Advertentie

Verstand


Lieve mens, gebruik uw verstand op een wijze dat, in alle begrip,
u recht doet aan uw ware gevoelsbeleving.

Bezie de rijkdom die u bezit als een gave en als een mogelijkheid
om ook de ander in uw deelgenootschap te betrekken.

Weet dat in het nu van u gevraagd wordt uw kennis en bewustzijn van,
te integreren in uw handelen.

Weet ook dat uw geweten tot u spreekt en van u gevraagd wordt
een zeker offer te doen omwille van de gesteldheden

waar allen voor geplaatst worden.

Wees deelachtig en bereid om uw ware eigenheid daartoe aan te wenden.

Uw verstand is u gegeven om in deze tijd effectief en doelmatig
tot deze bereidheid uit te groeien,
om zo tijdig te handelen in overgave voor wat tot u komt.

 Zó bent u voorbereid.

 x
* * *

X

 Jules: Wat heeft dit mij te zeggen?

“Dat er van ons mens gevraagd wordt ons verstand werkelijk te gebruiken in afstemming tot wat we werkelijk beleven van binnenuit. Dat onze bijdrage in handelen mag worden toegevoegd, zodat effectieve en doelmatige zaken kunnen geschieden.”

Advertentie