Advertentie

Dé Sleutel..!


De Sleutel

x
2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Harriet Algra

Ons DNA wordt al vele jaren verstoord door de huidige voeding, medicatie, straling, leefwijze e.d. Omdat we niet langer in staat zijn de informatievelden te lezen van deze verschillende factoren, fungeren ze als een onzichtbaar sluipende vijand, die een gigantisch en fundamenteel effect hebben op ons wezen. Het bijzondere is echter, dat zodra jij daar bewust van wordt, er specifieke genen in je lichaam aanwezig zijn, die deze modificaties aan je DNA kunnen herstellen.

Worden deze modificaties echter door een vaccin aangebracht, dan ontstaat daardóór een verstoring, die vele malen groter is. Deze veroorzaken een fundamentele disbalans in het lichaam, die ziekte tot gevolg heeft. Door die disbalans raken onze interne codes verstoort, waardoor het lichaam niet langer in staat is/zal zijn, de juiste stoffen aan te maken. Denk hierbij aan eiwitten, proteïnen, enzymen e.d.

Het is volslagen onbekend, wat en welke reacties deze op langere termijn op het lichaam zullen hebben. Om daar een duidelijk beeld over te kunnen krijgen, kan soms wel 14 tot 15 jaar in beslag nemen. Het mag dus hopelijk duidelijk zijn, dat een COVID-19-vaccin, dat zo snel op de markt wordt gebracht, levensgevaarlijk is. Iedereen die momenteel overlijdt, krijgt al heel gauw het etiket opgeplakt, te zijn overleden aan Covid, maar is dat dan wel zo…….? Door alle, aan kinderen toegediende cocktailvaccins, zijn er nieuwe ziekten ontstaan. In vaccins zitten namelijk ALTIJD foetale cellen.

Deze eiwitten zijn giftig voor de mens, omdat deze fundamentele afstotingsverschijnselen veroorzaken. Als dit er veel zijn, dan kan het een kortsluiting in het lichaam veroorzaken, wat vooral neurologische ziekten teweeg kan brengen. Deze aandoeningen staan NIET op het etiket/de bijsluiter vermeld en worden door Big Pharma, heel bewust, verzwegen. Hetzelfde proces gebeurt met de dieren op deze planeet. Ze worden ofwel uitgeroeid of verhandeld via de bio-industrie. We zijn momenteel met zijn allen, zowel mens als dier, aan handen en voeten gebonden.

(klik voor info over AstraZeneca)

AUTO-IMMUUNZIEKTEN, het logische gevolg…
En we leven op de enige planeet in het melkwegstelsel, waar je moet betalen om in leven te kunnen blijven en waar artsen en ziekenhuizen bestaan. De unieke werking van ons afweersysteem, wordt volledig aan de kant geschoven door alle toegediende medicaties. Je mag tegenwoordig gewoon niet meer ziek zijn, en door dit beleid, worden we alsmaar zwakker en vatbaarder voor alles wat op ons wordt afgeschoten.

We dragen van nature, duizenden verschillende bacteriën en virussen met ons mee in ons lichaam. Deze houden ons gezond. Hoe meer jij jezelf ontdoet van bacteriën door alle desinfecterende gels, die we momenteel overal aantreffen, hoe meer jij jezelf verzwakt. En testen we positief op corona, en zijn we volgens de ‘PCR’-test besmet met het virus, dan maakt ons dat nog helemaal niet ‘besmettelijk’..!

In de officiële handleiding van de PCR-test, staat duidelijk aangegeven, dat er om een betrouwbaar beeld te krijgen, maximaal 35 cycli mee uitgevoerd mogen worden. Hoe meer cycli hoe meer vals-positieven er naar voren zullen komen. Verder moeten er 3 stukjes van de proteïnestructuur van het virus aangetroffen worden, om vast te kunnen stellen of iemand daadwerkelijk positief getest is.

Wat zien we hier in Nederland? Hier worden momenteel 45 cycli uitgevoerd en zal iemand, waar slechts 1 stukje van de proteïnestructuur van het virus wordt aangetroffen, als een ‘positief’ getest iemand de boeken in gaan..! Dit maakt het aantal vals positieven dus een stuk hoger en waarom…..? De ontwerper van de PCR-test, Nobelprijswinnaar, heeft felle kritiek geuit op de manier waarop de test momenteel wordt ingezet. Het is namelijk helemaal geen middel om een diagnose mee te kunnen stellen.

De sleutel naar de vrijheid, ligt verstopt in jezelf.
Je dient jezelf te allen tijde op de eerste plaats te zetten. Dus houd in de eerste plaats van jezelf en daarna pas van anderen. Een relatie, met wie dan ook, is pas gelijkwaardig, als het niet langer uitmaakt of die persoon er wel, of niet is. En ja, dit druist in, tegen alles wat we geleerd hebben… Denk hierbij bijv. aan ‘naastenliefde’, waarmee we van kinds af aan zijn platgebombardeerd.

Zo heb ik zelf jarenlang geen ’Nee’ durven zeggen. Je moest er toch zijn voor anderen? En wat zouden die anderen er wel niet van denken, wanneer je zomaar ‘nee’ zou zeggen? Het was de confrontatie met mijn kankerproces, dat hier korte metten mee maakte. Tegenwoordig ben ik het andere uiterste. Ik bewaak mijn eigen waarheid als nooit tevoren. Alleen door volledig zuiver en puur te zijn in je optreden, ben je in staat de ander te bereiken, anders deal je met de Matrix, zoals onderstaand schilderij heel duidelijk laat zien.

We zitten allemaal in ons eigen schilderij of cirkel (HIER), en kunnen slechts 1% van die ander waarnemen. De kans, dat die ander het in zijn/haar schilderij eens is met jou, is zeer groot. Dus, doe nooit meer water bij de wijn ten gunste van iemand anders, omdat jij zelf hiermee aan het kortste eind zult trekken.

In discussie met.. de Matrix..!
Ook is het belangrijk om die ander uit te laten spreken zonder deze in de rede te willen vallen, ook al sluit deze informatie niet volledig  aan op jouw waarheid. Realiseer je op zo’n moment, dat het grootste deel van die versie is afgeschermd door de Matrix. Een enorme uitdaging, die velen zullen herkennen.

Ook moeten we heel voorzichtig zijn met kritiek op iemand anders. Zodra we dàt gaan beseffen, en elkaar kunnen respecteren om wie we zijn, zal de Matrix niet langer de mogelijkheid hebben, om ons tegen elkaar uit te spelen. Zelfs de mensen, die nog volledig in slaap lijken te zijn, zullen na de ‘reset’ net zo wakker zijn als jij. Het is dus verspilde moeite, om ze er op dit moment van te overtuigen wat er werkelijk gaande is. Want… Je gaat hier namelijk niet in discussie met de mens, maar met de Matrix.

We leven in een tijd, waarin van alles dichtgetrokken wordt om de fysieke contacten tussen mensen meer en meer te kunnen blokkeren. Ons diepste kosmische- en menselijk potentieel ligt volledig onder vuur. Het wordt naar buiten gebracht onder de noemer ‘COVID-19’. Maar in werkelijkheid heeft dit alles, te maken met een agenda die uitgerold wordt, waarmee ze proberen te voorkomen, dat we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn.

Een proces dat ze niet kúnnen stoppen, maar wel vertragen.
De wereld waarin wij hier leven, is ontworpen voor ‘mensen’, niet voor machines. We zijn nu op een punt beland, dat we met zijn allen iets nieuws kunnen laten ontstaan, waarmee we het gemis van iets binnenin ons, zullen kunnen gaan opvullen. Dat gemis, wordt door velen onder ons ervaren en heeft te maken met het feit, dat onze binnenwereld niet langer aansluit op de buitenwereld. De ‘agenda’, die ze wereldwijd aan het uitrollen zijn, probeert mensen tegen elkaar op te zetten en boos te maken.

Hier moeten we écht voor waken, omdat we, als we daaraan toegeven, we in de taal van de Matrix gaan handelen. We blijven daarmee hangen in de bandbreedte van het aardse menselijke bewustzijn. We moeten een nieuwe taal leren spreken, en inzien, dat we allemaal gelijkwaardig zijn, niemand uitgezonderd. We moeten weer de leiding durven nemen en gaan staan voor wie we werkelijk zijn. Dit lijkt op arrogantie maar dat is het niet. Het is een kracht van eerbied, van dienstbaarheid, van een onwetend doorzettingsvermogen, om dàtgene neer te zetten en uit te dragen, van wie je werkelijk bent.

Laat je niet meer leiden, toon je EIGEN LEIDERSCHAP!
We zullen ons ‘eigen’ leiderschap naar voren moeten halen. De externe autoriteiten, hebben de macht compleet naar zich toe getrokken en het wordt tijd, dat we die plek weer zelf gaan innemen. We hoeven nergens aan te voldoen. Zodra er ergens verplichtingen ontstaan, gaat het mis, omdat het veld, dat reageert op ons innerlijke gevoelskrachtveld, enkel geopend kan worden als er geen verplichtingen zijn. Dat innerlijke gevoelskrachtveld, is ons DNA van binnenuit.

Alles kan daar ingeladen worden, in elk moment. Het uit zich als een soort lichtexplosie van bewustzijn. En het vindt alleen maar plaats, als je het zelf niet mentaal hebt ingevuld, maar je wel voelt dàt het gebeurt. Met je focus, kun je het als het ware in het veld laten uitspatten. Het station, waar we nu met zijn allen naar toe reizen, heeft niet langer leiderschap van buitenaf nodig, en mag dus niet aan gezwengeld worden door iemand anders.

We zijn allemaal gelijk, ongeacht wie je bent. We kunnen steeds duidelijker voelen wat niet langer correspondeert met ons. En juist nu, met alle beperkingen, zijn we in staat, steeds krachtiger bewust te worden, waardoor we nog dieper kunnen voelen. Dit lukt niet, wanneer jij je mee laat slepen, door wat zich momenteel rondom om ons afspeelt. Dat brengt je namelijk in de verkeerde tijdlijn. (HIER)

Ook mag je het proces niet zelf willen invullen, omdat je dan communiceert met de machinewereld en niet met de oorspronkelijke wereld. Onze aandacht is, in de wereld waarin wij nu leven, moeilijk vast te houden. Er gebeuren zoveel dingen tegelijkertijd, die niet in harmonie zijn. Hierdoor wordt het aandachtsveld als het ware omgezet in een verstoringsveld.

Ben je echter volledig aanwezig in je lichaam, hoofd en hart, dan zijn we als mens in staat om ons DNA overal neer te planten, waar we met onze aandacht naar toe reizen. Hoe meer facetten in de samenleving, gebieden op deze planeet, of verstorende thema’s e.d. we bedekken met ons DNA, op een pure manier, en zonder invulling, hoe sneller de balans op aarde zal terugkeren. Gregg Braden heeft dit prachtig aangetoond in dit filmpje:

In de atmosfeer, treffen we allerlei hele kleine elektromagnetische deeltjes aan, waaronder o.a.: elektronen, protonen, neutronen en quarks. De kleinste deeltjes hiervan, worden fotonen genoemd. Deze fotonen ofwel lichtdeeltjes, nemen onmiddellijk de vorm aan van het menselijke DNA, ofwel de menselijke intelligentie, waarmee ze het informatieveld wat door ons heenloopt, reproduceren. Ze gaan zich gedragen naar gelang, wie jij bent. Ben je volledig aanwezig in je lichaam, dan wordt je energieveld onmiddellijk versterkt en bekrachtigd. Je wordt hierdoor als het ware aangezet en zichtbaar in het veld.

We zien ons lichaam, als enkel ons lichaam, maar dit kan energetisch, enorm worden vergroot. De kracht die dit versterkt, is een heel helder weten. De machten achter de schermen, proberen deze informatie verborgen te houden voor de mensheid. Want ben jij je niet bewust van deze kracht, en dus ook niet aanwezig in je lichaam, dan reageert het veld ook niet. Je bent dan als het ware onzichtbaar voor het veld, en sta je er alleen voor.

Het gaat hierbij dus alleen maar om jou.
Ben je aanwezig, of ben je afwezig. Ben je afwezig, dan zal er ook niets gebeuren en blijf je deel van de Matrix, dat je de 2de tijdlijn zal binnenloodsen waarin een grote ramp plaatsvindt, met catastrofale gevolgen. Hierbij, zal het meeste leven op deze planeet vernietigd worden. We zullen dus onze plek weer moeten gaan innemen, om de aarde te laten weten dat we er zijn. Dit gaat voorbij het mentale; hiermee ontstaat er een communicatie tussen ons en het veld.

Deze communicatie werkt altijd, ook al pikt je brein het niet op. Jouw aanwezigheid wordt in een kwantumtrillingsveld uitgezonden, en jij als persoon, bent hier dus Multi-vertegenwoordigd..! Dit proces, is momenteel heel erg verstoord door de vele opgedrongen programma’s, die ons koppelen aan het kunstmatige/AI-bewustzijn.  Deze halen ons voortdurend uit ons hart, waardoor vele en vaak intense spanningen ontstaan, die ziekten oproepen/veroorzaken, als we niet langer aanwezig zijn in ons lichaam.

We hebben grofweg gezegd, 2 velden. We hebben het fysieke DNA veld, oftewel het neuraal-bewustzijn, waarmee we binnen de Matrix fungeren. Daarnaast hebben we een veld, dat jouw bewustzijn hier, maar ook ergens anders kan laten zijn. Overal waar we zijn geweest, hebben we een spoor van DNA achtergelaten. Waar het om gaat is, dat de mens een veld krachtwerker is, die in staat is om het veld, zijn of haar DNA (dus bewustzijn) aan te laten nemen.

Leven we met een groep mensen in een bewustzijnsveld, volledig in harmonie met elkaar èn de planeet, dan reageert het DNA van de Aarde, op alle mensen. Er ontstaat dan een ander collectief veld, waarin de aarde de mensheid is..!

Dan is de Aarde de mensheid..!
Dat is op dit moment niet het geval, omdat we hier nu leven op een manier, die gebaseerd is op een fysieke, reguliere wetenschap. Oftewel het AI-bewustzijn, waar deze Matrix aan gekoppeld is, die ons volledig uit onze kracht kan halen…. DNA kun je vergelijken met wat je soms op schuttingen gekalkt ziet: ‘Ik was hier’. Het is een automatisch ‘Command’ van reageren. Hoe bewuster je aanwezig bent in jezelf, hoe groter je afdruk in het veld wordt. Het vereist een zeer zuivere vorm van puurheid. Dat lijkt eenvoudig, maar we worden continu getorpedeerd, om ons uit die puurheid te trekken.

De duiding van de DNA-‘lagen’ door de onstoffelijke bron: ‘KRYON’. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit ‘lichtlagen’.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik voor lead op illustratie, voor lead naar KRYON-video met NL-vertaling hier op de site)

Je moet volledig jezelf durven zijn, met alle beschadigingen, programma’s, die je hebt opgelopen en meegekregen. Wanneer mensen elkaar, in complete puurheid ontmoeten, zonder iets van elkaar te willen, dan wordt de puurheid in het veld gereproduceerd, en ontstaat er een kwantumreactie. Het is een ‘kosmische alliantie’, die hieruit ontspringt, omdat de mensen, die hieraan deelnemen, exact hetzelfde veld ervaren, en dus niet langer aanwezig zijn in hun eigen individuele schilderij.

Om de hele mensheid hier op aarde weer aan te kunnen zetten, hebben we wereldwijd nog geen twee duizend mensen nodig, die deze puurheid in zichzelf ontwikkeld hebben. Het is te vergelijken met het 100 apen effect. (De honderdste aap of het honderd-apeneffect verwijst naar het idee dat als genoeg mensen een bepaald gedrag aangeleerd hebben, het spontaan in het gemeenschappelijk bewustzijn terechtkomt. Hiervoor zou een paranormale verspreiding van een idee of vaardigheid als het door een deel van een populatie gekend is naar de rest van de populatie overspringen.)

Dit is al gaande, en is de kosmische brug naar ‘full contact’ met een andere intelligentie. De lijn tussen die twee velden is zo flinterdun, dat het een enorme zuiverheid en focus betracht, om te voorkomen, dat je weer aan de verkeerde kant van de lijn terecht komt. De velden reageren puur op emoties, dus niet op denken. De twee belangrijkste emoties die we kennen zijnliefdeen‘angst’. Alle andere emoties zijn hier afgeleiden van. Zit je in de frequentie van ‘liefde’, dan word je zichtbaar in het veld en ben je in staat om jezelf enorm te vergroten. Hiermee keer je terug, in wie je wèrkelijk, van oorsprong bent. Dit reproduceer je in het veld.

Zit je in de frequentie van ‘angst’, dan wordt je buiten jezelf getrokken, en ben je heel nietig. Ook dit wordt in het veld gereproduceerd. Om dat veld te kunnen laten overheersen, heb je echter miljoenen mensen nodig. Nu begrijp je misschien waarom de hele mensheid hier op aarde, wordt overspoeld met angstporno..!? Ook zal duidelijk worden, waarom er relatief maar zo weinig mensen nodig zijn, om het veld van de aarde weer aan te zetten.

Om het veld van de juiste informatie te kunnen voorzien, is het enerzijds belangrijk, dat je de leugens kunt doorzien, omdat je dàt weten, zult reproduceren in het veld. Mensen zullen hierdoor, in één klap, op de hoogte zijn van wat er daadwerkelijk gaande is. We zullen echter heel alert moeten zijn, dat we ons niet laten ontvoeren door alle complottheorieën, die  voor een groot deel door de gangbare media zelf verspreid worden.

Deze worden namelijk heel bewust, als afleiding in het veld uitgezet, waarmee ze willen voorkomen, dat je in je eigen ‘pure zijn’ terecht zal komen. Dus stop gewoon met televisiekijken, geloof niets meer, maar neem enkel waar…..

 

Harriet Algra
november 2020

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding o.a.:

https://www.youtube.com/watch?v=FySGgOkmKnM&t=531s
Toezichthouder medicijntesten: coronavaccin kan heel gevaarlijk zijn en zelfs ons DNA muteren.

https://www.youtube.com/watch?v=ni-OcPzAwVc&feature=youtu.be
Lange Frans de Podcast #13 Elke de Klerk

 

 

1 gedachte over “Dé Sleutel..!

  1. De verbazingwekkende Polly heeft een nieuwe video over “complotten”en Klaus Swab (kweek, kweekschool, SWAB-ID) https://www.bitchute.com/video/3Jrc2ojV4atS/
    Ik zocht FIAN even op: het is ook een Moskous natuurkundig instituut waar ze de cubic zirconia, een nep diamant, hebben gemaakt, die een hoge opzuiging van licht en straling hebben voor REE, zeldzame aardelementen. REE opgezocht: gevaarlijk voor mens (oa ademhalingsproblemen) dier en natuur, verder bij Maleisië stond: Het land wou geen Rare Earth ore in hun land hebben (veel protesten oa) 2-9-2014 hebben ze toch getekend! Na de vliegtuigrampen!
    P.S. Henriëtte, heb je ook het volgde filmpje van Gregg Braden? Hij gaf 2x alles weg in zijn leven, Elon Musk verkoopt zijn huis; zoek de verschillen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.