winkels zijn tekens die deze hypnose in stand moeten houden.

Het is belangrijk dat we de huidige situatie aanvaarden, omdat dit is wat het nu is. We hoeven er zeker niet mee eens te zijn, maar door te aanvaarden dat het er is, laat je het ook los en kan de energie weer gaan stromen!! Je duikt er als wezen als het ware in, waardoor je er bij betrokken raakt. Hierdoor zal de situatie ineens veranderen, doordat jij je aankoppelt aan het moment wat zich aan het ontvouwen is. Dit is kwantum fysica.

Door de aanvaarding neem je een paar stappen terug en kun je het doorvoelen. Hiermee was je de situatie schoon, om het vervolgens terug te plaatsen. De hele omgeving zal hierop reageren, omdat we als mensheid nooit situaties zullen gaan accepteren, waarin een onbalans aanwezig is. Wanneer je echter de strijd aangaat, zal je te allen tijde verliezen, omdat je hiermee tegen het Archontische bolwerk vecht.

Hierin worden we momenteel enorm uitgedaagd. Op een dergelijk moment is het nodig om naar binnen te gaan, de emotie te doorvoelen waardoor deze geneutraliseerd kan worden. We moeten niet terug willen naar de situatie hoe deze was voor de lockdown. Deze was verre van goed ook al laat ons geheugen ons denken dat we toen vrij waren. Ons geheugen en dus de herinnering, maakt deel uit van de machtige instrumenten binnen deze gevangenis, die ons onderuit wil halen.

Afleiding, continue, trekt ons weg uit het NU-moment.
Het gevecht is dus in feite tegen ons geheugen, tegen wat we ons weten te herinneren. Dit zijn de middelen waarmee ze ons besturen binnen deze gevangenis. Wanneer dit in één keer weg zal vallen, zijn we hele andere mensen. Dan zullen we los zijn van een heel besturing systeem, dat ons op het gebied van de aardse mens, gemaakt heeft tot wie we vandaag de dag zijn.

Het verleden beweegt mee, wanneer we in het NU aanpassingen verrichten. Dat is een kwantum fysische wet. Om te voorkomen dat we dit gaan zien, wordt alles vertraagd in deze realiteit. Dit is mogelijk, omdat we op dit moment in tijd, nauwelijks nog  iets kunnen waarnemen. We zijn het overzicht kwijt. Onze logica, dus ons denkvermogen, wil  gelijk resultaat zien met als gevolg, dat we kunnen gaan denken, dat het niet werkt. Het is er echter wel, want het verandert altijd dingen.

Dit kunnen we hier zien als tijd. Tijd bestaat echter alleen in de taal van het brein. De taal van het hart, communiceert met het tijdloze, oneindige veld waarin verandering onmiddellijk zichtbaar wordt. Het gaat om de subtiele veranderingen die we aanbrengen in ons gevoelsveld. Door die veranderingen, laten we ons niet langer uitschakelen door allerlei mechanismen en worden een ander mens.

Realiseer je goed, dat invloeden uit het verleden, die geprogrammeerd zitten in ons brein, het grootste instrument is, dat ons in de beperking houdt. Dus stel jezelf de vraag: Waarin wordt ik beperkt.” Deze beperkende kracht of trauma, is een pleister dat een krachtveld wat daaronder verborgen ligt, dichtplakt. Het krachtveld zelf, wordt dus vermomd als een traumatische gebeurtenis waardoor je de herinnering aan dat krachtmoment, waar het eigenlijk ècht om gaat, vergeet . Dit ervaren we als een beperking.

Met andere woorden: alle beperkingen zijn gecamoufleerde krachtvelden. Dus als deze krachtvelden open zullen gaan, zal er heel veel gaan veranderen in je leven en op deze aarde..!! Dat is waar we momenteel mee te maken hebben. Welk mensenras zal er op gaan staan in mij, in jou, in ons…..

Harriet Algra
oktober 2020

totalhealthfoundation.nl

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.