Advertentie

Een nep-raketaanval ná een nepgifgas-aanval..


x

x

Dubbelcomplot..
X

Nepvergelding volgt op Syrische nepgifgasaanval

2018 © Nils de Graaf | deze versie WantToKnow.nl/be

x

We raken steeds meer gewend aan ‘nepnieuws’, maar dat het wereldnieuws inmiddels vollédig uit Hollywood komt zal toch nieuws zijn. Lezers van alternatieve nieuwsmedia zullen inmiddels wel weten dat de gifgasaanval in Syrië nep was, maar het zal je waarschijnlijk toch verbazen dat de vergeldingsaanval van Trump óók in scene is gezet. Trump zou, afhankelijk van de bron die je citeert, zo’n stuk of honderd kruisraketten hebben laten afvuren vanuit oorlogsschepen in de Middellandse Zee. Daarvan zouden er tussen de vijftien en vijfentwintig doel hebben getroffen. Zo gaan de berichten..

De eerste vraag die dit oproept is hoe al die raketten die geen doel troffen uit de lucht zijn gehaald. Hierover zullen de Syrische of Russische of Syrische media dan wel met trots hebben bericht. Ik heb mijn best gedaan maar ik heb geen beelden kunnen achterhalen, waaruit zou blijken dat raketten inderdaad uit de lucht zijn geschoten. Merkwaardig.

Minstens net zo opmerkelijk is het aantal doelen dat getroffen zou zijn en welke doelen. Het gaat om slechts drie doelen, zo luiden de berichten. Twee bunkers en een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Er zijn eigenlijk alleen beelden te vinden van het vernietigde wetenschappelijke instituut en daarom zullen we hier nagaan wat we van die ‘officiële’ beelden moeten denken. Volgens de Amerikaanse overheidspropaganda en onze gleichgeschaltete pers zouden er drie gebouwen van een wetenschappelijk instituut in de wijk Barzeh in de hoofdstad Damascus zijn geraakt.

Op Google Earth kun je de drie gebouwen gemakkelijk terugvinden en daar zie je dan een satellietfoto van de ‘getroffen gebouwen’.. Hieronder zie je tevens de Amerikaanse propagandafoto die zou aantonen dat de gebouwen zijn vernietigd DOOR de raketaanval..

Van het middelste, donutvormige gebouw lijkt vrijwel niets over te zijn. Voor een getrouwe representatie van de gebeurtenissen kunnen we tegenwoordig beter terecht bij, oh ironie, de Pravda. De Komsomolskaja Pravda toont enkele wel scherpe luchtfoto van hooguit anderhalve dag na de aanval:

Wat opvalt is dat het donutvormige gebouw inderdaad vrijwel is verdwenen, behalve een stuk van de voorkant. Waar zou toch het puin van de rest van dit twee verdiepingen tellende, in diameter dertig meter lange gebouw zijn gebleven? Duidelijk is dat het niet op straat is terechtgekomen, of die straat is na een dag alweer netjes schoongeveegd. Maar.. De smoking gun wordt zichtbaar zodra KP een foto van de andere kant toont:

Kijk nog eens naar het middelste gebouw en vraag je af waar het puin had moeten liggen. Dit zou tenminste voor een deel voor of tegen het gebouwtje erachter moeten zijn. Nauwelijks een spoor van puin is daar te zien, net als in de vorige foto. Rechts in de foto zie je de oplossing van het raadsel: een dragline met een sloophamer.

De sloop van de gebouwen was al gepland..!
Dat de gebouwen al gesloopt werden kunnen we in een officieel document lezen. Volgens de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in een rapport van 13 maart 2018 werden reeds 25 van de 27 Syrische locaties gesloopt, die iets met chemische wapens te maken hadden. De sloop van de laatste twee zou binnen enkele weken beginnen; HIER de pdf over dit verhaal. Kijk specifiek naar pagina 2, punt 9:

“On the subject of Syria’s chemical weapons production facilities (CWPFs), the Secretariat has verified the destruction of 25 of the 27 former CWPFs declared by the Syrian Arab Republic. In November 2017, the Secretariat conducted an initial inspection of the last two stationary above-ground facilities in accordance with paragraph 44 of PartV of the Verification Annex to the Chemical Weapons Convention.

The Secretariat, together with the United Nations Office for Project Services, is to conclude a contract in the next couple of weeks with a company that will assist the Syrian Arab Republic in the destruction of the facilities located at these two sites. Destruction work could take another two to three months.”

Uit het document is duidelijk dat ten tijde van de raketaanval alle locaties, inclusief Barzeh, reeds gesloopt waren of gesloopt werden. Barzeh wordt in het rapport met name genoemd en is mogelijk een van de locaties waar de sloop nog in volle gang is. De onderstaande beelden van, uiterlijk, net na de vermeende raktaanval bevestigen dit. De volgende video en foto tonen het beeld op 49 seconden van een van de filmpjes die de Pravda online heeft gezet: HIER 

Een sloopmachine die al uiterlijk twee dagen na de raketaanval ter plaatse is, nog voor er een onderzoek is gestart..!! Beetje vreemd toch? In het volgende filmpje ziet u nog meer aanwijzingen dat de gebouwen al gesloopt werden. Ter plaatse zijn nog twee vrachtwagens met open laadruim die bestemd lijken om puin af te voeren en een bulldozer . Allemaal binnen een dag of hooguit anderhal. Beetje vreemd. HIER is de rechtstreekse link. Als je heel goed kijkt dan zie je zelfs het puin aan de voorkant uitsteken, boven de laadbak.

Conclusie
Uit de officiële documenten van de OPCW blijkt zonder meer dat het Wetenschappelijk institituut in Barzeh al gesloopt was of ten tijde van de ‘raketaanval’ al gesloopt werd. Er was dus voor trump geen enkele reden om deze locatie aan te vallen. Uit de beelden blijkt overduidelijk dat er recentelijk geen explosies hebben plaatsgevonden; de straten liggen er aangeveegd bij. De sloopmachine, vrachtwagens en bulldozer vervolmaken het beeld van een bouwlocatie die gesloopt wordt.

De raketaanval op het onderzoeksinstituut in Barzeh moet daarom naar het rijk der nepnieuws worden verwezen. Ook gij, Donald.

6 gedachten over “Een nep-raketaanval ná een nepgifgas-aanval..

 1. Of bovenstaand artikel waar is of niet we worden door onze “volksvertegenwoordigers” belogen en bedrogen wat door achterkamertjes politiek vergemakkelijkt wordt omdat er dan dingen kunnen worden afgesproken die voor de buitenwereld niet te controleren zijn wat in sommige gevallen zelfs zover gaat dat in Nederland zelfs de oppositie in de tweede kamer gepasseerd wordt door met name de VVD (Rutte).
  Een voorbeeld is de vorming in Nederland van de huidige coalitie waarvan nu blijkt dat bedrijven mogelijk wel invloed hebben gehad bij de vorming en ook op de dividend belasting waarvan Rutte nu zegt de notulen niet bekend te maken.
  Het is natuurlijk al een vreemd verhaal dat de PVV (ongeacht of u het eens bent met hun beleid) als tweede GEKOZEN partij uitgesloten wordt van deelname aan regeren.Ook in meerdere gemeenten worden partijen uitgesloten ondanks dat partijen wel gekozen zijn door de kiezer waardoor ze gewoon mee hadden moeten regeren.Dit geeft al aan dat verkiezingen geen enkel nut hebben en dat er lieden zijn die achter de schermen de dienst uitmaken mogelijk met de bedoeling om in alle gemeenten een netwerk van partijen te installeren die beleid voeren wat naadloos aansluit op het landelijke beleid vanuit Den Haag.Door dit op deze wijze te doen is elk verzet uit te sluiten en denkt men verzekerd te zijn van uitvoering van alles wat in Den Haag verzonnen wordt.Ook binnen de EU in Brussel gebeurd dat wat u kunt opmaken uit de benoeming van Selmayer door Juncker waar nu ophef over LIJKT te zijn door het Europees parlement maar Juncker heeft al laten weten in de toekomst te willen spreken over benoemingen maar niet nu over de benoeming van Selmayer waarmee hij gewoon zegt dat Selmayer moet blijven zitten ongeacht wat het parlement ook vind.Waarschijnlijk blaft het parlement maar bijten zullen ze waarschijnlijk niet doen en dat kan betekenen dat dictator Juncker gewoon doet wat HIJ wil en (platgezegd) schijt heeft aan alles en iedereen behalve aan zijn opdrachtgevers bestaande uit bankiers en industrieelen.
  Alles wat nadelig is voor de huidige beleidsmakers wordt gewoon van tafel geveegd wat u kunt zien aan :Wilders wilde een rechtszaak over discriminatie van het eigen volk en dat wordt door het OM geweigerd terwijl het toch duidelijk is dat mensen die nog nooit belasting in Nederland hebben betaald bij bv Albert Heijn boodschappen doen terwijl de arbeider die wel altijd belasting heeft betaald niet zelden na ontslag bij de voedselbank mag aankloppen en diezelfde mensen die nog nooit belasting hebben betaald krijgen niet zelden ook nog voorrang bij het toewijzen van een woning terwijl de ontslagen arbeider al maanden/jaren ingeschreven staat als woningzoekende nadat hij /zij uit huis is gezet omdat hij/zij de hypotheek niet meer kon betalen.Natuurlijk moeten mensen in nood geholpen worden maar dat moet dan ook gelden voor het eigen volk op basis van gelijke rechten/plichten voor iedereen.Sleepwet ondanks NEE gaat doorgevoerd worden,associatieverdrag met Oekraine ondanks NEE toch doorgevoerd,grondwet ondanks NEE toch doorgevoerd en zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Of de aanval op Syrie door de VS,Fransen en Engelsen nu wel of niet heeft plaats gevonden is moeilijk te controleren (dat is mijn mening) maar het is wel vreemd dat De Russen die bondgenoot van Syrie (assad) zijn toestaan dat Syrie aangevallen wordt en dat er zelfs afspraken over gemaakt ZOUDEN zijn.In het verleden is ook veel gelogen en dan heb ik het over Duitsland en de joden waarbij alle schuld in de schoenen van de Duitsers wordt geschoven.13 april 1938 deelde Roosevelt op het witte huis mee dat hij van plan was in juli een internationale conferentie te willen beleggen in Evian-Les-Bains aan het meer van Geneve waarbij het zou gaan over “vluchtelingen” oftewel joden die in gevaar waren.7 juli was de conferentie in het chique hotel Royal in de Franse badplaats Evian-Les-Bains.Tweeendertig landen waaronder ook Nederland en Belgie met vertegenwoordigers van verschillende joodse organisaties en niet gouvernementele instanties die als waarnemers optraden waren aanwezig.De Zwitsers hadden als gastheer kunnen fungeren,maar Heinrich Rothmund had zijn regering ervan overtuigd voor die eer te bedanken uit angst dat er dan druk op Zwitserland zou worden uitgeoefend om meer joden op te nemen (hij woonde de vergadering wel bij als hoofd van de Zwitserse delegatie).
  In Nederland had de regering de toelatingseisen vanaf 1935 verscherpt.Alleen bemiddelde joden of joden in acuut levensgevaar werden nog toegelaten en Nederland deelde ook mee dat ze wel nieuwe vluchtelingen wilde opnemen op voorwaarde dat eerdere aangekomen vluchtelingen eerst naar andere landen zouden emigreren.Daags na de Kristalnacht stuurde minister van justitie ,Goseling, een circulaire aan de marechaussee:In verband met den toestand in Duitsland is een nadere toestroming van joodse vluchtelingen naar ons land te verwachten….In het algemeen dient de grens …ook voor deze nieuwe vluchtelingen gesloten te blijven.Op 17 december 1938 deed Nederland de grenzen dicht en werden 1000 extra grenswachten en “vliegende teams” aangesteld. Liegen en bedriegen lijkt een gewoonte te zijn van de meeste volksvertegenwoordigingen waarbij ze niet schromen hun eigen straatje schoon te vegen en anderen de schuld in de schoen te schuiven.Wanneer men het over de holocaust heeft dan schrijft men wel vaak over de Wannsee- conferentie van 20 januari 1942 waar de Duitsers over het “joden probleem” zouden hebben gesproken maar dat andere landen hun grenzen dicht gooiden waaronder Nederland,Latijns Amerikaanse landen,Canada en zelfs Australie daar hoor je zelden of nooit over.De vraag is dan ook of de Duitsers terecht alleen als schuldige aangewezen mag worden of dat ook andere landen schuld hebben? Ook hadden de Duitsers het Ha avara project wat joden de kans gaf Duitsland te verlaten met achterlating van welleswaar al hun bezittingen in Duitsland maar ze zouden dan wel geld krijgen om in Israel een nieuw leven op te bouwen. (Er is toen ook een munt geweest met aan de ene zijde een hakenkruis en ik meen aan de andere zijde een davidster). 9/11 was de aanleiding voor de strijd tegen terreur en wat meestal niet verteld wordt is dat de familie Bush eerder zaken deed met Bin Laden waardoor de beschuldiging kort na de aanslagen aan het adres van Osama Bin Laden door George W Bush mogelijk te snel en zonder grondig onderzoek ten onrechte kan zijn geweest omdat het ook een wraakactie zou kunnen zijn omdat er zakelijk misschien iets niet goed is gegaan.Sadam Hoessein en Irak werden toch ook op valse gronden aangevallen?
  Daarom is alles mogelijk en ben ik niet verbaasd dat ook het artikel hierboven waar kan zijn.

  1. http://www.diplomatievandevervolging.nl/nl/evian door het boek “Himmlers geheime deal” van Max Wallace te lezen kwam ik achter het bestaan van de gehouden vergadering in Evian-Les-Bains.In de verwijzing staat dat Rooseveld de joodse vrienden op Wall street te vriend wilde houden wat aangeeft dat de invloed van bankiers en beurshandelaren op de Amerikaanse politiek groot was en mogelijk ook nu nog is.Niet zelden lijkt ook Nederland een grote rol bij dergelijke gebeurtenissen te spelen wat opvalt vanwege de grote van het land.Opvallend is dat de er momenteel erg weinig nieuws door onder andere de NOS/RTL gegeven wordt over bv de strijd in het Midden Oosten en de invloed van bv Israel terwijl daar toch duidelijk ontwikkelingen plaats vinden die enorme impact hebben op het hele wereld gebeuren en mogelijk kan daar zelfs een derde wereldoorlog uit voort komen.Alles is anti Russisch en pro VS en gebeurtenissen die niet in dat beeld passen worden of op niet correcte wijze zonder controle op waarheidsgetrouwheid weer gegeven zo lijkt het of gewoon verzwegen.Niemand lijkt zich ook af te vragen hoe het mogelijk is dat de VS afspraken kan maken met de Russen over het afschieten van raketten op een bondgenoot van de Russen namelijk Syrie wat is daar aan de hand en spelen de Russen en VS geen vuil spel met Assad?Wanneer Assad weg is is dan de weg naar Iran niet open voor bv Israel en bondgenoten waaronder de VS?Waarom wordt het de Turken toegestaan om in Syrie te vechten? De vluchtelingen komen weer in grotere getalen in Griekenland aan is de EU niet bang dat hetzelfde ook hier weer gaat gebeuren in Eurolanden? Erdogan wil censuur toepassen op internet en Nederland verwacht cyberaanvallen wordt gewaarschuwd door Grapperhaus hoe zit dat? Vragen genoeg maar geen antwoorden van bv de NOS want die hebben het liever over een kraan die omgevallen is in eigen land wat vroeger alleen in plaatselijke berichten terug te vinden was of ze hebben het over sport.

  2. Arnold 2 :
   U legt de vinger in de wonde, niets is wat het lijkt…geen enkele vlag dekt nog de juiste lading. We zitten in een gigantische “Nacht und Nebel” wolk. Ik vertrouw niemand meer.. de toestand kan immers van het ene ogenblik op het andere veranderen. Overal zitten er gepantenteerde leugenaars en bedriegers.. in dienst van wat ik noem het “International Crime Syndicate”.
   Gezien U ook verwijst naar Himmler, voeg ik louter ter info een link toe, die niet alleen betrekking heeft op Duitsland, maar ook op de Zuidpool, de USA en op bepaalde occulte aspecten. Mijn kennis laat echter niet toe, het op zijn juiste waarde in te schatten. Misschien ziet Arend hier klaarder in ??
   https://www.veteranstoday.com/2018/04/21/titthakara-nazi-antartica/

  3. Sub Rosa 2.
   Veel van wat nu gebeurd kan voortkomen uit eerdere gebeurtenissen zoals uit de tweede wereldoorlog maar ook eerder het Ottomaanse rijk.Na de uitspraken van Hayo Meyer en Theodore Herzl gelezen te hebben vroeg ik me af wat eigenlijk het verschil is tussen Zionisme en de Nazi,s.Theodore Herzl sprak over antisemitisme aan wakkeren en dat joden moesten lijden en dat is ook door de nazi,s ten uitvoer gebracht en eigenlijk geeft dat al aan dat jodendom niets met zionisme te maken heeft behalve dan dat ze lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan zoals dat ook voor de nazi,s gold en dat is denk ik te lezen in de uitspraak van Hayo Meyer.Ook van Turkije mogen we mogelijk nog ellende verwachten wat naar voren komt uit deze verwijzing die ook de banden weergeeft tussen verschillende gemeenschappen met hun geloof.Zelfs de VN wordt benoemd omdat ze ook voor iets negatiefs blijken te staan maar leest u aub zelf deze verwijzing.
   http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/de-overeenkomsten-tussen-hitlers-thule-genootschap-en-fetullah-gulen-hizmet-beweging/
   Bedenk dat de EU met hulp van Nazi,s is opgericht,dat de NAVO veel oud Nazi,s in dienst heeft gehad en zelfs de schutztaffel tekens van de SS zijn in het nieuwe hoofdkantoor te zien,de VS heeft veel oud nazi,s in voornamelijk Latijns Amerikaanse landen onderdak geboden,Hitler zou een nakomeling van Rothschild zijn https://www.henrymakow.com/001399.html De VS heeft nazi,s voor de CIA en NASA laten werken en Erdogan heeft Nederland verweten dat wij nazi,s zouden zijn terwijl hij mogelijk zelf deel uitmaakt van een zionistische groep die zelf nazi praktijken hanteert.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.