Advertentie

‘Verander je frequentie; het universum daagt je NU uit!’


Bereid je maar voor op grote veranderingen. Op vrijdag 11 februari 2011 stopt de ‘tijd’… Tenminste volgens de 9de trede van de eeuwenoude TUN-kalender. Een bijzondere erfenis van de Maya’s, die het verloop van onze evolutie tot 2012 trapsgewijs in kaart brengt. Het plaatst wie wij werkelijk zijn in een ander licht.

Hoe hoger op de trede, hoe hoger de frequenties op Aarde, hoe sneller creatie gaat en onze valse tijdsbeleving afbrokkelt. Ook al lijkt alles in de wereld mis te gaan, de ‘TUN’ laat ons zien dat juist alles op schema ligt en dat het gaat om jou!

Op 11-02-‘11 organiseer ik een grootschalige activatie. Doel hiervan is om jou diep in je onderbewustzijn af te stemmen op de nieuwe trillingsfrequenties behorende bij de allerhoogste trede van de TUN.

* * *

x

‘Verander je frequentie. Het universum daagt je NU uit!’

Janosh © september 2010

x

In deze column leg ik je uit waarom de frequenties stijgen, hoe het kan dat onze valse tijdsbeleving afbrokkelt en waarom het universum jou uitdaagt om je frequentie te veranderen. Aan het eind snap je dat je veel meer bent dan je al die tijd hebt gedacht!

"Je bent uitgenodigd om vanaf nu je eigen toekomst te schrijven."

Kunstmatige kalender
Wat weten we eigenlijk over onszelf? De Aarde is ruim 4 miljard jaar oud en de mens loopt zo’n 200.000 jaar op deze planeet rond. Volgens Darwin zijn evolutietheorie stammen we af van de aap en is de mens uit ‘toeval’ ontstaan. Wat betreft ons erfelijk materiaal; daarvan is slechts 5% bruikbaar. De wetenschap noemt de overige 95% junk-DNA, ofwel afval.

Verder beschouwen wij het wereldwijd als de normaalste zaak van de wereld dat we leven volgens de Gregoriaanse (12 maanden) kalender. Velen zullen niet beseffen dat deze kalender kunstmatig is en ooit door het Vaticaan is ingevoerd (de machtigste organisatie ter wereld). De Maya’s noemden onze kalender de ‘verkeerde’ kalender, die een doodsteek voor ons bewustzijn en onze evolutie blijkt te zijn. En toch … alles ligt op schema.

Overwinnaars
Wat we denken te weten over de wereld en onszelf is gebaseerd op 5000 jaar geschreven geschiedenis. Wordt van de geschiedenis niet gezegd dat deze voornamelijk wordt geschreven door de overwinnaars? In dit geval het Westen, dat voornamelijk opereert vanuit het ego, het intellectuele denken waarbij het verstand heer en meester is en het gevoel als zwak en ondergeschikt wordt beschouwd.

Je zou kunnen zeggen dat wij als mens gaandeweg onze evolutie onze macht, veelal onbewust, uit handen hebben gegeven. We zijn vergeten dat we over de macht beschikken onze eigen werkelijkheid te creëren. Een werkelijkheid die uitgaat van eenheid en leven in harmonie met de Universele Wetten van het universum. Als jij nu denkt: ‘Gaaaaaap. Eenheid en in harmonie met de universele wetten? Zegt me niets!’ blijf dan nog even bij de les, want deze informatie zou je leven kunnen veranderen.

Frequenties
Wil je deze column kunnen begrijpen en het belang ervan inzien dan moet ik nog wat meer vertellen over frequenties. Mensen die mijn werk kennen, zijn hiermee al vertrouwd. Het woord frequentie is namelijk de sleutel naar bevrijding, zo zal de komende tijd blijken. Wij Westerlingen zijn getraind om te denken in afgescheidenheid en ‘zien is geloven’. Maar oude natuurvolken – zoals de Maya’s – maar ook in andere rijken en oude beschavingen (zoals de oude Egyptenaren) werd gedacht in eenheid en ‘geloven is zien’.

Een heel ander paradigma dus. Het universum, waar wij dus met onze Aarde deel vanuit maken, werd gezien als een grote zee van energie, opgebouwd uit verschillende lagen (dimensies) die ieder trillen op een andere snelheid (frequentie). Op het hoogste niveau is deze energie Licht (puur bewustzijn, God, Allah, de Bron, Schepper, etc.) en Licht = Informatie = Weten = Bewustzijn.

Tijd versnelt
Aan deze zienswijze is ook een eeuwenoude wetenschap verbonden: Heilige Geometrie. Dit is de basis van al mijn werk. Het wordt ook wel de Taal van het Licht genoemd. In essentie komt het erop neer dat Heilige Geometrie de architectuur vormt van alle creatie en de basis vormt van Al Wat Is. Het slaat de brug tussen geziene en ongeziene werelden. Jij en ik zijn in feite geometrie! Maar daarover straks meer.

Ik heb al veel verteld over de nieuwe, verhoogde frequenties die naar de Aarde komen en dat dit grote gevolgen heeft voor jouw gedachtekracht en dat je dus nog eerder retour krijgt wat je uitzendt. De Universele Wetten worden steeds belangrijker in deze tijd. Maar hoe weet je nou dat er nieuwe frequenties naar de Aarde komen? Er zijn mensen die dat voelen maar als jij dat nog niet (bewust) ervaart, merk je waarschijnlijk wel dat het lijkt alsof de tijd sneller gaat.

Valse tijd
Mmm dat is gek: de 365 dagen, 8760 uren, 525.600 minuten of 31 miljoen 536.000 seconden van een jaar verstrijken volgens onze mechanische klok (12:60 frequentie:) nog steeds allemaal even langzaam. Aan de omloop van de Aarde om onze zon is niets veranderd. Gek genoeg moeten we de wereldklok wel jaarlijks bijstellen. Hoe dat zit daar denken we verder niet over na. Niks aan de hand dus: verbeelding. We beseffen vaak niet hoe machtig de greep van valse tijd is en wat voor impact het heeft op wie wij denken te zijn.
De Maya’s wisten dat wel. Dit natuurvolk uit Midden- en Zuid-Amerika wordt een oude beschaving genoemd, maar ze lijkt eerder een beschaving uit de verre toekomst te zijn geweest. Hun overblijfselen uit het verleden – met name hun kalenders, die tot op heden de meest exacte zijn op Aarde – blijken veelal richtingaanwijzers en toekomstvoorspellers voor de tijd waarin we nu leven.

"Tijd is niet lineair, objectief of neutraal maar cyclisch. Er is slechts één moment: het eeuwige NU. Tijd staat stil."

Tijd is geld..
Valse tijd? Ja. Eeuwenlang was het voor de hele mensheid de normaalste zaak van de wereld de 13 Manen Kalender te gebruiken. De 13 Manen kalender is een lunaire, solaire kalender. Ofwel een combinatie van de cycli van zon, aarde en maan. De indeling wordt bepaald door de cycli van de maan (13 keer) dat gemiddeld 28 dagen duurt (een maan(d)).

Het voert te ver door om hier helemaal uit te leggen wat er allemaal niet klopt aan onze kalender, behalve dat we 12 en geen 13 maanden hebben. Maar wie zich verdiept in de oorsprong van onze kalender komt tot de conclusie dat we al 2000 jaar leven in een brouwsel van ‘tijd’ dat door mannelijke priesters bijeen is gesprokkeld.

Onze beleving van tijd heeft niets te maken met natuurlijke tijdsindelingen. Hier profiteren machtshebbers van, want eigenlijk ligt macht en geld ten grondslag aan onze kalender. Vandaar de uitdrukking: ‘Tijd is geld.’

13:20 frequentie
De Maya’s wisten dat de Aarde betrokken is bij een groter systeem van rotatie, dan alleen haar eigen zonnestelsel. Vandaar niet 1 maar 22 kalenders, die allemaal gelijk liepen en allemaal eindigen op 21-12-2012.

Voor de Maya’s is tijd – in tegenstelling tot ons – geen beweging in de ruimte. Tijd is niet lineair, objectief of neutraal maar cyclisch. Er is slechts Een Moment: het eeuwige NU. Tijd staat stil. Ergens diep van binnen weten we dit intuïtief. Want je hebt waarschijnlijk ook wel eens verrukt uitgeroepen: ‘Het was alsof de tijd stilstond!’ Jij beweegt, niet de TIJD.

Tijd is een geschenk van de Bron opdat wij onszelf kunnen ervaren.
Voor de Maya’s is tijd een frequentie, waarbinnen zich scheppingen voltrekken. Dus geen tijd = geld maar Tijd x Energie = Kunst (lees: onze schepping.) De natuurlijke tijd heeft 13:20 als frequentie. 13 staat voor maanfasen en 20 voor zonfasen.

De 13 manen rondom de Hunab Ku, het hart van de melkweg. (klik voor meer info)

Universele Bewaarders van Tijd
Dit gezegd hebbende, kunnen we eindelijk kijken naar de TUN-kalender. Eeuwenlang is de werking van de TUN-kalender een mysterie gebleven. Niet zonder reden: we waren er nog niet klaar voor. De Maya’s worden ook wel de Universele Bewaarders van Tijd genoemd en ze waren tijdreizigers. Ze konden vooruit en terug in de tijd reizen.

Als je het universum inderdaad ziet als één grote frequentiesoep en tijd ziet als het eeuwige NU, dan snap je dat de Maya’s wisten dat ze multidimensionaal waren. Dus niet alleen hun fysieke lichaam, maar ook hun lichtlichaam.

Van hun taak hier op Aarde wordt wel gezegd dat het hun doel was/is om de mensen de waarheid over tijd (en dus zichzelf) te leren, zodat zoveel mogelijk mensen volgens de ware, natuurlijke tijd – afgestemd op het universum – gaan leven. Hun schatten hadden ze zo goed verborgen, dat ze precies op het juiste moment worden ontdekt.

Vondst in de jungle
Eind jaren ’40 was het zover om de werking van de TUN-kalender te doorgronden. In de jungle vonden archeologen een grote steen van ruim 3,5 meter lang en twee meter breed. Er stonden allemaal uit steen gehouwen inscripties op, het bleken data te zijn die cyclussen van de TUN-kalender weergeven.

De TUN is een kosmische kalender, die 360 dagen telt en in perfecte harmonie is met de cycli van de sterren, planeten en sterrenwegstelsels. Deze kalender brengt ons gehele evolutieproces vanaf de big bang tot 2012 in kaart. De ‘TUN’ heeft 9 verschillende bewustzijnsniveaus en lijkt op een tempel. Per trede wordt het bewustzijn van de Aarde en alles wat erop leeft verruimd. Per trede stijgen de frequenties 20x zo snel. Daardoor lijkt de tijd sneller te gaan, maar het is de schepping die versnelt. Vandaar ook dat gebeurtenissen in de wereld en onszelf zo snel gaan.

Buitenaardse interventie?
Twee Mayadeskundigen – Carl Johan Calleman & Ian Xel Lungold – hebben geprobeerd om de TUN-kalender – die zij het Schema van Creatie noemen – op juiste wijze te interpreteren. Hoewel hun berekeningen waarschijnlijk niet tot in detail kloppen, is hun theorie een interessante poging de waarheid te ontvouwen. Het bijzondere aan de TUN is dat ze in grote lijnen beschrijft waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we naar op weg zijn. Neem van mij aan: dat is compleet anders dan wat ons is geleerd op school. Wist je dat onze huidige evolutietheorie – dat we afstammen van de aap – nooit wetenschappelijk is bewezen? Kijkend naar de TUN wordt deze theorie onderuit gehaald. Wat namelijk vreemd is: we hadden miljoenen jaren nodig om tot de aap te komen en dan zou de mens in slechts 40.000 jaar ontstaan zijn. Is er soms van buitenaf ingegrepen in ons evolutieproces?

Trap 8
Helaas kan ik niet alles nu uit te doeken doen wat de TUN zo interessant maakt. Want er is een reden voor dat we nu maar 5% van ons DNA gebruiken in plaats van 100%. Het heeft met de zondeval te maken; hoe wij ons hebben ge- (of mis)dragen op Lemurië en Atlantis. Er zijn ook geen slachtoffers of daders in de tijd waarin we nu leven. Ook al geloven we dat soms maar al te graag.

De TUN leert ons een groter perspectief te zien en te begrijpen dat er op Aarde een ‘spel’ wordt gespeeld tussen ‘licht’ en ‘donker’ op basis van Vrije Wil. Het spel van de illusie want in essentie is alles EEN. Het wordt nu echt tijd om weer naar ‘Huis’ terug te keren. Dus waar staan we nu? Op trap 8, de één na hoogste trede op onze evolutieladder. De trede – met de naam Galactische Cyclus – startte op 4 januari 1999. Net als iedere trede heeft dit (bewustzijns)niveau een kenmerk en een ‘intentie in creatie’.

Artist impression van de lancering van de Hubble ruimtetelescoop in 1990, uit het ruim van het ruimteveer.

Hubble Space Telescope
De intentie in creatie is dat we buiten de Aarde gaan kijken/creëren. Op voorgaande trede (trap 7: Planetaire Cyclus, waarop de meeste van ons geboren zijn) waren we vooral bezig met het grijpen van macht en het verdedigen/uitbreiden van onze landgrenzen. Dat is aan het verschuiven.

Zo hebben we de laatste jaren veel meer ontdekt over ons melkwegstelsel en universum, dankzij bijvoorbeeld de Hubble Space Telescope. En gaan steeds meer mensen geloven dat wij niet de enige zijn in het heelal.

Toch zijn we nog niet zover om onze rol in het universum te begrijpen en in te zien dat we deel uitmaken van een kosmische gemeenschap. We blijven hangen in onze rationele denkwijze. De multidimensionale denkwijze, zoals de Maya’s het universum benaderden, dat wordt de volgende, laatste stap.

Bewustzijnsprobleem
Opvallend van onze huidige trede is ook de ommekeer in bewustzijn van Macht naar Ethiek. Langzaam maar zeker komt de waarheid over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar op weg zijn (letterlijk) aan het licht.

Doofpotten worden opengetrokken, mysteries ontrafeld en de onderste steen komt boven. Bestaande systemen, zoals onze economie, storten als kaartenhuizen in elkaar. De machtselite probeert problemen – ook op deze trede – veelal op te lossen alsof het economische, politieke of zelfs militaire problemen zijn. Maar we hebben vooral een bewustzijnsprobleem. Het lijkt in deze tijd van grote veranderingen en chaos of er alleen duisternis heerst. Dat is niet zo. Deze tijd noemden de Maya’s de overgangstijd. Ze voorspelden dat de oude wereld van nu verdwijnt.

Universele Cyclus
Maar wat gebeurt er dan in ons universum, waardoor de frequenties op Aarde veranderen en stijgen? Heel veel. Ook dat voert te ver door om allemaal uit te leggen. Maar ik zal één belangrijk aspect belichten. In de open sterrencluster van de Pleiaden bevindt zich de fotonengordel (kleine lichtdeeltjes), die o.a. van grote invloed is op ons en de Aarde.

Eens in de circa 13.000 jaar gaan we met ons zonnestelsel de lichtsfeer van de fotonen in. Via de zon wordt onze aarde overspoeld door golven van energie/Licht. Steeds meer en meer. Wat ik al zei Licht = Informatie = Weten = Bewustzijn. De waarheid over wie we zijn komt dus letterlijk AAN HET LICHT. Zeker als we volgend jaar de allerhoogste van onze evolutieladder gaan betreden. Niemand – ook de Maya’s niet – weten wat er precies gaat gebeuren op weg naar en voorbij 2012. Dat hangt af van jou en mij en nog heel veel andere mensen.

Hoofd of hart?
Op de laatste trede van de TUN-kalender – op 11 februari 2011 – ‘stopt’ de tijd. De valse tijd welteverstaan, de tijd waarin we nu leven. De ‘tijd = geld tijd’. Het is deze negende en hoogste golfbeweging, die de uiteindelijke omslag naar het eenheidsbewustzijn zal brengen. Ofwel Universeel Bewustzijn. Maak je stoelriemen maar vast want de komende jaren gaan er heel veel dingen veranderen. Als mens sta je in deze tijd tussen twee vuren. De oude wereld trekt aan je, net als de nieuwe wereld. Daarom is het zo belangrijk welke keuze jij maakt. Blijf je in de oude frequentie of kies je voor de natuurlijke frequentie? Blijf je leven vanuit je hoofd of ga je leren denken met je hart? Als je eenmaal kiest voor het laatste, zal jouw transformatie in sneltreinvaart gaan, want het Universeel Bewustzijn ligt opgesloten in onze genen.

Een van de meest mysterieuze sleutels van de kosmos, dragen we allemaal al bij ons-Zelf.. Het menselijke DNA is die sleutel.

Higher Universal Man
Er komt een tijd, en dat duurt niet lang meer, dan hoef je niet meer zo hard te werken aan jezelf om je eigen frequentie te verhogen. En de mensen die de komende jaren ‘inhaken’ krijgen het steeds makkelijker; de nieuwe resonanties verspreiden zich als een inktvlek hoe meer mensen de keuze maken hun frequentie te veranderen en af te stemmen op die van het universum. Het zal uiteindelijk genetisch worden doorgegeven.

Ik zeg vaak: de nieuwe mens is in aantocht, verwelkom de nieuwe jij! Op de hoogste trede van onze evolutieladder word je namelijk weer bewust medeschepper met het grote geheel. Nu ligt het grootste deel van je DNA (de wetenschap denkt dat er slechts twee strengen zijn, maar er zijn 12 strengen!) nog te slapen. Maar straks ben je weer een compleet mens, een human: Higher Universal Man.

Feest vieren
Transformeren hoef je in deze tijd niet alleen te doen. Er zijn allerlei manieren en hulpmiddelen, die jou helpen jezelf goed innerlijk voor te bereiden op de tijd die is aangebroken. De codes verwerkt in mijn kunst, zijn gebaseerd op Heilige Geometrie en communiceren met jouw onderbewustzijn. Ieder mens is energie en heeft zijn of haar unieke frequentie. De geometrische codes helpen jouw slapende potentieel wakker te schudden en versneld door jouw transformatieproces te gaan. Je zult gaan ervaren dat het leven geen strijd hoeft te zijn, maar een feest is. Hopelijk ben je er ook bij op vrijdag 11 februari 2011. Dan gaan we niet alleen vieren dat we op de allerhoogste trede van onze evolutieladder zijn beland, maar dat jij veel meer bent dan je altijd hebt gedacht!

Van hart tot hart,

Janosh

PS Meer informatie over het activatiefeest op 11-02-2011 volgt snel!

* * *

"Je bent uitgenodigd om vanaf nu je eigen toekomst te schrijven."

De nieuwe code ‘Uitnodiging’

De frequentie van de code ‘Uitnodiging’ wil je laten beseffen dat jij de geschiedschrijver bent van jouw leven. Het wil je inspireren het verleden op te slaan als een ervaring, als een beleving, die je op dit punt heeft gebracht. Het punt waarop jij begrijpt dat jij invloed hebt op jouw toekomst.

Als je op een negatieve manier in je verleden blijft hangen, zal deze negatieve energie jouw toekomst beïnvloeden.

Het is belangrijk dat je weet dat alles wat jij hebt ervaren voor een groot gedeelte voor je geboorte door je ziel is besloten. Dit is jouw gekozen pad om te groeien. Maar door de snelheid in onze evolutie kunnen we nu bewust ingrijpen, bijsturen en co-creëren.

Kijk niet langer achterom, maar focus je met een frisse, positieve kijk op morgen. Je bent uitgenodigd om vanaf nu je eigen toekomst te schrijven.

66 gedachten over “‘Verander je frequentie; het universum daagt je NU uit!’

 1. Goed onderbouwd artikel om te lezen, tis wel een soort van herhaling ter aller duidelijkheid, het is wel een fenomeen wat steeds meer hyped gaat worden, je ziet het al in je directe omgeving van mensen om je heen ze veranderen in hun poleshift gedrag.

  Het frequentie verhogen en het terug naar huis willen is de blauwdruk van iedereen die weet uit welke bron hij hoofdzakelijk vandaan komt en zal gauw genoeg opgelucht weer op eigen niveau kunnen functioneren zoals Zij/Hij voorbestemd is als taak functie hier en buiten de Aarde.

  Er is altijd wel iets wat in je aanwezig is dat je het anders wilt ervaren dan wat anderen je opspelden, er is altijd een gevoel aanwezig van ironie dat goed en wel niet toe kan worden gepast, zoeken naar de juiste vorm is dan het spel wat je speelt.

  Het is net als acteren, de rol die je moet spelen, van schijnheilig zijn tot de werkelijke hoofdrol in je eigen levens story.

  Het afnemen van het druk druk druk zijn is niet meer intressant te noemen, het past nu eenmaal niet meer bij het huidige leven, want als tijd ophoudt met bestaan en zeker in het NU dan is er alle tijd van de wereld voor alles.

  In iedergeval die 11 Feb 2011 zal dus een dubbele inhoud hebben op het Carnaval, m.a.w. het Zuiderburen Feestje gaat dan eeuwig duren, wel gepaard met een lange feestneus die ongelimiteerd mee gaat in het feest gedruis.

  Welkom in het HIERNUMAALS!

 2. Janosh zelf zit nog diep in het geld-tijdperk :
  http://www.the-arcturians.com/eng/e-shop.htm
  In-en-in triest en cynisch, iemand met z’n mond vol over verlichting en afstand nemen van het materiele tijdperk vraagt woekerprijzen voor z’n tekeningen. Geef mij dan de spiritualiteit van Budhy maar, die geeft z’n mandala’s gratis weg en is wat mij betreft een beter mens dan deze Janosh die het puur om geld verdienen lijkt te gaan.

  1. Hobbes weet dat jij janos bent in een andere tijd??

   Elk mens zit in een proces om naar eenheidsbewustzijn toe te groeien.

   Het maakt niet uit hoe je dat doet het zijn de ervaringen, die je maken wie je bent.

  2. @ Hobbes

   Wat doe jij eigenlijk voor de kost?

   Zal wel geen VET pot wezen, anders had je ruimschoots zelf kunst kunnen fabriceren naar hartelust.

   De gratis cultuur van geld hebben en dan toch alles bezitten, is op zich al een kunst zonder prijskaartje er aan.

   In iedergeval je bent je reactie toch wel wat jaloers op iemand anders zijn werk, geef dat nou maar eens eerlijk toe…

  3. Dank JeWel hoor Hobbes! Je bent een goeie Lobbes!
   Maar noem mij niet Beter Misschien Spiritueel en lichamelijk wat Heter.
   Janosh is een Zakenman die goed met een Computer-tekenprogramma werken kan.
   Maar ben je een Kunstenaar als je Anderman’s Mandala’s Verwerkt zo breekbaar.
   Ik Ontwerp/Design ze Uit-Mijn-Zelf Met een jaloersmakende geometrie voor Aliën of Elf.
   Ooit een cropcirkel gezien met dit soort Geometries Plaats ze Hier is voor mij niet Vies.

   Hmmm! Dit soort heb ik wel eens gezien.
   http://xa.yimg.com/kq/groups/12944111/sn/593290972/name/n_a

   Deze is iets lastiger Misschien?
   http://xa.yimg.com/kq/groups/12944111/sn/1236679199/name/n_a
   Dit is die Geometrie in een anders Tuning.
   http://xa.yimg.com/kq/groups/12944111/sn/1249916780/name/n_a

   Deze vindt ik leuk een GeometrischeAliën.
   http://xa.yimg.com/kq/groups/12944111/sn/1565514846/name/n_a

   Ooit mijn DiamantEgyptischeLichtOogUFO Gezien?
   http://xa.yimg.com/kq/groups/12944111/sn/1977680570/name/n_a

   En Deze noem ik mijn Ge-Om-E.T.Ris/che Klapper
   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/369495909/name/n_a

   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/694271723/name/n_a

   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/1438018560/name/n_a

   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/1300018908/name/n_a

   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/930714911/name/n_a

   En Ben ik hier niet Dapper?
   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/1110958263/name/n_a

   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/2083191077/name/n_a

   Twee paar om zelf te kleuren
   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/175605146/name/n_a

   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/786231882/name/n_a

   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/1382496216/name/n_a

   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/347958158/name/n_a

   En eentje om te Zeuren.
   http://xa.yimg.com/kq/groups/11199490/sn/1557142548/name/n_a

 3. Goed en helder geschreven, geen woord te veel of te weinig. De goeden niet te na gesproken, er zullen er ook zijn die 100% gaan faken dat ze ineens in de tiende dimensie zitten en vervolgens psychisch heel verwrongen dingen gaan doen en zeggen. Heel gevaarlijk dusz. Wat is het verschil tussen de aanloop van het Thule genootschap en deze halleluja club? Ik zeg niet dat het allemaal onzin is, echt niet, ik ben er van overtuigd dat we door het universum reizen met ons blauwe bolletje en dat we door nieuwe energie zones gaan en dat dat gevolgen krijgt voor wie we denken te zijn en wat we kunnen als mensen. Als je geleerd hebt om het ene te faken dan is het ook gemakkelijk om ineens in de heer te zijn op deze nieuwe new age manier.

  In de voorgaande delen hebben we de schotel en de astronaut reeds besproken en waren dan bij de boom aanbeland die ons liet zien dat er zoiets als een co-operatief kruisverband zou bestaan tussen een biologisch weefsel van een corpus afkomstig uit de ruimte en een corpus of biologisch weefsel van de aarde zelf. De naam van de boom was dan cocos-nucifera wat we dan kunnen lezen als een co/orpus-co/orpus-nut (knoop of kruisverband in biologisch weefsel) en cifera wat cijfer betekent.

  Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (4)
  http://renescience.punt.nl/?gr=796258#496512

  Oasis – Waiting For The Rapture
  http://www.youtube.com/watch?v=kbRCuE4m9II

  1. @hyperalert

   Grappig dat je de site van rené aanhaalt en zijn bevindingen over o.a. de borobadour! heb jij je hier ook in verdiept?

   gr

  2. Tuurlijk heb je altijd fakers, maar je hebt ook lui dier er altijd al hebben gezeten en nooit hun zelf hebben kunnen zijn, wat zou je zelf doen als je steeds zou worden tegen gehouden in je ontwikkeling of het level waar je vanaf stamt?!

   Je merkt het nu aan de verandering die plaats vind, veel hebben geen trek in de repetilian te willen zijn en ook niet willen behoren tot de clausule van lager in opleiding en leef omstandigheden te zijn, Buddha deed precies het omgekeerde, van hoog tussen de lagere klas mee zeulen en kennis en ervaring op te doen, dan idd met berggeiten fake bezig te zijn.

   Het zal altijd een strijd blijven tussen de helderheid van het ongewisse en het pleidooi voor de waarheid.

   Op de borobadour vind je oa het gehele verhaal terug van het Tantrisme, het kasten stelsel systeem, mooi voorbeeld die je daarmee aan haalt HyperAlert, het is de basis van alles wat er leeft en heerst, sinds de mens bestaat.

  3. Hey Léon en Paul, nee dat verhaal over de borobadour is nieuw voor mij. Dus op het mooi versierde bas relief van de borobadour is in stripverhaal vorm te lezen hoe de eerste mensen in elkaar gesleuteld werden!? Heel interessant en het zou me niets verbazen als dat geschiedkundig blijkt te kloppen. Dat dat onze ware geschiedenis op aarde is. Zal wel krampachtig in de doofpot gehouden worden door het VatiCan. Can betekent Slang Serpent Draak, en Vati betekent Vader Aanbidden van… De naam zegt het al, het VatiCan weet er meer van maar alles zit daar letterlijk op slot. De hele bibliotheek van Alexandrië zit daar achter slot en grendel. Je mag als mens dus niet weten wie je bent en van waar je komt en waar je naar toe gaat. Je mag er dus eigenlijk niet wezen, tenminste niet als jezelf. Je mag alleen rare ingeprente gedachten over jezelf hebben die niet stroken met de werkelijkheid. Ze moeten me daar niet omdat ik moeilijk met leugenachtigheid kan werken. Zo gauw als ik even lucht krijg of het even naar m’n zin krijg wordt er vanuit Rome een draken squadron op mij af gestuurd. Hij is snel bang en dan hebben ze weer een paar jaar geen kind aan mij. Zolang ik mijn bek dicht houd en in een hoekje ga zitten bibberen is alles okay. 1 momentje lol en de pleurus breekt uit. Vroeger dacht ik dat dat toeval was, nu niet meer.

   http://www.borobudur.tv/Library/boro_panoramic_4.gif

   Quote:

   Homo-Sapiens een genetisch gemanipuleerd ras

   En de Heere(n) schiep(en) de homo-erectus naar hun evenbeeld.

   In de voorgaande artikelen liet ik u reeds zien dat genetische manipulatie in het verre verleden van de mensheid waarschijnlijk geen onbekend fenomeen was. Om dit met concreet bewijsmateriaal te onderbouwen zal echter een zeer lastige zaak zijn en dit niet in de eerste plaats doordat er geen bewijsmateriaal voor voorhanden zou zijn maar voornamelijk omdat de doorsnee moderne mens deze stof om tal van redenen niet zal kunnen of willen voor “waar”nemen. Desondanks ben ik van mening dat wanneer er ontdekkingen worden gedaan welke van belang zouden kunnen zijn voor mens en wetenschap deze ongeacht de aard van de stof dan ook niet dienen te worden onthouden voor het grote publiek. Het materiaal wat we hier gaan bespreken is wederom afkomstig uit de Borobudur en is van een dermate complexe aard en omvang dat het onmogelijk zal zijn dit even in een eenvoudig artikel aan u voor te leggen. De inhoud van de meeste bas-reliefs uit de Borobudur bevatten namelijk een dermate schat aan informatie dat er vele boeken mee zouden kunnen worden gevuld en naar het zich laat aanzien ook mee zouden kunnen worden herschreven. Ik zie me daarom genoodzaakt me hier dan ook te beperken tot een beknopte weergave van enkele van de meest opmerkzame bijzonderheden welke tot heden verborgen lagen in dit mysterieuze wereldwonder en zal pogen dit aanvankelijk dan op eenzelfde wijze te doen als de ontwerpers dat destijds hebben gedaan, namelijk door uw aandacht direct te vestigen op de “kern van de zaak”, dus laat ons zonder verder al teveel omhaal dan ook maar direct van wal steken.

   http://renescience.punt.nl/?r=1&id=496204

  4. @Hyperalert,

   Ik ben bekend met de werken van de borabodour alsmede die van rené 🙂 het is een van de tempels die enorme kennis herbergt mbt het ontstaan van de ( huidige ) mens.

   ook je vatican definitie deel ik met je–>Pau(LU)s, alsmede het vele werk wat aldaar is opgeslagen en anders is dan onze geschiedenis en leraren hebben verteld…

   En tsja koning alexander en zijn strijd voor de vrijheid. Slechts weinigen weten wat werkelijk is geschied, waarom en wat de redenen waren zolang de deuren gesloten blijven.

   heb je je al is verdiept in de engelse troon en haar tot standkoming?Bloedlijnen etc. en ook wat zich onder de zetel van de engelse troon bevind?waarom het ‘mythische’verhaal van koning arthur veel herkenning bij mensen losmaakt?Waarom daar zoveel “loges”zijn?Wat de nederlandse troon er voor een rol in speelt?

   Enfin, genoeg te onderzoeken!

  5. Jah Léon leuk die dingen die je noemt ben ik ook aan het bestuderen en uitzoeken.
   Vele puzzelstukjes en dan schuiven en kijken welke stukjes aan elkaar passen.
   Voor mezelf noem ik het HerEducatie, het herschrijven van de geschiedenis maar ook natuurlijk de zogenaamde natuurwetenschappen.
   Jah ik heb wel al iets over bloedlijnen gelezen maar ik weet nog niet wat er onder de Engelse troon verborgen ligt.
   De relatie tussen de gouden eeuw in Nederland en het plotselinge verplaatsen van de VOC Corporaties naar Londen vind ik heel interessant, het verhaal van Willem van Oranje herschreven.
   Willem was toen ook al lid van 1 van de loges.
   Maar eerst maar eens de zwarte adel terug traceren naar Venetië en Genua, dat is zo’n 1000 jaar geleden.
   Vroeger had ik altijd een pest aan namen en jaartallen, ik probeer nu heel bewust jaartallen te leren en namen van historische personen.
   1600 Slag bij Nieuwpoort zegt me niet veel.
   Maar 1609 oprichting van de Amsterdamsche Wisselbank dat wil ik weten, dat soort kapstok weetjes wil ik kunnen dromen.
   ‘In 1694 a private institution, the Bank of England, was set up to supply money to the King.’
   Dat soort feiten gewoon weten en gebruiken als hou vast en proberen een groter verhaal te reconstrueren.
   Het herschrijven van een stuk wereld geschiedenis.
   Het herschrijven van ‘de wetenschap’.
   Het herschrijven van de oorsprong van de mensheid.
   Ik zoek een mooi woord, een verzamelterm, hoe zou je dit kunnen noemen, misschien kan je dit het beste WTK noemen.
   ‘Kom op laten we gaan WTKen’ tot ik er bij neerval, soms vergeet ik te gaan slapen… Laten we met z’n allen Doctor Universalis worden, vroeger was dat normaal, tegenwoordig Nu kan dat weer dankzij internet.

  6. lang Leven het informatietijdperk…?

   lekker bezig Hyperalert, je ziet mijn inziens op een goede weg in zelfonderzoek!

   Als je eenmaal bij de mafia te venetie bent aangekomen, bekijk bv ook eens hoe deze met sicillie is verbonden…

   de grote klap die de engelse hebben uitgedeelt aan de wereld, toen de fam. rothschild reeds de media beheerste aldaar en tijdens de grote oorlog om amerika met frankrijk werd verteld in engeland dat ze hadden verloren. de hele markt inklapte en de fam. rotschild de belangrijkste financiele stromen opkocht voor heel weinig…..

   Als amerika zich ontdoet van het witte huis is de troon van engeland de éigenaar’van het het landgoed van de americas ( in ieder geval washington state )al staat er in de grondrecht dat elke staat ‘autonoom” is bij ontdoening van het witte huis.

   Waarom denk je dat we werkelijk new amsterdam ( new york ) hebben geruild voor suriname….?!!!!

   Blijft btw wel mooi dat de new york YANKEES een verbastering is van de nederlandse namen jan kees ( alle hollanders die daar handel dreven anno 1625/1675 )die door de locals als “scheldnaam” yank kregen!

   Nog steeds zijn er een aantal lijnen terug te vinden over famillies die zich de afgelopen 4 eeuwen sterk hebben opgebouwd en achter de schermen grootse invloed hebben op de wereldse gang van zaken en een nederlandse origine bezitten!

 4. En weer heb ik blijkbaar volgens sommigen iets van buitenaf nodig dat geld kost om verlicht te raken. Hoe vaak gaat men dat nog proberen. Terwijl er alleen iets in mij is dat me kan helpen.

  Reinheid in denken.

  Dzyan

  1. En hoe heb je dat ‘iets in jouw gevonden’, of ga je dat vinden..? Helemaal alleen, of gebruik je daar de ‘buitenwereld’ bij, of je spiegeling van de buitenwereld IN jezelf.. Zoals je reactie hier daar een onderdeel van is..? Toch?

  2. Hoi Guido,

   Dat is inderdaad een goede vraag. En volgens mij heb je gelijk in de zin van “alleen kom je er niet”. Maar kijk nu eens in je eigen hart. Als jij de oplossing gevonden had, zou je er dan geld voor vragen? En verwacht jij daadwerkelijk dat kijken naar een plaatje de verlichting dichter bij brengt terwijl je onderweg naar huis in de auto je voorganger voor rot scheld?

   Ik zeg niet dat Janosh dat doet. Maar ik zie het iedere dag gebeuren. En ik weet er niet zo veel van, maar de mensheid gaat of naar de klote of naar de verlichting.

   En wij individuen? Wij zijn onbetekenende stropoppen, dingetjes van niks. Maar samen kunnen wij bergen verzetten. En voor dat besef heb je geen mandala uit de computer nodig, noch een door mensen getekende.

   Dat is een mindset. En pas als een kritische massa die mindset heeft gebeurd het. Dan sterven jij en ik en wordt wij geboren.

   Groet,

   Dzyan

  3. Waarom zouden we niet naar de klote En Verlichting gaan. Zouden wij hier eeuwig blijven bestaan?
   Niemand heeft een Mandala nodig Sex kan ook zijn overbodig.
   Teken er eens zelf een paar? Wie weet wordt je iets Gewaar?
   Maar laat ook je individueel Zijn niet generaliseren tot een Collectief Zijn.
   Dat zijn wat mij betreft Misselijke beweringen om onbewusten te kleineren.
   Waarbij MachtHebbers/Zoekers en ander soort Dominanten zich van je af houden als Sympathisanten.
   http://www.youtube.com/watch?v=Gx12nFYZZbs

  4. @Buddhy

   En gewoon simpel zeggen wat je wilt is er niet bij zo te zien. Erg ingewikkeld allemaal. Als je wilt dat ik het begrijp dan schrijf je het wellicht iets eenvoudiger op. Zo niet, ook goed.

   Groet,

   Dzyan

  5. Dzyan,

   Sorry hoor maar die voorgangers die ik vaak op de weg heb, zijn vaak erg onbewust over hun rijgedrag, laat staan de rest denk ik dan vaak. Voor die eens verlicht zijn, hebben we geen auto’s meer ben ik bang.
   Maar je doet er niets aan, leren aanvaarden, zo kunnen we oefenen met onszelf, bewust worden van ons Zelf zelfs in de auto..

 5. Sinds vorige week komen er meer energieën de aarde binnen. Sommige mensen kunnen dit voelen. Ik merk ook dat het veel rommeliger is op aarde dan anders.

  De wereld gaat zeker niet eindigen. Er gaat veel veranderen.Hoe de wereld er straks uit gaat zien bepaal je zelf. Stel je voor hoe jouw perfecte wereld eruit ziet. Met de energie die je hiermee uitstraalt, creeer je deze wereld. Geloof het of niet, maar het is het proberen waard. Vind je niet?

  Wat de meeste mensen denken dat er in 2012 gaat gebeuren, gebeurt op 8 oktober 2010!! Veel eerder dan mensen denken. De tekenen zijn nu al voelbaar.

  Check deze website: http://www.elfpath.com/forum/why-this-last-week-was-so-messy-t608.html

  Hier staat in hele duidelijke taal uitgelegd wat er aan de hand is.

  1. Laat ik eens eerlijk en diep vanuit mijn hart spreken:

   Ik merk vooral dat ik dan wel enorm moe ben, lijkt wel volledige uitputting tot een opgewekt gevoel, alsof ik een pepmiddel op heb. Het verschil tussen wakker en moe wordt steeds groter.

   Ik krijg steeds vaker en sterker het gevoel dat religies pure machtsmiddelen zijn die door de mand aan het vallen zijn, in het bijzonder dezelfde kinder misbruikende organisatie waar wij ook die slavenkalender, de gregoreaanse wel te verstaan aan te danken hebben.

   Ik merk een enorme toename aan paranormale vermogens, tis net alsof ik door ergens aan te denken, bepaalde dingen tot manifistatie kan brengen, bepaalde personen kan roepen zonder ze te bellen.

   Tijd wel heel snel gaat en waarom heb ik maar het gevoel dat ik geen Homo Sapiëns ben? Simpel, omdat ik dat ook niet ben!!!

   Van alle Psychische aandoeningen lijk ik wel een beetje te hebben, alsof er in mij een soort van databank huist waar alle pijnen en ziektebeelden zijn opgeslagen.
   Des te makkelijker lijk ik er mee om te gaan, alsof ik toegang heb tot die databank en de sleutel in handen heb om het probleem op te lossen.

   In 5 jaar tijd is mijn lichaam volledig gemuteerd, geen grap.
   Was is eerst dik en fatsig, nu slank en erg gespierd en bovenal lijk vooral mijn spierkracht en uithoudingsvermogen spectaculair te zijn toegenomen.

   Het lijkt wel alsof ik in een soort van superman, maar dan zonder gekke kleren ben veranderd, vooral op het gebied van denken en intuïtive vaardigheden, beter gezegd, een meer geavanceerdere versie van de Homo Sapiëns.

   Toch heb ik ook veel verdriet, alsof de burgers maar niet wakker willen worden en de elite er steeds meer een pestbende van maakt.

   Leuk, al die nieuwe mogelijkheden, maar ik besef net zo goed dat ook ik nog een lange weg te gaan heb die ik in een steeds korter wordend tijdsbestek moet afleggen.
   Die nieuwe mogelijkheden lijk ik ook wel nodig te gaan hebben om de komende tijd te kunnen overleven.

   De evolutiesprong is dus weldegelijk een feit en lijkt zelfs noodzaak!!! We zitten er midden in momenteel en de tekenen beginnen steeds duidelijker te worden.

   We steven af op een tijd-ruimtebreuk, het moment dat de schepping volledig is voltooid.

   De timewave van wijlen Terence McKenna geeft momenteel een spectaculaire daling aan. Daling staat voor verandering en accelleratie.
   Zie afbeelding:
   http://afbeelding.forumparadijs.nl/timewave-2010-zero.jpg

 6. Als er alles is en ook weer niets en als je dat kunt ‘zien’ dan pas ben je vrij. Als je net als ik duizenden euro’s hebt uitgegeven aan allerlei zoektochten, therapeuten, cursussen, opleidingen, workshops etc. dan rest er wat mij betreft nog 1 ding: verdiep je eens in de advaita vedanta/non dualiteit; bezoek eens een Satsang. Maar pas op; hier wordt je ikje met de grond gelijk gemaakt. Maar wat mij betreft is het dan ook echt klaar. Kijk eens op you tube; non dualiteit…. en ervaar! Veel plezier.

  1. zat gezang tijdens de sad sad sang sangria
   wat is dat nou weer voor een georganiseerde rape bijeenkomst
   ego gang bangen maar dan op z’n zweefteefs
   ik dacht op zaterdagavond al, waar zijn ze toch allemaal
   de kinderen zitten bij oma of de crèche crash dus dat is het probleem niet
   doet me denken aan de ‘sensitivity trainingen’ die de ronde gaan
   geen vrouw te bekennen hier maar dat komt ze zitten allemaal zwijgend zat zalig op de heilige satsang te wezen.
   wat een industrie en wat een onnozelheid en wat een onderhuidse passieve agressie
   druk 1 knopje per ongeluk in en de onderhuidse vulkaan komt tot uitbarsting
   geloof me we zijn verder van huis dan ooit
   en misschien komt het wel nooit meer goed
   op deze manier kan het niet meer goed komen
   en misschien is dat maar goed ook
   mijn moeder zei altijd een man aan de alcohol is erg maar een vrouw aan de alcohol is een wereld ramp
   dit komt nooit meer goed

   Quote:

   The definition: “Sensitivity training is defined as group meetings, large or small, to discuss publicly intimate and personal matters, and opinions, values or beliefs; and/or, to act out emotions and feelings toward one another in the group, using techniques of self-confession and mutual criticism. It is also, ‘coercive persuasion in the form of thought reform or brainwashing.’ ”

   The second paragraph, admitting that sensitivity (human relations) training is brainwashing, is from page 47 of Issue In Training, a manual for group leaders published in 1962 by the National Training Laboratories (NTL) of the National Education Association (NEA). That is, from the main source of sensitivity training, from the “horse’s mouth!”

   Many people tell me that, in saying this comes from the horse’s mouth, I miss the target by the length of exactly one horse.
   I’m forced to agree with them. For what we are talking about is communist group criticism, a destructive process that is used in every communist country every day to control the people, to force their thinking into the “correct” patterns; and to make sure that each person acts as the fearful and submissive member of a group, a “collective.”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mindcon49.htm

   Pixies – Monkey Gone To Heaven
   http://www.youtube.com/watch?v=3R_-3w_Iwk0

  2. Ik ben reeds thuis, waar ben je bang voor Hyperalert.
   Veroordeel niet datgene wat je niet kent.
   Geen gezang op Satsang, doe maar stilte.

   Maak je maar druk, dan kom je nooit meer thuis. De weg lijkt verder dan ooit maar is nooit weggeweest.
   Je ziet iets over het hoofd. Het is je oorsprong.
   Dat verandert nooit. Dat is thuis.

   Zalig zijn is voor mensen die zichzelf denken te kennen maar de wereld niet in durven. Dat maakt het juist spannend. Wel die wereld weer in te gaan. Beleven.

  3. Alexander Smit, ‘de mens kent slechts twee problemen:
   of er is iets wat hij niet wil, of hij wil iets wat er niet is.’

   Dan heb je ze idd allemaal gehad denk ik jah. Leuke constatering.

  4. He hyper de piepje! In wie verschijnt zweefteef, in wie verschijnt agressie? Ik kan rijmen en dichten zonder ‘mijn’ agressie op te hoeven lichten?????

  5. Martijn,

   en niet te vergeten:
   – Joanika Ring; Bewustzijn; zoek je iets?
   – Adyashanti (super! zijn laatste boek)
   – Tony Parsons

   (mooi monique; type monique op je gsm en je krijgt mooiste, haha).

  6. Haah gelukkig Monique jaah ik ben als de dood voor vrouwelijke agressie dus begin ik zelf alvast maar en kijken of er wat explodeert maar het valt gelukkig mee zo te zien.

 7. mooie bijdrage weer van Janosh, dank je wel!
  Wat een gezeur hieronder over geld en dat degene die ‘de oplossing’ heeft het geld ontstegen moet zijn. De cassiere maakt geen onderscheid, iedereen moet zijn brood betalen. Bovendien zijn er vele wegen naar Rome/Home. DE oplossing bestaat niet. Ik ben dankbaar voor degenen die delen in wat voor hen werkt. Je bent niet verplicht iets te kopen, deze column + mandala is alvast gratis.

  1. @Grace,
   Wie bedoel je met ‘hieronder’ ?
   Als je specifiek op iemand wil reageren dan is daar een apart knopje voor.
   Of wil je graag dat je reactie bovenaan staat ? Dat zegt dan wel iets over hoe belangrijk jij jezelf en je mening vindt.

  2. Zo als we met z’n allen elkaar spiegelen, zo spiegelt Janosh en andere zakenmensen, weer het aspect ‘geld’ terug voor velen. Als ‘zakenman’ kan ik daarover meepraten..!! Geld IS NIET VIES, IS NIET SMERIG!!
   Het spiegelt, net als de hele rest van alles wat je ‘buiten’ ziet, JOUW EIGEN REFLECTIE terug..
   Gebruik geld als middel, niet als doel. Krampachtigheid met geld, maakt dat het van je ‘verdwijnt’, dat het ‘pijn’ doet. Geld is neutraal, het is wat je ermee doet. De pijn die op geld zit voor veel mensen, is een heel oude (ook collectieve) pijn van armoede, honger, ontberingen, van vele, vele levens.
   Geld is letterlijk bij-zaak, als jij de hoofdzaak beheert.

  3. @Guido,
   *Diepe zucht* Niemand roept dat er iets mis is met geld, we moeten allemaal de hypotheek aflossen en eten kopen en daar heb je nu eenmaal geld bij nodig. Dat is helemaal het probleem niet. Waar ik (en blijkbaar sommige anderen ook) moeite mee heb is dat tegenwoordig álles om geld draait, mensen geven soms duizenden euro’s uit aan workshops, gatherings, healingsessies en wat nog meer terwijl dat soort dingen juist ‘gratis’ horen te zijn.
   Je koopt geen Boedhabeeld, die hoor je te krijgen.
   Je koopt geen vrienden, liefde, respect, die hoor je te krijgen.
   Je koopt geen verlichting of inspiratie, die hoor je te krijgen.
   Maar dat is alleen mijn mening, misschien ben ik te idealistisch, jammer dan.

  4. Hobbes,

   Verlichting krijg je niet, dat her ontdek je.
   Zie hieronder, onder de reacties van Monique.
   Een paar mooie sites om gratis en voor niets jezelf terug te vinden. Je kan wel meegaan met retraites en zo maar dat is niet echt nodig.
   Een Satsang met een bijdrage van een paar euro omdat er toch een zaal gehuurd moet worden, vind ik meer dan normaal.

  5. @Hobbes.
   Je hebt gelijk, ik bedoel ook jouw opmerking. Ik vind mezelf en mijn mening wel belangrijk. Maareh niet alles op jezelf betrekken alsjeblieft, ik reageerde meer op de algemene tendens.
   Hoop dat ik nu het goede knopje heb gebruik, I didn’t mean to push your buttons.

 8. ter info:
  11 februari is KIN001 in de LongCountCalendar
  dwz 1e dag van de cyclus van 261 dagen; en de laatste dag van de vorige cyclus … 50

  KIN050 – Witte Spectrale HOND11

  HOND heeft als kracht HET HART;
  actie LIEFDE; essentie LOYALITEIT
  Toon 11 – SPECTRAAL is de TOON van de kracht OPLOSSEN; actie VRIJ LATEN; essentie BEVRIJDING

  vanzelf vrij om te bezien of dit samen valt … 😉 S’ace

 9. ter info:
  11 februari is KIN001 in de LongCountCalendar
  dwz 1e dag van de cyclus van 261 dagen; en de laatste dag van de vorige cyclus … (= vorm van de slang die in de eigen staart bijt

  een andere bekende en gepraktiseerde kalender is de DreamSpell, ontworpen / gezien door José & Lloydine Arguelles.
  Dit kalender geeft op 11 februari 2011 KIN049 als energie-focus

  KIN001 – Rode Magnetische DRAAK1
  KIN049 – Rode Planetaire MAAN10

  Sedert 23 juli 2009 loopt er ook een KWEAKSPELL kalender die de beide bovenstaande samen laat “lopen” in een synchrone dans.
  Als focus geeft deze spelling een som van bovenstaande lopende benen een 3e getal: 1+49=)50

  KIN050 – Witte Spectrale HOND11

  HOND heeft als kracht HET HART;
  actie LIEFDE; essentie LOYALITEIT
  Toon 11 – SPECTRAAL is de TOON van de kracht OPLOSSEN; actie VRIJ LATEN; essentie BEVRIJDING

  vanzelf vrij om te bezien of dit samen valt … 😉 S’ace

 10. Laat ik eens eerlijk en diep vanuit mijn hart spreken:

  Ik merk vooral dat ik dan wel enorm moe ben, lijkt wel volledige uitputting tot een opgewekt gevoel, alsof ik een pepmiddel op heb. Het verschil tussen wakker en moe wordt steeds groter.

  Ik krijg steeds vaker en sterker het gevoel dat religies pure machtsmiddelen zijn die door de mand aan het vallen zijn, in het bijzonder dezelfde kinder misbruikende organisatie waar wij ook die slavenkalender, de gregoreaanse wel te verstaan aan te danken hebben.

  Ik merk een enorme toename aan paranormale vermogens, tis net alsof ik door ergens aan te denken, bepaalde dingen tot manifistatie kan brengen, bepaalde personen kan roepen zonder ze te bellen.

  Tijd wel heel snel gaat en waarom heb ik maar het gevoel dat ik geen Homo Sapiëns ben? Simpel, omdat ik dat ook niet ben!!!

  Van alle Psychische aandoeningen lijk ik wel een beetje te hebben, alsof er in mij een soort van databank huist waar alle pijnen en ziektebeelden zijn opgeslagen.
  Des te makkelijker lijk ik er mee om te gaan, alsof ik toegang heb tot die databank en de sleutel in handen heb om het probleem op te lossen.

  In 5 jaar tijd is mijn lichaam volledig gemuteerd, geen grap.
  Was is eerst dik en fatsig, nu slank en erg gespierd en bovenal lijk vooral mijn spierkracht en uithoudingsvermogen spectaculair te zijn toegenomen.

  Het lijkt wel alsof ik in een soort van superman, maar dan zonder gekke kleren ben veranderd, vooral op het gebied van denken en intuïtive vaardigheden, beter gezegd, een meer geavanceerdere versie van de Homo Sapiëns.

  Toch heb ik ook veel verdriet, alsof de burgers maar niet wakker willen worden en de elite er steeds meer een pestbende van maakt.

  Leuk, al die nieuwe mogelijkheden, maar ik besef net zo goed dat ook ik nog een lange weg te gaan heb die ik in een steeds korter wordend tijdsbestek moet afleggen.
  Die nieuwe mogelijkheden lijk ik ook wel nodig te gaan hebben om de komende tijd te kunnen overleven.

  De evolutiesprong is dus weldegelijk een feit en lijkt zelfs noodzaak!!! We zitten er midden in momenteel en de tekenen beginnen steeds duidelijker te worden.

  We steven af op een tijd-ruimtebreuk, het moment dat de schepping volledig is voltooid.

  De timewave van wijlen Terence McKenna geeft momenteel een spectaculaire daling aan. Daling staat voor verandering en accelleratie.
  Zie afbeelding:
  http://afbeelding.forumparadijs.nl/timewave-2010-zero.jpg

  @Guido, ik had eerst een fout gemaakt en bovenstaand bericht staat dubbel, maar was dus als directe reactie op het artikel bedoeld en niet als reactie op iemand anders zijn of haar bericht, die andere kan weg, ik heb zelf geen legale edit en/of remove knop :D.
  Mijn welgemeende excuses voor het ongemak.

  1. Herkenning CB..
   Veel woorden zijn in deze, – althans voor mij – overbodig. Toch zet ik hier er een aantal neer omdat ik herkenning vind in jouw verhaal. Het gebeurd dat ik samen met iemand oploop zonder te weten waarom ik dit doe. Ik loop metaforisch vaak samen op met iemand zonder te weten wie die persoon is en waarom we samen oplopen. Waarom we dezelfde richting of andere richtingen inslaan. Ik volg niet en ik leid niet. Ik zie mijzelf en die ander gaan. Ik betrap mezelf erop, het gebeurd mij zo vaak, dat ik de richting die welke ik insla, ik rationeel gezien deze richting meestal niet eens wijs vind om in te slaan. Eenmaal onderweg zijnde, niet eens wetende waar naar ik naar toe wil of ga, gebeuren er altijd zoveel dingen. Het kan je zomaar gebeuren ergens naar onderweg zijnde, niet eens wetende waar je naar toe gaat of wilt, dat je dan op dat specifieke moment besef krijgt van waarom je daar op dat moment bent. Dat je beseft dat je niet enkel een passant bent die iets meeneemt of krijgt, maar de je de situatie van dát moment mede vorm geeft. Dit vond ik als herkenning in jouw verhaal en vandaar dat ik met goede bedoelingen reageer hierop.
   Ik weet dat je weer heel snel sterker gaat voelen. Ik zeg dit omdat ik dit zeker weet. Nu jij nog…>

  1. Heel opmerkelijk mijner zijde:

   Ik heb de knoop doorgehakt en ben begonnen met het maken van kunst.
   Het ontstond opeens.

   Zie mijn reactie op een collega site:
   http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Even-kijken/#reactie135682
   (ik heet daar gewoon Chris de Boden, mijn echte naam)

   En het gaat om de volgende tekening:
   http://afbeelding.forumparadijs.nl/piranoide_pt1_v1-0.jpg

   Resteerd mij de vraag: Ben ik kierewiet aan het worden of juist spiritueel aan het groeien?
   Bovenstaande schets (pas een beginnetje) heb ik gemaakt vanuit mijn onderbewustzijn, het tekenen leek wel dwangmatig te gaan en ik was aan het tekenen terwijl ik me niet direct bewust was wat ik presies aan het tekenen was.
   Wel is het een feit dat ik constant dezelfde straal op de passer gebruikt en daarmee de coördinaten mee uitzet

   Het vreemde is dat als ik mijn ogen sluit ik ook constant piramide achtige contructies ziet.

   Is dit heilige geometrie vanuit mijn onderbewustzijn of heb ik gewoon een portie serosat nodig???

 11. In 2001 schreef ik mijn artikel “De Versnelling”, want ik wist vanuit een diep innerlijk weten, dat het er tijd voor was. Na het schrijven heb ik gezocht naar artikelen o.i.d. erover o.a. op Internet, (nog) niets gevonden, maar ik wist dat de antwoorden op mijn vraag wat dit allemaal betekende zouden komen. Het leek me de juiste tijd om dit artikel nu te voegen bij het meesterlijke schrijven van Janosh:

  DE VERSNELLING

  We hebben allemaal haast, zijn allemaal ergens naar op weg, waar we nooit zullen aankomen.
  Onze haast heeft ons blind gemaakt.
  Als lokkertje houden we onszelf de van huis- en van ver ingegeven dromen voor. Blijvend onbereikbaar als de horizon, terwijl onze voeten het frisse groen vertrappen.
  In waanzinnige menigten versterken we onze innerlijke drang, onze middelpuntsvliedende kracht.
  In dance en trance en alle hens aan dek!
  Want we gaan met z’n allen, terwijl de meesten van ons in de stellige overtuiging verkeren het alleen te zullen gaan ‘maken’.

  We stellen niks voor joh. En we stellen alles voor in al onze wel- dan nog niet gematerialiseerde gedachten.

  De onderstaande gedachte, bijvoorbeeld, vind ik zelf een prettige om te koesteren. Het is een aantrekkelijke gedachte. Hij verwarmt me bij elk van zijn aanrakingen.

  De mij resterende tijd, zal ik in ieder geval bewust beleven. Wetend dat we met zijn allen zijn. De mensen, de dieren, de onzichtbare deeltjes, de geluidsgolven, het verleden, heden en de toekomst.

  Waar komt deze achterliggende haast in mijn, misschien wel vele, levens vandaan?

  Die moet toch ergens door worden veroorzaakt?
  Welk gevoel roept associaties op met niet meer te stuiten chaos?
  Welk gevoel beklemt alsof ik me in een menigte ‘shoppers’ bevind, die allemaal naar de uitgang dringen, terwijl ik
  DAAR HELEMAAL NIET HEEN WIL!

  Het is De Versnelling, waar ieder gevoelig, dan wel vrij ongevoelig mensenwezen op deze aarde mee leeft.
  Het kost weinig moeite om een paar voorbeelden te vinden. Ze zijn in me en om mij heen.
  Ik weet heus wel, dat mijn beklemde gevoel niet het gevoel van iedereen is. Of wel?

  Er staat een stel ruzie te maken onder mijn raam. Hij had geen voorrang verleend (op het voetpad) en zij weert zich met een stoerheid, die ik 35 jaar geleden als ideaal voor ons vrouwen voor ogen had, maar die mij nu bang maakt.
  Toenemende agressie in het verkeer tussen mensen.
  Wat te denken van de inhaalslag van vrouwen, op dit levensterrein?
  We, en nu heb ik het weer over beide seksen, komen om in stressgerelateerde ziekten en klachten: fobieën, slecht zien, hyperventilatie, toenemende verslavingentoenemende W.A.O.-ers, verslavingen, en het lijkt er op dat we agressie als enig antwoord hebben op de in omvang toegenomen onlustfactoren.

  Die toenemende agressie hoeft niet veroorzaakt te worden door De Versnelling.
  De toenemende agressie wordt naar alle waarschijnlijkheid (ook) veroorzaakt door veel meer onlust dan ooit in dit land. De onlust gaat niet gepaard, maar vooraf aan zijn broer Lusteloosheid.
  Meer onrecht. Meer en meer tot we het wel moeten zien.
  Meer begeerte. Meer haast. Meer nood. Meer dood. Meer oog voor het nooit eerder geziene, dus meer ziektes. Meer…
  Het is alleen dat ‘meer’, dat wordt veroorzaakt door De Versnelling. En daar, vrees ik, is niet veel anders aan te doen dan je ervan bewust te worden. Daar moet je niets aan doen. Daar moet je iets mee doen.
  Want dan gaan we vanzelf met zijn allen naar meer rust, meer soelaas, meer genezing, meer vergeving voor onszelf en de ander, meer begrip van het nooit eerder geziene. Een gezondere levensstijl ontwikkelen. Meer van het goede. Dat kunnen we toch met zijn allen ook bedenken?
  Want we zijn zo knap.
  In de Westerse wereld hebben we ook nog vaak, vaker dan in de buik van de aarde Afrika, toegang tot de juiste spullen om onze doelen te bereiken.
  De Versnelling uit zich negatief zowel als positief. Naast alle doem, mogen we best blij zijn op onze enorme vooruitgangen in alle takken van wetenschap.
  Maar –
  de ongunstige gevolgen van De Versnelling trekken nog steeds het meeste bekijks.

  Factor fast, faster, fastest.

  Slechte voeding, een totaal ongeschikte, onfatsoenlijke en volkomen belachelijke verspreiding van dit (meestal) slechte voedsel plus slechte eetgewoonten kenmerken deze periode van haastige spoed.
  Dit heeft hier in het rijke Westen tal van klachten tot gevolg. Ik noem er slechts een paar en ben helemaal niet volledig. Als uw klacht niet wordt genoemd, dan wil dat niet zeggen, dat u simuleert. Niemand simuleert Versnellingsgerelateerde kwalen. Hoe zou dat ook kunnen? De Versnelling, deze Versnelling en zijn kwalijke gevolgen, worden door niemand herkend en serieus genomen.
  Ze zijn er toch echt; de mishandelde magen, de overbelaste harten, de bloedarmoedes, de M.E’s en L.E’s., Aids, Kankers en alle (andere) ziekten, die te maken hebben met een verzwakt immuunsysteem. Er worden wereldwijd een toenemend aantal kinderen geboren met vreemd gevormde, of volstrekt ondoelmatige voortplantingsorganen, allerlei allergieën, astma en verschillende disfuncties als ADHD in diverse varianten en Autisme.
  Er wordt getwist. Is ADHD wel een disfunctie of is het een aanpassing?
  Is Autisme wel een disfunctie of manier waarop de mishandelde geest kan voortbestaan in het lichaam/voertuig.
  Hebben misschien juist de meer gevoelige, jonge mensenlevensvormen deze aanpassingsproblemen? Omdat zij De Versnelling wel kunnen voelen en de meesten van ons niet? Maar ik beloof: Ook hier gaat verandering in komen.
  Veel van onze jongste wereldburgers … weren zij zich misschien zich juist adequaat, maar dit wordt door de wetenschap niet onderkend?

  Er zijn nog meer dingen te noemen.
  Zo heb ik het nog niet gehad over het toegenomen verkeer, waar ik behalve
  het conventionele verkeer als vracht-, zakelijk-, privé-reizen, ook mobiel telefoonverkeer- en fax- Internet onder reken. Spaart dit tijd?
  Of is het zo, dat onze dagen korter zijn geworden, maar dat we dat in een onvergeeflijk moment van onoplettendheid over het hoofd zagen, weglachten?
  In honderdsten van secondes kan je, dus moet je antwoorden op de vele honderden vragen, die de moderne mens op een dag plagen. Terwijl wachtlijsten groeien (ik schreef dit in 2001 en nu is het 2010 en nog steeds is De Versnelling niet als dusdanig benoemd; alleen in New-Age-kringen en dan maak je zoiets bepalends voor deze aarde onschadelijk), wordt ons verteld, dat alles sneller kan.
  In no-time van de pijn af, of anders…?

  Alleen bekendheid met De Versnelling kan een wereldwijd geloof in zichzelf aansturen.

  Onbekendheid met het fenomeen heeft gezorgd voor het massaal meehelpen aan de
  versnelde afbraak van de Ozonlaag.
  Nog steeds voortdurende ontkenning van dit fenomeen heeft gezorgd voor de vernietigende wereldbevolkingsaanwas plus de daar weer uit voortvloeiende milieuvervuiling.

  Inmiddels leven we in het tiende jaar van deze eeuw.
  De Versnelling is nog steeds geen gevestigd begrip. Wanneer dit wel het geval zal zijn, zal ik daar als ‘mede-bedenkster-co-creator’ weinig plezier uit putten. Vrees ik.
  Dan zijn de dijken misschien al gebroken, dan holt de mensheid bewust zijn laatste meters naar Lemmings Edge (pop-groep uit Leiden in de jaren ’90 van de vorige eeuw), dan is de weg terug voorgoed afgeflitst in een kroon van vuur. Mijn kinderen, mijn nazaten, mijn schuld en niets meer aan te doen…?

  Laten we toch zien dat we niets meer zijn dan ionen in een veld van ionen. Nietig met een vernietingskracht, die zich niet langer laat beteugelen, dat het ons, als soort, is gegeven om hier maar even deze aarde te bewandelen.
  Laat ons toch weten, dat we tegelijk niets en alles zijn. Dat dát ons niet groot maakt in de betekenis van degenen, die in het bezit zijn van manipulatieve macht, maar groot in de betekenis van samen.

  Loes Flendrie – Leiden, 2001, 2003, 2009, 2010

 12. Namaste,
  Weer zo’n lange tekst met veel mooie woorden. Kan het ook eens een keertje wat minder? Of is het dan niet interessant meer?

  Uiteindelijk gebeurd er niks dus is het allemaal onzin. Ga weg met die onzin. Stelltje r……O nee laat ik het netjes houden. Er kijken jonge kijkers mee. Maar heeft niemand door dat het internet al jaren lang bol staat met dit soort verhalen. En er nog nooit ene fuck van uit gekomen is? Oops, sorry there. O but anyways, judge for yourself.
  Nou is het in een keer weer 2011. What happend to 2012? Ineens niet leuk meer of zo? Whatever, er gebeurd niets en ik zal dan mijn kont er af lachen. Totdat mijn broek er van afzakt en ik op de grond val. Rollebollend en in mijn broek pissen, kwijlend omdat ik niet meer kan stoppen met lachen.

  Tja, want als er niets gebeurd dan zijn al deze forums van een stelltej idioten geweesd. Tja, ik kan er niets aan doen. Echt niet. En als er wel wat gebeurd denken jullie dat jullie de uitverkorenen zijn? Pfffffff, tjeeming te peemig. Bestaat God en Jesus wel? Euh, als ze wel bestaan zou ik denken dat ook zij in hun broek pissen van het lachen.

  O, but anyways, gotta leave you all folks.
  Ohm shanti.

  Nou daag lieve kijkbuiskinderen.

  Ohm shanti.

  1. En er hoeft maar iets wél te gebeuren zo rond 2012 en onze dikke Boeddha heeft volgens mij als eerste de broek vol, met 7 kleuren wel te verstaan.

   Lach niet te snel.

 13. Namaste,

  Geen boedhabeeldje voor jezelf kopen maar krijgen? Wat is dat nou weer voor een onzin? Als je een boeddhabeeldje wil kopen dan koop je die gewoon. En kun je best nog wel een boeddhist of spiritueel zijn. Het is je alleen af vragen waarvoor je het doet.

  Spiritualitieit niet zoeken maar krijgen? Aaah bullcrap. Do whatever you want. De boeddha verwdween ook voor jaren in de jungle om het te zoeken. Later kwam hij erachter dat het niet nodig was geweesd maar uiteindelijk heeft het toch zo moeten zijn. Zoek , zoek, zoek, wees verlicht, en besef hoe het zoeken niet nodig was. Maar het heeft dan toch wel weer zo moeten lopen.

  Het risico met dit soort sites is dat iedereen zijn zegje heeft en het een puinhoop wordt zonder werkelijke beoefening. Maar dat denkt men natuurlijk ook van mij. En daarom reageer ik ook niet terug. Ik geef dan af en toe wat commentaar maar lees niet wat voor commentaar er op me gegeven worden. Zo wordt het een eindeloze discussie en verliezen we het doel uit het oog.
  En denk er om. Met al dat gediscusieer komt 2012 heel dicht bij. En gaat het aan jullie voorbij dat de tijd voorbij is gegaan zonder dat er ook wat gebeurde.

  W…..w…..wuhahhaahha, that’s a good one. I am like the laughing Buddha who has found piece within himslef. And not some stupid yearnumber that will be the big change. Go fool somebody else you wank…….

  Ohm shanti.

  1. Het risico met dit soort sites is dat iedereen zijn zegje heeft en het een puinhoop wordt zonder werkelijke beoefening.

   🙄 Het wordt volgens mij vooral een puinhoop als niemand meer namens zichzelf spreekt, maar in algemene waarheden..!! Dus het wordt beter naar mijn idee als klagers anders klagen:

   Ik vind het risico met dit soort sites, dat iedereen zijn zegje heeft en het een puinhoop wordt zonder werkelijke beoefening.

 14. ‘Er is teveel verlangen’
  ‘Er is te weinig tijd’

  Het werd allemaal al voortreffelijk gezongen door de scene in de vorige eeuw.

  http://www.youtube.com/watch?v=7G4A01zkFyM

  ‘Open’ je hoofd en hart, maar verlang niet teveel.

  Democritus zei daarover ooit:

  ‘Al te heftig verlangen naar iets maakt de ziel voor al het overige blind’

  Kan 2012 ons blind maken?

  Lekker bij jeZELF blijven zou ik zeggen, je bent goed zoals je bent, binnen alle kleuren van het licht, geen frequentie die daar iets aan hoeft te veranderen.

 15. Hoewel ik zelf niet Rooms-Katholiek ben opgevoed(ik ben aardig vrij opgevoed, mag niet klagen, maar in vergelijking tot mijn leeftijdgenootjes mocht maar weinig) ben ik min of meer opgelucht dat de R.K. uiteen aan het vallen is.

  In mijn persoonlijke optiek bestaat er dus geen god en het beest ook niet fysiek, er bestaat wel eenheidsbewustzijn en mijn schepper is dus niet een man met een grote grijswitte baard die op een wolk zit, mijn schepper is een twee-eenheid: Mijn vader en mijn moeder. Dus gewoon zaadcelletje komt bij eicellletje en 9 maanden later + 2 weken vertraging(was lekker warm in die buik) begon mijn bestaan op deze gevarieërde planeet.
  En normaal gesproken zou ik dus ook weer een vrouwtje tegen komen komen(verkering krijgen > verloven evt trouwen) en vervolgens een kind schapen. Echter ben ik van mening dat het nu de tijd er niet voor is om er aan te beginnen, wellicht dat als we in een rustiger vaarwater terecht komen dat ik dan alsnog van gedachten veranderd, maar heb nooit echt een kinderwens gehad(heb te veel hobbies).

  Alles bestaat uit tweeën, Jing en Jang: Zwart-Wit,Klein-Groot,1-0,dag-nacht, man-vrouw, goed-kwaad.
  Eigenlijk heel simpel, als het goede niet zou bestaan, kan het kwade ook nooit bestaan, zouden er geen vrouwen zijn, dan kunnen mannen ook nooit bestaan.
  Alles heeft dus een tegenpool.

  Hetgeen wat nu allemaal aan het veranderen is is zowel goed, maar ook net zo goed slecht(denk aan de New World Orde), dus eenheid.

 16. Twee dagen geleden zag ik ineens dat er een soort rode deken naar de aarde komt…alles komt altijd van de linkerkant, het is een soort golvende deken…die over de aarde heen “rolt”…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.