Advertentie

Desperate valse vlag-operatie: ET-aanval..??


De wereld achter de schermen staat in brand. Wij kiezer ervoor om hier op de site niet alles te plaatsen, liefst feitelijk zo weinig mogelijk hierover. Want we doen dit, omdat het veel welles/nietes-verhalen zijn, met name waar het gaat om de informatie die de doorgaans bijzonder betrouwbare David Wilcock en Benjamin Fulford doorgeven.
Maar dát er veel gebeurt is duidelijk.. En we zien een positieve kentering.. Niet alleen staat de financiële wereld achter de schermen volledig in de fik, ook andere maatschappelijke onderdelen zijn onderwerp van diepe veranderingen.

Was de in 2005 uitgebrachte reprise van Steven Spielberg, van ‘The War of the Worlds’ een ‘vooraankondiging’…?

Dat deze ontwikkelingen gelijke tred lijken te houden met onze kosmische ontwikkelingen, is natuurlijk geen toeval. Het is precies zoals het gezegde luidt: ‘Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten’. Het zijn ontwikkelingen die met grote regelmaat volstrekt unieke patronen laten zien in zowel kosmische als maatschappelijke ‘bumps’..

Dát er sprake is van een ‘macht achter de schermen van het wereldgebeuren’, hoeven we jou -als vaste bezoeker van WantToKnow en partnersites, niet uit de doeken te doen. Maar de vraag is wel, wat deze ‘duistere kliek machthebbers’ nog voor wapens zouden kunnen tevoorschijn halen, teneinde hun ‘strijd’ kracht bij te zetten.. Mocht je nog niet op de hoogte zijn van alle besodemieterij die regeringen, en met name krachten achter de VS-regering in de loop der tijd hebben uitgevoerd, klik dan HIER voor een artikel, hier op WantToKnow.

Hieronder het indringende verhaal van Bill Cooper, de uiterst sympathieke klokkenluider, die zijn communicatieve uitspattingen in dit opzicht, met de dood moest bekopen. Wil je meer over zijn achtergrond weten, dan verwijzen we je graag naar het artikel HIER op de site over hem. Maar waar het ons hier over gaat, is je attent te maken op mogelijk één van de wapens van de ‘krachten achter de schermen’, om nog te proberen het tij voor hen te keren: ‘Een gefake-te aanval van Aarde door Aliens’..  Hoe bizar het ook mag klinken, tóch plaatsen we het artikel hier, gebaseerd op de informatie die Bill Cooper ons verstrekte.. Hier het hele artikel:

* * *

Bill Cooper over een valse Alien-aanval

(Vrij vertaald door René Voogt)

Onderstaande is de compleet vertaalde tekst uit deze video:
X

X

Jaren geleden, vele jaren geleden in feite in 1972, zat ik morgens om 04.30 uur aan mijn bureau van het hoofdkwartier van de commandant van de U.S. pacifische vloot, waar ik bezig was met het sorteren van de binnengekomen informatie van de afgelopen 24 uur tot een logische volgorde, zodat we een briefing konden voorbereiden voor de Admiraal en zijn staf, die later die ochtend plaats zou vinden.

William Cooper vlak voor zijn dood, gefotografeerd op zijn ranch.

Onder de documenten die ik op mijn bureau vond, zat een document genaamd ‘Operatie Majority’, het betrof hier niet het complete papierwerk over die operatie, maar het was meer een samenvatting van de operaties en projecten die daar weer onder vielen. Eén van de projecten die het betrof was project ‘Red Light’.

Het doel, volgens dat document, was de wederopbouw van ingenomen E.T. technologie zodat het in het ruimte programma van de V.S. gebruikt kon worden. Sindsdien geloof ik dat het gedeelte over buitenaardse, onzin is, maar dat de technologie, echt is! Die is echt. Ik geloof dat in de afgelopen jaren velen deze documenten hebben gezien, zodat we er later, over zouden praten. Ik bedoel, hoe kun je het bestaan van E.T.`s, als ze echt zijn, geheim houden?

Hoe zou iemand kunnen zwijgen, wetende, dat ze documenten hadden gezien, officiële overheids documenten, gekenmerkt als ‘Top Secret’, die te kennen gaven dat deze buitenaardsen echt waren en dat ze deze planeet bezocht zouden hebben? Ik wilde weten HOE waar dat dit allemaal was en begon een onderzoek om uit te vinden of ET`s ‘echt’ waren.

Het eerste wat ik deed was alle documentatie verzamelen die ik maar vinden kon, uit zowel, de ‘vrijheid van informatie’wet, maar ook elders zoals boeken die gedrukt waren over ufo`s, en natuurlijk via mijn netwerk van vrienden en de inlichtingendienst gemeenschap.

En wat ik ontdekte was verbazingwekkend.
Wat ik ontdekte dames en heren, is dat, er al een plan bestond, wat al bestaat sinds ongeveer 1917, en waarschijnlijk nog langer als dat, om een kunstmatige buitenaardse dreiging te creëren voor de aarde, om een, één wereld totalitaire socialistische overheid te bewerkstelligen. Één van de eerste documenten die ik vond op mijn zoektocht was deze, “THE IMPERIAL JAPANESE MISSION 1917” een verslag over een bezoek aan de Verenigde Staten over een speciale missie onder leiding van burggraaf Ishii.

Professor John Dewey

En toen deze keizerlijke afgevaardigden in New York waren, hadden zij een etentje, waarbij nogal prominente lieden spraken, en één van hen was John Dewey. John Dewey is de grondlegger van ons falende desastreuze publiekelijke onderwijs systeem, en dit is wat hij zei, luister aandachtig: John Dewey professor in Filosofie aan de universiteit van Columbia die de volgende spreker zou zijn, luisterde naar een grote gerichtheid), hij zei, en ik citeer:

“Iemand merkte op, dat de beste manier om alle volkeren op deze globe te verenigen, een aanval zou zijn, afkomstig van een andere planeet. In het licht van een dergelijke vreemde vijand zouden mensen reageren met een gevoel van eenheid, in het belang van, en voor het doel”.

Nu denk eraan vrienden – dit was 1917. één van de volgende documenten die ik vond, en ik vond er behoorlijk wat, maar 1 ervan is behoorlijk belangrijk, het is genaamd: ‘Report from Iron Mountain – On the possibility & Desirability of Permanent Peace.’
Ik moedig u aan om dit boek te zoeken, waar je het ook maar kunt vinden, en ik weet niet waar je het kunt vinden, maar vind het. (HIER te downloaden op WantToKnow) Blz 66 ‘Geloofwaardigheid, ligt in feite in het hart van het probleem voor het ontwikkelen van een politiek alternatief voor oorlog. Dit is waar voorstellen uit de ruimte race, die op vele manieren bruikbaar zijn, maar als economische substituten voor oorlog te kort schieten.

Het meest ambitieuze en onrealistische ruimte project, kan niet uit zichzelf een geloofwaardige externe bedreiging genereren. Er werd hevig over geargumenteerd, dat een dergelijke dreiging ‘de beste en laatste hoop op vrede zal bieden’ etc, door de vereniging van de mensheid tegen het gevaar van vernietiging door wezens van andere planeten of vanuit de ruimte. Experimenten zijn voorgesteld om de geloofwaardigheid van een buitenaardse invasie op onze wereld te testen.’

En het gaat verder op een andere pagina:

“Niettemin, een effectief politiek substituut voor oorlog ZAL een alternatieve vijand nodig hebben, waarvan sommigen misschien vergezocht lijken in de context van het huidige oorlogssysteem. Het zou b.v. kunnen inhouden, dat de bruto waarde van ‘de vervuiling van het milieu’, uiteindelijk de mogelijkheid van massale vernietiging door nucleaire wapens kan overstijgen, als het belangrijkste substituut voor oorlog”.

Begint u de boodschap te begrijpen mensen?
Het vergiftigen van de lucht, en de voornaamste delen van de voedsel en watervoorzieningen, is al vergevorderd, en op het eerste gezicht, lijkt het er in dit opzicht, veelbelovend uit te zien; het vormt een bedreiging die uitsluitend aangepakt kan worden, door een sociale organisatie en politieke macht. Maar gezien de huidige indicaties, zal het één tot anderhalve generatie duren voordat de vervuiling van het milieu, in ernstige mate, bedreigend genoeg zal zijn, op mondiale schaal, om een mogelijke basis voor een oplossing te kunnen bieden.

Hoe onwaarschijnlijk een aantal van de mogelijke alternatieve vijanden die we noemden ook mogen lijken, we MOETEN benadrukken dat we er één MOETEN vinden, van geloofwaardige kwaliteit en omvang, wanneer er ooit een overgang naar vrede tot stand moet komen zonder sociale integratie. Het ligt meer voor de hand, naar ons oordeel, dat een dergelijke dreiging gefabriceerd moet worden,  eerder dan, ontwikkeld door onbekende omstandigheden.

Dames en Heren, ze hebben zoveel alternatieve vijanden gecreëerd, om hun één wereld totalitaire socialistische staat te kunnen creëren, dat wij niet weten in welke vijand we zouden moeten geloven en of deze nou echt of vals is, waarvan men zich er beter, niet één van laat aan praten.

Waarvan ik denk, dat het waarschijnlijk de beste oplossing is. De ontwapening is geen toeval, de wetten uit het congres die onze wapens afnemen is geen toeval. De opzettelijke vervuiling van het milieu, onze meren, rivieren, beekjes, oceanen, en grachten is geen toeval zoals u daarnet gehoord heeft, werden deze plannen vele vele jaren geleden al geplant. Het bombarderen van het publiek met films over vliegende schotels in de `50 er jaren, net nadat het U.N. verdrag getekend was, en de medezeggenschapwet voor de U.N. door het congres werd gedrukt.

Ronald Reagan tijdens 1 van de 6 (!!) speeches waarbij hij het voorbeeld van de invasie van buitenaardsen aanhaalde.. Buiten zijn geschreven speechtekst om.!

Alle incidenten sindsdien, hebben de meerderheid van het Amerikaanse volk ervan overtuigd dat vliegen schotels ‘echt zijn’, en dat buitenaardsen ‘bestaan’, en dat de vliegende schotels van ‘buitenaardse oorsprong’ zijn. Dit wordt op vele manieren afgekondigd, door televisie reclames, in de films, en in de kranten, door het creëren van echte of verzonnen incidenten. Ik geloof als gevolg van mijn onderzoek, en door de gigantische bult documentatie die ik vond, wat ik ook vermeld in mijn boek, is dat dit hele scenario gecreëerd werd, om ons een kunstmatig gecreëerde bedreiging vanuit de ruimte te kunnen geven.

Tijdens het kabinet Reagan, hield Reagan 6 speeches waarin hij specifiek sprak over een buitenaarde bedreiging door wezens van een andere planeet. 6x dames en heren..! Waarom zou de President hetzelfde zes maal herhalen, wat ‘door hemzelf’ aan de speech toegevoegd werd? De speechschrijvers, hadden het niet in de speech vermeld, Ronald Reagan heeft het uit zichzelf aan de speeches toegevoegd…!

“Misschien hebben we een bedreiging nodig van buiten het universum. Ik denk soms, hoe snel onze verschillen wereldwijd zouden kunnen verdwijnen, als we geconfronteerd zouden worden, met een bedreiging die afkomstig is van buiten deze wereld”.

Dit was een krachtige suggestie om in de geest van de mensen van de wereld te planten, dat er werkelijk een bedreiging door een ander soort zou bestaan, afkomstig van een andere planeet – voor deze wereld. Welnu, jullie daarbuiten hebben het ufo fenomeen veel te lang genegeerd. Het heeft alle kenmerken van de meest succesvolle, geavanceerde, mind-control operatie in de geschiedenis van de wereld. En JULLIE negeren het!

Wat zou een betere manier zijn, om een plan te implementeren voor de totstandkoming van de één wereld regering, dan het creëren, (het creëren) van een mogelijkheid, in de hoofden van de mensen van de wereld, dat we bedreigd worden door een soort, van een andere planeet. Wat ze doen op een manier, zodat als iemand vragen stelt, het betwist, of er openlijk over wil praten, dat hij belachelijk gemaakt zal worden.

En het uiteindelijke doel, is om de aarde erg klein te laten lijken, om de mensen van de wereld te behoeden voor een externe bedreiging naar deze wereld, door een superieur ras afkomstig van een andere planeet. Gigantisch superieur ten opzichte van ons intellect, filosofie en technologie, met het oog op ‘De ontbinding van naties en staten’, ‘De ontbinding van alle bestaande religies’, voor de vorming van een ‘Totalitaire socialistische wereldregering’.

Documenten waar Bill over sprak:
X
http://net.lib.byu.edu/estu/wwi/comment/japanvisit/JapanTC.htm
x
http://www.hourofthetime.com/john.htm

Iron Mountain:
HIER

Hier een uiterst interessant documentaire (Google-video) over het Iron Mountain-rapport:

xc
x

88 gedachten over “Desperate valse vlag-operatie: ET-aanval..??

 1. Ik had al eens gelezen dat Wernher von Braun zoiets gezegd zou hebben in 1977.
  “When I was a Corporate Manager of Fairchild Industries from 1974 through 1977, I met the late Dr Wernher Von Braun. We first met in early 1974. At that time, Von Braun was dying of cancer but he assured me that he would live a few more years to tell me about the game that was being played- that game being the effort to weaponize space, to control the Earth from space and space itself. Von Braun had a history of working with weapons systems. He escaped from Germany to come to this country and became a Vice President of Fairchild Industries when I had met him. Von Braun’s purpose during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision-makers about why space-based weapons are dumb, dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, and an undesirable idea, and about the alternatives that are available.

  As practically a deathbed speech, he educated me about those concepts and who the players were in this game. He gave me the responsibility, since he was dying, of continuing this effort to prevent the weaponization of outer space. When Wernher Von Braun was dying of cancer, he asked me to be his spokesperson, to appear on occasions when he was too ill to speak. I did this.

  What was most interesting to me was a repetitive sentence that he said to me over and over again during the approximately four years that I had the opportunity to work with him. He said the strategy that was being used to educate the public and decision makers was to use scare tactics That was how we identify an enemy. The strategy that Wernher Von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, in 1974, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had “killer satellites”. We were told that they were coming to get us and control us-that they were “Commies.”

  Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third-world country “crazies.” We now call them Nations of Concern. But he said that would be the third enemy against whom we would build space-based weapons.
  The next enemy was asteroids. Now, at this point he kind of chuckled the first time he said it.

  Asteroids- against asteroids we are going to build space-based weapons.

  And the funniest one of all was what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final scare. And over and over and over during the four years that I knew him and was giving speeches for him, he would bring up that last card. “And remember Carol, the last card is the alien card. We are going to have to build space-based weapons against aliens and all of it is a lie.”

  Interessant om te zien dat het hele lijstje bijna is afgewerkt de laatste decennia.

  1. Goede quote Imke 🙂 Tja, da´s nou wel stom voor al die luitjes die er wel in die ‘buitenaardse’ verhalen geloven…geloofden…lol

  2. weet je Monika, ik ben zolangzamerhand zo suf geluld van alle kanten, dat ik er totaal niet meer van op zou kijken wanneer er morgen een geel/paars gestippelde ET komt vertellen dat Obama op batterijen loopt, ons melkwegstelsel zich in de iris van een kat bevindt en strontvliegen het beleid in Den Haag bepalen. Of zoiets.
   (en dat laatste lijkt me het dichtst bij de waarheid te zitten…)

 2. Of deze van Henry Kissinger tijdens de Bilderberg meeting in 1991…

  Today, America would be outraged if U.N. troops entered Los Angeles to restore order Tomorrow they will be grateful! This is especially true if they were told that there were an outside threat from beyond [i.e., an “extraterrestrial” invasion], whether real or promulgated, that threatened our very existence. It is then that all peoples of the world will plead to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by the World Government

  Strekkking en voorkennis lijkt me duidelijk…

 3. Grappig, dit had ik zelf al eens bedacht, het idee is dus heel wat ouder. Het is logisch ook om zo een wereld orde te creëren. Sterker nog, als ze zelf deze ufo’s in handen hebben, dan kunnen ze zelfs iedereen oppakken en folteren in naam van buitenaardsen. Alles is dan mogelijk. Geen nep invasie maar een echte, alleen niet buitenaards.

  1. Oppakken en folteren ? Mensen dwingen om ze dagenlang naar Justin Bieber te luisteren en Lingo te kijken ? Brrrr , ik ga een grot uithakken .

  2. @Cozmic, met een dochter van 9 is het mijn dagelijkse leven geworden. Helpt bij het loslaten zullen we maar zeggen. Nee, ik pak haar wel eens terug zo nu en dan met mijn stereo, geeft net ff meer kabaal dan alles wat er voor de rest in huis is, haha.
   Nieuwe leuke set 2e hands bemachtigd. Die Bieber draait ze maar lekker op comp. of slaapkamer…
   Die f*ckin’ justin bieber he, die heeft dus mijn jaren 70 Kef boxen weten te molesteren. Zo slecht is die muziek dus (schijnbaar wisten ze toen nog niet dat er zware bassen zouden komen om onze kinderen, ikzelf ook vroegâh in de gabbertijd, in trance te brengen om ons vervolgens te brainwashen). Echt waardeloze muziek tegenwoordig, zelfs de jaren 90 waren goed vergeleken met nu.

  3. ze zullen ons voorstellen aan de demi halfgoden deze zomer, volgens de informatie die Alex Collier een paar weken gelden telepathisch heeft binnen gekregen van z’n buitenaardse nevelige andromeda vriendjes, en als wij zo sullig zijn om die halfgoden te gaan verafgoden, dan zijn de rapen pas echt gaar en raken we verder van huis dan ooit, en euh het spel van de Illustere Illu’s is nog lang niet afgelopen zegt hij, ze doen alsof ze gewond zijn maar in feite ruimen ze nu hun eigen ratten managers op, om zo ruimte te maken voor de grote overname met de ijzeren vuist..

   Alex Collier Interview March 3rd 2012
   http://www.youtube.com/watch?v=DRpqxJkyqDM

  4. Ik blik me oog toch maar weer op David Wilcock as 11-12 mei 2012 in ’s Gravenhagen naast het Circus Theater met vrijwillig kaartjes knippen als David weer een lezing komt doen. Ik hoor graag liever speaker loze box stemmetjes dan via welk krakende alles omvattend 440 mhz kastjes, idem te motten kijken naar als joeptjoep filmpjes wordt ik ook zo ‘one eyed’ van…

  5. Paul , denk je dat David het antwoord heeft ? Ik vind sommige dingen die hij vertelt wel interessant , daarentegen heb ik het gevoel dat zijn mind zeer bespeelbaar is en dat hij daardoor met veel winden meewaait . Uiteindelijk zullen we toch het antwoord in onszelf moeten vinden , ongeacht wat welke David dan ook verteld .

  6. Duidelijk is de boodschap verbind je met de Bron in je en voel wat juist is.

  7. jah Alex Collier daar heb ik altijd wel geloof in gehad, die man komt altijd oprecht over, jammer dat ie de laatste tijd zelfs geen halve stuiver meer heeft om een droge boterham mee te kunnen kopen, hij is z’n huis en familie inmiddels kwijt en woont in een caravan op het erf van een vriend van hem, zijn verhaal is kennelijk ontzettend bedreigend voor bepaalde controle partijen..

  8. @ Cozmic

   Alle antwoorden zijn er altijd al geweest, je moet er wel op het juiste moment voor open staan anders ontvang je de boodschap dan ook niet en ga je er puur langs heen.
   Hoe vaak heb je dat nou niet met een lezing en of een filmpje en of een goed boek, bij elke keer dat je overnieuw het bekijkt dan ontdek je steeds weer iets nieuws wat je eerst niet zag. Soms heb je dat wel als je met een aantal zaken worstelt en iemand die dan zijn verhaal komt doen jou alle antwoorden waar je wanhopig naar opzoek was als warme broodjes zo in je handen legt, dat zijn dan je bevestigingen. En zo werkt het bij mij ook, vooral als ik er juist niet naar opzoek ben, krijg ik het meestal gepresenteerd op een gouden blaadje.

  9. Het andere intervieuw waar Alex het over had ga ik morgen maar beluisteren van ik begreep Steve Quawly februari 20 2012 met Tom Horn

  1. haaaah ik vind de ‘analyse’ van Imke ook geweldig leuk Christel !

   (maar nu zal er wel meteen een denigrerend achtergrond muziekje worden opgestart op de Wtk Front Pagina in het kader van de door de overheid opgestarte Campagne om het luister publiek duidelijk te maken dat ik een Landloper en Land-Verrader ben, mij een biet…

   ik ben het wel gewend om uitgekotst te worden om minder (lekker zielig doen net als Dokter Johan) Maar we delen wel wat hoor Johan, ik vind Macho Mach ook niet aardig bijvoorbeeld, Astrid vin ik wel leuk daarintegen, en laat je NOOIT door Nitwits zoals ik (randfiguren zei de Joker kort geleden ook over zichzelf) laat je nooit door een paar flip flop border line achtige types uit het Veld slaan,

   zo leer je de instabiliteit van bepaalde mensen kennen die zich voor kunnen doen als Vrienden, en ik weet dat ik het voorlopig goed verbruid heb maar de andere kant isz dat als het er echt op aan zou komen dat sommige zogenaamden ‘Vijanden’ je in het heetst van een strijd nog wel eens belangeloos een hand toe kunnen reiken Johan, dat is soms nog meer waard dan half zachte ‘Vrienden’ die er alleen maar zijn als alles voor de Wind gaat, als het er echt echt echt op aan komt zul je verbaasd staan…

   Alleen 1 ding, het Voorschrijven van hoe een ander een oproep of een manifestatie of een boete drama script moet beleven is wat anders dan dat meeleven en meebeleven echt uit mezelf komt… Ik ben zelf dramaturg genoeg om te weten hoe dat werkt bij mezelf, en neeh ik ben nog niet daar in mee gegaan, in die beleving, die deurwaarder en zo, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen, maar het publieke meegaande gedoe bekijk ik met verbazing, zal wel aan mij liggen, het publiek blijft mij verbazen,

   had ik vroeger ook al, mensen zijn kennelijk promotie gevoeliger dan ik dacht, nou gewoon door gaan en mensen zijn veeeeeeeel verschillender dan dat er gepromoot wordt, we zijn helemaal niet allen 1, integendeel…. volgens mij dan..

   maar goed ik ben maar een virtueel l*lletje compleet overstraald door mijn modem en de gsm van de buren en dat beeldscherm en de cpu van mijn pc, en inderdaad ben ik behoorlijk stralingsgevoelig en word ik behoorlijk beroerd na een periode te veel en te lang achter een beeldscherm, alle 18 symptomen krijg ik dan, in die zin kan Virtueel op de langere duur enorm vergiftigend werken, ik weet het ik weet het, vandaan de hele dag zonder beeldscherm gedaan en het helpt…

  2. Heb je weer beet Hyper met je vis dobbertje, elk mokkel wat ineens opduikt poog je gelijk binnen te halen, ouwe vieze vent…

   Je gelebber hangt me wel de keel uit van je geneugten, misschien moet je toch eens opschuiven naar G.a.i.t.y’s blog, want daar hoor je inmiddels wel al thuis met je AH.com (voorheen bol.com) geleuter.

   Dit is geen datings site Hyper, rot eens op! met je crap hier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   We worden zo moe van je geleuter hier steeds, kan je niet eens een keertje volwassen worden of moeten we steeds je nitswits gedoe maar voor zoete koek nemen ?!

   Gedraag je eens of blijf als-je-blieft eens ver weg met je make-up-overs…

  3. Paul , ik zal wel weer iets gemist hebben , maaruhh….mag Hyper niet gewoon doen wat hij doet ? Mij stoort het niet , zou het ‘mokkels’ storen dan neem ik aan dat deze ‘mokkels’zelf wel iets aan kunnen geven . Ik heb het idee dat een hoop ‘mokkels’ Hypers gedachtenspinsels wel interessant vinden , het hart op de tong hebben heeft ook wel zijn charmante creatieve kanten .
   In het kader van vrijheid , liefde en vrede zal ik het waarschijnlijk wel weer helemaal fout hebben , maar toch wel even mijn bescheiden mening laten horen .

  4. @ Paul the one-eyed…ligt dat nu eraan dat je maar een oog hebt of hoezo zie je opeens niet het geheel? Hyper is Hyper net als jij Paul bent…niet aardig hoor om zo uit te halen…maar goed…kom maar op als het moet…kan best wat hebben.. 🙄

  5. Paul je mag best weten dat ie hard bij mij aankwam, zo’n linkse uppercut, beetje aangeslagen, maar na een stevig rondje fietsen ben ik weer bij positieven, als het je hart lucht mag je dat doen van mij, en vergeet niet dat ik moet leven met hoe ik ongeveer in elkaar steek, dat is niet altijd fijn voor mezelf, ben ook lang niet altijd tevreden over mezelf, maar tussen de ups en downs door probeer ik toch te groeien ondanks mijn eigenaardigheden en bagage…

  6. @Hyper, je bent je bagage niet, die draag je mee. Wie ben jij, of beter gezegd wat?
   Jij komt op in je eigen bewustzijn. Je ziet zelf het beste wat je goed doet en wat niet. Verder wou ik zeggen, drop wat bagage, maak ruimte op je bagagedrager.

   Zijn de kinderen gek op tegenwoordig, bagagedrager:
   http://www.youtube.com/watch?v=MZRw9NiVUuM&ob=av2e

  7. Liefde is zo eenvoudig dat we het niet kunnen snappen. Het is zoals wij in diepste essentie zelf zijn. Dat is ook niet te benoemen. Voel, ervaar, wees de liefde.

  8. Hyper, geloof me ,er is niks zo irritant als perfectie. Het zijn juist de imperfecties die hun charme hebben. Blijf vooral jezelf alsjeblieft. Je hebt het geloof ik zelf al eens ergens eerder geschreven, ik weet niet meer waar of wanneer, het ging over wat kinderen aangepraat werd- “je kan alles worden wat je wilt”; “jah, behalve jezelf” merkte je toen al op.
   En dat Paul zo uit z’n panty gaat vind ik dan ook wel weer grappig, zo Zen is ie dus ook weer niet. Wat een geruststelling; zijn we toch nog allemaal mens.

  9. zelfs het bekijken en beluisteren van dat Kraftwerk fietsen werkt direct enorm therapeutisch bij mij, om door m’n schroom soort verlegen of water vrees gevoel te komen, Monika, Imke, ik laat het even over me heen komen, en dan door me heen probeer ik, goede training, thnx thnx thnx

   ja glad perfect is eigenlijk niks, is waar ook, dat leeft vaak moeilijk

   de laatste weken zat ik ontzettend slecht in m’n vel, maar euh ik heb ontdekt waar dat mee te maken had, mijn lieve moedertje, waar ik nog wel eens strijd mee heb, die wilde me zo graag een winterjas geven, een prachtige ooohNeil, sinds ik die jas heb gedragen sinds een paar maanden terug, sindsdien was mij oude uitvinding aan het uitschakelen, ik had een jaar of 7 geleden ontdekt dat als ik mij nauw gezet kleed volgens een bepaald recept, luistert heel nauw bij mij, onderhemd, overshirt lange mousen en dunne zweetjas winddicht, dat ik dan over de dag heen meerdere uren mijn eigen therapeutische anti autie zweet tent portable heb, dat helpt zo verschrikkelijk goed, 1 probleem als de kleding te veel afsluit of niet wind dicht genoeg isz dan krijg ik oververhitting dat averechts werkt, heeeeel averechts, allergie beroerd zelfs, dusz de warmte die ik zo nodig heb dat ik daar dan juist niet meer tegenkan, ik heb een paar graden Plus nodig vanuit mijn kern om mijn gehele lichaam en dusz brein beter te laten doorstromen, scheelt zoveel …

   vandaag die ooohNeil jasz uitgedaan en ik kwam helemaal bij in mijn oude personal dunnere Wonder zweettent, de rits is nog net niet helemaal stuk van die oudere lichtere jas, die werkt als de perfecte antie autie magnetron voor mij…

   dan ga ik Leven, net als Wende, en dan kom ik ondanks vaak te veel eten toch niet te veel kilooos aan, ik kan die ontdekking iedereen aanraden, niet bang zijn voor zweetluchten, laat ze maar lachen en soms moet je afval stoffen kwijt ook door transpiratie… binnen een paar dagen is je zweet al veel zuiverder, afvalstoffen gaan snel weg

   wel tussendoor genoeg water bij drinken, dat helpt ook bij het Wonder

  10. Tja soms de naakte waarheid wel eens te hard aan als je iets aanreikt, het kritische van 1 oog alles bekijkend zegt iets meer dan de hoofdzaak met 2. En soms heb je ook wel eens een POR nodig uit de goede hoek, Hyper! Niet om je te kleineren maar je een beetje af te remmen omdat er nog anderen zijn die elders van je genieten op blogs en je graag overal te kakken neer zetten. Geef je zelf dan ook niet zo bloot man, zo zonde omdat je immers veel meer in huis hebt dan wat je aanvankelijk steeds laat zien.

   Wees voortaan een “SHARP DRESSED MAN” !

   http://www.youtube.com/watch?v=0_EFdod4YDo&ob=av3n

  11. Paul ,
   vind je het niet mooi dat er volwassen mee om werd gegaan , zonder stront gooien en dergelijke ? Wat kan het jou nou interesseren wat er op andere blogs wordt gezegd ?
   Iemand die iets of iemand belachelijk wil maken heeft de makkelijkste taak in de wereld , kijk naar pownews e.d. . Iemand die zich opensteld en geen ene fuck om de rest van de opinies geeft verdient een pluim . Dor te zeggen wat je zei gaf je jezelf ook open en kwetsbaar by the way , en dan is het aan het respekt van andere wtk bezoekers om dit te interpreteren hoe ze het goed dunkt . Geen man overboord zo te zien . Ook geen vrouw , of ‘mokkel’.

  12. In laagjes gekleed is altijd beter, kan je altijd iets uit doen Hyper 🙂
   Zweet maar lekker de winter eruit…

  13. Cozmic,

   Ik ken mezelf het beste en jij jou zelf ook, met keep it clean kom je aardig ver mee, maar soms mag je ook wel eens iemand er op attenderen dat wat er over het hoofd wordt gezien. Als het niet goedscheeps overkomt dan moet je soms wel eens wat harder aan de bel trekken. En tjee joh daar zijn we allemaal mens voor, om te leren na het vallen weer op te staan, maar ook om het te voorkomen dat het opnieuw gebeurd. Anders sta je stil en kom je niet vooruit… Aan jou hangt het er verder vanaf hoe je het inkleurt met een yin of yang kant, een veeg uit de pan krijg je enkel als je steeds in herhalingen valt, zeker als men zich weer verbergt achter nieuwe mensen of andere bezoekers. Het is het zelfde als je net als Paul de Leeuw om de 5 seconden laat vallen dat je HOMO bent, dat gaat toch wel eens erg vervelen bij iedereen…

  14. @Paul, sadsangetje dan maar? Kwam je ook zo de strot uit he. Mij nu ook wel. Maar ja, soms is het wel goed om iemand ergens op te attenderen, ook die kant dan weer op. Alleen voor degene die het allemaal al wel heeft doorzien wordt het erg saai.
   Ik zie jou ook wel eens wat schrijven dat ik denk, niet weer he. Ach, oude jongens krentebrood. We hebben allemaal zo onze tics. Elkaar een tik geven brengt ons dan weer verder. http://www.youtube.com/watch?v=QAfyTvwBrWU&feature=fvst

  15. Paul ,
   omdat jouw veeg uit de pan nogal hard over kwam , voel ik dan wel de noodzaak om het te relativeren , de boodschap komt echt wel binnen , alleen op het moment dat je zegt ; we worden moe van je geleuter hier , wil ik even laten weten dat ik niet bij “we ” hoor . Op dat moment laat ik een tegengeluid horen die zegt dat Hyper gewoon zichzelf mag zijn en de ‘mokkels’in kwestie zich uit dienen te spreken . Ik neem aan dat die ‘mokkels’dat ook wel kunnen .
   Voor de rest no hard feelings , ik zeg gewoon effe wat ik denk/voel zonder iemand aan te vallen .

  16. Jaaaaaaaaaah Martijn, dat is nou puur een eyecatcher!!! Dank je wel…

   Jah het terug vallen in oude patronen en dogma’s terwijl je het allemaal moet los durven te laten om verder te komen, soms heb je daar hulp bij nodig anders raak je te lang verstrikt in de mazen van je eigen visnet. Beetje kritiek is dus wel op zijn plaats mits goed gericht er ook een onderbouwde oplossing voor is om wat stapjes verder te komen. Rock teh Casbah!

   http://www.youtube.com/watch?v=bJ9r8LMU9bQ&feature=related

  17. en Paul , op het moment dat iemand jou onterecht of in overkill op je nek springt dan zou ik het ook voor jou of welke persoon dan ook opnemen , wat dat betreft ben ik CO2 neutraal .

  18. @Cozmic, ja, Paul en ik gooide ook eens met rotte vis naar elkaar (zo noemde jij dat toen). Beetje oververhit geraakt allebei denk ik. Over jezelf te koop zetten gesproken, was niet zo handig Paul, van ons. Slecht voorbeeld. Maar goed, zo gaat het in cyber soap land. We zullen doorgaan: http://www.youtube.com/watch?v=tHZvSJ9OVZE

  19. Mooi martijn , het is echt de tijd van de openbaring ook janee met zijn eigen gezicht en jij zonder sunglasses , zo wordt het nog wel wat!

 4. Annunaki hebben zeer zeker bestaan ( in den beginne) van Bram ! Zeker zijn er ook andere buitenaardse volken die ons zeker hebben bezocht er zijn voldoende bewijzen. ga eens naar Egypte dan sla je achterover !Heb zoveel dingen gezien ! Lees ook eens Erich von Daniken werd als gek versleten maar is het niet ! Heb al zijn boeken en zijn donderend interessant !

  1. Weet je wat ik me zo nu en dan wel eens afvraag?

   Zou het niet juist kunnen zijn dat WIJ van de aliens afstammen?

   Zou het daarom niet kunnen zijn dat ze juist ZO`N SOORT aanval plannen, zodat IEDEREEN er ZO ANGSTIG van wordt, dat men NEVER EVER NOG 1 woord zal spreken over aliens?

   Geniaal plan – toch?

  1. He janee in hoogst eigen persoon ! dat zet een geheel nieuwe trend haha

  2. Hey JaNee…oude hippie 🙂
   en de rest…worden we nou wtk-facebook, of toch wel een datingsite 😉 lol

  3. @ janee
   waar het ook door komt ik vind het wel verhelderend nu alle anderen nog!

 5. De Alien-theorie is net zo vals als de Evolutie-theorie. Het is allemaal bedoeld om mensen af te leiden, mind-control.

  Evolutie-theorie is gebruikt om slavernij en racisme te creeren.
  Alien-theorie zal gebruikt gaan worden om onderdrukking en slavernij.

  1. vrijwillige slavernij en racisme is 5 daggen per week je best doen om een wit voetje bij je baas te halen . ( of een bruin armpje )

  2. @ Marcel ,
   als arbeidsongeschikte ZelfstandigeZonderPolen heteroseksueel met de eigenwijsheid van 3 muilezels ben ik bang dat Vaseline niet het eerste produkt is waar ik naar zal grijpen . Smeerpijpen schijnen er echter mee ingevet te worden 🙂

 6. Het zal trouwens niet al te moeilijk worden om de doorgevaccineerde , TVgehersenspoelde , gefluoriseerde , chemtrailsovergoten , GMetende , aspartaamverslindende , prozakslikkende , chemisch gecastreerde ,gameverslaafde , door antibiotica verzwakte , GSMdoorstraalde , te weinig bewegende , te ver van hun natuur zijnde massa te overtuigen dat we een nieuwe vijand hebben en er een nieuwe wereldregering voor nodig is om die te weerstaan . Het voorwerk is al gedaan , maakt geen ruk uit wat kOEN roeptoeterd , wie een beetje op heeft gelet weet dat de werkelijkheid 180 graden is gedraaid , zodra de barsten in de muur van de matrix zich vertonen ontkent het gros het omdat het te confronterend is . Liever een zachte halve waarheid , in cremevorm . Dat je als vee wordt opgehokt , gefokt om te DIENEN , dat schijnt beter te voelen , met plezier zetten we nog wat nageslacht op deze aarde om ze over te dragen aan de vette zuigteken , ingeënt en wel met diploma’s voor goed herhalen van de leugens en onzin die de zogenaamde waarheid vormen . God , Maria , Jezus en de Balkenendenorm als lokkertjes voor goed gedrag .
  Wie het aangeboren talent heeft om aan te voelen dat er iets niet helemaal klopt , wordt via de newage gierput zoet gehouden met channelingetjes van Aartsengel Pietje Bell en zijn 4D rakkers . Alles komt goed zolang je ons maar geloofd , wij komen jullie redden , visualiseer af en toe een violette vlam en breng je ziel en zaligheid naar The Ascended Masturbaters , we salute you from a safe place .

  1. Hehehehehehehe, hohohohohohohohoh, hihihihihihihi, hahahahahahahaha en dat bedacht je met je reptielenbrein? Kostelijk 🙂 Gelukkig gaan we allemaal een keer dood, nou ja dood, over!

  2. Deze reactie zal wel weer onder het hokje en vakje gezet worden van een lagere trilling en daar willen de blije eikel spirituele geen ene moer te maken mee hebben. Die blijven liever in hun secte-achtige blije eikel vegetarische roze wolkendroom.

 7. David Wilcock en Benjamin Fulford passen hun verhaal aan gebeurtenissen die wereldwijd gaande zijn. Is een omgekeerde wereld. Hadden thrillers moeten schrijven die twee.
  Maar goed ze zorgen voor een boel afleiding, daarvoor worden ze betaald.En eerlijk is eerlijk ze doen het goed.Wat er nu allemaal gebeurd is reeds lang van te voren vastgelegd, en nee niet door die illuminatie. Lees de oude bronnen.
  Alles is cyclisch en daardoor onveranderlijk, kosmische wet. Het idee dat de mens controle heeft is pure arrogantie.

  1. Sjonguh geen idee Anelle, overal lijken zich nu wel KoningsDrama’s te voltrekken, ook in mijn directe omgeving, ik ben nu 2 dagen niet in de onmiddellijke omgeving van mijn dubbel rol spelende familie geweest en ik voel me gewoon helemaal herstellen, al die stress symptomen zijn nu niet meer alleen van mezelf maar ook de interactie is intenser dan ooit, wat is van wie, kip of het stress ei, de scheidingswanden worden steeds dunner, ik voel het al op 10 kilometer afstand als iemand zich zit op te fokken over wat ik wel of niet doe of ‘moet’ doen of wel of niet gezegd zou hebben..

   Ik kom tot de conclusie dat de dubbelrol spelers zo’n dikke tegenstrijdige brei om zich heen uitstralen, dat een ieder die zich daar niet aan onttrekt door gewoon Open Eerlijk te zijn, dat het niet meer vol te houden isz, je kunt je vrijwel niet meer verstoppen achter vlucht gedrag en op 2 paarden tegelijk wedden zonder openheid van zaken te geven, je mag best iemand een oor aan naaien maar zeg het dan gewoon dat je aan het pokeren bent met mensen, ik voel me nu na 2 dagen fysieke Quarantaine al een stuk beter, en ik heb eens keihard helder gezegd tegen mijn familie / werkgever hoe ik het allemaal heb beleefd en zie gebeuren, mijn versie van ‘De Waarheid’…

   Yesterday gisteren las ik op Lex uit Tex z’n radio blogje met miljoenen publiek dat Anonymous kennelijk ook achter de schermen is overgenomen en nu wel een heeeeeel bedenkelijke koers aan het varen isz, de rOverheden in de probleem – reactie – oplossing kaart spelen door te dreigen aan het eind van deze maand Maart, Maart roert z’n staart, om het Internet voor het gehele publiek lam te leggen, iets met DNS kruispunten molesteren, dit geeft dan een actie reactie opening voor Internet Versie 2.0, dat je je moet legitimeren en alles kapot gecensureerd kan worden door de Corporaties en Sarkozy en Con-sorten.

  2. In mijn omgeving is een vreemde zeer duistere gewoonte ontwikkeld om zo gauw als ik, precies wat Dick ook al aan het uiteenzetten was, zo gauw als ik ‘kinderlijk’ lammetjes Lamb enthousiasme voor een bepaalde huiselijke of zelfs tuinelijke zaak begin te krijgen, om dat dan bewust / onbewust als Machtsmiddel tegen mij te gaan gebruiken, de schaduwen kunnen het niet verdragen als iets of Iemand Lammetjes plezier heeft aan onkruid wieden of plantjes planten of tegels schoon maken met een hogedruk spuit, of een auto met te veel plezier oppoetsen, zooooooh bizarre, dit patroon ben ik al een tijdje op het Spoor maar de laatste dagen ben ik Verbijsterd hoe dit proces Patroon Overal toe lijkt te slaan;

   De Warmte genererende Echten worden het misgund door De Koude Koele Slechten, de Kameleon Simulators, doen alsof je iets graag doet of leuk vindt om er een slaatje uit te kunnen slaan of om politiek ergens van af te wezen of op te kunnen gaan in een grijs groepsprocesjuh…

  3. Het lijkt er op dat de poep flink in de ventilator gekomen is bij Planet X

  4. Hyper , wat jij aangeeft , dat schijnt overal te gebeuren . Minimatrix noem ik het , zodra iemand blij is met iets kleins , puurs , zonder anderen er mee lastig te vallen dan springen er allerlei ‘vrienden’ en familie bovenop om het af te zeiken , liefst achter de rug om . In mijn eigen familie heb ik op een gegeven moment mijn kop opengetrokken en alle roddel en achterklap veroordeeld , hebben ze wat te mekkeren over iemand , doe dat dan in diegene’s gezicht en niet op flauwe verjaardagsfeestjes tijdens afwezigheid van het lijdend voorwerp .
   Hoe meer men naar bagger als P&W kijkt , hoe meer men geneigd lijkt te zijn een veroordelende criticus te kunnen zijn die niet naar zijn eigen rommel wil kijken .
   De bezem er door .

  5. @ cozmic
   Sorry dacht toch echt dat ik alleen mijn tuin aan het bemesten was geweest ,maar met 2 kuub stront valt er natuurlijk wel eens iets naast.

  6. @ Marcel ,
   volgende keer eerst ff goed kijken waar je die mest heen smijt . Voor je het weet zie je strontvliegen .

 8. @Hyper
  Hoe herkenbaar!!!
  Het ergste is dan nog dat je, omdat het om vrienden en familie gaat, allerlei excuses verzint en dingen goed praat, gewoon omdat je niet kan geloven dat zij tot dergelijke laagheden in staat zijn. Intussen blijf je je liefde in de bodemloze put dumpen en speel je al je energie kwijt. En dan komt het punt van : “Tot hier en niet verder!” tot grote verbazing aan de andere kant, want zoveel krachtdadigheid hadden ze van de ‘lammetjes’ niet verwacht. Je zal ’s zien, Hyper, hoe pijlsnel je omhoog zal zoeven wanneer je die omlaagtrekkende omgeving kwijt bent, die je het licht in de ogen niet gunt. Je zal ook veel minder gauw vermoeid zijn en energie over houden.
  En de huichelaars? Dat zullen we vlug te weten komen, we zijn op het punt gekomen dat comedie niet meer werkt, je ziet er dwars doorheen.

 9. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Siencetific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Er staat veel te gebeuren voor 31 december 2012.
  Verdonkermanen dat Extraterrestrials vandaag op de Aarde zijn en al veel langer is het domste der domsten wat men zich kan aanmeten.
  Waarom komt men niet op de proppen met de herkomst van deze Extraterrestrials uit de Andromeda M31 die hier rondvliegen in de luchtruimen van de Eurozone en 100% vertrouwd zijn met de het dagelijkse reilen en zeilen op de Aarde en nooit iets hadden te maken met de geschiedenisontstaan van de Aarde, maar binnen de Alpha Centauri en inderdaad de Pleiaden bekend zijn. Geen te versmaden technologisch prestige waar men hier in de verste verte niet durft dromen. De wolkenloze nachten voor astronomen waren fantastisch

 10. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Siencetific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  niburu dd 28/03/2012: GEEN SALUSA van SIRUIS
  alles wat ooit is gebeurd staat opgetekend in de akashakronieken
  niet van het gehele universum

  “”Waarom ….de herkomst van deze Extraterrestrials uit de Andromeda M31 die hier rondvliegen in de luchtruimen van de Eurozone en 100% vertrouwd zijn met de het dagelijkse reilen en zeilen op de Aarde en nooit iets hadden te maken met de geschiedenisontstaan van de Aarde, maar binnen de Alpha Centauri en inderdaad de Pleiaden bekend zijn. “”

  “” De Aarde als toekomstige ruimtevaartcivilisatie met gelijke rechten en plichten voor de burgers al dan niet in samenwerking met Extraterrestrials “”

  De waarheid is in het verleden een zeldzaam artikel geworden, maar als de controlemechanismen zijn verwijderd zal deze in volle kracht terugkomen. Zelfs degenen die beweren op de hoogte te zijn zullen evengoed worden verrast door de volledige omvang van alle leugens en desinformatie die in het verleden als waarheid werden opgediend. Het gaat veel verder dan jullie je kunnen voorstellen en het gaat onthullen tot in welke mate jullie werden gecontroleerd, zelfs met medewerking van Extraterrestrialrassen.
  De verantwoordelijken zullen zich op zeker moment voor hun misdaden tegen de mensheid moeten verantwoorden dus we vragen jullie jezelf niet te veel bezig te houden met wat er met hen gebeurt, het onaanvaardbare juist wel bezighouden, wat een voorstellen op gebied van het politieke justitiele
  Wij van de Galactische Federatie zullen er toezicht op houden en ervoor zorgen dat de invoering ervan soepel en efficiënt ten gunste van iedereen verloopt, welke vuile was hebben deze Extraterrestrials ivm tot de Aarde…..rept men met weinig of geen woorden
  De verlossing van financiële beperkingen en illegale belastingen zal jullie van de last bevrijden die op eenieder van jullie drukt. Ja, jullie zullen nog steeds moeten betalen voor de diensten van anderen, al
  jaren werden nieuwe monetaire systemen bestudeerd en bleven ongebruikt in de schuiven liggen.
  Tegen die tijd zijn jullie ……………uit christusbewustzijn, hebben
  zie hoger hebben deze Andromeda’s M31 geen uitstaans mee cilvilisaties zonder religies en godsdiensten
  President Obama is nog steeds een sleutelfiguur in de komende veranderingen en zal de missie leiden bij het tot stand brengen van vrede in de wereld,een marjonetten spel voor hoelang nog met of zonder bepaalde Extraterrestrals?!
  Er is geen ruimte voor verdraaiing van de feiten of ontkenning van de waarheid, leugens of de schuld aan iemand anders geven zal niet worden geaccepteerd, eveneens binnen de onregelmatigheden in het spel met de Aardebezoekende Extraterrestrials Men hecht te weinig waarden aan het onbekende van en onbekenden uit universum zelf

 11. Hallo allen,

  Na een ‘reis’ van ongeveer 6 maanden, begin ik voor mijn gevoel op een punt te komen dat het allemaal helder wordt.
  6 maanden geleden geloofden ik niet in Illiuminati, buitenaards leven etc.
  Mijn reis begon nadat ik hoorde dat er een familie was genaamd Rotschilds die 50% van de wereld bezit… Vandaar ben ik nog steeds verbijsterd aangezien het bewijs voor mij genoeg zegt, doch lijkt het of mijn ‘verstand’er gewoon niet aan wil. Gelukkig ben ik iemand met een soms te sterke eigen mening en zal ik nooit rust vinden tot ik voor mijn gevoel de ‘waarheid’, zover mogelijk heb gevonden.
  Voor zover mijn introductie aangezien jullie allemaal wel een reis achter de rug hebben.
  Eigenlijk wil ik een vraag stellen en dat is in hoeverre iemand zijn mening kan delen
  of het Galactische Federatie vals licht is??
  Ik zit namelijk in de sales en probleem creeren en oplossen is gewoon een sales truc.

  Graag zou ik uw mening willen horen.

  Mvg Mike

 12. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Siencetific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Zich er degelijk van bewustzijnde
  De Aarde als toekomstige ruimtevaartcivilisatie met gelijke rechten en plichten voor de burgers al dan niet in samenwerking met Extraterrestrials

  Men hoeft hier niet van de veronderstelling uitgaande dat Extraterrestrials hun ruimtevaartwetenschappelijke techniek en kennis ter beschikking stellen aan een civilisatie zoals de Aarde.Dood broodnuchtere reacties gevaar voor zelfvernietiging…

  Met Extraterrestrails kan op verschillende wijze worden samengewerkt op de Aarde, in de ruimte voor kolonisatie van planeten, zonder hun ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek voor gebruik via productie of fabricage, aan een zichzelf vernietigende planetaire civilisatie door eigen wetenschappelijke ontwikkelde spitstechnologie.
  Dat worden en blijven de beangstigende knelpunten voor en van politieke openbare debatten binnen staatsgrenzen en van staat tot staten met Extraterrestrials in het oog met de politici, pers en publiek, ieder zijn eigen vragen met het juiste antwoord, waarom niet en waarom wel, en de uitwijkmogelijkheden….. Rotte eieren voor of na Pasen.

 13. In ET geloof ik helemaal niks, dit is allemaal opgezet om ons slaven het doen geloven dat wij slaven zijn van deze wereld. Het heelal is van iedereen maar de reptielen willen ons kort houden zodat wij niet zien waar we vandaan komen.
  Ik heb ze geestelijk behoorlijk getroffen met mijn uitspraken, moet ik voor mijn leven vrezen??? ja zegt de geleidegeest, ook nee want je benr ijzersterk, diehard. dat doet me goed,.Wie zijn hun dan?? reptielenstront? stinkt als de hel?? haahhahahaha

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.