Advertentie

’n Jankende Marcel Gelauff en politieke instant karma..!!


‘Hoe verder een samenleving afdrijft van de waarheid,
temeer het degenen zal haten, die de waarheid spreken.’

– George Orwell –
(Engels schrijver 1903-1950)

x


X

’n Jankende Marcel Gelauff en

z’n politieke ‘instant karma’..!!

2020 © WantToKnow.nl/be
x

Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS-journaal bij OP1 (15-10-’20)

Een bijzondere samenwerking kennelijk van de NOS-redactie, in de vorm van hoofdredacteur Marcel Gelauff en reporter Kishia Hekster met het Tv-programma OP!, op donderdagavond 15 oktober jl. Zoals een paar maanden eerder, komt een NOS-ploegje alweer klagen voor Tv. Hun bericht is, dat ze in ernstige mate worden belegerd door ‘agressieve groepen’ en nu zelfs het besluit hebben moeten nemen, de NOS-reportagewagens te neutraliseren. Of zoals hoofdredacteur Gelauff het verwoordt:

“Zodat deze groepen geen kans meer krijgen, op basis van uiterlijke kenmerken, zoals bijv. satellietwagens met een schotel op het dak met NOS-stickers op de auto, deze auto’s en berijders te molesteren”.

Natuurlijk valt agressief gedrag van mensen tegenover iedereen, en dus ook journalisten in het bijzonder, te veroordelen. Maar opnieuw blijft in essentie weer het WAAROM buiten beschouwing. Afgezien van wat gewauwel over ‘onvrede bij bepaalde groepen’.

Een heel gesprek waarbij de NOS-neutrale journalistiek die Gelauff met zijn team wel niet zou bedrijven, opgehemeld wordt. En dat terwijl het internet VOL STAAT met de verdraaide en onvolledige verhalen die zijn NOS-journaalredactie -zeker als spreekbuis van de regerende politiek- als ‘nieuws’ naar buiten brengt. Hoe ver moet je gaan en hoe blind moet je zijn, om te gaan janken bij een Tv-programma over een ‘onwerkzame situatie’, terwijl je feitelijk ZELF HET BOETEKLEED aan zou dienen trekken. In dat opzicht is hier werkelijk sprake van ‘Instant Karma’..

Het is de top-journalist Arnold Karskens -zichzelf ‘journalist van het volk noemend- voor wie deze sluwe, manipulerende journalistiek van de NOS-journaalredactie, zelfs aanleiding was om een RECHTSZAAK tegen het NOS-journaal te starten.. We hebben aan het eerste optreden van Gelauff en verslaggever Van den Berg al eerder HIER aandacht aan besteed. Kijk eens naar het voorbeeld wat daar is besproken van de BEWUSTE MANIPULATIE EN DE REACTIE EROP van nieuws over een interview van Vladimir Poetin met een Engelse verslaggever over de ramp met MH17.

Maar eerst het beeld zoals Pieter Jaap Aalbersberg -de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)- het schetste, inzake de opstandige lieden, die de politieke draaierij en manipulaties niet meer pikken en fysiek in opstand komen. Hij gooit lekker wat kooltjes op het vuur, door te spreken over ‘personen die radicaliseren, die een dreiging KUNNEN vormen’.

Tja, en zo lusten we er nog wel een. Schrijf eens op wat allemaal een dreiging kan vormen, in de zin van opstand/weerstand tegen overheidsbeleid en de lijst is eenvoudig te vertienvoudigen. Waarom dan precies deze ‘dreiging’ genoemd. Zitten er maatregelen aan te komen, die genomen kunnen worden, op basis van deze ‘waarschuwing van de topman van het NCTV’…??

 

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus vindt dat demonstranten bij de fysieke demonstraties in Den Haag en elders, die politici intimideren “Bij een heel ander soort landen horen. We hebben vrijheid van meningsuiting, u mag overal en altijd uw mening uiten. We hebben een goed systeem van demonstraties. Maar als je volksvertegenwoordigers of journalisten lastigvalt of probeert te beperken, ben je jezelf in de voet aan het schieten, want dan ga je naar een verkeerde samenleving”.

De pasgetrouwde Grapperhaus vindt het ook ‘vreselijk’ dat de NOS vanwege bedreigingen van medewerkers de logo’s van satellietwagens (HIER) heeft gehaald “Vrije pers is er niet zomaar. En daar moet je echt van afblijven. Anders heb je niet goed door wat het belang is van democratie”, zegt hij. Nou meneer Grapperhaus, wij denken dat er mensen rondlopen, die duvelsgoed zien hoe hun democratische rechten, met voeten worden getreden en hun vrijheden teniet worden gedaan, op basis van een zeer dodelijke ziekte, waarvoor je wel eerste getest moet hebben, om te zien of je het hebt..??

Arnold Karskens, als oorlogsjournalist weet hij waarover hij spreekt/schrijft..
Het is hoog tijd om hier het verhaal/artikel van Arnold Karskens te plaatsen, dat hij al -met vooruitziende blik- in september 2019 over deze aanvaring tussen burgerij en politiek schreef. Dat in het kader van deze tweestrijd tussen ontevreden burgers en politiek. Lees in hoeverre, met name de jengelende NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff, het FEITELIJK aan zichzelf te danken heft, dat vele, vele groepen zich tegen hen keren. En niet slechts ‘enkelen’, zoals ze ons weer willen doen geloven.

* * *

zaterdag 02 november 2019

Veel agressie heeft de journalistiek
aan zichzelf te wijten.

Daarom moet de mentaliteit veranderen

Veel agressie heeft de Nederlandse en Vlaamse journalistiek aan zichzelf te danken. Daarom moet de mentaliteit veranderen. Dit is mijn mening in een reactie op het initiatief Persveilig (HIER) dat onder meer de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren op 4 november lanceren (HIER) en betere bescherming moet bieden aan een media onder beleg. Vooropgesteld: ik ben tegen bedreigen van journalisten, maar na veertig jaar conflictverslaggeving begrijp ik de oorzaken van geweld tegen de media. Vooringenomenheid, het gebrek aan moed en betweterigheid zijn debet aan het probleem, leg ik uit bij de volgende punten:

Journalisten doen hun werk niet goed
Met de basisregels van hoor-wederhoor en eerlijke verslaggeving wordt met name in de televisiejournalistiek vaak gesold. In discussies over de EU-politiek of het klimaat voelen critici zich door journaals, talkshows of actualiteitenprogramma’s vaak weggezet als ‘Gekke Henkies’ en dat leidt bij hun volgers tot argwaan over de onafhankelijkheid van de journalistiek.

Journalisten zijn weinig moedig om alle feiten op te sommen
Mede-initiatiefnemer van Persveiligheid, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren Marcel Gelauff, wijst in zijn opiniestuk op NOS.nl (HIER) van 18 oktober, naar de woede tijdens het boerenprotest. Hij zwijgt over het opvliegend karakter van met name allochtone jongeren, bij het zien van een camera in een achterstandswijk. Hoe wil je het probleem oplossen als je een van de belangrijke veroorzakers van onveiligheid voor journalisten niet benoemt?

De politieke correctheid van de journalist
Meer dan ooit zitten de Nederlandse dagbladen en televisie vast in de smalle -linkse- marges wat als gangbaar en juist moet worden opgevat. Grote groepen burgers voelen zich ongehoord over de ongebreidelde immigratie en het wegdrukken van de Nederlandse cultuur als Zwarte Piet en kerst. Door het bagatelliseren en het eenzijdig belichten van deze sociale en culturele knelpunten wordt de journalist door velen gekoppeld aan een ongewenste mondialisering.

De embedjournalistiek
Voorlichters van partijen en ministeries hebben een dikke vinger in de nieuwspap en écht kritische interviews met gezagsdragers komen nauwelijks meer voor. Dit wekt de indruk dat de journalistiek tegen de macht aanschurkt. Bij buitenlandse militaire missies, zoals in Afghanistan en Mali, laten in ruil voor gratis verblijf en vervoer Nederlandse media zich censureren door militairen. Dat levert niet alleen een vals beeld op van de plaatselijke situatie maar associeert de journalistiek met buitenlandse bezettingslegers, en dat wekt de toorn op van plaatselijke opstandelingen.

En ja, helaas worden collega’s bedreigd, maar de wetenschap dat misdaadjournalist Bas van Hout tussen 1997 en 2002 informant (HIER) is geweest voor de Nederlandse geheime dienst maakt de beroepsgroep niet populair bij de zware criminaliteit. Een harde veroordeling door bijvoorbeeld de Raad voor de Journalistiek over Van Hout’s optreden is uitgebleven, wat veel zegt over het zelfreinigend vermogen, dat is blijkbaar onvoldoende. 

De arrogantie van de mainstream media
Alternatieve -of zo u wilt – vrijgevochten internetsites worden door de reguliere media en recentelijk in de Kamerbrief van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in ‘Beleidsinzet bescherming democratie tegen desinformatie’ (HIER) wegzet als nepnieuws-brengers. Natuurlijk staat er gekleurd nieuws op het worldwide web en op sociale media als Facebook en Twitter, maar ook bij de staatsgesubsidieerde berichten van de NOS worden de grondbeginselen in de journalistiek niet altijd ter harte genomen, zie Zwartboek NOS Journaal (HIER) dat inmiddels vijftien vangsten kent. Jezelf superieur achten is een slag in het gezicht van de honderdduizenden Nederlanders die hun nieuws halen van het internet omdat ze elders niet aan de bak komen.

Is er een oplossing? Natuurlijk!
De journalistieke tak van de NPO, commentatoren en schrijvende journalisten moeten duidelijker de stem vertolken van behoudende denkbeelden en rechtse politieke partijen eerlijker aan het woord laten, ook al staat die opinie dwars op de eigen politieke overtuiging. Daarnaast moeten journalisten opnieuw de herauten van stavast worden die niet bij geringe tegenwind wegrennen, want dat doet het imago geen goed. Met stenen gooiende gekken houd je altijd. Scheldpartijen zijn inherent aan het vak. Nu wentelen journo’s zich te snel in een huilie-huile slachtofferrol. Goed verslagleggen is geen sinecure, en ‘if you can’t stand the heat, get out of the kitchen’!

Hoe prijzenswaardig ook dit initiatief. Zonder een fundamentele mentaliteitsverandering binnen de beroepsgroep blijft ‘Persveiligheid’ een lege huls en -zo geef ik op een briefje- zal agressie tegen journalisten alleen maar toenemen.

(Arnold Karskens: ‘Dit artikel stond eerder (op de zaak-Van Hout na, want dat heb ik 11 november toegevoegd) op 30 oktober 2019,
als opiniestuk (HIER) op de website van Villamedia’)

* * *

In het kader van zijn blacklist/zwartlijst van misleidend nieuws dat de NOS-redactie meent te mogen brengen, plaatste Arnold Karskens onlangs zijn 16e punt op deze lijst. Een stevig verhaal over zwart/blank, zoals de NOS dat meent te moeten publiceren/communiceren. HIER. (Wanneer je naar beneden scrolt op deze pagina van zijn weblog, kom je de andere 15 punten tegen!)

x

LUISTER EN KIJK GEWOON EENS NAAR DE INHOUD

VAN WAT DE PROTESTERENDEN TE MELDEN HEBBEN..!!

x

Laten we gewoon één voorbeeld geven. Mr. Reiner Fuelmich,
het keiharde verhaal van FRAUDE DOOR OVERHEDEN..

Misschien is deze man ook wel één van de ‘corona-vaccinatie-ontkenners’, zoals Ferd Grapperhaus ze denigrerend noemt.. Waarom niet inhoudelijk de zaak bespreken meneer Grapperhaus, in plaats van het hautaine toontje bezigen, dat in onze ogen VOLSLAGEN ONGEPAST IS. Het negeren van tegengeluiden, hoort niet in dit land thuis..! Het was ook het intrinsieke verzoek ook achter de actie ‘Ik doe niet meer mee’..!

We hebben het hier over Reiner Fuelmich, een ervaren advocaat, die in zijn 26-jarige carrière met succes rechtszaken heeft gevoerd tegen bijvoorbeeld frauduleuze multinationals. Hij is ook een van de vier leden van het ‘German Corona Investigative Committee’. Sinds 10 juli 2020 heeft hij een groot aantal getuigenissen afgenomen bij wetenschappers, artsen en experts, om antwoorden te vinden op de vele vragen over de politieke processen rondom de wereldwijde Corona-crisis.

Samen met een internationaal netwerk van advocaten, gaat hij de rechtmatigheid van de corona-maatregelen aanvechten. Op grond van de nu bekende feiten, gaat het advocatennetwerk wereldwijd, degenen die voor de maatregelen verantwoordelijk zijn, strafrechtelijk vervolgen en aanklagen voor civiele schade. Kijk dat is natuurlijk wat anders dan ‘een gevaar voor terroristische aanslagen van doorgeslagen demonstranten en corona-vaccinatie-ontkenners.. Kijk zelf naar dit filmpje, dat is ondertiteld door Sietske Hoogenboom.


Fuelmich zegt in het begin van het filmpje dus de volgende explosieve woorden:

“Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot eenCorona-schandaal’ en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn, dat hij in staat wordt gesteld, de mensheid te bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda.
En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”

Het zijn geen loze woorden, en het is uitermate belangrijk dat dit filmpje op grote schaal wordt bekeken en gedeeld. De getuigenissen zullen niemand onberoerd laten – denk mee, denk na. En ja, als je dit verhaal -dat natuurlijk de NOS-fakenews-afdeling niet eens haalt…- afzet tegen de polariserende woorden van overheidsdienaren, die er zelf ook regelmatig met de pet naar gooien (zoals Grapperhaus’ bruiloft), waar is dan je geloofwaardigheid en de essentiële dreiging van het Corona-virus..??

3 gedachten over “’n Jankende Marcel Gelauff en politieke instant karma..!!

  1. Wereldkarma omdat we de kinderen hebben vergeten. We bootsen op een minutieus, zeer geringe wijze de hopeloosheid van SRA-kinderen (en onderdrukte mensen) na; angst, geen zuurstof, alleen, geen liefde. Hier is wat om te huilen: min 2.51: https://www.youtube.com/watch?v=Oep9UbQH5V0 met de goede heks van Oz. De silence of the Lambs is doorbroken, 3 dagen lang in Timesquare NY en op internet een conferentie over het grote onrecht in de wereld met heeeele groooote HELDEN!
    https://www.youtube.com/watch?v=nM39QUiAsoM

    1. De speciale kinderen praten over hun beproevingen en zijn getuige van duivel verheerlijking. Het belangrijkste punt is dat iedereen in een hoge positie MOET meedoen! Dus (zie bv Anne Marie Blijenburgh) de hele regering is medeschuldig aan kindermoord en deed niks! Weg ermee, moeten we luisteren naar misdadigers? Over de hele wereld hetzelfde liedje! De laatsten zullen de eersten zijn!!! Ik zie net FallCabal nr.11: https://www.bitchute.com/video/BRizDPuLs8c4/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.