Advertentie

‘Volgzaam slavendom’ of ‘dienend Meesterschap’..?


x

lincoln slave master

x

x

x

Volgzaam slavendom of dienend Meesterschap

2015 © Arend Zeevat / deze versie © wanttoknow.nl/.be

x

x

Volgzaam slavendom of dienend Meesterschap
De cover van het indrukwekkende boek van Arend Zeevat. (Klik op deze cover voor een link naar de WantToKnow-bookshop.)

Na drie jaar van noeste arbeid en het moeten incasseren van vele tegenslagen, is het dan eindelijk zover dat ik mijn boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ in gedrukte vorm in handen kan nemen. Het is op de voor mij bijzondere datum 11 september 2015 gepubliceerd. Nadat ik aan mensen meedeelde dat die publicatie er aan zat te komen, kreeg ik van verschillende kanten de uitnodiging om er een artikeltje over te schrijven. Het is natuurlijk fantastisch als de mogelijkheid wordt geboden om, iets waar ik langere tijd met hart aan ziel aan heb gewerkt, bij een groter publiek bekend te mogen maken.

Na een periode van grote betrokkenheid bij het internetactivisme, heb ik er voor gekozen om in de afgelopen jaren een teruggetrokken leven te leiden. Ik had dit nodig om dat wat er sinds eind 2012 in mijn leven gebeurd is, te verwerken en een plek te geven. Sinds die tijd ben ik al mijn aan de buitenwereld gerelateerde (schijn)zekerheden kwijtgeraakt en werd daardoor volledig op mijzelf terug geworpen in een heel klein wereldje.

Arend Zeevat
Arend Zeevat

Vanaf 2007/2008 tot 2012 was mijn sociale wereld juist heel erg groot geworden, door mijn betrokkenheid bij de website Argusoog. Ik schreef artikelen, zat in de redactie en had er mijn eigen radioprogramma. Voor mij was het een bijzondere periode, waarin ik hopelijk een bijdrage heb mogen leveren aan de bewustwording ten aanzien van wat er in onze wereld gebeurt. Ik mocht de voor mij nieuwe kwaliteiten van het schrijverschap en radio maken ontdekken en vormgeven.

Gedurende die tijd heb ik veel mogen leren over mijzelf en over hoe ik veelal vanuit onbewuste drijfveren streed tegen het onrecht in de buitenwereld. Leren is mijns inziens het doel van onze aanwezigheid op deze planeet. Mens ken u zelf. Op volwassen leeftijd houdt dit met name een afleren in van oude niet meer werkzame emotionele reactiepatronen, wat mij duidelijk is geworden tijdens mijn periode van bezinning. Dit alles heb ik van me afgeschreven en in een boek verwerkt.

Mijn drijfveren..
Er is altijd al een sterke drijfveer in mij aanwezig geweest om mijzelf, de wereld en de verhouding tussen beide te willen begrijpen. Ik heb een zeer dynamisch leven geleid, waarin altijd veel gebeurde. Ik heb ook nooit van saaiheid gehouden. Langere tijd leek mijn leven dan ook een uitdrukking te zijn van het credo; ‘Waarom gemakkelijk doen, als het moeilijk kan’. Gemakzucht ervaar ik als des duivels dienaar. Naar aanleiding van het in mijn leven ervaren leed en het waarnemen van het schrikbarend toenemende wereldleed, heb ik de behoefte gevoeld om de oorzaken daarvan te achterhalen.

In eerste instantie was die zoektocht gericht op de buitenwereld. We leven in een door onrechtvaardigheid en onderdrukking bepaalde wereld. Voor een heel belangrijk deel heeft dat te maken met hoe onze werkelijkheid en de waarneming er van in elkaar steekt. Die waarneming van de werkelijkheid hebben we door onze conditionering geleerd op een bepaalde manier te interpreteren. Iemand hoorde ik dit eens heel mooi als perceptiemanagement benoemen.

quote free prisonedGaandeweg mijn zoektocht kwam ik er achter, dat we bijna allemaal door onze conditionering geneigd zijn, om de oorzaak van onze eigen ellende aan de buitenwereld toe te schrijven. Vooral door flinke confrontaties met de sociale werkelijkheidsbeleving en het daaruit voortvloeiende gedrag van anderen, werd mij de spiegel voorgehouden van mijn eigen sociale werkelijkheidsbeleving en het daaruit voortvloeiende gedrag.

Ik leerde inzien dat de huidige al eeuwen, misschien wel millennia, werkzame slavenmatrix geniaal in elkaar zit. De duistere krachten, die zich meester hebben gemaakt van onze planeet en haar menselijke bewoners, ontlenen hun kracht en macht aan het opereren vanuit het duister. Niet alleen het duister van verborgen occulte loges en de inmiddels bekende groep van machtige handlangers, maar juist ook het duister van ons eigen onderbewuste.

Het machtspel doorzien
Het machtsspel zit zo geniaal ik elkaar, dat het heel moeilijk te beseffen is dat de mensheid door de eeuwen heen geprogrammeerd is om zichzelf te helpen vernietigen. Het doel van mijn zoektocht is dan ook geweest om te ontdekken hoe ik, in een wereld waarin mensen als slaven of nog erger als ‘human cattle’ worden behandeld, een verantwoordelijkheid dragend en bewust meesterschap over mijn eigen leven zou kunnen verwerven.

fear turtlleHet eerste dat me daarbij te doen stond, was me bewust te worden van de innesteling van het in mijn onderbewuste draaiende slavenprogramma. Wat over het algemeen als ego wordt benoemd – ik noem het in mijn boek emotionele programmering – is het in ons draaiende slavenprogramma. De inhoud van dit programma is per individu verschillend, maar de basisstructuur is bij iedereen hetzelfde. Deze bestaat uit:

 • angst voor het onbekende
 • angst voor controleverlies
 • angst voor de dood
 • dus angst voor het leven
 • angst voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid

Angst is de bepalende factor.
Een ieder is daarmee van jongs af aan geïnfecteerd. Geen enkele opvoeding is perfect en onze ouders en voorouders hebben dezelfde, aan hun tijd aangepaste, programmering ondergaan. In feite zijn we allemaal in meerdere of mindere mate trauma based mindcontrolled. De in ons geprogrammeerde angst manifesteert zich het meest in het sociale verkeer tussen mensen. De werkelijke revolutie ligt dus in de bewustwording van deze angstprogrammering.

Mijn boek wil een ode zijn aan de mens in deze bijzonder moeilijke tijd. Het eren en waarderen van ons zelf is een noodzakelijke lering in een wereld, waarin het eren en waarderen van elkaar volledig verdwenen is. Wanneer iedereen zich, door opgelopen psychisch/emotionele tekorten, in een ontvangstmodus – of nog erger in de slaapstand – heeft laten plaatsen, valt er weinig meer te ontvangen. Niemand heeft dan immers geleerd om te schenken.

fear cave

Wanneer wij in eerste instantie datgene aan onszelf leren schenken, wat wij van anderen verwachten – of misschien wel eisen – dan valt er van hetgeen wij in overvloed uit onze innerlijke bron aan onszelf schenken nog wel iets aan een ander te geven. Het hiervoor beschrevene geeft iets weer van de essentie van mijn boek. De medewerkster van de uitgeverij, die het manuscript moest beoordelen, schreef daar het volgende over:

Beoordeling..
Het eerste wat mij opvalt aan dit manuscript, is dat het gaat om een zeer intelligent document, waar met veel aandacht en zorg aan is gewerkt. De ideeën en denkbeelden die u presenteert zijn goed beargumenteerd of van bronverwijzingen voorzien. Waar de lezer wellicht kan verdwalen in zaken waar hij niet veel of te weinig van afweet, heeft u dit proberen te voorkomen door de besproken dingen helder uiteen te zetten. U heeft persoonlijke ervaringen toegevoegd aan uw betoog en daarom is dit meer dan louter een informatief boek; naast uw opvattingen is er ook een ander deel van u in te lezen. U geeft al in het voorwoord aan dat u nog lang niet bent uitgeleerd, maar de toekomst ziet als een enorm potentieel aan scheppende mogelijkheden. Dit maakt dit manuscript tot een manifest voor een betere en mooiere wereld. Dat is wat mij betreft een nobel streven.

Dan -tot slot- bied ik je een stukje uit het boek aan:

“De titel ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ verwijst naar het cruciale keuzemoment, waarop de mensheid zich nu in haar bewustzijnsontwikkeling bevindt. Dit is het moment waarop ieder individu voor een fundamentele keuze geplaatst wordt. Die keuze bestaat uit twee mogelijkheden. Men besluit tot een diepgaand zelfonderzoek en men neemt verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor anderen, of men blijft in een slachtofferrol hangen, door de verantwoordelijkheid voor het eigen leven aan uiterlijke autoriteiten over te laten. 

Rode_roosDeze hebben daar voortdurend misbruik van gemaakt en zullen niet aarzelen om ons verder als slaaf te blijven misbruiken. Het leven op deze planeet is door allerlei machtsmanipulaties verworden tot een gebruiksmiddel in handen van een historisch in kracht gegroeide elite. Zij hebben hier al eeuwen aan kunnen werken, door iedere generatie te infecteren met een machtsdienend sociaal beïnvloedingsprogramma. Historische, sociaal-maatschappelijke, ecologische en geopolitieke ontwikkelingen in onze wereld tonen aan, dat zij aan wie de verantwoordelijkheid is overgedragen, de macht die daaruit voortvloeit tot het uiterste misbruiken.

Mensen die bewust in het leven willen staan, zullen deze les mogen leren uit de historische ontwikkelingen op het geopolitieke schaakbord dat er van deze wonderschone planeet is gemaakt. De oorzaak van ons persoonlijk lijden voortdurend aan de buitenwereld toeschrijven en de verlossing er van ook daar zoeken, brengt ons op een dwaalspoor. Dit leidt niet naar de weg van het innerlijk meesterschap, dat ons de regisseur van ons eigen leven laat zijn.

Gedurende mijn levensreis heb ik een positieve verhouding moeten zien te vinden tot wat ik als een negatief aards tegenbeeld ervaar van het beeld, dat ik in mijn ziel meedraag als herinnering aan de geestelijke wereld, waar ik vandaan kom. Een betere wereld is mogelijk, als wij allen die herinnering in ons wekken en tot realiteit maken.”

* * *

‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’

auteur:                                  Arend Zeevat

aantal pagina’s:                   258, niet geïllustreerd

uitvoering/formaat:           Paperback 16 x 24 cm

ISBN:                         978-94-0221-976-0

vaste boekenprijs:                             € 20.75

Te bestellen via www.boekscout.nl

of via de

wanttoknow bookshop logo

(klik op logo)

21 gedachten over “‘Volgzaam slavendom’ of ‘dienend Meesterschap’..?

 1. Arend is heel slim, hij begrijpt dat oorzaak en gevolg bij mensen zelf gezocht moet worden. In deze geldcultuur waar de mensen door depressies niet eens op hun benen kunnen staan, zal de oplossing niet uit bankpassen of bezittingen kunnen komen. Het is moeilijk weerstand te bieden aan de opgedrongen opvattingen van de agenten van de matrix, die bij elke gelegenheid hun gif injecteren, als ze menselijke vormen aan hebben genomen. Het accepteren van de matrix is iets waar we nu zelf mee bezig zijn. Ik heb nooit goed kunnen begrijpen waarom mensen een werkelijkheid maken die ze niet willen.

  Het heeft inderdaad met een aangeleerde slachtofferrol te maken, want in een land waar mensen zich ook niet als levende wezens mogen ontwikkelen, gaan al snel problemen ontstaan. Van het idee de hele schuld bij anderen te leggen ben ik dan ook aan het terugkomen. Bijzonder slecht natuurlijk dat mensen hun eigen frustraties maken en die dan op anderen projecteren. Die grap van dat de aarde om de zon draait was een waanidee waar veel mensen in zijn gaan geloven omdat het steeds herhaald werd. Het is een simpel voorbeeld van hoe de waarheid soms toch wat anders in elkaar zit. Depressies houden de mensen dan ook vast in onwetendheid.

  1. Volgens mij kom je al een heel eind als je elk levend schepsel waardig vindt en daarnaast gewoon doet, wat je graag wilt doen en laat mensen gewoon lullen. Laat god oordelen. Je moet dus wel een mate van zelfbescherming hebben, want anders verlies je jezelf en/of gaan mensen je misbruiken/in hokjes plaatsen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat mensen elkaar in een slachtofferrol duwen om zichzelf beter te voelen of er beter van willen worden.(bv. geld aan jou verdienen) Als je dit door hebt, dan sta je daar boven. Ga je er in mee, dan houd je jezelf gevangen. Dus: blijf jezelf en doe wat jij wilt/aankan. Accepteert men dat niet, nou dan hebben zij pech. Zijn het echte vrienden, dan komen ze wel terug en aan het systeem heb ik schijt. Er zijn teveel dingen die ik niet kan waar maken. Dus ga ik me er ook niet meer druk om maken. Kom ik er door in de problemen, dan is dat dan maar zo.
   Volgens mij komen depressies door onderdrukking van angst. Een korting op je uitkering is wel degelijk een werkelijkheid. Vooral als je er niets aan kunt doen. Ik ben dus voorzichtig om te zeggen dat je zelf of door anderen in een slachtofferrol duwt. Volgens mij moet je dat genuanceerder bekijken. Macht en geld is lelijk. Gelijkheid/haalbaarheid/menselijkheid brengt oplossingen.

  2. in new age agenten provoland is het inmiddels trendy ieder voor zich solopsistisch fascist narcistic navel staarder gezwets met een roze tibetaanse dwaal-kul suiker glazuur laag als dikke middelvinger van een stel tot op het bot verveelde pensionado wicca priester drenteniers wel de norm geworden zo langzamerhand maar gestaag doorduwend richting een nwo communist techno implantaten zombie wereld staat, gister nog in de brievenbus een vreemde oproep van “De Gemeente” ‘aan de bewoners van dit pand met het verzoek om je ‘vrijwillig’ op gezondheid en conditie te laten checken, nouh vraag ik juh, wat heeft de gemeente hiermee te maken, struiken snoeien en bomen rooien met je peperdure overgesubsidieerde takkenversnipperaar aan de straat, dat zou de minderbegaafde ambtelijke regiogemene core business met een beperking moeten zijn volgens mijn historische info intel data basecamp verstand, het wordt steeds gekker… Het ondersteunen versterken van schaamteloze anti-christ VN 2030 agendapunten waaronder het opheffen van je naam land en geslacht en daarmee individualiteit onder het mom van snoevereintje de koninkluchtige vos meta juridische provocatie hokus pokus, pretpark oranje blanje bleu als vakantiekamp voor woestenij vluchtelingen, wunderwasserland https://www.wunderlandkalkar.eu/nl hoe origineel niet doorzichtig voor inmiddels failliete vaak chronisch zieke stakkers zonder verdere opties. Voor als je nog afhankelijker wil worden van de milieu jezu saturn saturday night swoosh fever militie paus en z’n internationale handels koeieneer jurisdictie akkoorden leger op de zuidas.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Djwal_Khul

   http://www.hondentips.com/images/website/tibetaanse-mastiff.jpg

   VPRO Tegenlicht 4 okt 2015 : TTIP: Recht van de sterkste
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/497307960/0

   grote wereldleider popie jopie op bezoek zonder poezelige zwarte velvet glove over de titanium ijzeren vuist;

   UN Summit on Sustainable Development Goals : 25 September 2015
   https://www.youtube.com/watch?v=OIweWsrKc1M

   Saturday Night Fever – John Travolta – Bee Gees
   https://www.youtube.com/watch?v=u1qN6gLbUMw

   http://www.khemet.net/symbols.html

  3. Heldere docu Hyper, van VPRO’s tegenlicht over het TIPP.
   Een volle doos van Pandora=(happy hunting-grounds), gevuld met roofvogels die pakken wat ze voor hun klauwen krijgen. Weer wat wijzer over kleine lettertjes in deze wurgcontracten die hele naties ten gronde kunnen richten, “You’re my friend now, yes? Sign here please..” Poor Canada…

  4. Geen of wel TIIP, maakt niet zo veel uit, er is nu geen TIIP, maar het recht van de sterkste is nu ook werkzaam.
   Frankrijk eens een bloeiende natie, mooie industriën, veel kleine artisanale bedrijven wereld bekend en door velen begeerd deze producten, nu uitgehold door het Zionisme en de niet van Frankrijk houdende bewoners, eens de mooiste vliegmaatschappy, met hun prachtige vliegtuig de Concorde, nee het gaat slecht met Frankrijk en natuurlijk Europa, de TIIP is dan misschien de laatste druppel bloed die we zullen moeten laten, maar helaas aan alles komt een eind, we moeten door deze branding om tot een nieuwe créatie te komen, maar de weg zal lang zijn, de know how is niet meer, ik zal het niet meer meemaken, maar Europa heeft te veel innerlijke kracht intelligentie, en zal terug komen, hopelijk een paradijs voor zijn inwoners, een paradijs van menselijkheid, en liefde voor alles wat leeft, beetje gedreven hé Guido, maar zo voel ik het wel, en ook een beetje een antwoord op Arend Zeevat, zijn fylosofien zijn de mijne, vriendelijke groet Jenne

  5. Jammer Jenne, voor een ‘na mij de zondvloed’ mentaliteit. Het is een soort ‘roll over and die’ geworden. Iedereen, bijna iedereen wordt heel erg bewust, wakker. Het gaat echt allemaal over identificatie. Waar identificeer jij je mee? Dat is je bestemming! Identificatie is de in beweging zetter van alle intenties. Maar zelfs als je met de geest zelf identificeert, inclusief de hogere, Bron begeleide geest, is dit ook weer een beperking. Het is een stuk spiritualiteit,
   Met “spiritueel” bedoel ik niet de kennis van subtiele dingen of de hogere dimensies, maar het tevoorschijn komen van het pure bewustzijn vanuit! de Bron. Hartegroet, Odette

  6. Hallo Odette, kan je bericht niet echt goed plaatsen !
   Ik indentifieer mijzelf aan mijzelf, waar zou ik me anders aan moeten toetsen.
   Heb geen hogere aspiraties, nooit gehad, heb mij laten leiden door mijn intuïtie, in mijn vele avonturen, geholpen door mijn trouwe vriendin Carla.
   En dan van na mij de Zondvloed, zeker niet, wij zijn nog steeds bezig met het leven te intensieveren, met en in de natuur, onze lichamen zijn oud, maar onze geesten geven het nog niet op.
   Carla is een klein expertje op het gebied van kruiden, en essentiélle oliën,
   zij treed nooit echt op de voorgrond, maar de meesten houden wel goed rekening met haar, haar Friese bloed, recht is recht en krom is krom, en daar wijkt ze onder geen beding van af.
   Je begrijpt waarom ik dit hier schrijf in mijn antwoord aan jouw, wij zijn als Ying en Yang, één twee éénheid.
   Wij zijn begaan met de wereld, maar helaas heeft ons levenslange tegen spartelen, niets veranderd, alleen ons leven bezwaard !
   Vriendelijke groet Jenne

 2. De werkelijke revolutie ligt dus in de bewustwording van deze angstprogrammering.
  Deze bestaat uit:

  angst voor het onbekende
  angst voor controleverlies
  angst voor de dood
  dus angst voor het leven
  angst voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid

  Bewust worden is bewust zien. Binnen in jezelf gedachten emoties waarnemen. Wie neemt dit alles waar? Proberen daar contact mee te maken. Wie is deze waarnemer? Wie ben jij echt? Ben jij de persoon of is er iets wat ook de persoon waarneemt. Dat is diepgaand zelfonderzoek en maakt alles weer helder. Je komt weer thuis. Een zware weg, maar het proberen meer dan waard.

  Arend bedankt voor de het schrijven van dit boek. Nog meer inzichten en helderheid voor ons allemaal. :)))

  1. Ja Guido dat je het in het Nederlands doet ben ik echt heel blij mee
   heel hartelijk dank
   met liefde licht en vreugde

 3. Dag Arend,
  Ik ken je niet, dit is m’n eerste kennismaking. Heel veel van wat je schrijft herken ik. Wil je graag kennis laten maken met onze spirituele krant waarin onderwerpen staan die je zeker zullen interesseren
  Mail me svp.

  groetjes, Evert Wagenaar

  1. Hallo Evert.

   Graag wil ik je voorstellen om via het contactformulier van deze site, Guido om mijn mailadres te vragen. Deze geef ik bij deze mijn toestemming om jou mijn mailadres te geven.

   Groet,

   Arend

 4. ” Dag gij mens” het begin van je gedicht wat ik in mijn ziel heb opgeslagen…het eindigt; ” gij ziet straks het einde en ook het begin”
  Wat ben ik blij je weer even tegen te komen, ga zeker je boek kopen.
  Ik wens je veel meesterschap over je eigen leven.

  Groepjes, Mieke Opstelten
  http://www.opstelten.123website.nl

  1. Dank je wel Mieke. Het gedicht is overigens van Willem van Prooijen. Speciaal voor jou plaats ik hieronder.

   Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
   Gij zijt nabij maar ook zo ver,
   Uw zuiver licht straalt overal,
   Uw zielekracht zo puur als ‘t heelal,
   Gij was verloren en zonder thuis,
   Geloof is heen er was geen kruis,
   Bij’t valse geroep van de dertiende maan,
   Zijn uwe naasten verloren gegaan,
   Moest een ieder dan zo nietig zijn,
   Zoveel lijden en zoveel pijn,
   Een nieuwe tijd zal ons het leren,
   Waarin de soort het mag proberen,
   De grote soort uit vroeger dagen,
   Om al wat u bent te belagen,
   Ach Gij Mens,’ t is Uw gevecht,
   Maar zijt gerust het wordt beslecht,
   Gij heeft zoveel licht gekregen,
   Gij verlicht de duistere wegen,
   Ook zult gij strijden met open vizier,
   Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,
   We zullen dicht bij ons zelf staan,
   Het beest gebieden zijnsweegs te gaan,
   Gij zult hem verjagen die helse termiet,
   Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,
   Echt mooi Mens, God en Godin,
   Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

   Zojuist heb ik je website en je werk bekeken. Ik ben zeer onder de indruk!

 5. Quote:[“Vooral door flinke confrontaties met de sociale werkelijkheidsbeleving en het daaruit voortvloeiende gedrag van anderen, werd mij de spiegel voorgehouden van mijn eigen sociale werkelijkheidsbeleving en het daaruit voortvloeiende gedrag.”]

  Waarvan acte.

  1. In het sociale verkeer en de daarin voorkomende conflicten is het spiegeleffect wederzijds! 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.