Advertentie

Liefdevolle ogen…


child clear eyes

x

Liefdevolle ogen..

2013 © Hannah van Buuren

 

Hannah van Buuren, lichtbaken in deze woelige tijden.
Hannah van Buuren, lichtbaken in deze woelige tijden.

Wij zijn door honderden heftige dagen gegaan, waarbij we niet of nauwelijks begrepen wat ons overkwam en wat we doormaakten. Vanuit het bewustzijn dat we hadden bij het begin van deze heftige reis is het ook niet mogelijk om dat te begrijpen. Bovendien speelden ernstige vermoeidheid en andere uitwerkingen op ons stoffelijk en psychisch lichaam ook nog eens op, wat inzicht en aanvaarding bijna onmogelijk maakte. Wat was er aan de hand?

Om dit te begrijpen moet je iets weten van ons incarnatieproces. Onze ziel is een eindeloos veld. Onze ziel bergt een schat aan mogelijkheden, en een even grote schat aan ervaringen daar waar mogelijkheden zijn uitgeprobeerd. Onze ziel kent niet de normen van goed en kwaad die wij -tijdgebonden en dus modieus- eraan toekennen. Wel kent onze ziel de wetten van consequenties en verantwoordelijkheid.

Bij een incarnatie neemt je ziel een pakket daaruit, dus lang niet alles. Dit pakket stuurt zij mee met jouw 3-D-incarnatie in lichamelijke en psychische stof. Dit pakket wordt jouw levensloop. Als het klaar is (naar de normen van je ziel, niet die van jou!), mag jij weer naar haar huis, sterf jij. Dood zijn is niet moeilijk voor een mens, maar dood gaan wel. Want het pakket dat jij doorleefd hebt wordt dan opgenomen in jouw zielegeheel. Dat houdt in dat het wordt gewaardeerd op zielsnormen, niet op de normen van een 3D-leven.

Sommige dingen zien er vanuit jouw ziele-geheel heel anders uit dan tijdens jouw leven. Ik heb het zelf meegemaakt dat mijn ex-echtgenoot stierf aan wie ik niet zo mooie herinneringen had. Maar toen ik, maanden na zijn dood, van ziel tot ziel kontakt met hem kreeg, kon ik hem zeggen, vanuit het diepste van mijn hart: “Ik heb je zeer, zeer lief!” Niet alleen in alle waardering, maar ook in de tegenwoordige tijd: “Ik hèb…”

geheim zielSoms, heel soms, verandert de ziel van gedachten tijdens het leven van een persoonlijkheid.
Dan wil je ziel toch iets anders. Misschien deed zich een belangrijke kans voor, wie zal het zeggen. Je ziel is god, en gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Jij bent ook god, maar jouw wegen zijn simpel verklaarbaar voor je ziel. Je ziel neemt dan soms iets uit haar reservoir, en laat dit invloeien in de persoonlijkheid die jij al bent. Dit is een riskante operatie, want stof is taai. Jouw lichaam en jouw psyche zijn gebouwd op het aanvankelijke pakket. Iets anders ligt niet in de mogelijkheden.

Er moet dus gesleuteld worden aan de grenzen van jouw fysieke en psychische lichamen. Jouw persoonlijkheid ervaart dit als crisis. Ernstige crisis zelfs, met bijna-stervensmomenten, diepe depressies, onmetelijke vermoeidheid, ziektes, ongelukken. Deze tasten de grenzen van je persoonlijke mogelijkheden aan. Ze maken die grenzen zo elastisch dat ze het nieuwe pakketje van je ziel zouden kunnen toelaten. Niet in plaats van je oude pakket, nee, dat zou werkelijk sterven betekenen. Maar wel op basis van je oude pakket. Jij denkt dan dat je de greep op jouw leven een beetje verliest, maar dat is vanuit 3D gedacht.

Na het morrelen aan jouw grenzen komt de tweede fase: zij moet de zaken die nog niet in jouw levensloop-pakket zaten, maar die zij er nu wèl in wil hebben, laten invloeien in jouw persoonlijkheid. Dit gaat -dat begrijp je wel- buiten jouw dagbewustzijn om. Soms ervoer je iets ervan in je dromen, soms had je wellicht het gevoel dat er een andere (wittere, grotere, lichtende) jij achter jou stond die jou tot dingen inspireerde waar je niet van wist dat ze jouw manier van doen waren. Dit verloopt vrij hardhandig, want je ziel moet bij deze operatie gebruik maken van de wetten van de tijd: er is een tijd voor elk ding, en zeker voor dit soort grote operaties die eigenlijk tegen de wetten van 3D en haar historie in gaan. Het is nu of nooit voor jouw ziel.

De derde fase breekt aan als het oude pakket in jou gedwongen wordt om het nieuwe te assimileren. Want jij kunt niet leven met twee verschillende pakketten naast elkaar. Dus moet je eerste pakket zich voegen naar de ‘eisen’ van het tweede, maar tegelijk moet het tweede pakket alle respect betonen aan het feit dat je eerste pakket, dus jouw fysieke lichaam en jouw psyche de basis zijn waarop het nieuwe pakket zich kan manifesteren. Het tweede pakket is ijler, want het heeft in dit leven geen eigen lichaam en psyche gezocht. Het kan dus andere dingen zien en ervaren dan de oudere 3D-dingen. Het draagt het god-zijn van de ziel in zich mee.

Het doel van de Ziel? Gelukkig zijn!
De Ziel aan de finish.. We zijn er.. Jouw karma is ten einde. De laatste incarnatie is geleefd, beleefd. Hosanna, beloning en surprise..

Dat houdt bijvoorbeeld in een groter inzicht in de verwevenheid van de dingen, in eenheid, in het herkennen van de waarheid àchter elke ‘waarheid’. In het herkennen van de functies van ieder wezen, niet alleen van medemensen maar ook van dieren en planten, en Vrouwe Aarde. In het herkennen van hoofd- en bijzaken, werkelijkheid en maskerades. En vooral: in het durven liefhebben zonder voorwaarden en zonder beschermingen. Dit hoort allemaal tot het god-zijn van je ziel, en dat is nogal wat. Zonder dat je dagbewustzijn dit helder weet, wordt dit toch allemaal verweven met je oorspronkelijke pakket. Dit gaat niet zonder slag of stoot.

Dit ‘niet zonder slag of stoot’ drukt zich wederom uit in bijna-stervensmomenten, diepe depressies, onmetelijke vermoeidheid, slapeloosheid, ziektes, en periodes van diepe onmacht om te leven. Jouw hele oorspronkelijke pakket moet dooraderd worden van het nieuwe. Dat je daarbij niet begrijpt wat je doormaakt, is noodzaak: anders zat je er met je eigenwijze 3D-vingertjes voortdurend aan te prutsen, in wanhopige pogingen om ‘overeind’ te blijven. 3D wil altijd herstel. ‘Herstel’ voor 3D is altijd terugkeer naar de oude toestand, waarin het leven net zo lekker ging. Dit nu is niet de optie van je ziel met haar tweede pakket in jou.

Daarom duurt deze crisis lang.
De drie fases van deze ziele-operatie duren nu al ruim anderhalf jaar. Er was ons beloofd dat 2012 het nieuwe zou brengen (plus vrede op aarde en wat dies meer zij). Dat is ook gebeurd. Alleen had ons dagbewustzijn er geen flauw idee van wát dit precies inhield. Maar de eerste fase is absoluut voltrokken in 2012. Want dit was dè tijd daarvoor, kosmisch gezien.

river of thoughts think feelOnze grenzen -en wees je ervan bewust dat stof grenzen nodig heeft- werden doorbroken in 2012. Het nieuwe begon in te stromen, 2e fase. En dan krijg je de moeizame fase van assimilatie. De meesten van ons zitten nu in die fase. En soms denken we: “Komt er dan nooit een eind aan?” Ja, dat komt, dat is zelfs. Maar het is niet zoals wij berekenen vanuit ons denken. Als je daaruit ‘herstelt’ (‘herstelt’ gezien je persoonlijkheid die opgelucht opveert, maar juist niet vanuit je ziel die nu haar zin krijgt) lijkt je leven veranderd. Het is nooit meer als voorheen. Precies dát wilde je ziel. Je interpreteert dat hooguit als het besef dat jouw karma ten einde is. Dat dit de laatste incarnatie is, hosanna, beloning en surprise. Gòed van je.

Toch ook weer anders dan je denkt..
Klopt. Maar ook weer anders dan je denkt. Jij hebt je karma altijd benaderd vanuit normen en waarden van je persoonlijkheid. Tijdgebonden. Stofgebonden. Begrensd. Voordat je in de drievoudige ziele-operatie terechtkwam, heb je dan ook hard aan je karma gewerkt. Veel losgelaten, afgewerkt, en op hoger niveau gebracht. Niet voor niets! Want dit was juist een ideale voor-zet op de 1e fase van je ziele-operatie. Je maakte je afgrenzingen al wat losser. Zo gleed je gemakkelijker je 1e fase ziele-operatie binnen,- alleen was die een stuk heftiger. Waar je nu, in de 3e fase, in terecht komt, overstijgt je persoonlijkheid. Je be-leeft je ziel.

Wat je ziel ten diepste is, is liefde.

Die is nu nodig. God, wat is die nodig.

Als je om je heen kijkt, dan zie je dat lang niet alle mensen deze drievoudige processie doormaken. Het is enkel een heel dunne laag. De ‘rest’ is bezig met leven in deze wereld. Deze wereld van beestachtigheden. Oorlogen en oorlogsindustrie, farmaceutische vergiftiging, dom en onwetend houden, misbruik van Vrouwe Aardes grondstoffen, leven ten koste van anderen, onverschilligheid jegens het leed van de wereld, angstaanjagerij, afknijpen, bureaucratie en daaraan verdienen, noem maar op.

Nog niet lang geleden schreef ik hier ook op de site: ‘Realiseer je dat er twee soorten mensen zijn’. Hier ga ik een stap verder. Wij zijn niet allemaal tegelijk op deze aarde gekomen. Er is een tijd geweest, dat de aarde bewoond werd door mensen die nog nauwelijks mens waren. Eerder dierlijk dan mens. Maar ‘dierlijk’ en ‘beestachtig’ zijn veroordelende termen. Misschien kunnen we eerder spreken van ‘kinderen’. Het waren nog kinderen, zij wisten niet wat ze deden. Juist wat ze deden zonder er zich rekenschap van te geven was de jeugd, was de eerste stap naar volwassen schepperschap.

In met name de Soemerische kleitabletten zijn dit soort historische afbeeldingen van sigaarvormige vliegende schepen te zien! De Annunaki waren dus ook maar gewone 'goden'..
In met name de Soemerische kleitabletten zijn dit soort historische afbeeldingen van sigaarvormige vliegende schepen te zien! De Annunaki waren dus ook maar gewone ‘goden’, die zich onder het ‘Aardse volk’ begaven…

Jezelf verlagen..!
Toen kwamen er van een andere ster/planeet mensen die verder waren dan dit. Zij kwamen om beschaving te brengen, een aanzet tot volwassenheid te bieden. Hier hoef ik niet over uit te weiden, sites als WanttoKnow of Niburu en vele andere sites dragen daar bewijzen toe aan. Sommigen van die ‘beschavingbrengers’ gingen verder dan dat, en mengden zich met de diermensen. Zoiets kan niet zonder gevolgen.
Je seksueel mengen met een andere, lager-ontwikkelde soort, en daar kinderen bij verwekken, maakt dat de kosmische zwaartekracht jou dwingt om dan ook de kringloop van die andere zwaardere soort helemaal mee te maken. Anders gezegd: je zult daarin moeten incarneren en reïncarneren tot een kringloop van die soort ten einde is. Met vaak als gevolg dat je je niet thuis voelt in deze wereld. Of geen vrede kunnen hebben met je bestaan als mens. Of het niet-bestaan opzoeken, in een of andere vorm.

Deze mensheid van toen-diermensen, deze kringloop loopt nu ten einde. Het dierlijke is niet zoveel menselijk geworden: het is nog steeds beestachtig met een beschaafd jasje. Oorlogen en oorlogsindustrie, farmaceutische vergiftiging, dom en onwetend houden, misbruik van Vrouwe Aardes grondstoffen, leven ten koste van anderen, onverschilligheid jegens het leed van de wereld, angstaanjagerij, afknijpen, verlammende bureaucratie en daaraan verdienen, het is nog steeds beestachtig, maar in een zogenaamd beschaafd jasje. Ik weet niet wat er aan het einde van de kringloop voor deze mensen zal gebeuren, maar elk kringloop-einde kent z’n dagen van destructie en ver-niets-iging. Er komt een einde aan het kind-zijn, aan het niet weten wat zij doen.

In de ogen van kunstenaar Alex Grey, is de uitstraling van het hart een 'holy fire', een 'heilig vuur'.
In de ogen van kunstenaar Alex Grey, is de uit-straling van het hart een ‘holy fire’, een ‘heilig vuur’. De ‘uiterste Liefde’..

Ik weet wel wat de zielenoodzaak is van diegenen onder ons die nu vrij komen, en eindelijk toe kunnen geven aan de diepe drang om naar huis te mogen. Dat mag nu (en dan heb ik het niet over vandaag, maar over een tijdsbestek van tientallen jaren). Maar niet eerder dan dat aan de uiterste liefde gehoor is gegeven. Herinner je: uit uiterste liefde kwam je (en ik zeg nu maar even ‘je’ omdat ik aanneem dat jij een van hen bent) om ‘beschaving’ te brengen aan de opkomende mensheid van toen. Dat waren toen nog kinderen. Dat zijn zij nog.

Veel is de laatste tijd gezegd over vergeven, over dat wij eenieder in de wereld moeten vergeven die (volgens ons) tegen de wetten van natuur en liefde ingaat. Veel is de laatste tijd ook gezegd over het feit dat je de ander, ook en juist de ander die jij veroordeelt, ook binnenin jezelf omdraagt. En dat je daardoor niet mag oordelen of juister gezegd: veroordelen. Het zijn allemaal nobele wegen, maar zij hebben één ding gemeen: zij kijken niet echt (graag) naar wat er werkelijk is: het einde van deze kringloop van kind-zijn van deze mensheid.

Einde kringloop houdt altijd een maximale explosie in. Kijk om je heen en je ziet hoe kinderlijk beestachtig we bezig zijn: geen geld voor de zorg maar wel voor de JSF, ik noem maar wat. Hoort allemaal tot de eind-explosie, net als Syrië, Fukushima, schaliegassers, enz. Steeds meer, steeds desastreuzer, steeds ver-niets-iginger. Zie het!

Maar zie het vanuit wat jìj bent. Herinner je de liefde. Herinner je de liefde waarmee je ooit naar deze aarde bent gekomen om deze mensheid iets te leren. Herinner je de onvoorwaardelijke liefde waarmee je je eigen kringloop hebt verlaten om deze kringloop te verheffen. Dat was onvoorwaardelijke liefde, want je wist niet hoe het af zou lopen. Herinner je nu die onvoorwaardelijke liefde. Misschien kan een oud beeld je helpen: bij theosofen en bij vrijmetselaars werd vaak gesproken over ‘liefdevolle ogen slaan jou altijd gade’.

love is freeDaarbij werd gewezen op het bestaan van Hogeren die ons altijd vergezelden, niet ingrepen, maar wier ogen altijd liefdevol bleven, hoe dan ook. Aan die liefdevolle ogen konden we ons in zeer benarde tijden ook helemaal toevertrouwen. Het was een soort gods-vertrouwen waarmee die ogen keken. Kijken, moet ik zeggen.

Nu worden diegenen onder ons die indertijd met zoveel onvoorwaardelijke liefde hierheen kwamen en deel gingen nemen aan de aardse evolutie gevraagd om zelf de liefdevolle ogen te zijn. Dit is dus meer dan toeschouwer zijn: dit is actieve liefde. Toeschouwer-zijn houdt nog de mogelijkheid open voor dualiteit, voor afstandelijkheid.

Liefdevolle ogen zien alles, en kijken nergens van weg, praten niets goed, begrijpen alles in de lagen waarop het zich afspeelt, maar ook op de lagen daarachter: op de lagen waarop evolutie nu eenmaal plaatsvindt: van kinderlijke beestachtigheid en beestachtige kinderlijkheid naar volwassenheid met alle tussenfasen van dien. Wij zijn god en zij ook. Als wij het kunnen aanzien zonder klagerigheid, zonder vingertje dat beter weet, zonder verhulling omdat het te erg zou wezen, maar helemaal, met heldere ogen, àlles in vol bewustzijn wetend en liefhebbend gadeslaan, dat is het.

Dit leven van jou te leven, en daar helemaal in zijn met heel jouw god-zijn, hoge ziel-zijn, dàt. In alle dagelijkse dingen van jou en van de wereld. Niet om wat je doet, maar om wat je bent, en dat Zijn te leggen in jouw manier van kijken, in de blik van jouw ogen, dát. Het is de liefde van Iemand die ooit hierheen kwam om iets toe te voegen aan de kwaliteit van deze wereld, en uiteindelijk zei: “Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”, dìe.

 Hannah van Buuren,

september 2013

Stichting Poort, Eindhoven.

 

79 gedachten over “Liefdevolle ogen…

 1. Hannah, mooie ziel, wat ’to the bone’ heb je dit omschreven, prachtig! Je hebt mijn gedachten in woorden omgezet wat ik aan schrijverstalent ontbeer weet jij hier te plaatsen.
  Mijn dank, HarteGroet Odette

 2. Erge grote frasen, heel erg persoonlijk, en met een verkeerd einde, die aan de lezer geen weg van ontsnapping open laat, beetje dogmatisch.

  En dan dat kijken, dat hangt zo van het moment en omstandigheden af.

  1. Licht je dogma toe Jenne, waar jij staat en waar de ander staat in zijn of haar ontplooïng.

  2. Twee woorden die jezelf ook helpen, het allemaal niet zo zwaar te zien.. “ik vind”..

 3. Lieve Hannah,
  Ik voel me diep geraakt door jouw schrijven en voel de ontroering door mijn lijf gaan. Zoveel lagen en verbanden leg je bloot in dit artikel.
  En dat niet voor de 1e keer!
  Zo mooi hoe jij je gave leeft: Je keert je naar binnen en stelt je ervoor open om te kunnen/mogen verwoorden wat zich aan het ontvouwen is. Telkens weer verwoord je de stappen in een nog amper betreden ‘nieuw land’.
  Best eng en spannend! Dapper dat je dit toch maar telkens weer doet.
  Het voelt zo voedend!
  Dank je wel, lieve Hannah.

  Hartelijke, liefdevolle groet,
  Janny de Jong

 4. Hoi Hannah,

  Je beschrijft het helemaal vanuit jou waarheid en weten en dat mag er zeker zijn.
  Graag wil ik even vanuit mijn weten wat toevoegen op de woorden van Jezus Christus “Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”,
  Jezus zei ook dat er een dag zou komen dat de mensen bewuster zouden zijn als hij, van alle processen en dualiteiten waarin we ons altijd hebben bevonden en nog bevinden.
  Nou deze dag is al lang gekomen en daarom kom ik terug op de woorden
  van “Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”, want in die tijd wist Jezus zelf niet on(bewust)wat hij deed.
  Hij wees naar hen en vergat daarbij dat als je wijst naar een ander dat er dan altijd drie vingers naar jezelf gaan.
  Zij wisten heel goed wat ze deden net zoals hij dat wist, want dit stond al lang vast in hun blauwdruk en in die tijd was er wel de kennis van het hogere maar dat was niet zoals nu gegrond met moeder aarde waardoor het weten van het hart nu weer gaat werken omdat deze velden zijn samengekomen en er nu het hartenveld is dat alles samenbrengt.
  Want nu weet ik dat het geen zin heeft om anderen de kerk uit te jagen omdat ze daar gokken geld verdienen of wat dan ook, nee ik weet nu dat ze allen vanzelf in de dualiteiten terechtkomen door de dagelijkse weerspiegelingen die ze zelf hebben gecreëerd en ze elke dag weer de kans krijgen deze zo liefdevol mogelijk in balans te brengen net zo lang totdat je ervan bewust bent geworden.
  Ik hoef geen enkel wezen te wijzen op zijn processen want iedereen bepaald zelf wanneer en hoe lang hij over deze processen en ervaringen mag doen.
  Ik heb daarom een dualiteit zoals ik die onlangs heb meegemaakt beschreven omdat ik nu het bewustzijn heb om dit te kunnen beschrijven, ook ik keek een keer op een bidprentje en zag de woorden staan , Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, daar was ik het als kind niet mee eens en nu 40 jaar later heb ik mezelf doorgrond en daardoor ook de god wie ik zelf ben!

  Als ik op een dag besluit om niet meer te vechten omdat ik deze dualiteit zoals ik deze hieronder beschrijf en dat alleen maar kon doen omdat ik de spiegel kreeg voorgeschoteld van een oorlog die ik zelf heb gecreëerd.

  Ik geloof niet dat er een oorlog te vermijden is, zeker niet als je weet dat wij ze zelf creëren om zo onze dualiteiten steeds liefdevoller in balans te brengen.
  Als ik naar mijn eigen levens kijk en zie hoe ik eeuwen lang heb gevochten tegen mijn eigen innerlijke delen die mij wilden laten zien wie ik ten diepste ben. En ik maar zeggen tegen die delen weg jij, hier pak aan.
  Ik volgde net zoals zo velen de bevelen op en liep in veldslagen met de massa mee zonder na te denken of mezelf af te vragen wie nu mijn vijand eigenlijk was!
  Maar het innerlijke boze ego deel dat wilde maar een ding en dat was vechten en dit vele levens lang
  Zonder enige vorm van communicatie.
  In dit leven maakte ik zoals velen een ontwakingsproces mee die mijn leven op zijn kop zetten en waarin ik er eindelijk achter kwam wie ik nu ten diepste ben, ik was in alle staten en was zo blij en gelukkig dat ik nu eindelijk wakker ben geworden en mij volledig bewust ben.
  Maar ik dwaal nu een beetje af en wilde eigenlijk op het stuk in gaan van Syrië en hoe ik dit deel binnen mezelf heb geheeld.
  Ondanks dat ik nu al jaren bezig ben om elke dag alle dualiteiten die ik elke dag tegenkom zo liefdevol mogelijk in balans te brengen, weet ik dat er ook stukken zijn die diep in mij telkens weer
  naar boven komen, en ik in situaties word geplaatst zodat ik daar naar kan kijken en naar handelen.
  Dit gaat natuurlijk de ene dag beter als de andere maar ik weet dat alles met mezelf heeft te maken en dat alles een weerspiegeling is van mijn innerlijke belevingswereld zodat deze word weerspiegeld in de buitenwereld zodat ik er wat mee kan doen.
  Als ik dan kijk naar de oorlogen dan zegt mij dat ik naar mijn eigen innerlijke woede mag gaan kijken.
  In dit leven was mijn vader mijn voorbeeld en die vertelde altijd waar een wil is is een weg, en als het niet gaat zoals jij dat wilt dan moet je gelijk slaan want de eerste klap is een daalder waard.
  Ik leerde zo ook om niet te communiceren maar als iemand mij het vuur aan de schenen legde dan zat er voor mij maar een manier op en dat was slaan en wie won die had gelijk.
  Ik werd dus met die manier groot gebracht en kwam natuurlijk altijd in situaties terecht waarin ik telkens weer kon laten zien dat ik het ook anders kon oplossen, namelijk door er op een andere manier naar te kijken of eerst naar een ander te luisteren, ik kon ook bv sorry zeggen, maar dat was natuurlijk niet mogelijk, omdat mijn woede met mij aan de haal ging en ik mij liet leiden door deze energie.
  Een paar weken gelden werd ik weer in een situatie geleid. Voor mij reden drie jongeren op twee scooters en die reden op een weggetje waar je maar 30 mocht, maar een scooter die ging spookrijden en de anderen die reed voor mij met losse handen benen in de lucht en achterom kijkend naar mij en van alles roepend, dit liet ik even toe, maar toen begon er een soort irritatie in mij te ontstaan en in plaats van bij mezelf te blijven ging ik mee in de energie van de jongens en ik was het even zat, toen de jongen iets naar rechts ging schoot ik er met de auto tussen door waarbij hij een tik van mijn (spiegel) kreeg en zij achter mij aan reden tot de parkeerplek.
  Ik voelde mijn hele lijf al trillen en was in alle staten, toen de jongens tegen mij begonnen te schelden hoe asociaal ik wel niet was en nog meer, toen vertelde ik tegen hen, o je mag wel zelf alle verkeersregels aan je laars lappen, maar als een ander dat doet dan kan dat in jullie ogen niet.
  Nee, zei een van de jongens ook nog, ik liet mij verder mee slepen en zei op een ogenblik, oké jongens ik heb mij te ver laten mee slepen en wil sorry zeggen voor de tik van de spiegel.
  Nou zei de jongen daar koop ik niets voor, ik zei ja verder kan ik er nu niets mee dan sorry zeggen.
  Toen zegt een andere jongen hè rijd nu maar snel een stukje verder want anders!, en ja hoor daar ging ik weer, ik zeg wat en anders, ik zeg wacht even tot ik de auto heb geparkeerd en dat laat jij en je vrienden maar eens alle drie zien wat je daar mee bedoelt.
  Ik was op dat moment volledig aan de kook en zette mijn auto aan de kant en liep naar ze toe, ik zette mijn tasje neer en zei, wie wil eerst , en liep op de eerste af , die zei hoho ik heb geen ruzie met jou hij is het, maar op dat moment, hoor ik binnen mezelf stop, en ik kreeg mezelf weer onder controle en zei , jongens dit voelt niet goed, ik laat mij volledig mee slepen en weet dat dit met mezelf heeft te maken, ik zal laten zien aan jullie dat het ook anders kan en zeg nu tegen jullie jongens sorry.
  Ik schrok zelfs dat ik zei sorry ik dacht wat zeg ik nu.
  Maar ik had het gezegd en op dat moment komen de jongens naar mij toe en gaven ze alle drie mij een hand en de situatie loste gelijk op.
  Ik zat nog steeds met die woede en liep naar het strand toe waar mijn vrouw en kinderen zaten, die had ik al eerder afgezet die morgen omdat ik mijn schoonmoeder naar soest heb weggebracht.
  Mijn vrouw luisterde naar mijn verhaal, en vertelde ik voel nog zo veel verdriet, ik zei momenteel voel ik geen verdriet, maar nog steeds woede en boosheid en ben ik deze situatie keer op keer weer aan het afspelen in de geest.
  De volgende dag had ik ineens de behoefte om naar mijn ouders te gaan, wij zijn toen inderdaad gelijk gegaan en ik heb dit verhaal ook tegen mijn vader verteld en hem daar op aangesproken dat dit mijn hele leven al achtervolgde, hij herkende dit natuurlijk maar ik had eindelijk mijn vader hier op aan kunnen spreken, en hem verteld dat het ook ander kan.
  Dit vertel ik natuurlijk wel tegen een deel van mezelf daar ben ik mij dan ook van bewust, net zoals die drie jongens ook delen van mij zijn die ik toespreek.
  Wij gingen naar huis en het was tegen zessen toen ik in de koelkast een bakje met olijven en fetakaas pakte die mijn schoonmoeder voor mij in de koelkast had gezet.
  Want ook die olijven en feta kaas zeggen meer dan alleen voedsel, maar daar kom ik een andere keer op terug!
  Ik ging buiten zitten en keek naar boven en daar stond de zon ik sprak zachtjes bedankt voor de inzichten en er schoof op dat moment een wolk voor de zon, en op dat moment begon ik te snikken en te snikken en wist niet waar het van dan kwam maar de beelden bleven maar komen en ik zag en voelde alle situaties die ik eerder had gehad met betrekking tot deze innerlijke woede en huilde tot ik niet meer kon, ik voelde mij zo trost dat ik het eindelijk had omgebogen tot communicatie en dat gaf zo veel liefde en genoegdoening.
  Maar het mooiste wat ik heb mogen doen voor het grote veld (bewustzijn) om het hier op aarde in de dualiteit bewust om te zetten en zo weer in balans.
  De wolk verdween en ik zat volledig in het zonlicht te genieten van de overwinning op mezelf.
  Ik ben dankbaar en blij dat wij dit hier op aarde allemaal mogen en kunnen beleven, en zie steeds meer dat het een groot spel is dat wij allemaal op onze eigen wijze spelen, daarin is het goed zoals het is en bestaat geen goed of slecht, het zijn de ervaringen die tellen en die je maken tot wie je bent.
  En dan wil ik iedereen die ooit in mijn leven is geweest of nog komt bedanken voor hun rollen die ze hebben gespeeld voor mij zodat ik op een dag weer kon zien wie ik werkelijk ten diepste ben, en ik voel mij als een god in een lichaam en dat ben ik ook, maar nu weet ik het pas zeker!
  En daar heb ik heeeeel wat levens over gedaan om daar achter te komen, maar het maakt niet uit hoe lang je erover doet iedereen komt er op een dag achter wie hij werkelijk is daar staat geen tijd voor of een dag, nee iedereen mag zijn eigen tempo bepalen.
  Ik wil tot slot wel even zeggen dat het fantastisch is dat wij nu in deze tijden hier op de aarde zijn en dit mee mogen maken terwijl er miljarden ogen op ons gericht zijn die toe kijken hoe wij het hier op aarde doen in deze setting.

 5. De Marsbewoners , voorheen Marduk bewoners hebben zich naar aarde verplaatst , na Atlantis hebben zich enorme catastrofes voorgedaan , om dat te repareren werd oa de maan geplaatst , zondvloed als gevolg ( vloed dus , geen zonde ) Dna werd versleuteld , Akasha werd gereset , nog een onderlinge oorlog tussen buitenaardsen over de macht over de aarde , …..
  Ja , it was not a smooth ride . Probeer het allemaal in een gezonde tijdlijn te zetten en je bootje strandt terplekke . Weet dat tijd een zeer relatief begrip is , en je kan het misschien gedeeltelijk bevatten .
  http://www.youtube.com/watch?v=7mHe6FMs46o

  1. En correctie op reactie 5 : Marduk moet Maldek zijn . ( nu de asteroïdengordel )

  2. Cozz zalig ac/dc nummer zeg, nog net zo springlevend als toen ik 14 wasz, een verjongingskuur in 5 minuten mes scherpe vuige gitaar rock, Laura Eisenhower kan het goed a-lineair als de weerwind zo snel uitleggen hoe het zit met de intergalactische anorganische digi strijd om onze Ziel, voor de hieper fast snel adhd pratertjes, die kunnen horen met hun oortjes in de hengelse taal, Cozz nog bedankt voor de tip, serie van 15 delen over o.a. teleportatie en tijd reizen.. ze lijkt nogal op Anna die Laura..

   Time Travel and Mars Project PART 9 OF A 15 PART SERIES from The Island of Hawai’i.
   http://www.youtube.com/watch?v=JGx-oyr8v1M

 6. Oke Hannah , voor de 2e keer op rij sla je bij mij een snaar aan die ik zelden durf aan te slaan . Vorige artikel sprak je over een klein percentage dat werkelijk IS . Nu in wezen weer . Ik bestudeer dat in mezelf , terwijl ik zeer duidelijk die signalen zie . Hoe het gros zich gewoon gedraagt als kuddedieren , onder een laagje van beschaving , ik wordt er vaak misselijk van . De half/half mentaliteit , geen werkelijke keuzes maken , nergens voor staan en met de winner meewaaien . Beetje spiritueel , maar als het te dichtbij komt weer afhaken , kleffe flauwe hap , en als je het goed bekijkt zijn er maar een paar in je kennissenkring die ECHT zijn , de rest is half/half . Ze verraden zichzelf voor de haan maar 2x gekraaid heeft .
  ach , so be it

  1. Ja coz, dat laagje, dat wel in staat is om verder te kijken kan niet verder groeien dan dat het nu is. Het einde van een kringloop zoals Hannah dat beschrijft is nu gaande. Iedere ziel dringt zich nu op om dat laatste stukje mee te pikken, omdat de ziel heel goed weet wat er op het spel staat. De terugkeer naar die onvoorwaardelijke liefde, de Eerste Bron. De langmeelopende zielen die hebben zich uit de naad gewerkt om het laatste beetje halfwakkeren te wekken, gedeeltelijk is dit ook gelukt. Maar degenen die het spel nog niet volledig hebben gespeeld moeten nog maar eens die 26.000 jarige cyclus doorlopen om te begrijpen wat die onvoorwaardelijke liefde vandaan komt die in ons allen leeft. Niet de gurus maar diep in jezelf het wonderlijke te mogen aanschouwen wat er werkelijk gaande is. Het is dan ook schier onmogelijk dat alle 7 miljard en sterk groeiende wereld bevolking dit proces doorleefd hebben op zielsniveau. Ik wil absoluut niemand kwetsen er zijn zovelen die een goed hart hebben. Maar de ziel heeft besloten welke weg het zal gaan in dit leven voor de dag dat je geboren werdt. Het was aan onszelf, ego, hoe we dit verder gingen invullen en daar bedoel ik niet het rozerode pluizige new age gebeuren mee maar de hele diepe kern vanaf het moment dat we losgekomen zijn van de Bron en onze ontdekkingsreis mochten beginnen die ons met vele reisverhalen van ons allen terug te gaan naar die oorsprong om met al die mooie , goede en slechte ervaringen de lichte én de donkere kant in balans om heel terug te keren, te begrijpen dat we álles zijn, Eén!
   Wie zegt wie aan de beurt is om dit van omniveld te mogen verrijken, welke ziel voldoende ‘ballast’ en ervaringen heeft om voor de ‘nakomelingen’ in raad en wijsheid te mogen bijstaan waar het nu eigenlijk allemaal om draait. Maar dat iedereen daar aan voldoet is maar te betwijfelen. Maar al met al de jonkies 🙂 staan te trappelen omdat ze dit heel goed weten op zielsniveau dat de cirkel bijna rond is en denken nog gauw te kunnen meeliften. Eens gaat dat zeker gebeuren maar deze keer nog niet. En als je wilt begrijpen hoeveel jonge zielen er staat te trappelen kijk dan even hier naar.
   http://www.gezond24.nl/tv-uitzending/g24_iv_5665/Overbevolking-grootste-bedreiging-voor-de-wereld
   Neem twee kroosblaadjes in een vijver met de wetenschap dat iedere dag elk blaadje zich vermenigvuldigd, 2,4,8,16,32,64,128,246,492 etc. Hoe denk je dat de vijver er na een paar maanden er uit ziet?
   Tijdens dit schrijven zijn er al heel wat kroosblaadjes bijgekomen die allen willen deelnemen! In Onvoorwaardelijke Liefde, Odette

  2. Hyper, hoe gaat het met het zeilen? Weet je nog afgelopen jaar? Toen was je ook aan het zeilen…wanneer ga je op mijn lang geleden meel reageren en op mijn ingesproken lang geleden telefoontje? Is ook niet eerlijk…ik dacht dat je oprecht geïnteresseerd was. Is geen verwijt, alleen constatering 🙂 groetjes 😛

  3. Verklaar U nader Herr Hyper … en ik dondert pas op als ik dat zelf wil :p
   Na een weekje zeilen gaat met blijkbaar overstag om ‘Mannen met baarden taal’ te spreken om elkaar de loef af te steken in de angst om bakzeil te halen of simpelweg de ander de wind uit de zeilen te halen en het daarna over een andere boeg te gooien . Optuigen of aftuigen ?
   http://www.youtube.com/watch?v=-cDIOSKHAts

  4. geweldig geschreven Cozzie, woord kunstenaar eersteklas en welverdiend, zeilboot proza woppie, hou ik wel van, ik kan nog niet zonder geef ik toe….

 7. Het klopt! Ik heb altijd gedacht: ik ga ‘beestachtigen’ toch geen liefde sturen! dan gebruiken ze die energie ook nog om door te gaan met hun praktijken!. Maar het tegendeel is waar: beestachtig gedrag kan nooit vanuit liefde in je hart plaatsvinden. Zet je hen dus in het licht, dan help je juist hun wanpraktijken te stoppen! Ze weten niet beter, ze kunnen niet anders omdat ze de liefde in hun hart niet ervaren. Dáár kunnen wij ze mee helpen!

 8. Hannah,
  Jij beschrijft waar ik ben.
  Ik ben blij dat ik dit mocht lezen.
  het is de tijd van de waarheid met onvoorwaardelijke liefde verteld.
  zonder verpakking en strikken

  1. Ik dacht al… Het zal toch wel iémand opvallen.. Ach so, ja doch.. Es war wieder die Monika.. Sehr gut, mein Lieber. Zoeper. ‘De Ziel aan de finish’.. Der Sehle am Ziel.. 🙄

  2. Haha Guido, blijft leuk, taal 🙂
   Ik bedoelde met ‘de ziel is het doel’,
   Die Seele ist das Ziel (als richting)

   Das Spiegel-ei is een gebakken eitje,
   en die Spiegel-ei is ook uitoefenen van zich spiegelen.
   Ik tip op gebakken eitje 😉

  1. wauw dank je Odette ! en erg herkenbaar, het schijnt dat werkelijk waar katachtigen in het multi pleurie resto universum voorkomen als mensachtigen (Laura Eisenhower en Alfred met z’n dikke te bolle slomo hangbuik), Jerry geweldig die Quantum clip en Monika ik ben nog even aan het modderen op mijn bootje maar ga je saampjes met Anna opzoeken, maar niks meer aan door de stort regens dusz ga maar inpakken vandaag, misschien apart donderdag nog even terug, groetjes aan Vlaamse leeuwin Sunnie en noordelijke nuchtere lieve Liszie en hopelijk is Cozzie weer wat beter in zn hum; goh dat Jerry intelligente relevante bijdragen kan leveren; moet je vaker doen Jerry, kende de directeur van D-Wave nog niet namelijk, we moeten meer samen white project militant vriendelijk denktanken hier op Wtk, weg met de remstrepen onderbroeken lol en weg met de treiter pesterijen, Anna is lieffffff juist omdat ze is zoals ze is.. dat moet je van dichtbij voelen

  2. Hoi HyperAlert,
   bijna goed, maar “Vlaamse” nee dat niet. :-). Ook al hebben ze mooie websites daar. 🙂

 9. Hartelijk dank Hannah voor je liefdevolle en wijze openbaringen! Zeer herkenbaar.
  Het is de weg naar waarnemen (3e oog) vanuit Eenheid en Waarheid.
  2013 is blijkbaar het jaar waarin we, diegenen die durven vertrouwen op de wijsheid van hun Ziel,gaan Zien dat onze buitenwereld een spiegel is van onze binnenwereld.
  Ongekende mogelijkheden worden dan mogelijk…..

 10. Ik of is het mijn Ziel vraag me al een tijdje af: waarom noemen we een debetstand (voor wie eigenlijk, het is maar net wie waarneemt, ik of mijn Ziel) op een bankrekening ‘rood’ staan en positief saldo/winst ‘zwarte cijfers’.
  Rood betekent voor mij Levenskracht en zwart geen kleur, nietsheid.
  Wat gebeurt er met geld als mijn Ziel volledig aan de knoppen zit.
  Mijn Ziel weet wel naar welke bezielende zaken zij dit geld gaat doneren.
  Want geld wordt pas goed door hetgeen je ermee doet.
  Nu nog ff wachten totdat het laatste stukje lagere trilling in mij is verdwenen. En dat regelt mijn Ziel.
  Ik heb al een aantal maanden ‘achterstallige rekeningen’ van institutionele firma s leggen, maar ik vertrouw op mijn Ziel, dus is het vredig in mij.
  2013: voor mij een uitdaging om volledig te vertrouwen op mijn Ziel.
  Reversal van de macht over geld, dat kan alles veranderen.
  Want Liefde (rood) heeft een krachtigere trilling dan angst (verdwijnt in het niets als ik het durf te voelen).
  Want in werkelijkheid/waarheid is al het geld van God.
  2013: God in actie op een hoger octaaf.

 11. Het is een indringend bericht, wel in het engels van Babaji. Het handelt over de levende doden. Het was te lang voor mij om het te vertalen excuus hiervoor.

  How is it possible that many people are reading the messages of light yet their lives remain unchanged? It is possible because the subconscious of these people is blocking those passages, which the human being still wants and needs to experience on a full human scale. This means furthermore, that these lines are simply not being registered, are being skipped and therefore have no meaning for the individual. This man, himself, lives in the assumption of adjusting according to the messages of light and believes that he is honestly working on his transformation and shows an unconditional will to throw off all that is hindering his Ascension.

  So what is the solution? Discover and experience what the subconscious is hiding from the awareness! There is no other way for these humans. For the clear look on the topics must be practiced, and this exercise is being neglected by most people because it is an initially uncomfortable situation to hold up a mirror for oneself in a relentless way.

  So they refrain from real introspection and read in those messages only what they want to see, which is mostly what they already have attained and overcome. Or it is about minor knowledge which has barely an effect on the process of evolution of their soul.

  This selective perception is widely spread among the light warriors, which are failing now. So that the total awakening will be provided by events which were bred by the unconscious. As long as a person is not able to look relentlessly at his actual state, any deeper awareness and insight is absent, for how can one know what to change if one does not know what IS?

  In summary, there are two ways of transformation:

  1) Awareness attained by relentless introspection, unconditional transforming even if the first look at themes hurts – to get on the track of the unconscious.

  2) Wait until the transformation imposes itself as the pain grows to become unbearable and you must look at your actual state for there is NO other way in order to heal.

  Loved ones,

  so the world goes on for those who are under the illusion, they are already enlightened and the world goes on up to the point, where the messages of light are not only read and partially understood but until they are integrated word by word into the daily life, for the people will have dropped all fear to start their own transformation.

  Distrust those full of complacent pride who recite the word of God by the letter. They are not more than intercom machines that are parroting what others detected or what had been given to others.

  Beware of those who read, but bring nothing of what is read into their own lives. And take heed as you meet the priests who praise God in a grandiose way but have only one intention: Namely to drive you in new dependencies, to tie you into their aura and therefore to keep you away from your own actual transformation.

  So it happens now that everywhere truth asserts itself and many light warriors are being exposed to what they are: deniers of life because the life – which is promised to them after their completed transformation – is being disregardedand denied.

  Living dead! We talk about those who day by day let things slide and meet the approaching time with a backpack full of unredeemed topics. We talk about those people who expect the guest of honor unprepared and with worn out clothes.

  We talk – possibly about YOU.

  In infinite love I am with you. And I expect your call from the deepest soul, so that we may redeem your heart from all topics which are slowing down the moment of your ascension and drain your life force. The grace of God works – possibly also within you.

  I am Babaji

 12. Ik voel me erg aangesproken door dit artikel.
  Sinds enige tijd had ik het gevoel dat mijn taak erop zat en dat ik naar huis mocht, maar nu heb ik dat gevoel niet meer en voel ik dat er nog meer komt. Ik ga zoiets als een verhuizing nog meemaken, wat voor mij erg ingrijpend is.
  Ook herken ik sterk de fases die beschreven worden en ik ben dankbaar dat mij op deze wijze weer wat helderheid wordt verstrekt.
  Dank daarvoor.
  Monique Wisse.

  1. Ja, tis allemaal zo geweldig. Ahum… Vandaar dat er weer een meisje van 20 zelfmoord pleegde hier onlangs in de buurt door tegen een boom op te rijden. Twee dagen geleden nog op afspraak geweest, woning moet leeg, man van 44 had zich opgehangen. Z’n dochter van 18 vond hem hangende in de gang. It’s a wonderful world.

  2. Martijn, het antwoord reactie van JAANEE is natuurlijk niet waar, het is allemaal heel goed te bevatten, we staan te ver van elkaar af, de afstand is zo groot dat mensen in nood met hun handen en denken hun omgeving aftasten, om een mede mens te vinden die hun hand vastpakt, en ze kracht geeft, positieve levenskracht, maar ze vinden dat niet, geven het op, beginnen in een beneden waardse visieuse cirkel te geraken, en zijn dan eigenlijk al dood en verloren voor het leven, en zich zelf, het is niet hun daad maar de onze!

  1. Dank je wel Janee voor dit prachtige filmpje, wat heerlijk om naar deze man te luisteren. En vooral om wat hij uitdraagt!

  2. JAANEE, kom eens met iets dat uit jouw zelf komt, dat doorgeegluiken gedoe is niet echt interessant, het internet zit vol voorzetjes, nee wij willen jouw schilders inspiraties horen, wat je denkt bij het opstaan en he slapen gaan, en wat je nu van mij denkt!

  3. Janee heeft betere penstreken dan hij in getypte tekst kan verwoorden. Als je hier zou kunnen tekenen/schilderen dan had je elke keer een traktatie gehad van zijn vele talenten. Dan is er geen door geefluik meer maar een creatie uit eerste hand uit zijn eigen essentie van creatief kunstzinnig zijn.

  4. Ik vind het een zure reactie van je Jenne, je hebt het filmpje niet gezien maar wel direct een oordeel, jammer. Wel Dorus leuk vinden als ik je die stuur maar Janee heeft ook een uitlaatklep zoals iedereen hier. Janee, je gedachtegang, want dat is het wat je wilt uitdragen is mooi, nogmaals bedankt hoor!

  5. JaNee 🙂 liefhebben, delen, dankbaarheid, vrede, vrijheid, de ervaring met de warme goudgele flow, de liefdevolle connectie met de bron; gelukzaligheid 🙂 Dat is het voor mij <3

  6. Gelukzalig aan de essentie voorbij…of zoiets?
   Dat zijn de normale dingen van het dagelijkse leven, heel sneu dat men dit steeds weer als wijsheid moet verkondigen

  7. Ho Ho niet te voorbarig ik weet dat JAANEE een créativeling is, daar hebben wij het al lang en breed over gehad, wat ik wil zeggen ik ben benieuwd naar JAANEE, niet naar die industrie die YUOTUBE heet.
   Nou ODETTE ik heb niet gezegd dat ik Dorus leuk vond, ik blijf altijd beleefd als iets mij aangeboden wordt, ik heb Dorus niet meegemaakt in zijn glorie tijd, toen bevond ik mij niet in Holland.
   NEE ik heb dit filmtje niet gezien, maar dat hoeft ook niet, ik kijk en bekijk alleen onderwerpen, mensen die ik belangrijk vindt, je moet ergens een streep trekken.
   Wees niet boos alles wat ik schrijf aan andere medemensen, is altijd positief bedoeld, ook al komt het zo misschien niet direct over.

  8. Jenne ik zag je iets zeggen over het gebied van de Katharen. Ik heb een jaar op de Sabarthez gewoond de heilige inwijdingsberg van de Katharen in Ussat Les Baines. Woonde in het huis van meneer Gadal de schrijver van het boek ; Op weg naar de heilige graal. Quote ;- Ussat-les-Bains, dep.09 Ariëge/Midi Pyrénées. In één van de grotten van de “heilige berg”, de Notre Dame du Sabarthez, zou zich de Graalhebben bevonden en wordt gezien als een Graaltempel.
   In Ussat-les-Bains IK ontmoete daar al snel een Fransman die werkte in een museum in Tarasconne Hij deed aan speleologie ik ging 2x per week met hem mee diep de berg in Soms moesten we tientallen meters tijgeren door nauwe doorgangen om vervolgens in grote zalen aan te komen diep in de berg. Ook daalden we af naar onderaardse meren en warmwaterbronnen. Dit alles was niet geheel zonder gevaar je kon er makkelijk verdwalen we hadden ook altijd een sterke lijn mee die ons de weg terug wees. Vaak zaten we diep in de berg en deden onze lampen uit. Er was totale donkerte en stilte besef van tijd verdween geheel. Het was ook een enorme confrontatie met mijzelf Eerst ging ik door lagen van het rumoer van mijn gedachten en angsten. Kon ik dit alles loslaten voelde ik vrede en verwondering. Omdat het totaal donker was leek het net of in mij licht scheen en schijnt. Herkenning de Bron.

  9. Haha, het is zo mooi hoe je vaak zaken aangereikt krijgt. Zo ook dit filmpje van JaNee.

   Mijn woorden komen van binnenuit en zo ervaar ik dat. Het is altijd fijn om herkenning ervan te zien bij anderen.
   Zo las ik zonet juist het tegenstelde van hoe ik in het leven sta:
   Dit soort dingen gebeurt me dus vaker: zie hieronder de 4 kernwoorden; tegenovergestelde van mijn woorden in 20.5

   “Er is maar één ding wat je moet zien te vermijden, en dat is je leven te verspillen. Door egoïstisch te zijn, liefdeloos, wraakzuchtig of ondankbaar. Wie zijn geplande levenslessen niet leert, moet het later opnieuw doen. Hoewel een leven nooit helemaal voor niets geweest is, is het niet benut hebben van kansen, een van de grootste teleurstellingen die een ziel kan ervaren.”

   Hoe duidelijker kan een boodschap gepresenteerd worden. Erg mooi hoe het universum werkt.

   Love you all! 🙂

 13. Liefhebben, delen, dankbaarheid, vrede, vrijheid, de ervaring met die gele goudbruine flow, de liefdevolle connectie met de bron, gelukzaligheid, dat is het voor mij,

  Vooral die gele goudbruine flow, wow SUN! ben je verliefd !

  1. Hi Jenne,
   Verliefdheid komt er dichtbij ja,
   van buitenaf ziet dat er wel zo uit ja.
   Verliefdheid/ in de zevende hemel zijn :-).

   Verliefd op het hier en nu, het paradijs. (goudgele knuffel ;-))
   Ja het is niet alleen liefde, er is ook plek voor andere emoties.
   Mooji verwoordt het prachtig. Bedankt JaNee!
   🙂

  2. Hoi JaNee,
   Daar komt een hoop uit (21.2), dat hoort er allemaal bij.
   🙂 Het groeiproces 😉

 14. Heeft die mijnheer je ingewijd in het Catharisme, ben je aangenomen als novice, moet haas wel als hij je naar en door de oude Catharen zalen gevoerd heeft.
  De GRAAl is een illusionair object, en kan zich overal bevinden, maar toch nooit op twee plaatsen te gelijk, zijn Ame is niet deelbaar.
  In ons oude huis was toen wij het kochten een oude Chapel ingewijd en al, maar hij was dichtgemetseld, waarom weet eigenlijk niemand, het gaat toen de maitre van ons huis, die alleen zomers in driekamers woonde, en de Fermier de rest en de eigenlijke boer was, bij het uitsterven van zijn familie lijn, de boel liet dicht metselen, het is ons bezit, maar in onze notariele acte staat een clausule die ons verbied deze chapel te openen, of met toestemming van de Bisschop van ons gebied, we denken er over.

  1. Was al heel lang bekend met de Katharen Jenne op een wonderlijke manier ben ik daarheen geleid.Had mij van alles terug getrokken om mij daar te kunnen verdiepen. De ervaringen die ik meemaakte diep in de berg voel ik nog als zeer aanwezig. Ikzelf vermoed ook dat de Graal iets is wat zich niet werkelijk in de materie bevindt. Gelukkig maar.

  2. JAANEE, het is een heel oud doorleeft gebied, er is zoveel gebeurd en zoveel kwaad geschied, dat het me nog steeds verwonderd dat er mensen wonen, er is de laatste 20a30 jaar een enorme toeloop van mensen die willen weten, en de charlatans die hun leugens voor waarheid verkopen.
   Er wonen nog steeds mensen van families uit de aloude tijden, als een soort heritage van de geschiedenis, ook hele oude Joodse families, soms Maranos, soms Joods, ben er graag, wordt ook altijd met alle regards ontvangen.

  3. JAANEE,

   wat mij altijd diep aangrijpt in mijn geréincarneerde ziel, is dit Marzinn enn e Gavell, gezongen door Anne Auffret.

   Verder kan ik je aanraden, indien mogelijk, het kopen van, Notes de Voyage, les Musique de Corto Maltese, CASTERMAN, mooi geillustreerd boekje met 3 CD’s, music van de hele wereld, om naar te luisteren op een verloren regenachtige middag, neemd je mee op reis door een illusoire wereld.

 15. Mijn leven is terug! Na 2 jaar gebroken huwelijk, mijn man liet me met twee kinderen, ik voelde me als eind aan te maken, ik bijna zelfmoord gepleegd omdat hij liet ons met niets, ik was emotioneel neer dit alles terwijl. Dankzij een spell caster genaamd Dr Jefferson die ik online ontmoet. Op een trouwe dag, zoals ik was aan het surfen op het internet, kwam ik een aantal getuigenissen over deze bijzondere spreuken. Sommige mensen getuigde dat hij bracht hun ex-geliefde terug, wat getuigde dat hij herstelt baarmoeder, genezen van kanker en andere ziekten, sommige getuigde dat hij een spreuk kan uitbrengen om scheiding te stoppen en ook spellen om een ​​goede betaalde baan zo op te krijgen. Hij is geweldig, ik ook tegenkomen een bijzonder getuigenis, het ging over een vrouw genaamd Julieta, ze getuigde over hoe hij bracht haar ex-geliefde in minder dan 2 dagen, en aan het einde van haar getuigenis liet ze zijn email.After lezen al deze, heb ik besloten om het eens te proberen. Ik contact met hem via e-mail en legde mijn probleem voor hem. In slechts 48 uur, mijn man kwam terug naar mij. We besloten onze problemen, en we zijn zelfs gelukkiger dan ever.Dr.Jefferson u een begaafd man en ik zal niet stoppen met het publiceren van hem want hij is een geweldige man. Als u een probleem hebt en je bent op zoek naar een echte en oprechte spell caster, Probeer hem altijd, hij is het antwoord op uw problemen. U kunt contact met hem op (doctorjeffersontemple@gmail.com)

  1. Google translate laat een mooi warrig verhaaltje van deze spammail over 😆

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.