Advertentie

Hoe neutraal is de Zweedse aangifte tegen Assange?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gezien de  actuele ontwikkelingen rondom de Assange-zaak,
plaatsen we nogmaals dit artikel uit.. 2011

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

x
Hoe neutraal is de Zweedse aangifte

tegen Julian Assange?
x

bron: The Guardian 10 Maart 2011 (HIER origineel)
x
vertaling © Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be
x

x

De politie-onderzoeker die als eerste de 2 Zweedse vrouwen interviewde, die door Julian Assange min of meer ‘verkracht’ zouden zijn, blijkt een vriendin te zijn van één van beide vrouwen én een politieke collega. Aldus de claims van een Zweedse krant. Inmiddels is er dus sprake van, dat álle drie de vrouwen elkaar kennen, want ook de beide ‘slachtoffers’, zijn bekenden van elkaar, zoals eerder al bleek. Wat voor doortrapt spelletje wordt hier gespeeld..?

Deze vrouwelijk politie-officier werd de vriendin van de zogenoemde ‘Miss A’, via de Sociaal Democratisch Partij in Zweden. Beide vrouwen zijn betrokken bij uitvoerende werkzaamheden van deze partij, aldus deze Zweedse krant, ‘Expressen’..  Het blijkt dat dit ‘stel’ als ruim 16 maanden, vóór de Assange-zaak met elkaar correspondeerde via internet.

De ‘Miss B’ uit dit krantenbericht: Sofia Wilen, hier bij de presentatie van Assange als activiste, vooraan in de zaal. (zie ons eerdere artikel voor het volledige verhaal, waaruit o.a. blijkt dat deze Sofia Wilen alles deed om Assange te strikken)

‘Miss A’ becommentarieerde op een Facebook-reactie van deze agente, op 10 Februari 2010, aldus de krant, en de links van ‘Miss A’ op haar eigen blog naar die van de vrouwelijke politie-officier.. Volgens de krant heeft deze politie-agente ook nog eens stevige anti-Assange-opmerkingen gemaakt op het internet.

De oprichter van Wikileaks is in appél gegaan tegen het besluit van een Engelse rechter, om hem uit te leveren aan Zweden, op grond van de beschuldigingen aldaar aan het adres van Assange, één ervan die spreekt over ‘verkrachting van een vrouw’, in vele gevallen ‘Miss B’ genoemd. (zie foto hierboven)

De klacht van ‘Miss A’, bestaat uit de omschrijving van haar seksuele interactie met Assange, tijdens het logeren in haar huis, waarbij ze sex hadden, zonder dat hij een condoom gebruikte, tégen haar wens in. Hij is echter hiervoor nog niet aangeklaagd.

Het juridische team van Assange komt met het argument dat het Zweedse juridische systeem niet fair is en dat een aantal hén, die betrokken zijn bij de aanklachten tegen Assange, dat doen, vanuit politieke motieven.

Volgens de Zweedse krant ‘Expressen’, hadden de twee vrouwen contact via internet in April 2009, toen ‘Miss A’  op een blog iets schreef over ‘witte mannen die zichzelf het recht toe-eigenen te bepalen wat misbruik is en wat niet”. De vrouwelijk politie-officier blijkt hierop gereageerd te hebben met een zin als: “De auteur van dit blog, legt haar vinger op de zere plek en spreekt zich uit”. Waarop ‘Miss A’ vervolgens gereageerd zou hebben met de woorden: “Hallo, dankjewel voor het compliment. En het is zoals jij zegt, witte mannen moeten altijd hun recht verantwoorden om onderdrukkende termen te gebruiken. Dan ontkennen ze vervolgens dat précies deze woorden, deel uitmaken van een systeem dat hun groep bovenaan de top houdt van de sociale ladder”.

Ook de website van de Zweedse ‘Expressen’ plaatst het bericht over de -bijna letterlijke- partijdige Zweedse politie-agente!

Deze Zweedse krant bericht ook nog, dat toen een andere Zweedse krant, ‘Aftonbladet’, onlangs een webchat met Assange had georganiseerd, deze vrouwelijke politie-officier hierop commentaar had gegeven: “Wat is dit verdorie! Geen enkel oordeel!” De dag ervóór had ze ook al een commentaar achter gelaten, op dezelfde pagina: “Nog een lange weg te gaan, Claes Borgstrom!”. Deze Borgstrom is de advocaat die beide vrouwen vertegenwoordigt én een SDP-politicus, die volgens het team van Assange werkt vanuit politieke motieven.

Volgens de krant begon deze politie-officier met haar ploegendienst op het ‘Klara-politiebureau’ in Stockholm op 20 Augustus van het vorige jaar, toen de beide vrouwen, ‘Miss A’ en ‘Miss B’ op het bureau aankwamen om hun beklag te doen over Assange. Volgens haar zeggen, was er op dat moment geen belangenconflict tussen de relatie van de vrouwen onderling en de zaak, die zij als  politie-agente neutraal diende op te pakken.

Volgens een zegsman bij dit politie-team, nam deze agente niet de verklaring op van ‘Miss A’ af en speelde ze verder geen enkele rol in het onderzoek. Op basis van de verhoren, besloot de officier van justitie, Maria Häljebo Kjellstrand, een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen Assange. Een beslissing die echter werd overruled door een senior-officier van Justitie!

Borgstrom, de advocaat dus van de beide vrouwen, besloot in beroep te gaan tegen deze overruling en de zaak werd opnieuw geactiveerd door aanklager Marianne Ny. Het arrestatiebevel tegen Assange werd weer van kracht.
De advocaat van Assange, Mark Stephens, verklaart dat de vrouwen allemaal op de hoogte moeten zijn geweest van de onderlinge relatie tussen de vrouwen, en dat volgens Stephens, deze relatie een belangrijke rol heeft gespeeld bij zijn argumenten dat het Zweedse juridische systeem ondeugdelijk is.

“Er is een hele trits van argumenten die redelijke mensen een beetje onrustig zouden moeten maken”, aldus Mark Stephens. “Ik ben in mijn sas met het feit dat de Zweden, die zich zo opgeworpen hebben tégen onze kritiek op deze zaak, nu inmiddels bereid zijn om te onderkennen dat zij systematisch problemen hebben met hun juridische proces, dat het mogelijk maakt dat er dingen gebeuren zoals nu met mijn client (Assange GJ)”

Hoofdcommissaris Ulf Göranzon vertelde de Zweedse krant ‘Expressen’, dat hij in het geheel niet op de hoogte was van de relatie tussen de twee vrouwen, en wilde er verder ook geen commentaar op geven. Ook de Zweedse aanklager onthield zich van commentaar, daarbij verwijzend naar het lopende uitleveringsproces vanuit het Verenigd Koninkrijk.
x
* * *
x
Kijk voor een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen rondom deze ‘verkrachtingszaak’ op ons speciale artikel over Asssange ‘Wikileaks: de Sexfiles’  HIER. Je leest dan ook over de fratsen die de beide ‘Missen’, waaronder ‘Miss A’,  de Zweedse activiste Anna Ardin, uithaalden om Assange klem te zetten. Van ‘vriend’ tot ‘vijand’…!

9 gedachten over “Hoe neutraal is de Zweedse aangifte tegen Assange?

 1. Hoe neutraal is Julian Assange? Opnieuw blijkt niets te zijn wat het lijkt en niets blijkt te zijn wat het is.

  https://www.henrymakow.com/2019/04/Julian-Assange-Arrest-is-Theatre .html

  Citaat uit het artikel:

  “THE ASSANGE-ROTHSCHILD CONNECTION

  What is the basis of the deep bond between Julian Assange and the Rothschilds? The Rothschilds with their estimated 400 billion (at least) fortune, and passion for Israel, naturally have a great interest in media control, taking a direct role on boards supervising leading global media such as the UK Guardian and The Economist.

  But in order to really control media, one needs to control the ‘opposition’ media as well, and to channel the energies of potential dissidents. During the Obama era, it was decided to give the world two fake ‘dissident heroes’, pumped by Rothschild and CIA partner media, who would deceive the entire world. These two fake dissidents, Julian Assange and Edward Snowden, perhaps exceeded expectations in how they duped the public, despite their obvious Rothschild and CIA-establishment connections, and despite obvious trouble signs such as indulging Israel and aggressively opposing 9-11 truth.

  Assange and Snowden provided many side benefits for the global NWO cabal, such as de-legitimising real dissidents, with many people saying things like, ‘Well, if it was true, wouldn’t Assange and Snowden, and their ‘brave’ media, be telling us about it?’ The tragic unknowable is how many dissidents were crushed and silenced, even killed, after being lured into the ‘rat trap’ of Snowden & Assange and their media.”

  1. Niets is wat het lijkt en ik weet niet of er inspanningen geleverd worden om de aandacht van de corruptie in Ecuador af te leiden omdat die geld hebben ontvangen en zaken doen met de VS en het IMF.
   Men kan ook van twee walletjes eten.
   Uiteindelijk lijkt het er toch op dat de machthebbers van nu zich in één grote poel van list,bedrog en verderf bewegen waar niemand te vertrouwen is.
   Gisteren las ik dat de VS erop aandrong dat Nederland zijn gemaakte afspraken na zou komen en meer moet betalen voor defensie.
   Maar waar betalen we dan eigenlijk voor?
   Hoe weten we zeker dat “bevriende” landen ons in tijden van nood bij zullen staan?
   Wanneer we kijken naar de onterechte invallen in bv Irak en andere landen door de VS en haar bondgenoten en ons afvragen waar de rijkdommen uit die landen gebleven zijn dan zou dat wel eens verrassende resultaten kunnen opleveren.
   De EU is ook zo’n instituut waar landen alleen maar geld aan kwijt raken.
   Zou het zo langzamerhand niet beter zijn dat die EU helemaal opgeheven wordt?
   Militairen zijn toch ingezet in Irak (ook Nederlandse militairen) terwijl men twijfelt of alles wel rechtmatig/vaardig is.
   Laat militairen gewoon hun eigen landen beschermen op eigen grondgebied om uit te sluiten dat misbruik kan plaatsvinden.
   Dat er misbruik gemaakt is en wordt is gewoon een feit want was het niet zo dat bv Claus Barbie in Frankrijk gezocht werd voor oorlogsmisdaden terwijl de VS hem in dienst had bij de CIC of CIA? Was dat geen bevriend land bedriegen?
   http://www.bolivianexpress.org/blog/posts/the-butcher-of-bolivia
   Volgens sommige bronnen zou er een derde wereld oorlog aankomen en niet uit te sluiten zou zijn dat Rusland gewoon deel van die NWO zou uitmaken,sommige bronnen beweren zelfs dat het de Russen zullen zijn die de ware gebeurtenissen omtrent 9/11 zullen ontmaskeren en nog veel meer.(volgens mij heb ik dat ook gelezen bij Makow).
   Wat mag men nog geloven? Hoe weet men in de politiek dat men de “goede” en niet de “slechte” steun geeft? Betalen wij niet voor ons eigen ongeluk?

  2. Arnold.

   In mijn beleving hoeven wij voor geen enkel ongeluk te betalen. Als we eindelijk eens afleren om ons te laten verblinden door ogenschijnlijke tegenstellingen en geen partij kiezen, kunnen we leven vanuit de door ons hart ingegeven waarheid.

  3. Arend :
   De analyse op de webstek van Henry Makow lijkt mij in grote lijnen juist. Deze bevestigt ook de gegevens die ik reeds de laatste jaren verzamelde. Zowel Assange als Wikileaks, zijn m.i. een Mossad psyops (al of niet met behulp van de CIA), met als enige belanghebbende =Israël. Het verband tussen de IMF lening en Assange lijkt mij te hoog gegrepen. Ik zie het eerder als een afleidingsmanoeuvre. Ik verwijs naar mijn vorige reactie over deze lening. Waar ik wel een verband zie, is met het Muller rapport en het resultaat ervan. Trump is op het eerste zicht buiten schot en kondigt de tegenaanval aan :
   https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/deep-state-strikes-assange-arrested-one-day-after-trump-mentions-word-treason/
   met titel :
   “Just one day after President Trump & AG Barr mentioned the word “treason”, the deep state arrested Julian Assange.” (=einde titel). Gaat Assange ingezet worden als wapen tegen Trump ?
   https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/mike-adams-deep-state-behind-assange-arrest-in-last-ditch-effort-to-take-out-trump/
   met citaat :
   “Mike says the Deep State is in total panic, and they are pulling out all the stops to try to frame Trump. Here are the details…
   by Mike Adams of Natural News
   (Natural News) ANALYSIS: The arrest of Julian Assange was actually triggered by DOJ AG William Barr telling the world that yes, Obama’s deep state operatives spied on Trump campaign officials. Now, the deep state is in a total panic, and they are pulling out all the stops to try to frame Trump and derail the DOJ investigation that will reportedly lead to criminal indictments by June. (=einde citaat).
   Een 2de verband dat ik zie is met de “overwinning” van Bibi, die absoluut een oorlog wil met Iran, en waar Trump ondanks dat hij volop in het zionistische kamp zit, niet voor te winnen is, zeker met de verkiezingen van 2020, in aantocht.
   Van belang hierbij is de kloof binnen de joods – zionistische en loge wereld :
   https://www.henrymakow.com/2018/03/Jewish-Schism-Over-Trump%20.html
   met titel :
   “Hatred of Trump Reflects Century-Old Jewish Schism”
   met kort citaat :
   “The Rothschild globalists (Communists) who control Western Europe resist the Zionist (nationalist) usurpation of the Masonic Jewish World Order. They are the “Deep State.” “(=einde citaat). Gaat Assange hier gebruikt worden als wapen door beide kampen tegen Trump ? De eerste clan om Trump alsnog af te zetten, en de tweede clan om Trump onder druk te zetten voor een oorlog met Iran, uit te vechten en te betalen door de USA en de andere vazallen. Ik zie momenteel verre van klaar in dit kluwen. Wat ik wel zie in de MSM is een overvloed aan trollen die op alle mogelijke manieren de aandacht afleiden van de voormelde Mossad psyops. Alles wordt uit de kast gehaald !!!

  4. Ja Sub Rosa, the global circus show must go on. In wezen is de hele geopolitieke kluwen een misleidende psy-op. In meerdere artikelen heb ik daar over geschreven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.