Advertentie

Niks ‘nieuwe normaal’..!!


x
x

Niks ‘nieuw normaal’..!!

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

We staan letterlijk op een kruispunt, waarop we heel bewust een keuze zullen moeten maken, welke richting we gaan kiezen. We kunnen het ons niet langer veroorloven om een afwachtende houding aan te nemen, anders missen we simpelweg de boot. Het gaat hierbij met name om ‘daadkracht’, waarbij je gaat ervaren, wat je daadwerkelijke kracht is. Het tijdperk van de mythe , dat we gered gaan worden, is doorgeprikt. We zullen alles zelf in beweging moeten gaan zetten. Wacht dus ook niet op Trump. Nu de rust lijkt terug te keren, kunnen we de indruk krijgen, dat alles weer als vanouds zal gaan worden. Maa niets is echter minder waar..!

We zullen onze diepste angsten onder ogen moeten durven zien. Deze angst is namelijk het ‘echte’ virus, waarvan veel mensen slachtoffer zullen gaan worden. Miljoenen mensen zijn hiermee besmet geraakt, waarbij ze uitgeschakeld gaan worden, ontkracht, door hun eigen angst..! Er ligt namelijk een agenda klaar, waarin we opnieuw geconfronteerd zullen gaan worden met een 2de golf van het virus. Deze lijkt door het 5G-netwerk te gaan worden geactiveerd en verspreid.

Ben je gedurende de eerste golf door de angst besmet geraakt, dan is de kans groot dat deze opnieuw zal toeslaan..! We zullen eerst naar binnen moeten, volledig aanwezig komen in ons lichaam. Alles wat er om ons heen wordt afgevuurd, is puur afleiding om ons uit ons lichaam te trekken. Hierdoor krijgt angst de kans om bezit van je te nemen. Een volgende grote afleiding zal ‘full disclosure’ zijn, waarbij de wereld via de VN op de hoogte gebracht zal gaan worden over het contact wat er al jaren met buitenaardsen bestaat.

Wat de meesten echter niet in de gaten hebben, dat déze buitenaardsen, de machten achter de schermen zijn, die ons tot slaaf wensen te maken. Onze èchte buitenaardse familie, zal zich nooit via de VN of overheid bekend gaan maken. Ze weten maar al te goed, wat zich hier op deze planeet afspeelt. Het echte contact gaat er zeker komen, maar rechtstreeks met ons zelf. Om dit voor te zijn, wordt momenteel ‘full disclosure’ versneld voorbereid. Dus laat je straks niet beetnemen..!

We are with many, they with few..!
Wat heel belangrijk is, is dat je beseft dat de groep, die dit wereldwijd over ons uitrolt, maar een heel klein percentage van de mensheid is en dat wij met zijn allen veel sterker zijn, mits we in onze kracht gaan staan. We zitten momenteel in een transformatieproces. Start je eigen onderzoek en geloof niet langer wat het nieuws of de kranten je willen wijsmaken. De MSM, de Main Stream Media, wordt volledig door de inlichtingendiensten gestuurd, om ingezet te worden als een vorm van Mind Control.

Ze maken hierbij ook veelvuldig gebruik van ‘valse vlag’ aanvallen. Verder zijn ze voortdurend bezig om ècht nieuws als een ‘complottheorie’ weg te schuiven. Of als ‘nepnieuws’ gelabeld. Dit wordt helaas nog door heel veel mensen geloofd, al is er als gevolg van de lockdown, een enorme bewustzijnsgolf wereldwijd waar te nemen. En ben je eenmaal wakker, dan is het onmogelijk om terug te gaan naar het oude, ‘niet-wakker’-zijn..

Hiervan is de DeepState zich bewust en als de dood zo bang voor. En wist je dat het woord ‘complottheorie’ in 1963 door de CIA zelf, is ingevoerd om de waarheid rond de moord op president John F.Kennedy verborgen te kunnen houden. Die moord was door hen zèlf uitgevoerd. Weet dat kennis bescherming biedt. Hoe meer je in de gaten krijgt wat er werkelijk aan de hand is, hoe minder vatbaar je zult zijn voor het angstvirus.

Het ontkennen van alles, is ook een vorm van angst.
Het sluit je eigen vermogen een oplossing aan te dragen, volledig af. We, zijn stuk voor stuk geboren met een ongelofelijk vermogen om onszelf te ontwikkelen en te kunnen bevrijden uit deze gevangenis. Ons DNA, is door de val van ons bewustzijn enorm aangetast met als doel het volledig te vernietigen. Dit proces is 26 duizend jaar geleden in gang gezet en zou voltooid moeten worden, door o.a. de verplichte vaccinaties van Bill Gates.

Op dit moment, zijn we in staat om nog maar 0,005% van onze omgeving waar te nemen. Dit, is zo goed als niets. Dus stop volledig nog ergens in te geloven en neem slechts waar. Het overgrote deel van ons DNA is veranderd in junk-DNA. Aan het eind van iedere cyclus beginnen er sterrenpoorten te openen, die als het ware de mogelijkheid bieden, om uit deze gevangenis te kunnen ontsnappen. Tegelijkertijd vindt er ook een verharding plaats, gecreëerd door satanische krachten, om mensen volledig onder controle te krijgen. We hebben hier dus te maken met 2 verschillende tijdslijnen.

De Verenigde Naties, spelen net als de WHO een hele misleidende rol in het wereldgebeuren. Zij, zijn de uitvoerende organen van de èchte machten achter de schermen met als doel de Nieuwe Wereld Orde (NWO) erdoorheen te drukken. David Rockefeller, was in 1970 één van de belangrijkste architecten van de NWO.

We worden via onze gehele schoolperiode volledig geïndoctrineerd en krijgen een compleet fout inzicht over onze ware geschiedenis, over de rol van de VN en nog vele andere zaken. Zo ook met journalist Alex Newman, die als geen ander, een diepgaande kennis heeft, over alles wat zich binnen de VN afspeelt. Zodra er weer ergens een VN-top plaatsvindt, is hij meestal van de partij.

Hij werd wakker op zijn 19de jaar, toen hij een YouTube zag over de Afrikaanse Republiek Katanga, dat zich in 1960 afscheidde van de Congo. Die afscheiding werd niet getolereerd door de VN. Om de republiek weer in het gareel te krijgen, bombardeerde ze vervolgens ziekenhuizen en werden vrouwen en kinderen op brute wijze vermoord. Dit choqueerde hem dusdanig, dat hij vanaf dat moment de taak op zich nam, om over de misdaden te gaan schrijven en ze te publiceren.

De VN, blijkt namelijk ook een zeer belangrijke rol te spelen in de wereldwijde kinderhandel. In landen waar de VN zijn zogenaamde vredesmissies uitvoert, worden kinderen massaal verkracht. Er is een rapport verschenen onder de naam ’Hear their cries’, opgesteld door voormalige VN- beambten, dat aantoont, dat er alleen al in de afgelopen 10 jaar meer dan 60.000 vrouwen en kinderen zijn verkracht door VN-vredestroepen. Eén van de slachtoffertjes, betrof een 8-jarig jongetje uit Haïti, dat als sekslaaf werd uitgebuit door de officieren. Jarenlang is hij verkracht geworden. Toen er hierover een onderzoek op gang kwam, werd de onderzoeker definitief uitgeschakeld.

Dit was niet de eerste keer, dat er iemand om deze reden werd vermoord. Het blijkt routine te zijn om alle misdaden verborgen te kunnen houden en het gebeurt in opdracht van de hoogste topambtenaren binnen de VN.  Die topambtenaren, zijn veelal communisten, die bezig zijn de wereld te ontwrichten. Ze werken samen met mensen als George Soros en de Rockefeller ’s, die op hun beurt groepen als ‘Antifa’, ‘Black lifes matter’ e.a. sponsoren om chaos te kunnen creëren. Vervolgens komt de VN in actie, om met behulp van vredeslegers, de orde te kunnen handhaven, met alle gevolgen van dien.

Zij zijn een hulpmiddel van de globalisten, dezelfde groep, die zich bezighoudt met kinderverkrachtingen en die de mensheid tot slaaf wil maken. Deze globalisten, zijn niet mensen zoals jij en ik; ze kennen geen emoties, noch mededogen. En zijn vaak als kind zelf misbruikt geweest en zijn onderwezen op speciale scholen, volledig afgescheiden van normale mensen. President Trump en de vrijheidsstrijders wereldwijd, zijn hun grootste vijand.

Hun plan is om in de komende paar jaar de wereldbevolking met zeker 15% te verminderen. De vaccinaties zijn één van de middelen, die hiervoor moeten worden gaan ingezet. China is het toonbeeld van hoe de wereld er onder de NWO uit moet komen te zien. De ‘CO2-hoax’ valt hierbij als een kaartenhuis in elkaar, omdat er momenteel geen land ter wereld is, dat zo’n hoge CO2-uitstoot heeft als China. CO2-reductie afdwingen, is een fantastisch middel om te tiranniseren en mensen volledig onder controle te krijgen.

De VS, met Trump als president en een minimale Co2 uitstoot, is echter een groot obstakel en dient te worden vernietigd. De huidige agenda van chaos, die zich momenteel aan het uitrollen is, is een exacte kopie van wat er zich in 1936 in Duitsland afspeelde. Zelfs de vlag is identiek.

China: niet langer communistisch maar ‘technocratisch’.
Het land wordt geregeerd door experts en elite. De stem van het volk is volledig gesnoerd. Een groot deel van de bevolking is geëlimineerd en kinderen worden massaal misbruikt. De handel in ‘andrenochrome’ (getraumatiseerd kinderbloed), weelt tierig, net als de handel in organen. In hun ogen is de mensheid niet meer dan ‘vee’. In de hele geschiedenis, is er geen land ter wereld geweest, dat zoveel mensen heeft vermoord als de Communistische Partij in China. Het aantal ligt tussen de 80 en 100 miljoen mensen. En hierin zijn de honderden miljoenen gedwongen abortussen, niet eens meegerekend..!

Tedros, de directeur-generaal van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO), leidde voordat hij deze functie kreeg, een marxistische terroristische beweging in Ethiopië die vele mensen heeft vermoord. Deze topambtenaren, zijn stuk voor stuk bloeddorstige totalitaristen, die geen seconde aarzelen om hun tegenstanders uit de weg te ruimen. Ze zijn zo in en in slecht, dat het voor ons mensen bijna niet is voor te stellen dat dit bestaat.

De machten achter Soros, Obama en Clinton zijn o.a. de Rothshilds. Zij opereren in een geheel ander universum dan de doorsnee mens. Dit is een totaal andere wereld, dat wordt beheerst door demonische satanische krachten. Om je hier goed tegen te kunnen bewapenen, is het belangrijk dat jij je informeert over wat er werkelijk gaan de is. We kunnen namelijk pas iets wissen als het is waargenomen. Stop met het lezen van de leugens van de reguliere media, de NOS en stop met nog ergens in te geloven en start je eigen onderzoek.

Je kop in het zand steken, heeft tot gevolg dat deze praktijken gewoon zullen doorgaan. Realiseer je ook, dat onze kinderen tegen ons worden opgezet door middel van alle propaganda, waarmee ze op scholen worden vergiftigd. Tijdens de lockdown, toen kinderen via ZOOM hun lesprogramma’s kregen, ontdekten veel ouders welke lesstof hun kinderen tegenwoordig krijgen. Dit heeft wereldwijd tot gevolg, dat ouders massaal overstappen op thuisonderwijs. Er is tegenwoordig zoveel stof op internet te vinden, waar de kinderen veel meer van leren, dan de propaganda die hen op scholen wordt onderwezen.

Hoe meer ouders hierop overstappen, hoe groter de dreun voor de DeepState zal zijn, die hierdoor hun controle over de jeugd zullen gaan kwijtraken. Kinderen hebben helemaal geen 7 tot 8 uur per dag aan lessen nodig. Twee uur per dag is meer dan genoeg en je kunt op deze manier veel beter inspelen op de behoeftes van het kind, waar het op dàt moment aan toe is. Kinderen, zullen hierdoor in staat zijn veel meer te leren in een veel kortere periode. In de afgelopen 100 jaar zijn mensen alleen maar dommer geworden en meer en meer gehersenspoeld. Steeds meer kennis wordt weggesluisd. Dit dienen we zo snel mogelijk te doorbreken.

We zouden dus massaal over moeten stappen op thuisonderwijs, of scholen oprichten los van het publieke schoolsysteem. In die scholen, worden ze enkel gehersenspoeld om een andere sekse aan te nemen, Trump te haten, dat het noodzakelijk is om de Co2 uitstoot te verminderen, dat beschaving slecht is etc. etc. We moeten niet langer tolereren, dat dit net als de ‘1,5meter afstand’, het ’nieuwe normaal’ gaat worden. Leer ze weer te voelen in plaats van te denken. Dit zijn de middelen waarmee we een nieuwe leefbare wereld kunnen creëren.

Tot slot, is het heel belangrijk dat we gaan realiseren hoe het systeem iedereen tegen elkaar probeert uit te spelen, met als doel om chaos en verdeeldheid te veroorzaken. Dit is vrij simpel voor hun, omdat we nog maar 0,005% van de ander waarnemen.  De aspecten, die we dus van de mensen om ons heen te zien krijgen, heeft niets met de werkelijkheid te maken. Ook is het ‘woord’ niet onze oorspronkelijke taal, met als gevolg dat woorden op heel veel verschillende manieren uitgelegd kunnen worden. Dus val anderen niet aan op wat ze zeggen. De kans is namelijk héél groot, dat die ander, exact hetzelfde bedoelt als jijzelf.

 

Harriet Algra

juni 2020

www.totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

CIA Mind Control through MSM  youtu.be/0ppJ2Kd4RBA

StanVanHoucke.blogspot.com/2020/03/remember-msm-working-for-cia.html

The Video That Will Awaken The World! IT’S HAPPENING (2020) youtu.be/0SSD5dLV9fw

If You Think You Can Handle The Truth, Here It Is! (May 2020) youtu.be/asrkCD_pafM

Laura Eisenhouwer youtu.be/m9XbGmKv3cs

https://sarahwestall.com/blackmail-currency-european-trafficking-routes-sarahs-deep-state-game-overview-w-ella-ster-2of2/

http://www.rigorousintuition.ca/board2/viewtopic.php?f=8&t=33584

5/22: David Hawkins exposes Catastrophe Bonds- Is Frankenvirus being betted on in an elite international casino? youtube.com/watch?v=ZvFRgevvyDA

Meet Bill Gates youtu.be/DSvhPnUgyz8

United Nations Tool to Destabilize Countries & Usher in Agenda 21, World Dominance w/ Alex Newman  youtu.be/ToOC2ovZJuQ

Fauci Ignores WHO Boss Crimes Against Humanity   youtu.be/t1DEdNc0K08

 

2 gedachten over “Niks ‘nieuwe normaal’..!!

  1. Dank Harriet! Je hebt helemaal gelijk en zéker wat de kinderen betreft. Wij wisten al dat de kinderen niet leren wat ze leren moeten. We hebben al verschillende processen gevoerd maar de rechters stellen steeds de scholen in het gelijk. Ze zijn bijna een verlengstuk van deze regering. Onze kinderen gaan momenteel nog niet naar school want oma(ikke) woont met hen samen en val dus in de “risico groep”. e krijgen nu thuis onderwijs en we moeten bijna bij het begin beginnen met rekenen en spelling omdat daar op school eigenlijk niets aan gedaan is. We hebben een professor in de arm genomen en die heeft beide kinderen en hun zogenaamde handelingsplannen onder de loep genomen en het blijkt dat de beide scholen (we moesten vluchten van de vorige school wegens verwijdering en veilig thuis) geen ene moer voor de kinderen gedaan hebben. Ze lopen gewoon 2 jaar achter. Ze moeten nieuwsbegrip doen maar dat doet mijn dochter omdat het onderwerpen zijn waar wij absoluut niet achter staan en voor jonge kinderen niet geschikt zijn. Scholen moeten radicaal op de schop en graag weer wat oudere leerkrachten voor de klas en ook MANNEN. Ga zo door om te vertellen hoe alles in elkaar steekt. Misschien de volgende keer eens over DUMB basis vertellen?
    https://www.youtube.com/watch?v=fBRH2IrQ2U8

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.