Advertentie

De internetmatrix versus het echte leven..


banner-argusoogorg-450x71

Op 9 mei 2016 gaf Marcel Messing in Delft een lezing over transhumanisme en ethiek. Naar aanleiding daarvan heb ik onderstaand artikel, dat op 24 maart 2012 op de website van Argusoog werd gepubliceerd, enigszins herschreven. Het sluit heel mooi aan bij de lezing van Marcel Messing. Deze is hieronder te zien. Hij duurt bijna 2 uur, dus ga er even goed voor zitten, want het is essentiële info, die we je hierbij aanreiken..x

x
X

Leven in de internetmatrix versus het echte leven..

 2016 © Arend Zeevat – deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat deelt zijn gevoelens omtrent 4 en 5 mei met je.
Arend Zeevat

In de tijd dat ik mijn leven nog niet zo door apparaten liet bepalen en zag hoe de wereld om mij heen steeds meer gevuld werd met technologische vernuftigheden, vroeg ik me vaak af wat de werking van die ontwikkeling op het menselijk en dus ook mijn leven zou zijn. Toentertijd was ik veel meer gericht op de natuur en een zo natuurlijk mogelijk leven. Ik las daarnaast veel boeken over de achtergronden van de wereldpolitiek en de oorzaken van het onrecht in deze wereld. Ik werkte in de biologisch-dynamische landbouw en/of met mensen in therapeutische situaties.

Ook dacht ik veel na over mijn eigen leven en de rol die mijn relaties met andere mensen daarin speelden. Over het geheel genomen wilde ik mijn rol in deze wereld doorgronden en door een op zelfreflectie gebaseerde innerlijke ontwikkeling, een bijdrage leveren aan het scheppen van een menselijker werkelijkheid. Mijn betrokkenheid bij het leed van anderen en het onrecht dat hen werd aangedaan was daarbij een belangrijke drijfveer, voortkomend uit een (grotendeels) verwerkt en getransformeerd eigen leed, opgelopen in mijn jeugd.

Waar mogelijk weerde ik de invloed van apparaten zoveel mogelijk uit mijn leven. In mijn gezinssituatie wilde ik niet meegaan met technologische innovaties, zoals het in huis halen van een cd-speler (er waren nog een platenspeler en LP’s en een cassettedeck met bandjes), een video-speler en een afwasmachine. Met elkaar handmatig afwassen kan immers ook een sociaal gebeuren zijn.

Marcel Messing
Marcel Messing

Ik keek niet of nauwelijks TV (en heb anno mei 2016 al jaren geen TV meer in huis). Het kloppen van slagroom deed ik zelfs bij voorkeur handmatig, daar ik er van overtuigd was dat mijn daarmee afgegeven energie aan het voedingsproduct heilzamer was dan de geëlektrificeerde klopwerking van een mixer. Ik weigerde principieel, toen dat nog kon, om gebruik te maken van een flappentapper.

Daar ik met mijn partner en kinderen samenleefde en eveneens te maken kreeg met de achterbakse dwang van het automatiseringsestablishment der beleidsmakers binnen de bankenwereld, had ik me aan te passen om mezelf en mijn kinderen niet als volledig wereldvreemd buiten te sluiten. Vanzelfsprekend had ik me van deze ontwikkeling los kunnen maken, wat ingrijpende gevolgen zou hebben voor mijn gezinsleven en maatschappelijk functioneren. Uit vrije wil heb ik daar niet voor gekozen. Ik overzie nu op dit moment de gevolgen daarvan en accepteer de verantwoordelijkheid daarvoor.

Het voorgaande speelde in de periode ’80-’90 van de vorige eeuw. Volgens het standpunt van fervente consumenten van alle nieuwe technische snufjes was ik in beginsel een aartsconservatief. Volgens mijn eigen beleving wees ik al die technische innovaties af vanuit de wetenschap dat deze een destructieve werking zouden hebben op mijn menselijke en vooral sociale kwaliteiten. Die wetenschap werd onderbouwd door het waarnemen van het anti-socialiserend effect, die de TV had op de sociale relaties binnen het gezin waarin ik opgroeide en later binnen mijn eigen gezin, toen die beeldbuis niet meer was tegen te houden.

Het internettijdperk
Begin 2000 vernam ik voor het eerst van de computer-genius Ray Kurzweil en zijn visie op de evolutie van de mensheid. In de jaren ’80 heb ik me verdiept in de antroposofie en herkende veel in Rudolf Steiner’s visie op en duiding van de krachtenwerkingen binnen de menselijke samenleving. Ik kon daardoor ook de geopolitieke, technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals die al hadden plaatsgevonden en zoals die door Kurzweil verder in de toekomst geprojecteerd werden, herkennen en in een voor mij begrijpelijk kader plaatsen. Kijk eens naar deze afbeeldingen van een computer (HIER), uit de jaren 1950, die laat zien welke waanzinnige ontwikkelingen er op dat gebied sindsdien hebben plaatsgevonden.

Kurzweil ziet in de toekomst een uiteindelijk totale samensmelting van mens en machine. In één van zijn laatste boeken ‘The Age of Spiritual Machines’ voorspelt hij dat in de loop van de éénentwintigste eeuw het onderscheid tussen mens en computer verder zal vervagen. Hij voorziet dat de gemiddelde mens steeds meer tijd achter de computer zal doorbrengen en steeds meer sociale contacten via de computer zal laten verlopen. Naast het scheppen van kunstmatige intelligentie in computers is men ook al langere tijd bezig om allerlei lichamelijke functies te automatiseren via implanteerbare chips.

Zo heeft Kurzweil verkondigd dat het mogelijk moet zijn om de kern van een cel te vervangen door kleine robotjes, nanobots genaamd, die de functies van zieke celkernen zouden kunnen vervangen. Het artikel ‘De fusie van mens en machine’ uit het jaar 2000 is een weergave van het gesprek dat Marco Visscher had met Ray Kurzweil. Daarin geeft deze aan dat de biologische uit zichzelf scheppende mens voorbij gestreefd zal worden door een door de wetenschap geschapen gecomputeriseerde menselijke machine.

Ray Kurzweil
Ray Kurzweil

Hoe zullen computers intelligenter worden dan mensen?

Zelfs de meest geavanceerde computer is nu nog zo’n miljoen keer eenvoudiger dan het menselijk brein. Doordat de snelheid van computers tegenwoordig ieder jaar verdubbelt, zal een gewone computer in 2020 de geheugencapaciteit en rekensnelheid van de mens hebben. Zeer binnenkort zal het al mogelijk zijn om menselijke hersenen te scannen en het zenuwstelsel te kopiëren naar een neurale computer die de zenuwcellen kan nabootsen.

In 2030 zullen onze intelligentie, onze dromen, onze gevoelens, onze herinneringen – onze complete persoonlijkheid – in een computer zijn opgeslagen. Er zal worden gewerkt aan een systeem dat die neurale netwerken met andere kan combineren, zodat computers taal zullen begrijpen en kennis zullen rangschikken. Alle wereldliteratuur kun je dan in een computer invoeren en die computer kan vervolgens zelf alle vergaarde kennis ordenen.

Doordat de mens tegen die tijd zal rondlopen met chips in zijn lichaam en hersenen om beter te functioneren, zullen machines alle kennis die zij in de fysieke wereld opdoen, met elkaar delen. Dat is de opkomst van een geëvolueerde computersoort.’

World Wide Mind
In mijn artikel ´WWW? Wat Willen Wij?` (dat helaas niet meer op het WWW terug te vinden is) beschrijf ik aan de hand van een aantal vragen waar de wetenschap met al haar ´schappelijke´ niet op een echt weten gebaseerde ontwikkelingen de mensheid naar toe wil leiden. De vraag is of wij dat ook willen. In dat artikel ga ik ook in op het door Kurzweil benoemde neurale internetnetwerk.

't Is nét een mens, vol compassie voor de plantjes en de beestjes..!
’t Is nét een mens, vol compassie voor de plantjes en de beestjes..!

In essentie komt het er op neer dat door de mens steeds meer aan een virtuele niet bestaande werkelijkheid te kluisteren, hem daar uiteindelijk volledig in gevangen te zetten, de mens volledig van zichzelf en zijn oorsprong vervreemd raakt. Want wat zou de zin zijn van het implanteren van chips en het samen laten smelten van het menselijk bewustzijn en de computer? Daarmee kunnen de programmerende duistere bovenbazen in deze wereld ons bewustzijn van binnenuit beheersen en controleren.

Het is voor hen namelijk godsonmogelijk om de mensheid met alleen uiterlijke middelen onder controle te krijgen en te houden, daar het aantal te controleren mensen verre het aantal controleurs overstijgt. Men wil ons van binnenuit in een door hen bepaalde werkelijkheid laten functioneren.

Alle geopolitieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen tot nu toe zijn er op gericht geweest om de mensheid zover te krijgen, vrijwillig in het bovengenoemde traject mee te laten gaan. Het uiteindelijke doel is om de mens totaal van zijn innerlijke scheppingsdrang te vervreemden en af te snijden, daarmee tot een perfecte slaaf te maken. Tenminste zij die de eugenetische- en depopulatie-programma’s in al hun vormen hebben overleefd.

De internetmatrix
In mijn eigen leven heb ik ‘helaas’ moeten constateren dat Kurzweil’s visie een zeer groot realiteitsgehalte heeft. Terugkijkend naar hetgeen ik hierboven beschreef over mijn leven in de jaren ’80 en ’90 en dan bezie waar ik nu, op basis van voortschrijdend inzicht sta en meestal zit, kan ik alleen maar constateren dat ook ik voor de computerbijl ben gegaan. Aan het begin van de 21ste eeuw deed de computer voor het eerst intrede in mijn leven, toen ik als voorzitter van een nieuw opgerichte LETS-kring een door de meewerkende gemeente gedoneerde computer kreeg. Er waren de nodige gemakken mee verbonden met betrekking tot administratie en communicatie.

robot golem erich frommZoals ik er voor heb gekozen om mijn leven door bepaalde andere technische gemakken te laten verrijken’, waaronder de cd-speler en de auto, kon ik ook geen weerstand bieden aan de gemakken van het computer- en internettijdperk. Zoals het zo vaak gaat met technische nieuwtjes, moest ik er eerst nog aan wennen en maakte  ik er spaarzaam gebruik van omdat ik de voordelen van het oude nog zag en die wilde handhaven, maar allengs ging het gebruik een steeds grotere plaats in mijn leven innemen. Totdat, zoals in de laatste jaren, ik door allerlei ontwikkelingen en betrokkenheid bij internetactiviteiten een groot aantal uren per dag mezelf voor het beeldscherm zag zitten.

Dit om toch vooral maar bij te blijven met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in de wereld, de reacties op Argusoog te modereren, artikelen op de site te plaatsen, had te vergaderen met het team van Argusoog en allerlei andere clubs waar ik me mee verbonden had, verschillende mailadressen in de gaten moest houden, mijn betalingsverkeer moest onderhouden, af en toe nog zelf een artikel wilde schrijven, op mijn werk rapportages moest schrijven enz. En dan doe ik nog niet eens mee aan de social mediahype en heb de meest simpele mobiele telefoon. Kortom, mijn leven bestaat momenteel voor een groot deel uit het aanwezig zijn in de internetmatrix.

De laatste tijd voel ik daar steeds meer onvrede over. Temeer daar ik op dat internet allerlei ‘sociale’ fenomenen waarneem, die mij bijzonder tegenstaan. Ik zie dat er veel sociaal destructief gedrag wordt vertoond. Wat in de hand wordt gewerkt door de mogelijkheid tot het opereren vanuit een anonimiteit. Dit probleem wordt weer mede in de hand gewerkt door de vergaande mogelijkheid tot het schenden van ieders privacy en het zichzelf daartegen willen verweren. Ik vraag me wel eens af wat er zou gebeuren als mensen elkaar in real life op dezelfde manier zouden benaderen, zoals ze dat op het internet doen. In mijn beleving zou de oorlog van allen tegen allen dan allang zijn uitgebroken.

DrosteHet masker
Via het internet kan men zich gemakkelijk verbergen achter een virtueel masker. Het bizarre is dat men vaak vanachter dat masker anderen beoordeelt, zonder deze als mens echt te kennen. Het is allemaal gebaseerd op uiterlijkheden en op het internet rondzwevende doodse woorden. Daarmee draagt men op allerlei mogelijke manieren bij aan de verwerkelijking van wat Kurzweil voor ons in de toekomst voorziet. De door duistere machtswellustelingen in gang gezette totale veruiterlijking en vermaterialisering van het leven, wordt mede door het gedrag op het internet een stap verder gevoerd. Zich niet kwetsbaar op willen stellende ego’s bevechten elkaar en dragen bij aan het in stand houden van een voortschrijdende verdeel- en heerspolitiek.

Het meest bizarre is echter dat we met het internet een soort van Droste-effect hebben geschapen, waarbij het door het leven heen ontwikkelde egomasker, gebaseerd op een instinctief overlevingsmechanisme en het af willen schermen van de eigen kwetsbaarheid, op dat internet nog weer eens wordt verborgen achter een extra masker. Hiermee is een schijnrealiteit binnen de al aanwezige vermaterialiseerde schijnrealiteit geschapen.

Via de computer kan dit Droste-effect eindeloos worden voortgezet, zoals met zogenaamde real life spellen op het internet als Second Life en The Sims, of met het spelen met proxy-servers, waarachter jij je kunt verbergen om zo anoniem mogelijk op het net actief te kunnen zijn.
Allemaal hebben we, zodra we de virtuele wereld van het internet betreden een virtuele identiteit met een virtueel adres, het Internet Protocol-adres (IP-adres). In onze controlemaatschappij willen de machtswellustelingen door datamining dit allemaal controleren, wat het zich verbergen achter steeds meer en moeilijker te doorgronden maskers in de hand werkt.

Vragen en nog eens vragen
Waar blijft echter de echte mens achter al die maskers? Wat is echt en wat is nep en vooral wie is echt en wie is nep? Is het ‘echte’ leven al geen façade, waarachter we alles doen om onszelf buiten beeld te houden? Hoe kunnen we dan in godsnaam een menselijker werkelijkheid scheppen, als we onze eigen menselijke kwetsbaarheid niet willen aanvaarden en als overcompensatie door middel van het ‘veilige’ masker misbruik maken van de kwetsbaarheid van anderen, zoals dat ook met de porno-industrie op het net gebeurd?

einstein bewustzijn2Bestaat er naast de lichamelijke porno-industrie, misschien ook zoiets als een psychisch/emotionele porno-industrie? Is de eigen (ego)kennis echt het allerbelangrijkste en superieur aan die van anderen? Waar begint de verandering en hoe brengen we die gezamenlijk tot stand? Hoe komen we als mensen in het ‘echte’ leven nader tot elkaar?

Samenwerking
De roep om samenwerking klinkt in onze doorgeschoten geïndividualiseerde en gevirtualiseerde wereld steeds harder. Kan deze echter wel tot stand komen via een medium dat op basis van functionele maskers haar werkzaamheid heeft? Is samenwerking misschien alleen maar mogelijk als we elkaar in ons volledige zijn erkennen, dus met mogelijkheden, beperkingen, verschillen en overeenkomsten? In mij rijpt steeds sterker het inzicht, dat het virtuele medium van het internet, ondanks haar ook zeer positieve werking van het bieden van een mogelijkheid tot informatie-uitwisseling, eerder een blokkade is voor samenwerking dan een bijdrage er aan. Dit heeft mijns inziens alles te maken met de toenemende afhankelijkheid er van.

“Ik vrees de dag dat de technologie onze menselijke interactie zal overtreffen.

De wereld zal dan een generatie van idioten hebben.”

Albert Einstein

Wij zijn in een virtuele wereld gelokt, waar we menen niet meer zonder te kunnen. Het voortdurend voor een beeldscherm met toetsenbord zitten, heeft op verschillende niveaus een energetische werking op onze menselijke energie. In de eerste plaats ontstaat daardoor een dreigend gebrek aan beweging. Het is juist het gebruik van onze lichamelijke bewegingsmogelijkheden, van onze spieren, die de wil in ons activeert. Volgens de visie van Steiner huist de menselijke wil in het spijsverteringssysteem, de onbewuste wil om voedingsstoffen van buiten af om te vormen tot lichaamseigen voedingsstoffen, en in onze ledematen.

Met behulp van onze ledematen kunnen wij in de buitenwereld door middel van onze bewuste wil datgene vormgeven, door acties te implementeren die door een geïntegreerd denken en voelen zijn gedragen, dat tot een grotere bezieling van het leven kan leiden. Hij doelt hierbij op een door zuivere intuïties, dus van egocentrische smetten vrijgemaakt, ingegeven handelen in de buitenwereld. Naast boven genoemd energetisch effect van het veel achter de computer zitten heeft het apparaat an sich natuurlijk nog een stralingseffect, dat op den duur ongezond kan zijn. Zeker wanneer men voornamelijk gebruik maakt van draadloos internet.

 

sex robotStroomuitval
Toen ik ergens halverwege dit artikel was, viel ineens de stroom uit. Dit bleek in geheel Arnhem-Zuid het geval te zijn. Mijn internet deed het niet meer, de koffiemachine niet, terwijl ik net koffie wilde maken en alle huishoudelijke apparaten waren zo dood als ze zonder voedende elektriciteit maar zijn kunnen. Gelukkig deed mijn auto het nog, dus ben ik maar boodschappen gaan doen. Daartoe ben ik naar een groot overdekt winkelcentrum in de buurt gegaan, waar een natuurvoedingszaak is gehuisvest. Op weg er naar toe, zag ik dat het verkeer een chaos was, daar de verkeerslichten het niet meer deden en trolleybussen midden op de weg stil stonden.

Bij aankomst in het winkelcentrum, was dit in een volledig duister gehuld. Van vele winkels waren de rolluiken naar beneden gelaten en gingen niet meer open. De mensen in de winkels zaten opgesloten. Van andere winkels en banken gingen de automatische schuifdeuren niet meer open, met hetzelfde effect als hiervoor beschreven. Je kunt je voorstellen dat de koelingssystemen in de winkels het niet meer deden, met gevaar voor bederf van de voedingswaren. De pinautomaten deden het niet meer, zodat de geautomatiseerde betalers zonder cash in hun zak niet meer konden betalen.

Gelukkig duurde deze stroomstoring maar ongeveer een uur, waardoor het ‘normale’ leven al snel weer op gang kwam en een ieder de consumenten- en arbeidsrol weer kon vervullen die men gewend was. Maar moet je je eens voorstellen dat zo’n stroomstoring veel langer duurt, zeg maar dagen achtereen. Wat blijft er dan van ons dagelijks leven over? Wat blijft er dan van onze via facebook, twitter en via alle andere social media opgebouwde vrienden- en volgelingenkring over?

Human-development

Wat blijft er dan over van al onze internetbijdragen op fora en websites? Wat blijft er over van onze informatievoorziening, waar we zo afhankelijk van zijn geworden om ons standpunt ten opzichte van de wereld te bepalen? Hoe eenzaam zullen mensen zich dan voelen? Hoe zal het gaan met een wereld die zich heeft overgeleverd aan technologische wonderen, die ons dagelijks leven hebben ‘verrijkt’

Wat blijft er dan van onze menselijke identiteit over?  Bron

Wie zijn wij?
age of spiritual machinesDe belangrijkste vraag die mij gedurende mijn gehele leven heeft bezig gehouden is de vraag ten aanzien van wie ik ben. In mijn jeugd heb ik veel beelden aangereikt gekregen van wie anderen dachten dat ik was. Daarna werd ik met beelden geconfronteerd die een overheid meende in stand te moeten houden van wie ik als mens ben. De laatste tijd (2012) werd ik ook regelmatig geconfronteerd met beelden van mensen, waarvan ik dacht dat ze gelijkgestemd waren, maar  die ook alleen maar op uiterlijkheden zijn gebaseerd en door hun masker zeer verwrongen zijn.

Al deze shit ter zijde schuivend ben ik mij in de afgelopen dagen in mijn volkstuin, hoe symbolisch, me maar eens bezig gaan houden met het verstouwen van een karrenvracht paardenshit en heb die op een hoop gezet. Zodat deze kan vercomposteren en als vruchtbare aarde kan dienen voor het volgende groeiseizoen. Dit als metafoor op mijn innerlijk toepassend kan ik gaan ontdekken wie ik werkelijk ben, door het vercomposteren van mijn levenservaringen. Namelijk een ziel die zich heeft gehuisvest in een menselijke jas van vlees en bloed.

Die menselijke ziel heeft vele facetten, net als een diamant. Door het slijpen van de levenservaringen komen die verschillende facetten steeds mooier tot hun recht en kan deze innerlijke diamant, die mijn ziel is, steeds meer gaan schitteren. Wat ik hiermee in feite wil zeggen, of liever gezegd wil vragen is, wat heeft onze internetmatrix in feite met ons echte leven van doen? Nog duidelijker gezegd c.q. gevraagd, wat nemen wij als uitgangspunt voor ons leven, de virtuele of de door onszelf beleefde realiteit?  

In mijn beleving geldt dat wat ik hiervoor over mezelf schreef voor ieder ander mens. Mijn oproep aan al die andere diamanten is daarom, laat alsjeblieft je ware schoonheid zien en laat alle maskers, inclusief de virtuele, vallen. Want een werkelijk menselijk samenleven en samen zijn kan alleen met werkelijke mensen tot stand komen.

Plan B
Gezien de snelheid waarmee het Leven wordt ingekapseld in technologische wonderen, hebben wij met elkaar andere wonderen nodig die ons de uitgang van de door het internet- en dominerende technologische matrix kunnen tonen. Daartoe is het mijns inziens noodzakelijk om ons los te maken van de afhankelijk makende technologie, die op energie functioneert die door anderen wordt beheerd. De technologie zou ons moeten dienen in plaats van ons te beheersen en te onderdrukken, net zoals met de gehele maatschappelijke structuur.

Laten we dus snel voortgang maken met het opbouwen van een sociaal netwerk, waarbinnen nieuwe initiatieven kunnen groeien en bloeien, die zich op een onafhankelijke wijze kunnen manifesteren. Dat deze er al zijn en nieuwe aan het ontstaan zijn stemt mij hoopvol en geeft me vertrouwen. Daarnaast ga ik van een ego overstijgende realiteit uit, van waaruit wij nieuwe impulsen kunnen ontvangen die ons op de voortgaande weg naar een wezenlijke menswording zullen begeleiden. Ik heb de afgelopen jaren dan ook altijd het vertrouwen gehad, dat als de tijd en de omstandigheden dat noodzakelijk zullen maken, de juiste mensen op de juiste plaats, op de juiste tijd en vanuit de juiste intenties het juiste zullen doen. Dit is voor mij het Goede.

Een paar mooie voorbeelden.
Bij onderstaande video’s besef ik heel goed dat ook hun boodschap is weergegeven in een elektronische verpakking, maar het gaat hierbij om de essentie van de boodschap zoals die in de ook weergegeven tekst doorklinkt. Daarmee wil ik laten zien dat men ook van de imperfecte verpakking kan genieten, als men de essentie van de boodschap weet te vatten.

De vooruitziende muziekgroep The Moody Blues schreef in 1969 het volgende nummer ‘In the beginning’.

Hieronder de songtekst.

 [First Man:] I think, I think I am, therefore I am, I think.

[Establishment:] Of course you are my bright little star,
I’ve miles
And miles
Of files
Pretty files of your forefather’s fruit
And now to suit our
Great computer,
You’re magnetic ink.
[First Man:] I’m more than that, I know I am, at least, I think I must be.
[Inner Man:] There you go man, keep as cool as you can.
Face piles
And piles
Of trials
With smiles.
It riles them to believe
That you perceive
The web they weave
And keep on thinking free.

Pink Floyd maakte het fantastische nummer ‘Shine on you crazy diamond’

Hieronder de songtekst:

Remember when you were young, you shone like the sun
Shine on you crazy diamond
Now there’s a look in your eyes, like black holes in the sky
Shine on you crazy diamond
You were caught in the cross fire of childhood and stardom,
blown on the steel breeze
Come on you target for faraway laughter,
come on you stranger, you legend, you martyr, and shine!
You reached for the secret too soon, you cried for the moon
Shine on you crazy diamond
Threatened by shadows at night and exposed in the light
Shine on you crazy diamond
Well you wore out your welcome with random precision,
rode on the steel breeze
Come on you raver, you seer of visions,
come on you painter, you piper, you prisoner, and shine!

Nobody knows where you are, how near or how far
Shine on you crazy diamond
Pile on many more layers and I’ll be joining you there
Shine on you crazy diamond
And we’ll bask in the shadow of yesterday’s triumph,
sail on the steel breeze
Come on you boy child, you winner and loser,
come on you miner for truth and delusion, and shine!

Pink Floyd van het album ‘Wish you were here’, 1975

Arend Zeevat

166 gedachten over “De internetmatrix versus het echte leven..

  1. Mooie vervalsing.

   Uit je eigen link :
   “The picture is actually an entry submitted to a Fark.com image modification competition, taken from an original photo of a submarine maneuvering room console found on the U.S. Navy web site, converted to grayscale, and modified to replace a modern display panel and TV screen with pictures of a decades-old teletype/printer and television (as well as to add the gray-suited man to the left-hand side of the photo): ”

   Maar als jij wil geloven dat het echt de RAND-computer is moet je dat vooral doen natuurlijk. Wie maalt er om realiteit als je kan fantaseren?

  2. Heb het e.e.a met je goedkeuring even in orde gebracht Arend. Zie boven. Argonaut dank voor oplettende reactie.

 1. Fantastisch geschreven artikel!

  Quote:
  “Die menselijke ziel heeft vele facetten, net als een diamant. Door het slijpen van de levenservaringen komen die verschillende facetten steeds mooier tot hun recht en kan deze innerlijke diamant, die mijn ziel is, steeds meer gaan schitteren. Wat nemen wij als uitgangspunt voor ons leven, de virtuele of de door onszelf beleefde realiteit?”

  “Ik heb de afgelopen jaren dan ook altijd het vertrouwen gehad, dat als de tijd en de omstandigheden dat noodzakelijk zullen maken, de juiste mensen op de juiste plaats, op de juiste tijd en vanuit de juiste intenties het juiste zullen doen. Dit is voor mij het Goede”.

  Opmerking Harrie:
  Bovenstaande is een prachtige beknopte samenvatting van de visie van gelukkig steeds meer mensen. Ik schrijf bewust mensen en bedoel dus geen gerobotiseerd wandelend stuk chemie, dat voor tenminste 70-75% uit water bestaat en zich alleen nog laaft aan de virtuele (schijn)wereld, die bewust over de mensheid wordt uitgestrooid. Vanuit de ruim 30-jarige ervaring in de natuurgeneeskunde kan ik alleen maar beamen wat in dit artikel naar voren komt, nl. dat we koste wat het kost als mensheid zijnde bewust in een fuik worden gedreven, die niet alleen smaller wordt in het zoeken naar de uitgang, waardoor de bewegingsvrijheid steeds minder wordt, maar ook, dat die uitgang gesloten is. We zijn daardoor gevangenen van onszelf geworden in de blinde liefde voor de virtuele “waarheid”.

  En dat is precies wat de Cabal = Illuminati wil, zodat de vrije keus en wil, die ons onderscheidt van het kuddediergedrag, zal worden gereguleerd door hun eisen en opvattingen en zij verder kunnen bouwen aan het demoraliseren en manipuleren van die mensheid ten gunste van hun ziekelijke en perverse orgastische plezier!

  Ja, als je daarin mee wenst te gaan, zeg ik:”Veel plezier ermee”. Ik denk echter, dat zoals ook door Arend is geschreven, dat op het juiste tijdstip en de juiste plaats velen hier niet in mee zullen gaan, m.a.w. het kaf wordt van het koren gescheiden en dat doen we zelf!! Dit tijdstip en deze plaats komen steeds dichterbij en we zullen zien, wie dan nog bevriend zijn met elkaar! Het wordt nu al moeilijker om een afwijkende mening te hebben gebaseerd op ‘Waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde’, maar daardoor begint de scheiding dus al vorm aan te nemen.

  Met immer vriendelijke en eerlijke groet uit Tukkerland,
  Harrie

  P.S. Dit artikel sluit ook prachtig aan op http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/we-verschuiven-naar-n-esoterisch-perspectief/. Maar het is maar net of je de tijd wilt nemen om je hierin te verdiepen. De Tukker zegt dan vaak:”KAN NIET ligt op het kerkhof en WIL NIET ligt ernaast”. Succes met ieders (nog) vrije wil en keuze.

  1. ”KAN NIET ligt op het kerkhof en WIL NIET ligt ernaast”.

   Dit zeggen ze in Drenthe ook Harrie! 🙂

 2. Mooi beschouwend artikel, Arend. En heel herkenbaar.
  Argusoog en Argusoog Radio: tja, mooie tijd met goede en minder goede herinneringen. Heb de opnames van Stromanradio nog bewaard. En net als jij, breng ik als Vrij Mens, meer uren o zo soeverein achter mijn computer door als dat me soms lief is. Dat hadden we allebei in 2010 vermoedelijk niet voorzien.
  Maar keep up the good work!

 3. net als in het echte leven kun je op internet het levenswerk en karakter van iemand in 1 achteloze vingerknip afkillen alsof het een bepaald type vlieg is, velen beschouwen dat als ‘normaal’ en een vorm van ‘gelijk’ krijgen in 1, roven en plunderen, in die zin wordt er versterkt zichtbaar wat er in de gewone matrix al was in veel gevallen, dat dat gebeurt met een lichtgevend scherm ertussen is 1, er zijn er zat die dat ijskoud recht in je gezicht doen in het eggie, gradaties van gewetenloze psychopathie vaak aangeleerd, sommigen hebben dat zelfs vanaf hun geboorte aan boord, daar valt niks meer aan te redden.
  En jah voor velen werkt techniek verlammend, ik weet dat ik er de afgelopen 8 jaar wel iets aan gehad heb, dat ik er wat van geleerd heb, dat internet, met z’n zeer koude schaduw kanten ook door o.a. die maskerade charade toestanden, en toch meen ik op mijn manier daar telkens weer dwars doorheen te kunnen vigileren jongleren en zo nodig rammen.
  En jah de tijd dringt, of we nog wel niet in staat zijn om in het eggie elkaar te kunnen ontmoeten tegemoet komen, dat je dat geruisloos kan verleren zonder dat je het zelf erg in de gaten heb is een heel verraderlijke gevaarlijke bijwerking van de internet poppenkast, stunted retarded stooges halve emo robotten blijven over, voor wie is er nog een weg terug mogelijk. zo en nu lekker lang Marcel Messing kieken.

  http://www.encyclo.nl/begrip/vigileren

  Neil Young – After the goldrush
  https://www.youtube.com/watch?v=moKeXu7wKlc

  1. Schitterend en hartverwarmend, Odette. Maar is deze foto wel echt? 🙂

  2. Jaja.. Deze is in ieder geval echt.. 😉
   Voelt totaal anders dan een smartphone..

  3. Knuffelen is ook mijn specialiteit geworden. Het is goed voor de menselijke verbinding.

  4. Arend, ben je niet een beetje laat begonnen, je weet je kan nooit genoeg knuffelen in je leven, dus zet hem op !!!

  5. Alles ontstaat op de juiste tijd en als je er klaar voor bent, Jenne!

 4. Wat mij steeds weer opvalt is dat veel mensen zo gedwee meewerken aan “vernieuwingen” die tot hun eigen ontslag zullen leiden.
  Als voorbeeld geef ik bankmedewerkers/sters die klanten proberen over te halen om te gaan internet bankieren.
  Wanneer iedereen internet bankiert krijgen zij zelf minder klanten van vlees en bloed over de vloer en daardoor worden velen overbodig met ontslag als resultaat.
  Hetzelfde gebeurd met cash geld en pinnen.
  Telefonistes maken zichzelf overbodig door mensen naar websites door te verwijzen zodra een bedrijf dat je belt de telefoon opneemt meestal krijg je een langdradig keuzemenu waar je niets aan hebt en waarmee ze je tijd onnodig afpakken en wat bij u of mij alleen maar ergernis kan oproepen.
  Vaak ook worden in fabrieken monteurs gebruikt om machines te plaatsen waardoor er dan weer minder monteurs en mensen aan de lijn nodig zijn.
  Laatst hoorde ik een verhaal dat een oudere werknemer een stagiaire bij hem had gekregen die hij zeg maar het vak moest leren waarna die oudere werknemer is ontslagen.
  Dat zijn van die dingen waardoor ik dan denk waar zijn we nu toch mee bezig?
  Waarom hoor ik daar bv Asscher niet over die toch zegt alles te willen doen om mensen aan het werk te helpen of houden?
  Waarom zegt niemand dat automatiseren moet maar eens stoppen zodat mensen nog een boterham kunnen verdienen?

  1. Inderdaad Arnold2. Er schijnt een blindheid te zijn ontwikkeld voor het verband tussen de toenemende automatisering en werkloosheid.

  2. In één wereld vol concurentie, moet elk bedrijf groot of klein, een rationeel beleid voeren, anders weg bedrijf, en weg “”ALLE”” werknemers.

   In het bedrijfs leven kom je niet ver met één te ver doorgevoerd menselijk beleid, mensen maken al gouw misbruik, het bedrag gestolen door de werknemers overschrijd verre het bedrag gestolen door klanten, nee mensen zijn geen lievertjes, gewoon goede afspraken, en dan nog.

   In de handel, is er een maffia beweging aan de gang, alle nou in ieder geval de meeste Amsterdamse groentewinkels worden uitgebuit door Turken, en ook de Amsterdamse groente groot handels markt is in Turkse handen, de Jan de groente man, heeft geen kans, ja dit heet nu goed integreren.

  3. Jenne.
   Hoezo werknemers hebben gestolen van de werkgevers?
   Kijk wat er gebeurd met CAO onderhandelingen er wordt wel een wettelijke grens vastgesteld wat de werknemer maximaal mag verdienen maar gelijktijdig wordt er geen minimum meer afgesproken waardoor de werkgevers makkelijker goedkope krachten in dienst kunnen nemen en de duurdere krachten eruit kunnen gooien.
   Kijk wat Valls in Frankrijk heeft gedaan en wat daar de gevolgen van zijn.
   Volgens mij is het grote probleem dat werkgevers steeds maar meer willen produceren tegen zo laag mogelijke kosten en dat kan natuurlijk niet omdat de markt op een gegeven moment verzadigd is.
   Dus eigenlijk zou de markt meer op de vraag naar producten gebaseerd moeten zijn en niet op overproductie.

  4. Ik weet niet in wat voor wereld jij leeft Arnold2, de wereld van ondernemen is keihard, de réaliteit, is to be or not to be.

   Wat Valls doet kan niet, de grondwet van de volks Republiek is on aan tastbaar, maar Frankrijk als natie van mooie kleine en middelgrote articinale bedrijven is voor bij, en de weg terug hier heen is wat Valls probeerd te creéeren, maar dit is zinloos.

   Uit enquétes in de vorige eeuw, was de conclusie dat het personeel, vaak in combinatie met helpers van buiten af, vele malen meer pikte als de klanten,
   je bent toch niet zo onnozel hoop ik.

   De hele oorlogen en het gedoe met de Turken, is alleen maar om de opnieuw te openen van de oude handels route over land, de SILK ROAD, tegen te houden, de USA verliest dan zijn zeevaart controle met zijn vliegdekschepen, stel je voor Europa – Rusland – Azië – China – met een directe verbinding over land, wat een machtsblok dat vormd, de USA is dan afgedaan, ja zo belangrijk is handel, ga maar eens kijken wat een prachtige kunst producten uit Iran komen.

   De oude wereld van Olie is aan het sterven, we gaan over op andere energiën,
   ik heb daar rapporten van gezien, wel een beetje om bang van te worden, er komt een andere wereld aan, maar het oude programma, van WINNERS and LOOSERS gaat niet veranderen, van daar dat ze Europa die grote steen van pseudo vluchtelingen om hun hals hangen, op die manier maken de oude cultuur landen geen schijn van kans, lees hoe de oude Silk road, door het creéeren van de Islam werd beeindigd, het staat in de sterren en niets is nieuw.

  5. Jenne.
   Met alle respect waarom is het nodig om opmerkingen als je bent toch niet onnozel hoop ik erbij te plaatsen?
   Ik probeer alleen een fatsoenlijke discussie aan te gaan waar we misschien dingen in kunnen verduidelijken zodat we er iets aan kunnen hebben.
   Wat betreft dat stelen en de opmerking dat werknemers meer hebben gestolen dan hun klanten daar ben ik het niet mee eens omdat werkgevers hun werknemers al tijden onderbetalen zodat ze zelf hun zakken kunnen vullen en natuurlijk overal wordt gestolen en gerotzooid.
   Kijk simpel naar bv de grote supermarkten die bewust anno 2016 misbruik maken van de jeugd die voor hen werkt en die maar een paar euro per uur krijgen terwijl ze zelf miljoenen verdienen.
   Bij mij is eerlijk zaken doen een eerlijke prijs voor een product en het personeel ook een fatsoenlijk loon betalen en dan neemt die zogenaamde ondernemer maar genoegen met iets minder.
   Kijk naar hoe ze rekenen: Vorig jaar hadden ze 100 miljoen Euro winst en het jaar daarvoor 110 miljoen en wat zeggen die arme sloebers dan we hebben 10 miljoen verlies geleden terwijl dat gewoon puur bedrog is want ze hebben nog steeds 100 miljoen winst.
   Eigenlijk moeten ze dan ook zeggen we hebben 10 miljoen minder verdient maar nog steeds 100 miljoen winst dus we hoeven geen personeel te ontslaan zoals dat nu wel gebeurd op basis van deze valse verdraaiing van feiten.
   Dat is pas diefstal omdat ze dan onnodig mensen de ww ingooien waardoor velen in de problemen komen terwijl ze zelf ongegeneerd hun zakken blijven vullen dat is wat gebeurd.

  6. Arnold 2, heb je zelf wel eens gekocht en verkocht, of weet je er gewoon niets van, en wil je een eindeloze discussie met mij aan gaan, ik weet wat ik weet en wat ik kan, en niet kan, zo ja mensen stelen, vooral om hij heeft meer als ik, ik ben niet mijn broeders hoeder, dus wil je stelen ga je gang,
   ’t is waar de echte kooplieden, met het parool, ja dat wordt snel minder, ook om dat het grote publiek echte grote dieven bewonderd, het geld is zo gewonnen, maar ook snel geronnen, en dan de aangeleerde timing, in handels families, is bijna ieder één zuinig, alleen bij de grote zware criminelen, gooien ze het over de balk, het oude geld, laten we zeggen uit Amsterdams gouden eeuw is nog steeds aanwezig, en wordt met horten en schorten toch steeds meer.
   Ik kom zelf uit een oude handels familie, maar onze tak was verarmd, maar de credieten waar over wij beschikken konden, heeft ons goed geholpen en heel hard werken, en leren van je relaties, en wachten op het been wat je soms wordt toe gegooid.

  7. Jenne.
   Er zijn ook eerlijke zakenmensen daar ben ik van overtuigd en ook ben ik van mening dat jij eerlijk zaken hebt gedaan met gevoel/meelevendheid met je personeel en medemens dus je moet het niet persoonlijk opvatten.
   Ik ben opgegroeid in een bedrijf (fruit) dus ik weet wel wat van zaken doen.
   Vroeger werd er vaak handje klap gedaan en hield men zich aan de afspraak maar dat is allang verleden tijd.
   Tegenwoordig is het de tijd van de “snelle jongens” die gaan voor zoveel mogelijk waarbij ze over lijken gaan.

  8. Arnold2, bien sure, ik ben nog zijdelings betrokken bij in opdracht kopen, alles op basis van vertrouwen, in de Diamantt handel zelfde vaak diamten in consideratie verhandeld, maar bij capriolen overleef je niet.
   Maar door nieuwe markten te zoeken en vinden, ben ooit in Afganistan geweest, kwam een Amerikaan tegen, slimme jongen, kocht alleen munten, voor a fist full of $, kocht hij dan zilveren munten, met afbeeldingen van Alexander de grote, brachten veel geld op, maar goed hij riskeerde zijn leven, ooit bij een Lapis Lazuli mijn geweest, ja bergen mooie brokken Lapis, de Egyptenaren waren ooit de eerste kopers.
   Ja wat is handel, maar ik denk dat toch timing het wezenlijke is, zo als boeren in oorlogs situaties altijd veel geld verdienden, ik stop ga naar Toulouse Nuit Debout !

 5. Wat mij als eerste eigenlijk binnenviel waren de Amish people die hun oorsprong hebben, hoe kan het ook bijna anders, in 1536 opgericht door een jonge katholieke Hollandse priester Menno Simons, die later de Amish groep de Mennonieten werd. Mocht de wereld zonder energie komen te zitten dan zijn zij de beste leermeesters.
  Gewoon de basic dingen van het leven en alle aandacht voor elkaar, je weet waar je aan toe bent als Mens!
  De gegeven link van de Amish people heeft ook mooie reacties van reageerders die zelfde zeggen als jij Arend. Ik kan mij wel een beetje voorstellen wat een aardse gang van zaken het heeft daar, heerlijk (als je gezond van lijf en leden bent)
  http://lancasterpa.com/amish/
  Misschien zijn de mensen van tegenwoordig wel bang voor stilte, ze zouden zichzelf wel eens kunnen horen, eng hoor 🙂
  En wat, het internet betreft kan je zijn wie je maar wil zonder naar jezelf te kijken. Zo…
  https://lauraagudelo272.files.wordpress.com/2014/06/funny-on-the-internet-no-one-knows-you-re-a-monkey-01.jpg

  1. Mijn familie heeft ook enkele Mennonieten geleverd, maar deze groep ging eerst naar Rusland, en als ik het goed heb later ergens in Paraquie, deze Doopgezinde of Wederdopers, hadden een opvang centrum in Cooks country by Chicago, ben daar geweest en heb aan hun graf gestaan, van mijn familie, Hendrik en Marie met hun dochter Suzanne, ja het is een mooie manier samenleven, maar vroeger had je er meer, Staphorst en andere Christelijke gemeenten, maar ja ze houden de vooruitgang tegen, ja hoor, hoor ze het nog zeggen mijn pseudo socialistische vrienden, en nota bene ook nog wethouders, nou je begrijpt.

  2. Als je een beetje op zoek gaat op het internet, dan kun je hier in de buurt ook meerdere woon-, leef-, en werkgemeenschappen vinden. Zo is er in Olst boven Zwolle een heel bijzondere gemeenschap ontstaan op basis van het bouwen van Earthships, dat is uitgevoerd door de Vereniging Aardehuis Oost-Nederland.

   http://www.aardehuis.nl/nl/

   Ook in Zuid-Duitsland in de buurt van de Bodensee zijn er meerdere te vinden, waaronder deze:

   http://www.aufwind-bodensee.de/texte/seite.php?id=35994

   In mij zijn ook plannen in die richting aan het rijpen.

  3. Het mooie van de Amish gemeenschappen vind ik ook hun trouw en de manier waarop ze leven.
   Laatst heb ik op Discovery een heel stuk gezien over deze mensen en dat dwingt bij mij in ieder geval respect af.
   Brand bv een huis af dan is het niet zeuren maar helpen en iedereen helpt dan ook zonder eigen belang maar uit medemenselijkheid.
   In onze wereld is het gewoon niet meer normaal als je ziet wat voor vieze smerige programma,s ze op bv TV laten zien.
   Vorige week s,morgens vroeg ca 09.00 uur zette ik de tv aan (doe ik vaker ivm het nieuws) en tot mijn stomme verbazing en ergernis zag ik een programma over vagina,s en de dame liet daar ook ongecensureerde beelden bij zien met de uitleg dat er geen één hetzelfde is en nog meer vuiligheid.
   Hoe normaal is dat want beseffen ze dan niet meer dat er ook kinderen kijken?
   Het is niet anders dan sex,geweld,vreemd gaan,enz en niemand die er iets aan doet.
   Ze zijn volkomen de weg kwijt en ik vraag me dan ook af wat er van de jeugd terecht gaat komen als het zo verder gaat.

  1. Mijn gedachte is dat “de markt van vraag en aanbod” zoals we dit geleerd krijgen niet langer voldoet. In een tijd van (weder-) opbouw kan het prima werken maar op het moment dat dit achter de rug is, lijkt het doorzetten van deze theorie meer een molensteen te worden.

   Het blijkt in de dagelijkse praktijk ook gewoonweg niet meer te werken: “Meer productie leidt tot lagere prijzen en als de prijs te laag wordt als vanzelf weer minder productie enzovoort”. Ook de meer monetaire instrumenten om inflatie/deflatie op een voor deze manier van economisch denken goed te houden, blijkt niet meer te werken: Zie de ontwikkeling van de rentestanden, de QE door de ECB die niet werkt enzovoort. Adam Smith is dan ook al honderden jaren oud…

   Vreemd is ook dat in een wereld met steeds meer productiviteit er toch steeds meer arme(re) mensen bijkomen, m.a.w. de welvaart verdeling zit scheef terwijl in de theorie van “de markt van vraag en aanbod” dit niet zou moeten zijn. En dat komt dan omdat de verdeling verloopt via de noemer arbeid. Mijns inziens is een verschuiving naar de noemer consumptie (brood-)nodig.

   De huidige modellen in de economie zijn gebaseerd op schaarste en dat “de mens altijd meer wil”. Als dit niet langer opgaat is er sprake van een fundamentele wijziging. Economen zullen daarom mijns inziens moeten komen met nieuwe modellen die gebaseerd zijn op andere uitgangspunten. Maar vooralsnog is het aan die zijde erg (te) stil.

   En toch zal vandaar uit de verandering gestuwd moeten worden zodat “de politiek” nieuwe handvaten krijgt om op een andere manier te besturen / beleid te maken.

   Zelf ben ik niet van de vele complotten, dit is voor mij een te grote versimpeling van zaken. Ik denk veeleer dat de huidige situatie langzaamaan zo gegroeid is en de complexiteit (en het steeds globalere) ervoor zorgt dat de mens steeds moeilijker fundamentele veranderingen kan doorvoeren. Ook de wijziging in de wereld energievoorziening zal zorgen voor een behoorlijke verandering van de (geo-) politieke macht in de wereld.

   Soms zijn er goede ontwikkelingen te zien, zoals Thomas Piketty en Rutger Bregman en wordt dit opgepikt in de NL politiek door bijvoorbeeld Groenlinks en de PvdD. Maar het gaat tergend langzaam. Terwijl een evolutie toch beter zou zijn als een (R)evolutie die er gaat komen als de economische veranderingen te lang op zich laten wachten.

   Om beter beslagen ten ijs te komen in discussies op dit gebied en een serieus gesprekspartner te kunnen zijn, ben ik daarom ook bezig met een studie naast al m´n andere zaken.

   http://www.mastersinleiden.nl/programmes/lerarenopleiding-algemene-economie/nl/introduction

  2. Dank je Arno voor de moeite te hebben genomen om op mijn uitnodiging in te gaan. Een paar opmerkingen mijnerzijds. Het vrije marktmechanisme, waar onze economie zogenaamd op gebaseerd zou zijn, is natuurlijk een aan ons voorgehouden fata morgana. Deze luchtspiegeling is geschapen om ons het illusionaire idee voor te houden dat wij vrij zijn en vrij kunnen ondernemen. Maar zodra een kleinere vrije ondernemer de grotere dictatoriale ondernemers in de wielen gaat rijden, wordt dat kleintje ausradiert. Zegt het begrip kartelvorming jou iets? Onze economie is daarop gebaseerd, op een conglomeraat van naar macht hunkerende kartels van banken, multinationals en hun marionetten, die denken regeringsleiders te zijn. Om over volksvertegenwoordigers maar helemaal te zwijgen. De bovengenoemde kartels manipuleren de zogenaamde vrije markt en hebben deze tot een zeer onvrije markt gemaakt.

   De volgende uitspraak zegt in dit kader meer dan genoeg:

   “Who controls the food supply controls the people:
   who controls the energy can control continents;
   who controls the money can control the world”

   Henry Kissinger 1973

  3. Kartelvorming (monopolie/oligopolie) is inderdaad een uitwas van de vrije markt economie. En dit komt uiteindelijk door dezelfde markt economie die erop gestoeld is dat een mens steeds meer wilt. De toezichthouders hebben in deze gefaald (en achteraf bezien was dit te verwachten).

   Bedrijven moeten/willen steeds (meer) winst maken t.b.v. aandeelhouders (lees: mensen). En dat leidt tot schaalvergroting in het theoretisch model van “vraag en aanbod” volgens Adam Smith. Want winst zou leiden tot meer welvaart voor de mens. Dat blijkt dus niet zo te zijn, in ieder geval niet de verdeling van de welvaart.

   Bedrijven (of Kartels) en overheden zouden ten dienste moeten werken van de welvaart van de mens als geheel. Uitdaging is om een economisch model te ontwikkelen dat daaraan kan voldoen op macro en micro niveau EN haalbaar is (rekening houdend met de natuur van de mens). Daarbij hoef je heus niet het huidige systeem meteen als geheel in de prullenbak te gooien.

   Mijns inziens wordt dat een combinatie van sociale en markt economie.

   Nogmaals ik geloof niet in allerlei complot theorieën rondom dit onderwerp. Een economisch systeem wat minder hebzucht en wantrouwen promoot, zal op den duur leiden tot mensen met minder van dat.

   Als voldoende mensen vervolgens fiducie hebben in een dergelijk systeem dan kan het snel gaan.

  4. Arno, het gaat erom vanaf welk niveau dit systeem wordt aangestuurd. Je hebt het over dat de toezichthouders hebben gefaald. Maar hoe komt dat? Zou het misschien zo kunnen zijn dat die toezichthouders nu eenmaal deel uit maken van hetzelfde systeem, waarvan zij de uitwassen in de gaten moeten houden en daar voor hun eigen levensonderhoud afhankelijk van zijn. Dus wie houdt toezicht op de toezichthouders en wie op de toezichthouders van de toezichthouders, ad infinitum. De mensheid heeft zich laten verleiden om vanuit onwetendheid zich afhankelijk te laten maken van de grote monopoly-spelers op het geopolitieke schaakbord. Zij voeren oorlogen en vernietigen het leven om maar de macht over grondstoffen en andere fundamentele levensvoorwaarden te kunnen krijgen en behouden.

   De fout aan de basis van dit systeem zit in ieder mens, namelijk in het grenzeloze egoïsme waar ieder mee te kampen heeft. De heersende elite weerspiegelt dit fenomeen, dat in ieder mens aanwezig is, in een extreme mate. De consumptiemaatschappij kan niet functioneren als er geen mensen zijn, die zich eindeloos laten verleiden om al die onnodige consumptiegoederen aan te schaffen.

   Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.

   Mahatma Ghandi

   Loesje zegt:

   “Er zijn regels nodig om mensen te beschermen tegen de vrije markt.”

   Dit is het gegeven waar alle commotie rond al die zogenaamde ‘vrije handelsverdragen’, zoals TTIP en andere over gaat.

  5. Misschien zouden ze kunnen beginnen met aandeelhouders niet alleen in de winst te laten delen maar ook bij te laten betalen als het slecht gaat.
   Neem het voorbeeld van ABN/AMRO zolang het goed ging verdween het geld bij aandeelhouders in de zakken en werden de nodige bonussen uitgedeeld.
   Toen het zogenaamd slecht ging waren het niet de aandeelhouders die aangesproken werden (terwijl die wel de zakken hadden gevuld) maar de gewone belastingbetaler mocht toen voor de rekening opdraaien.
   Hetzelfde zie je bij de NS wat eerst een staatsbedrijf was en nu geprivatiseerd is.
   Het vreemde is dat winst verdwijnt maar als ze tekort hebben mag de staat (de belastingbetaler) er weer voor opdraaien.
   Hoe normaal is het dat de belastingbetaler voor negatieven van geprivatiseerde bedrijven moet opdraaien dat voorrecht hebben kleine zelfstandigen toch ook niet want die laten ze gewoon failliet gaan.

  6. Arend, helemaal mee eens dat er “weef-“ fouten zitten in de basis van het systeem. Of de mens zo egoïstisch (en hebzuchtig) is geworden door het systeem of andersom, kun je, je wel afvragen. Waarschijnlijk een wisselwerking. En zoals Greenspan heeft toegegeven voor het Amerikaans congres: “We wisten gewoonweg niet hoe het beter moest”.

   Monopoly spelers zijn (als vanzelf) ontstaan door de prikkels van het systeem waar we in zitten met z´n allen. En ja, “de heersende elite weerspiegelt dit fenomeen” ; in veel gevallen geldt: “waar je mee omgaat daar wordt je mee besmet”. Maar ook voor de “leiders” van deze grote bedrijven geldt dat het niet eenvoudig is om daar anders mee om te gaan; ze worden ook geleid door “de markt”.

   Mijns inziens, is het dus tijd voor een fundamentele aanpassing van economisch systeem. Hoe dat weet ik ook (nog) niet precies. Ik ben het met je eens dat TTIP sowieso van tafel moet en dat de creatie van geld weer snel naar DNB moet (waar de overheid een meerderheidsbelang in heeft) en dat de EU beperkt moet blijven tot samenwerking.

   Het wordt tijd dat economen de handschoen oppakken en het voortouw nemen!

  7. Arnold2, voor mij gaat het om een fundamentele verandering van het economisch systeem. Niet slechts om te kijken naar de uiterlijke kenmerken van het huidige systeem en daarop reageren.

  8. Arend, de artikelen van Ad Broere heb ik inderdaad gelezen en er zitten zeker goede gedachten in. Wat ik echter mis is een meer alomvattend verhaal hoe het volgende economische systeem eruit zou moeten zien. En volgens mij moet dat uiteindelijk in een samenvatting van 2 A4-tjes kunnen.

   Maar dat ik dit mis, kan ook goed aan mij liggen; ik volg niet alle details. Nog te druk met studie.

  9. Arno Verwey.
   Misschien zouden we dan terug moeten naar vroeger.
   Vroeger kocht je pas iets als je het geld had liggen (bij elkaar had gespaard)en ik denk dat dat nog niet zo verkeerd was omdat je dan vanzelf een rem op nieuwe onnodige aankopen zet.
   Nu gaan velen terwijl hun oude auto bv nog niet versleten is naar de bank voor een lening en kopen dan weer een nieuwer model wat dus niet echt nodig is.
   De auto fabrikanten zien dat ook en denken als we nu snel achter elkaar nieuwe modellen uitbrengen zullen velen weer dat nieuwere type willen hebben en dat levert geld op.
   Op die wijze is volgens mij vraag en aanbod geschapen maar niet omdat het nodig was/is.
   Hetzelfde zie je met huisinrichting wat vaak vervangen wordt terwijl het niet nodig is maar omdat het in de mode is.
   Met andere woorden het wordt te makkelijk gemaakt.

  10. Om terug te komen op Alan Greenspan, die deed ook uitspraken dat de FED ongelimiteerd geld kan bij printen en zei ook dat de FED letterlijk boven de wet staat en niet overruled kan en mag worden door Washington.

   Ook is het een utopie om te denken dat de huidige economie min of meer toevallig tot stand is gekomen en dat er bepaalde weeffouten zijn ingeslopen. Alle aanpassingen die zijn en worden gedaan zijn systematisch ten gunste van de multinationals.

   Laten we er maar uit gaan met een klassieker.
   https://www.youtube.com/watch?v=NKkRDMil0bw

  11. Weet je Arno, in mijn beleving is een voor iedereen heilzaam systeem niet te bedenken. Het huidig economisch systeem is nu juist ontstaan doordat een klein groepje vermeend slimme mensen plannetjes hebben uitgedacht om hun hebzucht en heerszucht over de rug van de gehele mensheid uit te kunnen leven. Zij deden dit door ons van onze grootste leermeester, waar wij allemaal deel vanuit maken, totaal te vervreemden. Namelijk de natuur. De ongelooflijke genialiteit waarmee de natuur in elkaar steekt en zichzelf door elkaar voedende relaties in stand houdt, kunnen wij nog veel van leren. Het basisgegeven in de natuur is organische groei, wat betekent dat het leven haar eigen vormen voortbrengt en zichzelf laat reproduceren en in stand houden. Het gaat hierbij dus om afhankelijkheidsrelaties die wederzijds voedend i.p.v. mogelijkheden tot exploitatie en uitbuiting zijn.

   De economie is ingebed in de sociale realiteit en maakt daar een essentieel ondersteunend bestanddeel vanuit. Het is dus een onderdeel en geen hoofdzaak of doel op zich.

   “Sociale driegeleding

   De sociale driegeleding onderscheidt in de samenleving drie gebieden:

   • het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent; dit is het geestesleven (culturele leven) waar vrijheid noodzakelijk is om ontwikkeling mogelijk te maken

   • het gebied waarin mensen samenleven en wetten en regels vormen; dit is het gebied van het rechtsleven waar gelijkheid (= gelijkwaardigheid, AZ) moet gelden

   • het gebied waarin mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie waar broederschap het heersende principe zou moeten zijn.

   Deze drie gebieden zouden in de samenleving op eigen benen moeten staan, dat wil zeggen dat in ieder gebied het eigen principe (respectievelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap) nageleefd wordt. Het is de taak van het democratisch vormgegeven rechtsleven om de zelfstandigheid van de drie gebieden door wetgeving te beschermen of te bewaken.

   De sociale driegeleding werd in 1917 voor het eerst verwoord door Rudolf Steiner.”

   Bron: http://www.driegonaal.nl/sociale-driegeleding/

  12. Volgens mij is het huidig economisch systeem in eerste instantie bedacht door goed bedoelende mensen uit een ver verleden zoals Adam Smith. Daarop is steeds verder voortborduurt en heeft de natuur van de mens (waaronder hebzucht en egoïsme) een duidelijke rol gespeeld.

   Dat economie dienend zou moeten zijn aan de mens moge duidelijk zijn en dat dit ingebed zou moeten zijn in een democratie volgens de trias politica.

   En nu wordt het tijd om het economisch systeem fundamenteel aan te passen aan de huidige tijd waarin relatieve en duurzame overvloed, zeker in de basisbehoeften, goed mogelijk is. Dus niet langer een op schaarste gebaseerde economie met eeuwige groei. Dat zal ook een positieve invloed hebben op menselijke eigenschappen.

   In de organisatieleer wordt wel gezegd dat een organisatie zo goed is als de mensen die er deel van uitmaken. Uiteindelijk geldt dat uiteraard ook voor een economisch model.

  13. Dat mag jij denken Arno, maar de grondlegger van het huidig bancair systeem Mayer Amschel Rothschild, aan wiens familiaire belangen de gehele economie is opgehangen, heeft ooit eens het volgende gezegd:

   “Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws” —

  14. @Arno,

   Greenspan: “We wisten niet meer wat we moesten doen.”
   Dit is complete B.S.
   De FED is op 23 december 1913 gekaapt door de Zionisten. Het HELE SYSTEEM is MOEDWILLIG gefraudeerd.
   Geld is geen geld meer. Onder het Babylonische bankensysteem is geld alleen nog maar SCHULD.
   De FED, ECB, BIS, IMF, Wereldbank, DNB, en zo ongeveer elke bank in de wereld (op een paar landen na) is in handen van het (joodse) bankenkartel.

   Lees de Talmoed. WIJ (goyim) zijn slechts op deze aardkloot om HEN te DIENEN!

   WIJ zijn stekeblind geworden! Wij zijn doof geworden! Wij zijn monddood gemaakt onder het mom van antisemitisme, neonazisme, racisme, fascisme, feminisme, multiculturalisme en politieke correctheid.

   Antisemitisme is voor het eerst gebruikt door Wilhelm Marr.

   Hij schreef het onderstaande IN 1879!!! (Zijn gestelde doel was “Het christendom bevrijden van het juk van Judaïsme”)

   “Russia is the last defence against the Jews, and its surrender is only a matter of time. The elastic spirit of Jewish intrigue will crush Russia in a revolution, such as the world has never seen the like.

   When it has overthrown Russia, it will have nothing to fear from any quarter; when it has seized in Russia all the offices of state as it has done with us, then the Jews will openly undertake the destruction of western civilization, and this “last hour” of condemned Europe will strike within a hundred or a hundred and fifty years at the latest, since the march of events moves more rapidly in our era than in preceding centuries.”

   http://mybigfatanti-zionistlife.blogspot.nl/2009/08/wilhelm-marr-patriarch-of-antisemitism.html

   Volgens mij had deze man het goed gezien.

   Wie bezit de banken?
   Wie bezit de massa media?
   Wie maakt iedereen monddood?
   Op WIE mag je GEEN kritiek hebben, ook al heb je gelijk? (Gelijk HEBBEN is nog geen gelijk KRIJGEN!)

   Find the one you CANNOT criticize and you have the one that is in control.

   Dit gebeurde sinds 1879…
   http://www.rense.com/general86/realholo.htm

  15. Voor mij is het véél te eenvoudig om “De Schuld” (lekker Christelijk) bij één zogenaamd homogeen Clubje mensen neer te leggen.

   Het begint een beetje ZIOfoob te lijken en dat vertroebelt je kijk op de wereld. (Natuurlijk ga jij dit omdraaien, dat is me duidelijk).

  16. Slechte en ook een beetje gemene réactie Ziofoob, U als bestuurdeerd persoon, moet toch zeker weten waar het kwaad van deze wereld zich bevind, het begon in het portaal van het gebedshuis ?

  17. @Arno,

   Ja, ik ben anti-zionist. En wat dan nog?
   Als ik zie dat zionisten meer levens op hun geweten hebben dan wie dan ook in de hele geschiedenis van de mensheid,
   Als ik zie dat zionisten meer dood en (economisch) verderf hebben gezaaid en daar tot op de dag van vandaag mee bezig zijn,
   Als ik zie dat zionisten zich CONSTANT in een slachtofferrol aan het manoeuvreren zijn,
   Als ik zie dat men er niets van MAG zeggen zonder uit te worden gemaakt voor van alles en nog wat,
   Als ik zie dat zelfs wetgeving overal ter wereld ten faveure van deze psychopaten wordt aangepast om maar politiek correct te blijven,
   Als ik zie dat bijna iedereen die ons de afgelopen eeuwen hebben gewaarschuwd of er tegenin zijn gegaan zijn vermoord, hetzij met een complete familie, hetzij met een complete natie,
   Als ik zie dat er al decennia een genocide plaats vindt van het blanke Europese ras,
   Als ik zie dat bijna al mijn soortgenoten struisvogelpolitiek bedrijven en NIET EENS DE MOEITE DOEN om de daadwerkelijke geschiedenis tussen alle dogma’s en propaganda door proberen te doorgronden,
   Als ik zie dat deze gasten de termen eerlijkheid, barmhartigheid, empathie, medeleven, mededogen, gelijkheid en rechtschapenheid niet in hun woordenboek hebben staan,
   Als ik zie dat door omkoping, bedrog, (geschied)vervalsing, propaganda, leugens, haatcampagnes, hetzes en ronduit moord hele generaties worden geïndoctrineerd,
   Als ik zie dat deze psychopaten SPREKEN van vrede en gelijkheid, maar dat hun ACTIES totaal anders zijn,
   Als ik zie dat de leefomgeving van MIJN kinderen en van die van velen binnen een aantal decennia volledig zal zijn vernietigd,

   DAN KOM IK DAARTEGEN IN VERWEER MET ELKE VEZEL VAN MIJN LICHAAM!

   En IK zeg tegen iedereen die dat niet doet: LAFAARD!, ZEG EENS WAAR HET OP STAAT, DÚRF HET BEESTJE EENS BIJ ZIJN NAAM TE NOEMEN EN WEES EENS NIET POLITIEK CORRECT.

   Dan ben ik maar een antisemiet
   Dan ben ik maar een neonazi
   Dan ben ik maar een fascist
   Dan ben ik maar een racist

   Ik weet wel beter.

   Ik ben een anti-zionist. En ik ben er trots op dat ik wakker ben geworden.

   Hier een verslag uit eerste hand over Zionisme.
   https://www.youtube.com/watch?v=HhFRGDyX48c

  18. An briljante uitéénzetting voor de zoveelste keer terug geAnalyseerd naar ‘de’ Root cause of all causes, ongetwijfeld, alleen 1 probleempjuh, volluhgens mij zit er boven en vooral onder die geïsoleerde penwortel (Marcsz) Root nog veel meer, meer verdiepingen lagen en zelfs dimensies, daar wil ik dan weer heen,kan me niet bommen of het een klupje exo afgevaardigden van Sirius (serious radio) is of zelfs nog veel verder beyond (star trek), in die kaleidoscoop kom je weer terug op de menselijk sleutel, dat een kruis in en op zichzelf is, vandaar kunnen wij zelf leren besturen i.p.v. van voornamelijk bestuurd te worden van buitenaf, door al die facties afdelingen lagen en konkelende tot de tanden bewapende concties klieks clicks gangs met hun grote nucleaire totaal afschrikking bangs achter de media deur om ons vooral vooraf in opgevouwen foetus houding te dwingen nog voor we de voordeur uit zijn gegaan, zonder buiten spelen is op voorhand het voor ons in elkaar geflanste kansspel verloren, eerst spelen dan denken, so first give me one so called ZioMonster en laat me zien wie hij/zij is, zonder vooraf bang te moeten wezen, ziet hij/zij er uit als een levend mens? is tie knap lelijk vriendelijk benaderbaar aanspreekbaar reëel ergens aan te treffen hier op aarde of is het wederom een fantoom beeld, ik bedoel in 1 van de meest recente wtk artikelen is het smoelenboek te zien van Majestic 12, het onderzoeksdomein van space kip Kerry, de charme van haar is dat ze meer dan Alles wil weten en jah ook van Aliens, ieder van die ‘monsters’ is een waarschijnlijk een Mens(achtige), wat zou het fantastisch zijn om zo iemand te mogen interviewen spreken, en dat ie bijna of af en toe het achterste van z’n lispelende geforkte space tong laat zien, willen weten, niet eerst neersabelen platslaan en vervolgens geen navraagbaar meer kunnen doen, om de kwalijke gevolgen van een dubieuze beleidsclub bij te stellen of te neutraliseren moet je minstens zo veel in huis hebben als die zelfde kwalijke beleidsclub, ik bedoel ik kan op 2 manieren luisteren naar de volgende fantastische samenspraak, weet juh wie is er 100 keer zo media geniek van het hele stel aan tafel, in dat gesprek, Arnold, en waarom? en toch ben ik zelf dankbaar voor de ontboezeming van Irma dat ze hels zou worden als ze zou weten dat haar journalistieke collega stiekum een informant is voor iets heel anders, en toch is de houding van Arnold K. nodig om die niet verkrampt tegemoet te gaan treden, en gewoon weten tsjaah ze lezen hier net zo goed mee, dat weet juh, misschien schrijven hier de beste schrijvers daarom wil met en voor die ‘verborgen’ maar duidelijk voelbaar aanwezige doelgroep, ook meestal mensen, los van de kunstmatige exo intelligentie, de meest sympathieke persoon die mijn universitaire carriëre in amerika voortijdig heeft helpen afblokkeren was een van buiten ingevlogen professor informant, ik kan zeggen wat ik wil over vuil en oneerlijk maar die figuur had een overweldigende zelfs zeer ‘bescheiden’ presence, charme, rustig, weloverwogen, vermogend (letterlijk) mega menselijk in voorkomen, dat is wat de Losers Verliezers zo vaak grotendeels hebben laten beschadigen verliezen, jah ook ik, en dan zie en hoor je een frustie ongewassen half bezopen alto dwerg bij occupy uit z’n schreeuw lelijk dak gaan op tv powned, en daarmee in 1 een korte tv klap z’n gehele medebeweging in 5 seconden zelf teniet doen, hij zij had goed gekleed moeten zijn, welbespraakt, sympathiek (theo maassen unie ted speech), amicaal, erudiet, gematigd, bescheiden, aantrekkelijk, wij fukking losers die het zo goed weten moeten geen lelijke groene dwergen meer willen zijn omdat we in het verleden te vaak zo jankend beledigd bestolen zijn en daar niet meer overheen kunnen komen, zit je lang aan de zijlijn heb je juist alle tijd gehad om je zelf verder te ontwikkelen, kun je op een later tijdstip het juiste tegenwicht bieden, blijkt die nwo toch nog een vriendelijke competitie te kunnen zijn misschien wel, ik overdrijf wat.

   Dank Delo voor de gouwe tip, het geluid is stukken beter voor elkaar dan in menig Kip Kerry interview, al is zij daar eindelijk een beetje mee aan het werk geslagen, verpletterend slechte geluids producties hebben het cam a lot meisje bijna de das om gedaan wat mij betreft, er is nu een audio vriendje bezig om haar mislukte registraties te voorkomen en zonodig nog wat spectraal digitaal audio technisch bij te poetsen, in het stem bereik is bij Irma enige verwonding gedruktheid en verslagenheid te horen, naast een mega krachtige heldere zeer media genieke kant van juist diezelfde stem, het zou fantastisch zijn als zij de Arnold Karskens ongeslagenheid zou kunnen toemeten in stem spectrum omdat ze het wel in zich heeft, die Janneke heeft als boodschapper machtig materiaal maar als show element veuls te gedrukt, de kabouter factor zou er misschien uit moeten (geslagen worden bijna) om letterlijk aan te kunnen slaan, let wel voor mij is de kleintje muurkrant aan de kant kruimel voice geen probleem, kan daar minstens zo veel van genieten, voor het massa publiek echter is dat niet voldoende waarschijnlijk, mensen willen bedwelmd kunnen worden door de show nieuwe revu stem van Arnold Karskens master of ceremony bataljon. we maken ons onbewust veuls te klein, jah me too I know, en tuurlijk kan ik het zelf niet beter op dit moment, daarom Irm go go go en hopelijk heb je er wat aan, voor een ander weet ik het wel beter, voor mezelf tuurlijk lang niet zo goed, zo gaat dat, zo dat was mijn megatoetermelkmuil uitbarsting voor de dag weer voor vandaaggie nieuw-zuur. ‘het lak hebben aan joetoep censuur’ klonk overweldigend bemoedigend omdat ik mij kan herinneren nog niet eens zo lang geleden dat mij het al dun door de broek liep bij het idee dat daar zomaar iets zou kunnen verdwijnen van door mij zelf geplaatst materiaal, zo groot en klein was ik behoorlijk bangelijk toch nog, ben paar streepjes verder nu, belangrijk, de vooruitgang in het kleine veroorzaakt de grotere dingen.

   http://www.4shared.com/mp3/xqGV1QHmce/Gewoon_Nieuws_met_Arnold_Karsk.html

  19. An Argie, 8.19

   Chapeau voor je betoog!!!

   ZIOfoob zegt de lafaard, ik noem hem VERITASfoob 🙂

 6. Even in het kort de markt werking, de mensen geil maken, het creéeren van hebben hebben, daar kun je een hele cult om heen bouwen, en scholen voor oprichten, maar dat blijft de basis, de mensen met zijn prikkelde oogjes, en dan wie heeft de grootste, daarop goed ingespeeld, ja ze slapen er niet van, en dan het hoofd thema, Handel is geoorloofde Diefstal, ik handel mijn hele leven, en ken de mensen als mijn broekzak, het is geen vak maar een op vingertippen gevoel gebaseerde wetenschap, plus het spel er om heen, ’t is zo oud als de wereld, de prostitué met hun balcon plein, brachten hun waar aan de man, en dan begon het marchanderen, de simpelste form van handel, en dan zien doet kopen, en aan bij het scheiden van de markt leerd men de koopman kennen, en geloof mij er is geen school waar je het koopmanschap kan leren, je heb het, of je hebt het niet, ’t is theater, maar ja er zitten veel maars aan, menselijk maars.

 7. Dit is weer precies wat ik dacht. Even googelen op Kurzweil en wat blijkt? Hij is opgevoed met de Talmoed.
  Dit betekent dat onsterfelijkheid wordt nagestreefd.
  Hoe? Dat maakt deze gasten niets uit. Of het nu middels transhumanisatie, alchemie, occultisme, of wat dan ook gaat: Het doel heiligt de middelen.

  “They believe God made errors and they want to fix these “mistakes” with science and technology.”

  http://jettandjahn.com/2012/12/ray-kurzweil-the-jew-behind-transhumanism/

  Er wordt door deze psychopaten aan één ding voorbij gegaan. De natuur regelt zichzelf. Lichaamsvreemde object worden door een lichaam afgestoten. Er ontstaan ontstekingen, (auto)immuunziekten, enz. En immuunsuppressiva? Veel succes…

  https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/inleidingen/inl-immunosuppressiva

  1. an archie, je geeft mooie en goede réacties hier, met een duidelijke achter grond informatie, bedankt voor je moeite ! Jenne

  2. Persoonlijk vind ik het wat ZIOfoob worden. Maar goh, ieder z´n ding hé.

  3. Arno Verwey, het is zo duidelijk op welke kant je staat.

   Hou nou op met je kleinerende en vooral dommige reacties.
   Lees je vooral eerst in, en kom dan na, plus min 5 jaar, nog een keer hier langs.
   Ik stoor me aan jou en je hele ´vriendenclub´ het is niet meer dan het goed kunnen formuleren van zinnen wat je laat zien, zeg maar normaliter noemt men dat secretaresse. Van wie ben jij de secretaresse, (nu opeens weer Arno)…..?

  4. Toch bleek mijn persoonlijke gedachte nog niet zo gek.
   Het wordt bevestigd in 8.19.

   Dat jij graag alleen “jouw kant” wilt lezen omdat je je anders stoort, dat kan natuurlijk zo zijn.

   Ik stoor me ook als bij zowat ieder artikel het wordt teruggebracht tot één enkel punt “de talmoed”.

  5. @Arno

   Dat jij je er aan stoort.. Dat is jouw probleem niet de mijne.
   Ik ben al jáááááren aan een zoektocht bezig en elke keer kom ik op hetzelfde punt terecht, over welk onderwerp het ook gaat.

   Valse vlaggen, geschiedvervalsing, (Baylonische) geldsystemen, elite, illumminati, Bilderberg, “medicijnen”, multiculturalisatie, intriges, hedonisme, sodomie, pedofilie, kindermisbruik, slavernij, beurscrashes, moord, genocide, omkoperij, de HELE geschiedenis staat er vol van.

   Dat jij vind dat ik niet aan mag kaarten. De waarheid is hard.
   En als jij alle waarschuwingen van de afgelopen eeuwen in de wind wilt slaan of naast je neer wilt leggen, omdat jij vindt dat het een “eenzijdige” berichtgeving is, dan zul je op een dag wakker worden en merken dat het te laat is.

   Lees “Under the sign of the scorpion” maar eens. Ik durf te wedden dat je het niet eens durft.
   http://www.zioncrimefactory.com/wp-content/uploads/2011/09/Under-The-Sign-of-the-Scorpion.pdf

   Lees de geschiedenis van de Rothschilds. De psychopaten die inmiddels een geschat vermogen van $500.000.000.000.000 hebben, maar NIET in de “quote 500” vermeld staan.
   http://www.biblebelievers.org.au/slavery.htm

   Heb je de Talmoed ooit gelezen? Ken je de uitspraken van de rabbijnen door de eeuwen heen? Ik kan je één zeggen: Als wij omgekeerd dit soort uitspraken doen dan worden we opgepakt en “berecht”.

   Dus ik zou respect voor deze gasten moeten opbrengen? Waarom? Ik weet zeker dat het omgekeerd NIET het geval is. (Zij zien christenen als afvallige Joden – Ketters)
   Indien zij ZEGGEN dat ze je respecteren, dan weet ik dat men liegt.
   Zij HOEVEN namelijk, volgens hun eigen wetten, geen waarheid te spreken (ook niet in een rechtbank) zo lang er niet een Thora en een rabbijn in dezelfde kamer aanwezig zijn. (En waar laten wij hen op zweren? – Je kan net zo goed de sprookjes van Grimm of Andersen onder hun hand leggen, dit heeft net zoveel invloed)

   Een paar uitspraken. Je kunt natuurlijk aangeven dat ze uit hun verband zijn gerukt. Je kunt natuurlijk zeggen dat het zo niet wordt bedoeld. WAAROM STAAT HET ER DAN?!


   “Iets zeggen aan een Goyim (Goyim betekent onrein en is de kleinerende term voor niet-joden) over onze religieuze relaties zal gelijk staan aan het doden van alle joden, want wanneer de Goyim zouden weten wat we over hen zouden onderwijzen, dan zouden ze ons openlijk doden.
   – Libbre David 37

   “Een Jood moet en zal een valse eed afleggen wanneer een Goyim hem vraagt of onze boeken iets tegen hen heeft.”
   Szaaloth-Utszabot, Het boek van Jore Dia 17

   “Wanneer de messias komt zal elke Jood 2800 slaven hebben” – Simeon Haddarsen, fol. 56-D

   “Men kijkt naar het huis van de Goyim als dat men naar
   een kudde vee kijkt.”
   – Tosefta, Tractate Erubin VIII

   “Wanneer een Jood een Goyim in zijn klauwen heeft, dan mag een andere Jood naar diezelfde Goyim gaan, hem geld lenen en
   hem ook bedriegen, zodat de Goyim zal worden geruïneerd. Want het bezit van een Goyim behoort, volgens onze wetten, tot
   niemand en de eerste Jood die dit passeert heeft het volste recht dit in te nemen.
   – Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156

   “Een Jood mag een Goyim beroven, hij mag hem bedriegen over een rekening en doen alsof hij deze niet zou hebben ontvangen,
   anders zou de naam van God worden onteerd.”
   – Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat, 348

   Ik wens je veel wijsheid toe.

  6. Nergens hoor je me zeggen dat je het niet mag schrijven. Net zoals ik mag jij ook schrijven wat je wil en hoor je van mijn kant niet “ga ajb 5 jaar ergens anders heen” of dat soort trollige onzin. Zolang het geen opruiing en/of haat zaaien wordt.

   En uiteraard vinden jij en ik het uitstekend als ik mijn (andere) mening ventileer. Het is ook zeker niet zo dat ik alles verwerp wat je schrijft, wel wordt zowat ieder onderwerp teruggebracht tot dat clubje mensen van de “Talmud”. Als ik me 10 jaar bezig zou houden met radicale Islam zou ik waarschijnlijk ongeveer hetzelfde kunnen doen maar dan vanuit een ander perspectief.

  7. @an argie, jij dicht de Joodse gemeenschap nogal wat macht toe. Misschien wordt het tijd je zorgen te maken? Ze zullen best geïnfiltreerd zijn in WTK en jouw commentaren dus met grote interesse volgen. Linke soep. Als je te bedreigend wordt in hun ogen, zal het met hun macht niet moeilijk zijn jouw ware identiteit te achterhalen …. Watch your back!

  8. Erna, je bent nogal raar bezig met jouw reactie. Bekijk voor de aardigheid de volgende film eens van een joodse Israëliër over de Zionistische lobby en ‘antisemitisme’.

   https://www.youtube.com/watch?v=2_xGBU0ljUY

   Of deze van Bill Cooper over de ADL in de VS.

   https://www.youtube.com/watch?v=57JGrQ2wJlA

   Blijkbaar kun jij het onderscheid nog niet maken tussen het Jodendom en het Rothschild-Zionisme. Het Jodendom is in de laatste eeuwen door hen evenzeer misbruikt, als alle andere religies, landen, volkeren en volksbewegingen.

  9. Das waar want de honden en katten in bijvoorbeeld Rusland en Turkije bijten echt heel anders als hier in Nederland waar ze meer gebonden zijn de trias politica ketting 😀 😀

  10. Zo lang die honden maar blaffen, bijten ze in ieder geval niet. Volgens mij is dat een universele waarheid. Maar ik kan het natuurlijk mis hebben, wat dat betreft.

  11. By the way Arno. Volgens mij hebben al de verschillende delen van de Trias Politica, te weten de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, allemaal zo hun eigen waakhonden. Maar het zijn uiteindelijk allemaal doorgefokte variaties van hetzelfde ras.

  12. Nou, Arend ik denk niet dat an argie het met je eens is dat de honden slechts blaffen, niet bijten. Als je bovenstaande begrepen hebt is: honden = Rothschild-Zionisten

  13. @Erna,

   Ja ik dicht de (Ashkenazi) joodse gemeenschap héél veel macht toe..
   En niet voor niets. Zij controleren het financiële systeem, de media, het educatieve systeem, wetgevingen, politici, grote delen van het internet, security bedrijven, etc, etc, etc.
   Ik maak me geen zorgen om mezelf. Wanneer ze iemand targeten doen ze dat toch wel.
   Ik wil mensen wakker maken, door dialoog en door het aanreiken van feiten.
   Joden doem alles op basis van emotie en haatpropaganda.
   Wanneer je daar wat van zegt, schreeuwen ze moord en brand en bombarderen iemand stante pede tot antisemiet, racist, fascist en/ of neonazi (75% van deze woorden hebben ze trouwens zelf bedacht…)

   @Arend, ik kende de film al, waarbij de Isaëlische jeugd naar Auschwitz wordt gestuurd om hun “geschiedenis” te leren kennen onder het mom van antisemitisme.

   Ik ben er ook geweest en als je vragen gaat stellen waar het zwembad is, of het voetbalveld, of de universiteit, of de kraamkamer (waar 3000 baby’s zijn geboren ten tijde van het Duitse regime en er niet één van is overleden in deze periode, ondanks de tyfusplaag en ondanks de honger door de vernietiging van de volledige infrastructuur!, of het bordeel.. joh dan worden ze me toch een portie zenuwachtig 😉 – Ze hebben dan liever dat je meteen vertrekt en quote: “niet van die moeilijke vragen stelt.”

   Er is geen enkele gebeurtenis in de geschiedenis geweest die wettelijk wordt beschermd, ook al vinden veel mensen dat dit een dogma is.

   Er is geen conflict in de geschiedenis geweest die 70 jaar na dato nog zo wordt doordrenkt in de hele maatschappij! Mensen worden zonder pardon in de gevangenis gezet omdat ze er een andere mening op nahouden en deze zelfs kunnen onderbouwen met feiten.

   Find the one you cannot criticize and you have the one that is in control

   Een waarschuwing van 77 jaar geleden, met actuele beelden eronder.

   https://www.youtube.com/watch?v=pDLyKSYRqXM

   De reden van deze waarschuwing – trek de parallel naar deze tijd:
   Hedonisme, sodomie, homofilie, bi-sexualiteit, sekse verandering en zelfs pedofilie vieren hoogtij. Het gezin (wat een hoeksteen van een samenleving zou moeten zijn) is volledig ondermijnd. Werkloosheid is aan de orde van de dag. Steeds meer mensen raken in de schulden. Steeds meer mensen moeten gebruik maken van voedselbanken…

   Het enige dat nog ontbreekt is de hyperinflatie, maar ook jij zou moeten weten dat dit elk moment kan gebeuren. De schuldenberg is nog nooit zo hoog geweest, ook al is alles wat de burger middels belasting heeft betaald verkocht onder het mom van privatisering.

   http://thegreateststorynevertold.tv/Video_Files/640x360Mp4/TGSNTtvPart27.mp4

   Pas wanneer je de WERKELIJKE BETEKENIS van “Arbeit macht frei” weet, kom dan weer. Dan begrijp je het.

  14. Ja Erna. WOII is de enige oorlog geweest, waarna het verboden werd om over het ‘officieel’ aantal geslachte offers onder één bevolkingsgroep te discussiëren. Laat staan er aan te twijfelen of de juistheid ervan te mogen onderzoeken. Vreemd toch? Laat dit niet zien dat hiermee andere belangen gemoeid zijn?

  15. Arend, ik ben erg benieuwd wat jouw reactie is op de stelling dat het wel erg makkelijk is om bijna ieder artikel wat voorbij komt op WTK te “ver-engen” tot en samenzwering van een clubje “Talmud” aanhangers alsof er geen enkel ander perspectief bestaat? En wat zoiets zou kunnen doen met een algemeen heersende opvatting.

  16. @Arno,

   Waarom Arend om raad vragen?
   Bang dat je niet “politiek correct” bent? 😉 😀 😛

  17. Hahaha 🙂 Ja, daar ben ik heel bang voor want ik word constant voor Trol uitgemaakt 😛

   Maar toch ben ik wel benieuwd naar het antwoord van Arend.

   En voor jouw heb ik ook nog wel een vraag An Argie:
   – Stel, voor “argument sake” dat een meerderheid in ieder geval in Nederland helemaal wakker is geworden voor jouw standpunt…….
   – Wat zou dan vervolgens de oplossing zijn van “het” probleem NU?

   Ik hoop van jullie beiden een mooi antwoord te mogen lezen die iedereen weer verder brengt 😀

  18. Een antwoord chronologisch in tijd zou wel fijn zijn 😀 😛

  19. @an argie, 10.15: “Ik ben er ook geweest en als je vragen gaat stellen waar het zwembad is, of het voetbalveld, of de universiteit, of de kraamkamer (waar 3000 baby’s zijn geboren ten tijde van het Duitse regime”
   Wat is jouw informatiebron?

  20. Arno.

   Mijne enige antwoord op jouw vraag kan alleen maar zijn, dat zo lang mensen hun eigen kracht en macht niet beseffen, er altijd anderen zullen zijn die dat voor eigen gewin willen uitbuiten. Zij houden ons daarmee een spiegel voor waarin wij onze eigen onmacht, kwetsbaarheid, zucht naar uiterlijke veiligheid en zekerheid en het geen verantwoordelijkheid voor onszelf en ons leven willen nemen weerspiegeld kunnen zien. Dus alles wat wij in onszelf niet op willen/kunnen pakken, doen zij voor ons. Dit is door de gehele geschiedenis heen al zo geweest.

   Wij zijn nu aan het leren om al die zaken wel zelf te doen en komen daarmee in conflict met de club die het van ons heeft overgenomen, daar zij de door ons aan hen gegeven positie niet af willen staan.

  21. Arend, mooi dat je de handschoen wilde oppakken :).
   Ben het met je eens dat als ieder mens zelf in z´n kracht staat er weinig is wat nog weerspiegelt kan worden. Maar diegenen die dat “doen voor ons”, zijn ook mensen met ieder ook weer een eigen spiegel.

   Dat maakt voor mij dat er niet “één clubje” bestaat die “weerspiegelt” maar dat de werkelijkheid vanuit veel meer perspectieven tegelijk bekeken kan worden. “ De Club” bestaat daarom niet, wel allerlei clubs mensen met verschillende (overheersende) eigenschappen die invloed uitoefenen op de rest.

  22. @an argie 10.24.
   Dank @an argie, dit zet jouw leven in perspectief.

   http://truedemocracyparty.net slaat door.
   Zie goed review van james bacque op http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=34874
   “But were these outrages the result of the chaotic conditions following the war, or were they part of deliberate policy orchestrated by General Eisenhower, as Bacque alleges? And if deliberate then where did the policy originate? This recent edition adds little new to this part of the controversy. The new testimony added by former soldiers speaks to individual incidents they witnessed or to protests that they made and believed went unheeded. The result is simply too spotty to demonstrate a concerted effort directed at the top by Eisenhower’s command.”
   “…. Their findings were published that same year, with German historian Rudiger Overmans making a well-documented case that Bacque’s tabulations were exaggerated and contorted. Looking at the almost impenetrable explanation of estimates that Bacque makes in the first appendix to his book, it is clear that Overmans has the most believable argument. In all, nine scholars who contributed to this conference delivered a hefty judgment that Bacque had made charges that the evidence does not sustain.”
   “… The sections concerning the charges that Eisenhower directed a conspiratorial campaign of mass murder exceed the evidence Bacque offers and the rhetoric extends to sensationalism. ….”

   1 simpele vraag. Wij beiden kennen mensen als James Bacque en Rudiger Overmans en al die anderen niet persoonlijk. Op grond waarvan moet ik meer waarheid hechten aan Bacque’s verhaal dan aan Overmans’? Welke argumenten heb je daarvoor? Heb je zelf onderzoek gedaan (naast het afstruinen van het internet)?

   En fascinerend is ook dat je websites waarnaar je refereert in een adem meegaan in de verhalen over chemtrails en HAARP weermodificatie, etc. Ik noem alleen deze twee omdat ik daar inhoudelijke kennis over heb en deze eenvoudig te weerleggen zijn.

   Alles bij elkaar genomen kunnen de bronnen die je noemt onmogelijk leiden tot een geloofwaardig verhaal.

  23. Erna, ben je al te lui om te vertalen, of stuur je de instructies van je masters (brave slaaf dat je bent) nu direct door…? Zou me niet verbazen als je niets van de inhoud afweet, want verdieping is nogal een lastige voor jou.
   pffff…Man does eens moeite!!

  24. Arend, je kent me niet. Logischerwijs is je aanname dus fout en daarmee ook je conclusie. Ik heb eerder uitgelegd hoe dat werkt.

  25. En bovenstaande geldt dus ook voor Parabola. Heerlijk, dit gaat allemaal in een moeite door. Het wordt steeds makkelijker 🙂

  26. Erna, schei toch uit…ik noem dat ‘gelul in de ruimte’.
   Je hebt duidelijk een (gestuurde) missie…en jij en je maatjes zijn bij deze ontmaskerd!!

   Want je hebt op alles iets op te merken, behalve bij dat wat de overheid je voorgeeft.

  27. als bij decreet van de Un het vrije woord op en buiten internet binnenkort op mao china leest geschoeid zonder beperking gesmoord mag worden denk ik dat het aanbevelenswaardig is om de codering van woorden nu al wat te gaan aanpassen, mijn onderwijskundige afstudeer professor in amerika werkte in 1994 al ongegeneerd voor o.a. china, en mijn voormalige thuis basis aan de ut twente toen ook al lang uitgebreid enigszins verholen edoch ongegeneerd zonder enige terug gehoudenheid en ‘sociale studies’ waren sowieso bij voorbaat minderwaardige sukkels, oftewel ‘wij zijn hardcore omdat we technisch zijn en niet van ‘gelul’ houden en zeker niet van historie maar wel blindelings opdrachten uitvoeren van en voor wie dan ook zolang het maar dutch hell buiten de kustlijn is, bevolking mathematisch helpen reduceren o.a., jonge techno studentjes die nog nauwelijks aan het eerste jaar waren begonnen hadden verkondigden deze Mening al luid en duidelijk om voortijdig de bokjes van de schaapjes te scheiden tijdens de eerste gesponsorde drink gelagen, goh van wie zouden ze dat toch overgenomen hebben, het olie bij de bommel jargon en daarmee effect, weldadige uitdrukkingen kunnen voldoende zijn om wat aan te kunnen duiden, in mijn laatste stukje had ik de vraag gesteld van noem mij eens een zogenaamd potentieel bekend zichtbaar actief kwalijk ‘ZioMonstertje’ in levende lijve, http://www.beyondthematrix.nl/2016/05/18/donald-trump-en-hillary-clinton-beide-farao-afstammelingen/ het voorbarig verdacht benoemen staat een ieder nog vrij tot op zekere hoogte, vandaar wij het publiek in de un ban zeker een afgeleide direct daaruit voortvloeiende reciproke oorzaak en gevolg functie, actie reactie, wij mogen aanwijzen zij aan de overkant ook net zo goed, wij mogen binnenkort niet meer expressief zijn dan maar impliciet desnoods zelfs ‘cryptisch’, noemden we dat niet ‘crypto’ religies?! je maakt jezelf onmogelijk en vervolgens moet er effe snel omgekat worden. Erna het doet mij pijn om iemand zomaar kramperig te gaan bestempelen doodverven en vervolgens misschien zelfs deleten, voordat het zover komt moeten ze mij wel heel veel veel pijn doen, dat behoort een lange weg te zijn, in the meantime ondertussen in die tussenkruipruimtes zeg ik van hmmm best ingewikkeld Engels stukje, een nuancering van wie waarschijnlijker het bij het rechte eind zou kunnen hebben.

   maar inderdaad, waarom zou ik er aan moeten twijfelen dat de volgende vaststelling niet gebeurd is niet plaats gevonden heeft zoals aangeduid beschreven vastgesteld uit monde van oude getuigen overlevingen uit gulag achtige minderwaardige martelkampen, guantanomo in action, ik twijfel er niet aan, oorlog is oneindig veel leed en maakt van ieder kamp (‘mijn strijd’ ; verboten bij wet) welzeker een gegarandeerde verliezer met vieze bebloede handen tot ver bogen de meest achterbakse ellebogen denkbaar, daar helpt geen ihs Isu ish kush kush handen wasserette rijtje meer aan http://www.urbandictionary.com/define.php?term=kush%20kush ;

   Quote: ” The Fate of German Civilians under Allied Occupation, 1944-1950 (1997): that some troops from the Allied powers did take brutal revenge against Germans at the end of the conflict. Even Bacque’s harshest critics have agreed with his findings on this subject; German soldiers and civilians were subjected to very harsh treatment by soldiers of the occupying powers. Prisoners were beaten and neglected, an indeterminate number were killed by angry guards. Food supplies and medical care were inadequate in numbers of camps, Red Cross aid was frequently directed to civilians rather than the German soldiers, and American soldiers were often indifferent to the sufferings of the Germans. Some Allied powers’ newspapers published revelations of the worst situations, but the abuses continued into 1946 for certain and beyond that in some camps. Bacque can be credited for shining a light on this most unsavory aspect of the occupation; as one lay reader commented after reading the book, the evidence showed that “the U.S. military can also be cruel and kill people.” ”

   http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=34874

  28. @Erna,

   Jij hebt jouw bronnen, ik de mijne.
   Denk je nu echt dat ik mijn mening heb gebaseerd enkel en alleen op deze links? Denk je echt dat ik de feiten en de verbanden niet probeer te doorgronden en deze in de (tijdgeest van de) geschiedenis probeer te plaatsen?
   Jij kent mij niet. Punt.
   Als ik deze links allemaal zou plaatsen, zou je, net als ik, decennia bezig zijn om deze materie allemaal door te spitten.
   Als deze invalshoek niet in je straatje past. Dit deed het ook niet in de mijne. Maar ik voelde aan mijn water dat de propaganda van de officiële versie sowieso niet KAN kloppen.

   Op het moment dat een man als David Irving persona non grata wordt verklaard, iemand die decennia in allerlei archieven over de gehele wereld is doorgegaan op zoek naar bewijs, dan weet ik genoeg.

   Op het moment dat in 1965 MEER DAN 3,7 MILJOEN “holocaust” survivors aanspraak maken EN UITBETAALD KRIJGEN! van geld van de Duitse overheid in het kader van de “Wiedergutmachung”,

   Op het moment dat het rode kruis, die zowel aangekondigde als onaangekondigde bezoeken deed, en deze cijfers hebben bijgehouden die in de jaren ’90 al zijn vrijgegeven, die de officiële cijfers totaal tegenspreken

   Je mag misschien vinden dat die niet kloppen, maar die komen uit op ongeveer 280.000

   Dan passen deze beter in het totaalbeeld van de officiële lezing WAARAAN NIET MAG WORDEN GETORND!

   En chemtrails zijn onzin? Heb je ooit de hoeveelheid patenten bekeken die daarmee gemoeid zijn en die gaan over weermodificatie?

   Een greep:

   United States Patent and Trademark Office
   http://www.uspto.gov/

   1338343 – April 27, 1920 – Process And Apparatus For The Production of Intense Artificial Clouds, Fogs, or Mists
   1619183 – March 1, 1927 – Process of Producing Smoke Clouds From Moving Aircraft
   1631753 – June 7, 1927 – Electric Heater – Referenced in 3990987
   1665267 – April 10, 1928 – Process of Producing Artificial Fogs
   1892132 – December 27, 1932 – Atomizing Attachment For Airplane Engine Exhausts
   1928963 – October 3, 1933 – Electrical System And Method
   1957075 – May 1, 1934 – Airplane Spray Equipment
   2097581 – November 2, 1937 – Electric Stream Generator – Referenced in 3990987
   2409201 – October 15, 1946 – Smoke Producing Mixture
   2476171 – July 18, 1945 – Smoke Screen Generator
   2480967 – September 6, 1949 – Aerial Discharge Device
   2550324 – April 24, 1951 – Process For Controlling Weather
   2510867 – October 9, 1951 – Method of Crystal Formation and Precipitation
   2582678 – June 15, 1952 – Material Disseminating Apparatus For Airplanes
   2591988 – April 8, 1952 – Production of TiO2 Pigments – Referenced in 3899144
   2614083 – October 14, 1952 – Metal Chloride Screening Smoke Mixture
   2633455 – March 31, 1953 – Smoke Generator
   2688069 – August 31, 1954 – Steam Generator – Referenced in 3990987
   2721495 – October 25, 1955 – Method And Apparatus For Detecting Minute Crystal Forming Particles Suspended in a Gaseous Atmosphere
   2730402 – January 10, 1956 – Controllable Dispersal Device
   2801322 – July 30, 1957 – Decomposition Chamber for Monopropellant Fuel – Referenced in 3990987
   2881335 – April 7, 1959 – Generation of Electrical Fields
   2908442 – October 13, 1959 – Method For Dispersing Natural Atmospheric Fogs And Clouds
   2986360 – May 30, 1962 – Aerial Insecticide Dusting Device
   2963975 – December 13, 1960 – Cloud Seeding Carbon Dioxide Bullet
   3126155 – March 24, 1964 – Silver Iodide Cloud Seeding Generator – Referenced in 3990987
   3127107 – March 31, 1964 – Generation of Ice-Nucleating Crystals
   3131131 – April 28, 1964 – Electrostatic Mixing in Microbial Conversions
   3174150 – March 16, 1965 – Self-Focusing Antenna System
   3234357 – February 8, 1966 – Electrically Heated Smoke Producing Device
   3274035 – September 20, 1966 – Metallic Composition For Production of Hydroscopic Smoke
   3300721 – January 24, 1967 – Means For Communication Through a Layer of Ionized Gases
   3313487 – April 11, 1967 – Cloud Seeding Apparatus
   3338476 – August 29, 1967 – Heating Device For Use With Aerosol Containers – Referenced in 3990987
   3410489 – November 12, 1968 – Automatically Adjustable Airfoil Spray System With Pump
   3429507 – February 25, 1969 – Rainmaker
   3432208 – November 7, 1967 – Fluidized Particle Dispenser
   3441214 – April 29, 1969 – Method And Apparatus For Seeding Clouds
   3445844 – May 20, 1969 – Trapped Electromagnetic Radiation Communications System
   3456880 – July 22, 1969 – Method Of Producing Precipitation From The Atmosphere
   3518670 June 30, 1970 – Artificial Ion Cloud
   3534906 – October 20, 1970 – Control of Atmospheric Particles
   3545677 – December 8, 1970 – Method of Cloud Seeding
   3564253 – February 16, 1971 – System And Method For Irradiation Of Planet Surface Areas
   3587966 – June 28, 1971 – Freezing Nucleation
   3601312 – August 24, 1971 – Methods of Increasing The Likelihood oF Precipatation By The Artificial Introduction Of Sea Water Vapor Into The Atmosphere Winward Of An Air Lift Region
   3608810 – September 28, 1971 – Methods of Treating Atmospheric Conditions
   3608820 – September 20, 1971 – Treatment of Atmospheric Conditions by Intermittent Dispensing of Materials Therein
   3613992 – October 19, 1971 – Weather Modification Method
   3630950 – December 28, 1971 – Combustible Compositions For Generating Aerosols, Particularly Suitable For Cloud Modification And Weather Control And Aerosolization Process
   USRE29142 – This patent is a reissue of patent US3630950 – Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process
   3659785 – December 8, 1971 – Weather Modification Utilizing Microencapsulated Material
   3666176 – March 3, 1972 – Solar Temperature Inversion Device
   3677840 – July 18, 1972 – Pyrotechnics Comprising Oxide of Silver For Weather Modification Use
   3722183 – March 27, 1973 – Device For Clearing Impurities From The Atmosphere
   3769107 – October 30, 1973 – Pyrotechnic Composition For Generating Lead Based Smoke
   3784099 – January 8, 1974 – Air Pollution Control Method
   3785557 – January 15, 1974 – Cloud Seeding System
   3795626 – March 5, 1974 – Weather Modification Process
   3808595 – April 30, 1974 – Chaff Dispensing System
   3813875 – June 4, 1974 – Rocket Having Barium Release System to Create Ion Clouds In The Upper Atmopsphere
   3835059 – September 10, 1974 – Methods of Generating Ice Nuclei Smoke Particles For Weather Modification And Apparatus Therefore
   3835293 – September 10, 1974 – Electrical Heating Aparatus For Generating Super Heated Vapors – Referenced in 3990987
   3877642 – April 15, 1975 – Freezing Nucleant
   3882393 – May 6, 1975 – Communications System Utilizing Modulation of The Characteristic Polarization of The Ionosphere
   3896993 – July 29, 1975 – Process For Local Modification of Fog And Clouds For Triggering Their Precipitation And For Hindering The Development of Hail Producing Clouds
   3899129 – August 12, 1975 – Apparatus for generating ice nuclei smoke particles for weather modification
   3899144 – August 12, 1975 – Powder contrail generation
   3940059 – February 24, 1976 – Method For Fog Dispersion
   3940060 – February 24, 1976 – Vortex Ring Generator
   3990987 – November 9, 1976 – Smoke generator
   3992628 – November 16, 1976 – Countermeasure system for laser radiation
   3994437 – November 30, 1976 – Broadcast dissemination of trace quantities of biologically active chemicals
   4042196 – August 16, 1977 – Method and apparatus for triggering a substantial change in earth characteristics and measuring earth changes
   RE29,142 – February 22, 1977 – Reissue of: 03630950 – Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process
   4035726 – July 12, 1977 – Method of controlling and/or improving high-latitude and other communications or radio wave surveillance systems by partial control of radio wave et al
   4096005 – June 20, 1978 – Pyrotechnic Cloud Seeding Composition
   4129252 – December 12, 1978 – Method and apparatus for production of seeding materials
   4141274 – February 27, 1979 – Weather modification automatic cartridge dispenser
   4167008 – September 4, 1979 – Fluid bed chaff dispenser
   4347284 – August 31, 1982 – White cover sheet material capable of reflecting ultraviolet rays
   4362271 – December 7, 1982 – Procedure for the artificial modification of atmospheric precipitation as well as compounds with a dimethyl sulfoxide base for use in carrying out said procedure
   4402480 – September 6, 1983 – Atmosphere modification satellite
   4412654 – November 1, 1983 – Laminar microjet atomizer and method of aerial spraying of liquids
   4415265 – November 15, 1983 – Method and apparatus for aerosol particle absorption spectroscopy
   4470544 – September 11, 1984 – Method of and Means for weather modification
   4475927 – October 9, 1984 – Bipolar Fog Abatement System
   4600147 – July 15, 1986 – Liquid propane generator for cloud seeding apparatus
   4633714 – January 6, 1987 – Aerosol particle charge and size analyzer
   4643355 – February 17, 1987 – Method and apparatus for modification of climatic conditions
   4653690 – March 31, 1987 – Method of producing cumulus clouds
   4684063 – August 4, 1987 – Particulates generation and removal
   4686605 – August 11, 1987 – Method and apparatus for altering a region in the earth’s atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere
   4704942 – November 10, 1987 – Charged Aerosol
   4712155 – December 8, 1987 – Method and apparatus for creating an artificial electron cyclotron heating region of plasma
   4744919 – May 17, 1988 – Method of dispersing particulate aerosol tracer
   4766725 – August 30, 1988 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor
   4829838 – May 16, 1989 – Method and apparatus for the measurement of the size of particles entrained in a gas
   4836086 – June 6, 1989 – Apparatus and method for the mixing and diffusion of warm and cold air for dissolving fog
   4873928 – October 17, 1989 – Nuclear-sized explosions without radiation
   4948257 – August 14, 1990 – Laser optical measuring device and method for stabilizing fringe pattern spacing
   48050 – August 14, 1990 – Liquid atomizing a94pparatus for aerial spraying
   4999637 – March 12, 1991 – Creation of artificial ionization clouds above the earth
   5003186 – March 26, 1991 – Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming
   5005355 – April 9, 1991 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor
   5038664 – August 13, 1991 – Method for producing a shell of relativistic particles at an altitude above the earths surface
   5041760 – August 20, 1991 – Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration
   5041834 – August 20, 1991 – Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted
   5056357 – October 15, 1991- Acoustic method for measuring properties of a mobile medium
   5059909 – October 22, 1991 – Determination of particle size and electrical charge
   5104069 – April 14, 1992 – Apparatus and method for ejecting matter from an aircraft
   5110502 – May 5, 1992 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor
   5156802 – October 20, 1992 – Inspection of fuel particles with acoustics
   5174498 – December 29, 1992 – Cloud Seeding
   5148173 – September 15, 1992 – Millimeter wave screening cloud and method
   5245290 – September 14, 1993 – Device for determining the size and charge of colloidal particles by measuring electroacoustic effect
   5286979 – February 15, 1994 – Process for absorbing ultraviolet radiation using dispersed melanin
   5296910 – March 22, 1994 – Method and apparatus for particle analysis
   5327222 – July 5, 1994 – Displacement information detecting apparatus
   5357865 – October 25, 1994 – Method of cloud seeding
   5360162 – November 1, 1994 – Method and composition for precipitation of atmospheric water
   5383024 – January 17, 1995 – Optical wet steam monitor
   5425413 – June 20, 1995 – Method to hinder the formation and to break-up overhead atmospheric inversions, enhance ground level air circulation and improve urban air quality
   5434667 – July 18, 1995 – Characterization of particles by modulated dynamic light scattering
   5441200 – August 15, 1995 – Tropical cyclone disruption
   5486900 – January 23, 1996 – Measuring device for amount of charge of toner and image forming apparatus having the measuring device
   5556029 – September 17, 1996 – Method of hydrometeor dissipation (clouds)
   5628455 – May 13, 1997 – Method and apparatus for modification of supercooled fog
   5631414 – May 20, 1997 – Method and device for remote diagnostics of ocean-atmosphere system state
   5639441 – June 17, 1997 – Methods for fine particle formation
   5762298 – June 9, 1998 – Use of artificial satellites in earth orbits adaptively to modify the effect that solar radiation would otherwise have on earth’s weather
   5912396 – June 15, 1999 – System and method for remediation of selected atmospheric conditions
   5922976 – July 13, 1999 – Method of measuring aerosol particles using automated mobility-classified aerosol detector
   5949001 – September 7, 1999 – Method for aerodynamic particle size analysis
   5984239 – November 16, 1999 – Weather modification by artificial satellite
   6025402 – February 15, 2000 – Chemical composition for effectuating a reduction of visibility obscuration, and a detoxifixation of fumes and chemical fogs in spaces of fire origin
   6030506 – February 29, 2000 – Preparation of independently generated highly reactive chemical species
   6034073 – March 7, 2000 – Solvent detergent emulsions having antiviral activity
   6045089 – April 4, 2000 – Solar-powered airplane
   6056203 – May 2, 2000 – Method and apparatus for modifying supercooled clouds
   6110590 – August 29, 2000 – Synthetically spun silk nanofibers and a process for making the same
   6263744 – July 24, 2001 – Automated mobility-classified-aerosol detector
   6281972 – August 28, 2001 – Method and apparatus for measuring particle-size distribution
   6315213 – November 13, 2001 – Method of modifying weather
   6382526 – May 7, 2002 – Process and apparatus for the production of nanofibers
   6408704 – June 25, 2002 – Aerodynamic particle size analysis method and apparatus
   6412416 – July 2, 2002 – Propellant-based aerosol generation devices and method
   6520425 – February 18, 2003 – Process and apparatus for the production of nanofibers
   6539812 – April 1, 2003 – System for measuring the flow-rate of a gas by means of ultrasound
   6553849 – April 29, 2003 – Electrodynamic particle size analyzer
   6569393 – May 27, 2003 – Method and device for cleaning the atmosphere

  29. Oef, lange lijst An Argie. De laatste vind ik wel belangrijk in positieve zin
   6569393 – May 27, 2003 – Method and device for cleaning the atmosphere
   Het zal wel gebruikt worden om sporen te wissen, helaas…

  30. @Hyper. We zijn het wel eens. Oorlog is een smerig spel. Soldaten staan onder extreme (levensbedreigende) druk. Velen trekken dat niet. Ik geloof best dat Duitse soldaten vernederd en vernietigd zijn na WO-II.
   Mijn probleem richting an argie is dat het volgens een vooropgezet plan van Eisenhouwer zou zijn. Dat bewijs is flinterdun.

  31. @an argie. Ik heb slechts gebruik gemaakt van de bronnen die je zelf gaf. Houdt het wel zo overzichtelijk. Even resumé:
   * Jammer dat je niet aan kunt geven waarom Bacques’ verhaal betrouwbaarder zou zijn dan Overmans’.
   * je doet zelf geen onderzoek, anders dan het afstruinen van internet.
   * ik ken jou inderdaad niet en dat is wederzijds.

   En natuurlijk zijn overheden op zoek naar technische innovaties teneinde global warming tegen te gaan. Wees blij! Ruimtespiegels, vulkanen werken verkoelend op het klimaat, dus die stoffen in de atmosfeer brengen zou een oplossing kunnen zijn. De Russen gooien zilverjodide in de atmosfeer als hun parade dreigt te verregenen, etc (zie jouw parentenlijst). Allemaal waar en laat ik je dit zeggen, ik ben er zwaar op tegen. Ik zie meer in mitigatie en adaptatie, ook die ideeën faciliteert de overheid.
   Maar dat is niet het chemtrailverhaal. Dat suggereert dat overheden stelselmatig hun eigen bevolking (en daarmee zichzelf, familie en geliefden!?) bewust vergiftigt.
   Dat verhaal is flinterdun. En bovendien is de atmosferische dynamica dusdanig complex dat dit een verre van effectieve methode is om het broeikaseffect tegen te gaan.

  32. Erna, is niet elke oorlog een vooropgezet plan?
   Welke gemiddelde mens wil oorlog?
   Welke mens wil zijn/haar leven en dierbaren geven aan de gekte die oorlog heet?
   De mensen die oorlogen bedenken zijn de werkelijke psychopaten, dát te onderzoeken over het waarom lijkt me de meest belangrijke en inzichtgevende taak, dan maar weer eens verder zoeken naar ondersteunend bewijsmateriaal.
   Want mensen die het niet geloven willen, zullen welk aangedragen bewijs dan ook, ontkennen totdat het kwartje valt.

  33. Lieve Anna, oorlogen zijn inderdaad vooropgezet, maar verwar het niet met de NAoorlogse kampen, waarvoor Eisenhouwer bewust opdracht zou hebben gegeven tot wandaden. Dat bewijs is flinterdun.
   Geen mens wil oorlog, maar soms heb je niets te willen. Als het volk een psychopaat benoemt tot leider, dan krijgt het wat het verdient; uiteindelijk wellicht oorlog. En dan heb je de keus: vechten voor de leider of als deserteur de bak in. Of vluchten, waarmee je je familie in gevaar brengt. Zeg het maar.
   Zoals gezegd, de mensen die oorlogen bedenken zijn meestal door het volk zelf gekozen of dictator. Dan weet je genoeg.

   Oorlog is van alle tijden. Misschien een interessante gedachte: oorlog is nodig om de aarde leefbaar te houden. Stel je eens voor dat de historie nooit oorlogen had gekend. Hoe groot zou de wereldbevolking dan zijn? Lekker druk.

  34. Erna, tja een soort konijnenziekte na teveel gefok 😉
   Maar goed, daarnaast denk ik dat vele zgn slachtofferdata niet kloppen.
   Er wordt maar geroepen dat oorlogen vele miljoenen mensen het leven hebben gekost, ik geloof het niet, maar goed weer een ander onderwerp wat gevoelig zal gaan liggen….
   Uiteraard naast de vermeende slachtoffers van de Holocaust conform de ziojoden, reeds aangemeld ver van tevoren….
   De bezetenheid van dit clubje met cijfers waar een 6 in voorkomt kent geen grenzen iig.

  35. Nog even een ps Erna, de naoorloogse kampen lijken me juist met de daarmee gepaard gaande geweeste genocide, dat Eisenhower iig de opdrachtgever was met een stelletje kannibale sukkels daarboven in de hierarchie.
   Was Eisenhower een puppet?
   Dacht het niet, sukkels en psychopathen behoren tot eenzelfde getraumatiseerd ras, van generatie op generatie doorgegeven.
   Feitelijk een zielig soort dus, nog zieliger wordt het als de mensheid zich door dit zielige soort laat besmetten om de ziel aan de zielige duivel te verkopen.
   Maar de mensheid verkeerd kennelijk in dit stadium van zieligheid?

  36. @ erna
   Je begrijpt niet veel van oorlogsystematiek. Ook wie de oorlogen willen is je schijnbaar geheel onbekend en daarom neem je sprookjesachtig aan dat het ene staatshoofd boos is op het andere en dan krijg je oorlog.Je ziet niet de ware veroorzakers achter deze conflikten, doe eens wat huiswerk denk eens voor jezelf.
   En wat die Duitse soldaten betreft , was het niet Churchil die de status van de krijgsgevangen Duitse soldaten veranderde in ontwapende vijandige krachten? waardoor de conventies van Geneve niet langer dienden te worden in acht genomen??Dat doe je natuurlijk niet zomaar!!Dat riekt m.i. naar voorbedachte rade.

  37. @Erna
   En vind je dit werkelijk een interessante gedachte:Oorlog is van alle tijden. Misschien een interessante gedachte:” oorlog is nodig om de aarde leefbaar te houden. Stel je eens voor dat de historie nooit oorlogen had gekend. Hoe groot zou de wereldbevolking dan zijn? Lekker druk.”??
   Wat een vertekend mensbeeld ligt daaraan wel ten grondslag, hoe kun je de verschrikkingen van oorlog nu noodzakelijk vinden? En denk je niet dat de bevolkingsopbouw heel anders zou verlopen in vredes tijd , wanneer er minder kans op doden en zwaar getraumatiseerde mensen is …..In welke vorm dan ook.
   Ik persoonlijk vind mensen die een gedachte goed prediken zoals jij in het hierboven aangehaalde stukje een groot gevaar voor de mensheid en zeker niet deel van de oplossing om te komen tot een harmonische en menswaardige wereld.Dat is misschien ook wel eens een interessante gedachte om eens over na te denken .

  38. Marcel, ik vind jouw gedachte veel mooier. Maar kinderen slaan elkaar de hersens al in als ze ruziën om speelgoed. Strijd en territoriumdrift zit blijkbaar diep in de mens. Uiteindelijk schuilt in ieder mens een moordenaar als je de slechte snaren weet te raken. De fundamentele vraag is dan waarom in de aardse werkelijkheid de slechte snaren vaker resoneren dan de goede (harmonische).
   Ben benieuwd naar jouw inzicht hierin.

  39. @Erna,

   Het is niet de eerste keer dat ik deze link plaats, omdat ik het niet vaak genoeg kan benadrukken. Jij zult het waarschijnlijk af gaan doen als zijnde propaganda. Dat is dan jouw visie. Ik vraag je er alleen open minded naar te kijken zonder vooroordelen.

   http://www.hellstormdocumentary.com

   Dit is precies hoe de Zionisten werken.
   Heb je je ooit afgevraagd WAAROM Duitsland BINNEN DRIE JAAR de economie weer volledig draaiend had? En kom niet aan met oorlogsindustie, want er is geen land in de geschiedenis geweest als de V.S. die zoveel oorlogen heeft gevoerd en er is geen land in de geschiedenis is geweest als de V.S met zo’n torenhoge schuld (Staatsschuld op dit moment meer dan 18 BILJOEN – ofwel 18.000 Miljard dollar)

   Weet je wat de schuld van Duitsland was op 11 november 1918?
   Weet je wat de schuld van Duitsland was op 8 mei 1945?

   Als je daar het antwoord op vindt dan vind je de één van de belangrijkste redenen van zowel W.O.I als W.O.II

   Daarom moest Duitsland VOL-LE-DIG worden vernietigd. Zowel fysiek als emotioneel en spiritueel. Om als voorbeeld te dienen voor de rest van de wereld.

  40. @ erna
   Het ligt niet in de aard van kinderen elkaar de hersens in te slaan, waar je dat idee vandaan hebt is me een compleet raadsel. Het is een opgelegde gedachte dat alles schaars is en delen niet leid tot een bevredigend leven . Oorlog wordt vanaf het prilste begin in kinderen ingeprent als middel tot ontspanning ( videogames, oorlogje spelen , speelgoed wapentuig)strijd wordt gepropageerd als iets dat normaal is,competiedrang wordt gezien als een groot goed. Harmonie en vrede is voor watjes. Dat zijn allen geen begin waarde van een nieuwe wereldburger maar opgelegde, gecultiveerde gedragscodes.
   Nergens wordt een kind geleerd dat liefde en harmonie de grote drijfveren kunnen zijn voor een samenleving, DAT IS EEN BEWUSTE KEUZE. Je ziet het in je eigen denken beste Erna jij ziet oorlog als een natuurlijk gegeven, nodig zelfs….. Dat je daarin dus een keuze hebt gemaakt ontgaat je helemaal. Diep triest vind ik dat, het is een vorm van degeneratie die wordt gecultiveerd door machten waarvan menigeen het bestaan niet eens durft te erkennen. Ga eens voor jezelf denken/voelen en zeg dan nog eens zoiets als “oorlog is niet te vermijden”, en zie dan de verkniptheid van die stelling.
   Deze hele wereld wordt in een artificieële schaarste gehouden,een denken in overleven,competitie. Het gevolg daarvan beleven we nu ten volle, en dat is niet de wereld die ik voorsta, er is genoeg voor iedereen om een rijk en voldaan leven te leiden. Maar dan moet ons uitgangspunt zijn harmonie met de natuur waarvan wij deel uitmaken , compassie met je mede mens, samenwerken en zoeken naar verbinding,streven naar vrede op elk gebied. Dat komt niet vanzelf we hebben eeuwen van indoctrinatie weg te werken, maar het is mogelijk en noodzakelijk willen we als mensheid een kans maken voort te bestaan. Laten we eens beginnen met onzinnige dingen zoals”Oorlog is van alle tijden. Misschien een interessante gedachte: oorlog is nodig om de aarde leefbaar te houden. Stel je eens voor dat de historie nooit oorlogen had gekend. Hoe groot zou de wereldbevolking dan zijn? Lekker druk.”, uit onze gedachten te bannen!

  41. Erna,
   Eisenhouwer is een oorlogscrimineel, en hij en Roosevelt zouden al lang voor het internationale gerechtshof in Den Haag veroordeeld zijn, ware er niet een groep van invloedrijke mannen…
   Net zo Bush, Blair, Clinton en Obama…allemaal oorlogsmisdadiger.

   ” Eisenhouwer Oorlogsmisdadiger?

   Dwight Eisenhower, één van de bekendste Amerikaanse generaals schreef in 1944 aan zijn vrouw: “God, I hate the Germans”. Peter Worthington – journalist van de Canadese krant de ‘Ottawa Sun’ acht hem verantwoordelijk voor de dood van 1,7 miljoen Duitsers.

   In 1989 schreef Worthington: “het is moeilijk om aan de gedachte te ontsnappen dat Dwight Eisenhower een oorlogsmisdadiger is van epische afmetingen. Zijn beleid heeft meer Duitsers vermoord in vredestijd alsdan er in de Tweede Wereldoorlog als soldaat omgekomen zijn.” Eisenhower vaardigde speciale bevelen uit over hoé gevangen genomen Duitse soldaten behandeld dienden te worden. Op 10 maart 1945 ondertekende hij het bevel dat dezen als ‘Ontwapende Vijandelijke Machten’ (Disarmed Enemy Forces) beschouwd dienden te worden, DEF’ers en niet als krijgsgevangenen!

   Eisenhower koesterde een ongekend grote haat tegen alles wat Duits was en het door hem uitgevaardigde bevel had enkel tot doel om zoveel mogelijk gevangen genomen Duitsers uit te roeien. Stephen Ambrose – Eisenhowers biograaf – die inzage heeft gehad in zijn persoonlijke brieven maakt melding van het voorstel van Eisenhower om de volledige Duitse Generale Staf te executeren.

   Door het bevel van Eisenhower waren de gevangen genomen Duitse soldaten géén krijgsgevangenen, vielen dus niet onder de Geneefse Conventie* en kreeg het Rode Kruis ook geen toestemming de DEF kampen te bezoeken, omdat het geen ‘krijgsgevangenkampen’ waren in de juridische zin van het woord. Generaal George Patton was een verklaard tegenstander van Eisenhower en liet hij de gevangen genomen Duitsers die onder zijn bevoegdheid vielen ongestoord naar huis toe gaan en droeg ze niet over aan de DEF-kampen. Eisenhower was razend en naar alle waarschijnlijkheid heeft deze machtsstrijd een rol gespeeld in het vreemde en vroege tijdstip van het overlijden van Patton, de ‘vechtgeneraal’.

   Meer dan 1,7 miljoen gevangen genomen Duitse soldaten stierven als gevolg van de doelbewuste uitroeiing, door verhongering en het blootstellen aan ziekten. Worthington schreef op 12 september 1989 in de ‘Ottawa Sun’: “we hebben jarenlang de Russen de schuld gegeven van de 1,7 miljoen vermiste Duitse krijgsgevangenen, maar niemand nam de moeite om verder te onderzoeken en dieper te spitten”. De Geallieerden hadden voldoende voedsel-, en medicijnvoorraden om de Duitse krijgsgevangenen te verzorgen maar hebben dit doelbewust nagelaten. Veel krijgsgevangenen stierven onnodig door de onheuse behandeling en betrokken buurtbewoners die de gevangenen voedsel toestopten werden uit de kampen geweerd. Het Derde Leger van generaal Patton was het enige leger op het Europese slagveld die noemenswaardige aantallen Duitsers vrijgelaten heeft. Generaal Omar Bradley en generaal J.C.H. Lee die bevalen de Duitse gevangenen te laten vertrekken, werden door een op 15 mei 1945 door Eisenhower ondertekend bevel ‘overruled’.”

   * = sterke overeenkomst met de Amerikaanse politiek zoals in o.a. ‘Guantanamo Prison Camp’ op Cuba.

   Bron: http://vaandel.co.za/VaandelUitgewer…-Artikels.html

  42. Erna, maar nog erger is volgens de boeken Churchill geweest.

   Het land dat alles maar dan ook alles op oorlog opgebouwd en met wapens miljarden verdient heeft, en de uitvinder van propagandaoorlog is, al vanaf het begin van de vorige eeuw, is de VS.

   Het is onzin en ‘newspeak’ (als je weet wat dat betekent) dat “oorlog altijd er was en vooral zal zijn….” met zulke ‘wijsheden’ zal dat ook nooit veranderen.

  43. @Parabola,

   Churchill was een zionist. Hij had een Joodse moeder
   Stalin was een zionist. Hij was joods
   Roosevelt was een zionist. Hij was joods.
   Men deed alles voor het zionistische bankkartel van de Rothschilds.
   Engeland heeft tot 2005 terugbetalingen moeten doen voor W.O.II

   http://www.pdfarchive.info/pdf/K/Ki/King_Michael_S_-_The_bad_war.pdf
   http://www.tomatobubble.com/id763.html

   De vredes aanbiedingen van Hitler. Hij wilde slechts gelijke behandeling voor het Duitse volk. Hij bood zelfs aan Europa te ontwapenen.
   De “herbewapening” van Duitsland in de jaren ’30 was niets anders dan het gelijk trekken van de militaire strijdkrachten. Door de vrede van Versailles mocht Duitsland er alleen maar een binnenlandse macht van 100.000 man op nahouden. Duitsland was een speelbal van de buurlanden die landje pik deden totdat Hitler dit niet meer duldde.

   http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/neindanke/wwnw00.html

   De oorlog met Duitsland was een vooropgezet plan. Polen had met Frankrijk en Engeland een verdrag dat ELKE VREEMDE MOGENDHEID DIE POLEN AAN ZOU VALLEN de oorlog zou worden verklaard.
   Wat weinig mensen inzien is dat de Sovjet Unie op 17 september 1939 Polen eveneens binnenviel. Waarom hebben Frankrijk en G.B. dan niet ook de oorlog aan de Sovjet Unie verklaard?

   http://inconvenienthistory.com/archive/2013/volume_5/number_2/the_jewish_hand_in_the_world_wars.php
   http://www.rense.com/general45/zzo.htm
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild26.htm
   https://thedaysofnoah.wordpress.com/2011/01/08/the-rothschild-1920-1944-the-secret-instigators-of-world-war-2/

   Churchill was een protegé van de Rothschilds. Er vanaf de eerste helft van de 19e eeuw talloze malen gepoogd een holocaust van 6 miljoen op te zetten.
   http://imgur.com/a/0LFFF#5
   http://zioncrimefactory.com/the-six-million-myth/
   http://www.zengardner.com/6-million-lies/

   En om Churchill’s eigen woorden te gebruiken:
   “Wanneer een leugen vaak genoeg wordt herhaald, wordt het vanzelf een waarheid”.

   De exacte cijfers.

   http://www.thebirdman.org/Index/Others/Others-Doc-Jews/+Doc-Jews-Holocaust-TheSixMillion&OtherNumbers/ExactAuschwitzDeathNumbers.htm

   Deze zijn van het rode kruis, die ze prijs moest geven in een rechtszaak in de jaren ’90.
   http://www.akdh.ch/ps/ps_Leucht.html
   http://www.heretical.com/miscella/rudolf.html


   Op 31 mei 1921 rapporteerde Churchill aan “the cabinet of Arab complaints” over de huidige inferieure kwaliteit van recente joodse immigranten. Meer dan alles was kwaliteit het issue betreffende de joodse immigratie in Palestina die de noodzakelijkheid van de holocaust zou vaststellen.

   De betrokkenen met het succes van het kolonisatie proces konden invloed uitoefenen, maar ze konden niet de massa aan negatief mensenlijk materiaal veranderen dat hen confronteerde.
   Binnen de joodse gemeenschap, de twee groepen die de Rothschild de meeste zorgen baarden, volgens Ferguson, waren nouveaux riches -Joodse bankiers en zakenmensen die hun fortuin recentelijker hadden gemaakt dan de Rothschilds, en misschien nog belangrijker, Ostjuden: De aantallen Joden van Oost-Europa (voornamelijk, maar niet exclusief vanuit het Russische Tsarenrijk), 2.5 miljoen die westwaarts migreerden nadat de progroms opstonden door de moord op Alexander II in 1881 en nieuwe discriminerende wetten die het jaar daaropvolgend werden geïntroduceerd. De nieuwe armen waren tenminste net zo’n grote bron van verlegenheid als de nieuwe rijken.

   In een doorgestuurde brief over het onderwerp van Duits antisemitisme, vertelde Natty (Rothschild) aan Disraeli in 1880 over de oorzaken van joodse vervolging:
   “Er zijn ook een groot aantal andere redenen, waaronder de constante toestroom van Poolse, Russische en Roemeense joden die arriveren in een staat van verhongering en socialisten zijn totdat ze rijk zijn geworden.”

   Door deze onthullende verklaring kunnen we zien dat arme joden, rijke joden en alle joden daartussen een bron van bezorgdheid waren voor de Rothschilds. Socialisme zou het gereedschap kunnen zijn waarbij de super rijken de massa zou controleren, maar Joden actief in onafhankelijk socialisme zouden obstakels vormen in dit bedrog. In het kort, de eliminatie van de Europese joodse gemeenschap was noodzakelijk om verschillende redenen.

   Tijdens het debat over de “alien act” in 1905, betoogde Natty Rothschild dat zulke wetgeving “zeker verdienende en hardwerkende mensen zou treffen, wiens arme positie ten tijde van hun aankomst geen criterium mag zijn voor hun onvermogen voor onafhankelijkheid. Zijn zoon Walter zei hetzelfde. Groot-Britannië, zou het toevluchtsoord moeten zijn voor de onderdrukte en onrechtvaardig mishandelde mensen van andere landen, zo lang ze fatsoenlijk zijn en hardwerkend”.

   De Rothschilds konden geen sympathie verlenen aan immigranten die niet “verdienend, fatsoenlijk of hardwerkend” waren. De onverdienende, onfatsoelijke, en luie mensen zouden obstakels zijn voor alle toekomstige bedriegerij van de Rothschiled. Of hun nu ging om de oprichting van een militaire kolonie in Palestina, de V.S. of Europa, er was geen ruimte voor de massa van de miserabele, arme, onproductieve, “useless eaters”, met vreemde gebruiken en gedrag, ontworpen ter separatie, geen assimilatie.

   De eliminatie van de Joden in Europa was essentieel voor het succes van de “New World Order”.

   http://www.hiddenmysteries.org/conspiracy/history/hitlerchurchhill.html

  44. Het is geen wet van Meden en Perzen, dat ieder één met Joods bloed, geen goed mens zou kunnen zijn, dat gaat mij te ver, heb zelf zo hier en daar een paar binnen geslopen Joodse DNA celletjes, en heus ik ben een goed mens, in de mensen een wel behagen, ook in de Joden dus.

  45. @Jenne,
   Ik vind dat iedereen een plek moet hebben met eigen normen en waarden. Ik geloof niet in allah, niet in jaweh, ik geloof in de kracht van het universum. In de positieve en negatieve energie die eenieder omgeeft en waar alles uit is opgebouwd. Het is een keuze die je in je leven maakt of je kiest voor de positieve of negatieve kant.

   Wat ik wil laten zien is dat het deze psychopaten geen ene jota uitmaakt. Zelfs hun eigen geloof wordt overboord gegooid op het moment dat het hen uitkomt.

   Op WTK is te lezen dat deze Ashkenazi joden (valse joden) meer leed hebben veroorzaakt dan wie of wat dan ook.

   Er is maar één manier om te dealen met psychopaten. Niet.
   Die roei je met wortel en tak uit. Doe je dit niet, dan komt er een dag dat je zelf diegene bent die een statistiek wordt.

   Wat ik NIET wil is een thuis dat geen thuis meer is, omdat normen en waarden dusdanig zijn/ worden veranderd door massa immigratie.
   Wat ik NIET wil is dat er geen mogelijkheid meer is tot (zelf)ontplooiïng omdat besluiteloze en vrekkige politici Nederland hebben verkocht a.g.v. een monetair systeem dat gedoemd is tot eeuwige schuld.
   Wat ik NIET wil is een land waarin mijn (klein)kinderen niet kunnen opgroeien zonder een speelbal te worden van vreemde mogendheden, met totaal andere normen en waarden, een andere cultuur of met een dusdanige schuld, BUITEN EIGEN SCHULD!, worden opgezadeld dat hen het leven an sich onmogelijk wordt gemaakt.

   Daar vecht ik voor. Voor de (klein)kinderen van dit land.
   Dat doe ik vooral door te leren van de fouten die in de geschiedenis zijn gemaakt. Fouten maken vind ik niet erg. Fouten maken is menselijk. Maar deze willens en wetens te verdoezelen en NIET INSTAAN VOOR JE EIGEN ACTIES OF EIGEN KEUZES OF ERVAN TE LEREN, dat vind ik asociaal.

   Wij begrijpen niet of willen niet zien dat mensen WILLENS EN WETENS anderen bedriegen, uitzuigen, vermoorden, berooien, haten. Het maakt me niet uit wie of wat dat is. Dat dit vooral zionisten zijn, maakt mij een anti-zionist. Dat het grootste deel van deze politieke stroming joden zijn is een feit. Maar of het nu mijn buurman, blanken, negers, chinezen, marokkanen, swahili, verweggistanen, Rockefellers of de Rothschilds zijn maakt me geen ene moer uit. Ik ga er tegen in. En dat zou mijns inziens iedereen moeten doen!

   Voorbeelden te over in de geschiedenis.

  46. an archie,

   ben het bijna altijd met je eens, jij draagt dit denken uit in onze ouwe vaderlandje, en ik hier ver weg.
   Wel vind ik dat ieder mens zijn eigen God, of Goden mag invullen in zijn denken, maar meestal gaat het gepaard met nonrespect, en dat is niet nodig.
   Vriendelijke groet Jenne

  47. Maar toch kan ik me ook voorstellen dat je na 10+ jaar vrijwel steeds met één onderwerp bezig zijn, dit je leven “ver-engt”. Het werkelijke leven kan vanuit veel meer perspectieven benaderd worden, het is eenvoudig steeds de vinger één richting uit te wijzen.. Dat kan eenvoudig leiden tot demagogie.

   De volgende stap is om “De Psychopaten” als groep te benoemen en David sterren op te gaan plakken:

   “Er is maar één manier om te dealen met psychopaten. Niet.
   Die roei je met wortel en tak uit. Doe je dit niet, dan komt er een dag dat je zelf diegene bent die een statistiek wordt.”

   Demagogen en de volgers ervan hebben vrijwel altijd een eenzijdig wereldbeeld en denken zwart/wit. Jantje lacht of Jantje huilt. Dus misschien moeten Demagogen en volgers dan ook wel zo´n ster opgeplakt krijgen.

  48. de wrange grap is nu dat zowel 10.50 An en Arno 10.53 recht in de roos zitten tegelijkertijd, sterker nog Arno’s duiding is een wel zeer belangrijke bijlage van welk opnieuw uitgevonden heilig woord dan ook, een zeer zeer zeer belangrijke Amendment addendum aanvulling zelfs, daarom krijg ik de kriegels van sluitende studies en hun onvermijdelijke groupies, hoe knap en uitgemeten overkoepelend ook gemanifesteerd, ik wens niet onder zo’n koepel opgesloten te raken, we moeten beseffen hoe stupide we hier bezig zijn met het zogenaamde Gelijk, Geloof muh Gelijk is bullsjit, das anders dan voortdurend blijven streven naar WaarheidsVinding en vooral bevinding, zit nu het mooiste land ter wereld te bekijken in de Brexit Docu van Irmpie met subtitels, tegelijkertijd in dat mooiste beste land ter wereld leven nu op dit moment Enorme paradoxen die we beter maar niet over het hoofd moeten zien, zonder internet had ik er nooit een laag onder kunnen zien, de swiss cheese en z’n mogelijke historie, leve het internet, zolang het nog soort van open source is, that is the window of opportunity to understand a little bit about the madness that is going on in our perceived world for centuries and even eons. en jah Arno die gele ster past ons allemaal, in ieder geval genoeg geleerde idioten onder ons, daarom wens ik minstens net zo dom als onze Cozzewoz te worden; “I know nothing and even that what I am not sure of”.. Waarheid is hoogstens zichtbaar op een kort moment op een bepaalde tijd en locatie, van daar uit moeten we rap voorrrrrrr uit en niet blijven bevriezen en stinken hangen in die voor korte tijd zichzelf etalerende en daarmee deels weer opheffende sinusoïde Waarheid…. Actie reactie, laat die Asjkenazies met rust punt 1, of laat het zien in conclaaf met, en hoe weet je zeker met een zogenaamde ‘gewetenloze’ te maken te hebben, voordat je het weet is een paarse gele braziliaan of pakiestannie of witruskie of fokking vernederlander, this is serious sjit en toch gelijk ook weer niet, vooral dat laatste is van Belang. de sluitender perfecter je levensstudie zou zijn the more twijfelachtig, perfectie kan namelijk nooit perfect sluitend zijn in the real world, je kan het eerder ontmoeten in imperfectie.. er zitten te veel verslavingsgevoeligen rondom deze wtk vortex, jah op zich geen ramp, maar die kennen zichzelf nog lang niet genoeg en ook dat geeft op zich niet, totdat het wel geeft, zoals nu hieroooh bijvoorbeeld.

   Brexit The Movie – NL ondertiteld
   https://www.youtube.com/watch?v=z_epNtM0QmY

  49. Hebben degenen die anderen demagogen noemen en dus evenzeer met hun naakte wijsvinger naar een ander wijzen, aan een hand waarvan de rest van de vingers altijd in de eigen richting wijzen, dan geen eenzijdig wereldbeeld????

  50. Ik zou zeggen Arend, lees de definitie van Demagoog eens goed en kijk vervolgens welk type commentaar hier het meest bij in de buurt komt.

  51. Daarnaast is je misschien ontgaan dat ik aangeef dat beiden “de ster” verdienen. Het verhaal van Hyper sluit daar zeker op aan.

  52. Arno.

   Ik hoef geen enkel definitie te lezen, omdat ik weet dat alles wat ik in de buitenwereld kan waarnemen ook onbewust in mij draag. Dus ik hoef alleen maar de demagoog in mijzelf te vinden, om te weten hoe hij er uit ziet, zich gedraagt en welke invloed hij heeft op andere demagogen om mij heen. Hij levert alleen maar verzet en zinloze discussies op, waar ik geen zin meer in heb. Die demagogenfunctie heb ik mijzelf dan ook maar uitgeschakeld.

  53. Wanneer ik krokodillen zie dan weet ik dat ik me in het moeras bevind. De natuurlijke leefomgeving waar het bewustzijn van de krokodil gedijt. Als ik een hekel aan krokodillen heb, kan ik mijn leven besteden met het uitroeien van het krokodillen bewustzijn. Het is dan wel een vereiste om in het moeras te blijven. Het zou beter voor de krokodil en voor mezelf zijn om het moeas te verlaten. Uit respect voor mezelf en voor de krokodil.

  54. @Hyperalert 10.54

   Ik heb nu de eerste 21 minuten van de Brexit-film gezien. Het riep bij mij dubbele gevoelens op. Enerzijds laat die film op realistische wijze zien hoe het nazistisch gefundeerde EU-dictatorschap werkt en anderzijds heb ik het tot nu toe ook ervaren als een Brits nationalisme bevorderend geheel. Als die Britten dan zo nodig vrij en onafhankelijk willen zijn, waarom gaan ze dan niet de London City bezetten, gooien alle machtswellustige Rothschild-marionetten er uit en hetzelfde ten aanzien van de onmenselijke inhoud van Buckingham Palace en alles wat daar aan satanische bloedlijnen mee verbonden is? Zijn die Britten daarnaast vergeten hoe hun land, net als ons kikkerland, vooral groot is geworden door in voorbije eeuwen over de gehele aardbol uit te zwermen en overal waar ze hun voeten neerzetten, de boel te verdelen om het te kunnen beheersen, leeg te plunderen en de bevolkingen tot slaven te degraderen? The Pax Brittanica rules the waves and the world.

   Nationalisme is evenzeer een psychopathie bevorderende ziekte als ieder isme.

   “Door niets zal de mensheid méér haar ondergang tegemoet gaan dan wanneer de idealen van ras, volk en bloed zich voortplanten. Door niets wordt de werkelijke vooruitgang van de mensheid méér tegengehouden dan doordat uit vroeger eeuwen afkomstige, door luciferisch-ahrimanische krachten geconserveerde leuzen de idealen der volkeren gaan overheersen, terwijl het werkelijke ideaal in de zuiver geestelijke wereld en niet in het bloed zou moeten worden gevonden.”

   Rudolf Steiner (1861-1925

  55. Arend,

   de draken krokodillen in da city en het bukkenpaleis, de fish-hat hooding people in en om het Vatican

   dat zijn al 2 archetypische vrij ver geëvalueerde levensvormen aan te treffen in onze sector van de melkweg, op 1 of andere manier sluiten die facties deals met elkaar voor eeuwen, maar goed het kosmische levensvormen boek van de kgb laat nog veel meer variaties zien, tot wie en aan wat ben je veroordeeld aangetrokken gelieërd

   Fish People
   http://cdn.shopify.com/s/files/1/0714/1547/t/1/assets/about-page-logo.png?7350991502677775694

   Dragon People
   http://www.gannett-cdn.com/-mm-/2e1033a076b519e1c2ae4caef798285884351710/c=0-0-479-639&r=537&c=0-0-534-712/local/-/media/FortCollins/2014/11/09/dragon.jpeg

   KGB Agent Record of Alien Races [Leaked]
   https://www.youtube.com/watch?v=bgUHA2S67VM

  56. Mooie discussie vandaag heren. Complimenten. Wil graag nog even terug naar Marcel 10.45

   “strijd wordt gepropageerd als iets dat normaal is”. Inderdaad, strijd is een onmisbaar instrument in de evolutionair bepaalde inherente overlevingsdrang. Oog in oog met een roofdier, dat maar een doel voor ogen heeft, liefdevol de discussie aangaan gaat ‘m niet worden. Ook jij slaat dan toe met een wapen in de hand. “harmonie met de natuur” is niet altijd te realiseren.
   Strijd zit dus in de aard gebakken, of je het leuk vindt of niet. Jouw zoon zal vroeger ook wel cowboytje gespeeld hebben, of aan sport doen waarin winnen voorop staat, of moeten solliciteren naar een baan met meerdere concurrenten, of …. Heb jij hem aangezet tot deze vormen van strijd? Vermoedelijk niet, het kwam uit hemzelf.

   “jij ziet oorlog als een natuurlijk gegeven, nodig zelfs”
   Daar kom ik op terug. Was te gechargeerd, maar ontlokte wel deze discussie. Elk nadeel heb ze voordeel. Strijd is wel een natuurlijk gegeven o.b.v. de evolutionair bepaalde inherente overlevingsdrang. Oorlog is de overtreffende trap van strijd en in die zin niet geheel onnatuurlijk.

   Het wordt een lastige strijd om strijd uit onze menselijke aard te verwijderen.

  57. Alle respect voor Rudolf Steiner Arend, hij vergeet iets fundamenteels te vermelden hier. Ons verstand wordt ondersteund door miljoenen jaren van ervaring van de soort: het genetisch doorgegeven collectieve onbewuste. Onze ‘bewuste’ beslissingen worden daarin voorbereid en onbewust veelal eerder dan bewust genomen. Bij vrouwen is de volksmond geneigd van ‘intuïtie’ te spreken en bij dieren van ‘instinct’. Maar wij herkennen onze eigen identiteit niet expliciet en denken daarom dat wij zelf geen (collectief) onbewuste hebben.

   Ons collectieve onbewuste maakt een belangrijk deel uit van onze groepsidentiteit. En daarom hebben b.v. moslims ook een volkomen ander collectief onbewuste dan Westerlingen. Zij kunnen in onze cultuur dan ook niet assimileren.
   Recep Tayyip Erdoğan is wat dat betreft een sterk voorbeeld.
   “Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.” Recep Tayyip Erdoğan. Der Islamist als Modernisierer. In: Die Welt, 5 mei 2007

   Zie je de Nederlander al, hooivork en smartphone? We hebben al aan onze Jehova getuigen de handjes vol. Deze oosterse heilsoldaten hebben echt andere plannen dan intergreren. Vechten tegen water zit in onze genen en we hebben zeker al meer laten intergreren dan ons nog in de toekomst te wachten staat. Mogen we alsjeblieft ergens een beetje ons Zelf zijn?
   Of moet ik zeggen; Hebben we die moslims toch mooi te pakken door net op tijd onze eigen cultuur en onze eigen landen af te schaffen…

  58. Tsja, de mens is nu eenmaal licht en duister tegelijk. We leven in een dualistische wereld. Acceptatie dat beiden bestaat, zowel op micro als macro niveau, is mijns inziens het begin van een mogelijk vredige balans.

   Wel denk ik dat de manier waarop het economisch systeem is ingericht, bijdraagt aan negatieve prikkels en dat begint al bij het onderwijs op jonge leeftijd. Het huidige systeem zet aan tot concurrentie, wantrouwen en al dat soort dingen. Dat komt dus niet noodzakelijkerwijs uit “Jezelf”-

   Mijns inziens is er een wisselwerking tussen menselijke eigenschappen en het systeem waarin de mens functioneert. De huidige economische ordening brengt niet het beste in de mens naar boven.

  59. @Odette 10.64

   Jij schijnt te vergeten, dat gedurende de bewustzijnsgeschiedenis van de mensheid het verstand niet altijd de bepalende factor is geweest. In mijn beleving moeten we er heel erg voor oppassen dat we ons huidig bewustzijnsniveau niet in het verleden, noch in de toekomst projecteren. Dat is wat de gangbare wetenschap namelijk ook doet! Daarnaast vind ik de volgende opmerking nogal generaliserend en zelfs een bepaald seksistisch karakter hebben, alsof intuïtie alleen aan vrouwen is voorbehouden.

   “Bij vrouwen is de volksmond geneigd van ‘intuïtie’ te spreken en bij dieren van ‘instinct’. Maar wij herkennen onze eigen identiteit niet expliciet en denken daarom dat wij zelf geen (collectief) onbewuste hebben.”

   Natuurlijk hebben we een collectief onbewuste. Het is aan ons om in deze tijd van bewustzijnsgroei, ons daar bewust van te worden, te leren zien wat daarin speelt en gespeeld heeft en er door onze eigen zelfbewustwording een transformatieve draai aan te geven. Dat collectief onbewuste spiegelt zich immers in je eigen geconditioneerde beleving van jezelf en de wereld. We bevinden ons nu in een overgangstijd tussen twee bewustzijnstijdperken. Dat is een heel lastige tijd. Het oude tijdperk van collectief groepsbewustzijn wil ons nog vasthouden daarin, terwijl er op individueel niveau steeds meer drang is om zich daarvan te willen bevrijden. Die bevrijding ligt in het uitmesten van de eigen individueel psychisch/emotionele stal. De daaruit verkregen mest mogen we op een hoop zetten, om het te laten composteren voor het volgende groeiseizoen.

   @Arno 10.65

   Je hebt helemaal gelijk!

  60. @ HyperAlert 10.62
   Wat ik me nu afvraag is of we deze levensvormen onbewust aangetrokken hebben. De mensheid was in het verleden ook niet zo vredelievend. Kan me dus voorstellen dat deze energie zich hier thuis voelde. Een koeienvlaai zit vol met vliegen, en een vlinderstruik trekt vlinders aan. Misschien moeten we de hand in eigen boezem steken? Hoog tijd om een menswaardige samenleving op te bouwen.

  61. @Erna 10.63

   Jiddu Krishnamurti heeft in een serie lezingen gebundeld in het boekje “Over relaties”, uitgegeven in 1992, eens het volgende gezegd. Wanneer mensen in hun intieme relaties geen vrede kunnen vinden, zij geen bijdrage kunnen leveren aan de wereldvrede. Hij ziet de behoeftigheid naar emotionele vervulling vinden via de ander als de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Dus is zijn boodschap, onderzoek de eigen emotionele behoeftigheid in jezelf, vervul die in jezelf en je draagt op een fundamenteel niveau bij aan de wereldvrede.

  62. @ erna
   Strijd is een aangeleerde zaak. Omdat ouders in een leven van schaarste zijn geplaatst geven ze dat door, daar is niets natuurlijks aan.Evenzo de hoeveelheid nakomelingen heeft alles te maken met het sterftecijfer verwachting.Zo is alles relatief! Aan keuze onderhevig, de vraag is dus welke keuze maak je, welke weg kies je te gaan.
   Ik kies voor harmonie en geef dat mijn kinderen mee. In deze wereld voorwaar geen cinecure! Toch sta ik een wereld vol mededogen en empathie , en harmonie voor, wellicht tegen beter weten in ( voor menigeen) maar anders heeft het voor mij geen zin!

  63. Arend, het is echt niet mijn bedoeling om seksistisch over te komen, allerminst. Ik had het ook anders moeten formuleren, excuses daarvoor…
   Ik had het over collectief onderbewuste dat door het verstand wordt ondersteund en niet geregeerd. Misschien is het wel mijn (onderbewuste) eeuwige drang naar vrijheid waar aan gemorreld wordt. Niet mijn gedachten of zelfs mijn ziele vrijheid, die ik ken en koester, maar mijn fysieke en uitdrukkings vrijheid. Wij, als ik dat mag zeggen überhaupt, daar gaan we al, Nederlanders zijn vrij denkers, al eeuwen. De nieuwe opgelegde normen en waarden aan ons, van een (geestelijk) geketend volk zal ons altijd vreemd blijven en ongemakkelijk voorkomen, ik heb er in ieder geval nooit de schoonheid in kunnen ontdekken, maar dat is een persoonlijke mening en ervaring. Maar ja, misschien ben ik dan een koeienvla zoals MD formuleert.

  64. op 1 of andere manier is het Hollandse Volk van Freya voor Vrijheid Boven te veel ingekakt geraakt de laatste tijd en komen daardoor nu misschien veel te massaal die onderdrukte dictatoriale corrupte semie ongeletterde rot vliegen op ons af gevlogen die vaak niet eens echte arme oorlogsslachtoffers zijn maar misschien wel te vaak opportunistische relatief rijken en daar boven op zelfs gesubsidieerd door eu ngo sorossen en gebruikt als wapen en drukmiddel om verdere internationale chantage mogelijk te maken?! Wanneer komen de mini rokjes en de ballet sport pakjes in de sportscholen weer terug? Sinds wanneer zijn de strakke blue jeans voor onze vaak prachtige tv weer vrouwen uitgeband?

  65. Ik snap je boodschap Odette. Je het je op jouw manier verwoord en dat is prima. Mijn eigen reactie was ook niet helemaal zuiver en werd zeer waarschijnlijk ingegeven door een stuk mannelijk ego, dat ook nog steeds deel uit maakt van het collectief onbewuste. 🙂

  66. Prima uitgangspunt Marcel, daar kunnen en zullen weinig mensen tegen zijn. Ik zit alleen nog even met die schaarste. Volgens jou is er namelijk helemaal geen schaarste en daar ben ik het mee eens. Ik zie dan ook geen fundamentele verschillen, qua leveren van strijd, tussen kinderen die zijn opgevoed in relatieve schaarste dan wel relatieve welvaart. Wat je achtergrond ook is, strijd zal altijd (op enig moment) op je pad komen, evenals liefde overigens. Beide evolutionair in de aard ingebakken. Heel natuurlijk allemaal.

  67. En tussen haakjes, waar zijn de trollen gebleven? Er wordt de laatste uren goed en respectvol gediscussieerd. Klasse!

  68. @an argie 10.76
   Je bronnen zijn inmiddels wel duidelijk en je oneliners ook.
   Type maar eens (met quotes) “Find the one you cannot criticize and you have the one in control” in je Google zoekbalk en je weet precies hoe an argie in de wereld staat.

   Succes verder.

  69. trans post humus half robo cop moshe de zoon van, mozes, farao, opgestaan uit den dodenrijk, door de goede faciliteiten in dat bio vakantie kampje, knap staaltje prikkeldraad zou ik zeggen, meneer de indiaan had z’n twijfels daar over, dat mocht niet, krijgt straf. http://www.betekenis-definitie.nl/posthumus http://nl.metrotime.be/wp-content/uploads/2014/01/jodenkoeken.jpg ‘coming from Orion’ !!!!! pictures corporation’
   Robocop Original Trailer – 1987 Movie (HD) https://www.youtube.com/watch?v=zbCbwP6ibR4

  70. @Erna,

   Jij kunt heerlijk op de man spelen zeg. Zit dat in je genen of zo?
   Ik heb mijn bronnen laten zien die jij heerlijk hebt af lopen kraken. Nu ga ik JOUW een vraag stellen.

   Heb jij voor mij één ONWEERLEGBAAR BEWIJS dat gaskamers hebben bestaan?
   Geen getuigenverklaringen, maar een FEIT.

   Als je dat hebt, bied ik openlijk mijn excuses aan en zal ik op elke blog en overal waar ik kom verkondigen dat het een feit is dat de holocaust heeft bestaan en dat er stelselmatige vergassingen plaats vonden van miljoenen en miljoenen uitverkorenen.

   Tot die tijd. Totdat jij het onweerlegbare bewijs hebt aangetoond, ga ik gewoon door met mijn (zoals jij zegt) oneliners en melden van bronnen die laten zien dat dit één van de ALLERGROOTSTE LEUGENS van de 20e eeuw is geweest.

   Weer zo’n “oneliner” over hoe geschiedvervalsing plaats vindt.

   http://frissekijk.info/de-waarheid-over-dachau/

   Ook Guido heeft enkele maanden geleden een pdf met allerlei bronnen geplaatst. Één van de meest complete overzichten die ik tot dusver heb gezien.

   http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/HolocaustRevisionism.pdf

   Jij mag misschien vinden dat ik “narrow minded” ben. Ben ik niet de enige…
   http://beforeitsnews.com/alternative/2016/05/what-others-dare-not-say-david-icke-3356951.html

   Succes met het worden van een statistiek.

  71. @an argie 10.79. Je kunt ook dank je wel zeggen dat ik reclame voor je maak. En om jouw vraag te beantwoorden. Nee, dat bewijs kan ik niet uit persoonlijke ervaringen en/of onderzoek overleggen, wat overigens niet wil zeggen dat anderen dat mogelijk wel kunnen. En dat is zelfs zeer waarschijnlijk, gezien het feit dat jouw bronnen er ook van overtuigd zijn dat de aarde plat is (https://thechosenites.wordpress.com/odds-and-ends/)

  72. @Arno,

   10.80…

   “Geen lampekappen van mensenhuid”

   “Geen lampekappen van mensenhuid”? Onwaar – in beide processen tegen Ilse Koch zijn lampekappen en andere ‘ornamenten’ van menselijke huid toegelaten als bewijsmateriaal en in de late jaren ’40 zijn zij getoond aan een onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat. Wij weten dat zij gemaakt waren van menselijke huid omdat zij tatoeëringen droegen en omdat er een microscopische forensische analyse is uitgevoerd van deze objecten.

   “Geen zeep van mensen”

   “Geen zeep van mensen”? Dat is waar, maar misleidend. Hoewel er enig bewijs is dat er op zeer kleine, experimentele schaal zeep is gemaakt van lichamen, heeft de ‘massaproductie’ waarover geruchten in omloop zijn nooit plaatsgevonden en voorzover bekend bestaat er geen zeep die van menselijke resten is gemaakt. Er bestaan echter beëdigde verklaringen, die nooit zijn weerlegd, van Britse krijgsgevangenen en een Duitse legerofficier, waarin zij verklaren dat er zeep-experimenten zijn uitgevoerd, en het recept voor de zeep is door de geallieerden buitgemaakt. Om botweg te zeggen dat de nazi’s nooit zeep hebben gemaakt van mensen is onjuist.

   Dit komt van het kamp Buchenwald. Dit is echt ongelofelijk…

   Waar zijn de bewijzen????????? DIT STAAT ER ALLEEN MAAR!
   WAAROM GEEN FORENSISCH RAPPORT?
   WAAROM GEEN FOTO’S?
   WAAROM GEEN PROCESVERKLARING?

   De “bekentenis” bij de Neurenbergse tribunalen. Houdt er rekening mee dat van de 139 getuigenverklaringen er 137 onherstelbare schade aan de testikels hadden….

   19 Feb. 46

   of masters” to exterminate peoples. All these murders were planned in cold blood. All these crimes, unprecedented in scale, were carried out at exact dates set for this purpose. Moreover, as I showed many times before, a special technique was invented for the mass killings and for the concealment of the traces of their crimes.

   But, besides this, there is another characteristic in the many crimes committed by the German fascists which makes them even more detestable. In many cases, the Germans, having killed their victims, did not stop here, but made the corpses objects of jeers and mockery. Mockery of the dead bodies of victims was common practice in all extermination camps. I remind the Tribunal that the bones which had not been calcinated were sold by the German fascists to the firm Strem. The hair of the murdered women was cut off, packed in sacks, pressed and sent to Germany.

   Among the same crimes are those on which I shall now submit evidence. On numerous occasions, I have already pointed out that the principal method used to cover up the traces was to burn the corpses, but the same base, rationalized SS technical minds which created gas chambers and murder vans, began devising such methods of complete annihilation of human bodies, which would not only conceal the traces of their crimes, but also serve in the manufacturing of certain products.

   In the Danzig Anatomic Institute semi-industrial experiments in the production of soap from human bodies and the tanning of human skin for industrial purposes were carried out. I, submit to the Tribunal, as Exhibit Number USSR-197 (Document Number USSR-197), the testimony of one of the direct participants in the production of soap from human fat. It is the testimony of Sigmund Mazur, who was a laboratory assistant at the Danzig Anatomic Institute.

   I omit two pages of the statement and turn to Page 363. I begin the quotation-it is rather long, but I think I shall have the necessary time for the presentation of the evidence, and I beg to draw the attention of Your Honors to this quotation:

   “Q: ‘Tell us how the soap was made out of human fat at the Danzig Anatomic Institute.’

   “A: ‘In the courtyard of the Anatomic Institute a one-story stone building of three rooms was built during the summer of 1943. This building was erected for the- utilization of human bodies and for the boiling of bones. This was officially announced by Professor Spanner. This laboratory was called a laboratory for the fabrication of skeletons, the burning of meat and unnecessary bones. But already during the winter of 1943-44 Professor Spanner ordered us to collect

   En waarom hier wel?

   http://www.cwporter.com/gussr197.htm

   En ik ben gek?
   DOE JE HUISWERK!!!!

  73. Gek? Dat weet ik niet precies. Is een Demagoog per definitie gek?

  74. Wie is hier nu de demagoog?

   Diegene die het leest en dit voor waar aanneemt, zonder enige vorm van meegeleverde documenten, rapporten, fotokopieën, HR foto’s, of wat dan ook?
   (Dan kun je net zo goed de verzamelde werken van Grimm of Andersen via marktplaats aanschaffen. Die leveren in dat geval net zoveel bewijs.)

   Of dat je op zoek gaat naar de (bij de officiële versie ontbrekende) stukken die deze staven of weerleggen?

   Ik ga mij zaken afvragen ALS HET BEWIJSMATERIAAL NIET WORDT MEEGELEVERD!
   Zou het dit wél doen, geloof me, dan wordt het uitvergroot en minutieus uitgemolken, want er is no business like shoah business.

  75. Lerende taal robot bleek te snelle leerling en veel te eerlijk. Om mens te mogen worden moet je eerstens onderdrukkings filters laten installeren door makrosoff en markie zuigberg cheater van de merkie ddr fb corpus afluisterstazi. Daarom duren die kinderachtige vangaal verlengde hogere lagere staatsscholen van ons mensen zo vreselijk lang, je mag er niet snel wijzer van worden namelijk, stelletje lampekampen, ga je mond wassen met zeep, zo nu eerst een negerzoen koekkie.

  76. Wat er gebeurd wanneer iemand de onderdrukkingsfilters weghaalt krijg je het volgende:

   In a dramatic and unprecedented videotaped interview, Dr. Franciszek Piper, senior curator and director of archives of the Auschwitz State Museum admitted on camera that ‘Krema 1,’ the alleged ‘homicidal gas chamber’ shown off to hundreds of thousands of tourists every year at the Auschwitz main camp, was, in fact, fabricated after the war by the Soviet Union – apparently on the direct orders of Josef Stalin.

   What Piper said – in effect and on camera – was that the explosive 1988
   Leuchter Report was correct: no homicidal gassings took place in the
   buildings designated as ‘homicidal gas chambers’ at Auschwitz.
   With this admission by none other than the respected head of the Auschwitz
   State Museum, one of the most sacred ‘facts’ of history has been destroyed.
   This ‘gas chamber’ is the major historical ‘fact’ on which much of the foreign and domestic policies of all Western nations since WWII are based

   It is the basis for the $100+ billion in foreign aid the United States has
   poured into the state of Israel since its inception in 1948 – amounting to
   $16,500 for every man, woman and child in the Jewish state and billions
   more paid by Germany in ‘reparations’ – not to mention the constructing of
   Israel’s national telephone, electrical and rail systems…all gifts of the
   German people. It is the basis for the $10 billion ‘loan’ (read ‘gift’) made to Israel for housing its immigrants in the occupied territories…while Americans sleep on the streets and businesses are bankrupted by the thousands. (Note – As of 2004, not a single ‘loan’ of US tax money made to the state of Israel by Washington has ever been paid back. -ed)

   Vertaling: “In een dramatisch, weergaloos en gefilmd interview heeft Dr. Franciszek Piper, senior curator en hoofd van de archieven van het Auschwitz staatsmuseum, voor de camera toegegeven dat ‘Krema 1’, de vermeende dodelijke gaskamer die elk jaar aan honderdduizenden toeristen wordt getoond in het belangrijkste kamp van Auschwitz, in feite na de oorlog was gebouwd door de Sovjet-Unie. – blijkbaar een directe opdracht van Stalin.

   Wat Piper inderdaad voor de camera zei, was dat het explosieve Leuchter Rapport (www.pdfarchive.info/pdf/L/Le/Leuchter_Frederick_A_-_Faurisson_Robert_-_Rudolf_Germar_-_The_Leuchter_Reports_Critical_Edition.pdf) uit 1988 correct was: Er vonden geen moorddadige vergassingen plaats in de gebouwen die zijn aangewezen als “moorddadige gaskamers” in Auschwitz.
   Door de uitspraak van niemand minder dan het gerespecteerde hoofd van het Auschwitz staatsmuseum, is één van de meest heilige ‘feiten’ der geschiedenis vernietigd.
   Deze ‘gaskamer’ is het belangrijkste ‘feit’ waarop de binnenlandse en buitenlandse politiek van de westerse landen na W.O.II is gebaseerd.

   “Het is de basis geweest voor meer dan 100 miljard aan buitenlandse hulp vanuit de V.S., wat neerkomt op $16.500 voor elke man, vrouw en kind sinds het ontstaan ervan in 1948.
   En miljarden meer die door Duitsland zijn betaald als “herstelbetalingen” -Widergutmaching – om nog maar niet te spreken van het nationale telefoon-, electriciteit- en spoorwegennetwerk, allen giften van het Duitse volk.
   Het is de basis geweest voor een “lening”(-lees gift) van 10 miljard aan Israël voor het behuizen van immigranten in de bezette gebieden… terwijl Amrikanen op straat sliepen en bedrijven bij de duizenden failliet gingen. (Noot per 2004 – Geen enkele ‘lening’ van de Amerikaanse belastingbetaler aan de staat Israël is ooit terugbetaald)”

   http://www.vho.org/GB/c/DC/gcgvcole.html
   http://www.nizkor.org/ftp.cgi/camps/auschwitz/ftp.cgi?camps/auschwitz//spotlight.0193

   Het interview met Dr. Franciszek Piper – David Cole is een Jood.
   http://vho.org/dl/ENG/DavidColeatAuschwitz.wmv

   Direct NA dit interview begon de Jewish Defense League (JDL) met lastercampagnes, zwartmakerij, hetzes en verzinsels (Het standaard riedeltje dat wordt afgedraaid tegen eenieder die met tegenargumenten komt)

   Cole is a young Jewish man with an evil plan: To alter history and to deny documented facts. A revolting and horrible monster is this so-called Jew.

   He rubs shoulders with the neo-nazi criminals who do their evil deeds for Adolf Hitler and who, to this day, continue to spread anti-Semitism through the guise of Holocaust revisionist denial.

   What is a David Cole? Is it a sickness? Is it a mental disease? Is Cole merely a human parasite who clings to his ardent Nazi supporters and friends who back his ideas whole-heartedly? After all, this Cole mania that the media have played on, don’t you think it’s time that we flush this rotten, sick individual down the toilet, where the rest of the waste lies? One less David Cole in the world will certainly not end Jew-hatred, but it will have removed a dangerous parasitic, disease-ridden bacteria from infecting society.

   David Cole laughs in the face of his own people. He takes pride in seeing Jewish Holocaust survivors suffer. He laughs and snickers when someone mentions the words Auschwitz, gas chambers and crematoriums.

   Cole’s denial is really a denial toward his own people. He hates the very fact that he was born into this world a Jew. But more than anything else, his denial is an enormous crime against humanity.

   Vertaling: “Cole is een jonge joodse man met een kwaadaardig plan: Het veranderen van de geschiedenis en het ontkennen van gedocumenteerde feiten.
   Deze zogenaamde jood is een opstandig en verschrikkelijk monster.

   Hij wrijft de schouders van de neonazi criminelen die hun kwade daden voor Adolf Hitler deden en die, tot op de dag van vandaag, doorgaan met het verspreiden van antisemitisme onder het mom van Holocaust revisionisme (ontkenning)

   Wat is een David Cole? Is het een ziekte? Is het een mentale stoornis? Is Cole niet meer dan een menselijke parasiet die zich vastklampt aan zijn vurige nazi supporters en vrienden die zijn ideeën met heel hun hart staven? Is het, per slot van deze rekening, na deze Cole manie waarop de media teert, het geen tijd om te zeggen dat we dit verrotte, zieke individu door de wc spoelen? Één David Cole minder op deze wereld zal de Jodenhaat zeker niet beëindigen, maar het zal een gevaarlijke, parasiterende, ziekmakende bacterie verwijderen van het infecteren van de maatschappij.

   David Cole lacht in het gezicht van zijn eigen volk. Hij is er trots op de Holocaust survivors te zien lijden. Hij hikt van het lachen wanneer iemand de woorden Auschwitz, gaskamers en crematoria noemt.

   Cole’s ontkenning is meer een ontkenning aan zijn eigen volk. Hij haat het feit dat hij in deze wereld als Jood is geboren. Maar meer dan iets anders is zijn ontkenning een misdaad tegen de menselijkheid.”

   Hoe meer iemand er over leest, hoe meer je weet, hoe meer je er achter komt dat dit één van de grootste geschiedsvervalsing ooit is geweest. Het moet per wet worden beschermd om te voorkomen dat dit algemeen bekend wordt. Het moet vanaf de kleuterscholen worden verteld om een zodanige indoctrinatie te krijgen dat deze er ingeramd wordt, zodat mensen die op latere leeftijd zaken af gaan vragen state pede tot neonazi en antisemiet worden gebombardeerd. Het moet een geheim blijven, want, net als met het bankensysteem, is dit een middel van de Zionisten om de wereld in hun greep te houden. Wanneer deze pressie middelen wegvallen is men alle geloofwaardigheid kwijt en heeft men nog maar één laatste uitweg. De Samson optie.

 8. Het w(oord)is, afhankelijk in welke orde het wordt geplaatst een krachtig medium, sommige formuleringen zijn prachtig en heilzaam weer andere zijn vernietigend en dodelijk. Het eerste wat ons geleerd werd bij de les Economie was de letterlijke betekenis van het woord Economie

  Economie betekent “huishoudkunde gebaseerd op schaarste”

  Als we zo af en toe uit frustratie onze medemens een terminale ziekte toewensen dan schreeuwen we moord en brand maar als we een dodelijke formulering als een dagelijkse meditatie als mantra bij voortduring herhalen en volkomen onbewust de ether in slingeren zijn we verbaasd over de maatschappelijke uitkomst. HerKen de vrucht aan zijn WerKen

  Economie bestaat bij de gratie van een alles omvattende overvloed aan georkestreerde onwetendheid

  1. Mon Eye,

   is dit met de stink vinger onder het oog lid ; niet ter zake doende !

   Maar je laatste frace over ; aan georkestreerde onwetendheid bijzonder duidelijk omschreven ! Jenne

  2. Economie =
   Als het kapitaal de arbeid verkracht omdat de regering weer eens ligt te slapen, dan mag de jeugd de toekomst uit de stront gaan trekken.

   Een crash course in economie:
   https://www.youtube.com/watch?v=B4wU9ZnAKAw

   Bottom line:

   Als je begin met wijn en je voegt ALLEEN maar water toe? Waar eindig je mee? (Dit is inflatie)
   http://www.tomatobubble.com/id856.html

   Als je, om de steeds meer waterige wijn (inflatie), steeds meer belasting moet betalen (staatsschuld) zodat je steeds meer moeite hebt (de rente van) schulden af te betalen, en je wijnmakerij, tractoren en wijnranken moet verkopen aan de hoogstbiedende (Dit is privatisering)
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/policestate_roadmap/policestate_roadmap06.htm

   Als je, door een slechte oogst, je ineens niets meer kunt betalen (bijv. omdat slechte mensen meeldauw hebben toegevoegd – Dit is een (georkestreerde) beurskrach – 1907, 1920, 1929, 1987, 1995, 2001, 2008, 2016?)

   http://www.stomverbaasd.com/banken-crisis-spel-van-de-elite/

   Geldcreatie moet van het volk zijn. NIET van private banken.

   “If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered…. I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies…. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.” – Thomas Jefferson

   En dit is precies wat gaande is.

  1. Het internet heeft vele facetten, maar je moet selecteren als het kan natuurlijk, een site vol charlatans, mefisto’feles duivel verleiders~sters
   Goethe = faust als cynishe, intelligente verleiders~sters des duivels, ze geniffelen gnuiven verkneukelen, zich in hun vuistje.

   Ze praten over alles en niets, maar het echte weten is ze niet gegund, ze slepen de Tarot er bij of het over klaverjassen gaat, beste mensen het is allemaal zo lang geleden gedacht en opgeschreven, mooie blog ; SecretsduTarot.blogspot.fr ; alles haar fijn begrijpelijk uitgelegt, hier word je wijzer van, en het mooie Le Pendu = over ik !

   Nogmaals laat je niet vangen in hun pseudo esoterische vang netje, autodidact studeren is een fluitje van een cent met het wonder het internet!

  2. Le Pendu The Hanged Man Henker (und Richter FeuerTeufel), avoir envie de, de hunkeraar, opgehangen aan 1 voet, die bekendste bekannteste der tarot kaarten Deck, voor als je geen kant op kent, geen uitweg, geen controle over de situatie, de par la vision frappant, een frappante voorstelling weergave, den eindrucksvollen Blick, by the striking view, van een homme die opgehangen is aan 1 voet, de cet homme pendu par un pied, het symboliseert wat, den eindrucksvollen Blick bietet es der Mann von einem Fuß hängen, it opfallende werjefte fan de minske hong troch ien foet, del hombre colgado de un pie, in die onmogelijke situatie moet je leren er maar eens langdurig over na te denken hoe het zo gekomen is en wat nu nog te doen, maar dat kan niet aan handen en voeten gebonden, een impasse een catch 22. Es symbolisiert die Unfähigkeit, Dinge zu tun. Elle symbolise l’incapacité à faire les choses. It symbolisearret it ûnfermogen om dingen te dwaan. Daar krijg je snel waandenken van. It symbolizes the inability to do things, l’impuissance, Het Onvermogen. it gefoel fan wêzen.., The feeling of being “hog-tied” opgeknoopt aan den varkenspootjes hangend aan een hanenbalk op zolder voor rookvlees, “pieds et poings liés”, gedwongen stilstaan en dusz opgeven om weer verder te kunnen, je kan er niet meer omheen, let go, have the opportunity to think deeply about the situation and learn from it. ”

   Quote: “Le Pendu est une des cartes les plus connues du jeu de Tarot de Marseille, de par la vision frappante qu’elle offre de cet homme pendu par un pied. Elle symbolise l’incapacité à faire les choses, l’impuissance, le sentiment d’être “pieds et poings liés” face à une situation qui n’est pas maîtrisée. Elle indique par là qu’il est parfois nécessaire de renoncer pour pouvoir avancer par la suite, et que cela peut représenter un enrichissement spirituel de savoir lâcher prise. Le consultant, ne pouvant pas agir, aura ainsi l’opportunité de réfléchir en profondeur à sa situation et d’en tirer des enseignements.”

   http://secretsdutarot.blogspot.nl/2012/09/le-pendu-arcane-12.html

   Heiter bis tödlich Henker & Richter S01E01 Feuerteufel
   http://www.dailymotion.com/video/x2jpmco

  3. Hyper Alert,

   Jij maakt er een Symposium van, mooie belichte facetten, als je alle Tarot kent, de Italiaanse de Visconti is dacht ik de oudste.

   Geef voorbeeld ; waar het je brengt ; deskundoloog logen die zich bij wijze van scherts en hun plezier zich als deskundige op een bepaald onderwerp uitgeeft ; duivel – duivenboon – stinkzwam – dit is een soort van paradig’ma

   Let op de hoed van de Goochelaar, die is oneindig van vorm, begin maar ben er mijn hele leven al mee bezig, alles is er te vinden, maar wees voorzichtig met het leggen, er is geen weg terug, Groet Jenne

  1. Dit was toch te verwachten, een doorn in hun oog, mensen die mondiaal als ware het telaphatie hun gedachten kunnen uitwisselen, en dan zo snel, dat laat hen weinig tijd, om hun fuiken op te stellen.

  2. rijmt op radar fuiken, ach zolang wij van de meeste doorgaande 80 kilometer motorway wegen ongelimiteerd massaal 15 kilometer onverharde rotonde padden oversteek woondwergkruipruimtes laten maken wegens buitenissige angst voor zomaar blindelings overstekende bord voor de kop met pluggen in de oortjes zombie tweewielers…, de V van Veiligheid kan je prima misgebruiken, de Veiligst denkbare omgeving is een Gevangenis.

  3. @ hyper
   de Veiligst denkbare omgeving is een Gevangenis.
   Mwah daar valt wel op af te dingen……..

  4. Hyper.

   De veiligst denkbare omgeving is the home where your heart is! 🙂

 9. Trollen, of gewoon hoogst onaangename mensen, kun je het beste links laten liggen, geen respons, respons is dat wat ze willen, het is hun levenssap, dus negeren dan drogen ze op, een wel gemeende anti trollen groet, Jenne

  1. De trol:
   – Zaait onrust door mensen met een andere mening tegen de haren in te strijken
   – Zal een mening ventileren die ingaat tegen de meerderheid op de betreffende site
   – Zal meningen geven die als schokkend ervaren kunnen worden
   – Zal meningen en interpretaties brengen als feiten
   – Zal niet vermelden als iets een citaat betreft
   – Plaatst een bewering die provocerend kan zijn voor bepaalde lezers
   – Geeft schijnargumenten om de discussie de frustreren

   De querulant lijkt op een trol maar deze is meer instrumenteel om discussies, meningen en gedachten te beïnvloeden. Een trol kijkt nooit in de spiegel en is bang voor meningen van anderen.

   Wie van de commentatoren is nooit trollig bezig?

  2. Had je dat al niet eens gezegd, Arno? Waarom val je in herhaling?

  3. Omdat ik met niet kan voorstellen dat iemand zichzelf links wil laten liggen Arend 😀

 10. @Erna,

  Jouw bronnen kloppen niet:
  “They doubted his contention that Eisenhower nursed a personal abiding hatred of the Germans”

  Dit rijmt niet met de woorden van Eisenhower:
  “The only good German is a dead German”

  http://www.rense.com/general46/germ.htm
  http://www.hist-chron.com/eu/D/1945-rheinwiesenlager/ENGL/001-basics.html
  http://www.hist-chron.com/eu/D/1945-rheinwiesenlager/ENGL/002-incredibilities-earth-holes-1million-victims-bodies-in-Belgium.html

  Lees maar eens wat David Irving er van zegt. Één van de grootste autoriteiten op het gebied van WWII

  http://www.fpp.co.uk/bookchapters/Morgenthau.html

  1. Ik heb gereageerd in 10.35 en voornamelijk de door jou aangereikte bronnen gebruikt

 11. Odette 10.64

  Europa is groter en vaker veel gevoels dieper als Nederland wat betreft het oude Europa, Nederlanders zijn geen culture patriotten, kijk waar ons land op stoeld, van af 1945 tot nu, is er niet echt iets waardevols bijgekomen, daar in tegen is er wel heel veel verdwenen en gesloopt, uit naam van de vooruitstrevendheid.

  Gelukkig is ons oude Europa veel-al vast gelegt in marmer, onze civilisatie hoeder, het is zo rijk aan de historie van onze voorgangers, het is echt de moeite waard om voor te vechten, kijk wat die psychopaten durfen doen, met andermans schoonheid, en culturele rijkdom.

 12. De Matrix

  Gevangen in duisternis
  platonisch gebonden
  gericht op ’t tegenlicht masker
  gehersenspoeld, geprogrammeerd
  volgens mondaine normen
  tot gekooide uniforme burger
  klaargestoomd voor werelds’ toneel
  gedwongen maskerade
  gecultiveerde harnassen
  gedrilde slaven
  aangestuurde marionetten
  blinde pionnen ingezet
  voor ‘welzijn’ van consumptiemaatschappij
  voedsel voor ’s wereldsmachine
  ingeplugd op de Matrix
  vermalen door een tijdloos levensrad
  meegezogen door wervelend cycloon
  losgeslagen fundamenten
  innerlijk verscheurd
  dolende ziel
  verblind zonder gehoor
  reukloos zonder smaak
  gevoelloos zonder gedachte
  hopeloos zonder vooruitzicht
  geklonken in hardheid der materie
  verstoken van levensvuur
  geteisterd door de leegheid der illusie
  gedwongen dans des levens
  in de cadans des doods
  eeuwig wentelend in oneindig heelal
  verloren koers van ’t bestaan
  zucht mijn psyche
  zich te ontrukken aan
  begoocheling der waan
  gespleten door ‘t innerlijk weten
  speurt mijn inwendig oog
  onophoudelijk naar ’t levenslicht
  snakt mijn ziel
  naar de adem des levens
  om hartstochtelijk te wentelen
  in universele vrijheidsbaan

  -onbekend-

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.