Advertentie

Lilith, het weggemoffelde 13e sterrenbeeld..


Het onderstaande artikel, geschreven door John Geel, toont ons opnieuw een prachtige doofpot.. Een antieke kun je wel zeggen. En ook dáár mag nu kennelijk het deksel van af..

Keer op keer komen er in ons huige tijdsgewricht zaken boven water, die ons zijn onthouden. Zaken die ons, als ze er gewoon geweest waren, hadden kunnen bekrachtigen. Sterker nog: ons een totaalbeeld hadden laten zien, een beeld van heelheid en verbondenheid.

We zijn Een met Alles, dát blijkt telkens weer en is de kern van de boodschap van veel ‘meesters’. Het enige wat ervoor nodig is voor iedere Ziel om deze Eenheid te zien, is te ‘ontwaken’ en dus niet meer in de valkuil van ‘dualiteit’ te stappen.

Polariteit is daarbij een ander fenomeen, wat hieronder ook beschreven wordt. Polariteit zijn twee kanten van hetzelfde fenomeen, 2 polen dus. Duaal wil bijv. zeggen, dat er 2 fenomenen zijn, bijv. jij en ik zijn ANDERS.. Goed en slecht is bijv. dualiteit ten top. De essentie hiervan is dat je het als PERSOONLIJK voelen goed of slecht vindt. Goed en slecht zijn dan geen zaken BUITEN jou, maar een door jouw veroorzaakte polariteiten BINNEN jezelf..

Naar de werkelijke motivatie om informatie achter te houden voor ons als mensen, is slechts te raden. Dat er bepaalde groepen in de wereld zijn die er niets aan gelegen is om de mensen om hen heen dezélfde kennis te geven, die zij hebben (vergaard), is echter een gegeven.

Veel plezier met het prachtige artikel over Lilith!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lilith, het weggemoffelde 13e sterrenbeeld..

 

© 2009 John Geel/WantToKnow.nl

Lilith zou je de eerste grote manipulatie in alle heilige boeken en geschriften kunnen noemen. Lilith wordt in de Bijbel genoemd, de Koran noemt haar, vele andere geschriften noemen haar maar allen noemen haar slechts 1 x en daarna wordt Lilith weer verzwegen.

In deze geschriften, die hebben geleid tot de heilige boeken (Bijbel, Torah, Koran), wordt de man en vrouw gelijktijdig geschapen. Pas later wordt Eva uit een rib van Adam geschapen. De ‘gelijktijdige vrouw’ naast Adam, wordt echter na de eerste kennismaking verzwegen, weggemoffeld.

De uiteindelijke heilige boeken geven dus de essentie van de heilige verhalen gemanipuleerd weer.

De eerste afbeeldingen van en verwijzingen naar Lilith dateren al van 4000 jaar voor de jaartelling. Maar waarom is deze vrouw verzwegen terwijl zij zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in het ontstaan van de mythische verhalen over het symbolische ontstaan van de eerste mensen?

Ook vandaag de dag ondervinden wij de effecten nog steeds van allereerst de aanwezigheid, vervolgens van het verdwijnen en dan van  de afwezigheid van deze vrouw. Vraag een willekeurige fundamentalistische christen naar Lilith en zijn (haar..?) haren gaan recht overeind staan. Maar wie was deze vrouw dan wel niet?

Ingegeven door de belangstelling voor nieuwe verschijnselen als 2012, het hoger bewustzijn, de nieuwe wereldorde, de mens en zijn plaats in het universum, de ontmanteling van het (eigen) ego en de positieve effecten daarvan op de maatschappij, begon ik een speurtocht naar Lilith. Om tot het verhaal van Lilith te komen ga ik eerst in op een paar andere bestaande en inleidende manipulaties. Daarom begin ik bij de Bijbel en het verhaal rondom Jezus omdat zij de basis vormen van de manipulatie rondom Lilith.

De Maya

De Maya’s beschreven als een van de eerste volkeren (mogelijk bijgestaan door hulp van ‘buitenaf’?) de sterren, hun bewegingen en cycli. Daarmee een essentieel beeld gevend van al dat om ons beweegt.

De 3 koningen, de wijzen uit het Oosten.
De 3 koningen, de wijzen uit het Oosten.

Wat vertelden zij:

Op de 24ste dec staat het sterrenbeeld Sirius in lijn met het sterrenbeeld Orion. Sirius de ster uit het oosten. Orion met zijn drie sterren (de drie koningen). Deze lijn wijst exact op de 25ste december naar de plek waar de zon opkomt (de geboorte). Op dat moment is het sterrenbeeld Virgio (maagd) ook te zien, Vigio de maagd Maria voorstellend. Virgio ook wel genoemd het Huis van het Brood. De naam Bethlehem betekent vertaald Huis van het Brood.

Op de 25ste december vindt een ander fenomeen plaats en dat is de winterwende (Winter equinox). Vanaf de zomerwende (zomer equinox) beweegt de zon naar het zuiden en worden de dagen korter.

Daarmee wordt in feite ook het afsterven van de oogst inleidend, aldus het proces naar de dood voorstellend. Op de 22ste december is deze neergang compleet, de zon heeft 6 maanden zuidelijk bewogen en bereikt dan zijn ‘laagste’ stand aan de hemel.

En wat nou zo bijzonder is: deze laagste stand vertoont daarnaast iets vreemds: Op de 22ste, 23ste en 24ste december lijkt de zon drie dagen stil te staan. Gedurende die dagen verblijft de zon bij het Zuiderkruis, het sterrenbeeld Crux.

God sterft aan het kruis…

Het Zuiderkruis
Het Zuiderkruis

Het uiteindelijke fenomeen dat zich feitelijk afspeelt is dat de zon drie dagen stil staat. Alvorens weer naar het noorden te gaan bewegen, de dagen langer makend en de volgende cyclus te beginnen van het leven.

Samenvattend kunnen we de parallel al wel zien ontstaan:

 1. De zon sterft aan het Zuiderkruis     – De dood van Jezus
 2. Blijft voor 3 dagen dood                      – De drie dagen
 3. Nieuwe cyclus na 3 dagen                   – De Wederopstanding
 4. De tekens van de dierenriem             – De Twaalf Discipelen
 5. Sterrenbeeld Virgio                               – De Maagd Maria

Kijken we naar andere verhalen uit andere volkeren dan zien we opvallende parallellen. Enkele voorbeelden: al de volgende Mythische figuren werden volgen hetzelfde verhaal.

Geboren uit een maagd, ster in het oosten, aanbeden door 3 koningen en vergezeld door 12 discipelen. Gekruisigd en bleven dood voor een periode van 3 dagen, waarna een wederopstanding volgende om daarna naar de hemel te stijgen.

Horus
Horus

 

Egypte 3000 voor jaartelling: Horus de zonnegod

Attis
Attis

 

Griekenland 1200 voor de jaartelling : Attis

Krishna
Krishna

 

India 900 voor de jaartelling: Krishna

Dyonisus
Dyonisus

 

Griekenland 500 voor de jaartelling:  Dionysus

Mithra
Mithra

 

Perzie 1200 voor de jaartelling: Mithra

Het komt er dus in feite op neer dat het hele verhaal dus ‘slechts’ een astronomische beweging beschrijft. Al deze volkeren kenden Lilith maar nergens in de verhalen komt zij meer voor dan slechts 1x. Er bestaan vele “heilige geschriften” en de Bijbel is daar slechts 1 van.

De Faravahar, het symbol van het Zoroastrisme en beeldend de Wakende Geest
De Faravahar, het symbol van het Zoroastrisme en beeldend de Wakende Geest

We kennen allemaal de Torah en de Koran, maar daar zijn ook de Veda’s (Hindoeïsme), de Balie Canon (Boedisme), de Thora (Jodendom) en de Zend Avesta (Zoroastriers), de laatste is de oudste van de, nu bekende, wereldreligies.

De Zoroastriers waren de oudste volkeren in Perzie (nu Iran), genoemd naar de profeet Zarathoestra. De leer die zij volgden gaat uit van drie pijlers: goede woorden, goede daden en goede gedachten en gaat tevens uit van dualisme. De mens ingeklemd tussen Ahoera Mazda (god van het goede) en Ahriman (god van het kwade).

Lilith

Lilith kan -zoals gezegd- eigenlijk wel aangemerkt worden als de eerste manipulatie in de geschriften. Hierin wordt gesteld dat god Adam als eerste schiep en daarna Eva uit een van zijn ribben. Zelfs symbolisch gezien een bizarre veronderstelling die op zich al een vorm van onderwerping in zich draagt.

Een van de bekendste afbeeldingen van Lilith door John Collier, The Atkinson Gallery, Southport, England
Een van de bekendste afbeeldingen van Lilith door John Collier, The Atkinson Gallery, Southport, England

God (God als wij, wij als mens en god [de innerlijke oerkracht] in ons) schiep de aarde en vervolgens de mens uit de aarde, een man en een vrouw. Hij moet het overigens wel uit sterrenstof gedaan hebben, maar dat kwam de christenen niet zo goed uit. Ten slotte wilden zij de Bijbel, met dogmatisme als uitgangspunt, schrijven en geen science fiction boek. Sterrenstof in dit verband de materie [energie – lees de snaartheorie van Brian Green, alles is energie] waar wij allen uit bestaan.

(Er is zelfs een theorie die beweert dat Lilith de eerste mens was en dat pas daarna Adam volgde. Er moet namelijk eerst een vrouw gebaard hebben alvorens anderen konden volgen. Lilith was mogelijk de eerste mens waar god een ziel aan gaf… )

De eerste twee mensen waren Adam en Lilith, niet Adam en Eva. Lilith was in den beginne net zo sterk, verstandig en gelijkwaardig als Adam. Het uitgangspunt van een correcte god moet ten slotte geweest zijn gelijkwaardigheid en een perfecte balans in polariteit, de oerwet van het universum. Polariteit is een oerkracht op Aarde en in het universum. Positief en negatief, zwart en wit, Yin en Yang, warm en koud en dus ook man en vrouw.

Onbalans is nimmer goed geweest in het universum dus waarom zou onbalans tussen mensen of geslachten (Adam en Eva) gerechtvaardigd zijn? Als het in het universum niet thuis hoort waarom zou het op aarde dan wel thuis horen?

De onbalans tussen man en vrouw is dus slechts een menselijke uitvinding geweest. Bedacht door de religieuze fanaten om macht te kunnen uitoefenen.

Het verhaal gaat verder.

Adam was niet blij met een dergelijke krachtige vrouw naast zich en na diverse conflicten protesteerde Adam al snel, hij wenste onderdanigheid. Adam wilde zelf kunnen beslissen en zijn ego liet discussie niet toe. God bemiddelde maar Adam bleef protesteren.

Lilith op haar beurt ontwikkelde grote ontevredenheid over het gemekker en het domineren van Adam begon groter en groter te worden. En Adam gaf op zijn beurt aan dat het niet langer zo kon. God waarschuwde vervolgens Lilith om beter naar Adam te luisteren. Lilith werd boos en vluchtte naar zee, voordat er kinderen kwamen. Adam kreeg een nieuwe vrouw Eva, gemaakt uit zijn rib (om de onderdanigheid te waarborgen) en Lilith verdween definitief van het toneel. Adam sprak nimmer met Eva over Lilith.

Michelangelo’s Lilith
Michelangelo’s Lilith

De gevolgen waren groot: de rol van de vrouw (alle vrouwen) zou vanaf dat moment onderdanig en volgzaam zijn, zoals Adam (alle mannen) het wenste. Zoals de mannen het in die tijd wensten, zoals de religie het wenste. En de kracht en wijsheid van Lilith verdween. De symbolische waarde en de effecten en gevolgen die uitgingen daarvan zijn tegenwoordig nog steeds voelbaar en worden nog steeds misbruikt om de man te laten domineren.

Het verhaal gaat veel verder: Lilith zint op wraak en verzint een list om zowel Adam als Eva te raken en laat hen kennismaken met het kwaad door hen van de fruitboom te laten eten en zo kennis te laten maken met kwaad (in contrast met al het goed). Uiteraard zijn daar vele interpretaties mogelijk maar de boodschap is duidelijk: mannelijke dominantie in de wereld wordt op dat moment gevestigd.

De Christenen gebruikten Lilith nauwelijks in hun geschriften want dat kwam hen (de kerk) niet goed uit. Beter was het om Eva te belichten en uiteraard haar onderdanige positie en rol (geschapen uit de rib van Adam).

In de Bijbel werd dus al bij het verzamelen en het schrijven van de (gestolen) verhalen gemanipuleerd om het volk te beïnvloeden in de wijze waarop men moest leven, hoe zich te gedragen en de maatschappij moest inrichten.

Lilith als slang die Adam en Eva verleidt tot het eten van het fruit van de boom van kennis van het goed en kwaad, de dualistische gedachte
Lilith als slang die Adam en Eva verleidt tot het eten van het fruit van de boom van kennis van het goed en kwaad, de dualistische gedachte

 

Adam, een kind beschermend tegen Lilith, het Serpent
Adam, een kind beschermend tegen Lilith, het Serpent

Lilith komt voort uit de oudste geschriften en is genegeerd door de opstellers van alle hedendaagse religies. Waarom werd Lilith uit de verhalen geschrapt? Simpel: alle geschriften en dus de basis van alle religies (Torah, Bijbel, Koran etc.) zijn opgesteld door mannen….en die wilden de macht houden. Dat gaf hun ego hen in, de acht als basisego van de oude mens/man.

Rondom Lilith zijn vele mythes en verhalen nog steeds bekend en interessant.

Het Engelse woord Lullaby bijvoorbeeld zou ervan afgeleid zijn. De joden hingen op elke muur van de slaapkamer van een kind de kreet ‘Lilith Abi’, wat zoveel betekent als ‘Lilith wegwezen’ (slaand op de kindermoordenaarmythe die zij kreeg van hen, al weer een verkettering), later verbasterde het Lilith Abi naar Lullaby omdat bij het ritueel van naar bed gaan ook meespeelde dat het kind in rust moest kunnen gaan slapen en aldus werden rustgevende liedjes gezongen voor het slapen gaan, de Lullaby.

Lilith naast god, een afbeelding in de Sixtijnse Kapel. God die zijn hand uitreikt naar Adam en (mogelijk) Lilith met zijn linkerarm omarmt
Lilith naast god, een afbeelding in de Sixtijnse Kapel. God die zijn hand uitreikt naar Adam en (mogelijk) Lilith met zijn linkerarm omarmt

In de Sixtijnse Kapel is een beroemd fresco van Michelangelo dat God toont met een vrouw in Zijn linkerarm, Zijn rechterarm naar Adam uitstrekkend. Wie die vrouw aan en in “de linkerhand Gods” moet voorstellen, is nog onderwerp van discussie: het zou mogelijk Lilith moeten zijn.

Lilith’s symbolische verschijning werd vervolgens die van de slang (het serpent), waardoor zij ook vaak als – of met – een slang wordt afgebeeld. Zij verleidde Adam en Eva tot het eten van de appel, de kennismaking met het kwaad.

Ook wordt Lilith verketterd door Joden en Christenen door haar als kindermoordenaar, duivelse engel en andere demonische karakters vereenzelvigd neer te zetten.

Het getal 13

We kennen in vele facetten van het leven het getal 13, Johan Oldenkamp schreef een prachtige verhandeling over dit getal dat zoveel zegt dat Het Getal Dertien niet een ongeluksgetal is zoals de kerk ons wil doen geloven maar dat het getal 13 het getal van de Transformatie, het Heilige Getal is.

De kerk manipuleerde het getal 13 echter geheel uit onze geest omdat het juist staat voor die transformatie naar hoger bewustzijn, een nieuw begin naar het hogere. Het getal 13 moest dus verdwijnen als de mannen (de kerk) de dominantie wilden behouden.

Afbeelding van het 13e sterrenbeeld: De Slangenbewaarster bracht Eva haar duivelse kennis van goed en kwaad over
Afbeelding van het 13e sterrenbeeld: De Slangenbewaarster bracht Eva haar duivelse kennis van goed en kwaad over

De 13e discipel was Judas, het 13e dierenriemteken was de Slangenbewaarster, de 13 maan-maanden in het jaar, de vrouw kent 13 cycli per jaar (daar kon de kerk weinig aan veranderen) de 13 Kosmische wetten et cetera al deze 13’s moesten verdwijnen.

Dat de kerk ons aldus voor het getal dertien blind wil houden ligt in het feit dat 13 staat voor die transformatie naar het hoger bewustzijn, volgens de voorspellingen van de Maya in 2012 het jaar waarin de mens een hoger bewustzijn zal bereiken en de oude machten (kapitaal, staat en kerk) zal breken en zijn eigen uiteindelijke echte en hogere doel in het universum zal inzien en vinden, dan zijn religies niet meer nodig.

Het 13e dierenriemteken

We kennen 12 sterrenbeelden maar ooit was er een 13 sterrenbeeld: de Slangendraagster en deze komt onder andere voor in de oudere geschriften van de Soemerische en Minoische cultuur, waar ook Lilith een belangrijke rol in speelt. Immers, Lilith droeg ook de slang bij zich.

Lilith als De Slangendraagster, het 13e Sterrenbeeld, het kan dus bijna niet anders dan dat het 13e sterrenbeeld dezelfde figuur is als Lilith.

Kijken we naar de zoon van Apollo, Aesculapius, de grote genezer met zijn symbool de aesculaap, de slang die om een kruis omhoog klimt, vandaag nog het symbool voor artsen, dan zien we dezelfde mannelijke verschijning. Apollo kende het geheim van het leven en kon doden weer tot leven te wekken. Echter zijn vader was het daarmee niet eens en plaatste hem aan de hemel als het sterrenbeeld Slangendrager, het staat aan de hemel tussen Schorpioen en Boogschutter.

Aesculapius
Aesculapius

Maar wie zegt ons dat het een drager was en niet een draagster. De meeste afbeeldingen van de sterrenbeelden zijn mannelijk en slechts 1 vrouwelijk. Echter, er zijn meer vrouwelijke afbeeldingen van dit 13e sterrenbeeld bekend dan mannelijke. Het lijkt er dus op dat het de Slangenbewaarster was en dus dient Lilith als 13e sterrenbeeld erkent te worden en aan de 12 sterrenbeelden toegevoegd te worden.

De voet van dit Sterrenbeeld wijst naar het hart van de ons Melkwegstelsel, de Galaxis, de bron, en verbind ons met ons hogere zelf. Opvallend is dat de Maya’s nu juist voorspelden dat wanneer een aantal hemellichamen in lijn komen te staan met het hart van ons melkwegstelsel (de voet dus van het 13e sterrenbeeld, en gepland in 2012) het nieuwe tijdperk aanbreekt.

Het einde van het Vissentijdperk en het begin van het Aquariustijdperk. De transformatie (het getal 13) naar het hogere bewustzijn van de mensheid.

De voet staat overigens weer symbool voor vruchtbaarheid en beweging (een nieuw begin). Dat het 13e dierenriemteken moest verdwijnen was voor de kerk een missie op zich, die aansloot bij het grote geheel van het beïnvloeden van de mens en zijn natuurlijke connecties met de bron van het bestaan.

16 - De slangenbewaarsterDe belangrijkste missie van de kerk was dominantie door de man in de maatschappij, zij wilde niet weten van een balans en harmonie tussen die twee omdat dat de mens naar het hogere bewustzijn zou leiden. Immers balans en harmonie genereert ook fysische harmonie. Alles is energie en de juiste geharmoniseerde frequentie bij ons allen tegelijk genereert eenheid, kracht en hoger bewustzijn.

In de tijd dat de goden het overnamen van de godinnen (christelijke invloed op het fenomeen religie) maakten zij tevens de zon belangrijker dan de maan en legden zij op dat er twaalf (zon)maanden in een jaar zaten, in plaats van 13 maan(maanden). De zon werd belangrijker dan de maan.

Dit laatste veroorzaakte tevens dat we rationeler (man) gingen denken en minder met het hart (vrouw). Het contact met het vrouwelijke goddelijke ging verder teloor onder druk van de christelijke stromingen. Waar dat uiteindelijk toe geleid heeft kunnen we allemaal in de geschiedenisboeken en de hedendaagse kranten en media dagelijks aanschouwen.

Ook hier weer aanwijzingen dat men (de mannen – de kerk) de dominantie van de man voorrang wilde geven. Denken met de ratio en niet met het hart houdt ons af van de natuur, van de bron, van de harmonie en van ons uiteindelijke doel: het hogere bewustzijn. Lilith als bron van de mens kwam daarin niet van pas. De macht moest bij de man en dus bij de ratio blijven.

De slang (van) Lilith werd de boodschapper van de duivel gedoopt, om zo maar zoveel mogelijk mensen daarvandaan te houden. Echter het getal 13, de 13e (maan)maand, het 13e dierenriemteken en die 13e discipel stonden voor de energie van de godin en van de vrouwelijke kwaliteiten, de kwaliteiten van het denken met het hart, met gevoel.

In het huidige tijdperk waarin we het einde van het Vissen tijdperk naderen en over gaan naar Aquarius zijn grote groepen mensen op weg naar het hogere eenheidsbewustzijn, de balans tussen vrouwelijke en mannelijke waarden, contact met het goddelijke in onszelf en de kosmos, in lijn met een van de universele wetten van het universum: polariteit.

Juist de Slangendraagster, de Sjamaan (de bewaker van de levensenergie, het geheim van het leven), gaat ons de weg wijzen naar 2012, waarin we in lijn komen te staan met de Melkweg en onze bron.

Lilith (feitelijk 13 en dus de transformatie) overwint uiteindelijk alle onderdrukking omdat ons oergevoel, weliswaar honderden jaren onderdrukt, maar nimmer is overwonnen door de oude machten. Het is aanwezig gebleven en op de valreep, het einde van het Vissentijdperk en het begin van het Aquariustijdperk, door onszelf nu juist herontdekt en in actie gekomen.

De effecten hiervan mogen niet onderschat worden. We hebben het over de eerste eeuwen van het begin van onze jaartelling. Een maatschappij in wording en vorming. Onderdrukt (in Europa en Midden Oosten) door het verbond tussen de Romeinen en het Vaticaan in wording.

De effecten van die oplegging van geloofsovertuiging waren groot en zijn groot. Ze worden nog steeds ingepeperd bij kinderen van christelijk gezinnen en gaan zo van generatie op generatie.

Zelfs ongelovigen ondervinden effecten op hun eigen gedrag van deze manipulatie, ook vandaag de dag nog, men weet niet beter.

Er zijn vele mythes rond Lilith maar een ding staat vast in vrijwel alle “Heilige geschriften” komt Lilith voor. Als Hebreeuwse Godin, nachtspook, duivelin, kindermoordenaar et cetera. Ook bestaan er theorieën met linken naar het vampirisme. Lilith is aldus door de Joden, Christenen, Islamieten en vele anderen en verkettert en genegeerd, in een poging de vrouwelijke kant van ieder te onderdrukken. Tot op de dag van vandaag een geslaagde poging.

John Geel, Juli 2009

104 gedachten over “Lilith, het weggemoffelde 13e sterrenbeeld..

 1. @Guido
  Prachtig verhaal,dit is de essen tie!!!, zoveel mensen die dit niet weten.Het boek Sophia’s ei. http://www.sophiasei.nl/ is ook zo’n eye-opener!
  Uit alles blijkt toch maar weer dat we het samen moeten doen!
  Zoals bert janssen het omschrijft,eerst je ego overwinnen,verlichten en dan ontlichten!
  Net zoals voor jou is het voor mij ook nog steeds een raadsel waarom, een kleine groep van de mensheid dit niet met ons wil delen, Ik ben er van overtuigd dat we samen krachtiger zijn,en het kleine groepje zo weg kunnen blazen.Maar wat is hun drive? wat houden zij nog meer voor ons verborgen?
  Enne Guido…mensen laten ontwaken van de droom, kost tijd, heeeeeeeeeeel veel energie en soms haalt het je eigen kracht naar beneden, dus……BEDANKT!

 2. Interessant artikel. Past perfect in deze tijd, waarin het vrouwelijke deel in zowel de man als de vrouw haar rechtmatige plaats weer opeist. Het in balans brengen van het mannelijke en het vrouwelijke in ieder mens en uiteindelijk de eenwording van deze schijnbare dualiteit, door het verstand weer in dienst te stellen van het gevoel, is naar mijn mening de essentie van ascentie.

 3. @guido

  mooi verteld verhaal
  het meeste wist ik al maar hier staat alles zo’n beetje in de begrijpelijke volgorde
  hoe anders ons leven er eigenlijk uit zou moeten zien zal voor heel veel mensen een vooral vreemde verrassing zijn

  groetjes van selene

 4. @Guido,
  Misschien is in dit verband wel het bestuderen van het boek “De Gnostieke Mysteriën van de Pistis Sophia”, beschouwingen bij boek I van de (De Evangeliën van) de Pistis Sophia) door Jan van Rijckenborgh, interessant. Het is een gnostische verklaring van bovenstaand evangelie. Tekst op achterflap van boek:
  ….” Het gnostieke Evangelie van de Pistis Sophia, dat wel toegeschreven wordt aan Valentinus (2e eeuw), is een zeer gesluierd geschrift, dat in onze tijd niet iedereen onmiddellijk zal aanspreken.
  Dank zij de uitvoerige beschouwingen van Jan van Rijckenborgh is Boek I van de Pistis Sophia thans toegankelijk gemaakt voor de serieuze zoeker, en dat op een wijze diede erin vervatte bevrijdende, gnostieke boodschap duidelijk doet herkennen.
  De auteur toont aan hoe het een mens mogelijk is om, evenals de Pistis Sophia, door te dringen tot achter de sluier van de Dertiene Eoon – dit is het universele krachtveld. Die opgaaf dient door iedere zoekende mens persoonlijk te worden vervuld, opdat niet de dood, maar het ene ware leven gewonnen zal worden.
  In haar woord vooraf zegt Catharine de Petri het als volgt:
  “Met dit boek klinkt wederom de goddelijke roep tot wereld en mensheid. Het is een roep om toch vooral het grootse mysterie van het Goddelijk Koninkrijk te verstaan. En diegenen die deze roep verstaan, zij zullen in staat worden gesteld de weg tot het oorspronkelijke Veld van Leven te betreden. Iedere mens heeft daarbij de Sophia nodig, dat is: goddelijke Wijsheid, als richtinggeefster op het pad dat voor hem ligt.”

  In het boek zelf is het hoofdstuk: “De dierenriem, een twaalfvoudige gevangenis” ook zeer interessant. Evenwel, het is geen gemakkelijk boek voor niet-zoekers.

  Zo een hele mond vol, en ik kan natuurlijk heel veen citeren, maar dat voert te ver.
  Het boek Sophia en het Ei zal ik zeker kopen. Ben benieuwd.
  Groet, Willie

  N.B.: ik heb ook wel eens vernomen van Lilith en Lulu. Wie weet hiervan iets te vertellen? Het zijn meen ik ook planeten (wat heet?).

 5. @Gait
  aangezien jij geen zoeker bent maar een beoordeler!!!
  Go away and never come back !!!!
  Als je heilge geometrie al niet kunt bevatten dan dit onderwerp al helemaal niet.

  1. Hahaha het is zelfs lachwekkend om mezelf terug te lezen……….tsja Gaitie kon er wat van!

 6. @gait
  o ja en je hoeft niet aan tekomen met allerlei wikipedia fratsen en duizend maal excuses, ga eerst maar eens diep in jezelf kijken!

  dikke kus
  Lianne

 7. @ willie

  citaat wikipedia

  “In de Sixtijnse Kapel is een beroemd fresco van Michelangelo, dat God toont met een vrouw in Zijn linkerarm, Zijn rechterarm naar Adam uitstrekkend. Wie die vrouw aan en in “de linkerhand Gods” moet voorstellen, is nog onderwerp van discussie: het zou mogelijk Lilith kunnen zijn.”

  Citaat jou stukje
  ” In de Sixtijnse Kapel is een beroemd fresco van Michelangelo dat God toont met een vrouw in Zijn linkerarm, Zijn rechterarm naar Adam uitstrekkend. Wie die vrouw aan en in “de linkerhand Gods” moet voorstellen, is nog onderwerp van discussie: het zou mogelijk Lilith moeten zijn. ”

  Het maakt niet uit hoor maar doe dan een bron vermelding !
  trouwens bij wikkipedia kan het ook uit een of ander boek komen maar daar gebruiken ze wel bron vermeldingen.

  Vriendelijke Groet
  Gait

  @ Lianne

  ik mag hier niet zo goed mijn mening laten horen als jij de jouwe.
  is men het er op deze site niet mee eens dan moet men reageren alleen toestaan voor leden en er dus een geloten forum van maken

  Vriendelijke Groet ook voor jou
  Gait

 8. Interessant dat wetenschappers, op hun vraag uit welk deel van het lichaam nieuw leven gewonnen zou kunnen worden, na onderzoek, een rib (het merg) daarvoor het meest geschikt achtten.

  Wie zelf god(delijk) meent te zijn, komt vroeg of laat in de problemen. Man en vrouw zijn in Gods’ogen gelijkwaardig. Het verwerpen van Goddelijke rangorde, relatie, doel en bescherming, staat gelijk aan het, gids-loos en ondersteboven willen beklimmen van de Alpen. Succes..!

  (Een, oa door schade, wijzer geworden ervaringsdeskundige.)

 9. De begeleidende tekst van de beeltenis uit Sixtijnse Kapel is inderdaad uit een boek afkomstig. Tja je kunt natuurlijk over bronvermelding twisten maar gaat het dan nog over de inhoud van het verhaal. De inhoud van het artikel is gelukkig wel uit mijn eigen vingers gevloeid.
  Ter aanvulling van het artikel heb ik, inmiddels weer van boeken en speurwerk verder, al vergelijkingen gezien tussen de slang van Lilith en ons DNA. Het wordt speculatief maar ook nog interessanter.

 10. Leuk artikel!!!
  Als je de tekens van de dierenriem bekijkt op een sterrenkaart of planetarium programma byv: stellarium… zul je merken dat dit sterrenbeeld de slangendrager een veel groter oppervlak heeft in de ecliptica dan het sterrenbeeld Schorpioen.
  Ik heb hier ooit eens over nagedacht waarom slangendrager niet tot de tekens van de dierenriem behoort… maar om heel eerlijk te zijn verder geen aandacht meer aanbesteed.

 11. lieve mensen,
  niet reageren op gait. hij vind het gewoon leuk. hoe harder jullie happen hoe erger het wordt.Dit is nu eenmaal waar hij mee bezig is.
  🙂

 12. Kan iemand mij vertellen waar in de Bijbel de naam Lilith voorkomt? Ik ben deze naam nog nooit in de Bijbel tegengekomen. Graag Bijbelboek, hoofdstuk en vers vermelden. Bij voorbaat dank.

  1. Lilith komt voor in de Nieuwe Bijbelvertaling: Jesaja 34, 14. In de Statenvertaling wordt Lilith vertaald met: “nachtgedierte”
   Lilith kun je zien op de Mexicaanse zilveren Plata Pura munt.

 13. @rolf
  Als je dan kijkt op wiki voor de term
  Ecliptica dan dan staat er :
  “De band van 12 (eigenlijk 13) sterrenbeelden waar de ecliptica doorheen loopt wordt de dierenriem of zodiak genoemd.” 🙂

 14. @Schrander
  Hi Schrander,
  Laat dat nou een van de favoriete albums uit mijn jeugd zijn en nu pas vallen dat ook Peter Gabriel over Lilith zong. Of hij over dezelfde Lilith zong moet ik snel gaan uitzoeken :-))
  Ideeeee

 15. Die leonardo wist wel de koe bij de hoorns te vatten.
  Wat een wijze man je zou kunnen zeggen ïngewijde” en dat denk ik ook !
  Zo langzaam aan gaan we snappen wat deze wonderbaarlijke man bedoelde het heeft wat jaartjes gekost maar toch !

  groetjes

 16. @Gait, ik ben dan wel 63 jaar oud en dus een beetje van voor het computertijdperk, maar ik kan mij toch echt niet heugen dat ik: Citaat jou stukje
  ” In de Sixtijnse Kapel is een beroemd fresco van Michelangelo dat God toont met een vrouw in Zijn linkerarm, Zijn rechterarm naar Adam uitstrekkend. Wie die vrouw aan en in “de linkerhand Gods” moet voorstellen, is nog onderwerp van discussie: het zou mogelijk Lilith moeten zijn. ”

  Het maakt niet uit hoor maar doe dan een bron vermelding ! Trouwens bij wikipedia kan het ook uit een of ander boek komen maar daar gebruiken ze wel bron vermeldingen.” heb geciteerd. Waar vindt je dit in mijn reactie? Waar heb je het over? Ik begrijp er niks van!!!!! Begrijpen andere reageerders dit wel? Hebben jullie gezien wat ik heb geschreven en is dat dan een citaat uit WIKIPEDIA?
  Bij mijn weten heb ik het over een boek “De Gnostieke Mysteriën van de Pistis Sophia” etc. en dus doe ik aan bronvermelding.
  Hoe dan ook, misschien kan iemand anders een en ander uitleggen.
  Willie

 17. @Gait, ik ben dan wel 63 jaar oud en dus een beetje van voor het computertijdperk, maar ik kan mij toch echt niet heugen dat ik: Citaat jou stukje
  ” In de Sixtijnse Kapel is een beroemd fresco van Michelangelo dat God toont met een vrouw in Zijn linkerarm, Zijn rechterarm naar Adam uitstrekkend. Wie die vrouw aan en in “de linkerhand Gods” moet voorstellen, is nog onderwerp van discussie: het zou mogelijk Lilith moeten zijn. ”
  Het maakt niet uit hoor maar doe dan een bron vermelding ! Trouwens bij wikipedia kan het ook uit een of ander boek komen maar daar gebruiken ze wel bron vermeldingen.” heb geciteerd. Waar vindt je dit in mijn reactie? Waar heb je het over? Ik begrijp er niks van!!!!! Begrijpen andere reageerders dit wel? Hebben jullie gezien wat ik heb geschreven en is dat dan een citaat uit WIKIPEDIA?
  Bij mijn weten heb ik het over een boek “De Gnostieke Mysteriën van de Pistis Sophia” etc. en dus doe ik aan bronvermelding.En WIKIPEDIA heb ik niet geraadpleegd!
  Hoe dan ook, misschien kan iemand anders een en ander uitleggen. Misschien ben ik een beetje dom.
  Willie

 18. @Ben

  GOD = Tetragrammaton (Vermeld in St John Bible) wat min of meer weer tetraeder betekent. Volgens Haramein is dat de constructie van het vacuum.

 19. Schrander schreef: Als je dan kijkt op wiki voor de term
  Ecliptica dan dan staat er :
  “De band van 12 (eigenlijk 13) sterrenbeelden waar de ecliptica doorheen loopt wordt de dierenriem of zodiak genoemd.”

  Weet ik:-) een van mijn bezigheden/hobby op een laag pitje is Astronomie.

 20. lianne en maria.

  mijn geduld is allang op en ik lees hem gewoon niet meer.
  net zo rustig, toch?

  als we niet reageren hout het vanzelf op lijkt me.

  selene

 21. @willie
  jij bent niet dom, ga niet twijfelen aan jezelf!
  gait provoceert graag!

  @gait
  inderdaad als iemand je spiegelt kun je ervan leren, maar provoceren is geen spiegelen.Ik krijg eerder het idee, dat je dit doet om andere mensen eronder uit te halen m.a.w. EGO!

 22. @ schrander ????????????????????????
  Ik heb geen tekst aanpassingen gedaan…lees mijn postje(s) nog eens door:

  Leuk artikel!!!
  Als je de tekens van de dierenriem bekijkt op een sterrenkaart of planetarium programma byv: stellarium… zul je merken dat dit sterrenbeeld de slangendrager een veel groter oppervlak heeft in de ecliptica dan het sterrenbeeld Schorpioen.
  Ik heb hier ooit eens over nagedacht waarom slangendrager niet tot de tekens van de dierenriem behoort… maar om heel eerlijk te zijn verder geen aandacht meer aanbesteed.

  Schrander schreef: Als je dan kijkt op wiki voor de term
  Ecliptica dan dan staat er :
  “De band van 12 (eigenlijk 13) sterrenbeelden waar de ecliptica doorheen loopt wordt de dierenriem of zodiak genoemd.”

  Weet ik:-) een van mijn bezigheden/hobby op een laag pitje is Astronomie.

  Heb nu even een wtf moment.

 23. @ Gait

  Je veronderstelling is juist, Christus is m’n leven, zoals ik zuurstof nodig heb. Een verre verwant, een Vriend die heel nabij is. Zonder, zou ik als beeldhouwerszoon, dus creatief en oorspronkelijk denkend, een rebel, nihilist of weet ik wat geworden zijn. Over onze gezamenlijke avonturen zou ik een boek kunnen schrijven.

  Door Hem bestaat mijn huwelijk nog, hebben we vijf volwassen kinderen, die een aantal jaren geleden en zonder goedbedoelde pressie, allemaal, binnen één jaar tijd, besloten om in hun leven voor God te gaan. “Pap, als je heel eerlijk bent tegenover jezelf, heb je eigenlijk geen andere keus!”

  Let wel: het zijn of waren geen doetjes, die vijf. De tijd nadert snel, dat we ons niet meer kunnen permiteren (nog) zoekende te zijn.

  God dwingt niet, de (nog) Overste van deze wereld, de slang, Lucifer, satan uiteindelijk wel. Sophia = wijsheid. Echter wijsheid van de laatste, waar je zonder de wijsheid van de eerste niet tegenop kunt. GOD (en Jezus)zijn gepersonifieerde (!) wijsheid.

  Enigszins verdrietig constateer ik, dat mensen oa nog zoekende zijn, omdat ze wellicht via religie en mensen, afgeknapt zijn op het “idee” God. Wie echter ontdekt dat het om een relatie met Hem gaat, yes die komt, nu al, thuis.

  En met allerhande middelen probeert Sophia ons iets anders wijs te maken, dat de mens god is. Een rebel dus, met (wellicht nog onwetend) als zijn meester de rebel vanaf den beginne: Lucifer. De boel op z’n kop en dát klimt niet lekker.

  En dat laatse is de verplichte wereldreligie die de antichrist (tegen of in plaats van Christus) de mensheid straks wil gaan opleggen. Het zal er uiterst verleidelijk uitzien, zal steengoed klinken, tot je gedwongen wordt of je gedrongen voelt hem te aanbidden, satan gepersonifieerd dus.

  Dan breekt, mag het een keer, Gods toorn los, want alle maten van het kwaad zijn vol. Hoe het afloopt vertelt het boek Openbaring. Hét boek voor de mensheid van nu.

  Was me bewust dat ik even te gast ben, wilde niet dwarsliggen, maar delen dat de tijden vrij ernstig zijn. Zoek en vind, daag God desnoods maar es eerlijk uit, of Hij zich aan u kenbaar wil maken.

  Glimlach, een ervaringsdeskundige.

 24. Wat mij betreft is het Nu hoog tijd dat de oorspronkelijke oer Lilith gurrrllll powerrrr weer terug komt hier op aarde !
  Adam blijkt in werkelijkheid een beetje een totalitair despotisch bebaard fundamentalistisch orthodox bang mietje te zijn geweest.
  Een typische cda’er van zijn tijd, een Euro parlementariër met slappe knieën en kromme rug d’après la lettre?
  Het symbool Slang is dus ten onrechte negatief afgeschilderd; dat komt goed uit want volgens de Chinese horoscoop ben ik onder het Slangen teken geboren, ook dat nog eens een keer.
  Het demoniseren van de vrouw in het algemeen en daarmee meer specifiek de vrouwelijke energie is een geraffineerd manipulatief master plan van onzichtbare onderdrukkende machten dat tot op de dag van vandaag ernstige schade tot gevolg heeft voor de verhouding tussen man en vrouw en daarmee de geestelijk emotionele ontwikkeling van de mensheid ernstig in de weg staat en op die manier in essentie de bron van alle leven ontkent of te wel verdonkeremaant.

  “Adam was niet blij met een dergelijke krachtige vrouw naast zich en na diverse conflicten protesteerde Adam al snel, hij wenste onderdanigheid.”
  “Adam kreeg een nieuwe vrouw Eva, gemaakt uit zijn rib (om de onderdanigheid te waarborgen) en Lilith verdween definitief van het toneel.”
  “En de kracht en wijsheid van Lilith verdween. ”
  “De Christenen gebruikten Lilith nauwelijks in hun geschriften want dat kwam hen (de kerk) niet goed uit.”
  “De kerk manipuleerde het getal 13 echter geheel uit onze geest omdat het juist staat voor die transformatie naar hoger bewustzijn”

  Oh ja; voor diegenen die nog niet gewend zijn aan zogenaamde ‘huis trollen’; niet voederen helpt het beste. Ze hebben diep in de grond van hun rottende dampende composthoop wel hun functie maar de kunst is om je niet te vaak tot hun niveau te laten verlagen. Elfjes zijn niet geschikt voor vochtige schimmelige holen, is niet goed voor je poezelige etherische fluwelen vleugeltjes. Om de zoveel tijd stamp ik er voor de lol een paar plat en dat weten ze instinctief donders goed en daarom laten ze mij meestal met rust. Sommige van die trollen blijken een 24/7 volledig professioneel geëquipeerd call center kantoor van de roverheid achter hun vaak verraderlijk achterlijke nick te hebben staan die dan om beurten in ploegendienst hun goed gevulde door de eu gecertificeerde giertank met kgb staatsstront slogans over het onwetende publiek uitsproeien onder het mom van dat ze op een ‘wetenschappelijke rationele’ manier ‘de discussie’ aanzwengelen.

 25. @O de Vries
  Griebel, je zit wel erg vast geroest in het Christelijk dogma.

  Ik hoef je vast niet te vertellen dat veel wereldproblemen veroorzaakt zijn door de zéér zéér intolerante en bekrompen vorm van denken en handelen.

  Christendom heeft de mens op zijn minst 2000 jaar in stagnatie gebracht met zijn plagiaat.

 26. @HyperAlert
  Er zijn ook elfjes die niet bang zijn voor trollen,had gehoopt dat het elfenstof zou werken.Je hebt gelijk je vleugels worden er erg vies van.Dilemma voor dit elfje is dat ze weet dat de trol ook iets goeds in zich heeft maar heeft er moeite mee als andere elfenvleugels vies worden.
  @Selene
  van mij kant was het ook een vraag, maar je hebt gelijk,beter voor m’n gemoedsrust.

 27. @OdeVries
  Het verschil tussen u en mij is duidelijk.
  Ik schreef het artikel vanuit een volledige open mind. Bewust wordend van het feit dat alles dat tot op heden geschreven is (zeker datgene dat duizenden jaren geleden door gefrustreerde mannetjes is geschreven) slechts een invalshoek oplevert en dient aan te sporen om zelf te blijven denken en te combineren, en meer te lezen, wijzer en bewuster wordend.
  U las het artikel en voelde u aangetast in uw overtuiging dat datgene dat u in uw “grote boek” gelezen heeft waar is en slechts de enige waarheid bevat.

  MAAR
  Heeft u zich nooit afgevraagd waar die zogenaamde waarheid vandaan is gekomen?
  Heeft u zich nooit gerealiseerde dat er veel meer oudere geschriften zijn met dergelijke verhalen en waar die dan weer vandaan komen?
  Heeft u zich nooit afgevraagd waarom uw boekje de enige waarheid zou bevatten?
  Heeft u zich nooit afgevraagd waarom uw organisatie al eeuwen gericht is op evangelisering van de hele mensheid en waarom dat enig nut zou hebben.
  Heeft u zich nooit afgevraagd waarom de meest dwaze wetten zijn afgevaardigd door uw organisatie (religie). Denkt u daarbij nooit na over de kruistochten, de inquisitie, de doctrine van ontdekking, de misdaden die uw organisatie (nog steeds religie) begaan heeft in de wereld?
  Heeft u zich nooit afgevraagd wat de rechtvaardiging is van het celibaat om vervolgens te moeten zien dat de leiders van uw organisatie zich vergrijpen aan jonge jongens en meisjes?
  Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de kerk ons van de 432Hz afhoudt?
  Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom u van uw organisatie niet zelf mag nadenken maar dat dat voor u gedaan moet worden?
  Heeft u zich nooit afgevraagd waarom de rest van de wereld lastig gevallen moet worden met uw klokkengeluid (dat nota bene verre van de 432Hz blijft, zodat anderen gestoord worden in hun natuurlijke frequentie)?
  Heeft u zich eigenlijk wel eens afgevraagd waarom u het nodig heeft om elke week dogmatisch toegesproken te worden op uw zogenaamde rustdag?
  Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de kerken leeg beginnen te lopen?
  Heeft u zich wel eens afgevraagd dat het niet fris is om jonge mensen te hersenspoelen met ideeën die het vrije denken belemmeren?
  Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het in godsnaam mogelijk is dat een aantal oude gefrustreerde mannen in een woestijntje besluiten een boekje te schrijven, samengesteld uit andere geschriften die gestolen zin uit andere culturen, de wereld duizenden jaren lang beïnvloed hebben en dat we er nu eindelijk achter moeten komen dat daar nogal wat in scheefgegroeid is. Dat deze mannetjes het mogelijk wel eens bij het verkeerde eind gehad zouden hebben?
  Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom uw almachtige geen andere methodes gebruikt heeft om een boodschap door te geven?

  ANTWOORD
  Omdat die machtigheid in onszelf zit.
  Omdat wij die bewustwording dienen te gebruiken en te ontwikkelen.
  Omdat wij niet dienen te zitten, kijken en wachten op actie van die almachtige.
  Omdat wij zelf die almachtigheid in ons dienen te ontwikkelen en te gebruiken.

  TIP
  Verdiept u zich eens in de egomechanica.
  Uw geheel bestaat uit een eenvoudig en tegelijk complex geheel dat in Gurdijef metafoor prachtig wordt weergegeven.
  Uw ruituig wordt getrokken door de paarden (uw emoties). In het rijtuig zit uw ziel. Op het rijtuig zit de koetsier (UW EGO). Uw koetsier (dronken van alle misinformatie uit uw Boek) heeft de zaak niet meer onder controle.
  De enige die daar wat aan kan doen bent u zelf. Alles speelt slechts in uzelf af. Werk daar eens aan…
  In plaats van elke week in uw houten bankje te gaan zitten en te luisteren naar een pedofiel in een jurk die er ook geen snars van begrijpt. Alles is al uitgezocht, alle middelen zijn beschikbaar voor u.
  Gebruik ze een keer. Denk eens zelf na. Wordt eens wat bewuster. Velen om u heen zijn daar al mee bezig.

 28. @Willie en Lianne

  Gait postte het volgende op 23 juli om 14:23: plagiaat uit wikipedia ?

  Hiermee doelde hij op een gedeelte van de tekst van Guido! Dus niet op de tekst van Willie.

  Beetje jammer van jouw reacties Lianne!

 29. @Arjan
  Als ik fout zat, moet ik het boetekleed aantrekken!!maar er heeft zich al het een en ander afgespeeld, vandaar mijn reactie.
  En ik zie dat gait niet doelde op de tekst van Guido maar van John Geel.Willie voelde zich aangesproken en ik heb daarop gereageerd!Inderdaad een beetje jammer dat ik me heb laten gaan.
  Mijn mening wat betreft gait blijft verder wel staan!

 30. voor mij is het duidelijk dat er geen man met een grijze baard heel ver weg op ons neerkijkt en beschikt.
  @odevries
  wat u gelooft moet u zelf weten het is uw goed recht.
  als u de dingen niet ziet zoals ik is ook uw goed recht maar ik vind het niet goed dat u hier zieltjes komt winnen.
  mijn overtuiging is namelijk dat;
  ieder mens in principe in vrijheid wordt geboren en het allergrootste door het universum gegeven recht heeft op zelfbeschikking en daarbij de plicht heeft zichzelf te onderwijzen en ieder ander mens te behandelen in liefde en saamhorigheid.
  niemand maar dan ook niemand heeft als mens het recht zichzelf boven een ander mens te plaatsen en te zeggen of zelfs te gebieden hoe die mens moet leven en zich gedragen.

  ook geen dominee, geen pastoor, en geen paus.
  onderwijzen mag maar een leraar moet ook antwoorden hebben op vragen die er rijzen
  die hebben ze niet dus hun onderdanen worden geleerd onderdanig en braaf te zijn.

  er zijn theologen die er ook zo over denken
  selene

 31. Dank voor het mooie verhaal, geen dank voor sommige fel negatieve, kennelijk niet altijd even wetenswaardige, reacties
  Wilde Adam wel een rib onderwerpen aan Eva?
  En naar mijn onbescheiden mening: onbalans is ook beweging.

 32. zelf heb ik de diepgewortelde pijn uit onbegrip tussen man en vrouw altijd al als 1 van de grootste problemen van deze tijd ervaren. Het gemaakte verschil de stereotyperingen, het seksistische enzovoort. Geen wonder dat we liefdesverdriet allemaal zo intens ervaren, niet? Daar zit zo’n diepe pijn achter, wat wordt weggemoffeld als een ‘blauwtje lopen’ moet kunnen (jij liever dan ik..)
  Nee Guido, ik wil er niet over praten, haha 😉
  Serieus, tijd voor verzoening. Ik ga vanavond nog met de buurvrouw in gesprek 😉

 33. @Lianne,
  Dankjewel Lianne.
  Het misverstand was geheel bij Gait. Enneh, ik lees de site hoor, alhoewel ik niet altijd reageer. Ben blij met WTK.
  Groetjes, Willie

 34. Lilith is een mythologische vrouw, de demon van de nacht, een spookgestalte. Ze wordt geassocieerd met storm en wind; draagster van ziekte en dood.

  Joodse geleerden hanteren van oudsher een bepaalde methode, waarlangs zij menen tot de kern van de waarheid te kunnen door dringen. Zij gaan dan over een tekstgedeelte eindeloos fantaseren, speculeren en discussiëren. Op die manier is Lilith gepromoveerd tot eerste vrouw van Adam.

  In nieuwe openbaringen, die er alle eeuwen zijn geweest, kenbaar gemaakt door profeten, profetessen en schrijfknechten, wordt geen enkel woord aan haar gewijd. Het verhaal is een eigen leven gaan leiden. De doofpot is haar enige juiste woonplaats.

 35. Profeten en profetessen, wat moet je ermee?
  Was de doctrine niet dat elk mens dat meer weet, in de toekomst kan kijken of rechtstreeks contact met god heeft door de duivel gestuurd wordt? Of is het maar net wat je past?

  maarre, we verzanden hier aardig in een welles/nietes spelletje, inclusief ikzelf.

  Komt dit onze frequentie wel ten goede?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.