Advertentie

Ontmanteling..!


Ontmanteling

2022 © Lillian Rochell | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De ontmanteling van de psychologische operatie lijkt nu in volle gang. Dat de officiële verhalen in de praktijk niet bewaarheid worden, begint voor steeds meer mensen duidelijk te worden. Het zeer besmettelijke en dodelijke virus uit Wuhan is door de statistische mand gevallen. De zeer besmettelijke Omicron-variant blijkt nauwelijks ziek te maken. Geen enkele instantie noch viroloog kan zelfs het fysieke bestaan van dit covid-virus bevestigen, laat staan van elk ander virus. De wetenschappelijke discussie over ‘bestaan virussen nu wel of niet’ is op gang gekomen.

Het experimentele vaccin dat 95% effectief was, beschermt niet tegen besmetting, niet tegen een covid-uitbraak en niet tegen afzwakking van het ziektebeeld. De onder dwang vrijgegeven Pfizer-documenten onthullen een ontluisterend beeld van een frauduleuze testperiode: een aantal vond de dood, velen zijn voor het leven getekend en velen ondervonden bijwerkingen waarvan nu nieuwe virusvarianten (met pandemische potentie!) de schuld krijgen.

De mensen die nu met covid problemen in het ziekenhuis liggen, blijken voor het grootste deel gevaccineerd. Uitvaartdiensten hebben hun handen meer dan vol aan overleden mensen na de prik èn aan de prik. Het wijzigen van de vaccinatiestatus helpt niet meer om het verhaal overeind te houden.

Je kunt wel zeggen dat je na 2 prikken beschermd bent om vervolgens te zeggen dat je een 3e prik nodig hebt voor een onschuldige variant om vervolgens te zeggen dat je pas na 4 prikken een vaccinatieregistratie krijgt (of na 5-6-7-8 prikken of alleen met een kwartaalabonnement).

De tijd verstrijkt en de geloofwaardigheid verbleekt.
De politiek kan wel beweren dat ze de wetenschap volgt, maar als die wetenschap zelf de weg kwijt is en de politiek vervolgens op de stoel van de wetenschap gaat zitten, wordt het een struikelbeleid met veel slachtoffers. Het pandemieverhaal is bezig een vroege dood te sterven. De maatregelen hebben de maatschappij diepgaand ontwricht in plaats van ons deskundig door de ‘pandemie’ heen geloodst. Het vaccinatieprogramma heeft zich ontpopt als een drama met veel doden en beschadigde levens.

Het politieke circus heeft inmiddels een nieuwe crisis ten tonele gevoerd: de Oekraïne. Hollywood mag zijn technologische hoogstandjes botvieren om de sociale beïnvloeding voort te zetten vanuit een oorlogshoek. Ons medeleven is onze kracht èn onze zwakte. Mensen zijn van nature geneigd het goede te doen en dus ook iets goeds te doen voor een ander. Mensen zijn geneigd om mee te lijden met slachtoffers. Mensen zijn van nature empathisch ingesteld, een vermogen dat echter is beschadigd dankzij religie, wetenschap, politiek en gezondheidszorg. (Mede)Menselijkheid is op grote schaal misbruikt en tegen ons gebruikt.

Hoewel er nog wel wat plagen in de pan zitten (natuurrampen, klimaatcrisis, voedselcrisis, energiecrisis, financiële crisis en niet te vergeten: een nieuwe pandemische variant) is het maar de vraag of deze het gewenste resultaat zullen bereiken nu de eerste ‘projecten’ op een mislukking dreigen uit te lopen. Mensen zijn namelijk niet alleen empathische, maar ook soevereine wezens met een creatief bewustzijn. En de belangrijkste factor is dat mensen BRON-wezens zijn. Deze laatste eigenschap zou wel eens de Achilleshiel kunnen betekenen voor de orkestratoren van al deze rampspoeden.

We kunnen wel bezig blijven met ontdaan te raken door alle onthullingen, maar laten we niet vergeten dat wij zelf de vermogens bezitten om ons te ontdoen van een wereld die wij niet willen en die onze wereld ook niet hoeft te zijn. Wij hebben een keuze. Het ligt in ons vermogen om een wereld te creëren die wij zelf wensen. Wij zijn niet per definitie overgeleverd aan een groepje mensen die voor ons bepaalt hoe de wereld er uit komt te zien. Ook al hebben wij ooit deze mensen onbewust en indirect een mandaat gegeven om dit voor ons uit te stippelen.

Mijn verkenningen leiden tot een artikel in het teken van ONT en OM. Wanneer we ons willen bevrijden uit deze machtsgreep, dan vraagt dit een ONTdoen van heel veel normaalheden, vanzelfsprekendheden en gewoonten. We zullen zelf de omgekeerde wereld waarin we zijn grootgebracht en die we draaiende hebben gehouden, moeten OMpolen. Hoe wakkerder we worden hoe meer we kunnen ontdekken dat er veel, heel veel, ja bijna alles, een omgekeerde betekenis heeft.

Wat we voor waarheid hielden, blijken leugens te zijn.
Wat we voor werkelijkheid hielden, blijkt een schimmenspel te zijn. Wat we voor toeval of pech hielden, blijkt geregisseerd te zijn. Wat we voor wetenschap hielden, blijkt een vat vol fabels te zijn. Wat we voor gezondheidszorg hielden, blijkt een ziekmakende organisatie te zijn: volgens Jon Rappoport staat dood door medisch handelen op de 3e plaats in de ranglijst (VS). Op ons continent wordt het niet inzichtelijk gemaakt. Dat wil niet zeggen dat alle gezondheidszorgwerkers leugenaars en criminelen zijn.

Velen zijn vol goede bedoelingen, maar worden verblind door de geavanceerde reclametechnieken van de industrie. En helaas zijn er nog velen die in goedgelovigheid hun gezonde verstand hebben uitbesteed aan deskundigen en autoriteiten. We kunnen ons inspannen om ze wakker te maken, maar we kunnen ook onze energie richten op het creëren van een wereld die het menselijke hart als bron heeft en ruimte geeft aan menselijkheid.

Een addertje onder het gras…
De wereld die ons in de houdgreep heeft, is de wereld die wij ook zelf zijn. Deze wereld, het oude systeem, is op sterven na dood en ook in ons zelf voltrekt zich dit stervensproces. De verouderde structuren zijn gedoemd definitief te verdwijnen, maar wij zijn in staat om opnieuw geboren te worden. Wij hebben het vermogen om ons ware zelf te bevrijden uit een masker-zelf (persona).

Wat we creëren is vergankelijk, wat we ‘zijn’ is eeuwig.
Wij zijn degenen op wie we gewacht hebben, omdat wij het vermogen bezitten om een nieuwe aarde geboren te laten worden. Maar dit betekent wel: werk aan de winkel. Door ons te ontdoen van ons oude, aangepaste zelf kunnen we ons oorspronkelijke zelf opnieuw baren, zoals een beeldhouwer het beeld bevrijdt uit de steen door overbodige stukken weg te hakken. De mens is van nature een levenskunstenaar en we kunnen dus de niet relevante delen van ons zelf verwijderen om onze essentie tevoorschijn te laten komen.

De nog immer toenemende kosmische influx van hoogfrequente elektromagnetische velden ondersteunen ons hierbij. We worden niet zomaar in het zonnetje gezet, we worden ondergedompeld in een tsunami van schijnwerpers zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt, ook onze voorouders niet. Het stormt op de zon en er gieren electronenstormen (HIER) door ons heen. Ondanks dat het goedaardige bombardementen zijn, dwingt het ons om orde op zaken te stellen in ons leven en een onderscheid te ontwikkelen tussen wat echt (oorspronkelijk) en niet echt (aangeleerd) is van ons zelf. Het is tijd om te ONT-en en OM-en…!

Ontmaskeren…
Als we onze maskers afdoen, dan gaan we de wereld en ook het leven met andere ogen bekijken. We ontdekken onze eigen maskerades en façades waarmee we onze werkelijke gevoelens en gedachten moesten verhullen. Ze zijn als een schil die we om ons BRON-wezen heen gebouwd hebben met behulp van de talenten en vermogens die we meebrachten in dit leven. Eigenlijk is het niet nodig om de schillen af te pellen, ze blijken vanzelf al minder vrucht af te werpen.

We kunnen merken dat ze ons niet meer dienen dankzij de hoogfrequente lichtinvallen. En als ze niet meer het gewenste effect sorteren, dan houden we er gewoon mee op, toch? Als we tegen de klippen op proberen om toch onze zinnen door te zetten, zullen we merken dat dit ons heel veel energie kost. Dus: hoe moe willen we ons zelf maken? Maar het ontmaskeren mag wel in stapjes.

Ontspiegelen
In ‘Het Virusverhaal’ HIER op de site, schreef ik over ons denkvermogen als een spel van beelden in een spiegelzaal. Dit beeld pak ik hier weer op. De samenwerking tussen de waterstructuur en onze mentale structuur kan je misschien wel benoemen als één pot nat en dit reageert op … licht. Water reflecteert licht en onze waterstructuur doet dit ook. In ons lichaamswater zijn vele patronen gehuisvest.

Je kan het zien als een kosmische bibliotheek waarin alle boeken van het leven verzameld kunnen worden. Deze boeken zijn geschreven met een frequentiepen. Het licht, dat door de bibliotheekramen naar binnen schijnt, verlicht sommige boeken en andere niet. Zoals de boeken in de lichtstraal hun titels openbaren, zo weerkaatsen de verlichte waterpatronen hun thema’s.

‘Voor het opruimen van oude informatie en voor het openen van ons bewustzijn voor hogere dimensies en innerlijke vrijheid.’

Sta er eens bij stil dat we rond de 30-40 biljoen cellen hebben die elk met heel veel watermoleculen zijn gevuld. Dan heb ik het nog niet eens over al het water in kanaaltjes en holtes. Dan kan je je voorstellen dat we bij voortduring oneindig veel lichtweerkaatsingen produceren die bij voortduring oneindig veel beelden produceren die ons bij voortduring ‘bezig houden’. Dit vindt plaats in het bewuste èn het onbewuste deel van ons bewustzijnsveld. Met name onverwerkte ervaringen produceren waterpatronen die stoorzenders vormen bij het maken van keuzes, bij pogingen om te focussen, bij pogingen om te slapen, bij pogingen om te navigeren in wisselende omstandigheden, enz..

Zoals ik al eerder heb geschreven zijn het bij uitstek trauma’s en de hieruit geboren angsten die ons bewustzijnsveld geklemd houden in vaste patronen: we produceren steeds dezelfde spiegelbeelden en we lopen steeds tegen dezelfde thema’s aan. Tussen haakjes: vaste patronen zijn de trouwens de basis ingrediënten voor algoritmen en artificiële intelligentie.

Alles wat vast is, werpt een schaduw wanneer het licht er op schijnt. Dat is wat we nu met de hoogfrequente lichtinval kunnen zien: onze schaduwen. Het opruimen van die oude ballast betekent het onder ogen zien, met liefde en begrip, van oude trauma’s en ons niet hiervan laten weerhouden door angst. Dan bevrijden we ons van de hinderlijke reflecties die door de achterdeur binnen sluipen. Dan zijn we ons bewustzijnsveld aan het ontspiegelen.

De pijnappelklier is gesitueerd midden in onze hersenen en speelde zelfs voor de Egyptenaren al een essentiële rol in de verbinding van menselijke geest en zijn lichaam en de mens met zijn spirituele wereld.

We hebben zelfs een keuze of we weerspiegelingen willen genereren of niet. Wanneer we ons bewust willen verbinden met het Bron-bewustzijnsveld, dan vraagt dat van ons om niets te spiegelen. Het Bron-informatieveld is namelijk van een ander frequentieniveau dan het mentale veld (mind). Maar we kunnen vanuit het mentale veld onze spiegelzaal ook inrichten met mooie, aardige, leuke en zinvolle reflecties.

Onthoofden..
Onthoofden? Neen, niet letterlijk natuurlijk, maar wel figuurlijk. Van nature is ons hoofd aangesloten op ons hart. Ons hart-bewustzijn is rechtstreeks verbonden met het Bron-bewustzijnsveld. Het hart is de kern van ons bestaan. Ons oorspronkelijke brein-bewustzijn is een ondersteunend instrument in dienst van ons hart-bewustzijn. Onze waterstructuur is rechtstreeks verbonden met ons hart-bewustzijn. Het is onze primaire antenne bij het ONTvangen van signalen en ze komen overal vandaan.

Als onze watermoleculen resoneren met een signaal, worden ze hetzelfde als dat signaal, maar dan in de taal van water. Onze mentale structuur, waaronder de zenuwuiteinden in het water, vangen deze patronen op en vertalen deze in hun mentale taal: elektrische prikkels. Wij zijn eerder waterige (voelende) wezens die leven in een waterige planeet dan mentale (rationele) wezens die leven op een planeet. Het water bepaalt wat en hoe we denken. Niet ons hoofd. Ons brein is meer een soort secretariaat: het registreert, ordent, coördineert en archiveert.

Dingen als interpreteren, concluderen, besluiten en integreren is nog weer van een andere orde. Lang geleden zijn we op een koers gezet waarbij het hoofd naar een hoofdrol is genavigeerd met behulp van verhalen, onderwijs en successen die aan het hoofd werden toegeschreven. Met de industrialisatie gingen wetenschap en technologie hand in hand lopen. Sinds de vorige eeuw hebben deze beide mentale bewustzijnsvelden de voorgrond in bezit genomen en zijn gevoelens, samen met ons Bron-weten, achter de coulissen verdwenen.

De verhouding tussen hart en hoofd is niet slechts omgedraaid, de verbinding is zelfs deels verbroken. Het hart kan niet tellen en telt dus niet mee..!?  Met het hart-bewustzijnsveld op een minimaal pitje hangt het Bron-bewustzijn aan een zijden draadje. Dat zorgt voor een instabiele fysiologie, wat ons lichaam kwetsbaar maakt voor ONTsporingen die kunnen uitlopen op AANdoeningen.

De nieuwste vaccintechnologie bewerkstelligt een verdere AFkoppeling van brein en hart. Dit zou wel eens de genadeslag kunnen worden voor het hart en ons Bron-bewustzijn. De uitdaging is nu om deze onnatuurlijke situatie om te draaien. Niet ons hoofd buiten spel zetten, maar heropvoeden met behulp van OMdenken.

Zolang we met elkaar de bestaande kijk op het leven blijven bevestigen, houden we de oude wereld boven water, terwijl deze oude wereld steeds dieper wegzakt in een moeras. Zodra we out-of-the-box durven te denken creëren we nieuwe routes waarmee we onszelf op het droge kunnen hijsen en het oude systeem in zijn eigen sop gaar laten koken.

Omdenken
Ons aangeleerde denken verloopt via vaste patronen. Ze zorgen dat we elkaar herkennen en we bevestigen elkaar hierin. De patronen bestaan voornamelijk uit afspraken: de lucht is boven ons, de aarde is onder ons; de mens staat hoger op de evolutieladder dan de worm; meten is weten. Het zijn afspraken die door vele generaties heen zijn bevestigd en ze zijn onze huidige vanzelfsprekendheden geworden. Veel van die vanzelfsprekendheden zijn al in het water gevallen of staan ter discussie, maar heel veel zitten nog muurvast in ons brein-bewustzijn.

Zolang we met elkaar de bestaande kijk op het leven blijven bevestigen, houden we de oude wereld boven water, terwijl deze oude wereld steeds dieper wegzakt in een moeras. Zodra we out-of-the-box durven te denken creëren we nieuwe routes waarmee we onszelf op het droge kunnen hijsen en het oude systeem in zijn eigen sop gaar laten koken. Er zijn veel voorbeelden om op vernieuwende ideeën te komen, ook met humor. Kijk eens naar uitspraken van Loesje, zoals deze hiernaast.

Een andere aanrader vind ik ‘OM-nekned (HIER). Beide clubs brengen scheurkalenders uit voor een dagelijkse portie inspiratie. Enkele voorbeelden: “De sleutel zit aan de binnenkant” (op Coming Out Day). “Als je steeds achterom kijkt, betekent dat dan ook dat je die kant op wilt?”.  En “Als je problemen oplost, verdwijnen ze. Als je ze omdenkt, ontstaat er iets nieuws”.

Zen-verhaaltjes (koans) en Japanse haiku leveren prikkels om net even anders te kijken. Cabaretiers gebruiken diverse vorm van omdenken (bv. oude conferences van Herman Finkers) of stellen omdenk-vragen (bv. Claudia de Breij). Ook Johan Cruijff vind ik een omdenker: “Als ik had gewild dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd”.

Ontkoppelen
Door in onszelf hoofd en hart weer in de natuurlijke verhouding te herstellen, zorgen we vanzelf voor de ontkoppeling met het oude systeem dat het brein als voortrekker gebruikt. Luisteren naar ons hart is luisteren naar ons lichaam. Hoewel het hart als orgaan in de borstkas is gelegen en ook nog eens een eigen brein heeft dat zelfs ons schedel-brein bestuurt, is het hart als Bron-bewustzijn overal in het lichaam te vinden.

Dit Bron-informatieveld vormt de Kern van elke cel en ook van elk molecuul, omdat alles wat van de natuur is zijn oorsprong heeft in het Bron-informatieveld. De kern van onze cellen kennen we als thuisbasis van ons DNA. Het DNA is niet slechts een lint met letters, maar het is de uitdrukking van ons Bron-bewustzijn in een organische vorm. Het is onze verbinding met het Bron-informatieveld, dat onze Oorsprong is. Het is echter wel het water dat ons DNA zodanig modelleert dat het verbinding kan maken met de Bron.

Ons lichaam reageert eerder op omgevingssignalen dan ons brein en vertelt ons ongefilterd en ongezouten wat er aan de hand is. Het lichaam kan niet anders dan haar waarheid openbaren. Ondanks dat we niet identiek met ons lichaam zijn, vormt ons lichaam wel de brug tussen aarde en hemel, is het de verbinding tussen materie en bewustzijn. Wanneer we ons lichaam in haar oude glorie kunnen herstellen, ontkoppelen we ons vanzelf van het oppermachtig geworden brein (dat eigenlijk gemanipuleerd is). Dan kan ons brein zijn natuurlijke positie weer terugvinden en op volle sterkte gaan functioneren.

Ontwikkelen
“Kennis is het geven van het juiste antwoord. Intelligentie is het stellen van de juiste vraag.” Het bestaande idee is dat hoe meer onderwijs we hebben genoten, hoe meer ontwikkeld we zijn. Wij zien onze westerse wereld als het ontwikkelde deel van de planeet. Maar is dat ook zo? Nadat opvoeding de eerste omlijsting van ons bewustzijnsvenster heeft aangebracht, hebben we al een deel van onze spirituele en biologische wijsheid verloren. Ons onderwijssysteem zet dit werk voort met een niet aflatende stroom van voorgeprogrammeerde informatie die we kennis noemen.

Terwijl onze hoofden worden vol gepompt met plaatjes, formules en verklaringen raken we eigenlijk steeds verder van de wijs, om uiteindelijk onder-wijs te eindigen (op enkele uitzonderingen na). We ontwikkelen ons van een vraagteken tot een uitroepteken. Hiermee zetten we het leven vast in een mentaal systeem van waarheden die we voor werkelijk houden. Oftewel we laten het leven stollen in een aangeleerde voorstelling van zaken.

We hebben de keuze èn het vermogen om de wikkels waarin we ons leven hebben verpakt los te maken. Kennis die zich niet bewijst in de praktijk of niet bruikbaar is in het dagelijkse leven, laten we voor wat het is: een idee, een veronderstelling (theorie), een mogelijkheid – en net zo standvastig als de wind. We hoeven niet aan te nemen wat ons wordt aangeboden, ook niet van autoriteiten. Wel kunnen we aanbiedingen overwegen en zo nodig uitproberen, maar laten wij zelf de beoordelaars, besluitenmakers en opiniemakers zijn van ons eigen leven.

Onteigenen
Waar is de mens goed in? Wat maakt de mens zo speciaal? Als mens zijn we gezegend met creatiekracht, maar we beseffen dit niet of nauwelijks en we weten ook niet goed hoe het werkt. Er is echter wel kennis, gekoppeld aan technologie, waarmee onze creatiekracht in elke gewenste richting kan worden gestuurd. In een therapeutische opstelling kan hiermee positief resultaat worden geboekt, maar als het buiten ons bewustzijn en zonder onze toestemming wordt toegepast, dan noemen we dat manipulatie.

Van dat laatste krijgen we nu borden vol opgeschept. Als ons wordt voorgehouden dat deze wereld vol bedreigende medemensen zit, dan nemen we aan dat we landsgrenzen en legers nodig hebben om ons territorium te kunnen handhaven. Als ons wordt voorgehouden dat deze wereld vol bedreigende virussen zit waartegen we beschermd moeten worden, dan nemen we aan dat we zonder medicijnen en vaccinaties niet gezond kunnen blijven.

Het begint met aannemen dat iets waar is om vervolgens te geloven dat het waar is om het vervolgens als vaststaand feit te accepteren. Op deze wijze kunnen we elke suggestie tot werkelijkheid maken. Als de entertainment industrie onze emoties verzadigt met drama, oorlog, misdaad en griezel, dan worden deze emotioneel-moreel geladen beelden opgeslagen in onze waterstructuur. Door middel van herhaling bewaren de waterpatronen ze in ons lichaam en worden ze deel van ons.

Wij gaan drama, strijd, onrecht en angst zelf tot leven brengen, omdat we deze emoties in ons lichaam laten wonen. We voelen ze misschien niet altijd bewust, maar ze zijn wel als gewaarwordingen in ons lichaam actief en in bepaalde situaties makkelijk op te roepen. Voelen is wezenlijk voor de mens. Denken dat we leven, maakt het niet werkelijk. Voelen dat we leven, maakt het leven wel werkelijk voor ons. En we voelen dankzij onze waterpatronen, die we dan ook in stand willen houden.

Dit geldt ook voor de media-gefabriceerde waterpatronen. Sluipenderwijs worden ze onze dagelijkse behoefte. Samen met de subliminale boodschappen, de verborgen verleiders, raken we er aan verslaafd. De marketing industrie speelt hier handig op in en verkoopt ons een dagelijks shot met wargames en hungergames. In ons brein-bewustzijn is vijandsdenken ‘normaal’ geworden en in de sociale omgang is wantrouwen ‘normaal’ geworden. Op deze manier wordt onze creatiekracht aan ons ontfutseld.

Wil jij leven in een wereld met oorlogen, tekorten, schulden en plagen?
Mensen zeggen gezondheid, geluk en liefde te wensen. Waarom zitten we dan in een wereld die velen niet willen, waarin velen zich niet thuis voelen en weinigen wel succes kennen maar geen geluk? Wij zijn wel degelijk in staat om gezondheid, geluk en liefde te creëren, maar wij hebben onze creatiekracht laten ontnemen. We laten zelfs toe dat het tegen ons gebruikt wordt.

Hoe lang kan de kruik van onoplettendheid te water gaan voordat ie barst? We kunnen iets doen, namelijk de bezitters van onze gestolen creatiekracht ont-eigenen en deze weer ons zelf toe-eigenen. Creatiekracht werkt volgens een simpel principe, al is de uitvoering een ander verhaal. Het begint meestal met een zaadje in de ‘vorm’ van een idee dat binnenvalt, een woord of zin in een lezing of boek dat aantikt, een inzicht dat opduikt, een aanraking die van binnen iets in trilling brengt.

Vaak ‘gebeurt’ het per ongeluk of niet gepland en soms door een overweldigende gebeurtenis. Hoe het zaadje in ieder ontkiemt en het proces naar manifestatie zijn weg vindt, is voor ieder verschillend en dus niet in een techniek of formule te vatten. Dat is het lot van een uniek individu zijn. Aan de hand van de temperamenten zie ik wel globale paden naar materialisatie.

 • Het vuurelement neigt naar holdebolder en in vuur en vlam ontstoken er op af te stormen.
 • Het aarde-element neigt tot een met kritische twijfels beladen stap-voor-stap beloop.
 • Het luchtelement neigt naar een associatieve hink-stap-sprong, chaotisch aandoende gang naar verwezenlijking.
 • Het waterelement neigt naar een stilletjes uitbroedende transformerende werkwijze.

Desondanks zal ieder het voor zichzelf moeten uitzoeken, want ieder is een unieke mix van de elementen. Om de globalisten agenda om te buigen, lijkt het me zeker zinvol om onze creatiekracht weer in eigen beheer te nemen en een werkelijkheid te creëren die het leven ten goede komt.

Ontkrachten
Hoewel er duistere agenda’s op stapel liggen, zijn ze slechts een mind-game, simulaties met een hoog computerspel-gehalte, die overigens wel een poging doen om vorm te krijgen in onze wereld. En hoewel deze gang van zaken vraagt om dit spel te doorzien en zichtbaar te maken, zullen we ook een beroep moeten doen op onze creativiteit om onszelf uit het spel te halen. Verzet houdt ons in het spel. Hier is rekening mee gehouden, het is zelfs in de planning opgenomen.

De basis van het spel ligt, denk ik, in de coördinaten van de aardse dimensie waarbij polariteit een spelbepaler is. Het leven speelt zich hier af tussen uitersten wat voor eeuwige beweging zorgt. En de kunst is om met dit ‘altijd in beweging zijn’ ons scheppende vermogen handen en voeten te geven door mee te bewegen. Zoals ik in mijn artikel ‘Een wankelende Werkelijkheid’ (HIER) schreef, is polariteit uit zijn context geraakt (of gehaald) door er moraliteit aan te koppelen: goed en kwaad. Hiermee kon creëren omdraaien naar vernietigen, creativiteit kon ont-aarden in destructiviteit. Als we binnen de aantrekkende en afstotende beweging van goed en kwaad blijven ageren en reageren, dan houden we het spel in stand.

Als we uit het spel willen, dan moeten we deels uit de polariteit stappen. Dat kunnen we, omdat ons Bron-bewustzijnsveld zich buiten de polariteit bevindt. Als we ons persoonlijke bewustzijnsveld hierop kunnen afstemmen, dan kunnen we de angel uit de schijnbaar eeuwige strijd van tegenstellingen halen zonder het polaire bewegingsprincipe lam te leggen. Vanuit dit gezichtspunt ben ik bezig invalshoeken te onderzoeken buiten de spanningsboog van goed-kwaad. Als we het spel ontkrachten zullen er geen winnaars en verliezers zijn.

Omkijken
Ik zal niet ontkennen dat we in een buitengewoon donkere periode leven met onvoorstelbaar duistere intenties. In het licht van onze eigen mogelijke participatie in deze onwenselijke ontwikkeling zoek ik naar een constructieve invalshoek en laat ik het goed-kwaad model los. Zou het hier dan kunnen gaan om een collectieve bewustzijnsontwikkeling, een evolutionaire (quantum)sprong? Ik ben bekend met informatie over stellaire oorlogen, een aarde in quarantaine, een buitenaardse bezettingsmacht, aardebewoners als genetische experimenten, allemaal gebeurtenissen die al vele duizenden jaren aan de gang zijn.

Om het wat minder spiritueel en meer psychologisch te verkennen, leg ik een kortere termijn onder de loep. Dan zie ik dat er in de loop van enkele eeuwen een verheerlijking van het hoofd in gang is gezet, met als kers op de taart een uitspraak van Descartes: “Ik Denk, Dus Ik Ben”. Dit concept is sterk gepromoot door filosofen die dit intellectuele venster een gezicht probeerden te geven. Het gaf groen licht aan de wetenschappers om grenzeloze theorieën en grensoverschrijdende technologieën te verzinnen. Er werden mentale modellen bedacht en het hele leven moest er in gevat kunnen worden. Het moest begrepen kunnen worden met behulp van logische verklaringen en bewezen met behulp van aannemelijke theorieën. Zie hier de baarmoeder van de reguliere geneeskunde.

Ontwaken vanuit het BREIN-BEWUST-ZIJN
Zou het kunnen dat we als mensheid, los van een mogelijk bewuste enscenering, een collectief ontwaken ondergingen voor de potentiële kracht van ons brein-bewustzijn? Werden we wakker in het mentale veld, het thuis van het intellect? Zijn we toen als onschuldige ‘Hansen en Grietjes’ een snoepwinkel binnen gestapt om jaren lang te genieten van het lekkers? Hebben we onze buikjes zo vol gestopt dat we er misselijk van werden en buikpijn kregen zodat we vaste klant werden bij gezondheidszorg? Konden we zien dat wetenschappers als tovenaarsleerlingen in het wilde weg gingen experimenteren met denk- en rekenmodellen? Neen, dat konden we niet zien, omdat we deze realiteit nog niet kenden.

Herinneren we ons nog dat we een halve eeuw geleden begonnen te denken dat het leven maakbaar was? En laten we ons nu ‘maakbaar’ maken via bio-technologische integratie? Misschien zijn Hans en Grietje nu zo ver om te ontdekken dat de filantropische heks zich ontpopt als een monster. Maar zou de heks symbool kunnen staan voor ons collectieve brein-bewustzijn?

Het intellect dat ons gouden bergen beloofde met zijn kennis en technologie. Het leven zou zo veel makkelijker en gerieflijker worden met al die apparaten. Er zou veel meer vrije tijd beschikbaar komen om ons te ontplooien, om te doen waar we zin in hadden. De werkelijkheid laat zien dat we het drukker hebben dan ooit, we hebben geen tijd en tijd is geld. De communicatietechnologie zou mensen dichter bij elkaar brengen. Ja, er ontstaan mooie en inspirerende contacten, maar er is ook veel pesterij, haatzaaierij en manipulatie.

En wie kan nog zonder computer, tablet, tomtom of smartphone? Hoeveel van ons leven speelt zich af op internet? In hoeverre hebben we ons leven al aangesloten op technologie die al grotendeels draait op algoritmes en artificiële ‘intelligentie’?

Als we omkijken, kunnen we zien hoe ons ongebreidelde brein-bewustzijn ons leven in bezit heeft genomen. We hebben ons laten vangen in een gevoelloos, intellectueel bewustzijnsvenster dat nu op slot lijkt te gaan en ons dreigt buiten te sluiten van de grotere bewustzijnsvelden.

Omarmen
Het intellect heeft gezegevierd èn gefaald. De huidige pogingen om het leven te slim af te zijn met algoritmes en artificiële intelligentie worden nu ingehaald door niet berekende bijproducten: stress, strijd, ziekte en dood. Door nu, als laatste bastion, het menselijk lichaam te willen infiltreren wordt het lichaam wakker. En het lichaam zegt: “NEEN!”. Ons lichaam is geen technologisch product, maar onze creatie vanuit de Bron en de Bron is de Baas.

Het intellect kan het nooit opnemen tegen de Bron, omdat het zelf slechts een creatie is van de Bron. De hond hoeft echter niet terug in zijn hok, maar mag aan de lijn van het hart omgeschoold worden tot een trouwe en betrouwbare dienaar. Ons hart kan niet anders dan het leven omarmen en hier hoort ook het hoofd bij. Zoals we enkele eeuwen geleden wakker werden in ons hoofd, zo krijgen we misschien nu wel de gelegenheid om wakker te worden in ons hart.

Omscholen
We hebben het brein-bewustzijn de vrije teugels gegeven. Het mocht uitgroeien tot een eigenmachtig intellectueel bewustzijnsveld en we kunnen nu zien waartoe het in staat is. Maar met het intellect hebben we slechts de helft van ons brein-bewustzijn ontplooid. In het spraakgebruik beter bekend als de linker hersenhelft. De rechter, meer holistisch en intuïtief ingestelde hersenhelft is al in veel mensen op volle sterkte, maar in het collectieve bewustzijnsveld mogen er nog wel een paar tandjes bij.

Het zal voor het dualistisch gebouwde brein wel even slikken zijn om een stap terug te doen en zijn tegenhanger de ruimte te geven. Maar als wij met ons geduldige hart en in volle overtuiging besluiten tot deze omscholing, dan zullen we ons nog kunnen verbazen hoe de tegendelen op hun plaats gaan vallen en elkaars geliefden blijken te zijn. Want met het bijspijkeren van onze rechter hersenhelft krijgen we een gratis bonus: de brug tussen beide hersenhelften (corpus callosum) groeit mee.

Dán zullen we ervaren dat logica en verbeelding elkaar prima verdragen. Dat analyse en synthese, orde en chaos elkaar voortbrengen. De schemering, waarin dag en nacht samensmelten, is de periode waarin de Bron moeiteloos ons bewustzijnsveld binnenglipt en we dingen geboren kunnen laten worden. Het corpus callosum is de schemering waaraan onze creatiekracht ontspruit en waarin we ons Zelf in de wereld kunnen vinden. We hoeven niet meer naar betekenis te zoeken, we zijn hier om betekenis te geven.

Laten we OPstaan. Niet tegen machthebbers, maar in ons Zelf. Opdat we onze soevereiniteit gaan herkennen en tot leven brengen. Opdat we onze creatieve krachten leren kennen en ontplooien. Opdat we een wereld creëren waarin we uniek èn samen kunnen zijn.

Lillian Richell,

juni 2022

5 gedachten over “Ontmanteling..!

 1. Boosheid,emotie,winnen of verliezen kunnen leiden tot dualiteit en vervolgens geweld wat het nog erger kan maken.Wat ik me vaak afvraag is hoe ik het beste kan reageren wanneer ik onrecht waarneem wat mij boos maakt.Vanuit mijn hart weet ik dat geweld of een ander schade toebrengen alleen maar zal leiden tot nog meer ellende dus daar ben ik tegen maar hoe dan?
  Nou heb ik gisteren het debat gevolgd over stikstof en daar neem ik veel onrecht waar vooral gericht tegen de boeren,maar wat mij het meest boos maakt is dat toneelspel in de kamer en de onwil van minister van der Wal om naar Brussel af te reizen om ze daar op andere gedachten te brengen.Zij weet al dat het niets zal uithalen dus probeert ze het niet eens en dan die klaver die eerst de touwtrekster van de BBB probeert onderuit te halen om later zijn toneelstukje te spelen en zogenaamd aan de heer Staghouwer een “gele” kaart uit te delen.Van Klaver en Jetten weten we dat zij de veestapel willen halveren of helemaal weg willen hebben want eerder hebben zij gezegd wen er maar aan.De partij van de dieren die tegen dieren zijn hebben al veel kapot gemaakt en zij gaan gewoon door.(Natuurlijk hebben zij wel 1 miljoen en tonnen van een rijk persoon gekregen).Eigenlijk begon alles met Balkenende die ondanks de uitslag van een referendum toch in z,n eentje voor Nederland tekende bij het kruisje waarmee hij Brussel meer zeggenschap gaf dan onze Nederlandse regering.In de grondwet van Nederland stond dat Nederland niet vanbuiten de landsgrenzen bestuurd mag worden en dat is nu wel het geval omdat de EC in Brussel (dus buiten de landsgrenzen) zit en de dienst uitmaakt. Mevrouw van der Wal zei “en nu is het klaar” nadat ze had gezegd dat haar kinderen zaten te trillen toen een paar boeren bij haar woning stonden wat natuurlijk wel intimiderend kan overkomen.Maar diezelfde mevrouw van der Wal geeft ambtenaren wel opdracht om bij boeren aan te kloppen om vervolgens (mogelijk in hun huis) de boer en zijn/haar gezin te melden dat zij moeten aanpassen of zelfs moeten stoppen en dan vraag ik me af wat erger is en ook waarom de MSM zoveel aandacht gaf aan wat de boeren bij de woning van mevrouw v.d Wal hebben gedaan maar dat er nauwelijks aandacht is voor wat boeren aangedaan wordt.Ook vind ik dat over de demonstratie veel te weinig te zien en horen is geweest.In mijn zienswijze is de heer Staghouwer een ras echte bureaucraat zonder emotie die alleen maar geïnteresseerd lijkt te zijn in het op papier kloppend maken van wat hij verzint.Zijn inzet om boeren te helpen lijkt ook klein te zijn omdat veel kamer leden zich afvroegen waar hij was of heeft gedaan de laatste tijd. Zelfs het PBL rapport dat aangeeft dat 80% van de natura gebieden herstellende is en dat de schade mee valt wordt totaal genegeerd.Wat ik me ook afvraag is waar onze koning is want vaak gaat hij met een delegatie industriëlen op reis omdat hij deuren kan openen die anders gesloten blijven,waarom helpt hij dan nu de boeren niet door naar Brussel te gaan bv?(heeft dat te maken met aandelen of belangen?).Ook is het vreemd dat de industrie niet op het kaartje te zien was en eigenlijk vergeten lijkt te zijn.Ik zie de EU als het verlengstuk van multinationals,banken en aandeelhouders wat mogelijk een verklaring kan zijn.Ook heeft mevrouw van der Wal gezegd dat ze al praat met België en Duitsland over samen optrekken en beleid te stroomlijnen dus hen staat mogelijk hetzelfde te wachten wat nu Nederlandse boeren overkomt.Op de vraag of zij kan garanderen dat ze de doelstellingen gaat halen werd alleen gezegd dat zij daarvan overtuigd is dat het gaat lukken zonder onderbouwing.Anderen hebben al gezegd dat ook al is er geen boer meer en alle fabrieken ed weg zijn de doelstellingen nog niet gehaald zullen worden.Een hele bedrijfstak en onze voedselvoorziening wordt in de waagschaal gelegd op basis van aannames en in opdracht van de EC omdat een minister het lef niet heeft om naar Brussel te gaan om het voor onze boeren en voedsel op te nemen maar waarom zegt ze NU NIET HET IS GENOEG GEWEEST EN DOET ZIJ WAT ZE BEHOORT TE DOEN?Dat is mijn mening.

  1. PS.
   Volgens de intussen bij velen bekende protocollen zal onze regering zichzelf buiten spel zetten maar moeten zij zelf toegeven eer ze om hulp vragen dat ze het niet meer weten.
   Ook al hebben ze nu al enige tijd niets meer in te brengen dan lege briefjes zoals dat hier in de buurt wel eens gezegd wordt ik denk dat het punt snel naderbij komt nu.
   Moet er nu eerst ook nog druk uitgeoefend worden om de grootste vervuilers ook in beeld te brengen?
   Zelfs dat is koren op de molen van de EC omdat ze alle luxe en comfort voor burgers en hen die niet tot hun club behoren toch al wilden afnemen.(denk aan de woorden van Claus Schwab).Vakantie vluchten worden al geschrapt nietwaar? alles wordt al onbetaalbaar enz.

 2. In Den Haag lijkt het erop dat ze totaal de weg kwijt zijn,zo hebben ze “gematigde” rebellen middelen gegeven,zo hebben ze een veroordeelde moslima in de kamer gebracht,partijen die niet welgevallig handelen volgens een bepaalde groep willen ze weren of zelfs uit de kamer zetten en geld wordt ingezet als dwangmiddel voor burgers,verder is er sprake geweest om een pedofielen club toegang tot de kamer te geven en afgelopen week werd een kamerlid door de voorzitster zelfs de mond gesnoerd en in een ander debat mocht een kamerlid (Markushoven) het niet hebben over een Nederlandse vrouw die door een asielzoeker van Afrikaanse afkomst verkracht is praten enz.
  Mensen heb je in alle soorten en maten zoals dat ook bij bv schoenen het geval is.
  Nu de boeren geen gehoor vinden bij de regering terwijl ze hebben laten zien dat ze vreedzaam kunnen en willen demonstreren (dus niet op basis van aannames) en ook weten de boeren nu dat de stikstofdoelstellingen vast staan en dat er geen discussie over mogelijk is kan de vraag zijn wat hen dan nog rest qua mogelijkheden.
  In tegenstelling tot de boeren lijkt het erop dat de regering wel handelt op basis van aannames waarbij ze geholpen worden door de MSM media die telkens beelden laat zien van de gebeurtenissen bij de woning van mevrouw v.d Wal dagenlang al worden die beelden getoond en herhaald.Deze morgen in de vroege editie van Hart van Nederland ook weer hetzelfde en daar sprak de verslaggeefster over “uit de hand gelopen boerenacties” en dat zonder bewijs en het is nog maar de vraag of boerenacties uit de hand gelopen zijn maar het zet wel de toon en eigenlijk is het opruiing.Ook bij die MSM heb ik gehoord dat er mogelijk niet alleen boeren bij die rel bij de woning van mevrouw v.d Wal betrokken zijn geweest maar dat er ook andere relschoppers geweest zouden zijn en dan klopt het verhaal van Hart van Nederland en erger nog Rutte ook niet meer.Rutte doet hetzelfde als de MSM en neemt telkens weer dezelfde rel als voorbeeld wanneer hij over de boerenacties praat en dat is gewoon onterecht en op basis van aannames waarbij hij de boel ook nog wat extra opjut door over mensen te praten die met een hamer op busjes in slaan of mensen die strobalen in de fik steken waarvan het ook niet bewezen is dat het boeren waren (iedereen kan zich als boer voordoen en strobalen in de fik zetten).
  Hetzelfde zagen we bij Boetsja gebeuren daar zouden Russen mensen hebben vermoord zonder dat ook daar weer bewijs voor is.Niemand heeft de paspoorten gevraagd of identiteitsbewijzen van de vermeende moordenaars en iedereen weet dat het niet nieuw is dat bepaalde zaken in scene gezet kunnen worden om bv de Russen in een propaganda oorlog te schande te zetten.
  Lieden als Paternotte,Heerema worden zelfs boos wanneer ze dit gebeuren erbij halen en anderen dat tegen durven te spreken.Te vaak zie ik dat politici afgaan op krantenberichten en aannames terwijl juist zij op bewezen FEITEN behoren te acteren.De MSM och die krijgen vaak subsidie vanuit het rijk dus ligt belangenverstrengeling op de loer.
  Dan is er nog de inzet van politie,leger en de rechterlijke macht.
  Politie en leger zouden er zijn om burgers te beschermen maar nu is men berijd om zelfs het leger in te zetten tegen burgers want dat zijn boeren ook.
  Eerder werden bij een fabriek al vreedzame betogers die vaak op de grond zaten al met geweld tegemoet getreden door de politie en daar hebben zij ook excuses voor gemaakt.
  Politie en leger worden door overheden ingezet waarbij Den Haag bovenaan staat.
  Wanneer politici dan mogelijk beleid maken op aannames dan zouden politie en leger ook onterecht ingezet kunnen worden en daardoor verkeerd kunnen handelen.
  Rechters moeten wet en regelgeving naleven welke door wisselende politici bedacht zijn of worden in/doorgevoerd.Hierbij bestaat de kans dat er ook telkens andere belangen een rol kunnen spelen.Natuurlijk moord,verkrachting,diefstal e.d moeten natuurlijk bestraft worden daar is geen discussie over.Maar elke vier jaar zijn er verkiezingen en dus (meestal) andere partijen aan de macht die ook weer andere belangen hebben en wanneer dan iedereen telkens wet en regelgeving mogen aanpassen en of doorvoeren dan is de kans aanwezig dat rechters overbelast worden zoals dat ook bij de politie gebeurd omdat er dan meer vaak betuttelende en onzinnige zaken strafbaar gemaakt kunnen worden waardoor politie en rechters die het toch al druk hebben nog meer onzinnig werk krijgen te doen.Gevolg is dan ook (recent nog) dat rechters gaan sorteren en zelfs gaan seponeren. Nog erger zijn die clubjes die anti roken,anti alcohol of pro dit of pro dat zijn en waar politici dan ook nog wet en regelgeving voor gaan invoeren of veranderen.Dergelijke clubjes lobbyen voor de meest onzinnige en betuttelende onbenulligheden waar ze dan ook nog helemaal niets mee te maken zouden moeten hebben.
  Door als politicus met dergelijke lieden in zee te gaan wordt veel kapot gemaakt en zaken onbetaalbaar omdat geld tegenwoordig als dwangmiddel door de politiek wordt ingezet zoals verhoging van prijzen op bv tabakswaren of alcoholische waren en nog veel meer.
  Dat kost werkgelegenheid omdat bedrijfjes kapot gaan aan dergelijke flauwekul.Als ik wil roken laat mij dan roken wordt ik daardoor ziek jammer dan daar kies ik dan zelf voor maar waarom denken dergelijke clubjes het recht te hebben om in een vrije democratie waar we in vrijheid leven volgens veel politici anderen voor te schrijven wat zij wel of niet moeten doen?
  Natuurlijk dan beginnen ze over de zorg,maar politici snappen dat niet zo het ernaar uitziet want zij praten vaak over DE ZORG BETAALBAAR HOUDEN terwijl het al sinds jaar en dag al niet meer betaalbaar is.Dan boetes dat levert rechtsongelijkheid op omdat een arme sloeber daardoor nog verder in de problemen kan komen terwijl een miljonair het lachend betalen zal en het niet eens merkt.Eigenlijk is het hetzelfde als tol betalen voor bv de Westerschelde tunnel u heeft betaald dus u mag door de tunnel rijden bij boetes u heeft betaald dus vergeten we de overtreding.
  Wanneer geld dan ook nog als dwangmiddel wordt ingezet zijn ze naar mijn mening echt verkeerd bezig.Dan zegt de politie dan moet u zich maar aan de regels houden maar hoe doe je dat wanneer je niet eens weet voor welke flauwekul er allemaal boetes uitgedeeld mogen worden en er voor bv 3 km overschrijding van de maximum snelheid al geschreven wordt?
  Zelfs rechters moeten jaren studeren eer ze alles van de wet weten en waar ze voor mogen straffen hoe kan men er dan vanuit gaan dat elke Nederlander geacht wordt de wet te kennen terwijl die dan ook nog om de haverklap veranderd of er meer regels bij komen?
  Dat maakt mensen boos en de wet handhavers zoals politie en rechters mogen daar ook wel eens over nadenken vind ik maar nog meer zouden de politici dat moeten doen.Dat is mijn mening.

  1. “Het lijkt erop”, schrijf je. Het IS een feit dat het schorem het pad van de duivel helemaal gekozen heeft en kennelijk zo overtuigd is van de overwinning van die kant dat alle morele standpunten overboord gegooid zijn. Kijk hoe dat hoerekind van een bergkamp (geen hoofdletter waardig) denkt te kunnen rechteren over de statuten van de grondwet. Ze, de karteleenheden, (de politieke dingen die gekozen hebben om het duister te dienen omdat ze geloven daarmee aan de goede kant te staan en daarmee hun reet te kunnen redden) hebben inclusief de CU geen idee hoe het oordeel over deze stinkers zal uitvallen. Verraders en collaborateurs krijgen een marteldood die te gruwelijk is om voor te stellen.
   Voor de bestaande systemen is het over en uit en dan is het redden wie zich redden kan en het liefst binnen een groep zielsverwanten.

  2. robvdz.
   Rob Hier in Nederland hebben we altijd alleen politie en leger gehad en toen waren zij er voor de bescherming van de burgers en toen was alles bijna nog goed,nu lijken ze vaak voor het tegenovergestelde ingezet te (kunnen) worden.Zomaar uit het niets doken er ineens handhavers en Boa’s op die zonder aanleiding het eigen volk koeieneren.Zij schrijven vaak boetes voor de grootste flauwekul en denken anderen de les te moeten lezen waarbij ze dan dreigen met boetes enz.Het kan toch niet zo zijn dat Nederland van het ene moment op het andere onveilig was geworden,maar wie heeft dat verzonnen? En waarom zonder overleg met de burgers of waarom is ons dat nooit medegedeeld tot ze er ineens waren? Wanneer je leest wat sub rosa heeft geschreven onder het artikel van “de sancties tegen Rusland die alleen ons treffen” dan begrijp ik ook dat er nu ineens veel geld naar defensie gaat.Hiervoor haal ik protocol zeven erbij uit de protocollen van Sion waar het volgende beschreven staat:De vergrooting van de militaire macht en van de politie is een noodzakelijke aanvulling van ons plan.We moeten bereiken,dat er buiten ons in alle staten alleen nog maar proletariërmassa’s,en enige ons toegenegen milionairs en politie en soldaten zijn. Gaan ze een grotere legermacht opbouwen met de smoes dat oorlog van Rusland met de EU dreigt om vervolgens wanneer dat leger er is hen tegen de burgers in te zetten?( let vooral hierboven op de woorden “ons toegenegen” wat dus tegen het volk gericht moet zijn).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.