Advertentie

Het 11:11-fenomeen, de visie van Nico Appelman.


‘Als je aandacht wordt getrokken naar klokken en horloges die exact 11:11 uur aangeven, dan moet je echt het volgende lezen’ las ik enige tijd geleden op een site. Echter voor ik dit onder ogen kreeg, had ik al een heel proces achter de rug.

Het begon voor mij ergens in november 2007, toen ik de slaapkamer in wandelde en mijn oog op de wekkerradio viel. Deze vertelde dat 11:11 was. Diezelfde week overkwam mij weer precies hetzelfde. Frappant vond ik het wel, maar ik besteedde er verder geen aandacht aan.

(Tekst Nico Appelman © 2009 deze versie WantToKnow.nl)

Maar vanaf dat moment werd ik vaker geconfronteerd met 11:11. Het verscheen ook voor mij op de display van de videorecorder en de magnetron. Zelfs op de display van de telefoon op mijn werk zag ik tot twee keer toe dat een gesprek met een cliënt precies 1 minuut en 11 seconden (1:11) had geduurd. De 11:11 had zich nadrukkelijk op mijn pad gemanifesteerd.

Niet alleen 11:11, maar eveneens combinaties hiervan of veelvouden van 11. Ik zag regelmatig 22:22 of 11:33 of 4:44 of 22:55 etc. Deze ervaring hield niet op en bleef mij achtervolgen. In drie nachten op rij werd ik ’s nachts op onverklaarbare wijze wakker (terwijl ik juist een goede doorslaper ben) en zag ik tot mijn verbazing die keren respectievelijk 2:22, 5:55 en 1:11 op mijn wekkerradio staan. Het hoogtepunt was dat mijn zoontje vol trots liet zien wat hij van Meccano gemaakt had: ‘Kijk eens papa: 4 enen op een rij:1111!’

En inmiddels ben ik er dus achter gekomen dat dit verschijnsel een naam heeft: het 11:11-fenomeen.

Een wereldwijd fenomeen
Het 11:11-fenomeen blijkt niet een op zichzelf staande ervaring te zijn, want dit verschijnsel komt over de hele wereld voor. Vele mensen hebben hun ervaringen en variaties hiermee kenbaar gemaakt. Het frappeert ook hen! Het blijft hierbij niet slechts beperkt tot het zien van 11:11 op klokken en displays, maar mensen rapporteren ook ervaringen van een bioscoopplaatsje op rij 11 stoel 11 tot inchecken in een groot hotel op de 11e verdieping in kamer 1111. Tevens zijn er mensen die bijzondere gebeurtenissen terugzien met het getal 11 of met het fenomeen 11:11.

Het 11-fenomeen manifesteerde zich met name op 9/11/2001
Het 11-fenomeen manifesteerde zich met name op 9/11/2001

Zo viel de Berlijnse Muur op 11-11-1989, stierf Yasser Arafat op 11-11-2004 en werd Nelson Mandela vrijgelaten op 11-2-1990. Het gaat hierbij niet alleen om situaties die al geweest zijn, maar eveneens om gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Zo zal bijvoorbeeld in 2012 de winterzon op 21 december op zijn laagste punt staan en wel op het tijdstip: 11:11 uur inderdaad. Het bijzondere aan die datum is dat deze numerologisch gezien ook weer op 11 uitkomt: 2+1+1+2+2+0+1+2=11.

De aanslagen op de Twin Towers in de VS nemen numerologisch een hele markante plaats in.

De aanslagen vonden plaats op 11 september (=11-9 = 1+1+9=11). 11 september was de 254e dag van het jaar: 2+5+4=11. Na 11 september resteerden dat jaar nog 111 dagen tot het eind van het jaar. De Twin Towers die eens zo statig naast elkaar stonden, waren natuurlijk hét symbool van de twee enen van het cijfer 11.

Het eerste vliegtuig (met 11 bemanningsleden!) wat de Twin Towers invloog, was de vlucht van American Airlines: AA-11. De A is de eerste letter van het alfabet. AA-11 staat dus eigenlijk symbool voor 11:11. Wat is dat toch met het cijfer 11?

Het 11:11-fenomeen
Onze fysieke werkelijkheid wordt gecreëerd door digitale codes. Zo maakt de 11 o.a. onderdeel uit van de verhouding 7:11 zoals deze terug te vinden is in de piramide. Nummers en numerieke codes definiëren ons bestaan. Het menselijke DNA, ons genetische geheugen, is voorgeprogrammeerd om geactiveerd te worden door digitale codes op specifieke momenten en frequenties (zoals nu in deze spannende tijd). Welnu: 11:11 is één van deze codes!

A wake-up call means you have been sleeping..?
A wake-up call means you have been sleeping..?

Deze codes ontwaken de geest naar verandering en naar bewustzijnsverhoging. 11:11 wordt geassocieerd met een ‘wake-up-call-code’. Het kan gezien worden als een sleutel wat het onbewuste ontsluit en vrijmaakt op weg naar bewustzijnsverhoging. Letterlijk zou je kunnen zeggen dat het ’tijd is om te ontwaken’ en ‘wakker’ c.q. bewust te worden. ‘Wake -up!’ dus.

Het is niet alleen tijd om te ontwaken, maar bovendien tijd om ons voor te bereiden en klaar te maken voor de komende veranderingen: ’those numbers would appear to signal the upcoming change.’ Met de al eerder genoemde voorbeelden uit de geschiedenis mogen we aannemen dat het cijfer 11 inderdaad in verband wordt gebracht met verandering en bewustzijnsverhoging.

In persoonlijk opzicht betekent 11:11: ’the numbers 11:11 usually signal changes in the patterns of your life.’ Oude (denk)patronen en gedragingen zullen we dus loslaten en transformeren in nieuwe patronen. Patronen waarin het Eenheidsdenken steeds meer een belangrijke plaats zal innemen. Patronen waarin mensen meer leven vanuit hun Hogere Zelf, hun ziel en daarmee meer vanuit liefde, wijsheid en verbondenheid. Mensen zullen meer helderheid, healing en balans creëren voor zichzelf.

Het hoofdnummer 11
’11 is a double digit and is therefore considered a Master Number or Power Number.’
Hiermee wordt aangegeven dat er met het getal 11 toch iets bijzonders en krachtigs aan de hand is. In de numerologie vertegenwoordigt de 11 onder andere: idealisme, verfijning van intuïtie, spiritueel inzicht, openbaring, artistieke en inventieve vaardigheden, androgynie (=balans tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten) geestelijk bewustzijn en zintuiglijke gevoeligheid.

De 11 staat voor balans. De twee enen uit de elf zijn in eenheid met elkaar verbonden en met elkaar in evenwicht, net zoals één Yin en één Yang samen een eenheid vormen en met elkaar in balans zijn. Niet alleen zullen wij zelf ons evenwicht vinden, maar ook de samenleving zal meer in balans, in eenheid en verbondenheid komen. ’11 represents spiraling twin-strands of human DNA moving into higher frequency of consciousness.’

Met andere woorden de 11 symboliseert de 2 tegenover elkaar gelegen DNA-strengen die geactiveerd zullen worden (o.a. door 11:11) en zich zullen transformeren/ontwikkelen tot meer strengen en daardoor tot een hoger niveau van bewustzijn. Dit is al gaande.

Zie hiervoor mijn artikel ‘Voorbij 2012, Veranderingen in het DNA’. Met het zien van 11:11 zullen zich vaker synchroniciteiten in ons leven voordoen. We zullen ons tevens bewuster worden van de betekenis van die synchroniciteiten; die schijnbaar toevallige gebeurtenissen. We zullen een ‘Grotere Realiteit’ waarnemen en gaan betreden.

Dit is inherent aan het toegenomen bewustzijn en de verander(en)de kijk op de wereld en het leven. De 11:11 wake-up-call zal ons herinneren aan ons werkelijke doel; onze levensmissie hier op aarde. We zullen 11:11 vaker zien en intenser ervaren naarmate we vaker in de flow van verhoogde energetische trilling, verhoogd bewustzijn of versnelde persoonlijke veranderingen zitten.

Geeft deze graancirkel de 11-poort aan..?
Geeft deze graancirkel de 11-poort aan..? (2007, Reported 28th June West Kennett Long Barrow, Wiltshire.)

Hoofdnummers en superhoofdnummers

Naast het hoofdnummer 11 hebben veelvouden van dit hoofdnummer ook hun specifieke betekenis en numerologische waarde. Deze getallen maken deel uit van de ‘Grotere Realiteit’: een werkelijkheid die gebaseerd is op liefde, eenheid en verbondenheid in plaats van op angst, afgescheidenheid en dualiteit. Het betreft hier niveaus van inwijding waar we door heen gaan tijdens onze spirituele en evolutionaire transformatie.

Daar waar 11 dus staat voor bewustzijnsverhoging, veranderingen en het ontstaan van het nieuwe, staat 22 voor: op dat nieuwe voortborduren, bestendigen en cultiveren en nieuwe levens en een nieuwe wereld creëren. De 33 betreft: ‘universele service door de versnelling van ons Eénwezen’. Het evenwicht tussen het lichamelijke en het spirituele wordt becijferd door het hoofdnummer 44, waarmee het de basis vormt van ons nieuwe leven.

55 symboliseert individuele vrijheid. Vrijheid die we ervaren door vrij te zijn en los te komen van oude patronen uit ons verleden. Bij 66 gaat het om het uitvoeren van onze eigen verantwoordelijkheden op een liefdevolle en creatieve manier, terwijl 77 diepe inzichten, wijsheden, kennis en openbaringen representeert. De 88 staat voor het verkrijgen van meesterschap over onze gedachten, onze gevoelens en gedragingen. Tenslotte vertelt de 99 over de vervolmaking van een cyclus op het gebied van evolutie en daarmee een flinke sprong vooruit.

We kunnen niet alleen geactiveerd worden door deze hoofdnummers, maar ook door zogenaamde superhoofdnummers zoals 111, 222, 333 enz. Deze superhoofdnummers hebben eveneens zo hun specifieke trilling die ‘ons op diep cellulair niveau beïnvloedt en activeert.’

Het zien van deze superhoofdnummers in het algemeen en de 11:11 en afgeleide hoofdnummers in het bijzonder, is voor ons steeds een positieve bevestiging dat we ons op het juiste pad bevinden en dat we met ons verhoogde bewustzijn veranderingen in de patronen van ons leven tegemoet zullen gaan. De 11:11 vertelt je dat je over je grenzen en beperkingen heen mag denken.

Je wordt je bewust(er) van de ware en diepere aspecten van het leven: Liefde, Eenheid en Verbondenheid. Je zult een Grotere Realiteit binnen gaan en meer synchroniciteiten, ofwel schijnbare toevalligheden, ervaren. De 11:11 vormt een brug in de overgang van dualiteit en afgescheidenheid naar Eenheid en Verbondenheid.

Activatie van de 11:11-doorgang
Om de brug te kunnen betreden op weg van dualiteit naar eenheid werd de ‘Poort’ hiertoe, de zogenaamde ‘Doorgang van de 11:11’, geopend. Dit gebeurde ruim 16 jaar geleden, namelijk op 11 januari 1992. Meer dan 144.000 mensen verzamelden zich over de hele wereld in kleine en grote groepen om de ‘Doorgang van de 11:11’ te openen en te activeren. Niet eerder kwamen zoveel mensen op verschillende plekken op aarde in afgestemde harmonie bijeen.

Over de hele wereld kwamen mensen bijeen op bestemde plaatsen om de 11:11 Portaal-opening te bekrachtigen.
Over de hele wereld kwamen mensen bijeen op bestemde plaatsen om de 11:11 Portaal-opening te bekrachtigen.

De mensen droegen witte kleding als symbool van zuiverheid en om daarmee de boodschap van Verbondenheid en Eenheid uit te dragen. Die dag werden er gedurende 38 aaneengesloten uren over de hele wereld ‘Verenigde Bewegingen’ en ‘Heilige Dansen’ uitgevoerd door ‘Hoofdcylinders’ en ‘Ankergroepen’ op de tijdstippen 11:11 AM, 11:11PM en 11:11PM (GMT).

Hoofdcylinders en Ankergroepen
Op 11-01-1992 waren er twee zogenaamde Hoofdcylinders die de 11:11-ceremonie uitvoerden: één in Egypte bij de Grote Piramide en één in Nieuw-Zeeland. Een Hoofdcylinder is een groep van mensen die letterlijk en figuurlijk een spilfunctie vervullen voor de 11:11-activering. De Hoofdcylinder wordt aangeduid met ‘Ground Zero’ waarmee het een middelpunt vormt tijdens de activering van een nieuwe 11:11-Poort.

De binnenkomende 11:11-energie wordt in verdichte, geconcentreerde vorm aangetrokken, gestabiliseerd en vanaf die Hoofdcylinder over de hele wereld verspreid. Die energie wordt vervolgens door de verschillende Ankergroepen verankerd. Ankergroepen zijn groepen van mensen die eveneens deelnemen aan een 11:11-activering. Deze groepen bevinden zich op verschillende plaatsen verdeeld over de Aarde en vormen een essentiële ondersteuning tijdens een activering en opening van een nieuwe 11:11-Poort.

‘Those numbers would appear to signal the upcoming change.’ ‘The changes we experience now in daily life are only to teach us to recognize the real event of 2012 and thus learn to prepare for it. The earth and even the solar system and galaxy seem to be also preparing for the change’.

‘Eenmaal geactiveerd door de 11:11-energie zullen we een Grotere Realiteit betreden en meer synchroniciteiten ervaren’.

Numerologie
Numerologie is de getallenleer; de kennis van de getallen. Deze leer bestaat al vele eeuwen en is door verschillende wijsgeren bestudeerd en toegepast en is net als alle andere takken van wetenschap op feiten gebaseerd.

Getallen tonen de universele verbinding-achter-de-schermen!
Getallen tonen de universele verbinding-achter-de-schermen!

De rol van het toeval wordt uitgesloten, omdat deze in de visie van de numerologen niet bestaat. Binnen de numerologie heeft elk getal zijn eigen trilling en daarmee zijn eigen specifieke eigenschappen. Cijfers geven ons ervaringen die het leven ons te bieden heeft. Zo worden de enkelvoudige getallen 1 t/m 9 onderscheiden en daarnaast de zogenaamde hoekgetallen 11, 22 en 33. Deze hoekgetallen werken zowel in positieve als in negatieve zin veel krachtiger dan de enkelvoudige cijfers. “Het getal 11 beschikt over grote macht en kracht.”

Het hoekgetal 11
Het hoekgetal 11 heeft net als de andere hoekgetallen 22 en 33 een dienende functie: de mensheid volkomen onzelfzuchtig dienen door zoveel mogelijk menselijk begrip aan te kweken. Het wordt in verband gebracht met leiderschap en leiderschapskwaliteiten en anderen voorgaan door een bron van inspiratie te zijn voor anderen.

Deze leiders zijn vaak oude(re) zielen met een grote intuïtie, spiritueel en doelbewust. Het zijn mensen met geestelijk inzicht, innerlijke kracht en idealistisch in het meehelpen om het verbeteren van de wereld te realiseren. Deze personen zijn brengers van het Licht en het Leven. Ze leven veelal in een andere realiteit of dimensie en kunnen van daaruit voor openbaring(en) zorgen.

11 als lotsbestemming
Het cijfer 11 als lotsbestemming bepaalt wat het eigenlijke doel van ons leven zou moeten zijn. Gaan we met de flow van die bestemming mee dan creëren wij evenwicht en balans. Het bestemmingsgetal van een persoon is te berekenen uit de som van de dag, maand en jaar van geboorte. Iemand die geboren is op 18-09-1991 heeft als bestemmingsgetal: 1+8+0+9+1+9+9+1=38=3+8=11. Het frappante is dat 21-12-2012 ook op 11 uitkomt!

Elf als bestemmingsgetal heeft te maken met Verlichting en/of Zelfverlichting; een spirituele weg. Het is onze bestemming om activiteiten te ondernemen om de ware zin van ons bestaan te achterhalen en die te doorgronden en te begrijpen. Het is gericht op openbaringen en onthullingen en deze leren te delen of te beleven met anderen.

Binnen ons spirituele proces is het aan ons om te leren geloven en op onze intuïtie te vertrouwen om rust, vrede en balans te vinden. Het gaat erom tot een beter inzicht van het leven te komen en daarmee dichter bij de waarheid: de waarheid van zowel de stoffelijke wereld als de niet-stoffelijke wereld en met beide dimensies in contact te staan.

11 als bestemmingskoers
Vanuit de numerologie wordt hiermee aanvullende informatie gegeven over bestemming en lot. Het lot beschrijft waarom we hier zijn en de bestemmingskoers vertelt welke specifieke doelen we daarbij zouden kunnen nastreven. De 11 symboliseert het dienen van de mensheid: dienstbaarheid staat centraal.

Bij het varen van de bestemmingskoers moet er voldoende aandacht zijn voor spiritualiteit en geestelijk leven. Er ligt geen nadruk op geld, materie of roem, maar op Ver-lichting en begrip voor onszelf en onze medemensen. Wees verdraagzaam en een liefdevol voorbeeld voor anderen. Wees een Lichtwerker, een Wegwijzer.

Geadviseerd wordt om gelijkgestemden op te zoeken die ons mentaal en spiritueel kunnen steunen, stimuleren en inspireren en om tevens bewust te ZIJN; alert te zijn en de eigen kennis en inzichten te delen met anderen. Deel je ideeën en wijsheden, maar dring de niet op aan anderen. Immers: niet iedereen wil of kan het zelfde pad bewandelen.

2008 en 2009
Deze jaren zal de 11:11-energie zich verder cultiveren en verankeren. Verschillende data zullen in het kader van het 11:11-fenomeen belangrijk zijn, omdat dan het bewustzijnsniveau nog verder verhoogd zal worden. Numerologisch gezien spelen 2008 (2+0+0+8=1) en 2009 (2+0+0+9=11) een rol van betekenis.

Als we het hebben over 2009, dan begon 2009 al meteen goed op 1 januari 2009= 1-1-11. In januari 2009 kwamen dezelfde dagen terug als in de maanden oktober en november van 2008. In 2009 gaat/ging het om: 1, 10, 11, 19, 28 en 29 januari om 1, 10, 11, 19, 28 en 29 oktober en om 1, 10, 11, 19, 28 en 29 november welke extra belangrijke dagen vormen in het kader van de 11:11-energie en het verhogen van het bewustzijn.

Het jaar 2011 zal van grote betekenis zijn. Het bewustzijn zal in volledige beweging zijn. 1 Januari 2011 hebben we 1-1-11, wat kan worden gezien als 11:11.

Welke grote shift gaat er in 2012 plaatsvinden?
Welke grote shift gaat er in 2012 plaatsvinden?

Tot slot: 2011 en 2012

En 11 November 2011 is dan 11-11-11. Deze ’11’ belooft een acceleratie te geven in bewustzijn richting 2012.

In 2012 zal op 21-12-2012 (2+1+1+2+2+0+1+2=11!) de winterzonnewende zon niet alleen op z’n laagste punt staan, maar zal tevens op deze dag de Grote Galactische Uitlijning plaatsvinden en de Mayakalender aflopen op datzelfde magische tijdstip: 11:11 uur.

11:11 uur kan hiermee gezien worden als ‘eindtijd’ of als ‘Einde der Tijden’, maar eveneens als ‘Begintijd’: de tijd voor een nieuw begin; een nieuw tijdperk: ‘A New Age.’

Namasté. Nico Appelman

Referenties:
Handboek Numerologie, Kathleen Roquemore.

Links:

– December 212012.com Crystalinks.com – Nvisible.com – UriGeller.com – Numerologie Startpagina.nl Sayb.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Over Nico Appelman

Nico Appelman (1970) is getrouwd en vader van 2 zoons en woont in Zuid-Holland en is werkzaam in de psychiatrie als groepstherapeut en docent. Spiritualiteit heeft altijd zijn belangstelling gehad; de laatste 13 jaar is hij echt actief op het gebied van spiritualiteit en spirituele ontwikkeling.

Interessegebieden: esoterie, (para)psychologie, filosofie, aura’s, energieën, chakra’s en chakratherapie, edelstenen, reïncarnatie, alles wat met de ontwikkelingen rond 2012 te maken heeft en Reiki (inmiddels is hij Reikimaster.)

Vanaf 2007 schrijft Nico voor het spirituele maandblad Spiegelbeeld artikelen.  Zijn inspiratie is om te schrijven over allerlei verschillende zaken die met de ontwikkelingen rond 2012 te maken hebben. Door het schrijven kan Nico een veelheid aan beschikbare informatie over een bepaald onderwerp tot de kern daarvan beschrijven en krijgt hij het voor zichzelf ook goed op een rij. En deze bevindingen zijn dan weer interessant voor andere geïnteresseerden om te lezen.

Nico hoopt dat hij hierdoor ook mensen tegemoet komt in hun behoefte aan informatie, voor hen mogelijk duidelijkheden kan scheppen en ons collectieve bewustzijn kan verhogen door een bijdrage te leveren aan de spirituele ontwikkeling of transformatieproces van anderen.

Namasté,
groeten Nico Appelman

(website HIER)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

40 gedachten over “Het 11:11-fenomeen, de visie van Nico Appelman.

 1. Mooi stuk weer!

  Ik ben gezegend (of zoiets…;)) met de uitkomst van mijn geboortedatum met het getal 33. Een meestergetal noemen ze het wel eens. Ik weet nog niet precies waartoe dat zal leiden, maar weet wel dat ik geen “standaard” leven heb gehad en misschien ook niet zal hebben.

  Maar soms heb ik wel gewild dat ik een “gewoon” leven had: gewoon huisje-boompje-beestje…

 2. Huisje – boompje – beestje. 1,2,3.. Je kunt een keer aan Frank Hoogerbeets vragen om een persoonlijk consult. Hij maakt een prachtige link met je horoscoop. Kijk eens op zijn site bij consult!
  33 -> Master Number 33: Power over the total physical realm is revealed and the application of same is facilitated. Understanding of the “right time” is expedited and the act of non-action is furthered; patience is a keyword. The concept of ease in actualization and the understanding of the abstraction of manifestation is reflected in the “thirty-three” vibration.

 3. Ik heb ook iets met het getal 538. Het maakt niet uit wanneer ik op de klok kijk maar ik zie alijd 5:38. Vandaag ook weer in de auto op weg om wat eten te halen. Gisteren op ons alarm systeem. Nee, dit is geen reclame voor de radio zender 538 maar het is wel appart. Zeker omdat deze getallen niet het zelfde zijn zoals 11:11 of 12:12 of wat dan ook. Wellicht is het een stuk onderbewust zijn die extra op deze getallen let als zij voorbij gaan op mijn horloge/wekkeradio/dvd-recorder/computer etc etc. Wellicht heeft iemand een idee?

  Grt,

  Dressie

  1. Je kijkt veel vaker op de klok/wekker/dvd-recorder maar dat onthoudt je niet, je onthoudt alleen de keren dat het op 5:38 staat.

   Altijd als ik koffie wil zetten is de koffiepot leeg en moet ik hem vullen, apart he? Irritant ook. Als ik wat minder simpel na ga denken besef ik me dat ik tussendoor zo’n 35 keer koffie heb gezet maar hier helemaal niet bij na denk..

   niet overal wat achter proberen te zoeken

 4. Ik begon dit stukje te lezen om 11:11,en eindigde op….11:33
  Vaak wordt ik ’s nachts ook wakker om 3:33 of 4:44.
  Er gaat geen dag voorbij dat ik op de autoklok of PC klok 9:11 zie staan.
  Mijn geboortedatum geeft 30 = 3 aan Wat zou dat betekenen?

 5. @Orion, er staan veel verwijzingen naar pagina’s bij de stukken op onze site over dit fenomeen. Wanneer je eerst deze stukken leest vallen dingen op hun plaats, ga je er ruimte voor maken. Daarnaast de verwijzingen volgen en zelf op onderzoek -> dit hoort OOK bij het proces van ontwaken..! Bewust(er) worden@

 6. Een klok is een niet-natuurlijk iets, dus elke keer als je erop kijkt, moet je in je hoofd een vertaalslag maken (15:15? O ja, dat is kwart over drie), waardoor je ALTIJD bewust klok kijkt en dus eerder geneigd bent om patronen te ontdekken.

  Bij analoge klokken heb je twee keer zo veel bijzondere standen als bij digitale, want het is iets bijzonders als de wijzers elkaar overlappen (12:00) EN als de wijzers ieder een andere kant op wijzen (6.00) en dat gebeurt elk uur twee keer – op een digitale klok 1 keer.

  Maar wat bijzonder is op een analoge klok (om ongeveer 14:10 overlappen de wijzers elkaar), stelt niets voor op een digitale klok (14:10 dus).

  De betekenis geef je er helemaal zelf aan: blijkbaar is 2 x iets van hetzelfde (11:11) bijzonderder dan 2 x iets anders (13:17), terwijl beide combinaties even uniek zijn (het is maar 1 x per dag 13:17).

  Zelf vind ik het een sport om te proberen precies om 12:34 en 56 seconden op m’n Windows klokje te dubbelklikken. En mijn kinderen zitten in de ‘precies op straattegels en niet in de gleuven lopen’ periode. En zo hebben we allemaal wel een tic waar we een diepere betekenis achter proberen te zoeken die er waarschijnlijk niet is…of wel, maar er zijn VEEEEEL leukere alternatieve theorien om je mee bezig te houden dan deze.

 7. Wat een crap redenatie zeg. Zou er op 11 nov 11 jaar voor Chr. ook iets bijzonders gebeurd zijn? Tijd en data zijn er altijd geweest, in vele vormen en door de Romeinse kerk in nieuwe vorm ingevoerd. Daarbij rammelde het in het begin nog aan alle kanten. M.a.w. het is straks 11-11-2011 omdat iemand ooit zei dat het jaar 1 was begonnen. Dat had net zo goed een maand later kunnen zijn.

 8. Bedoel je zomer- of wintertijd Bob..? Het gaat er juist om dat het plaats vindt op het moment dát het plaats vindt. Ongeacht wanneer je begint met tellen..

  1. Met andere woorden, dikke streep door die onzin.
   Ik heb altijd jeuk aan me kont bij het getal 14.
   14:14 uur had ik laatst jeuk
   6-2-2004 (6+2+2+4 = 14) had ik jeuk de hele dag
   Ben geborgen op 14-01 (jawel, de 14e!!!!)
   Me broertje is 14 jaar geworden 2 week geleden …had de hele dag leuk!
   Wie helpt me hiermee? Komt het steeds vaker tegen!

 9. Basically zie ik bijna altijd 22:21 overgaan naar 22:22 nog voor dat ik me realiseer what 22:21 betekend. Ik zou deze uiting van salientie wel erg verfijnd hebben denk ik dan maar.

 10. Ik heb al een paar keer op de vorige artikelen over het 11:11 fenomeen gereageert.. Vandaag weer een.. Ik krijg net een belangrijke brief voor mij met een belangrijke toezeggen. Ik ben hier heel erg blij mij omdat dit mijn leven zal veranderen. Ik wil gelijk mijn ouders bellen om dit nieuws te vertellen. Toen ik mijn telefoon pakte ging er een schok van emotie door me heen. Ik hoef denk ook niet te vertellen hoe laat het net op mijn telefoon was…

 11. @gaaf hè Sjaak. Weet je wat nou het belangrijkste is..?
  Dat je dit DEELT!!! Think about it. Lees de boeken van Barbara Marciniak. Je zult in de spiegel kijken Sjaak. Jij bent ook een Engel.

  1. @911s: repeated sightings of 9 11 means that you remain positive in times of unease. It means that a new door has opened to you as a product of your thoughts, and therefore your own creation. The number usually appears to remind you to do exactly that, it encourages you to let go of the old, knowing the new will be created as per your own desires.

   @538: repeated sightings of 538 means that you are manifesting financial abundance in your life. It is a reminder that your finances are improving, due largely to the trustworthy guidance from ascended masters that you are given and following. It encourages you to keep doing exactly that, with the full knowledge that your financials will give you exactly what you need.

   Namasté,
   G.

 12. maar wat als je 11-11-1990 ben geboren om 11:10?
  ik ga op vakantie 11 augustus 2011
  me ouders zijn 11-6-2010 getrouwt volgens de javaanse kalender dus ze konden geen datum uitkiezen.
  ik had laast me solicitatie gesprek en dat was op de 11e verdieping kamer 22.
  ik heb veel te maken met 11 alleen weetniet hoe ik ermee om moet gaan
  iemand suggesties? het lijkt alsof ik de choosen one ben ofso?..
  soms voel ik op de 11e dag heel raar en ziek en voel ik dat er iets gaat gebeuren

  zoek maar op wat er allemaal op de 11e is gebeurt

  iemand die me kan helpen mee om te gaan please zoek contact

  1. Jorden, het is niet zo moeilijk hoor..! Maak je zeker niet druk.. Ik ben zelf helemaal rondom met 11-en ‘getekend’ en weet van wanten. Maar het zijn positieve signalen die je te zien krijgt. Dit gebeurt, zo ben ik inmiddels te weten gekomen, op een quantumtechnische wijze, door.. Laat ik het ‘Spirit’ noemen.

   Hier op WantToKnow staan overigens veel artikelen erover..!! (Veel mensen vergeten vaak de enorme database die achter de site ligt…)
   Klik hier en je bent in het 11-archief..
   http://www.wanttoknow.nl/overige/11-het-meestergetal-het-gekkengetal/

   http://www.wanttoknow.nl/overige/professionele-kijk-op-1111-0123-1221-enz-deel-1/
   http://www.wanttoknow.nl/overige/professionele-kijk-op-1111-0123-1221-enz-deel-2/
   http://www.wanttoknow.nl/overige/professionele-kijk-op-1111-0123-1221-enz-deel-3/

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/111111-oproep-tot-wereldwijde-meditatie-en-manifestatie/

   En met name dit artikel zou je, last-but-not-least, zeker moeten lezen:
   http://www.wanttoknow.nl/overige/elfelf/

 13. Na de zoveelste 11:11 (zojuist op mijn werk even kijken hoe laat het was)melding ben ik gaan zoeken op internet en het verbaasd me dan ook niet te lezen dat het spiritueel meer betekend. Ik ben laatst in week 11 bij de gyneacoloog moest route 11 volgen en er om 11 uur zijn. Het is 11,1 kilomter rijden naar mijn werk. op 11 januari heb ik met nr 11 de buurtlotto gewonnen Op 11-11-11 heb ik een afspraak staan om een elfje op mijn rug te tattoeren dus ik geloof zeker dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik ben geboren op 28 10 19 73 2+8=10 1+0=(1) 1+0=(1) 1+9=10 1+0=(1) 7+3=10 1+0=(1) 1111 dus. Misschien zweverig voor de een maar zeer duidelijk voor mij. Ik kom dan ook graag in contact met mensen die me meer kunnen vertellen over deze ervaringen.

 14. 11.11 zie ik sinds 2004. de wake-up call kwam bij mij pas een jaar later aan.
  In 2005 ben ik Reiki-master geworden. Ik bewandel het pad door vanuit mijn ziel te leven. 11.11 zie ik alleen nog maar als ik een poosje ben ingedut. Via 22.22 is het nu voornamelijk 23.23 en 33.33.
  De laatste weken zie ik opeens te vaak om het toeval te noemen : 23.09. Heeft voor niemand wat te betekenen, behalve voor mijzelf: ik ben geboren op 23 september.
  Heeft iemand enig idee waarom ik mijn geboortedag steeds zie?

  1. Leonara, misschien hierom? Op 15-12-2010 werd ik geinspireerd tot dit gedicht:

   Toen ik op Aarde kwam
   werd er met mij een heel nieuw Universum geboren
   wat een prachtig en wonderlijk geschenk
   Een Universum met mij als middelpunt
   ik en ik alleen mag daarvan de grenzen verkennen
   Niet alleen verkennen maar ook aangeven
   want mijn Universum denkt en werkt met mij mee.

   Ik vul het in met mijn gedachten
   ikzelf cre-eer mijn wereld
   mijn blik en overtuiging zijn van groot belang
   waar ik mijn aandacht aan geef
   dat groeit.

   Zo ga ik mee op de stroom van het leven
   de stroom van het leven is verbonden met
   mijn hart, mijn innerlijk weten
   mijn persoonlijkheden, mijn natuur.

   Her-inneringen liggen opgeslagen
   diep in mij, ik ben stil en luister
   ik luister naar mijn natuur, ik wil wezen, ik wil zijn.
   Ik wil degene worden die ik altijd al was
   maar zoek is geraakt, op een dwaalspoor gezet
   door werelden die ik niet ben.
   Mijn menszijn is hierdoor verstrikt geraakt
   Maar mijn bewustzijn heeft de weg terug gevonden.
   Met hulp van mijn Universum
   om weer bij mijn natuur te komen.

   De eigen natuur, zoals een mens bedoeld is.
   Dit voelt prettig, vredig en enorm vertrouwd.
   Dit is echt thuiskomen in mijzelf
   want alles mag er zijn in mijn Universum.

   Er is plaats voor alle gedachten, gevoelens en elke emotie.
   Gevoelens en emotie wil ik niet projecteren.
   Het zijn delen van mij, ze horen bij mij.
   Ze zorgen voor weerstand en verzet in
   bepaalde situaties,
   situaties met negativiteit, angst en duisternis.

   maar samen met mijn Universum redt ik het
   zet het om in liefde, positiviteit en licht.
   Dit betekent voor mij ten volle leven
   Leven in al z’n facetten, in Harmonie
   met mijn Universum
   dat wonderlijke Universum dat samen
   met en in mij is geboren!!

   Hartegroet Alice

 15. Zoooo wat een mooi stuk. Zie het nu voor het eerst omdat ik iets over het 11 fenomeen wil plaatsen.

  Nico ik weet natuurlijk niet of je het nog leest (het is immers een tijdje geleden) maar even over dat plaatje in het graan… de zandloper of de gang (hoe je het wilt zien).

  Gisteren had ik een ingeving aangezien de 11en mij al een tijd om de oren vliegen. Ineens realiseerde ik mij dat ik het al die tijd verkeerd had. Het is geen 11 maar een II. Het is een beeld en geen nummer! Een beeld van een deur, precies zoals het plaatje hierboven (die ik nu dus voor het eerst zo zie). Koppel dit aan deze informatie (zie link op 6.31). Het is 1 en 1 = I een deur. De deur van fibronacci die open je zelf, de gang van het plaatje. Wij bevinden ons letterlijk midden in de gang van keuze. In deze link hieronde zie je het duidelijk visueel het is dezelfde als de graancirkel hierboven…

  beneden (schaakbord-illuminati= de deur van angst)
  boven (is licht = hemel de deur van liefde)
  rechts (positief, kies een nieuwe optie volgende deur in de hal die positief is
  links (negatief, kies ” “, die negatief is.

  Waar ik mede dankzij de nieuwe website (oct282011) op uitkwam is de samenhang, de opening die er is en zich nog niet eerder heeft voorgedaan. Schijnbaar weten sommigen dit en houden de teugels stevig vast. Ik ga zelfs zover te stellen dat de twin towers ons onderbewustzijn moeten manipuleren om deze deur dicht te houden, zodat wij op het schaakbord blijven. Het schaakbord = divide (zwart-wit)
  Sommige van ons hebben niet begrepen waarom wij dit blijven zien.
  Ik begrijp het pas NU (ik was nooit echt snel).

  Wij (diegene met de nummers) zorgen voor de mogelijkheid op het juiste moment om dit openbaar te maken. Iedereen die hiermee bezig is moet het zich snel herinneren.
  Onderzoek a.u.b. zo snel mogelijk alles dat hiermee samenhangt anders sluit zich deze mogelijkheid en blijven wij vastzitten. De deur zou openstaan tot 28 october 2011 daarna is de keus definitief.
  http://www.youtube.com/watch?v=Pa0IJmSBW08&feature=player_embedded#!

  1. Dawn wat een mooie video over die Fibonacci Sequence. Wat jij allemaal met cijfers goochelt gaat me boven mijn pet; ik ben niet goed in cijferen, ja wel gewoon optellen, aftrekken en vermenigvuldigen maar daar houdt het dan ook bij op. Was nooit mijn sterkste punt en derhalve heb ik er een soort hekel aan, dus ontloop ik het zoveel als mogelijk (ben een talenmens). Misschien wel zwak van me, maar ja als het te cryptisch wordt, word ik fysiek echt misselijk. Knap van je dat je oplossingen vind. Jij hebt je goede keuze al gemaakt denk ik. In ieder geval lees ik heel graag je commentaren. Groet vanuit mijn hart

  2. @Willie, niet verder vertellen hoor maar ik kan absoluut niet rekenen. Ook ik ben een talen mens en heb niets met cijfers. Toch zie ik het nu anders; cijfers zijn geen cijfers maar het is een taal. Statische cijfers zeggen mij helemaal niets maar zodra iemand aankomt met;
   111111111×111111111 = 12345678987654321 dan spitsen mijn oren zich spontaan.

   Zeker als 1×9 negen is maar 9×9 = 81,
   want leg mij maar eens uit hoe deze negen -> 111111111 niet gelijk kan zijn aan deze; 9. De uitkomst is immers anders?

   Zie je, nu zijn cijfers ineens wel spannend, toch? De fibronacci cijfers zijn de codetaal van alles dat is gemaakt in de materiële wereld. 1,1,2,4,8,16 etc…

   wij zitten volgens mij bij de 1,1 fase. Dat kan ik alleen visualiseren als ik de betekenis begrijp van de cijfers als taal zijnde. Sorry ik wil helemaal niet interessant doen, maar soms denk ik iets te zien en dan ben ik te enthousiast.

   Als ik je namelijk uit wil leggen dat er nu een keus openstaat die nog nooit heeft bestaan dan is dat moeilijk te bevatten. Echter als ik dit probeer te zeggen met pi, of met deze http://www.youtube.com/watch?v=G_GBwuYuOOs&feature=related
   dan is het een stukje visueel begrijpelijker. Het is niet altijd even makkelijk om de juiste communicatie te vinden, ik doe echt mijn best. Het zou zo zonde zijn als we het niet begrepen en daardoor de boot gaan missen. Maar ik heb hoop, geleerd van Willy, haha. Ik lees ook graag je commentaar en vaak met een glimlach, zo zie je maar. Harte groet terug lieve Willie!

  3. Jawohl herr cozmic, ben nu eenmaal mens enzo dus maak ik veel fouten.
   Enne zoals je ziet; een ramp met cijfers 😉
   Hij begint wel leuk he? -> 1 1

 16. Yep, de hypercube van keus. Jim had het er ook maar moeilijk mee.

  Wiki
  The Doors was een Amerikaanse band uit de jaren 1965-1973. De naam is ontleend aan ‘The Doors of Perception’, de titel van een boek van Aldous Huxley, die op zijn beurt de frase had ontleend aan een gedicht van William Blake: “If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, infinite”.

  Maar sommige Jim’s hebben het licht gezien…
  http://www.youtube.com/watch?v=u4M3wlQK6VI

 17. Mooi om dit allemaal te lezen, heb ook een keer een artikel omtrent 11:11 opgezocht van Uri Geller. Na 22 jr ergens te werken hield het per okt. jongstleden daarzo voor mij op. Al enige weken voor die einddatum begon het ook bij mij. Ik werd gestalkt door 11:11. Niet vervelend, eerder verwondering. Inmiddels heb ik een leuke freelance-opdracht gekregen en toen ik de GSM goed wilde instellen voor de voicemail t.b.v. mijn nieuwe freelance-opdracht, jawel hoor, klepje open en weer 11:11!!!
  Ik heb zeker al 11 jr automatisch schrift via de computer. Hoogsensitiviteit, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een bijna-doodervaring als klein kind.
  Leuk en geruststellend om informatie te lezen op internet over zo’n bijzonder fenomeen.

  1. 11 geeft de kans om de dualiteit te doorzien. 11 zijn op zich twee enen. Heb je naasten lief. Intuïtie is van grote waarde bij het verwerven van wijsheid en bezieling. 11 is een van de moeilijkste trillingen omdat een hoge standaard voortdurend vereist wordt. 11 is een esoterisch meestergetal met spirituele inhoud. Het geeft moed, maht en talent met sterke gevoelens van leiderschap. Je moet ervoor zorgen, dat deze macht je niet naar het hoofd stijgt, omdat roem en erkenning voor de hand liggen’besef echter dat echt meesterschap dienen is.

   Meeste komt uit het boek Goddelijke driehoek.

 18. na dit interessante artikel gelezen te hebben heb ik toch nog maar even snel m’n eigen geboorte datum gecheckt (20/7/2000 (ja ik ben 13!)) en ja hoor 2+0+7+2+0+0+0=11. Oh en heeft 2 er dan ook iets mee te maken? want 1+1 is immers 2.

 19. beste, reeds lang ben ik bekend met het fenomeen meestergetallen en andere, nu de laatste weken komt 22:55 regelmatig in mijn zicht, hiervoor vindt ik geen specifieke betekenis enkel als ik de getallen afzonderlijk bekijk, kan u me op weg helpen deze te begrijpen
  met dank
  annick

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.