Advertentie

Een of ‘het’ elitair pedofielennetwerk..?


x

Demmink uitsnede

 

x

Een of ‘het’ elitair pedofielennetwerk..?

2015 © Bart Bohemen /deze versie © WantToKnow.nl/.be

x

Joris Demmink wordt al jarenlang beschuldigd van pedofilie. Voor veel mensen is het simpelweg ondenkbaar dat een hooggeplaatste ambtenaar zich met dit soort verderfelijke zaken bezig houdt. Aanvankelijk werden de aantijgingen tegen Demmink afgedaan als samenzweringstheoriëen of mediahetze. Maar iedereen die de Demmink-affaire nauwkeurig bestudeert, komt achter een aantal zeer opvallende zaken.  aan het licht. Het is namelijk niet de eerste keer dat er wordt gespeculeerd over een pedofiel netwerk waarbij hoge ambtenaren betrokken zouden zijn. Bovendien is er in het Verenigd Koninkrijk onlangs een gigantische beerput opengegaan. Aldaar is er een grootschalig onderzoek gaande naar een elitair pedofielennetwerk, waarbij politici, zakenlui en bekende artiesten betrokken waren. 

Opstelten DemminkDe aantijgingen tegen Joris Demmink, inzake de affaire-Demmink, gaan zo ver terug als 1980. Er zijn verschillende getuigen die beweren dat hij bevriend was met de Haagse crimineel Dick Willard. Willard was een pooier die niet schroomde minderjarige jongens te werk te stellen als prostituee. Volgens de getuigen pikte Demmink regelmatig jongetjes op met zijn dienstauto. Willard zelf werd vermoord in 1991 door twee van zijn voormalige ‘seksslaven’. Zij beschreven hem als een ‘beest dat teerde op andermans menselijk leed.’ Dit klinkt niet direct als iemand waar een topambtenaar van justitie mee dient om te gaan. (Klik naar een pdf met dit artikel over Demmink)

In 1998 besteedde het tv-programma Netwerk twee afleveringen aan kinderprostitutie in Nederland. Lothar Glandorf, een beruchte Duitse pedofiel, stond aan het hoofd van een internationaal netwerk dat kinderprostitutie faciliteerde en kinderporno produceerde . Het programma bevat een geregistreerd telefoongesprek tussen Glandorf en ene ‘Joris’ die een topfunctie bekleedde binnen de Nederlandse overheid. Glandorf geeft deze Joris instructies hoe hij het best een Pools kind Duitsland binnen kan smokkelen.

Hoewel de achternaam van Joris niet wordt vermeld, is het natuurlijk wel erg toevallig. Bij de bovenstaande aantijgingen blijft het echter niet. Verschillende getuigen hebben verklaard dat Demmink een vaste bezoeker was van de homobar Pinocchio in Praag. Het was bekend dat er in deze bar minderjarige jongens werkzaam waren als prostituee. Daarnaast wordt de voormalig topambtenaar ervan beschuldigd twee Turkse jongens verkracht te hebben in de badplaats Bodrum.

Rolodex-onderzoek..
Toch is er wel degelijk onderzoek uitgevoerd door justitie. Eind jaren ‘90 vond het zogenaamde Rolodex-onderzoek plaats, dat trachtte te achterhalen of er sprake was van betrokkenheid van topambtenaren  bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Hierbij kwamen al snel een aantal namen van prominenten naar voren: Joris Demmink, Hans Holthuis, Henk Wooldrik, Jan Wolter Wabeke en Ger van Roon. En dat zijn dus niet de minste namen. Holthuis was een belangrijke jurist die tevens hoofdgriffier was van het Joegoslavië-tribunaal. Henk Wooldrik was raadsheer bij het Amsterdamse Hof. Wabeke is topambtenaar geweest bij het Openbaar Ministerie, de Ombudsman en instanties verbonden aan de Europese Unie. En professor Van Roon was hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

PedofielIn het huis van professor van Roon zouden seksorgies worden georganiseerd waar minderjarige jongens aan meededen. Hierbij zouden ook de andere topambtenaren aanwezig zijn. Van Roon onderhield telefonisch contact met pooiers die de jongens aan zijn huis afleverden. Deze hoogleraar werd gezien als de spil in een elitair pedofielennetwerk.

Maar het Rolodex-onderzoek flopte echter door een lek binnen de organisatie. De verdachten waren nu op de hoogte van het geheime onderzoek en konden daardoor hun handelwijze aanpassen en zich eventueel voorbereiden op vervolging. Vervolgens werd niet lang daarna het onderzoek gestaakt en is geen enkele verdachte vervolgens ooit vervolgd. De pooiers waar van Roon mee in contact stond kwamen er vanaf met relatief lage straffen. Het is niet de eerste keer dat gezaghebbende personen verdacht worden van pedofilie, zoals deze onderstaande lijst aantoont:

– Mr. Theo Rueb; wijlen Haagse kinderrechter. Misbruikte jongens uit een tehuis uit Driebergen. Hoewel de rechtbank op de hoogte was van zijn ‘escapades’, hebben zij hem 14 jaar lang zijn gang laten gaan.

– Mr. Thomas van der Ven; oud-kinderrechter in Arnhem. Veroordeeld voor seksueel misbruik van meerdere kinderen. De zaak is bijna geheel in de doofpot beland waardoor er bijna geen informatie meer over te vinden is.

– Mr. Cornelis Stolk; voormalig vicepresident van de rechtbank in Den Haag. Stolk was een pedofiel die tevens een seksuele relatie had met kindermoordenaar Koos Hertogs. De rechter zag regelmatig af van veroordeling van Hertogs, waardoor deze zijn moordpraktijken voort kon zetten. Deze zaak is uitgebreid behandeld door ‘personality’, misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

– Mr. Fokke Fernhout; rechter aan de rechtbank van Maastricht tot 2001. Fernhout werd in 2001 gearresteerd voor het bezit van kinderporno.

– Mr. Joost Tonino; officier van Justitie tot 2004. Op de privécomputer van Tonino werd kinderporno aangetroffen, waardoor hij zijn baan verloor.

– Fons Spooren; oud-directeur van de voetbalclub PSV. Spooren verloor zijn baan nadat hij gearresteerd werd in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven, waar hij onzedelijke handelingen verrichte met minderjarige schandknapen.

– Gijs Ketelaar; raadslid voor GroenLinks die tevens actief was voor de pedofiele vereniging ‘Martijn’.

– Edward Brongersma; wijlen PvdA-politicus die zich sterk maakte voor de acceptatie van pedofielen. Een groep waar hij overigens zelf ook toe behoorde.

– Daniel Cohn-Bendit; voormalig leider van ‘De Groenen’ binnen het Europees Parlement. Cohn-Bendit schreef in de jaren 70 en 80 enkele stukken die de acceptatie van pedofielen moest bevorderen. De politicus staat tegenwoordig aan het hoofd van de Spinelli Groep, die een federaal Europa willen verwezenlijken.

dutroux bewakersLinks met de gruwelijke zaak-Dutroux..!
De affaire Demmink vertoont veel overeenkomsten met de zaak-Dutroux. Vlak na de arrestatie van Dutroux in 1996 meldden een aantal anonieme slachtoffers zich bij de politie. Deze anonieme slachtoffers zouden de geschiedenisboeken ingaan als de zogenaamde ‘X-dossiers’. De X-dossiers bevatten de documentatie van een grootschalig onderzoek naar het bestaan van een elitair pedofielennetwerk, net zoals dat het geval was ten tijde van het Nederlandse Rolodex-onderzoek.

De zaak bleek omvangrijker dan men aanvankelijk aannam. De X-getuigen spraken van een pedofiel netwerk dat al actief moet zijn geweest sinds de vroege jaren ’70. De anonieme slachtoffers omschreven  grootschalige seksorgies waarbij invloedrijke personen aanwezig waren, zoals politici, bankiers en de Belgische adel. Sterker nog, Dutroux zou slechts een faciliterende rol spelen. Volgens de getuigen was hij slechts een pion in een georganiseerd netwerk.

Hoewel dergelijke aantijgingen aanvankelijk onrealistisch klonken, werden de verklaringen desalniettemin onderzocht. De Belgische rechercheurs stonden perplex: vele namen die de getuigen noemden waren inderdaad eerder veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen. Daarnaast wisten de slachtoffers uiterst nauwkeurig de locaties te beschrijven waar het misbruik zich had afgespeeld.

Enkele X-getuigen hielden het netwerk verantwoordelijk voor moord. Volgens hen zijn er verscheidene kinderen doelbewust vermoord gedurende sadomasochistische seks. Het zou gaan om Christine van Hees (16), Carine Dellaert (16) en Katrien de Cuyper (15). De drie meisjes werden allen vermoord gevonden in respectievelijk 1984, 1985 en 1992. En net als bij het Rolodex-onderzoek werd de zaak-Dutroux intern gesaboteerd. Allereerst werd de populaire onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van de zaak afgehaald. Vervolgens werd plotseling besloten dat de getuigenissen van de X-dossiers niet langer als legitiem konden worden beschouwd. Het zou allemaal op fantasie berusten.. Kort daarna werden de X-dossiers voorgoed gesloten. Hoezo een doofpot..?

Plotselinge overlijdens..
Een ander omstreden aspect van de zaak-Dutroux is het verdacht grote aantal getuigen dat ‘toevalligerwijs’ overleed vlak voordat zij een verklaring konden afleggen. Maar liefst 25 getuigen zijn omgekomen door auto-ongelukken, zelfmoord en zelfs vergiftiging. Wisten deze getuigen soms te veel?

Ondanks het feit dat de zaak-Dutroux wordt omringd door controverse, is er een gebrek aan hard bewijs en de wil om de zaak te heropenen. Desalniettemin beweert Dutroux zelf dat hij niet alleen gehandeld heeft. Ook de ouders van een van de slachtoffers van Dutroux, Eefje Lambrecks, spreken van “ontelbare aanwijzingen dat Dutroux onderdeel was van een netwerk dat niet alleen in België opereerde”.

Westminster-PeadophileHet schandaal van Westminster 
In 2014 kondigde de Britse overheid een nieuw onderzoek aan naar een vermeend pedofiel netwerk dat gevestigd was in het hart van de Britse democratie: Westminster. Het onderzoek concentreert zich op de bevindingen van Geoffrey Dickens, die beweerde een pedofiel netwerk te hebben ontdekt waarbij zeer invloedrijke individuen betrokken waren.

Dickens leverde zijn documentatie in bij de voormalig minister van Binnenlandse Zaken Leon Brittan in 1984. Sindsdien is het dossier verdwenen. Vanaf dat moment werd Dickens het doelwit van doodsbedreigingen. Er werd meerdere malen ingebroken in zijn huis en zijn naam zou teruggevonden zijn op een dodenlijst.

Ook daar weer een ‘elite-pedofielen-netwerk’..!
De Engelse media spreken over een elitair pedofielennetwerk dat in de vroege jaren ’70 werd opgericht. Het netwerk omvat(te) politici, diplomaten, rechters, personeel van de veiligheidsdiensten en bekende artiesten. Honderden kinderen, sommigen zelfs jonger dan acht jaar (!), zijn slachtoffer geworden.

Net als in België wordt het netwerk tevens in verband gebracht met gruwelijke moordpartijen. De volgende personen worden er van verdacht deel te hebben uitgemaakt van het netwerk, alle namen zijn afkomstig uit de Britse mainstream media, zoals The Guardian, The Independent en The Daily Telegraph.

– Leon Brittan; voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Dickens overhandigde uitgerekend Brittan zijn dossier. Het is daarom geen verassing dat er nooit een serieus onderzoek was uitgevoerd.

– Peter Morrison; kabinetschef ten tijde van de regering van Margeret Thatcher. Morisson wordt verantwoordelijk gehouden voor de verkrachting van 14-jarige meisjes.

– William van Straubenzee; politicus voor de Conservative Party.

– Peter Hayman; diplomaat en adjunct-directeur van MI6, de Britse veiligheidsdienst. In 1978 deed de politie een inval in een huis en trof daar massa’s kinderpornografisch materiaal aan. Het huis bleek in het bezit te zijn van Hayman. Bovendien vond de politie dagboeken waarin de meest obscene fantasieën omtrent seks met kinderen werd beschreven. Hayman werd hier nooit voor gearresteerd.

– Anthony Blunt; dubbelspion die zowel voor MI6 als de Sovjet-Unie werkzaam was.

– Cyril Smith; politicus voor de Liberal Democrats. De laatste jaren zijn er meerdere slachtoffers in de openbaarheid getreden die Smith van seksueel misbruik beschuldigen. Dit misbruik zou met veel geweld gepaard zijn gegaan.

De Engelse 'artiest' Jimmy Savile bleek meer dan 1350 kinderen te hebben misbruikt, gedurende zijn 'carrière'.. RIght in the face of the English.. Zijn verhaal toont aan, hoezeer we te maken hebben met een maatschappelijke en structurele ontwrichting!!
De Engelse ‘artiest’ Jimmy Savile bleek meer dan 1350 kinderen te hebben misbruikt, gedurende zijn ‘carrière’.. Als vertegenwoordiger en initiator van goede doelen, had hij ongelimiteerd toegang tot jonge kinderen. Right in the face of the English.. Zijn verhaal toont aan, hoezeer we te maken hebben met een gruwelijke, maatschappelijk-structurele ontwrichting!! Savile is ‘slechts’ een puntje van het topje van de ijsberg..!

– Greville Janner; politicus voor Labour. Britse rechercheurs stonden op het punt Janner te arresteren, maar werden tegengehouden door hun superieuren. Tegenwoordig beweert Janner te lijden aan dementie, waardoor hij wordt ontzien van ondervraging door de politie.

– Thomas George Thomas; voorzitter van het Britse Lagerhuis.

– Leopold Abse; advocaat, politicus en homorechtenactivist uit Wales.

– Nicholas Fairbairn; politicus voor de Conservative Party.

– Colin Peters; jurist werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Werd gezien als een leidend figuur binnen het netwerk.

– Peter Righton; senior overheidsadviseur op het gebied van kinderontwikkeling (!). Righton maakte deel uit van de Peadophile Information Exchange, een groep die zich inzette voor de legalisatie van seks tussen volwassenen en kinderen.

– Jimmy Savile; Britse DJ en radio- en tv-persoonlijkheid.

Conclusie:
De zaken Demmink, Dutroux en het schandaal van Westminster hebben een aantal belangrijke overeenkomsten. Bij alle affaires is er sprake van een pedofiel netwerk dat wordt georkestreerd door de elite van het land. Deze netwerken hebben decennia lang stand kunnen houden door betrokkenheid van hoge ambtenaren, corruptie of zelfs moord. Toch kunnen de slachtoffers eindelijk positief gestemd zijn. De Britse overheid lijkt de slachtoffers en getuigen eindelijk serieus te nemen en voert nu een grootschalig onderzoek uit. Hopelijk bewegen de recente ontwikkelingen in Groot-Brittanië, goedwillende journalisten en overheidsdienaren in Nederland en België ertoe de oudere zaken te heropenen, in juridisch, journalistiek en publiek opzicht. In dat kader is wellicht deze recente ontwikkeling rondom Joris Demmink een hoopvolle zaak.

De kern van het Westminster pedofiele misbruik-netwerk
De kern van het Westminster pedofiele misbruik-netwerk

Joris Demmink en Baybasin..
Ook in deze zaak zijn weer aanwijzingen te vinden dat het Nederlandse ministerie van Justitie feitelijk één grote kliek is van ‘Old-boys’, die elkaar de hand boven het hoofd blijven houden. Joris Demmink is al 1,5 jaar met pensioen, maar tóch wordt zijn zaak blijvend gedwarsboomd, door krachten binnen dit ministerie. Zo zouden er eind november jl. uit de cel van de tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin, stukken zijn gestolen, tijdens een celinspectie van Justitie overhoop zijn gehaald. Hierbij zitten uiterst vertrouwelijke en brisante documenten, zo beweert de 59-jarige Hüseyin Baybasin.

adele van der plasEen kort geding dat hij hierover tegen Justitie heeft aangespannen, dient vandaag, 26 januari in Den Haag. Baybasin is een Koerdische leider die in Nederland tot levenslang is veroordeeld voor moord, gijzeling en drugshandel. Zelf beweert hij er om politieke redenen ingeluisd te zijn door Turkije en Nederland. Momenteel speelt een herzieningszaak over zijn veroordeling.

De stukken die volgens Baybasin uit zijn cel zijn ontvreemd, zouden voor deze zaak van belang zijn. “Het gaat om supervertrouwelijke stukken over de politieke achtergrond van zijn zaak. Het lijkt dat de celinspectie bedoeld was om ze te bemachtigen,” aldus zijn advocate Adèle van der Plas.

Baybaşin zegt het slachtoffer te zijn van een complot tussen de ex-secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink en de Turkse overheid. Demmink zou het strafproces tegen Baybaşin onder druk van Turkije beïnvloed hebben, omdat de Turken Demmink chanteerden met seksuele escapades met jonge jongens. In april 2007 deed Baybaşin namelijk aangifte tegen Demmink wegens het beïnvloeden van zijn strafzaak en seks met minderjarigen. Ook deed hij aangifte tegen een officier van justitie die eveneens de strafzaak had beïnvloed.

Klik voor het hele artikel op de site van het AD.
Klik voor het hele artikel op de site van het AD.

* * *

x

Engelse vrijmetselaars beïnvloeden rechtbank

x

x

De Engelse krant The Independent kwam onlangs, voor de tweede maal binnen zes maanden, met schokkende onthullingen inzake het misbruikschandaal. Het blijkt dat leden van de Vrijmetselarij elkaar informatie toespelen, binnen zowel de politie als de rechterlijke macht en functionarissen naar hun pijpen laten dansen. De geheime netwerken van Vrijmetselaars handelden in opdracht van ‘criminele bendes’, volgens een politieonderzoek dat is gelekt naar ‘The Independent’.

In 2002 werd al ontdekt via een tot nu toe geheim gebleven onderzoek wat men toen noemde Operation Tiberias, dat syndicaten uit de onderwereld hun contacten binnen de Vrijmetselarij gebruikten om ‘corrupte politiefunctionarissen’ binnen Scotland Yard aan te nemen. Het rapport dat de classificatie ‘geheim’ draagt, doet verslag van de ontdekking dat een aantal politiemensen in actieve dienst in Londen die lid waren van de Vrijmetselarij hebben geprobeerd om uit te vissen, welke detectives banden hadden met de georganiseerde misdaad. Ze kregen dit soort informatie uit andere bronnen binnen de politie die eveneens lid waren van de Vrijmetselarij.

oud-VS-president Franklin Delano Roosevelt was een van de bekende Vrijmetselaars.
oud-VS-president Franklin Delano Roosevelt was een van de bekende Vrijmetselaars.

The Independent gaat verder met te zeggen dat de Vrijmetselarij al veel langer werd verdacht van infiltratie op het gebied van Justitie en het rechtssysteem. In het bijzonder bij de politie en de rechterlijke macht. De krant zegt dat de politieke gemeenschap en het grootste deel van de media vaak zeggen dat zulke ideeën afkomstig zijn uit de samenzweringshoek. Maar dat met de onthulling van het rapport inzake Operation Tiberius dit al de tweede keer is in de afgelopen zes maanden dat deze krant een geheim politierapport openbaar maakt dat aantoont dat dit absoluut geen complotfabeltjes zijn.

Het tweede rapport betreft Project Riverside uit 2008 waarin eveneens werd aangetoond dat criminelen via de Vrijmetselarij probeerden om politiefunctionarissen om te kopen. Dat het vermoeden al veel langer bestond, blijkt ook uit de opdracht in 1998 van de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Jack Straw, dat alle politiemensen en rechters hun lidmaatschap van de Vrijmetselarij bekend moesten maken.

De 43 politiedistricten weigerden destijds om hieraan te voldoen en dreigden met juridische acties tegen dit voornemen. Mede hierdoor liet de Minister deze verplichting vallen. Ook omdat de Grand Master van de Vrijmetselarij in Engeland de hertog van Kent, prins Edward, is. Wat ook blijkt uit de berichten zoals die in The Independent zijn verschenen is dat het de Vrijmetselarij geen enkele moeite kostte om de mensen die ze wilden hebben om te kopen of onder druk te zetten.

Bron: The Independent

13 gedachten over “Een of ‘het’ elitair pedofielennetwerk..?

 1. De Rothschild’s hebben het liefst pedofielen als marionetten omdat die maximaal chanteerbaar zijn. Dat is de enige reden dat ze daar zitten.

  https://youtu.be/Ja5Q75hf6QI
  VICE, Afghanistan, CIA pedofielen, ga naar 52.0 minuten.

  Vice documentaire over Afghanistan laat hetzelfde zien. Pedofielen worden bewust door de CIA geinstalleerd als gouverneurs van een provincie. Zit een bewist beleid achter in Afghanistan. Dus ook in Belgie, Nederland, Engeland, etc.

  De hele Nederlands bestuurlijke, justitiele, banciare en politieke top zit dus vol met pedofielen. Maximaal chanteerbaar door de Rothschild’s.

  1. Van der Steur is nu al drie keer “ter verantwoording” geroepen in de tweede kamer en wat mij telkens opvalt is dat er bewust gesproken wordt over fouten terwijl het geen fouten zijn maar bewust gedaan wordt en dan zijn het dus wetsovertredingen.
   Zolang ze over fouten blijven praten bied dat mogelijkheden om Van Der Steur ermee weg te laten komen en hem een herkansing te geven.
   Hetzelfde zie je ook bij de Teeven kwestie en wat te denken van Van Rijn hoe vaak is die al zogenaamd op het matje geroepen en komt hij er toch telkens mee weg?
   Tot zelfs Rutte aan toe ook hij heeft fouten toegegeven terwijl het geen fouten zijn maar bewuste manipulatie om de waarheid maar niet boven tafel te krijgen.
   Bij Rutte was het vaak ook in het geval van MH 17 daar kan ik niets over zeggen in verband met het onderzoek.
   Het vreemde is dat het onderzoeksrapport nu uitgebracht is maar dat er ook geen vragen meer gesteld worden waar hij nu dus wel antwoord op kan geven.
   Daarom ben ik wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren in politiek Den Haag nu zelfs eenvandaag dit naar buiten heeft gebracht.
   Ook Opstelten mag denk ik nog wel eens op het matje geroepen worden met zijn “er is niks,er was niks en er zal ook nooit iets zijn” uitspraak want kennelijk is er nu toch iets.
   En nu uitkomt dat Justitie en/of het OM betrokken zijn bij duistere praktijken vraag ik me ook af of zij nog wel recht mogen/kunnen spreken want nu blijkt toch duidelijk dat een onschuldige man in de gevangenis zit om andere duistere praktijken maar onder het kleed te kunnen houden.

 2. Vreselijk. Op het eind van het verhaal moest ik gewoon doorscrollen. Kan het niet lezen, bah. Onlangs een film gezien over zgn. satanisch misbruik, heet: Regression.(dacht ik) pas uitgekomen. En aan het eind van die film had ik een bittere nasmaak in de mond. Regressie therapie werd naar fabeltjesland verwezen en al de misbruiken waren ontsproten aan de fantasie van het zogenaamde slachtoffer en men claimde op ware feiten gebaseerd. jaja. Werkelijk te gek voor woorden. Big Hollywood productie en m.i hiervoor misbruikt (de contra boodschap).
  Voila, bedankt voor het verhaal, al werd ik er wel onpasselijk van.

 3. Mw. Stordiau, voormalig directeur voorlichting bij Justitie zit nu op de ambassade in Londen. Voorkomen dat het onderzoek naar pedofiele netwerken overwaait naar NL. Al vaker vastgesteld dat er duidelijke links zijn.

  1. Ze zijn er al mee bezig, de cover-up;https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/01/26/isis-plande-aanslagen-op-4-britse-steden/
   Wordt eens tijd dat alle vaders wakker worden.
   Een kennis van me heeft een dochter die misbruikt is, hij belde bij hem aan en schoot een paar kogels door z’n kop. Hij heeft een paar jaar moeten zitten maar z’n dochter is zo trots als een pauw, een vader die echt wat doet ipv aangifte te doen (= niks doen) en kan weer verder zonder achterover te hoeven kijken.

  2. Markus.
   Dat is een interessant onderwerp dat je aanhaalt.(tenminste dat vind ik).
   Sommigen vinden dat geweld niet goed is waar ik voor 90 % achtersta.
   Alleen als iemand iets dergelijks doet zoals je beschrijft kan ik dat goed begrijpen want:
   1.De dader had met zijn handen van de dochter moeten afblijven.
   2.Aangifte doen helpt ook niet (vooral niet als een topambtenaar van justitie zichzelf ook aan dergelijke vergrijpen schuldig maakt) en hen die misschien wel iets hiertegen willen doen kan maken of breken.
   3.De vader heeft straf uitgezeten maar weet in ieder geval nu wel dat zijn dochter door die vent niets meer aangedaan zal worden en het is ook een waarschuwing voor anderen.
   De straf die deze vader heeft gekregen vind ik discutabel want als zij die ervoor zijn niets doen wat rest zo,n man dan nog?
   Niets doen is geen optie want dan is dat vragen om herhaling dus deze vader verdient eigenlijk een compliment ipv straf.

 4. Het meest bizarre feit is dat Joris Demmink als hoogste ambtenaar op Justitie kennelijk door de screening van de toenmalige BVD (vermoedelijk; anders de AIVD) is gekomen omdat hij met zijn verdenking van pedofilie nooit door z’n screening was gekomen. Te groot risico op chantage. Hoe heeft ie dat dus geflikt? Vanwege de pikorde binnen de VVD en beschermheer Ivo Opstelten?

 5. Naar mijn opvatting steekt achter de pedofiele praktijken een luciferiaanse achtergrond. Vandaar de connectie met de Rothschilds.
  De pedo heeft deze neiging in zijn of haar systeem maar is vaak zonder dat men het zelf beseft een conduite of doorgeefluik voor krachten die letterlijk leven van de levensenergie van jonge kinderen.
  Op deze manier verlenen ze kracht aan de duistere elementen.
  Opvallend hierbij is dat de magistratuur en de priesterlijke hiërarchie met nadruk betrokken is bij deze smeerlapperij

  1. “HOE GROTER GEEST, HOE GROTER BEEST” is een bekend gezegde in onze Nederlandse taal, waarbij in deze betekenis’geest’een benaming is, dat het ‘groter beest’ zichzelf vanuit narcistische overtuiging en gedrag heeft opgesteld.
   De narcist, die vanuit hooghartig hufterig gedrag uitsluitend neerbuigend op zijn medemens neer kijkt en na hem als (sex)slaaf als een sinaasappel te hebben afgepeld achteloos in de Otto laat gooien.

   Het proces dat nog veel meer ‘beesten’ boven tafel zullen komen is (wereldwijd) niet meer te stoppen en rechtvaardiging is gaande en onomkeerbaar! Is dit een veroordeling? Nee, eenvoudigweg een constatering, die als een HiSpeed-trein door de wereld raast.

   Vraag: Zou LIEFDE dan toch de overwinnaar zijn om scheef getrokken en ziekelijke verhoudingen te herstellen? Aan de lezer(es) het woord hierover.

   Vriendelijke groeten uit Twente,
   Harrie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.