Advertentie

RIVM antwoordt niet..?! ‘Vaccin-veiligheid’ argwaan..!!


Hoe is het mogelijk dat onze gezondheidszorg een PROOI is geworden voor de cowboys van Big Pharma. Dat klinkt wellicht als een romantische western, maar is alles behalve dát..! Er gaat zó verschrikkelijk veel geld om in de medische gezondheidszorg, in de zogenaamde ‘geneesKUNDE’, dat er al nauwelijks sprake meer is van het dienen van het doel: de patiënt, die specifieke mens weer helen, beter maken, zijn ziekte weg te (helpen) nemen.. Integendeel..!!

De gezondheidszorg is een instituut geworden, waarbij de patiënt eigenlijk blij mag zijn, dat hij er gebruik van mag maken..! Het instituut is een gedrocht geworden, een ambtelijke machine. Ten bewijze het onderstaande artikel, waar een bezorgde opa, zelf nota bene oud-ambtenaar, op onderzoek gaat naar de werking van vaccins, die zijn kleinkind ingespoten zullen gaan worden, als het aan het RijksVaccinatieProgramma ligt. En als het aan het consultatiebureau ligt, dat de gezondheid van alle pasgeborenen checkt, controleert, bijhoudt, bijstuurt, etc. etc.

Of de dokter wel preciés weet wat hij mij inspuit.. Dat willen deze baby’s -zonder enige risico- graag weten, voordat deze vaccins hun jonge lichaampjes in gaan..! Het antwoord is ONTHUTSEND.. NEE, dat weet de dokter niet, want die MOET vertrouwen op de vaccin-producenten, die winst en macht als uitgangspunt hebben bij het leiden van hun megalomane bedrijven/industrieën..!!

Maar ook de Gezondheidsraad vind dat je kind dient te worden gevaccineerd met ‘preventieve middelen’… Deze houding van de ambtelijke gezondheidsmolen, is zódanig afgestompt, dat de sluwe octopus-achtige werkwijze van de genoemde cowboys van de VELE HONDERDEN MILJARDEN DOLLARS VERDIENENDE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE, nauwelijks zichtbaar zijn. Het is feitelijk geen enkele strijd meer, tussen gezondheidsautoriteiten en deze INDUSTRIËLE BEDRIJVEN, die niet de gezondheid van de patiënt voorop hebben staan, maar WINST EN INVLOED..!

De geraffineerde valsheid en misleiding, manipulatie en regelrechte omkoping van de farmaceutische industrie wordt veel te weinig in het nieuws gebracht, terwijl het één van de meest fragrante voorbeelden is, van het misbruik en falen van onze maatschappelijk-gemeenschappelijke instituten: de Gezondheidszorg.

Het bewijs voor deze analyse vind je dagelijks om je heen. Klokkenluiders proberen ons te waarschuwen. Medische-wetenschappers die met hart en ziel werken aan veiligheid van medicijnen, WAARSCHUWEN VOOR VACCINS.. De wereld is op hol, gek geworden als het gaat om het uit handen geven van persoonlijke, lichamelijk integriteit en autoriteit.. Wijzelf kunnen onszelf niet genézen, neeeeeee, dat moet een dokter doen..

Lees in dat kader eens het verhaal van gediplomeerd (natuur-)geneeskundige Marianne Lucardie, die al vele, vele honderden kinderen heeft ontstoord van vaccinatie-invloed, mentaal en fysiek.. Lees eens wat we als ouders eigenlijk, vanuit het zelf-genezend vermogen van het pasgeboren kind bekeken, alleen al voor een ondermijnende daad plegen voor het zelfvertrouwen van dat kind..! (HIER) Nogmaals, dan hebben we het nog niet over de materiële/fysieke invloed van het vaccin op het welzijn van het menselijk lichaam..!

En natuurlijk zijn het geen idioten die vaccins afraden en UITERSTE VOORZICHTIGHEID aanraden, bij het accepteren van medicijnen in het algemeen en vaccins in het bijzonder. De pro-vaxxers spreken niet vanuit deze kennis, maar kletsen de autoriteiten na..!!

Dus lees de verhalen van professionele vakmensen, medische wetenschappers, die GEEN ENKELE WINST BOEKEN met hun verhalen vol met waarschuwingen. De enige winst is hun liefde voor de mede-mens, zoals elke gezondheidsautoritiet behoort ethisch en moreel te werken. Mensen zoals professor Peter Götschke. Zijn boek ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ (klik op illustratie voor link naar bookshop) spreekt alleen al vanuit de titel BOEKDELEN.. (HIER een artikel op onze site)

En ja, dat het dus MISDADIGE GANGSTERS zijn en dus eigenlijk geen cowboys, die industriële producenten van medicijnen en vaccins, is duidelijk wanneer we deze Peter Götschke citeren over klokkenluiders, mensen uit de farmaceutische industrie, die het té gortig werd en besloten naar hun geweten te luisteren. Hier dat citaat:

‘Deze werkwijze van de farmaceutische industrie, lijkt heel erg op hoe de maffia haar misdaden pleegt. Wie de onwettige inkomsten bedreigt, krijgt met geweld te maken. Het enige verschil is dat het geweld van de farmaceutische industrie niet van fysieke, maar van mentaal-psychologische aard is, wat even vernietigend kan zijn.

Als een bedrijf iemand gewelddadig wil aanpakken, kan het hem intimideren, bang maken, dreigen met ontslag of een rechtszaak, daadwerkelijk ontslaan of aanklagen, ten onrechte beschuldigen van wetenschappelijk wangedrag of anderszins zijn reputatie of onderzoeksloopbaan beschadigen.

Dergelijke machinaties worden vaak uitgevoerd door advocaten die voor de branche werken. Ook kan men privédetectives inschakelen. Klokkenluiders gaan gebukt onder hevige stress. Zo slepen rechtszaken zich gemiddeld vijf jaar voort. Peter Rost heeft beschreven hoe het 233 klokkenluiders verging die gevallen van fraude aanhangig hadden gemaakt: van hen werd:

Klik op de afbeelding van de cover van het boek voor een link naar de bookshop
 • 90% ontslagen of overgeplaatst naar een lagere functie,
 • 27% werd gerechtelijk aangeklaagd,
 • 26% moest zich psychiatrisch of lichamelijk laten behandelen,
 • 17% verloor zijn huis,
 • 15% scheidde van zijn partner,
 • 10% deed een zelfmoordpoging en
 • 8% ging failliet.
  Maar ondanks dit alles zei slechts 16% (1 op 6) het klokkenluiderschap de volgende keer aan zich voorbij te laten gaan.’

Ook dr. Ben Goldrace heeft de farmaceutische industrie doorgelicht en ook hij was in één woord VERBIJSTERD door hetgeen wat uit zijn onderzoek naar boven kwam. Dat de ‘gezondheidszorg’ bewust of onbewust de ‘dader’ is van VELE honderdduizenden doden per jaar wereldwijd. Een klein citaat uit het boek ‘Foute farma’ dat hij schreef, n.a.v. dit onderzoek:

‘De geneeskunde is geschonden en ik ben ervan overtuigd, dat patiënten en het grote publiek kwaad zullen worden, wanneer ze ooit volledig gaan begrijpen wat hen is aangedaan; wat artsen, medische wetenschappers en regulerende instanties hebben laten gebeuren.’

x

* * *

xx

Het Ministerie van Gezondheidszorg,

noch de Gezondheidsraad,

noch het RIVM antwoorden niet..?!

x

‘Vaccin-veiligheid’ argwaan..!!

2016 © WantToKnow.nl/be

x

De onderstaande correspondentie en verwijzingen zijn afkomstig uit tientallen brieven, verzoeken, telefoontjes, etc. van een aanstaande opa, die als universitair geschoolde en gepensioneerde oud-ambtenaar, gewoon de verhalen wilde checken, die rondom vaccinaties leven. Nadat hij zich had ingelezen, kwam hij erachter, dat inderdaad de mensen die kritisch tegenover vaccinaties staan, helemaal geen zonderlingen zijn. Noch mensen die over één nacht ijs gaan. Dat er -anders gezegd- wel degelijk grond is voor twijfels over de veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van het middel vaccinaties met vaccins, die door de farmaceutische industrie zijn ontwikkeld, getest én geproduceerd ..

Omwille van zijn gewenste anonimiteit, noemen we hem in dit artikel ‘Frank’. Je zult ambtelijke zinnen tegenkomen, waarvoor we je vragen dóór dit taalgebruik heen te lezen. De essentie komt telkens boven drijven: Frank wil duidelijkheid en bewijs zien voor de effectiviteit en veiligheid van vaccins. Dat is toch niet zo’n gek verhaal lijkt me, als liefhebbende opa van je kleinkind..? Maar het is natuurlijk op z’n Hollands gezegd ‘bezopen’, als je van het kastje naar de muur gestuurd wordt, door de overheidsinstanties, die dit vaccinatieprogramma onder zich hebben, zoals het RijksInstituut Voor Gezondheid en Milieu. Maar ook brieven en verzoeken aan de Gezondheidsraad, die oorspronkelijk het rijksvaccinatieprogramma samen stellen, geven geen antwoord..!

Er is de ambtelijke benadering en de ‘speelse’ wijze. Een stripboek over vaccins/vaccinaties? Klik voor artikel.

WAT IS HIER AAN DE HAND..??
Het is toch ondemocratisch, om het zacht te zeggen, om oprechte vragen over vaccins en vaccinaties af te wimpelen en mensen in de kou te laten staan. Kijk naar de zoektocht van Frank Ruesink, die nota bene een weddenschap heeft met Klaas Dijkhoff over de werking, efficiency en betrouwbaarheid van vaccins. En ook Frank (HIER) is al meer dan een jaar bezig om dit uit te vinden..

Voel jij je nog lekker, om je baby, peuter of kleuter in te laten enten met ONBETROUWBARE VACCINS.. Nee, dat kunnen wij inderdaad nog niet concluderen, maar als de omstandigheden van de zoektocht van beide mannen zódanig is, dat er bijna geen andere conclusie te trekken valt, dan trekken wij die alvast. Als een soort voorzorgsprincipe.. WETTELIJK VERPLICHT PRINCIPE OM BURGERS TE BESCHERMEN…! Want kennelijk is nog NERGENS bewezen, dat vaccins betrouwbaar zijn, veilig en efficiënt..!

De acties en ook DE WEBSITE van Opa Frank..
Hieronder plaatsen we de integrale tekst van de uitleg van Frank over zijn aanpak naar de ‘gezondheidsautoriteiten’, die er kennelijk niet voor in willen staan, dat Frank een veilig gevoel overhoudt aan zijn zoektocht naar de wetenschappelijke achtergronden van vaccins in het algemeen en de vaccinatie-politiek in het bijzonder. Kun je je voorstellen, dat deze Frank zó gemotiveerd is én teleurgesteld tegelijkertijd, dat hij besloot ook een website in de lucht te hangen, met de informatie die hij al doende verzamelde..?

En ja, Frank is gepensioneerd, maar dat wil niet zeggen, dat je voor je plezier dit soort dingen gaat zitten doen, toch? Temeer reden voor ons om zijn website in het zonnetje te zetten, jou daarnaar te verwijzen (HIER) en je te vragen je GOED TE BESEFFEN WAT DIT ALLEMAAL BETEKENT..?? Holt de hele overheids-gezondheidszorg elkaar achterna, als een kip zonder kop..?? In dit kader introduceert ‘Frank’ zich eerst in dit kader, binnen de relatieve anonimiteit van zijn presentatie.

x
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Goede mensen van WantToKnow.nl/be. Naar aanleiding van ons gesprek zal ik proberen kort uiteen te zetten hoe de documenten op mijn website samenhangen. Mijn persoonlijke verhaal, over met name mijn achtergronden en motivatie, deel ik als eerste met jullie:

Opa Frank.. Mag ik mij even voorstellen?

Mensen van WantToKnow.nl/be; laat ik mij eerst aan jullie voorstellen. Of misschien beter gezegd: waarom ik er moeite mee heb om mij voor te stellen. Ik vind namelijk dat het verhaal, de feiten en de argumenten hun werk moeten doen en niet de persoon eráchter. Het maakt immers niet uit door wie het is geschreven als het maar met goede intenties en respect voor elkaar is geschreven.

Het meest complete boek over vaccinaties; geschreven door een jonge moeder die wantrouwig werd en vervolgens één van de best onderlegde auteurs werd op het gebied van vaccins en vaccinaties, via haar website ‘stichtingvaccinvrij.nl’). (klik voor lead naar WantToKnow-bookshop voor het boek)

Met hart en ziel heb ik bijna 10 jaar lang als leerkracht de vakken maatschappijleer en informatica gegeven. Daarna ben ik bij de rijksoverheid gaan werken als wetenschappelijk medewerker en later als adviseur. Nu geniet ik van mijn pensioen. Sinds vorig jaar, 2018, ben ik grootvader van 2 prachtige kleindochters. Dat is twee keer de jackpot van geluk, maar met dit geluk kwamen ook de zorgen.

Na het eerste kleinkind volgde in huiselijke kring een fundamentele discussie over vaccinatie. Hoezo niet vaccineren? Ik heb mazelen doorgemaakt, mijn kinderen zijn gevaccineerd en waarom zou mijn kleinkind dan niet gevaccineerd? Een discussie volgde en in een rap tempo werd ik bestookt met nadelen, risico’s, grafieken en kreeg ik het boek van Door Frankema ‘Vaccin Vrij’ onder de neus geschoven. Daar was kennelijk goed over nagedacht; alleen nog niet door mij.

Het ging allemaal zó tegen mijn vertrouwde beeld in, dat ik besloot mij er ‘wat meer’ in te gaan verdiepen. Met een avondje googlen zou het gefikst moeten zijn, dacht ik zo. Een erg naïeve gedachte bleek later! Na een paar avonden was de verwarring alleen maar groter geworden. Nul antwoorden en steeds meer vragen. Zo vroeg ik mij af waarom er op de websites Stichting Vaccinvrij (HIER) en de vereniging van kritische Prikkers (HIER) vragen werden gesteld over de veiligheid van de vaccins.

Op de website van het RIVM was immers te lezen dat ze veilig zijn.
Ik besloot de hulp van het RIVM in te roepen. Ik vroeg heel naïef en oprecht om onderzoeken waaruit blijkt dat het BMR-vaccin veilig is. Als oud ambtenaar kan ik zeggen dat de medewerker zijn vak verstond.. Keer op keer werd ik met een kluitje het riet in gestuurd. Dat heet dan ‘ambtelijke lenigheid’.. Het is wel fijn als je de truukjes herkent maar het leverde dus geen antwoord op.

Ik wil hierbij wel vermelden dat mijn contacten met het CBG-MEB wel correct verliepen; het kan dus wel. Maar ondertussen raakte de wetenschapper in mij stevig geïrriteerd. ‘Kom op RIVM’ dacht ik. Als je beweert dat alles veilig is dan is het normaal toch, kan je dat ook kunt aantonen.

Toen ben ik mij toen ook gaan verdiepen in de onderzoeken. Een afgeronde studie sociologie met een specialisatie methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek helpt daar wel bij. Maar het (klinische) onderzoek van medicijnen en hun bijwerkingen is een andere tak van sport; kortom, een nieuwe uitdaging was geboren.

Dan waren er de websites die wel en niet deugen..
Ondertussen was mij wel duidelijk geworden dat het RIVM onderscheidt maakt in websites ‘die wel en niet deugen’. Eerst dacht ik nog dat het met kwaliteit te maken had, maar nee hoor, het was veel simpeler… De pro-vax sites deugen en de kritische websites deugen niet. En daarmee, geheel in strijd met mijn ervaringen, deugen ook de onderzoeken niet, die op deze kritische websites staan. Dus al met al, wist ik nog stééds niet of het BMR-vaccin nu wel of niet veilig was.

Ik besloot mij te beperken tot de instanties die deugen volgens het RIVM: Ministerie van VWS, RIVM, Gezondheidsraad, CBG-MEB, EMA, WHO. Hun publicaties deugen dus ook. Daar ging mijn zoektocht verder. Maarrrr.. de resultaten die ik vond waren verbijsterend. En om dát te kunnen delen met wie er interesse in heeft, ben ik begonnen met de website onderzoekvaccins.nl. En iedere keer als ik daar weer iets aan toevoeg, meld ik dat op mijn facebookpagina (HIER) of via mijn twitteraccount ‘Truthfinders’.

Dit zijn de uitgangspunten van deze site die ik besloot in de lucht te brengen, naar aanleiding van mijn onderzoek/verzoeken en contacten met overheidsinstellingen, o.a. verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatie-programma.

‘Maart 2019
De huidige tendens in de vaccinatiediscussie is:  je bent voor of tegen vaccinatie. En als je niet voor vaccinatie bent dan ben je tegen. Dat werkt polariserend en is naar mijn mening niet constructief. Mijn uitgangspunt is dat veiligheid bij vaccineren goed is voor de volksgezondheid.

Onderzoek naar de veiligheid van vaccins en met name het bof-mazelen-rode hond (bmr)-vaccin zal op deze website een belangrijke rol spelen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van officiële documenten van Nationale, Europese en internationale organisaties zoals RIVM, CBG-MEB, Gezondheidsraad, EMA, CMHP, WHO, CDC etc. etc.).

Enkele bevindingen over de bmr-vaccinatie heb ik vastgelegd in mijn reactie op de kamerbrief van 19 november 2018 van Staatssecretaris Blokhuis van VWS. Daarin doe ik ook een oproep voor meer aandacht voor het Farmacokinetisch onderzoek.

‘Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier,
die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk.’

Godfried Bomans
(auteur – 1913-1971)

* * *

Samenhang documenten op mijn website

28-02-2019 Brief aan staatssecretaris Blokhuis van VWS

Uitgangspunt is de brief van staatssecretaris Blokhuis van VWS van 19-11-2018 aan de Tweede Kamer: Verder met vaccineren. Daarin zegt hij:

 1. dat de zorg voor veiligheid en
 2. het vertrouwen in het rijksvaccinatieprogramma (RVP) een rol spelen bij de bereidheid om te vaccineren.
 3. Verder wil hij onjuiste informatie actief wil gaan bestrijden.
Paul Blokhuis, staatssecretaris Volksgezondheid

Op deze drie punten ga ik in. Mijn reactie staat in de map ‘BMR-vaccinatie’ (HIER). In mijn brief aan de staatssecretaris leg ik hem uit dat er bij het RIVM geen onderzoek beschikbaar is om de veiligheid van het bmr-vaccin te onderbouwen (bijlage A email van RIVM). Het CBG heeft nooit onderzoek gedaan naar de veiligheid bij dat vaccin (bijlage B). De Gezondheidsraad heeft gesjoemeld met onderzoek om de massavaccinatie van mazelen er door te drukken(bijlage D).

Verder zijn we in Europa bij de overgang van bmr-vaccine MMR-II naar MMRVAXPRO in 2006 blootgesteld aan een biologisch experiment (bijlage C). Deze bevindingen heb ik ook doorgestuurd naar de Vaste TK Cie van VWS. Hier hebben ze verder niets mee gedaan. Ik heb dat niet gepubliceerd.

Hoewel het CBG- MEB geen onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid blijkt dat ze wel beschikken over de veiligheidsdocumenten van MSD (Merck Sharp en Dohme). Omdat die niet openbaar zijn heb ik een WOB-verzoek ingediend. Daarna heb ik van het CBG-MEB een aantal documenten ontvangen.

05-02-2019 brief aan de heer Raemakers | D’66

Bij mijn brief aan de heer Raemakers is de brief aan de staatssecretaris (van 28-02-2019) als bijlage bijgevoegd. Deze brief staat in de map ‘Wetsvoorstel Kindercentra en vaccinatie’ (HIER) Ik vraag hem zijn tekst in de Memorie van Toelichting bij zijn wetsvoorstel (kindercentra en vaccinatie) aan te passen. Hij schrijft dat er onomstotelijk bewijs is dat de vaccinatie veilig is. De brief aan de staatssecretaris bewijst het tegendeel. Nu lijkt dit een detail, maar als hij de zin wijzigt verdwijnt een belangrijke pijler waarop het wetsvoorstel is gebaseerd. Laat hij de zin staan en de Tweede Kamer dat accepteert dat dan komt hij daar gewoon mee weg.

17-06-2019 tweede brief aan de Vaste Cie VWS

In de tweede brief aan de Vaste TK Cie VWS vraag ik hoe zij kijken naar de bewering van de Raemakers dat dat er onomstotelijk bewijs is dat de vaccinatie veilig is. Deze brief staat in de map ‘Wetsvoorstel Kindercentra en vaccinatie’ (https://onderzoekvaccins.nl/brief-tk-cie-vws-overlijdensratio-bmr-vaccinatie/). Daarbij heb een bijlage gedaan waarin Merck zegt dat de overlijdensratio van het bmr-vaccin 0,3 per mln doses is. Deze informatie komt uit de WOB documentatie van het CBG. Dit betekent dus dat ieder gezond kind dat gevaccineerd wordt dus een kans heeft om te overlijden door de vaccinatie.

Het tweede punt dat ik aanroep is dat dit wetsvoorstel de gevolgen van het RVP moet repareren. Immers kinderen van vrouwen die de mazelen hebben doorgemaakt hebben een langere (passieve) bescherming tegen mazelen dan kinderen van gevaccineerde vrouwen. Door de RVP wordt de periode dat kinderen onbeschermd zijn dus langer.

08-05-2019 mail aan de besturen van kindercentra

Verder heb ik een brief naar de besturen gestuurd van de kindercentra. Deze is te vinden in de map ‘Wetsvoorstel Kindercentra en vaccinatie’ (HIER) Doordat er nu al kinderdagverblijven zijn die niet gevaccineerde kinderen willen gaan weigeren, overwegen ouders hun kinderen toch maar te laten vaccineren. Dit naar aanleiding dus van het wetsvoorstel van D’66-Kamerlid Rens Raemakers. Uit de WOB-documenten blijkt dat er  11 kinderen tussen de 14-24 maanden binnen 1 maand na vaccinatie zijn overleden aan wiegendood.

Ik vraag ze om een extra oogje in het zeil te houden. Wat ik hoopte is dat deze melding interne tot discussie zou gaan leiden. Of dat ook daadwerkelijk is gebeurd, betwijfel ik ten zeerste; ik denk dat de besturen deze melding/waarschuwing niet hebben doorgestuurd, omdat ze juist bang voor zulke discussies zijn.

Voorgenomen publicatie
Nu ben ik met een artikel bezig over de contra-indicatie (waarschuwing) in de productinformatie die aangeeft dat zwangere vrouwen geen bmr-vaccinatie mogen ontvangen. Die publicatie komt te staan in de map CBG-MEB(WOB) Achter deze waarschuwing, die de meest mensen voor kennisgeving aannemen,  zit het leed van vele tientallen abortussen. De boodschap is dat een waarschuwing wel helpt om leed te voorkomen, maar het vaccin wordt er niet veiliger op..

Overzicht
Wat betreft de documenten op mijn website, zijn de genoemde brieven aan de staatssecretaris (van 28-02-2019), de tweede brief aan de Vaste TK Cie VWS (van 17-06-2019) en die aan D’66 Kamerlid Raemakers (van 08-05-2019) van belang. De brief aan de besturen van de kindercentra en mijn artikel over zwangerschap en bmr -vaccinatie (komt binnenkort) zijn meer ondersteunend rondom het inzicht van de (on)veiligheid van het bmr-vaccin. Op de homepage staan ook korte berichten die naar de verschillende artikelen verwijzen.

Stand van zaken
Aan de Ombudsman heb ik gevraagd om te bemiddelen bij VWS omdat hun reactie geen antwoord is om mijn vragen. Eind Juli hoop ik te weten of ze de zaak in behandeling gaan nemen. Van Raemakers en de vaste Cie VWS heb ik nog geen reactie ontvangen. Wellicht komt die nog, ná het zomerreces.

Rechtszaak tegen de staat?
Wat betreft een rechtszaak tegen de staat denk ik er mogelijkheden zijn als het gaat om het verplicht stellen van vaccinatie. Druist dat niet in tegen het onvervreemdbaar recht van de mens om over zijn eigen lichaam te beschikken. Het wetsvoorstel van de heer Raemakers ligt meer op het gebied van privacy en discriminatie op basis van geloofs- en levensovertuiging. Hij zal zeggen de opvang niet verplicht is. Mijn standpunt is dat dit niet relevant is. Het is misschien wel goed om in een vroeg stadium daarover te brainstormen. Als het eenmaal zo ver is dan zijn we voorbereid. En ik denk dat in die voorbereiding nog best veel werk zal gaan zitten.  Juridische ondersteuning is echter onontbeerlijk.

X

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tot zover onze introductie van ‘Onderzoekvaccins.nl’, de site van Frank,
inzake zijn queeste -want zo kun je het zeker noemen-
naar de achtergronden van de ‘Heilige Graal der Vaccinaties’, zoals wij het altijd noemen..
Maar feitelijk hoeft er niet bewezen te worden dat vaccins en vaccinaties ONVEILIG zijn..
Dit werd al vastgesteld door het Amerikaanse hoogste rechtscollege.

* * *

Het FEIT, dat het Amerikaanse Hooggerechtshof deze uitspraak deed in 2011,

betekent dat vaccins ONVEILIG zijn. Waarover gaat dan de discussie..?

Vaccins zijn NIET VEILIG. Wanneer je dit van tevoren weet, of had kunnen weten, is het simpel:

Het risico ligt bij ouders, die geloven dat het ‘allemaal wel goed zit’…!

Dus is deze vraag helemaal op z’n plaats:

[bol_product_links block_id=”bol_5d497acb1d8d6_selected-products” products=”9200000015038734,9200000015493947,1001004006437838,9200000009289183,1001004004765425,9200000003755351,1001004010930168,9200000093712949,9200000086440663,1001004005147264″ name=”website freek artikel” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”E2FFD1″ border_color=”75313F” width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

6 gedachten over “RIVM antwoordt niet..?! ‘Vaccin-veiligheid’ argwaan..!!

 1. Het zijn de pro-vaccinators die nooit hun huiswerk doen.
  Ik heb uitgeplozen wat er precies in al die RVP-vaccins zit, althans volgens de fabrieksbijsluiters — die domweg letterlijk zijn overgenomen door het RIVM, de Gezondheidsraad en EMA (European Medicines Agency).
  Want deze instituten doen nooit zelf onderzoek, zij praten alleen na!
  Maar zo zijn artsen tijden hun studie ook opgevoed!
  6500+ pagina’s ziekten en farmaca.
  14 pagina’s over vaccins!
  https://www.youtube.com/watch?v=buQvtnQ7VXA

  1. En die blindelings het mantra geloven dat het opkomstpercentage bij vaccinaties de vaccinatiegraad is, die de hele bevolking zou moeten beschermen. Niet zelf even nadenken en nagaan of dat wel kan kloppen.

 2. Dat het RIVM geen antwoord geeft op normale verzoeken/vragen spreekt natuurlijk boekdelen want wanneer zij niets te verbergen hebben en kunnen bewijzen dat vaccines veilig zijn zie ik totaal geen enkele reden waarom ze geen antwoord geven.Maar het gaat nog verder en voor mij is het wel duidelijk dat op scholen alleen dat geleerd wordt wat de overheid in kan zetten voor hun beleid wat zal leiden naar de afgrond.Weet u nog Dekker die wel even zou vertellen hoe en wat er moest gebeuren op scholen en nu hebben we dan Slob en natuurlijk de man die nu als dank burgemeester is geworden Buma die vond dat kinderen les moesten krijgen zodat ze het volkslied konden zingen?Zij zijn het die het beleid maakten en nog steeds maken terwijl het toch duidelijk is dat het meeste achteruit gaat en er steeds grotere problemen ontstaan.
  Het eerste resultaat van de mogelijke hersenspoeling lijkt nu al vruchten af te gaan werpen.
  https://nos.nl/artikel/2296580-verpleegkundigen-over-wet-big-ii-terug-naar-school-of-helemaal-uit-de-zorg.html Opvallend is dat de wet BIG genoemd is wat waarschijnlijk BIG farma had moeten zijn.Waar het om gaat is dat ervaring hier het onderspit zou moeten delven voor nieuwkomers die vanaf 2012 scholing naar de gewenste maatstaven voor de overheid hebben gevolgd en van hen natuurlijk die door de overheden op hun wenken bediend worden.
  Eerder was er natuurlijk al sprake van dat gemeenten,banken en verzekeraars les zouden gaan geven op scholen wat ook veel zegt natuurlijk want die kunnen kinderen leren hoe zij zich afhankelijk kunnen maken van hen en tevens is het ook goed om de winst van banken en verzekeraars te verhogen natuurlijk door kinderen al vroeg te leren dat ze geld moeten lenen en onnodige verzekeringen afsluiten wat vroeger niet nodig was omdat dat voor de staat haar rekening was wat ze afgestoten hebben natuurlijk.(zo was iedereen verzekerd van zorg wat door de staat werd gewaarborgd nu is dat geprivatiseerd en betalen we veel te veel geld voor iets wat niet nodig was geweest wanneer de staat dat had blijven doen).
  Waarom leren ze kinderen niet om juist geen schulden te maken bij banken? Waarom zullen ze nooit spreken over zorg dat onnodig te duur is geworden omdat de staat winst voor particuliere bedrijven zoals verzekeraars belangrijker vind dan betaalbare zorg voor iedereen? Waarom spreken ze waarschijnlijk nooit over mensen die door automatiseren en digitaliseren vaak door overheidsinstanties zelf hun baan zijn kwijtgeraakt om vervolgens gedwongen te worden voor gemeenten MET BEHOUD VAN UITKERING voor diezelfde gemeenten te gaan werken waardoor een ander iemand die werkt voor 100% loon zodat hij/zij het gezin kan onderhouden ook op straat komt te staan? Ziet u hoe we bedrogen worden en kinderen gehersenspoeld?

  1. En dan nog even dit: Ik neem in het voorgaande juist een artikel dat door de staatsomroep naar buiten is gebracht want dan kunnen ze ALLEEN MAAR beweren dat ze er toch over bericht hebben.Natuurlijk klopt dat ook wel maar wat ik mis is de echte journalistieke vragen die gesteld hadden moeten worden door die dik betaalde NOS journalisten of journalistes.
   Het zelfde geldt voor het verzoek aan Nederland om schepen naar de Straat van HORMUZ te sturen,ook dat melden ze wel maar wederom geen vragen zoals moeten wij als klein Nederland ons niet buiten het meningsverschil tussen Iran en de VS houden?
   Sterker nog gisteren zag ik op TV een (oud commandant van een oorlogsschip) die zelfs beweerde dat we wel gehoor aan dat verzoek moeten geven omdat anders de relatie tussen de VS en Nederland (NATO) niets meer voor zou stellen.Ook vond hij het prachtig om alles wat tot zijn beschikking stond in vol ornaat te kunnen gebruiken.
   Nederland neem een voorbeeld aan Duitsland (wat jullie anders ook vaak doen) want die zijn niet zo dom om hun handen te branden aan een ander z,n probleem en die gaan niet naar daar.Is het voor Nederland misschien niet duidelijk dat de VS zowat met heel de wereld ruzie heeft of zoekt?

  2. Even een paar dingen op een rijtje.
   1.Vaccineren is een groot probleem voor de overheid.
   2.Oudere verpleegkundigen willen zichzelf mogelijk niet laten vaccineren omdat ze uit ervaring weten dat het niet goed is en dan kunnen zij problemen hebben met het toedienen van vaccinaties aan anderen zoals kinderen wat logisch is natuurlijk.
   3.In Duitsland speelt mogelijk hetzelfde vandaar dat die vaccinatie verplicht gaan maken en om problemen met personeel die van de hoed en de rand weten af te komen halen ze verpleegkundigen maar uit Vietnam.
   4.In Nederland kan men weten dat ouders in meerderheid voor vaccinatie zijn voor hun kinderen die nu op school zitten en zij die na 2012 geleerd hebben voor verpleegkunde zullen mogelijk geschoold zijn waarbij vooral vaccineren heel belangrijk werd voorgesteld en vooral toegediend moet worden.
   5.Dan zou het zo maar kunnen zijn dat dit de reden is dat deze nieuwkomers de regie moeten krijgen om ervaren mensen die weten dat vaccinatie niet veilig is buiten spel te zetten en op deze wijze hoeven ze geen antwoord meer op moeilijke vragen te geven en denken ze toch iedereen te kunnen vaccineren.
   Alleen al deze methode van werken en ervaren mensen buitenspel zetten om toch te vaccineren moet iedereen toch wakker schudden omdat het naar groot bedrog riekt.
   4.

 3. Ooit had ik een buurman wat weliswaar een aardige man was en is maar verstand van iets anders als wat hij had gestudeerd, nou nee dat was er niet bij. Eénzijdige kennisaanwas noem je dat. Dus van een band plakken of laat ik in dit verband noemen het verschil tussen waterpokken en de rooie hond of bronchitis en longontsteking, nee niet thuis.
  Maakt niet uit, niemand kan veel of zelfs alles weten.
  Totdat ie een baan kreeg bij de overheid en zelfs bij het RIVM. Persvoorlichter was ie en ja hoor tijdens de vorige kassa-ping actie van Klink en de zijnen, wist ie alles over het ‘nut en noodzaak’ van prikken. Lullen en lullen alsof het leven ervan afhing… ahem!
  Had zich duidelijk ingelezen in de heilige boeken van Coutiñio alsof het eis en uitspraak is.
  Iemand anders z’n kots eten is makkelijk verteerbaar want het is al een keer gegeten maar daarmee nog lang niet smakelijk. Wel als het om centjes gaat blijkbaar, dan smaken zelfs de drollen van Willy en Max nog lekker.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.