Advertentie

Polarisatie als wig tussen Islam en ultra-rechts..!


We gaan in onze ogen langzaam maar zeker de kant op, waar je zou kunnen spreken over de ‘goede’ weg.. Een weg, waar begrip is voor elkaars standpunten, waar radicale elementen worden ontmaskerd als ‘polariserende krachten’, die angst zaaien, dáár waar ze spreken over waarschuwingen en conflictverharding, dáár waar ze spreken over ‘oplossingen’. Vele mensenlevens ten spijt, van hén die ten prooi vielen van juist deze polarisatie, geloven we dat we langzaam-maar-zeker in een tijd van begrip beland zijn..

Loesjes fundamentalistenAfgelopen week zagen we in dit kader de jonge Belgische journalist Pieter Stockmans als voorbeeld van deze verandering-in-de-wereld, maar als je goed oplet, in de gesprekken die ook jij zult voeren met familie, vrienden en collega’s, zul je merken dat polarisatie eigenlijk ‘not done’ is.. Het gedrag zoals bijvoorbeeld PVV-dictator Geert Wilders dat meent te moeten vertonen, niet in de laatste plaats tot ergernis van stééds meer partijgenoten, volledig niet meer van deze tijd is..

Want schiet je wat op met een oorlog te bevechten met geweld..? En dát we in oorlog zijn met radicaal-extremistische krachten, is voor velen een doorn in het oog van het -hoe hoogdravend dit ook zou kunnen klinken- leven op Aarde, dat we als mensheid met elkaar te doen hebben..

Loesje MoslimDaarenboven komt nog eens, dat steeds méér mensen zich gaan afvragen, wáár de voedingsbron ligt voor deze manipulaties en haat- en angstzaaierij..! Een beetje WantToKnow-bezoeker beseft dat er krachten-achter-de-schermen bezig zijn, als we als mensheid niet vreselijk goed opletten, om ons uit elkaar proberen te spelen..! Die krachten zijn niet mis-te-verstaan, want een mensenleven is voor hen niets waard, als zij hun doelen maar kunnen bereiken..

Overheersing van deze planeet..! Voor niets minder doen ze het. Het is alsof het oer-Nederlandse spreekwoord in de praktijk wordt gebracht: ‘Twee honden vechten om een been, het derde gaat ermee heen’…

Maar in tegenstelling tot het spreekwoord, spreken we hier niet over een toevallig bot.. Het bot in ons huidige maatschappelijk beeld, is niets meer dan een KUNSTBOT.. Het bot gaat om de waarheid, die in de ogen van velen wordt verkracht. Dat ze erbij zouden moeten beseffen dat het over HUN waarheid gaat, vergeten velen nog weleens..

Laten we Geert Wilders en de ‘andere kant’ van het radicale spectrum gewoon eens beschouwen.. Of zoals Pieter Stockmans het zo mooi zei: ‘Radicalisering is alsof we kijken naar de keerzijde van hetzelfde tweezijdige zwaard.. Het snijdt aan beide kanten: Islam heeft nét zulke uitwassen als ulta-rechts..! 

x

x

Polarisatie tussen Islam en ultra-rechts als ‘slimme wig’..!

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Laten we beginnen met een kort stukje uit het interview van Matthijs van Nieuwkerk, in ‘DWDD’ van 16 januari 2015, waarin NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch en de Belgische journalist Pieter Stockmans hun visie geven op de gebeurtenissen in Parijs en Verviers, waar radicale moslims aanslagen pleegden en/of wilden plegen. Het is met name het uiterst genuanceerde, en van veel achtergrondkennis getuigende commentaar van Pieter Stockmans, dat indruk maakt..

Een president die de propaganda-machine op gang brengt, op de puinhopen van een eigen 'valse-vlag-operatie'..!
Een president die de propaganda-machine op gang brengt, op de puinhopen van een eigen ‘valse-vlag-operatie’..! Hoe ‘normaal’ is dit..? Een president die symbolisch over de lijken van de slachtoffers heen, de propaganda-machine op gang brengt, op de puinhopen van zijn eigen ‘valse-vlag-operatie’..!

Vooral diens opmerkingen over het volledig over het hoofd zien van uiterst Islam-kwetsende oorlogsdaden, uitgevoerd door ‘westerse krachten’, zijn -naar zijn oordeel- een ESSENTIEEL onderdeel van de haat- en wraakgevoelens van deze strijd. Feitelijk gaat het over niets minder dan een oorlog die zich zo manifesteert. Zéker, in het geval van de strijd tegen ‘IS’ of ‘ISIS’, nadat ook Nederland besloot om F-16-gevechtsvliegtuigen te sturen en laten vechten tegen ISIS.

Dáár waar we zogenaamd onszelf als slachtoffers zien, dáár precies vergeten we te kijken naar dátgene wat we die ‘ander’ aandoen. Ook al vinden we onze levensstijl en ónze manier van ‘vrijheid’ de belangrijkste verworvenheden, dat betekent niet dat we er ‘al zouden zijn’.. Dat we de wijsheid in pacht hebben en ons moreeel-ethische kompas niet regelmatig zouden moeten ijken.

Het is dan ook zaak, dat we ons eens gaan beseffen, terdége beseffen, dat er BEWÉZEN en ZONDER ENIGE TWIJFEL, krachten in onze wereld zijn, die op UITERST SLUWE manier en vanuit grote ‘professionele vaardigheid’ acties op touw zetten, die juist de genoemde polariteit wensen te versterken. Met het doel hun ‘verdeel-en-heers’-politiek te manifesteren om er als sterkste uit te komen, waarbij ze één partij (de mens) als prooi zien en deze zich feitelijk tegen zichzelf opzetten.. Maar laten we eerst dit stukje uit DWDD citeren:
X

 

x

Zijn we gewoon vergeten wat we onze medemensen aandeden..?
Het is natuurlijk GEEN ENKEL excuus, maar begrijpen kun je het zeker.. Een gevoel van onmacht, opgewekte haat en vooral wraak-om-het-onrecht.. Het gevoel om een oog-voor-een-oog te moeten nemen, een tand-voor-een-tand..! Het zijn gevoelens die ieder mens heeft, wanneer hem of haar in zijn ogen onrecht wordt aangedaan.. Maar de vraag is ook of deze extreem-radicalen opgefokt zijn tegen elkaar..? Als we hier niet direct antwoord op kunnen geven, laten we dan eens kijken naar dat specifieke onrecht, wat Moslims is aangedaan.. Want ook wij moesten ons achter de oren krabben, dat we dit lijstje eigenlijk niet meer zo ‘bij de hand’ hadden.. Hier is het:

torture-freedomDe volledig onrechtvaardige inval van de VS in Irak..
Vooral deze oorlog in Irak, die was gebaseerd op de (later door Bush & Blair nota bene toegegeven!) VALSE MOTIEVEN.. Inmiddels is heel Irak één grote rotzooi, is het land vergeven van de DU (Dupleted (verarmd) Uranium) en is het land volledig overgeleverd, aan groeperingen die vechten om de macht. Officieel dan, want wist je dat de grootste ambassade van de VS ter wereld in Baghdad staat…? Is gebouwd, ná de ‘overwinning’ van het land op Saddam..? Waarom? Dat is een goede vraag, die je nog maar even goed in het achterhoofd moet houden..!
Wist je dat er in Irak, volgens tellingen van ONAFHANKELIJKE instituten, meer dan 1.450.000 burgers zijn gedood…!? Dat het, in de oorlogen in Afghanistan én Irak, maar liefst 90% burgers zijn, die vermoord zijn.. (bijv. in Afghanistan door de ‘fameuze Drones’.. HIER)

De martelingen van vele onschuldige burgers in de afgrijselijke Abu Ghraib.
De volledige macht van de overheersers (US) over een, aan volstrekte willekeur overgeleverd Irakees volk.  Deze Abu Ghraib-gevangenis kwam in 2004 wereldwijd in het nieuws, toen foto’s over de mensonterende behandeling van Iraakse gevangenen door leden van het Amerikaanse leger openbaar werden gemaakt. De gevangenis werd in september 2006 gesloten, nadat deze eerder was overgedragen aan de Iraakse autoriteiten. Er zaten toen nog 2000 gevangenen vast. Is dit een patroon dat je uithaalt, als vertegenwoordigers van ‘The land of the Free’..?

Guantanamo Bay:
een bijna identieke situatie als Abu Ghraib, waar folteringen achter de schermen ook plaatsvonden (en nog steeds -vinden..!), maar waar alleen op meer ‘subtiele wijze’ wordt gemarteld, zoals het presidentieel-toegestane waterboarding een standaard-martelmethode werd van het Guantanamo-regime.

gazablocked– De onderdrukking van het Palestijnse volk.
De verschrikkelijk wijze waarop Israël, nagenoeg met goedkeuring van de hele wereld (niet afkeuren is in dit geval goedkeuren..?!), de Gazastrook tot pap heeft gebombardeerd. Niet één keer, zoals vorig jaar (2014, vanaf PRECIES de dag dat de MH17 naar beneden kwam!), maar Israël heeft de afgelopen decennia een beleid tentoon gespreid van overheersing, manipulatie en vooral het uitbreiden (STELEN) van land.

Dat de internationale gemeenschap het hier allemaal niet mee eens is, getuige de enkele HONDERDEN -niet door Israël uitgevoerde- VN-resoluties, zal Israël, maar vooral de door Zionisten geregeerde Verenigde Staten, allemaal worst wezen. Ze doen wat ze zelf willen.. En als landen het er niet mee eens zijn, dan kunnen ze nog een grote diplomatieke bek krijgen van óf de VS óf de staat Israël..

Inmiddels is er een grote gasbel gevonden voor de kust van Gaza.. Een reden temeer, zo lijkt het steeds meer voor internationele analysten, dat Israël alles in het werk stelt, deze voorraad gas, via eigen gasexploitatie, te ontginnen..!

– Het ‘Westen’ grijpt maar niet in, maar versterkt juist het onrecht..
Dit is de manier waarop jonge Islamieten worden gebrainwashed. Feitelijk doet het Westen niets om de genoemde onderdrukking, manipulaties en moordpartijen te stoppen. Een diplomatieke afkeuring is natuurlijk, zéker in de ogen van daadkrachtige mensen, een volstrekt ontoereikende handelwijze..! Waarom mag Israël haar gang maar gaan..? Waarom worden de oorlogsmisdaden tegen vooral de Islam niet afgekeurd..? Komt het door het ‘gemak’, dat de Westerse leiders zo eenvoudig meehuilen met de wolven in het bos, en bijvoorbeeld Israël bijna letterlijk na-echoën, dat ‘Israël het recht heeft zich te beschermen’…?? Of zou het kunnen zijn, dat ook leiders (zoals we dat bijv. bij Dries van Agt hebben gezien) zélf ook gebrainwashed zijn, door de polariserende mind-control op het internationaal-politieke en -diplomatieke toneel..?

– F-16’s vechten tegen ISIS (of was het tóch ‘IS’…?)
Net als enkele andere landen, trekken we ten strijde tegen de radicaal-extremistische daden van ‘IS’… Dat er kennelijk ‘meerdere’ IS’sen zijn, zoals journalist Pieter Stockman ook weer bevestigt, doet er even niet toe.. Kennelijk. Maar als we als Nederland (en die andere landen) feitelijk niet eens weten waartégen we vechten, waarom sturen we dan überhaupt F-16-gevechtsvliegtuigen..? Om de Islam-extremisten van ‘IS’ (of was het nu tóch ‘ISIS’?) een lesje te leren..? Heb je inmiddels door waarom ISIS’ ineens ‘IS’ moest worden..? Het ligt feitelijk onder onze neuzen.. ‘ISIS’ staat niet alleen voor ‘Islamitische Staat’, maar ook voor….  ‘Independent Syriah’ En die strijders voor een onafhankelijk Syrië (door de VS gesteund..!!), zijn het dus nu ineens tegen de partij op aan het nemen, die haar wapens en ander materieel levert.. Adviseurs voor je aanstelt (o.a. van CIA-huize!) die je helpen strategisch te vechten…!

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!
De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn bij grote aanslagen en moordpartijen. Want de geschiedenis heeft al keer op keer aangetoond:  Een Valse Vlagoperatie is geen kletsverhaal. Maar -zeker voor krachten-achter-de-schermen- een strategisch UITERST REËLE OPTIE..!

Kortom: hoe dom zijn de wraakgevoelens van Moslims…? Hoe dom zijn ONZE WRAAKGEVOELENS..!?
Het begrip hebben voor de reden-van onrecht- en wraakgevoelens, maakt dat wij in de reportage van DWDD met  Pieter Stockman, dátgene naar voren zagen komen, waar we je hier ook op attent willen maken.. Die gevoelens van radicalen komen niet zomaar uit de lucht. Wanneer we de PVV als recht-radicaal bestempelen, is het nog steeds de vraag, die velen bezig houdt, waarop Wilders ZIJN onrechtvaardigheids- en zelfs wraakgevoelens op baseert..!

De Valse Vlag als middel om partijen tegen elkaar op te zetten..!
Daar waar 2 honden vechten om een been, gaat de derde er vaak mee heen. Dat klopt, want de 2 andere honden hebben volledig focus voor hun gevecht-om-die-ander te pakken te nemen en deze af te houden van het bezit van het bot. Maar in dit spreekwoord is geen ruimte voor de mogelijkheid, dat die derde hond weleens de ene hond tégen de andere opgezet zou kunnen hebben.. En in normale-mensentaal heet dat een ‘Valse Vlagoperatie’.. Deze is zo oud als de weg naar Rome, maar werkt nog steeds voortreffelijk in de wereld..

En zelfs, NADAT is uitgelekt dat het voorval een dergelijk Valse Vlagkarakter had, is het heel moeilijk mensen te doen beseffen, dat ze in de maling genomen zijn.. En die menselijke eigenschap wordt door de ‘derde hond’ ook weer gebruikt bij die ‘Valse Vlagoperatie’… Een voorbeeld is de onmacht van heel veel mensen om toe te geven, dat de aanslagen van 11 september 2001, een dergelijke ‘Valse Vlagoperatie’ geweest zouden kunnen zijn..! Het is gewoon TE GROOT voor hen, om te gaan beseffen, dat ze het al die tijd bij het verkeerde end hebben gehad..! (HIER)

Kortom..
Ben jij iemand die de rust kan opbrengen even dieper te graven dan de spontane oordeelsvorming, die ieder mens in zich draagt..? Ben je in staat te kijken naar de belangen van ‘de derde hond’, die in bijna alle gevallen van ‘hedendaagse terreur’ er met het bot vandoor lijkt te gaan? Heb je een gevoel bij de compassie, zoals Pieter Stockman die zo oprecht verwoordt in het stukje uit DWDD, dat we hierboven laten zien..? Laten we dan ajb proberen om UIT DE  POLARISATIE WEG TE BLIJVEN..! Deze volstrekte tweedeling van ‘WIJ en ZIJ’ zorgt ervoor dat WIJ-ALLEN in oorlog blijven.

Kijk ook eens naar de Moslim-jongeren, die optrekken naar Moslimlanden, waarvan hen geleerd is, dat het hun ‘verre-thuis’ is.. Verdiep je eens in hun motieven en hou het lijstje hierboven nog eens in het achterhoofd, vóórdat je hen veroordeelt en beschuldigt van alles-wat-los-en-vast-zit..! Er is geen enkele reden het voor moordenaars op te nemen, ánders dan jezelf duidelijk te maken, dat ook deze mensen weleens  zouden kunnen zijn opgehitst.. Door een Iman, maar ook door de CIA…! Er zijn in het laatste geval, helaas TEVEEL BEWIJZEN EN AANLEIDINGEN die aantonen dat de CIA een wel heel grof spel speelt, met hun Grote-Boze-Moslims-Show..!

* * *

x

demonizingislam

59 gedachten over “Polarisatie als wig tussen Islam en ultra-rechts..!

 1. Beetje in elkaar geklungeld artikel, veel onjuiste vergelijkingen, en hele foute conclusies, verder ik kan niets maar dan ook niets positiefs aan het fundamentele Islam geloof ontdekken, het is één grote domme Lemming massa die op ramkoers met de rest van de wereld ligt, en waar het oude Moslim intellect absoluut geen grip meer over heeft.

  1. We nemen notie van je ongenuanceerde reactie. Nergens, in ongeacht welke zin, staat een onderbouwing. Beschuldigen en zwart-maken is niet ons credo hier Jenne. Het jouwe kennelijk wel?

  2. Begin bij het begin
   http://www.maroc.nl/forums/islam-meer/24186-us-verschil-tussen-de-term-islamiet-moslim.html
   en dan
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Moslimfundamentalisme
   M.a.w. , lieve help, ze hebben met elkaar mot, dus moet iedereen er maar onder lijden???
   Een van de grondleggers voor het moslim fundamentalisme
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Said_Qutb
   En danhebben we het christenfundamentalisme
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Christenfundamentalisme
   De ultra orthodoxe joden
   http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/65429-joods-fundamentalisme-israelultra-orthodoxe-joden-charediem.html
   De hindoes
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoefundamentalisme
   en zelfs,ja ja, verlichtingsfundamentaliame
   http://www.goeievraag.nl/maatschappij/religie/vraag/116921/radicaal-atheisme-verlichtingsfundamentalisme-algemeen-ontvangen
   Doe jezelf een plezier; Blijf je Zelf trouw!

  3. Guido.j, ben misschien te emotioneel beladen met dit onderwerp bezig, je ziet door de valse vlaggen bomen het bos niet meer.
   Het grijpt mij aan al deze voor niets gedode mensen dagelijks, hier bestaat gewoon geen excuse voor, maar goed je zal wel gelijk hebben beste Guido, je beziet het oprecht en onpartijdig, dus haal maar weg, voel me trouwens gevoelsmatig constant de verliezer, in deze God vergeten wereld, groet Jenne

  4. Misschien komt dat door de doelen die je voor jezelf en een ander stelt. Het generaliseren en discrimineren zal nooit door allen geaccepteerd worden. Als dat je doel is, kan ik begrijpen dat je je een verliezer voelt. Er zijn in dit spel maar weinig winnaars te bekennen vermoed ik. De genen die inzien dat een daad van een aantal geloof of geen geloof, false flag of geen false flag niet aan een ieder behoren, maar slechts aan degene die de daden plegen, behoren ook niet tot de winnaars, gezien de er nog zovelen wel trappen in het haatzaaien. Jodenhaat, moslimhaat, negerhaat, blankenhaat, daar zijn geen winnaars. In haat zijn er alleen maar verliezers.

  5. Voor Odette, Carla en ik, er zijn van die dagen vol nostalgie naar het snel vliedende leven, “” deep purple, all the time in the world “” schrale maar echte troost.
   Guido, ik voel in jouw een vriend, O man daar word ik warm van !

  6. Sun, ik ken geen haat, ook geen racisme, alleen maar een grote droefheid van wege het onbegrip van mensen onderling, ik zou geen mens zijn als ik soms niet een dom gevoel in me voel op komen, van ?, maar ik kan er mee om gaan, maar er zijn grenzen, en die moet je kosten wat het kost verdedigen, anders
   wordt je een zak vol stront zonder de minste betekenis, niet voor je zelf en niet voor de anderen.

  7. Jenne, kan het dat je boos bent? Op je land in dat je leeft, op je land waar je leefde, op de twijfels…volgens mij is angst de ware reden. Angst is een slechte begeleider Jenne. Het viel me op sinds dat in Parijs is gebeurd. Er zijn geen rovende moordende moslims…mensen die zulke dingen doen zijn zonder genade en geweten. Dat zijn godloze en zielloze mensen, die geloven in niets. Zulke daden kunnen alleen ongelovige doen, criminele psychotische moordenaars, die voor de onmenselijkste daden niet terug deinzen en veel geld krijgen. Hou nou een keer op steeds een etnische groep te benoemen die het dan moet ontgelden, zoals nu de moslims.
   Erbij komt, dat ik denk dat op een zondag je hele familie hier een reactie geeft. Laat ze dan een eigen account aanmaken of niet? 😉

  8. jenne, vraag? Waar is het respect voor andermens leven hier? Wat zeg je hiermee over jou?

   mijn visie: er is 1 land, de wereld, er is 1 volk, mensen en er is 1 geloof, liefde. punt, hartegroeten

  9. Natuurlijk ben ik boos Monika, wat moet je anders met die waan zin om je heen, zie mijn hele leven al dingen verdwijnen en worden herplaatst met een waanzin ideé, de politiek is de vijand geworden van zijn kiezers, sommige mensen doden om het doden, heb nog nooit een vlieg kwaad gedaan, ben vaak bedrijgt en ook op mijn reizen door het oog van de naald gekropen, en angst nou ben geen angstig iemand, maar ik zou geen mens zijn, als ik de angst niet had gekend.
   Ik heb verschijdene malen in de ogen van mensen gelezen dat ik op het randje van mijn bestaan balangeerde om wat ik bezat en zij graag wilden hebben, in Pakistan en ook in Afganistan is mij dat overkomen, en gered door de gong, een ouder persoon die de situatie door zag, en me redde, je geleerheid op zo’n moment helpt je niet tegen de analfabeten, je instinct wel, nou genoeg,
   ja begin moedeloos te worden, om dat ik er niets aan kan doen, Jenne

  10. Waar ligt de grens in het uiten wie je bent en waar begint grenzen leren aanvaarden, en wat bepaald een grens? De massa ? Mogelijkheden ? Daadwerkelijk lichamelijk gevaar? En wie bepaald ze vervolgens? Wordt dat kinderlijke openheid vragen stellen en uitproberen op alle vlakken in ons leven naarmate we ouder worden ingedamd? Damded is you do, dambed if you dont. Ingedamd in onze vrijheid van uiten zonder dat we het als dusdanig ingedamdheid beschouwen omdat we er nu als volwassenen voor denken te kiezen, maar is dat wel echt zo? Is het wel een bewuste keus?
   Je mag je mening geven als je het maar zo tactisch mogelijk doet en zonder al teveel emoties want ojé wat hebben we het toch moeilijk met elkaars emoties omdat we niet met ons eigen emoties overweg kunnen moet een ander ze natuurlijk niet aan ons tentoon spreiden want dat spiegelt ons eigen onvermogen teveel onze eigen ingehoudenheid. Dus we laten de ander zich aan ons aanpassen en dit werkt zover door, dat we plekken hebben waar emoties of gevoelens niet eens meer aan de orde kunnen komen.
   Liegt niet iedereen zich een ongeluk precies daarover omdat we dit met zijn allen elkaar aandoen en opleggen terwijl een iedere weet uit eigen ervaring dat emoties daadwerkelijk ook een plek verdienen in ons leven?
   Verwachten wij van elkaar alle emoties uit te schakelen en liegen wanneer we ze hebben, zijn we niet allemaal mensen met gevoelens en emoties?
   namasté mytakuye ojasin (mijn goddelijkheid buigt voor die van jou, wij zijn allen één familie)

  11. Goede vragen odette en imo maar één antwoord . Wat ge niet wilt dat u geschied doet dat ook de ander niet. heb respect voor het anders denken van de ander en dring je eigen beeld niet op . Dat heeft namelijk helemaal geen enkel effect ten goede , als iemand jouw levensvoorbeeld wil volgen vragen ze er wel naar .

  12. Marcel, heb jij dan geen behoefte om je denkbeelden en soms gevoelens te spiegelen aan mensen die je denkt je vriendelijk toegenegen zijn, of die je twijfels begrijpen, anders is het toch niet zin vol onze contacten.
   Groet Jenne

 2. Die dooddoener van kijk maar eens of liever lees maar eens wat de aanhangers van het Christelijke geloof hebben gedaan, ja juist nou bij een duidelijk onderzoek blijkt dit moorden van de Christenen nog al mee te vallen.
  De Kruistochten hadden niet echt iets met het geloof op zich te doen, veroveren en plunderen was de bedoeling.
  De Islam gaf sommige figuren een wapen om mensen te verzamelen onder een banier, van een geloof en dat was de Islam, het begon met de waanzinnige Mongolen volkeren, die dan weer de Turkse volkeren infecteerden, de grote genocide van andere volkeren nam een aanvang, en is nog steeds niet af gelopen, het Islam geloof wordt als vrijbrief gebruikt om uit te roeien.
  Elke aanhanger van dit Geloof waar ook terwereld die dit niet veroordeeld is mede schuldig, net als de Joden die niet Israel veroordelen voor de constant niet aflatende genocide op het Palestijnse volk.
  En wie moet ik dan wel zwart maken Guido, en je kunt nu wel proberen een neutraal standpunt in te nemen, maar dat is niet juist, wat zich afspeeld op en in onze werelden, kan niet, en om dan excuses te aanvaarden van CIA-FBI, noem maar op, en de Mossad die de IS heeft gecreéerd ok, maar ze doen het met plezier, het is de duivel uit de fles, dit kun je nooit of te nimmer met welke argumenten ook goed praten.

 3. Het kwaad viert op dit moment hoogtij. Aan de ene kant maakt het me boos, aan de andere kant verdrietig omdat het overduidelijk is dat de ratio de overhand heeft. Ik vraag om rationele leiders die er met wijsheid mee om gaan, maar het lijkt alsof wijsheid ergens in een hoekje toekijkt om af en toe een boek te schrijven of internet op te zoeken en slechts winst boeken met jaknikkers, meer niet.
  We zijn murw geslagen door al die smerige negatieve berichtgeving. We moeten bang zijn, en we mogen vooral niet meer behoorlijk geld verdienen om ons vrij te kunnen voelen. Om over al die knellende regeltjes niet te spreken.
  Laatst las ik een opmerking van iemand die zei: ‘ Als je op het Sint Pieters plein de paus keihard gaan staan beledigen, dan wordt je er uit gepikt, buiten Vaticaanstad gezet. Beledig je de profeet Mohammed, dan wordt je een koppie kleiner kleiner gemaakt.
  We weten dat daar waar grondstoffen zijn het westen er alles aan doet om zo’n land te traineren onder het mom van opgedrongen democratie.
  Ik begrijp waarom de moslimwereld boos is. Maar ik begrijp de jongeren in onze samenleving niet die zich laten programmeren tot wandaden en zelfmoordacties.
  Bovenstaand artikel is overduidelijk. Het had niet zoveel woorden nodig. Twee honden vechten om een been en de derde gaat ermee heen zou meer dan genoeg moeten zijn.

  1. Wouter

   Ik heb me zitten afvragen dat: “Je Suis Charlie”, gaat dat eigenlijk wel om de: “Vrije Meningsuiting?” of gaat het om: “Racisme?”, zo in de trant van: Bruintje heeft witje vermoord en nu is witje pisnijdig, maar als witje bruintje vermoord zelfs bij de miljoenen zoals in Irak dan is er niks aan de hand daar zit witje niet mee zij zullen niet op straat gaan staan met een bordje: “Je Suis Irak” of “Je Suis Gaza”, of als in Indonesië een Nederlander de doodstraf krijgt dan is de regering pisnijdig en neemt maatregelen, maar de niet-Nederlanders die ook de doodstraf krijgen in Indonesië daar hoor je de regering niet over.

 4. Ik vind dit artikel goed beginnen, en dit is ook een prangende vraag:

  “Daarenboven komt nog eens, dat steeds méér mensen zich gaan afvragen, wáár de voedingsbron ligt voor deze manipulaties en haat- en angstzaaierij.”

  Maar ik vind het jammer dat die voedingsbodem vervolgens in “krachten die achter de schermen bezig zijn” wordt gezocht. Naar mijn mening is dit namelijk ook weer een vorm van polarisatie. De voedingsbodem voor manipulatie en angst ligt niet buiten ons, in één of andere kracht waarvan wij slachtoffer zijn, maar deze ligt binnenin ons.

  De aanslag plegers handelden vanuit angst, maar het is vervolgens onze verantwoordelijkheid hoe we hierop reageren. Het mooie van Pieter Stockmans’ benadering is dat hij zich is gaan verdiepen in de beweegredenen van mensen die zich bij IS aansluiten. En dat deze aanslagen een reactie waren op hoe het Westen daar wordt gepercipieerd (we komen niet in actie als Assad duizenden mensen doodt, maar pas als er westerse journalisten onthoofd worden).

  Het is dus een complex verhaal van actie en reactie. Dit kan alleen doorbroken worden door hier bovenuit te stijgen. De oplossing zit hem dan ook niet erin om wéér een vijand te creëren in de vorm van een kwade kracht die achter de schermen dit alles dirigeert. Het gaat erom naar onszelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor de angst die wij in ons dragen. Niet door de oorzaak van angst en haat buíten ons te plaatsen, zoals in dit artikel gesuggereerd wordt. Door ons te verdiepen in de achtergronden van ALLE betrokkenen (zowel daders, slachtoffers en bystanders) kunnen we de situatie vanuit compassie benaderen en kijken wat er echt moet gebeuren. “Dader” en “slachtoffer” zijn namelijk slecht constructies van onszelf, en wordt door alle partijen anders ervaren.

  1. Inderdaad. Er komen juist steeds meer klokkenluiders, gegronde redenen, argumenten en motivaties en feiten naar buiten waaruit blijkt dat de financiële elite, dynastieën zoals de Rothschilds, Rockefellers aan de knoppen draaien. Uiteraard zijn dat mensen achter de schermen, maar ik vind dan ook dat hier niet meer gesproken hoeft te worden van ‘krachten’ achter de schermen. De organisatiestructuur wordt steeds duidelijker en zeker de reden achter waarom iets gebeurd, waarom die 2 honden voor datzelfde bot vecht. Geen haat voelen maar lief hebben, laat je niet dom houden door de mainstream media maar blijf zelf nadenken en op dit soort sites je voeden met gezonde informatie. Blijf lekker culturen mengen, wat fantastisch is en heb niet het gevoel dat je tegenover een ander volk of cultuur moet staan. Ik denk dat het bovenal belangrijk is dat de massa wordt bereikt met dit soort goede reacties van mensen die doordenken over wereldpolitiek. En voor wat betreft onze binnenlandse politiek kan ik alleen maar aanraden: stem alsjeblieft helemaal niet meer voor de 2e kamer, dat is de beste stem die je kan geven, want werkelijk alle partijen is 1 pot nat. 1 van deze partijen groot maken is echt een weggegooide stem. Nederland moet eens onder de duim vandaan komen van de VS met haar Marshall Plan spelletjes of valse vlagoperaties en zelf politieke keuzes gaan maken en gewoon weer eens gaan samenwerken en normaal handel drijven met andere Europese landen, Rusland, China, Zuid Amerikaanse landen, maakt niet uit, en ophouden met die VS politieke Marshall Plan spelletjes. Bovendien pleit ik erg voor een nieuw financieel systeem zoals Ad Broere die schetst met een menswaardige economie. Gedreven worden door angst en schulden is totale onzin. Stop het kapitalisme!

 5. Jenne

  In een ander verhaal schreef je dat je een Arabische vriend had die er niet meer is, was hij soms: “Anti-Islam Anti-Moslim” en “Anti-Koran”, zo ja, dan heb je waarschijnlijk zijn heengaan nog niet verwerkt, en om hem vast te houden heb je zijn gedachtes overgenomen en praat je nu ook “Anti-Islam Anti-Moslim en Anti-Koran”, als een moeder fanatiek gelovig was dan heeft b.v. een zoon de neiging om na haar dood ook fanatiek gelovig te worden, hij kan haar niet loslaten, ik zeg dus niet dat je je vriend nog niet los heb gelaten zodat je toch een beetje prettig verder kunt leven, maar als het wel zo is misschien kun je een babbeltje hebben met een psycholoog die fungeert als een spiegel zodat je meer gaat beseffen van je b.v. eigen drijfveren.

  En ook ik leef niet prettig vanwege al die ellende op Aarde je wordt er op den duur tureluurs van, je hebt a.h.w. geen hoop meer, kijk wat wij mensheid in de afgelopen 2000 jaar al hebben uitgespookt met mekaar en aangezien de mens niks leert zal het in de komende 2000 jaar zo doorgaan, en dat is frustrerend om te weten het heeft allemaal geen zin er veranderd toch niks, ik heb al verschillende keren aan God (als hij bestaat) gevraagd: “Als je wonderen kan verrichten waarom kom je niet op Aarde en laat alle wapens smelten zodat niemand niemand nog kan doden, maar ik leef natuurlijk in een naïeve droomwereld want dat gaat toch nooit gebeuren.

  1. Rudie J.Gouvernante, inderdaad mis hem nog elke dag, nou hij was zo als je zegt Anti de hele kiksaus, hij woonde en leefde in een ander land, met tegen zin, maar heeft er wel altijd het beste van gemaakt, hij was geen dweper ook niet fanatiek te noemen, maar door zijn geloven wel een beetje afgeknepen zo hier en daar, en hij lag er ook dagelijks mee overhoop, maar goed hij is er niet meer, je komt niet zo heel veel echte mensen tegen in je leven die echt goede vrienden worden, ondanks alles.
   Ja en heb zo mijn twijfels over het geheel, ook over mijzelf en mijn leven,
   had misschien sommige beslissingen anders moeten nemen, of helemaal niet, weet ik veel, het leven doet vreemde dingen met ons allemaal, groet Jenne

 6. Mijns inziens is angst (onze grootste vijand) de oorzaak van van alle conflicten in de wereld. En op de verlichte/bewuste mens na laat iedereen zich, al of niet gedwongen, dag en nacht op de een of andere manier voeden met angst en leugens, o.a. via hun opvoeding of via de grote religies met hun ‘heilige’ boeken die vol staan met geweld oproepende en/of haat zaaiende teksten (Zelfs het Boeddhisme kent een hel) en/of door hun geestelijke leiders middels angst of haat zaaiende preken. Of via (superrijke) machthebbers met hun vijandige en oorlogszuchtige taal (war on terror) die bang zijn om hun geld of macht te verliezen, geholpen door of via de MSM in woord, beeld en geschrift. En zo houden we elkaar in een ijzeren greep. De sleutel tot de oplossing ligt mi in de bevrijding van de angst. Wanneer we dat hebben bereikt heeft geen enkele machthebber of religie nog macht over ons!

  Ik herinner mij nog dat onze ouders ons naar zondag school stuurden, niet om ons te laten indoctrineren maar om kennis te nemen van het christelijke geloof en om een uurtje van de straat te zijn. Tijdens de bijbel uitleg dacht ik als 6 of 7 jarige: ‘ik wordt nooit christen omdat wat mij hier verteld wordt niet klopt want hoe kan b.v. een kind nou zondig worden geboren en waarom is er een hel als God liefde is! als ik mij hierbij aansluit ben ik mijn vrijheid kwijt!’ Op mijn 18e probeerde mijn vader mij van het communisme te overtuigen. Ik zag wel dat het een eerlijker systeem is dan het kapitalisme maar ik zag niets in het dogmatische ervan. En zo ben ik altijd een vrijdenker gebleven. Ik zeg wel eens tegen iemand: ‘ruim je bovenkamer op, want die zit vol leugens.’ En zoals iedereen weet: ‘angst werkt verlammend.’ Wanner je vrij bent van angst en je bovenkamer hebt opgeruimd, ontstaat er ruimte voor nieuwe (spirituele) gedachten en gevoelens. Ik voel bv dat we bijna het keerpunt hebben bereikt en wat er nu plaatsvindt, is het loskomen van oude lage vibraties op onze planeet. Daarachter zitten nieuwe energieën met een hogere vibratie.

 7. Guido ….heel nuttig artikel …recht in het hartje van de roos om op het padje van de vrede te starten…

  Je zult wel weten ik woon in Frankrijk en ben de laatste dagen nogal wat “ja suis Charlie”s tegengekomen,en ik merkte….het is waarlijk een inspanning maar om het hierboven beschreven deurtje alleen maar op een kiertje te krijgen. oef
  Ben dan weer wel blij met zo’n kiertje.

 8. Misschien heb ik een verkeerde kijk op wat er in deze wereld gaande is maar ik zie het als volgt:Als mensen ongeacht hun geloof of nationaliteit het naar hun zin hebben op de plaats waar zij leven dan is er geen reden om die plaats te verlaten en dus ook niet om oorlog te voeren.
  Wanneer er echter mensen bij komen die alles wat zij hebben niet genoeg vinden en steeds maar meer willen dan gaat dat meestal ten koste van mensen die het wel naar hun zin hebben.
  Daarom ben ik er dan ook van overtuigd dat de “mensen”die alles kunnen kopen wat zij willen maar dit niet genoeg vinden naar wegen gaan zoeken die hen nog meer rijkdom kunnen brengen en als zij dan ook nog (zoals velen op deze site denken)de macht hebben om regeringen te laten uitvoeren wat zij willen en daardoor de mogelijkheid krijgen om gebruik van overheidsinstellingen te maken zoals (leger,politie enz)dan is ellende onvermijdelijk.
  De “elite”willen heerschappij over alles en iedereen.
  Een voorbeeld is bv Irak zoals boven beschreven Sadam Hoessein was een dictator maar de bevolking had het relatief goed zolang ze maar in de pas bleven lopen.
  Toen kwamen de Amerikanen en aanhang en die wilden de olie en dat soort rijkdommen dus Sadam moest weg en een VS gezinde regering werd geinstalleerd met als gevolg dat Irak veranderd is in een puinhoop en van al zijn rijkdommen wordt/is beroofd.
  Hetzelfde zien we in Libie,Oekraine,het voormalige Yugoslavie en ga zo nog maar even door.
  En wat betreft de geloven Wilders vind de koran een haat zaaiend boek(hij vergeleek het met mijn kamp ed)maar is de bijbel dan geen haatzaaiend boek?
  Ik neem het voorbeeld van Kain en Abel de een slaat de ander toch ook vanwege jaloesie dood wat mij ook niet echt als vredelievend overkomt.

  1. Pechtold, Rutte, Buma, Samson en Jihadisten probleem!

   Europa gaat kapot door de leiders die van mening zijn dat de moslims hier kunnen blijven wonen. islam als georganiseerd militairen geloof is een gif!
   Machtigste Politici willen de waarheid niet inzien. Dagelijks komen in heel Europa duizenden en duizenden nieuwe jihadisten binnen.
   Moslimjongeren beschouwen Nederland als een prooi land!!
   De oorzaak is de haat tegen het westen die er vanaf zuigeling word ingepompt door opvoeding en imam. De oorzaak van jihadisme is de verplichting om de jihad te voeren. Islamitische jongeren scoren op dit punt “zorgelijk hoog”: 81% van de jongeren vindt in meer of mindere mate dat moslims meer macht moeten krijgen dan anderen in Nederland en 86% van de moslimjongeren is het in meer of mindere mate eens met de stelling dat Nederland moet worden overgenomen…Het Jihadisme stoelt op de islamitische religie. Dat dit Jihadisme nu zo zeer manifest wordt komt door de bevolkingsexplosie, die een stuwmeer van overtollige, ledige jongemannen heeft voortgebracht. Die vinden in hun religie een rechtvaardiging om zo te keer te gaan. Kortom: we zijn er nog niet klaar mee en kunnen volksverhuizingen tegemoet zien. Onze politici? Snappen er niks van.
   Het islamitische verovering lust als de belangrijkste voedingsbodem voor Jihadisme.

   Grote meerderheid van de moslims in Nederland is van mening dat Nederland, over 20 jaar makkelijk overgenomen kan worden. Jihad is een heilige plicht en als er genoeg moslims zich in een prooiland zich verzameld hebben, begint er weer een Jihad game! Deze opvatting is met de immigratie meegekomen en wordt dagelijks gevoed via satelliet, internet en imams in de moskeeën. De overheid door domheid geregeerd heeft de meest absurde overeenkomsten ondertekend waar ze met een uitzondering niet onderuit kunnen. Massa verzameling van de islamieten is het grootste gevaar voor de vrije wereld.

   Het is levensgevaarlijk voor het westen! Wij hebben ooit, met alle respect, simpele zielen in de islam gelovend binnengehaald en die hebben een enorme salafistische massa beweging veroorzaakt!! Nu, geen verblijfsvergunningen meer, dit is een oorlogsverklaring aan nederland, we zijn het zat.
   De oorzaak van jihadisme zien we dagelijks. Natuurlijk spelen islamitische doctrines een centrale rol in de verspreiding van het jihadisme. Georganiseerd geloof is gif en de islam is één van de vele varianten. 

   Hoewel er inderdaad jihadisten zijn die niet in ongelijkheid zijn opgegroeid, kan het niet geheel weggepoetst worden als voedingsbodem voor bekering tot het fundamentalisme. Voor sommige terroristen is het feit dat zij niet in westerse luxe kunnen leven reden om zich aan te sluiten bij militante islamitische organisaties…Moslims in alle Europese staten staan voor het merendeel achter de jihadisten. Ze hebben maar één doel Europa islamiseren. Machtigste Politici willen dit niet inzien en demoniseren de rest. want dagelijks komen in heel Europa duizenden en duizenden nieuwe jihadisten binnen. Europa gaat kapot door de EU leiders die van mening zijn dat al deze moslims hier kunnen blijven wonen. In de toekomst zullen heel veel moslims het voor niet-islamieten heel moeilijk gaan maken. Moslims komen naar hier om vrijheid en eenmaal bij ons gaan ze de oorspronkelijke bewoners al hun vrijheden ontnemen.

   Deze Jihadisten komen niet uit de hemel, Islam als veroverings- ideologie beveelt voor de Jihad…Jihad is een kernwaarde van hele islamitische politieke-militaire systeem. Een voedingsbodem is bodem waarom het goed toeven is, waarop de plant gedijt, een bodem die alle noodzakelijke elementen bevat voor fantastische groei. Zo’n voedingsbodem zijn onze wegkijk-politici, met D66 en PvdA als lichtend voorbeelden…Zolang islam zich verder wilt uitbreiden, ontstaat een voedingsbodem voor jihadisme en hoe meer moslims in Nederland, hoe erger het wordt.
   Jihadisme komt door religieuze haat alleen en niets anders en dat veroorzaakt pas de ongelijkheid.

   De meeste moslimjongeren voelen zich superieur ten opzichte van Nederlanders. Bijna 95% van de moslimjongeren vindt het belangrijk om moslim te zijn en wilt vechten als iemand kritiek heeft over de islam. Jihadisme, Islamitisch terrorisme is een geloof, geen toeval!

   Op deze manier is de maatschappij hopeloos verdeeld en moslims enclaves worden steeds groter.

   De belastingen zijn veel te hoog, VVD voert de PvdA en D66 programma’s uit! De belastingen zijn veel te hoog waardoor het vertrouwen volledig is verdwenen bij de burger. Banen staan op de tocht, flexwerken is een ramp waardoor huizenmarkt op slot! Een kind kan begrijpen waar het wringt. Daar ligt het werkelijke probleem en daar doet dit kabinet niets aan. Helemaal niets!
   De islamisering, de salafistische verbreiding, jihadistische voedingsbodem, wordt alleen nog erger…Nederlandse volk wilt niet alleen de jihadistische jongeren maar ook geen miljoenen salafisten in Nederland!
   We hebben nu onderhand al zoveel politici kunnen betrappen op geheugenverlies. En het Nederlandse volk is er helemaal klaar mee. We zijn het zat! En wij willen ons land terug!

   Rutte gaat niet verder dan de salafisten beschermer Ahmed Marcouch!

   Versterking van salafisme in Nederland gaat immers gewoon door, ondanks voortdurende waarschuwingen van islamkenners in binnen- en buitenland, honderden boeken, honderdduizenden artikelen op internet, en zelfs ondanks ISIS, dat elke dag weer laat zien wat jihad nu eigenlijk precies de kern van Islam is. Niemand zo blind als politici die niet willen zien.

   Als je hordes anti- westerse analfabeten hier heen haalt en je noemt ze asielzoekers en na 30 jaar kunnen deze mensen eindelijk lezen en schrijven. Tja dan gaan deze mensen met pensioen en hebben ze nooit bijgedragen om Nederland verder op te bouwen. Ze hebben geholpen met afbreken. Vandaar dat ze boos zijn op de welvaart van anderen. Willen we onze vrije, open en democratische maatschappij terug, dan zullen we daar ongetwijfeld voor moeten vechten. Niet met woorden, maar in het echt…

   Jihadisten/salafistengedogers PvdA, GL, CDA en D66 willen hun vijandelijke immigratiebeleid niet veranderen. Dit is ook wat ISIS graag wilt! VVD, D66, CDA, PvdA en GL zijn nog steeds voor de moslimimmigratie…,Rutte kabinet zet islamisering voort, moslim enclaves worden nog groter…
   Veel Moslims willen juist “matig” spelen om van tijd te winnen, ze beweren dat huidige jihad tuig te vroeg in actie komt en hun echte strijd in gevaar brengt!
   Rutte is niet tegen de Islamisering! Rutte heeft het woord islam niet in zijn mond gehad, had alleen over een groep islamitische soldaten:jihadisten! islam zelf is een gevaar, niet alleen een fractie van hun strijders…

   Een overbevolkte land dat uiteindelijk ten onder zal gaan aan de islamitische massa-immigratie dat toegestaan is door de stomme Politiek. Nog een paar decennia dan iser brutale islam die overheerst. De kinderen die nu opgroeien krijgen het zwaar.

   Nederland heeft niets aan mensen als Pechtold, Rutte, Buma en Samson die zich verschuilen achter de EU of VN en zelf het politiek correcte hoofd ophouden.
   Alleen politiek correct blijkt inderdaad politiek incorrect omdat gestrooid wordt met leugens en halve waarheden, visieloos ook nog eens.

   Wat VVD’ers over de jihadisten zeggen, vooralsnog zien we alleen woorden. Jihadisten voedingsbodem blijft ook onder hun kabinet bestaan…Voor een harde en duidelijke aanpak is kennelijk geen steun te vinden. En dat is jammer want zo gaat de veenbrand van het Jihadisme voort.

  2. Overdrijven is ook een kunst. Vind je niet?
   Ook die percentages zeggen niets.

 9. Dat de zionisten de USA in hun klauwen hebben en de democraten en de republikeinen als terkpoppen gebruiken dat lijkt mij duidelijk en dat de Rothschilds de verbinding zijn tussen het zionisme en het rijke deel van onze samenleving, is hopelijk ook voor velen geen geheim.

  Dan lees ik dat het Charlie Hebdo een onderdeel is van de Franse krant ‘Liberation’ dat in handen is van de rijke Askenazi joodse bankiers-familie Rothschild. Wat is er trouwens niet in hun handen?

  Conclusie, de drie main-religies verzieken de samenleving en dat is alleen maar mogelijk omdat de doorsnee burger zich ongelovelijk laat bedriegen. Alles wat de drie vergiftigde religies verkondigen, wordt voor zoete koek aangenomen.

 10. Ik heb in het verleden wel eens zitten denken: “Ik wou dat alle gelovige mensen wereldwijd collectief zelfmoord pleegden en dan opdonderde naar hun God de Hemel en het Paradijs”, misschien krijgen we dan een keer vrede op Aarde na zovele 1000-den jaren.

  1. Wat verstaat U onder de DRIE religies, en geloof mij, het is onomstotelijk bewezen dat de Islam het grootste black hole van de mensheid is.

  2. Rudie, nee dan krijg je geen vrede maar chaos, omdat het kunstmatig wordt gedaan.
   Dat er steeds meer aan de religies wordt getwijfeld, is gestuurd.
   Ik denk dat niet de religie ´het probleem´ is maar de uitvoerders en religie-misbruikers. Iedereen staat voor iets (jouw ethiek en moraal), als je dat niet meer kunt, stort opeens je ‘wereldbeeld’ in en neem je veel makkelijker de ‘nieuwe religie’ van de NWO aan nl. het geloof, dat de mens een misbaksel is en dat we ons eigenlijk voor ons zelf moeten beschermen, de toekomst alleen met transhumanisme en totale controle te doen is.
   Het aangepraat collectieve schuldgevoel dat de mens niet deugt, dat is voor mij nog erger dan een kerk, waar mensen heen gaan omdat het bij hun ethiek en moraal gevoel past, ook zijn dat andere dan de jouwe misschien. Ze hebben er recht op, het is een keuze en hoort bij de ont-wikkeling van de mens(heid).
   Heb je ooit van het christus-bewustzijn gehoord?

  3. “Don’t believe every thing you think.”
   ~ Byron Katie

   A thought is harmless unless we believe it. It’s not our thoughts, but our attachment to our thoughts, that causes suffering. Attaching to a thought means believing that it’s true, without inquiring. A belief is a thought that we’ve been attaching to, often for years.”
   ~ Byron Katie

   “Since the beginning of time, people have been trying to change the world so that they can be happy. This hasn’t ever worked, because it approaches the problem backward. What The Work gives us is a way to change the projector—mind—rather than the projected. It’s like when there’s a piece of lint on a projector’s lens. We think there’s a flaw on the screen, and we try to change this person and that person, whomever the flaw appears on next. But it’s futile to try to change the projected images. Once we realize where the lint is, we can clear the lens itself. This is the end of suffering, and the beginning of a little joy in paradise.”
   ~ Byron Katie

   The Work doesn’t help anyone; it’s your answers that help you.
   ~ Byron Katie

  4. beter zou ik het niet hebben kunnen verwoorden Monika… Maar dat heb ik al wel veel vaker bij jou geconstateerd, volzinnen waar wuh inheemsen een puntje aan kunnen punniken en sabbelen, en ze kan het nog live ook, ik ben getuige, laat die memo voice recorder maar lopen, kan je zo 1 op 1 uittypen…die volzinnen, zonder haperen, in 1 teug achterelkaar, ik praat meer in glas scherven, scattering it around me like a wild mad man of juist complete silence of the lambs naar binnen gekeerd, niet zozeer op de harmonieuze manier stilzwijgen, meer ingehouden opgekropt verstopt, gooi daarom regelmatig ontstopper door mijn radio buizen met bipolaire magneto alternator vonkontstoorders, keramisch, gebaseerd op plasma technologie en goed old ouwe gloei buizen. Het wordt tijd dat ik een achterstallig interviewtje van Saint Johan ga inhalen, over dat onderwerp… Aflevering 97;

   http://www.pateo.nl/PateoRadioArchief.htm

   Quote: “The New Age is the NWO’s latest spiritual system used to manipulate us into accepting a one-world religion along with their one-world government. I know some New Age supporters may get mad at me for writing this article, but the infiltration of the New Age needs to be discussed, so that we do not become victims of the Controllers’ version of spiritual enlightenment. There is a lot of truth and enlightening information in the New Age. However, there is also a lot of disinformation and misleading information. ”

   http://consciouslifenews.com/new-world-order-infiltrated-new-age-movement-other-spiritual-paradigms/

   http://www.motormotionauto.com/wp-content/uploads/2014/10/alternators.jpg

  5. Het zou ook kunnen zijn dat het geloof van God is en de kerk van de duivel

  6. Haha Hyper, ja ja zeg het dan maar…dat ik veel te vertellen heb…
   dat krijg je dan met een Italiaanse moeder 😉

   @ Rudie, ja dat zou kunnen, maar ik ken ook veel mensen die wel goed werk doen namens de kerk. Houden we het erbij. Er vindt een mind-control plaats, en wie er niet doorheen kan prikken, die loopt vroeger of later op ijs.

  7. De leer van Boudha, is geen religie en ook geen dogma, maar een filosofie op het leven gebaseerd, ook het Hinduisme is een denkwijze, met een uitgebreide filosofisch denken, met hele oude begrippen en mythische overleveringen, velen op de étheré krachten, en cosmische wetten gebouwd, de oude Egyptenaren, waar van wordt aangenomen dat dit hun denken meer als 40 000 jaar geleden begonnen is, en is wordt door gegeven doormiddel van de mythise vertellingen, Horus is de créator en geen God te noemen!
   Als je wilt dicusseren over deze onderwerpen moet je lezen veel lezen en je uit laten leggen, en misschien dan kom je aan en bij het juiste slotsom in jouw ons denken, en heb je momenten dat je je één voelt met het Unisersum,
   en dat is heel mooi, en heel verrijkend voor je denken, groet Jenne

  8. Waarom moet men zonodig naar een moskee of kerk want het geloof of wat men ook aanhangt kan men toch ook door bv de koran of bijbel thuis te lezen?
   Zo voorkomt men misverstanden waardoor er geen ruzie over het geloof komt en kan men toch geloven wat hij of zij wil.

  9. Arnold , dat is geen optie want dat gaat voorbij aan doelstelling één van elk geloof dat een priesterkaste stelt tussen de gelovige en zijn/haar god, te weten overheersingen controle.

  10. neeh joh Arnold, waar 2 of meer mensen in naam van het hoogste bij elkaar zijn daar is dat hogere vrijwel direct als vanzelfsprekend aanwezig bio actief, moet je aan den lijve ondervinden een keer, dat het zo is, vrijwel altijd wel, in je eentje een boekkie lezen is desondanks best aardig en niet onverdienstelijk natuurlijk, beetje contempleren, zoals Jenne dat doorwrocht in hoeken en krochten gezocht over de betweetrand weet te formuleren, zeker als het over de klassieken gaat en over de Aether en zo, en Achilles, en AGrippa je kent het wel, ouwe koeien kraaltjes afvlassen in de hoop het verder te kunnen extrapoleren naar de onhebbelijke alledaagsheden van de toekomende tijden van overmorgen.. Overigens goede degelijke aanvullende ondersteunende translatie van mijn vorige ietwat over de edge doorgedraaide transkriet kantklos riedeltje uit de losse mouw op basis van recente live bnr radio irritatie golven, 5 burn out business leuteraars aan een microfoon over sapkuren en belastingaftrekjes en chronisch slaapgebrek, door de horeca op voorhand geblokkeerde waaifaai en half oplaadbare foutlanders mit-subsidie als panacee aan de one and only enige oplaadpaal met hoogspanning op de karrrrpoel bagger wroetstrook, Anna11 kon het niet erg waarderen, veel te over de top artiefartsie gedoe vond ze, niks veur analytische dreug deurbakken drentina’s, zit wat in.. okay dan noemen we het kabaal kitsch, goedkope lawaai kunst mij duur genoeg. Ik zei tegen Anna van dat dat eventuele studio wtk struikel publiek met stopverf in de rode oortjes is nu toch wel een keer mee geëvolueerd, reken daar maar niet op zei ze toen.

   http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/vlassen

   Quote: “Geb. eind 1ste eeuw – Overl. begin 2de eeuw n.C. Hij herleidde de tien redenen voor de twijfel van Ainesidemos tot vijf. In tegenstelling tot zijn voorgangers, die beweerden dat wij de waarheid niet bezitten, trachtte hij te bewijzen dat wij haar niet ‘kunnen’ bezitten.”

   http://www.encyclo.nl/begrip/Agrippa

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Panacee

   The Charlatans – Blackened Blue Eyes
   http://www.youtube.com/watch?v=uWVe7fESj1A

  11. Beste Hyper, niet te verwarren het hopelijke op mythologische wijze door geven van de oer Egyptenaren denkwijzes over ontstaan van universum tot aan ons dagelijkse denken, door middel van de Horus cycle.
   Net zo iets als het PI gegeven in ons cirkelvormige denken, een universeel gegeven wat in het hele universum aanwezig is, en dus een etiket is voor het universele denken, alles is één.
   Natuurlijk komt het betweterig over, maar goed ik geef mijn denken voor wat het waard is, ook ik en al die andere milliarden geesten zijn maar doorgeef luikjes.
   Toch proberen wij met ons denken en op gedane inspiratisch tot een persoonlijke conclusie te komen, en als dat dan een minuscuul klein deeltje waarheid bezit, nou dan is het voor mij O.K., uiteindelijk heeft het kleinste deeltje de zelfde waarde als de grootste planeet, want alles is één, ook jij en alle WTK ers, en met mij, zijn wij voor de cosmische wetten één, groet Jenne

  12. Hyper, voorts Agripa ja juist van af het moment van zijn gedachten uit te spreken, en tot leven te roepen, probeerd men zijn denken te ontkrachten, waarom je zou er ook gewoon mee kunnen leven.
   Ach Panacee, dat is zo iets moois, de ingebeelde zieke van Molliere zijn toneel stuk is hier op gebaseerd, wat ze nu het placebo effect noemen het negatieve van een geneeswijze, de zelfsuggestie speeld hier een grote rol,
   het zijn oude geschiedenissen, mythes zo je wilt, maar nog steeds heel toepasselijk.

  13. Ach beste Hyper, ik ben van de generatie Karel Appel, en Jan Cremer, Appel is niet meer waar Cremer is gebleven geen idée, als zand voor de wind zijn we uitgestrooid, we zullen geen blijvend indruk achter laten, de provo’s opgelost, en alle tijd genoten uitgestrooid na hun crématie, ja en wat blijft er dan, onze zwevende denk golven in die onmetelijke étheré, de mensheid is zo verdomd hard leers, ze leren niet eens van hun dagelijks begane fouten, ze blijven door beuken, tegen de muur van onwetendheid, terwijl de deur van het weten wagenwijd open staat, maar ze zijn bang voor het weten, bang voor hun spiegelbeeld, ze leven liever in een niet bestaande wereld binnen hun illusies, groet Jenne

 11. Het is het al oude wat zich herhaald, lees Horus, Osirus, Set, that explains the natural tendency of ordered states to become disordered, all metaphors that collectively imply the notion of order-creating activity.
  Ook heel mooi ; those who transcend the world of appearances to perceive their true identity with this inner realm of mind free themselves from SAMARA, the contnual cycle of soul reincarnation, AND ENTER THE STATE OF NIRVANA? ONENESS WITH THE UNIVERSAL.
  Er moet een nieuwe wereld orde komen, maar gebaseerd op weten, respect en liefde voor het individu en onze mooie planeet.
  Niet op basis van valse religie die van het geld en macht !

 12. Mensen moeten eens gaan beseffen dat bij de false flags in Parijs en 9-11….. …… Geeeen enkele moslim bij betrokken was…Geeneen!
  Cia gladio mossad en acteurs en media = inside jobs. Dit wetende mogen tal van discussies opnieuw gevoerd worden…namelijk wat de islam echt betekent..er is een aardige voordracht hierover door Vera F Birkenbihl…google of you tube maar eens .
  Er waren ook geen vliegtuigen op die dag 9 11. ….dit is voor de vergevorderde conspiracy….. Onderzoeker…
  Zelfs als je honderden uren na 9-11 docu s hebt gekeken…dan is DIT nog een harde noot.. Als je die noot gekraakt hebt …dan kun je nog …of beter gezegd ..dan pas… diepere lagen van kennis aanboren. De waarheid klinkt vaak Absurd!

 13. Welk geloof je ook aanhangt joods,islamitisch protestant het maakt volgens mij niets uit.
  De elite bestempelen nu de moslims als de kwaadwillenden zodat zij voor zichzelf het afslachten van deze groep rechtvaardigen met volgens mij net als ze ook in andere landen hebben gedaan hun rijkdommen af te nemen.
  Kijk wat er in Syrie Irak en ga zo nog maar even door gebeurd of gebeurd is.

  1. Een geloof hang je niet aan, maar belijd je, verder is het vaak een opschuiven van generatie na generatie, laten we zeggen een slechte gewoonte.
   Echte bewuste gelovers van een religie, dat zijn er denk ik niet zo heel veel.
   Vroeger werden de ongelovigen gekerstend, door in water te dopen werden ze dan christen, ja nou dat is echt ongelovelijk toch.
   Je innerlijke denken, geloven in, ook de créator behoord tot het gecreéerde,
   wat en waar geloof je in, is het wel altijd liefde en respect, is het niet het bezitten van wat een ander heeft, het is door mensen bedacht, het zijn ingeveningen zo als ik ze hier neer schrijf, is dit dan een religie, moet je daar in geloven, de bijbel is een literair juweel, bijgeslepen veredeld, met prachtige taal en ideéen uitgerust om ons te overtuigen van wat, the live of Brian, of de autenthieke Jezus, die het weet meg het zeggen !

  2. Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven een ieder legt dat bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen, en wie zegt dat die teksten uit die boeken wel deels of niet op waarheid berusten en of de opperheerser of zijn zoon of de kerkleiders wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben en of eventueel verdraaid hebben, daarom hebben al die verschillende geloofsspanningen verwijten ruzies en oorlogen ook geen zin want niemand weet de waarheid zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

   Daarnaast hebben velen vanaf de geboorte het geloof van de ouders meegekregen en zullen daar waarschijnlijk levenslang in blijven vastbijten, zouden ze een ander geloof aannemen dan is het mogelijk dat ze gaan denken ik sta de opvoeding van mijn ouders te verraden dus blijf ik maar hun geloof aanhangen, de meesten van ons hebben geleerd van de ouders dat we beter zijn dan de kinderen van de buren daarom moeten we ook betere diploma’s halen en werk enz.

   Velen van ons denken in hokjes en vakjes en die blijven we vaak levenslang fanatiek verdedigen desnoods met een oorlog, want als jij niet naar mijn pijpen wil dansen of ik mag jouw grondstoffen niet jatten voor een appel en een ei zodat ik leuk kan leven volgens mijn hokjes dan bombardeer ik je land gewoon en kom de grondstoffen stelen d.m.v. een stro regering, in de politiek van welk land dan ook zijn de partijen 4 jaar aan het bekvechten want jij wil niet in mijn hokje zitten zoals ik ben opgevoed door mijn ouders, dus politieke partijen zullen niet makkelijk 4 jaar gaan samenwerken tot heil van alle burgers en de natie.

   En stel nou eens gewoon theoretisch dat het geloof van God is en de Kerk van de Duivel, want als het de Duivel lukt om steeds meer geloven te creeren dan wordt dat gevecht onder de mensheid veel groter en erger en hebben we geen tijd om van de Aarde het paradijs te maken, misschien moeten we alle geloofsboeken en geloven en gevechten maar is links gaan laten liggen en mekaar wereldwijd gaan helpen en alles wat bestaat gaan delen onder mekaar zoals onze opperheerser en zijn zoon van ons vragen misschien krijgen we dan is een keer vrede op Aarde en hoeft ook niemand meer te sterven van de honger.

   Dus misschien moeten we eerst is gaan beginnen om op te houden om die andere in dat andere land te doden want dat zijn ook kinderen van de opperheerser, en als je in karma mocht geloven was dat slachtoffer misschien een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet, Gandhi zei: “Als je een Moslim haat voedt een Moslimkind op – en als je een Hindoe haat voedt een Hindoekind op”, en misschien zal een Iraaks kind die wij in dit leven hebben vermoord voor de olie wel ons eigen kind worden in een volgend leven dus nou gaan we er wel van houden misschien bedoeld Gandhi dat wel.

  3. We hebben 9/11 gehad om de (zoals steeds meer mensen inzien)oorlog tegen terrorisme te beginnen (met terrorisme bedoelen ze eigenlijk )tegen de moslim bevolking.
   Het voorop gestelde doel is dat in de meeste landen waar deze bevolkingsgroep vandaan komt veel olie en dergelijke aanwezig is en dat de oorlog tegen terreur niets anders is dan via mensen af te slachten de elite(multinationals e.d)deze rijkdommen te laten stelen.

 14. Woensdag is een student van de universiteit van Leiden de nos studio binnengegaan en eiste zendtijd om zijn verhaal te doen.
  Zijn verhaal zoals iedereen heeft kunnen zien had met wereldproblematiek te maken wat al direct als wartaal werd afgedaan.
  Of dit nu een fake was of niet feit is wel dat de meeste mensen de herinnering zullen blijven houden dat het een persoon was met een naam die doet denken aan het islamitisch geloof.
  Verder werd het optreden van de politie de hemel in geprezen terwijl het bij mij maar klungelig overkwam.

  1. Arnold

   Die demagogen van de NOS wisten van te voren al als we een psychiater in beeld brengen dan gelooft heel Nederland dat de man psychiatrisch is, en de psychiater heeft een vooroordeel want hij heeft de man nog niet onderzocht dus heeft hij geen uitslag om te zeggen dat hij psychiatrisch is, maar de stemming door de NOS en de psychiater is al gezet om de kijkers te beinvloeden, demagogisch?

   Ook zei die psychiater dat wij op het internet zoals b.v. met deze website aan complottheorien doen en volgens hem leven we in een psychose, als ik ziek zou zijn dan wil ik deze psychiater niet anders wordt ik een levenslange chronische patient hij zal mij nooit genezen verklaren, en stel dat de man wel psychiatrisch is misschien was hij wel aan het einde van zijn latijn en kotsmisselijk van onze huichelachtige corrupte maatschappij waar boven onder is en links rechts is misschien kon hij er niet meer tegen en is doorgedraaid, en als een psychiater dit niet kan begrijpen kan hij beter een ander beroep gaan zoeken.

   En toen de man ongewapend op de vloer lag en overmeesterd was werd hij bitst en bar toe gesproken dat er alsnog geschoten kon worden, en is het je ook opgevallen dat die agenten bijna allemaal kaal waren en dit wordt door psychologen uit gelegd als een teken van psychopatie bij macho instellingen zoals de politie en de M.E. (StaatsTerminators volgens mij), je kunt het ook op Tv zien overal in de wereld staat de M.E. te hakken op het volk en ze dragen steeds engere kleren en wapens (Nsb’ers?)

   Ik ben benieuwd wat er gebeurt was als de man daar was gaan staan met een bord: “Je Suis Palestine”, zou de NOS ook de psychiater in beeld hebben gebracht die zou zeggen de man is psychiatrisch, op het NOS journaal van 20.00 kun je regelmatig horen dat de presentators de Palestijnen terroristen noemen.

   http://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c
   https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c
   http://www.psychetruth.net/?s=psychology
   https://www.psychetruth.net/?s=psychology

   http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (het scrollbalkje zit rechtsboven van het verhaal)
   https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

   http://www.snakesinsuits.com/
   https://www.snakesinsuits.com/

 15. Wat een mannipulatie, één Jordaanse piloot levend verbrand vreselijk en onmenselijk.
  Door de USA Hero’s +/- 1 millioen mensen levend verbrand met hun Napalm bommen, begon in Viet Nam en het laatste in Iraq gebruikt.
  Of was U dit even vergeten !!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.