Advertentie

Kamp: ‘110 Aardbevingsdoden Groningen acceptabel’..


Egbert Brons, voorzitter van de 'Stichting CO2NTRAMINE'
Egbert Brons, voorzitter van de ‘Stichting CO2NTRAMINE’

Egbert Brons is voorzitter en (mede-)oprichter van de Stichting CO2NTRAMINE: “In 2009 verschijnen er steeds meer berichten in de pers over de plannen om CO2 ondergronds op te slaan. En nog wel in het gebied waar ik woon. Als inwoner van Noord Nederland voelde ik me niet alleen onmiddellijk aangesproken, ik merkte dat alle positieve berichtgeving in de noordelijke media over de geplande CO2-opslag mij direct raakte en hevig ongerust maakte.

In augustus 2010 heb ik samen met een aantal betrokken noorderlingen de stichting Co2ntramine opgericht. Sindsdien is Co2ntramine betrokken bij de problematiek van ondergrondse CO2-opslag én het gebruik van de diepe ondergrond. Dus ook waar het gaat om de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die dat veroorzaakt. We hebben inmiddels zelf de nodige deskundigheid verworven en deskundigen aan ons weten te binden middels onze Raad van Advies.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik op deze rubriek, om het onderstaande artikel van mijn stichtings-collega Herman Damveld, dat ook op de SITE van de Stichting verscheen, onder je aandacht te brengen. Het gaat over de zelden in het nieuws verschijnende houding van Henk Kamp, minister van Economische Zaken in beeld, ten opzichte van een mogelijke catastrofale aardbeving in Groningen, waarbij vele tientallen doden zouden vallen.. Het is een houding die simpelweg af te leiden is, uit zijn weerbarstige houding. ‘Acceptabel’, volgens de houding deze VVD-minister..!”

x

x

contramine

x

x

x

VVD-minister Henk Kamp:

‘110 doden bij grote aardbeving Groningen acceptabel’..

2014 © Herman Damveld / deze uitvoering WantToKnow.nl/.be

x

De Stichting Co2ntramine heeft grote bezwaren tegen het gasbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. Met het besluit geeft hij de inwoners van Groningen niet de veiligheid waar ze recht op hebben. “Minister Kamp vergroot de onveiligheid, hoewel hij het in zijn woordkeuze doet voorkomen alsof hij het over veilig wonen heeft. In feite aanvaardt hij daarmee een ongeluk waarbij 110 doden kunnen vallen”. 

Na de stevige aardbeving bij Huizinge in augustus 2012 met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter gingen er stemmen op om de aardgaswinning te verminderen. Toch stond minister Kamp in 2013 een topproductie toe van 53,8 miljard m3 aardgas. In 2014 ging het om 42,5 miljard m3 en in 2015 is de discussie nog in volle gang voor verdere verlaging.

Deze minister doet alsof hij de aardgaswinning terugbrengt vanwege de veiligheid van de bevolking. Dit is echter schijn. Hij had de productie ook zonder aardbevingen moeten terugschroeven om te voldoen aan de afspraken in de vastgestelde winningsplannen. Dat staat duidelijk vermeld in het rapport van de Algemene Rekenkamer van 7 oktober jl. over de aardgasbaten.

Inmiddels is de Nederlandse Staat, zeer ernstig verwijt gemaakt door het officiële rapport van de ‘Onderzoeksraad voor Veiligheid’. Dit is haar conclusie:

Onderzoeksraad Veiligheid logo‘Bij de besluitvorming over de winning van het aardgas uit Groningen is tot 2013 niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de inwoners in relatie tot aardbevingen. Risico’s voor inwoners werden niet onderkend: de bij gaswinning betrokken partijen beschouwden het met name als schaderisico dat vergoed kon worden, het veiligheidsrisico achtten zij verwaarloosbaar.

In de besluitvorming stond het belang van winning op de eerste plaats: een maximale opbrengst, optimaal gebruik van de Nederlandse bodemschatten en continuïteit in de gasvoorziening.’

Met het genoemde gasbesluit houden de ernstige aardbevingen niet op.
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vorig jaar de gevolgen van een beving met een kracht van 5.0 op de schaal van Richter nabij Huizinge berekend. Dat is een aardbeving die 25 keer zo krachtig is als die van augustus 2012. Daarbij zouden naar schatting circa 110 doden kunnen vallen en tot circa 1200 huizen kunnen instorten. De kans hierop is volgens het SodM eens in de 166 jaar, maar dat kan dus ook morgen gebeuren.

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft in het rapport ‘Risico Analyse Aardgasbevingen Groningen” de gevaren van gaswinning verwoord. Het rapport bespreekt de gevolgen van een aardbeving met een kracht van 5.0 op de schaal van Richter. De conclusie is dat bij zo’n aardbeving “meer dan 1200 huizen zouden kunnen instorten waarbij, als de aardbeving overdag gebeurt, 118 dodelijke slachtoffers kunnen vallen en als de beving ’s nachts gebeurt 106 dodelijke slachtoffers kunnen vallen.”

Helaas is het zo dat het bijna onmogelijk is om dit rapport te vinden via de website van het Staatstoezicht op de Mijnen. Je zou kunnen denken dat de overheid er geen belang bij heeft dat het rapport gelezen wordt. Co2ntramine vind het echter wel belangrijk dat dit rapport voor iedereen gemakkelijk te vinden is. Daarom kun je het HIER downloaden..

 

gaswinning betrokken partijenOok bij minder krachtige aardbevingen zal de schade aanzienlijk zijn. In het winningsplan van de NAM staat dat er in de komende tien jaar een kans is van 10% op een aardbeving die sterker is dan 4.4 op de schaal van Richter; die beving is 6,3 keer zo krachtig als die bij Huizinge. Dan kunnen volgens de NAM zwakkere gebouwen en bakstenen huizen van voor 1920 instorten. Hoeveel slachtoffers dat veroorzaakt, heeft de NAM niet berekend.

Het SodM schreef in januari 2013 dat de aardbevingen die schade veroorzaken snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 12 miljard m3 gas uit het Groningen-veld wordt gepompt. Dat is de hoogst bereikbare veiligheid, maar daar rept de minister met geen woord over. En de kans op zwaardere aardbevingen dan bij Huizinge neemt volgens het SodM duidelijk af als de winning uit het Groningen-veld met 40% naar beneden gaat: het gaat dan om een vermindering van 50 naar 30 miljard m3 aardgas per jaar. Maar ook deze minder veilige situatie is niet het uitgangspunt van de minister.

Henk Kamp vindt het vooralsnog niet verstandig om te antwoorden op de stevige beschuldigingen van manipulatie en opzettelijk valse voorlichting, die Milieudefensie aan zijn adres richt, inzake het schaliegasrapport..
Na de krampachtige houding en regelrechte manipulaties rondom de schaliegasproeven, doet Henk Kamp in Groningen opnieuw hetzelfde. Het zijn zijn ambtelijke collega’s van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die hem heel stevig op de vingers tikken (inclusief deze rechterduim..!)

Het voorbehoud dat minister Kamp maakt over de leveringszekerheid is ook veelzeggend. Als Rusland de gaskraan gedeeltelijk gaat dichtdraaien, komt de leveringszekerheid in het gedrang en dan mag de productie in Groningen blijkbaar toenemen. De risico’s daarvan moeten we dan zeker maar op de koop toe nemen.

De € 50 miljard aardgasinkomsten voor de regering en de NAM tot eind 2017 zijn in de visie van Co2ntramine een belangrijke reden waarom minister Kamp de onveilige aardgaswinning handhaaft en de aardbevingen als een ‘fact of life’ beschouwt. Het zou mooi zijn als de minister dan ook akkoord gaat met het ruimhartig vergoeden van de aardbevingsschade en mensen schadeloos stelt die willen verhuizen uit het aardbevingsgebied.

Dit zijn de gegevens over aardgaswinning voor het goede begrip van de situatie.

Aardgaswinning en baten 2010 -2013
In 2010 werd 50,1 miljard kubieke meter (m3) aardgas uit het Groningen-veld gehaald en waren de aardgasbaten voor de overheid € 8,0 miljard en voor de jaren daarop:
2011: 44,7 mld. m3 gas, € 8,9 mld;
2012: 47,4 mld. m3 gas, € 11,4 mld;
2013: 53,2 mld. m3 gas, € 11,9 mld.

Aardgaswinning 2014 binnen het maximum
Minister Kamp bepaalde vorig jaar januari 2014 opnieuw, hoeveel Groninger-gas er gewonnen mocht worden. In 2014 was dat 42,5 miljard m3 en voor 2015 en 2016 stond dat op 39,4 miljard m3. Maar inmiddels is dat onder grote publieke druk beperkt tot 16,5 miljard kuub gas tot 1 juli a.s.. Daarna wordt beslist of de gaskraan nog verder dicht moet of dat een eerder besluit over de hoeveelheid gas overeind blijft. Een besluit dat afhangt van nieuw, door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitgevoerd onderzoek.

In 2014 werd dus vrijwel de maximale hoeveelheid gas uit het Groningen-veld naar boven gehaald die de regering heeft toegestaan. Ondanks alle heftige berichten over verzakkinge, aardbevingen en onrust onder de bevolking..!  Volgens gegevens van de NAM komt de eindstand waarschijnlijk op 41,6 miljard m3, dus net onder het toegestane maximum van 42,5 miljard m3.

Aardgasbaten overheid 1963-2013: € 265 miljard..!

In 2013 bedroegen de aardgasbaten uit het Groningen-veld € 11,9 miljard. Samen met de gaswinning uit kleinere velden ging het om € 14,5 miljard. In de periode 1963-2013 waren de aardgasbaten € 265 miljard. Stel je voor: de provincie Groningen krijgt daarvan € 2 miljard  als vergoeding voor de enorme aardbevingsschades, dan is dat 0,75% van de totale gasbaten ofwel twee maanden gasbaten van de overheid in 2013..!!
Daar komen nog de aardgasinkomsten van de NAM uit het Groningen-veld bij. In de periode 2006-2013 ging het om € 9 miljard. En wonder boven wonder, minister Henk Kamp kon de Tweede Kamer, een jaar geleden -op 5 februari 2014- niet vertellen hoeveel de NAM aan gasinkomsten had tussen 1963 en 2006..!!

gaswinningschade groningenExploitatie van 30 miljard m3 minder gas.. Minder baten..
Verschillende groeperingen uit het Noorden pleiten ervoor om jaarlijks niet meer dan 30 miljard m3 gas uit het Groningen-veld te halen. In 2014 werd deze hoeveelheid begin oktober bereikt. Op basis van gegevens over 2010 tot en met 2014 kunnen we uitrekenen hoe hoog de aardgasbaten zouden zijn geweest als er 39,4 respectievelijk 30 miljard m3 aardgas zou zijn gewonnen. De uitkomst: het terugbrengen van de aardgasproductie van 39,4 miljard naar 30 miljard m3 aardgas gemiddeld per jaar betekent een daling van de aardgasbaten met ongeveer € 2,3 miljard.

We kunnen eenzelfde bedrag verwachten voor 2015. Hoewel het ook van andere factoren afhangt, zoals dat de prijs van gas is enigszins gekoppeld is aan die van olie, die de laatste maanden sterk in prijs is gedaald. Een vat olie wordt uitgedrukt in dollars en als de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar verandert, heeft dat ook invloed op de gasprijs en daarmee op de aardgasbaten. Het bedrag van € 2,3 miljard euro is dan ook een benadering.

Daar staat tegenover dat de vraag naar aardgas niet van vandaag op morgen afneemt. Bij import van de resterende 9,4 miljard m3 gas blijft de daling van de aardgasbaten met € 2,3 miljard euro van kracht. Als het gas gewonnen wordt uit kleinere Nederlandse velden heeft de overheid daarvan ook gasbaten: € 1,45 miljard. De netto vermindering van de gasbaten door een maximum van 30 miljard m3 gas uit het Groningen-veld komt dan neer op € 0,8 miljard. Daarbij geldt de strikte voorwaarde dat gaswinning elders niet tot aardbevingen leidt, want het is niet de bedoeling de aardbevingen te verplaatsten. Gerealiseerde en verwachte productie van het Groningen gasveld conform het winningsplan (2007). (Zie HIER link met deze info)

Aardbevingen in Nederland
Bevingen Groningen-veld:  2011: 82;  2012: 95;  2013: 121; 2014: 80. (klik op de illustratie voor grote grafiek)

aardbevingen per jaar

 

* * *

renee leegte twitter gaswinning
De arrogante houding van ‘Den Haag’ ten opzichte van de inwoners van Groningen toont zich keihard in de affaire Renee Leegte (VVD). Hier twee van zijn uitspraken uit het telefoongesprek dat hij voerde met een ‘hooggeplaatst eVVD-er’. Deze uitspraken werden in Twitterberichten door een persoon die bij hem in de coupé zat, de wereld ingestuurd..!

De VVD: eigenlijk lak aan de Groningers..??
Vrijdag 16 januari belde Tweede Kamerlid, VVD-er René Leegte, na afloop van het werkbezoek van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken aan Groningen, vanuit de trein met een hoger geplaatste VVD’er. Hij besprak in dat gesprek de tactiek van het kabinet om de gaswinning hoog te houden en de Groningers verder te pappen. Via zijn woordvoerder maakte Leegte inmiddels excuses voor het telefoongesprek, waarmee we dus ook de bevestiging hebben dat het gesprek heeft plaatsgevonden.

De afgelopen dagen was de verontwaardiging natuurlijk groot en op tal van plekken wordt het opstappen van Leegte geëist. Een terechte eis, maar dit gaat natuurlijk helemaal niet om René Leegte. Hij is slechts een door de VVD vooruit geschoven stroman. Veel interessanter is natuurlijk te weten wie die ‘hoger geplaatste VVD-er’ aan de andere kant van de lijn was, waarmee Leegte (nomen est omen?) belde…

 

 

26 gedachten over “Kamp: ‘110 Aardbevingsdoden Groningen acceptabel’..

 1. minister Kamp doet er goed aan zijn gluiperige kop hier in het noorden niet meer te laten zien. Ik kan me namelijk heel best voorstellen dat er al ergens de pek wordt warm gestookt en de kippen zijn geplukt. Groningen is heel boos en dat los je niet zomaar even weer op met wat politieke leugens.Woningbezitters zien hier hun huis onverkoopbaar worden en in waarde dus dalen tot feitelijk 0 euro, minister Kamp waagt het te zeggen dat dat niet komt door de gaswinning. Meniggeen is hier in zijn basis bestaan bedreigt, en de overheid doet geen moeite hier meer banen te scheppen , sterker nog de banendaling is hier enorm . Die politiek is gericht op het verwijderen van de bevolking zodat er gewoon door gewonnen kan worden.Immers geen bevolking geen klachten is het idee.
  Dan het snoepje van de week , die twee miljard waar zo over werdt opgegeven? *00.00 euro gaat naar infrastructuur ( gaspijpen hoogspanningsmasten en wegen en dijken ) allemaal handig om het gas te blijven winnen.Dan is er een aantal onderzoekburo’s ingezet die klauwen met geld kosten ( bij mij zijn er nu als 5 geweest)een aantal overleg strukturen (dialoogtafels)is opgezet waarvan de deelnemers ( bestuurlijke bobo’s) 35000 tot 70000 euro per jaar toucheren. Hoeveel geld blijft er dan nog over voor de groninger bevolking?
  Maar dit is maar één gevalletje van volksverlakkerij , ik zie weinig tot geen eerlijkheid en transparantie in de politiek .

  1. Ik lijk echt wel aardig door elkaar geschut 800.000 = natuurlijk 800 miljoen euro
   En nou verander ik het niet meer het is ruim tweederde van het totaalbedrag.
   Steeds meer huizen worden ondertussen gestut, onbewoonbaar verklaard etc. De NAM laat keer op keer onderzoeken doen door buitenstaanders , en weet nog steeds niet wat te doen aan alle schades. Wel zijn veel mensen het ondertussen eens dat de NAM alleen cosmetische schade hersteld, structurele schade blijft buiten schot.
   Zo is mijn huis “geen structurele eenheid meer”En heb ik een negatief woonadvies gekregen. Ik ben nu ruim 3 jaar aan het knokken met de NAM en heb tot op heden nog geen idee wat ik aan mijn huis mag laten doen.
   De schade experts die de NAM op mijn dak had gestuurd moesten allemaal toegeven dat ze minder van de fysieke krachten van een aardbeving afwisten dan ik , ook moesten ze toegeven dat de schade groter is dan de NAM wilde toegeven. Het begon met een schikkingsvoorstel van 4200 euro en is nu al opgelopen tot een geschatte herstelkosten post van tussen de 250.000 en 300.000 euro. Dat is meer dan mijn huis ooit heeft gekost! in verzekeringstermen heet dat een total loss. Het rare is ook dat men zelf moet onderhandelen met de NAM . IK heb mijn verzekering gevraagd de schade te inventariseren en tot schadeloosstelling over te gaan, dat doen ze niet daar het een natuurramp schade is! Op mijn stelling dat toch echt menselijk handelen ten grondslag lag aan deze schade , en dus zij die mensen maar aansprakelijk moesten stellen voor de geleden schade , werd ik weggewoven .Daar willen verzekeringen zich niet aan branden. Ondertussen is er net weer een nieuwe pit geboord in het loppersumseveld volgens de NAM om de ernaast gelegen put te dichten, maar wie geloofd nog wat zij zeggen …… ik niet.

  2. Marcel, verkopen, koop je hier in een klein stadje een klein gezellig huisje,
   alles bij de hand, en een beetje beter weer, en daar door lekkerder en gezonder eten, om over na te denken, het zal er in Nederland door de overbevolking niet echt leuker op worden.

  3. Jenne
   Huizen zijn hier onverkoopbaar. En het mijne al helemaal het is een verzameling stukken muur die allemaal los van elkaar, als door een godswonder nog enigzins gelijkenis vertonen met een huis. Het huis is geen structurele eenheid meer, en staat op instorten. Als verweer zegt de NAM dan het is natuurlijk wel een oud huis(1780)lijkt mij dat je dan extra voorzichtig moet doen met wat je in de ondergrond uithaalt!
   Nee verkopen kan ik niet en eerlijk gezegt wil ik dat ook niet .Laat ze mijn huis maar herstellen tot de staat waarin ik het kocht( geschatte kosten 250.000 tot 300.000 euro) Of iets neerzetten dat ik kan waarderen zoals een earthship.

  4. Marcel, het is inderdaad levensbedrijgend, alleen de stress al, waarom blijven jullie daar zo kalm onder, ga nou toch is met zijn allen de straat op, en sla de overheids gebouwen in de puin, betaal geen energie en belasting meer, met praten kom je er met deze mensen niet, boeven als Kamp moeten opgeruimd worden, goed schiks of kwaad schiks, de oude garde Groningers waren niet voor niets communist, na honderde jaren uitbuiten, maar ze zijn in slaap gesust met subsidies en uitkeringen, en beloftes, die nooit gestand worden gedaan !!!, sterkte en kamaraadschap, Jenne

  5. @Marcel

   Als je nog een: “Hitman” zoekt, die gluiperd woont in mijn woonplaats Zutphen, je huis wil ik niet hebben, je een auto wel?

  6. A blind hitman shook the last tremor.Nobody hurt.
   Best lastig om surinamers te schieten in het donker

  7. @Odette

   Het probleem met de meeste politici wereldwijd trouwens is dat als ze eenmaal een beslissing hebben genomen draaien ze hem niet meer terug, ook al weten ze allang in hun achterhoofd dat hun beslissing averechts werkt toch draaien ze hem niet terug iets in hun bovenkamer verhinderd dat, misschien moeten we aan een psycholoog vragen wat die eventuele ziekte? is van hun.

   Terwijl een Japanse politici of b.v. Treindirecteur als er iets misgaat of het werkt niet nemen ze ontslag want zij vinden dat zij als kopstuk de eindverantwoording hadden en niet goed hebben opgelet, dat zullen die pipo’s in de 2e kamer nooit doen dus je zou kunnen zeggen dat ze niet verantwoordelijk willen zijn als er iets misgaat en schuiven het ook vaak in de schoenen van een ander als ze de kans krijgen, en dan is er de vraag zijn deze mensen eigenlijk wel geschikt om Politici te zijn want ruggegraat bezitten ze niet.

 2. Als een minister zegt dat 110 doden acceptabel is bij gaswinning dan is dat een regelrecht bewijs dat geld voor hem meer waarde heeft dan een mensenleven.
  Ik heb wel een vraag voor hem namelijk wat is het verschil tussen iemand vermoorden of door iemand om te laten komen door de jacht op financieel gewin?

 3. Wie denkt dat het klootjesvolk of die domme boeren boven de grote rivieren door de politiek serieus wordt genomen moet zich een spiegel voorhouden ! Of het nou een uitzending van het gristelijke EO is over “Pekel” of een item in het 8 uur journaal over de 500 ste aardbeving maakt niet uit, het is voor de politici een ver van mijn bed show, die maken zich drukker om Griekenland !

  Maar er is één geruststellende gedachte onder de sympathiserende VVD-aanhangers op dit blog….om Henkie Kamp hoeven jullie je geen zorgen te maken hoor….waar Henkie woont beeft het niet, hooguit misschien een beetje lawaai van de Ferrari’s die door de straat rijden !

 4. Het is regelrecht VVD beleid. Zowel Leegte als Kamp zijn niet te vertrouwen. Jazeker, technocratische geldwolven! Geen oog voor de mensen, enkel voor de schatkist en hun eigen positie welke, naar ik aanneem, na hun politieke loopbaan, veiliggesteld moet worden.

  1. En niet te vergeten de pseudo verdedigers van het volk, De PVDA, dit is nog een beetje erger als de VVD, dat weet je wat je te wachten staat, krijg je met de paplepel ingegoten, maar de echte volks en klasse verraders vind je bij de PVDA, en kijk eens wat er van hun roeptoeter geworden is, de V.K. schandalige USA-CIA-MOSSAD verlengstuk, de PVDA heeft heel links denkend Nederland de das om gedaan, deze zakken vullers en manipuleurs van de waarden en het Nederlandse geweten, de oude rode garde draaid zich om in hun graf, bij zoveel klasse verraad !

  2. Johannes/Jenne.
   Afgelopen maandagavond bij een vandaag werd bekend dat ook al zouden de VVD en de PVDA bij de komende verkiezingen fors verlies lijden ze toch door zullen gaan op de ingeslagen weg.
   Uit peilingen komt nu al naar voren dat de huidige coalitie VVD,PVDA met gedoogsteun van SGP,D66 en de ChristenUnie enorm verlies hebben en de burger daarmee aangeeft dat dit niet is wat zij willen.
   Dat betekend dat de politiek zich van de kiezer niets aantrekt laat staan dat ze de kiezer vertegenwoordigen wat wel zo hoort te zijn.
   De blik is nu voornamelijk gericht op de VVD en de PVDA maar de rol die de gedoogpartijen spelen zorgt er wel voor dat dit cabinet door hun toedoen in stand blijft.
   Bij de campagne zult u zien dat deze gedoogpartijen de aanval op de VVD en de PVDA zullen openen terwijl ze het zelf in stand houden wat aangeeft dat het een groot toneelstuk met desastreuse gevolgen is.

  3. Als de inwoners burgers kiezers deze afwachtende houding blijven aanhangen, gaat dit spel van de psychopatische politikers gewoon door, er zijn uitzonderlijk weinig mensen in de Nederlandse overheid te vinden met een gezond boeren verstand, ze zijn allemaal met het zelfde sop overgoten, helaas !

  4. Jenne.
   Een paar weken terug hoorde ik minister Buma van het CDA zeggen dat de kamer die nu zit voor 90% achter het beleid staat wat nu uitgevoerd wordt door VVD en PVDA met steun van…..(dit was bij WNL op zondag)dat houd dus in dat wat men ook kiest het niet meer dan 10%verschil zal maken en dat de verkiezingen dus eigenlijk geen zin hebben.

  5. Arnold, het vangnetje D66 staat al klaar, om de opstandige stommelingen een te laten zien hoe goed ze wel zijn.
   Besteed geen aandacht aan die politieke psychopaten, gewoon langs democratische weg af laten gaan.
   De erfenis komt al aardig in zicht, armoede en veel criminaliteit, met uiteindelijk een volks opstand, kijk naar Duitsland, nog nooit zoveel armoede geweest.

 5. De zittende partijen zeggen dat ze op de goede weg zijn om de crisis het hoofd te bieden en het land op de toekomst voor te bereiden.
  Daarom hier een paar dingen op een rijtje.
  1.Grote problemen met de PGB
  2.Omdat Schippers het niet voor elkaar kreeg om een wet door de eerste kamer te krijgen wat de artsen keuze beperkte omzeilt ze nu de eerste kamer door korting aan te bieden als men een arts kiest welke door de zorgverzekeraar aangewezen wordt wat precies op hetzelfde neerkomt.
  3.Veel meer werkelozen.
  4.De overheid had geld tekort maar door zorgtaken over te hevelen naar gemeenten en ook nog te bezuinigen hierop denkt men betere zorg te kunnen geven.
  5.Sociale voorzieningen worden afgebroken.
  6.Ouderen worden zomaar ineens 10% of meer gekort en als men Klijnsma erop aanspreekt zegt zij gewoon dat dit echt iets van het ABP is.
  7.Ontslagrecht.
  8.Van de week sprak men zelfs over het afschaffen van de cao,s
  9.Te vaak worden vragen uit de kamer afgedaan met daar kan ik niets over zeggen ivm(voorbeeld vragen over MH 17 worden door Rutte als het moeilijk wordt zo afgedaan,vragen over de afluisterpraktijken door oa de NSA worden door Plasterk zo afgedaan enz).
  10.Onderzoek naar misdragingen van hooggeplaatsten worden tegen gewerkt(bv Demmink).
  11.Multinationals maken afspraken met Wiebes (belastingdienst) waardoor de staat miljarden misloopt om het vervolgens bij Jan met de pet weer te komen halen.
  Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan maar dat het land met dit cabinet niet gediend is mag toch wel duidelijk zijn.

  1. Rudi.
   Dat is precies wat ik bedoel.
   Schaf dingen af en je houd geld over.
   Of zadel anderen met de kosten op zoals met overhevelen naar gemeenten het geval is en voer tevens bezuinigingen door waarvan al bekend is dat gemeenten dan de zorg die mensen nodig hebben niet meer kunnen verlenen maar de staat houd wel meer geld over en dat is wat telt.
   Alleen is het zinloos omdat Nederland zijn mond vol heeft over bezuinigen terwijl ze wel 11,9 miljard aan Griekenland kunnen lenen waarvan het nog maar de vraag is of we dat geld ooit nog terug krijgen.

 6. Directoraat generaal voorlichting. Den Haag 1 april 1945

  Standaard Formulier 1a voor de minister van ……… in functie
  *In te vullen en voor te dragen door huidige verantwoordelijke minister in geval van ernstige rampen .

  Tot onze grote ontsteltenis is ………. [Plaatsnaam]
  getroffen door een verschrikkelijke ramp .
  Ons medeleven wordt betuigt met de nabestaanden .

  [Bij meer dan 50 doden]
  *Er word zo snel mogelijk een commissie ingesteld om de zaak nader te onder zoeken en er zal zo spoedig mogelijk een rapport verschijnen .

  [Bij meer dan 100 doden]
  * Er zal een schadevergoeding aan de nabestaanden worden uitgekeerd na het verschijnen van het rapport.

  [Bij meer dan 300 doden]

  * Het gebied wordt tot rampgebied verklaard en er wordt direct hulp verleend.

  Nogmaals speken wij ons medeleven uit met de nabestaanden .

  N.B. Dir formulier moet ingevuld en onderteken door de desbetreffende verantwoordelijke minister in de 2e kamer worden voorgedragen.

  Het directoraat generaal voorlichting Den Haag 1945

  Sri Sri Magnitude

 7. Ik zie veel informatie over gaswinning Groningen, kan iemand mij helpen aan informatie over gaswinning en waterinjectie Twente Rossum. Wij zitten namelijk sinds een paar jaar ook met scheurvorming en bodemdaling en natuurlijk die verschrikkelijke afval(waterinjectie). Wij hebben al veel informatie maar alle kleine beetjes helpen. Heel graag informatie over waarschijnlijk beving door fracking oktober 2005 omgeving Rossum Overijssel. NAM zegt hier niets over zoals gewoonlijk en ik krijg het moeilijk boven tafel.

 8. Henk Kamp (VVD) heeft naar nu blijkt bewust onrechtmatige beslissingen genomen tegenover het volk in het voordeel van de NAM,Shell,Exxon enz.Er blijkt een wurg contract te zijn waarin staat dat ze pas stoppen met het boven halen van Gronings gas als alles leeg is.
  Erger vind ik persoonlijk dat de Binnenlandse veiligheids dienst (BVD) een Groningse boer “gegijzeld” en bedreigd heeft,maar het geeft wel aan waar de Nederlandse staat onder leiding van kabinet Rutte III mee bezig is en dat is naar mijn mening alles in het werk stellen ten voordele van de multinationals/banken zelfs naar nu blijkt ten koste van de burgers.
  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/422968/Goedemorgen_Nederland.html luistert u AUB vanaf ongeveer minuut 12.20 en ongeveer bij minuut 14.40 hoort u een man deze uitspraak over de bedreiging doen.Dat Rutte liegt en bedriegt was al duidelijk (denk aan die beloofde € 1000,-) geen openbaarheid mbt MH 17 en dat de VVD leider alles voor de multinationals overheeft is te zien aan de afschaf van de Dividend belasting terwijl de multinationals toch al weinig tot geen belasting betalen wat ten opzichte van het midden en klein bedrijf schandalig is want die gaan wel gebukt onder enorme belastingen waardoor menig bedrijf failliet gaat waardoor uiteindelijk alleen de groten zullen over blijven.Hoelang kan deze man nog doorgaan met zijn afbraak beleid ten voordele van die ene groep?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.