Advertentie

Vaccin-kritische medici nu journalistiek in de ban..?!


Vaccinatie-standpunten.. Is het voor JINEK e.a. nu zaak, moedwillig de kop in het zand te steken? WAAROM wordt er niet netjes journalistiek gehandeld via hoor/wederhoor. En worden nu ineens vaccin-kritische mensen afgeschilderd als een gevaar voor de samenleving..!? Waarom komen er gewoon geen medici aan het woord, die vakkundig vertellen over de FEITELIJKE ONBETROUWBAARHEID en ONVEILIGHEID van vaccins..??

x

x

Gaan vaccin-kritische medici vanaf nu

journalistiek in de ban..?!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Is het een waarheid die je niet wilt zien, als bange opvoeder, jonge moeder (Eva Jinek), jonge ouders? De waarheid rondom de mogelijk ernstige gevaren van vaccinaties..? Wil je niet luisteren naar de mensen die WEL de moeite hebben genomen, zich degelijk en met een open mind te verdiepen in de GEVAREN van vaccins en vaccinaties..? Wat is het toch, dat het pro-vaccinatie-publiek, feitelijk VOLLEDIG onkundig is van de andere kant van deze ‘heilige graal van de gezondheidszorg’.. En waarom wordt er in hemelsnaam een WELLES/NIETES-strijd gevoerd..?

Want vaccins lijken niets fout te kunnen doen en hebben preciés het tegenovergestelde imago van wat ze potentieel voor gevaar in zich dragen.. Namelijk het imago, dat zónder die ‘Heilige Graal van de Gezondheidsindustrie’, dus de prikken, inentingen, vaccinaties, de wereld snel uitgestorven zou zijn..! Juist doordat miljoenen mensen aan de besmettelijke ziektes dan zouden overlijden, die door vaccins worden voorkomen..?? Kletskoek natuurlijk, als we luisteren naar mensen die er ECHT verstand van hebben..

In het programma JINEK van 8 april jl. was het weer raak. Onder leiding van de jonge en de (begrijpelijk angstige) moeder/presentator Eva Jinek, werd een discussie gevoerd, over het wel of niet weigeren van niet-gevaccineerde kinderen op crèches en peuterspeelzalen. Je zou een journalistiek evenwichtige discussie verwachten over zo’n essentiëel en controversieel onderwerp. Nee, het ging nu over het kennelijk niet ter discussie staande punt, hoe gevaarlijk het wel is, om ongevaccineerde kinderen in contact te brengen met nog-niet gevaccineerde (of al gevaccineerde) kinderen/peuters. Kijk -wanneer je het nog niet gezien hebt- even naar dit deel van deze uitzending:


Vanzelfsprekend valt je op, dat er -journalistiek gezien- geen enkel tegengeluid te horen is, die de mensen een stem geeft, die hun kinderen BEWUST NIET laten vaccineren.. Waarom doen deze mensen dit? Informatie over waarom niet alle informatie over vaccinaties op het internet een leugen of ‘klinkklare onzin’ is…?? Zoals het vaccin-onbelezen ‘mannetje’, Rens Ramaekers van D’66 (HIER) aan de JINEK-tafel ons wél wil doen geloven. Wat deze man doet, is je reinste, geraffineerd volksmennerij over het volk uitstrooien… Niet of nauwelijks bronnen noemend, maar volledig zijn verhaal afdraaiend, is het -naar zijn zeggen- D’66 die de bevolking weleens zal gaan beschermen..! Door o.a. wetgeving te initiëren, die tegen deze boze anti-vaccinatieclub zal zijn.. Dus..

Zeer waarschijnlijk is ‘onze’ D’66-er, Rens Ramaekers,
ook niet op de hoogte van het FEIT dat er
uiterst belezen medici/vakmensen zijn, die:

ERNSTIG WAARSCHUWEN VOOR

DE GEVAREN VAN VACCINATIES..!

Volgens Rens Ramaekers staat het internet vol onwaarheden en onzin, die -als je gaat zoeken, direct bovenaan verschijnt-… Tja, kennelijk is dit ‘politieke mannetje’ nog niet in staat geweest op het internet daarbij het kaf van het koren te scheiden..! Door WEL de medisch-wetenschappelijke informatie te selecteren, te bestuderen en de ervaringsverhalen van artsen/doktoren die zich VOLLEDIG in deze materie hebben verdiept, te wegen in zijn standpunt. Zoals we o.a. professor dr. Robert Bowen al vaak hebben geciteerd, hierboven op de illustratie..

Vakmensen die een spectrum van kinderartsen, hersenchirurgen en professoren van pathologie, scheikunde, biologie en immunologie vertegenwoordigen. Veel medische wetenschapper hebben hebben -onafhankelijk van elkaar- degelijk onderzoek gedaan, naar de échte wetenschap rondom vaccins en vaccinaties. En zij zijn KEIHARD tot de conclusies gekomen, dat de heilige vaccinatiegraal een mythe is..!

De mythe van de Heilige VaccinatieGraal..!
En dat het zelfs een gevaarlijke mythe is, die mensen compleet op het verkeerde been zet. Wellicht dat meneer Rens hier een voorbeeld aan kan nemen: kijk eens naar de uitspraak van dokter Paul Thomas hieronder op de illustratie.. Deze man spreekt feitelijk over een steekproef van 13.000 patiënten..! Wat méér heb je nodig (Eva Jinek?) als JOURNALIST om bijvoorbeeld eens met deze professional te spreken?? Het hoeft er namelijk ook maar één te zijn, om in ieder geval netjes het journalistieke principe van hoor en wederhoor toe te passen..!!

Wie weten het beter dan artsen..?
Wist je in dat kader, dat veel artsen en zorgverleners noch zichzelf, nóch hun kinderen laten vaccineren Waarom niet? Eigenlijk heel simpel: Zij weten dat vaccins niet bewezen veilig en effectief zijn! Zij WETEN dat vaccins gevaarlijke stoffen bevatten en dat deze kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Ze hebben regelmatig, zonder dat ze het wellicht helemaal bewust waren, patiënten behandeld, met de ernstige bijwerkingen van vaccins..! Kijk eens naar het lijstje aandoeningen hieronder.

Onbekende aandoeningen? Vaccinatie-gerelateerd..?!
Maar heb je je ooit afgevraagd waarom veel medische onderzoekers, de oorzaak van vele ziekten vaak niet kunnen vinden? Dat is het omdat ze -logischerwijze- niet in staat zijn aan te nemen, dat de oorzaak van (veel van) deze aandoeningen zou gevonden kunnen worden in vaccins/vaccinaties. Kijk eens, die relatie tussen vaccin en ziekte/aandoening, is in ieder geval steeds vaker te vinden in de volgende gevallen, die inmiddels gedocumenteerde associaties met vaccins hebben:

 • Allergieën en eczeem
 • Artritis
 • Astma
 • Autisme
 • Zure reflux waarvoor een zuigeling aan protonpompremmers te nemen, die veel bijwerkingen hebben
 • Kanker
 • Diabetes (kinder‐en jeugd)
 • Nierziekte
 • Miskramen
 • Lange lijst van neurologische en auto‐immuunziekten
 • Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)
 • En veel, veel meer..!

Dus hoe gaan we dit probleem nou tackelen..?
Door onze kop in het vaccinatie-woestijnzand te verbergen en volledig te vertrouwen op ONBETROUWBARE onderzoeken en nauwelijks gecheckte onderzoeksresultaten, vaak aangeleverd/zwaar beïnvloed door de farmaceutische industrie.. Een bijzonder toeval is, dat op 8 april, ook het rapport uitkwam van het onafhankelijke onderzoeksinstituut Verwey & Jonker, over het FEIT, dat maar liefst een kwart van ALLE JONGEREN een chronische aandoening heeft..! Valt het kwartje al..? En waarom wordt er in het rapport van dit instituut geen enkele vraag gesteld over het WAAROM van deze aandoeningen..?? Of wachten we op goede journalistiek rondom het belichten van BEIDE KANTEN

DOMME JOURNALISTIEK..
Wij proberen hier niet een etiketje (‘dom’) op te plakken, maar daadwerkelijk een kwalificatie te geven aan het werk van de journalistiek op dit moment. Zijn journalisten bang om de ‘andere kant’ van vaccinaties/vaccins te belichten..? Is dat het? Dom is vooral het onwetende, vaak hard-schreeuwerig naar voren brengen als zijnde ‘de waarheid’.. Halve waarheden echter, zijn vaak VEEL ERNSTIGER dan leugens, omdat degene die het verhaal aanhoort/leest, niet weet waar de halve waarheid het ándere halve deel van de waarheid geweld aan doet..

Alsof je bij het spreken over de geboorte en het opgroeien van een kind, niet vertelt dat het een deel is van een tweeling. Beiden kinderen zijn in een bepaalde constellatie opgegroeid. Zo is het ook voor de vaccinaties, de Heilige Graal van de gezondheidszorg.. Er mag niet over het tweeling-broertje/zusje van dit fenomeen worden gesproken.. Ergo, dus niet spreken over gevaren, bijwerkingen, onvolledigheid van informatie rondom vaccins/vaccinaties.. Het gevolg is simpel. Een tweestrijd onder het volk, in de publieke opinie en handenwrijvende partijen, die er beter, VEEL BETER van worden..!

Partijen die lachende derde zijn…
Farmaceutische bedrijven, verzekeringsmaatschappijen én het hele medische systeem zijn schatrijk, door het (onbedoeld) ziek maken en vooral ziek-houden van mensen. Zo simpel is het. De een z’n dood is de ander z’n brood. In het geval van vaccins, is er bijvoorbeeld het verhaaltje, dat vaccins je levenslange immuniteit geven.. ONJUIST..! Er dient dus regelmatig opnieuw te worden gevaccineerd.. En elke nieuwe vaccin-‘boost’, verhoogt weer het risico van meer en geniepiger bijwerkingen.

Er is geen medische wetenschapper die ontkent dat vaccin-bijwerkingen je chronisch ziek kunnen maken voor de rest van je leven. Ohja, heel gunstig, er zijn weer veel medicijnen om deze bijwerkingen van de vaccins te behandelen..! In de VS kun je overigens helemaal niet klagen over het farmaceutische bedrijf dat het vaccin produceerde, wanneer er iets ergs gebeurt vanuit een vaccinatie.

Zowel industrie als artsen zijn beschermd, door ‘Nationale Kindervaccinatie Wet’. Deze wet werd ondertekend en in werking gesteld door de toenmalige president Ronald Reagan. Zijn woorden bij het ondertekenen van deze wetgeving waren:

“Geen vaccin fabrikant kan aansprakelijk worden gesteld in een civiele vordering tot schadevergoeding, als gevolg van een vaccin‐gerelateerde verwondingen of de dood.”
(Public Law 99‐660)

Ab Osterhaus, aangenaam. De dierenarts/viroloog, die de Nederlandse regering neutraal moest adviseren. Maar tegelijkertijd internationaal voorzitter is van de vaccinlobby. Bracht Nederland in angst en vergeleek deze Mexicaanse griep met de ‘beruchte Spaanse griep’, waarbij zo’n 20 miljoen doden vielen’…! Ab Osterhaus, aangenaam..

Niet belemmerd door enige weerstand hebben farmaceutische bedrijven geïnfiltreerd en de macht gegrepen over de gehele gezondheidszorg in de VS. Met inbegrip van medische scholen, medische tijdschriften, ziekenhuizen, klinieken en de lokale apotheek. Niet verwonderlijk dat officieel onderzoek naar de veiligheid, werking en effectiviteit van vaccins, ook en volledig is gecorrumpeerd..!

Een huisarts is dus voor zijn levensonderhoud volledig afhankelijk van een blind geloof in, en zonder twijfels over, de ‘helende’ aspecten van vaccinaties. Zelfs wanneer duidelijk bewijzen boven water komen, dat het vaccin schade toebrengt, recht voor de ogen van een arts, dan nóg zal de arts meestal niet bereid om vaccins te beschouwen als de oorzaak van de aandoening..!

In het algemeen geldt in de VS zeker al, dat het als ‘carrière-zelfmoord’ wordt beschouwd, als de heilige vaccinatiegraal wordt besmet.. En zelfs ook wanneer niet‐corrupte wetenschap en geneeskunde wordt ondersteunt..

Het is toch een zieke wereld, wanneer ziekenhuizen financieel profiteren (winst maken) van ziekte, via ziekenhuisopnames en tests. Farmaceutische bedrijven maken miljarden dollars winst op hun vaccins. Mensen als Ab Osterhaus (dierenarts overigens!), die voorzitter is van een wereldwijde vaccin-promotieclub van farmaceutische miljardenbedrijven, bewijzen de gezondheidszorg geen dienst, door zich officieel uit te geven als raadgevend viroloog voor de regering..!

EN het gaat verder, want farmaceutische bedrijven maken tientallen miljarden dollars winst, op medicijnen die de bijwerkingen en levenslange chronische ziekten behandelen, die werden veroorzaakt door vaccins.Maar geen kritisch woord hierover van de pro-vaccinatieclub. Hoort het journalistieke programma JINEK hiertoe..??

Vaccins zijn de ruggengraat van het systeem.
Zonder vaccins, zouden de kosten voor gezondheidszorg naar beneden gaan. Want dan zouden we een gezondere samenleving hebben, gebaseerd op gezondheid vanuit gezonde en krachtige immuunsystemen..! Wat er simpelweg gebeurd is.. We hebben waterpokken voor autisme uitgewisseld, de ‘gemene’ griep geruild voor chronische astma, en we kozen voor het wegdringen van oorontsteking de opkomst van een golf diabetes-aandoeninge.. En.. De lijst gaat maar door.Kijk nog maar eens naar deze uitspraak van Tetyana Obukhanych, de eminente, cum-laude afgestudeerde Harvard-studente:

Zoek haar naam op, op internet, als Google je inmiddels nog niet heeft uitgesloten van deze vaccin-zoekopdracht..!) In de ijver om relatief goedaardige virussen/microben te elimineren, hebben we tijdelijke, minder zware ziekten geruild voor een leven lang ziekten, aandoeningen, stoornissen en handicaps. Het klink simpel, maar in essentie is het zo simpel.. En de hoeveelheid vaccins gaat maar door.

Hoeveel vaccins er al zijn? Wist je dat Amerikaanse kinderen álle doses van alle vaccins krijgen ingespoten, met een bouquet van maar liefst 113 verschillende soorten van de ziekte met zo’n 33 vaccins. Als je denkt je geen zorgen te hoeven maken over vaccins, omdat je kinderen wat ouder zijn, denk dan even opnieuw na. Er zitten op dit moment nog minstens 20 vaccins in de pijplijn voor een release in de komende jaren.. En ja, die zijn vooral gericht op adolescenten en volwassenen. Want ook dát blijkt een aantrekkelijk doelgroep te zijn, voor de farmaceutische industrie, die met ‘alle liefde’ vaccins ontwikkelt, die ons behoeden voor de Grote Boze Wolf, die de eigenschap heeft van ziek-worden-en-mogelijk-doodgaan..

 

 

4 gedachten over “Vaccin-kritische medici nu journalistiek in de ban..?!

 1. Allemaal één pot nat, medi ocre, halfslachtig op zijn best, de hele ongezondheidszorg. Je lichaam is een door God gegeven omhulsel voor je ziel, waar jezelf verantwoordelijk voor bent door met name innerlijke hygiëne oftewel liefdevol denken. Ik persoonlijk wil niet meewerken aan het vergiftigen/vermoorden van mensen. Mijn diepste dank aan de beste p.p. de S.G.P., die het mogelijk maakt om niet meegesleurd te worden in de slavenmaatschappij en vrij te kiezen voor je principes: gemoedsbeZ-WAAR-D! Gelukkig zijn er nog mensen, die in GOD vertrouwen: Hoera voor Nederland! https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemoedsbezwaard

 2. Even over die Rens Ramaekers van D66,want we weten dat die partij nogal dubieus is gezien hun verleden.Wat zij achter de schermen ook verzinnen en/of willen wordt gewoon blind uitgevoerd door deze partij en het was toch ook Pechtold die vooraan stond om schilderijen van een bepaalde familie te kopen met belastinggeld wat daar niet voor bestemd is.De donorwet is ook zo’n voorbeeld waar misbruik maken van de situatie uit blijkt want doordat een PVDA er te laat was en iemand zich van stemmen onthield (waarbij je je kunt afvragen waarom ze dan in de politiek zitten wetende dat stemmen daar de gebruikelijke gang van zaken is) hebben ze die wet erdoor gekregen,in een eerlijke stemming had men gewacht en de stem van die PVDAer mee laten wegen.Alles wat de EU doet wordt gelijk ondersteund door die D66 zonder vragen te stellen en gezien die donorwet zien zij mensen kennelijk niet als mens maar eerder als sloopauto zolang er maar aan verdient kan worden in de gezondheidszorg waardoor bij mij het vermoeden ontstaat dat geld verdienen aan vaccinaties voor hen ook voorop staat wat dan kan verklaren waarom dit heerschap zich niet goed lijkt te laten informeren want dat heb je dan niet nodig wanneer het alleen om geld verdienen gaat en de kans bestaat dat de uitslag voor zijn uit te voeren plannen niet gunstig kunnen uitpakken.Was het ook geen D66 er die het plan had ouders geen informatie meer te geven over wat de kinderen op school meemaken?En welke partij wil een prijs plakken op gezondheid en de te geven zorg op een oudere leeftijd?
  D66 lijkt wel heel veel op een criminele organisatie waar geld verdienen voorop staat en BETROKKENEN VAN INFORMATIE VOORZIEN GEEN PRIORITEIT IS gelet op het voorstel om ouders informatie te onthouden.

 3. Dat mevrouw Jinek een uiterst slechte en vooringenomen journaliste is, mag inmiddels wel bekend zijn. Dus geen kritisch geluid over vaccinaties. Zelfs Lareb wordt niet genoemd. Deze overheidsinstelling houdt bij welke negatieve gevolgen vaccinaties hebben.
  Voor mazelenvaccinaties levert dat op dat er v.a. 2001 2513 meldingen zijn binnengekomen, waarvan maar liefst 496 ernstig. Een voorzichtige conclusie zou dus kunnen zijn dat vaccinatie behoorlijk veel problemen geeft en dat voor een kinderziekte die een weekje duurt zonder verdere complicaties.
  Bij vaccinaties gaat het gewoon om grof geld verdienen door Big Pharma, met een niet effectief, onveilig en onnodig vaccin, wat wel chronische ziektes kan veroorzaken en ADHD en Alzheimer.
  Fijn zo’n overheid en kritische MSM.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.