Advertentie

Parzival en de Graal.. Pad van de Ziel..


(Klik voor info en evt. bestellen, op de link naar onze bookshop)

X

“In dit boek is een troubadour van het hart aan het woord.
Een ziel, die ‘de ziekte van onwetendheid’ (Boeddha)
leerde doorschouwen en innerlijke wijsheid ontdekte.

Haar tekenpotloden werden subtiele vingers van de Ziel,
die op een poëtische wijze de queeste, háár queeste,
naar de graal wisten uit te beelden.”

Marcel Messing

* * *

Het pad van de ziel..

‘Parzival en de Graal’

2022 © Marianne van den Dungen | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Marianne van der Dungen

Het is ruim tien jaar geleden dat ik gegrepen werd door het graalverhaal ‘Parzival’ dat rond 1200 geschreven werd door Wolfram von Eschenbach. Omdat tekenen mijn vak is begon ik één scene uit te werken in pen en inkt waarna het verhaal me zo diep raakte dat er vijfendertig tekeningen ontstonden die verschillende scenes van het verhaal uitbeelden. Iedere tekening nam ongeveer een maand in beslag om op te zetten en uit te werken. Het uitwerken van het hele verhaal nam enkele jaren in beslag.

In die tijd gaf ik ook een workshop van een week over de graal aan cursisten op een mooie plek in Frankrijk. De voorbereidingen daartoe maakten, dat ik de symboliek van het verhaal steeds dieper ging verstaan. Toen dacht ik al dat het mooi zou zijn de tekeningen aan te vullen met teksten, maar dat kwam er niet van.

De meeste tekeningen verdwenen in een map, maar het verhaal niet. Dat leefde in mij voort en keerde voortdurend terug in mijn bewustzijn bij bepaalde ervaringen. Parzival’s avontuur, zijn queeste naar de graal, bevat onderdelen die een rode draad vormen in mijn eigen leven. Het verhaal werd een spiegel van mijn zielenreis..

‘Het zelf is een grenzeloze en onmetelijke zee.
De ziel gaat langs alle paden.

Zij wandelt niet langs één lijn, noch groeit zij als een riet.
De ziel ontplooit zich als een lotus met talloze bloembladen.’

Kahlil Gibran

Natuurlijk komt niets zomaar op je pad.
Afgelopen voorjaar kreeg ik een uitnodiging om de tekeningen te beschrijven en tot een boek uit te werken. Wonderlijk genoeg ging het schrijfproces vrij gemakkelijk. Veel van de informatie was nog steeds helder in mij aanwezig en het doorleven ervan was al die jaren voortgegaan. De aanpak was nu helder. Naast een korte beschrijving van de avonturen van Parzival, zijn zielenreis, heb ik mijn eigen inzichten daarover uitgewerkt.

Het was niet moeilijk verbindingen te leggen naar de huidige tijd en naar de manier waarop we nu leven met een overdaad aan technologie die ons afleidt van waar het werkelijk om gaat. Het was nu dé tijd om het verhaal te publiceren, want het is nu de tijd om op te staan. Je kunt je in deze beslissende tijd niet langer verschuilen achter gemeenplaatsen en meedoen met de massa.

De coronatijd heeft mij geleerd dat het belangrijk is te laten zien waar ik sta, hoe ik de wereld zie en wat ik weet van de achtergronden, de machten die ons besturen. Voor mijn gevoel is het voor ieder van ons tijd om zijn of haar licht en inzicht te tonen aan iedereen die het wil en kan zien. In deze tijd kunnen de kinderen van het licht elkaar meer dan ooit steunen en helpen op het pad.

‘Zet je ziel in vuur en vlam
en ga op zoek naar hen die het vuur aanblazen.’

Parzival’s weg is een weg naar bevrijding uit deze wereld. Op zijn pad kwam hulp en inzicht, precies op de juiste momenten. Het boek ‘Parzival en de Graal’ beschrijft de reis die iedere ziel kan maken, een queeste die iedereen kan gaan naar ware bevrijding. Hieronder vind je ook een leesfragment. Het boek Parzival en de Graal, Het pad van de ziel is uitgegeven door Obelisk boeken. In deze podcast die ik maakte met Leon van Zelfwerkzaamheid gebruikte ik het graalverhaal ook als leidraad.

Omdat ik een zoeker ben die verder kijkt om inzicht te verwerven in wat het leven is en wat ons drijft, bekijk ik de weg van de ziel vanuit vele gezichtspunten. Als aansluiting op het boek schrijf ik hieronder een deel van wat uiteindelijk niet in het boek opgenomen is omdat daarin de teksten aan dienden te sluiten bij de vijfendertig tekeningen die het verhaal vanuit Parzival weergeven. Hieronder, na het leesfragment uit het boek, schrijf ik een artikel, dat direct gekoppeld is in mijn beleving, aan het Parcival-verhaal/boek.

LEESFRAGMENT uit het boek:

‘Als kind las ik graag indianen- en ridderverhalen en het oude ‘Parcival’- boek van Jaap ter Haar staat nog altijd in mijn boekenkast. De graal fascineerde me van jongs af; de verhalen over de beker waarin door Jozef van Arimathea het bloed van Jezus werd opgevangen uit zijn wonden tijdens de kruisiging. Ik las hoe die beker meegenomen werd via het zuiden van Frankrijk, naar wat nu Glastonbury in Engeland is. Ik bracht eens een bezoek aan Glastonbury en liep daar op een prachtige dag het labyrint-achtige pad de heuvel op.

Marcel Messing

Jaren later stond ik op een ochtend in september alleen op een heuvel in de buurt van Hadrians Wall in Engeland, toen onder me het hele dal, op een heuveltje met een paar bomen na, gevuld was met mist terwijl de zon opkwam die alles roze en zachtgeel kleurde. ‘Avalon’, dacht ik. Het is ongeveer dertig jaar geleden dat mijn man, mij en onze kinderen voor het eerst meenam naar Montségur, het kathaarse kasteel in de Ariège in Frankrijk. Hij vertelde me over de katharen, die in deze burcht verbleven in de middeleeuwen en hoe zij vervolgd werden.

Dat verhaal bleef me bij tot ik, enkele jaren later, in een groep onder leiding van Marcel en Marijke Messing een katharentocht maakte in de Ariège. Ik droeg geen fototoestel bij me, maar een tekenboekje waarin ik schetsen maakte van bijzondere plaatsen en voorwerpen. Toen Marcel deze tekeningen zag, vroeg hij mij om zijn boeken te illustreren. Door de kennismaking met het Kathaarse gebied en erfgoed voelt de Ariège voor mij als een spiritueel thuis. Als ik het woord Toulouse zie op een verkeersbord richting zuiden begint mijn hart te zingen..!

Troubadours uit de katharentijd, tussen de 11de en 13de eeuw, kenden talloze verhalen en zangen en het is in hun tijd dat de graalverhalen voor het eerst, voor zover wij nu weten en zoals we ze nu kennen, in boekvorm werden opgetekend. Chrétien de Troyes, ook wel Chrestien (Christen) genaamd, was met zijn Perceval de eerste schrijver die het graalmotief in romanvorm uitwerkte en was daarmee de grondlegger van de epische roman. Dit werk is onvoltooid gebleven.

Ruïne van een Katharenburcht in Zuid Frankrijk.

Chrestien leefde in de tijd van de katharen. De katharen (‘katharoi’, ‘de zuiveren’) woonden en werkten in het toenmalige Occitanie, zich uitstrekkend van de nu westelijke Provence en Camargue tot ver in de Pyreneeën. Zij lieten zich inspireren door het leven van Jezus en hadden kennis van het Apocrief van Johannes en het Evangelie van Thomas. Zij begrepen deze teksten als geen ander. De teksten zijn in de jaren veertig van de vorige eeuw herontdekt en het Evangelie van Thomas maakt sindsdien deel uit van de omvangrijke Nag-Hammadigeschriften.

Het katharisme was geen patriarchaal gebeuren, zoals de katholieke kerk. Vrouwen hadden evenveel mogelijkheden als mannen en de leringen waren erop gericht, een werkelijk goed mens te zijn. De bonhommes en bonnesfemmes (goede mannen én vrouwen) gingen het pad van uitzuivering om zich te bevrijden uit deze wereld van goed en kwaad en zo weer te kunnen opgaan in het Ene, dat onze oorsprong, licht en liefde is. De goede mensen waren een lichtend voorbeeld voor de Kathaarse croyants (gelovigen), die kennisnamen van het grote proces van zich losmaken van deze wereld, maar het om verschillende redenen nog niet helemaal konden aangaan.

Montsegure, de bekendste Katharenburcht/ruïne

Waar men in kerken geld, rijkdom en macht etaleerde, zo lieten de katharen eenvoud en soberheid zien en gingen de weg van geweldloosheid en mededogen. Voor de kerk vormden ze een bedreiging, want veel mensen voelden zich ertoe aangetrokken. De groep werd te omvangrijk en via kruistochten, uitgeroepen door de paus, werden ze uiteindelijk stelselmatig uitgeroeid.

Steden werden belegerd en zowel mannen, vrouwen als kinderen vermoord. In het hele gebied werden katharen op brandstapels ter dood gebracht, een middeleeuwse genocide. De inquisitie, die in die tijd haar oorsprong vond, ging net zolang door tot de laatste katharen vernietigd waren. Je kunt mensen vermoorden maar hun inzichten leven voort voor wie het horen en ervaren wil.

Hun kennis werd onder andere verborgen in de middeleeuwse verhalen over de minne, de hoofse liefde. Waar minneliederen en gedichten lijken te gaan over de liefde voor de vrouw, gaat de diepere laag over de liefde die verbonden is met de allesomvattende bron, de Bron van waarheid, licht en liefde.’

* * *

Omdat ik een zoeker ben die verder kijkt om inzicht te verwerven in wat het leven is en wat ons drijft, bekijk ik de weg van de ziel vanuit vele gezichtspunten. Als aansluiting op het verhaal over mijn boek, schrijf ik hier een deel van wat uiteindelijk niet in het boek opgenomen is. Omdat daarin de teksten aan dienden te sluiten bij de vijfendertig tekeningen die het verhaal vanuit Parzival weergeven.

 

Aandacht voor de ziel..!

X
SOS, Save Our Souls, is de naam die gegeven werd aan het internationale noodsignaal voor draadloze communicatie. Het werd aanvankelijk gebruikt door schepen in nood (Save Our Ship). De morsecode van SOS zijn 2 x 3 korte pulsen, met daartussen 3 lange.  …—…

Deze ontstond om andere schepen op te roepen, om te komen helpen in geval van nood. Tegenwoordig kennen we deze manier van communiceren niet meer, morse is al lang vervangen door de draadloze communicatie per telefoon en het alarmnummer 112 dat in heel Europa bruikbaar is.

‘Elke ziel die zich verheft,
verheft de wereld.’

Ramakrishna

Maar het is de hoogste tijd om een wereldwijd SOS uit te zenden, onszelf en elkaar te helpen onze zielen te redden en verheffen door inzicht en bewustzijn.

  • Want waar vernemen we tegenwoordig nog iets over de ziel?
  • Spreken ouders nog met hun kinderen over de ziel?
  • Of is er in het onderwijs een lesprogramma over de ziel?

Zelfs psychologie studenten ontberen kennis hierover, terwijl de grote psycholoog Jung er in zijn werk veel aandacht aan besteedde. Hij lijkt helaas in de marge verdwenen te zijn. Zo is ziel is als het ware uitgewist uit onze vocabulaire. Daarentegen lagen enige tijd geleden boekwinkels vol met ‘Wij zijn ons brein’ van de arts Dick Swaab. Alles lijkt zich tegenwoordig af te spelen in ons brein.

‘Geef voorrang aan je ziel,
niet aan maatschappelijke denkbeelden.’

Yogeshwari Sharma

Wat we niet zien is er niet?
In het algemeen heeft de wetenschap van nu als motto, wat ik niet kan waarnemen of aantonen is er niet. We leren bijvoorbeeld wel dat het totale kleurenspectrum veel en veel groter is dan wij kunnen waarnemen. Wat we niet zien van het spectrum wordt in de wetenschap voor vele doeleinden gebruikt.

Infrarood bijvoorbeeld, een voor het menselijk oog niet waarneembare straling, is wel waarneembaar door de huid, denk aan de warmtelampen met deze golflengte. Astronomen gebruiken infrarode straling om naar verre sterren en andere objecten in het heelal te kijken, het dringt gemakkelijk door de stofwolken van het heelal heen en scheikundigen gebruiken infrarood licht om moleculen te identificeren.

Via infrarood kunnen we zelfs een warmtebeeld maken van het menselijk lichaam in zogenaamde valse kleuren, thermo-grafische fotografie werkt op deze wijze en maakt het soort beelden die je hier op de illustratie ziet. We aanvaarden dit ook voor het gehoor omdat geluid veel uitgebreider is dan wat wij mensen kunnen horen. Sommige dieren horen in infra- en ultrasoon gebieden wat wij niet kunnen waarnemen.

Ultrasoon geluid heeft voor onze oren een te hoge geluidsfrequentie maar we kunnen er wel echografische beelden mee maken. Dolfijnen communiceren via deze geluiden en vleermuizen gebruiken het om hun weg te vinden tussen alle voorwerpen door die zij tegenkomen op hun vlucht. Infrasoon geluid heeft een zo lage frequentie dat onze oren het niet waarnemen. Deze frequenties horen bijvoorbeeld bij de communicatie van walvissen en olifanten.

Infrasone geluiden doen zich in de natuur voor bij lawines, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, hevige stormen, maar ook bij nucleaire ontploffingen. Infrageluid ontstaat doordat grote volumes lucht of bewegende oppervlakken zich verplaatsen. De uitbarsting van de Etna in 2001 werd in Nederland geregistreerd en het infrasone geluid was op 1800 km afstand nog waar te nemen.

Waar we niets over leren is er wel..
We zijn als mensen omgeven door veel wat niet via onze zintuigen waarneembaar is. Tijdens mijn yogaopleiding leerde ik hoe in de klassieke yogatraditie beschreven staat dat het menselijke materiële lichaam bestaat uit- en omhuld wordt door- een vijftal kosha’s (de letterlijke betekenis hiervan is ‘laag’ of ‘omhulsel’) de etherische- of energielichamen die voortdurend door elkaar heen werken.

Dat we een menselijk lichaam hebben met een uitstraling wordt door wetenschappers als een sprookje afgedaan. Hoe wonderlijk is het dat men deze uitstraling die bij mensen gemiddeld óngeveer anderhalve meter is. Dezelfde anderhalve meter wordt gebruikt als coronamaatregel om ons de invoelende (zielen)communicatie te ontnemen. Vooral voor kinderen is dit onontbeerlijk, elkaar nabij zijn is belangrijk. Wat is er dichterbij dan deze energetische lagen, en toch leren we er niets over.

Over welke lagen gaat het en wat is hun werking?
Allereerst het fysieke, voor de ogen, zichtbare lichaam. Dat staat in de yogatraditie bekend onder de naam Annamaya kosha. Dit woord bevat de term anna (voedsel). Het lichaam heeft voeding nodig in de vorm van gezond voedsel, (buiten) lucht, reinheid en rust. Het lichaam is de tempel waar we zorg voor moeten dragen want in deze materiele wereld is het de drager van de ziel.

De tweede laag is Pranamaya kosha. Dit vitaliteitsomhulsel voedt het lichaam met de subtiele levenskracht uit de lucht, ‘prana’ genaamd, die het lichaam geheel doordringt van binnen en van buiten. Prana houdt het lichaam in stand, tot het moment dat we onze laatste adem uitblazen. Prana is wat we ook kennen als ether, het vijfde element.

De oude Indiase filosofen (HIER) beschreven het al en ether was voor de Griekse filosofen de ‘kwintessens’. Plato beschrijft dit vijfde (niet stoffelijk waarneembare) element in zijn ‘Timaeus’ (HIER), als het belangrijkste element, de drager waarbinnen het lichaam kan bestaan. Het woord is samengesteld uit quinta (het vijfde) en essentia, het essentiële of belangrijkste element. Via prana, de levenskracht is het lichaam drager van geest en ziel.

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Daarom- en doorheen werkt Manomaya kosha. Manas betekent geest. Dit is de derde laag van gedachten, denkpatronen, emoties en het zenuwstelsel met al zijn geprogrammeerde reacties. Het basale denken is verbonden met herinneringen, emoties en trauma’s die de basis vormen voor reactiepatronen die ingesleten zijn. Meer hierover is te lezen in het artikel ‘Reptielenbrein of bewustzijn’ (HIER) Het denken is een splitser en verdeeld de wereld in een ik en jij. Het ego beweert: ‘Ik denk en ik heb een oordeel en gedachte over jou en alles in de wereld.’

Vijnanamaya kosha is de vierde laag, gekoppeld aan de rede en het intellect dat we nodig hebben om te gaan begrijpen via inzicht. Deze laag helpt de mens kennis te verkrijgen door levenservaring. Hier ontstaat het onderscheidingsvermogen dat ervaring omzet tot levenswijsheid. Wijsheid is iets anders dan kennis en kan ons helpen op het pad van bevrijding.  Waar de eerste drie lagen vooral aan het stoflichaam en de egokracht gekoppeld zijn is deze laag veel subtieler en reikt tot ongeveer een meter buiten het lichaam.

De laatste, vijfde en buitenste laag is Anandamaya kosha. Dit is de laag van waaruit we contact maken met onze diepste kern, onze ziel. In het fysieke lichaam is de ziel verbonden met het hart. In het hart bevindt zich de lichtvonk die ons voortdurend verbindt met het grote lichtende beginsel waarin we mogen bestaan. Dit lichtende deeltje bevindt zich in de top van de rechter hartkamer en staat in voortdurende uitwisseling  met het grote geheel.

In de ogen van kunstenaar Alex Grey, is de uitstraling van het hart een ‘holy fire’, een ‘heilig vuur’.

Hier zetelt de ziel die in de oosterse traditie Atman wordt genoemd. ‘Dit stralende omhulsel blijkt voor de ziel een gouden gevangenis’, schrijft Sarasvati in het boek ‘Wetenschap van de ziel.’, Deze laag van de ziel is immers gekoppeld aan ons aardse lichaam, een behuizing die zeer beperkt en tijdelijk is.

Gegrepen door de matrix..!
Alle hierboven beschreven benamingen van de subtiele- energielichamen eindigen met het Sanskriet begrip ‘maya’ dat begoocheling of illusie betekent. Deze term kennen we uit het hindoeïsme en boeddhisme en gaat over de sluier van illusies waarin we als mens met een lichaam bestaan. We zouden dat nu de matrix noemen, een bloedserieus spel waarin we verzeild zijn geraakt en dat ons dagelijks bezig houdt.

We zijn in de matrix gevangen geraakt en hebben ons gehecht aan zintuigelijke ervaringen en pleziertjes. Zo worden we vastgehouden in een rondwentelend rad. We worden geboren, leiden een leven dat gedomineerd wordt door verlangens waardoor we rondtrekken om van alles en nog wat te ervaren en vervolgens heeft ieder lichaam vroeg of laat te maken met aftakeling, ziekte, lijden en dood.

‘Steek regelmatig een kaarsje aan voor je ziel,
die naar jou op zoek is…’

Het verstrikt zijn en blijven in de fysieke vorm wordt dagelijks gepromoot.
Deze wereld staat bol van verlangens, er wordt ons voortdurend voorgehouden wat we allemaal moeten hebben en doen om gelukkig te zijn. Familie, kinderen, woningen gevuld met spullen, verre reizen, vakantiehuizen, mooie kleding en sieraden, alle mogelijk technische gadgets, lekker eten en drinken, exclusieve geurtjes, seksuele ervaringen, drugsgebruik, en dan op naar de kermis, het pretpark, festivals en danceparty’s en misschien wel met een raket de ruimte in…

Technologie speelt in de huidige tijd een belangrijke rol in geketend zijn aan het lichaam. Alle verlangens worden ons voorgespiegeld op de diverse schermen waaraan we in de afgelopen twintig jaar verslaafd geraakt zijn. Reclames en internet bombarderen ons met beelden, billboards langs de weg, etalages nodigen ons uit tijdens het winkelen en trucks rijden voorbij met slogans over wie het grootste mooiste en beste kan leveren in je wereld.

Het is allemaal gericht op de 5 zintuigen, zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Daarnaast wordt het ons voorgeleefd door influencers, beroemdheden, de rijken der aarde en koningshuizen. Zij tonen wat je zou moet bezitten om gelukkig te zijn. Als je bewust gaat waarnemen wat men op deze wijze over je heen stort kun je hier veranderingen in aan gaan brengen. Je merkt dat je er niet meer aan mee hoeft te doen, het kan ook anders.

‘God heeft de zintuigen naar buiten gericht,
daarom kijkt de mens naar buiten, niet naar binnen.
Zo nu en dan heeft een avontuurlijke ziel,
op zoek naar onsterfelijkheid,
Naar binnen gekeken en zichzelf gevonden.’

Kātha Upanishad

Bevrijding van de ziel
In de beschrijving van Anandamaya kosha is het woord ziel of Atman aanwezig. Volgens de leer van de Vedanta is de materiewereld, de grofstoffelijke wereld, waarin we bestaan met het fysieke lichaam, een plaats waarbinnen de ziel verstrikt is geraakt. De ziel verblijft erin maar het is niet zijn thuis. Atman, de ziel, is het ware Zelf, dat zich kan bevrijden uit het fysieke lichaam. Om die bevrijding te bewerkstelligen zullen we moeten werken door onszelf los maken uit de zintuiglijke wereld.

Daar bevinden zich onze gehechtheden aan het lichaam, aan familie en spullen. We zijn voortdurend bang dingen af te moeten staan. We willen het liefst niets en niemand verliezen. Onzekerheid is taboe. Zo blijven we vastzitten in een schijnwereld die veilig lijkt maar voortdurend verandert en om ons heen afbrokkelt tot ook ons lichaam afbrokkelt en we dit leven moeten verlaten.

‘Onze ziel is inderdaad ziek,
omdat ze woont in een armzalige behuizing,
waar de materie haar ogen pijn doet,
in het verlangen haar te verblinden.’

Authentieke leer [27-28]

Nag Hammadi geschriften II

Het is nu tijd om wakker te worden, ons bewustzijn eens flink op te schudden als een veren kussen zodat het stof dat de veren bedekt van ons af valt en we onszelf uit die veren vleugels maken om vrij te vliegen.

Bewustwording is noodzakelijk.
De weg van bewustzijnsgroei is er een van open en helder waarnemen en voelen, dat vereist enige durf. Allereerst is het noodzakelijk de wereld te zien voor wat hij is. Kijk naast de pleziertjes eens werkelijk naar alle lijden dat hier plaatsvindt, de armoede, de honger, ziekte en de oorlogen waarin we meegesleept worden door krachten die met ons spelen.

Wij zijn als tinnen soldaatjes. We worden opgesteld in een wereld van banen en geld verdienen en de media vertellen ons daarbij wat we moeten denken, waar onze loyaliteit moet liggen en hoe we die loyaliteit moeten dienen. Armoede en honger zijn niet noodzakelijk in een wereld waar genoeg is voor iedereen. Wanneer wij veel meer willen dan we nodig hebben en liefst tegen minimale prijzen nemen we een ander zijn levensonderhoud af. We werken onbewust mee aan dit grote onrecht. Natuurlijk mag je goed leven maar deel ook uit, geef en deel waar je voelt het nodig is. Stel jezelf regelmatig de vraag: ‘Wat heb ik echt nodig?’ en ‘Wanneer heb ik genoeg?’

‘Materiële dingen maken geen enkele indruk op mij

maar de uitstraling van je ziel wel.’

 

De Archonten worden genoemd in de Nag Hammadi-geschriften, gevonden als perkamentrollen, bewaard in luchtdichte kruiken.

Ontwaken
Mijn persoonlijke ontwaken aan de wereld was een flits van inzicht die mijn verdere weg heeft bepaald. Ineens begreep ik dat de archonten die deze wereld op onzichtbaar vlak bespelen en beheersen ook de sferen der doden in hun greep hebben. Vanaf die dag was niets in meer hetzelfde. Op die wijze houden zij ons gevangen in steeds opeenvolgende levens waardoor het rad van wedergeboorte voort wentelt.

Om hier een lange uitleg over de schepping en de archonten op te nemen voert te ver. Deze achtergrond is uitgebreid beschreven in het boek ‘Parzival en de Graal’ bij de afbeelding over ‘de val van Lucifer’. Meer daarover is ook te vinden in het artikel ‘De werken van de vrouw.’ (HIER)

Hoe blijven archonten machtig en sterk?
Hun bestaan hangt af van onze energie als mensen. Ze tappen energie af op allerlei manieren. Oorlog is heel belangrijk voor hen en nu lijkt het erop dat er weer een (grote) oorlog op komst is. Wanneer er bloed vloeit, dat een energetisch fluïdum bevat, kunnen zij hun bestaan daarmee vullen en hun krachten op peil houden.

Wanneer we echt wakker zijn stoppen met vechten voor hun spelletjes landjepik, dan wordt er geen bloed meer vergoten. Als we hun spel meespelen zijn wij zoals ook in de film ‘The Matrix’ te zien een batterij die deze machten als krachtbron aanwenden.

‘En je ziel?
Wat kan ik zeggen over je ziel
dan dat het een zin is geschreven in hemelsblauw,
een zin zo zuiver, onbeschrijfbaar door stervelingen.’

Hafiz

De op de achtergrond heersende machten en krachten zijn er niet bij gebaat dat wij ons bewust worden van de enorme kracht van onze eigen ziel. Onze eindeloze identificatie met het stoffelijke lichaam met zijn verlangens belet ons het grote bewustzijn of het Licht te ervaren waar wij allen deel van uit maken. Werkelijk ontwaken leert ons dat de weg naar de graal niet naar buiten gericht is of via de zintuigen gegaan wordt, maar dat het gaat om inkeer. De ware weg is de weg naar binnen. Het is de weg van het hart. Het woord inzicht bestaat uit IN, de binnenwereld en ZICHT, naar binnen kijken en zien waar het werkelijk om gaat.

‘Er voert een kinderlijk eenvoudige weg naar de hoogste wijsheid.
De wereld kent die niet.
Zoek de wijsheid niet in verre plaatsen,
zij staat voor de deur van uw ziel en klopt.’

Jacob Boehme

Je ziel vraagt om aandacht..!!
Gezien de verontrustende ontwikkelingen in de wereld waarin verharding, oorlogsgeweld en onzekerheid een grote rol spelen is het goed te weten dat er een ander pad gegaan kan worden. Een pad van bevrijding. Bij de mens is bewust het idee van een ziel verwijderd uit de gangbare leef en denkwereld. Waarom? De machten die onzichtbaar op de achtergrond deze wereld regeren houden de menselijke zielen graag vast. Ze spelen met ons en zolang je niet ontwaakt speel je dit spel mee. We worden vastgehouden in het rad van wedergeboorte. Dat gebeurt heel sluw, doordacht.

Wat wil je nog worden, wat wil je nog ervaren of hebben, geloof me, het zal je gepresenteerd worden, nu of in een volgend bestaan, net zo lang tot je er achter komt dat het blijft leiden tot kortdurende bevrediging, geboren worden en sterven. Alles op deze wereld is gebonden aan dualiteit en heeft dus een tegenzijde. Je wensen vervullen vraagt om tijd, energie en geld dus blijf je rond rennen in de ‘ratrace’ van zo veel mogelijk verdienen en vergaren om aan je wensen gehoor te kunnen geven.

Je kostbare tijd gaat op aan kortdurende vervulling. Als je dieper kijkt zie je ook dat alles wat je bezit zorg nodig heeft en geld kost om het te be- en onderhouden. Dat heeft allemaal niets met je ziel te maken en al helemaal niet met de weg naar binnen, de weg naar de bron, het licht waaruit we voortgekomen zijn. Maar de machten spelen met ons… Stel je voor, zoals mensen vee houden en slachten en vlees eten voor hun genoegens zo houden zij ons als vee.

‘Het zuiveren van je ziel is een serieuze aangelegenheid:
het hiernamaals ligt voor je, de wereld achter je,
de reis is onvoorspelbaar maar je rugzak is licht.’

Al Ghazali

In de Nag Hammadi geschriften staat het duidelijk verwoord:

‘De tegenstrever bereid zijn valstrikken heel zorgvuldig voor en biedt ze het lichaam aan. Want hij wenst dat de driften van de ziel zich daarop zullen richten en haar vervolgens zullen overheersen… ‘

‘… Maar de ziel die alles gesmaakt heeft, beseft dat hartstochten slechts kortstondig plezier betekenen. Ze heeft hun kwaad doorzien, ze maakt zich ervan los en neemt een nieuwe levenswijze aan. Naderhand veracht ze het leven omdat het vergankelijk is, en zoekt voedsel dat haar tot leven brengt.
Ze laat het misleidende voedsel achter zich en neemt kennis van haar licht. Ze gaat rond, ontkleed van deze wereld, nu haar ware gewaad haar innerlijk bekleed. Haar bruidskleren worden haar omhangen, die haar tooien met de schoonheid van de geest en niet met de ijdelheid van het vlees. En zo neemt zij kennis van haar diepte…’

Authentieke leer 31-32

Nag Hammadi Codex II

Bevrijding
Het is hier en nu hoog tijd om onszelf te bevrijden, het pad van de ziel te gaan, de ware weg is de weg naar binnen. De lichtvonk die ons verbindt met het al bevindt zich in ons, ‘in de top van de rechter hartkamer’, zeggen de oude wijsheids-teksten. Wat een prachtig verstopplekje, we zoeken alles steeds buiten onszelf maar dit, de ziel, de lichtvonk ligt in ons verborgen sinds het begin der tijden.

Heel slim van de machten om ons steeds via de zintuigen te verleiden, ons daarin onder te dompelen zodat we verdwaald zijn in de uiterlijke wereld en van alles nalopen dat er niet werkelijk toe doet. Wanneer gaan we werkelijk op zoek naar onze ziel en zijn we echt bereid daarvoor wereldse zaken op te geven? Het betekent dat je keuzes moet maken. Ga op zoek naar dat wat werkelijk belangrijk is:

‘Wees als een wijze maagd, een wijze ziel, onaangeraakt door het verlangen naar deze wereld. Dan zal het grootse licht van bewustzijn heel je lichaam doorstralen, wordt het kind van licht en liefde in je herboren, verschijnt de gouden wonderlamp. Want… kinderen van het licht zijn jullie, kinderen van de ochtendstond die geen avond kent, een dans van licht.’

Marcel Messing

(Uit: Meester van de eindtijd)

In het boek ‘Parzival en de Graal’ beschrijf ik dit proces uitgaande van vijfendertig scenes. Daarbij maak ik gebruik van citaten uit diverse wijsheids-stromingen die ons tot inspiratie en steun kunnen zijn in ons proces naar bevrijding. Het is een weg van groei en oefening die ieder mens kan gaan. In ieder mens is de mogelijkheid tot ontwaken aanwezig want de menselijke geest is van zichzelf puur en zuiver.

Parzival ontdekt tijdens zijn queeste zijn zielenkracht en doorloopt 4 fasen naar bevrijding. Hij start zijn reis onbewust en onbekwaam om uiteindelijk bewust en bekwaam te eindigen en de graal te vinden in zichzelf. In ons woont het grote bewustzijn en het licht waarin uiteindelijk alles en iedereen verblijft. Het is het éénheidsbewustzijn dat niet langer uitgaat van een ik en jij.

Zoals de Maya’s zeggen ‘In Lak’ech’, jij bent een andere ik. De graal is een leegte die niet leeg is maar vol-ledig. Via inzicht en groei in bewustzijn kunnen we uiteindelijk opgaan in het Licht waaruit we voortgekomen zijn, waarin we altijd aanwezig zijn maar waarover we onwetend geworden zijn. Uiteindelijk ontwaken we aan Dát wat werkelijk is. Licht, liefde, het Ene.

‘De ziel is niet gebonden aan tijd en ruimte.
De ziel is onbegrensd.
Verbonden met het Ene in oneindigheid.’

Ram Das

September 2022,

Marianne van den Dungen

 

 

1 gedachte over “Parzival en de Graal.. Pad van de Ziel..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.