Advertentie

De verborgen gevaren van vaccinaties.


De afgelopen maanden heeft Teuni Kuiper een intense en waardevolle studie gedaan naar vaccinaties.

Voor menigeen zijn ze heel gewoon, alsof je een brood bij de bakker koopt. Ze zijn als het ware een primaire levensbehoefte. Maar deze essentie van vaccinaties is al lang gepasseerd. Want het instrument  is ruw verkracht.

Het instrument, om via een vaccinatie een klein beetje van een virus-lichaam in een menselijk lichaam te brengen, zodat deze mens daarop in alle rust kan reageren en antistoffen kan maken tegen een grootschalige aanval van dit virus.

Vooral de pharmaceutische INDUSTRIE heeft het vaccinatie-instrument tot middel gemaakt van grootscheepse geldklopperij en tot een machtsmiddel van hen die een volledig verborgen agenda voeren. Gezien alleen al de praktijken van deze INDUSTRIE, waarover je hier op WantToKnow heel veel kunt lezen, is hoge waakzaamheid op zijn plaats.

Wil  je nog even een paar voorbeelden van deze praktijken? Bewezen praktijken, wetenschappelijk aangetoonde en inmiddels beboete praktijken. Bewijzen genoeg. Hier de voorbeelden:

 • Omkoping van overheidsfunctionarissen die onderzoek doen naar medicijnen om mogelijke vergunningen te geven voor nationale introductie van het/hun medicijn.
 • Vervalsen van onderzoeksresultaten van pharmaceutisch research.
 • Het infiltreren van onderzoekslaboratoria. Door bijv. indirect research-instituten te sponsoren, die in feite uiteindelijk alleen tot doel hebben, de pharmaceut/geldschieter te dienen.
 • Het omkopen van uitgeverijen die publicaties over de werking van medicijnen verzorgen.
 • Het infiltreren van overheidsinstanties en het bewerken van overheidsadviseurs.
 • Het bewerken van artsen en gezondheidscentra.
 • Het (anoniem) bewerken van de bevolking om de verkoop van medicijnen/produkten te stimuleren. Enzovoort.
 • En dan hebben we het, zoals je ziet, nog steeds niet over de inhoud van de medicijnen…!

Het e-book dat Teuni Kuiper schreef over vaccinaties, naar aanleiding van haar studie, bieden we je hierbij gratis aan.  Je kunt het HIER downloaden als PDF. (1,7 Mb)

Teuni heeft het volgende als inleiding bij dit boek vermeld. Stuur het door en wees waakzaam! De inhoud geeft daartoe meer dan genoeg aanleiding.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

De verborgen gevaren van vaccinaties.

voorwoord Teuni Kuiper bij het gratis te downloaden E-book

In de voorafgaande maanden van 2009 heb ik met het oog op allerlei nogal omstreden vaccinaties de moed gevat om alle tot nu toe verborgen gebleven gevaren van vaccinaties eens op een rij te zetten en bijeen te brengen in een samenvattende studie.

Hierbij heb ik me gebaseerd op allerlei – verspreide en nooit in onderlinge samenhang gebrachte – wetenschappelijke publicaties met betrekking tot allerlei mechanismen die niet alleen gerelateerd zijn aan de gebruikte antigenen, maar die vooral betrekking hebben op over het hoofd geziene eigenschappen van de gebruikte hulpstoffen, zoals formaldehyde en verschillende adjuvants, zoals Thimerosal, aluminiumzouten en MF59 (dat zijn gevaar ontleent aan het bestanddeel Span85).

Als het voor veel artsen al één groot vraagteken is, wát er eigenlijk in die spuit zit? Hoe moet jij dit dan weten? Gewoon maar blind vertrouwen..? Of jezelf informeren over de achtergronden van de 'noodzakelijke' vaccinaties.
Als het voor veel artsen al één groot vraagteken is, wát er eigenlijk in die spuit zit? Hoe moet jij dit dan weten? Gewoon maar blind vertrouwen..? Of jezelf informeren over de achtergronden van de 'noodzakelijke' vaccinaties.

Een belangrijk negatief mechanisme bij kwik-, aluminium- en MF59-houdende vaccins wordt gevormd door de elektro-activiteit van kwik, aluminiumzouten en Span85,

Hierdoor kunnen – door ladingsverschuiving van de samenstellende atomen van de moleculen van eiwitten en aminozuren – de ruimtelijke structuren van deze moleculen worden vervormd, waardoor ze niet meer passen in het normale functioneren. Dit kan op termijn leiden tot allerlei functiestoornissen, waaronder ook het syndroom van Guillain-Barré, MS en andere neurologische schade die wordt veroorzaakt door de-myelinisatie. 

Er spelen ook nog tal van andere over het hoofd geziene mechanismen een niet te onderschatten rol bij het veroorzaken van vaccinatieschade op de korte en langere termijn.

Ook de rol van het immuunsysteem wordt nader beschouwd, met name bij het aan vaccinaties gerelateerde zogenoemde a-specifieke stress-syndroom en het soms ook optredende post-vaccinaal-syndroom.

Interessant is ook het gegeven dat aluminium hydroxide leidt tot depleties van vitamine D, calcium en fosfor. Vitamine D is onmisbaar voor een goede werking van het immuunsysteem en gebrek aan calcium kan leiden tot metabole acidose (die ook al kan worden bewerkstelligd door formaldehyde).

Dit is slechts een greep uit de met reguliere wetenschappelijke onderzoekspublicaties degelijk onderbouwde studie, die bovendien ook de brieven bevat die ik al eerder schreef naar het RIVM, andere gezondheidsautoriteiten, de ministers Klink en Balkenende en anderen. 

“Als medeverantwoordelijke voor de gezondheid van de bevolking is het ook uw plicht om kennis te nemen van alle wetenschappelijke literatuur betreffende de reeds in laboratoria en via trials bewezen gevaren van vaccinaties, alvorens mensen te vaccineren en/of aan te raden om dit te doen of te laten doen.

Ik hoop dan ook dat u kennis gaat nemen van de nog nooit in de openbaarheid gebrachte mechanismen die ertoe kunnen leiden dat vaccinaties bij kinderen zowel als ouderen kunnen leiden tot zeer velende, vaak onomkeerbare en veelal ook invaliderende bijwerkingen, die vaak pas op termijn optreden en dan (bijna) nooit meer worden gerelateerd aan vaccinaties.”

Het credo van het RIVM en de overheid is altijd: “Vaccins zijn effectief en volkomen veilig en noodzakelijk”. Ik hoop, maar denk eigenlijk wel, dat u na het doornemen van deze studie daar toch een tikkeltje genuanceerder over gaat denken.

Drug Induced Nutrient Depletion HandbookHet medische handboek Drugs-Induced Nutrient Depletion Handbook zult u – als u het nog niet bezit – niet meer kunnen raadplegen, want nadat ik daarin op bladzijde 28 las dat aluminium hydroxide de spiegels van vitamine D, calcium en fosfor verlaagt en ik dat ook aan de grote klok hing door middel van brieven aan het RIVM en ministers, is dit boek in binnen- en buitenland niet meer normaal verkrijgbaar.

Misschien dat dit een belletje doet rinkelen betreffende de betrouwbaarheid van uitspraken over de veiligheid van aluminiumhoudende vaccins door de beleidsmakende overheden en instanties.

Deze studie kwam op 6 oktober gereed en is nog niet gecorrigeerd op tikfouten en ook nog niet geredigeerd in de zin van een uitgebreide inhoudsopgave met vermelding van alle paragrafen. Maar gezien de korte tijd die nog rest voordat de griepvaccinaties een aanvang zullen nemen, leek het me beter om deze studie zo snel mogelijk te verspreiden onder diegenen die hier ten nauwste bij betrokken zijn.

Voor nadere informatie betreffende mijn onderzoekswerk kunt u contact met mij opnemen:

 T.C. Kuiper – van den Bos 

(emailadres bij redactie bekend, mail svp naar info@wanttoknow.nl)

217 gedachten over “De verborgen gevaren van vaccinaties.

 1. “Studies have shown that while the oral polio vaccine contains three strains of polio virus, a fourth strain can be cultured from the faeces of vaccine recipients. This indicates that viruses have recombined and formed a new strain in the process of vaccination.” -Virology, 1993

  O ja, wie besmette nou wie ook alweer?

 2. “Pumping more vaccines into the body without understanding such basics as how they’ll affect immune system function over time borders on the criminal.” Nicholas Regush, ABCNEWS.com

  Inderdaad, crimineel…vooral omdat de lange termijn (bewust?) niet onderzocht worden, terwijl met weet dat kanker en auto-immuunziekten zich pas na vele jaren kunne gaan manifesteren (crime does pay?)…

 3. http://www.nd.nl/artikelen/2009/oktober/24/-juist-kinderen-van-0-4-jaar-ook-inenten-

  Die jeugdarts Begeman vindt het onbegrijpelijk dat Klink hier niet eerder mee kwam…want kinderen kunnen helaas niet zelf duidelijk maken dat ze zo graag de vaccinatie willen…is ene beetje haar strekking…Ik vond een pdf over haar werk, alle noten verwijzen naar Gezondheidsraad studies, RIVM info en zelfs informatie met Welcome erin (Glaxo Welcoem dus…). En Ab Osterhaus meldt dat er mogelijk te weing vaccins zijn ingekocht als ook de peuters een risicogroep vormen…Pardon? Er waren er toch al 34 miljoen (teveel) ingekocht? 17 miljoen mensen, maal 2? Is Nederland weer gegroeid sinds dit besluit??? Let op mensen: propaganda! Zojuist op journaal…

 4. @ Paul

  tjonge jonge wat een ontkenning van eigen kunnen heb je een leider nodig ? iemand die je red als je weet dat je zelf roemloos ten ondergaat om dat de onzin die je verkondigt niet de bewijzen is ! en rond uit gevaarlijk.

  en nu mag john je redden een man die zelf zijn theorietjes niet wil uitleggen, de man die geen antwoord geeft op kritische vragen en de hoofd prijs vraagt voor lezingen en zijn boeken en zijn cd’s puur en alleen om mensen gratis te kunnen helpen, wat een held wat een man.

  als hij zo nobel is en zoveel verstand van zaken heeft laat hem maar eens bewijzen dat nulpunt energie bestaat natuurlijk met een werkend model, het zelfde geld voor anti zwaarte kracht , en voor de sound healing die hij zo promoot
  dus kort om bewijs het maar zodat het tast baar word en niet verzand in vage theorieën.

 5. @ Drs J Consemulder “Onze kinderen zijn niet gevaccineerd en…optimaal gezond al jaren…Als vaccinaties dienen te beschermen tegen allerlei ziekten zou je verwachten dat deze ziekten ook daadwerkelijk optreden zonder gevaccineerd te zijn, toch?”
  Dat heet het resultaat van groepsvaccinatie meneer, daar plukken uw kinderen de vruchten van. Als niemand zijn kindern meer laat vaccineren zullen de bof/mazelen/rode hond etc weer toenemen en zullen uw kleinkinderen deze wel weer moeten doormaken.

 6. Geachte heer Vrancken: de invloed van vaccinaties op het uitbannen van de bekende ziektes is WETENSCHAPPELIJK bewezen van zeer gereduceerde waarde te zijn. Vooral de tijdlijnen, waarin vaccinaties werden geïntroduceerd en anderzijds deze ziektes afnamen, laten duidelijk zien dat DEZE ZIEKTES AL ERNSTIG OP HUN RETOUR WAREN!!

  Het gaat vooral om:
  – goede voeding
  – veel betere hygiëne
  – veel betere behuizing (ivm koude en vocht!)
  – minder besmettingskansen onderling, ook door deze behuizing.

  Met alle respect voor uw standpunt, zou ik niet teveel eer toedichten aan de vaccinaties. Het kleine beetje ‘eer’ dat dit middel toekomt, is allang verkracht door een andere ontwikkeling.

  De uitspraken zijn van pharmaceutisch INDUSTRIËLE topmannen, die roepen, dat voortaan gezonde mensen tot de primaire doelgroep gaan horen, ipv ziektes uitbannen, dan zijn we aardig een end van huis aan het raken. Preventieve gezondheidszorg. Alsof al onze immuunsystemen versleten zijn, vooral die van pasgeboren kinderen. Ik raad u aan eens een seminar/workshop te volgen van uw collega Dr. Tinus Smits, die voorbeelden heeft van BABIES/kinderen die aan het ‘rotten’ zijn van binnen, door overdoses vaccinaties. En wat blijkt….? Er gaan er nog meer bijkomen. Het is werkelijk krankzinnig en tijd dat vooral artsen hun OGEN OPENEN!

  De pharmaceutisch industrie is een verschrikkelijk gedrocht geworden, dat zich in alle delen van de gezondheidszorg heeft ingevreten en daar haar invloed doet gelden. Professionele industriëlen tegen onwetende polici, die zich angst laten aanjagen. Hoe is het mogelijk dat een pharmaceutisch concern bij deze politici immuniteit kan afdwingen voor de vaccinaties die zij produceren!!!

  Uw kritische opstelling in dit proces zou bijdragen aan een zuiverder en vooral KRITISCHER houding naar deze pharmaceutische MOLOG-structuren toe. Hun primaire doel is winst, ons (mensen) doel is gezondheid. Die twee zijn per definitie strijdig en verkrachtend op het principe van VIT. Vertrouwen, integriteit en transparantie..!!

 7. http://www.heerenveensecourant.nl/profile/Motek/article51309.ece/griepvaccin_bevat_1_miljoen_keer_meer_squalene_dan_veroorzaker_golfoorlog_syndroom

  De nieuwe Mexicaanse Golfoorlog is bijna te voorspellen? Nog wat kwik erbij en nieuwe adjuvant systemen die nooit (en zeker niet op lange termijn) zijn ‘getest’ dan maar?

  Pukken alle kinderen in de zeer nabije toekomst ook de bespoten en bestraalde ‘vruchten’ van groepgenocide, mijnheer Francken? Als er een ‘grieppandemie’ is (met een virusvairant die zogenaamd uniek is en waarvoor de mensen geen bescherming zou hebben…), waar blijven dan de miljoenen doden mijnheer Vrancken? Dezelfde voorspelde miljoenen doden die ook al niet bij de andere ‘varkensgriep’ hoax zich wisten te manifesteren? Er vielen toen wel doden door de vaccinatie zelf…En u en de kinderen die u adviseert hoeven toch nergens bang voor te zijn: u bent toch zeker wel gevaccineerd?

 8. Opvallend is dat de pandemie uitblijft, de vele miljoenen doden zijn er niet. De paar doden (hoe vreselijk dan ook!) zijn er elk jaar, met uiteraard toename in het griepseizoen (en minder kans op natuurlijke vitamine D vanuit de zon). En wat blijkt nu? Deze doden waren al ziek…Dan is natuurlijk elke infectie er bovenop levensgevaarlijk…Sterker nog, het is gebleken dat vaccineren juist de ‘slapende’ en onder controle gehouden infecties activeert en op de voorgrond doet treden! Kortom: vaccineren is sensitisatie, niet immunisatie gebleken!

 9. Wist u dat in 1918 er wel vele doden vielen juist omdat toen de hygiëne , sanitaire voorzieningen, etc belabberd waren? En wist u dat waar in Engeland bijvoorbeeld waar dit wel werd toegepast en niet werd gevaccineerd, er geen epidemie optrad? En juist wel in Japan, waar het meest werd gevaccineerd?

 10. Het denken van Walene James herhalend voegt Phillips er aan toe: “Nog een component van de immunisatietheorie is ‘groepsimmuniteit’, die stelt dat wanneer genoeg personen in een gemeenschap geïmmuniseerd worden, allen beschermd worden. Er zijn veel gedocumenteerde voorbeelden die juist het tegenovergestelde laten zien – volledig gevaccineerde populaties lopen wel degelijk ziekten op; met mazelen schijnt dit het rechtstreekse gevolg te zijn van hoge vaccinatiecijfers. Een epidemioloog van de staat Minnesota concludeerde dat het Hib-vaccin het risico op ziekte doet toenemen toen een studie onthulde dat gevaccineerde kinderen vijf keer zo waarschijnlijk meningitis opliepen dan ongevaccineerde kinderen.”

  zie voor nog meer bewijs dat uw gedachtegoed niet geheel correct is: http://www.argusoog.org/?p=4065#more-4065

 11. @ De heer Vrancken huiarts,

  Als ik een vaccin zou willen ontvangen als u bv mijn huisarts zou zijn geweest zou ik wel eerst van u willen weten wat voor bij verschijnselen ik zou ondervinden en wat de neven efecten daarvan zouden moeten zijn.
  Kunt u namens mij ook de bij sluiter overleggen en aanvullen welke stoffen er in zijn toegevoegd en wat het doel daarvan is ?
  Niet dat ik een fijn placebo spuitje krijgt waar enkel de andere toegevoegde stoffen tot ontbering komen.
  Ook gezien door de vingers dat het vroeger in mijn geval ook al zo vaak verkeerd ging door foutieve diagnoses waar je later als patient stuk op loopt over verkeerde gekozen normen en willen van geleverde produkten die als foutief bestempeld zijn.
  Tja daar moet je maar mee leren leven, had u zich maar niet zo integer moeten opstellen, is dan het antwoord.
  Dokters zouden er moeten zijn om mensen te helpen met fysieke problemen, door bv een goed immuun systeem op te bouwen en het niet af te willen laten breken door mensen die graag 7 per jaar op vakantie kunnen gaan.
  Rare praatjes verzinnen over de mexican flu welke niet eens zo heel gevaarlijk is, waar is de angst gebleven voor SARS ? wat erger en dodelijker was dan deze mexican baxter flu, welke reeds al meerdere keren op het biolab tafel ten tonele is verschenen?
  Voordat u uw kinderen wil in laten enten, begrijp dan eens eerst waarom wij heel serieus met zoveel mensen bezig zijn om aan te tonen dat wat er in de vaccins zit geen broodje @@p is, kwik vergiftigingen, almagaan in de mond, praat me d’r niet van hoe onwel je er wel niet van wordt om later tegen de vlakte te gaan met bacteriele schimmel infecties van tja daar weten we niks van, ook niet hoe te behandelen en hoe te voorkomen.
  Suikerziekte en neuropathie zijn de latere conflicten en u wil u eigen kinderen dus zelf 1 van deze veel besproken ziektes op gaan dringen omdat u te kort in de bocht bent uit angst voor die mexican flu ?
  Ik zou me rot schamen als ik zelf een huisarts was en gelijk afstand doen van mijn baan omdat ik niet vakkundige genoeg ben om iedereen maar massaal te laten vaccineren.

  Nee dank u, ga wel opzoek naar een andere dokter die mij beter kan voorlichten dan iets waar ik later met de gebakken peren zit.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.