Advertentie

Hoe de Vrijmetselarij de VS-NWO creëerden..


 

 

‘Mensen en zelfs hun regeringen,

zullen als minderjarige kinderen zijn.’

De protocollen van Zion (15)

 

* * *

x

Om de agenda van de NWO te bevorderen..

x
De vrijmetselaars creëerden de VS

2017 © Henry Makow | deze versie WantToKnow.nl/be
(vertaling L. Smit)

x

Democratie en vrijheid zijn illusies die geleidelijk als de ochtendmist aan het verdwijnen zijn. Onze regeringen vragen aan de kabbalistische bankiers (de vrijmetselaars) om krediet – als kinderen om hun zakgeld. Regeringen zijn slechts een sluier voor deze bankiers. ‘Succesvolle’ mensen zijn hun handlangers. Vrijmetselaars hebben elke belangrijke sociale instelling onder controle: de overheid, de media, bedrijven, het leger en de justitie, de onderwijsinstellingen en de kerk. De mensheid wordt als in een plantage geconstrueerd ten behoeve van de kabbalistische bankiers en hun god Lucifer.

Blinde leiders zijn jullie, die de muggen uit hun drank ziften, maar een kameel wegslikken! (Mattheüs 23:24)

Zoals de historicus Bernard Fay hieronder uitlegt, werd de Verenigde Staten opgericht om de agenda achter de Amerikaanse buitenlandse politiek te implementeren. De meeste Amerikanen bespotten mensen die praten over samenzweringen, maar de Amerikanen weten niet dat hun land door de vrijmetselarij werd gecreëerd. Vrijmetselaars stelden de grondwet op en ondertekenden de verklaring van onafhankelijkheid.

De zogenaamde ‘Indianen’ die thee in de haven dumpten waren vrijmetselaars. Ook Paul Revere en zijn Minutemen en George Washington en de meeste van zijn generaals waren vrijmetselaars. De markies de La Fayette werd gemeden totdat hij toegetreden was tot de vrijmetselaars. Minstens 20 van de 42 Amerikaanse presidenten waren ‘broeders’ in de vrijmetselarij (HIER).

De vrijmetselarij is de Satanskerk
Deze is vermomd als een broederlijke mystieke filantropische orde. Het is een front voor de Illuminati (vrijmetselaars & kabbalistisch joods) centrale bankiers die de VS creëerden als een manier om hun agenda van een nieuwe wereldorde te implementeren. In de woorden van de maçonnieke ouderling Manley P. Hall, moeten we het plan der eeuwen perfectioneren, hier de machine opzetten voor een wereldwijde broederschap van naties en rassen (“The Secret Destiny of America,” 1944, p.3).

De vrijmetselaars hebben in het Amerikaanse volk idealen geplant; idealen als burgerlijke vrijheden, gelijke kansen en geen belasting zonder vertegenwoordiging, idealen die vandaag de dag nog steeds gelden. Maar ze waren alleen bedoeld om aan de macht te komen. Zoals je wellicht hebt gemerkt, zijn deze beloften niet bedoeld om te worden nagekomen. Politici vertegenwoordigen het volk helemaal niet.

Politici zijn vrijmetselaars en zij vertegenwoordigen de doelstellingen van de vrijmetselarij, dat wil zeggen, de kabbalistische joodse wereldtirannie. De meeste historici zullen dit niet vertellen. In de woorden van Upton Sinclair: “Het is moeilijk om een man iets te laten begrijpen, als zijn salaris afhankelijk is van zijn niet-begrijpen.”

Bernard Fay

Maar één historicus heeft de waarheid onthuld. Bernard Fay (1893-1978) was een in Harvard opgeleide Fransman. Hij wordt door zijn boek uit 1935 beschouwd als een ‘anti-vrijmetselaar’. Het boek: Revolution and Freemasonry: 1680-1800 (de vrijmetselarij en de revolutie: 1680-1800)  is één van de weinige die de omvang van maçonnieke deelname in de VS en Franse revoluties beschrijft. Hij had toegang tot de archieven van de vrijmetselaars in de VS en Europa.

Zijn boek is in feite een sympathiek portret van de vrijmetselarij en heeft geen verwijzingen naar het occulte karaktar ervan. Maar, als een Fransman ten tijde van Vichy, hielp hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazi’s vrijmetselaars te identificeren. Hij werd na de oorlog gevangen gezet en kreeg in 1952 van Charles De Gaulle gratie. Want voor korte tijd, tijdens de nazi-bezetting van Frankrijk (1940-1944), werd de Vrijmetselarij getrakteerd op de verdiende straf. En die werd door een intellectueel uitgedeeld, Bernard Fay genaamd, en niet door een grote strijdersmacht.

Bernard Fay was lid van het ‘College de France’ en directeur van de nationale bibliotheek, en had een onderzoekscommissie opgezet, die de vrijmetselaars volledig had opgedoekt. Hij werkte met de Franse president Philippe Petain samen én de Duitse gestapo en stelde een lijst op van zo’n 170,000 (!) Vrijmetselaars, actief in Frankrijk. Hiervan waren er 989 naar concentratiekampen gestuurd en hadden er 549 de kogel gekregen. Een kleine 3000 Vrijmetselaars verloren hun dagelijks werk. Wettelijk werd er een decreet aangenomen, waarbij vrijmetselaars verplicht werden, zich te melden bij de autoriteiten, wanneer ze intraden in de loge-van-vrijmetselaars.

Fay slaagde er ook in het geheime archief van de Grand Orient-lodge in Parijs te pakken te krijgen en die van verschillende lodges in het land. Hij vatte de informatie uit deze archieven sámen in de nationale bibliotheek, de ‘Biblioteque National’ en schreef op basis van deze informatie zelfs een maandelijks tijdschrift, getiteld ‘Les Documents Maconniques’.

De grote artikelen uit dit maandblad, hadden titels als ‘Vrijmetselarij en de corruptie van Moraal’, ‘Vrijmetselarij tegen de Staat’ en ‘De Leugen van de Vrijmetselaars’. Fay produceerde in 1943 zelfs een film over zijn bevindingen, onder de titel ‘Forces Occultes’ (vert. ‘Occulte krachten’) die een beeld gaf van de misstanden in de wereld van de vrijmetselarij, wereldwijd.

De film handelt over de jonge parlementair die lid wordt van de vrijmetselarij om zijn carrière een boost te geven. Aldus leert hij hoe de joodse illuminatie dubieuze zaken financiert in Engeland en de Verenigde Staten de vrijmetselaars ‘benut’ om Frankrijk in een oorlog tegen Duitsland te betrekken. In 1949 werd de regisseur van deze film gefusilleerd als collaborateur. Wil je deze film zien, dan kun je dit via YouTube doen, in een Engelstalig ondertitelde versie:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. Die regering waarvan zij geloven dat deze goddelijk is zal het Britse Rijk zijn. Alle religies zullen zijn doordrongen van het jodendom. De massa ziet dit niet.

En allen zullen vallen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van de vrijmetselarij.

– Generaal George Cornwallis (1781)

Ook oud-VS-president Harry Truman was een van de bekende Vrijmetselaars.

Masonisch Amerika..
Fay legt uit, dat rond 1770 de Verenigde Staten bestond uit 13 geïsoleerde koloniën met heel verschillende regeringen, verschillende religieuze voorkeuren, douaneregels, raciale profielen en sociale en politieke structuren. Er was sprake van intense rivaliteit en grote tegenstellingen. Het duurde bijvoorbeeld drie weken om een brief van Georgia naar Massachusetts te sturen.  De vrijmetselarij legde in zijn eentje de basis voor nationale eenheid in Amerika, omdat [als een geheim genootschap] het verspreid kon worden over alle koloniën, gestaag en stil.

De vrijmetselarij zorgde voor een heel beperkte, maar zeer prominente klasse van mensen, met een groot gevoel van Amerikaanse eenheid, zonder dit… zouden de verenigde staten niet bestaan. (p. 230) In 1760 was er geen stad, groot of klein, waar de vrijmetselarij niet haar web had gesponnen. Overal werd broederschap en eenheid gepredikt.” (230)

Benjamin Franklin, een grootmeester van een Franse lodge, verzamelde miljoenen franken, cruciaal voor de financiering van George Washingtons leger. Hij was de eerste die een concreet actieplan indiende bij het Congres voor militaire samenwerking en een politieke federatie die alle koloniën vertegenwoordigde. Hij vestigde een keten van maçonnieke kranten in alle koloniën. Je kunt wel raden waar hij het geld vandaan had. George Washington en zijn bijeengeraapte zootje van een leger hielden de geest van onafhankelijkheid in leven. Hij organiseerde militaire lodges en nam persoonlijk deel aan hun activiteiten. Op 27 dec. 1778 liep hij vooraan in een parade nadat Philadelphia was heroverd:

Aan het hoofd van een plechtige processie bestaande uit 300 broeders, liep Washington in volledige vrijmetselarij-kleding met zijn zwaard aan zijn zijde. Alle juwelen en insignes van de broederschap pronkten op zijn revers. Zo liep Washington tot aan Christ Church. Daar werd een maçonnieke heilige dienst gehouden. Dit was de grootste maconnieke parade die ooit in de nieuwe wereld was gezien. (246)

Alle stafofficieren van Washington waren door hem vertrouwde vrijmetselaars. Alle toonaangevende generaals van het leger ook: Alexander Hamilton, John Marshall, James Madison, majoor Greene, majoor Lee, majoor Sullivan, Lord Stirling, de twee Putnams, majoor Steuben, Montgomery, Jackson, Gist, Henry Knox en Ethan. Allen waren vrijmetselaars. Ze verzamelden zich rond hun voorzittend meester en ze zagen elkaar in hun ’tempel’, een langwerpig vierkant van veertig bij zestig feet, de ingang geflankeerd door twee kolommen… De atmosfeer rondom Washington was ‘maçonniek’, als ook zijn geest. (p. 250)

Stel je voor, dat Washington dezelfde toewijding voor het christendom had gehad..! Fay wijst ook op een opvallende coördinatie in de Amerikaanse en Britse legers tussen de vrijmetselaars:

Het lijkt er zelfs op, dat de onvergetelijke en mysterieuze laksheid van bepaalde Engelse militaire campagnes in Amerika doelbewust was, met name die van de Howe broers, een gevolg van het onderlinge verlangen van de vrijmetselaars om te komen tot een vreedzame regeling…” (251)

Er is geen twijfel hoe je het Pentagram dient te bekijken.. De punt naar beneden, PRECIES op de plek waar het Witte Huis staat..!

Overgave van Cornwallis
In dit verband is het relevant terug te denken aan de bekentenis van generaal Cornwallis, wanneer hij zich overgeeft aan generaal Washington bij Yorktown (19 oktober 1781). Jonathan Williams heeft in zijn boek ‘Legions of Satan’ (1781) de woorden van Cornwallis tegen George Washington opgenomen, een heilige oorlog zal nu aanvangen in Amerika en wanneer deze is beëindigd zal Amerika de citadel van de vrijheid genoemd worden, maar haar miljoenen inwoners zullen zonder dat zij het zich bewust zijn onderworpen zijn aan ‘The Crown’. De Britse generaal Cornwallis, tijdens de overgave bij Yorktown, VA. Het maconnieke handteken geeft aan dat hij een insider was. ‘The Crown’ zijn de Illuminati (dat wil zeggen de aandeelhouders van de Bank of England.) Cornwallis ging door met de klaarblijkelijke contradictie uit te leggen:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. De regering is in werkelijkheid het Britse Rijk, maar zij zullen geloven dat het een goddelijke regering is. Alle religies zullen doordrongen zijn met het jodendom zonder dat dit opgemerkt wordt door de massa’s en zij zullen allen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van het Universum van de vrijmetselarij vallen.

In een toespraak in 1956 zegt Senator Joseph McCarthy deze woorden:

Cornwallis wist heel goed dat zijn militaire nederlaag slechts het begin was van een universeel wordende wereldcatastrofe. Dat de onrust zou doorgaan, totdat door middel van een valse religie, mind control zou zijn bereikt. Wat hij voorspelde is uitgekomen. Een korte schets van de Amerikaanse religieuze geschiedenis en we zien dat de vrijmetselarij in elke kerk van Amerika is doorgedrongen met hun gesluierde fallische godsdienst.

Conclusie, tot slot
De samenzwering van de joodse-vrijmetselarij herkennen wij niet, omdat we niet gewend zijn om te denken in termen van honderden jaren. Maar de Illuminati bankiers hebben “de nieuwe orde” al duizenden jaren geleden uitgezet en gepland (vermeld op de Amerikaanse dollar, samen met de afgetopte maconnieke piramide). We hebben het genoegen en de pijn om getuige te kunnen zijn van de bloei van hun plannetjes. Het is goed om onszelf eraan te herinneren dat de Amerikanen bedrogen worden, zoals in feite iedereen.

Onze rol is analoog aan die van de Franse adel, die meewerkte aan de Franse revolutie en vervolgens werd afgeslacht. Fay schrijft, al deze edelen aarzelden niet om de kant van de revolutionaire partij te kiezen, ook al was kostte het hen hun rang, hun landgoederen en hun leven. (p. 287) In de woorden van een spreker op een geheime B’nai Brith bijeenkomst in 1936 in Parijs (HIER):

Toch blijft het ons geheim, dat die heidenen/niet-joden door zich bij ons aan te sluiten hun eigen soort verraden hebben en hun meest kostbare belangen hebben verloren; zij zullen nooit weten dat deze associatie door ons werd gecreëerd en alleen ons doel dient…

Een van de vele triomfen van onze vrijmetselarij is, dat die heidenen die lid worden van onze lodges, nooit zullen vermoeden dat wij hen gebruiken om hun eigen gevangenissen te bouwen, waarop wij de troon van onze universele koning van Israël zullen bouwen; en nooit zullen vermoeden dat wij hen commanderen om de ketens te smeden van hun eigen slaafsheid aan onze toekomstige koning van de wereld.

x

* * *

x

Mocht je geloven/denken, dat de invloed van die Vrijmetselaars wel meevalt, dan zit je er vér naast. Het zijn de topartiesten en zelfs topsporters, die door de Vrijmetselaardij zijn ‘gescoord’ en naar hun pijpen dansen. Niet gedacht waarschijnlijk dat een man als Usain Bolt ook een prooi van hen is..?

282 gedachten over “Hoe de Vrijmetselarij de VS-NWO creëerden..

 1. Zeer goede analyse. Het boek The Secret Destiny of America van Manly P. Hall bevat ten andere nog tal van andere onthullende elementen. Een ander loge element is “the dollar bill”. In het boek “The secret symbols of the dollar bill ” van David Ovason wordt daar zeer gedetailleerd op in gegaan.
  De loge machtsgreep is echter niet zo maar gebeurd. Deze dient in nauw verband gezien te worden met de “banksters”. Een recent boek hierover is :”The suppressed History of American Banking – How big banks fought Jackson, killed Lincoln & caused the civil war” van Xaviant Haze.
  De geschiedenis gaat echter veel verder terug :
  http://www.veteranstoday.com/2017/06/22/the-new-imperial-roman-empire/
  met één zin die het in feite allemaal weergeeft :
  “Babylonian Talmudics Rothschild Khazarian mafia”

  1. The Pilgrim society has no Yewish members, they can’t be a member.

  2. Henry Makow denkt daar anders over Jenne, en mogelijk heeft hij wel een punt. De ene groep dient de andere op het hoogste nivo en samen vormen ze de hegemonie… En door de jaren kan er best wel wat veranderen in samenstelling (monetaire belangen)

   Een stukje uit het artikel:

   “I don’t believe Jews could have accomplished this without the cooperation of non-Jewish elites including European and American aristocratic families, the cartels and secret societies like Freemasonry, the Pilgrim Society, The Jesuits, Skull and Bones, Mormons, Fabians, Theosophists and the Bilderbergs. Essentially the New World Order is the extension of British-American imperialism, which always was the expression of a small Jewish-Gentile plutocracy.”

   http://rense.com/general74/make.htm

  3. Treowd 2.4

   Ik lees Makow’s site wel, maar op het internet weet je nooit zeker wie – wie is, wat zijn de achterliggende agenda’s.
   Wij zijn allemaal mensen, zij ook, en sommige hebben bisarre ideéen, en weer anderen gaan over lijken, en onderwijl moeten wij toch ook nog leven, Jenne

 2. Dit verhaal zou steek houdend zijn, indien de Vrij Metselaars het IQ van de massa zouden bezitten, maar gewoonlijk bestaan de Loge aanhangers uit de meest geslaagden onder ons, en ook de meest intelligente personen, die je geen knollen voor citroenen kunt verkopen.
  Dat de vele Loges geen stand hebben kunnen houden in de gewenste qualiteit van denken, in hun aanhang is jammer, maar de sluwheid waar mee deze lieden, de vijanden dus, te werk gaan, is buiten gewoon, en men schuwd chantage niet om hun doel te bereiken.
  Men spreekt en schrijft over deze mensen of het een menging is van een kleuter school en een psychiatrische inrichting.
  Verder de oudste en kleinste loges, de reguliere Vrij Metselaars dan, zijn niet te betreden, de irreguliere is een soort verlengstuk van de politiek, met grote Joodse invloed.
  Een van de oudste en geheimste broederschappen, is de Rozecrusians, op Protestant Christelijke basis, verwant aan de Katharen, Orde ridders, en enige andere oude genootschappen, ja alle maal halve gare vul maar in.
  Interessant is om te lezen het leven en denken van de Franse Generaal La Fayette, deelNeemer aan de Amerikaanse vrijheids oorlog, de revolutie 1789 en die van 1830, bij zijn dood werd zijn stoffelijke resten naar Frankrijk gebracht met ettelijke zakken Amerikaanse grond, want daar wilde hij in begraven worden.
  De meesten in deze broederschappen streven naar een betere wereld, voor de rest een beetje theater, symbolische gebeurtenissen, symbolen, hebben altijd twee betekenissen, als een geldstuk, tja en daarbij komt het zijn mensen, met al hun hoedanigheden. Jenne
  Over de Site van Madof, kan men nadeken, en discusseren !

  1. Een mens die naar een betere wereld streeft wordt nooit lid van zo’n club. Dat is onmogenlijk. Ook zal zo’n club direct door hebben dat bepaalde figuren die het beste met de mensen voor hebben niet in hun keurslijf passen.

   Ik heb zelf 5 jaar rechten gestudeerd. Ze hebben mij nooit benaderd. Omdat ze natuurlijk al van verre konden zien dat ze mij niet konden gebruiken voor hun agenda.

 3. The Quakers, friends and members of the Christian group, een religeuse beweging dus, gevormd in 1650, nog geen zionist te bekennen aan de horizon.
  The founding Fathers the Pilgrim fathers etc.
  Door het Jodendom beschreven in de vervalste bijbel, kregen de Joden opnieuw een cadeautje, een opening in het gesloten Christelijke pantser, na het geen vak mogen uitvoeren, kregen ze wel het privilege van geld lener, waar door de Gildes op neer werd gekeken, maar voor woekerende geesten enorme mogelijkheden met zich mee bracht.
  Je kunt er op wachten, de oppertunité voor woekeraars zijn enorm, denk er om niet generaliseren, maar de echte NWO aanhangers zijn zieke psychopaten, die geen mogelijkheid on benut laten om onze wereld te vernietigen.
  Mijn familie had al heel vroeg immigranten naar de VS, dit waren Wederdopers die in Europa vervolgt werden, zij stichten bij Chicago,
  Cooks country, waar de immigranten werden ontvangen door hun broeders en zusters, Jenne

 4. Zodra men op de hoogte is van alle onzin die deze figuren uitvoeren dan wil elk wel denkend mens zo ver mogenlijk van ze vandaag blijven. Komt ook bij de de LUXE die zij konden bieden aan hun leden nu voor de meest simpele mens bereikbaar is. Het is geen voordeel om van deze clubs onderdeel uit te maken.

 5. Weer een knap staaltje werk Guido. En ongeveer alles in het artikel ben ook ik, geheel onbevooroordeeld en geheel via mijn eigen ontdekkingen, tegengekomen. Je kunt het zo laag, vals, of pervers niet bedenken of zij waren/zijn er mee bezig.
  De protocollen van Zion of Sion zijn dan ook geheel waar.
  Dat vrijwel alle politici Vrijmetselaars zijn, door hen opgeleid en met een verborgen agenda is ook geheel waar.
  “uw kerken zullen worden gebruikt om de Joodse godsdienst aan te leren” (lees: Satan`s goede werken) is ook geheel waar.
  Dat het Masterplan of de route al eeuwen geleden in gang is gezet door veelal Joodse adviseurs van wereldheersers is ook geheel waar.
  Ik heb het kunnen traceren tot minstens het jaar 1100.
  Dat ze aan een soort talentscouting doen om mensen voor hun karretje te spannen en ze zelfs mensen vanaf hun jeugd opvoeden volgens hun waanzin en programmeren met haat om ze uiteindelijk op de goede cruciale plekken te krijgen is ook geheel waar.
  En tenslotte zijn er vele lagen in hun Mastercomplot. De sukkels, het voetvolk leert dat Satan een soort socialistische heilstaat met allemaal broeders en zusters is en de top van de piramide gaat ondertussen voor inderdaad een elitaire Nieuwe Wereldorde met Total Control. Eens dat we het zover hebben laten komen is het einde oefening en gaan alle onwelgevallige sites zoals deze op zwart.
  Het beste is dat mensen die nog steeds de waarheid niet onder ogen willen zien een tijdje in Noord-Korea gaan wonen, kan men vast een beetje wennen aan wat ons te wachten staat als Europees Vee onder de Jezuïeten- Jonckers en -Timmermansen.

  1. Erik 7 :
   Wat weinigen weten is dat Ku Klux Klan een schepping is van de USA vrijmetselarij. Het doel van deze K.K.K. was een nieuwe burgeroorlog uit te lokken, nadat de eerste niet het gewenste resultaat had gegeven, voor de banksters.(deze wilden immers een Central Bank). Boven de K.K.K. stond The Knights of the Golden Circle.
   Albert Pike was de Chief Judicial Officer van de K.K.K.
   Bron : Masonry – Conspiracy against Christianity van A. Ralph Epperson, pagina 46 – 47 .
   Dit is van belang als er nog eens moord en brand wordt geschreeuwd in de media over de racistische K.K.K. Vergelijk het nu ook met de door Soros gefinancierde straatterreur.. !!

  2. SubRosa, de Vrij Metselaars, plus andere clubs, groepen, en noem maar op, zijn een soort kop van Jut, ieder één heeft zijn verhaal van gehoord, of zelf bedacht, ik zeg niet wat jij hier schrijft over de K.K. niet waar is, alles kan uiteindelijk, er lopen genoeg gekken rond, en het zou mij verbazen als er bij de Vrij Metselaars ook niet idioten rond lopen, maar om alles voortduren te generaliseren, vind ik niet juist, er wordt zo ontzaggelijk veel geschreven, ieder doet zijn zegje, maar er zijn er maar verdomd weinig die echt op de hoogte zijn,
   Groet Jenne

 6. “In 1949 werd de regisseur van deze film gefusilleerd als collaborateur.”

  Precies! Ze zijn bang voor “exposure”. Londen/Parijs zullen door de Arabieren worden vernietigd met thermonucleaire wapens en voor 10.000+ jaar onbewoonbaar worden. Tijd genoeg om na te denken voor ze over de onzin.

 7. Goed te zien dat de leidende rol van de Joden meer aandacht krijgt.
  Ik denk dat nog weinig mensen weten, inclusief de meeste vrij metselaars zelf, dat de vrij metselarij niets anders is dan een crimineel uitvoerend orgaan van de Joden. De vrij metselarij is letterlijk opgericht om joodse wereld overheesing plannen te versnellen. Ter referentie: ‘The protocols of the learned elders of Zion’ Tevens dienen vrij metselaars als ‘first line defence’. Ze knappen enorm veel vuil/crimineel werk op voor joden en vangen dus de eerste klappen.

 8. Ja SubRosa, ze veranderden net zo makkelijk van naam of gedaante als een kameleon, Masters in Disguise. Niets is wat het lijkt in hun wereld. Maar ik ben er net achtergekomen , de getallen zijn leidend, dat het helemaal nooit SION of ZION is geweest, maar SIOM ! (klinkt bijna hetzelfde, maar een wereld van verschil.
  IS(rael) M.(eester) O.(verwinning !! (en M + O is weer die vaak voorkomende 28 = 88 = Haha van alles en iedereen uitlachen en wie het laatst lacht)
  Als je dat SIOM maal zichzelf doet dan krijg je toch een mooi getal: 333.45. En die hele zaak uitvermenigvuldigt is dan uiteindelijk de 38 van DOOD !! (daarom had die Adolf ook zo`n psychologische impact destijds op hen, Adolf is ook 38). De Protocollen van SIOM dus.

  1. Het blijft gewoonweg wat moeilijk te bevatten omdat als het ware de occulte hierarchie en de reguliere macht in verschillende ‘werelden’ opereren maar toch het verloop van de geschiedenis bepalen / schrijven alwaar men er een haaks erop staande realiteit trachten te bewerkstelligen. Satanisme in het kwadraat..

  2. Ze hebben toch een aantal zwakheden. Ze verzamelen zich in Londen en Parijs en bouwen daar hun clubhuisjes op en netwerkjes op. Hun vrouwen winkelen in Londen en Parijs en de scholen van hun kinderen zijn daar. Ze zijn heel makkelijk te verslaan. Veel makkelijker dan je zou denken.

 9. Het boek : De 13 Satanische bloedlijnen van Robin de Rutger ( ISBN 978-90-79680-15-3)legt uit: de oorzaak van veel ellende en kwaad op de aarde, de verborgen macht achter de aanslagen van 11 september 2001, de protocollen van de Wijzen van Sion. Mayra Publications.
  We worden opgevoed in een traditie om onze regeringen te vertrouwen.
  De gehele structuur van deze wereld wordt ondermijnd.
  Dit boek beschrijft de opkomst van een nieuwe geopolitieke supernationale kracht op het wereldtoneel.
  We leven niet langer in een wereld van naties en ideologieën.
  We worden geregeerd, een brein wordt gekneed, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mensen waar we nog nooit hebben van gehoord.De auteur in dit boek toont aan de hand van feiten de gang van zaken achter de schermen van de wereldpolitiek.
  In Frankrijk is deze internationale bestseller verboden.

  1. Ja Mieke, alleen het feit al dat een bepaald boek VERBODEN zou zijn ? Krankzinnig toch. De ¨puppetmasters¨ zijn mijns inziens figuren die in een inrichting voor geestesgestoorden thuishoren. Helaas is het tegendeel waar, ze versterken elkaar in hun waanzin en bezetten alle cruciale posten die er toe doen. Behalve die van Putin en Erdogan dan, maar die krijgen ze ook nog wel klein, want het spel gaat gewoon door wat hen betreft.

  2. Niet geestelijk gestoord. Geen compasie met anderen. Geen lange termijn visie. Niks beters dan Plutonium in je Eigen achtertuin dat je opeens tot inzichten doet komen.

  1. Het stond zo in het originele stuk Ann. Wellicht is het, wanneer we toch aan verbeteren zijn, beter om over khazarisch-zionistische Joden te spreken..

 10. Opvallend vind ik dat heden de methoden gebruikt worden waarvan de Nazi’s beschuldigd werden door de bevrijders.
  Hitler werd beschuldigd dat hij één rijk wilde terwijl nu steeds duidelijker wordt dat de NWO zelf dat doel nastreeft.
  Wie onder andere het boek van Jaques R Pauwels gelezen heeft weet dat Hitler aan de macht geholpen is door bankiers en industrieelen wat het meer aannemelijk maakt dat Hitler voor hun karretje gespannen werd.
  Hitler heeft eerst het Rijnland en vervolgens Oostenrijk terug veroverd waarbij weinig tot geen geweld gebruikt was en Tsjechoslowakije kreeg hij min of meer cadeau als hij maar stopte met veroveren (overeenkomst met Chamberlain).
  Vervolgens waren anderen daar kennelijk niet zo blij mee en werd Chamberlain door Churchill vervangen.
  Mijn mening is dat hier de omslag plaats vond en dat Hitler toen de strijd tegen Engeland begon omdat hij wist waar zijn financiers vandaan kwamen.Rond diezelfde tijd is ook Rudolf Hess naar Engeland gevlogen en vond de stop bij Calais plaats terwijl de Duitsers aan de winnende hand waren,waarschijnlijk wilde Hitler onderhandelen maar de lieden financiers niet en daarom werd Rudolf Hess gevangen genomen.Omdat Hitler bang was om vanuit Engeland aangevallen te worden begon hij ook met de bouw van de Atlantic wall.
  Volgens de geschiedenis boekjes zou Hitler op 22 juni 1941 Rusland binnengevallen zijn om lebensraum te krijgen maar nu blijkt dat de Russen plannen hadden om Duitsland aan te vallen en dat Hitler ze voor was wat aangeeft dat het lebensraum verhaal gewoon onzin is.
  Wanneer dit klopt dan is het verhaal over Bernhard Fay misschien ook beter te begrijpen en klopt er weinig wat in de geschiedenisboekjes beschreven staat.De oprichting van de EU is begonnen met een gesprek van hoge lieden die zagen dat Hitler de oorlog ging verliezen (gesprek in hotel) hieronder waren ook hoge Duitse officieren.
  Velen die eerst voor Hitler werkten zijn na de oorlog in dienst van de geallieerden getreden vandaar de invloeden van toen maar het doel is één wereld regering.

  1. Ha, jij heb het helemaal door Arnold, alleen geloof je het nog niet helemaal. De enige boekjes die verboden zouden moeten worden zijn de bij elkaar gefantaseerde leugenachtige geschiedenisboekjes. Hitler was een VOLLEDIG product van de Vrijmetselarij. Hij kende als geen ander de kracht en de gevaren van die echte machtsbolwerken. Een van zijn eerste daden was dan ook die Vrijmetselaarshonken in Nederland laten sluiten en ontruimen. Niet voor niks dus. Vervolgens ging Adolf PRECIES volgens hun eigen methodieken te werk en bestreed hen met dezelfde middelen als zij voor hun ¨vijanden¨ in petto en gedachten hadden. Maar dat vertellen is natuurlijk ook onthullen dat ¨zij¨ zelf geen haar beter waren dan de Nazi`s en vervolgens hun eeuwenoude stiekeme clubjes en complotten prijsgeven. En DAT nooit dus, Silentio et Fide, jammer van die miljoenen doden, even een rimpeling in de vijver slechts en gewoon verder met die Joods-Protestantse Vrijmetselaaronzin. Hun DOEL heiligt immers ALLE middelen.
   SIOM zal er hoe dan ook ooit komen. Niet linksom dan wel rechtsom.

  2. ach in je kindertijd heb je vast wel eens ruzie gehad over de blokkendoos en de lego toren, in nijd tiefte je het met moeite en toewijding in elkaar gesleutelde fantasievolle p2 lodgie dodgie gebouw van je vriendje in 1 haaimaai in elkaar puur uit nijd omdat ie net wat te mooi was in vergelijking met je eigen houten schuurtje, er was op z’n minst een wederzijdse bewondering en zeer veel dwars verbindingen, op jacht naar de Vril krachten voor de nieuwe aandrijving, en wij maar oliedollars blijven stoken in onze gedownsizede euro6 milieu plof motortjes met turbo aandrijving die geen caravan fatsoenlijk meer vooruit kunnen krijgen vanwege geen krachten onderin, laat staan de theoretische minimale emissies bij koud weer waar kunnen maken, dat krijg je door staatsbegeleidendbanqair beleid zonder veel technisch inzicht, de groene graaigraal van winstbejag gebaseerd op capandtrade windbuilen afroomschuimscumbaghandel, goh waarom is toch die typisch hollandse oergezellige familie caravan handel ingezakt, laatst een oerstupide ingezonden brief gezien in de televaag, ‘jah de benzine ging op en ach en weeh die accu elektriek ging net zo snel op maar nu worden we bevrijd door h2 waterstof via aangepaste hoge druk buizen in het al bestaande aardgas netwerk’ ; hallooh denk ik dan, die h2 waar komt die vandaan? ik weet wel dat het op de juiste frequenties vrijwel zonder veel splijt energie kan, die h en die O van water uit elkaar halen, maar dat mogen we niet weten, het moet met veel geweld en verspilling gepaard blijven gaan, liefst met nucleaire splijtstof want die molentjes zijn niet zo efficiënt als ze doen voorkomen, in de optelsom horen de productie kosten, die worden in de krant weg gelaten, das voor chingpingping inclusief grens overschrijdende rivier verwoestende vervuiling zonder grenzen. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_brotherhoodss12.htm#Adolf%20Hitler,%20The%20Leader de flikker het maar over de schutting benadering, bovendien een eng probleem is dat zonnecellen in rap tempo ’te goed’ aan het worden zijn, er moet wat veranderen het kan niet meer tegen gehouden worden want hoe dom wil je ze blijven houden, op een beetje zeiljacht kan je met 1 vierkante meter nieuwe zonnecellen, de koelkast de laptop de navigatie de radio de hele elektro ratteplan aan boord autonoom aandrijven met bewolkt weer, zo gauw de uitgeklede burger dat door krijgt…

   Adolf Hitler praising Freemasonry, : “All the supposed abominations, the skeletons and death’s head, the coffins and the mysteries, are mere bogeys for children. But there is one dangerous element and that is the element I have copied from them. They form a sort of priestly nobility. They have developed and esoteric doctrine more merely formulated, but imparted through the symbols and mysteries in degrees of initiation. The hierarchical organization and the initiation through symbolic rites, that is to say, without bothering the brain by working on the imagination through magic and the symbols of a cult, all this has a dangerous element, and the element I have taken over. Don’t you see that our party must be of this character…? An Order, the hierarchical Order of a secular priesthood.” http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_brotherhoodss12.htm

  3. Arnold 13 :
   U zit in grote lijnen op het juiste spoor. Het is echter onmogelijk in 20 lijnen een geschiedenis samen te vatten die duizenden blz. beslaat. Een belangrijk document zijn de Rakowski papers (Red Symphony). Voor de rest lopen alle occulte sporen achter het Nazi systeem naar Londen.Bron : het boek : Das Schwarze Reich van E.R. Carmin.
   Op de webstek van Henry Makow zijn er over WO II tal van publicaties, waaruit blijkt dat zowel WO I als WO II bloedige komedies waren.. geregisseerd door de “banksters & Illuminati”. Hierbij dekte geen enkele vlag de juiste lading. Door dit alles loopt als een rode draad de vrijmetselarij die door zijn (supranationale)organisatie, geheimhouding, communicatie..e.d. een ideaal instrument is om de plannen van de Banksters & Illuminati (uit The City) voor de NWO op een discrete maar efficiënte manier uit te voeren. Vergeet ook niet zoals Henry Makow het ook stelt : Vrijmetselarij is het Judaïsme voor de Goyim(= het vee..).
   De “tempels” zijn de draaischijven van de samenzweerders.. afkomstig uit alle mogelijke geledingen van de maatschappij. Laat U ook niet misleiden door de zo gezegd grote principe van de V.M. Daarin geloven alleen nog de “nuttige idioten” binnen de VM. Ik zie dan ook de VM als een logistieke organisatie die hand- en spandiensten moet verlenen aan de machten achter de NWO, machten die ik omschrijf als een International Crime Syndicate , een gigantische octopus.. die wereld omvattend is.. en als een kanker de kleinste delen van de maatschappij heeft aangetast en dan ook controleert. H.Makow heeft het over een “Jewish Masonic bank cartels”, maar deze omschrijving is mij te beperkend.. het is Syndicate is immers veel uitgebreider.. en de internationale georganiseerde misdaad is er ook een wezenlijk bestanddeel van. Als men het voorgaande goed voor ogen houdt.. en de plannen kent van de NWO, dan is het goed mogelijk dat op een bepaald ogenblik de “goiym” binnen de VM zullen beschouwd worden als hinderlijke dan wel als gevaarlijke getuigen..die hun taak hebben volbracht..met alle gevolgen van dien. Zie ook de verwijzingen in de tekst van WTK, in de paragraaf voor het citaat van E. Hoover!!
   Ik verwijs ook naar een interview met Bezmenov :
   https://www.henrymakow.com/2017/07/West-Capitulated-to-Communist-Subversion.html

  4. Hyper, 13.3. bijzonder dat A.H. dat zo formuleerde. Alleen, waar en wanneer heeft hij deze uitspraak gedaan? Zoiets als een originele bron? Ik kon nl niets vinden…
   Er zijn zeker mensen die jaloerse kinderen waren omdat ze als kind wellicht niet genoeg aandacht kregen. Ik denk niet dat A.H. uit jaloersheid heeft gehandeld, zeker niet.

  5. Guidoj 13.5
   Wanneer de berichten kloppen die in uw verwijzing te lezen staan dan geeft dat hoop voor de toekomst.
   Een kat in het nauw kan rare sprongen maken en dat de elite veel macht en handlangers hebben is al meer dan voldoende bewezen.
   Wanneer de samenwerking tussen Rusland,China,Pentagon en Iran echt tot de overgave van Israel en Saudi Arabie leidt is het te begrijpen dat de elite het in hun broek beginnen te doen maar misschien is het toch te vroeg om nu al te juichen.

 11. Ik verbaas me over zoveel goede commentaren en het hoge kennis niveau.
  Vaak zijn mensen erg terughoudend als het gaat over dit soort onderwerpen. Dit artikel nodigd schijnbaar de kenners uit om hier over te debateren. Geweldig.

  1. getreal, wat bedoeld U met kennis niveau, of bedoeld U wat men meent te weten, en neemd U dit dan aan als real kennis, Jenne

  2. geatraal.
   Sommige lieden die hier ook reageren schatten zichzelf intellectueel nogal hoog in.Zo zijn er mensen die vinden dat die zogenaamde vrijmetselaarsclubjes bestaan uit enorm intelligente mensen terwijl dat nergens uit blijkt.Soms schrijven ze dat ze voor een dergelijk clubje een soort officier tussen Noord en Zuid zijn geweest en daar zijn ze trots op.Waneer je dan schrijft dat een auto zonder brandstof niet rijden zal dan komt niet eens bij hen het idee op om er dan brandstof in te doen maar zouden ze liever naar één PK overstappen en dat laat zien op welk niveau ze werkelijk verkeren.
   Natuurlijk kunnen dergelijke lieden ook moeilijk omgaan met andere opvattingen vooral wanneer het hun gedachten tegenspreekt en dan gaan ze vragen stellen die niet terzake doen en alleen maar afleiden.
   Geschiedenisboekjes moeten wij ook maar geloven maar welke bewijzen zijn er dat die boekjes ook echt waarheid bevatten?

  3. Getreal, als jij dat hier aantreft, dan is dát jouw waarheid. En PRECIES DÁT is de bedoeling van deze site. Elkaar stof tot nadenken aanreiken en samen het donker verlichten. Door bewustzijn van het donker te verkrijgen en bekrachtiging van het licht..! En beiden als spiegel tot hoger bewustzijn te kunnen benutten..

  4. 14.4 Waarom alleen arnold aanspreken, met overigens een naar mijn smaak nogal slap excuus.
   Dit bijvoorbeeld === “en gewoon verder met die Joods-Protestantse Vrijmetselaaronzin. Hun DOEL heiligt immers ALLE middelen.” ===
   is denk ik zo, vele malen erger. En ik lees het allemaal graag.
   Weg met de verhalen over de talloze goede daden van de vrij metselaars. Ze hebben naar mijn idee, op z’n minst twee gezichten. Zoals ook de katholiek kerk. je kunt veel geluk hebben, reden tot dankbaarheid, maar ook dikke pech en traumatische ervaringen.

  5. Wie komt er nu eens met echte steekhoudende argumenten, zelfondervonden feiten of belevenissen, niet van gehoord of gelezen, zo niet stop dan met dit pispaaltjes spel. Jenne

  6. Koekje 14.5.
   De opmerking 14.4 van Jenne heb ik gemist maar wat betreft die vrijmetselaars en al die clubjes zoals de Bilderbergers die hebben gewoon alles en iedereen bedrogen door achterkamertjes politiek te bedrijven zoals dat ook vaak in de EU gebeurd.
   Wanneer zij die beweren het volk te vertegenwoordigen het volk buiten sluiten mag je er vanuit gaan dat ze iets te verbergen hebben.Echte volksvertegenwoordigers maken beleid in samenspraak met het volk en hoeven niet stiekem achter gesloten deuren belangrijke beslissingen te nemen.Al die zogenaamde intelligente lieden die deel van dergelijke clubjes uitmaken zijn niet zo bijster slim want wat ze bereikt hebben hebben ze bereikt door op achterbakse wijze het volk te besodemieteren en niet in te lichten over wat hun ware bedoelingen waren en zijn en dat is niet slim maar gewoon verraad.

  7. Arnold 14.9 Uit dit schrijven blijkt dat je er niets maar dan ook niets van begrijpt, hoe het werkt in andere delen van de samenleving, die buiten jouw gezichtsveld vallen. Je weet er helemaal niets van, en je schrijft er maar op los, van mij mag je dat doen, als het je plezier geeft.
   En maar alles over één kam scheren, heb je nooit geleerd te rélativeren, en onderscheid te maken, tussen goede en slechte mensen. De één is de andere niet, en vele dingen zijn heel anders als dat wij weten, en als jij weet, zou zeggen maak onderscheid, Jenne

  8. Waar zou ik volgens jou niets van begrijpen Jenne en waarom denk je dat?
   Ik heb al meer aangegeven dat ik niet schrijf omdat ik het leuk zou vinden maar om de ogen te openen van hen die nog steeds denken dat de mainstreammedia en onze “volksvertegenwoordigers” de waarheid zouden spreken en het beste met ons voor hebben wat naar mijn mening niet zo is.Mijn mening hoeft ook niet de mening van een ander te zijn want ook ik kan er naast zitten want ik ben ook maar een mens.
   Mijn ervaring met mensen die vaak een leidinggevende rol vervullen is dat zij wanneer het moeilijk wordt wanneer je ze vragen/feiten voorlegt die ze moeilijk of niet kunnen of willen beantwoorden dat ze dan weg lopen of net doen of ik het allemaal niet zou begrijpen.
   En Jenne eerlijk is eerlijk ook jij hebt hier aan gegeven dat sommige mensen nog wat van jou zouden kunnen leren en dat Arend bv artikelen plaatst zonder gedegen onderzoek te verrichten en dat Jenne heeft met jouw EGO te maken en staat ver bezijden de waarheid.

  1. Ik heb het filmpje bekeken. Israel = Rothschield zijn THIEFDOM. Israel is gewoon een militaire dictatuur en moet gezien worden als een militaire landingsoperatie die nodig is voor de verovering van Eurasie. William Engdahl heeft het daar ook veel over.

   David Icke, Rothschild-Zionisme https://youtu.be/qUM5_two5iI

   Ik heb zelf 2 jaar lang propaganda gedaan om de Arabieren te overtuigen om Israel van de kaart te vegen met thermonucleaire wapens. Ze weigeren! Dus ze willen er zelf wonen en ze denken dat ze de oorlog gaan winnen. Israel kan je gewoon negeren. Is eigenlijk een onbelangrijke speler. De Joden krijgen niet genoeg kinderen en hun kinderen willen niet vechten voor UITBREIDING van macht. Ze vinden het wel goed zo. Ik heb foto’s op mijn computer met Israelische soldaten die in hun broek plasten toen ze in 2006 Libanon moesten binnen vallen en vakkundig warden afgeslacht.

   Dat is namenlijk altijd een probleem ==> de militaire doctrine ==> do NOT train your enemy. Als je een vijand voortdurend aanvalt dan maak je hem beter. Dat is nu dus een probleem voor Israel geworden. Zo dient Israel te eindigen. Maar zal niet zo eindigen omdat de Arabieren zelf weer in Palestina willen wonen. Jammer. Ik houd wel van wat grote ontploffingen. De dwazen die de mensen nog zijn.
   Sith Lord filosofie ==> vernietig 2 grote steden met thermonucleaire wapens elke 50 jaar de komende 500 jaar om de MORELE EVOLUTIE vlot te trekken met de technologische evolutie. Zij hebben plannen (de Rothschild-Zionisten-Illuminati), ik heb ook plannen.

 12. Die 4 Franse filmpjes zijn erg goed. Ik heb er nu al een aantal keer naar gekeken. Ze brengen het prachtig in beeld. De corruptie van minderwaardige mannen. Ambitie veel, weinig vaardigheden. Geen wonder dat deze namaak mannetjes nooit lang stand houden in een land als Rusland. Zijn ze te inferieur voor. Ze willen vrede voor zichzelf en dood voor iedereen die in hun weg staat. Londen en Parijs. Daarna aan ze vragen of het een goed plan was.

  1. De 4 Franse fimpljes verklaren niet wat er zich BOVEN de Freemasons afspeelt. Die Freemasons zijn ook weer “useful idiots” in het grote spel voor wereldheerschappij.

   Dit is het spel: Freemasons (of welke naam de club ook heeft) in land A krijgen door opdracht een oorlog te beginnen met land B. Land B krijgt ook die opdracht. Wie wordt er beter van? De Londense bankiers.

 13. Ik vraag me af, wat is er tegen, om de wereld opnieuw te ordenen, na al die tijd en oorlogen, is het tijd om een wereld te creéeren, zonder oorlogen, waar ieder mens zijn plaats en rechten heeft, je kunt dit als illusie bestempelen, maar het is wel degelijk te verwezenlijken
  en hoe het benaamd wordt doet er niet toe, maar vrede, vrijheid, en geen honger meer moet toch te verwezelijken zijn, een andere verdeel sleutel, soort van sociaal communisme, of hoe je het noemen wilt, laten we daar eens over denken, de toekomst hoe gaat hij er uit zien.

  1. Eerst iedereen afslachten en dan op de puinhopen een nieuwe stad, natie, wereldorde stichten. Gebeurt al duizenden jaren. Ja, laten we daar maar eens over nadenken.

  2. “Hiervan waren er 989 naar concentratiekampen gestuurd en hadden er 549 de kogel gekregen.”

   Goede oplossing. Ik heb nog een betere. DNA testen van de bevolking en dan hun kinderen naar Siberie sturen met een FOKVERBOD. Je hoeft ze niet te dode. Gewoon kampen in Siberie om uit te sterven.

  3. Ik probeer het altijd van boven te bekijken. Welke functie vervulde de bankiers en freemasons (neem maar een naam) in de technologische evolutie van de mens? Zoals je ooit bisdommen had om het land in te polderen. Hebben ze nog een functie die POSITIEF is voor de mensheid. De conclusive is natuurlijk dat ze al minstens 200 jaar volledig overbodig zijn en enkel dood en vernietiging brengen. Dat deze mensen de geestelijke capaciteiten van IDIOTEN hebben die enkel iets begrijpen als het ze zelf overkomt. Dus zo snel mogenlijk een BOM op ze. Leren ze snel van.

 14. Inzichten in hoe het wel opgezet is: ‘Letters written by Baruch Levy, a close associate of the Rothschild family, and by Lev Trotsky/Bronstein’..

  “When Hammer needed to have his FBI files expunged of decades of Bureau surveillance reports, identifying him as a suspected high-ranking Soviet agent, Gore Sr. was there.”

  “Hammer was a personal friend of V.I. Lenin. He was known as Lenin’s “path” to America’s financial resources

  Edward J. Epstein’s “Dossier: The Secret History of Armand Hammer” is must reading for anyone who wants to understand how so-called “capitalists” like Hammer can serve as willing and able tools of revolutionary Marxists and global socialists.

  In 1994, the vice president established U.S.-Russian Joint Commission on Economic and Technical Cooperation, better known as the Gore-Chernomyrdin Commission
  http://mobile.wnd.com/1998/12/1268/#cJBuKZW3jL7Qkibo.99

  There was never a mention of the heavy London and Wall Street backing for the Bolsheviks, or the role of such prominent figures as Averell Harriman, S.G. Warburg, and the National City Bank and DuPont Chemical complex at 120 Broadway, in New York City—which propped up Lenin through an operation known as “The Trust.” http://www.larouchepub.com/other/1997/2423hammer_gore.html

  Het Communistisch Manifest begint met de woorden: “Een spook waart door Europa, het spook van het communisme.”
  https://nl.marxisme.be/2015/01/grondslagen-van-het-wetenschappelijk-socialisme/

  Het communisme wordt in het Westen weer overal gevierd; nu (weer) verpakt in Orwelliaanse Nieuwspraak – ‘duurzaamheid’, ONEWORLD, ‘diversiteit’, ‘singulariteit’, ‘progressief’, ‘vooruit’; New Age retoriek.
  https://communismgr.blogspot.it/2017/05/the-centennial-of-1917-october_26.html
  Deze quote heeft het dan ook niet gemaakt tot de ‘feel good’ geschiedenis, waar we op school mee zijn volgestort:

  The Netherlands’ ambassador in Russia, Oudendyke, made much the same point a few months later: “Unless Bolshevism is nipped in the bud immediately,
  it is bound to spread in one form or another over Europe and the whole world as it is organized and worked by Joes who have no nationality, and whose one object is to destroy for their own ends the existing order of things.”15 by Mark Weber – historicus, The Journal of Historical Review, Jan.-Feb. 1994 http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html

  “The I.G. Farben cartel was created by loans from Wall Street in what has been called ’the Dawes plan’. Carroll Quigley calls the Dawes Plan “largely a J.P. Morgan production”. The Nazis planned for it, they even had a term for it – “neue Ordnung,” which means New Order, New World Order.
  This today, this New World Order, is the rise of the Fourth Reich. http://whale.to/b/nazi_allopathy.html

  nog een leestip: het boek “The reality be damned” van Robert Buchar. http://frontpagemag.com/2012/jamie-glazov/the-collapse-of-communism-the-untold-story/print/

  1. Er zijn veel hele goede en mooie sociale samenlevingen, duidelijk om gebracht door de mens, toch moeten we het blijven proberen, om tot een betere wereld te komen, wanneer je leest dat er civilisaties waren die dan wel niet volmaakt, maar toch wel de mogelijkheid hadden om de mensen naar behoren te laten leven, en tot bloei komen, maar het grote huidige dillema is, geld-macht of een menswaardigere wereld, dan kiest men geld-macht, volgens mij komt dit door gebrek aan levens idéologiën, de meeste mensen zijn niet meer geinteresseerd in sociale verbeteringen, het is allemaal heel kortzichtig gericht op het ik zijn.
   Dat is ook wat bij de meesten zo’n pijn doet nergens bij te horen, om onder mensen te zijn met illusies en ideéen, wat een broederlijk gevoel geeft kent men niet, en dat is jammer, vroeger was dit ook bij de politieke partijen aanwezig, bij het zingen van de Internationale, ja dat voelde goed en maakte je warm, het lijkt dat men hier bang voor is geworden, ja het werkt verdeel en heers, ieder zijn Eigen lege IK,
   groet Jenne

  2. https://twitter.com/zakenpief/status/886228730825371648
   Een natie (volk) kan geen verraad van binnen overleven!

   Om de thermonucleaire periode door te komen heb je leiders nodig die niet geven om geld en ambitie maar om een SUPERIEURE moraal. Dit is de nucleairetijd, zoals er ooit de steentijd was. Dit sort corrupte figuren zullen tot de ondergang van hun eigen volkeren leiden en hun eigen landen. Veel success met het opruimen van de Plutonium! De morele evolutie van de mensheid staat al minstens 3000 jaar stil. Die moet gelijk getrokken worden met de technologische evolutie. Jullie kennen allemaal mijn plan daarvoor. Boem!

  1. Je vergelijkt Appels met peren, en dat is nog daar aan toe, maar om mooie gave appels te vergelijken met rotte pere, is not done, Jenne

  2. Het leuke van die 4 Franse filmpjes (1 film) is dat het goed aantoont dat het “inferieure mannen” zijn. Hoe slimmer ik wordt, hoe machtiger ik wordt, hoe meer ik weet, hoe eenvoudiger ik mij kan kleden. Ik kan in fodden over straat gaan. Doch ik voel mij geestelijk superieur en moreel superieur aan wie dan ook. 100 van mij zijn minder waard dan 1 kind. Doch ik voel mij wel zeer slim en intelligent. Superieur. Vooral moreel superieur.

   Deze figuren hangen zichzelf allemaal SYMBOLEN om en kleden zich netjes in pak om belangrijk te zijn. Dat is helemaal niet zo! Ze zijn inferieur en de wereld is beter af als ze allemaal dood zijn en hun kinderen uitgestorven zodat hun eigenschappen niet worden doorgegeven.

  3. Men kleed zich netjes in het leven, uit respect voor zijn mede mensen, dat geld ook voor lichamelijke hygiëne, en dan beleeftheid, met de hoed in je hand kom je door het ganse land, Jenne

  4. Verder Thucydides, je mag andere mensen niet vloeken, dat vraagt om repercussie, denk ook niet dat het toegelaten is op een openbare site, Jenne

  5. https://youtu.be/pKIwY2bMBM8
   De technologische evolutie gaat door. We kunnen misschien ooit reizen naar de sterren! Dat laten we als gehele mensheid toch niet verpesten door een groep moreel “inferieure mannen”. Weg ermee! Doe met hun wat zij al 300 jaar met anderen doen! En erger! Zij hebben geen medelijden met anderen uit hebzucht en ambitie.

 15. De Vrij Metselaar – Franc Maçon
  Het werkt, als een rooie lap op een dolle stier.
  Gretig wordt de gelegeheid aangegrepen, om is even hun zegje te doen, over die verdomde geheime Broederschappen, waar ze in weten niet echt iets van weten, maar toch is even hun welgemeende oordeel geven.
  Het geheel wordt aangevuld, met het benoemen van hen die er ook denken alles van af te weten, sites van bekende manipuleurs, dit gemopper en doomdenken op deze mensen, echt laat ze koud, wil je echt je licht eens opsteken, treed in contact met de door jouw gekozen broederschap, en treed toe, en neem je verantwoordelijkheid, en laat je stem horen, daar waar hij teld, Groet Jenne

  1. Jenne 21,
   Ik weet niet over welke “vrijmetselarij” dat U het heeft, maar diegene die ik ken in België( Fr + NL) is een bende crimineel corrupt krapuul. Ik ben er beroepshalve meer dan 30 jaar mee geconfronteerd geweest.. een tijd van intimidaties, sabotage… en regelrechte terreur.. tot zelfs het vellen van “la solution finale….”. U weet zeker wat ik bedoel. Ik kan ze er onmiddellijk tussen uit halen… met de tergende arrogantie die dit soort kenmerkend is.
   Men heeft mij op alle mogelijke manieren in de val willen lokken en zelfs te recruteren, om mij het zwijgen op te leggen.. maar ik heb geweigerd. Mijn waardigheid laat niet toe er deel van uit te maken. Een mafia waar de belangen van de “broeders” boven de beroepsplichten gaan… en waarbij elke logebroeder een potentiële verrader is .. een staat in de staat. Ten andere tijdens de toetredingsprocedure is er een vraag :” Zijt U akkoord een misdrijf te plegen om een broeder te helpen..” en het antwoord moet natuurlijk “ja..” zijn of wat had U gedacht. Ik heb gedurende al die tijd kunnen vast stellen dat er geen enkel schandaal is waarbij de loge mafia’s niet betrokken zijn. Het overgrote deel hoort ten andere thuis in de gevangenis. Het verschil met de criminele mafia en de loge mafia is, dat deze laatste al de sleutelposities inneemt binnen het staatsbestel. Trouwens hoe zit het met verdraagzaamheid en vrije meningsuiting in de tempels ?? En met de “diversiteit…” De loge is één der drijvende krachten achter de vreemdelingen invasies, maar hoeveel “vluchtelingen” worden er opgevangen door de broeders en zusters en ook in de tempels zelf ??
   Achter al de grote principes van de “loge” gaat een bende bedriegers schuil, onder het motto “Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden…” . Bedriegers die ten andere hun eigen leugens geloven. (typisch voor psychopaten!!). Ik weet wat er gebeurt.. ik heb immers een paar bronnen ..en er zijn voldoende andere publicaties van broeders zelf.. om te weten wat er gebeurt. Uw reacties komen mij bekend voor… als men met vervelende waarheden wordt geconfronteerd schopt men wild om zich heen. Al wat niet past in het kraam van de loge zijn leugens ook al is het de waarheid… wat er wel in past is een “dogma”.. ook al zijn het leugens… en dit ondanks het “vrij onderzoek..” nog zo een gedrocht, dat stijf staat van de politiek correcte terreur.
   Ik zie dan ook geen enkel positief aspect aan deze loge mafia’s. Wel integendeel, het is een gevaar voor onze westerse maatschappij en beschaving.
   Uit Uw reacties kan ik ook afleiden dat alle lezers van WTK te dom zijn om te weten waarvoor de “loge” werkelijk staat. U neemt ze dus allemaal voor (nuttige) idioten, en mij dus ook !!!.

  2. https://twitter.com/zakenpief/status/887608781131186176

   Ze hebben het Joodse volk als vee voorruit gedreven naar Amerika om daar de macht te grijpen. En vervolgens hebbben ze het Joodse volk voorruit gedreven naar Israel om hun verovering van Eurasie in gang te zetten. Alle massamoorden ten aanzien van het Joodse volk kunnen dus herleid worden tot de Rothschild-Zionists-Illuminati en Freemasons. Als Alber Pike het heeft over VEE, dan is dit precies wat hij bedoelt. Mensen opdrijven als vee. Ze hebben het 2x succesvol gedaan met de Joden.

  3. 21.1 De jennen vallen het artikel niet aan, maar kleineren bepaalde mensen die het artikel aangrijpen om verder op onderzoek te gaan. Ik vind het moeilijk om dit fenomeen gepast van repliek te dienen. Ik vind het ook moeilijk om deze beschreven aanpak, zoals ik die ervaar, niet in een grotere context te plaatsen.

  4. Ach SubRosa, ik laat dit schrijven voor Uw rekening, voel me niet meer of minder dan wie ook op deze site.
   U moet mij geen denken en zeggen in mijn mond leggen, die ik niet heb ge uit.
   Dat U slechte contacten heeft gehad, is indien waar niet echt leuk, of je hoogleraren en andere academisie criminelen kunt noemen, weet ik niet, sta ik ook niet achter.
   U kunt toch zelf lezen wat sommige réacties aan mij gericht, een provoserende inhoud hebben, nou ben ik gelauterd door het leven, dus blijf ik correct in mijn antwoorden.
   Verder heb ik prachtige herinneringen aan de mensen in Leuven en Gent,
   bent U een Vlaming of de Hollander, die eens even zijn superieure intellectuele licht in Vlaanderen rond strooid.
   Hoe het zij sans rancune mijner zijds, groet Jenne

  5. Ik houd mij helemaal niet zo erg bezig met deze “verkleed partijtjes van idioten”. Ik heb 5-6 jaar geleden propaganda gedaan om de Arabieren te overtuigen om thermonucleaire wapens te maken. Vervolgens heb ik propaganda gedaan om thermonucleaire wapens te maken die een stad voor 10.000 jaar vervuilen. De Fransen en Engelse doden al meer dan 120 jaar Arabieren uit hebzucht en ambitie. Welke club er precies achter zit. Zoeken ze zelf maar uit. Ze gaan Londen en Parijs verliezen. Dat staat al 2 jaar voor 100.0% vast. Succes met het opruimen van de Plutonium. Ik ga voor resultaten. Wie wat gedaan heeft. Het zijn als kakkerlakken. De meeste zitten altijd bij de koelkast motor. Ze zoeken warme comfrotabele plekken op. Londen & Parijs.

  6. SubRosa, 21.1

   kom toch even terug op mijn commentaar aan U, ik begrijp heel goed Uw schrijven, ik weet ook heel goed dat macht corrumpeerd, van mensen soms gedrochten maakt, denkt U dat ik ze niet ben tegen gekomen van die elitaire kwallen, snobisten op niets af, en ze zitten overal, ben ooit een Provo aanhanger geweest, heb gezien dat er tegen aan schoppen niet helpt, besloten om deel te nemen, en mijn anarchistische denkbeelden anders in te zetten, en raar maar waar, binnen dergelijke broederschappen zitten meer mensen met een geweten, die zich niet laten ringeloren door hierarchiese kreten, ik begrijp Uw gevoelens van daar dat ik U antwoord, en wat ik ook tegen Guido zei, ben ik mijn broeders hoeder, ik kan daar niets voor, crimineel gedrag, ja dat is niet te tollereren, en ik geloof dat hier ook de hand aan wordt gehouden, maar niets is meer zo het was, en zal ook nooit meer zo zijn, als macht corrumpeerd, dan hoef je dit nog niet te tollereren,
   doe je dit wel, om welke reden ook, ben je net zo slecht als de gene die zijn macht misbruikt, nooit me bij neergelegt, maar vertel het ze maar de meesten van nu zien het als een trap naar de hemel, niet van het verstand maar van het geld.
   Hoop dat U mijn eerdere misplaatste commentaar kunt vergeten, en vooral Wind U niet op, alles heeft zijn beloop, groet Jenne

  7. Jenne 21.6 :
   Het is “nothing personnal only business”.. ik begrijp de eerste reacties onder invloed van de emoties.. Na een grondiger lezing zal U ook wel begrepen hebben welk lot er boven mijn hoofd hangt. Voor het overige was het een vruchtbare discussie tussen al de reageerders.. en het komt aan al de lezers toe daar de passende besluiten uit te trekken. Voor mij is het incident dus gesloten.

 16. SubRosa, in mijn contexst kunnen de gebezigde woorden aan gaande de Vrij Metselaars Broederschappen in Gent België/Vlaanderen, niet door de beugel van welvoegelijkheid, het klinkt als een afgewezen nieuw lidje, die is gewogen en te ligt bevonden, kan heel pijnlijk zijn, maar regels zijn regels ook bij die door U zo verguisde mensen.
  Want dat is wat de meesten vergeten, achter alles staan de individuele mensen, maar ik geef grif toe generalseren is een stuk makkelijker, dan de persoonlijke reflexiefe benadering, Jenne

  1. Maar het past precies in het gedrag dat wordt getoond in the Franse film. Elke organisatie die het beste voor heeft met de mens die heeft geen geheimzinnigheid nodig of een hirarchische structuur.

   Ze deden ooit een studie naar wolven. Toen zeiden ze, bij wolven is het ALPHA vrouwtje de baas en de rest luisterd. 100 jaar verder deden ze een studie naar wolven in het wild. Blijkt dat het helemaal niet zo zit. Alles op basis van vrijwilligheid. Want een wolf kan zo weglopen en een andere groep zoeken. De ALPHA is in het wild helemaal niet dominant maar moet DIENEN. Zorgen voor alle leden.

   Als we nou naar de VRIJMETSELAARIJ kijken zoals in deze Franse film. Ik zie geen openheid, vrijwilligheid, uittreden zonder consequenties. Het is wat het is. Een mafia organisatie van mannen DIE TE LUI zijn om zelf te werken, iets te produceren van waarde. Inferieure mannen die anderen de dood in jagen.

  2. https://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/eredoctoraat-angela-merkel.htm
   Wanneer de door u zo hoog geprezen academisie en hoogleraren,mensen die voor alle ellende in West Europa verantwoordelijk zijn gaan belonen met eredoctoraten zegt dat niet alleen veel over waar zij voor staan maar ook waar u voor staat.
   U schrijft wel dat u gelauwerd bent door het leven maar kennelijk heeft u niets uit het verleden geleerd.

  3. http://www.ugent.be/nl/univgent/voorzieningen/collecties/archief/geschiedenis/overzichten/eredoctoren.htm Niet alleen Merkel heeft een ere doctoraat gekregen maar wanneer u naar bijvoorbeeld 2010 gaat komt u ook de naam tegen van Guy Verhofstadt (19-3-2010) en bij 18-3-2011 komt u de naam van Herman van Pompuy tegen.
   Alle drie voornoemde namen hebben nogal invloed binnen de EU gehad en sommigen hebben dat nog steeds.
   Door wie worden dergelijke universiteiten eigenlijk gesponsoord?
   https://lrd.kuleuven.be/leuven-hitechregio/partners
   Wanneer u Europese commissie ziet staan en bv KBC dan is het niet zo verwonderlijk dat Merkel juist door een dergelijke universiteit een eredoctoraat uitgereikt krijgt.Jenne jij weet toch ondertussen ook wel hoe en door wie de EU is ontstaan?

  4. SubRosa,

   Mijn commentaar 22 ook maar vergeten, niet correct, en mijn excuses hier voor, Jenne

 17. Freemasons zijn mensen die graag bijzonder willen zijn, sturing zoeken en aanvaarden, een netwerk nodig hebben, invloed willen en vaak hebben op het wereldgebeuren. Het begint aan een universiteit met het ‘ronselen’ van talenten, soms ook vroeger om de ’toekomst’ veilig te stellen. Zolang er zulke machtsstructuren bestaan, is de wereld in de greep van onnatuurlijke processen en manipulaties.
  Het gaat niet om een stel mensen die af en toe een filosofisch momentje hebben, het gaat om het systematische organiseren en ‘bouwen’ aan een wereld die hen voordelen biedt, en waar ze als atheïsten toch voor god kunnen spelen.

  1. In mijn optiek benoem je nu ‘beide’ doelstellingen.. De oorspronkelijke doelstelling van zelfkennis en -ontplooiing via oprechte processen van delen en leren. En de verworden, geheime doelstelling, die de Zionistische club ervan heeft gemaakt. Zij hebben opnieuw weer een camouflagedeken/organisatie gevonden, onder wiens vlag ze hun identiteit kunnen verbergen en hun verborgen agenda kunnen uitvoeren.
   Veel vrijmetselaren, die trouw elke week naar hun ‘cluppie’ gaan, doen dat als goedwillende amateurs, die van de verborgen en verworden doelstellingen zelfs vaak niet gehoord hebben. Wel van de ‘geruchten’ e.d. Maar van hoe de vork exact aan de steel zit, hebben ze veelal geen weet.

  2. Het zijn niet alle loges die geinfiltreerd zijn, of besmet zo men dat noemd. Verder is er wel degelijk onderscheid tussen Irreguliere en Reguliere VM loges, de één distanseerd zich wel degelijk van de andere. Verder lijkt het mij sterk als ze niet zouden weten wat er gaande was in de wereld.
   ’t is waar ze houden zich liever met zich zelf, en hun kleine kring van interesses bezig, plaatselijk en landelijk is hun terrein. Wat mij toch droevig maakt is het wezenloze inhakken op deze mede mensen, die verkozen hebben een andere wijze van in de samenleving aanwezig te zijn.
   Groet Jenne

  3. ‘die verkozen hebben een andere wijze van in de samenleving aanwezig te zijn.’
   En dat mag ten koste van anderen, met het berokkenen van veel leed aan onschuldigen?

  4. Ja precies Guido, ik heb een tijdje voor een vrijmetselaar gewerkt, en heb ze via mijn zoon in de Nederlandse familie. Maar voor mij neemt dat niet weg, dat het een elitair netwerk is, ook een Bijbelse god vraagt om zelfkennis en aan jezelf werken. Dat doet ieder bewust mens, maar daarvoor hoef ik geen club te stichten en het als iets bijzonders ‘verkopen’…

  5. Buiten God en zijn zoon Jezus Christus die voor ons aan het kruis gestorfen is, bestaat er niets op deze wereld wat alleen maar goedheid uitstraald, niets mijn beste Guido.J., ieder handeling ondernomen, behelst altijd het goede en het kwade, maar ik ben buiten dit, niet mijn broeders hoeder, dat nou ook weer niet, en Engelen ja, maar niet op aarde, groet Jenne

  6. Niets wat er hier beweerd wordt is controleerbaar, dus classifiseer ik deze beweringen als onwaarheden, om de argumenten kracht bij te zetten,
   leugentjes om bestwil !
   Jenne

  7. Jenne, ik heb geen idee tegen wie je het precies hebt, maar ik moet zeggen ik vind je ondertussen ronduit onbeschoft.
   De jeugd noemt zo iets een mis-gunner, en dat vind ik een goede omschrijving voor je. Ter info, ik kan alles!!! wat ik hier vermeld aantonen. Dus wees maar gerust.

  1. Wie is hier nu bevooroordeeld/vooringenomen? zoals Sub Rosa al schreef “Als men met vervelende waarheden wordt geconfronteerd schopt men wilt om zich heen” en dat is precies wat u nu doet.
   Wanneer u zou kunnen verdedigen waar u voor staat zou het geen probleem mogen zijn om uw beweringen te staven met feiten door een gesprek aan te gaan in plaats van mensen als dom te betitelen.

 18. @ Sub Rosa 21.1 : ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Het zijn al eeuwen de kraamkamers van een pervers en bevoorrecht, elitair en crimineel systeem.
  Ik zou zelfs zeggen dat de echte Mafia gevormd is naar hun structuur.
  Mijn vader zat ook bij zo`n kluppie, een modelbouwkluppie. Nooit en niemand kwaad gedaan. De enige complotten die daar elke woensdagavond gesmeed werden waren wie wat zou maken op de modelbaan.
  We komen pas ergens als heel die geheime genootschappen publiekelijk aan de schandpaal worden gesteld en opgedoekt. (moeten er wel eerst wat meer rijkspsychiatrische inrichtingen worden bijgebouwd)

 19. Wereldmacht moet alles overnemen, nu is het Europa direkt Wereld en dan Universum en welke olie doet dit smeren, ja natuurlijk Money, thats only that’s matter?

 20. Volgens mij hebben Rothchild en co. aardig hun best moeten doen om een centrale bank in te voeren in Amerika. Dat plan slaagde geloof ik pas bij de derde poging in 1913. De vrijmetselarij gelijk stellen met de satanskerk is nogal kort door de bocht.
  Ik geloof zeker in een schaduwregering die de hele wereld onder controle wil krijgen en dat (een deel van) de cabbalistische joden, Zionisten, Vrijmetselarij, papale families, Jesuieten, koningshuizen, maffia, etc. onderdeel zijn van dat complot. Dat deze groep een occult geloof aanhangt met roots in het oude Babylon dat zeker Satanisch genoemd mag worden staat voor mij ook wel vast. Dat ze er al een tijdje mee bezig zijn is zeker en dat ze, met name in het Westen, meer dan een beetje succesvol zijn geweest ook.
  Waar we nu getuige van zijn is een eindstrijd. Een klein aantal landen verzet zich en een kleine, maar groeiende groep mensen, is zich bewust van wat er gaande is. Of dat genoeg is om het tij te keren is de vraag.
  We gaan in ieder geval een heel interessante tijd tegemoet. Ik heb de popcorn al klaarstaan…

  1. Ik hoop voor jou, dat die popcorn, een bewust biologische keuze is en dat je je niet volpropt met GMO troep…anders is er niet veel meer om je bewust van te ZIJN of te worden!
   Namaste

  2. https://twitter.com/zakenpief

   Ik heb de popcorn ook klaar staan! Het wordt lachen! Dit is nog een practhig filmpje van William Engdahl die de huidige ontwikkelingen goed weergeeft op het schaakbord van de wereld.
   Dit soort corrupte organisaties trekt steeds meer incompetente en corrupte figuren aan. Dus ze worden steeds zwakker en zwakker.

 21. een benadering uit een andere hoek en lijkt misschien vergezocht maar misschien toch interessant genoeg om te onderzoeken aangezien veelal gebruik gemaakt wordt van symbolen en riten uit de oudheid om iets te bewerkstelligen. ( een heéle sumiere beschrijving)
  TAU vorm 2x Tau vormt kruis (2xphi). Dit is terug te vinden in vele orders, maar is omgezet in bloedkruis. Het geschreven woord TAO is verweven in o.a. orde van de kouseband England en vele anderen. Zie ook het TAO verborgene in de Da Vinci Vetruvian man geometry waar het kruis en alle andere symbolen cq. tekens verborgen voorkomen.
  Dan hebben we Laozi maar de belangrijkste figuur is MOZI met zijn opvattingen die m.i. ten tonele wordt gebracht.

  http://www.iep.utm.edu/mozi/#H12

  en misschien interessant confucius

  1. in de oude geschriften wordt de naam ziesu chzifti gebruikt en is verbasterd naar jezus christus. Zi su Chi is open the chest.

  2. Geen idee Madeloes of Mozi ooit hetzelfde was als SIOM.
   Maar je moet het ook allemaal niet al te diep zoeken want de buitenkant van hun systeem lijkt complete onzin, maar daarbinnen is alles juist heel rechtlijnig en consequent. Haram of Halal. Zwart of Wit. Op een gegeven moment weet je dus welke getallen voor hen belangrijk zijn en welke niet. Vandaar dat noch Sion noch Zion daaraan voldeed. SIOM daarentegen wel. Opgeteld 56 = de WOLF ! (Homo Homini Lupus !) Maar gewoon ALLES wat ze konden gebruiken, en dus goed van pas kwam, in hun systeem is er in opgenomen. De LEO, de RAM, de WOLF, de ESEL, de OS, (O.verwinning S.atan, O.lympische S.pelen, daarom wilde Adolf die ook zo graag hebben in Berlijn)
   EN…..zij veranderen hun systeem met de tijd mee, het wordt constant aangevuld, verbetert, onwelgevallige woorden worden met de tijd gewist en nieuwe weer geintroduceert.

  1. Haha, bijzonder hoogleraar Vrijmetselarij. M.a.w. dikbetaalde job als dwaalspoorlegger onder zogenaamd wetenschappelijk sausje.
   Net als die Maarten van Rossem. (Roos-aanbidder) De enige waarheid waar ik hem ooit heb kunnen betrappen was dat hij zei dat “destijds alle boze en teleurgestelde religieuze gekkies van Europa Amerika zijn gaan stichten”.
   P.S. Madeloes, nog meer redenen waarom ik op SIOM uitkwam: SIOM: OM-IS, oftewel we staan met zijn allen OM IS-rael. Dan ook nog MOI. S. oftewel ik ben S.atan. en dan zie je het ook niet voor niks terug in het Franse woord LE MOIS dat je dan weer kunt lezen als LEO IS M.(eester) of IS(rael)= LEO, M.(eester) TaalMeesters zijn het.

  2. Ze kunnen hun metsel troffels strak veelvuldig gebruiken om de Plutonium op te ruimen in Londen en Parijs en om weer wat nieuwe club gebouwtjes in elkaar te zetten over 10.000 jaar als de plek weer bewoond kan worden.
   Ik heb het bestand gelezen doch kon er nou niks bijzonders uit op maken. Leek meer de ons bekende CAMOUFLAGE (deception) precies zoals hier uitgeled wordt ==> https://twitter.com/zakenpief/status/887608781131186176

  3. @Erik iedereen

   het freemason teken passer en winkelhaak is niet het teken wat het lijkt (misleiding)De letter G is de 7e lettre in het latijns alphabet(7 een welbekend getal voor ons voor ongevallen)wat door de romeinen is gecreëerd. In de natuurkunde is de letter G versnelling van de zwaartekracht.
   In de pro semitische taal staat T voor + A heeft hoorns O alziend oog

  4. Hopelijk gaan wij als mensheid beseffen dat de klank van het juiste woord de vibratie in het lichaam verhoogd en er alles toe doet om in je eigen kracht te komen of te blijven.

 22. Laten we het een over een echt V.M.-geheim hebben.
  De PASSER en de WINKELHAAK in hun bedrijfs-logo. Vroeger nooit een mannetje en vrouwtje getekend die aan het copuleren waren ? Nou dat zag er ook zo uit. (de RAM, alles draait om schapen en vrouwtjes “rammen”, en kindertjes natuurlijk ook)
  De “blinden” zien dus een passer en winkelhaak en associeren get met de bouw en metselen, de ingewijden weten wel beter, VRIJ (heb seks) MET (een) ESEL ! Niks metselen dus, maar Satan`s leger uitbreiden en “heidense schapen” daarvoor als Baar-Moeder gebruiken.

  1. Maar er zitten natuurlijk nog veel meer dubbele bodems in dat Logo. (niets is wat het lijkt in hun wereldje) Zo staat de winkelhaak natuurlijk ook gewoon voor het V-teken. En al staat de wereld op zijn kop, dan vormt de passer nog steeds het V-teken ! En die twee V-`s weer in elkaar gehaakt is de W van W.(innaar) of andersom vormen ze de M. van Meester. NIETS werd aan het toeval overgelaten, ALLES is met de grootste zorg uitgedacht en heeft een of liefst meerdere betekenissen. (hoogintelligent en verder totaal gestoord)

  2. Squaring the circle 😉
   Alles wat in de natuur is heeft ronde vormen, symbool van het vrouwelijke, vierkant bestaat niet in de schepping. Squaring the circle betekent het onderwerpen van de aarde.

  3. Zonder circle geen ‘square’, en andersom. Dus ze zijn beiden aan elkaar overgeleverd. In harmonie, want de omtrek is even groot. Voor mij hét teken van mannelijke dienstbaarheid/ondersteuing (square) aan de vrouwelijke scheppingskracht/manifestatie (circle). ‘Onderwerpen’ is imo een niet-toepasselijke omschrijving. Dan zou de circle IN het vierkant passen..En ze zijn in de uitvoering mooi in balans; wellicht de oorspronkelijke ‘vrijmetselaars’-uitgangspunten.

  4. Haha, de liniaal en het kompas.. Oorspronkelijk meetkundig tuig van de VM. Ik snap het nu. Thanks.
   The very symbol of Freemasonry means combining the square and circle, because the compares draws the circle and the square draws the square. In Freemasonry, the the compass and square have a very spiritual significance.

   Uit de Wiki:
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Onmogelijkheid
   Het vraagstuk dateert uit de tijd van de uitvinding van de meetkunde, en heeft duizenden jaren lang vele wiskundigen beziggehouden. Pas in 1882 werd door Ferdinand von Lindemann onomstotelijk bewezen dat het vraagstuk onoplosbaar is, al had men al lang een idee van de onhandelbaarheid van het vraagstuk.
   ~~~~~~~~~~~~
   Het fascinerende is dat het WEL kan, wanneer je hulplijnen etc. gebruikt.. Kijk hoe de graancirkels het tonen, keer op keer en manier op manier. Er zijn volgens Ir. Bert Janssen wel 6 manieren ‘aangereikt’ door de circelmakers.. http://www.cropcirclesandmore.com/thoughts/201104ps.html

   De symboliek van de getoonde oplossingen ligt in het signaal naar de mens om zich te onderwerpen aan het ’totaalplaatje’ en niet het onmogelijke af te gaan leiden van het ‘beperkte individuele perspectief’.

  5. Een rechte lijn getrokken, wordt op den duur toch een cirkel, een oude wet van het perspectief tekenen.
   32.2 t/m 32.6 prachtige onderwerpen om je in te verdiepen, zo lang de mensen konden denken, zijn (sommige) hier mee bezig, prachtige beschrijvingen geeft Pliny den oude in zijn natural history, gedacht in 70 na Christus.
   Jenne

  6. ’the original stonehenge circle knew where it was’ vanaf minuutje 7, over zelfbewust archief gesproken

  7. Kan me niet voorstellen, dat wat Leonardo de Vinci zo’n 5OO jaar geleden en wat in iedere goede school opleiding zeker behandeld wordt, hier met juich kreten wordt ontvangen, zijn metamorfose van cirkel naar vierkant is iets wat Pythagorus ver voor Christes al wist.
   Deze Pyjtagorus die zich zelf als eerste Philosoof noemde, was ook de man die de verre voorvader was van de huidige broederschappen.
   Hij richte een Hétairie – Confrérie op une fraternité philosophique- genaamd La Communauté Pythagoricienne.
   Het idée is niet nieuw en de benijdens waardig lidmaatschap wat niet aan ieder één gegund was, was toen ook al een strijdpunt.
   Hij noemde zich, naar grote waarschijnlijkheid, de eerste Philosoof,
   gevraagt wat dit wilde zeggen, was zijn antwoord, Amoureus de la Sagesse, Sage = modéré, prudent, raisonnable, tranquille, obeissant,
   Ach er is niets nieuws onder de Zon, al denken wij wel in onze naïve onwetendheid.
   Groet Jenne

 23. Vrijmetselaars zijn voor 99% een stelletje ondernemers die gezellig samenkomen. Netwerken, beetje filosoferen, zelfde als kerkgangers.
  De andere 1% is andere shit. Zij die spreken weten niet, zij die weten spreken niet.
  Wij van de Illimitatie kennen hun geheim, hun codes, alles wat ze denken te weten is gestolen uit de tempel. Zonder hart zijn ze echter krachteloos, drijven op angst, verbinden zich aan krachten die tegen hun keren. Ze misbruiken de kennis die ze hebben gejat, ze zullen er voor boeten.

  1. Volgens mijn Opa moesten zij zich op deze wijze beschermen tegen de hebberige zielloze Elite, ook wilden zijn hun denken kunnen verdiepen en vergroten, het waren niet allemaal middenstanders, maar er zat ook kaf tussen het koren, of ze misbruik maakten van hun broederschap, laat ik aan de schrijver, groet Jenne

  2. https://twitter.com/zakenpief/status/878607195042140160

   Hyper Alert dit was je beste verwijzing. Een historisch interview. Ik ben je er dankbaar voor! Doch, ik moest heel erg lachen toen in je huidige filmpje werd beweerd dat al het goud naar andere planeten wordt gestuurd. Ze bedoelen naar Rothschild zijn 6 kluizen ergens onder een berg in Zwitserland zeker. Te grappig voor woorden! Het Illuminati-Rothschild-Zionists “peace bait” is verandered in ruimtevaart naar andere planeten “bait”. Leul. Trappen we niet in. Op het hakblok met die oorlogsmisdadigers die al 300 jaar de galg ontsnappen.

  1. Jenne,
   (Ben jij de enige die aan het linkje aandacht bestede?)

   Bedoelde je mij, Jenne, met mooi gezegd?
   Fijn dat je het linkje las. Het ging over het in het artikel genoemde boek, wat dus wellicht helemaal niet blijkt te bestaan.
   Weet je wat ik grappig vind Jenne?
   De commentaren in dat linkje te lezen, heerlijk hoe nuchter denkende mensen het een en ander onderzoeken en dan bijvoorbeeld aan de taal van de zogenaamde brief, of uitspraak van George Cornwallis, waar men al aan het taalgebruik kan zien dat de taal van Cornwallis nogal afwijkingen vertoont met de gebruikelijke taal.

   Maar goed, ik dacht ik zoek eens na hoe dat ging met de Generaal en kwam toen op die link.
   Zo gaat het wel vaker, Jenne, als ik de bronnen bekijk van artikelen, dat ik dan nog meer leer, zoals Socrates zou kunnen zeggen.

   Met vriendelijke groet,

  2. Ik heb alles gelezen op die link. Alles wat je hier neer zet wordt grondig bestudeerd.

  1. Ze hebben de Arabieren te lang aangevallen. Ze hebben een hele grote fout gemaakt. Zijn toch zulke sukkels ook met hun “geheime” club. Het wordt nog interesant. Ze zullen voorraan staan op zoek naar een nieuwe plek om te wonen zodra de bom valt.

   https://youtu.be/Jw9i0bu7PyQ
   Laat maar vallen!

  2. Je kunt er rustig van uit gaan Arnold dat IEDEREEN die iets of iemand is op deze aardbol er bij betrokken is. Het concept is simpel; je verkoopt je ziel en zaligheid aan de Satan, je hebt er plots wereldwijd miljoenen zgn. broeders en zusters bij en zij beloven je vervolgens steun, hulp van een meganetwerk, voorkeursbehandelingen, succes, big money etc. etc. Puntje bij paaltje komt sta je er natuurlijk hartstikke alleen voor, maar goed het concept doet zijn werk. En uiteraard herkennen ze elkaar ook ergens aan, bijv. WIJSNEUS; wijs naar je neus ofzo.
   Maar inmiddels ben ik er ook van overtuigd dat zij een zgn. witte of zwarte of zelfs rode lijst hebben. Ga je als insider bijv. naar Tuincentrum Jitskeveen.nl en dan kun je met je ingewijdencode inloggen en een zoeknaam van een burger of je buurman of iemand waar je zaken mee wilt doen intypen en dan zie je direct of hij of zij te vertrouwen en volgzaam ingewijde is dan wel tot Satan`s vijanden behoort en aldus vogelvrij is. Simpel toch en uiterst effectief.
   De overkoepelende kerken houden sowieso al een of andere databank aan met een verdachte naam.

  3. Het menselijke bestaan is amper een flits in het universum. Nergens bang voor zijn! Het is maar zo kort dit moment op aarde. Ten aanval! We gaan ze VERNIETIGEN!!! Let none alive!!! Ze gaan eraan.

  4. Arnold 35 :
   Sinds recent spreekt en schrijft men ook over de Superlodges of Ur-Lodges :
   http://new.euro-med.dk/20160216-dialectic-rothschild-ruled-superlodges-ruling-the-world-dictating-merkels-immigration-non-policy.php
   Ik verwijs naar de tekst, die gebaseerd is op het boek : ‘Masons illimited responsibility company’ van Gioele Magaldi .
   Erik 35.2 :
   Uw analyse is duidelijk. In feite is het simpel : “Voor wat, hoort wat..” en het is “geven en nemen…”.

  5. Sub Rosa 35.4
   Nu weet ik niet meer precies waar ik het gelezen heb (mogelijk in de protocollen van Sion of in het boek “De dertien Satanische bloedlijnen”)maar daar werd beschreven dat ze eerst de mensen weer hoop zouden geven waarna de definitieve klap zou komen.
   Op dit moment zijn er veel mensen die ervan overtuigd zijn dat Poetin een strijd samen met Assad van Syrie voert om het kwaad tegen te houden maar mogelijk is dat schijn en een middel om van binnenuit
   de boel over te nemen.De samenwerking tussen Rusland,Syrie en vooral Iran kan dan denk ik ook zeer gevaarlijk zijn en bedrog vooral als ik in uw verwijzing het volgende lees.
   There is no doubt that MERKEL and PUTIN are remote-controlled puppets as members of the same SUPERLODGE,the “GOLDEN EURASIA”-without possibility to act independently.Therefore,Rothschild agent-George Soros has a free hand and here to drive Europe into chaos through the mass immigration.

  6. SubRosa, Er wordt ontzachelijk veel geld verdiend met boeken te schrijven, waarin zelf bedachte geheimen geopenbaard worden, of miraculeuse medicijnen worden beschreven “Dan Brown” zelfs verfilmt.
   Verder wie is wie, en wat is wat, het wijzigen van foto’s neemd enorme vormen aan, net als de media met zijn mis informatie.
   Ik zeg niet dat het niet waar is, maar heb vaak grote twijfel.
   De mensen worden dagelijks op het verkeerde been gezet, zo met van, zie je nou wel, dacht ik het niet etc.
   Het is de overtreffende trap van het Gladio programma, de CIA beschikt over enorme fondsen hier voor.
   Groet Jenne

  7. Arnold 35.5 :
   De toestand op wereldniveau is zeer complex en verwarrend.Er doen zich tal van conflicten voor, waar we de meest uiteenlopende en tegenstrijdige allianties zien.. die voortdurend veranderen. Er is dan ook nog het zichtbare, maar het belangrijkste speelt zich echter achter de schermen af, en daar hebben we geen kijk op. Ik durf dan ook niets uitsluiten, alles is mogelijk. Zoals achter Trump de Deepstate schuil gaat, zullen er ook achter Putin verborgen machten schuil gaan. Alle kopstukken in de diverse landen zijn op één of andere manier verbonden met occulte organisaties..in dienst van de top van de piramide.(alwaar de werkelijke beslissingen genomen worden). Dit sluit echter niet uit dat er tussen de verschillende clans conflicten opduiken, maar uiteindelijk beslist de “cupola…”. De Russische aanwezigheid in Syrië kan ook mede verklaard worden door de geopolitieke aspiraties van Rusland, die reeds van in de tijd van Tsaar een rol speelden, en dat is de toegang tot de Middellandse Zee via de Zwarte Zee en tot de Atlantische Oceaan via de Oost Zee. Momenteel beschikken de Russen enkel over Moermansk als directe toegang, maar deze toegang is kwetsbaar. Dit kan in mindere mate opgevangen worden door de Silk Road die momenteel in volle uitbouw is en via Rusland loopt.Er is ook de problematiek van de Oost Zee pijpleidingen om Oekraïne te omzeilen. Intussen woedt er een oorlog tussen de USA en Rusland om de energievoorziening van Europa.(en die gepaard gaat met de oorlog via sancties tegen Rusland, en waarvan de EUSSR het slachtoffer is). Het komt er dan ook op aan waakzaam te blijven en zich niet te laten misleiden door een Rus. actie zoals de steun aan Assad , die positief is, maar waar het uiteindelijke resultaat nog niet duidelijk is. Gaat het uitdraaien op een verdeling van Syrië ?? Ondertussen zitten we ook opgescheept met Oekraïne.. en de Donbass. De Balkan broeit opnieuw in Macedonië, Kosovo, Bosnië enz..Het is uitgesloten dat Rusland nu passief zal blijven zoals tijdens de Nato aanval op Servië.. Dus brandhaarden voldoende en ik durf dus niets uitsluiten !!!

 24. Aha Arnold ! Ik denk dat je een stukje van hun puzzel hebt opgelost.
  Getalsmatig: De VingerToppen Op El-Kaar = D + V + T + O + E + K = 77 = Lucky Sevens. Van Agt en Wiegel deden dat ook altijd als ik me goed herinner.
  Maar net zag ik nog wat; zoals zij de vingers op elkaar houden dan kun je er een Hart (voor de zaak) of de V van Victorie in zien. Maar….beweeg nou eens je armen omhoog naar je borst en dan heb je plots een PI-RAM-Ide die gevormd wordt door je vingers !!!

  1. Haha, ook hier zit nog weer meer denkwerk achter. VIJF vingers ontmoeten VIJF vingers. 5.5. dus = S.S. = Sege Satan !
   Overigens kun je die passer en winkelhaak in het V.M.-logo ook nog zien als een Piramide bovengronds (politici, wereldleiders, zij die in de spotlight staan) en ook nog een piramide ondergronds dus. De soldaten of het voetvolk die ook graag meelopen met een geheim genootschap en waarvan je nooit zal weten wie het zijn. Je buren ? de Voorganger ? Die vriendelijke thuishulp ? Of misschien zelfs wel je partner die een hele andere agenda heeft dan jij dacht…
   Ook het gezegde “je zit in de tang” is niet zomaar ontstaan.

  2. @ Erik Iedereen

   iedereen heeft zo zijn eigen uitleg nietwaar 🙂

   de stand van de handen kan ook een mudra zijn.

   De Ram die jij noemt kan ook duiden op Dog, Aries (kalb in Arabic)in de zodiac en richting (Anubis).

   om; star names and their meaning te raadplegen (kdoe maar even zo want bij mij verdwijnen de verzonden linken als sneeuw voor de zon bij google)is misschien een aanvulling?

 25. Cozmic 33.4

  Als je dit ziet en hoort, wat is er dan meer voor de handliggend, als je te verenigen met weldenke mensen tegen dit kwaad, wat ik ook aan geef in mijn réactie 32.10.
  Pythagorus, was ook een vernieuwende denker ook politiek gezien, dat was dus lang geleden, en ook hij verenigde weldenke mensen om zich heen, een broederschap in het denken, het herhaalt zich, en het kwaad past zich aan, echt onze toekomst staat in het verleden beschreven, het moet je alleen geduid worden, groet Jenne

  1. Ik dank jou voor jouw inbreng, Jenne.
   Jij weet, naar mij smaak, aan de discussie altoos een kant te geven, die men niet gemeen ziet.

   Eigenlijk zou ik alleen maar met mensen willen spreken over werkelijk belangrijke zaken, die toch tenminste blijk geven van enige filosofische ontwikkeling, daar dat spreken zo heerlijk waarlijk is en bouwt in plaats van afbreekt.

   Met groet.

  2. AntiSoof, verder kijken als dat je neus lang is, de meeste hebben een hele middelmatige school opleiding, niet erg, zelfstudie kan je ver brengen, daarbij is iemand die je meester is op de totale ontwikkeling ombisbaar, anders ga je varen als een uit het roer gelopen schip, lezen studeren discusseren met je gelijke of je meester brengt je verder op je weg, om Filosoof te worden, de meesten weten niet eens dat Pythagorus zich zelf zo benoemde, en de betekenis ; amoureux de la Sagesse, Sage modéré, prudent, raisonable, tranquille, obéissant, niets over weten, dat was in die tijd voor de peinzende elite inclusief.
   Grote mensen, die helaas niet meer voorkomen, in onze boeken ! Jenne

  3. AntiSoof,

   Mijn hele leven van begintot nu toe, is één grote créatie, als je dingen ideéen verwezenlijkt waar anderen alleen maar van durfen dromen, ja dan word je met een scheef oog bekeken, ik weet niet of er hier anderen op deze site weten, wat het is met je innerlijke demonen te vechten, vanwege het harde denk leven van creéeren, ik ben weer gaan schilderen, geen grote stukken meer, maar als het niet lukt uit te beelden wat je fantasie je aan geeft, komen die oude demonen weer te voorschijn, ik weet hoe sommigen, er door verslagen worden, nog niet zo lang een goede vriend, die de strijd heeft verloren, en is opgestapt, en hij is niet de eerste en ook niet de laatste, ja wat jij ook oppert, ik had een mooie rijke vrienden kring, maar het dunt uit als oud haar, en ook spirit ontbreekt, we hebben niet meer die in breng, in November ga ik een maand slapen en verblijven in een klooster waar ik al meer mij zelf heb terug gevonden, heb het nog niet helemaal rond, van wege mijn echtgenote, kan dit je aanraden.
   Vriendelijke groet Jenne

 26. DE PIRAMIDE, behalve de prominente aanwezigheid van de RAM natuurlijk, vormen de letters ook: DRA (binnenkort) EPIDEMI (wijd verbreide besmettelijke ziekte) Dat kan dus of op het verspreiden van hun Satanisme slaan, of op een echte pandemie, die al dan niet in de maak is in een of ander hels laboratorium. Beiden in ieder geval geen fijn vooruitzicht.

  1. https://youtu.be/4PN5JJDh78I
   Earth, the blue pale dot – Carl Sagan

   De genetische variatie in de mens, dieren, vogels zorgt er altijd voor dat er individuen zijn die het overleven. Als alle mensen weg zijn is dat ook helemaal niet erg. De zee otters zullen in auto’s rijden en reizen naar de sterren. Ze zullen een monument maken ter herinnering aan de mensheid die ooit over deze planeet regeerde. The blue pale dot.

  2. Carl Sagan, Ancestors, Joden uit de Oekraïne vader liberaal moeder gelovig !
   Ancestors ; My parants were not scientists, they knew almost Nothing about science, but in introducing me simultaneously, to skepticism and to Wonder, they taught me the two uneasily cohabiting modes of taught, that are central to the scientific method of thinking.
   Hier gaat het om, het product van je opvoeding begint hier, Jenne

 27. Tja, dan IS(rael) natuurlijk nog de hamvraag: “wiens oog prijkt daarboven op die Vrijmetselaar-PI-RAM-DEI(god) ??
  Is het een Geitenoog ? Of een Ramsoog ? Of een Adelaarsoog ? Of het oog van Horus ? Of Iris of Isis ? Of Abraham Lincoln Of God zelve ?? Neen, neen.
  Na een dagje denken en rekenen ben ik er helemaal uit. In het V.M.-systeem is overduidelijk gekozen voor OSIRIS. De eerste Koning / Farao van het Oude Egypte, de vader van Horus en liefdevol door zijn broer Seth vermoord zoals dat in die dagen goed gebruik was. Verder is hij de God van het ontluikende Plantenrijk (als alle mensen dood zijn dus) en nog wat gezelliger: de Heerser van het Dodenrijk. (over nevenfuncties gesproken).
  En last but not least gaat hij ook over de LOTS-bepaling van eenieder, en -geheel toevallig- heb je dan in het Jodendom ook weer de viering van een zogenaamde Lotsdag.
  Osiris dus. En verder in hun taaltje staat er dan ook nog heel toepasselijk in Osiris: O.(verwinning !! S.S. (sege Satan) en ii (illuminati) en in het midden nog de letter R van eeR !!!
  Dus m.a.w. “hij” die over leven en dood gaat houdt ons constant in de gaten, samen met de elite- illuminati- top aan de top van de Piramide.
  EN, er staat ook nog: O.(verwinning) IS(rael) REIS. Of IS(rael) = SIRE. (snapt u ook weer waarom wij altijd een SIRE op de T.V. hadden)
  Kortom, alle bijeengeraapte onzin is weer volstrekt logisch en verklaarbaar binnen hun S-y-S-teem.

  1. Haha, volgens hun “logica” denkend is die SETH of SET natuurlijk de absolute vent, hij was het immers die de Heerser van het Dodenrijk wist te doden toch !? Evenzo vinden “zij” KAIN een geweldige vent en die Abeltje die ook door zijn eigen broer werd gedood, maar een loser.

  2. 100% mythologische vertelselen, op zich interessant, maar in wezen van generlei betekenis.
   Lot was de man waar van de echtgenote, in een zoutpilaar veranderde waar heden te dage nog veel mannen op hopen.
   Jij maakt alles sluitend, bewonderings waardig, ik denk dat je een uitstekende boekhouder kan zijn, om in alle omstandigheden de boeken sluitent te maken.
   Jenne

  3. Hoeveel levens van vrouwen en kinderen denk je te redden met deze tijdsbesteding?

  4. Blij dat ik inzake dit Topic ook voor jouw kritische blik de zaak sluitend heb kunnen krijgen Jenne. Tja, is nou eenmaal een beetje vreemd heh dat Amerikanen, die niks met Egypte hebben een Piramide met een oog erboven pregnant op hun een-dollarbiljet zetten in plaats van een indiaan of zo.
   Maar zo gauw er een topic komt op WANT TO KNOW over mummificeren of 78-toeren platen, dan kan ik weer wat van jou leren natuurlijk.

  1. zolang wuh rond zijn vind ik het best, plat kan niet want dat is dikte die er niet is, met dikte is er een rondte in verschillende richtingen, een barbapappa blop of een klodder of een bol wat maakt het uit, vierkant bestaat niet in de natuur, maar goed ik moet toegeven dat ik in dit filmpie al meerdere uitdagend leuke stukkies ben tegengekomen!

 28. Aha, weer een stukje van de V.M.-puzzel opgelost.
  Om het oog van Osiris staat dus een STRALENKRANS. S + K = 30 = HAAT
  En ik zal het simpel houden: het woord SATAN staat volop in STRALENKRANS.
  Dan staat daar nogal groot in beeld: ANNUIT COEPTIS. Hetgeen respectievelijk Beginnen en Vernietigen betekent, oftewel DE vernietiging is begonnen !! Dat sluit aardig aan bij wat er in DE PIRAMIDE stond: DRA (een) EPIDEMI.
  Maar het wordt nog leuker, want als anagram staat er in “annuit coeptis” gewoon V.M.-humor voor: SAET (van) PI (van die PI-RAM-DEI) IN U CONT !!!
  Dat geeft ook maar weer een mooi inkijkje in de hersenkronkels van de kinderwippers lijkt me. (tja, zulke dingen krijg je als je zeer geleerde en gefrustreerde monniken celibatair bij elkaar opsluit)

  1. Lekker ordinair weer Kier Iedereen!, anagram voor Erik,
   werkwoord; kieren, plat Haags voor de geslachtsdaad.
   “What is on (a) this man’s (hersenkronkels) mind”?

   Klisjeemannetjes – Koot & Bie – Deel 1 van 2
   https://youtu.be/CvFbL2iGAUw

 29. Zo is dat Odette, als de boodschap je niet bevalt dan gewoon maar de boodschapper aanvallen.
  Maar verder met Want to Know. Dan zijn er dus ook nog DERTIEN etages in die V.M.-Piramide. Voor BIJ-gelovigen is dertien normaliter een ongeluksgetal, voor (satans-) gelovigen echter totaal niet ! Dertien is immers de M van M.(eester) of ook wel de MEESTE-EER. Dertien stappen dien je bij hen dus te doorlopen om jezelf Meester te mogen noemen. En op de veertiende etage, de Top, ben je dan waarschijnlijk een Groot-Meester.
  Net trouwens nog wat geleerd, niet van odette want die is alleen van de Flauwe Flatsen, blijkbaar staat er op het Oekrainse bankbiljet van 500 Hryvnia (ja, spreek dat maar eens uit) OOK een zogenaamd oog van Osiris en een piramide. DAT verklaart natuurlijk ook weer een hoop inzake die relatie E.U. en Oekraine-deelname.

  1. Nee nooit! Zolang jij je informatie uit je duim (of waar dan ook vandaan) blijft zuigen, informatie verdraait door domheid en je mensen en zaken blijft beschadigen, zal ik hier blijven zeggen wat ik van je vind.
   Quote: S + K = 30 = HAAT, ????
   Het oog van Osiris? Nooit van gehoord, waar heb je dat vandaan? Hatsenflatsen Kier…
   Het oog van Horus? ja.
   http://www.pranaliving.nl/image/data/pijnappelklier_eye_of_horus.png

   Binnen in de pijnappelklier zelf, ook in zijn verschrompelde vorm, zit alle kennis van de geometrie, kijk eens naar de Fibonacci reeks of Pythagoras de echte getallenleer en van de wijze waarop de werkelijkheid is ontstaan. Het is daar allemaal aanwezig, in elk levend wezen. Het oog waar al onze kennis is opgeslagen.
   https://3010tangents.files.wordpress.com/2015/02/eyeofhorus1.png?w=625&h=471

   Zonder onze oude herinneringen zijn wij op een andere manier gaan ademhalen. Pranische (levens)energie stroomde dwars door het midden van de pijnappelklier. In plaats van de Prana (levensenergie) door de pijnappelklier naar binnen te halen en het opwaarts en neerwaarts in onze centrale buis te laten, begonnen wij het via onze mond en neus naar binnen te halen.
   Hierdoor werd de Prana voorbij de pijnappelklier gevoerd. Dit betekende dat wij de dingen op een totaal andere manier gingen zien. We kregen een geheel andere interpretatie van de werkelijkheid die we ’goed’ en ’kwaad’ gingen noemen, oftewel een polariteits bewustzijn.

   Het gevolg van polariteitsbewustzijn is dat wij zijn gaan denken dat we vanuit een lichaam naar buiten zitten te kijken, op de een of andere manier afgescheiden van dat wat er buiten ons om gebeurt. Die afgescheidenheid is duidelijk een illusie. Het kijken via het geopende derde oog lijkt op het oog van Horus uit de Egyptische mystiek. Het Horusoog symboliseert de mens, die op zoek is naar de universele waarheid, de waarheid achter alle waarheden. De mens kan deze waarheid alleen vinden als hij of zij in staat is de wereld door het oog van Horus te bezien. Pas dan is hij of zij in staat om de oude waarheden te herkennen, te ervaren en te beleven.

   De grootse dichter Vergilius (in het Engels: Virgil, (zo raak je wellicht verder), https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergilius
   schreef Bucolica, Georgica en Aeneis Aeneis (waaruit het Amerikaanse en wereldsymbool met olijftakje overgedragen werd), Annuit coeptis en de meeste symbolen bij beveiliging van munten e.d. komen dan ook eigenlijk uit Georgica. Als je die zaken wil weten, moet je dan ook op de website ‘greatseal.com’ zijn.

   Om je te helpen, zocht ik zelf even en op de link http://www.greatseal.com/mottoes/seclorumvirgil.html vind je een antwoord die al heel wat ‘normaler’ is, dan de ‘veronderstellingen’ die hierboven geuit worden.

   Reden dus; Beveiliging op veel lagen met universele symbolen die al honderden generaties! (25 jaar is één generatie) meegaan.

  2. Voor alle duidelijkheid Odette. Het gaat hier regelmatig over best wel ernstige zaken en missstanden zoals, moord, verkrachting, kindermisbruik, je medemens beliegen en bedriegen etc. Ik doe mijn best om daar opheldering in te krijgen. Ik vind dat de slachtoffers daar recht op hebben. Omdat mijn duidingen niet perse de jouwe zijn hoeft dat nog geen enkele reden te zijn om op de man te spelen en of een visie te kleineren. Ik heb het volste respect voor jou als persoon en mens en verwacht dat ook gewoon terug. Als een bepaalde bijdrage van iemand niet volgens jouw visie is dan staat het je natuurlijk geheel vrij om er geen kennis van te willen nemen, maar om e.e.a.op een kinderachtige wijze te kleineren is natuurlijk ook jou I.Q. onwaardig. Dan doen jouw bijdragen meer recht op de “lach-of-ik-schiet-site” een paar deuren verderop. Sans rancune en oprecht een fijn weekend gewenst.

  3. De prana kwam eerst van nature via je kruinchakra binnen, nog steeds, maar veel kruinchakra’s zijn er nu gesloten helaas, dat betekend dat de universele energie niet meer vrijelijk kan doorlopen van Moeder Aarde naar de Universele Bron en vice versa.
   https://www.hogerbesef.nl/het-kruinchakra
   Bij velen gaat het (de prana de levensadem) nu via de mond langs de hypofyse in plaats van door de hypofyse wat zou moeten zijn.

   Het hakenkruis is overigens wel een kwartslag gedraaid, hierdoor is het niet helemaal identiek aan de Swastika.
   De swastika, komt veel voor in Japanse toeristische brochures en plattegronden. het is namelijk een symbool voor heiligdommen en religieuze gebouwen.

   Uit onderzoek blijkt echter dat toeristen verward raken door de ‘manji’, zoals het symbool wordt genoemd, omdat ze het niet associëren met oosterse rust en spiritualiteit, maar met de wandaden van nazi-Duitsland.
   Japan gaat nu het kruis in de ban doen, jammer en gelukkig…
   http://www.mysterie-wetenschapsforum.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=42&t=14846
   WantToKnow, you know…
   Speciaal voor jou dat je je niet hoeft te bezeren
   http://cdn.pressdoc.com/26899/images/83896-kussens-vrijstaand-large-1333202255.jpg

 30. Van overheidsinstanties mogen we denk ik verwachten dat zij zich op een manier uitdrukken die binnen de gangbare fatsoensnormen blijven.
  Deze medewerker van het witte huis heeft daar kennelijk nog nooit van gehoord of is dit een begin van nog meer onacceptabele gebeurtenissen?http://www.newsjs.com/url.php?p=https://big.nl/5-knettergekke-quotes-van-trumps-nieuwe-woordvoerder-the-mooch/ De NWO staat volgens velen voor satanisme en wanneer dergelijke lieden met dergelijk taalgebruik als volksvertegenwoordigers worden geaccepteerd vrees ik dat onze samenleving snel naar een dieptepunt zal afdalen.

 31. Steeds meer wordt de rol van de bankiers duidelijker in reactie 43 blijkt dat de woordvoerder van het Witte Huis ook weer een Wall street mannetje is en voor Goldman Sachs heeft gewerkt en in Frankrijk is de president ook een oud Rothschildbank medewerker wanneer u verder zoekt komt u steeds vaker regeringsfunctionarissen met een dergelijke achtergrond tegen.De volgende verwijzing is misschien wel interessant om een beetje inzicht te krijgen hoe het in z,n werk gaat.https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-nazi-achtergrond-van-de-eu-te-brussel

  1. Inderdaad Arnold. Follow the money, want daar draait het uiteindelijk toch ook allemaal om in dat Satan-Systeem, elk leger en zeker ook een ondergronds Satans-leger kost natuurlijk klauwen met geld. De TOP van de Piramide is dan ook niet voor niks de POT of de PO(E)T ! (snap je ook weer meteen de POTUS (titel Am. Pres.) U (de) POT, (van) S.(atan).

  2. Het is een zooitje in onze wereld Erik met al die Satan aanbidders zoals het Vatican die een telescoop heeft die Lucifer heet.
   https://aplanetruth.info/2015/03/31/20-why-is-the-vatican-the-largest-and-longest-owners-of-telescope-observatories-including-the-newest-named-l-u-c-i-f-e-r/

   En hier meer over de Free Masons die onze wereld leiden en ons naar de verdommenis willen helpen.
   Nasa in het Hebreeuws betekent ; NASA LIES – NASA in HEBREW means “TO DECEIVE” …. in Plain Sight for ALL to SEE …
   https://www.youtube.com/watch?v=auik4D1yIAY
   Dus wat niemand ooit heeft kunnen bedenken waar we mee belazerd zijn door hun is dat we op een Globe leven. Het mooie is dat je dit kan testen en dat wordt uitvoering gedaan om te zien hoe alles nu echt in elkaar zit . You tube heeft ontzettend veel video,s over het bedrog van de Free Masons en de echte realiteit dat de Aarde echt vlak is.
   Verdiep je hier eens in Guido, het is de grootste deceptie aller tijden. Het zal snel afgelopen zijn met de powers that be als dit uitkomt dat we zelf hiermee bedrogen zijn . En je kunt hier niet over liegen want dit is allemaal simpel te testen en dat is al uitvoerig gedaan.
   https://www.amazon.com/Greatest-Lie-Earth-Proof-Moving/dp/1943056013

  3. Arnold 44 :
   2 recente publicaties :
   http://aanirfan.blogspot.be/2017/07/p2-and-usa.html
   https://www.henrymakow.com/bnai_brith-adl_does_not_repres.html
   De inhoud geeft echter maar een beperkt beeld van wat er zich afspeelt, maar is toch al voldoende om enig inzicht te krijgen. Dit heeft dan vooral betrekking op het heden en verleden, USA en de EUSSR, de banden tussen politiek – loge – georganiseerde misdaad – banksters – de zakenwereld – terrorisme – media enz… Het is een “International Crime Syndicate” dat alles omvattend is en alle geledingen van de maatschappij als een kanker heeft aangetast. We moeten dan ook steeds naar het verleden kijken om het heden te kunnen begrijpen. Niets gebeurt zomaar… en toeval is uitgesloten. De tekst van WTK over de loge en de USA – NWO is dan ook een goede inleiding in deze problematiek, waar ook een verklaring kan gevonden worden voor o.a. de moord op Pim Fortuyn en het neerhalen van de MH17.. om er een paar op te noemen. Tal van in het verleden in de doofpot gestopte schandalen worden immers nadien gebruikt als chantagemiddel.

 32. Dat we niet op de Maan geweest wordt je wel duidelijk als je de video,s bekijkt van Nasa lies.
  Het gaat zelf verder dan je denkt en wat hebben ze voor ons verbergen wordt je waarschijnlijk wel duidelijk als je deze video,s bekijkt..

  The Masonic Sun-Worshipping Globalist Cult of NASA
  https://www.youtube.com/watch?v=g_F_WtxPStQ

  200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball Videobook
  https://www.youtube.com/watch?v=h5i_iDyUTCg&t=4383s

  Why the 2017 Solar Eclipse Proves Flat Earth ONCE AND FOR ALL!
  https://www.youtube.com/watch?v=5CCLbyRLQyo

  1. Haha, Ronald. Bij de Satansclub hebben ze een ENORME hekel aan de Theos (God/kath.)club. Dus ook aan die letter “T”.
   Als je die gehate letter nou dus eens weglaat uit het woord SATAN.
   Mag je zelf invullen wat er dan nog voor letters overbljven……

  2. Platte aarde gekkies kunnen niet geloven dat ze de terug vallende kogel op de kop kunnen krijgen, voorbeeldje 20, er nog nooit bij stil hebben gestaan dat die kogel vanaf het begin deel uit maakt van de beweging van de aarde. vanaf minuutje 10; 200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball Videobook https://www.youtube.com/watch?v=h5i_iDyUTCg

 33. @Ronald 45 en 44.2. Ja inderdaad meer dan erg die samenzwerende Slangenbendes. Voorop gezegd dat de Katholieken geen haar beter zijn dan de Joods-Prot. en allebei die clubs miljoenen doden op hun geweten hebben, ben ik wel tot de conclusie gekomen dat de Duivel is toebedeeld aan de Katholieken en de Satan aan de Joods-Prot. Vrijmetselarij. En beide bestrijden elkaar al eeuwen, ook ondergronds, op leven en dood. Wie heeft er het GELIJK !? Compleet gestoord dus al die lui. Die telescoopnaam LUCIFER is inderdaad een ZEER gekunstelde afkorting. In hun taaltje staat er in LUCIFER zoiets als: IC RUFE (roep)(de) L.(eider)
  Of: CR.(histus) U LIEF of desnoods EFIL (evil). Als je dan leest dat er weer Jezuieten bij die sterrenwacht betrokken zijn dan kun je het stiekeme geritsel en de verborgen agenda`s al weer horen.

 34. Het is weer de bekende manier van werken en fantaseren. Er wordt veel beweert en weinig of niets bewezen of zelfs maar aannemelijk gemaakt.. Indianen in een haven, die eigenlijk vrijmetselaren waren. Dat soort onzin. Het klopt dat een redelijk aantal van de Founding Fathers van de USA, maarz eker niet allemaal, vrijmetselaren waren. Dat was niet zo bijzonder, want bijna alle ontwikkelde en opgeleide Amerikanen waren in die tijd vrijmetselaar. Kortom: een artikel dat niet zo veel om het lijf heeft.

  1. De bekende manier van reageren. Oppervlakkige kletskoek troef; niet ingaan op de essentie. Een paar feitjes bij de kop, die belachelijk maken en bashen met de geit. Er staat 97% feitenmateriaal en nog dit soort piepschuimreacties. ‘Maar zeker niet allemaal’.. lol.. Hoeveel dan wel? Heb je een percentage..?

   Vooral niet inhoudelijk reageren op de structurele en essentiële zaken in het artikel, maar blabla zonder enige ‘naar mijn mening’ of ‘vind ik’ toevoeging/relativering. Waarom blijf je niet gewoon weg als je je ergert..? Of is betweterigheid troef?
   Heel bijzonder altijd; ergens op een site impliciet gaan reageren dat je het niks vindt.. En dan vooral alles op die site even minkukelen, want je bent daar toch ‘lekker bezig’ niewaar?

  2. Freemasons among the U.S. Founding Fathers
   http://bessel.org/foundmas.htm
   The term Founding Fathers is a plural noun, which in turn means that the face of the American Revolution is a group portrait. To be sure, Washington was primus inter pares within the founding generation, generally regarded, then and thereafter, as “the indispensable figure.” But unlike subsequent revolutions in France, Russia, and China, where a single person came to embody the meaning of the revolutionary movement—Napoleon I, Vladimir Ilich Lenin/Joseph Stalin, Mao Zedong—the revolutionary experience in the United States had multiple faces and multiple meanings that managed to coexist without ever devolving into a unitary embodiment of authority. If one of the distinctive contributions of the American political tradition was a pluralistic conception of governance, its primal source was the pluralistic character of the founding generation itself.
   https://www.britannica.com/topic/Founding-Fathers

   Tussen 1860 en 1920 ontstonden in de Verenigde Staten letterlijk honderden broederschappen, vrijwel alle met uitgebreide rituelen die ze gepikt hadden van de vrijmetselaars. De Knights of Columbus, The Benevolent and Protective Order of the Elks, The Loyal Order of Buffaloes en zo voort, namen die je nog wel eens ziet staan op een nondescript gebouw in een klein stadje. Dit was, zoals de journalist W.S. Harwood schreef in 1897, de ‘gouden eeuw van de broederschappen’. IN een land met 19 miljoen volwassen mannen, hadden de diverse broederschappen in dat jaar maar liefst zes miljoen leden. De Vrijmetselaars en de Odd Fellows waren het grooste, elk met 750.000 leden, gevolgd door de Knights of Pythias met ongeveer 500.000 en de Red Men met 165.000. Veel mannen waren lid van verscheidenen groepen en als ze overleden stonden hun lidmaatschappen op de rouwberichten als medailles. Harwood vroeg zich af waarom zoveel mensen lid werden. Het antwoord was divers. Zakenlui gebruikten de broederschappen om contacten te leggen, te netwerken in modern idioom. Immigranten gebruikten ze om te assimileren. Arme mensen gebruikten ze als clubs om levensverzekeringen en begrafenisrechten te krijgen. Echtgenoten om het huis te ontvluchten. Maar, concludeerde Harwood, de grootste aantrekkingskracht was het ritueel. Amerikaanse mannen waren blijkbaar dol op de ceremonies, de geheimzinnigheid, de kostuums, de opgepepte titels. Het ritueel, zo schreef Harwood, had op Amerikanen een ‘vreemde en krachtige aantrekkingskracht’. De historicus Arthur Schlesinger Sr. vond dat ook. Amerika was een ‘nation of joiners’ schreef hij tientallen jaren later. ‘De gewone burger had soms genoeg van zijn gewoonheid en, uit behoefte aan zowel rites als rechten, hunkerde hij naar ceremonies, groots klinkende titels en exotische costuums van een mystieke broederschap.’
   http://www.meiguo.nl/amerikaanse-geschiedenis/voor-1800/vrijmetselaars/

  3. Odette,
   Heel begrijpelijk allemaal, en in en in menselijk, in de boeken van Saul Bellow over het Jood zijn in de VS, beschrijft hoe de Joden elkaar ontmoeten in de oost Europese stoom baden, zijn boeken staan vol met mooi menselijke verhalen.
   Groet Jenne

  4. Odette, het doet ook denken aan het grote gilden gebeuren in Europa, weg gevaagt door de socialistiche syndicaten, die nu op hun beurt aan het imploseren zijn, er zijn nog enkele mooie oude gilden gelukkig, waar jonge mensen geleerd wordt boven de materie te staan, buiten dat een mooi brede algemen ontwikkeling mee krijgen, mooi om te zien die zelfbewuste jonge mensen, op een opendag gezien, hoe je op hele verschillende wijze twee stukken hout aan elkaar verbind, een evolutie van uit de oudheid, bijzonder ! dit zijn ook broederschappen al noemen zij zich niet zo, groet Jenne

  5. Paul 14 :
   Zie ook mijn reactie 1.3 … De inhoud van deze reactie is maar het topje van de ijsberg.
   Nog iets: Tijdens WO I waren alle officieren van het Belgisch Leger(sic) Franstaligen, en Vlamingenhaters.. en vrijmetselaars… die duizenden Vlamingen de dood hebben ingejaagd.. omdat ze de Franstalige bevelen niet verstonden. Een van mijn grootvaders was er ook maar heeft het overleefd. Grafzerken van Vlaamse gesneuvelden werden gebruikt voor de aanleg van wegen !!! Moest men dit doen met bepaalde bevolkingsgroepen stond de wereld op instorten…!!! enz…enz….
   Zie ook de film De Loteling… hoe Vlaamse dienstplichtigen (toen nog in Venlo, het was nog voor 1839…) gedrild werden omdat ze geen Frans verstonden..enz…enz.. En dit alles was het gevolg van de ramp van 1830… een loge staatsgreep georganiseerd van uit Parijs.. met behulp van politieke en economische collaborateurs tijdens de 25 jaar durende Franse bezetting.

 35. In magie telt maar 1 regel, welke krachten roep je aan? Wie gaat lopen roeptoeteren dat de vrijmetselaars niks met magie te maken hebben die lult uit zijn nek. Het staat stijf van de symboliek onttrokken uit de tempel van Solomon. van A tot Z. Het ludieke is dat Solomon eerst met ceremoniële magie bezig was, er veel macht door kreeg en later inzag dat de hulp van demonen zich tegen je keert, hij sloot alle 72 demonen op in een pot en verbande ze diep in de zee.Deze box van Pandora is later weer geopend Kruisridders ontdekten de kracht en de macht, uiteindelijk is daar de vrijmetselarij en dus ook de illustere illuminati uit ontstaan.
  Hun plan werkte… de prijs die ze betalen is hoog, nl. hun ziel zogezegd. Uiteindelijk kwam er na het duistere werk van Allister Crowley nog een andere partij aan het “licht”, een partij die gouden bergen beloofde en ook een uitgang van het Faustiaanse pact.
  Wij, de mens die zich verbonden voelt met ons ras en de aarde, moeten ons geen zorgen maken, daar is het te laat voor, we moeten handelen. De bokken van de schapen scheiden, maar dan nog iets ingewikkelder.
  De magie waar zij zich van bedienen is sterk en beheerst de massa, het lijkt een onwinbare strijd. David tegen Goliath.
  De massa deinst echter mee op de golven, met de stroming, maak je daar dus maar niet druk over. Wie vol in zijn kracht leert te staan, bewust in het astrale veld loopt, zet een beweging in gang, ken u zelve. 1 bezield mens kan een leger van nep magiërs aan, hun kracht is de angst die ze zaaien.
  Wij van de Illimitatie poepen op de illuminati, wij kennen hun achilleshiel.Het gros van de vrijmetselaars zijn best aardige lui die verbinding zoeken, ze hebben er geen erg in dat ze onbewust Lucifer steunen. Lucifer is een concept, geen entiteit, uiteindelijk wordt een concept ook weer een entiteit. Lucifer is de god van de bijbel toen hij nog groots was, goden kunnen vallen. Luci was geen kwaaie, hij werd in de val gelokt, de paus aanbidt hem nog steeds. Goden zijn net demonen, ze groeien met aandacht, fuck em. Stukje van de creatie, dualisme waardoor de creatie bestaat. Wil je graag goden aanbidden, doe het. Weet ook dat jij zelf een god bent. Dan verandert het spel, weet ook dat je in deze realiteit bent geïncarneerd onder de regels van….. ja de godheid van deze realiteit, en daar gaat het gevecht nu over. In de loop der “tijd”zijn er meerdere gevechten geweest waardoor meerdere godheden deze realiteit claimden, daardoor werden tijdlijnen over elkaar geplakt en klopt onze historie niet.
  Daardoor is er niet 1 waarheid, daardoor is de intuïtieve mens verward, niks klopt.
  1 ding wat wel klopt is dat de heersende elite hier geen plaats heeft, zij spelen een spel dat alleen verliezers kent. Waaronder zij zelf.
  Tijd om in te grijpen dus.
  Moge alle lafhartige bastaards nu voor de laatste keer zich vergrijpen aan weerloze wezens, hun biezen pakken en opflikkeren want The unseen armee is on the loose.
  we know you know

  1. Cozmic, dit is één visie, maar er zijn net zoveel visies als dat er mensen zijn.
   Maar er is maar één waarheid, en die die kent mag het zeggen.
   Eens geen aandacht en energie aan het kwaad schenken, volkomen 100% in het goede staan, en dit uit dragen.
   Het is niet zo erg als je in iets gelooft wat blijkt niet het juiste te zijn, als je het maar uit een reine intuïtie beleidt.
   Het is soms zo verdomd moeilijk om een mens onder de mensen te zijn.
   Heb veel Vrij metselaars gekend, geen slecht soort mensen, heb meer Rozen Crusians gekend, die staan heel wat steviger in hun schoenen, geloven van huis uit, zelfs de Athéisten onder hen, en kennen geen concessies in hun denken en doen.
   Groet mijn beste Cozmic fijne dag gewenst, Jenne

  2. Cosmic 48.
   De protocollen van Sion geven duidelijk uitleg wat die loges/vrijmetselarij betekenen maar ook dat de machten achter de schermen ze zelf in het leven hebben geroepen.Zij die niet ingewijd waren zaten vaak alleen voor eigengewin of nieuwsgierigheid bij dergelijke clubjes.
   Protocol 15 (medogenloze onderdrukking).
   6.Voordat wij echter tot de macht zijn gekomen zullen wij in alle lande der wereld vrijmetselaarsloges oprichten en vermeerderen.Wij zullen in deze loges allen halen,die in het openbare leven een voor-aanstaande rol spelen of kunnen spelen.Deze loges zullen het voortreffelijkste middel zijn om inlichtingen te verkrijgen en invloed uit te oefenen.
   9. Het is natuurlijk,dat alleen wij de werkzaamheid van de vrijmetselarij kunnen leiden,omdat alleen wij weten,waarheen wij haar leiden en wat het einddoel van elke handeling is.De niet ingewijde daarentegen weten niets,niet eens de onmiddellijke resultaten.Zij zijn gewoonlijk met de ogenblikkelijke bevrediging van hun eigenliefde bij de doorvoering van hun plannen tevreden en merkten niet,dat deze plannen niet van hen afkomstig zijn,maar hun door ons werd ingegeven.
   10.Veel niet-ingewijde treden tot de loges toe uit louter nieuwsgierigheid of in de hoop een voordeel te verkrijgen of vanwege hun onvervulbare dromen om voor een publiek te kunnen spreken…….enz.
   Conclusie: zij die niet ingewijd waren/zijn hebben zich laten bedotten en dat terwijl ze vaak beweren dat dergelijke clubjes uit intelligente mensen bestaan en dat klopt ook wel alleen moet men daarvoor wel een ingewijde zijn.

  3. Arnold 48.2

   De Prottocollen van Sion, zijn niet echt en op niets gebaseerd, als op een hoop lulkoek, iemand heeft gedacht, zo ik ga eens even een mooi verhaal verzinnen, misschien zitten er hier en daar wat wetenswaardigheden verborgen, in de onderliggende zinnen, kijk mijn beste Jan met de Pet, zit met een hoop onbegrip in zijn maag, en wordt hier mede flink gemanipuleerd, de Media zit vol leugens en de meeste boeken over religies en geheimen ook, de Engelsen noemen dit Gossip,
   Maar goed we leven allemaal in onze gekozen wereld, met onze gekozen waarheid, groet Jenne

  4. Kijk Arnold, als je nu je stukje eens terug leest, zal je begrijpen waarom weldenkende mensen met illusies, niet met mensen die denken zo als jij, zeer rancuneuse in hun onwetendheid, in het zelfde clubje willen zitten, Jenne

  5. Jenne 48.3 en 48.4
   Jenne ik ga niet in discussie met jou maar wel wil ik je fatsoenlijk vragen mijn schrijven in 50 eens te lezen en daar INNHOUDELIJK op te reageren of zijn dat ook toevalligheden of uit de duim gezogen onderwerpen die in het echt niet bestaan?

  6. 48.3 Dat zeggen jullie jennen. Maar zelfs al was het lulkoek, ik heb sterk de indruk dat sommigen deze lulkoek als een handige leidraad zijn gaan beschouwen. Of anders zou het een vooruitziende blik kunnen wezen waartoe de mens (al dan niet als gereedschap van een andere macht) in staat is. Dat jullie ervoor gekozen hebben om de geruchten dat het lulkoek zou zijn, te geloven, begrijp ik denk ik wel.
   Het is te zwart, te duister, niet te bevatten voor een mens, die nooit zijn eigen duistere kant grondig heeft onderzocht. Sommige religies blokkeren het onderzoek van het duister in de mens, onder het mom van schuld, slecht, zondig, erg, eng. Waardoor sommige types/ziektes bijvoorbeeld binnen diezelfde religies vrij spel hebben, vermoed ik.
   Echte liefde verlicht het duister en heeft vele vormen. Kan niet altijd gezien worden en wil misschien ook niet altijd gezien worden.

  7. Arnold, de Sion protocols waren een perfect plan en zijn succesvol gebleken. Een extreme macht werd heimelijk ingezet tegen de onbewuste massa, dergelijke praktijken gebeuren nog steeds en op steeds grotere schaal, nog brutaler en vaak zelfs openlijk aangekondigd om het nog een grotere machtsvertoning te laten zijn
   Time to strike back
   https://www.youtube.com/watch?v=-3itT5ELrf0

  8. mc ja dat zou niet leuk zijn, maar dan zou ik misschien meer interessantere dingen gaan doen, ik heb een enorme drukke dag, maar mijn frequentie van schrijven neemt toe met de buiten temperatuur, vandaag 40° hier, tuin smorgens vroeg, naar binnen ontbijten verzorgen voor de familie, dan uitgebreid toillet maken, bellen zaken regelen,
   schilderen, onderwijl dat de verf droogt lees en mail ik, smiddags sieste en wat lezen, en dan weer aan de slag, het koelt nu wat af dus huppekidee de kooi in, was niet het verwachte antwoord, maar elke dag leerd men, groet Jenne

 36. Mogelijk vinden mensen dat ik teveel de nadruk op de Protocollen blijf leggen,maar het staat zowat letterlijk beschreven wat er gebeurd en hoe de NWO tewerk gaat.
  Protocol 6.
  1.Zeer spoedig zullen we geweldige monopolies oprichten,vergaarbakken van reusachtige rijkdommen,waarvan zelfs de grote vermogens van niet-ingewijde op de een of andere manier afhankelijk zullen zijn en wel zodanig,dat zij,alsmede het krediet van de staten,reeds de eerste dag na een politieke ineenstorting verdwijnen.Laten de hier aanwezige heren economen de betekenis van deze gedachte eens overwegen.
  3. De niet tot ons behorende adel is als politieke macht verdwenen daarmee behoeven we geen rekening meer te houden.Maar als grondbezitter is hij nog gevaarlijk voor ons,omdat hij door zijn natuurlijke hulpbronnen onafhankelijk is.Daarom moeten hem tot elke prijs landerijen afgenomen worden.
  4.Het beste middel hiervoor is,grondbelasting te verhogen om het grondbezit met schulden te bezwaren.Deze maatregelen het grondbezit in een toestand van onvoorwaardelijke afhankelijkheid brengen.De aristocraten die van oudsher niet in staat zijn,zich met weinig tevreden te stellen,zullen spoedig ten gronde gericht zijn.
  Protocol 23.
  3.Een volk,dat zich alleen met kleinbedrijf bezig houdt kent geen werkloosheid;het is aan de bestaande maatschappelijke orde vast verknocht en ondersteunt daarom de regering.werkloosheid is het grootste gevaar voor de regering voor ons zal de werkloosheid haar rol uitgespeeld hebben,zodra de macht in onze handen is.
  Nu weet u waarom kleine bedrijven kapot gemaakt worden zoals boeren en ook in de visserij gebeurd dat.Wij moeten afhankelijk gemaakt worden van de banken en multinationals.Kijk om u heen en u kan het zien gebeuren daarom betalen multinationals ook geen of weinig belasting.

  1. Leuke plannen allemaal. Een probleem. Een bom op Londen die deze stad voor 10.000 jaar onbewoonbaar maakt. Hele plan mislukt.

  2. Arnold het wordt toch echt tijd dat we samen eens een boek gaan schrijven en alles voor eens en voor altijd goed uitleggen aan zoekenden na ons. Want al die losse stukjes en herhalingen schiet zo ook niet op. Een hoofdstukje voor de protocollen had ik overigens al gereserveerd, en ook voor de rol van het Zionisme in dit alles natuurlijk.

  3. Het is allemaal al uitgekauwd en door velen begrepen. Probleem is dat er zelden iemand met oplossingen komt.

  4. Cozmic 50.3
   De oplossing is er wel maar kennelijk zijn de dames en heren leiders bang voor de represailles die de 1% met geld mogelijk tegen hen zullen gebruiken en ja dan kiezen de meesten voor de makkelijkste weg en verraden ze het complete volk maar voor eigen lijfsbehoud.
   Probleem is wel dat wanneer ze niet meer nodig zijn ze als oud vuil afgedankt zullen worden kijk maar wat Trump doet de ene dag is een medewerker een held en de andere dag kan hij vertrekken en het verworvene delen doen ze al helemaal niet graag.

  5. De macht van de zgn elite bestaat omdat ze het onderbewuste van de massa hebben gekaapt, de 99% weet niet beter. Zodra hier een shift in komt dan zijn ze verloren.

  6. Arnold 50 :
   De Protocollen zijn de blauwdruk voor de NWO. Recent verschenen er nog een reeks besprekingen op de webstek van Henry Makow. Men moet ze weliswaar vandaag lezen.Ik laat nog in het midden van waar ze komen, maar de inhoud verraadt een verbluffende kennis van de menselijke geest en van de maatschappij. De arrogantie die er van uitstraalt, bevestigt dat men zeker is van zijn stuk. Men dient ze echter samen te lezen met Gramsci en de Frankfurter Schule. Over de juistheid : het volstaat de inhoud zorgvuldig te ontleden en dan rond te kijken.. om te zien wat er al werd verwezenlijkt en wat er nog gaande is. Ik stel vast dat we ver in de eindfase beland zijn. Het is dus enkel een kwestie van te willen zien. En daar stelt zich het probleem. Het overgrote deel van de bevolking is verslaafd aan leugens.. een kleiner deel, zijnde de samenzweerders, hebben er geen belang bij dat de waarheid het licht ziet.. en nog een kleiner deel, ziet het, maar wordt gemuilkorfd. In de huidige stand van zaken zie ik geen oplossing…toch niet met wettelijke middelen.

  7. Arnold, in +/6 1100 voor het begn van onze jaartelling, gingen in het tijdsbestek van zo’n honderd jaar, 6 grote civilisaties rond om de middenléandse zee gelegen ten gronde.
   Lang zijn er verhalen over geschreven, tot dat niet zo lang geleden door archeologisch wetenschappelijk onderzoek bleek, dat er een kleine ijstijd zich had voorgedaan waar door de rivieren en meren en bronnen op waren gedroogt, waardoor hongers nood en revoltes de grote civilisaties werden be-eindicht, Egypte deed er 100 jaar langer over van wege de nijl, maar ook hier ging het licht uit, hier kan je uit leren onderschat niet nooit de mensen, zij hebben hoe dan ook het laatste woord, Jenne

  8. Cozmic 50.3

   Er is geen oplossing, om dat het geen echt probleem is, dit heet arangeren, er worden constant problemen gecreéerd, zo als die klimaat questie, waar geen oplossing voor is, om dat het probleem niet bestaat, Jenne

  9. “toch niet met wettelijke middelen”

   Dat probleem heb ik al 6 jaar geleden opgelost toen ik mij realiseerde dat “iets verantwoorden” is aangeleerd. Gewoon atoombommen maken en overal de plutonium rondstrooien. Helemaal niet druk maken om “waarom wel of niet”. Gewoon doen!

  10. Een citaat uit het beschrevene in punt 5 van protocol 6:
   De industrie moet de landbouw zowel van de arbeidskrachten ALS VAN HET KAPITAAL BEROVEN en ons door speculatie het geld van de hele wereld toevoeren.
   1.Arbeidskrachten zijn al grotendeels verdwenen en vervangen door chemische middelen (roundup bv doet onkruid verdwijnen terwijl dat vroeger door arbeiders met de kapper of met de hand gedaan werd).
   2.Het levert de industrie geld op.
   3.Tegenwoordig worden schades door bv hagel aan loodsen vaak niet meer vergoedt door verzekeraars wat de boer extra kosten of faillissement oplevert.
   4.Quota voor veel producten na eerst andere afspraken te hebben gemaakt waardoor boeren weer meer vee gingen aanschaffen maar door die quota weer moeten opruimen.(geldt ook in de visserij).
   5.https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/08/02/onrust-in-duitsland-over-fipronil-eieren af en toe overdreven reageren op het gebied van voedselveiligheid terwijl het misschien wel meevalt kan ook zo z,n gevolgen hebben.
   Je kunt je afvragen of het toeval is natuurlijk maar feit is wel dat het boeren veel gaat kosten.

  11. Thucydides 50.10 :
   U kent ook het gezegde van Karl Marx : “Een vis begint te rotten aan de kop”. Het volstaat dan ook gewoon de “rottende kop” er af te snijden, op welke manier ook. Atoombommen zijn daarvoor niet echt nodig.
   Arnold 50.11 :
   U geeft één der zovele gebeurtenissen recht uit het scenario van de Protocollen. Van belang zijn vooral de economische – financiële en fiscale domeinen van de Protocollen. Het zijn de domeinen waar men ook de oorzaken voor de ondergang van het Romeinse Rijk moet zoeken en vinden. Dit geldt trouwens voor alle “rijken”.. Op verschillende fin. websites wordt regelmatig de vergelijking gemaakt tussen het Oude Rome en de actuele toestand in de USA.
   Het paradoxale is dat alles open en bloot gebeurt, volgens een gekend scenario(van de Protocollen) en dat slechts weinigen het willen – durven – kunnen.. .zien.

  12. SubRosa, karl marx was slecht geinformeerd, er zijn verschillende vissoorten die beginnen te ontbinden bij hun anus, en in minder dan geen tijd verrotten en een vreselijke stank verspreiden, maar goed dit terzeide, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.