Advertentie

“Om Zionist te zijn, hoef je niet Joods te zijn..”


x

Joe Biden, de Jezuiet, die een ere-doctoraat heeft van het Jezuitische ‘St. Joseph’s University in Philadelphia’én de ‘Jesuit University of Scranton’, ontvangt hier een geschenk van Likud-leider Netanyahu. Hij was voor velen de ware machthebber in het Witte Huis, net zoals Dick Cheny dat was tijdens het presidentschap van George Bush jr. Of zoals het dan wordt gezegd ’the man behind the throne, greater than the throne itself.’

x

x

Over Joden, Israël en het Zionisme…

x

“Om Zionist te zijn, hoef je niet Joods te zijn..”

x
2018 © WantToKnow.nl/be

x

De kop boven dit artikel is een uitspraak van de Democratische vice-president Joe Biden, de tweede man in de VS, tijdens het presidentschap van Barack Obama. Lange tijd begrepen we deze uitspraak niet, totdat we ons verdiepten in het zionisme en o.a. de beide artikelen van de website Veterans Today hier op de website plaatsten. (HIER en HIER) Daarin wordt uigelegd, dat de wortels van het Zionisme, feitelijk terug te voeren zijn tot de Khazaren, die destijds in de regio OekraÏne hun leefgebied hadden.

Hun meest karakteristieke optreden bestond uit.. ‘IDENTITEITSDIEFSTAL’.. Dat wil zeggen, zo vertelt o.a. het artikel, dat roofovervallen op reizigers van West-Europa naar Rusland/Azië, vaak gepaard gingen met het ontvreemden van de identiteitspapieren (bijv. paspoorten) van de beroofden.

En met die identiteitsbewijzen werd dan verder geroofd en geplunderd. De strekking van de genoemde artikelen van de ‘Veterans Today’-site, hebben feitelijk de strekking, dat het zIonisme voortgekomen is als voortvloeisel uit deze werkwijze van de Khazarische bevolking. Bijzonder is daarbij dat het werken met een valse identiteit, een krachtige karakteristiek is, die we ‘aan het werk zien’, bij veel Zionistische operaties, zoals o.a. uitgevoerd door de MOSSAD, in opdracht van Likud’s premier Netanyahu.

In dit kader echter plaatsen we hier in het artikel, een paar afbeeldingen van échte Joden, die demonstreren tegen het nep-Jodendom van het zionisme. Heel bijzonder in dat kader is de ENORME controverse die er ligt tussen reguliere joden en het zionisme. Kijk eens naar de uitspraak van Hajo Meyer hieronder op de foto. Waarbij het gaat om met name de menslievende instelling van het Jodendom. Je ziet hiervan toch zelden iets op Tv, noch worden er diepgewortelde artikelen over geschreven.

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…


Hoe Hajo Meijer, de Jood, het zionisme verafschuwde..

Wat te zeggen bijvoorbeeld van de Nederlandse Jood, de natuurkundig dr. Hajo Meyer, die Auschwitz overleefde en in 2014 op 90-jarige leeftijd overleed. Hij was de man, die als één van de oprichters van ‘Een Ander Joods Geluid’ zeer kritisch tegenover Israël stond. Meyer werd in 1924 in Bielefeld (Dld) geboren en vluchtte op 14-jarige leeftijd, zonder ouders, voor de Jodenvervolging uit nazi-Duitsland naar Nederland. Daar dook hij in 1943 onder, maar werd gearresteerd en belandde vervolgens in Auschwitz.

En de volgende uitspraak van Hajo Meyer is natuurlijk nogal wat. Een uitspraak uit zijn boek ‘Het einde van het Jodendom’ (2003) waarin hij de Nazi-politiek tegenover de Joden, regelrecht vergelijkt met het geweld van Israël in de richting van de Palestijnen..! Zijn boek is een geëngageerd betoog, zonder een blad voor de mond te nemen, dat probeert ingesleten taboes niet uit de weg gaat. Hajo Meyer behandelt de gevoelige kwesties omtrent het jodendom, de Holocaust en Israël. Vanuit zijn Duits-joodse Bildung en vooral een hoog moreel besef bespreekt hij zonder oordelen te schuwen hoe een idealistisch zionisme verwerd tot een anachronistisch koloniaal streven.

Op de dag van het neerhalen van MH17, valt Israël de Gaza-strook binnen. Binnen 2 maanden laat het een bloedbad achter en heeft het Israëlische leger meer dan 2000 burgers gedood. Waarvan meer dan 500 kinderen. En, over ‘gifgas-aanvallen’ gesproken.. Israël gebruikt het afgrijselijke fosfor om burgers mee te bestoken.. (klik voor illustratie)

Hoe de Holocaust werelden verloren deed gaan en de joden dreef tot collectieve paranoia en hoe dat tot onderdrukking en vernedering van een ander volk leidde. Maar ook over het gemak en de instrumentele manier waarop sommige joden en de joodse staat zich bedienen van beschuldigingen van antisemitisme en hoe dit een hernieuwd antisemitisme in de hand werkt. Na een studiereis met onder anderen oud-premier Dries van Agt door de bezette Palestijnse Gebieden, kwam hij voor zichzelf tot de slotsom dat de Gazastrook ‘één groot concentratiekamp’ is.

Hajo Meyer liet en laat ons -via zijn publicaties- nog steeds zien, dat de Zionistische stroming in de wereld bar weinig met het oorspronkelijke Jodendom te maken heeft; zelfs feitelijk de verschrikkelijke erfenis van de concentratiekampen gebruikt voor de Zionistische propaganda van één groot Israël, dat bijna ‘gerechtigd’ zou zijn, misdaden tegen de mensheid te begaan, om zichzelf ‘te verdedigen’.

Het ging zefs zóver, dat dr. Hajo Meyer -oud-directeur van het Philips Natuurkundig Lab- waarschuwde, dat het échte Jodendom fundamenteel gevaar loopt. Hier laten we je graag een korte video-impressie zien van Hajo Meyer. Hij spreekt zijn angst uit over het in elkaar storten van de oorspronkelijke Joodse gemeenschap, wereldwijd, door met name de morele daden van de Zionistische staat Israël.

En hoewel hij in deze oproep, geen directe parallel trekt tussen het Nazi-regime en de daden van het Israëlische leger tegen de Palestijnen, meldt hij zonder omhaal, dat Israël wel degelijk aan het afglijden is naar een dergelijke ‘aanpak’. Door met name het Palestijnse volk te blijven kleineren, te onderdrukken, te pesten en zonder enig respect te bestelen van land en waarden.

Het is de morele plicht van ieder mens, aldus Hajo Meyer, om te voorkomen dat je ooit dezelfde rol gaat spelen als je onderdrukkers..! En natuurlijk heeft Hajo Meyer hier ‘recht van spreken’, als jood en vanuit zijn Auschwitz-achtergrond.. en welk weldenkend en vooral wel-voelend mens, maakt zijn lijden als voorbeeld om zijn mede-mens hetzelfde lot te doen ondergaan.

Joden tegen de Zionistische machthebbers/stroming.
Wij kwamen vorige week een Belgische website tegen, die héél duidelijk stelling neemt in dit kader, tegen het oprukkende Zionisme. Wij citeren uit de missie van deze organisatie’ waarbij het opvalt, hoe zeer ook deze Joden afstand nemen van de zionistische stromingen en ontwikkelingen.

De missie van Natruna…
Het relatief nieuwe concept van het zionisme ontstond ongeveer honderd jaar geleden en sindsdien heeft het Thoragetrouwe Jodendom zich standvastig tegen de zionistische ideologie verzet. Natruna.eu/ True Torah Jews doen er alles aan om de wereld, en vooral het Europese publiek en de Europese politici, te informeren dat niet alle Joden de ideologie van de zionistische staat met de naam ‘Israël’ ondersteunen. In feite vindt een groot aantal orthodoxe Joden dat de ideologie van die staat lijnrecht ingaat tegen de leer van het traditionele Jodendom.

Wij vrezen dat de wijdverbreide misvatting dat alle Joden de zionistische staat en zijn acties steunen Joden wereldwijd in gevaar brengt. Onze motieven zijn NIET politiek. Wij worden gemotiveerd door onze bezorgdheid over de vrede en veiligheid van alle mensen over de hele wereld, ook van hen die in de zionistische staat wonen. Wij willen Joden en het traditionele Jodendom op de volgende manieren van de zionistische ideologie distantiëren:

  1. Door met historische en ondersteunende documentatie aan te tonen dat het zionisme volledig in strijd is met de leer van het traditionele Jodendom bij monde van onze rabbijnen, geleerden en Heilige Schrift, die zich verzetten tegen de oprichting van een staat met de naam Israël.
  2. Door aan de hand van historische documentatie te bewijzen hoe de zionistische ideologie en de vorming van een eigen staat, acties en activiteiten in de afgelopen honderd jaar en tot op vandaag een negatieve invloed hebben gehad op het Joodse volk.
  3. Door te publiceren over de vele inspanningen van traditionele Joden om hun verzet tegen het zionisme te tonen, inspanningen die soms door bepaalde media worden genegeerd.
  4. Door de media, politici en het publiek ervan te overtuigen om de staat Israël bij zijn juiste naam te noemen, nl. ‘zionistische staat’ en niet ‘Joodse staat’.

Tevens willen wij de hand reiken aan onze Joodse broeders die het zionisme nog nooit vanuit een Thora-perspectief hebben bestudeerd, en alleen de zionistische kant van het verhaal kennen. Wij hopen dat deze ideologie, die de eeuwenoude Joodse hoop op Gods verlossing vervangt door een valse verlossing en een door de mens geïnitieerde toestand, door onze mede-Joden verworpen zal worden.

Het zionisme ontkent niet alleen ons fundamentele geloof in de hemelse verlossing, maar heeft ook een pseudo-Jodendom gecreëerd, dat de essentie van onze identiteit als een seculier nationalisme beschouwt. Dienovereenkomstig hebben het zionisme en de Israëlische staat steeds consequent getracht, via overreding en dwang, om een goddelijk en Thoragericht begrip van ons volk te vervangen door een gewapend nationalisme.

Wil je meer informatie over deze duidelijke stellingname van de joodse mensen, die het jonge zionisme veroordelen, om haar grofheid, wreedheid en mensonterende optredens, dan kijk je eens op de site van IJAN, het Internationaal Joods Anti-zionistisch  Netwerk. Klik daarvoor op het logo van het IJAN hiernaast.

Ook David Icke brengt duidelijkheid, zonder enige terughoudendheid..
Voor velen is de presentatie die David Icke gaf over het fenomeen ‘zionisme’ een heel duidelijke inkijk in hoe de tentakels van het zionisme zich in allerlei essentiële knooppunten van onze wereldmaatschappij hebben gewrongen. Denk nogmaals aan de uitspraak van Hajo Meyer, als je bewijs wilt zien van zijn karakterisering van het zionisem: ‘agressie’, ‘oppressie’, ‘stelen en roven’.. Sla het eerste stukje over, waarin hij een kort interview geeft op straat in New York, als dit te druk is.

Er is veel, heel veel te lezen over de contradictie tussen joden en de zionistische beweging, die geresulteerd heeft in de Rothschild-zionistische oprichting van de staat Israël, 70 jaar geleden. Bi het vieren van dit feit, dienen in onze ogen, de vele verschillende bewegingen rond het jodendom, JUIST vanuit die door Hajo Meyer beschreven ‘hoog ethische’ waarden, het voortouw te nemen, om het verschrikkelijke monster van het zionisme te bestrijden. Kijk eens -in dat kader- naar de grondleggers van het zionisme, zoals we hierboven al de uitspraak van Theodore Herzl in 1897 aanhalen.

Maar wat te denken van de man die er gewoon nog een schepje bovenop deed.. De zionistische leider Nahum Sokolow, die de bizarre uitspraak hiernaast op zijn conto heeft staan.. Het valt -wat ons betreft- in dezelfde categorie als die van Herzl, die spreekt over de ontwikkeling, waarbij ‘anti-semieten de beste vrienden zullen zijn van het zionisme’..!

Wanneer we deze ontwikkelingen in ogenschouw nemen, en we kijken bijvoorbeeld hoe de orthodoxe joden een diep-gewortelde afkeer hebben van het zionisme, zijn de anti-semitische manifestaties in de wereld, mogelijk mede het gevolg van de basis-gedachte van het zionisme.. Dat joden door ruiten en roeien gaan om maar aanhang te verwerven.

Een mensonwaardige ontwikkeling, waarbij lijden als instrument wordt ingezet, om aanhang te verwerven. En nogmaals: alles zit feitelijk in de uitspraak van ex-vice-president van de VS, Joe Biden, de Jezuiet, die zich nadrukkelijk bij de ‘club’ zionisten wil scharen en als kind al zei dat hij een zionist wilde zijn.

En dat het verhaal hoogst actueel is en deze informatie daarin naadloos past, is weer te zien bij de uitreiking van de ‘Genesis Prize’ aan de Amerikaans-Israëlische actrice Natalie Portman. Afgelopen november werd bekend dat Portman de prijs won. Die gaat jaarlijks gaat naar ‘buitengewone individuen die een inspiratie vormen voor de volgende generatie joden, vanwege hun uitstekende professionele prestaties en toewijding aan de joodse waardes en het joodse volk’.

Zij weigert echter nu om de uitreiking van deze, haar toegekende prijs bij te wonen. Dit als protest tegen het anti-Palestijnse beleid van premier Benjamin Netanyahu. En natuurlijk is dat tegen de zin van de leden van Netanyahu’s Likoed-partij, die meteen suggereerden, dat de joodse Nathalie Portman haar paspoort en staatsburgerschap zou moeten inleveren.. ! Volgens sommige ministers uit het Israëlische Likud-kabinet zou Poortman “gemanipuleerd zijn door de Palestijnen geleide internationale boycotcampagne tegen Israël”.

 

Dus wanneer je weer eens je ogen dient te richten op de Palestijnse onderdrukking, via de nieuwsmedia, bedenk dan dat het verhaal niet zo eenvoudig ligt als het lijkt. Het land Israël is een geo-politieke staat, het zionisme een politieke stroming en het jodendom is een religie. En álle 3 deze grootheden hebben feitelijk een onafhankelijke essentie, die niet perse in elkaar verlengde hoeven te liggen..Even de feiten nog maar eens op een rij.

Loesje israel nederzettingen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.