Advertentie

Zorgen voor..


Zorgen voor..

x

Lieve mens,
een ieder van u
draagt in zich de zorg voor.
x
Want zie,
u heeft elkaar nodig
in het vinden en doorgronden
wat het leven voorstelt.

Waarachtige zorg bestaat uit
het in vrijheid bieden van die ondersteuning
welke uzelf zou believen
en de ander recht doet.

Laat daarom uw zorgen voor,
bestaan uit deze overwogenheid,
opdat in respect van het eigene,
dát geboden wordt,
wat van orde is.

Zorgen voor, houdt zo in
dat recht wordt gedaan
aan het eigen vermogen van uzelf,
en de ander,
om heling van het eigene

tot stand te brengen.

Want zie,
daar waar waarlijk uit betrokkenheid
voorbij het eigen gewin
zorg wordt geboden,
de geest wordt doorgegeven,
om als zo genezing
en verbondenheid te bewerkstelligen.
x

roos dauw

Advertentie