Advertentie

Radiostilte rondom CORRUPTE VON DER LEYEN..!?


x

Radiostilte rondom

CORRUPTE VON DER LEYEN..!?

2023 © WantToKnow.nl/be

x

We hebben er al enkele keren over geschreven. De corruptie van ene mevrouw Ursula von der Leyen, althans.. Ze wordt aangeklaagd wegens corruptie, en ook het Europees Openbaar Ministerie doet onderzoek. Vervolgens blijkt dat niemand in de main-stream-media hierover bericht? (Waar blijven De Andere Krant en ON!…? Maar het kan ook zijn, dat Ursula von der Leyen het misschien zelf nog niet eens weet! Dan hebben we hier Martin Sonneborn, een niet-ingeschreven lid van het Europees Parlement, die met zijn spreekbeurt slechts 60 seconden heeft om haar het nieuws te vertellen, wanneer hij het woord krijgt…

EU-commissie-voorzitter Ursula von der Leyen wordt aangeklaagd wegens corruptie; hier volgt een uittreksel uit een uitgebreide tekst waarin Sonneborn alle achtergrondinformatie geeft over wat er in de toespraak kort werd gezegd:

* * *
‘Onder EU-commissievoorzitter Von der Leyen heeft de neiging van EU-instellingen (en ambtenaren) om zich aan hun verantwoordingsplicht te onttrekken door zich collectief te verschansen achter een democratie-ontkennend bolwerk van ondoorzichtigheid, alarmerende proporties aangenomen. Onthoud dit: transparantie is geen genade die u wordt verleend door metafysisch verwijderde autoriteiten, het is iets waar ieder burger absoluut recht op heeft. Die heeft het (onvervreemdbare) recht om volledig te weten, wat de ambtenaren die u aan de macht hebt gebracht, in uw naam doen..!

En de media zouden uw betrouwbare bulderende basversterker moeten zijn. Iets anders zou geen moderne democratie zijn, maar de sociale orde van 1648. Of een live concert van de Kelly Family (unplugged). Hetzelfde principe geldt trouwens voor de steeds ongeremder wordende wapen- en munitieaankopen van uw EU. De Commissie heeft de goedkeuring van projecten van het €8 miljard Europees Defensie Fonds toevertrouwd aan een ondoorzichtig netwerk van ‘externe deskundigen’, zonder enige garantie op het vermijden van belangenconflicten of het naleven van de EU Gedragscode.

Ombudsman Emily O’Reilly “wees erop dat de namen van deze ‘externe wapendeskundigen’ nergens te vinden zijn – wat ongebruikelijk is volgens EU normen en volgens haar de publieke controle ondermijnt.” (Politico)

Dat vinden wij ook. En we vinden trouwens opnieuw dat deze dame de volgende keer voorzitter van de EU-Commissie moet worden. We kunnen ons geen tweede termijn vonder-Leyen veroorloven – vanwege alle effecten die zij betrouwbaar in gang heeft gezet.

Covid onderzoekscommissie: Von der Leyen noch Burla (de topman van Pfizer) kwamen opdagen..! In het Europees Parlement hebben de Groenen overigens een Covid-enquêtecommissie niet tegengehouden, maar vooruitgeschoven. Natuurlijk niet de Duitse Groenen, maar de Franse, die al lang niet veel meer dan de partijnaam delen met hun verwaarloosde collega’s in de Duitse Bondsdag.

Albert Bourla had overigens geen tijd om de onderzoekscommissie COVI van het Europees Parlement te beantwoorden, misschien moest hij een kuil graven voor een nieuwe geldbak 😉 . Ook lijkt hij niet over modernere communicatieapparatuur te beschikken, anders had hij wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de bundel open vragen van de parlementsleden, via een handige videoverbinding te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de voorzitter van de Commissie – hoewel zij was opgeroepen om voor de onderzoekscommissie te verschijnen, kwam zij nooit opdagen voor ondervraging..!

En hieronder zetten we een uitgebreider beeld van het vonderLeyen-schandaal:

* * *

Wist jij, dat de EU dit jaar (2023) alleen al, 500 miljoen Covid-‘vaccins’ dient te kopen van de farmaceutische reus Pfizer. Spanje is al begonnen ze weg te doen.., en Griekenland heeft ze per omgaande teruggestuurd. Deze moeten nog worden betaald – hoewel het allemaal nog steeds niet duidelijk is wat Ursula von der Leyen met Pfizer heeft afgesproken..! Maar een tussentijds resultaat van de heronderhandelingen tussen de EU-Commissie en de cowboys, van datzelfde Pfizer is zojuist uitgelekt, naar journalisten van de Britse Financial Times en het persbureau Reuters.

Het elkaar in prijzen onderdompelende stel ‘leiders’.. Von der Leyen, namens ons allemaal via de EU en dhr. Albert Bourla, CEO van het miljarden aan de mRNA-middelen verdienende Pfizer.

Als deze berichten kloppen, stelt de Europese Commissie voor de betalingsverplichting van € 10 miljoen aan Pfizer te vervangen door… een betalingsverplichting van € 10 miljoen aan #Pfizer. Jaja, een interessant spelletje. En terwijl we ons nog steeds afvragen waarom we deze bange Ursula von der Leyen niet kunnen vinden -als was het maar met een simpel interview- in de Duitse pers, gaan we hieronder kort het ontstaan en de inhoud van de EU-vaccincontracten recapituleren.

In mei 2021 had de Commissie de grootste deal in de farmaceutische geschiedenis gesloten. Na twee initiële overeenkomsten (van november 2020 en februari 2021) met Pfizer/Biontech om (in totaal) 600 miljoen doses te kopen, plaatste zij een nabestelling voor nog eens 900 miljoen doses – met een optie voor nog eens 900 miljoen, die (gelukkig) nooit werd geactiveerd.

€ 35 miljard
Het was veruit het grootste van alle EU-vaccincontracten – en met een (vermeend) volume van € 35 MILJARD ook het grootste aankoopcontract dat de Commissie ooit met één enkele marktspeler heeft gesloten. Dit alleen al is reden genoeg toch, voor een nadere beschouwing. Met dit derde Pfizer-contract steeg niet alleen het aankoopvolume met 25%, maar ook de prijs: van € 15,50 naar € 19,50 per dosis.

Als ‘waardevol’ lid van het WEF, is Bourla natuurlijk een parel in de schelp van Klaus von Schwab.. Jawohl.

Terwijl iedere beginnende middelbare schoolleerling, die economie in zijn pakket heeft, je kan vertellen, dat prijzen DALEN voor producenten bij oplopende productie-volumes..!Het is kennelijk de normaalste zaak van de wereld, voor al die mensen die dit verhaal dienen te controleren.. Vragen? Geen vragen! Een historisch unieke megadeal dus, waarbij ook de eenheidsprijzen stijgen met toenemende afnamehoeveelheden? Voor de eenvoud dopen we dit slimme mechanisme het ‘VonDerLeyen-effect’. En als de gelegenheid zich voordoet, zullen we het voor nader onderzoek voorleggen aan een complete beginneling in bedrijfskunde – samen met het schaaleffect, het kerstmaneffect en het kwantumkortingseffect..

Quasi-monopolie voor de EU-vaccinmarkt
De Commissie gaf Pfizer, die de markt al had gedomineerd, ook een quasi-monopolie op de EU-vaccinmarkt – een openlijke schending van het EU-mededingingsrecht, dat anders streng wordt bewaakt. Last but not least werden uitstapclausules, (latere) contractaanpassingen en producentenaansprakelijkheid grotendeels uitgesloten.

Deze zaak is dus, heel simpel samengevat, in zijn geheel het meest bizarre verdrag dat ooit door professionals van de Europese Commissie is onderhandeld (of gesloten) – de EU-ambtenaren zijn immers niet alleen volgestopt met verfijnde eliteschoolkennis, maar ook zorgvuldig getraind toch? In cursussen zoals ‘Onderhandelingsvaardigheden voor Dummies’. Dit alles om hun belangrijkste taak uit te voeren, namelijk het correct bespelen van hun verzamelde onderhandelingsmassa: 450 miljoen burgers, mensen als jij, de grootste interne markt ter wereld..!

Het is niet zo vreemd om van dezelfde economie-leerlingen, hierboven genoemd, te verwachten, dat die tegen deze achtergrond veel betere contractvoorwaarden zouden hebben opgesteld dan die in dit derde Pfizer-contract, die duidelijk moeten worden geclassificeerd als lichtzinnig op zijn best, zo niet CRYPTOCRIMINAL.

Pfizer ‘bekend bij de rechtbank’..!
Geen enkel ander farmaceutisch bedrijf ter wereld is zo vaak door autoriteiten en rechtbanken berispt voor zijn bedrijfspraktijken als Pfizer, gemiddeld vier keer per jaar. In 22 jaar heeft het bedrijf 90 sancties gedocumenteerd, waarvan sommige werden voorafgegaan door ernstige juridische overtredingen. (En dat zijn alleen degene die ontdekt zijn).

Weinigen weten, dat mevrouw Von der Leyen, haar universitaire PhD(doctors)-titel probeerde binnen te harken met dubieuze kopieerpraktijken. Daarbij werd betrapt, maar waarschijnlijk door een ‘hoge kruiwagen’ werd gered van een smadelijke afgang..!

VonderLeyen lijkt met succes
de officiële EU-contractbesprekingen met
de farmaceutische industrie, die volgens
een vast protocol moesten worden gevoerd,
door gemandateerde onderhandelaars
én deskundigen van de Commissie,
te hebben ondermijnd.

Daarbij de onderhandelingen voor dit derde,
grootste, duurste, meest concurrentieverstorende
en meest knoeiende Pfizer-contract,
op cruciale onderdelen te hebben gekaapt. 

Daarbij haar autoriteit als Commissievoorzitter
ver te buiten ging en de
-voor EU-ambtenaren bindende-
procedureregels schond.

Pfizer en von der Leyen vriendjespolitiek
Dit zou in ieder geval verklaren waarom de Commissie – in tegenstelling tot alle andere – de Europese Rekenkamer geen interne bureaucratische bijproducten voor dit ene contract kon verschaffen, geen onderhandelingsnotities, geen voorlopige contracten, geen met de hand gekrabbelde galgenmannetjes met nummers erop, niets. Al twee jaar lang weigeren de Commissie en von der Leyen, die hun streven naar transparantie steeds met oorverdovend smakeloze verbale cascades hebben gesimuleerd, de gesloten CONTRACTEN openbaar te maken – zelfs het Parlement en de enquêtecommissie krijgen niets te zien dan door zwarting onherkenbaar gemaakte kopieën.

Ze weigeren ook categorisch om de SMS-berichten tussen von der Leyen en Bourla die het contract voorbereidden vrij te geven – en weerstaan daarmee niet alleen de (legitieme) verzoeken om informatie van journalisten en parlementsleden, maar ook de verzoeken van de Europese Ombudsman Emily O’Reilly en zelfs het (nogal) aandringende verzoek van de Europese Rekenkamer. Wie vindt dit nu niet écht belachelijk? Onze TweedeKamerleden kennelijk, want van daaruit is niets te horen over deze onverkwikkelijke zaken..!

Kijk de jongens van het ‘Pfizer-vaccin’.. In normale mensentaal spreek je over ‘witte-boorden-criminelen’…!

Hoe begrijpelijk al het gefluister over deals, winsten en geheimen ook was (voor sommigen) in de vreemde tijden van de pandemie, het is nu onhoudbaar. Meer dan twee jaar nadat de contracten in kwestie werden ondertekend, begint het voortduren van deze institutionele ondoorzichtigheid te lijken op een daad van kwaadwillige politieke obstructie, letterlijk een ‘obstructie’ genoemd volgens de Europese Ombudsman Emily O’Reilly, die het ‘extreem verbijsterend’ vindt dat von der Leyen nog steeds weigert te reageren op de talloze klachten en klachten (onder andere van de New York Times).

Overigens beginnen we te denken dat deze dame de volgende keer Commissievoorzitter moet worden. Voor de goede orde: O’Reilly, niet VonderLeyen. Deze (hardnekkige) verzwijging is democratische voorwaarden onwaardig – en bovendien volstrekt onnodig, want elk ‘beschermwaardig geheim’ van toen is vandaag openlijk te zien in de jaarverslagen, verkoopstrategieën en prijslijsten van het bedrijf Pfizer.

Geheime vergaderingen met Pfizer gaan door..
Dus als het inderdaad iemands bedoeling was om ’transparantie’, ‘democratie’, ‘nabijheid tot de burgers’ en ‘vertrouwen’ in de ‘politiek’ te versterken (zoals verluidt in VonderLeyens eigen inaugurele rede!), kunnen we alleen maar naar de voorzitter van de Commissie roepen: GOED DAN, LATEN WE GAAN. Niemand houdt u tegen. En terwijl het strafrechtelijk onderzoek naar de oorspronkelijke contracten door het Europees Openbaar Ministerie EPPO, dat sinds oktober vorig jaar bekend is, nog in volle gang is, heeft de Commissie het alweer gedaan.

Zij is nieuwe onderhandelingen aangegaan met Pfizer – uiteraard niet zonder het vaste voornemen om elk van haar vorige overtredingen in slow motion te herhalen: opnieuw worden weer achter gesloten deuren in geheime onderhandelingen en buiten haar (eigen) verantwoording om, besluiten genomen over het gebruik van EU-middelen om in de hele EU producten van één enkele Amerikaanse fabrikant te kopen..! (Als je dit verhaal in een medische detective zou lezen, zou je zeggen, dat het een spannend verhaal is, ‘maar dat het geen écht hoge werkelijkheidsfactor heeft’..)

Een systeem dat zich verschanst achter institutionele ondergroei kan zijn notoire onvermogen tot zelfcorrectie niet duidelijker tonen. De (toegankelijke) informatie is (dus opnieuw) schaars en niet vrij van onduidelijkheden. Toch durven we de huidige gebeurtenissen als volgt te duiden. Het gaat om de ‘aanpassing’ van het gigantische (derde) VonderLeyen-Pfizer contract, waarmee de Commissie een bindende afspraak had gemaakt om 900 miljoen doses aan te schaffen tegen eind 2023..!!

Bizar, de ‘pandemie is voorbij’, maar 500 Miljoen vaccindoses die de EU dit jaar nog moet aankopen
Ongeveer 400 miljoen van deze eenheden zijn al geleverd, de resterende 500 miljoen moeten dit jaar nog door de EU-leden worden gekocht. Het behoeft geen betoog dat de vraag naar vaccins vrijwel tot stilstand is gekomen, terwijl de vaccinpakhuizen uit hun voegen barsten en alle vervaldata die eerder met drukletters (zelfs in braille) werden aangekondigd – de een na de ander – nu verrassend zijn uitgekomen. Al meer dan een jaar proberen de lidstaten (die al onder meerdere lasten gebukt gaan) zich op de een of andere manier aan hun contractuele lot te onttrekken.

In de hoop op goede wil van de fabrikanten vragen sommigen om een prijsverlaging in het beste officiële Deens, terwijl anderen denken dat een verwijzing naar overvolle magazijnen (“Geen plaats!”, “Magazijn vol!!”, “Gesloten wegens overbezetting!”) hen op de een of andere manier kan helpen (Slovenië). Slowakije en Letland zijn bereid om in plaats van het vaccin een enorme stapel andere goodies uit het (bonte) assortiment van Pfizer te slikken, hoe dan ook tegen hoofdpijn en potentieproblemen misschien.

’t Past helemaal niet, stuur volgende keer de juiste maat, doei!’.
En terwijl Spanje zich al heeft neergelegd bij het vernietigen van overtollige voorraden, zodat ze de ellende tenminste niet dagelijks hoeven te zien, had Griekenland het uiterst anarchistische idee om de door de farmaceutische industrie verzonden pakjes gewoon te degraderen tot Amazon-retouren en terug te sturen: “het past helemaal niet, stuur de volgende keer de juiste maat, doei!

Natuurlijk was dit alles tevergeefs; het verkoopcontract laat de staten geen uitweg. 500 miljoen doses moeten zo snel mogelijk worden ingenomen, Pfizer houdt vast aan het contract, dreigt met rechtszaken en staat zelfs niet toe dat meteorietinslagen en het uitbreken van een oorlog als uitzonderlijke omstandigheden het contract wijzigen. Polen heeft het geprobeerd, tevergeefs. Met dank aan de ‘uiterst getalenteerde’ inkoopkwaliteiten van ene Ursula von der Leyen, die haar volledige toewijding besteedt aan dit zéér belangrijke inkoopproces.

* * *

2 gedachten over “Radiostilte rondom CORRUPTE VON DER LEYEN..!?

  1. En alweer heeft Nazi-Duitsland de Strijd allang gewonnen, en wij maar geloven dat Nazi-Duitsland het verloren zou hebben. En dat dan weer, en ja alweer door: de Valse Verenigde Staten van Amerika. Waar de Nazi’s vlot nieuwe kansen kregen, door ondermeer hun Nazi-officieren, van nieuwe veramerikaanse namen te voorzien, zodat zij hier verder hun nazi-werk bleven en blijven doen! Tot en met Biden aan toe!

    1. Een ongelooflijk ondergrondse beweging die heel, heel diep verankerd moet zijn in de ‘krachten-achter-de-schermen’ van de VS. De link met het Zionistisch Rothschild-imperium dringt zich op. De uitspraak van de oprichters van de Zionistische beweging, dat de ‘Zionisten báát hebben bij vervolging van joden’ is een brug tussen nazi’s en het VS-establishment. O.a. de ouwe Bush (vader van George) deed zaken met de nazi’s in WWII.
      zionisme hitler

      https://www.wanttoknow.nl/?s=nAzi+VS&submit=Zoeken

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.