Advertentie

Help mee Ad Broere’s nieuwe boek te schrijven..!?


Wist je dat het eerste boek van Ad Broere over geld, getiteld ‘Geld komt uit het Niets’, aan de basis heeft gestaan van de voorstelling van de verleiders ‘Door de bank genomen’..? George van Houts heeft Ad Broere menigmaal bedankt voor diens duidelijke en fundamentele analyse van ons geldstelsel. Een stelsel, dat er simpelweg voor zorgt, dat geld naar boven rolt en niet naar beneden, zoals ‘Loesje’ dat zo fraai uitdrukt.!

Met andere woorden: de armen worden of blijven arm(er) en de rijken worden rijker. (Kijk naar de onlangs verschenen Quote500..) Dit gegeven blijkt volledig in strijd met de gedachte, dat iedereen gelijke kansen heeft en dat elke persoon die dat wil, rijkdom kan bereiken. Nee dus, want als je voor een dubbeltje geboren bent, is het een gróte uitzondering dat je een kwartje zult worden. Sterker nog: er zijn partijen gebáát bij het feit, dat mensen ‘een dubbeltje’ BLIJVEN..

Het boek ‘Geld komt uit het Niets’ is een groot succes geworden en dat is vooral te danken aan de toegankelijkheid van het boek. Want door zijn uiterst uitnodigende manier van schrijven, heeft Ad Broere als auteur een prachtige brug geslagen tussen -voor velen- ontoegankelijke financieel-economische informatie, en manieren om WEL tot de essentie van deze ‘wereld’ door te dringen.

Hij schetst in historisch en toekomstig perspectief een verbijsterende visie op de wereld van het geld en het vernietigende effect dat rente heeft op de menselijke economie. Goed gecamoufleerde herverdelingsmechanisme worden blootgelegd. Daarbij aantonend dat geld van de overgrote meerderheid naar een zeer kleine minderheid vloeit. Deze herverdeling creëert vervolgens een sociale polarisatie die op den duur ondermijnend is voor ons hele democratisch stelsel.
Ad Broere laat ons in dit boek zien, dat het financiële stelsel door en door ziek is. Particuliere beleggers, hedgefunds en investeringsbanken gokken op grote schaal; miljarden worden in bodemloze putten gegooid en deze miljarden moeten weer worden opgebracht door de mensen die het minst bezitten. De bankencrisis van 2008 was hiervan niet alleen een voorbeeld, maar deze situatie is feitelijk alwéér aan het ontstaan..! Bijzonder interessant om over de achtergronden te lezen van een wereld waarmee wij allen elke dag te maken krijgen en waarover wij tegelijkertijd zo weinig weten.
Econoom Ad Broere is ook auteur van de eerder verschenen boeken: ‘Een Menselijke Economie’ en ‘Ending the Global Casino?’. Hij was daarnaast ook meer dan dertig jaar werkzaam in de financiële adviessector en heeft daardoor een brede kennis en ervaring ‘van binnen uit’.  Hij legt op uiterst begrijpelijke en niet-academische wijze uit, waarom het essentieel is voor de toekomst van aarde en mens, te breken met het huidige financiële stelsel. Hij beschrijft niet alleen maar draagt ook mogelijkheden aan, waarop we die toekomst veilig kunnen stellen.

En nu is het de hoogste tijd voor een opvolger van ‘Geld komt uit het Niets’, vind Ad. Want in de afgelopen 5 jaar, is hij zóveel extra informatie op het spoor gekomen en heeft hij zóveel gesprekken gevoerd met financieel-economische deskundigen, dat zijn kennis en inzichten, prachtige voortschrijdende passen hebben gemaakt. En die zaken wil hij nu gaan publiceren.

We menen er goed aan te doen, de oproep van drs. Ad Broere, inzake de totstandkoming van het boek, met je te delen. We plaatsen daarom hieronder zijn oproep en hopen dat je bereid zult zijn mee te doen aan de totstandkoming van dit nieuwe boek, wat ongetwijfeld opnieuw veel stof zal doen opwaaien. En mogelijk opnieuw aan de basis zal kunnen staan van veel positieve verandering in onze maatschappij. Én aan méér begrip van de verontrustende rol die het begrip ‘geld’ speelt in onze maatschappij en ons persoonlijke levens. Het woord is aan Ad Broere:

* * *

x

x

Help mee Ad Broere’s nieuwe boek te schrijven..!?

2017 © WantToKnow.nl/be

x

Dit boek, geschreven door drs. Ad Broere, staat o.a aan de basis van het succesvolle stuk ‘Door de Bank genomen’..!! (klik voor link naar bookshop!)

“Vijf jaar na ‘Geld komt uit het niets’ dat ik via mijn eigen uitgeverij Humane Economy Publishing heb gepubliceerd, is het tijd voor een opvolger van dit succesvolle boek. Daarom is een crowdfunding actie gestart, met de bedoeling het uitgeven van een nieuw boek mogelijk te maken. Na de publicatie van ‘Geld komt uit het Niets’ in 2012 is er veel zichtbaar geworden van waarover ik in dit boek schreef. Voortschrijdend inzicht heeft mij meer duidelijkheid verschaft over hoe ‘Geld in de bijrol’ (voorlopige titel), ‘Op weg naar een menswaardige(re) samenleving’ (voorlopige ondertitel) verder in beweging kan worden gezet.

Ik wil deze visie graag delen in mijn nieuwe boek. Ik ben op zoek naar 500 donateurs, die elk minimaal € 25 euro doneren.

Het is natuurlijk een redelijke vraag dat ik wat meer prijs geef over mijn nieuwe boek. De waarheid hierover is, dat ik wel weet waar ik naartoe wil, maar dat ik nog aan het denken ben over de te volgen route. Daarin wil ik graag zo veel mogelijk vrijheid hebben en mij niet vastleggen op gedane toezeggingen. Het boek gaat over de prominente positie van geld en over wat daarvan de oorzaken zijn. Verder over wat er door ons kan worden gedaan om een eind te maken aan de dominantie en geld te plaatsen in de rol waar die hoort en dat is ‘de bijrol’.

Ik zal ook meer en dieper ingaan op de manier waarop we van een door geld gedomineerde naar een menswaardige(r) samenleving kunnen bewegen door initiatieven toe te lichten en mensen te inspireren om aan een initiatief actief mee te gaan doen. Ook ga ik de economie ontmaskeren als een niet exacte wetenschap, die de schijn van wiskundige exactheid ontleent aan een mensbeeld te hanteren dat totaal niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

De mens maakt rationele keuzes met schaarste, alternatief aanwendbare middelen, uit oneindige behoeftes.” Ik ga aantonen dat de economische modellen daardoor ontoereikend zijn, maar desondanks de basis vormen van álle politieke besluitvorming..! Mijzelf een beetje kennende komt er al schrijvend en steeds enthousiaster wordend, nog veel meer bij.

Uitgeven is een vak apart..
Humane Economy Publishing (HEP), de uitgever van ‘Geld komt uit het niets’ heeft geen netwerk zoals de grote uitgevers dat hebben. Bovendien profiteren grote uitgevers van schaalvoordelen; de kleine collega’s krijgen onevenredig veel kosten om hun oren. Pas als er grotere aantallen van een boek worden verkocht, wordt er geld verdiend door de uitgever. Het is daarom al heel wat om uit de kosten te komen en de auteur een redelijke beloning te geven, zelfs bij een succesvol boek zoals ‘Geld komt uit het niets’.

Geld voor een nieuw boek is er niet of te weinig. Dit klinkt wellicht wat klagerig, het is echter niet anders bedoeld dan een feitelijke vaststelling van hoe het is. Kleine uitgevers moeten creatief zijn om hun boeken uitgegeven te krijgen. Daarom is voor mij crowdfunding de aangewezen manier voor een uitgever zoals HEP, de publicatie van een nieuw boek mogelijk te maken. Humane Economy Publishing kan boeken uitgeven die grote uitgevers links laat liggen, omdat het politiek-strategisch niet past, of omdat er té weinig aan wordt verdiend. Daarom is het zo belangrijk dat uitgevers zoals HEP er zijn.

BH’s met citaten…
Pieter Aspe is een Vlaams auteur en zegt hierover in Trends: “Er zijn nog een paar echte uitgevers die begaan zijn met boeken en auteurs, maar voor de rest zijn het managers die verantwoording moeten afleggen aan een raad van bestuur. Die mensen willen winst maken, en het jaar daarop graag nog 2% meer. Hoe je dat doet, interesseert hen niet. Desnoods bedruk je bh’s met citaten”. 

Wat is er mooier dan mee te werken aan het in de openbaarheid brengen van informatie,
in de vorm van een boek, dat door veel uitgevers en media buiten het publieke domein wordt gehouden..?

Hoe kun je meedoen? Hoe werkt deze crowdfunding?

Wie minimaal € 25,- doneert krijgt een exemplaar van het nieuwe boek van Ad thuis gestuurd, na het verschijnen van het boek. Alle ontvangsten worden op een projectrekening gezet. Daarvan wordt betaald:

  • onderzoek voor het boek,
  • een stevige redactie,
  • illustraties (vooral tekeningen zijn duur, maar ook de rechten van goede foto’s),
  • cover-ontwerp en
  • lay-out van het boek,
  • productie van het fysieke boek, door een drukker die zijn vak verstaat,
  • en de verplichte bijdrage aan ’s lands schatkist niet te vergeten
  • een budget voor promotie van het boek.
Ad Broere

(Mocht er dan nog geld over zijn, dan kan daar hopelijk een vertaling in het Engels van worden betaald!)

Ben jij bereid om minimaal € 25 euro te doneren (via bijvoorbeeld PayPal óf naar rekening NL87ABNA0864525753 t.n.v. A.Broere, kom dan nu in actie! Voor meer informatie over waar je bijdrage naar toe kan, kijk op deze link HIER, in de rechterkolom van dit weblog. Daar word je ook op de hoogte gehouden van de vorderingen met de crowdfunding.

En vergeet je niet bij een gewone bankoverboeking naar NL87ABNA0864525753 t.n.v . A. Broere  je postadres te vermelden? Dat hebben we dus nodig voor de verzending van het boek, na publicatie. (Overigens, mocht je bezwaar hebben tegen ‘ABNAmro’; in mijn opinie zijn er geen wezenlijke verschillen tussen de banken, dus maakt het niet echt uit waar je je rekening hebt lopen. Ik hoop overigens met mijn nieuwe boek eraan bij te dragen dat ook hierin verandering gaat komen..!).”

Ad Broere,
auteur en uitgever

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.