Advertentie

De PFIZER/Rudy Bouma/Nieuwsuur-misleiding..!


Wat is er aan de hand met journalist Rudy Bouma, om als een bezetene al meerdere jaren achtereen, ‘de wereld van de complottheorieën’ in te duiken..? Of het nu gaat om een populair ‘het-valt-allemaal-best-wel-mee’-verhaal rondom de overduidelijke nazi-achtergronden van het Oekraïense AZOV-bataljon (HIER), of het heftige verhaal over de vermeende kindermoorden in Bodegraven; dóór al van deze ‘complot’-reportages heen, valt continue de persoonlijke noot van Rudy Bouma zélf te ontwaren. Daarbij wordt zijn rol als onafhankelijk journalist voortdurend geminimaliseerd, ter eer en meerder glorie kennelijk van de persoon Rudy Bouma. Maar wat is hiervan dan de reden?
x
Is ’t de teleurstelling over de ‘boze grote buitenwereld’, die hem zo intrinsiek motiveert? Is het een bijzondere vorm van de zg. ‘cognitieve dissonantie’, die wij bij meer journalisten waarnemen, waarbij ze van de vooronderstelling uitgaan, dat het allemaal gewoon niet waar kán zijn, dat de wereld zó doortrapt is..? Dat ze zelfs  hun onafhankelijke positie dreigen te verlaten, om maar ‘normale verklaringen’ te geven over de ‘complotten’.. Maar gaat dat dan zóver, dat je je basiseigenschappen als journalist over het hoofd gaat zien, om simpel maar iets te willen bewijzen en/of te ontkrachten..??
x
Kijk de jongens van het ‘Pfizer-vaccin’.. In normale mensentaal spreek je dus over ‘witte-boorden-criminelen’…!

Hoe dan ook, nu presteert Rudy Bouma het, om als volstrekte leek op het gebied van medische wetenschap, de zg. ‘Pfizer papers’ te gaan aanpakken. En nee, niet met  Pfizer als hoofdrolspeler en/of de ‘papers’ als onderwerp, maar opnieuw richt Bouma zijn pijlen op de mensen die Pfizer op de korrel hebben genomen, wegens vermeende poging tot verduistering van onderzoeksresultaten. Dit is door een Amerikaanse rechter overigens bekrachtigd, dus daar hoeven we niet veel woorden aan vuil te maken. 

Pfizer werd veroordeeld tot het openbaar maken van HAAR onderzoeksresultaten, die zij contractueel -ongetwijfeld in samenspraak met gezondheidsambtenaren- voor 75 jaar dacht te hebben opgeborgen. Het gaat om een dossier van vele honderdduizenden pagina’s, waarmee sprake is van de ‘Pfizer Papers’. Als je als journalist vervolgens gaat focussen, om de ‘complotdenkers’ (incl. de betreffende VS-rechter kennelijk..!!) op het zuiveren van de naam Pfizer, is de vraag toch waar je in hemelsnaam mee bezig bent. Want -simpele vraag tussendoor- wat is de reden dat Pfizer deze afgedwongen poging om COVID19-mRNA-onderzoekscijfers te verdonkeremanen, überhaupt initieerde..? Wat hebben ze te verbergen..?
x
Had Rudy Bouma zijn werk gedaan, dan was hij al terecht gekomen in een virtuele berg mest, bestaande uit de -al dan niet mislukte- pogingen van Pfizer, om alles te verbergen achter ‘geheimhouding’ wat ook maar een beetje negatief voor haar zou kunnen uitvallen.. De Amerikaanse nonprofit-organisatie PHMPT (Public Health and Medical Professionals for Transparency (HIER)), bestaande uit wetenschappers, medici én vakkundige journalisten, heeft als speerpunt om informatie boven tafel te krijgen over de COVID-19 vaccins, zodat onafhankelijk onderzoek kan plaatsvinden.
x
BESEF hierbij ook en vooral, dat we spreken over een wereldwijd verbreid MIDDEL (GEEN VACCIN!!), dat in een TESTPERIODE ZIT..! Het lijkt wel of veel mensen dit maar niet op hun netvlies willen krijgen, omdat het -zeker wanneer je gevaccineerd bent- nogal wat onzekerheid bij je binnen brengt.. JA, je bent feitelijk een proefpersoon, die feitelijk ook geen poot heeft om op te staan, wanneer bijwerkingen zich manifesteren..!
x
PHMPT had met name interesse in het onderzoek verricht door Pfizer zelf. De beheerder van deze onderzoeksrapporten, de Food and Drug Administration (FDA, het Amerikaanse RIVM), wilde deze echter niet vrijgeven. Wat zich ontvouwde was de bijzondere situatie waarbij de FDA, die als doel heeft om te waken over de volksgezondheid, met hand en tand de bedrijfsgeheimen van farmaceutische reus Pfizer bewaakte. Om dit te kunnen begrijpen is het goed om te weten dat de FDA voor 46% wordt gefinancierd uit zogenaamde ‘user fees’ (HIER) van bedrijven die een licentie voor hun medicijn of product aanvragen. De beoordelaar van het product wordt betaald door de fabrikant van het product.
x
Voor een uitgebreid artikel kijk je HIER op de website van de betrouwbare Stichting Artsencollectief. Het artikel hieronder, van onze gewaardeerde collega-journalisten van ‘De Andere Krant’, is het lezen ook meer dan waar(d)..! Zeker met de a.s. nieuwe golf van vaccinaties in het najaar. Booster, griepprik, C-vaccinatie..
x

* * *
x

De PFIZER/Rudy Bouma/Nieuwsuur-misleiding..

2022 © Martijn Bloem – DeAndereKrant
2022 © deze versie WantToKnow.nl/be
x

Op zondag 31 juli werd op Tv een aflevering van de serie #Ophef van Nieuwsuur uitgezonden, gewijd aan de zg. ‘Pfizer Papers’. Journalist Rudy Bouma doet daarin een poging kritiek op de Pfizer Covid-19-injectie te weerleggen. Hij vergeet alleen de juiste kritische vragen te stellen en naar de bredere context te kijken. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne circuleren er op internet en sociale media claims dat Pfizer de effectiviteit en veiligheid van hun corona-injecties ruimschoots heeft overdreven. Bouma begint de uitzending met de bewering dat deze claims worden gedaan op basis van de zogeheten Pfizer Papers, maar dat is niet zo. Ze zijn vooral gebaseerd op het feit dat de ruwe data niet openbaar zijn..!

Dat betekent dat iedereen die beweert dat de Pfizer-injectie effectief en veilig is, dit doet zonder onderbouwing. Het betekent ook dat bij elke injectie tegen Covid-19, waarbij is gesteld dat de spuit effectief en veilig was, een verkeerde informed consent is afgegeven.

En dát Pfizer haar reputatie van frauduleuze tak van Big Pharma hoog houdt, blijkt al uit diverse vrijgekomen FEITEN. (klik voor artikel hier op de site!!)

De non-profit Public Health and Medical Professionals for Transparancy heeft de stap gezet om Pfizer en de Amerikaanse toezichthouder Food & Drug Association (FDA) aan te klagen en te dwingen de data openbaar te maken. Daar moest dus een rechtszaak aan te pas komen. Bouma laat in zijn programma mensen aan het woord die zeggen dat de documenten pas over 70 jaar of 75 jaar gepubliceerd hoeven te worden, wat volgens hem onjuist is, maar Rudy Bouma, dat was wel de uitkomst van de eerste rechtszaak.!!

De tweede rechtszaak..
Er moest een tweede rechtszaak aan te pas komen om de documenten eerder beschikbaar te maken en nu hoeft Pfizer/de FDA, slechts tienduizenden pagina’s per maand te publiceren (zie het artikel op ‘artsencollectief’). Het zal nog vele jaren duren (55 jaar!!), voordat alle data openbaar zijn.
Vervolgens probeert journalist Bouma de claim te ontkrachten dat de effectiviteit van de Pfizer injectie 12% zou zijn; een percentage afkomstig van een blogger, die dit al claimde voordat de Pfizer Papers waren gepubliceerd. Waarom wil Bouma juist deze claim debunken? Wat is in hemelsnaam zijn drijfveer..?

Ook deze ‘gladde meneer’, de baas van Pfizer in Nederland, is meermaals betrapt op het spreken van ‘onwaarheden’.. (klik voor link/artikel)

Als ‘bewijs’ toont hij een berekening die suggereert dat de effectiviteit van de Pfizer injectie 95,06% is. Deze berekening is inderdaad gedaan met data uit de Pfizer Papers en is door de FDA gebruikt voor de Emergency Use Authorization (EUA) in december 2020. Maar wat Rudy Bouma even vergeet, is het verschil tussen de werkzaamheid en doeltreffendheid van een vaccin uit te leggen.

Werkzaamheid en doeltreffendheid zijn twee verschillende begrippen!!
Deze begrippen worden veel door elkaar gehaald en onder dezelfde noemer als ‘effectiviteit’ geschaard. Toch zijn dit geheel verschillende parameters. De kijker van Nieuwsuur zal de indruk krijgen dat het Pfizer-vaccin voor 95% beschermt tegen Covid. Gelooft Rudy Bouma dit zélf ook, of doet hij dit dan bewust verkeerd? Dit is dus ook niet juist.

De 95% bescherming neemt snel af, anders zou er natuurlijk ook geen halfjaarlijkse booster nodig zijn. Er is namelijk sprake van ‘waning immunity’, een kortdurende, afnemende bescherming na vaccinatie… De CDC zelf schrijft op zijn website dat de opgebouwde bescherming na de derde booster binnen enkele maanden verdwijnt.

Vervolgens bagatelliseert Rudy Bouma de bijwerkingen van dit mRNA-middel.
Hij wijst erop dat de termen adverse events en adverse effects door critici worden verward. Adverse events zijn alle ziekteverschijnselen die in een testperiode voorkomen. Adverse effects zijn ziekteverschijnselen die ontstaan als bijwerking. Bouma stelt dat in de Pfizer Papers de term adverse events wordt gebruikt – ‘logisch dus dat ze niet op de bijsluiter staan’. Nee Rudy, logisch zou zijn geweest de adverse events eerst grondig te onderzoeken om met zekerheid te kunnen uitsluiten dat het geen adverse effects zijn!! Voordat de Pfizer injecties aan gezonde mensen worden toegediend..
X
Dát de fatale incidenten/bijwerkingen in de Pfizer Papers worden genoemd, is al één ding..!
Dan fatale incidenten uit de Pfizer Papers. Dat ze er zijn is al één ding. Bij een goede informed consent had dat vermeld moeten worden: u kunt overlijden aan de injectie. Het aantal geregistreerde fatale incidenten is 1223 en Pfizer zelf schat dat ongeveer 126.212.580 Pfizer doses wereldwijd zijn verscheept tussen 1 december 2020 en 28 februari 2021. Echter, het aantal doses dat is toegediend is niet zichtbaar in het (verouderde) document waar Nieuwsuur/Bouma naar verwijst. Daardoor is het nog steeds moeilijk vast te stellen, wat de mortaliteit is van de Pfizer-injectie.
x
Dat is ook preciés de reden, dat wereldwijd vele top-wetenschappers onderzoek willen doen naar de genoemde mortaliteit. Essentiële info natuurlijk.. Tevens is er altijd onderrapportage, omdat lang niet alle overlijdens en bijwerkingen worden gemeld. Nieuwsuur claimt onafhankelijk en onpartijdig achtergronden bij het nieuws te brengen. Dit Rudy Bouma, was een mooie kans geweest om te wijzen op de tienduizenden doden en enkele miljoenen ernstige bijwerkingen die alleen al zijn gerapporteerd bij de officiële instanties in de EU (EudraVigilance) en de VS (Vaers) naar aanleiding van de Covid-vaccinaties..!
x
Op initiatief van de bekende Amerikaanse feministische schrijfster Naomi Wolf is een groep van meer dan drieduizend vrijwilligers momenteel bezig met het beoordelen van de Pfizer Papers die nu maandelijks openbaar worden gemaakt. Onder hen zijn advocaten, medisch specialisten, journalisten en anderen. Hun verslagen worden gepubliceerd op de website dailyclout.io (HIER). (Wij van WantToKnow raden je aan, dáár af en toe eens te kijken; al is het maar om je informatie zo breed mogelijk tot je te nemen, voordat straks in het najaar de idiotie van het ‘vaccineren, vaccineren en nog eens vaccineren’ losbarst..)
x
Jammer dat Bouma het daar niet over heeft..!!
Het meest recente verslag van de Pfizer Papers op Dailyclout is geschreven door een team onder leiding van orthopedisch chirurg Robert Chandler en gaat over het document Reissue 5.3.6. Het document is zeer belangrijk voor het identificeren van adverse events. De onderzoekers concluderen dat de bevindingen verantwoordelijke wetenschappelijke en medische professionals ertoe zouden moeten brengen, waarschuwingen voor specifieke aandoeningen als gevolg van het Covid-19 BNT162b2-vaccin van Pfizer op te nemen in de bijsluiter. Ze stellen dat de volgende aandoeningen vanaf december 2020 aantoonbaar geassocieerd waren met de Pfizer injectie na afronding van de gegevensverzameling op 28 februari 2021:
 • gewrichtspijn,
 • koorts,
 • Covid-19, stollingsstoornissen,
 • bloedingsstoornissen,
 • neurologische stoornissen,
 • auto-immuunstoornissen,
 • orgaanschade en
 • virale antibody-dependent enhancement (in simpele termen: verzwakking van het immuunsysteem).
Het is nog wachten op de publicatie van de totale ruwe data om conclusies te trekken over bepaalde bloedconcentraties van onder andere witte bloedcellen, troponine (een spiereiwit) en d-dimeerwaarde (ter ondersteuning van de diagnose trombose en embolie). De Reissue 5.3.6. was overigens al eerder gepubliceerd in de Pfizer Papers, maar toen waren er details zwart gelakt en er was sprake van onjuiste registratie door bijvoorbeeld ontstekingen van het hart, te scharen onder immuunstoornissen. De onderzoekers vragen zich af hoe het mogelijk is dat in de eerste publicatie deze fouten gemaakt konden worden.
x
Hoe werkzaam zijn de mRNA-vaccins werkelijk?
Bouma herhaalt de veel gedane bewering dat de ‘effectiviteit’ van het Pfizer-vaccin 95% zou zijn. Veel mensen denken dat dit betekent dat de kans om Covid te krijgen 95% lager is als je het vaccin neemt; maar dat is absoluut niet zo!! De werkzaamheid of efficiëntie wordt gemeten in de gecontroleerde omstandigheden van een gerandomiseerde klinische studie, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen het voorkomen van de ziekte in een groep gevaccineerde en een groep ongevaccineerde personen. Op deze manier meet je het ‘best case-scenario’. Dat wordt bepaald voordat een vaccin wordt gecommercialiseerd.
x
Om verder ontwikkeld te worden moet een vaccin een werkzaamheid hebben van minstens 50%. Daarna kan het naar de volgende fase van onderzoek: in een open setting;  waarmee de normale praktijk wordt bedoeld. Die is geheel anders dan een gecontroleerde klinische omgeving. Hier wordt zichtbaar hoe effectief het vaccin in de praktijk bijdraagt aan het verminderen van infecties en ziekte(last). Tal van factoren beïnvloeden de doeltreffendheid, waaronder bevolkingssamenstelling, eerder doorgemaakte infecties, co-morbiditeiten, de vaccinatiegraad, circulerende virusvarianten, de mutatiesnelheid van het virus en de duur van de opgebouwde immuniteit.
z
Om een simpel voorbeeld te geven: de vaccins zijn ontwikkeld tegen een specifieke variant van Sars-COV-2, die nu vrijwel niet meer voorkomt. Tegen nieuwe varianten zoals Omikron beschermen ze niet of nauwelijks..! Een FEIT, waarvan weinig mensen op de hoogte zijn en waarvan je verwacht, dat de journalistiek -vanuit haar onafhankelijke positie- dit toch wel onder de aandacht zou (moeten) brengen.. Een recente Italiaanse studie laat zelfs een effectiviteit van minder dan 20% zien, na slechts enkele maanden. Zelfs de boosters konden hier weinig aan veranderen. Daarbij moet dan nog het risico op bijwerkingen en sterfte door de vaccinaties worden meegewogen.
z
Uit twee recente studies uit Zweden en Denemarken blijkt dan dat de nadelen van de vaccinaties inmiddels groter zijn dan de voordelen.
Uit twee recente studies uit Zweden en Denemarken blijkt dan dat de nadelen van de vaccinaties inmiddels groter zijn dan de voordelen. De Zweedse studie liet daarbij onder meer zien dat er bij het Pfizer-vaccin sprake was van een verhoogd risico op hartaandoeningen. De Deense studie toonde aan dat de Pfizer- en Moderna-vaccins niet leiden tot lagere mortaliteit. Bij beide gaat het om zogeheten pre-prints, nog niet aan peer review onderworpen. Maar dat mag voor Rudy Bouma/Nieuwsuur toch geen belemmering zijn om ze eens een keer goed te onderzoeken..?
x
x

5 gedachten over “De PFIZER/Rudy Bouma/Nieuwsuur-misleiding..!

 1. Wanneer de MSM correct bericht dan zouden ze dat kunnen onderbouwen met feiten waarmee ze die zogenaamde “complotdenkers” gelijk zouden kunnen doen zwijgen.Te vaak roepen ze maar wat zonder met feiten te komen en vaak al bleek achteraf dat ze gewoon gelogen hadden of zelfs mensen beschuldigd hebben van moord terwijl er nooit echt hard bewijs voor geleverd is.
  Zo zou Poetin geen tijd hebben gehad om een verslaggever te woord te staan,later bleek dat hij wel geantwoord heeft en daar tijd voor nam. De Russen hebben MH 17 neergehaald geen bewijs want dat kan ook niet omdat er nog maar alleen verdachten zijn en geen schuldigen omdat de rechter nog uitspraak moet doen.De seperatist met poppetje die als monster werd neergezet terwijl later (zelfs in een uitzending van Pauw) bleek dat die man geen monster was maar het juist erg vond dat kinderen slachtoffer waren geworden van de MH 17 ramp en hij nam zijn hoofddeksel af en maakte een kruisje.Ook bij dit MH 17 verhaal zou een man een ring stelen,later bleek dat hij die ring in een doosje deed zodat het aan de nabestaanden kon worden teruggegeven.Jeroen Akkermans vond een stukje metaal in een akker en hij wist zonder onderzoek te melden dat het een stukje van een BUK raket was.Veel sites die beschuldigd worden of in ieder geval als complotsite gezien worden komen vaak wel met goede onweerlegbare bewijzen/feiten en ik denk dat dat het grootste probleem is omdat dan de MSM min of meer sprakeloos gemaakt wordt.Wanneer ze wel feiten of bewijs hadden zouden ze die zo naar voren kunnen brengen.Hiermee beweer ik niet dat alles op dergelijke “complot” sites 100% correct is maar wel dat de MSM toch vrij vaak leugens/onwaarheden brengt.Boeren worden soms al extremisten genoemd en bijna smeken ze om strenger op te treden en meer en hogere boetes uitdelen aan deze boeren die voor hun familie,bedrijf,en inkomsten strijden met alles wat in hun vermogen ligt en dat is niet alleen schandalig maar geeft ook aan dat de MSM partijdig is en niet onafhankelijk zoals ze wel beweren te zijn. Ook dat censureren is onterecht en in een maatschappij waarvan beweerd wordt dat we vrije meningsuiting hebben en in een vrije democratie leven zou dat al helemaal niet mogen plaats vinden en wie bepaald dan wat waar of niet waar is? En kan het eigenlijk wel want wanneer het om nieuws gaat dan kan niemand gelijk weten of het waar of niet waar is omdat het anders geen nieuws zou zijn.Maar ach wanneer je meestal dienaar van de overheden bent geweest zonder de juiste vragen te stellen dan is het te begrijpen dat je niet snel zal toegeven dat je gelogen hebt en niet altijd juiste berichtgeving hebt gedaan.Was er niet iemand uit de “elite” kring die hen openlijk heeft bedankt voor hun medewerking? En zei hij niet dat wat ze bereikt hebben zonder de corrupte MSM niet gelukt zou zijn? Wat is MSM nieuws nog waard wanneer tegenwoordig elk ongelukje en de grootste flauwekul als nieuws wordt gebracht terwijl de echt belangrijke ontwikkelingen met gevolgen voor de meeste burgers wereldwijd niet of nauwelijks nog worden gebracht in het nieuws?

 2. Nieuws, ; ” In de dichtbevolkte straten van Bennekom is in de kerkstraat op klaarlicht dag een fiets omgegooid.”Het betrof hier een damesfiets met kinderzitje, die zijn tegenwoordig wel vaker gesignaleerd in de buurt van kleuterscholen”. “Politie houdt rekening met lieden met onverschillige houding”. “het zullen wel Russen geweest zijn”, verklaart plaatselijke patatverkoper”.

  Dit soort prutsnieuws hoor je ook op de radio voorbij komen en altijd moet er een stukje van de agenda bij. Wordt het warm, komt ’t door het klimaat. Is er een auto ergens gestolen, zullen het wel Russen zijn. Stemmingmakerij ging ook vooraf aan de moord op Kadaffi en het is in het algemeen van Amerikaanse komaf. Nederland heeft de fout begaan zich te laten bevrijden door o.a. de Amerikanen en moet nu de prijs betalen door hoe dan ook hun deep-state agenda mee uit te voeren in een geste van eeuwige dankbaarheid. Daarom gaat de MSM ook altijd mee in de Reuters en ANP(fentener van Vlissingen) Bla bla.

  1. robvdz
   https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/oud-nos-journalist-over-verkrachting-van-al-het-nieuws/
   Geruime tijd nu zien we dat regionale omroepen samen gegaan zijn met de NOS en dat is geen vooruitgang maar achteruitgang wat mij betreft.
   Toen de regionale omroepen nog “zelfstandig” werkten brachten zij nieuws uit hun regio’s zo had je voor Zeeland omroep zeeland en regio Rottedam Rijnmond bv.
   Toen bracht de NOS en andere MSM nog (relatief gezien) nieuws van over de hele wereld ipv steeds meer regionale gebeurtenissen zoals ongelukken,woning branden en dergelijke zaken die vroeger alleen te zien waren bij de regionale omroepen zeg maar.
   Nieuws brengers zijn vaak ook gewoon bedrijven geworden die voor het geld gaan en daar doen ze veel voor.Anders om zien we bij regionale omroepen steeds meer “nieuws” van buiten hun eigen regio wat vroeger niet zo was.Het lijkt erop dat ze nu bezig zijn mensen belangrijke gebeurtenissen niet te vertellen en dat past wel in het plaatje van mensen dom houden of onwetend maken natuurlijk en mogelijk kunnen ze meer winst maken door minder journalisten in het buitenland te stationeren wat kosten besparend kan zijn.
   Wanneer we kijken wie al belangen hebben bij de MSM zijn het vaak bekende lieden die al rijk zijn maar bv ook banken hebben hun invloed.Dan kunnen ze nooit volhouden dat ze onafhankelijk zijn en al helemaal niet wanneer ze dan ook nog samenwerken met de politiek.Hoe vaak lekt iets uit wat bedoeld is om te peilen hoe op iets gereageerd wordt door mensen? Belangenverstrengeling en mogelijk corruptie is niet meer uit te sluiten bij de MSM.Dat is mijn mening.

 3. https://nos.nl/artikel/2440070-werkgevers-willen-coronapas-als-laatste-redmiddel-in-wet
  De strop wordt stukje bij beetje verder rond onze nekken aan getrokken.
  Organisaties doen kennelijk in veel gevallen NIET wat zij WEL behoren te doen maar doen vaak WEL wat zij NIET behoren te doen.Sinds wanneer gaan werkgevers organisaties over het invoeren/behouden van coronatoegangsbewijzen met bv QR-code?
  Dit reikt ook verder dan werkgevers/of bedrijven want een groot deel van de mensen in de maatschappij is tegen dat coronatoegangsbewijs met QR-code.
  Zouden deze beide organisaties zich niet beter bezighouden met het voorkomen dat bedrijven door de overheden ten gronde worden gericht en failliet gaan?
  De overheden zeggen vaak dat door hun steun bedrijven hebben overleefd maar klopt dat wel?
  Overheden stellen vaak onmogelijke eisen aan werkgevers/bedrijven en wanneer men niet akkoord gaat dan ook geen steun.Maar het gaat natuurlijk nog verder want ook al is steun verleend wanneer dan de belastingdienst weer met onmogelijke eisen komt waaraan deze “geholpen” werkgevers/bedrijven moeten voldoen op (te)korte termijn dan gaan velen alsnog kapot. Ook bij de onderhandelingen over pensioenen hebben we gezien dat Rutte zich daarmee bemoeide terwijl hij dat helemaal niet behoort te doen omdat het iets tussen de pensioenfonsen,werkgevers en werknemers is.Veel vakbondsmensen krijgen na afloop van hun periode bij bonden een mooie baan in overheidsdienst dus of hier geen belangenverstrengeling een rol speelt waag ik te betwijfelen.Vaak ook hebben hoge “koppen” meerdere banen bij meerdere bedrijven of instanties en dat deugd niet.(Kijk wat er nog niet zolang geleden met de boeren en LTO gebeurd is) LTO wilde als enige gaan praten met Rutte en aanhang zonder eerst te overleggen met andere boerenorganisaties en veel boeren spraken dan ook over verraad door LTO.Nou wil ik dat niet direct verraad noemen maar in een normale samenleving zou eerst overleggen met de andere boerenorganisaties wel net zo netjes geweest zijn.
  Wat betreft de werkgeversorganisaties zij vertrouwen kennelijk hun werknemers/sters niet want heeft u verschijnselen van corona blijf thuis is toch al de regel dacht ik?Waarom dan nog zo’n QR-code en toegangsbewijs? Steeds vaker zien we dat werkgevers doen alsof hun werknemers/sters eigendom van het bedrijf zijn wat natuurlijk niet zo is alleen lijken veel ondernemers dat niet te begrijpen.Een werknemer/ster heeft bepaalde kwaliteiten die hij/zij tegen betaling/vergoeding ten dienste van het bedrijf stelt punt.
  Geen enkel bedrijf heeft in mijn zienswijze dan ook het recht om mensen te “dwingen” om bv te sporten of voor te schrijven wat ze wel en niet mogen eten.Wanneer een werknemer/ster niet meer aan de voorwaarden kan voldoen welke bij zijn/haar functie hoort om welke reden dan ook dan kan een bedrijf hem of haar gewoon uit die functie zetten of ontslaan.Maar we zien wel meer dwang en gekke dingen gebeuren want nu las ik ook dat ze zwemmen in open water aan banden willen gaan leggen.Zowat alles waar mensen plezier aan beleven lijkt te moeten worden verboden of in ieder geval lijkt het erop dat men niet wil dat mensen nog plezier hebben.
  Mogen we eigenlijk nog wel leven? Supermarkten maken gigantische winsten kijk naar wie veel uitbreiden of andere bedrijven overgenomen hebben dat bewijst toch dat ze gigantisch veel winst maken terwijl ze boodschappen voor Jan met de pet onbetaalbaar maken (meer dan 18%) duurder las ik gisteren.Nou is winst maken natuurlijk ook nodig maar onnodig dagelijkse boodschappen onbetaalbaar maken waardoor mensen in de problemen komen is niet echt klantvriendelijk om het zacht uit te drukken.Sancties vanuit de EU aan de Russen opgelegd zorgen er dan weer voor dat niet zij maar wij als Europese burgers de klappen krijgen en al helemaal wanneer de milieu dwazen als Groenlinks of D66 de dienst uitmaken.Men praat nu al over dat energie per jaar 3 á 4 duizend euro per jaar duurder zal worden en dus velen in armoede zal storten.R.Jetten heeft dit probleem veroorzaakt door telkens maar mee te willen doen met die EU en als een blind paard de sancties steunen maar wanneer komt hij en zijn D66 club met de oplossing zonder dat de belastingbetaler daar voor moet opdraaien wat op lange termijn kan betekenen dat Nederland geld moet gaan lenen? We hadden gas en Den Haag heeft ervoor gezorgd dat Poetin de toevoer heeft gestopt wat te verwachten was wanneer hij telkens van elke scheet die gelaten wordt de schuld krijgt.Dat is mijn mening weer.

  1. PS
   Ondertussen terwijl een groot deel van de kamer op reces is en blijft gaan de coalitie partijen verder met rechten afnemende en plichten opleggende maatregelen voor iedereen die niet tot de “elite” groep behoren.Wanneer ze er nu niet zijn hebben we ze dan eigenlijk straks nog wel nodig? Politiek dacht ik altijd is een 24/7 en 365 dagen beroep wat nooit stilstaat en dan moeten ze er gewoon zijn.In grote ondernemingen loopt men ploegendienst en gaan mensen op vakantie wanneer het werk het toelaat maar voor Den Haag lijkt dat geen probleem te zijn terwijl mensen in de ellende terecht komen en bv de boeren onnodig in onzekerheid blijven verkeren.Als ze er al zijn verkloten ze het meeste en zien we overal achteruitgang behalve voor de bekende “elite” natuurlijk.Wat een zootje is het toch.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.