Advertentie

Atlantis, doen we het dit keer anders..? (deel 2)


Dit is deel 2 van de artikelen die we plaatsen over de opkomst en ondergang van Atlantis. Het zijn artikelen die een diepgaande begrip brengen van grote gebeurtenissen uit het verleden van onze planeet, zo’n 10 t0t 15.000 jaar geleden.

De informatie is afkomstig van het Amerikaanse medium James Tipton, een geoloog, die de hele wereld heeft overgereisd en sinds 2007 zijn voormalige Atlantis-identiteit heeft aangenomen in de naam van Tyberonn. Hij is wereldwijd erkend en herkend als channel van Metatron. Wanneer je zijn site bezoekt, zul je daar geen tralala-spiritualiteit aantreffen, maar aardse zaken.

We hopen dat je met dit verhaal over de historie van Atlantis jezelf een beeld kunt vormen van de rol die je wellicht in die tijd hebt gespeeld. Zoals Metatron in deze informatie ook doorgeeft, zijn er velen op Aarde die nog steeds rondlopen met de energetische gevolgen van de ondergang van Atlantis. (HIER overigens het eerste deel.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atlantis, doen we het dit keer anders..? (deel 2)

Verraad:

De Wet werd uiteindelijk goedgekeurd, in de veronderstelling dat het nieuwe agentschap voor Kristallijnen Energie zou worden vertegenwoordigd door een Raad van 5 Poseidiërs en 4 Aryers en dat niets zou kunnen worden veranderd zonder een meerderheidsstem van de Raad. Het feit dat de Wet van de Ene een ogenschijnlijke meerderheid had maakte het plan in de ogen van de bevolking van Poseida veelbelovend. Een opleidingsprogramma werd overeengekomen waardoor ingenieurs van beide partijen, buiten de Atla-Ra om, konden worden opgeleid en vertrouwd gemaakt met de complexe techniek.

Aanvankelijk, ondanks de behoedzaamheid van de Atla-Ra, leek het systeem te werken en meer harmonie te brengen.

Binnen enkele jaren barsten de oorlogen in het Mediterrane gebied opnieuw in volle hevigheid uit, en de druk nam toe om kristallen stralenbundels te gebruiken voor oorlogsdoeleinden onder het mom van nationale veiligheid. Een debat en votum werd gepland voor de Regeringsraad. De nationale veiligheid werd opgeschroefd en een misplaatst gevoel van gemanipuleerd patriottisme overspoelde het land.

Toen kwam het bedrog naar buiten. Tot grote schrik en verdriet van de Poseidiërs wisselde een van de leden van de Wet van de Ene in de Raad van positie. Hij was noch van de Atla-Ra noch van het Gouden ras. Hij was in de politiek opgekomen als een charismatische leider, een betrouwbare onderhandelaar die plechtig zijn trouw had beloofd aan de Wet van de Ene en hun volledige vertrouwen had gewonnen. Hij was verleid door de Aryers en werd slachtoffer van zijn eigen ambities.

De 'Bimini road', een bijzonder overblijfsel van de tempels van Atlantis?
De 'Bimini road', een bijzonder overblijfsel van de tempels van Atlantis?

In de nasleep had deze persoon veel wroeging en gedurende meerdere levens probeerde hij zijn fout goed te maken. Want hij voorzag werkelijk niet het catastrofale einde, en hij had zich blind laten compromitteren door beloftes van macht & grootsheid.

Geliefden, zodanig is de illusie van macht. Zie je, wanneer iemand macht verkrijgt, kan datgene wat juist lijkt vaak een illusie zijn van het ego. Ieder op het pad van Meesterschap moet uiteindelijk kiezen tussen macht en liefde. Zelfs degene die jullie Hitler noemen dacht dat het meesterras-scenario een betere toekomst zou scheppen voor de aarde, met één opperste fysieke belichaming die het ene uiteindelijke ras zou zijn waarin alle zielen zouden incarneren, ziekten zou verminderen en rassenverschillen zou elimineren door slechts één ras te hebben.

Zelfs degene die jullie Judas noemen in jullie Bijbelse allegorie dacht dat door Jeshua ben Josef gevangen te zetten hij gedwongen zou worden zijn goddelijke krachten te gebruiken en zijn Meesterschap aan de wereld te openbaren! Inderdaad is de paradox dat wat jullie ‘Macht’ noemen vaak de tegenpool is van liefde. Zien jullie hoe ego en macht kunnen misleiden? Zien jullie dat?

Wat in de nadagen van Atlantis leek op een hereniging, was in werkelijkheid een verwarring scheppend, groot verraad, en veranderde de mogelijke toekomst van harmonie in een donker & catastrofaal einde. Zo kwam door ‘gelegaliseerde’ controle van de regering het gebruik van het kristallijnen energiecomplex & -raster onder controle van de zonen van Belial.

De Tweede Maan van Atlantis

Wat bekend stond als de ‘Tweede Maan van Atlantis’ en de kristallijnen energierasters en vuurkristallen kwamen onder regeringscontrole, en hun toepassing veranderde naarmate de Arysche kennis van het programma groeide. De Atla-Ra konden het gebruik ervan aanvankelijk afwenden maar werden uiteindelijk gedwarsboomd. De Atla-Ra beseften dat het einde nabij was.

Zoals we eerder hebben verteld, was dat wat de tweede maan van Atlantis werd genoemd in feite een enorme kristallijnen satelliet. Het was een Arcturische constructie en in beheer van de Wetenschapspriester van de Wet van de Ene. De kristallijnen satelliet was een enorme onbemande bol van een briljante constructie met een diameter van ongeveer 7,5 kilometer. Het was in gebruik sinds het Gouden Tijdperk van Atlantis en diende voor veel verschillende positieve doeleinden. Het versterkte en stuurde de verschillende kristallen stralen die werden gestuurd vanuit de vuur-, healing-, en energiekristallen.

Het was een soort gecomputeriseerde macrochip die stralen van energie braken, scheidden, verfijnden en reflecteerden voor gebruik in de landbouw, weercontrole, getijdencontrole, healingtempels, regeneratietempels en de verbeterde ley-energiesystemen die werden gegenereerd door het kristallen energiesysteem. Het hing in de hemel boven Atlantis en verscheen als een gouden ‘oogst’ maan, en stond daarom bekend als de tweede maan van Atlantis. Een regenboog-kaleidoscoopachtige energieband van antigravitatie-plasma draaide om de bol en leek veel op wat jullie nu het aurora of noorderlicht noemen. De kristallen satellietmaan draaide iet om de Aarde; het bewoog programmagestuurd, zelf richtend, voortdurend van locatie verschuivend om zijn vele taken uit te voeren boven Atlantis, Afrika en de oostkust van Brazilië.

Nadat het Kristallijnen Rastercomplex legaal onder federaal beheer kwam, brachten de Zonen van Belial hun eigen technici in de ingenieursgroep en vervingen geleidelijk aan sleutelafdelingshoofden door hun eigen mensen. De Atla-Ra probeerden hun pogingen om de satelliet te herprogrammeren voor oorlogsdoeleinden te stoppen door te verklaren dat door het overbelasten van de satelliet het antigravitatieveld voor het manoeuvreren zou verdwijnen en een catastrofale crash het gevolg zou kunnen zijn.

De Arysche wetenschappers hekelden de waarschuwing. Sommigen van de Atla-Ra werden bedreigd en ontheven, anderen begonnen mysterieus te verdwijnen. Veel Poseidiërs voelden zich geïntimideerd en machteloos toen de regeringsraad toestond dat de satelliet een ‘strategisch defensiewapen’ zou worden, ervan overtuigd dat het zou functioneren zoals geprogrammeerd.

De Belial-wetenschappers herprogrammeerden met toestemming van de raad een systeembypass en begonnen destructieve stralen uit te zenden om vulkanische erupties en zware aardbevingen op te wekken bij kolonies en landen die weigerden in te gaan op hun eisen. Deze stralen werden gericht op de gebieden die nu in Griekenland en Turkije liggen, en veroorzaakten grote verwoestingen. Het gaf de begerige Aryers het strijdvoordeel waarnaar zij zo fervent verlangden, en jubelend verhoogden zij het gebruik, met steun van het grootste deel van de bevolking.

Het Begin van het Einde

De Kristallen Maan raakte ‘overbelast’ en het antigravitatieveld dat het in de lucht hield verzwakte. De Atla-Ra begrepen de implicaties van wat nu snel stond te gebeuren als de programmering zou crashen, maar hun waarschuwingen aan de raad werden steeds genegeerd.

Een artistieke impressie gebaseerd op beelden van Atlantis.

Binnen het jaar begon de satelliet onregelmatig te bewegen en deden zich energieblack-outs voor. Onophoudelijke pogingen om het te corrigeren faalden. De Atla-Ra werden gevraagd hulp te bieden, maar de meesten weigerden. Sommigen stemden toe en probeerden het te stabiliseren om de dreigende ramp te voorkomen. Alle pogingen mislukten. De raad weigerde het voorstel om de satelliet te verbranden, omdat zij niet geloofden dat het zou crashen en minimaliseerden de gevolgen van een impact, mocht dat toch gebeuren.

Verplaatsing van de Kristallen

Tyberonn & Oberonne brachten een groep bijeen van loyalisten binnen de Atla-Ra en de Wet van de Ene om de vuur- en energiekristallen af te koppelen en meteen te verplaatsen naar verschillende ‘veilige’ locaties vóór de dreigende crash van de grote satelliet. Dit werd uitgevoerd met de technologie & hulp van degenen van Sirius B.

De verplaatsing van de waardevolle kristallen was heel riskant, en vereiste zorgvuldige planning en grote geheimhouding. Het moest worden uitgevoerd vóór de crash van de ‘tweede maan’, en zonder medeweten van de regeringsraad.

Atlantis had talloze energiekristallen verspreid over de vijf eilanden en langs specifieke transportroutes van het ondergrondse labyrintsysteem. De Atla-Ra wisten dat zodra het gemoduleerde ‘moederbord’ van de kristallen maansatelliet zijn antigravitatieveld zou verliezen, hij zou crashen in een enorme explosie, en de crash zou vervolgens enorme schade aanrichten bij de eerste en tweede groep energiekristallen beneden, en binnen weken of dagen een catastrofale tweede reeks explosies van nucleaire aard veroorzaken.

Zij wilden zich ervan verzekeren dat de meesterkristallen niet zouden worden gebruikt voor nog meer negatieve doeleinden, en veilig zouden worden gesteld voor een tijd wanneer de mensheid ze weer kon gaan gebruiken zoals de bedoeling was. Het zou onmogelijk zijn ze te transporteren na de crash.

crystalsZeven van de prachtige primaire kristallen en twee secundaire kristallen werden verplaatst met de grote transportsystemen van het ondergrondse tunnelsysteem met de hulp van Sirius B. Drie primaire kristallen werden verplaatst naar de Atlantische kristalvelden van Arkansas, twee primaire kristallen werden verplaatst naar de ondergrondse kristalmijnen van Brazilië in de gebieden van Bahia en Mineas Gerais, één werd verplaatst naar een ondergrondse kloof onder Mount Shasta, en het grote vuurkristal werd geplaatst onder de Sargasso Zee, diep onder de Bimini-bank. De twee secundaire kristallen van het eiland Og werden verplaatst naar de kloven onder het gebied van Tiajuanaco, Bolivia bij het Titicacameer.

Allemaal werden ze in dimensionale sluizen geplaatst en gedeactiveerd met behulp van technologie van de Siriërs. De rest, zoals jullie dat zeggen is geschiedenis, aangrijpende vergeten geschiedenis gezien vanuit het gezichtspunt van jullie heersende opvattingen. De paradox en de ironie is dat het de allerbelangrijkste lessen bevat!

Na enkele maanden te zijn gebruikt als ‘dodenstraal’ technologie raakte de grote kristallen satelliet inderdaad overbelast, verzwakte het antigravitatieveld en stortte hij neer met de snelheid van een enorme komeet in een verschrikkelijke explosie die het grootste deel van Og vernietigde en de tektonische stabiliteit van de Atlantische plaat kritisch verzwakte. De grote kristallen satelliet versplinterde in miljoenen kristallijnen scherven die nu de diepe troggen van de Atlantische Oceaan vullen. Enorme wolken stof en rook verduisterden de zon. Golven van aardbevingen en tsunami’s vernietigde het eiland en sloegen golven over tweederde van Aryan. Binnen enkele minuten explodeerden de overgebleven energiestations met de kracht van nucleaire bommen. De overblijfselen van de explosie van zo’n kristallen energiestation is tot op heden te zien in het gebied van noordoost Brazilië, genaamd ‘Sete Cidades’.

Atlantis, en de oostkust van Brazilië en de westkust van Afrika werden verwoest door daarop volgende aardbevingen. Paniek en verwoestingen volgden drie weken lang waarbij de overgebleven landmassa’s schudden en in zee stortten. De landbrug die Poseida en Og verbond met Yucatan bleef aanvankelijk boven water en stond letterlijk vol met tienduizenden Atlantiërs die verwoed probeerden te ontsnappen. Alle mogelijke zeevaartuigen waren vol met de overgebleven doodsbange vluchtelingen.

En toen, in één vernietigende adem, stortten de overgebleven landmassa’s in zee. Het is een beeld dat gedurende vele levens de herinneringen van velen van jullie die erbij waren heeft geplaagd en verduisterd. Geliefden, het is tijd om het los te laten.

Intentie & Hoogste Goed

Velen van jullie geloven dat alles gebeurt zoals het moet gebeuren, zoals het ‘de bedoeling’ is. Geliefden, dat is niet het geval. Dingen gebeuren zoals ze gebeuren als een verzameling van vele potentiëlen. En inderdaad, vanuit een hoger perspectief vinden gebeurtenissen plaats zoals zij ‘bedoeld’ zijn, en wij leggen de nadruk op bedoeling. Jullie zijn scheppers van jullie eigen horizon. Maar Geliefden, gebeurtenissen vinden niet plaats als hoogste goed totdat jullie het hoogste goed creëren. De Val van Atlantis was niet het hoogste goed, en zal dat niet zijn totdat jullie het als zodanig herscheppen.

Als alles zou gebeuren zoals het zou moeten, zouden jullie niet reïncarneren. In de drama-school van holografische ‘realiteit’ zullen jullie cycleren en recycleren totdat jullie dit leren. Begrijpen jullie dit Geliefden? Tijd en waarschijnlijkheid vormen een prachtige illusionaire paradox… En dit is waarom wij jullie vertellen dat het Gouden Tijdperk van Atlantis feitelijk een gebeurtenis is aan de horizon van jullie toekomst die jullie naar jullie ‘ogenschijnlijke’ verleden trokken.

De Kristallen van Arkansas

En zo slaan we nu 12.500 jaar over en kijken we naar de rol van de Atlantische kolonie die jullie nu Arkansas noemen. Arkansas was speciaal gekozen om drie enorme mega-kristallen te herbergen om verscheidene redenen.

crystals21) Het was al in gebruik als een kristalmijn. Als gevolg was een van de primaire interdimensionale tunnels van Poseida al geplaatst en waren transport-complexen beschikbaar om de kristallen naar het gebied te transporteren. De Atlantiërs hadden technieken ontwikkeld om kristallen sneller te laten groeien, en er waren reeds diepe grotten waardoor er geen mijnbouwproblemen waren.

2) Het was duidelijk dat de vortex in het gebied van Arkansas een grote rol zou gaan spelen in de 2012-planetaire Ascensie.

3) Arkansas’ unieke geologie van kwarts, diamant, magnetische magnetiet, ijzer, kalksteen, en vele grotten maakte het de ideale incubator voor de kristallen aanplantingen. Kristallen werden geplant en geproduceerd in Arkansas duizenden jaren voor de watervloed. De aanwezigheid van magnetische metalen in de kristallen beddingen maakte het voor de majestueuze Atlantische kristallen makkelijker om in een latente toestand te worden geplaatst in reeds bestaande faciliteiten.

4) Er is een zeer welwillende kolonie van de blauw-getinte LeMuriërs onder de grond in Arkansas, en ook een ondergrondse basis van Siriërs. De twee waren in overeenstemming om hoeders te zijn voor de slapende kristallen.

De drie kristallen in Arkansas zijn nu afgestemd op een systeem dat de overige vijf meester-kristallen in Brazilië, Shasta, Bimini en de twee Arcturische kristallen onder het Titicacameer omvat. Dit zijn speciale Healing-, Wijsheid-, Energie- en Transportkristallen, die werden gebruikt in de Healingtempel, de Tempel van Klank en Licht, de Tempel van Kennis, de Tempel van de Ene, de Tempel van Thoth, de Robijnen Tempel van Vuur en de Tempel van Regeneratie.

De kristallen werden specifiek geplaatst in gebieden die extreem belangrijk zijn voor de nieuwe aarde die verrijst in de Ascensie van 2012, gebieden die gemakkelijk konden worden bereikt via het Atlantische interdimensionale tunnelstelsel. Zij zijn gedefinieerd en geplaatst als volgt:

Arkansas:

Blauwe Kristal van Kennis (Interface)8-8-8

Smaragd Kristal van Healing 9-9-9

Platinum Kristal van Communicatie (Bio-plasmische Interface) 11-11-11

Bimini-bank:

Het Robijnen Vuurkristal van Energie 12-12-12

Brazilië:

Gouden Kristal van Healing Regeneratie 9-9-9

Violette Kristal van Klank 10-10-10

Mount Shasta:

Het Kristal van Multidimensionale Interface 9-9-9

Tiajuanaco-meer Titicaca, Bolivia:

Zon-Maan Kristal van Licht 9-9-9

Kristal van Thoth 12-12-12

In 2008 keert het Blauwe Kristal van Wijsheid en Kennis terug. Op de zomerzonnewende zal het ontwaken tot halve kracht. Op de genoemde 8-8-8, de 8e augustus 2008, zal het 144-Kristallijnen raster voor ¾ gaan functioneren, en op zijn beurt het Blauwe Kristal activeren tot halve kracht.

Het zal het tijdregelingsprogramma in gang zetten voor het ontwaken van de anderen.

Elk zal opengaan op de drievoudige datumportalen. Elk zal gebonden zijn aan de activatie van de 4 resterende 12-sterrige facetten van het 144-raster, de dubbele penta-dodecaëder.

Inschakelen & Herprogrammeren

Geen van de kristallen zal op volle kracht werken vóór 2012. Alleen het Blauwe Kristal van Kennis, het Smaragden Kristal van Healing en het Zon-Maan-Kristal zullen in 2012 op volle kracht werken. De anderen zullen langer duren. Zij zullen ontwaken en dan een herstart-proces beginnen, gevolgd door nieuwe downloads en herprogrammering. Deze herprogrammering zal met name plaatsvinden met het Bimini-Vuurkristal, dat vóór 2020 niet geheel functioneel zal zijn.

Hun energieën zullen aan elkaar gekoppeld worden met de Kwantum-Kristallijnen frequentie van de Ascensie en worden verbonden met de energetische patronen van de Gouden Zonneschijf, die de nieuwe blauwdruk vertegenwoordigt, het DNA zogezegd, voor het 144-raster. Het gezamenlijke effect van het kristal-ontwaken, de voltooiing van het 144-raster en de voltooiing van de 12-helix Gouden Zonneschijf zal de aarde voorbereiden op de Ascensie, en de nieuwe planeet van het kristallijnen veld.

De invloed die deze kristallen zullen hebben zullen aanvankelijk vrij subtiel zijn, maar die subtiele kracht zal onmiddellijk herkenbaar zijn voor empathische mensen. De gevolgen zullen een groter gevoel van welzijn zijn, met name binnen de vortexen van Arkansas, het Titicacameer en Bahia, Brazilië.

De eerste fase vertegenwoordigt wijsheid, en de tweede fase zal de healing van Atlantis zijn en de verbinding met het nieuwe Gouden Tijdperk. Er zal een gouden ruit worden gevormd tussen Brazilië, het Titicacameer, Arkansas en Mount Shasta, en in 2020 zal dit een vijfpuntige ster worden die een wereldwijd netwerk zal vormen met alle oneindigheidspunten op de planeet. De ontwakende kristallen, te beginnen in Arkansas, zal de poort openen voor de ontvankelijke dimensie die de terugkeer markeert van de sterrenbroeders. ‘Terugkeer’ is eigenlijk een verkeerde benaming want zij zijn werkelijk nooit weggeweest.

Tenslotte:

De Atlantische Kristallen openen de etherische poort, de dimensionale portalen waardoor de mensheid van koolstof-gebaseerd leven zich kan verbinden met diegenen van bio-plasmisch leven. Jullie moeten begrijpen Meesters, dat jullie in beiden bestaan binnen de multidimensionale parallel. Het is waar! De poort zal opengaan in 2008 in de kristallijnen vortex van Arkansas, en diegenen die zich verbinden met het blauwe kristal zullen mettertijd vreugdevol en makkelijk hun eigen multidimensionaliteit kunnen ervaren.

Geliefden, binnen de energie van de Arkansas-Vortex bevindt zich een kristallijnen energie zoals jullie niet meer hebben ervaren sinds dat Gouden Tijdperk van Atlantis 20.000 jaar geleden. Binnen de kwantum-kristallijnen frequentie kunnen jullie helen wat geheeld moet worden. Binnen deze opkomende energie zullen jullie je kunnen verbinden met een levende kristallijnen kracht die zal helpen met jullie merkabische expansie naar jullie multidimensionale goddelijkheid. Naar het Goddelijke Zelf! Het is waar, Geliefden, en die tijd is NU.

Meesters, het is het einde van het begin! De dromer ontwaakt! Ik ben Metatron, en jullie zijn enorm geliefd!

…en zo is het.

Copyright © 2008 Tyberonn This Tyberonn channel is copy-righted to Earth-Keeper.Com It may be distributed and shared with acknowledgement of author & copyrights. It may not be reprinted without expressed permission. For further queries contact : Tyberonn@Earth-Keeper.com or Tyberonn @hotmail.com

Nederlandse vertaling © 2008 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org). Alle rechten voorbehouden

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

21 gedachten over “Atlantis, doen we het dit keer anders..? (deel 2)

 1. wat ik me elke keer weer afvraag als ik dergelijke artikelen lees is :
  waarom kom ik alleen hoofdzakelijk het woord amerika tegen in dit soort berichten en nooit een bericht over europa of azie of australie of afrika?
  het schijnt wel of alles in de gehele wereld om amerika draait.
  ook komen dergelijke berichten blijkbaar alleen maar bij amerikanen door en nooit bij europeanen of andere landen/continenten?
  of valt mij dat alleen maar op?
  en zie ik dat verkeerd? als ik het verkeerd zie graag met goede argumenten.

 2. @Robth

  ik denk dat er in de usa meer mens en wonen dan in heel westelijk europa samen! de meeste artikelen die WIJ dus lezen zijn of ned. of eng. geschreven. Bovendien zijn er over ons begrip over atlantis veel herleidingen te vinden in alledag. de atlantische oceaan bv is gevestigd tussen de grenzen van canada usa zuid amerika en westelijk gedeelte afrika en van westelijk europa(gr. britt. ned/belg. frankr/port.) Als we spreken over de wisselendewerking van-/ en tussen hier en genezijde, en de atlantis periode en de vele voorgaande beschavingen, en de concentratie van de leylijnen, de vestiging van religie en lodges als vrijmetselarij is het op dit continentale gebied een drukke energieke bedoening….\plus het ongeschreven feitje dat amerika in vele geschriften en oudere kennisculttur als hoofdrolspeler fungeert in de zwarte epos der mensen! ook als voortbrenger van vele valse profeten maar ook als poort tot het kijken door de sluiers der aarde! Misschien dat de ondergang van atlantisch idd gepaard is gegaan met een helse ontploffing van een maansatteliet apparaat en de energetische scherven van de kristallen tot heden nog steeds zorgdragen voor helderheid bij mensen die wonen in deze gebieden….

  mvdg GalliLeon

 3. @GalliLeon: ik kreeg bij het lezen van de 2 delen een behoorlijk gevoel van herkenning..!! En in feite is het proces dat zich nu weer op aarde voltrekt een parallel van destijds..

 4. @Gallileon
  idd er is nu ook een grotere kloof tussen rijk en arm/negatief en positief en lokale bevolking /importbevolkingen in de usa dan ooit tevoren, en dat is al begonnen toen er velen van europa naar de usa gingen om de indianen uit te moorden oh nee dat was niet de opzet, sorry.
  maar als je zo terugkijkt lijkt het er wel op, terwijl momenteel de indianen, volgens de verhalen, die volgens de oude gewoonten (binnen de reservaten) willen leven worden gebruikt als proefdieren voor van alles door dezelfde usa.
  dan denk ik ja je hebt gelijk.
  maar het doet wel zeer om als medemens te zien hoe een ander wordt misbruikt door het zwarte deel van de mensheid en nu bedoel ik niet qua huidskleur.
  ikzelf heb ook wel eens wat zaken die ‘doorkomen’ maar ik ga alleen maar af op de positieve berichten en niet op de negatieve.
  gelukkig zal dit niet lang meer duren, maar wat is lang?
  laten we hopen en ervan uit gaan dat we als positieve mensen het zwarte met gemak aankunnen en op korte termijn zullen overwinnen, want overwinnen als positieven zullen we dat is absoluut zeker hoe goed of de zwarte machten ook hun best doen.
  en de mensen hier in europa en de andere continenten zijn niet zo doordrongen van het zwarte en ofschoon we als bevolking nog grotendeels slapen zal men in de komende deccenia wakkerworden en actie ondernemen om de zwarte weer daar neer te zetten waar ze thuishoren.
  nogmaals de kleuren zijn niet van de huidskleur maar van de energie die men gebruikt.
  ik mag op mijn eigen kleine manier bijdragen aan het bewustworden van de slapende mensen in mijn directe omgeving.
  dit is vaak frustrerend maar wel bevredigend als het lukt.
  bedankt voor je snelle antwoord.

 5. @Robth & guido goedzo;-)

  Ja vele ervaren de snelheid waarmee we de veranderingen doorleven, het gat snel het gaat hard het is veel het is alleen voor hen die hier nu zijn te doen anders waren WIJ er niet! Ik heb persoonlijk nooit blokgevoelens gehad bij atlantis en hun leefwaarden en normen in de hoogtijdagen zijn voor mij als normaan zoals vele dit ervaren… de parralel die guido aanhaalt is bij vele te voelen, de kracht van edelstenen hun energetische waarde is bekend en is heftiger aan t worden weet niet of dat frequentief aan het aarderaster ofzo ligt of door andere activatie…. Zoals the usa AREA51 heeft heeft zij in de Berumuda driehoek een “Area51” onder water vanwege de vele male hoog geconcentreerde energetische waarden in de dieptes en de vele spontane verdwijningen van maronevloten, vliegtuigen en andere schepen en boten… nog niet gesproken over de bizarre woste natuur op de canadese hoogvlaktes waar is geconstateerd dat er maar één manier is om de 100 tal tonnen zware gesteente te verplaatsen en dat is door een tsunami van ongekende grote die alleen door JAJAJA een impact of im-/explosie van meteoren of anderzijds kan worden veroorzaakt! Anders had er nooit zoveel vruchtbare grond etc. etc. ontstaan en die grote rotsen mee worden gevoerd….vele helderhorende/wetende,ziende der aarde kunnen in grote lijnen hun overeenkomsten zien over wat is geweest en waar we staan als mensheid we zitten in een spannende tijd, dat is voelbaar…De positieve wending die wel of niet zal worden genomen zal altijd gepaard gaan met een moeilijk,pijnlijke en negatieve manifestatie…zo is de natuur, zo is de geschiedenis, zo word synchronisiteit gehaald, en komt men uiteindelijk in balans en de scherven weer bij elkaar, is mijn hoofdconclusie he, kunnen natuurlijk geen rechten aan worden verbonden 🙂 🙂 🙂

  mvdg GalliLéon

 6. Wat ik me herinneren kan zijn er oorspronkelijk 13 bermuda’s driehoeken, 1 is weg gelaten en terug gezet naar het systeem van 12.
  Vreemde is dat de meeste van deze driehoeken zich bevinden op het zuidelijke halfrond.
  De bermuda driehoeken zijn energie punten die vrij komen uit de aarde, lijkt verreweg op leylijnen, alleen een stuk heftiger, ze staan in verbindingen met andere dimensies.

 7. @Paul,
  Zo! En van waar komt deze explecite kennis? oorspronkelijk 13 nu 12? die ene is teruggezet naar een systeem van 12? Ik heb hele documentaires gezien maar bermuda driehoeken als zodanig verdeeld die allen in verbinding staan met andere dimensies????? Dat zegt mij niets nameljk?Ik weet alleen dat er een het een uwp betreft (UnderWaterProject) die onder classified valt en dus niets over uitkomt maar wel word onderzocht….Alle info over de bermuda driehoe en haar energieen die blijkbaar heel intens zijn en tevens worden verbonden aan de atlantis periode is welkom….!

  Mvdg GalliLéon

 8. @ GalliLéon

  D’r is heel veel over te vinden, http://users.telenet.be/wouterhagens/biogeometry/detailsgrid_uk.html

  http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/antigravityworldgrid/ciencia_antigravityworldgrid01.htm

  http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/antigravityworldgrid/ciencia_antigravityworldgrid02.htm

  Ik kwam datgene tegen toen ik gecharmeerd werd door het verhaal over de schumann resonantie en de leylijnen, de earth grids zijn helige plaatsen die totaal 62 x op deze planeet voor komen.
  De bermuda triangle is een van de vele driehoeken die gelegen zijn tussen die grid systeem.
  Ik ben er nog volop mee bezig om dat dit een vette kluif is om het uit te zoeken, maar wel heel erg interessant overigens.

 9. Het leest mij een beetje als Ron Hubbart. (een scienfictionschrijver die de grondlegger was van Scientology)

  Vaak zijn dit soort verhalen een moderne versie van oudere bestaande mythologische vertelsels en verhalen. Zoals je bv. het Gilgamesh-epos in een nieuw sciene fictionjasje zou steken) Soms leest het wel vermakelijk, maar ik neem het niet serieus in letterlijke zin. Elke beschaving komt op, kent haar bloeitijd en hoogtepunten en denegreert. Geschiedenis laat niets anders zin. Het is de weg van de natuur zelf.

 10. @selene: nee, want geschiedenis is veelal een eigen hedendaagse interpretatie op het verleden. Maar het patroon van opkomst, bloeitijd en verval zien we ook in deze tijd. Het is een patroon wat zich overal in de natuur herhaalt. Ook onze beschaving zal ooit vergaan en in de herinnering van de toekomst liggen.

  Daarom maak ik me ook nooit zo druk over de maatschappij. De mens denkt hier invloed op te hebben, zowel individueel als collectief, maar ik geloof daar niets van.

  Mythes als Atlantis en de zondvloed verwijzen heel sterk naar herkenbare actuele zaken. Ook deze moderne beschaving lijkt zijn eigen verval in te luiden door menselijke hebzucht. We zien bv. ons eigen kapitalistische systeem ondergaan aan het grote graaien. Uiteindelijk komen andere systemen weer op die de ouderen doen vervangen. Totdat zo’n nieuw systeem zélf zijn houdbaarheidsdatum heeft bereikt en wordt vervangen door diens opvolgers.

 11. @Franciscus
  ook GIJ Brutus! je snapt het niet!
  atlantis bevond zich op een kantelpunt,net zoals wij nu op een kantelpunt zitten.
  WIJ zijn de maatschappij,wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen,maar wij wijzen liever met ons vingertje!

 12. Ik weet niet of dit artikel een beetje past hier, maar ik weet niet waar anders neer te kwakken. En wat vinden jullie hiervan? Had het per abuis op deel I neergekwakt.

  Keluar #5: De Toekomst van de Mensheid – Biologische Robots van de Anunnaki

  Amitakh Stanford, 5 November 2009

  Vele malen heb ik verteld hoe de Annunaki Elite van de Aarde vluchtten. Dit was hun eigen werk. Toen zij van de Aarde vluchtten en zich verscholen, hebben ze zichzelf dom genoeg opgesloten. De Annunaki Elite zijn niet gevangen in de ruimte, maar in plaats daarvan, in hun paniek, zijn ze gevangen geraakt in de tijd.

  In eenvoudige termen, hebben zij zichzelf gevangen gezet in wat het best begrepen kan worden als het “Verleden”. Dit “Verleden”, in termen van ruimte en tijd, is anders dan het chronologische “verleden” dat men veronderstelt waar je naar kunt reizen van en naar deze dimensie. In andere woorden, dit “Verleden” waarin de Annunaki Elite op dit moment verblijven is onbereikbaar vanuit deze dimensie.

  De Annunaki Achterblijvers hebben tevergeefs op Aarde en in de astrale dimensies gewerkt met de gedachte dat de Annunaki Elite op een dag weer terug zou keren vanuit hun tijdreizen en de Atu-waa weer op zouden starten. De Achterblijvers konden de Atu-waa niet meer opstarten omdat de Annunaki Elite een zeer beveiligd en geheim systeem hadden bedacht omdat ze niemand anders vertrouwden. Onmisbare informatie, zoals de “code” voor het opstarten van de Atu-waa was zo geheim gehouden dat niemand van de Achterblijvers daar toegang toe had.

  Ik heb al eerder geschreven over de pogingen van de Annunaki Elite om de Achterblijvers in te prenten hoe de Atu-waa geactiveerd moest worden, maar elke poging van de Elite heeft gefaald. Uiteindelijk, in 2008, is de chronologische tijd afgelopen, en zelfs de Annunaki Elite kunnen nu de Atu-waa niet meer herstarten.

  Ironisch genoeg is de enige op Aarde die toegang had tot de Atu-waa “code” een Attas van het Licht die deze “code”lang geleden bij toeval had ontdekt bij onderzoek van de Annunaki Elite. Deze “code” was als het ware in deze Attas subtielere lichamen “geëtst”. Het proces van het terugwinnen van de “code” zou extreem moeilijk en complex geweest zijn, en elke fout zou leiden tot het verwoesten van de “code”. Dus was het bezit van deze “code” de reden dat deze Attas niet vermoord werd door de Annunaki Achterblijvers.

  De heersende elite op Aarde heeft geen controle over alle geplande gebeurtenissen; zij nemen alleen “opdrachten” aan van de verschillende groepen Annunaki Achterblijvers, die de belangrijke gebeurtenissen achter de schermen controleren. De Achterblijvers beginnen nu te twijfelen aan de verwachtte terugkeer van de Annunaki Elite die hun “hemel” op Aarde zouden stichten, met een strikte hiërarchie, de Elite aan de top, de Achterblijvers daaronder, en de mensen als hun slaven.

  Nu de droom van de Achterblijvers van een Groot Annunaki paradijs op Aarde aan scherven ligt, hebben zij hun zinnen gezet op het accepteren van een alternatieve droom, een verminderd model van het beloofde Grote Paradijs dat de Annunaki Elite hun gegeven zou hebben als zij zichzelf niet opgesloten zouden hebben. Het Mindere Paradijs van de Achterblijvers zou een stap in het grote plan geweest zijn als de Elite teruggekeerd zou zijn. Maar nu, is het Mindere Paradijs het uiterste wat de Achterblijvers kunnen hopen te bereiken.

  Het Mindere Paradijs is al jaren in voorbereiding. Veel van wat vooruitgang lijkt in de beschaving, in de filosofie, religie, wetenschap, technologie enzovoorts is geïntroduceerd door de Achterblijvers om in hun plan van het Mindere Paradijs te passen. Dit plan gaat over de controle, manipulatie en in slavernij brengen van de mensen. Mensen zijn een noodzakelijk deel van het plan om het Mindere Paradijs te bouwen totdat de Achterblijvers totale controle over de Aarde kunnen nemen.

  En nu het Mindere Paradijs dichterbij komt, vegen de Achterblijvers de “ongewensten” van de planeet af. Deze “ongewensten” zijn niet beperkt tot mensen alleen. Vele diersoorten zijn ook het doelwit. Dit wegvagen wordt uitgevoerd met alle middelen, maar veel technieken bestaan uit het programmeren van gedrag in de mensen, en dat maakt het onderliggende programma onzichtbaar voor de massa. Bijvoorbeeld, omdat de Achterblijvers allergisch zijn voor bepaalde hondenrassen zoals terriërs, rottweilers, dobermann pinchers en duitse herders, worden er veel ongelukken met deze rassen erg in het nieuws gebracht om de mensen tegen deze rassen te keren zodat ze uit gaan sterven. Dieren kunnen net als mensen genetisch geprogrammeerd worden om vreemd te gedragen, en dat kan weer gebruikt worden als excuus om deze dieren af te maken. Dit wordt met de genoemde hondenrassen uitgevoerd.

  Mensen worden ook op allerlei manieren uitgedund. De reden is dat de Achterblijvers een “perfect” slavenras van mensen willen. “Perfectie” is voor de Achterblijvers dat zij hun Annunaki bazen perfect dienen. Het uitdunnen van de mensen is begonnen.

  Het belangrijkste doelwit van het uitdunnen door de elite zijn diegenen die moeilijk te controleren zijn en diegenen die nutteloos zijn. Zij horen misschien bij vakbonden, motorclubs, filosofische, politieke of religieuze radicale organisaties, andere militante groepen, etnische en culturele minderheden enzovoorts. Terwijl zij zwart gemaakt worden voor de massa, is hun lidmaatschap van deze groepen toch geen reden voor uitroeiing. Een ding is zeker als de heersende elite de ongewensten gaat uitroeien – als eenmaal de meest weerbaren uitgeroeid zijn, zullen de minder weerbaren direct daarna uitgeroeid worden.

  Bijna alle organisaties die een gevaar voor de Annunaki plannen kunnen vormen zijn zorgvuldig geïnfiltreerd. Alles wat nog in de weg staat van de plannen van de Annunaki voor hun Mindere Paradijs is het uitroeien van de weinige individuen die nog het principe van vrijheid in hun hart dragen. Velen van deze individuen zijn al geïdentificeerd door agenten van de heersende elite, en zij zullen als eerste opgepakt worden.

  Wat vele academici geaccepteerd hebben als menselijke fysiologische evolutie is in werkelijkheid een serie van “ontwerp” veranderingen door de Annunaki wetenschappers die hun ultieme slaven aan het “perfectioneren” zijn. De “perfecte” slaven moeten heel nuttig zijn voor hun meesters, maar nooit een werkelijke bedreiging kunnen vormen voor de Annunaki autoriteiten. Daarom hebben de Annunaki bewust mensen “ontwikkeld” met bepaalde zwakke punten ingebouwd in hun genen om ze op die manier meer controleerbaar te maken.

  De volgende stap voor de menselijke ontwikkeling is het inbrengen van kunstmatig bewustzijn in vele mensen. Als dit bereikt is, dan zal alles wat er overblijft van de hybride mensen slechts hun biologische lichamen zijn, die aangestuurd worden door het door de Annunaki ontworpen kunstmatige bewustzijn. Strikt genomen, is de toekomst van de mensheid om biologische robots te worden voor de Annunaki Achterblijvers.

  Als het kunstmatige bewustzijn in de menselijke lichamen ingebracht wordt, zal het menselijk bewustzijn de lichamen verlaten, met geweld eruit geduwd worden of onderdrukt worden door het ingebrachte kunstmatige bewustzijn. Veel van de lichamen zullen onbewust zijn van deze verandering in bewustzijn, en zij zullen presteren als nooit tevoren, maar als gehoorzame slaven van hun Annunaki meesters.

  Mensen zijn zo gehersenspoeld door het bedrog van de Annunaki dat zij nu geaccepteerd hebben dat de biologische lichaam de ultieme uitdrukking is van hun wezen. Dit bedrog is zo ingesleten dat de meeste wetenschappers zoeken naar “leven” op andere planeten, maar hun definitie van “leven” beperken tot biologisch leven. De aanname dat “als er water is, dan is er leven” is een blokkade in de vooruitgang van het besef van waar de mensheid staat in het grote plaatje. Mensen zijn zo diep bedrogen door de Annunaki leugens dat zij weinig kans hebben om uit de val van de materie te breken.

  Materie was gecreëerd door de Duisternis om de geest te vangen. Als eenmaal de geest gevangen is, dan zet de Duisternis zijn plan in werking om veel illusies te creëren, zoals de illusie van beweging, de illusie van stilstand, de illusie van chronologische tijd, enzovoorts. In de latere fases van het plan van de Duisternis, creëerde het de Annunaki om te dienen als administrateurs, agenten en supervisors van het rijk van de Duisternis.

  Terwijl de Achterblijvers streven naar absolute controle van de Aarde, zullen zij uiteindelijk in staat zijn om hun ware gezicht te laten zien aan de mensen van de Aarde. De Achterblijvers zijn het zat om zichzelf en hun families te verbergen voor de rest van de wereld. Om dit doel te bereiken, hebben de Achterblijvers de mensen geprogrammeerd om hen te accepteren, en ondertussen plannen ze het uitroeien van allerlei groeperingen op de Aarde die de Annunaki zouden weerstaan en bevechten zodra zij zich zouden vertonen.

  In deze huidige en komende fases van het Mindere Paradijs, gebeuren vele dingen, en sommige zijn al heel lang van tevoren gepland. Vaak speelt de heersende elite zowel de rol van de goede als van de slechte partij om de mensen in de war te brengen en te bedriegen. Bijvoorbeeld zijn er agenten van de heersende elite die alle UFO informatie bevechten en in een slecht daglicht zetten, terwijl tegelijkertijd andere agenten verklaren dat deze UFO informatie waar is. En in het midden van deze agenten zijn de ware zoekers die misleid worden door voor- en tegenstanders van het UFO fenomeen. Vele halve waarheden circuleren over Ufo’s.

  Een van de meer prominente UFO “onthullingen” is het Roswell Incident. Terwijl er meerdere echte UFO crashes zijn geweest op Aarde, is het Roswell Incident helemaal geen echte UFO crash. Echte UFO crashes laten geen materiaal achter om verzameld te worden. Het zogenaamde verzamelde materiaal van Roswell, als het al bestaat, is absoluut GEEN UFO materiaal. Getuigen van het Roswell Incident zijn wellicht echt geweest, maar zijn door de heersende elite onderdrukt.

  In Roswell staat een museum dat zogenaamd belangrijke informatie over Ufo’s bevat. Velen zijn naar Roswell gereisd in de hoop daar echte informatie te vinden over Ufo’s. Vele anderen zijn in Roswell gaan wonen en zijn zich niet bewust van het feit dat zij de spelletjes van bedrog van de heersende elite daarmee ondersteunen over de ware aard van de Ufo’s. De algemene atmosfeer in het stadje Roswell is grappen te maken over Ufo’s en aliens.

  Het museum in Roswell heeft blijkbaar een model van een alien, die lijkt op geen enkele andere bekende alien op de planeet. Men krijgt de indruk dat die een zogenaamde Grey is, maar Greys lijken niet op wat daar in de vitrine ligt, of wat er getoond wordt in de zogenaamde documentaires van geborgen lichamen uit het Roswell Incident. In feite lijken de zogenaamde aliens uit het Roswell materiaal veel meer op menselijke kunst aan het werk dan op voorstellingen van buitenaardsen.

  De heersende elite zit uiteraard achter de informatie die vrijgegeven wordt over het Roswell Incident, maar het echte verhaal gaat over andere crash plekken. De heersende elite speelt aan beide kanten; zij hebben altijd al omgekeerde psychologie gebruikt en ontkrachten ook het Roswell verhaal door te beweren dat de vliegende schotel in feite een weerballon was, en lanceren allerlei andere dubieuze theorieën. Zo onderhouden ze ook het Roswell museum, om een air van authenticiteit te scheppen rond de zogenaamde Roswell crash. In andere woorden, de heersende elite heeft zijn eigen redenen voor het zorgvuldig controleren en manipuleren van het Roswell Incident.

  Net als de heersende elite de UFO informatie controleert, zijn ze tegelijkertijd bezig om vele fasen van hun overname plan uit te voeren. Een van de plannen die op dit moment spelen tijdens de zogenaamde recessie zijn de “altijd maar door gaande” wegwerkzaamheden op vele plekken in de wereld. Veel van deze wegwerkzaamheden zijn “versierd” met namen die aangeven dat zij deel uitmaken van een stimuleringsplan. De borden zeggen dingen als “Amerikaans Herstel”, “Washington banenplan”, “Canadees Economisch Plan”, enzovoorts. En dit is hetzelfde in Australië, Europa en andere gebieden.

  Vaak gaan deze werken over bruggen, of wordt een compleet stadscentrum langdurig opgebroken. Meestal wordt er veel gegraven, en staan er veel zware machines aan de kant, waardoor het verkeer zwaar gehinderd wordt. Veel van die werken lijken stil te liggen, en bergen vuil liggen vaak maanden onaangeroerd in de weg. Dit soort projecten gebeuren niet zomaar, ze maken deel uit van een plan. Veel van dit soort projecten lijken volstrekt overbodig, worden uitgevoerd op wegen die al helemaal goed waren. Dit soort wegwerkzaamheden levert veel frustratie op en veroorzaken bijvoorbeeld in Australië een record aantal ongelukken op.

  Vaak zijn dit soort wegwerkzaamheden aanleiding tot uitgebreide omleidingen, slecht voorzien van bewegwijzering, en speciaal ontworpen om bepaalde emotionele reacties te krijgen van de automobilisten die nodig zijn voor een specifieke programmering. Als zodanig maken dit soort doolhoven van omleidingen letterlijk laboratoriumratten van de mensen, dienend in experimenten van de heersende elite. (Dit stukje verhaal heb ik enigszins ingekort – René)

  Terugkomend op de economische recessie, dit is gepland door de Achterblijvers en hun agenten, de heersende elite. Zoals ik al eerder gezegd heb de laatste jaren, zal de recessie van 1930 verbleken bij wat de Annunaki voor ons in petto hebben. Ondanks de zogenaamd stimulerende maatregelen, en de verwarrende boodschappen dat de recessie voorbij zou zijn – oeps – het is nog niet over, en wanhopige pogingen door diegenen die werkelijk proberen deze economische crisis te verhelpen, zal de door de Annunaki geplande depressie al de economische energie opslurpen van diegenen die de overname nog proberen te weerstaan.

  Inderdaad zijn de verschrikkingen die de Annunaki voor mensen gepland hebben ondenkbaar. Maar wat de Duisternis en zijn agenten ook in petto hebben voor deze wereld, iedereen die zijn eigen Vrije Wil vastgehouden heeft zal uiteindelijk geëvacueerd worden naar zijn ware Thuis, om nooit meer lastig gevallen te worden door de Duisternis en zijn verdorven agenten.

  © 2009 Amitakh Stanford

  Het originele engelstalige artikel is te vinden op http://www.flyingbuffaloes7.net

  Posted by Willie | november 13, 2009, 23:57

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.