Advertentie

Anita’s miraculeuze BDE


Weinigen van onze bezoekers weten dat de oprichter van WantToKnow.info, de Amerikaan Fred Burks, ook een uitermate degelijke en inspirerende online-cursus aanbiedt. Deze bekrachtigt mensen en informeert hen over zaken, waar je niet zo snel over leest of informatie over krijgt, via de krant, TV of radio. Zo ook het artikel dat je hieronder aantreft.

Het artikel gaat over BDE, de bijna-dood-ervaring. Het is een uitermate controversieel onderwerp, zeker voor de mensen onder ons, die uitgaan van ‘harde bewijzen’.. Mensen die graag hun voeten op de grond houden en niet zweverig in dit leven willen staan. Dát is althans hun commentaar, dat je zo vaak van ze te horen krijgt, wanneer dit soort ervaringen de revu passeren. Zweverig en niet te bewijzen..
Maar zijn getuigenissen uit ‘de eerste hand’ dan allemaal onjuist, zijn het zg. ‘chemische stoffen’ in ons lijf die ervoor zorgen dat we als het ware hallucineren..?

Pim van Lommel verwierf veel bekendheid met zijn baanbrekende werk rondom BDE

De schijnbare krampachtigheid waarmee de BDE ontkracht wordt, heeft veel weg van het manifesteren van ongeloof, dan van een zuivere wetenschappelijke dialoog..
De Nederlandse arts en cardioloog, Dr. Pim van Lommel, is de laatste 10 jaar bezig om de brug te slaan tussen het ‘keiharde denken van de wetenschap’ en de ‘gevoelsmatige en intuïtieve data’ die beschikbaar zijn van mensen die ervaringen zoals Anita hieronder die heeft meegemaakt.

De conclusie die Van Lommel na al die jaren uit zijn onderzoek trekt, is dat de BDE een onmiskenbaar en bewezen fenomeen is. Dat de wetenschap OP GEEN ENKELE WIJZE UITSLUIT dat de ‘ziel’ of ‘bezieling’ uit een lichaam kan gaan en buiten het lichaam ervaringen opdoet. De brug is geslagen tussen geloof en hard bewijs.

Het vergt echter een grote mate van geestelijke flexibiliteit van de ontvanger van dit soort boodschappen. Zoals het artikel hieronder ook aantoont, bepaalt ELK MENS zijn eigen werkelijkheid en daarmee bepaalt elk mens ook of hij dit proces ‘waar’ vindt of ‘onwaar’..

En voor die opstelling, voor die subjectieve observaties, heeft de wetenschap helaas nog veel te weinig ruimte, terwijl op allerlei manieren wordt aangetoond dat deze BDE-verhalen wel degelijk mogelijk zouden zijn.

Er is dus geen bewijs dat het NIET kan.. Maar, daar waar je als mens je intuïtie laat gelden, goed leest en je eigen antennes vertrouwt, dáár komt ruimte voor een veel groter perspectief, dan waar velen in vastzitten. Dát is op zich helemaal geen ramp; elke dag is de eerste dag van de rest van je leven..

Zo blijkt ook weer uit dit BDE-artikel. Overigens staan hier op WantToKnow.nl ook een paar andere BDE-artikelen, die het lezen in dit opzicht meer dan waard zijn..! HIER en HIER zelfs het verhaal van één van onze vaste bezoekers..!

Ik geef graag het woord aan Fred Burks:

X

* * * * * * *

“Hey wonderful friends,

Deze uiterst inspirerende bijna-dood-ervaring (BDE), is opgeschreven door een vrouw genaamd Anita. Zij ging door een buitengewone ervaring in haar bijna-dood verblijf. Anita’s beschrijvingen van datgene dat gebeurde aan de andere kant van ‘de sluier’, en de wonderbaarlijke genezing die haar doktoren volledig verwarden, tonen aan dat ons leven veel méér is dan de meeste mensen in de gaten hebben. Lees dit verhaal en laaf je aan de rijke wijsheid en inspiratie die opgesloten liggen in deze krachtige BDE; een verhaal dat vele duizenden mensen over de hele wereld heeft geraakt.”

Fred Burks, wanttoknow.info

* * * * * * *

X

Anita’s Miraculeuze Bijna-dood-ervaring

maart 2010 © WantToKnow.nl/.be
vertaling Guido Jonkers

X

Ik had kanker (Hodgkin) en op een gedenkwaardige morgen, kon ik me helemaal niet méér bewegen. Mijn echtgenoot reed heel snel met me naar het ziekenhuis en nadat er een aantal scans waren gemaakt van mijn lichaam, werd de diagnose gesteld dat mijn Hodgkin was gestegen naar niveau 4B (de hoogste graad). De oncoloog keek naar mijn rapport en vertelde mijn man dat het té laat was om nog iets te doen, mijn organen waren aan het afsterven, ik zou nog maar zo’n 36 uur te leven hebben.

Hij vertelde mijn man dat hij nog zou doen wat hij kon, maar hij bereidde hem voor op de situatie dat ik er niet meer zou zijn, omdat mijn organen niet langer functioneerden. Ik kreeg een chemotherapie toegediend, via een druppelinfuus, en ik kreeg extra zuurstof in het lijf. Toen werd begonnen met het doen van tests, die uit zouden moeten wijzen, welke medicijnen ik nog zou kunnen gebruiken.

Terwijl dit allemaal plaatsvond, dreef mijn bewustzijn telkens weg en kwam weer terug.. Ik was er en dan was ik weer niet in mijn lichaam. Ik kon mijn geest uit mijn lichaam voelen drijven en ik zag en hoorde de gesprekken die mijn man voerde met de doktoren buíten de kamer waar ik lag, zo’n 10 tot 15 meter verderop in de gang. Later heb ik deze gesprekken die hij had met hem geverifieerd en mijn man was daardoor uiterst onthutst.

De 'tunnel' waarover veel wordt gesproken in de bijna-dood-ervaringen.

Toen kwam er ineens een moment dat ik feitelijk ‘overging’ naar een andere dimensie; ik werd volledig overspoeld door een totaal-gevoel van liefde. Ik kreeg ook de uitermate helderheid onder ogen waarom ik kanker had, waarom ik überhaupt in dit leven was gestapt, welke rol iedereen in mijn familie speelde in mijn leven, in het grote ‘plan’ van het leven en hoe het leven in het algemeen in elkaar steekt.

De helderheid en het begrip waarmee dit allemaal gepaard ging, is bijna onbeschrijfelijk. Woorden zijn gewoon onvoldoende om deze ervaring uit te drukken. Ik was op een plaats waar ik ‘wist’ hoeveel meer er is dat wij onmogelijk kunnen bevatten in onze 3-dimensionale wereld. Ik realiseerde me ten diepste wat een ongelooflijk geschenk het leven is, en dat ik was omgeven door liefdevolle spirituele wezens, die te allen tijde om me heen waren, ook al had ik daar in mijn dagelijkse leven geen erg in.

De intensiteit van de liefde die ik voelde was in een woord ‘overweldigend’. Vanuit dit perspectief werd me ook snel duidelijk hoe krachtig ik eigenlijk ben, en ik zag de verbazingwekkende mogelijkheden waartoe wij als mensen in staat zijn tijdens dit fysieke leven.

Ik begreep, dat als ik het zou overleven, dat het doel van die nieuwe fase zou zijn, om ‘de hemel op aarde’ te beleven, vanuit mijn nieuwe inzichten, en ook om deze inzichten met zoveel mogelijk andere mensen te delen. Ik had echter wél de keuze om terug te keren naar mijn aardse leven, of dóór te gaan, naar mijn fysieke dood.

Ik kreeg te verstaan dat het nog niet mijn tijd was, maar dat de keuze geheel bij mij lag. Wanneer ik voor de dood zou kiezen, dan zou ik niet in staat zijn de vele geschenken te ontvangen, die het leven nog voor mij in petto had.

En natuurlijk probeerde ik heel praktisch te weten te komen, of ik terug zou keren in het zieke lichaam, wanneer ik ik zou verkiezen om dóór te leven. Mijn lichaam was natuurlijk ziek, heel erg ziek, en mijn organen hadden er de brui aan gegeven. Ik kreeg toen de wetenschap aangereikt, dat wanneer ik voor het leven zou kiezen, mijn lichaam héél snel zou herstellen, ik zou een enorm verschil gaan opmerken, niet in maanden of weken, maar in dagen..!

Ik kreeg te zien hoe ziektes beginnen vanuit een energetisch niveau vóórdat ze het fysieke lichaam bereiken. Wanneer ik zou verkiezen om door te leven in mijn lichaam, dan zou de kanker geen gebruik meer kunnen maken van mijn energie, en zou mijn fysieke lijf snel weer herstellen. Ik begreep toen ook, dat wanneer mensen medische behandelingen krijgen voor ziekten, deze medische ingrepen alléén het fysieke lichaam bereiken, maar niet het energetische lichaam, zodat de ziekte vaak terugkeert.

Ik dreef weer tussen 2 ‘werelden’. Als ik weer aan ‘de andere kant’ terecht kwam, werden me meer en meer zaken getoond.

Ook hoezeer mijn leven andere mensen had aangeraakt, mensen waarmee ik in contact was geweest.

Het was als het ware een kleed dat zich uitrolde en iedereen raakte die om me heen leefde.

Ik realiseerde met toen, dat wanneer ik terug zou keren in de fysieke wereld, ik een uitermate gezonde energie zou krijgen. Mijn fysieke lichaam zou zich snel recupereren tot aan het niveau van dat energetische niveau, snel en permanent. Ik kreeg te verstaan dat deze link overal bestaat, niet alleen bij fysieke .ziektes, maar ook bij fysieke conditie en de psychologische conditie, etc.

Ik kreeg te ‘zien’ dat álles in ons leven afhangt van de energie die rondom ons heen is, en die door onszélf wordt gegenereerd. Wij creëren onze omgeving, onze condities, etc. afhankelijk van waar deze ‘energie’ is geplaatst. De volledige duidelijkheid, waarmee alles dat betrekking had op dit fenomeen, me werd getoond, was werkelijk fenomenaal! Het gaat er allemaal om waar we ons energetisch bevinden. Ik kreeg te verstaan dat ik hiervan een degelijk ‘bewijs’ zou krijgen, vanuit ‘de eerste hand’ en ik voelde dat ik terugdreef naar mijn lichaam.

Toen dreef ik weer tussen 2 ‘werelden’. Telkens wanneer ik weer aan ‘de andere kant’ terecht kwam, werden me meer en meer zaken getoond. In één van die ‘vertoningen’ kreeg ik te zien hoezeer mijn leven andere mensen had aangeraakt, mensen waarmee ik in contact was geweest. Het was als het ware een kleed dat zich uitrolde en iedereen raakte die om me heen leefde.
Er was ook een ‘scene’ waarbij ik mijn broer te zien kreeg, die in het vliegtuig zat, op weg naar mij toe, zijn stervende zus.. Dit werd later geverifieerd door de feitelijke ervaring van mijn broer die juist mijn kamer binnenkwam, nadat ik bij weer bijkwam. Hij was zojuist aangekomen vanaf het vliegveld.

Toen zag ik een glimp van mijn broer en mezelf in een situatie die op de een of andere manier op een vorig leven leek, waar ik een stuk ouder was dan hij, en ik was als een moeder voor hem. In dit leven is hij echter een stukje ouder dan ik. Ik zag dat ik in dat leven hem bijzonder beschermende. Ik besefte plotseling, nadat ik hem in het vliegtuig had ‘gezien’, op weg naar mij toe, dat ik het toch niet kon maken om ‘hem helemaal naar me toe te laten komen, om me dood aan te treffen’..
Toen zag ik ook dat het doel van mijn echtgenoot in het leven, volledig was gelinked aan dat van mij, en hoe hij besloten had om naar de Aarde te komen en dit leven met mij samen te be-leven. Wanneer ik zou overlijden, dan zou hij ongetwijfeld spoedig daarna sterven..

Ik werd te verstaan gegeven, dat de test die gemaakt waren van mijn organen en waarvan de resultaten nog niet bekend waren, uit zouden wijzen dat ze nog normaal functioneerden, áls ik zou kiezen voor het leven. Daarentegen zouden de test uitwijzen dat, wanneer ik voor de dood zou kiezen, mijn organen volledig disfunctioneerden en dat dat de oorzaak van mijn dood zou zijn. IK WAS IN STAAT DE UITKOMST VAN DE TESTS TE BEÏNVLOEDEN MET MIJN KEUZES!

Zou het leven niet veel simpeler in elkaar steken als we uitgaan van de bewezen wet: 'Behoud van energie'...? Onze ziel die -zoals alle cycli- over de 'eeuwige spiraal' gaat.. De fysieke wereld verbindend met de non-fysieke.

En ik maakte de keuze, de keuze om te LEVEN. Toen ik wakker begon te worden, uitermate verward, kon ik me niet oriënteren, omdat ik werkelijk niet wist aan welke kant van de sluiter ik me bevond.

Op dat moment kwamen 2 doktoren driftig mijn kamer binnenlopen met een grote glimlach op hun gezichten. Ze vertelden mijn familie: “Goed nieuws! We hebben de resultaten van de tests en daaruit blijkt dat haar organen nog helemaal goed functioneren. We kunnen het gewoon niet geloven, want het leek erop dat haar lichaam zich volledig had afgesloten!”

Daarna herstelde ik bijzonder snel. De doktoren wachtten lang genoeg tot ik weer stabiel was om een lymphe-biopsie te maken, waarmee het type kankercellen vastgesteld kon worden.

Toen deze tests achter de rug waren, bleek dat er niet één biopsie uitwees dat ergens maar een kankercel in mijn lichaam rondwaarde, die groot genoeg was om waar te nemen.

Toen kreeg ik een beenmergbiopsie met het doel om de kankercelaanmaak te meten. Het zou voor hen dan mogelijk zijn om de chemotherapie die ik kreeg aan te passen aan de mate waarin ik de ziekte nog had. Maar er was geen kanker meer aanwezig in mijn beenmerg..

De doktoren waren uitermate verward door deze resultaten, maar vertelde me dat dit waarschijnlijk toe te schrijven was aan de uitermate goede reactie van mijn lichaam op de chemotherapie.. Maar omdat ze werkelijk nog steeds niet begrepen wat hier nou aan de hand was, werd me test na test afgenomen, die ik echter allemaal met vlag en wimpel doorstond!

Elke test die ik doorstond gaf mijzélf natuurlijk steeds méér kracht. Nadat ik een full body scan had ondergaan, en uit de resultaten bleek dat ik helemaal schoon was, kreeg de radioloog van het ziekenhuis de opdracht de tests nóg een keer te doen..!!

Doordat ik deze ervaring heb doorgemaakt, deel ik deze met iedereen die het horen en lezen wil,om te vertellen dat wonderen mogelijk zijn in onze alledaagse levens. Ná alles wat ik gezien heb, realiseer ik me dat absoluut álles mogelijk is, en dat wij niet op deze Aarde gekomen zijn om te sufferen..! Het leven is bedoeld om groots te zijn, en wij zijn heel, heel erg geliefd. De manier waarop ik naar het leven kijk, is dramatisch veranderd. Ik ben zo intens blij dat ik een tweede kans heb gekregen om de ‘hemel op aarde’ te be-leven..

* * * * * * *

Fred Burks, oprichter van WantToKnow.info

Anita’s verbijsterende BDE is door vele duizenden mensen over de hele wereld aangehoord en gelezen. Om meer te lezen van haar fascinerende belevenis en hoe deze ervaring haar leven compleet heeft getransformeerd, kijk HIER.

En voor een rijke en inspirerende online-les over andere ongelooflijke bijna dood ervaringen, kijk HIER.

Een hartelijke groet,

With abundant love, joy, and excitement,

Fred”

42 gedachten over “Anita’s miraculeuze BDE

 1. Soms voel je het zonder dood te gaan…….als je kijkt in de stralende ogen van je kind,als je het zingen van een merel hoort of als je je verwondert over hoeveel sterren er aan de hemel staan.

  1. ongehecht zijn aan het stoffelijke is als het gehecht zijn aan het onstoffelijke…;-)

  1. 888. Wel er de bron, uitspraak: Het leven is geen vraagstuk dat je op moet lossen enz. even bijzetten.
   Osho. Dus.

 2. @888,
  Er zijn verschillende soorten mysteries. Sommige mysteries zijn in de loop der jaren opgelost, zoals “Waarom is de aarde niet plat”. Mysteries lijken in eerste instantie onoplosbaar. Dit is de reden dat men denkt dat de meeste bestaande mysteries onopgelost zullen blijven. Wat nu als een mysterie oplosbaar blijkt? Dat is toch een spannend moment… Wat motiveert je dan een oplossing te omarmen of te weerhouden? Wat nu als je ratio zegt ‘het kan niet’ en je intuitie doorstuitert naar de zevende hemel? Wie heeft er dan gelijk en bestaat er uberhaupt een gelijk in deze? Moet er wel een gelijk gekoppelt worden aan iets dat ons kan inspireren? Wat nu als het echt waar is dat we over de schaduw van onze eigen dood kunnen kijken? Voor mij is het geen kwestie van geloven maar weten, weten dat alles een eeuwige houdbaarheidsdatum heeft en ook zo vergankelijk is als ’t maar kan, dat maakt ons leven wel nietig in deze oneindigheid maar ook van onvoorstelbaar belang in het groter geheel. Het zet ons doen en handelen in een ander perspectief. Ik zie het altij maar zo, met de dood wordt er geen punt achter ons leven gezet maar een komma. Of er wel of niet een mooi slotakkoord komt, ligt aan ons ZELF. Voor mij is het geen mysterie voor mij is het AL er AL.

 3. Wat lijkt mij dat heerlijk als je zoiets hebt mogen ervaren. Als ik het zo lees behoeven wij niet bang te zijn en toch ben ik dat, gek he! Maar waarvoor, voor het onbekende? Hoewel, zo onbekend is het niet, na het lezen van dit soort ervaringen ben je min of meer voorbereid.
  Het geeft mij iedere keer weer een rustig gevoel.

  1. Weetje Jacqueline, wat ik laatst hoorde, zo mooi..

   Wij leren dat er leven en dood is..
   Maar da’s helemaal en volstrekt onjuist.
   Er is namelijk geboorte en dood…
   Snap je..!!
   Leven gaat niet dood..
   want…

   Er is leven, er is leven, na de dood.
   Naaaa de dood,
   Naaaa de dood,
   Er is leven, er is leven, na de dood.

   Life is forever, you are infinite consciousness! Grappig dat deze uitspraak van David Icke, (zie het artikel hier op WantToKnow) EXACT dezelfde is als de titel van het boek van Pim van Lommel.. Oneindig bewustzijn..

  1. Nooit van ‘Goddelijk EGO’ gehoord Janee ?!

   Hahaha

   Alles is naar zijn voorbeeld geschapen, dat is wel heel erg EGO centrisch van hem geweest…

  1. De enigste die dat kan over stijgen ben je helemaal zelf…
   Wat je nu bent kan niemand anders van je afpakken en daar zit toch wel EGO aan verbonden, anders had je nu vandaag als 2 druppels water op mij geleken, als mijn EGO groter was geweest…

   Maar helaas, Pindakaas EGO.

  2. Prachtig verhaal.
   Hij kreeg veel, veel informatie tijdens deze ervaring..maar ik lees geen enkele, maar dan ook geen enkle, meer specifieke, meer gedetailleerde uitleg van wat hij dan welzag, over wat men hem vertelde, hoe hij ziek werd, hoe dit energetisch werkt op ons lichaam, welke prachtige aardse ervaring er nog op hem ligt te wachten, geen enkele details-doch algemene zinnen die ik al honderden keren heb gelezen…
   Sorry,

 4. Het leven is mooi.

  Soms is alles prachtig, soms is alles verschrikkelijk.
  Naderhand zullen we soms begrijpen waarom dingen gingen zoals ze gingen.

  Gelukkig zullen we het leven en de dood nooit geheel kunnen begrijpen met ons verstand want dan was de lol er gauw vanaf.

  We moeten ons blijven verbazen.
  In verbazing is de werkelijkheid te vinden, buiten begrijpen om.

  1. Hallo Wijze, wat kun je het heerlijk simpel verwoorden.
   Meteen de Kern raken!

   liefde, licht en gouden stralen voor jou.
   Aram

  2. Je reactie viel me nu pas op Aram.

   Lang niet gesproken. We zijn niet ver van elkaar verwijdert, ik kan je hier en nu ervaren, we zijn niet alleen, we zijn één.

   Laten we elkaar verbazen, jij verbaasde me zo laat in de nacht, bedankt.

   Veel liefde en kracht toegewenst.

 5. Een hele mooie ervaring, wat is het toch mooi als je mag zien wie je werkelijk bent, wat je hier komt doen en met wie.
  En dat op deze manier je ook kan zien dat alles een is en dat je met alles verbonden bent.
  Ik heb ook een ervaring gehad zoals beschreven, maar ik was niet ziek maar ik liep alleen met mijn ziel onder mijn arm en zag het allemaal niet meer zo helder.
  Ik besloot op een nacht om hulp te vragen aan god, ik heb letterlijk gesmeekt of ik geholpen kon worden.
  ik vertelde zachtjes tegen god , god help mij aub want ik hoor vaak over wonderen , dat mensen verschijningen zien, maar ik zie en voel niets en ik heb er ook eigenlijk geen zin meer in, ik laat alles los en hoop dat ik geholpen kan worden.
  Die Nacht gebeurde het dat ik in een wit Licht zat en mij volledig bewust was waar ik was.
  Ik zat om het zo goed mogelijk te beschrijven in het Al, voor mij was dit de christus energie, of het Licht genaamd.
  Het was niet dat ik dingen zag.
  nee omdat als je in het Licht bent je geen sluier om hebt zoals je die wel hebt op de aarde.
  nee als je in het Licht bent dan ben je je volledig bewust van wie je bent.
  Hier is alleen het weten, het zijn.
  Ik kon het niet geloven dat ik alles weer kon zien en herrineren.
  Al je levens alle dimensie`s dat zie je en dat voel je.
  Je begrijpt ineens wie je bent en wat je op de aarde doet.
  Het hele incarnatie proses, en al de levens die wij hebben gehad , om nu te mogen ervaren wie wij ten diepste zijn.
  Wij zijn hier op de aarde gekomen als zielen uit het Licht
  wij hebben allen gekozen voor deze ervaring, maar ik wil even uit leggen hoe de sluier presies werkt.
  Als je boven hebt gekozen waar en bij wie je gaat incarneren dan ga je naar het gekozen lichaam toe en op het moment dat je in je lichaam bent dan krijg je een sluier om je ziel heen zodat je niet herrinert wie je bent, anders zou je niet de lessen kunnen leren waar je voor hebt gekozen.
  Deze sluier heet de sluier der vergeteldheid, als bv door het ontwaken of wakker worden zoals het word genoemd, de sluier een klein beetje word belicht dan word je bewustzijn groter, dus ook je weten meer.
  En deze fase daar gaan wij allemaal doorheen, en de een zal dit sneller doen en de ander langzamer, maar dat maakt niet uit.
  Wij zijn ten slotte ook niet allemaal tegelijk geincarneerd.
  Als je dus boven bent dan heb je geen sluier meer, maar dan ben je volledig je hogere zelf en dan besef je die immense liefde.
  Toen ik weer terug ging die nacht, toen heb ik mijn leven zo drastisch veranderd, dat niemand in mijn omgeving, mijn familie niet mijn vrienden niet, nee niemand die mij nog terug kende naar dit onwaken.
  Ik heb uiteindelijk alles losgelaten wat ik maar kon, dit hield in mijn banen, mijn relatie, mijn familie, vriende.
  Maar dit kon ook op dat moment niet anders, zij begrepen mij niet meer, en ik kon het wel uitleggen, maar iedereen tikte met de vinger op het voorhoofd, wat ik overigens goed kon begrijpen.
  Ik heb door deze keuze en door het loslaten gekregen wat ik wilde, een heel nieuw leven in vrijheid met alle steun van boven.
  Ik kan wel zeggen mensen dat ik alle prossesen begrijp waarin wij als mensen zitten en welke we doorlopen.
  maar wij gaan zo iets moois creeren, de hemel is niet boven maar die is hier op de aarde.
  Toen ik wakker werd na die nacht, toen heb ik drie dagen thuis bij mijn ouders zitten huilen, mijn vader keek bezorgd naar mij en vroeg waarom ben je zo verdrietig jongen.
  Ik zei pa ik ben niet verdrietig maar ik huil van blijdschap.
  Ik heb voor de ontwaking een leven gehad waarin ik dacht waarom overkomt mij dit allemaal, en waarom gaan alle mensen waar ik zo van hou allemaal zo snel en jong dood.
  Toen ik boven was en dit alles zag, toen vertelde ik tegen christus, o wat erg sorry dat ik zo heb gedaan, hij lachte.
  Ik vertelde tegen christus, door al het lijden wat ik deed is dit nu wat ik weet.
  Ik ga op mijn knieen voor u zitten en vraag u of ik dit leven nog 4oo keer over mag doen nu ik dit allemaal weet.
  Mijn rugzak werd leeg, en al mijn lichamelijke klachten waren weg, en na die ervaring die in 2006 was ben ik nooit meer bij een arts geweest.
  Want nu weet ik dat wij zelf alles creeren, dus ook ziekten
  alle ziekten hebben een psychlogische achtergrond.
  Niets overkomt ons nee wij creeren alles zelf.
  Onze hele buitenwereld is een weerspiegeling van onze innerlijke wereld.
  Zo binnen zo buiten.
  Als voorbeeld wil ik een gecreerde ziekte uitleggen zoals die vanuit het Licht word gezien.
  Ik lag in bed en vroeg aan christus, zou ik mogen zien hoe ADHD onstaat en wat je er aan kan doen.
  Op dat moment zakte ik in een soort bol van energie en zag het volgende.
  Een klein meisje dat nog boven was zocht haar ouders uit en ging naar beneden naar haar moeder toe, terwijl ze in het lichaampje zat, voelde ze alles wat de moeder deed, ze hoorde de muziek, ze voelde elke beweging en trilling en ze was zich er volledig van bewust dat ze in de baarmoeder zat en wat zich er allemaal afspeelde, Ze voelde de angsten van haar moeder en ze probeerde haar moeder zo goed als ze kon te ondersteunen en helpen.
  Ze voelde de onrust van haar moeder, maar kon niets doen.
  Na 9 maanden kon ze er uit, het meisje werd na enkele maanden al s`morgens snel naar oma of de crech gebracht.
  Vaak gebeurde het dat moeder zich had verslapen, en dan moest de kleine snel wat drinken en werden haar kleertjes sne aangedaan, en moest ze snel, in de maxicosi, snel in de auto en snel naar oma of de crech.
  Het meisje wilde zeggen mama doe eens wat rustiger dit is niet goed voor je, straks krijg je allemaal klachten.
  Dit houd je niet vol zo, maar moeder hoorde dit niet en ging snel weer naar haar werk toe.
  Moeder haalde het meisje weer op en ze gingen snel weer naar huis toe om snel eten te maken voor manlief die zo thuis kwam.
  papa kwam ook thuis en wilde niet helpen met het eten, en plofte op de bank neer want hij was moe, nou moeder was ook moe maar die ging maar door, ze zei maar niets maar ze vrat zich zelf wel op en baalde als een stier dat ze alles zelf moest doen.
  Het meisje voelde alles en ze huilde en huilde, ze liet hen zien kijk dan toch eens, maar niemand hoorde haar.
  Dit ging zo maand in en maand uit en het werden jaren, en het meisje voelde nog steeds alle spanningen en had eigenlijk nooit rust, de ouders hadden geen rust voor zichzelf en dus ook geen rust voor het meisje.
  Het meisje leerde alleen dat ze elke dag snel en vlug overal naar toe werd gebracht en groeide op tuseen hele drukke ouders, die totaal geen benul hadden van wat ze deden.
  Het meisje die was had eigenlijk zat en ging nu heel druk doen om zo toch aandacht te krijgen.
  maar in plaats van aandacht kreeg ze onbegrip, en de ouders gingen schreeuwen tegen haar, en ze zeiden tegen haar doe normaal je doet zo druk, we worden gek van je.
  Het meisje dee nog drukker om te laten zien waar haar ouders mee bezig waren.
  maar nee, om er toch vanaf te komen gingen de ouders naar de arts, deze zei gelijk ik zie het al adhd, we geven haar wel ritalin, daar word ze wel rustig van.
  En ja hoor het meisje werd rustiger , ze werd wat ouder en kon niet meer mee komen op school, ze was wazig en verdoofd.
  Niemand zag in dat het meisje een spiegel is van haar ouders, en dat dit gedrag dus gecreerd is door de ouders.
  Zo zijn er momenteel miljoenen ouders die niet kunnen en willen inzien dat hen kinderen een spiegel zijn van henzelf.
  De medische of farmacie die vinden het fijn dat ouders dit niet zien, en zo kunnen zij toch fijn over de ruggen van onze ouders en kinderen, miljarden verdienen.
  Er is geen enkele arts en zeker de farmarcie niet bij gebaat dat mensen beter worden.
  Het meisje heeft zelfmoord gepleegd en is nu fijn thuis, maar ze komt weer terug en deze keer zal ze het anders willen doen.
  Mensen sta wat vaker stil bij wat u doet en waarom u de dingen doet zoals u die doet.
  En u zal zich steeds bewuster worden van u gedrag.
  Eigenlijk zouden de ouders ritalin moeten slikkenb zodat ze zelf weer wat rustiger worden.
  groeten raymond

  1. Konden de kinderen maar weer waarlijk kind zijn.
   Stonden ze maar weer op nummer één.
   Kinderen zijn de waarheid, oh wat zijn ze fijn.
   onder de volwassenen bijna geen.

   Het licht zal ons terugbrengen,
   naar de oorsprong, de werkelijkheid.
   Onze levens zullen zich in dagen lengen,
   Van de drukte en de angst bevrijd.

   Liefde en genegenheid voor al dat leeft,
   niemand meer die angstig beeft,
   omgaat van de honger of van pijn,
   samen weer in licht en liefde zijn.

  2. Mooi verhaal raymond. Als je deze ’touch’ hebt meegemaakt veranderd er veel, maar vooral ten goede. Het vervult niets het verrijkt. Maar wat ik niet doorhad is ook dat mensen meer intuitief weten meer aan kunnen dan wat je op het eerste moment zou denken….Vooral de laatste tijd. De energien en het sluier lijken te veranderen…

  3. Haai Ray,

   Bedankt dat je je verhaal wilde delen hier. Mag ik je vragen wat je bent gaan doen ná je ervaring.
   Je hebt bijna alles losgelaten schrijf je, maar wat ben je gaan doen ná het loslaten?

   Ik doel op werk, of juist niet, verhuizen, de wereld rondtrekken, een compleet andere studie, of gewoon een jaar op een bankje in het park zitten genieten ;))

   Wil je daar iets over kwijt en ook hoe je deze keuzes maakte (of nog steeds)..hoe leef je nu en hoe maak je nu beslissingen en overvalt de angst voor verandering je soms nu nog, ook al weet je beter?

   Alvast bedankt als je hier over uit wilt wijden.

  4. Hoi Sam,

   Nadat ik mijn banen op heb gezegd, ben ik een tijdje naar frankrijk gegaan, en heb daar alles op een rijtje gezet.
   Doordat ik alles los kon laten, en dat kon ik eerder niet zo heel goed, begon ik vanuit vertrouwen en met het geen ik wist en weet, een nieuw leven, ik ontmoette mijn huidige vrouw, en zij is net zo bewust als ik ben, dus wij kunnen alles delen, wij hebben nu een zoon van 18 maanden en mijn vrouw had al een dochterje van 2 die nu inmiddels bijna 5 is.
   Alles waar wij bewust van zijn daar zijn de kinderen zich ook van bewust anders zouden ze niet bij ons zijn.
   Alles loopt nu als vanzelf, je zou het niet kunnen geloven als je het niet zelf meemaakt, maar we worden van alle kanten geholpen, en zeker door boven, en dit komt zeker door het feit dat wij bewust hebben gekozen om ons gevoel te volgen en door niemand meer te laten vertellen hoe alles zit , maar alleen je eigen waarheid te vertellen, en de juiste keuze`s te maken.
   Als je mee gaat op de stroom van het leven dan kom je daar waar je wil zijn.
   Je hoeft eigenlijk alleen maar in het nu te leven.
   Wij zijn ons ervan bewust dat niets in het leven toeval is en dat onze buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld.
   Verder ben ik een opleiding gaan doen die ik leuk vond en die mij voor dit moment het beste leek, ik ben nu sensi-therapeut
   en mijn vrouw is een opleiding gaan doen voor bloesemtherapeut.
   Wij zien in feite alle prosessen die zich afspelen binnen de gezinnen, en vinden het leuk om mensen weer in hen eigen kracht te zetten zodat ze weer verder kunnen op hen pad.
   Dit geeft heel veel voldoening en plezier, en dit had ik niet in een reguliere baan.

   Angst heb ik niet want ik weet wat er is en waar ik uiteindelijk weer naar toe ga.

   groeten raymond

 6. Citaat uit de schepperskaarten.

  8. Sta je veranderingen toe in je leven?

  En zul je de controle over het veranderingsproces loslaten? Heel vaak zijn de antwoorden op je gebeden totaal ergens anders te vinden dan waar jij ze verwacht had.

  Wanneer het tijd is voor de rups om zijn vrijheid te vinden als vlinder dient het hem niet om simpelweg meer geld te verdienen, betere vrienden te hebben en zijn leven te verbeteren, oftewel om alleen maar een grotere, betere, groenere rups te zijn. Hij zal het nog niet weten maar het antwoord op het verlangen van zijn hart zal een totale verandering van elk aspect van zijn leven vereisen.

  Wanneer je kiest om te ontwaken tot wie je werkelijk bent kan je leven veranderen op manieren die je nooit verwachtte en die je je nauwelijks kunt voorstellen. Wat zul je toelaten? Hoe diepgaand zul je vertrouwen in de goddelijke wijsheid van het Leven?

  http://www.youaregodalso.com/nl/de-schepperkaarten

 7. leuk artikel
  het is echter wel een heel vrije vertaling met het origineel en staat ver af van de strekking van het originele verhaal.

  je kunt het niet vergelijken

  tussen bv orgens shut down en organen die aan het afsterven zijn zit een groot verschil.

  1. Gelukkig hou jij alles tot aan het kleinste woord in de gaten Gait, vindt het interessant dat je er zoveel tijd in (kan) steken.

   Ik bedoel het met een dubbele betekenis, aan de ene kant vind ik het heel mooi en ook leuk om te lezen.
   Aan de andere kant snap ik niet waar je de tijd en interesse weghaalt om dit soort dingen allemaal uit te zoeken.

   Je moet wel een hele trouwe WTK fan zijn.

  2. tja Martijn ieder zijn hobby toch ?

   en inderdaad als je iets vertaald moet je het zo letterlijk mogelijk doen en er niet een eigen invulling aan geven. dan kun je beter het origineel plaatsen,

  3. Wordt het niet eens tijd voor jóuw origineel Gait. Commin’out. (En dan bedoel ik dat niet figuurlijk in het Engels. Als je het preciés wilt weten.)
   Overigens ben ik wel heel benieuwd hoe je het wél zou willen vertalen dan..! Typisch Gait, vind ik dan, lekker zuur zeuren en dan het alternatief weglaten. Het komt bij mij redelijk betweterig over, maar dat zegt natuurlijk meer over mij. Heb er verder ook geen bewijs voor.. 🙄

  4. tja Guido ik snap niet wat je van me wil
   na de doodsbedreiging naar mijn persoon lijkt het me dus beter om me niet bekend te maken, dat zal jij ook begrijpen denk ik toch ?

   doe je de groeten aan Moon ?

 8. Hallo Iedereen,

  Ik ben hier bij toeval op deze site terecht gekomen en vind het ontroerende verhalen wat ik hier lees van jullie. Zelf heb ik ook een ervaring als klein kind gehad waardoor ik nu 15 jaar later ook bewuster tegen het leven ben gaan aankijken maar ik heb ook nog een heel wegje voor de boeg hoor.

  Willen jullie ook heel graag weten over het leven na de dood dan raad ik jullie graag de boeken van Jozef Rulof aan. Door deze boeken ben ik mijn ervaring en het leven ook beter gaan begrijpen. Wie hier meer over wenst te weten kan hiervoor terecht op de volgende site: http://www.theageofchrist.com

  Wie Jozef nu precies was kan je vinden op de site op pagina http://www.rulof.nl/index.html

  Mocht iemand iets in zijn/haar gevoel voelen van ‘Hé, er zit wel iets in’ dan wil ik gerust het eerste boek van de kennismaking naar die persoon sturen als een geschenk en misschien willen de ogen nog verder open gaan?

  Mijn email is kev.z(apenstaartje)scarlet.be

  Ook nog even het volgende wat ik graag hierover wil aanreiken: vorige maand zijn er ook twee uitzendingen op stardust-radio geweest van mensen die het ook hadden over deze wijsheid en de Liefde die van deze kennis uitstraalt. Deze kennis is door Gene Zijde aan Jozef en zo ook aan ons doorgegeven en misschien dat er mensen zijn die deze uitzendingen ook even willen beluisteren?

  Ze staan nog op de luisterlinks van Stardust radio: http://www.stardustradio.nl/luisterlinks.html en de uitzendingen waarover ik hier heb zijn die van:

  – 28 februari 2010: In de laatste uitzending in de serie De Rol van de Liefde maakt u kennismet Henk en Diny Roesink Zij hebben een website aan de Liefde gewijd en onder andere de gedachten van Jozef Rulof als leidraad gebruikt om het Grote Belang van Liefde te belichten en verder te vertellen. Luister naar StarDust, Henk en Diny Roesink met hun eigen kijk op De Rol van de Liefde.

  – 7 februari 2010: De Rol van De Liefde met Guido Vermeire.
  De Liefde is gekend in ontelbare vormen.
  Ook op het pad van bewustwording speelt de Liefde een hoofdrol.
  De bekende Jozef Rulof die in de twintiger jaren ook wereldwijd een vaak geraadpleegd medium was, liet een schat aan informatie na over de spirituele wereld en de Hoofdrol die de Liefde daar …. èn hier op aarde speelt.
  Op zondagavond 7 februari is de Belgische Guido Vermeire te gast bij StarDust omdat hij zijn leven lang al gefascineerd is door het werk van Jozef Rulof en …… er heel veel van kan vertellen.
  Luister naar de herhaling van De Rol van De Liefde met Guido Vermeire bij Stardust.

  Ik wens jullie veel lees- en luisterplezier toe in Licht en Liefde voor diegene die er iets in willen voelen en mochten er vragen zijn dan kan je me altijd bereiken via mijn email-adres.

  De hartelijke groeten,

  Kevin uit België

  🙂

  1. Hallo Kevin,

   dankje voor dit berichtje, ik had 2003 een BDE ,alles is mij goed bekent,nu hebben wij 2011 en ik zit in een cirkel war ik op dit mom.niet uit kom.het helpen ook geen boeken,ervaring delen met anderen,
   het is simpel voor mij een vechten dat elke dag snel mag vergaan,

   groeten Kat

 9. Beste lezers,

  Wederom een mooi verhaal! 🙂

  Aanvullend op dit thema wil ik u graag wat melden:

  We hebben onlangs een luisterboek gemaakt over het leven van Mong. Een reiziger over de zijde route zo`n 800 jaar geleden. Hij heeft toen hij jong was ook een bijna dood ervaring gehad. Mong heeft “contact” met de schrijver. De verhalen zijn juweeltjes voor een ieder!. Juist BDE`rs zullen erg veel hebben aan dit stukje aardse spiritualiteit.

  Als u interesse heeft? http://www.mongluisterboek.nl

  Vriendelijke groet,
  de redactie mong luisterboek,
  Namens Mong.

 10. Wat vind jij hier dan eigenlijk miraculeus aan?, is dan eigenlijk mijn vraag aan jouw. Want volgens mij is er niets maar dan ook niets miraculeus aan. Alleen vind jij dat, omdat jij vast gelooft dat dit wonderen zijn.
  Zo lullen vele medici ook, maar da’s ook wel logisch, want ook de medici wordt over het algemeen ook verkeerd afgericht door de mafia van de farmacie. Mijn toenmalige huisarts en de medici in het ziekenhuis die een foto maakte van mijn hersenpan, snapte niets van mijn eerste BDE de andere twee BDE’s heb ik hen dus maar niet medegedeeld.
  Voor mij is dat meer en meer water naar de zee blijven dragen!
  Ze moeten dan eerst eens begrijpen, waaruit deze zee dan feitelijk bestaat…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.