Advertentie

Psychische ‘medicijnen’ en onze kinderen..


Loesje antidepressiva

x

Geweld op school,
x
psychische medicamenten en onze kinderen.

2015 © origineel Kelly Brogan, MD / Louise Kuo Habakus
2015 © vertaling Hagen Jonker deze versie WantToKnow.nl

x

Kinderen aan de Prozac, een verwoestende combinatie!
De verwoesting in beeld: kinderen aan de Prozac, een verwoestende combinatie!

‘De school moet geen gevaarlijke plaats zijn.’ Met deze stelling kunnen wij het allemaal eens zijn, en wij kunnen er over debatteren waarom de zaken zo verkeerd zijn gelopen. Zijn het de media? Slechte opvoeding? De beschikbaarheid van wapens? Wij hebben onze eigen theorieën wat de oorzaak is van slecht gedrag en psychische aandoeningen bij kinderen. Het heeft allemaal te maken met de invloed van de omgeving, onze voeding, met de zwangerschap en de ontwikkeling van de hersenen. Het wordt tijd om de psychiatrische medicatie in niets verhullende schijnwerpers te zetten

Als snoepjes lijken ze tegenwoordig genuttigd te moeten worden.. Anti-depressiva als 'Prozac'.. Voor oud én jong tegenwoordig..!
Als snoepjes lijken ze tegenwoordig genuttigd te moeten worden.. Anti-depressiva als ‘Prozac’.. Voor oud én jong tegenwoordig..!

Antidepressiva en stimulerende medicamenten worden steeds gemakkelijker, zonder een bepaalde diagnose en zonder onafhankelijke gegevens van veiligheid en effectiviteit voorgeschreven. In feite, dat wat bekend is over de risico’s, wordt karakterloos/ onduidelijk gesteund door de FDA in de vorm van black box waarschuwingen over impulsief geweld (neiging tot zelfmoord) voor tieners en kinderen die deze medicamenten voorgeschreven krijgen.

Net als deze studie uit 2010 (HIER), heeft de FDA meer berichten ontvangen over geweld in samenhang met SSRI antidepressiva dan over enig ander middel, met Prozac en Paxil als de grootste boosdoeners van de SSRI’s. Al de bijsluiters van de antidepressiva bevatten waarschuwingen van stimulatie, impulsiviteit, slapeloosheid en manie. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) zelf en de richtlijnen van de  American Pyschiatric Association Practice vermelden een scala van gedragsafwijkingen, die het directe resultaat zijn van de behandeling met antidepressiva.

Gegeven bovenstaande zaken, is de enige reden om dit te zien als een adequate therapie het feit dat ze voorgeschreven wordt door een arts. Kelly Brogan: “Gedurende mijn opleiding op Bellevue/NYC, herinner ik mij dat mij geleerd werd dat de ‘reden’ voor de neiging tot suïcide bij tieners die antidepressiva namen was, dat zij juist de energie kregen om reeds voordien bestaande impulsen uit te voeren, aha, het was de ziekte zelf, en niet de medicatie. Ik hoor haar collega’s nu zeggen: “Maak je niet druk over deze uitleg – deze mensen die deze medicijnen voorgeschreven krijgen zijn meer instabiel en hebben de neiging dit soort dingen te doen.”.”

ritalin teletekstDe waarheid is dat, sinds de introductie in 1988, berichten over het door Prozac veroorzaakt geweld geleid hebben tot een verandering van de tekst van de bijsluiter om ‘gewelddadig gedrag’ toe te voegen en precies twee jaar later nog eens de neiging tot suïcide. Er zijn verschillende gecontroleerde trials in de bevolkingsgroep van de adolescenten die het volgende laten zien: een twee tot viermaal toegenomen voorkomen van het gedrag van zelfbeschadiging en de ontwikkeling van symptomen van manie, waarbij inbegrepen impulsiviteit, bizar en of wispelturig gedrag.

Er werd mij verteld, wanneer patiënten symptomen bemerkten van slapeloosheid, toegenomen energie en impulsiviteit dat, dat betekende dat wij hun ‘echte’ diagnose ontdekt hadden, en dat zij leden aan een bipolaire stoornis die ander medicamenten noodzakelijk maakten.

Het kostte mij veel tijd om eindelijk te begrijpen dat deze medicamenten giftig zijn.

Zij ‘herstellen’ echter op geen enkele wijze de onderliggende disbalans.

Daar wij op dit moment geen bewijs hebben dat een mentale ziekte gepaard gaat met een disbalans van de chemische stoffen in de hersenen met name van serotonine, kunnen wij alleen maar aannemen dat medicamenten een disbalans veroorzaken. Zij verstoren het verloop (het stromen) van de neurotransmitters (HIER) tasten de werking van de stress hormonen zoals cortisol aan en beïnvloeden (verstoren) het signaleren van ontstekingen (HIER) Op een volkomen onberekenbare manier, treden zij de black box van de hersenen en het immuunsysteem binnen en veroorzaken onvoorspelbare veranderingen.

De rol van antidepressiva bij schietincidenten op 66 scholen (HIER) is aan de orde gesteld door sites als  SSRI Stories die incidenten bijhouden die relevant zijn voor de interactie tussen geweld door kinderen en ‘behandeling’ met deze medicamenten.

Naar wat voor krankzinnige wereld zijn ouders en medische wereld onderweg met kinderen aan de Ritalin?
Naar wat voor krankzinnige wereld zijn ouders en medische wereld onderweg met kinderen aan de Ritalin?

Gezien de uitgebreide literatuur die deze bekende gedragseffecten bij kinderen en volwassenen ondersteunen, lijkt het waarschijnlijk dat deze criminele geesten onder de invloed waren van deze medicamenten of leden aan onttrekkingverschijnselen van deze medicamenten. Peter Breggin, MD, iemand die al heel lang kritiek heeft op de conventionele psychiatrie, heeft zijn verslagen verzameld en gebundeld in  ‘Comprehensive Indictment of Psychotropics’ een verslag van gewelddadig en impulsief gedrag in alle leeftijdsgroepen. Hij bespreekt de voor de hand liggende effecten van deze medicamenten:

 • Het invoeren van een continue stimulatie die vaak begint met een lichte mate van slapeloosheid, nervositeit, hyperactiviteit en geïrriteerdheid die geleidelijk overgaat in een meer ernstige opwinding, agressie en wisselende stadia van manie. Manie of manie-achtige symptomen houden in ontremming, gevoelens van superioriteit, slaap stoornissen en oncontroleerbaar agressief gedrag, en het overgaan in een stadium van depressiviteit en suïcidaliteit.
 • Het veroorzaken van een combinatie van stimulatie en depressie – een geagiteerde depressie, met een hoog risico van suïcide en geweld. Vaak wordt de depressie in zijn geheel aanzienlijk slechter.
 • Het oproepen van obsessieve preoccupaties met agressie tegen zich zelf en anderen, vaak begeleid door een verergering van de voordien bestaande depressie.
 • Het ontstaan van akathisia, een inwendige opwinding of schrikkerigheid die gewoonlijk (maar niet altijd) gepaard gaat met de onmogelijkheid om niet te bewegen. He wordt soms beschreven als psychomotore opwinding of rusteloze benen syndroom. Deze toestand veroorzaakt een verhoogde prikkelbaarheid en frustratie met agressie tegen zichzelf en anderen vaak met een algehele verslechtering van de psychische toestand. Hij bespreekt epidemiologische studies, forensische studies en gevallen zoals dit kind dat behandeld was met Prozac:

‘Achtendertig dagen na begin van het protocol kreeg F. een gewelddadige nachtmerrie waarin hij zijn klasgenoten doodde totdat hij zelf doodgeschoten werd. Hij werd slechts met moeite wakker uit deze droom waarvan hij het gevoel had dat deze erg ‘reëel’ was. Hij vermeldde dat hij verschillende dagen van toenemend levendige “slechte dromen” had voor deze periode; deze bevatte beelden van dat hij zichzelf doodde en dat zijn ouders dood gingen.
Toen hij later die dag gezien werd was hij opgewonden en angstig, weigerde naar school te gaan, en vertelde hij van gedachten over suïcide wat hem thuis ook een onveilig gevoel gaf.’

Ritalin maakt kinderen dommer..
Ritalin maakt kinderen dommer..

Gerapporteerd werd dat zijn symptomen toenamen totdat de medicatie gestopt werd. Zijn onze kinderen onder deze invloed? Is treiteren en ander geweld op school gerelateerd aan de conventionele medicijnen die geacht worden de goede behandeling te zijn voor problematische gedrag? Behandelen wij syndromen van een levensstijl waartoe chemisch behandelde, met suiker overladen voeding behoort, evenals slechte slaap, veel stress en buitensporige medische behandelingen zoals het microbioom verstorende antibiotica, neurotoxische vaccins en andere toxinen?

Antidepressiva brengen deze ons werkelijk van de wal in de sloot?
Er is ontegenzeggelijk veel werk te doen om academische praktijken te herscholen zodat onze kinderen in een omgeving kunnen leren die veilig voelt. Wij moeten eisen dat men zich meer bewust wordt van de vroege symptomen van impulsief en gewelddadig gedrag. Wij moeten onze kinderen voeden en beschermen tegen de toxinen uit de buitenwereld.

Wij moeten de rol van de conventionele medicamenten laten zien en onder ogen zien dat zij verband houden met de schokkende escalatie van gewelddadigheid op school. Artsen en eensgezinde ouders doen er goed aan zich te realiseren dat wij uit moeten gaan van de stelling: ‘Allereerst: beschadig niet’.

* * *

Dr. Kelly Brogan heeft veel bewondering voor de geneeskunde die de levenswijze beïnvloed en voor wat deze kan bereiken en waartoe een ‘pil’ niet in staat is. Louise voegt hier met een bezwaard hart aan toe, het advies de onderstaande, aanbevolen artikelen ook te bestuderen.

kelly broganOpmerking: wij erkennen met veel compassie dat dit een bijzonder uitdagend thema is voor veel families die de moeilijke beslissing moet nemen om hun kinderen op een psychische medicatie te zetten. Wij geloven dat alle ouders de meest accurate informatie gegeven moet worden over deze medicijnen inclusief de bijwerkingen. En ook dat zij geïnformeerd worden over de noodzaak om medicamenten op de juiste manier te verminderen, en over het feit dat zij onvoldoende getest zijn op kinderen en jong volwassenen.

Bovendien moeten zij weten dat artsen, opvoeders en anderen de neiging hebben om deze middelen aan te bevelen, zonder te vermelden dat er effectieve niet farmaceutische mogelijkheden voor behandeling zijn, die de essentiële oorzaken van geestelijke aandoeningen en gedragsproblemen kunnen aanpakken. Kelly Brogan is  een holistisch, officieel geregistreerde psychiater.  Dit bericht is geen medisch advies en vervangt geen consult met een gekwalificeerde medische professional van uw keus. ‘

Aanbevolen artikelen:

21 gedachten over “Psychische ‘medicijnen’ en onze kinderen..

 1. Zelf heb ik in mijn zorg-loopbaan met lede ogen moeten aanzien, dat de meesten meer commerciele bedoelingen hebben dan achter hun professie staan , en daarmee niet de zorg-eed aan hun medeburger respecteren.

  Vind zelf dat in de opleiding de belofte van armoede moet worden afgelegd.

  Elk protest meinerzijds werd als niet-ethisch beschouwd.
  Bij mijn afscheid, als stille trom, werd dit mij nog even ingepeperd.

 2. Oorzaak van vele problemen: Werkelijk alles is berekend op het gemiddelde. Werkelijk alles wordt ingevuld op het gemiddelde.(hierdoor verhoog je elk jaar het gemiddelde) De enige weg naar oplossingen zijn ethische invullingen. Niet alleen het kind, maar het hele gezin/omgeving moet weer ethisch invullingen kunnen uitvoeren. Het heeft allemaal met balans en de juiste acceptatie te maken.
  Het zijn niet alleen drukke kinderen die onbalans ervaren. In feite worden al onze kinderen dood/krankzinnig getoetst. Men zegt dat het momentopnames zijn, maar ondertussen hangt alles van die toetst af. Zelfs een schooldiploma is niet meer voldoende bewijs om een vervolgopleiding te gaan volgen.
  We leven in een krankzinnig eng systeem. Een pc programma kan nooit een perfect profiel maken. Een mens verandert voortdurend. De nadruk op tekortkomingen maakt vooral kinderen onzeker. De meeste tekortkomingen kunnen ook op natuurlijke weg opgelost worden, naar mate dat het kind ouder wordt.
  Men denkt dat bij het toetsen men de beste kandidaten eruit kan halen. Volgens mij haal je de mensen eruit die op alles het gemiddelde hebben. Wordt hoogste tijd om dit te stoppen. Laat kinderen weer eerst kind zijn. En wat is er erg aan als iemand een tekortkoming heeft. Iedereen heeft wel iets en iedereen kan zich aanpassen aan andermans tekortkomingen. Rekening houden met elkaar. Leren omgaan met elkaar. Een blinde kan goed horen en een dove kan beter zien. Dit gebeurt op een natuurlijke weg en heeft tijd nodig. Zo werkt het met alles.

  1. Met het enormpe aantal mensen op de planeet, ondanks het dagelijkse afslachten, wordt het steeds meer de grootste gemene deler, behalve voor de elite, die hebben een eigen wereldtje, Nederland is niet meer dat landje waar tijd en ruimte heerste, en veel gezond verstand, het is geworden tot een bastion van het onverstand, en ik kan mij Uw wrevel volkomen indenken !
   Het begint bij het kind, het onderwijs is zo vreselijk belangrijk, maar de staat is niets gelegen aan de inwoners, van daar dit merkwaardige ongeintereseerde leefsysteem.
   U moet het allemaal zelf opknappen, uiteindelijk lmigt de verantwoordelijkheid bij de ouders en niet bij de staat, het ééne land is het andere niet, ook scholen op basis van geloof hebben betere resultaten,
   maar een land kan dus nooit meer een éénheid zijn met, Moslim, Joodse, en scholen op andere religies gericht.
   Veel van deze problemen bestonden niet in onze jonge jaren, dat pseudo positieve geduw leidt naar niets, rust, dicipline, harmonie dat zijn de juiste basissen voor kinderen.

  2. Sorry Jenne, maar de quote is niet mee verschenen….weer zoiets raars.
   Ik probeer het nog een keer.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Vonnegut

   Quote wiki:
   “His older brother, Bernard Vonnegut, was an atmospheric scientist at the University at Albany, who discovered that silver iodide could be used for cloud seeding, the process of artificially stimulating precipitation”

  3. Monika, Vonnegut.com, hij was één van de fijne Amerikanen, Duitse afkomst, Indianpolis was hun stad, en Indiana hun State.
   Mooie USA site is ook Truthdig drilling beneath the headlines, en home common dreams.com , geeft een ander beeld, er bestaat gelukkig ook nog een een ander Amerika, weet niet voor hoe lang !

 3. De wereld veranderd razendsnel. O.a. het onderwijs en de reguliere geneeskunde staat nog onder invloed van de oude wetenschap, die de kennis baseerde op wat we kunnen zien en meten….. Dus alleen de werkelijkheid die we kunnen zien. Gelukkig voor ons allemaal is er een Nieuwe wetenschap die WEET dat alles met alles is verbonden. Onze spiritualiteit kan niet langer verborgen blijven.
  In de reguliere, dus ook de psychiatrie wordt feitelijk alleen naar de ziekte gekeken, en niet naar de mens zelf. De mens die stuk voor stuk Uniek is. En een heel belangrijk punt: men laat de ziel buiten beschouwing, en dat komt door dat oude paradigma dat denkt dat alleen wat gezien kan worden aanwezig is.

  Maar een mens is veel meer, we zijn een Drie-Eenheid: Lichaam, ziel en geest. En omdat de transformatie en evolutie steeds doorgaat worden er momenteel veel meer kinderen met een ander (verhoogd) bewustzijn geboren, maar omdat men nog alles aan de oude wetenschap ondergeschikt maakt, weet men hier (nog) geen weg mee, met alle gevolgen van dien.

  Ook doktoren die niet meer met het oude systeem kunnen werken haken af. Bovendien ook onderwijzers zien in, vooral wat toetsen aangaat, dat het zo niet meer kan. De wereld veranderd, en wij moeten mee. Wat vooral de wereld van macht en geld heel erg moeilijk vind. Toch stort het als een kaartenhuis in elkaar, dat kan niet anders, door internet, waarmee we met de hele wereld in verbinding staan, weten we maar al te goed dat er heel veel verborgen agenda’s waren. Zoals Guido altijd zegt; “De leugen regeert.” En met zo’n nieuwe wetenschap kan dat niet meer, het gaat niet meer op.

  De verandering komt van binnenuit, denk maar aan de vele klokkenluiders. En ook deze verandering komt van binnenuit, onze eigen waarheid gaat overheersen, en die kunnen we delen tegenwoordig, met gelijkgestemden over de hele wereld. Daardoor veranderd het collectieve bewustzijnsveld ook razendsnel. Wij hebben allemaal meegewerkt om deze wereld te cre-eren, veelal onbewust, want de kennis dat onze gedachten krachten waren, in de vorm van energie, die is ons altijd onthouden. Ook vanuit de geneeskunde, ons lichaam werd vergeleken met een machine. Met onze hersenen als besturing, en alles zat in de genen. Welnu niets is minder waar, dat bewijzen ook de boeken van b.v celbioloog Bruce H.Lipton en Neurochirurg Eben Alexander…. Mooi bewijs van verandering van binnenuit.

  Ons brein is de machinekamer maar niet de machinist, niet onze genen hebben het voor het zeggen maar onze diepste overtuigingen’ verbonden aan onze emoties en gedachten. Niemand van ons is standaard, dus kunnen we ook niet standaard worden behandeld, geleid door cijfertjes en statistieken. Dat is achterhaald, wij zijn de cijfertjes en de statistieken niet. Wij zijn spirituele wezens met menselijke eigenschappen, wij allemaal.

  1. Nu beste Alice, ik geloof dat u hier een grote beoordelings fout maakt, het spirituele gedeelte van de mens is al heel heel lang een belangrijk, misschien wel het belangsijkste onderdeel van de studie en filosofie over de mens geweest.
   De oude Griekse filosofen kwamen in hun studies tot prachtige ontdekkingen, en hebben de mensheid hier mede ook echt op de kaart gezet.
   Verder geloof ik dat er nog steeds wel op de juiste manier naar mensen die geestes ziek zijn wordt gekeken.
   Maar zowel de studie als de geneeswijzes zijn allemaal in de grijze zones gelegen, moeilijke diagnoses, nog moeilijker zijn de genees wijzes, net wat U ook aan geeft, wat je ziet van deze individuen is het tipje van de ijsberg.
   Men gaat er van uit dat 10% van de mensheid een geestelijke afwijking heeft, van ligt manniakaal tot psychopatische moordenaars.
   U eindicht met ; De verandering van binnenuit, enz enz helemaal mee eens !
   Het mens zijn is een gecompliseerde gift, waar niet ieder één goed mee om gaat, daarom ook het mooiste leefsysteem heeft geen kans van slagen, de mens wikt en de hogere krachten beslissen, wat dat ook mag zijn.
   Groet Jenne

 4. Ik werk zelf in de zorg. Er zijn vele volwassenen en kinderen met psychische problemen. Wat te doen? De reguliere medicijnen en hun bijwerkingen? Je kan ook kiezen voor een natuurlijkere manier van aanpak, dit is vaak een lange zoektocht. Ik zie hele goede resultaten met het gebruik van Essentiele Oliën van Young Living. Deze oliën hebben een therapeutische waarde. Al aardig wat mensen die ik ken, zijn overgestapt van reguliere medicijnen (ritalin,concerta) naar deze oliën. Ze voelen zich veel beter hierdoor en hebben geen last bijwerkingen. Omdat ik graag mensen help, wil ik dit hier delen, gezien dit onderwerp.

  1. @Jacqueline

   Hartstikke mooi die: “Oliën” i.p.v. vaak chemisch vergif, maar het blijven paardenmiddelen, want de echte oorzaak: “Psychisch?” wat dat ook in werkelijkheid mag betekenen die moeten wij mensen zien op te lossen, ik geloof erin dat vele ziektes? voortkomen uit een onbegrepen gevoelsleven, we kunnen b.v. ons ei niet kwijt en of andere willen niet luisteren naar wat we in werkelijkheid te zeggen hebben omdat ze er misschien bang voor zijn of bang zijn om in hun eigen hart te gaan kijken en dan gaan we het misschien in ons onderbewustzijn oppotten en dan kun je misschien inderdaad psychisch? worden, mensen die: “Psychisch?” worden genoemd lopen vaak rond met de bagage van de b.v. familieleden.

 5. Iedere keer als ik ziek ben (ben dat zelden) weet iedere vriend of bekende PRECIES wat mij mankeert en komt met adviezen wat ik er alzo aan kan doen. Ik vertel dat eventjes omdat er dievers mensen hier ook plotsklaps experts zijn in de oorzaak van kinderen die zich anders gedragen dan wij mischien vroeger deden.

  Mijn zoon nu 38 was vanaf zijn 2e klas aan Ritalin voor 6 jaar. Wij wisten destijds niet beter. Toen berichten ons bereikten nam ik hem van de Ritalin af. Maar hij werd er zeker niet dommer van, maar kreeg uiteindelijk wel “night terrors” Dat was, als moeder, vreselijk om mee te maken.
  Als zijn moeder zie ik nu een man die heel veel heeft moeten overkomen. Hij is zeer begaafd, leest veel, zeer technisch en zeer goed hartig (te veel mijns inziens)

  Bijde kinderen kregen de vaccins als babies waar in de preservative Thimerosal zat en nog steeds zit. Thimerosal is gif voor de hersenen en wordt nu gezien als de reden voor de 80% toename in Autism en voor de ouderen in de toename van Alzheimers vanwege griep prikken..

  Afgezien daarvan zijn onze kinderen nu veel technischer dan wij vroeger waren. Op 2 jarige leeftijd wist mijn zoon bijvoorbeeld hoe een remote controle werkte en hoe de kanalen werkte op de nieuwe tv die we aan het uitpakken waren. Hij legde uit aan Pappa hoe alles moest. Op een dag kwam hij thuis en wou al “zijn” National Geographics” hebben. Deze waren in de kelder. Hij sleepte ze mee naar boven en na enige tijd kon men de vaste vloerbedekking in zijn kamer niet meer zien. Op mijn vraag wat hij zocht kwam geen antwoord. Jaren later vertelde een van zijn leraressen dat zoonlief altijd zat te spelen met dieverse dingen die hem bezig hielden in plaats van mee to doen met de les. Op een dag stond ze voor het bord te schrijven en hoord een stem “dat is fout”Ze draait zich om “wie zei dat” Geen antwoord. Toen vroeg ze aan mijn zoon “A” heb jij dat gezegd. “Ja” “Hoe weet jij dat het fout is want mijn leraren boek zegt dit n.l” “Uw leraren boek is fout” antwoord zoon. “Hoe weet je dat het fout is?” National Geographic antwoord zoon. Toen begon het mij te dagen dat lang geleden hij gevraagd had om al “zijn” National Geographics. Ik vroeg haar “En” “Jawel hoor hij bracht het wetenschappelijk artiekel naar school” en de lerares accepteerde dat haar boek inderdaad fout was. Ze wilde dat ik dit wist omdat zoon op een ander golflengte fungeert, uitermate intelligent is (97% top) en ontzettend veel weet.
  Mijn dochter heeft een graad in Psychology, zoonlief niet. Maar als ik naar hem luister hoe hij met kinderen omgaat en uitlegt waarom het een en ander niet mag en ook grenzen zet die kinderen kunnen begrijpen dan ben ik met stomheid geslagen.
  Af en toe als ik hard op denk en zoonlief is in de omgeving dan zegt hij “Dat zit nl zo, jaren geleden ontdekte **naam** “DIT daaruit kan men afleiden dat “A” goed was en ging men kijken naar zo en zo en hieruit werd the theorie van “X” ondtdekt. Ik kreeg brain cramp.

  Dit hele verhaal gaat hierom, onze kinderen zijn knapper dan wij zijn, school is gebaseerd op dat wat onze ouders kennen en weten zo ook hun MANIER van leren. Deze manier werkt voor een groot deel van de huidige kinderen niet.Ze vervelen zich dood, en door verveling komt van allerlei “onwensbaar” gedrag voor de leraar….En hierop speelt Big Pharma en wordt Ritalin heel handig.

  Heel veel kan overkomen worden door consistency, grenzen zetten en luisteren. Ik ben het helemaal met Jacqueline eens dat er gezonde alternatieven zijn voor kindern die werkelijk een probleem hebben en dat samen met een “structured” omgeving deze kinderen kunnen hun “andere” gedrag kunne ontgroeien. Alhoewel ik op oudere leeftijd geneigd ben te denken dat WIJ iets van hun kunnen leren.
  Voor die genen die zich geroepen voelen mijn Nederlands/spelling to verbeteren, spaar uzelf de moeite . Ik denk in het Engels.

  Op het ogenblik regeert Big Pharma ons leven. Ze hebben overal een magisch pilletje voor zodat niemand meer naar de oorzaak kijkt. Dat willen ze voorkomen.

  Ik ben een voorstander van Homeopathie, Ayurvedisch kruiden, zowel als Chinese.

  1. Gerry 2012

   Scheer je hier niet alles over één kam, en wel die jouw het beste past !
   De ééne is de andere niet en visa versa, in good old English waths going up has to comme down, excuse my writing, I am thinkin in France.
   Er hebben en dat zal zo blijven altijd bijzondere mensen bestaan, gelukkig maar anders zou het er troosteloos uit zien voor de mensheid.
   Bijna alle mensen hebben de gewoonte aangenomen, om voor elk niemendalletje of wissewasje een pilletje te slikken, of sommige een olietje of kruiden thee, nou het meeste zit tussen de oren, het beste medicijn is, rust en in de natuur, beetje met de elementen worstelen kan ook geen kwaad.
   Onze nazaten staan en leven veel te ver van de natuur af, wat weet Uw zoon over bomen, vogels, vlinders, de zee, om maar iets te noemen, de éénzijdige leerstof waar U het over heeft maakt mij een beetje aan het schrikken, dat is een soort brain f..k waar aan hij is bloot gesteld, maar goed we doen allemaal het beste voor onze kinderen denken wij !

 6. In een maatschappij waarin zoveel lichamelijke en psychische ziektes voorkomen is het zinloos het probleem aan te pakken met enigerlei vorm van medicatie!

  Het is duidelijk dat de basis van de maatschappij hier fout zit en dus moet het concept van de maatschappij worden herzien!

  Dit heet preventie!

  Gezien er steeds meer geweld en ziektes voorkomen wijst er enkel op dat deze zorgsector zwaar faalt! Het heeft weinig zin ons te beroepen op hun deskundigheid gezien er alleen maar meer en meer geweld voorkomt en meer en meer ziektes!

  1. Peter van Hecke, het psychise ziek worden, en ook veel lichamelijke klachten zijn inherent aan de manier van leven van de huidige mens.
   Als U de moeite doet om de geschiedenis van de besmettelijke ziektes te leren kennen, komt U tot de slotsom dat immunisatie door inenting één van de oplossingen is.
   Dat wij de indo-Europese volkeren onze prijs betaald hebben aan deze besmettelijke ziektes, in de tijd dat we nog langs de zijde route woonden en leefden, kunt U ook lezen, de jaar na jaar langs komende reizigers viel het op dat soms hele streken ontvolkt waren, daar waar eerst een bedrijvig volkje woonde.
   Dat bij het ontvolken van zuid en noord Amerika dit ook een grote rol heeft gespeeld, moet je dan niet kiezen voor de grootste gemene deler, voor alles wordt een prijs betaald, je kunt in deze beslissingen niet sentimenteel gaan denken, dit vraagt een rationeele geest, ik hoop dat U begrijpt wat ik wil zeggen.

  2. Jenne,

   Ik heb al vaker met enig argwaan je topics gelezen!
   Het zou interessanter zijn je te focussen op de cijfers van vandaag in plaats van je argumentatie af te laten hangen van zwaar gemanipuleerde geschriften waarvan de echtheid niet kan achterhaald worden, laat staan de reële feiten welke toen echt speelden!

  3. Peter, ik weet niet of de gegevens van uit de oudheid gemanipuleerd zijn, waarschijnlijk wel, dat is helaas van alle tijden.
   Dat de mensheid zijn prijs die soms 80 a 90% bedroeg van een bevolking om een immumiteit tegen één ziekte te verkrijgen heeft betaald.
   Maar dat de zaken nu volkomen hun doel voor bij zijn geschoten is zeker waar, het gaat niet meer om de volksgezondheid, maar om geld.
   De wereld is ziek en helaas hier bestaat geen genees middel tegen.

  4. Peter, ik heb al vaker met enige argwaan je topics gelezen , vind ik mooi gezegt, wat je misschien zou moeten incalculeren in je denken, dat het verleden altijd aanwezig is, groet Jenne

 7. Ja,ha ha
  Lees dit artikel The Illusions of Psychiatry’ by Marcia Angell, MD hierboven nog even door: duidelijker kan het toch niet worden.

  Quotes:”When Spitzer’s DSM-III was published in 1980( )Its main goal was to bring consistency (usually referred to as “reliability”) to psychiatric diagnosis, that is, to ensure that psychiatrists who saw the same patient would agree on the diagnosis.”

  En:”The DSM-III was almost certainly more “reliable” than the earlier versions, but reliability is not the same thing as validity. Reliability, as I have noted, is used to mean consistency; validity refers to correctness or soundness. If nearly all physicians agreed that freckles were a sign of cancer, the diagnosis would be “reliable,” but not valid. The problem with the DSM is that in all of its editions, it has simply reflected the opinions of its writers, and in the case of the DSM-III mainly of Spitzer himself, who has been justly called one of the most influential psychiatrists of the twentieth century.”
  And there you have it lieve kijkbuiskinderen: de medicalisering vd spiegieatrie is niks anders dan pseudowetenschap,kwakzalverij en een hoax. En ook al klink ik misschien irritant, ik blijf het dwangmatig 🙂 herhalen, de gemedicaliseerde psychiatrie – de grootste pseudowetenschappelijke samenzwering vd 20e eeuw.
  Uit Wikipedia:”In 1965 postuleerde Joseph Schildkraut dat klinische depressie samengaat met lagere spiegel van noradrenaline. Latere onderzoekers komen met de hypothese dat serotonine de juiste neurotransmitter zou moeten zijn. Ondanks al het onderzoek sinds 1965 bestaat er een aanzienlijke discrepantie tussen de hypothese en het bewijs. Er is ook onderzoek dat de onjuistheid van deze theorie lijkt aan te tonen en de aandacht gaat dan ook meer uit naar meerdere, elkaar beïnvloedende factoren.”
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Serotoninetheorie

  1. O ja ook dit nog even:
   Neem er even notie van als je er de tijd en moeite voor kan nemen.
   Soms had ik de neiging om op de grond te rollen van het lachen als het niet zo in en in triest was.
   Het menselijke talent om geavanceerde uitgebreide oplichtingspraktijken op te zetten kent ogenschijnlijk geen grenzen….

   https://www.youtube.com/watch?v=7Pdt_YlLzq8

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.