Advertentie

Lilith, het weggemoffelde 13e sterrenbeeld..


Het onderstaande artikel, geschreven door John Geel, toont ons opnieuw een prachtige doofpot.. Een antieke kun je wel zeggen. En ook dáár mag nu kennelijk het deksel van af..

Keer op keer komen er in ons huige tijdsgewricht zaken boven water, die ons zijn onthouden. Zaken die ons, als ze er gewoon geweest waren, hadden kunnen bekrachtigen. Sterker nog: ons een totaalbeeld hadden laten zien, een beeld van heelheid en verbondenheid.

We zijn Een met Alles, dát blijkt telkens weer en is de kern van de boodschap van veel ‘meesters’. Het enige wat ervoor nodig is voor iedere Ziel om deze Eenheid te zien, is te ‘ontwaken’ en dus niet meer in de valkuil van ‘dualiteit’ te stappen.

Polariteit is daarbij een ander fenomeen, wat hieronder ook beschreven wordt. Polariteit zijn twee kanten van hetzelfde fenomeen, 2 polen dus. Duaal wil bijv. zeggen, dat er 2 fenomenen zijn, bijv. jij en ik zijn ANDERS.. Goed en slecht is bijv. dualiteit ten top. De essentie hiervan is dat je het als PERSOONLIJK voelen goed of slecht vindt. Goed en slecht zijn dan geen zaken BUITEN jou, maar een door jouw veroorzaakte polariteiten BINNEN jezelf..

Naar de werkelijke motivatie om informatie achter te houden voor ons als mensen, is slechts te raden. Dat er bepaalde groepen in de wereld zijn die er niets aan gelegen is om de mensen om hen heen dezélfde kennis te geven, die zij hebben (vergaard), is echter een gegeven.

Veel plezier met het prachtige artikel over Lilith!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lilith, het weggemoffelde 13e sterrenbeeld..

 

© 2009 John Geel/WantToKnow.nl

Lilith zou je de eerste grote manipulatie in alle heilige boeken en geschriften kunnen noemen. Lilith wordt in de Bijbel genoemd, de Koran noemt haar, vele andere geschriften noemen haar maar allen noemen haar slechts 1 x en daarna wordt Lilith weer verzwegen.

In deze geschriften, die hebben geleid tot de heilige boeken (Bijbel, Torah, Koran), wordt de man en vrouw gelijktijdig geschapen. Pas later wordt Eva uit een rib van Adam geschapen. De ‘gelijktijdige vrouw’ naast Adam, wordt echter na de eerste kennismaking verzwegen, weggemoffeld.

De uiteindelijke heilige boeken geven dus de essentie van de heilige verhalen gemanipuleerd weer.

De eerste afbeeldingen van en verwijzingen naar Lilith dateren al van 4000 jaar voor de jaartelling. Maar waarom is deze vrouw verzwegen terwijl zij zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in het ontstaan van de mythische verhalen over het symbolische ontstaan van de eerste mensen?

Ook vandaag de dag ondervinden wij de effecten nog steeds van allereerst de aanwezigheid, vervolgens van het verdwijnen en dan van  de afwezigheid van deze vrouw. Vraag een willekeurige fundamentalistische christen naar Lilith en zijn (haar..?) haren gaan recht overeind staan. Maar wie was deze vrouw dan wel niet?

Ingegeven door de belangstelling voor nieuwe verschijnselen als 2012, het hoger bewustzijn, de nieuwe wereldorde, de mens en zijn plaats in het universum, de ontmanteling van het (eigen) ego en de positieve effecten daarvan op de maatschappij, begon ik een speurtocht naar Lilith. Om tot het verhaal van Lilith te komen ga ik eerst in op een paar andere bestaande en inleidende manipulaties. Daarom begin ik bij de Bijbel en het verhaal rondom Jezus omdat zij de basis vormen van de manipulatie rondom Lilith.

De Maya

De Maya’s beschreven als een van de eerste volkeren (mogelijk bijgestaan door hulp van ‘buitenaf’?) de sterren, hun bewegingen en cycli. Daarmee een essentieel beeld gevend van al dat om ons beweegt.

De 3 koningen, de wijzen uit het Oosten.
De 3 koningen, de wijzen uit het Oosten.

Wat vertelden zij:

Op de 24ste dec staat het sterrenbeeld Sirius in lijn met het sterrenbeeld Orion. Sirius de ster uit het oosten. Orion met zijn drie sterren (de drie koningen). Deze lijn wijst exact op de 25ste december naar de plek waar de zon opkomt (de geboorte). Op dat moment is het sterrenbeeld Virgio (maagd) ook te zien, Vigio de maagd Maria voorstellend. Virgio ook wel genoemd het Huis van het Brood. De naam Bethlehem betekent vertaald Huis van het Brood.

Op de 25ste december vindt een ander fenomeen plaats en dat is de winterwende (Winter equinox). Vanaf de zomerwende (zomer equinox) beweegt de zon naar het zuiden en worden de dagen korter.

Daarmee wordt in feite ook het afsterven van de oogst inleidend, aldus het proces naar de dood voorstellend. Op de 22ste december is deze neergang compleet, de zon heeft 6 maanden zuidelijk bewogen en bereikt dan zijn ‘laagste’ stand aan de hemel.

En wat nou zo bijzonder is: deze laagste stand vertoont daarnaast iets vreemds: Op de 22ste, 23ste en 24ste december lijkt de zon drie dagen stil te staan. Gedurende die dagen verblijft de zon bij het Zuiderkruis, het sterrenbeeld Crux.

God sterft aan het kruis…

Het Zuiderkruis
Het Zuiderkruis

Het uiteindelijke fenomeen dat zich feitelijk afspeelt is dat de zon drie dagen stil staat. Alvorens weer naar het noorden te gaan bewegen, de dagen langer makend en de volgende cyclus te beginnen van het leven.

Samenvattend kunnen we de parallel al wel zien ontstaan:

 1. De zon sterft aan het Zuiderkruis     – De dood van Jezus
 2. Blijft voor 3 dagen dood                      – De drie dagen
 3. Nieuwe cyclus na 3 dagen                   – De Wederopstanding
 4. De tekens van de dierenriem             – De Twaalf Discipelen
 5. Sterrenbeeld Virgio                               – De Maagd Maria

Kijken we naar andere verhalen uit andere volkeren dan zien we opvallende parallellen. Enkele voorbeelden: al de volgende Mythische figuren werden volgen hetzelfde verhaal.

Geboren uit een maagd, ster in het oosten, aanbeden door 3 koningen en vergezeld door 12 discipelen. Gekruisigd en bleven dood voor een periode van 3 dagen, waarna een wederopstanding volgende om daarna naar de hemel te stijgen.

Horus
Horus

 

Egypte 3000 voor jaartelling: Horus de zonnegod

Attis
Attis

 

Griekenland 1200 voor de jaartelling : Attis

Krishna
Krishna

 

India 900 voor de jaartelling: Krishna

Dyonisus
Dyonisus

 

Griekenland 500 voor de jaartelling:  Dionysus

Mithra
Mithra

 

Perzie 1200 voor de jaartelling: Mithra

Het komt er dus in feite op neer dat het hele verhaal dus ‘slechts’ een astronomische beweging beschrijft. Al deze volkeren kenden Lilith maar nergens in de verhalen komt zij meer voor dan slechts 1x. Er bestaan vele “heilige geschriften” en de Bijbel is daar slechts 1 van.

De Faravahar, het symbol van het Zoroastrisme en beeldend de Wakende Geest
De Faravahar, het symbol van het Zoroastrisme en beeldend de Wakende Geest

We kennen allemaal de Torah en de Koran, maar daar zijn ook de Veda’s (Hindoeïsme), de Balie Canon (Boedisme), de Thora (Jodendom) en de Zend Avesta (Zoroastriers), de laatste is de oudste van de, nu bekende, wereldreligies.

De Zoroastriers waren de oudste volkeren in Perzie (nu Iran), genoemd naar de profeet Zarathoestra. De leer die zij volgden gaat uit van drie pijlers: goede woorden, goede daden en goede gedachten en gaat tevens uit van dualisme. De mens ingeklemd tussen Ahoera Mazda (god van het goede) en Ahriman (god van het kwade).

Lilith

Lilith kan -zoals gezegd- eigenlijk wel aangemerkt worden als de eerste manipulatie in de geschriften. Hierin wordt gesteld dat god Adam als eerste schiep en daarna Eva uit een van zijn ribben. Zelfs symbolisch gezien een bizarre veronderstelling die op zich al een vorm van onderwerping in zich draagt.

Een van de bekendste afbeeldingen van Lilith door John Collier, The Atkinson Gallery, Southport, England
Een van de bekendste afbeeldingen van Lilith door John Collier, The Atkinson Gallery, Southport, England

God (God als wij, wij als mens en god [de innerlijke oerkracht] in ons) schiep de aarde en vervolgens de mens uit de aarde, een man en een vrouw. Hij moet het overigens wel uit sterrenstof gedaan hebben, maar dat kwam de christenen niet zo goed uit. Ten slotte wilden zij de Bijbel, met dogmatisme als uitgangspunt, schrijven en geen science fiction boek. Sterrenstof in dit verband de materie [energie – lees de snaartheorie van Brian Green, alles is energie] waar wij allen uit bestaan.

(Er is zelfs een theorie die beweert dat Lilith de eerste mens was en dat pas daarna Adam volgde. Er moet namelijk eerst een vrouw gebaard hebben alvorens anderen konden volgen. Lilith was mogelijk de eerste mens waar god een ziel aan gaf… )

De eerste twee mensen waren Adam en Lilith, niet Adam en Eva. Lilith was in den beginne net zo sterk, verstandig en gelijkwaardig als Adam. Het uitgangspunt van een correcte god moet ten slotte geweest zijn gelijkwaardigheid en een perfecte balans in polariteit, de oerwet van het universum. Polariteit is een oerkracht op Aarde en in het universum. Positief en negatief, zwart en wit, Yin en Yang, warm en koud en dus ook man en vrouw.

Onbalans is nimmer goed geweest in het universum dus waarom zou onbalans tussen mensen of geslachten (Adam en Eva) gerechtvaardigd zijn? Als het in het universum niet thuis hoort waarom zou het op aarde dan wel thuis horen?

De onbalans tussen man en vrouw is dus slechts een menselijke uitvinding geweest. Bedacht door de religieuze fanaten om macht te kunnen uitoefenen.

Het verhaal gaat verder.

Adam was niet blij met een dergelijke krachtige vrouw naast zich en na diverse conflicten protesteerde Adam al snel, hij wenste onderdanigheid. Adam wilde zelf kunnen beslissen en zijn ego liet discussie niet toe. God bemiddelde maar Adam bleef protesteren.

Lilith op haar beurt ontwikkelde grote ontevredenheid over het gemekker en het domineren van Adam begon groter en groter te worden. En Adam gaf op zijn beurt aan dat het niet langer zo kon. God waarschuwde vervolgens Lilith om beter naar Adam te luisteren. Lilith werd boos en vluchtte naar zee, voordat er kinderen kwamen. Adam kreeg een nieuwe vrouw Eva, gemaakt uit zijn rib (om de onderdanigheid te waarborgen) en Lilith verdween definitief van het toneel. Adam sprak nimmer met Eva over Lilith.

Michelangelo’s Lilith
Michelangelo’s Lilith

De gevolgen waren groot: de rol van de vrouw (alle vrouwen) zou vanaf dat moment onderdanig en volgzaam zijn, zoals Adam (alle mannen) het wenste. Zoals de mannen het in die tijd wensten, zoals de religie het wenste. En de kracht en wijsheid van Lilith verdween. De symbolische waarde en de effecten en gevolgen die uitgingen daarvan zijn tegenwoordig nog steeds voelbaar en worden nog steeds misbruikt om de man te laten domineren.

Het verhaal gaat veel verder: Lilith zint op wraak en verzint een list om zowel Adam als Eva te raken en laat hen kennismaken met het kwaad door hen van de fruitboom te laten eten en zo kennis te laten maken met kwaad (in contrast met al het goed). Uiteraard zijn daar vele interpretaties mogelijk maar de boodschap is duidelijk: mannelijke dominantie in de wereld wordt op dat moment gevestigd.

De Christenen gebruikten Lilith nauwelijks in hun geschriften want dat kwam hen (de kerk) niet goed uit. Beter was het om Eva te belichten en uiteraard haar onderdanige positie en rol (geschapen uit de rib van Adam).

In de Bijbel werd dus al bij het verzamelen en het schrijven van de (gestolen) verhalen gemanipuleerd om het volk te beïnvloeden in de wijze waarop men moest leven, hoe zich te gedragen en de maatschappij moest inrichten.

Lilith als slang die Adam en Eva verleidt tot het eten van het fruit van de boom van kennis van het goed en kwaad, de dualistische gedachte
Lilith als slang die Adam en Eva verleidt tot het eten van het fruit van de boom van kennis van het goed en kwaad, de dualistische gedachte

 

Adam, een kind beschermend tegen Lilith, het Serpent
Adam, een kind beschermend tegen Lilith, het Serpent

Lilith komt voort uit de oudste geschriften en is genegeerd door de opstellers van alle hedendaagse religies. Waarom werd Lilith uit de verhalen geschrapt? Simpel: alle geschriften en dus de basis van alle religies (Torah, Bijbel, Koran etc.) zijn opgesteld door mannen….en die wilden de macht houden. Dat gaf hun ego hen in, de acht als basisego van de oude mens/man.

Rondom Lilith zijn vele mythes en verhalen nog steeds bekend en interessant.

Het Engelse woord Lullaby bijvoorbeeld zou ervan afgeleid zijn. De joden hingen op elke muur van de slaapkamer van een kind de kreet ‘Lilith Abi’, wat zoveel betekent als ‘Lilith wegwezen’ (slaand op de kindermoordenaarmythe die zij kreeg van hen, al weer een verkettering), later verbasterde het Lilith Abi naar Lullaby omdat bij het ritueel van naar bed gaan ook meespeelde dat het kind in rust moest kunnen gaan slapen en aldus werden rustgevende liedjes gezongen voor het slapen gaan, de Lullaby.

Lilith naast god, een afbeelding in de Sixtijnse Kapel. God die zijn hand uitreikt naar Adam en (mogelijk) Lilith met zijn linkerarm omarmt
Lilith naast god, een afbeelding in de Sixtijnse Kapel. God die zijn hand uitreikt naar Adam en (mogelijk) Lilith met zijn linkerarm omarmt

In de Sixtijnse Kapel is een beroemd fresco van Michelangelo dat God toont met een vrouw in Zijn linkerarm, Zijn rechterarm naar Adam uitstrekkend. Wie die vrouw aan en in “de linkerhand Gods” moet voorstellen, is nog onderwerp van discussie: het zou mogelijk Lilith moeten zijn.

Lilith’s symbolische verschijning werd vervolgens die van de slang (het serpent), waardoor zij ook vaak als – of met – een slang wordt afgebeeld. Zij verleidde Adam en Eva tot het eten van de appel, de kennismaking met het kwaad.

Ook wordt Lilith verketterd door Joden en Christenen door haar als kindermoordenaar, duivelse engel en andere demonische karakters vereenzelvigd neer te zetten.

Het getal 13

We kennen in vele facetten van het leven het getal 13, Johan Oldenkamp schreef een prachtige verhandeling over dit getal dat zoveel zegt dat Het Getal Dertien niet een ongeluksgetal is zoals de kerk ons wil doen geloven maar dat het getal 13 het getal van de Transformatie, het Heilige Getal is.

De kerk manipuleerde het getal 13 echter geheel uit onze geest omdat het juist staat voor die transformatie naar hoger bewustzijn, een nieuw begin naar het hogere. Het getal 13 moest dus verdwijnen als de mannen (de kerk) de dominantie wilden behouden.

Afbeelding van het 13e sterrenbeeld: De Slangenbewaarster bracht Eva haar duivelse kennis van goed en kwaad over
Afbeelding van het 13e sterrenbeeld: De Slangenbewaarster bracht Eva haar duivelse kennis van goed en kwaad over

De 13e discipel was Judas, het 13e dierenriemteken was de Slangenbewaarster, de 13 maan-maanden in het jaar, de vrouw kent 13 cycli per jaar (daar kon de kerk weinig aan veranderen) de 13 Kosmische wetten et cetera al deze 13’s moesten verdwijnen.

Dat de kerk ons aldus voor het getal dertien blind wil houden ligt in het feit dat 13 staat voor die transformatie naar het hoger bewustzijn, volgens de voorspellingen van de Maya in 2012 het jaar waarin de mens een hoger bewustzijn zal bereiken en de oude machten (kapitaal, staat en kerk) zal breken en zijn eigen uiteindelijke echte en hogere doel in het universum zal inzien en vinden, dan zijn religies niet meer nodig.

Het 13e dierenriemteken

We kennen 12 sterrenbeelden maar ooit was er een 13 sterrenbeeld: de Slangendraagster en deze komt onder andere voor in de oudere geschriften van de Soemerische en Minoische cultuur, waar ook Lilith een belangrijke rol in speelt. Immers, Lilith droeg ook de slang bij zich.

Lilith als De Slangendraagster, het 13e Sterrenbeeld, het kan dus bijna niet anders dan dat het 13e sterrenbeeld dezelfde figuur is als Lilith.

Kijken we naar de zoon van Apollo, Aesculapius, de grote genezer met zijn symbool de aesculaap, de slang die om een kruis omhoog klimt, vandaag nog het symbool voor artsen, dan zien we dezelfde mannelijke verschijning. Apollo kende het geheim van het leven en kon doden weer tot leven te wekken. Echter zijn vader was het daarmee niet eens en plaatste hem aan de hemel als het sterrenbeeld Slangendrager, het staat aan de hemel tussen Schorpioen en Boogschutter.

Aesculapius
Aesculapius

Maar wie zegt ons dat het een drager was en niet een draagster. De meeste afbeeldingen van de sterrenbeelden zijn mannelijk en slechts 1 vrouwelijk. Echter, er zijn meer vrouwelijke afbeeldingen van dit 13e sterrenbeeld bekend dan mannelijke. Het lijkt er dus op dat het de Slangenbewaarster was en dus dient Lilith als 13e sterrenbeeld erkent te worden en aan de 12 sterrenbeelden toegevoegd te worden.

De voet van dit Sterrenbeeld wijst naar het hart van de ons Melkwegstelsel, de Galaxis, de bron, en verbind ons met ons hogere zelf. Opvallend is dat de Maya’s nu juist voorspelden dat wanneer een aantal hemellichamen in lijn komen te staan met het hart van ons melkwegstelsel (de voet dus van het 13e sterrenbeeld, en gepland in 2012) het nieuwe tijdperk aanbreekt.

Het einde van het Vissentijdperk en het begin van het Aquariustijdperk. De transformatie (het getal 13) naar het hogere bewustzijn van de mensheid.

De voet staat overigens weer symbool voor vruchtbaarheid en beweging (een nieuw begin). Dat het 13e dierenriemteken moest verdwijnen was voor de kerk een missie op zich, die aansloot bij het grote geheel van het beïnvloeden van de mens en zijn natuurlijke connecties met de bron van het bestaan.

16 - De slangenbewaarsterDe belangrijkste missie van de kerk was dominantie door de man in de maatschappij, zij wilde niet weten van een balans en harmonie tussen die twee omdat dat de mens naar het hogere bewustzijn zou leiden. Immers balans en harmonie genereert ook fysische harmonie. Alles is energie en de juiste geharmoniseerde frequentie bij ons allen tegelijk genereert eenheid, kracht en hoger bewustzijn.

In de tijd dat de goden het overnamen van de godinnen (christelijke invloed op het fenomeen religie) maakten zij tevens de zon belangrijker dan de maan en legden zij op dat er twaalf (zon)maanden in een jaar zaten, in plaats van 13 maan(maanden). De zon werd belangrijker dan de maan.

Dit laatste veroorzaakte tevens dat we rationeler (man) gingen denken en minder met het hart (vrouw). Het contact met het vrouwelijke goddelijke ging verder teloor onder druk van de christelijke stromingen. Waar dat uiteindelijk toe geleid heeft kunnen we allemaal in de geschiedenisboeken en de hedendaagse kranten en media dagelijks aanschouwen.

Ook hier weer aanwijzingen dat men (de mannen – de kerk) de dominantie van de man voorrang wilde geven. Denken met de ratio en niet met het hart houdt ons af van de natuur, van de bron, van de harmonie en van ons uiteindelijke doel: het hogere bewustzijn. Lilith als bron van de mens kwam daarin niet van pas. De macht moest bij de man en dus bij de ratio blijven.

De slang (van) Lilith werd de boodschapper van de duivel gedoopt, om zo maar zoveel mogelijk mensen daarvandaan te houden. Echter het getal 13, de 13e (maan)maand, het 13e dierenriemteken en die 13e discipel stonden voor de energie van de godin en van de vrouwelijke kwaliteiten, de kwaliteiten van het denken met het hart, met gevoel.

In het huidige tijdperk waarin we het einde van het Vissen tijdperk naderen en over gaan naar Aquarius zijn grote groepen mensen op weg naar het hogere eenheidsbewustzijn, de balans tussen vrouwelijke en mannelijke waarden, contact met het goddelijke in onszelf en de kosmos, in lijn met een van de universele wetten van het universum: polariteit.

Juist de Slangendraagster, de Sjamaan (de bewaker van de levensenergie, het geheim van het leven), gaat ons de weg wijzen naar 2012, waarin we in lijn komen te staan met de Melkweg en onze bron.

Lilith (feitelijk 13 en dus de transformatie) overwint uiteindelijk alle onderdrukking omdat ons oergevoel, weliswaar honderden jaren onderdrukt, maar nimmer is overwonnen door de oude machten. Het is aanwezig gebleven en op de valreep, het einde van het Vissentijdperk en het begin van het Aquariustijdperk, door onszelf nu juist herontdekt en in actie gekomen.

De effecten hiervan mogen niet onderschat worden. We hebben het over de eerste eeuwen van het begin van onze jaartelling. Een maatschappij in wording en vorming. Onderdrukt (in Europa en Midden Oosten) door het verbond tussen de Romeinen en het Vaticaan in wording.

De effecten van die oplegging van geloofsovertuiging waren groot en zijn groot. Ze worden nog steeds ingepeperd bij kinderen van christelijk gezinnen en gaan zo van generatie op generatie.

Zelfs ongelovigen ondervinden effecten op hun eigen gedrag van deze manipulatie, ook vandaag de dag nog, men weet niet beter.

Er zijn vele mythes rond Lilith maar een ding staat vast in vrijwel alle “Heilige geschriften” komt Lilith voor. Als Hebreeuwse Godin, nachtspook, duivelin, kindermoordenaar et cetera. Ook bestaan er theorieën met linken naar het vampirisme. Lilith is aldus door de Joden, Christenen, Islamieten en vele anderen en verkettert en genegeerd, in een poging de vrouwelijke kant van ieder te onderdrukken. Tot op de dag van vandaag een geslaagde poging.

John Geel, Juli 2009

104 gedachten over “Lilith, het weggemoffelde 13e sterrenbeeld..

 1. @Theo L.Smit
  U geeft slechts een van de invalshoeken over Lilith weer. Zo als al beschreven wordt: zij is/wordt verketterd. Dit is omdat vanuit religieuze hoek het getal 13 (transformatiegetal) niet gewenst is. Ook u trapt in de val van het negatief wegzetten dan diegene die erg veel meer credit verdient.
  Over de zgn “Nieuwe Openbaringen” zegt u dat deze “er al eeuwen zijn geweest” en die met geen woord over haar gerept wordt…
  Komt het niet in u op Waarom niet?
  Zoals in het artikel al wordt gesteld zijn al die oude geschriften door mannen herschreven naar hun eigen wereld-ideaal-beeld. U bent er blijkbaar ook zo een…

  U opent net precies de beeldvorming die de kerk over haar ons wil opdringen. Mager, kortzichtig en weinig bewust en uiterst onzelfstandig denkend.
  Durf eens verder te kijken en lezen.

 2. @Ben
  Je hebt gelijk. Lezen en de eigen waarheid zelf zoeken en vinden. Dat is de basisgedachte.
  Elkaar om de oren slaan met weetjes en feitjes leidt tot weinig inhoudelijkheid.
  Het artikel heeft in ieder geval veel mensen zelf aan het lezen gezet en dat is nu juist de bedoeling.
  Johan Oldenkamp zegt het mooi, “laat ieder zijn eigen waarheid vinden en vertrouw op je eigen onderscheidingvermogen”.
  Echter: een trigger heeft iedereen wel eens nodig. Laat het artikel daartoe dienen.

 3. @ John (en Guido),

  Heel erg bedankt voor dit inspirerende artikel. Het brengt niet alleen 13 nog sterker terug in ons bewustzijn, het lost ook het probleem op van het begin van het Aquarius-tijdperk op (zoals ik aanstip in mijn nieuwste boek). Een rondje door gehele Zodiak (met de hellinghoek van onze moederplaneet Terra duurt 25.920 rondjes van Terra om de zon Helios. Rond het Greogiaanse kalenderjaar 0 begon ongeveer het Vissen-tijdpperk. Wanneer we uitgaan van 12 sterrenbeelden, dan is Waterman pas halverwege de volgende eeuw aan de beurt. Met 13 sterrenbeelden zien we dat we er al in zitten, zoals velen van ons ook voelen. We zijn een nieuw tijdperk ingegaan. Wie wacht op 2012 mist de boot. Tot slot wil ik nog maar eens benadrukken dat niet 1 Maya-kalender (van de 17!) stopt op 21 dec. 2012. Ook dat is een Broodje Aap verhaal. De echte waarheid vinden we alleen in ons onszelf, en zeker niet op het gemanipuleerde Wikipedia.

 4. Zeg, dan klopt die Zeitgeist film ook niet hé? Niet zo lang geleden heb ik deel 1 gezien (okay een beetje laat..) en daar spraken ze er volgens mij ook over dat het Watermantijdperk pas ergens in 2150 zou beginnen – waar ik erg verbaasd over was gezien alle info over 2012 en de jaren in aanloop daar naartoe. Maarja daar hebben ze natuurlijk ook geen rekening gehouden met Lilith.

  Greetsels

 5. Een slogan van de Verlichting was en is: Durf zelf te denken!
  Zelf ben ik daar nogal slecht in. En velen met mij. Het zelf denken heeft bijv. geleid tot de evolutietheorie, met de (briljante?) conclusie dat alles zo maar vanzelf, per ongeluk, toevallig is ontstaan. Nog briljanter (?) was de conclusie dat materie aan de wieg stond van bewustzijn, zoals humor, geweten, emoties, redeneringsvermogen, enz. enz., kortom, ongelooflijk ingewikkelde software. Einstein wist wel beter.

  Ik sta volledig achter de conclusie van Pim van Lommel, dat de hersenen geen bewustzijn produceren, maar faciliteren. Daar zijn de eeuwenoude nieuwe openbaringen het levende bewijs van. Dat betekent echter ook dat kwade geesten of engelen zich in onze hersenen kunnen nestelen als ze daartoe de gelegenheid krijgen. Dat remote viewing en channeling ons totaal oncontroleerbare feiten, foute scenario’s en verkeerde voorspellingen aanlevert wordt bewezen door het feit dat de wereld desondanks nog steeds bestaat.

 6. Schrander, je doet je nickname geen eer aan. Onze Sander weet pratend waar hij het over heeft.

  Selene, ga op het dak zitten en bel me als je hulp nodig durft te hebben er weer af te komen.

  Meer vriendelijkheid zou ongezond zijn, want ik respecteer jullie als unieke wezens. Uniek in onze verschillen, echter ook uniek in onze gemeenschappelijkheden.

 7. er zat eens een drenkeling op een vlot in een woeste zee.
  hij bad en smeekte god om hulp
  er kwam een groot schip aan hem voorbij , de sloep werd uitgezet om deze drenkeling te hulp te schieten.
  nee, nee, riep hij, ga terug , god zal mij redden.
  enkele uren later kwam een militaire helikopter boven hem hangen maar weer riep hij; nee, nee, god zal mij redden.
  daarop kwam plots een onderzeeër, waarschijnlijk door de marine gealarmeerd, naar boven. maar nee zei de drenkeling, ga maar weer want god zal mij redden.
  aan de hemelpoort waar hij tot zijn verbazing aankwam riep hij vertwijfeld: god , waarom hebt gij mij niet gered en sta ik nu aan uw poort.

  jaja, zei god, en als hij de gewoonte had gehad te vloeken had hij dat in dit geval misschien ook gedaan, jaja, tot 3maal toe zend ik u hulp en tot 3maal toe verloochent gij mijn bestaan.

 8. En misschien bestond er voor Adam en Lilith wel een androgyne mensheid zoals de esotherie beschrijft en kwam er pas later een splitsing, de Adamieten en de Evieten.

 9. Even een comment op de berichten die Gait achterlaat op deze website. Ik kom op deze website (en op een aantal andere) om informatie te zoeken die ‘reguliere’ websites niet geven en ik denk dat veel andere mensen dat ook doen. De commentaren waar jij regelmatig mee komt zijn meestal op deze ‘reguliere’ websites te vinden. Misschien ga je er van uit dat de mensen die hier komen niet op deze ‘reguliere’ websites lezen en wil je aanvullende informatie geven, waarvoor mijn dank. Ik denk echter dat mensen die de moeite nemen om websites als deze te onderzoeken, in veel gevallen deze ‘reguliere’ websites al onderzocht hebben en zich niet kunnen vinden in de (des)informatie die daar gegeven word.
  Naar mijn mening getuigen je commentaren van een diepe betrokkenheid bij het welzijn van je medemens en dat vind ik een nobel streven.

 10. Even terug over Adam en Eva. Adam en Eva hadden drie zonen: Kaïn, Abel en Seth. hoe kwamen ze aan kinderen? Blijkbaar met één van hun zussen, daar Adam en Eva ook dochters zouden gehad hebben waaronder Azura, Awan, Lebuda en Qelimath. Keurde God dan incest/inteelt goed? Of kwamen er kinderen met een andere vrouw, Lilith? De bijbel blijft een raar verhaal met veel vragen.
  MVG, Frans

 11. @Frans
  Interessant idd, incest is onontkomelijk.
  Daarom is het zo aannemelijk dat het een mythisch verhaal is dat uit de sterrenbewegingen voortkomt.
  Alternatief is dat we DNA gefixt zijn door buitenaardse invloeden (Planeet Niburu). En dan Zou Lilith dus weer wel de eerste geweest kunnen zijn maar moeten daarna ook andere “exemplaren” gemaakt zijn.
  Recentelijk antropologisch onderzoek toont aan (via DNA onderzoek) dat we met zijn allen afstammen van een grote ontstane stam uit midden Afrika (Niburu.nl) het DNA van die stam is over de hele wereld teruggevonden.

 12. de zogenaamde overeenkomsten tussen jezus en de ‘mythische goden” zijn niet waar … dit hebben jullie overgenomen van zeitgeist en deze is gefinancieerd door illuminatie…. aub doe onderzoek..vraag elke hindoe over krishna en ze zullen zeggen dat het niet waar is , krishna was het achste kind, niet geboren uit een maagd , ook is hij niet gekruisigd,maar doodgegaan aan een pijl in zijn hiel .. ook horus is niet gekruisigd of geboren uit een maagd …ook de claim dat jezus op 25 dec geboren zou zijn klopt niet , net als dat de andere mythische figuren ook niet op die datum geboren zijn, zeitgeist claimt zelfs dat buddha gekruisigd zou zijn ..bull .. allemaal dis info….. al deze overeenkomsten zijn gebasseerd op leugens …

  http://www.youtube.com/watch?v=8LDhiaI01k8&feature=related

  eerst al deze delen bekijken en dan zo snel mogelijk dit vewijderen van de site want het is niet waar! ..

 13. Hallo, ben voor eerst deze site aan het bekijken en vind er interessant materiaal in terug, even over de naam Lillith in jesaja 34:14, in de katholieke bijbel van uit het jaar 1975 vind ik de naam van Lillith terug, in de Staten Generaal Der Verenigde Nederlanden uit 1948, is de naam Lillith nergens te bekennen, daar is de naam Lillith vervangen door “nachtgedierte”, en in de Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 is de naam Lillith vervangen door “nachtspook”, ook in de Nag Hammadi Geschriften is deze naam niet terug te vinden. Zo Lillith word letterlijk en figuurlijk doodgezwegen.Wie iets meer over de astrologische Lillith wil weten, kan eens een kijkje gaan nemen op mijn website,

 14. Robby Robby…
  Geindoctrineerd door 1 boek.
  Debunking Zeitgeist…
  Och, trap niet in de herschrijverij van de mannen van de eerste eeuwen na Christus.
  Lees dan eens de Torah, de Koran en oudere geschriften, wordt je echt wijzer van.
  Alsof de bijbel geen leugen is.
  Wordt een vent van deze tijd man.

 15. Robby, wat is waar? Wat is onwaar? Lees, voel, denk, lach, kijk en bewonder..
  Er is teveel achtergehouden door bepaalde machten om een goed beeld te vormen van historische data. De Aarde is een heel bijzondere plek in het universum; een smelkroes van rassen en soorten. Hoe was het, wat is waar? Zeg het maar..

 16. IEDERS WAARHEID IS ZIJN OF HAAR WAARHEID… ( zei een filosoof ).
  Boeiende discussie over wat wel en niet waar is.
  Ga allen zo door met schrijven. En Beste John Geel gewoon blijven schrijven, zie (zoals hierboven ), wat er van komt ;-))

 17. omdat op niburu.nl een link naar dit artikeltje geplaatst werd, dreef nieuwsgierigheid en verwarring me hier heen, mede omdat ooit de grondslagen der Astrologie een weinig bestudeerd werden …

  bij Niburu kreeg m’n reaktie als volgt vorm:

  vermoed wordt, dat je weinig of geen Astrologiese Kennis hebt ???
  anders had je dit artikel waarschijnlijk van krachtige kanttekening voorzien …

  het mythies gegeven Lilith lijkt mij aan de hedendaagse Astrologie
  als gekonstrueerd punt toegevoegd …
  de Al’Magest van Ptolemeus ken ik niet, echter ik kan me niet herinneren,
  dat hij hier in zijn Tetrabiblos over repte …

  hier wat hedendaagse beschrijvingen Lilith betreffende
  1. Lilith Zwarte Maan, de Maansknopen, Zwarte Zon en Diamant zijn spirituele punten (krachten). Deze abstrakte punten welke geen massa hebben dienen gevonden (berekend) te worden. De kwaliteit die deze spirituele punten representeren kunnen worden gebruikt om de eigen spiritualiteit te transcenderen.

  2. Lilith is geen planeet, maar een berekend zogenaamd ‘sensitief’ punt. Om de positie daarvan in een horoscoop te bepalen wordt allereerst van de ellipsvormige baan van de Maan rond de aarde uitgegaan. In deze ellips beschouwt men dan de as, die de verbindingslijn vormt tussen de beide punten die het verst van de aarde vandaan liggen. Lilith bevindt zich nu op deze as, tegenover de aarde, met dezelfde afstand tot het middelpunt van de ellips. Voor een omloop heeft Lilith 3232 dagen nodig, dus ca. 8,9 jaar.

  Lilith is dus NIET een 13e dierenriemteken !!!

  Ensenata rept hier over Ophiuchus, hetgeen de laatste tijd het in ere hersteld 13e zodiakaal teken is.

  LET WEL!!! dit zijn de gegevens, zoals ik ze ken en kan er mogelijk falikant naast zitten …
  hoewel het me doet twijfelen, gevoel ik niet de lust dit dieper te onderzoeken,
  want de Astrologiese duiding heeft nml. grotendeels m’n interesse verloren

  deze post dus om m’n verwarring kenbaar te maken

 18. Beste mensen,

  Per toeval ben ik hier gekomen, omdat ik me verwonderde over het getal 13. Overal waar je ook kijkt in welk geloof dan ook bijna zie je het getal 13 terugkomen als ongeluksgetal.
  Zo is ook het bekende verhaal van de chinese dierenriem: het dertiende dier kwam te laat en mocht zo niet een eigen jaar krijgen in de dierenriem…
  13 staat inderdaad voor het hogere bewustzijn, ik denk zelfs dat 13 staat voor perfectie, het allomvattende waar men zo druk naar op zoek is. Een persoon met het geluksgetal 13 komt dicht bij perfectie en heeft veel te maken met jaloezie in het leven. hij of zij zal dan ook veel tegenwerking ervaren, waar hij of zij grote schijt aan zou moeten hebben om succes te hebben.
  xxx

 19. Beste mensen,

  Per toeval ben ik hier gekomen, omdat ik me verwonderde over het getal 13. Overal waar je ook kijkt in welk geloof dan ook (bijna), zie je het getal 13 terugkomen als ongeluksgetal.
  Zo is ook het bekende verhaal van de chinese dierenriem: het dertiende dier kwam te laat en mocht zo niet een eigen jaar krijgen in de dierenriem…
  13 staat inderdaad voor het hogere bewustzijn, ik denk zelfs dat 13 staat voor perfectie, het allomvattende waar men zo druk naar op zoek is. Een persoon met het geluksgetal 13 komt dicht bij perfectie en heeft veel te maken met jaloezie in het leven. hij of zij zal dan ook veel tegenwerking ervaren, waar hij of zij grote schijt aan zou moeten hebben om succes te hebben.
  xxx

  Hoe dan ook, ik zag veel herkenning in uw onderzoek en zeg dan ook dat nummer 13 is het antwoord op het geloof. 13 is volmaaktheid en wordt tot vandaag de dag door veel mensen bestreden. Als het wordt herkent is het geloof niet meer nodig.

 20. @John Geel

  Op bepaalde punten ben ik het oneens met je betoog.

  1) Betreft het verhaal van Adam en de rib:
  God schiep de mens. De mens is compleet met alle vrouwelijke en alle mannelijke eigenschappen. De complete mens was puur energie.
  Daarna nam God de vrouwelijke energie en scheidde deze van de mannelijke energie. (zijde geen rib, zoals in het Franse Côte)

  (In het energie-lichaam van de huidige mens is de vrouwelijke energie aan de linkerzijde van het lichaam en de mannelijke energie aan de rechterzijde.)

  Daarna beklede God de man en de vrouw met een vlees-kleed.(huid)
  Er is geen sprake van dat God 1st de man of de vrouw heeft geschapen. Op het moment dat de vrouwelijke energie uit DE Mens werd genomen ontstond er tegelijkertijd de man en de vrouw.

  2) Betreft de mens en sterrenstof:
  God schiep de mens uit de aarde, wij ZIJN aarde.
  Het Heewbreeuwse “Adama” betekend “grond”; Adom = rood; Adam = mens en Dam betekend bloed: De rode, de bloedige, die uit de grond.

  God schiep de mens naar ZIJN beeld, God is niet-stoffelijk, dus de mens was een niet-stoffelijk wezen.
  De mens is zowel mannelijk als vrouwelijk.

  1. @Charles
   Vanuit een gnostisch inzicht kun je hier dieper op ingaan.De mens is in zijn stoffelijke hoedanigheid inderdaad naar gods evenbeeld geschapen.Maar wie is dan die god? Waar vindt het niet-stoffelijke,het licht, zijn oorsprong? Ik geef je een hint…….Sophia,archonten,jaldabaoth

  2. Lianne, dankjewel voor je toevoeging.
   Mocht je nog meer paden willen duiden, dan graag.

   Bij de weg, in mijn betoog bedoel ik Godin, waar staat God.
   Zover ik begrepen heb was niet Eva de 1ste vrouw, maar Lilith.

   Lilith (Fraiser Crane 🙂

 21. Sorry dat ik het ff hier neerzet. Technisch zit er iets niet lekker met Want to know, waardoor ik niet meer kan reageren waar ik wil. Dan maar behoorlijk off topic hierooo. Nu zit ik wel achter een vakantie leptopje, het zou misschien daarin kunnen zitten?? Dank je wel overigens voor je nieuwsgierigheid Hyperalert.

  1. Hi beste Dawn. Ik vermoed dat het hier om een individuele gebruikers issue gaat. Als je rechts kijkt naar het snel-menu zie je een “Help” icoontje. Op deze pagina kun je issues melden met het gebruik van de site aangezien het inderdaad te off-topic is om op een forum te bespreken. Bij deze alsnog de link: http://www.wanttoknow.nl/help/ Ook kun je het direct mailen dan probeer ik je zo goed mogelijk verder te helpen.

 22. Ik ben het helemaal eens met dit artikel, sorry Charles maar in mijn optiek is dit de pure waarheid. God schiep de mens naar zijn evenbeeld en waarom zou de vrouw daarin een andere rol hebben? Hoe zit het overigens met de Godin die God gelijkwaardig is? Daar lees ik jammer genoeg niets over.

  1. De vrouw is anders dan een man. Een man is op één punt gericht, geschikt voor jagen, seks en intelligentie. Vrouwen zijn veel veelzijdiger, ze hebben ook de macht over geboorte. Ze zorgen voor de kudde om het zo maar te zeggen. Vroeger bij vissers hier in Nederland zelfs, konden de vrouwen eerder lezen dan de mannen. Ook verzorgden ze de kinderen, de moestuin, etc. Wij wonen in de buurt van Urk, denk je mannelijk, nou, de vrouwen hebben het uiteindelijk voor het zeggen hoor. Wij hebben een 2e hands winkel dus ik weet er alles van. Meestal is de vrouw toch wel de baas. Zo niet, dan klopt er iets niet. Een man heeft het het best als die naar zijn vrouw luistert maar toch zo nu en dan even er tussenuit kan om even zichzelf te zijn. Mannen van lagere orde zoeken dan een kroeg of sexclub op, ik zoek liever de natuur op, ff mezelf zijn zonder mensen om me heen.

  2. Zoek eens naar het laatste avondmaal geschilderd door Leonardo da Vinci. Naast hem zit Maria Magdelena, die net zo was als Jezus. Zij waste zijn voeten zeggen ze. Ze was een hoer zeggen ze. Volgens velen is het zijn vrouw of geliefde. Tussen hun in zie je een open v vorm. Een vorm die veel gebruikt werd door dictators om zichzelf prominenter in beeld te zetten. Leonardo laat deze ruimte vrij om de heilige geest aan te tonen. In de naam van de Vader, de MOEDER en de heilige geest. Zo, weer genoeg om uit te zoeken…

  3. @Martijn, in die zaken heb ik mij reeds verdiept. Heb er heel veel over gelezen, lees ook eens het Jezus Mysterie en het Magdalena Mysterie van Kathleen mcGowan. Echte aanraders!

 23. Fantastisch artikel, ook grappig dat dit jaar alleen op 12 en 13 augustus is gereageerd. 12, 13. Zelf ben ik slangendrager van horoscoop, 16 december.

  In deze sterrentekens gaat de zon werkelijk op qua datum:
  Boogschutter: 18 december – 18 januari
  Steenbok: 19 januari – 15 februari
  Waterman: 16 februari – 11 maart
  Vissen: 12 maart – 18 april
  Ram: 19 april – 18 mei
  Stier: 14 mei – 19 juni
  Tweeling: 20 juni – 20 juli
  Kreeft: 21 juli – 9 augustus
  Leeuw: 10 augustus – 15 september
  Maagd: 16 september – 30 oktober
  Weegschaal: 31 oktober – 22 november
  Schorpioen: 23 november – 29 november
  Slangendrager: 30 november – 17 december

  1. Ja, tussen schorpioen en boogschutter, heb je zo’n 18 a 19 dagen dat de zon opkomt in ophiuchus, de slangendrager, die wijst met zijn voet naar de kern van de melkweg.
   Ook is er hier en daar wat verandert omdat de normale tekens nog van Babylonische afkomst zijn en de zon toen iets anders opkwam. Vandaar dat alles niet meer klopt als je echt met google sky bv. zou kijken waar de zon nu opkomt, dan komt ie op in leeuw en niet in maagd. Volgens de astrologie houden ze er rekening mee, maar goed…

 24. Interessant stuk, maar het rammelt wel een beetje vind ik. Want als God besloot om Lillith te verbannen en Eva te schapen…. dan is dát toch ook het verhaal? Dan is dat toch de uiteindelijke keuze van God? En daarbij is die dame een nogal rancuneus type… die zou ik ook niet in mijn paradijs willen hebben…. 😉

 25. dus lilith is eigelijk het kwaad? kan me voorstellen dat wraak nemen op zowel adam als eva (die er tenslotte niks aan kon doen) niet bepaald een positief beeld schept. en als god idd alwetend en almachtig is, dan is ie dus medeplichtig. dat past in de oude testaments traditie, maar niet in de nieuwe. daarin is ie alleen maar goed. verder hebben vrouwen net zo min de controle over geboorte als mannen: zonder zaad geen kind. wat kunnen we als gewone mens met dit concept van lilith?

 26. Hoi sinds enkele dagen is lillith op energetische wijze in mijn leven gekomen, iedereen beziet haar als het kwaad , maar volgens mij zijn het de verborgen krachten in de vrouw. En als een vrouw in haar kracht gaat staan kan zij volgens mij gewoon alles aan, zowel in de positieve als in de negativiteit.
  Dus ik verwelkom lillith in mijn leven , en ben dankbaar dat ik het verborgen in mezelf mag ontdekken

  1. de regionale locale wicca coven voor jong gescheiden vroegtijdig versleten compleet totaal uitgespeelde abrupt afgespeende manvrouwen staat vast al met open armen op je te wachten om je binnenkort in te wijden op de open kaalgeschoren speelweide van het belendende pentagon buurt berkenbos punnik perceel, nu maar hopen dat het geen bloederig heidens paganistisch isjtar afgodsritueel voor trendy met met metaal ringen androgyn klinisch met uiterste precisie doorboorde valse sweatshop trannies wordt… en jah het zal ongetwijfeld omgebogen kunnen worden tot een complementaire verborgen klinkende ringeling schat inkomsten bron zonder enig gevoel laat staan geweten te hoeven wegen, wat één extatische bevrijding, met dank aan onze 4d level 42 Anu saurier cross hybride scheppers die in den hemelen en op aarde zijn halleluja hail bop is passing over de executie berg golgotha U zijt wellekomen en ik helaas overbodig, precies zoals onze bestuurders het geplande voorhand in gedachte hadden.

 27. met veel interesse gelezen , maar als alle dierenriemtekens verschuiven wat ben ik dan , ik ben op 26 november geboren., dat maakt mij dan een schorpoen?, het klopt wel hoor , meer dan de boogschutter die ik dan eigenlijk ben ., met vriendelijke groet

 28. hallo allemaal.ik ben blij dat lilith terug is van weggeweest.ik kwam er dor mijn gids achter dat lilith mijn gids is en caim ok.caim is een goetia gevallen engel.en lilith wordt soms ook de vrouwlijke kant van satan genoemd.of de vijfde vrouw van satan.ik ken zelfs een hogepriesteres die lilith als demon ziet.maar ik schijn dus een kontrakt met haar te hebben.das een kontract net als hier op de aarde maar dan is dat vordat je hier op de wereld kwam gesloten.ik zou graag willen weten hoe en waarom dat tot stand is gekomen.en daar ben ik nu ook mee bezig.kortom jullie horen nog van mij.hail lilith.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.