Advertentie

Leven in resonantie, het vrouwelijke principe in de praktijk.


Feminine Rising © Ingo Swann (Remote Viewer en bekend om zijn prachtige kunstwerken).

Er is al veel gesproken over het mannelijke en het vrouwelijke oerprincipe en vaak blijven beschouwingen hierop in een soort theoretische hoek hangen. De gastcolumn van deze week is geschreven door Jenny Menheere-Komen en is hierop echter een prachtige uitzondering; de inslag van haar verhaal over spirituele groei, is vooral geankerd in onze praktische aardse stoffelijkheid.. We zijn allemaal nogal eens geneigd ‘op te stijgen’ en daarbij onze aarding te vergeten.

Het is vooral die ‘aarding’ waar het in eerste instantie om gaat in het leer- en genezingsproces van ieder mens in deze ‘duale wereld’. Het in de heling van mentale wonden speelt het mannelijke en vrouwelijke principe keurig hun rol.. Onderdeel van het ‘spel van de dualiteit’.  Wanneer één van beiden echter -zoals op Aarde is gebeurd- de laatste 2000 jaar de hoofdrol heeft gespeeld, brengt dát op zich al een heel onevenwichtig proces op gang.

Onlosmakelijk zijn wij als mensen in dit proces betrokken, omdat we er heel simpel gezegd, een onderdeel van zijn. ‘Goed en kwaad’, nog zoiets.. Het zit in ons allemaal, het kwaad kún je niet buiten je laten, het vraagt om omarming. Een ‘wees-welkom’, als onderdeel van je eigen Zijn. Hier op Aarde, in je fysieke lijf. In resonantie met onze omgeving. Het mannelijke en vrouwelijk principe in ieder mens, spelen daarin een veel grotere rol, dan we ons realiseerden.

Een prachtig artikel van Jenny, over een zoektocht naar Aardse spiritualiteit, over het licht en het donker, over resonantie met alles om ons heen. Maar vooral over bewust(er)-worden!

X

* * *

‘Liefde is aantrekkingskracht.

Het is de liefde die de planeten op hun plaats houdt.

Geleerden noemen het zwaartekracht.’

– Mahaguru –
X

X

Leven in resonantie..
x

het vrouwelijke principe in de praktijk.

februari 2010 © Jenny Menheere-Komen
(te bereiken via menko@kpnmail.nl)
x

Het vrouwelijke principe in healing.. Rond mijn 40e jaar (1986) begon ik een lange ontdekkingstocht naar wat voor mij ‘healing’ betekent. Ik had een grote behoefte aan ‘spirituele ontwikkeling’ maar merkte dat ik dat niet echt in mijn dagelijks leven kon integreren. Door alle ervaringen die ik had was ik gaan zien dat de grote valkuil een machtstrilling en onzuiverheid is tussen de therapeut, leraar, medium en ‘cliënt’.Vaak is er geen werkelijke verbinding met de aarde en dus ook geen acceptatie van de pijn en de dualiteit van het leven op aarde. In allerlei opleidingen en therapieën werd veel gesproken over aarding maar niemand kon mij het werkelijk laten ervaren en ik zag veel zwevers; mijzelf incluis! Ik voelde een diep verdriet en onmacht, een soort oerpijn en ik besloot alle opleidingen en/of therapie los te laten.

Jenny Menheere-Komen: “Het vrouwelijk principe als essentieel onderdeel van healing”.

Een ding was mij duidelijk geworden: voor mij was healing een proces in liefde en wijsheid en niet vanuit macht en wil.

Ik was toen 47 jaar en besloot uiteindelijk ‘niets’ meer te doen en werd lid van een vrouwenkoor. Daar leerde ik mijn stem te laten horen en er gewoon te zijn met mijn onzekerheid. We repeteerden in het Davidhuis in Rotterdam en na verloop van tijd ontmoette ik daar Joy Messick, een Amerikaanse helderziende en Sufi Master. Zij heeft veel ervaring opgedaan met de oorspronkelijke wijsheid van de Indianen en heeft een sterke verbinding met de Moeder, het vrouwelijk principe. Zij heeft zich de helende werking van de aarde energie her-innerd en het ‘resonance healing’ genoemd.

De eerste workshop die zij in het Davidhuis gaf (1994) noemde zij ‘The Feminine Mystery’. Daar wilde ik wel wat meer van weten en nam mij voor één dag te gaan. Bij haar voelde ik die dag de fysieke klik, de werkelijke aarding, en ik herkende meteen wat ik al die tijd gemist had. Zij was volledig aanwezig in haar lichaam en in het hier en nu, in verbinding met de resonantie van de aarde. Dat was een verademing omdat met veel humor en lichtheid in korte tijd gebeurde wat met veel moeite daarvoor in andere cursussen en opleiding niet gelukt was..!

Het meest opvallend voor mij was dat ze zo heel gewoon deed over wat ze ons liet ervaren. Haar houding was: “Laten we asjeblieft gewoon doen, er niet al te heilig bij kijken, we zijn het gewoon vergeten en iedereen kan het leren. Het is nu de tijd om ons verloren deel weer te herstellen. Dit is niet in competitie met andere vormen van healing maar de basis van elke healing”.

Zij liet ons het vrouwelijk principe, de verbinding met de aarde, de Godin, de Moeder ervaren. Zij maakte ons bewust van het feit dat wij de aarde niet vernietigen maar dat de aarde ons laat zien dat het element aarde in ons sterft. Dat deze planeet een plaats is van dualiteit en dat we dus ook twee energie systemen hebben: één van magnetisme/resonantie/aarde-energie en één van de lucht/licht/kosmische energie.

De resonantie van de aarde was voor mij het ontbrekende stuk van de puzzel. Ik kwam door deze ervaring letterlijk thuis in mijn lichaam ik had het gevoel dat ik nu pas echt incarneerde en leerde niet alleen het belang van het vertellen van je eigen verhaal en het spreken van je eigen waarheid, maar vooral te luisteren naar anderen zonder te reageren b.v. door een ongevraagd advies of conclusie; daar was ik (en velen met mij) namelijk nogal goed in…….

Heel belangrijk was dat ik ging onderscheiden dat veel ‘spirituele’ mensen (waaronder ikzelf) alleen een mentale aarding hebben en vooral vanuit hun ‘spirituele hoofd’ leven en werken. Wij aarden ons vaak op de ander waardoor er afhankelijkheid ontstaat (machtstrilling) en mijn eerdere ervaringen werden nu heel duidelijk. Ik deed in een paar jaar tijd alle workshops tot ‘resonance healer’ en  ‘teacher’, zodat ik de resonance healing ook aan anderen kon doorgeven.
Ik ging zien dat wij in onze westerse cultuur a.h.w. alleen in het mannelijke principe worden geboren. De moeder liggend in een bed en vaak in een ziekenhuis niet verbonden met de aarde. Bij de oorspronkelijke volken zoals de Indianen, krijgt de vrouw haar kind op een natuurlijke manier omringd door vrouwen en vaak letterlijk in de aarde.

De taak van de grootmoeder is dan om het kind met Moeder Aarde te verbinden (de resonantie ‘adem’= vrouwelijk) zodat het zich veilig voelt nu het uit haar/zijn biologische moeder is geboren. In onze cultuur is onze focus op de ademhaling via de longen (de lucht ademhaling=mannelijk) en maar zelden wordt de werkelijke aarding volledig gemaakt door het kind bewust te verbinden met Moeder Aarde. Daardoor leven we vaak in illusies en denkpatronen en zijn we gevoelig voor manipulatie.

Dit alles heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat in onze cultuur het vrouwelijk principe o.a. onder invloed van het christendom als bedreigend gezien werd en onderdrukt en genegeerd is. Alles wat met het lichaam en het vrouwelijke te maken had was slecht of verdacht. We zijn onszelf kwijtgeraakt, doorgeschoten in het mannelijke principe zonder de wijsheid van het vrouwelijke principe.

‘Het laatste avondmaal’ van Leonardo da Vinci. Naast Jezus is Maria Magdalena te zien, aldus Dan Brown, in zijn ‘Da Vinci-code’. De ontdekking dat Maria Magdalena zeer waarschijnlijk één van de apostelen is geweest, zette het ‘mannelijke’ geloof volledig op zijn kop.. En aan de andere kant was het voor velen ook zó vanzelfsprekend!

Zoals we kunnen zien is dit wat er in deze tijd bij veel mensen weer in het bewustzijn komt. Mijn ervaring is dat er zowel bij mannen als bij vrouwen het gemis gevoeld wordt van dat verloren deel. Er zijn in de loop der jaren veel boeken over dit thema verschenen en ik had me daar intens in verdiept. We bezochten o.a. de plaatsen in Frankrijk waar de Zwarte Madonna’s zijn en het Katharengebied. Ik ging herkennen dat zonder het vrouwelijk principe het Christusbewustzijn zich niet op aarde kan manifesteren. Jezus had Maria Magdalena naast zich nodig als partner en geliefde om zijn taak te kunnen vervullen op aarde. Later werd, dank zij het boek De Da Vinci Code, dit thema op grote schaal onder de mensen gebracht.

Mijn leven had een enorme wending gekregen. Ik nam beslissingen die ik daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. Ik werd me bewust dat de pijn van de aarde en in mij juist het verlies van de Moeder, de Godin, het vrouwelijk principe is. Ik probeerde die pijn te compenseren door te veel te willen en te doen en te denken iets te moeten ‘bereiken’ en/of ‘bijzonder’ te zijn.

Ik heb nu het vrouwelijk en het mannelijk principe in mijzelf (h)erkent en ik ben me bewust van de resonantie én het licht. Mijn perceptie in het leven is totaal veranderd.

Door mijn ervaringen is mij duidelijk geworden dat het vrouwelijk principe in healing voorwaarde is voor de integriteit en de zuiverheid van de healer. Het vrouwelijk principe in healing betekent voor mij in eerst instantie dat je als healer een veilige ruimte schept voor de ander waarin zij/hij zichzelf volledig geaccepteerd voelt en vanuit zichzelf tot healing kan komen. Voor mij is dat er zijn vanuit mededogen voor de (oer)pijn van mijzelf en de ander. Meevoelen zonder er iets aan te willen veranderen en zonder enige verwachting; dan kan er healing plaats vinden. Als dat er niet is blijven we voor God spelen en proberen we de dingen naar onze hand te zetten met alle pijn en frustratie van dien.

Leven in resonantie in de praktijk
In mijn eigen dagelijkse leven ben ik gaan ervaren dat de focus op vrouwelijke principe, dus op de resonantie van de aarde dient te zijn omdat anders het mannelijke gaat domineren. Met andere woorden: ik ga in mijn denkhoofd en verlies de verbinding, ik krijg het gevoel dat ik en alles wat er gebeurt niet in orde zijn en dat ik dat moet veranderen. Door de aandacht op het vrouwelijke principe richten, te resoneren met de frequentie van de aarde, worden we een vat, een graal en wordt het mannelijke principe aangetrokken.

Het element aarde is immers het element dat de andere elementen (water, vuur, lucht) kan bevatten. Het licht komt thuis in de materie en zo groeien we naar harmonie en eenheid als mens op aarde. M.a.w. Ik ben in mijn lichaam en uit mijn denkhoofd en aanwezig in het hier en nu. Mijn ervaring is dat de twee energieën zich met elkaar verbinden in ons lichaam, we creëren een eigen ‘Veld van Eenheid’ en zo kunnen we ons bewust met dit ‘Veld van Eenheid’ verbinden. Dit veld wordt ook wel het ‘Unified Field’, ‘Ether’, ‘Akasha’, ‘Zero Point Field’, ‘Het Ongemanifesteerde’ genoemd.
Volgens mij dient dit proces eerst in onszelf plaats te vinden zodat we het meer en meer gaan leven en daardoor groeien naar een nieuw bewustzijn. Iets willen veranderen buiten onszelf zonder dat we het zelf helemaal kunnen leven gaat volgens mij niet lukken.

Joy Messick vroeg alertheid voor de ‘spiritualiteit’ van de ‘the love and light people’…

Het is natuurlijk niet zo dat ik met de resonance healing voorgoed van mijn problemen en stress af ben. Het is ‘het oneindige verhaal’ van mezelf meer of minder kwijtraken in moeilijke situaties en elke keer opnieuw bewust de fysieke verbinding te maken met de resonantie van de aarde waardoor ik weer in mijn lijf kom en in het hier en nu en de angst kan laten zijn. Het is wat het is en het duurt zolang als duurt. Het is de keuze maken om niet weer in mijn hoofd en het oude drama te gaan, het drama van de machtstrilling, van de projecties en de oude patronen.

Vooral in het begin liep ik nogal op tegen de ‘spiritualiteit’ van, zoals Joy dat noemde: ‘the love and light people’. Er werd zelfs tegen me gezegd dat de aarde energie ‘gevaarlijk’ was want dan trok je het kwaad aan. Nooit iets van gemerkt, wel veel warmte, bewustzijn en veiligheid, ook inzicht in wat werkt en wat niet. Ik ben erg praktisch en efficiënt geworden.

Ik ben nu 63, geef sinds 10 jaar de workshops en deel zoveel mogelijk van mijn ervaringen en dat terwijl ik ‘nooit’ met groepen wilde werken. Toen ik met de resonance healing in contact kwam en e.e.a. in mijzelf op haar plek viel, begreep ik dat ik dat niet wilde omdat ik enorme weerstand had tegen ‘de oude manier’: hier staat de ‘leraar’ en daar de leerlingen en de leraar draag kennis over aan de leerlingen.

In de ‘nieuwe manier’, vanuit het vrouwelijk principe zijn we in een cirkel gelijkwaardig met elkaar waarin ik mijn ervaringen en waarheid deel en een veilige plek creëer (holding the space) waarin de deelnemers hun eigen ervaringen op kunnen doen met de resonantie van de aarde en dieper contact kunnen maken met de eigen informatie, wijsheid, en waarheid; het zich weer te her-inneren en thuis te komen bij zichzelf.

Synchroniciteit en de doorbraak
Waar ik ook heel blij van wordt is dat, als ik iets in mezelf bewust geworden ben, de bevestiging als synchroniciteit op mijn pad komt in de vorm van b.v. gebeurtenissen of een boek.

Zohra Noach: “De duisternis van de materie is nodig om tot bewustzijn te komen, we hebben die weerstand nodig.”

In september 2000 gaf Zohra Noach, grondlegster van de Psychosofia, een lezing in het Davidhuis met de titel ‘De Doorbraak’ die uit mijn hart gegrepen was en naadloos paste op de ervaringen die ik had opgedaan. Ik heb toen op verzoek een artikel geschreven n.a.v. haar lezing over dit belangrijke thema, hier volgt een deel ervan:

‘Er ontstaat een machtstrilling als we het licht op de verkeerde wijze gebruiken. We komen terecht in een macht-onmacht situatie. De duisternis van de materie is nodig om tot bewustzijn te komen, we hebben die weerstand nodig. Als het licht ‘wint’ volgt er duisternis”.

Zohra sprak van een ernstige waarschuwing. “Als je alleen maar in het licht wilt zijn, verzwakt je energieveld. De duisternis is de realiteit van de aardse werkelijkheid. Het licht is een wegwijzer en geen einddoel om tot een eenheid met de realiteit van het eigen hoger zelf te komen. Dit is een onderdeel van het licht, dan pas worden we volledig mens. De volledige acceptatie van de duisternis/pijn van de aarde brengt ons de werkelijke transformatie en liefde om tot transmutatie dus realisatie van deze verandering in de stof te komen: Het menselijke mededogen!

Er is een oproep dat er een nieuw energieveld mag gaan komen. Het is nodig dat bewustzijn in materie gebracht wordt omdat het licht zich anders tegen je gaat keren. Als het bewustzijn groter is dan wat in de reële werkelijkheid geleefd kan worden, dan word het lijden steeds dieper totdat de ervaring is opgedaan.
Dit is
de wet van resonantie, alles komt voort uit het Ene Zijn en dat moet een plaats krijgen in ons. Dan pas kan de mens staan in de eigen waar(dig)heid, dus zelfvertrouwen wat voortkomt uit werkelijke volledige acceptatie. Dit kan niet alleen maar mentaal of geestelijk gebeuren, dit is een fysiek stoffelijk proces! Het is de illusie doorbreken van het ‘denken’ en ‘weten’. We zijn een slaaf/gevangene van ons (spirituele) denken.”
Zohra stelt dan ook de vraag: “Hoe doen we dit dan? Hoe werken we ermee? We hebben iets nodig om mensen terug te brengen op aarde!”

Volgens mij is dit de verbinding met de resonantie/energie van de aarde, het vrouwelijk principe, de Moeder. Dit is de Doorbraak! We hebben de ondersteuning nodig van het aarde element in ons, het stoffelijke lichaam. De mens is het vrouwelijke aangezicht van God, de ontvangenis, de vermaterialisering van het hogere.

Het menselijk mededogen is voor mij de werkelijke verbinding met het vrouwelijke principe, de Moeder. Alles wijst er op dat we via dat bewust vrouwelijke tot eenheid kunnen komen. De aard van het vrouwelijke aarde principe is dat het licht (mannelijk principe) aantrekt. Het brengt samen en verbindt. Onze taak is het licht in de materie te brengen. Ik kan dat alleen als ik de macht van het licht loslaat en in het zijn van de vrouwelijke ontvangenis ga staan in contact met mijn stoffelijk lichaam en uit mijn denkhoofd. Zo alleen kan ik volledig mens worden: in mijn lichaam, luisterend naar mijn lichaam en in verbinding met de resonantie/energie van de aarde. Dat is het hier en nu.’

Een paar jaar geleden gaf ik een workshop en een van de deelnemers bracht toen een boek mee: De dertien Oorspronkelijke Clanmoeders van Jamie Sams. Hierin worden de aspecten van het vrouwelijke principe beschreven vanuit de Indiaanse traditie zoals die altijd mondeling werden doorgegeven. De schrijfster heeft van twee Kiowa Grandmothers de opdracht gekregen om dit nu op te schrijven omdat anders deze wijsheid verloren gaat. Prachtig en een en al herkenning.

Ook het boek Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle kwam als zo’n synchroniciteit.

De cover van het boek van Eckart Tolle; een aanrader.

Hij verwoord prachtig wat ik met het zijn in resonantie van de aarde ervaar en zijn uitspraak is een van mijn favorieten: Als we het contact met de stilte in onszelf verliezen, verliezen we het contact met onszelf. Als we het contact met onszelf verliezen, verliezen we onszelf in de wereld’. Tolle benoemt de aarde energie niet concreet; voor mij is het de sleutel

Het boek Liefhebben van Barry Long was ook zo’n geschenk; ook een en al herkenning en de bevestiging van waarom het op de ‘oude manier’ binnen relaties niet gaat werken. Ik heb daarmee nogal wat ervaring; ik ben al 42 jaar getrouwd met dezelfde (v)echtgenoot!

Een belangrijk thema dat ook vaak naar voren komt is dat er evenwicht tussen het vrouwelijk en mannelijk principe in onszelf op basis van fifty/fifty zou moeten zijn. Volgens mij is dat een idee uit de ratio, in ieder geval werkt het voor mij niet zo.

Na zo’n periode van gesprekken, waarin ik met een paar mensen die me na staan nogal wat frustratie voelde over dit thema, kwam het boek De Hele Olifant in Beeld van Marja de Vries op mijn pad en ik heb dat ‘juichend’ zitten lezen. Zij schrijft over de Universele wetten, Heilige Geometrie en Gulden Snede en legt het verband tussen mystiek en wetenschap.
Ik kreeg de bevestiging in de 7e Wet van de Dynamische Balans, waarin zij schrijft:De balans tussen het vrouwelijk en mannelijk dient een dynamische balans te zijn met een overhelling naar het vrouwelijke en in de curve/verhouding zoals in de Gulden Snede beschreven staat zodat er groei en evolutie is. Een statisch evenwicht zorgt voor stilstand en herhaling van het oude.’

Zij beschrijft wat ik voel als waarheid in de zin van: wat werkt en wat niet werkt. In de quantumwetenschap wordt nu ook duidelijk dat resonantie/zwaartekracht de spiraal veroorzaakt die nodig is voor creatie en evolutie. In mijn ogen staan we aan het begin van een doorbraak die alles te maken heeft met het herstellen van deze Dynamische Balans.

Ik ben dankbaar dat ik deel mag zijn van dit herstel en de bewustwording van het vrouwelijke principe: mijn rode draad.

X

“Liefde is een energie die waarheid naar voren brengt.

Daar hoef je niets voor te doen, het is een natuurwet.

Mensen geloven dat liefde een gevoel is, maar liefde is een kracht”.

A. Almaas

* * *

XX

De hierboven besproken boeken kun je evt. direct bij Bol.com bestellen.
Klik daarvoor op de plaatjes van de covers.

XX

125 gedachten over “Leven in resonantie, het vrouwelijke principe in de praktijk.

 1. Als men werkelijk in een ontspannen staat verkeerd zijn de linker en rechterhersenhelft in balans hierdoor opent zich de pijnappelklier en is er verbinding met het universum.
  Dit is ook ons thuis dus zowel aarde als het universum is ons thuis de energie is dan als een vortex Omdat de mens in balans is is hij geen gevaar meer voor de schepping alle oorspronkelijke vermogens komen weer tot beschikking de hersenen werken weer voor de volle 100% nu gebruiken we maar 20% dacht ik wat een verschil zal dat uitmaken hoe ons
  functioneren dan is.

 2. @Marcel W
  Mijn rekenmachine geeft aan 300.000 : 40.000 = 7.5
  Calleman zegt hierover dat de Schumann-resonantie is zo stabiel omdat de waarde afhangt van slechts deze twee getallen snelheid van het licht en de omtrek van de aarde.
  Lichtgroet

 3. Theorie is niet hetzelfde als praktijk, Janee.
  Iedereen verkeert dagelijks korte of langere tijd in alfa toestand. Toch is niet bij iedereen de pijnappelklier geopend en de hersens 100% operationeel.

 4. We zitten nu wel in de Fotonengordel dit zal zeker zijn invloed hebben in onze beleving van frequentieverhoging alles wat wij denken en voelen manifesteert zich steeds sneller.
  Daarom is ook zo belangrijk denk ik om ons te richten op onze zielekwaliteiten als mens.

 5. @janee je hebt gelijk rekenkundig wonder als ik ben (niet dus ) heb ik een foutje gemaakt .ben wel even op zoek gegaan en volgens wikipedia heeft de frequentie te maken met de hoogte van de ionosfeer. En heeft een verhoging van de frequentie mede te maken met zonnevlammen .Lijkt er dus op dat er meerdere ideeen over zijn.

 6. @Sjamamma,
  Daarom zij ik ook werkelijk hier gaat een heel proces aan vooraf van bewustwording.
  Hoewel ik ook geloof dat de mensheid toch ineens hele snelle bewustzijnsverschuivingen gaat meemaken wanner we in de 7de nacht van de Universele onderwereld terechtkomen.
  Het is een wonder het leven en dat zijn wij.

 7. @Marcel W
  Schrijft Calleman ook allemaal over de ionosfeer en onweer en de straal van de aarde wie er nieuwsgierig naar geworden is kan zelf op onderzoek gaan.

 8. Op vele plekken voel ik mij thuis, daar mijn thuis in mij zit.

  Toch voel ik me het meeste thuis, als ik op het strand ben of in de duinen, liefst op Schiermonnikoog.

  Of het nu hartje zomer of hartje winter is, de elementen van de natuur om mij heen geven mij een heerlijk gevoel.
  Alleen natuurlijke geluiden, de ruis van zee en wind. De warmte van de zon of de koude van een windkracht 10 langs mijn gezicht. Heerlijk.

  Eén met de natuur voel ik me op mijn allerbest, liefst met een wijds uitzicht.

  Wat ik dan in het kunstmatige weer mooi vindt is muziek van alle soort en ook kunst, of zou dat ook gewoon natuur zijn, cultuur?

  http://www.youtube.com/watch?v=tryI72ExYaI

 9. @Lianne

  Het is allemaal mindtalk, het hele artikel. Of je nu compleet positief of negatief denkt, wat je ook allemaal in je hoofd haalt met dit soort artikelen, het is niet waar.

  Denken heeft altijd zijn oorsprong in het verleden, alleen het nu kan je ervan bevrijden. De gedachtes geen aandacht meer geven. Net als een zwerfkat, zolang je hem blijft voeden komt ie terug.

  Nu bestaan goed en kwaad niet, nu is alles zoals het is.
  Je kan er de pest aan hebben, of het prachtig vinden, in werkelijkheid is het er helemaal niet.

  Richt je aandacht en energie op je hart, laat dat koppie maar razen, gebruik het wanneer nodig, verder geen aandacht meer aan schenken. Elke keer dat je toch weer je aandacht vestigt op het denken, zal je bewust je aandacht naar je hart moeten brengen, dan de energie vanuit je hart loslaten alle kanten op. Tot alles één is, al je waarnemingen, laat dan alles los.

  Dan ben je vrij.

 10. @Janee,
  Dat hoger trillingsgetal van de aarde, ik vind het moeilijk wat ik er mee moet. Ik ervaar wel zeker een verandering in mezelf maar weet niet of dat door mijn eigen ontwikeling komt (en misschien houd ik mezelf voor de gek) of dat dit door een hoger trillingsgetal komt.

  Mijn interpretatie van de cosmische wet (niet de komische) op de betrekkelijkheid leert mij dat telkens wanneer we terugkeren naar de aarde we worden ‘getoetst’, met behulp van problemen c.q. uitdagingen en/of inwijdingsproeven. Deze proeven/problemen zijn er om te zien of de scholing die aan onze wedergeboorte vooraf ging, door ons op aarde in de praktijk kunnen worden gebracht. Lukt het niet nu? Dan in een volgend leven. Voordat we herboren werden, hebben we scholing gehad en dus weten we wat er van ons ‘verwacht’ wordt voor verdere groei. Deze leerervaring verzilveren leidt tot ‘meesterschap’ we worden steeds meer onze eigen ‘goeroe’. Een niet geleerde les komt tienvoudig terug, tot hij begrepen is. Alle lessen die we meemaken zijn kansen op een hoger bewustzijn, een hoger trillingsgetal en een hogere spiritualiteit, wat eigenlijk hetzelfde is. Als mij een hoger trillingsgetal in de schoot geworpen wordt dan word ik kennelijk door de cosmos in de gelegenheid gesteld een gedeelte van de door mij te leren lessen te ‘skippen’.

  Als ik de lijn van de verhoogde trilling volg dan wordt er dus een mogelijkheid geboden vervroegd uit te treden uit de cyclus van het rad van wedergeboorte en vervroegd naar volgende dimensies toe te treden.

  Zou dat het goddelijk plan zijn? Gods wegen zijn ondoorgrondelijk zo ook zijn plan. Mijn intuitie geeft hier één grote mist.

 11. @Burke

  Ik heb het idee dat we het toch echt zelf moeten doen.
  Alleen door de toename van verlichte mensen en doordat mensen steeds meer informatie krijgen waardoor ze vele spelletjes gaan doorzien, komen we steeds makkelijker tot die essentie.

  Het groeit exponentieel. Als steeds meer mensen de werkelijkheid kennen, dan zullen ook steeds meer mensen dit doorkrijgen door met deze mensen te spreken, naar hun te luisteren en voelen.

  Hierdoor kan best een algemene trilling veranderen, maar wij zijn het, de mens, die dat doet. Het is maar een mening.

  Door elkaar te helpen dingen te doorzien, alsmede de negatieve beïnvloedingen van buitenaf, worden we allen steeds meer de goede richting in gedreven. Die van de waarheid zit in jezelf, in ons allemaal, niemand is meer of minder dan de ander, wij zijn één.

 12. Verwarrend verhaal Lianne

  Wij zijn alles en niets, inclusief ons lichaam, ons denken, etc.

  Heb sterk het idee dat deze verhalen juist door de duisternis in het leven geholpen worden.

  Aandachtig zijn, aandacht voor alles tegelijk kunnen hebben, dat is wat er gebeurd wanneer je alles doorziet.
  Die praatjes zijn ook weer bedacht door één of andere geest.

 13. @ sjamartijn

  Tijd om eens een nieuw peertje in te draaien vriend, zo dadelijk brand je nog door…

  @ Lianne

  De lente kriebels komen en zo te zien bloei jij weer helemaal op.

  Meer azijn bij de wijn! cheers !

 14. @Lianne

  Ik begrijp heel goed wat je bedoelt en er zijn ook heel veel mensen (zo’n 90%) opgeleid om als robot te functioneren.

  Hoe hoger de opleiding, hoe meer gemanipuleerd en ja, zij hebben het nog voor het zeggen ook.

  Maar wat kunnen wij meer doen dan de mensen te laten zien dat de waarde van een mens niet in het kennen ligt?

  Ik heb medelijden met de mensen die als slaaf voor een hongerloontje weer de hele week aan het werk moeten voor een één of ander kutbedrijf.

  Ik vind het ook jammer dat ik erin mee moet gaan om mijn vrouw en kind te voeden, dat ik niet gewoon een hutje op de hei kan hebben. Gelukkig ben ik nog zelfstandig ondernemer en werk ik om te leven en niet andersom.

  Gelukkig heb ik veel vrije tijd en dat hoop ik zo te houden.

 15. @ Burke,
  De aarde reist door het Universum volgens de Maya’s duurt het niet lang meer dan staat de aarde op 1 lijn met de centrale zon dit is de bron van al wat is.
  Alles wat niet in overeenstemming is met de bron zal verdwijnen dit gaat gepaard met dat duizenden jaren geschiedenis naar boven komt om uit te zuiveren en bewust te worden.
  Wat ik in mij mijzelf ervaar en ook in de omgeving en alles wat op aarde plaats dat ik beaam hier ziet het wel naar uit.
  Er zijn stromingen die beweren dat de aarde vernietigd wordt en er zijn stromingen die beweren dat de aarde zij is een intelligent bewust wezen besloten heeft om terug te keren naar haar Goddelijke staat in de 5 de Dichtheid dit is een frequentie verhoging wat inhoud dat het Liefde is want alles is met elkaar verbonden en een eenheid,
  Lange tijd was aarde een moeder voor allerlei entiteiten uit het universum om hier te leren van de polariteit tussen goed en kwaad om vanuit een dualistische ervaring weer tot de eenheid terug te keren .Deze rol is bijna voorbij, moeder aarde heeft besloten dat zij zich hersteld in haar oorspronkelijke Glorie wij als mens leven erop als je echt vanuit je hart verlangd om hier deel van te zijn kun je mee .Het bewustzijn zal steeds helderder worden dat alles met elkaar verbonden is in eenheid, het is de Liefde van de bron.
  Die zit ook in ons straal dat licht naar Moeder Aarde daarom zijn wij in deze wonderlijke tijd geboren om ons te herinneren te geven en te ontvangen de Liefde van de Bron
  Het is nader dan handen en voeten ontsteek het licht in je hart Stralende

 16. @ Lianne

  Je gaat het eindelijk snappen wat er nou precies aan de hand is, mensen kunnen ellen lange speeches houden en steeds maar monotome spreuken op dreunen, of vervalste spiegel truuks toepassen of meer inhoud aan hun verhaal te creeren.
  De weinige onder ons erkennen dat de ‘ziel de heer en meester is over de stof en het lichaam’, maakt niet uit hoe mooi alles bewoord is het gaat om de kern en de inhoud van het pleidooi, de eenvoud in de kontext.

  Ja de links die je doorspeelt heb ik van genoten zijn voor mij een bevestinging van ‘AH!’ zie je wel, ben niet de enigste die dit soort dingen bevind.

 17. @lianne interressante artikelen maar, houd zo’n tweedeling de dualiteit niet in stand? En wie zal het oordeel vellen over wie wel en wie niet “begeest “is? Ik ben het wel eens met je dat veel mensen eigenlijk op koeien lijken en niet in staat lijken te zijn om spirituele lessen te herkennen laat staan leren. Maar om ze gelijk het zijn van geest te ontkennen? Waardevol hersenvoer hoor dat wel maar ik vind het wel een heel moeilijk gegeven. liefdevolle groet marcel

 18. @lianne dank je wel das een stuk verhelderender en raakt een snaar bij mij. Ik denk dat je gelijk hebt als je steld dat we moeten vechten om onze spiritualiteit te kunnen laten groeien en ons te blijven wenden tot het licht.
  liefdevolle groet marcel

 19. @Lianne

  “Woorden zijn zo corrupt als wat.
  Niet een beetje corrupt of soms corrupt, maar per definitie corrupt.
  En dat is van meet af aan zo geweest.
  Het is er niet pas later ingeslopen.

  Je kunt met woorden toch iets uitdrukken met een zuivere intentie,
  zou je misschien zeggen. Ben je dan niet zuiver bezig?
  Neen. De intentie kan wel zuiver zijn,
  maar de uitdrukkingsvorm is dat niet meer.
  Woorden zijn gematerialiseerde uitdrukkingsvormen”.

  Alles wat volgt in het artikel kun je dus gewoon overslaan.
  Het zijn maar woorden.

 20. @Martijn
  Wonderschoon om te beluisteren, hetzelfde als Tolle,Stiekema,Alexander en vele anderen (gelukkig steeds meer) zeggen.
  Woorden kunnen heel erg versluierend zijn, helaas hebben we ze nog steeds nodig om ons te kunnen uidrukken. Gewaarzijn is waar alles om draait. Liefde voor onszelf en dus ook voor andere bewustzijnen.

 21. 1 voor allen, allen voor Lianne !

  Klopt de meeste lichtwezens zitten vol littekens en hebben aardig wat schade opgelopen om de aanloop richting Shiftproces te bewerkstelligen, ze ondergaan een ongelijke strijd waarvoor ze met velen het moeten bekopen, omdat er steeds gehakeld wordt over woorden.

  Tis jammer dat we hier niks kunnen in zingen…

 22. Als iedereen zijn egoïstische denken doorziet, tot het kleinste beetje, dan komt vanzelf alles goed.

  Littekens zijn eervolle insignes om te dragen, oeps, daar komt mijn egoïsme alweer opzetten, sorry.

  Toch zit er een kern van waarheid in, we moeten door de conflicten heen om erachter te komen wie we werkelijk zijn.

  In de toekomst denken heeft geen zin, daar het uit geheugen weg komt. Wat komt komt, ik ben er klaar voor.

 23. @Lianne
  N.a.v. jouw linken:
  Oké, je pikt dus toch liever een in jouw ogen plausibel verhaal uit de hele meuk van verhalen en adopteert dat als waarheid? (zie mijn posting van 13:32)
  Is het je ook opgevallen dat deze artikelen gaan over tweedeling (licht / duister), strijd, oordeel en angst voor het duister?
  In deze artikelen ben ik niet één keer het woord liefde (of een verwijzing ernaar, of een blijk daarvan) tegengekomen.
  Er wordt steeds verwezen naar de “spirituele agenda”, maar wat daarmee bedoeld wordt blijft duister (haha).
  De gehéle schepping wordt veroordeeld en gehekeld als “duister”.
  Alle woorden worden, per definitie, door de auteur als zijnde waardeloos verbannen naar de schroothoop, maar onderhand schrijft ze zelf haar site vol (!).
  Om nog maar te zwijgen over haar ‘analyse’ betreffende mensentypen enz. (Waar haalt ze dat vandaan?? Volgens haar eigen ideeën kan ze dat alleen maar uit ‘duistere’ bronnen hebben vernomen.)
  Begrijp je dat de auteur ‘het licht nog niet gezien heeft’? (Martijn en Marcel hebben daar ook al naar verwezen.) En eigenlijk ook niet eens haar hersens gebruikt, zoals ook blijkt uit haar artikel over de “valkuil” van het NU:
  Ze begrijpt niet dat het NU iets totaal anders is dan het hier en nu.
  Ik zit hier en nu een comment te schrijven, maar ben – dus uiteraard – niet in het NU. Om e.e.a. een beetje aanschouwelijk te maken even naar de wiskunde. Een (wiskundige) punt heeft geen afmetingen (geen lengte,breedte, hoogte), vandaar dat er op een lijnstuk een oneindig aantal punten liggen. Of het nu een lijnstuk is van 10 cm of 10 km, dat maakt niets uit, er liggen een oneindig aantal punten op. Het NU is een ‘punt’ in de tijdruimte. Op het moment dat je ‘nú’ zegt is het NU dat je wilde ‘pakken’ al oneindig voorbij. Het NU is niet met het dualistisch bewustzijn te detecteren of te bevatten; het is oneindig klein / oneindig groot. Je kunt alleen maar in het NU zijn wanneer je in het hogere eenheidsbewustzijn zit; of beter gezegd de toestand van eenheid(sbewustzijn) is NU.
  Volkomen kolderiek dus om te beweren dat het NU je vasthoudt in 3d.

 24. @Martijn
  Ik weet dat je niet gecharmeerd bent van mijn analogieën (Ik wil het/mijn ego nog wel eens vergelijken met een hond, waar ik een goede verstandhouding mee heb en die ik ook zeer waardeer en die derhalve ook kan rekenen op mijn voorspraak bij de goden. 🙂 )
  Jouw commentaar was dan “Die hond moet gewoon zijn bek houden!”
  Soms gebruik je zelf zulke analogieën:
  “De gedachtes geen aandacht meer geven. Net als een zwerfkat, zolang je hem blijft voeden komt ie terug.”
  Ik begrijp natuurlijk wel wat je bedoelt, hoor. Maar, brrr…. Ik krijg het er toch een beetje koud van.

  Ik weet dat je wijsheid in huis hebt. Jouw wijze uitspraken vliegen voortdurend compact en to the point over het forum. Ja, en ik voel dat je wéét wat je zegt.

  Maar, als ik aan jou denk, zie ik voor mijn geestesoog een yogi onverstoorbaar zitten in samadhi, terwijl om hem heen de wereld in brand staat en mensen en dieren creperen…

  Zo’n yogi zou ik wel eens een schop onder z’n hol willen geven; figuurlijk dan natuurlijk.

  Vat het niet persoonlijk op – doe ik ook niet als je mijn dierbare hond afsnauwt – maar ik wou dit toch eens met je delen.

  En geef ajb die kat wat te vreten. Als je verlicht bent zal dat je lampje niet uitdoen.
  🙂

  Ja, ik ga nu naar Krishnamurti luisteren; vroeger veel van geleerd, leuk om eens te zien hoe het nu binnenkomt.

 25. @Sjamamma

  Ik ben geen yogi, ik haal door de weeks hele woningen leeg voor mensen die het zelf niet kunnen. Koop de inboedel op en ruim het huis leeg met vloerbedekking en vitrage en al.

  Ik werk 6 dagen in de week heel hard om mijn vrouw kind en de rest van de familie in leven te houden.

  Ik sta voortdurend in het leven en heb voortdurend met de dood te maken. Ook heb ik behoorlijke kennis van materie daar ik deze weer verkopen moet in ons verkooppand.

  Misschien dat dat je beeld doet veranderen van mij.

 26. Zeker Janee, Moeder Aarde is prachtig.

  Als wij niet met Moeder Aarde om kunnen gaan, dan liggen we er in notime af. Als de grens bereikt wordt, dan is het over met ons, voordat Moeder Aarde ermee ophoudt denk ik.

  Laten we voor Moeder Aarde gaan zorgen, zoals zij ook altijd voor ons gezorgd heeft.

 27. Och, er komt wel een oplossing, desnoods gaan we naar een andere planeet. Welke planeet?

  De aarde is ons thuis, de aarde heeft ons het leven geschonken, waarom dan de aarde verlaten?

  Verloochen niet jezelf en je oorsprong, dit is ons thuis, dit is de plek waar wij behoren te zijn.

  Als we hier niet met elkander kunnen omgaan, op welke planeet dan wel? Pandora? Met een gasmasker op zeker!

 28. Hier is het waar wij het doen laat je niet gek maken door alle berichten de liefde voor al wat is speelt zich op moeder aarde af in neutraliteit openbaart zich de liefde

 29. Dacht je nu werkelijk dat deze prachtige Moeder Aarde zich laat vernietigen ze heeft er voor gekozen om zich weer in haar Goddelijke Majesteitelijke Glorie te openbaren God laat niet varen de werken zijnen handen wij leven op de aarde en gaan mee

 30. De mooiste auto’s, huizen, telefoontjes, gadgets, kleding, computers, hifi installaties, vrouwen/mannen.

  De beste jobs, restaurants, politieke partij, bank, meubels, witgoed, gereedschappen, enz.

  Dat is niet wat we zijn, dat zijn kunstmatige dingen.
  Wij zijn één met de natuur, wij zijn natuur. Wij zijn verbonden met Moeder Aarde, met de zeeën, rivieren, bossen, dieren, planten.

  Wij behoren de hoeders te zijn van alle natuur en Moeder Aarde, ipv. deze uit te buiten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.