Advertentie

Het verleden achter je laten..


Kristel is een enthousiaste bezoekster van WantToKnow en heeft het onderstaande artikel gemaakt. Een waardevolle reflectie over de waarde van ons verleden. Heel simpel gezegd zou je kunnen zeggen: ‘Het verleden is er niet voor niks’.  Maar waarom dan al die pogingen van mensen, waaronder ook sommige therapeuten en psychologen om het verleden de rug toe te keren, om volledig in het NU te leven?
Een interessant artikel, met dank aan Kristel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sta eens even stil en luister.

Veranderen = re-actie.
Begrijpen is de actie die tot verandering leidt.

Ik schrijf dit artikel naar aanleiding van het artikel van Bea van Wierst uit Spiegelbeeld (Juni 2004). Er stonden bepaalde zaken in die mij prikkelden om zelf een soort respons te gaan schrijven. En daarom ben ik Bea dan ook enorm dankbaar voor haar artikel!

Ja ik heb dat ook gedaan, maar ben er sterk van teruggekomen. Ik ben nog steeds ‘spiritueel” maar dan op een andere of gegrondere manier om het zo maar te zeggen. Vanuit m’n eigen ervaringen reageerde ik een aantal jaren geleden op dit artikel. Graag wil ik dat proces hier nog eens met jullie delen.

het tijdschrift 'Spiegelbeeld'
het tijdschrift 'Spiegelbeeld'

Niet alles is met het “gouden handje van Healing” te verhelpen of op te lossen, net zo min kun je je verleden vergeten of achter je laten door gerichte keuzes … Sommige mensen verliezen zich echt in spiritualiteit. Zweven noemt men dat ook wel.

 

 

Alles is aan verandering onderhevig, niets in onze wereld blijft hetzelfde en verandering op zich is de enige constante in het Universum lijkt wel. Soms is bepaalde (de als algemeen aangenomen geldende) informatie achterhaald of niet meer coherent. Licht op bepaalde zaken verandert al naar gelang het perspectief en de standplaats.
Bea zet een aantal dingen neer die ik graag vanuit een ‘ander perspectief’ zou willen belichten, temeer omdat het de lezer in de gelegenheid kan stellen om bepaalde sleutels te begrijpen en deze anders te gebruiken. Niet beter dus, maar anders. Mij heeft het althans enorm veel voordeel opgeleverd, wie weet wat het ook voor jou kan doen…

Enjoy and make up your own truth!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 “HET VERLEDEN ACHTER JE LATEN”

Bea schrijft in haar artikel:

“Als je wilt groeien, neem dan nu het besluit, maak de bewuste keuze, om dat wat achter je ligt (het verleden) ook werkelijk achter je te laten. (…)… losmaken van je verleden,…”.

Ik ben het hier eigenlijk niet met haar eens, want voor mij is het verleden een deel van je dat je niet achter kunt laten, nog achter hoéft te laten!

Het geheim zit in de manier waarop je naar je verleden, dit deel-van-jezelf kijkt, en naar de intentie die er mee gepaard gaat. Ik weet dat sommige mensen proberen hun verleden achter zich te laten, door te proberen het te vergeten … om wat voor reden dan ook. Zoals ik het bekijk, vergeet je dan een “deel van Jezelf”… en wel een heel essentieel deel!

De bron van dit gedrag is Angst (afkeer) en het ontbreken van bewustzijn en het onvermogen van assimilatie -niet beseffen dat het kan-. Het is namelijk zo dat wanneer je je verleden ontkent, je in een illusie terechtkomt, in een vicieuze cirkel komt te leven. Je creëert dan een nieuw beeld van jezelf zonder een bepaald (pijnlijk) deel van jouw verleden … Maar verdwijnt hierdoor dat deel van jouw leven? > Nee. Je kan jezelf niet weggooien of achter laten. Het komt altijd naar je terug, want angst is namelijk de elastiek die het met je verbonden houdt.

De capaciteit om je verleden en je angst daaromtrend te assimileren zit in ieder van ons, Op een bewuste manier met je verleden omgaan.

Het is inzien dat hetgeen je meegemaakt hebt een functie heeft en nuttig te gebruiken is, dan hoef je er ook geen angst meer voor te behouden. Angsten creëren een bepaalde lading die ons kunnen verzwaren en belemmeren. je kunt mijns inziens angst niet loslmaken of achter je laten totdat je werkelijk begrijpt waar die angst om draait. Als je bereidt bent daar naar te gaan kijken ben je al een stap verder en ga je eigenlijk juist een verbinding met je verleden aan.

Daarnaast vind ik dat we altijd, ten alle tijden in alle situaties, groeien. Zelfs een betreurde handeling laat ons groeien, laat ons bewegen en geeft een actie, een besluit, een keuze. Ook al lijkt het of iemand steeds in hetzelfde cirkeltje draait, elke keer is het een nieuw cirkeltje dat ms wel veel lijkt op het voorgaande maar toch uniek is en uiteindelijk -vroeg of later- tot een reactie zal leiden.

EEN DETAIL

We kennen allemaal de gedachtes: “Ik ben daar niet goed genoeg voor!” en “Het wordt toch niks!”, etc…

Bea schrijft hierover: “…Het is een negatieve gedachte en een negatieve gewoonte…”.

Inderdaad, vaak worden deze gedachtes als negatief bestempeld, gedachtes die je los moet laten, weggooien, achter laten of moet veranderen. Ik vraag me af: Waarom? Is dat wel zo dat het een NEGATIEVE gedachte is? … Hierover zeg ik ‘Nee’!

Het absolute NU als optelling van toekomst en het intens beleefde verleden.
Het absolute NU als optelling van toekomst en het intens beleefde verleden.

Ik hoor vaak zeggen: “Leef in het Nu.” … Dit is welliswaar een goed bedoeld advies, maar voor de meeste mensen echter maar een half begrepen begrip, en daarbij wordt het toch vaak klakkeloos aangenomen. Ook met dit advies ben ik het daarom niet eens. Zoals mijn docent Frans vroeger altijd zei: “Het is Papegaaienwerk!”.

Het NU is slechts een deel – een detail – van het Geheel. Het Geheel wordt samengesteld door: Verleden ~ Nu ~ Toekomst. Een 3-Eenheid. Gooi je je Verleden weg, of laat je het achter (je) zoals o.a. Bea adviseert dan doe je dat als het ware met je Basis… Je koppelt je los van je vruchtbare grond! Want je verleden is je vruchtbare basis. Eender of jij hem nu bewerkt of niet, dat verandert niets aan de potentie die het heeft.

Kun je alleen leven in het Nu zonder “feet-back” en “back-up” informatie? *vert.: feed-back = voeten-(te)rug! en Back-up = rug-opwaarts!* Dus: Als je enkel in het NU leeft, dan zweef je net zo goed als wanneer je alleen maar in de Toekomst of in het Verleden leeft.
Dan ben je niet “gegrond”, dan kun je je niet voeden met je voeten en via je rug, omdat de 3 delen niet met elkaar verbonden zijn. Je leeft dan in een 3-een(zaam)heid, een 3 gedeeldheid en geen 3-heel-heid… Alles komt neer op een gebrek aan informatie. Daarom zeg ik: deze “Ik ben niet…”-gedachtes ‘ HOEF’ je niet los te laten, hoef je niet achter je te laten, want zij zijn NIET NEGATIEF: ze zijn Vruchtbaar!! Ze vertellen je eigenlijk presies wat je weten moet en waar je mee aan de slag kunt.

“Negatief” bestaat alleen maar als je het vermogen mist om er het vruchtbare van iets in te zien, het potentieel! Wat ik wil zeggen is dat om het geheel te zien en te Zijn, het nodig is om een “panoramische visie” *vert.= een vergezicht naar vele kanten* te hebben met (in)zicht op alle (3) Delen. Met de ‘Voeding’ uit het Verleden, de ‘Zaadkracht/Daadkracht’ of intentie uit het Heden en het ‘Vertrouwen in je Wezen’ of potentie naar de Toekomst. Integratie van deze 3 delen resulteert in een ‘Nieuw Inzicht’ en een ‘Begrijpen’ = Liefde.

Op deze manier kun je tegelijkertijd de aarde, de storm en het oog van de storm zijn, … de rust, de actie en het resultaat.

WEGWIJZER

Even praktisch : De “Ik ben niet goed genoeg”-gedachte is met reden in je verleden geplant om je Eigenwaarde te prikkelen.

Niets gebeurt zomaar. Wat is de reden? Waar komt die gedachte oorspronkelijk vandaan, wat is de bron? Door wie of wat? Allemaal vragen die net zoveel verwarring op kunnen roepen als het oorspronkelijke gedachtenpatroon op zich.

Zie deze gedachte als een gids, als een vriend. Op deze manier loop je er niet meer voor weg.

Nu heb je de Keuze : Wat doe ik met deze wegwijzer/prikkeling, pak je ‘m aan en ga je er mee werken, of niet? Zet je Zaadkracht om in Daadkracht? Is je intentie angst of liefde? … Snap je dat deze “Ik ben niet…”-gedachte nodig is/was om je iets in te laten zien. Een spiegel en een fantastische uitdaging. Deze gedachte is er ter ‘Bekrachtiging’ van jezelf!

Nu besef je dat alles wat op je pad komt, er is om van te leren en te groeien. Dit ‘Weten’ schenkt je vertrouwen en stelt je in staat om Alles met liefde (-volle open armen) te ontvangen. Dus … met de voeten in vruchtbare aarde geworteld, ben ik de intentie om te groeien in het Vertrouwen. Alles is positief in potentie!!!!

SCHADUW

Schaduw is absoluut niet iets om bang voor te zijn, toch roept het bij de meeste mensen enorme weerstand op. Schaduw wordt gekenmerkt door dingen die buiten ons wenselijk bereik liggen, waar we denken geen controle over te hebben, waar zich zaken bevinden die we liever vergeten …

Je verleden is als een schaduw. Het verleden verteld je wie je was, waar je was en op welk punt je dat was in vergelijk met het heden.
Je verleden is als een schaduw. Het verleden verteld je wie je was, waar je was en op welk punt je dat was in vergelijk met het heden.

Je verleden is als een schaduw. Het verleden verteld je wie je was, waar je was en op welk punt je dat was in vergelijk met het heden. Het is een situatiemap.
Je ‘ervaart’ alleen in het duister geen schaduw -Onwetendheid-, vandaar ook dat men zegt “Hij is de weg kwijt” en “Hij tast in het duister” van iemand die totaal niet meer weet wat aan te vangen op verschillende nivo’s in zijn leven. In het licht -in Wetendheid- zie je altijd een schaduw die je vertelt waar je staat want als je jouw schaduw bekijkt, leidt hij je altijd terug naar je voeten, je basis…naar wie jij bent. Het is een plattegrond, een gids, een goede vriend. Iets om trots op te zijn.

Dus, waarom zou je ooit nog bang zijn voor jouw schaduw, voor jou vergeten en soms ook nog steeds pijnlijke stukjes Jij die enkel op jou liggen te wachten, en zelfs in je dromen zenuwachtig aan je deurtje kloppen om eindelijk weer eens gezien te worden, herdacht te worden, begrepen en geliefd te worden. De simpele gedachte “Waar sta ik?” schept al bewustzijn, en een ander perspectief.

PLEISTER

Wat voorts mijn aandacht trok in het artikel “Leven vanuit je innerlijke zelf”, was dat deze tekst die de schrijfster schreef:

“Steeds als je jezelf op een oude, negatieve manier van denken of reageren betrapt, kies je opnieuw voor je nieuwe manier van denken en reageren. Je herhaalt dit zo vaak totdat deze nieuwe manier is ingesleten en past als een oude schoen.”…

Dit voelt voor mij aan als een geforceerde keuze, … want “Betrappen” verwijst naar iets wat niet mag, iets fouts, iets stiekems. Het gaat in mijn gevoel gepaard met een zware energie, evenals “herhalen tot het past als een oude schoen”! Het voelt aan als iets wat Moet … dus geen vrijwillige Vrije Keuze, en geen liefdevolle actie. Het is een keuze omdat je het idee aangenomen hebt dat het een Negatieve manier van denken en reageren is, ipv 1 die je hulp zou kunnen zijn. Dat is jammer. Dat is eigenlijk zelfs een soort ‘brainwashing’.

Wat me te binnen schoot toen ik het stukje tekst van Bea las, was dat het op deze manier niets Wezenlijks verbeterd… je verandert er niet mee dát je een wond hebt. Er wordt alleen een nieuwe, schone, andere pleister opgeplakt! Maar de wond blijft echter bestaan en helaas is deze wond (het verleden, de basis van je denken en reageren) nog steeds hetzelfde : open, pijnlijk en niet begrepen.

Alleen liefdevolle aandacht, -verzorging en -koestering bij de bron van die pijn en gedachtes kan je weer ‘Heel’ maken. In plaats van er van weg te willen kijken/lopen of van het te willen negeren/ontkrachten, zou je het ook een hand kunnen reiken … en ontdekken dat het je zal ondersteunen en zelfs kan en zal ‘bekrachtigen’ …  Het je rijker zal maken. Samen ben je sterker.

SLEUTEL

Een algemene opvatting: “Als je wilt veranderen dan is alles wat je er voor moet doen, is je oude manier die niet bevredigend is, los laten en steeds weer voor een nieuwe manier kiezen.”

Ik zeg hier ook weer uit eigen ervaring “Nee” op! De “oude manier” is je sleutel die je nodig hebt om verder te komen. Je kan deze sleutel niet zomaar weggooien en een nieuwe pakken! De magie van de oude sleutel wordt geactiveerd op het moment dat je deze sleutel leert ‘begrijpen’ en je je bewust wordt ‘waarom’ deze oude manier in je bezit is … Dus een Oude Manier heeft altijd de potentie van bevrediging, groei en bevrijding.

De magie van de oude sleutel wordt geactiveerd op het moment dat je deze sleutel leert 'begrijpen'.
De magie van de oude sleutel wordt geactiveerd op het moment dat je deze sleutel leert 'begrijpen'.

Je kan niets zomaar “los laten”, want het is een deel van je essentie wat je wegstuurt, wat overigens altijd weer terug zal komen tot je zijn bedoeling snapt. In het nieuwe wat je kiest zal altijd (na verloop van tijd) de weggestuurde essentie terugkomen, hetzij in een ander jasje… tot het moment van omarming en (H)erkenning. Snap je ?

Wanneer je de Oude Manier begrijpt, wanneer je de les verstaat die hij je steeds weer voorhield, kun je hem dankbaar zijn en hem Lief hebben. Dan is er geen reden meer tot wegsturen. Je bent dan in staat om deze Oude Manier als een vriend/gids te zien die je geholpen heeft om verder te komen. Op dat moment versmelt dit deel van je essentie door kernreactie van liefdesenergie met je Wezen. Dan pas kun je waarlijk zeggen : ” Ik ben gegroeid!”

Een nieuwe sleutel past pas op een slot die achter de deur ligt waar je oude sleutel (je oude manier) op past.

Hierbij wil ik wel aangeven dat alles een tijd van rijping heeft, en dat het geen zin heeft om dingen geforceerd te doen … op welke manier dan ook. Respect voor JeZelf en voor het Proces op zich is heel belangrijk. Soms is het gewoon nodig om even een nieuwe andere keuze te maken, en zo even afstand te kunnen nemen van bepaalde zaken die anders te dichtbij komen. Soms is het nodig om even te kunnen zeggen “Nu niet, maar ik kom dadelijk of straks bij je terug” …

Parkeren. Het is een actie die je doet uit veiligheidsaspect en is een tijdelijke tussenfase maar nooit een oplossing. Je geeft iets niet op, je loopt niet weg, je houd jezelf niet voor de gek, je gooit het niet weg, … maar creëert alleen even heel bewust de benodigde ruimte waarin je net even weer op adem kunt komen of net iets sterker in je voeten kunt gaan staan.

Hierin kan uiteindelijk een vertrouwensband en een soort van symbiose ontstaan tussen je bewuste zelf en je onderbewuste zelf waarin Het weet dat je er ook echt op terug zult komen en je verantwoording zult nemen, niet omdat het moet maar omdat je graag wilt.

Sommige processen gedragen zich als natuurlijke gasbellen, ontstaan door compressie van diep weggestopte stukjes die uiteindelijk weer aan de oppervlakte zullen komen. Dus als je kiest, kies dan bewust … kies niet met oogkleppen op, maar met een totaalzicht op je geheel.

ONZE ESSENTIE

Je kunt pas HEEL worden als je alle Delen samenvoegt, accepteert, begrijpt en integreert … dan pas komen we tot onze Essentie: Het hele spectrum, in liefdevolle symbiose en co-existentie, van het ALLER-LAAGSTE tot en met het ALLER-HOOGSTE !!! Dit is het spectrum waarin we ZIJN. We ZIJN het Verleden, tegelijk met het Heden (Nu) en de Toekomst. Wij zijn in essentie Alles-Wat-Is.
Wij zijn de sleutel en het raadsel, wij zijn de wonde en de zalf of de pijn en de verlossing, de vrije ruimte alsook het opgeslotene, de leraar en de leerling, de (zich) verlorene als de (zich) verlichte, …

Onze queeste op Aarde is te ontdekken dat we AL-ZIJN… en dit met anderen te delen. Gun jezelf het mooiste kado wat er bestaat, en dat is vertrouwen en aandacht. Leer in alles het veilige van de potentie te zien en de mogenlijkheid tot groei. neem jezelf aan de hand en bewandel het leven zoals het zich ontwikkelt. 

Deel je passie met anderen…en leef fijn met jeZelf .

Veel liefs, Kristel

124 gedachten over “Het verleden achter je laten..

 1. @ Moos

  Ik leef ook nu in het ‘NU’ terwijl ik dit stukje tekst intik is het voor mij ‘NU’, maar als de ander het leest is het ‘het verleden’, m.a.w. nu vind altijd plaats, idem voor verleden en toekomst.
  De gewone burger man die druk doende zijn dagelijks werk doet, leeft volgens zijn overvolle aan tijdscheme beherende agenda altijd toekomst gericht, om later over zijn kinderen en zaken te praten van de dag van gisteren.
  In het ‘NU’ zijn betekent ‘aan het leven zijn’, dit is iets wat de meeste mensen vergeten om te doen, altijd maar druk zijn vooruit en in het verleden.
  Doordat ik zelf in het ‘NU’ zijn heb ik alle rust om alles te nemen zoals het is, geen overvolle drukke agenda meer, geen verhalen meer over het verleden wat ik los gelaten heb omdat het niet meer mij beheerst.
  Wil niet zeggen dat alle toekomst is verdwenen, tis er wel maar het is er ook niet, leef in het ‘NU’ en niet dadelijk of straks, want meestal is zelfs een teleurstelling waneer het zover is.

  Gewoon negeren die fransisnu001 personage…

 2. Ik blijf werkelijk verbaasd staan over bovenstaande reactie. Ik zit nu een paar dagen op dit forum en ik merk hoe star sommigen hun eigen hokjes van waarheid blijven verdedigen. Alleen hún fantasievolle waarheid telt en elke kritische noot levert je ronduit een ordinaire verwensing op.

  Maar het is tevens interessant gedrag wat zich hier ten toon spreidt. Waarom zijn sommigen zo bang? Waarom geloven (of nee, hopen) sommigen op een wereldwijde catastrofe? Waarom voelen sommigen zich zo bedreigt indien anderen té dicht hun eigen hokjes van waarheid naderen? Waarom dit vlucht of vechtgedrag?

  Wat is de zingeving van deelname aan een forum indien je steeds maar blijft roepen een ander te negeren voor diens kritische mening? Wat zegt dat zélf over een persoon? Eigenlijk een beetje triest, maar tevens ook fascinerend te noemen. Het wekt in ieder geval mijn interesse. Nogmaals, het blijft leuke psychologie, forums.

 3. Reken maar dat ik niet negeer; komt van het werkwoord negeren; en dat is als vroegere zwarte slaven arbeid; oom tom in z’n hutje van stro; en de verlichte meester in z’n marmeren paleis; hoog en droog met de zweep in de aanslag; en de roddelmolen als massa vernietigingswapen; ook mijn nekharen gingen overeind staan toen ik het woord negeren hier zag; dat is een hele klassieke dutchie vuile manier van opereren; nooit zal ik je negeren Franciscus! Ga door met hoe jij het moet doen van jezelf; en weet dat je gelezen en beleefd wordt; negeren van negers is oldstyle spirituele (alcohol) misdaad; pass the dutchie on the left hand side
  Musical Youth Pass the Dutchie
  http://www.youtube.com/watch?v=dFtLONl4cNc

 4. Nou Frans-kusje
  Ik ben het ook niet eens met Paul hier dat jij genégeerd dient te worden (of is het génereren?) …lol…
  In sommige topics ban ik het helemaal niet met je eens, maar in dit topic delen we merendeels dezelfde visie en ideeën.

  Alleen in het NU willen leven is als proberen op slechts 1 poot van de drie poten van een kruk te kunnen blijven zitten zonder uit balans te geraken na verloop van tijd.
  Voor mij persoonlijk is het alleen in het NU willen leven een soort van beperking van mn mogenlijkheden, ik ben nieuwsgierig en leergierig en ga graag af en toe vooruit en achteruit om daar mezelf weer eens te herontdekken of een glimp van op te vangen.
  Als een groenteboer alleen maar in het NU leeft dan heeft ie geen watervoorraad voor als het een tijdje droog is, en heeft ie geen zaadvoorraad waarop hij kan vertrouwen als zijn hele oogst een enkeltje naar de maan genomen heeft …. Juist het in verbinding staan met alle elementen en potenties en mogenlijkheden en gevolgen maakt dat je in een al-heid komt te leven die niet HET NU genoemd mag worden.
  Dus het kan zijn dat sommige mensen de AL-HEID bedoellen maar het HET NU noemen, dan is er enkel spraak- en communicatieverwarring, zoniet dan is er toch een groot onderscheid.

 5. @ HyperAlert

  “dat is een hele klassieke dutchie vuile manier van opereren” +”negeren van negers is oldstyle spirituele (alcohol) misdaad; pass the dutchie on the left hand side”

  Geloof dat je het totaal niet snapt waar over het gaat…
  Mensen die over zulke zaken praten, leven niet vanuit hun hart en willen niet multicultureel met elkaar verbonden zijn.
  Zulke opmerkingen zijn dus niet aan mij gewijd en denk ook niet aan al die anderen die geheel in harmony met elkaar wil leven.

  @ Krispy

  Als je bezig bent met het spirituele, duik dan eens in je intuitie en doe een beroep op je innerlijke kunnen, je mag het dan niet met frans het mee eens zijn maar dan weet jij zijn achtergrond niet wat hij hier wil bereiken, ben je spiritueel dan weet je voor je zelf wat de inhoud daar achter is.
  het woord negeren zei ik tegen Moos en niet tegen de rest, tenzij je dan ook dusdanig er over voelt aangesproken…

 6. @ Franciscus001

  Je hebt het nog steeds niet door heh ?!?

  Ben gewoon bezig om je nog fanatieker hier te krijgen, gezien je eerst in een goede shape vorm dient te komen, kan je pas 100 % functioneel zijn als je hier geheel bent in geburgerd, je wou een spel spelen nou dat heb ik van af het begin dan gelijk ook maar met je gedaan.

  “Keep up the GOOD WORK” !

 7. @ Paul

  “Als je bezig bent met het spirituele, duik dan eens in je intuitie en doe een beroep op je innerlijke kunnen”

  Whoooooow dude … you went way out of line with that one !

  Ik ga wat fransiscus betreft hier in dit draadje af op wat hij schrijft, en in dit draadje kan ik het niet oneens zijn met het meerendeel van zijn uitspraken … in andere draadjes ben ik het meerendeels wel oneens met hem.
  Zo ben ik dat af en toe ook met jou > het eens en oneens … Op zich kan ik iedereen in zijn waarde laten en elke keer weer met een nieuwe open frisse(re) blik naar iemands posting kijken en welke inhoud er daar weer gedeeld word.

  Jammer dat je vind dat je spelletjes met anderen moet spelen, ik steek zo niet in elkaar iig.

  “Gewoon negeren die fransisnu001 personage… ”
  Ik vind in het algemeen dat niemand GEWOON (dan maar) genegeerd hoort en moet worden, tenzij je echt taal en beweringen uitkraamd die kwetsend zijn en trollerig zijn. Je kunt je niet zomaar verschuilen vind ik achter de uitspraak dat je het alleen maar ‘voor Moos zei en niet voor de rest’, want de REST leest het ook mee en had er net als hyper geen fijn gevoel bij. Je hebt wel degenlijk verantwoordelijkheid in de woorden die je typt. Iedereen kan eens uit de bocht vliegen en daarna daarvoor zijn excusses aanbieden, maar ga het niet op smoesjes afschuiven want zo komt het op mij over. Ik voelde me niet persoonlijk aangesproken maar ik voelde me wel geroepen om net als hyper mijn mening daarover te geven.

  Ik kan persoonlijk jou uitspraken (tegen hyper) over -multicultureel met elkaar verbonden zijn- en -anderen die geheel in harmony met elkaar willen leven- niet rijmen met je repliek naar fransiscus, hyper en mij toe …
  In mijn beleving is het juist mogenlijk om ondanks kleine onenigheidjes toch en juist multicultureel met elkaar verbonden te zijn … wil zeggen dat we verbonden (kunnen) zijn ondanks multi culturele verschillen.
  En -in harmony met elkaar leven- wil niet zeggen dat er geen oneensheidjes kunnen en zullen zijn … maar die zullen de harmony van een persoon niet uit balans brengen, die zullen iemand wel kunnen beroeren maar dat behoeft geen enkel probleem te zijn want harmony hangt nog altijd het meest van jezelf af en niet van een ander. (Daarbij is het in deze wereld zoals ie nu is niet mogenlijk om alleen maar in harmony te leven, we zijn hier vooral om met de uitdagingen van deze realiteit om te leren gaan waarbij niet het doel het belangrijkste is maar juist de weg erheen telt. Als iemand in Harmony had willen leven had ie beter niet kunnen incarneren in deze wereld, dan had ie beter in de “Hemel” kunnen blijven.)

  Ik snap totaal hoe Hyper erbij kwam om met dat woord ‘negeren” te gaan spelen … het was een trigger … vanuit dat proces is de rest van zijn betoog voort gekomen. Ms niet totaal gelukkig gekozen, maar ik ken en voel Hyper heel goed, zijn reacties zijn altijd puuuuuur vanuit zijn hart en beleving. Ik snap de diepere betekenis van wat hij probeerde te zeggen.

  Tot zover mijn uitleg en mijn beleving naar aanleiding van jou posting.

 8. Out of line ? kijk eens naar je zelf, lach gewoon om je uitleg, je weet nog niet eens 70 % wat er gaande is, jullie zelf trollen er flink oplos hier, triggeren en dan het hebben over negers en andere zaken, kom Krispy ga nu niet op een lagere trilling zitten, niet echt wat je uit je hart noemt.
  Vergeet niet als je je zo laat gaan dat de rest wat op internet zit gewoon je commetaar kan lezen en tevens je eigen visite kaartje op het spel zet.

  Denk eerst eens goed na voordat je een reactie gaat plaatsen als je iemand gaat aanvallen, waarom de ander een ander negeert…

 9. @ Paul
  Vertel mij eens over die 70% dan?

  Hyper had het over negers, en al was ik het er niet mee eens ik snapte wel hoe zijn psyche en gevoel werkte.
  Ik heb al meermaals gezegt dat ik niet alleen verkies om op de hogere trillingen te zitten, ik vind het prettig om vanuit mn hart te kunnen spreken in alle verschillende nivo’s van trilling.
  Ik maak me geen zorgen om “mijn visitekaartje” … ik ben wie ik ben op de momenten dat ik ben. Ik vind het okee om me te laten gaan en me te laten zien puur vanuit hoe ik me voel en iets ervaar. Ik schaam me niet voor mijn commentaren, iedereen mag ze lezen, ik mag gewoon heerlijk mens zijn. Ik hoef niet perfect te zijn, ik ben hier om te ervaren en te leren, om te zoeken en te vinden, te delen en te ontvangen, te groeien en bepaalde zaken weer af te breken en alles daaromheen en tussenin… anders was ik wel “ginder” gebleven.

  Ik heb nix op het spel te zetten en ik speel geen spelletjes.

  @ Guido
  Mooie uitspraak.
  Was die van Rumi-cup ?

 10. Het unieke van de mens is dat we allemaal dezelfde basisemoties ten toon spreiden. We koesteren allemaal liefde en/of positieve aandacht, en gaan pas om aandacht vragen indien we vinden dat we hiervan tekort krijgen. Dat doen we weer allemaal op een eigen individuele wijze.

  Het blijft altijd een heilloze zaak de ander jouw eigen kleine hokje van waarheid op te dringen. Je kunt hoogstens iemand naar eigen opvattingen verwijzen, maar die ander kan het pas op eigen wijze inkleuren indien het dat zelf wíl. Zo kan ik niemand overtuigen op mijn manier van in het NU te leven, omdat dit NU individueel als verschillend wordt ervaren. (als door verschillende kleuren van het spectrum) In mijn beleving is NU even bewust van het moment zélf, zonder al die afleidende gedachten. Misschien roept bij een ander het NU zelfs een universeel eenheidsbesef op. Mijn NU kan ik nooit aan een ander zijn/haar NU opdringen, ik kan hoogstens mijn ervariing en mening met die ander delen.

  Gebeurt dit spontaan, dan openen die individuele eigen deurtjes van waarheden zich vanzelf. Staat iemand hard op jouw deur te bonken met zijn/haar eigen individuele waarheid, dan blijven de deurtjes meestal gesloten.

 11. sommige begrijpen er ook werkelijk niets van

  @ HyperAlert die woorden die jij eraan toevoegd vind ik persoonlijk ook niet op zijn plaats. er zijn ook zeker mensen die leven in het NU en zijn niet bezig met Morgen of overmorgen… wat gisteren of eergisteren is geweest…MAAR HET NU!! en dat stuk over negeren zoals jij dat omschrijft vind ik een persoonlijke aanval…wat ik zo jammer vind is dat sommige het hier vrijwel altijd beter denken te weten, en vraag ik me af wat is dan ecaxt “spiritueel” zijn. Sommige weten dat nog niet eens en lees ik o.a ook uit vele reacties. Als de mens leeft vanuit het Hart puur uit liefde dan valt men elkaar niet aan met dit soort woorden…

  @Paul, had het alleen in zijn zin ff tegen mij, en wij samen wel personen zijn die in het NU leven en zeker heel goed mogelijk is.

 12. @ Moos,

  Spiritualiteit is ook een lastig begrip en daar zijn de meningen nogal over verdeeld.

  Ik denk persoonlijk dat een spiritueel persoon een open-mind heeft en dus open staat voor alles. Wat jij precies zegt: “Als de mens leeft vanuit het Hart puur uit liefde.”

  Vergeving is ook een belangrijk onderdeel hiervan. Uiteindelijk kan niemand er iets aan doen 😉

 13. @ Moos

  Jij heb helemaal gelijk, wie durft jou en of mij eigenlijk recht en diep in de ogen te kijken, zonder te blozen, liegen of de waarheid te verdraaien?

  Voor sommige mensen blijven inderdaad altijd die deurtjes gesloten, hoe hard ze er ook aan peuteren om ze open te krijgen, aan slechts weinigen die ze reeds allemaal al open hebben en recht bij iedereen naar binnen kan kijken, zonder vrees of angst.

  Ben niet de enige hier op de site die tot dezelfde conclussies komt, hoor het ook van anderen die hier lezen en zich erg irriteren aan bepaalde personages.

  Het zijn geen hokjes maar niveau’s van frequentie trillingen waar sommige graag anderen op willen zien functioneren, wat Franciscus propagandeerd hier sluit juist een aantal deurtjes voor mij en ook voor anderen.

  Okay er is een mening van vrijheids uiting, maar generaliseer gelijk dan niet dat iedereen een ander in een hokje stopt of als men niet mee doet aan het skeptisch formulieren van bewijzen en of het weerleggen van feiten zoals jij het allemaal graag zou willen zien.

  Iedereen is anders dan de ander, maar we proberen allemaal elkaar de hand te geven in onze zoektocht naar geluk en de waarheid.

  Ik ben ik en jij bent jij,
  laten we elkaar eens respecteren zoals die ander wel is, onafhankelijk van de ziens wijze, geloofs overtuiging, kennis, ervaringen, wijsheid en het zijn van mens hierop aarde.

  Al leef je van uit je hart, repecteer de inzicht en de waarheid van de ander, alleen ontzie degene die probeert de betovering te verbreken.

  Tis inderdaad de tijd om het verleden los te kunnen laten en ‘NU” in te kunnen lossen vanuit het hart, om samen de toekomst te kunnen zijn.

 14. @ Paul ik heb gezien ieder zijn eigen waarheid respect…zo accepteer ik ieder en respecteer ik ieders eigen waareheid, toch is het feit van bepaalde aanvallen zoals sommige op een harde manier hier aan durven geven zeker niet altijd op z’n plaats. Daarom zeg ik jouw blijf erboven staan, en weet ik van jouw dat je dat ook zeker zult doen. Je bent een oprecht bewust persoon en zo weet jij zeker ook wél beter, blijf vertrouwen in jezelf en laat niet teveel over je heen walsen zoals hier sommige over je doen. Blijf jezelf!!!

 15. Ja zijn diepe bodemloze putten, zal er geen energie meer in stoppen, zonde van mijn tijd.
  Ga me eens vermaken met andere leuke dingen, lekker gezellig koken voor een stel lieve mensen, die honger hebben.

 16. @ Paul, het is niet alleen zonde van je tijd, maar ook van je energie, het is beter om voor jezelf te bewaren dan in bepaalde gasten hier te steken…. gezien de feiten en voor sommige mensen hier op wanttoknow zou het wellicht eens goed zijn om te mediteren….

  @ Paul wat ga je klaarmaken, ik kom eraan en kom ik bij je eten!!!
  dat zal zoals gewoonlijk altijd wel smaken…hahaha!!

  @M.Jij ook smakelijk eten!!!

 17. @ M. Hahaha, ja maar zo gezien via het forum wanttoknow lijkt me dat wat onwaarschijnlijk.

  Het is vaak ook mediteren op muziek wat gemakkelijker en laa je alles wat in je hoofd opkomt zoveel mogelijk los, concentreer je je op je gevoel en de verfijnde muziek op de achtergrond en is al een vorm van meditatie…. zo vind ik het fijn om bv. naar Mantra’s te luisteren en sommige trillen geheel door je ziel naar binnen en voel je weer opgeladen en goed in en tot jezelf komen. Dat is ook een moment om in het NU te zitten en te zijn…. zo heb ik ook nog in mijn favorieten bepaalde meditatietechnieken staan, maar zou ik ff verder moeten zoeken en wellicht ook enige verfijne muziek om eens rustig bij te gaan zitten, te beluisteren en wat meer in jezelf keren op een rustig moment.

 18. @Moos: ik lees hier toch duidelijk eigen gesloten deurtjes van waarheden. Zoiets als, denk zoals mij want anders….

  Je wereldbeeld wordt dan juist zo ongelooflijk klein. (ik noem het vluchtgedrag) Ik probeer juist alle aspecten van het bestaan te doorgronden, ongeacht verschillende opvattingen recht tegenover elkaar staan. Want ongeacht je het er mee eens bent of niet, het zijn allemaal aspecten van die éne werkelijkheid. Veel mensen dragen een spiritueel maskertje waaronder vaak veel angst, boosheid en frustratie zit. Ik heb het ooit eens meegemaakt op een ander forum. Een deelneemster presenteerde haarzelf zeer zen-achtig, maar toen op het verkeerde knopje werd gedrukt kwam me er toch een boel bagger uit! De mens is waarlijk een vreemd wezen die zichzelf vakkundig straal voor de gek kan houden. Dus mijn NU is jouw NU niet. Niemand kan volledig in het NU leven, omdat je altijd het resultaat blijft van het recente verleden en al jou handelingen de directe toekomst bepalen. We leven in het verleden-heden-toekomst.

 19. @Franciscus
  Dat mag je allemaal zo vinden!!
  dat is wat jij dan voelt en DENKT.
  Maar als ik je de vragen stel, wat is jouw doel/bedoeling hier op aarde? weet je dat al? of wil je het niet weten? of ben je hier zonder doel? Ben je gelukkig? Zie je jezelf als manifestatie van de materie? Is de materie jou doel?
  Wil je verdeeldheid zaaien of mensen verder helpen? Handel je uit eigen belang om ergens beter van te worden? Wat is de ene werkelijkheid voor jou? Houd jij jezelf voor de gek?

 20. @Lianne: jij creërt zelf een beeld over mij. Wie heeft het hier over verdeeldheid zaaien?

  Een mens kan geen manifestatie van de materie zijn, het gebruikt materie om zich tijdelijk als mens te kunnen manifesteren. Net als de steen, de plant, het dier en zelfs de planeten en de sterren. Het fysieke heelal is het gewaad waarmee de goden zich kleden. We zijn daar een individueel vonkje van.

  Geluk is een relatief begrip en nooit vaststaand. Maar ik beschouw mezelf als een tevreden mens. Ik maak me niet al te druk over kleine dingen en mensen om mij heen beschouwen mij meestal als relax en grappig. En inderdaad, ik lach veel en heb veel binnenpretjes. Maar zoals ieder mens heb ik natuurlijk ook mijn mindere dagen, al laat ik me daar niet al te lang door opslokken. Als een kind kijk ik nog steeds verwonderd naar de wereld rondom mij heen. Ik lees veel over veel onderwerpen.

  Ik werk op een revalidatieafdeling. Dus beroepsmatig help ik mensen, maar als persoon haal ik daar natuurlijk veel voldoening uit. Het werken met iemands totaalplaatje vind ik het mooiste om te doen. Ik werk al jaren in de zorg (heb ook een tijd psychiatrie gedaan) en ik kan het mensen alleen maar aanbevelen. Werken met andere mensen werkt zo zelfreflecterend. Spiritualiteitsbeleving is de praktijk, de wereld daarbuiten en haar interactie.

  We houden onszelf voortdurend voor de gek en daar is niets mis mee. Als kind hebben we (gelukkig) nog een naïef beeld van de wereld, bij onze pubertijd maken we onszelf wijs dat de wereld alleen draait om vrienden en je eerste liefje. Later houden we ons met idealen van carrieremaken voor de gek en romantiseren we over het houden van ons eerste eigen gezinsleven. Maar we leren en we worden wijzer. Dat maakt het leven ook zo leuk, met alle pieken en dalen.

 21. @ fransiskus
  Dit vind ik een hele mooie zin van je :
  ” Het fysieke heelal is het gewaad waarmee de goden zich kleden. We zijn daar een individueel vonkje van.”

 22. @ Krispy

  In feite is het zelfs zo dat onze lichamen opgebouwd zijn uit dezelfde atomen die mogelijk al duizenden keren gerecycled zijn in het Universum.

  Het Goud in je trouwring komt uiteindelijk uit een ster of een gasnevel ver hier vandaan.

 23. @Lianne: ik heb het hier al menig keer gezegd, doe dat nu voor de laatste keer. Franciscus heeft voor mij te vaak een broertje dood aan de woorden: “ik vind” of “naar mijn mening”. Hij roept dat hij met keiharde bewijzen komt.. Waarvan dan.. Niets gezien..!! Of het moet de tekst zijn: “ik vind dat geen bewijs”…

  Wanneer ik zijn teksten lees, en ik denk dat velen dat hier hebben, krijg ik de kriebels over mijn rug, van de zekerheden die hij/zij probeert te poneren. Juist door het weglaten van de bevestiging van zijn eigen opvattingen. Laten we ervan uitgaan, dat die schijnbare zekerheid toch ergens een stevige basis heeft.. lol.
  Maar ik vind in zijn tekst hierboven eindelijk een warm mensenhart terug. Dat spreekt me dan wel weer aan.

  @M./Krispy: Sterrenlicht in sterrenstof; zeker in goud. En mijn auto is ook hemels trouwens..

 24. de bewijzen van franciscus zijn over het algmeen géén keiharde bewijzen, het bovenstaande stuk van Guido naar Lianne is dan ook mooi gezegd…zo zouden wij allen een soort team moeten vormen en juist de weg zoeken naar bewijs dan onderling alleen maar te discuseren. Er is in de wetenschap al meer bekend dat wij zullen weten. Volg allen je gevoel (hart) en redeneer uit liefde naar onze medemens om hen of zoveel mogelijk mensen om ons heen wakker schudden, doen ontwaken wat er gaande is. Leef bewust en kijk allen meer om jullie heen. Er is zeker meer aan de hand dan wij doen beseffen en worden er ook veel leugens rondverspreid in de media die wij maar doen geloven.

 25. #

  @Moos: ik lees hier toch duidelijk eigen gesloten deurtjes van waarheden. Zoiets als, denk zoals mij want anders….

  Je wereldbeeld wordt dan juist zo ongelooflijk klein. (ik noem het vluchtgedrag) Ik probeer juist alle aspecten van het bestaan te doorgronden, ongeacht verschillende opvattingen recht tegenover elkaar staan. Want ongeacht je het er mee eens bent of niet, het zijn allemaal aspecten van die éne werkelijkheid. Veel mensen dragen een spiritueel maskertje waaronder vaak veel angst, boosheid en frustratie zit. Ik heb het ooit eens meegemaakt op een ander forum. Een deelneemster presenteerde haarzelf zeer zen-achtig, maar toen op het verkeerde knopje werd gedrukt kwam me er toch een boel bagger uit! De mens is waarlijk een vreemd wezen die zichzelf vakkundig straal voor de gek kan houden. Dus mijn NU is jouw NU niet. Niemand kan volledig in het NU leven, omdat je altijd het resultaat blijft van het recente verleden en al jou handelingen de directe toekomst bepalen. We leven in het verleden-heden-toekomst.

  Posted by franciscus001 | oktober 31, 2009, 09:44

  wie heeft het nu over waarheden en deurtjes, jij bent er zoal mee begonnen, en dringt zogezegd meer op dan wie dan ook, hetzij is ook jou waarheid, maar oordeel niet over een ander en respecteer ieder z’n eigen waarheid. zo ben ik zeker niet in een vluchtgedrag zoals jij dat beweert aan te geven. misschien vlucht jezelf wel voor je eigen angsten en haal zelf ook eens je “spirituele” masker weg. Zoals je over mij doet praten en dat mensen angst boosheid en frustratie, hebben, hoe kan jij daar zo goed op inspelen, over oordelen en weten over een ander, dat vraag ik me af.je kent mij niet eens, en voel zelf ook heel goed aan dat je over het algmeen ook niet altijd eerlijk bent, wellicht prik ik wel dwars door je heen…hahahahaha. zo ben ik totaal niet met angst, boosheid en frustratie bezig, dus wie oordeelt er nu???? Oordeel allereerst over jezelf, voordat je oordeel over een ander uitspreekt.

  # Je vormt een oordeel op basis van een afweging van de voor jou beschikbare informatie. Dit betekent dat het erg belangrijk is dat je zoveel mogelijk informatie verzamelt, de waarde ervan kunt beoordelen en die informatie kunt ordenen. Een wereldwijd onderzoek door een beroemde professor is bijvoorbeeld een betere bron dan een onderzoek van een lokale politieke partij.
  # Je gaat uit van feiten. Geruchten op internet zijn bijvoorbeeld nutteloos voor goede oordeelsvorming.
  # Je beoordeelt en beargumenteert waarom verschillende alternatieve oordelen niet juist zijn.

  In veel situaties moet je in staat zijn een eigen oordeel te formuleren en dat te staven met argumenten. Het rapport dat je schrijft, of je bijdrage aan een discussie, debat of besluitvormingsproces, wordt pas een succes als je in eerste instantie jezelf weet te overtuigen van je oordeel. Pas als je jezelf duidelijk kunt maken waarom jouw oordeel het beste is, kun je gaan proberen om anderen te overtuigen met die argumenten. Het is dus van groot belang om goed te kunnen argumenteren.

 26. Ik lees dat F001 in de psychatrie heeft gezeten, je kan het duidelijk zien aan zijn manier van handelen, naar ons zeggen, ons creativiteit, ons geloof en ons bewustwording worden door hem kritisch bepaalde kantekeningtjes geplaatst.
  Grappig dat waneer je hier iets plaatst je gelijk gevloerd wordt in hoogst eigen persoon, je hele entourage als inhoud wordt je ontnomen, rechterlijk bewijs moet gevoerd worden, keiharde feiten en bewijzen en waarheiden zoals wij ze allemaal ervaren zijn niet relevant aan zijn gepreks orientatie.
  Inhoudelijk mag je enkel de weg bewandelen zoals hij dat zelf zien wil op een pchyatrische toon, bij afwijking een pilletje en opname gekken te huis, continue wordt er van alles je opgedrongen en de les gelezen naar een ziekelijk ideaal, ik zie dat namelijk op andere forums terug waar de hele forum kompleet om zeep geholpen is, met enkel F001 aan het woord in zijn pleidooi.
  Ieders eigen ervaring tellen voor geen meter, al gebeurde het per direkt onder je neus, gezien ook met andere mensen worden deze zeer vak kundig hier en elders om zeep geholpen.
  Als je gelooft in GOD of ALLAH wordt je vakkundig uitgerangeerd door iemand die de pshyatrische kunsten hanteert, met zulke mensen kom je nog vaster in de maatschappij te zitten dan als je een normaal leven zou hebben.
  Zie de film van Pshyatrie des doods, hoe bepaalde mensen zo geslepen en vak kundig zijn om je mindcontrol op te leggen door de wil en wet die ze je opleggen wat je wel en niet mag doen.
  “Human race get off your knees!”, David Icke, we trappen er weer met onze ogen wagen wijd er zo weer in, we laten ons verlagen en weg zakken naar een trilling waar we allemaal niet op zitten te wachten.
  De meesten van ons werken aan een nieuw bewustzijns niveau en aan een nieuwe wereld zonder NWO praktijken, de meeste van ons zijn nieuwsgierig geworden naar zaken om ons heen, internet heeft de informatie technieken verbreed waardoor we meer informatie tot ons toe kunnen nemen, enkele mensen zijn hier op tegen, ook de repetilians die ons dom willen houden.
  Mindcontrol is de weg van het kwaad die ons wil doen laten knielen voor een wereld die keihard koud en onrealistisch is waar NWO en regel en wet alleen gaan gelden.
  Ik sta hierop en ga in verzet, net als in de 2de wereld oorlog tegen mensen die ons willen over heersen en ons de les gaan lezen wat we nou wel of niet mogen voelen, denken en snappen willen, ons inzicht van velerzaken bekroond de de democratie vol van leugens en illusies waar we willen ontsnappen aan ons eigen Utopia, onze eigen creatie van geest en welzijn.
  Als je iedereen continue aan het aanvallen bent, vanwege keiharde feiten en bewijzen en bezig bent om mensen voor het gerecht te slepen, een spel pshyologisch speelt, een oorlogs voering aan ieders adres, dan blijkt dat de meeste mensen die toch zeiden dat ze wakker waren over duidelijk aan het slapen zijn.
  Sommigen zijn ook tegen, dat zijn we inmiddels al allemaal tegen elkaar, we worden opgezet om in een bepaalde trilling met elkaar tegen elkaar te zijn, normaal zou hart verwarmde Guido ons moeten leiden tot en waar Tessa al op is vast gelopen, wordt het laatste lesje uitgedeeld en bepaald door F001.
  Als ik in GOD zou geloven dan heb ik recht omdat te mogen denken en voelen, want dan ben ik zo opgevoed, ja vast gezet in een hokje, ben ik met boedha opgegroeid en heb zijn hindu en of de school van andere oosterse culturen tot mij genomen, dan handel ik niet op een lagere trilling van het willen zijn zoals ik het bepaal, maar ook niet rechtzaak dit en dat, dit spel en of dat spel, keiharde feiten en bewijsvoering, een goed boedhist doet dat soort zaken niet, die leeft in harmony met de ander en is volkomen in enjoyment met zijn omgeving.
  Mijn pleidooi hier is heel erg over duidelijk dat waneer je uit je hart leeft dit soort perikels niet op mensen toepast, maar eens goed naar de ander luistert:

  “Als je goed naar de ander luistert, kun je achterhalen waarom diegene zegt wat ie zegt en weglaat wat ie weglaat.”

  Dan vul je dat persoon liefdevol aan met informatie wat hij voor zich zelf goed kan gebruiken en pak je niet de ziel van hem af, wie dat persoon is.

  In’lakesh lieve mensen, namaste

 27. @Paul, een woord uit mijn hart! Wat mij opvalt is dat er in ALLE gesprekken die we met elkaar als mensen voeren, en oprechte gesprekken doen het daarbij veel beter, een soort zilveren draadje van ‘waarheid’ verborgen zit. Het niet-kunnen bereiken van deze waarheid is een fantastisch leerproces. Andersom gezegd: het streven naar dit zilveren draadje is goud waard. hahaha.
  DE WAARHEID draagt namelijk een ZEER krachtige energie in zich. Die noem ik dat ‘zilveren draadje’. Dat hangt er -vanuit de top van de pyramide- als leidraad voor ons, niemand uitgezonderd.

  Ooit hoorde ik een zakenrelatie tegen me zeggen: “There is your truth, and there is my truth. And then there is THE truth.”. Prachtig!

  Van de week heb ik met eigen ogen aanschouwd, via het medium Judith Moore, wat voor een ongelooflijke wonderen er gebeuren hoog in die pyramide van waarheid. Dan IS het leven synchroniciteit, want TOVEREN = REALITEIT aldaar. Fenomenaal, alsof je in een film zit.

  Schrijven hier, naar elkaar, vormt natuurlijk een extra handicap om elkaar te ‘voelen’, en een hinderpaal om dat draadje op te zoeken. Want normaal gaat in een gesprek zo’n 70% van de interactie/communicatie via NON-verbaal gedrag…. Een mooie oefening om toch te proberen het draadje te ontwaren (ontwarren?)

  NAMASTE!

 28. Pshychiatrie des doods:

  http://www.zielenknijper.nl/psychiatrie-een-industrie-des-doods-video-documentaire.html

  “Door middel van zeldzame historische en hedendaagse beelden en interviews met meer dan 160 artsen, advocaten, hoogleraren, overlevenden en deskundigen van de geestelijke gezondheids industrie en haar mishandelingen, doet deze documentaire licht schijnen op de waarheid van de brute pseudowetenschappelijke en multi-miljarden fraude die de psychiatrie in werkelijkheid is.”

  Keiharde bewijs voering tegen al die lui die zich verstoppen achter pshyatrische praktijken en andere illusies.

 29. @ Guido

  Vandaag over een week sta ik zelf in de grote pyramide van Gizeh, om even een gateway open te zien te trekken, wat Judith Moore over Egypte los heeft gelaten gaan we nogmaals beleven, naast de aanvullende archeologische kennis van Zawih Hawassen eigen opgedane kennis van archeologie moet je me waarschijnlijk een weekje of 2 missen.

 30. ahahahahaha Paul ik zat ook aan die film over de psychatrie te denken. toen ik die film gezien had, ben ik me ROT geschrokken hoe smerig de psychatrie en de psychiaters bezig zijn, dat heeft me zeker ook op andere gedachten doen zetten. Ik voelde mijn frustratie en boosheid letterlijk en figuurlijk door me heen gaan. Hoe wreed kunnen dat soort mensen zijn, is dit normaal te noemen, zo ga je toch niet met mensen om???

 31. ja Guido, ik sta volgende week ook bij de pyramides zoals je zult begrijpen en maken er zeker een mooi verslag van. Zo wil ik zeker een vorm van Dagboek bijhouden…en ligt al klaar om mee te nemen.

 32. @ Guido

  Wat dacht jij dan, dat ik je hier achter laat met lege handen ?
  Nee ga proberen het geen eens vanuit een andere hoek te belichten dan wat iedereen doet, zo kom je meer tot inzichten.

  @ Moos

  Ja ik had het er al eerder over maar vergat de toevoeging er aan te koppelen, de hele film staat op die site en iedereen die graag wil weten wie F001 is met zijn feestelijk omhaal voor velen hier voor keiharde bewijzen en rechtzaken mag vrij blijvend kijken naar deze documentaire om je omgezet wordt door iemand die denkt dat ie het weet…

 33. @Moos en @paul: wederom lees ik opnieuw het oordelen naar een ander toe vanuit het venster van eigen besloten waarheden. Guido heeft gelijk wanneer hij citeert dat er mijn waarheid is en jouw waarheid, binnen DE waarheid. Een waarheid die mijnsinziens ons allemaal overstijgt.

  Ik merk in beide reacties dat jullie heel erg blijven steken in eigen waarheden versus andere waarheden. Je verwijt een ander op de persoon indien hij/zij met een tegenovergestelde waarheid aankomt, maar tevens doe je het juist zélf. Zoiets als, denk zoals mij, want ander behoor je niet tot mijn groepje gelijkgestemden. Zo komt het althans bij mij steeds over. Je kunt dit gegeven negeren of juist gebruiken voor een betere zelfrefectie. Want juist die personen waarmee we ogenschijnlijk het minste hebben, kunnen juist die desbetreffende spiegel voorhouden. Wat je ziet hoeft niet altijd leuk te zijn, maar het kan wel aanzetten tot verandering.

 34. Weet echt niet waar je heen wilt met je psychiatrische inzichten, je pleidooien over oordelen en je geschreeuw hier, het zijn niet de deurtjes die je niet open krijgt, je eigen grote poort deur staat warempel wagenwijd open.

  Alles wat je beweert over mij is je eigen probleem, je eigen veronderstellingen, je wilt niet begijpen dat ik hier aanwezig ben voor mijn eigen kant van het verhaal mijn eigen prioriteit, dat geldt ook voor andere mensen die over jou uitspraken struikelen.

  Ik wil niet gevangen worden in jou web vol intrigies van zienswijzes zoals jij alles beaamt, ik wil gevangen raken in de wereld van mensen die het zelfde ondervinden als wat ik ondervind en niet naar persoonlijke discussie conflicten waar jij op uit bent.

 35. @ Paul
  Zie je nou echt niet in dat je kwetsend bezig bent hier in dit topic naar Fransiscus?

  Je mag het dan niet eens met hem zijn, maar ga hem dan niet persoonlijk aanpakken.
  Dit is geen aanval op jou, maar een uiting van mijn gevoel dat gewoon misselijk word bij bepaalde zinnen (dat zal ws dan ook wel weer heel veel over mij zeggen, so be it). Ik persoonlijk vind het hier en daar ronduit kwetsend wat je zegt.

  @ All
  Laten we gewoon vieren dat we allemaal verschillende aspecten zijn van de waarheid, laten we elkaar niet doelbewust gaan kwetsen door door onze verschillen in opvattingen. Laten we ophouden met verwijten en op zoek gaan naar interressante delen van de ander en waar we elkaar in kunnen aanvullen of informeren.
  We hebben allemaal punten van groei en transformatie op ons bordje liggen dus daarin verschillen we niet, niemand heeft alle kennis en alle wijsheid in pacht. We spiegelen elkaar voortdurend … bewust en onbewust. Laten we dankbaar zijn voor deze potenties ipv elkaar erom gaan verwijten.

  Let’s respect and celebrate our differences !

 36. @ Krispy

  Jeetje zeg je hebt helemaal gelijk !

  Ik zou je moeten aanbidden, misschien kan je deze les ook aan anderen toe bedelen dan arme frans hier zo door beschadigd is ?!

  Kijk ook eens naar de anderen die net als ik last van dat probleem hebben en zeg dan precies dezelfde dingen tegen hun als wat je nu tegen mij gedaan hebt, misschien dat zij jou ook hun waarheid ten tonele brengen.

 37. @ Paul

  “Anderen” lezen ook mee en kunnen zelf hun spiegel erin zien of niet.
  Ik spreek jou net aan omdat het net om jou woorden ging die ik persoonlijk niet prettig vond voelen.
  Of Fransiscus hierdoor beschadigt is of word weet ik niet, ik weet en voel wel wat het met mij doet.

  Waarom reageer je steeds zo ?
  Nu ook weer maak je er een overtrokken reactie van ipv het op een gewone manier te doen.

  Ipv met zn allen hierover door te blijven gaan kunnen we allemaal proberen het aangenaam te houden zonder dat we tot hetzelfde groepje hoeven te behoren.

  Ik sprak daarom bij @ All in algemene vorm zowel voor jou, mij, Frans, en ALLE anderen.
  Laten we nogmaals allemaal niet steeds struikelen over dezelfde steentjes, we kunnen met zn allen ook proberen te reageren zonder sneren naar anderen.

 38. sneren naar andere doet niet alleen paul, het zijn ook andere naar hem toe, dat wilde ik toch ook ff duidelijk maken.
  Dus wie spreekt hier nu Honend, spreek allereerst over jezelf en oordeel dan pas over een ander!!!

 39. @ Moos
  Ik heb het ook niet alleen over Paul …
  het was al duidelijk Moos.
  Ik sprak niet honend, ik sprak voor ons allemaal.

  Gaan we het op deze toer verder blijven doen? Sneren en vingers over en weer .. hij was, zij was, jij was, jij deed, hij deed?
  Ik heb daar geen zin in.
  Daarom stelde ik voor (voor iedereen) om het anders te gaan doen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.