Advertentie

De Liefde heeft niemand vergeten..!


Het onderstaande artikel werd me toegestuurd door Frans Vermeulen, journalist. Het is een interview met Gary Renard over de Bron die we ook als ‘Liefde’ benoemen. De moeite meer dan waard om tot je te nemen.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw onderging Gary Renard een krachtige spirituele wake up call, waarna hij over een periode van negen jaar volgens de instructie van de opgevaren meesters Pursah en Arten 3 boeken schreeft.
Het eerste boek was getiteld ‘De verdwijning van het universum’. Daarna volgde ‘Jouw onsterfelijke werkelijkheid ‘en met zijn nieuwste boek dat dit jaar het licht gaat zien, getiteld ‘De Liefde heeft niemand vergeten’ voltooit Renard deze trilogie.

Gary Renard is ook één van de aangewezen docenten voor het meesterwerk  ‘Een cursus in Wonderen’. Uit deze cursus komt de schitterende tekst:  “Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists.  Herein lies the peace of God.” (Vert. ‘Niets dat werkelijk is kan worden bedreigd. Niets dat onwerkelijk is, bestáát. Hierin ligt de vrede van God besloten’)

Vanwege het enorme succes van zijn boeken reist Renard de hele wereld rond en houdt lezingen en workshops. Tijd voor een waardevolle kennismaking, als je deze auteur nog niet kent.
X

* * *
x

De Liefde Heeft Niemand Vergeten

Interview met Gary Renard
X

Gary Renard heeft een nieuw boek op stapel: ‘De liefde heeft niemand vergeten‘ . Gary wil met dit derde boek, dat in de loop van 2010 verschijnt, voor eens en altijd een einde maken aan de illusie van tijd en ruimte.

Gary Renard. auteur en docent in het onderricht van de 'Cursus in Wonderen'.

Samen met zijn gidsen Arten en Pursah brengt hij ons terug naar de werkelijkheid: volmaakte liefde. In deze liefde is de mind geheel vrij, onsterfelijk, onkwetsbaar en zonder vrees.

Om die vrijheid te ervaren moeten wij als mens aan het ego voorbij. Renard geeft duidelijke handvatten hoe wij het ego ongedaan kunnen maken. Dat het überhaupt mogelijk is, komt omdat het ego het idee is dat we ons afgescheiden hebben van onze Bron. Dat wij denken een persoonlijk bestaan en een individuele identiteit te hebben aangenomen. De eerste oplossing die Renard aandraagt is dat wij ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. Een vorm van meditatie, waardoor wij opgaan in onze Bron, is de tweede manier. Handvat nummer drie is vergeving. Geen vergeving zoals die traditioneel bekendheid geniet, maar vergeving die voortkomt uit de oorzaak.

Ego ongedaan maken
Renard:

“Er is het idee dat je afgescheiden bent van je Bron, van God, en dat je een eigen identiteit hebt. Het boek Een Cursus in Wonderen zegt daarover: ´verlossen is (dat idee) ongedaan maken (…)´. Je bent namelijk hetzelfde als je Bron.

Sommigen zal dat arrogant in de oren klinken. Maar wat pas echt arrogant is, is dat je denkt dat je iets anders kunt zijn. Door ongedaan maken kun je uitvinden wat je echt bent en waar je werkelijk bent in je ervaring. Het goede nieuws is dat je niet hoeft te worstelen om te zijn wat je werkelijk bent. Je bent het al. Het enige wat je moet doen, is je valse zelf ongedaan maken. Door dat te doen, keert het werkelijke Zelf terug in je ervaring.

Einstein zei ooit: Werkelijkheid is slechts een illusie, zij het een hardnekkige.
Die hardnekkigheid waarmee wij onze tanden in deze illusie zetten, doet ons het lachen vergaan. Toch kunnen wij de bordjes verhangen.

Oefen je alle drie de manieren die ik aangeef, dan kan het niet anders dat het in je leven verschil maakt. De Cursus zegt in dit opzicht: ‘In de eeuwigheid, waar alles één is, sloop een nietig dwaas idee binnen waarom de Zoon van God vergat te lachen. Door dit te vergeten werd de gedachte (van afgescheidenheid) een serieus idee (…).’

De woorden die de Cursus gebruikt, zoals God, maken niet dat het een religie is. Het is wel een zelfstudiecursus met Jezus als leraar en die draait om vergeving; niet alleen in relaties maar ook wat betreft gebeurtenissen. Pas als je vrede verstoord wordt, merk je dat vrede niet iets kleins is. Vroeger maakte ik mij zorgen over mijn pensioen, iets wat 25 jaar in de toekomst lag. Nu ik dat niet meer doe is het alsof ik uit de gevangenis ontsnapt ben.

Ik ben niet alleen veel vrediger, maar realiseer me meer en meer wie ik werkelijk ben: spirit. Ziel is daar een goede vertaling van. Spirit staat buiten het idee van afscheiding. Spirit is exact wat God is, allesomvattend, overal en niet-gelimiteerd. Het is hetzelfde als God, onsterfelijk, het kan niet aangeraakt worden door wat dan ook in deze wereld. Het kan door niets in deze wereld worden bedreigd. Niet voor niets begint de Cursus met de woorden: ‘Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God (…).”

Het geheim van verlossing

Dr Wayne Dyer, meldde over dit boek van Gay Renard: “Dit boek is voorbestemd om één van de belangrijktste bijdragen aan de spirituele literatuur van deze eeuw te worden. De boodschap die Gary Renard’s "The Disappearance of the Universe" bevat, is van groot belang voor de heling van onszelf en van onze planeet.”

De afscheiding gebeurt in de mind, vooral het onbewuste deel daarvan. Het is dat deel van de mind dat je stuurt, het deel van de ijsberg onder het water. Het onbewuste is verantwoordelijk voor de gekte in deze wereld. Mensen begrijpen daarom ook niet waarom ze doen zoals ze doen. In mijn boek maak ik duidelijk wat ons drijft en wat ons leidt naar de weg van heling. De Heilige Geest doet de heling. Het enige wat wij hoeven te doen is te vergeven zodat wij kunnen terugkeren naar de Bron.

Het gaat om vergeving vanuit oorzaak, iets wat Jezus en Boeddha al begrepen, maar de wereld niet. Zij begrepen dat de wereld hen niet overkwam, maar dat de wereld door henzelf werd veroorzaakt. We zouden met deze wereld pas echt in de problemen zitten als dat niet zo zou zijn. Hoe de wereld aan mij verschijnt, is mijn creatie. Als het andersom zou zijn, ben je het slachtoffer.

Vergeving richt zich op de oorzaak: probeer niet de wereld te veranderen, verander je gedachten over de wereld. Jij bent de oorzaak van de wereld, het is jouw projectie. Jij en ik hoeven noch seks, geld, relaties of een zonsondergang op te geven. Wij hoeven er alleen maar anders naar te kijken. Dat doe je door vergeving, wat uiteindelijk leidt tot liefde, omdat dat is wat je bent.

Er zijn mensen die zeggen dat deze wereld gemaakt is door God. Maar als dat zo zou zijn, dan zouden wij zijn slachtoffer zijn, slachtoffer van een kracht buiten ons. Maar als de wereld van ons afkomstig is, en dat is mijn stelling, dan is het een totaal ander verhaal. In het eerste geval is woede gerechtvaardigd vanwege de dingen die jou worden aangedaan. Andersom is vergeving gerechtvaardigd. Waarom? Omdat ik het gecreëerd heb. Niet dat je nooit boos zult zijn, dat zegt ik niet.

Het geheim van de verlossing is slechts dit: dat jij wat jij je leven noemt jezelf aandoet. Dat maakt je verantwoordelijk. Niet omdat je iets slechts hebt gedaan, maar vanwege de waarheid dat het niet echt is en jij onschuldig bent. Daarom heb jij niets gedaan en hebben de mensen om je heen niets gedaan. De kwantumfysici zullen je vandaag de dag exact hetzelfde vertellen: dat wat je ziet is niet waar. Einstein zei: De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets wat los staat van zijn omgeving, als een soort optische illusie van bewustzijn. Hij ervaart dit als een gevangenis van tijd en ruimte.”

Vind de projector
Ik wil hier geen enkele ervaring van wie dan ook ontkennen. Onze ervaring is dat we een lichaam zijn, dat we rekeningen moeten betalen, verplichtingen en problemen hebben. Ik zeg niet dat dat niet onze ervaring is. Ik zeg wel dat het een valse ervaring is. Het is niet waar. Wat we zien is niet waar. Einstein zegt: verleden, heden en toekomst vinden op hetzelfde moment plaats.

Ook de Cursus leert ons dat er verschillende dimensies zijn van tijd. En dat een wonder (niets anders dan het veranderen van je gedachte in de mind, fv) in alle dimensies van tijd werkt. Als er meer dan één dimensie van tijd simultaan optreedt, betekent dat het mogelijk is te schakelen tussen dimensies van tijd, maar zelfs dan wijzig je niet het script dat al geschreven is.

‘Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestáát. Hierin ligt de vrede van God’

“Stel je gaat naar de film en je gaat er totaal in op. Je begint zelfs te praten tegen het scherm en je vergeet dat er daarop niets gebeurt. Zie je dat voor je? Dan heb je aardig te pakken hoe het in je leven werkt. Het heeft geen zin om dat wat op het scherm verschijnt zelfs maar te proberen te veranderen. Daarvoor moet je bij de projector zijn. De projector zit verborgen, achterin de zaal, maar je wordt niet geacht daar aan te denken.

Nederlandse cover van het boek: 'De verdwijning van het universum'. (klik op illustratie voor lead naar uitgever)

Ontwaken uit de droom
“De Cursus gaat voor de ervaring. Als je de weg van vergeving gaat, zodat je ego uiteindelijk ongedaan gemaakt wordt, zul je ervaren dat je niet het lichaam bent maar spirit. Je leven zal geïnspireerder zijn omdat je de leiding van de Heilige Geest aanvaardt. Je zult niet wakkerder zijn ín de droom. Echte verlichting is ontwaken úit de droom. Dat is ook wat Boeddha bedoelde toen hij zei: ik ben ontwaakt. Hij realiseerde zich dat de droom van hem afkomstig was.

We zien deze wereld niet met onze ogen, maar met onze mind. Het is een projector die verborgen zit is in ons onbewuste. We ervaren dat in ons bewustzijn en we vergeten dat we het hebben verzonnen. Neem het voorbeeld van een kind dat een nachtmerrie heeft. Als je het zachtjes toespreekt begint het vanzelf je geruststellende stem te horen. Dat komt omdat de waarheid in de droom kan worden gehoord. De waarheid is niet in de droom, nooit. Het kind begint vervolgens naar de juiste stem te luisteren waardoor het ontspant. Die stem is bij jou en mij de stem van de Heilige Geest.

Ik sprak van drie manieren om het ego buiten werking te stellen.
De eerste manier is de Heilige Geest de dagelijkse leiding te geven. Dat kan hij als geen ander. De Heilige Geest fluistert continu tegen ons: Psst, dit is een droom. Je kunt besluiten al je beslissingen aan hem over te laten. Dat klinkt heel eenvoudig, en dat is het ook. Je maakt daarmee het idee van afscheiding van de Bron ongedaan.
De Heilige Geest kan zien wat het beste is voor iedereen. Als je wakker wordt zul je zien dat je net als het kind het bed nooit de Bron hebt verlaten. Die was slecht buiten je gewaarzijn. Je ontwaakt in de Hemel om er achter te komen dat je altijd al was.

De tweede manier is meditatie, maar ik noem het liever de originele vorm van gebed. Het geheim hiervan is: vergeet alle wereldlijke dingen die je nodig denkt te hebben, laat ze los en ga naar God met lege handen en een open hart. Eigenlijk is het een introductie bij God. Stel je daarbij een prachtig wit licht voor, dat steeds groter wordt en je omvat. Het voelt zo goed dat je er mee wilt versmelten. Maar voordat je dat doet, verschijnt er een altaar. Daar leg je alles op waarvan je denkt dat je het nodig hebt om gelukkig te zijn in deze wereld. Daarna word je één met het licht.

Ik sprak eerder over het onbewuste. Deze mind weet alles binnen het universum van tijd en ruimte. Het weet ook de waarheid over het ego, net zoals Jezus en Boeddha dat wisten. De waarheid is dat er slechts één ego is, hoewel het er veel lijken. Er is er maar één van ons die denkt dat hij hier is. Er is maar één zelf dat zich afgescheiden heeft van de Bron. En wat denk je? Jij bent dat zelf. Al die mensen buiten jou is slechts een truc van het ego. Jezus zei: ‘wacht eens, wat ben ik dan aan het doen als ik anderen veroordeel? Dan veroordeel ik mezelf.’

Daarom is vergeving de derde sleutel, want de enige die moet worden vergeven ben jij. Jezus wist uiteindelijk dat mensen dachten dat ze schuldig waren, en hij wist ook dat het niet waar was. Mensen dromen slechts dat ze schuldig zijn.

Het is het bijbelse verhaal van de verloren zoon. Een zoon die zijn vaders huis verliet, maar stuitte op schaarste. Bij eenheid kun je geen schaarste ervaren, want daar is alles en heb je alles. Er is dus maar één oplossing: naar huis gaan. Maar daar is de angst voor de vader omdat de zoon denkt dat hij gezondigd heeft. Hij zegt ook: ‘ik ben niet langer waardig om de zoon van mijn vader te worden genoemd.’ De vader deelt geen van die ideeën met zijn zoon. Waarom? Omdat God enkel perfecte liefde is. God is de Liefde die niemand vergeten heeft.”

—————————————————————————————————————————–


Bronwebsite HIER.

112 gedachten over “De Liefde heeft niemand vergeten..!

 1. @ sjamamma

  Oh sparrenboom,
  oh sparrenboom,
  gisteren waren je takken nog wonderschoon,
  zag je de hele winter in het bos staan je had een hele mooie sneeuwmantel aan,
  oh sparrenboom,
  oh sparrenboom,
  gisteren was je zo wonderschoon.

  Kus!

 2. @Landshof Erik

  Bekijk jij het maar met je zog. vaderlandse driekleur.
  We worden genaaid waar we bij staan, doe toch normaal.

  Het onderwerp hier, liefde in iedereen, wordt hier niet in verkondigd.

  Waardeloos.

 3. @allen
  Ik kan me voorstellen dat Janee zich afvraagt of wij het artikel wel hebben gelezen. Ik mis ook, op de uitzonderingen na, enige diepgang in de reacties.
  Ik heb me afgevraagd of ik er nog wel een posting aan zou wagen. Het zou wellicht voor Luna aanleiding geven om ons te laten zien dat er – hoe onverwacht ook – moddergeisers op de maan bestaan. En Paul zou zich misschien weer geroepen voelen om namens “iedereen hier” mij neer te sabelen als een liefdeloos en rancuneus creatuur, dat bij de gratie van hem en het voltallige forum nog wel even mag blijven…

  De vraag aan Luna (en ieder die met het ego worstelt) “WIE is het die het / jouw ego haat?” lijkt me juist zo relevant en cruciaal. Wanneer je deze vraag gaat proberen te beantwoorden kom je nl. vanzelf op het punt: To be the ego, or not… En dan is er geen haat meer, dan is er Liefde.

  “ “Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God.” (Vert. ‘Niets dat werkelijk is kan worden bedreigd. Niets dat onwerkelijk is, bestáát. Hierin ligt de vrede van God besloten’) “

  Hebben wij deze wonderschone uitspraak alleen met onze mind begrepen, of WETEN we dat dit waar is?

  Als we het allemaal écht zouden weten, zouden we elkaars inhoudelijke reacties niet debunken , negeren of wegzetten als ‘gezuig’.

  Als ik schrijf geef ik jullie geen bloemlezing uit boeken die ik gelezen heb, ik goochel niet met concepten om te laten zien dat ik echt wel ‘weet’ waarover het gaat, maar ik vertel over en vanuit het leven dat ik leef.
  Mijn gehele levensloop is er zo één die de meeste van ons knettergek gemaakt zou hebben. En ook dat wat (door bepaalde personen), 10 jaar geleden, bedoeld was als genadeslag, heeft bij mij de stoppen niet door doen slaan, maar voorgoed het licht aangedaan. (O, ik pretendeer niet Verlicht te zijn, maar het licht is aan en het wordt alleen maar steeds lichter.)

  De 3 handvaten die in het artikel worden genoemd zijn helder.
  1. “overgave aan de leiding van de Heilige Geest”.
  In mijn terminologie: Het hondje gehoorzaamt met plezier de meester.
  2. “meditatie”.
  Mijn gaan en staan, doen en laten IS contemplatie en meditatie. Ik verzet me niet tegen wat nu is of gebeurd. En als ik het toch doe, me verzetten, dan ZIE ik dat en glimlach (of rol soms over de vloer van het lachen). Dat maakt ieder verzet overbodig. De meest intense synthese van persoon & Heilige Geest of in mijn woorden hond & meester, is het mediterend handelen ofwel het handelend mediteren, zoals dat gebeurt in mijn werk als woord-en beeldkunstenaar. Levenskunst dus.
  3. “vergeving vanuit oorzaak”
  Je kunt de moord op je kinderen zien / ervaren als het grootste leed en onrecht aller tijden en daaraan een alibi ontlenen om knettergek te worden. Je kunt ook zien en weten dat jouw kinderen en hun moordenaars jouw bondgenoten zijn in het proces van ontwaken. In het eerste geval bekijk je het vanuit de slachtoffer rol, vanuit de waan van afgescheidenheid. In het tweede geval bekijk je het vanuit het Ene Bewustzijn en is ‘vergeving’ eigenlijk gewoon onzin, omdat er niets te vergeven valt…

  Je ego ongedaan maken is niets anders dan je er niet mee identificeren. Of indien je het wel doet, je daar ook gewoon bewust van te zijn dat je kijkt door de ogen van het ego, om het lijden aan de vergankelijkheid der dingen nog even te proeven.
  Want je behoudt het vermogen om vanuit de persoon de dingen te bekijken en beleven, maar doordat je tevens het vermogen hebt om vanuit de Eenheid waar je deel vanuit maakt e.e.a. te schouwen is geen sprake meer van lijden, maar slechts van pijn. Niet meer dan een gevoel dat voorbij gaat en dat geen wond, noch litteken achterlaat.

  Bewust leren schakelen, switchen, shiften tussen ego en Zelf , tussen het kleine bewustzijn en een groter bewustzijn. That’s all. Althans, dat is de eerstvolgende stap. Daarna zien we wel weer verder.

 4. Er is geen schakelen. In werkelijkheid is iedereen verlicht.
  Alleen willen we dat niet zijn, we zijn liever dat wat we denken te zijn.

  Het ego is niets meer dan een gereedschap, wanneer je verlicht bent.

  In de staat van persoontje, die dit en dat is, is dat gereedschap dat wat je bent. Je voelt je dan ook snel gefrustreerd of aangevallen, of stijgt tot hoge hoogte wanneer ze zeggen dat jij, je persoontje, zo geweldig is.

  Ik ben niet geweldig, ik ben niet stom, alles wat na ik ben komt is onzin.

  Schakelen is niet nodig wanneer je werkelijk jezelf bent. Je ego past zich aan jouw aan. Kan wel wat tijd en gevechten kosten, uiteindelijk zal het zich opgeven aan de werkelijkheid. Er is niets anders meer over.

 5. @Martijn
  “Er is geen schakelen.” “ Schakelen is niet nodig wanneer je werkelijk jezelf bent.”
  Jouw reactie betreft mijn posting?
  Ik heb niet gezegd dat schakelen NODIG is wanneer je, zoals jij het noemt, werkelijk jezelf bent. Het is een MOGELIJKHEID om te schakelen tussen de diverse bewustzijnstoestanden.
  Ik spreek vanuit mezelf en ik kan je verzekeren dat het vermogen en de mogelijkheid van schakelen voor mij een punt heeft gezet achter het lijden dat gecreëerd wordt in het dualistisch bewustzijn (ego-bewustzijn). (Dat betekent dus dat het ego niet meer de dagelijkse leiding heeft.)
  In vorige postings geef je aan nog wel eens overhoop te liggen met je ego. Dus ik neem aan dat als je zegt “Je ego past zich aan jouw aan. Kan wel wat tijd en gevechten kosten, uiteindelijk zal het zich opgeven aan de werkelijkheid. Er is niets anders meer over.”, je het dan eigenlijk hebt over een IDEE (meer een cluster van ideeën) en niet over een ervaring of WETEN. Jij denkt dus dat als je maar flink blijft vechten met je ego/ persoon/ lagere zelfbewustzijn of hoe je het ook wil noemen, je dit ego kan verslaan en toegang krijgen tot een hoger/groter bewustzijn, het hartsbewustzijn. Dit is overigens in strijd met een ander IDEE van je, dat iedereen reeds verlicht is.
  Als je je ideeën los zou laten en zou gaan kijken en voelen wat er gebeurt, zonder te oordelen, zonder verzet, en zou gaan spreken vanuit je eigen ervaring, kom je dichter bij je Zelf /het hartsbewustzijn.
  Bij mij ging het in ieder geval zo. Maar voor mij was het misschien ook wel erg makkelijk, omdat van kindsaf de stem in mijn hart duidelijk tot mij sprak.

  “Alleen willen we niet verlicht zijn, we zijn liever dat wat we denken te zijn.” Zeg je.
  Alweer een IDEE. Wil jij eigenlijk dan niet verlicht zijn? En zou je niet jouw denken met al zijn ideeën daarvoor los willen laten? En dus stoppen met vechten en streven en zoeken?
  Ik ben in ieder geval dankbaar voor het licht dat in mijn leven en mijn lijf is en het mag en zal alleen maar lichter worden.

 6. Ik rij automaat

  Kostte wat strijtd om eraan te komen maar rij nu automaat.

  Dat ego is massa, massa is traag, is niet van de ene op de andere dag opgelost. Elke keer weer doorzien dat het bullshit is. Uiteindelijk gaat je ego de werkelijkheid verkondigen en valt je niet langer lastig met troep.

  Liefde is, wordt vertolkt door het ego, als je maar blijft doorgaan.

 7. mijn autootje:

  Versnellingsbak 12+2-range-splitterbak met overdrive
  Volledig automatisch schakelsysteem Scania Opticruise
  Scania Retarder PTO die onafhankelijk van de koppeling werkt

  Hou van schakelen dat het een lieve lust is.

  Is geen grapje is serieuze schakelen geblazen!

 8. Nou begrijp ik waarom Martijn me – bij het artikel over Aids – zei on topic te blijven en mijn parelen maar hier – onder een artikel over de Liefde – voor de zwijnen te gaan gooien…
  De heren spelen met hun pookje en gouden kalf, eh heilige koe, en ik kan ongestoord schrijven voor de kat z’n k.. …
  Misschien moeten we Guido maar vragen dat geneuzel over de Liefde te schrappen op WTK en te vervangen door wat opwindend nieuws uit de “Autokampioen”?
  🙂

 9. @Janee
  Dankje. Best leuk om te horen en dank voor je link naar Ho’oponopono.
  Heb alle 9 delen zitten bekijken. Weet je, dat wat dr Hew Len doet lijkt eigenlijk heel veel op wat ik noemde mediterend handelen / handelend mediteren. Een verschil tussen hem en mij is echter dat hij zegt niets anders te willen doen dan cleansing; terwijl ik er ook nog in woord en beeld verslag van wil doen. Dat komt natuurlijk door mijn werk; ik wil de schoonheid van het schoonmaakproces laten zien. En zo heeft ieder zijn persoonlijke voorkeur en doel. Goed geregeld!
  Je zei dat je mij/mijn teksten af en toe heel moeilijk en lastig vindt. Zit dat voor jou in de inhoud, de vorm, stijl, symboliek, woordkeus of..? Ik ben nl. altijd benieuwd naar de ervaring van mensen betreffende mijn werk.

 10. @Sjamamma: dank voor vooral je posting van 1:01 uur. Met een mooi mens als jij aan boord, kunnen we voorlopig de ‘Autokampioen’ links laten liggen! En met iemand in de WantToKnow-nachtploeg, zie je laatste posting, is er altijd reuring op de site.. 🙄

  Ik bewonder je oprechtheid en je ‘vechtlust’. Door deze vechtlust kan het voor sommigen lijken alsof je een punt wilt maken. En daar is niet verkeerds mee.
  Alleen meen ik op te merken dat de directe reflectie van mensen in jouw ‘schitterende’ wapens, een vaak onverwachte confrontatie oplevert. En ook dát is goed.
  De beperktheid van het geschreven woord, hier als reactie onder artikelen en naar elkaar toe, dient de intermenselijke verhouding niet altijd optimaal, to say the least.
  Dat mensen hier tóch die pogingen doen, direct of indirect, die menselijke verhoudingen uit te diepen, toont -in mijn ogen- de hartgevoelde verbinding van alle mensen hier met WantToKnow in het algemeen, maar met elkaar in het bijzonder! En dat laat mij een heel vroeg, maar vooral warm voorjaarszonnetje voelen..
  Dank iedereen!!

 11. @Guido, bedankt voor je aanmoediging.
  Tja, we zijn allemaal op zoek naar antwoorden. Het vervelende is alleen dat antwoorden niet creatief zijn. Zodra je een antwoord denkt te weten of het nou over ‘het ego’ of over ‘het zelf’ gaat stop je met creeeren. Het allerlaatste wat ik zou willen weten over dit punt is het definitieve antwoord. Een ‘interim’ antwoord misschien, maar een ultiem antwoord nooit. De liefde kent vraag noch antwoord. Uiteindelijk is er slechts één vraag in het leven die er toe doet, ‘Wie ben ik?’. Dat is een vraag waar je nooit het antwoord op wilt weten, want dan dooft de creatie. Laten we in de vraag blijven, daarin ligt de kracht en de motivatie!

 12. Het uitspreken van woorden, of het neerschrijven ervan, heeft alleen al zijn beperkingen in het MOETEN kiezen van woorden en vormen (gedachtenvormen, maar ook ‘letters’..)
  Vraag noch antwoord betekent in feite de Stilte van het hart. Dáár wordt alles gekend. Daarin zijn we een afspiegeling van de Universele: Ik ben die ben.

 13. @ Guido

  Vul zelf maar in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  With Love: Guido

 14. @ Sjamamma

  Vul zelf maar in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  With Love: Sjamamma

 15. Geen gevechten, strijdt of stoeien meer.

  Wij zijn één en hetzelfde, verander de wereld, begin bij jezelf. Wees lief voor jezelf en voor anderen, meer hoeven we niet te doen.

  Bij deze een hart groet voor ieder die het ontvangen kan.

 16. @Sjamamma,
  Wat ik lastig vind is de vorm, Bij jou ervaar ik vaak de vorm verbonden met nog meer vormen. Omdat dat al jouw vormen zijn en niet de mijne voel ik niet de behoefte om dat allemaal te willen volgen Maar ik heb ook enkele comments van je gelezen dat de vorm moeiteloos overgaat naar het vormloze. Zoals ik al eerder aangaf als ik er teveel over moet nadenken trap ik er niet in en laat het gewoon los.

 17. @Martijn
  Ondanks je woorden, waar we natuurlijk weer allerlei kanttekeningen bij zóúden kunnen plaatsen:

  Ik heb je hartegroet verstaan en ontvangen.Dank je.
  Big hug.

 18. @Sjamamma

  Het is voor mij voelbaar wat je steeds probeert in woorden te vatten. Ik meen het het te kunnen invoelen. Ik proef je Liefde als het ware, voor mij is het duidelijk wat je probeert te verwoorden.
  Gezien de reacties die je hierop krijgt is dat niet voor anderen het geval. Het zij zo.
  Een van mijn lessen is om te ervaren dat er zoveel wegen zijn om tot inzicht te komen en dat waren voor mij harde lessen, maar wel noodzakelijk. Er zijn vele wegen om tot dit inzicht en die liefde te komen,zoals jezelf al ontdekt.
  Ik hou van je en ga zo door!

 19. @Paul
  Ik weet dat je het grappig bedoelt, maar niet iedereen heeft zoveel gevoel voor humor. Kan je je nog herinneren dat Luna eens reuze verontwaardigd was over ons? Ze dacht dat er sprake was van een ongegeneerde flirt tussen jou en mij. Dus laten we ajb dit soort abjecte gedachtes, waarbij Liefde of grappenmakerij verward wordt met ordinaire toestanden, niet stimuleren. (Voor de goede orde, ik bedoel natuurlijk niet te zeggen dat geflirt en trouwerijen per definitie abject en ordinair zijn. Maar alles op zijn tijd en plaats.)

 20. @ Paul

  Het klinkt erg mooi wat je daar zegt, maar voor mij druipt de onechtheid er dwars doorheen. Wees eens eerlijk als je durft.
  En vooral dat KUS aan ´t eind voelt niet oprecht.
  Wat wil je eigenlijk?

 21. Aram, sinds ik je leerde kennen en je woorden hoorde dat je het naar je zin had met ons, ben ik echt niet veranderd, ben nog steeds uit hetzelfde hout gesneden, hoe je het went of keert je bent nog steeds van harte welkom.

  een echte welgemeende hug

  kus!

 22. @Aram
  Paul probeert alleen maar een beetje gein te maken. Hij weet ook heel goed dat ik een nonnik ben. Laat hem maar even dromen over “de Nonnik en de Mystery-man”.

  Maar dat “kus!” brrr… voelt steeds als een natte klets in mijn gezicht…

 23. @Paul
  Je bent een goed mens!
  Daar gaat het in deze niet om. Toen je daar met wetsartikelen begon over smaad werd ik echt heel kwaad.
  Dat is namenlijk precies waarmee wij gevangen worden gehouden!
  Houdt je aan de wet, want anders enz.
  Jij gaf in jou visie duidelijk te kennen daar geen waarde aan te hechten.
  Maar toen Sjamamma te dichtbij kwam brak er kennelijk iets,en toen waren er wetsartikelen die jou in het gelijk moesten stellen.
  BRAAK.
  Paul oprecht denk daarover!

 24. doe net alsof jullie ieamand denken te kennen, terwijl jullie degen niet eens kennen, oordeel pas over een ander, als men kan oordelen over zichzelf wie hij of zij is

 25. @ aram

  Laat die borrel een staan en kom eens zonder vooroordeel langs, zet me open voor je en dan mag je me uitlezen, ik heb niets niets niets te verbergen.
  Ik ben mezelf en koester al de hele tijd naar iedereen toe liefde behalve mensen die het fijn vinden om onwerkelijke dingen rond te strooien die niet waar zijn, daar trek in strijden tegen op, dan kom ik met een wets regel om de hoek die mag gebruikt worden tegen dit soort mensen, mits ik zelf ook binnen die regels blijf.

  Als ik een kus naar je toe doe is het een welgemeende kus die ik doe uit diep respect naar je doe, waarom omdat ik jou werkelijk geloof aan dat kleine stukje informatie wat je zelf hebt verteld en niet door een ander is in gevuld met vooroordelen aram.

  Kus!

 26. @Moos
  Misschien moet Paul die smaadprocedure dan maar gewoon aanhangig maken…zonder drank en drugs…(????)…
  Ik kan jullie (Moos en Paul) in ieder geval niet meer volgen…

  (Bedoelt Moos nou te zeggen dat Paul aan de drank en drugs is?? Nou, Paul, van je vrienden moet je ’t hebben…)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.