Advertentie

Heeft de VS Chavez ziek gemaakt..?


De Venezolaanse president Hugo Chavez maakt opnieuw van zijn hart geen moordkuil. Chavez is zelf herstellende van een aantal kankeroperaties en -therapieën. Deze foto van hem is van vorige week, toen hij zijn indirecte verdachtmakingen tegen de VS uitsprak, op een bijeenkomst in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.

Het idee is bij ons al lang onderwerp van gesprek geweest, en nu verschijnt er een ‘officieel’ nieuwsbericht over. Is de VS en vooral: zijn de ‘krachten achter de schermen’ in staat om mensen ziek te maken..? Het zou natuurlijk een ‘wapen-van-formaat’ zijn, wanneer je erin slaagt je tegenstanders ‘zichzelf’ te laten uitschakelen.

En wat denk je? Het is opnieuw Hugo Chavez, president van Venezuela, de leider waarmee de regering in Washington, beter nog: de-krachten-achter-de-schermen-van-de-regering in Washington, korte metten zouden willen maken, het is dus Hugo Chavez die deze idee van het ziek maken van je tegenstanders woorden geeft. Hij neemt opnieuw geen blad voor de mond, spaart de VS niet, maar beschuldigt ze niet direct, maar verklaart alléén indirect dat hij het bizar vindt dat relatief veel staatshoofden in Zuid Amerika met kanker zijn gediagnosticeerd.  Het hele verhaal:

x

* * *
X

Chavez: “Zit de VS achter deze golf van kankergevallen bij Latijns-Amerikaanse leiders?”

CNN © 29 december 2011

© vertaling Guido Jonkers – WantToKnow.nl/be

x

Één dag na de officiële aankondiging van de kankerdiagnose van de president van Argentinië, vraagt Hugo Chavez, de zelf aan kanker lijdende president van Venezuela, zich afgelopen woensdag af, of de VS de kwade genius is, die achter de het ziek maken van leiders uit de Zuid-Amerikaanse regio zit.
Het is inderdaad wel erg opvallend, dat de afgelopen jaren maar liefst 5 huidige en/of voormalig leiders van Latijns-Amerikaanse landen tegen kanker hebben moeten strijden om het leven te behouden, waaronder natuurlijk Chavez zelf, die op dit moment bezig is met een herstel van een niet nader genoemde vorm van kanker.

Tijdens een militaire parade in de hoofdstad Caracas, plaatste Chavez in dit verband zijn aantijgingen in het volgende kader: “Ik wil helemaal geen roekeloze beschuldigingen uiten, maar ik vind deze zaak heel, heel erg vreemd.” Chavez vroeg zich af: “Zou het gek zijn als de VS een technologie ontwikkeld zou hebben, die kanker kan veroorzaken, en dat die techniek nog bij maar heel weinig mensen bekend is?”

Chavez kwam met een verwijzing naar het nieuws dat dit jaar openbaar werd gemaakt, dat tussen 1946 en 1948 de VS in Guatemala verschillende menselijke experimenten had uitgevoerd, waarbij proefpersonen werden blootgesteld aan seksueel overdraagbare ziektes. “Dat was 50 jaar geleden” aldus Chavez, “Maar zal over 50 jaar worden ontdekt dat de VS in de jaren 2000 – 2010 bezig is geweest met het infecteren van presidenten met kanker? Ik weet het niet, maar ik laat niet na om de gedachte hier te verwoorden.”

Victoria Nuland, een zegsvrouwe van het U.S. State Department, liet reporters afgelopen donderdag weten dat ze de geopperde gedachte van Chavez, ‘gruwelijk en laakbaar’ te vinden. De Venezolaanse president, van wie bekend is dat hij nou niet bepaald een vriend is van de VS, laat regelmatig beschuldigingen naar zijn politieke vijanden uitgaan, zowel in eigen land als daarbuiten. Hij vindt zijn nieuwe beschuldiging helemaal passen in de pogingen van de VS om zijn land te destabiliseren.

Christina Kirchner neemt in 2007 de presidentiële staf over van haar echtgenoot Nestor Kirchner, die eind Oktober 2010 aan een hartaanval stierf.

Een woordvoerder van de Argentijnse president Cristina Fernandez de Kirchner zie afgelopen dinsdag dat doktoren haar op schildklierkanker hadden gediagnosticeerd. Kirchner zal volgende week, de eerste week van het nieuwe jaar, geopereerd worden aan deze aandoening. Ook de president van Paraguay, Fernando Lugo lijdt aan kanker; bij hem werd in 2010 non-Hodgkin’s lymphklierkanker gediagnosticeerd en de Braziliaanse president Dilma Rousseff herstelde van kanker terwijl ze zich kandidaat had gesteld als president.
De voormalige Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva ten slotte, ondergaat op dit moment behandelingen tegen keelkanker. Chavez haalde in zijn toespraak ook nog zijn goede vriend Fidel Castro aan, die hem al vaak had gewaarschuwd om op zijn voedsel te letten, omdat juist het voedsel een drager van ziektes kan zijn.

De Venezolaanse leider wees ook op de timing van de ontdekking van de kankergevallen. Bij de Braziliaanse president Rousseff trad deze op tijdens haar campagne. Chavez zélf werd door kanker getroffen, juist vóór een verkiezingsjaar. Chavez: “Ik herhaal dat ik niemand beschuldig. Ik gebruik slechts mijn vrijheid om naar deze zaken te kijken en deze hier te delen met jullie. Ik wil er ook graag commentaar op geven, omdat ik het heel bijzondere gevallen vindt, die uitermate moeilijk te verklaren zijn”.
x

* * *
x

Zo gek is deze gedachte van Hugo Chavez nog niet..!!

x

In dit kader laten we je graag de verkorte versie zien van een (Engelstalig) interview van November 2010 met klokkenluider Barrie Trower. Trower is een gepensioneerd wetenschapper, die tientallen jaren gewerkt heeft voor de militaire inlichtingendienst op het gebied van microgolfstraling en stealth technologie. Zijn expertise lag op het gebied van de invloed van deze straling op het functioneren van onze hersenen. Hij geeft in dit interview vergaande inzichten in de reeds bereikte mogelijkheden van microgolfwapens.

Daar waar het gebruik van mobiele telefoons nog volop ter discussie staat, de afgelopen jaren, is de waarheid al lang bekend bij stralingsexperts. Het is vooral weer het militaire apparaat dat het hele plaatje kent en al tientallen jaren bezig is om microgolven te gebruiken in de zogenaamde ‘onzichtbare oorlog’ of ‘stealth warfare’. Het is evenwel hoogst uitzonderlijk dat mensen die afkomstig zijn uit deze top-secret wereld, publiekelijk vertellen over de gevaren van blootstelling aan mircogolven.

Deze jeep is uitgerust met een microgolf-wapen. De breedte van de straal is geheim, maar ga ervan uit dat ook deze beelden alweer 'oud' zijn..

Barrie Trower is een gepensioneerd Britse militair-wetenschapper die tientallen jaren voor de Britse inlichtingendiensten werkte op het gebied van microgolf-technologie. Zijn specifieke expertise lag op het gebied van de invloed van microgolven op de gezondheid van levende wezens. Op de invloed van microgolven op het functioneren van menselijke hersenen en lichamelijke gezondheid.

Dat microgolven werden gebruikt al in de Koude Oorlog in de jaren 1960 en ’70 is bekend. Een voorbeeld hiervan is de lage-dosis micro-straling die de Russen tientallen jaren lang ‘loslieten’ op de Amerikaanse ambassade in Moskou. Ambassadepersoneel diende korte tijd in deze ambassade te verblijven, omdat hun voorgangers, met name vrouwen, met allerlei gezondheidsproblemen te maken kregen. Maar liefst 3 ambassadeurs stierven aan kanker in de vorm van leukemie..!

Na zijn pensioen heeft Barrie Tower, die je hieronder in het verkorte interview van 15 minuten kunt beluisteren, diverse autoriteiten en overheden geadviseerd op het gebied van de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan microgolven. Hij onderzocht vele zelfmoord- en kanker’klusters’ rond zendmasten en vindt het gerechtvaardigd deze in verband te brengen met de microgolven die deze zendmasten uitstralen.
Hij merkt op: “Het is bekend dat overheden al meer dan 60 jaar gebruik maken van microgolven als onzichtbaar/stealth-wapen, teneinde mentale problemen te veroorzaken bij ‘afvalligen’. En wat vandaag de dag gebeurt op dit gebied is voor mij dan ook nauwelijks verbazend te noemen”.  Hij wijst op de enorme golf van zelfmoorden onder zwarte jonge mensen in Zuid Afrika in 1995, hetzelfde jaar waarin mobiele telefonie op grote schaal werd ‘uitgerold’.

(Wil je het hele interview zien, kijk dan op Vimeo voor het meer dan 2 uur durende interview HIER.)

Microwave Warfare – Barrie Trower from Be Aware on Vimeo.

30 gedachten over “Heeft de VS Chavez ziek gemaakt..?

 1. Nou, om iemand ziek te krijgen hoef je geen geheime technologie toe te passen. Zwarte magie volstaat. We hebben allen zo dikwijks over de satanistische sektes die de ware leiders-achter-de-schermen-vormen gelezen en gehoord, dat men met quasi zekerheid mag stellen dat tijdens hun satanische rituelen machtige egregoren gecreëerd worden om tegenstanders aan te vallen. Meestal is kanker hiervan het resultaat.
  Let wel, zwarte magie is vaak vermomd als ‘het voor zichzelf opkomen’. Er is al sprake van zwarte magie van zodra de ene mens inbreekt in de integriteit van de ander en diens vrije wil opzij zet, om die ander schade toe te brengen, enkel om de eigen belangen te dienen. Dat kan gaan van mentale manipulatie (gedachtenkracht als tweesnijdend zwaard) tot en met bezweringen en rituelen en het inzetten van lage astrale entiteiten.
  Een ware kenner op dit gebied is Benjamin Adamah, die regelmatig in Frontier Magazine publiceert. Zie http://www.luxnoxhex.org/benjamin-adamah.html
  Geo-politiek gezien beschouwen de VS het Zuid-Amerikaanse continent als hun achtertuin. Decennialang hebben zij daar marionetten op de ’troon’ geplaatst en wee diegene die uit de band springt.

  1. Dezelfde manier waarop healers op afstand kunnen werken. Simpel, omdat we allemaal in ‘Het Veld’ zitten, sterker nog… Het Veld ZIJN. De onlosmakelijkheid van dit veld, in tegenstelling tot wat we ‘leren’, is de oerverbinding van Alles..

 2. Daarom vind ik het ook altijd onverantwoord om op een aanvallende manier over iemand te praten. De meeste mensen begrijpen niet dat een verwensing uit kan komen. En meestal worden boze woorden geuit om een voorval of een afkeer van bepaalde mensen.
  Maar omdat je iemands gedrag niet kan waarderen of zijn of haar uitspraken niet binnen je eigen meningen vallen en omdat je misschien gewoon een hekel hebt aan jagers of werkgevers of voetbalfans in het algemeen is het nog niet nodig deze allerlei ziektes toe te wensen.
  Je kunt ook op een andere manier verwoorden dat je er helemaal niet mee eens bent.
  Al moet je dan wel eens tot tien tellen natuurlijk. We blijven allemaal mensen. 🙂

  1. Ik weet natuurlijk niet zeker of Chavez het allemaal oprecht meent en goed bedoeld wat hij voor zijn land probeert te doen. Maar net als over de president van Iran heb ik toch het gevoel dat ze vechten tegen iets wat onvoorstelbaar vijandig is en wat zij vanuit een ander perspectief zien dan wij westerlingen in het algemeen.
   Wij worden wijs gemaakt dat zij de vijand zijn terwijl de vijand in wezen onder ons is.
   Nog steeds veel mensen willen hier niks over weten maar stiekem zijn er ook al heel wat die niks zeggen maar veelbetekenend kijken.
   Wat die straling betreft ben ik er van overtuigd dat het tegen ons wordt gebruikt. En niet door ieder land. Sommigen proberen daar juist paal en perk aan te stellen.
   Maar een groter kwaad is op afstand kwaad rondstrooien in allerlei vormen. Sinds ik weet dat je dna gebruikt kan worden om je kwaad te doen omdat je dna gewoon altijd aan je verbonden blijft, gooi ik nog geen zakdoek ergens in de prullenbak. Ik doe dit al jaren niet. Ik heb geen last van vervolgingswaanzin of zo hoor maar ik las vroeger in verhalen dat inboorlingen niet op de foto wilden omdat je ziel dan kon worden gestolen. Vandaar volgens mij het bijbelse verbod “geen afbeeldingen van mijn aangezicht” en voodoo gebruikt nog steeds huid en haar en nagels en dergelijke om hun slachtoffer te “betoveren” ook om de witte magie te gebruiken wordt er gebruik gemaakt van deze materialen.
   Als je hoort dat hoog gevoelige mensen genoeg hebben aan een foto om iemand te analyseren en eventueel te genezen is dat dus ook herkenbaar.
   Al die oude waarschuwingen zijn niet voor niets geuit maar wel vaak en nog steeds aan dovemansoren. Ik wil mijn ziel niet verliezen aan jaloerse en kwaadaardige mensen en mijn lijf is voorlopig het mijne. Zolang ik er nog in woon natuurlijk. 🙂

 3. Steeds meer worden de donkere krachten achter de Amerikaanse regering ontbloot. Hulde aan Chavez. Het zou me niks verbazen als hij gelijk heeft. Je hebt er geen idee van wat Amerika allemaal in zijn schild voert wat het daglicht niet kan verdragen.

 4. Hm, het is wel opmerkelijk ja. Rusland kan er ook een “houtje” van.
  Wat mij wel verbaast is, dat aan Westerse zijde, de “koninklijke families en hooggeplaatsten in regeringen etc. praktisch kanker- en ziektevrij zijn. Ze worden vaak ook oud.

  1. Vond ik ook altijd zo vreemd. Maar ondertussen ken ik toch ook tachtigers die nooit ziek zijn en alle dagen fietsen en een stevige pot drinken. Wel altijd werk naar hun zin en niet te vergeten de eigen groentetuin.
   En dit zijn gewone mensen hoor met de gewone familie perikelen en tegenslagen.
   Maar gewoon oersterk. Het zit wel zeker in de familie. Dus waarschijnlijk ligt het toch ook aan de stamboom.

  2. Jaja, koningsfamilies zien er vaak stralend uit..
   Het verhaal gaat dat de Rockefellers, de oprichters van o.a. Big Pharma, altijd een homeopaath bij zich hebben als lijfarts.. Aan hun lijf geen mayonaise.. 🙄

  1. Gompie. “Als je ouder wordt begrijp je zulke dingen.”
   Hoe vaak heb ik dat niet gehoord toen ik jong en onwetend was.
   Ik dacht toen “het zal wel” en ik denk nu “nooit van mijn leven”.
   Onbegrijpelijk hoe mensen worden weggegooid. Degenen die dat doen zijn naar mijn mening helemaal geen mensen (meer). Dank voor de link naar een moedig mens.

 5. Ik wens Hugo Chavez alles goeds toe. Mijn gevoel zegt me dat hij gelijk heeft met zijn vrees. De ‘slechte energieën’ zullen alles uit de kast halen om zich nog ‘staande’ te houden. De VS is bankroet, leeg gezogen, heeft geen echte vrienden meer….moet expanderen…en iedereen die niet mee wil doen is een vijand.
  Als je de verhalen hoort van hitmen en de geschiedenis van de geheime diensten, de mogelijkheden kunstmatig ziektes te creëren… dan kan je met een sommetje van 1+1 wel zelf uitrekenen wat speelt….Senor Chavez…muchos saludos y amor….pura vida 🙂

  1. Aansluitend op hitmen en bananenrepubliektrucjes, hier een bemoedigende reportage over de mislukte coup van 2002 om Chavez af te zetten. Het volk heeft daar het anti-democratische proces terug gedraaid. Fraaie tijdsbeelden en inspirerend.
   http://www.youtube.com/watch?v=Id–ZFtjR5c

   2002 documentary about the April 2002 Venezuelan coup attempt which briefly deposed Venezuelan President Hugo Chávez. A television crew from Ireland’s national broadcaster, RTÉ happened to be recording a documentary about Chávez during the events of April 11, 2002

  2. @monika (en @iedereen) ook de beste wensen en dat 2012 een mooi en gezond jaar mag worden!!

  3. Jah Eye en Iedereen een puik Tweeduizend en nog wat…
   Ooh neeh mag niet, veel te gezellig.
   De meesten mensen kunnen nog niet eens tot tien tellen, laat staan tot 2000 en nog wat..
   Julius vond het een vreemd idee een President met een ritssluiting in z’n hoofd.
   De Russen zijn al bijna een halve eeuw in staat om artificiële kopietjes te maken van mensen..
   Zo rond de ouwejaars Tweede Viool act van Youp zat op de stoep gaan sommigen elkaar weer als vreemden tegemoet gaan treden.
   Zijn ze zeker tussentijds geupdate door een Russisch lab, je hoeft maar een paar uur holografisch gescand te worden en dan kunnen ze in een paar uur een nieuwe Jou maken.
   Dit is techniek van 40 jaar terug, moet je na gaan wat ze nu kunnen via een kleine inkeping in je hoofd (zogenaamd voor een piercing)..

   “Organic Robotoids are real” by Dr Peter Beter
   http://www.youtube.com/watch?v=nc0m5UMPwtU

   ” The Russians want to rid themselves of the nerve-racking problem of the unstable Carter robotoids. Earlier this month, on September 15, an attempt was made to do just that. The alleged President Carter was entered in a foot race, of all things, in the Catoctin Mountains near Camp David. It was a strenuous six-mile course which included much uphill running. Carter robotoid No. 14 was programmed to run at maximum speed and not to let up for any reason. The Russian strategy was simple: Runners who over-exert themselves and who do not stop and rest when danger signs appear can do themselves serious harm. Sudden overheating, dehydration, and heart failure can take place abruptly in extreme cases. Robotoids, as I have explained in past tapes, embody a crude facsimile of human metabolism, their hearts are relatively weak, and they live for only a few weeks or months, depending on the stress problems. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/audioletters/audioletters_50.htm#KHAZARS

  4. Heeey Monika dank je!!
   jij bent er gelukkig gewoon wel, de rest is druk met detox burn out vanwege spiri piri piri promotionele dikdoenerij of andere uitgekiende strategische zakelijke afgemeten onoverbrugbare afstandelijkheden, als onomstreden lid van de harde gladde kernploeg van het goede nieuwsz kun je je natuurlijk niet te lang bezig houden met het niet uitverkoren plebs..

   Dan volstaat het om met je zelf monitorende 24/7 surveillance Wiefie netwerk verbinding Onzijdig OnTopic Ontiegelijk Onbereikbaar Ongenaakbaar te blijven.
   Ik ken het gevoel, zo’n vader heb ik vanaf m’n vroege jeugd gehad, tot en met het heden dezelfde ouwe ontwijkings tricks, die helaas voor hunnie niet goed meer werken, maar nu inmiddels helaas wel overgenomen door de goegemeenschap met de zakelijke ZZpleebeejer houding, zelfstandig zonder pensioen blauwe petten.
   ‘Hoe is het met jou’
   standaard antwoord; ‘druk druk druk’..

   als je van de bank geleende greenline VW promo busje met schreeuwerige opdruk maar nieuw is, och het lijkt mij ook wel wat maar zie er nog geen gat in, door het bosz ziek de bomen nauwelijks laat staan de zakelijke en privé gaatje ‘in de markt’..

   The Verve – Lucky Man
   http://www.youtube.com/watch?v=8QsFNqL8eSc

  5. @ Hyper….tja de mensen zijn druk…ikke niet 🙂 gelukkig maar ken het wel een beetje. Wat een leuke nummer van the Verve. Heb ik ook vaak gedraaid. Thanks. Trouwens ik had het filmpje over de aapjes gekeken…bedankt nog dat je me erop attent maakte.
   Weet je wat ik raar vind dat mensen vaak zeggen oooch laat die conspiracy maar…tja het is net als altijd…heb je er geen last van dan boeit het niet. Als je direct ermee te maken hebt dan is het opeens weer een heel ander verhaal. Maar tot daarheen steeds maar ‘ontkennen’.
   Stuurde net een mailtje naar de dierenpartij….vanaf 2012 iedere pup gechipt? Hoezo?
   Ik vroeg of ze weet wat de invloed van een continue stralingsveld op levende wezen is? Of of ze bewust voor de chip-lobby werkt.
   Anderen zullen nu denken….och waar maak je je druk over…maar zo ben ik nou eens.
   Tegelijkertijd willen ze tot 2014 alle cv-ketels op afstand kunnen aflezen…want het is ook zooo lastig als er 1 keer per jaar iemand langs komt om af te lezen 🙂
   …afluisteren op afstand, emoties via trillingen beïnvloeden enz.
   En ja hoor …ik ben positief….maar toch zijn het ontwikkelingen die wel in deze ene richting gaan…
   http://www.youtube.com/watch?v=jCWNE04ekRw

  1. Ons aller geliefde President met de gekartelde ritssluiting op z’n hoofd is al z’n beloften bij de verkiezingen ineens vergeten en ondertekent tijdens Oud en Nieuw een wet die het mogelijk maakt om elke burger op grond van willekeur zonder proces zonder bewijs op te pakken en voor eeuwig op te sluiten inclusief de nu wettelijk toegestane mogelijkheid tot vol spectrum martelingen..

   Obama Signs Martial Law Bill: NDAA Now Law
   http://www.youtube.com/watch?&v=KdxXhn3We7U#!

   http://www.infowars.com/president-obamas-ndaa-signing-statement-i-have-the-power-to-detain-americans-but-i-wont/

   Als er dan toch van alles onverlet moet worden ‘los gelaten’ zullen we al die fijne Feinstein (Auteur van Amendment Section 1031; verklaart de Us tot oorlogsgebied) ObaMa Mama Senatoren dan ook maar nadrukkelijk adviseren om stilletjes zonder omhaal of verdere toelichting slagvaardig uit het vliegtuig te springen ergens boven een stoffig sharia land Willie?!

   Quote:

   ” The Feinstein Amendment 1031(e) permits citizens to be imprisoned without evidence or a trial forever, if the Supreme Court does not EXPLICITLY repeal 1031. ”

   http://www.infowars.com/obama-administration-demanded-power-to-indefinitely-detain-u-s-citizens/

   Groeten aan Eye en nog bedankt dat jij kort geleden Ons het begrip ‘Posse Comitatus’ hebt onderwezen en aandachtig gemaakt, maar goed dat mag niet want dan is het ’te gezellig’ (schiet mij maar lek en ik ben een vliegtuig).

 6. Tja, maar is het nu ook niet eens tijd om alle ‘complot theorien’ eens achter ons te laten en positief te denken en zijn? Lichaam en vooral…Geest, ook erg belangrijk….! Natuurlijk ben ik ook geneigd dit soort praktijken te geloven maar positieve kracht is m.i. sterker dan negatieve krachten. Durf te zijn – durf te leven – wees positief. en hier laat ik het maar bij en wens jullie allen een super gezond en positief 2012!
  Ine

  1. Is het óf/óf Ine, of zou het ook én/én kunnen zijn..? Durven we dit soort shit in de ogen te kijken, of doen we of het er niet is..?
   Of… IS het er beide..!? Je leert toch ook eerst autorijden, om de verkeerszuiltjes te ontwijken..?!

  2. Aangezien er een actief plan in de US bestond,ten tijde van JFK, om dit met Fidel Castro te doen, is dit heel goed mogelijk. Op YouTube kwam ik tegen hoe het mogelijk is om in 7 dagen in een mens kanker te veroorzaken en 28 dagen om de dood te veroorzaken. Dat kanker veroorzaken was natuurlijk logisch, aangezien ze vele proefdieren nodig hebben. Interessant is, dat er van vele muizen er 1 was, bij wie dat niet lukte. Toen ze met deze mannelijke muis gingen fokken, met vrouwtjes die niet resistent tegen kanker waren, was een deel van het nageslacht ook resistent. Op de pagina van CDC stond dat het poliovaccinatie in bepaalde jaren apenvirussen bevatte, die bij mensen kanker veroorzaakte. Kortgeleden haalden ze die pagina van hun site, maar hij is nog wel te vinden bij alternatieve media.

 7. Ja, zit ook wat in Guido! Maar hetgene wat ik probeer duidelijk te maken is dat het mij oh zo goed lijkt om met elkaar zo positief mogelijk te zijn want ik geloof sterk in ‘het goede overwint het kwade’ neemt natuurlijk niet weg dat het verschrikkelijk is wat er zo allemaal met ‘ons’ gebeurd en denk dan ook even aan de chem-trails. Maar, ik heb ECHT het gevoel dat als we met elkaar heel erg positief durven te zijn en te geloven en te vertrouwen in onszelf en ons zelfgenezend vermogen dat het ons dan niet zal k u nn e n raken .
  groetjes, Ine

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.