Advertentie

“Wordt maar minister, als u het er niet mee eens bent!”


De mail van Peter Vereecke begint zo:

“Het wordt ernstig nu en daarom overweeg ik om mij ditmaal wel door een ervaren raadsman te laten bijstaan. Dit zal mij in ieder geval behoorlijk wat geld kosten, net nu ik iedere euro heel goed kan gebruiken voor een nieuw project (waarover later meer).

Huisarts Van der Linden heeft via een steunfonds een behoorlijk bedrag ontvangen zodat hij zijn verdediging kon financieren. Mochten er mensen zijn die het zich financieel kunnen veroorloven en die hun solidariteit willen betuigen, dan kunnen die altijd een bijdrage storten op het rekeningnummer van de Belfort-group (737-4280244-65). De mensen die mij al vroeger laten weten hebben hiertoe bereid te zijn zal ik nog eens persoonlijk contacteren.”

Het hele verhaal over de achtergronden van zijn verzoek, lees je hieronder.
X

* * *
X

“Wie niet akkoord is met het vaccinatie-beleid,

moet maar minister van volksgezondheid worden “

© Peter Vereecke, 28 september 2012

x

“Woensdag 26 september moest ik verschijnen voor de raadkamer in het kader van de klacht die de top van het Vlaams gezondheidsagentschap begin dit jaar tegen mij had neergelegd. Aanleiding waren de mails die ik regelmatig stuur, telkens naar honderden adressen van politici, pers, professoren, administraties, organisaties, enz. .

De Belgische oud-burgemeester, Peter Vereecke, heeft het o.a. tot zijn levensopdracht gemaakt, het stinkende onderwerp van ‘chemtrails’ te onderzoeken.

Hierin probeer ik telkens op basis van studies, rapporten en gerechtelijke uitspraken aan te tonen dat het beleid inzake vaccinaties zorgwekkend is, dat de drie basisuitgangspunten (dat ze noodzakelijk, effectief en veilig zijn) niet kloppen, dat mensen niet geïnformeerd worden, dat mensen onder druk gezet worden, enz. .  Maar vooral: dat de gezondheid (in het bijzonder, die van onze kinderen!) bedreigd wordt tot en met overlijden na de inenting toe!

In ieder geval : deze ene instantie en deze ene persoon voelden zich door mijn mails dermate belaagd dat ze deze als smaad en eerroof ervoeren en hierdoor in hun normaal functioneren bedreigd zouden worden…!

De sfeer in de rechtszaal was bijzonder koel, zelfs vijandig. Het leek op voorhand beklonken. Iedereen (advocaat, onderzoeksrechter, openbaar ministerie en voorzitter rechtbank) was het erover eens: die e-mails zijn totaal ongeoorloofd en tonen aan dat ik geestesgestoord ben en een gevaar voor de samenleving.

Alleszeggend was de uitspraak van de voorzitter: “Als je niet akkoord bent met vaccinaties dan moet je er maar voor zorgen dat je minister van volksgezondheid wordt ” … Als je hierover nadenkt betekent dit: alleen wie de macht heeft, weet het en heeft recht van spreken. De beslissing kwam dan ook niet onverwacht: de klacht is aanvaard en ik zal verder correctioneel vervolgd worden voor een rechtbank van eerste aanleg wegens smaad & eerroof en stalking. *Slik*

Deze uitspraak staakt haaks op het oordeel van de Nederlandse justitie in een vergelijkbare zaak. Vorig jaar deed huisarts Hans Van der Linde openlijke uitlatingen dat het RIVM en RIVM-topman Roel Coutinho zich schuldig maken aan belangenverstrengeling. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had tegen hem een zaak ingespannen waarover de rechtbank in Middelburg – toevallig! – ook woensdag uitspraak deed.

De enige woorden die je hoeft uit te spreken. GENOEG! Dat is ook de mening van David Icke, die we steeds vaker horen om ons heen! Maar mag je nog voor je mening uitkomen?

De Zeeuwse rechter in Middelburg oordeelde een paar dagen geleden, dat deze huisarts wel degelijk het recht heeft om openlijk te twijfelen aan het nut van de griepprik en hierachter een belangenverstrengeling te vermoeden. Deze dappere dokter zegt inderdaad alleen maar wat voor iedereen duidelijk is die nog over een beetje helder waarnemingsvermogen beschikt.

Hoe is het te verklaren dat big mama farma aan een jaarlijkse omzet in Europa komt van € 200.000.000.000.000? Omdat hun medicijnen en vaccins zo doeltreffend zijn ?????

Van der Linde kreeg veel bijval uit onder meer de medische wereld. Bijna 7000 mensen hebben een petitie via internet ondertekend, waarin werd opgeroepen om het proces af te blazen.

De overbodige griepprik
In de ZEMBLA uitzending ‘De overbodige griepprik’ uiten wetenschappers hun twijfel over de werking van de griepprik. In 2006 publiceert de ‘Cochrane Collaboration’, een onafhankelijke organisatie waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten, hierover een vernietigend artikel. Ze hielden alle onderzoeken tegen het licht en kwamen tot de slotsom dat er helemaal geen bewijs is dat de griepprik doet waarvoor die is bedoeld, namelijk longontsteking en sterfte voorkomen.

Hoogleraar innovatie en medische biotechnologie H. Schellekens zegt hierover in ZEMBLA: ‘De studies bleken zo slecht uitgevoerd, dat ze nauwelijks bruikbaar zijn. En van die studies die wel bruikbaar waren, luidt de conclusie dat het vaccin eigenlijk niet werkt.” Schellekens noemt het onethisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een vaccin dat bijna niets doet…!

Hoe groot is het contrast met het fiere, vrije, autonome, tolerante Vlaanderen!
Hier durft er nauwelijks één dokter, apotheker, verpleger iets van kritiek uiten op straffe van ook ‘ ter orde ‘ geroepen te worden. En wat gebeurt hier met een burger die uit verantwoordelijkheidsgevoel samen met anderen en in naam van zovelen zich inzet om duidelijk te maken hoezeer de huidige vaccinatiemanie is veroorzaakt door de machtige farmaceutische multinationals?

Die wordt door de overheid zelf (minister, secretaris-generaal en leidinggevende ambtenaar) en op kosten van de gemeenschap aangeklaagd, hij wordt door de rechtbank als een gek beschouwd, hij wordt vervolgd en hij riskeert een fikse boet en/of een gevangenisstraf ….

Conclusie
De persvrijheid lijkt bij ons al zo goed als verdwenen. En nu is ook de jacht op de vrije meningsuiting geopend.. Het zijn harde tijden voor wie niet denkt zoals men ‘ van hogerhand ‘ denkt dat wij moeten denken. Je riskeert niet alleen voor gek in de hoek gezet te worden, maar nu ook in de nor.”

Hoogachtend,

Peter Vereecke

 

 

15 gedachten over ““Wordt maar minister, als u het er niet mee eens bent!”

 1. Jammer dat Vereecke – in tegenstelling tot Van der Linden – geen medische ‘adelbrieven’ kan voorleggen. Dat gaf de tegenpartij de kans hem weg te honen.
  Toch hebben we ook nog een moedige apotheker Haesbroeck, die men via de Apotekersbond monddood probeert te maken.
  Het wachten is nu op een derde moedigaard, liefst een arts.

 2. Als ieder gelijkgestemde nog maar 10 euro overmaakt kan Dhr. Peter Vereecke zich de beste raadsman veroorloven die er bestaat. Hij is een voorvechter, iemand die zijn nek durft uit te steken en zeer gefundeerd is in zijn betoog. Ik weet niet of er in Belgie wel dokters zijn die zo goed op de hoogte zijn als Peter.

 3. Voor de heren beleidsmakers (maar wat mij betreft vooral voor de grote groep overige geïnteresseerden) hier dna nog maar wat informatie over Chemtrails, etc. Een TV-interview met Peter Vereecke. Gelukkig is het maar informatie…

  Zie video hier:

  http://www.duurzaam24.tv/video/HealingSoundMovement+TV+aflevering+15+Peter+Vereecke+over+chemtrails+en+de+Belfort-Group_1075

  En Peter, je weet: als men een goed gesprek wil voor een draaiende camera, dan is bij deze de publiciteit wederom aangeboden…Want nieuws is nieuws toch? Daar is gelukkig geen mening voor noodzakelijk 😉

  1. Hierbij overigens mijn verzoek om dan maar Minister VolksZiekten te worden…

   Dan wel graag de volmacht om getekende geheime contracten met de farmaceutische industrie openbaar te maken indien dit gevraagd wordt ivm openbaarheid van bestuur…

   Toch Ab? KLINK-klare onzin met een staartje zeg ik…

 4. Een griepprik is volgens mij in strijd met de mensenrechten. Onder vals voorwendselen wordt je haast gedwongen de griepprik te accepteren. Terwijl ieder weldenkend mens ondertussen wel weet dat het grote onzin is je tegen de griep te laten vaccineren. Als ik zo terug kijk heb ik in heel mijn leven 3 keer echte griep gehad waarvan ik eenmaal heel heel erg ziek ben geweest en de andere 2 keren gewoon met hoge koorts een week onder de wol en daarna langzaam weer opknappen. Nog nooit iets tegen de griep ingenomen of geprikt. Als iedereen 3 of 4 keer in zijn leven griep krijgt dan kun je dat heus wel aan. Ook als je wat ouder bent. Voorwaarde is wel dat je redelijk gezond leeft. Maar als je dat niet doet gaat een griepprik je zeker niet redden lijkt mij. Meneer Vereecke moet zich niet al te veel zorgen maken. Het zijn noodsprongen van mensen die echt wel weten wat er aan zit te komen. De waarheid kunnen ze niet blijven verdraaien. Een dezer dagen springt ze met een grote klap terug in hun gezicht. Steeds meer mensen staan tenenkrommend in de zijlijn omdat ze de macht en mogelijkheden niet hebben om in te grijpen. Maar dat komt heus wel. Als de rechterlijke macht in Nederland wakker aan het worden is gebeurt dat overal ter wereld. We moeten niet vergeten dat die mensen ook allemaal familie en vrienden hebben. En die kunnen ook lezen lijkt mij.

 5. Ik bewonder het initiatief van Peter Vereecke en wens hem veel succes in dit proces.
  Hierbij wil ik graag iedereen verzoeken om hem met zijn allen te steunen, op om het even welke manier.

 6. ik heb ooit eens een griepprik gehad en was toen dood- en doodziek. Daarna nooit meer gedaan. Het komt steeds meer uit: De farma-industrie = maffia. Ik ken iemand die voor zo’n bedrijf werkt en die geeft dat ook toe: “wij zijn ook alleen maar centjes aan het verdienen”.

 7. Ik wil best geld storten en ga dat ook doen op de rekening van Belfort Groep, maar hoeveel mensen lezen dit artikel? En hoeveel van die lezers zijn zich echt bewust van wat er aan de gang is en zijn dan ook bereid geld te storten. Dat is altijd vaag om daar achter te komen natuurlijk. Zo’n moedig man moet steun krijgen van heel veel mensen uit Nederland en België en liefst van meerdere landen in Europa; dus waarom niet in meerdere talen zoals de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse, Deense, Zweedse, Noorse etc. Laat zien dat wat dat betreft Europa wel een is! EU? Net als bij de huisarts Van der Linden heeft het wel gewerkt zij het nog niet optimaal. Vereecke strijdt wel voor de gezondheid van alle mensen evenals Van der Linden. Dus mensen kom op: storten wat u kunt storten! Laat onze algemene verontwaardiging doen “Klink-en” en de “Ab”solute duivelse onzin van het hele Pharma gebeuren open leggen.

 8. Ik steun Peter 100%. Heb in directe kring 4 gevallen van de griepprik met desastreuse gevogen. Twee 70-tigers werden na de prik ernstig ziek en twee gezonde ca. 100-jarigen werden onmiddelijk na de prik heel ziek en beiden zijn in de volgende 6 maanden overleden. De GRIEPPRIK steld wel degelijk een hoop vraagtekens?????
  Zie geval van Hans Van der Linden…
  Misschien een TIP: Hulp voor Peter Vereecke kan ook worden overwogen, komende van het bestaande Nederlandse hulpfonds. Succes!

 9. space future exopolitiek : ten eerste de gepaste diploma’s in de binnenzak, om op de tafel te leggen.

  Zowel wat betreft chemtrials en contrails uit vliegtuigen zijn schadelijk voor de gezondheid tgv het ademhalingstelsel. Daar kan men niet rond de pot draaien voor geen enkele longspecialist.

  Wat vaccins betreft, Extraterrestrials op gebied van ruimtevaartgeneeskunde zijn zeker gepaste wetenschapslui om de juiste uitleg te verschaffen van wie gelijk of ongelijk heeft!

  de sinds 1947 VSA-ufocoverups , wat kan men kan beginnen buiten defensie met ET-technologie is door andere staats- en regeringsleiders al lang begrepen, sinds de VN-resolutie 33-426 dd 16 dec 2005. De grenzen van de VSA bepalen zich tot 50 staten op de planeet Aarde,daar buiten delen andere democratische politici binnen staatsgrenzen de lakens uit. Begrepen want verschillende staten binnen en buiten de Navo plaatsten hun defensie-ufo-archieven op het internet. De bekende Belgische driehoek ufogolf was in dec 1989 tot 1991 is geen nu 2012. Het Vrt-programma hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte van dec 2008-2009, ex-premier Dehaene, met ET tussen Vlaams Belgische grenzen is politiek zeer interessant, het Europarlement in Brussel en Navo in Evere. De gouden plaatgegevens werden via radiosignalen de ruimte ingebracht via de ESA satelliet Probo 1. Een politicus 8 jaar premier zal wel weten waaraan hij begint met dergelijke en het NAVO-centra?!!

  Het parlementaire jaar open de deuren op 9 october 2012…..

 10. space future exopolitiek :

  In het belgische rechtwezen heeft ieder het recht zijn of haar gelijk te staven met gepubliceerde artikels, de onderstaande uit de academische of universitaire bronnen, al niet afkomstig uit het buitenland, met ronkende namen

  Oud-demograaf Wereldbank: vaccins bedoeld om bevolkingstal terug te dringen vrijdag, 05 oktober 2012 11:42 niburu.nl
  Een oud-demograaf van de Wereldbank heeft toegegeven dat vaccinaties onderdeel vormen van het bevolkingsbeleid van de Wereldbank.
  De Belg John F. May, tussen 1992 en 2012 een vooraanstaand demograaf van het instituut, vertelde het Franse tijdschrift Sens Public dat vaccinatiecampagnes een machtsmiddel zijn.
  Het bevolkingsbeleid omvat in dit geval ‘interventies die worden geïmplementeerd door overheidsfunctionarissen om de demografische variabelen beter te kunnen beheersen en veranderingen in de populatie aan te passen aan de ambities die een land nastreeft’.
  Babysterftecijfer
  In 1984 sprak de Wereldbank in haar jaarlijkse World Development Report (pdf) over het sterilisatiebeleid voor de derde wereld. Tegen landen die het bevolkingsbeleid van de Wereldbank niet of te langzaam doorvoerden zouden ‘mogelijk drastische stappen worden ondernomen’.
  Een studie in Human and Experimental Toxicology uit mei 2011 vorig jaar concludeerde dat landen die meer doses vaccin verstrekken ook een hoger babysterftecijfer hebben.
  Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldbank en de Bill & Melinda Gates Foundation vaccinatieprogramma’s en genetisch gemodificeerd voedsel blijven opdringen, concludeerden auteurs Neil Z. Miller en Gary S. Goldman dat een ‘nadere inspectie van de correlatie tussen het aantal doses vaccin, biochemische of synergistische toxiciteit en kindersterftecijfers van essentieel belang is’.
  Rockefeller Foundation
  Onder Ban Ki-moon publiceerde topadviseur Dr. Jeffrey Sachs verschillende studies die oproepen tot het terugdringen van het bevolkingstal om zo de armoede te bestrijden. In 2009 schreef Sachs nog (pdf) dat de ‘armoedeval mogelijk kan worden doorbroken door de gezondheid van de bevolking te verbeteren’.
  In 2010 legde Bill Gates uit hoe het gebruik van vaccins de wereldbevolking met 10 tot 15 procent kan terugdringen. De religie van de huidige wetenschappelijke dictatuur luidt als volgt: ziekte en armoede kunnen worden uitgebannen door vruchtbaarheid te verminderen.
  De Rockefeller Foundation financierde de ontwikkeling van vaccins om de vruchtbaarheid te verminderen en verspreidde deze vaccins vervolgens op grote schaal.” De Rockefeller Foundation merkte in 2003 in haar jaarlijkse rapport (pdf) op dat er meer onderzoek moest worden gedaan naar immunologische methoden, zoals vaccins, om vruchtbaarheid te verminderen.
  In zijn artikel The Specter of Malthus Returns (pdf) omschrijft Sachs Agenda 21 tot in detail zonder daadwerkelijk het VN-plan voor herverdeling van de rijkdom en het terugdringen van het bevolkingstal te noemen.

  Opening van het parlementaire jaar op 9 october 2012.

  Waardoor en waarom geraakt Vlaanderen overbevolkt,(VN-rapporten over geboortebeperking en infomatiespublicaties van het World Watch Instituut and the climat change..)door toedracht van het eigen bevolkingscijfer dr geboortenexplotie dr pr Vermeerche of naturalisatie of inwijkelingen van binnen en buiten de EU, verantwoord of onverantwoord
  te benadrukken alle geraadpleegde informaties zijn niet afkomstig van analfabeten, slechtgeschoolden of verkeerd geschoolden…..maar worden dagelijks overal geraadpleegd door politici, studenten enz
  In het kapitalistische systeem, waarom ging het Vlaamse bevolkingscijfer drastische achteruit sinds de jaren 60, het aantal geboortes, maximaal 1, 2, of drie kinderen per gezin of zelfs geen stegen verbazingwekkend… informatie uit de wetenschappelijke geschiedenisbronnen…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.