Advertentie

Het verleden achter je laten..


Kristel is een enthousiaste bezoekster van WantToKnow en heeft het onderstaande artikel gemaakt. Een waardevolle reflectie over de waarde van ons verleden. Heel simpel gezegd zou je kunnen zeggen: ‘Het verleden is er niet voor niks’.  Maar waarom dan al die pogingen van mensen, waaronder ook sommige therapeuten en psychologen om het verleden de rug toe te keren, om volledig in het NU te leven?
Een interessant artikel, met dank aan Kristel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sta eens even stil en luister.

Veranderen = re-actie.
Begrijpen is de actie die tot verandering leidt.

Ik schrijf dit artikel naar aanleiding van het artikel van Bea van Wierst uit Spiegelbeeld (Juni 2004). Er stonden bepaalde zaken in die mij prikkelden om zelf een soort respons te gaan schrijven. En daarom ben ik Bea dan ook enorm dankbaar voor haar artikel!

Ja ik heb dat ook gedaan, maar ben er sterk van teruggekomen. Ik ben nog steeds ‘spiritueel” maar dan op een andere of gegrondere manier om het zo maar te zeggen. Vanuit m’n eigen ervaringen reageerde ik een aantal jaren geleden op dit artikel. Graag wil ik dat proces hier nog eens met jullie delen.

het tijdschrift 'Spiegelbeeld'
het tijdschrift 'Spiegelbeeld'

Niet alles is met het “gouden handje van Healing” te verhelpen of op te lossen, net zo min kun je je verleden vergeten of achter je laten door gerichte keuzes … Sommige mensen verliezen zich echt in spiritualiteit. Zweven noemt men dat ook wel.

 

 

Alles is aan verandering onderhevig, niets in onze wereld blijft hetzelfde en verandering op zich is de enige constante in het Universum lijkt wel. Soms is bepaalde (de als algemeen aangenomen geldende) informatie achterhaald of niet meer coherent. Licht op bepaalde zaken verandert al naar gelang het perspectief en de standplaats.
Bea zet een aantal dingen neer die ik graag vanuit een ‘ander perspectief’ zou willen belichten, temeer omdat het de lezer in de gelegenheid kan stellen om bepaalde sleutels te begrijpen en deze anders te gebruiken. Niet beter dus, maar anders. Mij heeft het althans enorm veel voordeel opgeleverd, wie weet wat het ook voor jou kan doen…

Enjoy and make up your own truth!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 “HET VERLEDEN ACHTER JE LATEN”

Bea schrijft in haar artikel:

“Als je wilt groeien, neem dan nu het besluit, maak de bewuste keuze, om dat wat achter je ligt (het verleden) ook werkelijk achter je te laten. (…)… losmaken van je verleden,…”.

Ik ben het hier eigenlijk niet met haar eens, want voor mij is het verleden een deel van je dat je niet achter kunt laten, nog achter hoéft te laten!

Het geheim zit in de manier waarop je naar je verleden, dit deel-van-jezelf kijkt, en naar de intentie die er mee gepaard gaat. Ik weet dat sommige mensen proberen hun verleden achter zich te laten, door te proberen het te vergeten … om wat voor reden dan ook. Zoals ik het bekijk, vergeet je dan een “deel van Jezelf”… en wel een heel essentieel deel!

De bron van dit gedrag is Angst (afkeer) en het ontbreken van bewustzijn en het onvermogen van assimilatie -niet beseffen dat het kan-. Het is namelijk zo dat wanneer je je verleden ontkent, je in een illusie terechtkomt, in een vicieuze cirkel komt te leven. Je creëert dan een nieuw beeld van jezelf zonder een bepaald (pijnlijk) deel van jouw verleden … Maar verdwijnt hierdoor dat deel van jouw leven? > Nee. Je kan jezelf niet weggooien of achter laten. Het komt altijd naar je terug, want angst is namelijk de elastiek die het met je verbonden houdt.

De capaciteit om je verleden en je angst daaromtrend te assimileren zit in ieder van ons, Op een bewuste manier met je verleden omgaan.

Het is inzien dat hetgeen je meegemaakt hebt een functie heeft en nuttig te gebruiken is, dan hoef je er ook geen angst meer voor te behouden. Angsten creëren een bepaalde lading die ons kunnen verzwaren en belemmeren. je kunt mijns inziens angst niet loslmaken of achter je laten totdat je werkelijk begrijpt waar die angst om draait. Als je bereidt bent daar naar te gaan kijken ben je al een stap verder en ga je eigenlijk juist een verbinding met je verleden aan.

Daarnaast vind ik dat we altijd, ten alle tijden in alle situaties, groeien. Zelfs een betreurde handeling laat ons groeien, laat ons bewegen en geeft een actie, een besluit, een keuze. Ook al lijkt het of iemand steeds in hetzelfde cirkeltje draait, elke keer is het een nieuw cirkeltje dat ms wel veel lijkt op het voorgaande maar toch uniek is en uiteindelijk -vroeg of later- tot een reactie zal leiden.

EEN DETAIL

We kennen allemaal de gedachtes: “Ik ben daar niet goed genoeg voor!” en “Het wordt toch niks!”, etc…

Bea schrijft hierover: “…Het is een negatieve gedachte en een negatieve gewoonte…”.

Inderdaad, vaak worden deze gedachtes als negatief bestempeld, gedachtes die je los moet laten, weggooien, achter laten of moet veranderen. Ik vraag me af: Waarom? Is dat wel zo dat het een NEGATIEVE gedachte is? … Hierover zeg ik ‘Nee’!

Het absolute NU als optelling van toekomst en het intens beleefde verleden.
Het absolute NU als optelling van toekomst en het intens beleefde verleden.

Ik hoor vaak zeggen: “Leef in het Nu.” … Dit is welliswaar een goed bedoeld advies, maar voor de meeste mensen echter maar een half begrepen begrip, en daarbij wordt het toch vaak klakkeloos aangenomen. Ook met dit advies ben ik het daarom niet eens. Zoals mijn docent Frans vroeger altijd zei: “Het is Papegaaienwerk!”.

Het NU is slechts een deel – een detail – van het Geheel. Het Geheel wordt samengesteld door: Verleden ~ Nu ~ Toekomst. Een 3-Eenheid. Gooi je je Verleden weg, of laat je het achter (je) zoals o.a. Bea adviseert dan doe je dat als het ware met je Basis… Je koppelt je los van je vruchtbare grond! Want je verleden is je vruchtbare basis. Eender of jij hem nu bewerkt of niet, dat verandert niets aan de potentie die het heeft.

Kun je alleen leven in het Nu zonder “feet-back” en “back-up” informatie? *vert.: feed-back = voeten-(te)rug! en Back-up = rug-opwaarts!* Dus: Als je enkel in het NU leeft, dan zweef je net zo goed als wanneer je alleen maar in de Toekomst of in het Verleden leeft.
Dan ben je niet “gegrond”, dan kun je je niet voeden met je voeten en via je rug, omdat de 3 delen niet met elkaar verbonden zijn. Je leeft dan in een 3-een(zaam)heid, een 3 gedeeldheid en geen 3-heel-heid… Alles komt neer op een gebrek aan informatie. Daarom zeg ik: deze “Ik ben niet…”-gedachtes ‘ HOEF’ je niet los te laten, hoef je niet achter je te laten, want zij zijn NIET NEGATIEF: ze zijn Vruchtbaar!! Ze vertellen je eigenlijk presies wat je weten moet en waar je mee aan de slag kunt.

“Negatief” bestaat alleen maar als je het vermogen mist om er het vruchtbare van iets in te zien, het potentieel! Wat ik wil zeggen is dat om het geheel te zien en te Zijn, het nodig is om een “panoramische visie” *vert.= een vergezicht naar vele kanten* te hebben met (in)zicht op alle (3) Delen. Met de ‘Voeding’ uit het Verleden, de ‘Zaadkracht/Daadkracht’ of intentie uit het Heden en het ‘Vertrouwen in je Wezen’ of potentie naar de Toekomst. Integratie van deze 3 delen resulteert in een ‘Nieuw Inzicht’ en een ‘Begrijpen’ = Liefde.

Op deze manier kun je tegelijkertijd de aarde, de storm en het oog van de storm zijn, … de rust, de actie en het resultaat.

WEGWIJZER

Even praktisch : De “Ik ben niet goed genoeg”-gedachte is met reden in je verleden geplant om je Eigenwaarde te prikkelen.

Niets gebeurt zomaar. Wat is de reden? Waar komt die gedachte oorspronkelijk vandaan, wat is de bron? Door wie of wat? Allemaal vragen die net zoveel verwarring op kunnen roepen als het oorspronkelijke gedachtenpatroon op zich.

Zie deze gedachte als een gids, als een vriend. Op deze manier loop je er niet meer voor weg.

Nu heb je de Keuze : Wat doe ik met deze wegwijzer/prikkeling, pak je ‘m aan en ga je er mee werken, of niet? Zet je Zaadkracht om in Daadkracht? Is je intentie angst of liefde? … Snap je dat deze “Ik ben niet…”-gedachte nodig is/was om je iets in te laten zien. Een spiegel en een fantastische uitdaging. Deze gedachte is er ter ‘Bekrachtiging’ van jezelf!

Nu besef je dat alles wat op je pad komt, er is om van te leren en te groeien. Dit ‘Weten’ schenkt je vertrouwen en stelt je in staat om Alles met liefde (-volle open armen) te ontvangen. Dus … met de voeten in vruchtbare aarde geworteld, ben ik de intentie om te groeien in het Vertrouwen. Alles is positief in potentie!!!!

SCHADUW

Schaduw is absoluut niet iets om bang voor te zijn, toch roept het bij de meeste mensen enorme weerstand op. Schaduw wordt gekenmerkt door dingen die buiten ons wenselijk bereik liggen, waar we denken geen controle over te hebben, waar zich zaken bevinden die we liever vergeten …

Je verleden is als een schaduw. Het verleden verteld je wie je was, waar je was en op welk punt je dat was in vergelijk met het heden.
Je verleden is als een schaduw. Het verleden verteld je wie je was, waar je was en op welk punt je dat was in vergelijk met het heden.

Je verleden is als een schaduw. Het verleden verteld je wie je was, waar je was en op welk punt je dat was in vergelijk met het heden. Het is een situatiemap.
Je ‘ervaart’ alleen in het duister geen schaduw -Onwetendheid-, vandaar ook dat men zegt “Hij is de weg kwijt” en “Hij tast in het duister” van iemand die totaal niet meer weet wat aan te vangen op verschillende nivo’s in zijn leven. In het licht -in Wetendheid- zie je altijd een schaduw die je vertelt waar je staat want als je jouw schaduw bekijkt, leidt hij je altijd terug naar je voeten, je basis…naar wie jij bent. Het is een plattegrond, een gids, een goede vriend. Iets om trots op te zijn.

Dus, waarom zou je ooit nog bang zijn voor jouw schaduw, voor jou vergeten en soms ook nog steeds pijnlijke stukjes Jij die enkel op jou liggen te wachten, en zelfs in je dromen zenuwachtig aan je deurtje kloppen om eindelijk weer eens gezien te worden, herdacht te worden, begrepen en geliefd te worden. De simpele gedachte “Waar sta ik?” schept al bewustzijn, en een ander perspectief.

PLEISTER

Wat voorts mijn aandacht trok in het artikel “Leven vanuit je innerlijke zelf”, was dat deze tekst die de schrijfster schreef:

“Steeds als je jezelf op een oude, negatieve manier van denken of reageren betrapt, kies je opnieuw voor je nieuwe manier van denken en reageren. Je herhaalt dit zo vaak totdat deze nieuwe manier is ingesleten en past als een oude schoen.”…

Dit voelt voor mij aan als een geforceerde keuze, … want “Betrappen” verwijst naar iets wat niet mag, iets fouts, iets stiekems. Het gaat in mijn gevoel gepaard met een zware energie, evenals “herhalen tot het past als een oude schoen”! Het voelt aan als iets wat Moet … dus geen vrijwillige Vrije Keuze, en geen liefdevolle actie. Het is een keuze omdat je het idee aangenomen hebt dat het een Negatieve manier van denken en reageren is, ipv 1 die je hulp zou kunnen zijn. Dat is jammer. Dat is eigenlijk zelfs een soort ‘brainwashing’.

Wat me te binnen schoot toen ik het stukje tekst van Bea las, was dat het op deze manier niets Wezenlijks verbeterd… je verandert er niet mee dát je een wond hebt. Er wordt alleen een nieuwe, schone, andere pleister opgeplakt! Maar de wond blijft echter bestaan en helaas is deze wond (het verleden, de basis van je denken en reageren) nog steeds hetzelfde : open, pijnlijk en niet begrepen.

Alleen liefdevolle aandacht, -verzorging en -koestering bij de bron van die pijn en gedachtes kan je weer ‘Heel’ maken. In plaats van er van weg te willen kijken/lopen of van het te willen negeren/ontkrachten, zou je het ook een hand kunnen reiken … en ontdekken dat het je zal ondersteunen en zelfs kan en zal ‘bekrachtigen’ …  Het je rijker zal maken. Samen ben je sterker.

SLEUTEL

Een algemene opvatting: “Als je wilt veranderen dan is alles wat je er voor moet doen, is je oude manier die niet bevredigend is, los laten en steeds weer voor een nieuwe manier kiezen.”

Ik zeg hier ook weer uit eigen ervaring “Nee” op! De “oude manier” is je sleutel die je nodig hebt om verder te komen. Je kan deze sleutel niet zomaar weggooien en een nieuwe pakken! De magie van de oude sleutel wordt geactiveerd op het moment dat je deze sleutel leert ‘begrijpen’ en je je bewust wordt ‘waarom’ deze oude manier in je bezit is … Dus een Oude Manier heeft altijd de potentie van bevrediging, groei en bevrijding.

De magie van de oude sleutel wordt geactiveerd op het moment dat je deze sleutel leert 'begrijpen'.
De magie van de oude sleutel wordt geactiveerd op het moment dat je deze sleutel leert 'begrijpen'.

Je kan niets zomaar “los laten”, want het is een deel van je essentie wat je wegstuurt, wat overigens altijd weer terug zal komen tot je zijn bedoeling snapt. In het nieuwe wat je kiest zal altijd (na verloop van tijd) de weggestuurde essentie terugkomen, hetzij in een ander jasje… tot het moment van omarming en (H)erkenning. Snap je ?

Wanneer je de Oude Manier begrijpt, wanneer je de les verstaat die hij je steeds weer voorhield, kun je hem dankbaar zijn en hem Lief hebben. Dan is er geen reden meer tot wegsturen. Je bent dan in staat om deze Oude Manier als een vriend/gids te zien die je geholpen heeft om verder te komen. Op dat moment versmelt dit deel van je essentie door kernreactie van liefdesenergie met je Wezen. Dan pas kun je waarlijk zeggen : ” Ik ben gegroeid!”

Een nieuwe sleutel past pas op een slot die achter de deur ligt waar je oude sleutel (je oude manier) op past.

Hierbij wil ik wel aangeven dat alles een tijd van rijping heeft, en dat het geen zin heeft om dingen geforceerd te doen … op welke manier dan ook. Respect voor JeZelf en voor het Proces op zich is heel belangrijk. Soms is het gewoon nodig om even een nieuwe andere keuze te maken, en zo even afstand te kunnen nemen van bepaalde zaken die anders te dichtbij komen. Soms is het nodig om even te kunnen zeggen “Nu niet, maar ik kom dadelijk of straks bij je terug” …

Parkeren. Het is een actie die je doet uit veiligheidsaspect en is een tijdelijke tussenfase maar nooit een oplossing. Je geeft iets niet op, je loopt niet weg, je houd jezelf niet voor de gek, je gooit het niet weg, … maar creëert alleen even heel bewust de benodigde ruimte waarin je net even weer op adem kunt komen of net iets sterker in je voeten kunt gaan staan.

Hierin kan uiteindelijk een vertrouwensband en een soort van symbiose ontstaan tussen je bewuste zelf en je onderbewuste zelf waarin Het weet dat je er ook echt op terug zult komen en je verantwoording zult nemen, niet omdat het moet maar omdat je graag wilt.

Sommige processen gedragen zich als natuurlijke gasbellen, ontstaan door compressie van diep weggestopte stukjes die uiteindelijk weer aan de oppervlakte zullen komen. Dus als je kiest, kies dan bewust … kies niet met oogkleppen op, maar met een totaalzicht op je geheel.

ONZE ESSENTIE

Je kunt pas HEEL worden als je alle Delen samenvoegt, accepteert, begrijpt en integreert … dan pas komen we tot onze Essentie: Het hele spectrum, in liefdevolle symbiose en co-existentie, van het ALLER-LAAGSTE tot en met het ALLER-HOOGSTE !!! Dit is het spectrum waarin we ZIJN. We ZIJN het Verleden, tegelijk met het Heden (Nu) en de Toekomst. Wij zijn in essentie Alles-Wat-Is.
Wij zijn de sleutel en het raadsel, wij zijn de wonde en de zalf of de pijn en de verlossing, de vrije ruimte alsook het opgeslotene, de leraar en de leerling, de (zich) verlorene als de (zich) verlichte, …

Onze queeste op Aarde is te ontdekken dat we AL-ZIJN… en dit met anderen te delen. Gun jezelf het mooiste kado wat er bestaat, en dat is vertrouwen en aandacht. Leer in alles het veilige van de potentie te zien en de mogenlijkheid tot groei. neem jezelf aan de hand en bewandel het leven zoals het zich ontwikkelt. 

Deel je passie met anderen…en leef fijn met jeZelf .

Veel liefs, Kristel

124 gedachten over “Het verleden achter je laten..

 1. Ontroerd geraakt warm geworden door de ingeboren trouw van een klare echte vrouw…

  Ooh dus Franciscus is van de Nweeh&ooh?!
  Ooh zeg dat dan meteen!
  Is dat een fijne club?
  Madonna is toch opper priesteres van die muziek vereniging?
  Een hoop Kabaal om niets, lucifertje afstrijken en er zij licht.
  Toch doet dit licht onbehoorlijk zeer aan de toch al gort droge ogen die het niet zo nauw nemen met de Waarheid.
  Hoe weet ik Nu van mezelf of ik ook van de Nwee&hooh ben zonder dat ik het zelf weet?
  Als het zo nijdig kan zijn als met de regel van de maat op deze zilveren draad.
  De Piramides van Maslov en Namastubatie vliegen me om de oren.
  Alleen de insiders mogen instant bevredigd worden met de voorgeschreven mantra’s in de hand.
  Pijpen krullend en tenen trekkend hard bonken met m’n gezalfde hoofd tegen de klaagmuur?
  Ben ik dan Nu toch eindelijk Eén van Hun?! Ik Wil Niet; is dit de oorsprong van het begin van de Nweeh ach&ooh?
  Ik wil Nu meteen onder de grond zonder verplicht lidmaatschap van de godvruchtigen, de luidruchtige bombasten, de arrogante kwasten.
  Als je aardig bent van jezelf Nou dan hoef je helemaal niet Aardig te doen.
  Dan ben je Aardig van jezelf en dat is al kwetsbaar moeilijk genoeg.
  Het duiveltje in jezelf is er precies op het moment dat jij jezelf heilig verklaard hebt.
  Ik wil helemaal niet deugen want ik weet waar dat naar toe leidt.
  Witte voetjes zijn voor de Pauw auw Us.
  De Pauw waar nog zoveel boekjes over open gedaan moeten worden.
  Niet een paar boekjes; neeeeh de hele bibliotheek van Alexandrië ligt diep in de grond verscholen onder het Vatican.
  Aanbid de Slang en laat U wederom een Nieuw ontworpen gelegenheidsgodsdienst in de maag splitsen.
  Een Nieuwe Orde in een Nieuw Tijdperk daar hoort een Nieuwe Godsdienst bij.
  Er is geen mens de afgelopen twee duizend jaar die zelf iets bedacht of ontworpen heeft, dat wordt al jaren Voor Ons gedaan.
  En de echte Mork en Mindy control van out of space is dat we moeten denken dat we het zelf bedacht en ontdekt hebben.
  De Punkers van vroeger dachten ook oppositie van de Paus te zijn.
  Dit terwijl elke grote beweging bedacht is door de grote centrale Bee HIves computer; ja ook jezus jah.
  Bewierroken van concepten is als het doden van mensen.
  Onder weg naar morgen temidden van een eeuwig durende kruistocht.
  Op de punt van de driehoek is het pijnlijk vertoeven.
  Al is de mond wijd open van Devotie, dan nog doet het zeer bij een harde landing op je gatje, autsch, niet te hard hoor dokter.
  Irritaties over en weer, geef maar door dat ijzeren geweer. Debiet of ik schiet show. Jehovah is back in de stad.
  Met de voet tussen de deur scoren voor je incrowd achterban met in cognito in petto een betonnen façade voor je gevisiteerde medemens.
  Het systeem heeft voorrang en de mens als sluitpost aan de verkeerde kant van de witte haaientanden.
  Paulus Franciscus Pius de Tweede; Purple Rain zong die ouwe Prins formerly known als Tafkapje.
  De Symbolen van het Serpent vliegen je om de oren zonder dat je het je ooit bewust was.
  Nichten roze Rosetta; geheime taal op een steen; wetenschappelijk ontcijferd maar zelden begrepen.
  Ook in de Nieuwe Godsdienst midden in de Crash; meester meester juf juf hij deed het; hij zij uppiewuppie tegen mij; welles nietus fransjekus pius paulus en de wouten van Nout; rare jongens die romeinen.
  Ze aanbidden de Hoge Priesteres van Centraal Egypte behalve als het even tegen zit.
  Helemaal tegen de afspraken van het reisbureau is hare eigenwijze doorluchtigheid op de vleugels van de geest al lang zelf op reis gegaan.
  Ze stond al meerdere dagen op de stoep bij verschillende mensen in Knorrelborrelknutterveen.
  Iedereen was druk aan het bazelen op z’n eigen bavianen rots.
  Ergens daarginds in Bazel, weet juh daar waar de bazen van de baas de baas zijn; daar in Bazel nou daar is het Gebazel niet van de lucht.
  Dat is niet bestemd voor de gebroken potten oortjes van snelle jeroen & jantina van de nieuwspoort in de haag van Bush, Bos, Balk & Barroso.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Dur%C3%A3o_Barroso.jpg
  En dat vinden we met z’n allen zo Normaal jaah jaah en daarom zingen wij blij.
  De heilige missie was in volle voorbereiding en de met sneren bezoedelde deuren zaten potdicht.
  Niemand was van zins om de deur van hun eigen huisje als heilig te beschouwen.
  Honderd Duizend liter kerozine moet er eerst ritueel verbrand worden, met dezelfde corporatieve maatschappij die met graagte de voormalige bezetter aan een vierkant veilig vakantie huisje hielp op het zuidelijk halfrond van een ander ver continent. De documenten liggen op tafel maar het gesprek van de dag gaat hier niet over, dat is een gepasseerd station nog voor het station bereikt is, eerst wisten hun het niet, toen wisten wij het niet en Nu weten we schijnbaar ineens alles en hoeft het ineens niet meer.
  Dan pas kom je ergens aan. Je eigen Dorp is als een virtuele elektronische postbus. Er is niet werkelijk meer iemand thuis. Daar ga je je ook naar gedragen; als je niet werkelijk meer bestaat; daar waar je vroeger wel zelf woonde. Nou dan doet het er niet meer toe wat voor act je ophangt aan het grote Kwaad of het grote Goed.
  Na verschillende dagen tevergeefs aangeklopt te hebben op een kille koude stoep houdt de HOoohge Priesteres van Knutterborkerplotjeveen het voorlopig weer even voor gezien. Zelfs voor een doorluchtig iemand is een hardnekkige vastzittende verkoudheid geen pretje. De terugreis naar de heilige piramiden heeft ook geen haast meer want voordat je het weet kom je weer diezelfde mensen tegen. Altijd weer diezelfde mensen die nog steeds niet snappen dat de aarde rond is, hoe ver je ook reist je blijft altijd in dat zelfde benauwde cirkeltje, oneindig groot zitten wezen in een te klein gemaakt wereldje. Op Urk weten ze daar alles van; dat leidt tot scheve ogen en Namastubatie achter de zwarte gordijnen in het geniep nagewezen door de wijzende wijzen; kijk daar gaat die ketter met z’n grote mond; we gaan hem opwachten op de hoek van de steeg en dan zullen we wel zorgen dat ie voor altijd de Waarheid zal spreken; slikken of stikken net zoals wij dat altijd moeten hebben doen van onze Ouderlingen. Psssst kijk zie hem eens gaan, we zullen hem leren; daaaar hebben wij zo onze traditionele technieken voor; nog nooit hebben die gefaald; het Nieuwe Systeem moet in stand blijven weet juh Peace Man V. De Fanaten der Kaninefaten kunnen gaan balen als je niet meteen in het gelid loopt; dan zijn het rare Kanibalen; ze eten net zo makkelijk hun eigen mensen op net zoals het bloed van Jezus gedronken moet worden volgens hun ouderlingen; dit was een geintje van de Nweeh&ooh; wie laat de volgelingen nou het bloed drinken van hun eigen gezalfde Leider? Dan zijn het vast niet erg wakkere volgelingen; de ultieme slaap test; de kinder Crash waar de grootste treiteraar de dienst uit maakt, net zoals het vroeger was. Neeh maar pesten dat maakt je weerbaar zegt de pedagogisch didactische part time begeleidster. Zonder pesten houdt de Juf geen tijd meer over voor zichzelf. Zo houden ze zichzelf vanzelf in stand in dat kleine benauwde slecht geventileerde vierkante lokaaltje aan de haven. Daar blijf je uit eigen vrije wil toch niet dagen weken maanden jaren achtereen in zitten? Daar leer je toch om weg te Moeten? Als je weg gaat dan pas kun je iemand wezen. Altijd onder weg naar morgen; naar de dag dat ik vrij reizen mag. Liever vrij lachen en huilen bij een primitief kampvuur dan heilig zitten wezen bij een zwarte stenen vierkante Merkaba die toegang geeft aan alle oude geheimen die wederom tot onderdrukking en verongelijktheid zullen leiden als wij zelf weigeren te veranderen.

  Marcia Schafer at the Project Camelot Aware and Aware Conference, Sept 2009
  http://www.youtube.com/watch?v=bxJ-sC90Tjc

  Look at her Bright Brilliant Crystalline Eyes and you will be Silent for ever in a moment of shock and awe
  Volgens Marcia heb je grofweg drie typen mensen en weet wat je met ze doet en wanneer.
  Volgens Marcia zijn we niet alleen op de wereld in een klein groepje adepten maar met z’n allen.
  Weet wat je doet en hoe je het doet met z’n allen.
  Op het scherpst van de snede precies op het randje daar kantelt het kwartje.
  Geen tijd meer om wel of niet half gedrogeerd de popie jopie uit te hangen in een trendy elite café.
  Hoogste tijd om iedereen te bereiken, jaah vooral de fundamentalisten hebben onze hoogste wijsheid hard nodig; de geprogrammeerde gelovigen daar gaat de wereld aan ten onder zoals altijd.
  De gelovigen die hun mindere Mind hebben laten spiritualiseren door de blauwe spiritus met die overbekende weeë zoete lucht.
  Als je wat wil weten neem je de rode pil, als je spiritus wil neem de blauwe maar pas op voor diegenen met de aansteker in de hand.
  1 vonkje en je bent de petro pineut, eigen schuld dikke bult; goed nadenken is niet onmisbaar en het is niet vanzelfsprekend; niemand kan perfect nadenken; nadenken is imperfect; de gaten in je eigen gedachten verhullen de waarheden; gaten lezen in je brein dat is hogere kunst; ga er van uit dat je niet goed kan nadenken dat kom je het dichtst bij een waarheid; we hebben geleerd dat we kunnen nadenken; we zijn er zelfs van overtuigd geraakt dat we kunnen nadenken; dat is heel vreemd want bij een paar simpele gedachten is meteen duidelijk dat elke gedachte een vorm is van niet kunnen nadenken; de denker weet dat; de gedrogeerde blijft denken dat ie kan denken; het denken is futiel en onbeduidend van zichzelf en toch is het een onmisbaar instrument dat nodig is om zichzelf bloot te kunnen leggen; de slang die in z’n staart bijt weet dat het tijd is voor drogering; aan het einde van de cirkel vormige cognitieve denk reis is je mond zo gort droog dat bier het enige juiste antwoord lijkt en is; maar alleen aan het einde van een lange reis; niet aan het begin van geen enkele reis; dan blijft de kop van het serpent een eigen leven leiden zodat de slang zichzelf niet meer kan bevrijden van zichzelf en dus zichzelf voor Waar aanneemt en dus serieus is op grond van inherente stupiditeit die wij noemen Wjsheid in de naam van Wederom een Nieuwe Godsdienst in een Nieuwe Wereld in een Nieuwe Tijdperk.
  Yesz We Can (omgedraaid Thank You Satan)

  Obama – Yes We Can = Thank You Satan
  http://www.youtube.com/watch?v=jqALdkTArqs

  Jaah ik moet het toegeven, ergens had ik altijd graag dominee willen worden, maar ik ben er nog steeds niet uit voor welke god ik ga prediken

 2. @Krispy: ik raak niet zo snel beschadigt hoor. Paul laat echter duidelijk in zijn reacties doorschemeren een bepaalde angst te hebben. (zie Paul’s vorige citaten over zijn angst gevangen te worden gezet in andermans denkbeelden) Dan is het een hele normale reactie dat mensen dan om zich heen gaan ‘schelden’. (vecht-vluchtmodus)

  Overigens is Pauls angst naar mijn geschrevene toe ongegrond hoor. Ik ben allesbehalve hier om iemand voor mijn eigen denkbeelden te bekeren. Ik daag deelnemers wel voortdurend uit om de andere kant van een onderwerp te zien. (zo deponeer ik in een andere topic momenteel de stelling of buitenaardsen echt zijn of juist een product van het menselijke onbewuste) Punt blijft dat het juist dit soort onderwerpen zijn, die zich hier heel goed voor lenen en juist zelfreflecterend kunnen werken. (indien men maar durft open te staan met wat de ander heeft te vertellen) Angst voor het onbekende zit immers in de aard van de mens en is vaak de onderliggende oorzaak voor vele conflicten. Mensen kunnen zich bedreigt voelen wanneer ze het idee hebben dat er gezaagd wordt aan het totaal van hun eigen opvattingen. We zien dit verschijnsel overigens bij iedereen optreden, of we nu spreken over de spiritueel gelovige of de scepticus.

 3. @ Hyper
  …lol… Je was weer goed aan de typ hoor Hyp 😀 !!!
  Tis af en toe net een japanse puzel jou zinnen maar uiteindelijk kan ik er wel uithalen wat je bedoelt en probeerd duidelijk te maken.
  Je bent een bijzonder persoon met een nog bijzonderdere manier van zich uiten en verwoorden … Je moet zeker van creatieve huize komen om jou te doorgronden, en gelukkig doe ik dat hahahaha.

  @ Franciscus
  Gelukkig hebben we allemaal onze angsten en onzekerheden, en verschillen we daarin niet van elkaar.
  Dankzij de laatste jaren ben ik veel gaan begrijpen van hoe (veiligheid, bedreiging, vecht-vlucht) patronen en andere schema’s (G-schema’s) werken binnen de psyche van mensen. Ik heb enkele zeer verhelderende en leerzame modules gevolgt binnen de ggz-hulp. “Alternatief” en “regulier” gaan wel degenlijk door 1 deur en kunnen elkaar goed aanvullen.
  Zagen, sjorren, duwen en trekken aan persoonlijke denkwijzes waaraan we veiligheid en houvast ervaren is niet altijd even leuk, maar kan zeker heel leerzaam zijn mits het op een wijze gaat die binnen bepaalde parameters zitten want anders gaan de deuren op slot en ontstaan er weer middeleeuwse versterkte forten … Groei ontstaat vooral vanuit veiligheid.
  Als een uitdaging niet als aanval gezien word dan kan die zeker verruimend en reflecterend werken.

 4. Fanciscus je gaat maar door hè. Paul is wel de laatste die totaal geen angsten heeft of mee leeft…LOL dit benoem ik nu ook tot een oordeel te uiten, terwijl je hem niet eens kent. Zo heb ik ook zeker geen angst. Hetgeen wat er allemaal gaande is juist machtig mooi, moet je daar angsten voor hebben of creëren die er niet zijn. Wellicht zit die angst wel diep in jezelf verborgen.

 5. Moos: voel je toch niet zo persoonlijk aangevallen man! En als je het dan zo goed weet, over jezelf en Paul, hoe moet een ander dat dan weten? Enz.

  Overigens: hoe weet je nou dat je geen angst meer hebt..?? Vind ik een waanzinnig knappe conclusie over jezelf en over een ander..?
  Het doet me denken aan de opmerking van mensen die gestopt zijn met roken en dit overal en tegen iedereen roepen. Totdat iemand ze toedicht:
  “je bent pas écht met roken gestopt, als je er niet meer over ouwehoert of er alleen over spreekt als er door een ander naar gevraagd wordt”…!

 6. Het worden doldwaze weken hier op WantToKnow, geen lage prijzen maar een paar weken van ontladingen en de trollen hier achterlatend.

  Dan kan men hier lekker verder door pruttelen en verder gaar koken als een groen Hollands-Winter potje soep met grote kluif.

  http://www.youtube.com/watch?v=qdTUpbx6kGM&feature=player_embedded

  &

  http://www.youtube.com/watch?v=vtaJ8irDnzg&feature=player_embedded

  +

  http://www.youtube.com/watch?v=pAH4klqLTXg

  Zo ik heb de spiegel weg gehaald en kan het verleden wat hier gaande geweest is makkelijk los laten, met dank aan: David Icke…

  “Human race get off from your knees!” 😉

 7. @ Paul

  Trollen komen voor in sprookjes en enge verhalen joh 😉 we leven hier in een echte-mensen-wereld-willenweten-site

  Soep gaat er bij mij altijd in !!! 😀

  2e link : Schitterende foto’s en plaatjes !!!!
  3e link : die was bang geworden want die doetet-nou-ni-meer …lol…

 8. @paul; Dan is het van belang je niet al teveel te laten trollen. (ha,ha grappig plaatje op die wikipedia-link) Er bestaan altijd twee partijen. Indien men zich bij voorbaat een slachtofferrol aanmeet blijf je mijnsinziens zoiets in stand houden. Wat is trollen of getrolt worden? En wanneer voelt iemand zich getrolt?

  Er is overigens niets mis met een gezonde dosis angst. Mits het maar niet de overhand neemt. Angst is een krachtig middel tot zelfreflectie, maar natuurlijk minder leuk. De grootste zegeningen en de beste inzichten komen vaak voorafgaand voort uit het diepste lijden.

 9. Mag je mij toch eens uit leggen waar ik angst voor zou moeten hebben ?

  Ooit wel eens gehoord van een ‘koene’ persoon, die voor bloed en vaderland zijn wezen verdedigt ?

 10. Dank je Guido, maar als de les van de angst voorbij is het het grote loslaten is begonnen dan is er helemaal geen angst meer.
  Geen angst = ‘keep the vampiers from your door’
  Zal er een blik opwerpen…

 11. angst creeert de mens zelf. door het zowel van de positieve kant als van de negatieve kant te bekijken, blijf ik op de midden lijn staan en zie het zowel positief als negatief, en is de angst weg, waar zsou men nu werkelijk bang voor moeten zijn. Hetz ij hoeft angst ook zeker niet in elk mens te zitten, hoe meer je ermee bezig bent hoe angstiger men zal worden, dus blijf ik vooral neutraal in het midden staan in het NU en is de angst zogezegd veel minder gereeerd tot zelfs weg

 12. @ guido het gedicht van tuinman en de dood, hoeft men toch geen angst voor te hebben, ik vind het persoonlijk een beetje een flauw gedicht en moet ik er eigenlijk om lachen

 13. Griepvaccins JA / NEE
  13 oktober 2009
  Geachte landgenoot,
  De komende H1N1-griepvaccinaties
  zijn (nog) vrijwillig.
  Voordat u kiest om die bij u te laten inspuiten:
  Kent u de gevaarlijke inhoud van
  deze experimentele vaccins?
  Weet u wat voor schade die stoffen
  in uw lichaam kunnen aanrichten?
  • MF59, AS04 (squaleen)
  → autoimmuunziekten, MS, lupus
  • aluminiumverbindingen
  → Alzheimer, ADHD
  • kwik (Thimerosal)
  → hersenschade, autisme
  • formaldehyde
  → kanker
  • polysorbaat 80
  → onvruchtbaarheid
  • neomycine
  → allergieën
  Nu u dit weet,
  laat u zich vaccineren
  met deze niet geteste, experimentele vaccins?
  Ja / Nee
  Voor meer informatie en referenties: http://www.verontrustemoeders.nl

 14. @ Guido

  Je bedoelde dit gedicht ?

  http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Poem-Eijck.html

  Ah ik heb geen angst voor de dood, de dood is mij eerbaar omdat ik al zo vaak in de dood zijn ogen heb mogen kijken, de dood is mijn vriend die ik al vaker heb ontmoet in eerdere incarnaties, op het gene dat het leven verder gaat en dat we onsterfelijk zijn, is geheel normaal.
  Dood gaan doen we elke nacht als we in een zeer diepe slaap belanden, dood gaan is ook de bewuste uitredingen die plaats vinden waardoor het lichaam onbeweegbaar wordt en waar bij de geest los komt.

  Vind dat degene die mij angst wil opleggen maar ook eens met een bewijs voering mag komen waarom ik welke angsten heb, misschien is het de zijne voor angsten die ik reeds al niet meer heb.

 15. Ai, waarom geloof ik dan toch steeds het omgekeerde? Loslaten vind ik zelf een wat dubieus begrip. Inzicht en transformatie vind ik helderder. Boosheid en angst laat je immers niet eventjes zomaar los. Dat is eerder een vorm van vluchtgedrag. De mens is als totaliteit zo ongelooflijk ingewikkeld dat het een arrogantie betreft indien mensen het idee koesteren al hun emoties onder controle te hebben. Je ziet eerder dat mensen dan hun eigen anstige gevoelens wegstoppen in een eigenbedacht reservoir met een groot slot erop. Daarom heeft heeft mens binnen een waakbewustzijn het onbewuste nodig om al die indrukken en gedachten te kunnen filteren of om op te slaan. Maar zoiets betekent nog niet dat iets is losgelaten. Via dromen kunnen deze indrukken en gevoelens zich nogmaals aandienen en in ergere gevallen via vormen van psycho-somatische stress. (denk bv. aan een post-traumatische syndroom)

  Moet je altijd gedwongen loslaten? Nee, alleen indien er iemand zélf aan toe is. Mijnsinziens mag een buitenstaander slechts een begeleidende functie aanbieden en is het volkomen zinloos (en zelfs schadelijk) een dergelijk pad tot inzicht of transformatie voor een ander over te nemen.

 16. Angst om pijn gedaan te worden, angst om alleen te zijn/te blijven, angst voor een te-hard-rijden-bon, angst voor de nano-bots of de griepepidemie, angst om onze vrije keuze ontnomen te worden, angst voor bepaalde dieren, angst voor hoogtes, angst voor kritiek, angst voor lagere trillingen en frequenties, angst voor te vliegen, angst om de controle te verliezen, nachtmerries, bang voor een spuit/naald of de tandarts, etc etc …

  Andere synoniemen en woorden voor anst zijn:
  – bezorgtheid – ongemakkelijkheid – gruwel – verontrusting – schrik – nervositeit – paniek – gespannenheid – schok – overweldigt worden – vrees – ontzetting – hysterie – opgejaagdheid – geprikkeldheid – etc

  Lichamelijke signalen bij angst:
  Zweten of transpireren, beven trillen of huiveren, anders ademhalen, verkramping van spieren, diaree of overgeven, koude rillingen, haar dat rechtop gaat staan, je zenuwachtig schrikachtig of geaggiteerd voelen, knoop of steen in je maag hebben, verstijving of bevriezing … geen woord meer uit kunnen brengen, etc ..

  Gevoelens als angst, boosheid en verdriet liggen vaak heel dicht bij elkaar.
  Iedereen kent angst, boosheid en verdriet in zijn leven, het zijn functionele emoties die op bepaalde momenten de juiste actie opleveren, bvb je hebt ergens een slecht gevoel en uit primaire actie willen we (ont)vluchten .. dit word ingegeven door een deelvorm van angst.
  Het feit dat sommige mensen heel bewust met bepaalde emoties om kunnen gaan maakt nog niet dat de basis en het functioneringskader van die emotie daarmee geëlimineerd worden. Op subtiele wijze blijven de type-emoties altijd aanwezig en functioneel.
  Het feit dat je een gevaarlijke situatie gewaar word komt voort uit de basisfunctionaliteit van angstgevoelens, de volgende stap “hoe reageer ik op die gewaarwording” hangt af van je capaciteiten om inzichtelijk te kunnen reageren of juist niet waardoor angst kan vermeerderen (de controle verliezen) of juist kan wegzakken (de controle behouden).
  Feit is dat iedereen deze typerende basisbeginselemoties heeft.

  Sommige mensen kunnen zich ook heel goed wijsmaken dat een bepaalde type emotie niet (meer)bestaat.
  Sommige mensen staan zo los van bepaalde zaken dat bepaalde emoties hun niet meer bereiken (of berijken). Je kunt dan een buddha worden of een psychische patient.

 17. mmmh het gaat erom of je ook wel in dei werkelijkheid van angst gevangen wil komen te zitten, als heel veel mensen leven in depressie en of het uitgillen van de stress, wil niet zeggen dat iedereen dan gelijk ook in die nagst functioneel moet zijn.
  De een springt zomaar met bungie jumpen van de brug af de ander moet daar niet aandenken, zelfde als je het heerlijk vind om met dik 340 km in je Farrari over de snelweg heen te scheuren, de ander wordt al wagenziek bij het rijden in een fiatje 500.
  Iedereen is verschillend, neimand kan je generaliseren en opleggen wat deangst van de ander zou kunnen zijn.
  Als iemand een angst heeft is de keuze beter op zijn plaats om hem of haar te benaderen waaom diegene die of die angst heeft om te zien of die persoon zich open zet om juist over die angst heen te gaan.
  Angst is gekoppeld aan mensen die niet durven, zich te verstopen aan de realiteit van het leven en dingen die men niet los kan koppelen aan feiten die ze vast houden welke in het verleden zich hebben opgestapeld.
  Natuurlijk kan je dat soort angst problemen, fobieen ook inlossen om over je angst heen te komen, het opnieuw ervaren van je FEAR factor.
  Door het opnieuw te ondergaan kan je dan het probleem van dat soort angst los laten, hoogte vrees terwijl je op een hoge toren staat ? de angst om te vallen ? bang voor spinnen, bang voor kleine ruimtes, voor enge boze mensen ?
  Iedereen is bang maar niet iedereen heeft dezelfde angsten.
  Tis de durf en lef je ook moet hebben om in het leven te staan.
  We kunnen dan wel de hele tijd gaan lopen te wikken en te wegen waar de problemen liggen bij de ander en wat er aan zou moeten veranderen, we kunnen ook eens naar elkaar kijken en op de positieve elkaar gaan belichten, anders worden we allemaal zo zuur er van, zie liever iedereen met een vrolijk noot de deugden der het leven naar elkaar toespelen om met elkaar alle angsten op te lossen en in te vullen.

  Tijd voor de Poleshift en een hoger stukje bewustwording van uit het hart.

 18. De “oude manier” is een kind-overtuiging (=deel v/d ziel) bevroren in de tijd, een uiting van verontwaardiging doordat dit gevoel gekwtetst werd.

  De “oude manier” is de gift, is een deel van de ziel.
  Ga ernaar toe (met het bewustzijn) en omhul het met gevoel van liefde en compassie. Erken het en laat het er gewoon zijn.

  Dat zorgt dat je “de gift” terug neemt naar het heden.

  Ik denk dat pas en uitsluitend pas als je al je schaduwdelen terug hebt genomen je een heel bewustzijn hebt.

  Ook is mogelijk dat erg veel bewustzijn (ziel) door kwetsing afwezig is en dan wordt het terug nemen lastig. Sjamanen gebruiken daar enthogenen voor.

  Pamela Kribbe:
  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/mensen/gevoelens-en-emoties-je-meesters-en-je-kinderen/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.