Advertentie

De virtuele werkelijkheid van de pensioenfondsen


Het is de vraag voor hoeveel miljarden de grote pensioenfondsen, zoals het chique ABP, in derivaten hebben gestopt..! Het ABP heeft inmiddels JPMorgan aangeklaagd iin de VS voor soortgelijke zaken. (klik voor artikel op illustratie)
Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.. Hoe ‘burgerlijk’ is dit nog..??

 

 

De virtuele werkelijkheid van de pensioenfondsen

 2016 © drs. Ad Broere /
deze versie © WantToKnow.nl

Ad Broere en George van Houts bij Radar Tv op 26 januari 2015.
Ad Broere was samen met George van Houts (‘Door de bank genomen’) te gast bij Radar Tv op 26 januari 2015.

De vijf grote pensioenfondsen slaan een sombere toon aan bij de presentatie van hun kwartaalcijfers. Er wordt gesteld dat er nog te weinig kapitaal is om op de lange termijn aan de verplichtingen te voldoen. Hoe kan dat, vragen veel Nederlanders zich af. De pensioenfondsen hebben opgeteld een reserve van € 1.300 miljard. Is dat dan niet genoeg om aan de verplichtingen te kunnen voldoen?
x

Of wordt er een redenering gevolgd die meer met virtualiteit te maken heeft dan met realiteit, waardoor er een denkbeeldig tekort wordt gecreëerd? Het laatste is mijns inziens het geval. Als er wordt vastgehouden aan de virtualiteit, dan heeft dat zeer ongewenste gevolgen. Het is niet alleen in het belang van de ouderen, maar van de economie in zijn geheel dat de fondsbestuurders meer oog krijgen voor de realiteit.
x
De pensioenfondsen maken gebruik van de rekenrente, zoals die door De Nederlandse Bank wordt doorgegeven. Hoe wordt de rekenrente toegepast? Als er bijvoorbeeld op 1 januari 1986 eenmalig een bedrag in guldens met een tegenwaarde van 1.000 euro zou zijn gestort voor een pensioen dat op 1 januari 2016 is ingegaan, dan zou er op basis van de toepassing van een rekenrente van 1,6% per jaar, dertig jaar lang, op 1 januari 2016 een pensioenvermogen van € 1.610 beschikbaar zijn gekomen.
x
De werkelijke groei van de € 1000 is echter niet 1,6% maar 4%, want dat is de rente die het pensioenfonds in werkelijkheid realiseert. Het pensioenvermogen is daardoor € 3.243 op 1 januari 2016. Twee keer zo veel als bij toepassing van 1,6%. De pensioengerechtigde krijgt echter een uitkering gebaseerd op € 1.610 opgebouwd pensioenvermogen.
xLoesje pensioengat‘Aanvullend pensioen’…
Pensioenfondsen keren aanvullende pensioenen uit. Aanvullende pensioenen worden anders dan dat met de AOW het geval is niet uitbetaald op basis van een omslagstelsel, dus dat de nu werkenden betalen voor de gepensioneerden. De pensioenen worden betaald uit door de gepensioneerde zelf opgebouwd vermogen tijdens de actieve periode. Hoe wordt dit vermogen opgebouwd? Uit premies die tijdens de actieve periode worden afgedragen aan het pensioenfonds en door vermeerdering vanwege rendement over het opgebouwde vermogen.
X
Als de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, dan houdt de premiestorting op en resteert er het tot dan gevormde vermogen. Dit vermogen loopt na de pensionering enerzijds terug door pensioenbetalingen en anderzijds blijft dit vermogen dóór renderen, daardoor neemt het dus toe. Dit vermogen moet voldoende zijn om het verschil tussen uitbetaling en rendement vanaf de pensioengerechtigde leeftijd tot het overlijden te kunnen bekostigen.
x
De ‘appels en peren’ die voor een ’tekort’ zorgen..
De pensioenfondsen zouden het vermogen dat beschikbaar is voor pensioengerechtigden moeten loskoppelen van het vermogen dat door de actieven wordt opgebouwd. De twee staan immers los van elkaar. De actieven zijn in de opbouwfase en het vermogen dat zij opbouwen wordt ‘gevoed’ met premies, dit in tegenstelling tot het vermogen van de gepensioneerden. Door de twee met elkaar te vermengen worden appels met peren vergeleken. Het heeft ook misplaatste conclusies tot gevolg, zoals dat de jongeren voor de ouderen zouden werken. Elk individu spaart in feite voor zijn eigen pensioen.
X
Het ABP publiceert veel informatie over de pensioenen. Daardoor weten we dat dit pensioenfonds eind 2014 een belegd vermogen had van € 347 miljard. Van dit vermogen claimen de werkenden € 24 miljard en is er € 2 miljard nodig om aan verplichtingen zoals uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid te kunnen voldoen.
x
Voor de gepensioneerden was in 2014 dus een belegde reserve van € 321 miljard beschikbaar. In 2014 werd er uit die ‘pot’ door het ABP 8 miljard uitbetaald aan de gepensioneerden. Als je ervan uitgaat dat de toen gepensioneerden gemiddeld nog 20 jaar te leven hadden en de pensioenen zouden worden ‘bevroren’ op het niveau van 2014, dan zou er € 160 miljard uit de pot gaan en blijft er dus aan het einde van de rit hetzelfde bedrag over. Dus zonder dat het vermogen dat in 2014 voor de gepensioneerden beschikbaar was (van € 324 miljard) in de jaren daarna nog winst oplevert..
x
Wat gebeurt er met het enorme overschot?

In 2034 komt het aan niemand meer toe. Daarom moet het ABP – evenals de andere pensioenfondsen- uit de virtuele wereld stappen en het pensioen laten toekomen aan hen die er recht op hebben. Een behoorlijke uitkering ineens zou al een stap in de goede richting zijn, want dat zou een bestedingsimpuls tot gevolg hebben waar de economie van profiteert. Het gaat er echter vooral om dat de pensioenfondsen eerlijk met hun klanten omgaan.
x
Het vermogen dat jij door premiestorting tijdens je actieve periode opbouwt en dat wordt vermeerderd doordat het pensioenfonds deze premies verstandig belegt, is in zijn geheel voor jou beschikbaar als je met pensioen gaat. Niet meer, maar zeker ook niet minder doordat het pensioenfonds met een andere rente rekent dan die er in werkelijkheid wordt gerealiseerd…

  Ad Broere

januari 2016 ©

* * *

Doe je mee aan de Workshops met Ad Broere..?

Mede-georganiseerd door:

 

wanttoknowdeffc_nlbe

Klik op het logo voor alle info!

45 gedachten over “De virtuele werkelijkheid van de pensioenfondsen

 1. Nauwelijks rekensom voor nodig. Heel helder geschreven.
  Maar wie doet er wat aan, tenslotte is Broere ook al uit het initiatief Ons burgerinitiatief gestapt. Toch weer angst voor alles wat zich achter de schermen afspeelt en datgene wat ons allemaal manipuleert??

  1. Ik snap nu je naam.. 😉
   Ad heeft uitgebreid uitgelegd (ook hier op de site) waarom hij daaruit is gestapt. Of zoals het oud-Hollandse spreekwoord duidelijk maakt:
   ‘Als gij den klok hoort luiden,
   daarover uwen oordeelt velt,
   komt den klepel steeds verder weg te hangen’.

  2. Hoezo helder geschreven. ook het verhaal van Ad zit vol met aannames waarvan in de toekomst pas zal blijken in hoeverre ze bewaarheid zijn geworden. Waarom zou Ad’s sommetje minder virtueel zijn die van ABP?

 2. Dit was de uitleg die ik gevraagd heb van pensioenfonds van de metaal. Ik heb nooit antwoord gekregen op de vraag waarom mijn man zijn zak geld voor zijn pensioen op zijn 60ste jaar groter is dan wanneer hij 65 is. Het antwoord is me altijd onthoude en er is nooit meer contact met me opgenomen. Alleen omdat ik helder kon rekenen.

  1. Ze willen geen terechte vragen beantwoorden omdat ze dan wel eens slapende honden kunnen wakker maken en ze waarschijnlijk ander werk moeten gaan zoeken.
   Dat zie je wel meer met bureaucraten als het moeilijk wordt schrijven ze in het gunstigste geval dat voor hen de zaak is afgehandeld om te moeten antwoorden te vermijden.

  2. Beste Henk,

   Deel jouw rekensommetje eens met ons. Dan kunnen we kijken of het klopt.

 3. Ik denk, dat het een goed idee is om dit artikel naar het ABP te sturen. Ik heb nu bericht gekregen, dat er in 2016 nog niet wordt gekort, maar in 2017 wel door het ABP. Ik dacht, dat dit inderdaad kwam doordat de werkenden hogere premies moeten gaan betalen. Maar na lezing van dit artikel heb ik begrepen, dat dit heel anders zit. Pensioengerechtigden hebben hun hele werkzame leven zelf pensioen opgebouwd. En het is niet de bedoeling, dat de pensioenfondsen daar beter van worden, maar degenen die nu pensioen krijgen. Dank u voor dit artikel. Ik zal zorgen, dat het bij het ABP terecht zal komen.

  1. Agnes.
   Dat vind ik ook zoiets vreemds ze kunnen nu al vertellen dat in 2017 gekort zal gaan worden.
   En dat terwijl de resultaten voor dit jaar nog niet bekend zijn.
   Als ze dan nu al kunnen mededelen dat op de pensioenen gekort zal worden wordt het dan geen tijd voor een andere aanpak?
   Zo gaat het ook met de zorg onder de noemer dat alles duurder is geworden en onbetaalbaar gaat automatisch het eigen risico elk jaar naar boven.
   Gewoon gelegaliseerde diefstal.

  2. Ik zeg weleens gekscherend dat mijn pensioen zal bestaan uit een sterk stukje touw.

 4. Och hij/zij die niet steelt of erft zal werken tot ie sterft.
  In het boek van Mevrouw Monshouwer staat ook beschreven waar de pensioenfondsen in beleggen waaruit blijkt dat vroegere aandeelhouders het geld beheren zonder te vermelden waarin het belegd wordt.
  Het geld gaat gewoon naar hen die al bijna alles bezitten.

  1. Verdiep je maar eens in de New World Order, de Rockefellers, de Rotschilds en niet te vergeten de Britse Royal Family. Een wereldwijd web van naar geld en macht hunkerende spinnen die in een listig samenspel de wereld zodanig aan het manipuleren zijn dat alles en iedereen afhankelijk zijn van hen. Ze sturen er welbewust op aan dat alles en iedereen afhankelijk wordt van hun kapitaal.(Waarbij je je ernstig moet afvragen hoe eerlijk ze dat hebben verkregen) Regeringen zijn marionetten waarvan zij de touwtjes bespelen. Multinationals zijn hun pionnen op het schaakbord die de kleine schaakstukken van het bord vegen. En omdat geld nog steeds in de ogen van velen een heerlijk ding is waaraan je gelukkig zijn kunt verbinden, en er nog veel teveel mensen zijn die niet beseffen wat tevreden zijn eigenlijk betekent, zolang laten we het gebeuren dat macht, list en bedrog tot deugd wordt verheven waar we tegenop zouden moeten zien als iets wat je met hard werken bereikt. Wakker worden dan, met alleen hard werken ben je er niet. Louter en alleen omdat er gewiekst volk rondloopt wat met een mooie babbel gouden bergen belooft of je met een grote bek overschreeuwt, en je later nog geen droge korst brood meer gunt. Als het om geld gaat wordt eerlijkheid wel eens vergeten, zeker op dat niveau.

 5. Blijkbaar zit al het pensioenfondsen geld van geheel Europa in Singapore bij een bedrijf die ermee speculeert, dat wordt duidelijk uit de docu ‘Let’s make money’ van Erwin Wagenhöfer.

  Engels ondertiteld https://www.youtube.com/watch?v=NETxzILPokw

  Ik heb deze docu al een paar jaar geleden gezien, en naar mijn mening, een absolute must-see! Vooral om de samenhang te snappen, het onrecht en de onverschilligheid van de money-makers…

  1. Hoi Parabola.
   Zoals ik ook al in 4 beschreef gaat het hier gewoon om diefstal want geen openbaarheid geven van waar het geld naartoe gaat komt neer op ermee kunnen doen wat zij willen.
   Als deze bedrijven geen openbaarheid geven zijn ze ook niet te controleren.
   Zij kunnen dus wel zeggen dat het geld verloren is gegaan,maar wie kan dat controleren?
   Een schande dat die gasten die de pensioenfondsen leiden in zulk soort ondoorzichtige avonturen ons geld waar hard voor gewerkt is en wordt gewerkt weggeven.
   Men noemt zoiets ook wel witte boorden criminelen.

 6. Bovenstaande is helaas een veel gemaakte denkfout door veel mensen. Dat is ze ook nauwelijks kwalijk te nemen omdat we het als sector veel te ingewikkeld hebben gemaakt. In de kern is het echter simpel. Pensioenen zijn een langlopende verplichting die je aan alle deelnemers in het fonds levenslang moet uitkeren. Hoewel dit geen garantie is, is dit wel de onderliggende afspraak. De uitkering moet met een kans van 97,5% worden nagekomen. Op het moment dat je een toekomstige verplichting gaat waarderen met onzekere nog te behalen rendementen dan dupeer je toekomstige generaties. De rendementen moeten namelijk wel worden behaald. Als dat niet gebeurt, en dat is precies wat er nu aan de hand is, dan waardeer je de verplichtingen te laag en loop je uiteindelijk tegen forse tekorten aan.

  Het argument van “er is nog nooit zoveel geld in kas geweest” is dan ook echt een slecht argument. Stel je leent EUR 1000 van je buurman en die moet dat geld volgend jaar echt terughebben omdat ie anders je nek omdraait, welk bedrag ga je dan opzij leggen? Hou je dan rekening met 7% rendement of toch liever veilig het huidige spaarrendement?

  Kortom, hogere rendementen inprijzen klinkt misschien logisch voor veel mensen maar dat is echt heel erg gevaarlijk.

  1. Pensioen fondsen zeggen premie geld te beheren van allen die maandelijks premie afdragen.
   Dat schept ook de verplichting om het dan wel goed te doen anders kunnen de mensen beter hun premie op de bank zetten gedurende hun hele periode dat zij premie afdragen ook al krijgen ze dan maar 0,1 % rente.
   Als rendementen niet gegarandeerd worden is het misschien beter in iets anders te beleggen (Ik ga ervan uit dat de mensen die het geld beleggen weten wat ze doen wat telkens weer tegenvalt)ook de vergrijzing wordt telkens ten onrechte erbij gehaald want dat smoesje gaat al meer dan 15 jaar op dus als ik als leek dan ga rekenen 45 jaar premie betaald is een x bedrag tot voor kort ging men met 65 jaar met pensioen doe daar 15 jaar bij dan wordt een mens gemiddeld 80 jaar (dit houd in dat er 45 jaar is betaald om 15 jaar uitkering te genieten.
   Velen worden geen 80 jaar vooral mensen uit de praktijk lichamelijk zware beroepen niet.
   Wat gebeurd er met al dat geld dat deze mensen die niet lang na hun pensioengerechtigde leeftijd overlijden terwijl ze daar wel altijd voor hebben betaald?
   Gisteren werd bekend dat de werkeloosheid zou dalen wat betekend dat meer mensen pensioen betalen dus niets vergrijzing.
   Verder lees wat ik in punt 4 schreef.

  2. Pensioenfondsen hebben zich teveel laten imponeren door de investment bankieren. Met dollartekens in de ogen zijn ze verblind geraakt door iets te mooie grafieken. Ze zijn een arena binnengetreden waar hun kapitaal puur en alleen als prooi is gezien. Ik vraag mij serieus af als de volgende bubble komt hoe de fondsen hun verplichtingen gaan nakomen.

  3. Eli020.
   Het boek van mevrouw Monshouwer blz 594-596.
   De Carlyle groep was in 1987 opgericht door een groep ondernemers,onder wie David M.Rubenstein (jurist).
   In 2013 stond Rubenstein in Forbes op de lijst van de rijkste Amerikanen met een bezit van netto US$ 2,6 Biljoen.
   Carlyle heeft ook goede banden met invloedrijke politieke figuren zoals Frank C.Carlucci die in 1989 toetrad tot het bestuur van de Carlyle groep en die goed bevriend is met Donald Rumsfeld.
   De Carlyle groep heeft een dochteronderneming ALPINVEST met kantoren in New York,AMSTERDAM Hong Kong en Indianapolis.
   ALPINVEST beheert 2GROTE NEDERLANDSE PENSIOENFONDSEN ABP en zorg en welzijn PFZW.
   ABP en PFZW waren vroeger aandeelhouders van het bedrijf.
   Het gaat hier om pensioengelden van mensen die geen inspraak hebben in wat met de door hen opgespaarde gelden wordt belegd.
   Op 30 januari 2014 berichtte dagblad trouw dat ABP blijft investeren in de Israelische banken:Bank Hapoalim,bank Leumi en Mizrahi-Tefahot,die fondsen verschaffen voor de bouw van Israelische nederzettingen in de Palestijnse bezette gebieden.
   Mevrouw Monshouwer eindigd met de vraag waarom mensen moeten inleveren op hun pensioenen?om meneer D.Rubenstein en zijn vrienden nog rijker te maken?
   En tot slot vermoed ze grote fraude en corruptie en dat het om een Nederlandse pensioenwet gaat die niet deugd.

  4. Meneer/mevrouw J.Tuijp,Actuaris AG.
   U schrijft dat veel mensen een denkfout maken omdat het door de sector veel te ingewikkeld gemaakt zou zijn.
   Met alle respect maar mensen vragen zich af wat er met hun geld gebeurd en waarom zij telkens moeten inleveren.
   U spreekt over “we het als sector veel te ingewikkeld hebben gemaakt” waaruit ik afleid dat u werkzaam bent in de pensioensector.
   Zou u dan aub kunnen uitleggen hoe het zit met hetgeen ik schreef in punt 6.3?
   Bij voorbaat dank u.

  5. Bij al het voorgaande komt ook nog dat mensen na de oorlog werden aangespoord om kinderen te nemen omdat het nodig was voor de heropbouw van het land.(Ik meen dat dit zelfs financieel werd ondersteund).
   Als dat klopt hadden de pensioenfondsen er rekening mee moeten houden dat wanneer veel kinderen gelijktijdig geboren zijn zij ook ongeveer op hetzelfde tijdstip met pensioen zouden gaan.
   De schuld op vergrijzing steken is daardoor een camouflage voor hun eigen nalatigheid waardoor de pensioengerechtigde nu het slachtoffer is.

  6. Het gaat erom dat appels met peren worden vergeleken. Iedere pensioengerechtigde spaart voor zijn eigen pensioen.Daarvoor worden premies betaald en afgedragen aan de fondsen. Er zijn pensioengerechtigden die in de opbouwfase verkeren en er zijn pensioengerechtigden die in de uitkeringsfase zitten. Zodra een pensioengerechtigde de pensioenleeftijd bereikt en de uitbetaling begint, moet het loket worden gesloten en het opgebouwde vermogen worden afgezonderd om ongewenste vermenging van het vermogen van de actieven en van de gepensioneerden te voorkomen. Dit is de kernfout die pensioenfondsen maken. Het vermogen dat door premiebetaling en door het beleggen van deze premies op de pensioengerechtigde leeftijd is gevormd, is de basis waarop de pensioenbetalingen plaatsvinden. Bij het ABP was volgens mijn berekening voor de in 2014 gepensioneerden 320 miljard euro beschikbaar en volgens mijn -niet actuariële – berekening ongeveer 160 miljard nodig om bij gelijkblijvende uitkeringen aan de uitbetalingsverplichtingen naar de in 2014 gepensioneerden te kunnen voldoen. Bij deze berekening heb ik geen rekening gehouden met verdere groei van het in 2014 voor de toen gepensioneerden beschikbare vermogen van 320 miljard euro. Het klinkt als de nieuwe kleren van de keizer en dat is het eigenlijk ook.

  7. De redenering: ‘Op het moment dat je een toekomstige verplichting gaat waarderen met onzekere nog te behalen rendementen dan dupeer je toekomstige generaties’is onzuiver en leidt tot ongewenste reacties van de generatie die in de actieve fase verkeert als zouden zij ‘moeten opdraaien voor de pensioenen van de ouderen’.

  8. Ad.
   Begrijp ik het goed dat u schrijft dat iedereen gewoon voor zijn/haar eigen pensioen spaart gedurende de actieve periode waar eventuele verhoging door rendement uit beleggen bij komt?
   En dat wanneer de premiebetaling stopt omdat vanwege de bereikte pensioengerechtigde leeftijd tot uitkeren wordt overgegaan ook rendement uit beleggen dan voor deze man/vrouw zou mogen stoppen zodat er meer naar de actieve premie betalers gaat waardoor het dan ook in de toekomst betaalbaar blijft en de actieve spaarders van nu voor zichzelf sparen en niet zoals velen denken dat de premiebetalers van nu betalen voor de huidige uitkeringsgerechtigden.

  9. Beste Arnold, het belegde vermogen zou moeten worden gesplitst in een deel dat van de actieven is en waaraan door premiebetalingen waarde wordt toegevoegd. Dit vermogen rendeert door het te beleggen. Het deel van de belegde reserves dat bestemd is voor degenen die in de uitbetalingsfase zitten zou moeten worden afgezonderd van het deel dat van de actieven is. Immers de twee hebben een andere dynamiek. Dus als een pensioengerechtigde de uitkeringsfase bereikt, dan wordt het voor hem of haar opgebouwde vermogen uit de opbouwreserve gehaald en in de uitkeringsreserve gestopt. Vanzelfsprekend rendeert ook dat vermogen nog verder. In mijn eenvoudige rekensom heb ik daar echter geen rekening mee gehouden. Het ging mij er uitsluitend om aan te tonen dat de redenering over tekorten geen stand houdt.

  10. Dank u wel voor de uitleg waar ik me wel in kan vinden.
   In 6.3 heb ik geschreven over het ABP en PFZW en met wie zij zaken doen,dit naar aanleiding van wat ik in het boek van mevr.Monshouwer heb gelezen.(Ander nieuws).
   Bent u daarvan op de hoogte en zoja mag ik dan vragen hoe u daar naar kijkt?
   Ik bedoel als pensioengeld op die manier verkwanseld wordt zou daar dan eerst iets aan moeten gebeuren?
   Zoals ik het nu zie zijn we met de kraan open aan het dweilen en dat zal naar ik veronderstel niet veranderen als hetgeen u net heeft uitgelegd doorgevoerd zou worden wat een goed begin zou zijn daarom denk ik dat er meer nodig zal zijn.

  11. Zomaar een constatering.
   Eerder werd er gereageerd door iemand die schreef dat veel mensen een denk fout zouden maken(misschien terecht of niet)doe ik geen uitspraak over.
   Wat wel opvalt is dat hij nu niet meer reageert (nu kan dat door allerlei oorzaken komen zoals vakantie of iets anders)natuurlijk maar dat zou dan wel erg toevallig zijn.
   Maar misschien als hij terug is van vakantie of iets anders waardoor hij niet kon reageren dat hij alsnog de gestelde vragen wil/kan beantwoorden en ook ingaan op de geleverde argumenten en aangedragen oplossingen dit zou iemand dat in de pensioensector werkt wel sieren.

 7. volgens abp heb ik van af 1965 premie betaald , ik heb deiv: werk zaaamheden vericht als ik nu bij deze pensioen fondsen aanmeld krijg ik te horen maar u hebt geen pensioen op gebouwd begint pas bij 25 verjaardag , mijn vraag hoe kan dat dat ik nergens aanspraak op kan maken , terwijl ik wel premie heb betaald mijn leven lang 47 jaar en waar moet ik zijn om hulp?

  1. Jacob.
   Ik heb hier geen verstand van zeg ik eerlijk,maar ik denk dat het UWV wel weet of kan uitzoeken hoe het in elkaar zit.
   Ikzelf laat zulk soort dingen door een assurantiemakelaar regelen die ook mijn belasting aangifte doet dus misschien is dat ook een optie.
   Als u papieren hebt die eenmalig verstrekt worden om inzage in het opgebouwde pensioen te geven van alle jaren is het wel van belang denk ik dat u die meeneemt.

 8. Hoe overheden onder dwang de burger financieel verarmen en ook kleine bedrijven ten gronde richten.
  1.Pensioen verplichte premie voor werknemer en bedrijf.
  2.Zorg verplichte premie voor werknemer en bedrijf.
  3.Belasting betalen (wat in korte tijd steeds meer is geworden)voor werknemer en bedrijf.
  4.BTW op producten wordt telkens verhoogd waardoor mensen minder te besteden hebben.
  Zo zijn er vele voorbeelden meer.
  Wat betreft de pensioenen:Hoe bestaat het dat wij allen VERPLICHT PREMIE hiervoor moeten betalen voor iets dat meer op een kansspelletje lijkt dan op zekerheid voor de oudedagsvoorziening?
  De zorg nu las ik weer ergens dat Schippers er een voorstander van is dat Europese landen gezamenlijk zorg gaan inkopen omdat dan de prijzen zouden dalen.
  Europa wordt bestuurd door grote multinationals dus in Europees verband zorg/medicatie inkopen zal waarschijnlijk alleen maar weer in hun voordeel ten koste van de patient zijn.
  Weet u nog PRIVATISEREN zou ook voordeel voor de burger opleveren omdat er dan zogenaamd marktwerking zou ontstaan.
  Het tegenovergestelde is bewaarheid geworden.
  Belasting betalen is steeds meer geworden bij elke belastingherziening (terwijl Wiebbes heeft gezegd dat er 5 miljard lastenverlichting zou komen en dat hij zich daar wel voor wilde inzetten).
  Vreemd dat een overheid telkens zegt dat we moeten bezuinigen en gelijktijdig zouden ze de burger 5 miljard teruggeven?
  Wat betreft bezuinigen dat is geen bezuinigen maar regelrechte diefstal omdat wanneer je bezuinigd je uitgaven te groot zijn waar je dus eerst iets aan moet doen terwijl het tegenovergestelde gebeurd denk aan de JSF 4,5 miljard en deelname aan oorlog onder de noemer vredesmissie terwijl het gewoon veroveren van landen is.
  Wat ook vreemd is is dat we moeten bezuinigen terwijl we eerst 465 miljoen Euro en later nog eens 200 miljoen Euro aan naheffingen aan Brussel afdragen (direct naar banken en multinationals dus).
  Alles onder de noemer het gaat weer beter met de economie terwijl de meesten van ons steeds meer bekenden en vriende werkeloos zien worden vreemd toch?

  1. Mensen die DOOR “BEZUINIGINGEN” hun zorgpremie niet meer KUNNEN betalen worden opgesloten zodat ze nog meer in de problemen komen terwijl de schuldige de overheid zelf deze mensen met hun bezuinigingen en lastenverzwaring in de problemen brengen.
   WAAROM HOREN WIJ DIE DIKBETAALDE JURISTEN EN RECHTSDESKUNDIGEN HIER NIET OVER?
   We hebben de AFM en meer instanties die moeten toezien op oneerlijke concurrentie,ook zij doen hun werk niet naar behoren want een kleine zelfstandige moet zijn problemen maar zelf oplossen en lukt dat niet jammer dan dan ga je maar failliet.
   Gelijktijdig hebben de multinationals enorme belastingvoordelen waardoor hun productiekosten dalen wat kleine bedrijven dus niet hebben en daar komt bij dat vele pensioenpremie betalende arbeiders vervangen worden door machines die geen premie betalen waardoor het onhoudbaar wordt.

  2. …moge het schip van Edith maar zsm ten onder gaan en alle geprivatiseerde bedrijven weer staatsbedrijven worden…

 9. Omdat ik al mijn hele leven tegen pensioenmaatschappijen ben, spaar ik al ruim 25 jaar vanaf mijn 25e voor mijn pensioen. Gewoon op een spaarrekening, veilig beleggen en lokaal en bij bekenden wat investeren. Dat ik daarom vermogensbelasting moet betalen en geen belastingvoordeel ontvang van de overheid, heb ik op de koop toegenomen.

  Ik wil gewoonweg niet, dat iemand anders mij regels oplegt rondom Mijn Gespaarde Geld! Bij enkele werkgevers was het (zelfs!) verplicht om mee te doen met pensioensparen. Maar meteen na het arbeidscontract heb ik dat afgekocht zodat het geld op mijn rekening kwam (en ja… dat kostte dan weer ca 40% van de R-overheid).

  Het is een vreselijk krom systeem en al lang zijn doel voorbijgeschoten. Wat mij betreft pensioenen in de komende 10 jaar aan de pensioengerechtigde uitkeren en daarna de pensioenmaatschappijen opheffen. Ook alle belastingregels rondom pensioenen, opheffen graag. De vrijgekomen pensioen gelden zullen dan eerst gebruikt moeten worden om eventuele gelden op een 1e hypotheek af te lossen. Voor mensen die echt niet zelf in staat zijn een pensioen te regelen en te beleggen, is er in ieder geval de AOW die een sober bestaan tijdens de oude dag behoort te waarborgen.

  Na 10 jaar kunnen de pensioenmaatschappijen opgeheven worden. Wat een mooi vooruitzicht! Doordat de rendementen de afgelopen jaren sterk zijn teruggelopen, geldt voor mij nu ook dat ik langer moet doorwerken dan verwacht. (Waar ik 8 jaar geleden nog rekende met 6% rendement (wat zeer defensief was…), reken ik nu met 1,5% rendement en eenzelfde percentage voor inflatie).

  Uiteraard ga ik niet mijn kinderen vragen om het tegenvallende rendement bij te passen… Haha, ze zien me aankomen! Zelf wat langer doorwerken dus en/of de verwachte uitkering naar beneden bijstellen.

  Daarnaast geldt in het algemeen dat Arbeid een steeds minder belangrijke plaats inneemt in de economie. Er is sprake van overvloed met weinig benodigde arbeid. Daarom moet het arbeidsethos op de schop en het economisch systeem daarop aangepast. Ook een eeuwig groeiende economie is natuurlijk onzin en ook hierop zal het economisch systeem moeten worden aangepast.

  Een mogelijkheid zou zijn om te komen tot een duurzame steady state economy met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Ja, dat is allemaal betaalbaar en haalbaar als de politieke wil er is en er voldoende draagvlak bij de bevolking voor ontstaat.

  1. KarlHeinrich.
   Niet alleen de pensioenfondsen deugen niet maar alles wat door de overheid in andere (prive handen) is gegeven.
   Een bedrijf moet in tegenstelling tot overheden winst maken door alles in handen van bedrijven over te hevelen kon een kleuter al zien aankomen dat zij steeds meer winst willen hebben wat kennelijk voor de overheden te moeilijk is om dat in te zien.(tenzij de overheid dit bewust heeft gedaan en dus de belangen van bedrijven behartigd en niet van de burger).
   Tegenwoordig gaan de zogenaamde Snelle jongens voor de korte termijn winst steeds maar meer vandaar de fusies met de daarbij behorende ontslagen of vakmensen die door goedkopere krachten vervangen worden met minder kennis in huis (vandaar dat ze nu beginnen te zeuren dat er geen vakmensen meer zijn).
   Kwaliteit kost nu eenmaal geld en vakmensen zijn er genoeg maar ja dan moet je dat wel erkennen.
   Deze vakmensen kunnen niet goedkoper werken omdat de vaste lasten en belastingen telkens maar blijven stijgen terwijl de lonen niet verhoudingsgewijs meestegen.
   Hebzucht van de snelle jongens zal leiden tot bedrijven waar kennis is verdwenen waardoor sluiting het eindresultaat zal zijn omdat niemand op mindere producten zit te wachten.
   Zelfs de overheid doet hier aan mee doordat rechters werkstraffen uit delen waardoor mensen die het werk deden om hun boterham te verdienen op straat komen te staan waardoor het de overheid minder kost.
   Ze geven geen ruk om de burger alleen winst telt.

   Belasting betalen zou er moeten zijn om sociale voorzieningen mee te bekostigen en niet om spelletjes mee te spelen waar alleen bedrijven beter van worden.

  2. De inkt van mijn reactie in punt 9.1 is nog niet droog en ik lees al het volgende op teletekst.
   Shell wil BP overnemen en dat is al goedgekeurd door de AANDEELHOUDERS.
   Ook lees ik dat Shell verlies zou hebben geleden (dit is geen verlies maar minder winst wat nog steeds meer dan 1 miljard bedraagt).
   Vreemd als je zegt dat je verlies hebt wel geld voor een grote overname hebt.
   Shell wil 10.000 mensen ontslaan = meer winst waar de aandeelhouders natuurlijk wel iets in zien.
   Ik meen dat BP zo,n 8.000 mensen wil ontslaan = wederom goed voor de aandeelhouders.
   Dan hebben we wederom toezichthouders die van zich zouden moeten laten horen omdat zo een monopoli positie ontstaat wat gewoon door toedoen van dezelfde toezichthouders voor andere bedrijven onmogelijk werd/wordt gemaakt maar nu niet lijkt te gelden.
   Ook vraag ik me af hoe dat dan gaat met de belastingvoordelen blijft dat gewoon hetzelfde of wordt dat nu ook veranderd?
   En hoe zit het met de vakbonden moeten zij geen actie ondernemen?

 10. Ik heb het boek van mw. Monshouwer niet gelezen, wel heb ik de prachtige reportage Zwarte Zwanen gezien van omroep Max. Daarin werd o.m. gebracht dat pensioenfondsen o.a. een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen !! voor de institutionele belegger. Geen wonder dat PFZW in 1998 zijn belegd vermogen in aandelen verhoogde van 40 naar 60 procent in tijden van dekkingsgraden van 250 en 300 procent [houd me de rekenmethode van toen ten goede]. Vraag: wie vergokten groot risico dragend het belegd vermogen van dat- en andere pensioenfondsen?

 11. Het was eind jaren zeventig en ik had een vaste baan. Ik zei tegen mijn vader: Waarom kan ik zelf niet voor mijn pensioen zorgen, daar heb ik de overheid toch niet voor nodig! Mijn vader zei: Ik ken je verantwoordelijkheid, maar zo werkt het niet. Spaar wat, koop een huis en verkoop het als je met pensioen gaat, dan heb je dat appeltje binnen. Hij vervolgde; Als jij eenmaal met pensioen bent, is er geen cent meer over. Ik heb de raad van mijn vader opgevolgd. In de jaren tachtig heb ik een huis gekocht en verkocht in 2009. Als ik naar zijn foto kijk kan ik met trots zeggen: Dank je wel pa!

 12. Ad heeft uitgelegd dat iedereen voor zijn eigen pensioen betaalt. Bij een gemiddeld loon pensioensysteem (dus het gemiddelde van alle lonen tijdens de pensioen-opbouw) gaan sommige fondsen uit van 1,75% premie over het bruto loon en dan kom je na 40 jaar werken/betalen uit op 70% van je loon.Maar als je jong bent verdien je niet zoveel als wanneer je met pensioen gaat. Om dus aan die 70% te komen moeten de verschillen achteraf bijgepast worden uit de winst uit de beleggingen (dit heet het achterbalkon ophogen) Natuurlijk kan dat alleen als winst wordt gemaakt, anders wordt je pensioen lager dan 70%. Ook als je minder dan 40 jaar opbouwt is je pensioen lager. Maar, oorspronkelijk was dit niet erg omdat je minder belasting betaalde wanneer je 65 werd. Helaas heeft onze (R)Overheid dit percentage voor 65-plussers aanzienlijk opgehoogd. En daar bovenop is ook nog eens de “Bos-belasting” van 10% gekomen (met dank aan Wouter Bos PvdA, die solidariteit afdwingt met hen die geen pensioen konden en/of wilden opbouwen en dus alleen AOW hebben), dus nog een extra aantasting van je pensioen. Een groot deel van de winst gaat naar bestuurders, bonussen, nieuwe kantoren, enz. en dan natuurlijk reserve opbouwen.

  1. Wiens brood men eet diens woord men spreekt. Hou de penioenbeheerders te vriend door bonussen,luxe kantoren en meer van die voordeeltjes en ze doen wat je wilt.
   Ik ben het volledig met u en Ad eens maar als corruptie niet bestreden wordt zal er altijd een “tekort” blijven en zal niets helpen. Daarom denk ik dat hiernaar een grondig onderzoek geen overbodige luxe zal zijn en de enige oplossing.

  2. Iedereen spaart voor zijn eigen AANVULLENDE pensioen, dit in tegenstelling tot de AOW. De AOW is gebaseerd op het zogenoemde omslagstelsel. Dit houdt in dat de jonger dan 65 jarigen betalen voor de AOW van de ouder dan 65 jarigen. De nu gepensioneerden hebben datzelfde gedaan sinds ‘ vadertje Drees’ dit omslagstelsel heeft bedacht in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.
   Bij de aanvullende pensioenen ligt het evenwel anders. Deze worden NIET uitgekeerd door de overheid, maar door de pensioenfondsen. Dit zijn instellingen die voor en namens de pensioengerechtigden de premies incasseren die door de jonger dan 65 jarigen worden ingelegd. Zij beleggen de premies, vooral in obligaties, aandelen en in vastgoed. De winst die ze behalen op deze beleggingen wordt toegevoegd aan de reserve van het pensioenfonds. Het zou moeten worden bijgeschreven bij het kapitaal dat beschikbaar is voor de individuele pensioengerechtigde, maar het wordt in een grote pot gestopt, die ‘belegde reserve’ wordt genoemd. Hier begint de afwijking van de realiteit te ontstaan, want de pensioengerechtigde krijgt jaarlijks een brief van zijn pensioenfonds waarin niet de werkelijke groei van het beschikbare kapitaal staat, maar de theoretische, gebaseerd op een rekenrente die wordt vastgesteld door De Nederlandse Bank. De rekenrente kan enorm afwijken van de werkelijk behaalde winst. Bij het ABP bedroeg die winst bijvoorbeeld in 2014 14%, terwijl op de beschikbare kapitalen van de pensioengerechtigden een rekenrente van 2% werd toegepast. Als er over een hele lange periode gemiddeld 4% winst (of rendement) wordt behaald, dan krijgen de pensioengerechtigden uiteindelijk veel minder pensioen dan wat ze zouden moeten krijgen, gebaseerd op de werkelijke omvang van de belegde reserves.
   De tweede, nog ernstiger fout die wordt gemaakt is, dat de belegde reserve van de jonger dan 65 jarigen in dezelfde pot zit als de ouder dan 65 jarigen. Dit heeft tot gevolg dat twee totaal verschillende bewegingen door elkaar worden gehaald. De jonger dan 65 jarigen zitten in de opbouwfase en dragen premies af die worden belegd door het pensioenfonds waarbij de pensioengerechtigde is aangesloten. Als de gerechtigde de 65 jarige leeftijd is gepasseerd, dan worden er geen premies meer gestort en stopt de aangroei van het beschikbare vermogen door premieafdracht. Het beschikbare vermogen van de gepensioneerde moet op dat moment uit de pot van de jonger dan 65 jarigen worden gehaald en in de gepensioneerden pot worden gestopt. In de brief die de pensioengerechtigde op zijn of haar pensioenleeftijd ontvangt zou niet het theoretisch aanwezige kapitaal moeten zijn vermeld, maar het werkelijk beschikbare vermogen dat door hem of haarzelf is gespaard door premieafdracht en door groei van het kapitaal als gevolg van de werkelijke winsten EN verliezen die het fonds heeft geboekt over de hele actieve periode van de pensioengerechtigde.
   Wat er daarna gebeurt met het voor de pensioengerechtigde beschikbare vermogen is aan de gepensioneerde zelf. Hij of zij zou moeten beslissen hoe het voor hem of haar beschikbare vermogen wordt belegd, volledig bewust van en geïnformeerd over de risico’s. De pensioenfondsen moeten de wens van de pensioengerechtigden respecteren, ook als hij of zij wil dat het NIET wordt belegd. Een zeer aanvaardbare beleggingsbestemming zouden bijvoorbeeld hypotheken voor Nederlandse woningen kunnen zijn, die tegen een eerlijke rente van de loonstijging + een geringe opslag worden uitgeleend door het pensioenfonds.
   Vanzelfsprekend geldt hetzelfde voor de pensioengerechtigden die in de opbouwfase zitten. Ook zij moeten kunnen kiezen hoe zij het voor hen beschikbare vermogen willen laten beleggen. Want het moet toch mogelijk zijn dat het pensioenfonds jouw vermogen niet door Alpinvest, dochter van Carlyle, wordt belegd.
   Samenvattend: er moet een scheiding komen tussen het vermogen dat wordt opgebouwd door de jonger dan 65 jarigen en dat van de 65 plussers.
   De opbouw van de vermogens, beschikbaar voor de pensioengerechtigden gaat niet langer op basis van het theoretisch behaalde, maar op basis van het werkelijk behaalde resultaat (rendement).
   De pensioengerechtigde krijgt op zijn of haar pensioenleeftijd een brief waarin het WERKELIJK voor hem of haar beschikbare vermogen staat. Dit vermogen is de basis voor de pensioenbetalingen die volgens actuariële berekening beschikbaar zijn.
   De gepensioneerde besluit individueel of hij of zij het beschikbare vermogen nog verder wil laten beleggen en ook met welke mate van risico.
   De jonger dan 65 jarigen krijgen ook invloed op de wijze waarop hun premies worden belegd.

   De betrokkenheid van de pensioengerechtigden bij zijn of haar pensioenfonds wordt door uitvoering van het bovenstaande vergroot en – heel belangrijk- de transparantie van de fondsen wordt aanzienlijk verbeterd. Last but not least: het ‘zwevende’ vermogen bij de fondsen komt terecht waar het hoort te komen: bij de pensioengerechtigden.

   (c) Ad Broere

  3. Ad.
   Dank voor de duidelijke uitleg.
   Nog belangrijker vind ik dat er een oplossing wordt aangedragen.
   Alleen ben ik bang dat de invloed van Alpinvest dusdanig groot is dat verandering op alle fronten tegengewerkt zal worden temeer ook omdat we niet weten wat onder geheimhouding allemaal is ondertekend.
   Als inderdaad zou blijken dat pensioengeld naar D.Rubenstein en zijn rijke vriendjes gaat zullen zij alles in het werk stellen dat dit niet uit zal komen.

  4. Een mooi epistel Ad.

   Maar wat is überhaupt nog de toegevoegde waarde van een pensioenbedrijf? Al helemaal als het (verplicht) collectief is….
   Ik kan alleen maar dingen bedenken ten favore van het opheffen van pensioenbedrijven (zoals macht opheffen).
   Dus.. Alle inhoudelijke argumenten over het pensioenbedrijf (en veranderingen daarbinnen) gaan volledig aan mij voorbij.

   De AOW van Drees blijft een hele goede om als samenleving ervoor te zorgen dat iedereen minimaal een sober bestaan heeft.

   Sterker nog dat zou in het algemeen moeten gelden (onvoorwaardelijk basisinkomen). Maar helaas is het merendeel van de mensen (nog) teveel gericht op eigen gewin en het achterhaalde “Quid Pro Quo”

  5. Ook hartstikke Dank Ad voor de heldere uitleg! Ik werk zelf helemaal niet meer en ben nog maar 34 jaar. Ik zie al heel erg lang in dat iedereen een figuurlijk rad voor ogen wordt gedraaid en de sluwe intelligente (hoe groter de geest hoe groter het beest zullen we maar zeggen) “mensen” er altijd het meeste uithalen en ermee wegkomen. Neen, daar WIL en KAN ik niet meer aan meewerken. Ik studeer nu de dingen die ik voor mijzelf in het leven als belangrijk acht, en daarnaast mij spiritueel te ontwikkelen. Dat is feitelijk het allerbelangrijkste en de rest is eigenlijk alleen maar meer ego in deze wereld.

   Mijn visie is daarom ook, neem van de uitkering (Wajong) die ik al heel lang heb, en hoe meer mensen ermee stoppen om het tot het bot toe corrupte systeem te ondersteunen door te werken,de beter. Hoe eerder alles in elkaar klapt hoe beter in mijn ogen. Ik kan en wil hier niet aan meewerken. Alles dat met geld te maken ben ik allergisch voor. Het had een eerlijk systeem kunnen wezen, maar uiteindelijk als iedereen Spiritueel ver genoeg ontwikkeld is kun je makkelijk zonder. We horen gewoon elkaar alles te gunnen en te helpen en dan zal “werken” in de fysieke realiteit een stuk leuker worden. En onze persoonlijke creativiteiten zullen ook meer tot bloei komen op deze manier.

   Het zal spoedig gebeuren nu. Een paar jaar zal het niet meer halen zoals alles nu verloopt.

 13. Als dan op 65 jarige leeftijd het pensioen uitgekeerd gaat worden en je hebt je AOW leeftijd nog niet bereikt, dan is de eerste belastingschijf van toepassing en betaal je 38, zoveel procent belasting ipv de belastingschijf die geld op de AOW leeftijd van 18, zoveel procent
  Je wordt dus dubbel genomen over de maanden tussen 65 jaar en de AOW leeftijd ( voor mij 9 maanden )

 14. Denk nou niet dat er in Heerlen een grote zak met geld ligt opgeslagen. Allemaal virtueel.
  We zijn “gewoon” in een 3e wereldoorlog beland. We gooien geen bommen (meer), maar plunderen de banken van de tegenstanders. Zie wat er met de Deutsche Bank aan de hand is. Op het moment dat je te “machtig” wordt; komt er wel een Zionist b.v. Yellen of het instituut Woody’s die fijntjes voor jou uitrekent dat je minder waard bent. Terug in je mand a.h.w.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.