Advertentie

Baarmoederhalskanker-vaccinatie, waar zijn we mee bezig?


Inentingen tegen HPV-infectie zijn vergelijkbaar
met het schieten met een machinegeweer op een mug..!

Je zult zelden de mug raken,
maar wat de kogels verder uitrichten,
blijft afwachten..

x

x

Baarmoederhalskanker-vaccinatie, waar zijn we mee bezig?

2009 © WantToKnow.nl.be

x

Onthullende feiten over de verzwegen bijwerkingen van de HPV-vaccins komen steeds meer aan de oppervlakte.. Vele duizenden internationale meldingen van ‘bijwerkingen’ hebben laten zien dat de genetisch gemanipuleerde HPV-vaccins, zoals het baarmoederhalskankervaccin ‘Gardasil’ zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen toebrengen.Désirée Röver is auteur van een boek over dit onderwerp en is -gaandeweg haar boek- vreselijk geschrokken van de zaken die zij tegenkwam. Hoe is het mogelijk dat overheden en experts zo nalatig zijn. Ze geeft in haar nieuwe boek, dat in mei uitkomt, opzienbarende informatie en onthult de verzwegen kanten.

Desirée Röver, medisch onderzoeksjournalist
Desirée Röver, medisch onderzoeksjournalist

Wanneer je baarmoederhalskanker krijgt, dan is dat afschuwelijk en zou je willen dat er een snelle en veilige manier bestaat om dit te voorkomen. Maar voordat we jonge meisjes inenten met het humaan papillomavirus (HPV) vaccin is het wel zaak om te weten wat dit voor gevolgen heeft.

De producenten van dit vaccin schromen niet om door middel van emotionele chantage jonge meisjes te intimideren via scholen, universiteiten, kranten, televisie en internet. Ook artsen en ministers nemen deze informatie klakkeloos over en zijn onbekend met de werkelijke feiten en verborgen bedoelingen. Vele duizenden internationale meldingen van ‘bijwerkingen’ hebben laten zien dat de genetisch gemanipuleerde HPV-vaccins zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen toebrengen. De auteur geeft opzienbarende informatie en onthult de verzwegen kanten.

Weet wát je spuit! En lees, vóór je spuit.

Het nieuwe boek van Désirée Röver
Het opzienbarende boek van vaccinatie-expert Désirée Röver

Désirée L. Röver beschikt over een breed historisch overzicht van de westerse patentgeneeskunde. Daarnaast heeft zij via haar wereldwijde contacten met artsen, therapeuten en onderzoekers een gedegen wetenschappelijke onderbouwing verzameld in het fascinerende veld van complementaire en holistische benaderingen van gezondheid.  Désirée is medisch research journalist, en auteur van het nieuwe boek over de krankzinnige campagne voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Naast het schrijven van artikelen geeft zij lezingen en workshops, en treedt zij op als dagvoorzitter van (medische) congressen en openbare debatten.

Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’

In Nederland wordt per september 2009 via het Rijksvaccinatieprogramma aan alle meisjes van 12 jaar het GlaxoSmithKline HPV-vaccin Cervarix aangeboden. Voor de meisjes tussen 13 en 16 jaar is er vanaf februari 2009 een ‘inhaalcampagne’ van start gegaan. Deze wordt in opdracht van het RIVM uitgevoerd door de regionale GGD-en, die deze taak naar eigen inzicht mogen invullen.
De drie prikrondes per meisje, met het duurste ‘gratis’ vaccin ooit, komen in werkelijkheid ten laste van de belastingbetaler. Zowel in de RIVM-uitnodigingsbrief, ondertekend door prof. dr. R.A. Coutinho, alsook in de folder en op de bijbehorende website www.prikenbescherm.nl wordt het HPV-vaccin ten onrechte een ‘inenting tegen baarmoederhalskanker’ genoemd.

Deze omschrijving slaat enkele essentiële stappen in de realiteit over: de vaccins zouden immers hoogstens kunnen beschermen tegen een infectie met de humaan papillomavirus (HPV) stammen 16 en 18, de HPVs in het vaccin. Ten eerste gaan de meeste HPV-infecties vanzelf weer over. En ten tweede zijn aan de ontwikkeling van een HPV-infectie tot baarmoederhalskanker aanzienlijke voorwaarden verbonden, zoals genetische- of chromosoomveranderingen (Matthias Dürst, universiteit van Jena).

Aan de ontwikkeling van een HPV-infectie tot baarmoederhalskanker zijn aanzienlijke voorwaarden verbonden, zoals genetische- of chromosoomveranderingen (Matthias Dürst, universiteit van Jena). 

Er is genoeg wetenschappelijke informatie te vinden die de UN en haar 'consorten' aan het denken zou moeten zetten.. Is er een blind geloof in vaccinaties? Of spelen er opnieuw weer mega-miljarden-belangen??
Er is genoeg wetenschappelijke informatie te vinden die de UN en haar ‘consorten’ aan het denken zou moeten zetten.. Is er een blind geloof in vaccinaties? Of spelen er opnieuw weer mega-miljarden-belangen??

De brief die de GGD Regio Nijmegen verstuurt, spreekt de vaccinkandidaten populair aan met ‘meiden’, en eindigt met de belofte dat ‘na de derde prikronde onder alle meisjes die zich hebben laten inenten, vijf iPods worden verloot’… De motivatie voor dit merkwaardige regionale GGD-initiatief: “Om binnen de campagne voldoende bescherming te realiseren, is het van belang dat de meisjes alle drie de prikken halen. De GGD’en leveren op verschillende manieren inspanning om de meisjes hiertoe te motiveren. Hoe zij hieraan invulling geven, is de keuze van de lokale GGD’en zelf”, aldus Loes Hartman, communicatieadviseur GGD Nederland. Het uitgangspunt is kennelijk dus dat de vaccins veilig zijn. Feit is, dat de injecties nogal pijnlijk kunnen zijn, hetgeen de aangewezen twee extra toedieningen geen pretje maakt. Wat betreft de vragen die deze HPV-vaccinatie uitnodigingen oproepen, het volgende:

Lees – vóór vaccinatie! – de Cervarix productinformatie. Bekijk (met je ouders) het filmpje HPV-vaccinatie opdeze site van Kidsfeeling. Informeer je zelf in ieder geval en neem niet klakkeloos aan wat anderen je vertellen. Deze informatie is onvolledig en kan bijzonder schadelijk voor je zijn. En verder kan ik alleen maar zeggen wat ik, gebaseerd op mijn intensieve research, zou doen als ik een Nederlands meisje was en nu over deze HPV-vaccinatie zou moeten beslissen:

Lees vóór vaccinatie!, de Cervarix productinformatie. Bekijk (met je ouders) het filmpje HPV-vaccinatie Informeer jezelf en neem niet klakkeloos aan wat anderen je vertellen. Die informatie is onvolledig en kan bijzonder schadelijk voor je zijn.

IK ZOU UIT DE BUURT BLIJVEN VAN WELKE VACCINATIESPUIT DAN OOK. EN IK ZOU HÉÉL VER WEG BLIJVEN VAN DEZE HPV-VACCINS.

De volgende punten zijn goed om te weten vóór HPV-vaccinatie:

 • HPV-vaccinatie is losgebarsten in uitgerekend die landen waar baarmoederhalskanker een hekkensluiter is, dankzij uitstrijkjes binnen gestructureerd bevolkingsonderzoek. Maar let wel: met en zonder HPV-vaccins blijven deze uitstrijkjes altijd nodig!
 • Het verband tussen een HPV-infectie en baarmoederhalskanker is een aanname. De vaak herhaalde term ‘een noodzakelijke oorzaak’ is geen wetenschappelijk bewijs.
 • Dr. Elizabeth R. Unger, hoofd van de Papillomavirussectie van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), gaf in een presentatie in 2001 kristalhelder aan: “Een HPV-infectie is op zich onvoldoende voor de ontwikkeling tot baarmoederhalskanker.” Ergens onderweg is dit in de tekst van Gardasil’s FDA-goedkeuring in 2006 geruisloos veranderd in: “HPV is de oorzaak van 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker”…
 • In de aankondiging van deze FDA-Gardasilgoedkeuring staat: “Hoewel de studieperiode niet lang genoeg was voor het zich ontwikkelen tot baarmoederkanker, gelooft men dat het voorkómen van deze voorloperlaesies hoogstwaarschijnlijk de preventie van baarmoederhalskanker tot gevolg heeft.” Opnieuw een vaak herhaalde frase.
 • Als het voor veel artsen al één groot vraagteken is, wát er eigenlijk in die spuit zit? Gewoon maar blind vertrouwen..? Of jezelf informeren over de achtergronden van de 'noodzakelijke' vaccinaties.
  Als het voor veel artsen al één groot vraagteken is, wát er eigenlijk in die spuit zit? Gewoon maar blind vertrouwen..? Of jezelf informeren over de achtergronden van de ‘noodzakelijke’ vaccinaties.

  In het advies van de Gezondheidsraad: “Het vaccin is zeer effectief tegen de voorstadia van baarmoederhalskanker. Het is zeer aannemelijk dat daarmee baarmoederhalskanker ook wordt voorkomen.” (RIVM, Vaste Prik, HPV-Special, dec.2008(04):4).

 • Uit onderzoek is bekend dat een HPV-infectie meestal vanzelf weer verdwijnt. Waarom dat bij een heel enkele vrouw niet gebeurt, is onbekend.
 • Een verrassende Gardasilstudie-uitkomst is: Meisjes/vrouwen, op het moment van vaccinatie met de HPV-vaccinstammen besmet, lopenmaar liefst 44,6% meer kans op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker… Voorafgaand aan de vaccinaties worden ontvangsters niet op aanwezigheid van deze HPV-stammen getest.
 • De HPV-vaccins Gardasil (Merck)en Cervarix (GSK) zijn gebaseerd op genetisch gemanipuleerde virusonderdelen (virus gelijkende partikels, VLPs, manteleiweitten). De Amerikaanse arts dr. Bill Deagle zegt over deze nooit eerder in de natuur voorgekomen entiteiten: “De DNA-inhoud voegt zich in in het gastheer-DNA, en in die zin is het vaccin dus levend. Het maakt genetisch gemodificeerde gastheren [lees: genetisch veranderde mensen]. Het is een gencassette met schakelgenen die epigenetisch [vanuit externe omstandigheden] genen kunnen aan- en uitzetten die onvruchtbaarheid teweegbrengen, auto-immuniteit, en kanker met abnormale orgaanontwikkeling.”

Het vaccin is dus gevaarlijker dan een infectie…

Een verrassende Gardasilstudie-uitkomst is: Meisjes/vrouwen, op het moment van vaccinatie met HPV-vaccinstammen besmet, lopen maar liefst 44,6% meer kans op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker… Voorafgaand aan de vaccinaties worden ontvangsters niet op aanwezigheid van deze HPV-stammen getest.

 • Ook dr. Rebecca Carley benadrukt: “We gaaneen enorme toename zien in onvruchtbaarheid en baarmoederhalskanker.” En: “Deze HPV-vaccins veranderen de menselijke genetische structuur.”
 • Behalve een gevaarlijke hoeveelheid van de zeer giftige stof aluminium bevatten beide HPV-vaccins ook andere substanties die absoluut niet in het lichaam of de bloedstroom thuishoren. Zoals de vreemde eiwitten, afkomstig van het kweekmedium van de virusgelijkende partikels (VLPs) – bij Gardasil gisteiwitten, bij Cervarix eiwitrestanten van insectencellen. Deze kunnen in het lichaam op korte termijn een anafylactische shock veroorzaken, en op de langere termijn uiteenlopende auto-immuunreacties.
 • In de landen waar al eerder met HPV-vaccinaties werd begonnen, hebben vele, zeer ernstige negatieve effecten plaatsgevonden. Dat geldt zowel voor Gardasil (in Amerika, Australië, en bijvoorbeeld Spanje), als voor Cervarix (Groot-Brittannië).
 • Een document van de Food and Drug Administration (FDA, lijkt op ‘ons’ RIVM) meldt dat sinds de invoering van het vaccin in Amerika in juni 2006, Gardasil gemiddeld één dode per maand heeft opgeleverd… naast allerlei andere ernstige gevolgen, zoals de verlammingsziekte Guillain-Barré, een polioachtig verschijnsel, ook voorkomend na toediening van andere vaccins. (Controversial HPV Vaccine Causing One Death Per Month: FDA Report. Melding tot januari 2008 van 140 ‘serieuze’ negatieve reacties, waaronder 27 ‘levensbedreigende’ gevallen, 10 spontane abortussen, en 6 gevallen van de slopende verlammingsziekte Guillain-Barré Syndroom. KLIK HIER VOOR INFO.
 • Het Amerikaanse National Vaccine Information Center (NVIC) heeft de negatieve effecten door Gardasil vergeleken met die van het meningitisvaccin Menactra. Gardasilinjecties leverden 30 maal meer meldingen op, waaronder 3 maal meer Eerste Hulp bezoeken (ruim 5.000) . Mede-NVIC-oprichter Barbara Loe Fisher: “Dankzij dit rapport weten we nu dat er meer reacties en sterfgevallen in verband staan met Gardasil, dan met welk ander vaccin dan ook, gegeven in dezelfde leeftijdsgroep.”  KLIK HIER.
 • Het NVIC heeft daarom in februari 2009 de handtekeningenactie gestart voor een petitie die de President en het Congres verzoekt om een officieel onderzoek naar de Gardasildoden. KLIK HIER
 • In februari 2009 haalde Spanje 76.000 doses Gardasil van de markt nadat twee meisjes in Valencia enkele uren na hun HPV-vaccinatie in de intensive care waren beland.
 • HPV-vaccins zijn bedoeld voor een ziekte die feitelijk 10 tot 35 jaar na infectie verschijnt. De bescherming die de HPV-vaccins zouden bieden, houdt hooguit 5,5 jaar aan (=de duur van de gedane studies). Herhalingsinjecties zullen dus nodig zijn – met alle risico’s van dien. Herb Newborg, The Tragic Truth behind the Gardasil Nightmare, KLIK HIER VOOR INFO
1,2,3, daar gaan we dan! Gezondheidszorg of big business!? Gemanipuleerd door de angst van haar ouders, of haar favoriete tijdschrift 'CosmoGirl'? Zeg het maar?!
1,2,3, daar gaan we dan! Gezondheidszorg of big business!? Gemanipuleerd door de angst van haar ouders, of haar favoriete tijdschrift ‘CosmoGirl’? Zeg het maar?!

Stel, je wilt je niet laten vaccineren. En je wilt wèl vrij blijven van baarmoederhalskanker… Wat kun je doen? Voor alle ziekten geldt: voorkómen is beter dan genezen!

 • Allereerst, laat je niet bang maken door wat fabrikanten en overheidsinstanties roepen. Hoe harder ze pushen, hoe meer je moet opletten. Als je bang bent, kun je wel meppen en rennen, maar niet helder nadenken. Dus: maak jezelf met diep ademhalen weer rustig!
 • Heb respect voor jezelf en voor je lichaam! Doe niet mee aan wat anderen denken dat ‘IN’ of ‘CHILL’ is. Wanneer je van binnen een NEE voelt, handel daar dan naar. Een betere raadsvrouwe heb je niet. JIJ bent de baas over je lijf! Dat geldt altijd. Ook voor jongens en vaccins!
 • Een gezond lichaam kan in principe iedere infectie het hoofd bieden.

Daarom, eet goede, zuivere voeding:

 • Kies zoveel mogelijk onbewerkte, herkenbare biologische (!) bestanddelen.
 • Vermijd alle knutselvoedsel en vloekvoer uit pakjes, flesjes en potten. Wanneer dat niet (helemaal) lukt, lees dan altijd wel het etiket! Alle verpakte ‘voedingsmiddelen’ zijn beladen met giftige E-nummers, de gevaarlijkste daarvan zijn aspartaam (E951) en MSG (E621-5). Weet wat je eet, en koop het boekje “Wat zit er in uw eten?“;
 • Vermijd lichaamverzurende suikers, koffie en alcohol (kanker is dol op een zuur lijf);
 • Ontgift je lichaam regelmatig (bijvoorbeeld met spirulina of chlorella) en drink dagelijks veel vitaal, gefilterd water;
 • Een HPV-infectie is te voorkomen en te verhelpen met onder meer voldoende vitamine A en foliumzuur;
 • En het belangrijkste: uitstrijkjes blijven altijd noodzakelijk…

Wat voor de ontvangsters van deze HPV-vaccins de winst zou moeten zijn, is mij met het vorderen van mijn onderzoek alleen maar steeds minder duidelijk geworden!

Wie nog meer gedetailleerde informatie en literatuurverwijzingen zoekt, verwijs ik naar mijn boek. Vanaf mei 2009 verkrijgbaar bij boekhandel, www.ankh-hermes.nl, en www.bol.com.

(Ankh Hermes, ISBN 978.90.202.0327.1, paperback, € 14,50)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 UITSTEKENDE INFORMATIEVE DVD’S OVER VACCINATIES: KLIK HIER!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Advertentie

ON NL Banner

236 gedachten over “Baarmoederhalskanker-vaccinatie, waar zijn we mee bezig?

 1. @Marjan, het is belangrijk dat je met je ouders bespreekt wat je wel of niet moet doen. Het is goed dat je er over nadenkt en je eigen mening probeert te vormen en dat vervolgens bespreekt met je ouders. Ik denk dat je rond de twaalf jaar bent en dan mag je al meepraten maar je ouders hebben tot je 16e jaar het recht te zeggen wat zij goed voor jou vinden, daarna mag je echt zelf beslissen. meedenken is alvast een goede start en erg knap.

  1. dit is niet waar.
   je mag bij deze prik zelf bepalen of je het haalt of niet
   natuurlijk is het verstandig om te overleggen
   maar als ej eht echt niet wil, dan hoeft het niet.

   xx

 2. hallo,

  ik heb een vraag:
  ik heb een maand of 3 geleden een prik in de pees van mijn duim gehad. dat deed echt verschrikkelijk pijn ik kreeg buikpijn werd misselijk enzo. sinds dien ben ik als dood voor prikken maar toch heb ik daarna nog vele prikken moeten ondergaan bijv. bloed prikken narcose prik. en nu ze hier vertellen dat die nog best pijn doet ook wil ik graag weten van iemand die die prik heeft gehad of die pijn deed of een beetje.
  gr.

 3. sorry hoor maar dit is gewoon bullshit.
  ik heb die prik gehaald en mensen gaan slechte dingen op het internet zetten.
  die prik doet ook geen pijn en ik ben doodsbang voor prikjes eerlijk gezecht.
  ik snap niet waarom mensen dit op internet zetten
  ze maken meisjes van 12 gewoon doodsbang
  jullie worden bedankt
  x

  1. “Sorry hoor maar dit is gewoon bullshit.
   ik heb die prik gehaald en mensen gaan slechte dingen op het internet zetten.
   die prik doet ook geen pijn en ik ben doodsbang voor prikjes eerlijk gezecht.
   ik snap niet waarom mensen dit op internet zetten
   ze maken meisjes van 12 gewoon doodsbang
   jullie worden bedankt
   x”

   Sorry hoor maar ik vind eerlijk gezeCHT dit geen comment van een meisje van 12. We kennen deze tactiek nu onderhand wel; de tactiek van betaalde reaguurders die in dienst ván, heel het internet afstruinen, die in dienst van het RIVM of Pharma kritische geluiden moeten gaan (bij)sturen dan wel verstoren. Sorry hoor, maar je reactie is té doorzichtig, gewoon bullshit! Je bent niet geschikt voor deze klus! Niet geschikt om te bedriegen zoals je opdrachtgevers, dus is er nog hoop voor je! Zoek een respectabeler baan! Maak geen fouten zoals gezeCHT…

  2. Oei nu moet je voor de straf de hoek in…

   @ wattenstaafie

   De meeste kids hebben altijd last van een turbo uitspraak of vallen over de manier van je schrijven of de gramatica, het is de xategorie die van de taal nog moet leren te ontwikkelen, leuk om eens een echt kind hier te zien van 1 of andere oude trol-bewonderaar.

  3. @ Paul
   de layout is nu zo wit dat ik bij sommige reacties het duistere erachter in het volle licht zie.
   Het is niet alleen HyperAlert die door schermen heen kruipt. 🙂

  4. Het ware gezicht van Countinho (let op de amerikaanse slang betekenis van de laatste 2 letters) en consorten in beeld

   Quote:

   ” Redacteur Simon Rozendaal wordt betaald door Cervarix-producent GlaxoSmithKline in ruil waarvoor het schaamteloze propaganda bedrijft zelfs over het ruggetje van zijn bloedeigen dochter. Op de site van Elsevier wordt Rozendaal inmiddels door talloze posters neergesabeld als een corrupte crimineel. Het is een raadsel hoe hij nog in dienst van blijven. ”

   http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1609/roel-coutinho-is-een-vuige-en-smerige-crimineel.html

   The Passions – I’m in love with a German film star
   http://www.youtube.com/watch?v=lkismiXva3M

 4. Halooooo wakker worden !
  Al die jonge meiden die nu gevaccineerd worden, zullen de komende 30 jaar gemonitoord worden door de GGD en waarom denken jullie dat dit is ???
  Ze zijn dus helemaal niet zo zeker van dit vaccin anders hoef je ook niet te monitoren, is het niet !?
  Altijd een gezond wantrouwen hebben bij ‘jonge’ vaccins of zijn we nu al de Mexicaanse griepprik vergeten die tientallen kinderen de z.g. slaapziekte heeft bezorgd. Dit vaccin was in rap tempo geproduceerd omdat er een giga epidemie zou komen, die overigens niet kwam maar ondertussen hebben de producenten wel hun zakken gevuld. Ook van dat vaccin werd gezegd dat het heus wel veilig was, ja er kan altijd wat gebeuren natuurlijk, maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen.
  Nou….ga dat nu maar eens vertellen aan de ouders en het kind die zijn getroffen door b.v. die slaapziekte (narcolepsie).
  Mensen worden bang gemaakt om daarna ‘de oplossing’ te bieden. Een oplossing van chemische troep die niet in je lijf thuis hoort zolang het niet volledig veilig is getest. En de massa laat zich gewillig naar de vaccinatiebank leiden. Laat ze dan maar eerst nog wat jaartjes studeren zonder een hele generatie meisjes mogelijk te beschadigen.
  En reken maar…..als er over tig jaren schade blijkt te zijn, dat je niet gehoord zal worden.
  Ik ben niet pertinent tegen vaccinaties maar dan moeten ze wel 100% bewezen zijn en dat is de ‘baarmoederhals vaccinatie’ dus nog lang niet, pas over 30 jaar weten ze pas echt hoe het zit. Wilt u uw dochter als experiment laten dienen ? Ik niet….!
  Levenslang je gezondheid in de gaten houden en redelijk gezond leven kom je uiteindelijk veel verder mee.

  1. En zo ís het! Je verstand gebruiken en vooral naar je gevoel luisteren dan heb je het lucratieve dodelijke spelletje dubbel door!! Geen gif in een gezond lijf!!

 5. Hi Guido, herinner je nog mijn artikel ‘ De Leugen regeert’ hier op WTK en de reactie van Ouders van Nu (wat jij weer had geplaatst hier dacht ik)?!

  Nu weer een editie van dit dit blad Ouders van Nu waar ze alleen die ‘ lastige prikken’ besprken en opvallend nog vermelden dat er geen bewijs zou zijn dat het immuunsysteem wordt beinvloed…of dat kwik schadelijk zou zijn als ‘ conserveermiddel’…of dat het uberhaupt in de kinderprikjes zou zitten…Alsof ze beseffen dat de ‘ Ouders van Nu’ inmiddels wel beter weten, als het zo onschadelijk is, waarom toch die aanvullende verdediging aan het eind van zo,n ‘ lastige prikjes’ artikel?

  Gelukkig hadden we al aangetoond hoe betrouwbaar dat blad was en hoe ‘zuiver’ de samenwerking met Abbot, de farmaceutische industrie wiens geld ze ontvangen om de publiek opinie te bewerken. Vreemd dat ze niet op de hoogte zijn van de vele bergen ana bewijs dat vaccinatie sonwetenschappelijk, ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn (of dat zelfs de WHO heeft verklaard dat zelfs lage doseringen van kwik gevaarlijk is)…

 6. even voor alle meisjes die nu overwegen om wel of niet een spuitje te halen.
  Lieve mensen, denk er alsjeblieft goed over na. Ikzelf ben inmiddels 14 en nog steeds heel erg bang voor spuitjes. Mijn moeder werkt in het ziekenhuis en zei me:”beter nu 3 kleine spuitjes, dan later als je wél die kanker krijgt er 30.” Hier heb ik erg lang over nagedacht, en uiteindelijk toch de prikken gehaald. Ik zal eerlijk zijn, en ik was doodsbang toen ik daar stond. Je kunt bij de vrouwen/mannen die prikken gewoon vragen of je apart mag zitten. En dat je anders echt niet wilt. (ik vond het veel fijner om alleen te zitten zodat ik niet naar andere meisjes keek). Vraag aan degene die met je mee gaat of ze je hand vast wil houden, en gewoon een beetje wil praten tegen je. dat scheelt zo veel! je raakt dan een beetje afgeleid en let er minder op. voordat je het weet is de prik voorbij! echtwaar! het vervelendste vond ik de pleister die erop zat, omdat die bleef plakken aan haartjes op je arm. en een heel klein beetje spierpijn naderhand. bijwerkingen? helemaal niet! dus: denk er nog eens goed over na! ik wil niemand dwingen om de prik te halen, maar niet zomaar halsoverkop zeggen dat je het niet wil omdat het niet helpt, etc. X

 7. Weet je wat ik nou mis in dit hele verhaal? Hoe je kunt voorkomen dat je het virus krijgt! En dat is heel simpel: maagd blijven tot het huwelijk!

 8. ik vind dat het afgeschaft moet worden ik heb er drie gehad en je krijgt onder rugpijn en je krijgt super veel spierpijn.
  het is niet leuk je kan bloedverlies krijgen.
  mijn vriendinnen moeten een jaar later ik heb medelieden met hun.
  ik heb er erg veel last van en je word misselijk en je krijgt veel hoofdpijn en je arm doet pijn, en als je plast doet het ook heel super erg pijn.

  -XXX- de pijnlijke malou

 9. Girl severely damaged by Gardasil recounts horrifying medical ordeal while doctors call her a liar

  “Sadly, Ashley is just one of countless young women and men who are harmed by Gardasil. It’s time to end the vaccine holocaust that is devastating our youth.

  It’s time to end the conspiracy of silence among medical professionals, vaccine patent holders and the mainstream media, all of whom conspire to lie to the public about the supposed “safety” of vaccines while going out of their way to dismiss the overwhelming evidence of harm.

  It’s time to end the outrageous legal immunity that was granted to vaccine companies and allow these individuals and families damaged by vaccines to have their day in court.

  Learn more: http://www.naturalnews.com/042046_Gardasil_vaccine_damage_HPV_vaccinations.html#ixzz2enYmeKww

  Learn more: http://www.naturalnews.com/042046_Gardasil_vaccine_damage_HPV_vaccinations.html#ixzz2enYPhVYQ

  http://www.naturalnews.com/042046_Gardasil_vaccine_damage_HPV_vaccinations.html

 10. Het is maar zo”n kleine kans dat je het krijgt. En als je 35 bent wordt je ook al gecontroleerd. Je kunt je niet overal tegen beschermen en zeker niet met zo’n groot risico!

 11. mensen ik ben een meisje van 12 en ik wil de prik doen alleen ben ik bang dat ik daarvan dood ga of verlamt raak… mijn huisarts zegt dat er niks kan gebeurten alleen maar spietpijn of koorts ofzo maar ik vindt het echt eng en ik weet niet wat ik moet doen..

 12. Ik ben ondertussen 16 ik heb 4 jaar geleden deze prikjes gekregen ik had nergens last van het tweede prikje was denk ik gewoon een onervaren dame want ze duwde de spuit overdreven hard in me arm bij die spuit heb ik een heel klein beetje spierpijn gehad een dagje ofzo ik hoop dat het geen negatieve gevolgen heeft voor mij vooral niet bang zijn en ik weet idd ook niet of dit gewoon een streek is van de farmacy alles wordt idd gewoon klakkeloos aangenomen ik weet het ook niet…

 13. OOOHH, nu heb ik echt spijt! ik ben nu 17, ik was toen 12 jaar. ik weet niet of er nu nog iets mis kan gaan ?? maar ik ben echt geschrokken na dat ik dit las

  1. laila, er zijn verschillende manieren om ongewenste stoffen op een natuurlijke manier uit je lichaam te filteren, ookwel detoxen of ontgiften genoemd. Hier op wanttoknow kun je onder die term zoeken, maar op http://www.ahealthylife.nl/category/detoxen/ vind je ook veel nuttige tips.

   Maak je niet teveel zorgen hierover, want je lichaam reageert ook op die stress.

  2. @ laila
   Ik kan me indenken dat je dan schrikt als je dat hier zo leest.
   Om je ‘spijt’ te relativeren…niet iedereen krijgt er last van die inenting.
   Als je je lichaam wilt reinigen (ontgiften) dan kan je dat b.v. met de volgende homeopathische middelen doen.
   Trias-Heel:
   1. Lymphomyosot
   2. Hepeel
   3. Reneel
   Je doet 30 druppels van elk preparaat in een 1,5 l fles, goed schudden en opdrinken gedurende de dag.
   Verder veel (hoe saai het misschien klinkt 😉 ) groente en fruit en veel water/thee drinken, weinig suikers (dus, word je bewust van wat je eet). En geniet van jezelf en je leven 😀

 14. Het zal zo’n 30 jaar geleden zijn, toen mijn docent in de opleiding ziekenverzorging onze groep vertelde waar de grootste bron van baarmoederhalskanker zit: vrijen zonder condoom, waardoor smegma in contact komt met de baarmoederhals. Wanneer je googled op het woord, kom je allerlei informatie tegen, waaronder onderzoeken die kanker en smegma met elkaar in verband brengen. Exteren factoren zijn dus zo mogelijk nog van groter belang in het aanpakken van de oorzaak, dan interne factoren, zoals genen, dna en aanleg.

 15. OMFG

  Denken jullie echt dat het een grote samenzwering is en alle gynacologen/oncologen/huisartsen/GGD in het complot zitten?
  Of dat de medici nu echt klakkeloos dingen overnemen?

  maarja.. het is niet verplicht dus als je niet wilt….niet doen.
  het is jouw lichaam en jouw gevoel…

  btw: een gezond lichaam kan echt niet alle infecties het hoofd bieden hoor..

 16. Ikzelf heb dit vaccin 5 jaar geleden ook gehad. Er is nu blijkbaar veel bewijs dat er gevaren en bijwerkingen aan dit vaccin zitten. In die tijd was dat nog niet het geval want ik deed toen namelijk mee met een onderzoek.

  Bij mij is het HPV virus geconstateerd toen ik 16 jaar oud was (ben nu 28 jaar). Bij mij heeft dit vaccin zeker weten wel iets geholpen tegen het virus. Want 5 jaar geleden zag de situatie er voor mij heel slecht uit.

  Ik snap dat er mensen zijn die denken hun kinderen tegen gevaren willen beschermen maar weet ook wat het HPV precies inhoudt. Geloof mij dat als er een vaccin bestaat dat het HPV virus kan voorkomen hier absoluut gebruik van moet maken. Want leven met dit virus is geen pretje.

 17. Nou ik moet zeggen ik was 16 met de sypmtomen van HPV ( ik wist van niks durfde het tegen niemand te zeggen ) nu ben ik in 2009 geconstateerd met Pap3a en ben hier aangeholpen, nu ben ik 27 ( in aug 28 ) en heb pap 2 a….mijn moeder heeft het ook….en het is sloopent voor iemand om te horen dat je het hebt hoor….
  Niet weten hoe en wat, als je pap 2 heb moet je na een half jaar terugkomen en dan hopen dat het geen pap3a of 3b wordt.
  mensen denken soms te licht over dit probleem….

 18. Deze week is het 5 jaar geleden dat onze dichter haar eerste Gardasil prik kreeg en onze nachtmerrie begon.. 2,5 jaar constante hoofdpijn, meeste dagen in bed, duizelig, pijn in spieren en gewrichten, geheugen problemen, concentratie problemen, pijn in maag en darmen, zere huid zo erg dat ze niet een laken kon verdragen, handen en voeten gevoelloos, oren “ploppen” elke keer als ze slikt. Na 2,5 jaar ziek werkte haar lever, bijnieren en lymphe systeem haast niet meer en leek het alsof ze het niet zou overleven. Alleen allerlei alternatieve behandelingen en structuur dieet hebben geholpen want Westerse medische wereld kan hier (en wil!!) niks mee. De verhalen die je op verschillende sites leest zijn waar, ik ben in contact met heel veel ouders over de hele wereld die dagelijks knokken om dit vaccin van de markt te halen. Kijk ook eens op http://www.truthaboutgardasil.org of op Vaccinatieraad.

  1. mij dochter heeft er een gehad en krijgt de volgende over een paar maanden ik schrik hier heel erg van wat moet ik nou doen en is er al geen schade aan gericht jeetje snap niet dat er dan zomaar vacisinatie s gegeven worden als dat niet helemaal getest is dit gelezen te hebben maakt me echt angstig heeft iemand een advies voor mij

  2. Wat een nachtmerrie Annette ik vind het moedig dat jullie naar de strijd tegen de ziekte ook de strijd tegen de farmaceuten aangaan en wens jullie veel sterkte met alles

 19. De bevolking werd eerst door de Pharma industrie geteistert met softanon,waardoor die baby’s van toen, geen leven hebben, zonder armen en benen. Toen hebben zij de bevolking met DES hormoon opgezadeld, terwijl het in Ameriak al verboden was, omdat de gevolgen al duidelijk was. Werd het hier nog opgedrongen met leugens, toen ik vroeg wat zit er in, zei de arts, progesteron, wat DES bleek te zijn, elke dag 9 maanden lang een pil meer , dat werden zakken vol. Waardoor mijn dochter de gevolgen daarvan heeft. Jongens werden er steriel van. Ze gingen toe ook door, om de koeien te snel groot te laten groeien met DES synthetisch hormoon, waardoor de zwangere vouwen niet wisten, dat ze dat bocht ook via het vlees binnen kregen en de sachde ook aan baby werd aangedaan.Nu is het volk vol leugens weer proefkonijn, om hun laadje vol geld te laten rinkelen, en de gevolgen voor de hele bevolking, die nog een toekomst horen te hebben en geen nachtmeery in het verschiet, lappem ze aan hun laars, kan niemand wat schelen. Zulke dingen dienen aan banden gelegd, gestraft te worden.Niet voor niets hebben ze een wet laten maken, dat ze niet voor de gevolgen vervolgt kunnen worden. Dat betekend al,dat ze weten, dat er gevolgen van komen.
  DIT IS CRIMINELE MAFFIA. IK BEGRIJP NIET DAT DIT MAG EN GEDAAN WORDT.
  WOORDEN SCHITEN HIER TE KORT. NU OOK NOG JONGENS, DE REDEN IS AL DUIDELIJK ONLOGISCH. DAN ZAL DE REGERINGS MINISTER WEL VEEL GELD VAN HUN KRIJGEN, OM DIT ER DOOR TE DRUKKEN. ALS JE ZOIETS VOOR HET HELE VOLK ALS NMINISTER GELD VOOR UIT GEEFT, DAN WIL JE EERST BEWEZEN HEBBEN WAT ER IN ZIT, WAT HET DOET EN DE LOGICA WETEN. IEDEREEN MOET INL DIE LEUGENS VOOR HUN RIJK T EMAKEN GELOVEN EN HUN GEZONDHEID VAN HUN KINDEREN OPOFFEREN VOIOR HUN. ONDENKBAAR DAT DIT GEBEURD IN DEZE EEUW.

 20. Wil je je kind toch laten vaccineren neem dan een verklaring mee en laat deze ondertekenen door diegene die de vaccinatie uitvoert en stel deze persoon hoofdelijk aansprakelijk indien het mis mocht gaan.

  1. Als t mis gaat.. Denk je dan dat t je wat kan schelen wie er aansprakelijk is?? Denk gewoon goed na, iemand anders de schuld op zich laten nemen, brengt je dochter niet terug!

  2. Jij en jij alleen bent uiteindelijk voor 100% aansprakelijk als het mis gaat! Niet de fabrikant (gevrijwaard voor claims), niet de overheid (want jij hebt het vrijwillig laten toedienen) en niet de arts (beschermd door de overheid)…

 21. Wil je je kind toch laten vaccineren neem dan een verklaring mee en laat deze ondertekenen door diegene die de vaccinatie uitvoert en stel deze persoon hoofdelijk aansprakelijk indien het mis mocht gaan.

 22. Ik heb de huisarts en gynocoloog gebeld, beide zeggen ze achter de vaccinatie te staan.
  Advies is, van hun, inenten!

  Mijn dochter heeft nu al 1 prik gehad, ik twijffelde al maar nu weer, na het lezen hiervan!

 23. 2009, beetje oud als het zo slecht is zal er na 5 jaar toch geen prik meer gegeven worden toch?

  Kom eerst maar eens met een aftikel uit 2014, en maak mensen niet onnodig bang

  1. ? Mensen zijn al bang, bang gemaakt door big pharma, en daarom laten ze zich prikken. De zaken worden zoals gewoonlijk weer omgedraaid.

 24. Ik heb zelf de prik gehad een paar jaar geleden, heb nergens last van gehad en al dit gezeik slaat nergens op. Als het zo slecht geweest zou zijn, zouden er wel van iedereen klachten gekomen zijn. Ik heb van niemand iets gehoord.

 25. 2012: ‘De Telegraaf sprak met twee van deze ernstig getroffen meisjes die stuipen kregen, bewusteloos en oververmoeid raakten en maanden op bed lagen.’
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20028512.ece

  Tegenstrijdige info, want wat zegt het RIVM?: ‘Bij dit vaccin zijn NOOIT ernstige bijwerkingen gemeld of bekend.’ Maar wat zegt het meldpunt LAREB? : Rapportage bijwerkingen 2012: Een OPVALLEND deel van de meldingen na een HPV-vaccinatie betrof vermoeidheid, waarvan velen ook langdurig: http://www.lareb.nl/Vaccins/Lareb-rapportages-en-publicaties

  En waarom kan het RIVM blijven volhouden dat er geen ernstige bijwerkingen optreden door het HPV vaccin terwijl er WEL ernstige bijwerkingen gemeld worden bij het LAREB?

  Omdat deze bijwerkingen eerst onderzocht moeten worden. Tot die tijd is er geen bewijs dat de ernstige bijwerkingen gemeld na vaccineren met HPV veroorzaakt zijn door het vaccin.

  Op de site van het RVP staat hun uitleg te lezen:

  ” We begrijpen de verwarring. Het verschil is dat tussen de gemelde bijwerkingen en erkende bijwerkingen. Gemelde bijwerkingen geven soms ‘nieuwe’signalen, zonder dat er een oorzakelijk verband is aangetoond. Signalen uit de registratie worden verder gevolgd en onderzocht. Als er sprake blijkt van een oorzakelijk verband wordt de fabrikant door de geneesmiddelenautoriteit verplicht de bijsluiter aan te passen. Als er een nieuwe bijwerking in de bijsluitertekst wordt opgenomen, passen wij onze informatie in overeenstemming daarmee aan. Ook wordt altijd een aankondiging gestuurd naar de RVP-uitvoerders als er een nieuwe bijsluiter is gepubliceerd. Lareb rapporteert over alle meldingen en het RIVM gaat uit van in de bijsluiters genoemde bijwerkingen. Dat verklaart de discrepantie”.

  Bijsluiters dus heilig verklaard. ‘Gemeld’ is en blijft voorlopig dus ‘niet erkend’… Daar zullen de slachtoffers blij mee zijn… Een ‘geneesmiddelenautoriteit’ (CBG) zal niet/nooit, of pas na jàren, toegeven dat er een verband is met het vaccin, de fabrikant is intussen niet verplicht de bijsluiter aan te passen, en zo is ’t cirkeltje weer rond…

 26. Wij hadden dit probleem 5/6 jaar geleden ook…. Keuze maken voor je dochter haar toekomst…
  Na veel onderzoeken en vragen hebben wij ook besloten om het niet te doen. Waarom…
  Zelf heb ik baarmoederhalskanker gehad en advies van verschillende artsen was om het niet te doen, omdat het in ons geval het juist kan versterken, die prik dan. Het risico was dus ze het juist kon krijgen.
  Lekkere toekomst dan, dus ons advies is gewoon niet doen. Toen waren er ook al verhalen dat er meisjes ziek werden enzo en dat wil je niet voor een kind….toch

 27. Ik heb dit een paar jaar geleden gedaan ik denk toen ik een jaar of 12 was.. ik ben nu 18 jaar.
  Maar wat moet ik nu doen?
  Mijn huisarts zeggen over dit product aangezien ik vaak ziek ben de laatste tijd?

  1. Hallo Linda, Ik lees toevallig je reactie hier.Weet niet of je al reacties terug hebt verkregen hier de mijne in ieder geval…
   Wat je kunt doen is ga naar een Klassiek homeopaat die ook Cease gecertificeerd is die kan die vaccinaties ontstoren homeopathisch waardoor je er letterlijk van ontgift wordt.Zorg dat voor hje er heen gaat je precies weet welke vaccinatie s jij hebt gehad soort Cevarix of Gardasil en de merknaam (van welke farmaceutische Fabriek kwamen ze…dit kun je navragen bij diegenen die ze je toen ingespoten heeft of je huisarts. Als je het nl. precies weet welke het is kunnen ze precies die homeopathisch aanschaffen voor je en er mee ontstoren.Ik ben zelf al 20 jaar Klassiek homeopaat en weet dat dat het enigste is dat echt werkt om die vaccinaties weer uit je lichaam te krijgen.( hier lees je het ook allemaal in
   http://www.vaccinatieraad.nl/2013/11/stil-verdriet-na-hpv-vaccinatie/
   hier kun je je plaats invullen dan verschijnen de dichtst bij zijne therapeuten voor jouw.http://www.cease-therapie.nl/afspraak-maken/ consulten worden via je aanvullende verzekering vergoedt ( je eigen risico wordt hiervoor niet aangesproken) en als je echt veel klachten hebt is dit echt de enigste manier om weer gezond te worden dan kost het maar even geld…. heel veel succes ermee Linda.

 28. Ik ben enkele maanden nadat ik de HPV vaccinatie heb gekregen chronische vermoeid geraakt, dit is ondertussen al bijna 8 jaar geleden en ik heb nog steeds last van chronische vermoeidheid. Als iemand hier toevallig weet wat hier eventueel aan te doen is om de klachten te verminderen hoor ik het graag. Want ik heb al van alles geprobeerd maar niks helpt.

  1. Heb je de reactie gelezen van de klassiek homeopaat?
   Ga daar naar toe is mijn advies.

  2. Mijn dochter heeft ook enorme last van bijwerkingen gehad na de 1e vaccinatie, rest heeft ze niet gehad. Sliep 14 per dag, enorme spierpijnen, moeheid en hoofdpijn. Ze kon nog geen broodje eten of een kopje thee naar haar mond brengen. Het ontstoren van de vaccinatie door een homeopaat was een eerste stap terug op de weg. Daarnaast zijn wij na vele wegen bewandeld te hebben bij een sportarts terecht gekomen. Het minderen van het eten van aardappels, tarweproducten vervangen door roggeprodcuten en het slikken van vitamine D en magnesium heeft haar ontzettend geholpen.

  3. Ja Janine, heb de reactie zojuist gelezen. Bedankt, ik ga het proberen!

 29. Ik ben eindelijk blij dat er iemand is die hier tegen durft te protesteren want ik ben er ook fel op tegen al die vaccinaties je krijgt zoveel rommel binnen. Waarom niet gewoon de natuur aanspreken door gezond te eten en te leven. Ik ben het helemaal eens met W.van Beurden om een Klassiek homeopaat in te schakelen als het toch gebeurt is. En ik vind het ook zo erg dat er steeds meer van die inentingen komen waarvan ze de gevolgen voor later niet eens duidelijk voor ogen hebben. Een schande vind ik het want wie staat er voor de gevolgen in als er iets ernstig gebeurt? Niemand dus laat de nieuwe ontwikkelingen voor wat ze zijn en vertrouw op je innerlijke stem.

 30. Ook ik kampte al jaren met PAP3 en CIN2 uitslagen in combi met HPV, en helaas niet de variant waar je je tegen kan inenten. De enige remedie om als vrouw geen HPV op te lopen, is maagd blijven. Leuk advies van de gynaecoloog natuurlijk, maar verre van de realiteit. Dus alle vrouwen dragen HPV, net als dat je streptopkokken bij je draagt. Of een griepvirus onder de leden kunt krijgen. Je kunt er ziek van worden, maar het lichaam geneest het ook weer zelf. Deze winter had de griepprik ook weer de plank misgeslagen. Virussen muteren namelijk ook nog eens.
  Ik onderschrijf het artikel dat inenten zijn uitwerkingen nog lang niet kent. En dan ent je tegen een speld in een hooiberg gezien de veelheid aan varianten van HPV.
  Inmiddels ben ik 48 en heb net een hysterectomie achter de rug. Dus weg gekwakkel met bloedingen, myomen en stress rondom verkeerde uitstrijkjes. Ik voel me fitter dan ooit, en had dit veel eerder moeten besluiten. Maar ook daar wordt je allerlei angst over ingepraat….wat het artikel ook aangeeft: ga op je gevoel af.

 31. Mijn dochter, indertijd een kerngezonde, vrolijke meid meid heeft als één van de eerste groep meisjes van haar leeftijdsgroep enkele jaren geleden het vaccin gekregen.
  Twee jaar gelden is bij haar de Ziekte van Addison vastgesteld, een auto-immuun stoornis waarbij de bijnieren geen cortisol meer aanmaken. Ze heeft nog steeds haar vroegere leven, studie en activiteiten niet kunnen oppikken…Het gevolg van de vaccinatie? Als moeder voel ik me in ieder geval wel heel schuldig en heb heel veel spijt dat ik haar heb laten vaccineren.
  Bij mijn jongste dochter neem ik in ieder geval geen risico: geen vaccinatie!!

  1. wat erg hopelijk heb je dit bericht goed kunnen lezen. wat erg voor je dochter. beterschap

 32. Ik heb nogal wat moeite met de opmerking bij ‘voorkomen’. Hpv besmetting is zeer moeilijk te voorkomen. Je kunt het ook oplopen zonder dat je je promiscue gedrag vertoont.
  Ik vind deze opmerking tekort doen aan de vrouwen die baarmoederhalskanker hebben ( gehad).
  Ook met 1 partner ( die voor jou de lakens heeft gedeeld) kan je deze besmetting oplopen.

 33. Wat ben ik blij dat ik mijn dochter destijds niet heb laten inenten. Ik vind het vreselijk hoe ouders met dochters zonder wetenschappelijk onderzoek dit voorgeschoteld
  hebben gekregen… De rillingen lopen over mij rug, over alle bijwerkingen bij tal van meisjes die hiermee zijn ingeënt…

 34. Wat een artikel.. “een gezond lichaam kan elke infectie aan” … succes met hiv (aids) dan, de pest en oja ebola..
  En dan de ooo zo giftige E nummers.. klopt.. Wanneer je boven een bepaalde hoeveelheid komen. Zo zit aspartaam in coca cola zero.. moet je wel 3-4 liter drinken op een dag (succes daar mee, zoveel vocht is niet echt goed voor je)

 35. ik schrok echt toen ik dit las ik ben er nu echt zeker van om deze prik niet te laten nemen. je moest eens weten misschien heb ik over 3 jaar wel geen eierstokken meer als ik deze vaccinatie toch liet doen.

 36. helaas heb ik vorig jaar de prik wel gehad en ben nu erg bang voor de gevolgen hoeveel % kans is daar op want ik voel me nu niet fijn in mijn vel meer na het lezen van dit bericht kunnen jullie A.U.B helpen

  1. Hoi Caya,
   Nadat je je hebt laten vaccineren kan je je altijd laten ontstoren van de vaccinatie.
   Dit klinkt een beetje vaag maar een goede homeopaat kan je hier verder mee helpen.
   Succes!
   Groet Natalie

  2. De bijwerkingen zijn niet zo erg als de spookverhalen je doen voorstellen, meest voorkomende zijn dingen zoals griep achtige verschijnselen en koorts enzo..
   daarnaast zijn veel ‘effecten’ gegenereerd door jezelf. het brein is tot grote dingen in staat, het wel bekende placebo effect, als je denkt dat het werkt dan heeft het een kans dat het werkt. Het zelfde geldt voor de HPV prik.. doordat iedereen spookverhalen aan het vertellen is gaan mensen denk dat er iets gaat gebeuren en dan gaat er ook iets gebeuren omdat je hersenen er toe zet.. vroeger zeiden ze altijd ‘je kan jezelf ziek praten’.

   Al die grote (gevaarlijke) ziektes die hier mee in verband worden gebracht, staan los van elkaar, een verband is nooit bewezen.
   Een voorbeeld dat op mij slaat, ik heb zelf overgewicht. Ik kan nu gaan beweren dat dat allemaal komt omdat ik vroeger vaccinaties heb gehad, terwijl het gewoon komt omdat ik vroeger te veel at.
   Mensen verbinden graag dingen met elkaar wanneer het berust op toeval. Ziektes laten zich niet altijd meteen al zien wanneer mensen geboren worden, het kan toevallig op elke leeftijd beginnen, begint het net nadat iemand gevaccineerd is geven ze daar de schuld aan terwijl het net zo goed ging gebeuren zonder die vaccinatie.

   Meest gegeven reden waarom de regering deze prik dan beschikbaar stelt is om geld te verdienen.. maar als zo veel mensen ziek zouden worden van de prik zou het de regering alleen maar geld kosten.. de mensen die niet meer kunnen werken, de ziektekosten.. de regering is dan echt niet beter uit.

   En ik hoop ook dat mensen realiseren dat als ze hun kind niet laten vaccineren, en toch deze vorm van kanker krijgen.. hoe schuldig zal je je dan niet voelen. een geschatte 80% van de mensen dragen het virus die seksueel actief zijn, de meeste zijn er tegen bestand, maar je zal maar net diegene zijn waar bij het immuunsysteem het niet aan kan..

  3. Jansen, legt maar ‘ns uit als het echt werkt waarom moet je er voor betalen?
   Je zegt zelfs het brein is tot zoveel instaat. Als dat zo was dan kun je toch iedereen een appel geven en dan erbij zeggen je bent tegen hpv ‘gevaccineerd’.
   Oorlog bestaat omdat een oorlogsindustrie bestaat. Kanker bestaat omdat een kankerindustrie bestaat. Ga zo maar door.
   Wat is jouw geloof? Wetenschap…dat is ook een geloof. Net zoals beter worden…ook een geloof is.
   Zonder geloof heeft ons bestaan geen enkele zin. Geloof slaat niet alleen op religie zoals velen menen te denken. Vooral de geleerde heren proberen dat ons ‘wijs’ te maken. En door hen klakkeloos te geloven worden zij daarom rijk en jij arm. Daarom bestaat er nu internet om het kaf van het koren te scheiden. Maar de meesten zijn te lui om voor de duvel te dansen. Het liefst willen ze alles voorgekauwd krijgen zoals op school en niet zelf uitzoeken.
   Maar ik geef toe je kan niet alles weten maar tegenwoordig wel veel.
   De kennis van goed en kwaad(wetenschap) kent altijd twee kanten van het gelijk.

   Jij ziet geen spoken; ik zie geesten. Want iedere mens is een geest.
   Mensa is latijn voor geest.

   De wereld van de mens zit in een complete crisis. De enige reden die ik kan verzinnen: hoe verder?
   Gaat die mens door met liegen en bedriegen dan zit er niets anders op om het geheel weer dunnetjes over te doen. Daarom zijn er oude beschavingen compleet van onze aardbodem verdwenen.

   Succes!

  4. Lezer
   Ik zeg het brei is tot veel in staat niet alles.. daarbij gelooft ook niemand in een appel die tegen hpv vaccineerd.. mensen moeten het geloven.. net als ik niet in geesten geloof.

   het kost geld omdat er mensen zijn die er aan werken, net als jij geld krijgt voor de baan die (ik denk) dat je hebt.

   schokkend dat je denkt dat er kanker is omdat er een kanker industrie is.. zelf heb je het over kennis maar blijkbaar weet je niet hoe het lichaam werkt.. kanker is een fout in onze cellen die kan zo ontstaan of door een beschadiging van buiten af (uv-straling enzo)

   overigens als iedereen het er over wilt hebben dit medicijnen en vaccinaties allemaal zo veel geld kost mag ik jullie er op wijzen dat met dit artikel ook reclame gemaakt wordt.. dus zelfs in deze anti-vaccinatie beweging speelt geld een rol

 37. Onaanvaardbaar om te zeggen uit de buurt te blijven van welke vaccinatie spuit dan ook. Ondoordacht en ongegronde uitspraak. Meer dan de helft van de resources/ links doen het niet, niet professioneel. De links die werken zijn niet volledig objectief.

 38. Mijn dochter,19 jaar, is volgens ons ook ziek geworden dor de HPV vaccinatie Als kind blij, vrolijk en levendig. Nooit naar de huisarts geweest. Na de prikken altijd moe, ziek, lichamelijke klachten….Huisarts kon niks vinden, dus het zou psychisch zijn. Negen manden onder behandeling bij psychologe met eigen praktijk. Kwam niks verder. Daarna twee jaar onder behandeling bij psycholoog en psychiater van GGNet, die echter geen duidelijke diagnose konden stellen. Wel hooggevoelig, autistische trekjes maar om daar zo ziek van te worden…..?!. Drie jaar niet naar school gekund, Trammelant met school en leerplichtambtenaar. Ik als moeder door mijn broers en hun gezin beschuldigd dat ik Munchhausen by Proxy zou hebben en Romy ziek maakte/praatte en onnodig thuis hield. Contact met familie moeten verbreken om mijn dochter te beschermen. Zij kinderbescherming ingeschakeld. Ons gezin, GGNet, school…alles hebben ze doorgelicht.. Steeds die dreiging boven ons hoofd en de angst dat ons kind bij ons weg gehaald zou worden!!. Maar er waren geen duidelijke aanwijzingen, dus dossier gesloten. Vorige zomer werd in Radboudziekenhuis Nijmegen vastgesteld dat Romy het chronisch vermoeidhedssyndroom heeft!! Oorzaak onbekend volgens arts. Volgens ons niet!!!! Op dit moment is Romy heel langzaam herstellende!!! Afgelopen jaar bij volwassenenonderwijs het VMBO gevolgd. (hoewel ze eerst op VWO zat, maar zo kon ze evt lessen schrappen als het teveel werd en toch alle toetsen halen, met SUPERcijfers!) Donderdag gaat ze slagen!!!! Eindelijk dat diploma, waarvan gezegd werd dat ze dat noooooit zou krijgen als ze bij haar moeder bleef wonen!!! Volgend jaar verder met HAVO. Als niet ineens kan moet het maar stap voor stap!! Ze komt er wel weer, deze kanjer!!

 39. Ik zelf ben nu 15 jaar. Toen ik een 3 jaar geleden de informatie kreeg over de baarmoederhalskanker prik ging ik natuurlijk overleggen met mijn vriendinnen. Mijn buurmeisje haalde hem niet omdat er niet duidelijk was aangetoond of het wel werkte en wat de bijwerkingen waren. Ik vertelde mijn moeder dat ik hem ook niet wilde, maar ik was verplicht. Ze dacht dat ik de prik alleen niet wilde halen door mijn angst voor naalden. Ik ging de eerste prik halen met een andere vriendin, zoals de meeste. Ik vond het hartstikke eng maar ging gewoon rusig op de stoel zitten. Het was in een sporthal en voelde aan als een spuiten fabriek. Alles ging goed totdat ik naar buiten liep. De zon scheen fel in m’n ogen en ik strompelde naar mijn fiets.

  Gelukkig zag mijn vriendin optijd dat het niet goed met me ging. Ik was spier wit en kon elk moment flauw vallen. Ik werd naar de ehbo gebracht en ben daar bij gekomen, maar ik had er nog 2 te gaan… De tweede keer ging ik met mijn moeder, ik ging al huilen toen we op de parkeerplaats van de sporthal stonden, ik was zo bang dat ik dit keer wel zo flauwvallen. Maar ik moest mee. Eenmaal binnen gingen we gelijk naar de ehbo zodat ik in rust geprikt kon worden en er een deskundige bijzat. . Maar toen viel ik na de prik flauw. Een verschrikkelijke ervaren voor de eerste keer. Ik voelde me erna helemaal niet lekker en ben in gaan liggen in de auto. De derde keer probeerde we het liggend, maar ook dan viel ik weer flauw, gelukkig was dat wel de laatste maar zeker niet de laatste keer dat ik was flauwgevallen. Op vakantie meerdere keren, midden op een marktje, voelde ik me opeens duizelig, greep me moeder vast en viel weer weg in d’r armen.

  Maar ook s ochtend kwam ik mijn bed uit en ging aan de ontbijttafel zitten. Dat was de ergste. Ik ben toen een paar minuten bewusteloos geweest. Mijn moeder ging naar de huisarts en die stuurde ons gelijk door naar het ziekenhuis waar ze probeerde alle oorzaken uit te sluiten, en wilde een hersen scan maken omdat ze dachten dat ik misschien epilepsie had. Niks gevonden. En daarna volgde er nog meer dagen dat ik aan het werk was en op de grond moest gaan liggen of zelfs naar huis moest omdat ik weer duizelig was. Voor de prik had ik hier nog nooit last van gehad. Ik kan natuuijk niet zeggen of het wel aan de injectie ligt, maar het is wel dezelfde timing. Ik hoop dat het in de loop van tijd over gaat, want na 3 jaar is het nog steeds niet minder geworden.

  1. je kan je moeder vragen op zoek te gaan naar een Cease therapeut. die kan je vaccinaties ontstoren. Zodat de gifstoffen van de vaccins uit je lijf gaan. daardoor zullen zeer waarschijnlijk je klachten volledig kunnen verdwijnen. heel veel sterkte

 40. Ik ben juist blij met de komst van dit vaacin. Ik ben 46 jaar en moeder 2 dochters van 16 en 14. Beiden heb ik bewust laten vaccineren, nadat ik de afgeglopen 10 jaar 2 goede vriendinnen heb moeten begraven die overleden zijn aan baarmoederhalskanker.

  1. Mariska, met alle respect voor de droeve zaken die je hebt meegemaakt, maar wat heeft het een met het ander te maken…? Gekke vraag misschien, maar als je je in HPV verdiept, zie je, dat het HPV-vaccin werkzaam ZOU ZIJN (onbewezen DUS!) tegen -even uit het hoofd- slechts 5 van de 30 stammen papilloma-virus (HPV) Het is dus NIET ZO, dat HPV-vaccins beschermen.. Want kijk eens even verder dan je neus lang is.

   Als ik je een citaat van een vrouw mag aanreiken, niet zomaar een, maar Dr. Floor van Leeuwen, van het Anthonie van Leeuwenhoek-ziekenhuis:
   ‘We weten nog niet of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en we weten ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn. Het advies van de Gezondheidsraad om het HPV‐vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen vinden wij als onderzoekers dan ook onvoldoende onderbouwd.’

   Of om het netjes te zeggen: ER SPELEN HELE ANDERE DOELEN BIJ DEZE CAMPAGNE..

   Ik hoop dat je nog steeds blij bent. Amen.

   En heb je je al eens bezig gehouden met de schade die HPV kan veroorzaken..??
   Over de 200 Deense artsen die aan de noodklok hangen..!!
   http://www.wanttoknow.nl/nieuws/200-artsen-in-eu-stop-met-hpv-vaccineren/
   Of andere experts die deze idiotie van HPV in het juiste ‘licht’ zetten:
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/hpv-vaccin-het-grootste-medische-schandaal-ooit/

 41. dochter van een goede vriend van me heeft 3 HPV vaccinaties gehad. Ze wordt volgende maand 15.ze heeft nu Hodgkin en voor de dood weg gehaald. Ze was voor en vaccinaties een gezonde Hollandse meid die veel aan sport deed. Nu vecht ze voor haar leven. Deze vaccinaties hebben haar leven en dat van het hele gezin verwoest. Dus zint eer gij begint

 42. Mijn dochter van nu 22 heeft na de HPV vaccinatie veel lichamelijke klachten ondervonden, overigens net zoals haar vriendin. Regelmatig ziek, geen energie, vaak hoofdpijn, de waslijst is te groot om op te noemen. Velen onderzoeken, specialisten, niets aantoonbaars gevonden. Ze had na haar opleiding een geweldige baan, maar na verloop van tijd werd ze te vaak ziek door vooral oververmoeidheid verschijnselen, gevolg dat het contract niet werd verlengt, ondanks de tevredenheid over haar werkprestatie als ze aanwezig was. Nu hebben we wederom een oproep gekregen voor onze nakomeling van 12, wij hebben besloten om haar niet de prik te laten geven, wij hebben eer grote bedenkingen over dit medicijn en de farmaceutische industrie.

 43. Onze dochters zijn beiden gevaccineerd, de jongste heeft een pap 4 op 23 jarige leeftijd…..
  Vraag me ook af wat er aan wordt verdiend?

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.