Advertentie

Het Spel des levens.


Geprikkeld door de speciale gebeurtenissen rondom 11 September schreef Johan Oldenkamp het onderstaande stuk over ‘Het Grote Levensspel’. Het leven in de 3D-wereld en de ascentie naar de ‘hogere werelden’.  En over de krachten die helemaal geen behoefte hebben deze ascentie te laten gebeuren.

Eens te meer vertelt óók Johan dat die reis in feite IN onszelf plaatsvindt, dát we niet hoeven zoeken, dat we niet hoeven te wachten op ‘anderen’; waar deze anderen dan ook vandaan zouden moeten komen. Inderdaad: “We are the ones we are waiting for”.

Het artikel van Johan plaatsen wij hier graag, al is het maar om te bevestigen dat wij hier op WantToKnow de bezoekers niet bang zitten te maken, dát is verre van onze bedoeling. Ook voor ons is bewustwording ‘het doel’ of zelfs het resultaat van het Grote Spel.

De spelregels ervan zijn door ieder mens eenvoudig te leren, die staan dan te boek als ‘levenservaring’. Johan zet gepassioneerd het Spel uiteen. Vanuit zijn waarheid, vanuit zijn visie. Als jij je daarin herkent is het ook (een stuk van) jouw waarheid.

Een zakenrelatie van me, riep al zo’n 15 jaar geleden tegen me: “There is my truth and there is your truth. But there is also The truth.” Ik moet zeggen dat ik nog bijna dagelijks aan zijn woorden denk. Dankjewel Johan voor een mooie ‘helicoptertocht’ boven het grote ‘Spel des Levens’.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het Spel

Johan Oldenkamp © 11 september 2009

We spelen allemaal het spel des levens. We doen dat op meerdere niveaus tegelijkertijd. Velen van ons kennen alleen het onderste niveau van dit spel, en zien het bovendien vaak niet eens als een spel.

De wereld van de materie

Het onderste niveau van het Spel speelt zich af in de wereld van de materie. Op dit niveau beleven we onze wereld als driedimensionaal, afgekort als 3D. Deze drie dimensies benoemen we doorgaans als hoogte, breedte en diepte.

FreeyourmindLaten we daarbij niet vergeten dat in deze 3D-wereld nagenoeg geen materie aanwezig is, en het vrijwel volledig uit ‘lege’ ruimte bestaat. Wanneer we omhoog gaan in schaal, dan zien we dat ons zonnestelsel voor 99,999% uit ruimte bestaat. Daarom noemen we het ook zo: de ruimte. De aanwezige ‘massa’ in de totale ruimte van ons Universum is minder dan een duizendste promille. En ook wanneer we inzoomen op materie, dan zien we dat een atoom voor 99,999% uit ruimte bestaat. En dat zien we ook wanneer we inzoomen op subatomaire deeltjes als protonen, elektronen en neutronen. Sterker nog, dat blijven we zien wanneer we doorgaan met inzoomen op quarks en alles wat we blijven tegenkomen in deze oneindige reis naar kleiner. Wanneer we alle leegte uit de totale ruimte van ons Universum weglaten, dan past wat we overhouden met gemak in een kubieke centimeter!

Onze 3D-werkelijkheid is dus vooral een geheel van leegte.

Maar is die leegte wel zo leeg? Geluid is trilling, en het heeft dus iets nodig om in te trillen. Dat is dus de lucht. Doordat lucht trilt, kan het geluid zich voortplanten. Geen lucht betekent dus geen geluid (maar niet aan Hollywood vertellen hoor). Licht is ook trilling. Maar waarin trilt licht dan? Hoe kan zonlicht onze planeet al trillend bereiken door de ‘lege’ ruimte? Die ruimte is dan dus ook helemaal niet leeg!

Licht trilt in Ether, evenals alle elektromagnetische straling. Onze ruimte (ook subatomair) zit dan ook tjokvol met Ether. Ether is de Oerenergie die alles doordringt en alles met elkaar verbindt. En wat wij materie noemen is niets anders dan een oscillatie van etherdynamische trillingen. We weten inmiddels dat alles energie is, en dat alles wat we vaste materie noemen dus eigenlijk schijn is. Wanneer we ons realiseren dat de 3D-werkelijkheid slechts schijn is, dan bevinden we ons plotseling in het tweede level van het Spel des Levens, oftewel in de vierde dimensie.

 

 

 

Reiki is één van die 'para-normale' geneeswijzen, die aantonen dat de mens een spiritueel wezen is, die een fysieke ervaring heeft, in plaats van andersom.
Reiki is één van die 'para-normale' geneeswijzen, die aantonen dat de mens een spiritueel wezen is, die een fysieke ervaring heeft, in plaats van andersom.

De 4e dimensie is bij velen bekend als de wereld van het paranormale.
De werkelijkheid van de vierde dimensie is bij velen bekend als de wereld van het paranormale. Dit woord suggereert dat de 3D-werkelijkheid normaal zou zijn, en dat alles uit de 4D-werkelijkheid dit ‘normale’ te boven gaat. Toch wordt het contact met deze hogere werkelijkheid steeds normaler voor veel mensen. We gebruiken daar zelfs het woord helder voor. Mensen die contact kunnen maken met de 4D-werkelijkheid noemen we helderziend, heldervoelend of helderwetend. Blijkbaar is het bewustzijn van deze mensen helderder dan die van de mensen die zich alleen bewust zijn van de 3D-werkelijkheid.

Het Spel wordt gelijktijdig op meerdere niveaus gespeeld.

Zoals gezegd spelen we het Spel gelijktijdig op meerdere niveaus. Mensen die zich alleen bewust zijn van de 3D-werkelijkheid, spelen ook mee in de hogere niveaus, maar dan wel volkomen onbewust. Op deze hogere niveaus zijn ze dan eigenlijk in slaap. Door ook daarin wakker te worden komen geleidelijk aan ook de hogere werkelijkheden terecht in het waakbewustzijn. Essentieel hierbij is de Vrije Wil van iedereen. Ongeacht het niveau waarop wordt gespeeld, iedereen dient te allen tijde de Vrije Wil van de ander volledig te respecteren! We spelen allemaal dit Spel op onze eigen manier en in ons eigen tempo. En dat recht is absoluut onaantastbaar.

Het Spel waarin we allemaal meespelen, bewust of onbewust, zit momenteel in een zeer dynamische fase. Veel oude geschriften zijn bedoeld om ons te ondersteunen tijdens de beproevingen van het eindspel waarin we nu terecht zijn gekomen. Voordat we daar dieper op in zullen gaan is het goed even stil te staan bij het doel van het Spel.

Het Spel des Levens is bedoeld om ons in gezamenlijkheid alles te laten ervaren. En met alles wordt ook echt alles bedoeld, van vreselijk tot heerlijk, van mooi tot lelijk, van haat tot liefde en ga zo maar door. Om dit alles te kunnen ervaren moest er een trucje worden uitgehaald. Het resultaat van deze truc was dat we onszelf bewust werden als individu, afgescheiden van al het andere. Door deze ingreep gingen we onszelf identificeren met onze persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid is ons persoonlijk samenspel van de manier waarop wij denken, voelen en waarnemen. Zo creëert onze persoonlijkheid ons eigen (unieke) interpretatie van de werkelijkheid. Deze persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid noemen we onze waarheid.

Iedereen heeft dus een eigen, persoonlijke waarheid. Dit wordt doorgaans aangeduid als subjectief, dat wil zeggen dat het verbonden is met het subject, namelijk de eigenaar van deze waarheid. Zolang we waarheid blijven beschouwen als uitsluitend subjectief ontstaan er geen meningsverschillen, want iedereen heeft tenslotte toch recht op een eigen beleving van de werkelijkheid.

Het grote levenspel, hier in 3D-vorm...
Het grote levenspel, hier in 3D-vorm...

Het Spel is echter een beetje complexer. Want we spelen niet in een hologram met virtuele medeschepselen. We spelen allemaal gezamenlijk in dezelfde werkelijkheid en creëren zo met elkaar onze gezamenlijke realiteit. Vrijwel alle ‘problemen’ die zich in deze gezamenlijke realiteit voordoen komen voort uit het willen opdringen van een bepaalde waarheid als zijnde de enige juiste interpretatie van die gezamenlijke werkelijkheid.

Sommigen gaan daarbij zover dat ze spreken over een objectieve waarheid, als een waarheid die zelfs zou bestaan wanneer er geen enkel subject zou zijn als eigenaar van deze waarheid. Een meer gematigde zienswijze spreekt over intersubjectieve waarheid, waarbij de waarheid dan niets meer is dan de grootst gemene deler van alle betrokken subjectieve waarheden.

Wat de waarheid is hangt niet alleen af van de persoon in kwestie, maar ook van het niveau van het Spel waarop het bewustzijn van deze persoon zich bevindt. Dit hangt direct samen met ethiek. In de 3D-werkelijkheid ervaren velen zaken die ze niet goed vinden en zaken die ze wel goed vinden. Wanneer ons bewustzijn is verruimd tot de vijfde dimensie, dan hebben we ons weten te bevrijden van dergelijke oordelen over goed en kwaad. Dit artikel is geschreven voor iedereen die daar echter nog niet (helemaal) is. Met ‘we’ wordt in het onderstaande dan ook niet verwezen naar de Verlichte Geesten die zich (al) op 5D en hoger begeven.

Wanneer we in de 3D-werkelijkheid onbevooroordeeld durven te ervaren, dan is het voor velen vrijwel onmogelijk geen oordeel te hebben over tal van gebeurtenissen die zich over ons heen lijken te willen spoelen.

Steeds meer mensen voelen dat het officiële verhaal niet klopt en gaan daarom maar zelf op onderzoek uit.

Laat dat nou net de bedoeling zijn!

11 September 2001

Ik schrijf dit artikel op 11 september 2009, en vandaag precies acht rondjes door onze moederplaneet Aarde om onze zon Helios geleden, vonden er gebeurtenissen plaats in het Oosten van de USA die als een tsunami over het gehele oppervlak van onze thuisplaneet walsten. Nog steeds wordt er officieel krampachtig vastgehouden aan een waarheid die in tegenspraak is met nagenoeg al het bewijsmateriaal. Het aantal websites dat een geheel andere waarheid laat zien van wat er die dag gebeurde op onze planeet is nauwelijks meer te tellen.

De aantoonbare onwaarheid die officieel wordt verkondigd, niet alleen over aanslagen, maar ook over de klimaatverandering, vaccinaties, kredietcrisis en vele andere onderwerpen, zorgt ervoor dat steeds meer mensen als verzetstrijders hun waarheid naar buiten brengen. Op zich is dat prima, naar mijn mening, mits we niet in de val trappen dat we waarheid spreken. Wanneer we dat wel doen, dan zijn we net zo manipulatief bezig als mensen die de officiële versie van diverse ‘waarheden’ aan de massa hebben opgedrongen.

Als dit jouw waarheid is, hoef je het niet hard te roepen. Het mag wel, maar veel mensen beleven deze waarheid in stilte.

Voor mij is het blijven herhalen van aantoonbare onwaarheden in opdracht van mensen die graag de baas willen spelen niet de grootste hindernis voor het kunnen laten verruimen van het bewustzijn van de mensheid. Sterker nog, ik denk dat het juist helpt om deze bewustzijnssprong te bevorderen. Steeds meer mensen voelen dat het officiële verhaal niet klopt en gaan daarom maar zelf op onderzoek uit. Laat dat nou net de bedoeling zijn!

De grootste hindernis voor de verdere bewustwording zijn voor mij de mensen die menen te beschikken over dè waarheid. Vooral onder de fanatieke gelovigen vinden we veel van deze mensen. Hun waarheid is namelijk gebaseerd op een oud geschrift en is daarmee voor hen de absolute waarheid. En het trieste hiervan is, is dat deze oude geschriften hen ook nog eens min of meer bevelen om vooral gelovig en fanatiek te worden en te blijven. En daarmee laten deze medemensen zich dus vrijwillig opsluiten in een geloofsysteem waar geen ruimte is voor openheid.

Vaak hebben deze geloofsfanaten helemaal niet door dat ze opgesloten zitten in hun denken, waardoor ze volkomen gevoelloos hun eigen bloedverwanten heel erg veel verdriet kunnen bezorgen. Alle gesloten systemen, het maakt niet uit op welk gebied, zorgen uiteindelijk altijd voor verval en zijn gedoemd in te storten. Wanneer we in openheid onze werkelijkheid onderzoeken, dan zien we dat alles met alles is verbonden en dat er nergens in de Cosmos gesloten systemen bestaan.

Als er al iets als dè Absolute Waarheid is, dan vinden we deze zeker niet met ons verstand. De enige weg naar een waarheid die veel groter is dan onze eigen persoonlijke waarheid gaat via ons gevoel. In ons hart vinden we hiervoor allemaal onze eigen sleutel. Alle Verlichte Meesters zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde: de Waarheid kunnen we niet uitdrukken in woorden. Ons verstand schiet dus tekort. We kunnen haar echter wel voelen. Laten we daarom maar wat minder fanatiek worden, en wat meer sensitief.

Wanneer we onszelf openstellen voor een ruimere werkelijkheid dan alleen de materiele 3D-realiteit, dan openen we daarmee de deur naar de 4e dimensie. Het is nu aan ons of we nu in groten getale deze sprong naar een 4D-bewustzijn durven maken of niet. Blijven we massaal hangen in de 3D-werkelijkheid, dan zullen we daarin de eindfase van het Spel mogen beleven. Er zijn volop tekenen die erop wijzen dat op 3D-niveau er zeer binnenkort extreem heftige gebeurtenissen zullen gaan plaatsvinden, waarbij 9/11 kinderspel zal lijken.

Er zijn volop tekenen die erop wijzen dat op 3D-niveau er zeer binnenkort extreem heftige gebeurtenissen zullen gaan plaatsvinden, waarbij 9/11 kinderspel zal lijken.

De verborgen machthebbers willen heel graag de baas blijven spelen op de buitenkant van onze moederplaneet, en daarvoor is het nodig om de massa vast te houden in een 3D-bewustzijn. Dat wordt echter steeds lastiger, omdat de energieën die vanuit de Cosmos nu de Aarde bereiken steeds krachtiger worden, waarmee het bewustzijn steeds meer gevoed wordt. Daarom worden -door de verborgen machthebbers- steeds heftigere middelen ingezet om de massale bewustzijnsontwikkeling tegen te gaan.

De heftige middelen van de machthebbers

De bekendste voorbeelden hiervan zijn het toedienen van gifstoffen in voeding (als goedgekeurde supplementen) en in zogenaamde ‘medicijnen’ (inclusief de extreem schadelijke vaccinaties), het verwijderen van essentiële bouwstoffen uit ons voedsel (wettelijk vastgelegd via de codex alimentarius), steeds verder verhogen van de elektrosmog, het steeds verder vervuilen van onze lucht (inclusief de besproeiingen met chemicaliën en zware metalen) en het onophoudelijk doorgaan met hersenspoelen (via het reguliere onderwijs, de reguliere media en via subliminale beelden).

Het zaaien van angst

Angstzaaien is een wapen in de handen van machten achter de schermen.
Angstzaaien is een wapen in de handen van machten achter de schermen.

De op één na beste manier om mensen in een laag bewustzijnsniveau vast te houden is door het zaaien van angst. Bange mensen sluiten zich af, terwijl het zich openstellen juist nodig is voor de bewustzijnsgroei. Mensen worden daarom in opdracht van de verborgen machthebbers opzettelijk bang gemaakt, bang voor elkaar (via verdeel en heers op basis van geloof, huidskleur, nationaliteit, geaardheid of wat dan ook), bang voor micro-organismen en zelfs bang voor buitenaardsen.

Het maakt ze eigenlijk niet uit waar de mensen bang van worden, als ze maar bang blijven. Dat is ook de bedoeling van de zogenaamde kredietcrisis. Veel mensen worden bang dat ze hun huidige niveau van levensgemak straks niet kunnen handhaven. Maar hoe gemakkelijk is ons leven eigenlijk wanneer we onszelf moeten rotrennen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen? Waarvoor zouden we eigenlijk bang zijn wanneer er geen geld meer is?

Wanneer we heel eerlijk durven zijn, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat onze huidige manier van samenleven in alle mogelijke opzichten volkomen failliet is. Zou het niet goed zijn wanneer dit faillissement ook met een openlijke ineenstorting gepaard ging, zodat we helemaal vanaf het begin een nieuwe, zuivere manier van samenleven kunnen gaan opbouwen, gebaseerd op harmonie, eerlijkheid en duurzaamheid?

Angst is dus een uitstekende manier om bewustzijnsverruiming tegen te gaan. Volgens velen stevenen we nu af op wederom een grote oorlog, waarvan de aanval op Iran door Israël het begin zal zijn. Ook gonst het van de geruchten over een op handen zijnde verplichte vaccinatie, waardoor een groot deel van de ingeente mensen zullen sterven of als zombie nauwelijks nog in leven zullen blijven, al dan niet gelijktijdig voorzien van een nanochip.

2012

En dan hebben we natuurlijk nog het 2012-verhaal, waarin een Apocalyps van ongekende omvang een einde zal maken aan al het leven op het buitenoppervlak van onze planeet. We hebben het al uitgebreid gehad over waarheid. En ook hierbij kunnen we ons afvragen wat waar zal blijken te zijn en wat niet. Het lastige hierbij is dat we geen toeschouwers zijn. We spelen allemaal mee in dit spel. En wij bepalen dus samen wat er gaat gebeuren in onze gezamenlijke werkelijkheid.

De meeste mensen die ons proberen te waarschuwen voor wat er mogelijk binnenkort kan gaan gebeuren willen juist geen angst zaaien. Ze willen alleen dat we straks niet kunnen zeggen dat we het niet ‘gewusst haben’. De groep gewaarschuwden wordt gelukkig steeds groter, en tellen ook nog eens voor twee per gewaarschuwd mens, volgens sommigen. We kunnen in dit waarschuwen allemaal onze eigen verantwoordelijk nemen. Laten we voortaan onze eigen waarheid niet langer onder banken of stoelen steken. Maar laten we ook niet vergeten dat onze waarheid slechts één waarheid is.

Angst is bewezen methode voor bewustzijnsvernauwing kan niet in de schaduw staan van een veel krachtiger manier om ons gevangen te houden in ons huidige niveau van bewustzijn. De absoluut beste methode voor bewustzijnsvernauwing maakt gebruik van de ego-val. Wij hebben een ego wanneer we onze persoonlijkheid opblazen met valse lucht. Ons ego denkt meer of beter te zijn dan anderen. Aan het begin van dit verhaal hadden we het even over het trucje dan nodig was om dit Spel te kunnen spelen. Ons ego heeft zich helemaal vastgebeten in het idee van individualiteit en afscheiding. Ons ego voelt zich graag belangrijker, slimmer of mooier dan anderen. Het enige wat nodig is om ons in de ego-val te laten lopen, is ons ego te voeden met wat het graag wil hebben, zoals waardering, status of gemak.

De verborgen machtspiramide houdt zichzelf in stand via de methode van de ego-val. Het ego van de machtswellustelingen is namelijk dol op belangrijke rol die mag worden uitgevoerd. Zij horen immers bij de uitverkorenen, en welk ego smult daar nou niet van. En misschien valt het nu ook op dat tevens alle religies gebruik maken van deze zelfde methode.

Gaan wij vrijwillig mee met de realiteit die de geheime machtwellustelingen graag willen creëren?

Blijven wij slaaf in een maatschappij die we eigenlijk helemaal niet fijn meer vinden?

Of durven we nu toch echt eindelijk gebruik te gaan maken van onze Vrije Wil?

Het ego zit per definitie vastgeklonken aan de 3D-realiteit.

Maar daar hebben de geheime ordes en religies wat op gevonden, want ze maken de ego’s wijs dat ze eigenlijk al in een veel hogere werkelijkheid zijn. En het mooie is dat wij zelf onze eigen realiteit creëren, dus werkt deze suggestie ook nog eens. Esoterische kennis en macht gaan dus prima samen. Kennis is macht, dat wisten we al. Nu weten we ook dat geheime kennis door geheime genootschappen wordt aangewend voor het verkrijgen van geheime macht. De grote vraag hierbij is echter: gaan wij met ons allen vrijwillig mee met de realiteit die de geheime machtwellustelingen graag willen creëren? Blijven wij slaaf in een maatschappij die we eigenlijk helemaal niet fijn meer vinden, of durven we nu toch echt eindelijk gebruik te gaan maken van onze Vrije Wil?

We zitten nu in de eindfase van het Grote Spel de Levens. We spelen daarin allemaal een rol, niemand uitgezonderd, of we dat nu willen of niet. Het is immers ons gezamenlijke spel. Maar welke rol we hierin precies willen spelen, dat kunnen we wel zelf kiezen. Gaan we op zoek naar onze eigen waarheid, in alles waar we mee te maken hebben, of slikken we uit gemakzucht de waarheid die we van buitenaf aangereikt krijgen? Sluiten we ons af en borduren we door op vastgeroeste ‘waarheden’ uit het verleden (lees: geloof), of durven we onszelf echt open te stellen voor een waarheid die ons huidige voorstellingsvermogen ver te boven gaat? Dit zijn de vragen waarvan ik hoop dat alle mensen nu op Aarde zichzelf in alle rust en eerlijkheid durven te stellen.

In mijn waarheid is het zonneklaar dat we als mensheid nu op weg zijn naar een samenleving in de vijfde dimensie. We zitten nu middenin het proces waarin we langzaam maar zeker de 4D-werkelijkheid durven toe te laten in ons bewustzijn. We gaan daarbij bewust afscheid nemen van macht, ego’s en onzuiverheid.

Met Liefde, Licht en Vrede,

Johan Oldenkamp

PS Voor wie benieuwd is naar mijn volledige waarheid, die kan op Pateo.nl HIER, het gratis e-boek ‘Oorsprong en bestemming van de mens’ lezen of deze persoonlijke waarheid in een zevendelige videopresentatie bekijken.

29 gedachten over “Het Spel des levens.

 1. Ja ook heel erg bedankt Johan! En zo is het op onze aardbol en niet anders.. voor iedereen op zich is het de weg om het licht in jezelf te vinden. Ik ben momenteel je boek ook aan het lezen: “Oorsprong en Bestemming van de Mens”. Indrukwekkend is het maar een hoop wist ik gewoon al vanuit mezelf.. niet vreemd op zich ook omdat we juist ook spirituele wezens zijn. Alleen bij mij is die connectie altijd heel erg sterk geweest. Maar sinds een korte tijd begin ik wat meer de ware essentie van het leven te begrijpen! En het is schitterend!
  Namaste.

 2. @Johan,
  Ik vind jouw verhaal duidelijk en
  krachtig. Het is en blijft jouw verhaal maar ik herken er veel in.
  Maar het duidelijkste voor mij is dat jij je gedachten voor iedereen beschikbaar stelt. Dat jij de noodzaak daar dus van inziet.
  Ik heb daar veel respect voor en voor mij ben je daarom een van de weinige mensen die begrijpen wat er op dit moment nodig is. Die vanuit zijn hart betrokken is.
  Dank je wel voor de gelegenheid die je ons allemaal biedt. Ik zal hier graag gebruik van maken en je boek lezen.

 3. Hoi John,

  We horen elkaar in ieder geval op zondagavond 27 september, want dan ben jij van 20:00 tot 22:00 uur live bij mij te gast in het programma Gezond & Wel van ArgusoogRadio.org !

  Heel graag tot dan, en dank voor jouw inspirerende en onthullende lezing van gistermiddag in Zeewolde bij het festival Healing Garden.

 4. Zet ik deze mooie tekst van Johan boven de deur:

  “Gaan wij vrijwillig mee met de realiteit die de geheime machtwellustelingen graag willen creëren?

  Blijven wij slaaf in een maatschappij die we eigenlijk helemaal niet fijn meer vinden?

  Of durven we nu toch echt eindelijk gebruik te gaan maken van onze Vrije Wil?”

 5. Ik heb nog niks gedownload Guido, ik zat eigenlijk met verbazing naar Dr.Pete Peterson te luisteren op Divine Cosmos. (http://divinecosmos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=70)
  Vooral het tweede deel waarin hij o.a verteld een soort electro magnetische pen te hebben ontwikkeld die net als accupunctuur werkt met drukpunten, aan de hand waarvan jezelf vervolgens een diagnose kunt opmaken en de kwaal kan verhelpen d.m.v. aanvullende en bijgeleverde info. En meer van dergelijke betaalbare technologie ook geschikt voor privé gebruik.
  Amazing!

 6. In NL al te doen! Er zijn praktijken die dit toepassen; ben er zelf mee bezig! En dan gewoon ‘opgeladen water’, met dus een trilling, die prima past op jouw situatie op dat moment. Hou je nl. dat speciaal voor jou ‘gemaakte’ flesje vast dan maakt de electromagnetische pen een prima geluid in de cirkel..! Het is inderdaad verbazingwekkend. De pharma heeft het nakijken. John Consemulder had al die tijd gelijk…! Dat had ie ook weleens mogen zeggen.. 😉

 7. Ik heb het subtiel gezegd, maar je moet wel luistern Guido 😉

  Heb je mijn nieuwe artikel(wat dit alles bespreekt, van digitale biologie, elektromagnetische homeopathie, geheugen van water, placebo-effect, psycho-neuroimmunologie etc,heling van de toekomst zonder pillen, medicijnen en spuiten zeg maar…)al gelezen? Voor alle overigen: mail mij op info@john-consemulder.com en ik stuur je dit artikel toe!!!

  Zit je in de buurt van Emmen, kijk dan even naar mijn site, morgen lezing over vaccinaties, het laatste nieuws…

 8. Heb binnenkort een gesprek met de media over ‘Spirit24’. Dit digitale themakanaal over “zingeving” informeert over spiritualiteit en is o.a. te bekijken via portal http://www.nederland24.nl. Ik wil onderzoeken of dit kanaal aan zijn doel beantwoordt en of dat in het licht van alles wat hierboven staat wellicht beter kan.
  Kan ik een goed idee meenemen?
  Bedankt voor dit mooie artikel!
  Rob

 9. @ Rob,

  Ik begrijp jouw vraag niet helemaal. Mocht je vragen of je dit artikel (of iets anders van mijn ‘producties’) mag gebruiken, dan is het antwoord: ja, graag zelfs, mist er geen geld aan wordt verdiend! Geef maar aan wat en hoe je iets aangereikt wilt krijgen. Alle kennis is van ons allemaal.

 10. Wat leest dat gemakkelijk en prettig weg !!!
  Whauw echt mooi !
  Herken er ook heel veel in, dat is ook te lezen bij een ander recent artikel van Guido waar ik mijn reactie bij weggezet heb… lol … achteraf had ik het beter hier kunnen plaatsen omdat het op bepaalde gebieden heel erg aansluit bij wat johan vertelt.
  Maar niet getreurd het zal zo wel hebben moeten/mogen zijn hihi 😉

  Ik las dat er vanavond dus een lezing gehouden word, ben benieuwd naar de reacties ervan.

  Tot de volgende virtuele ontmoeting.
  xx

 11. ik denk dat de zin van alles gevonden heb:
  Je ervaart de zoektocht naar ervaring doormidden van onvoorwaardelijke liefde.
  ik denk er nu zo over, het kan veranderen na mate de tijd verstrijkt. maar hoe kijken jullie er naar?

  1. je incarneert in een lichaam om iets te willen mee maken (ervaring).

   volgens mij is alles bewustzijn (eenheidsbewustzijn), die een groot spel laat spelen met zichzelf. het verzint rollen, zodat het grote toneelstuk kan worden gespeeld (het bewustzijnspel van de maya’s (maya= illusie)). het verzint een trucje zodat het bewustzijn denkt dat die rollen echt zijn (creëert illusies).

   ik denk dat na het eenheidsbewustzijn opnieuw een ander spel gespeeld wordt die weer illusies creëert om vervolgens weer de stappen (9 bewustzijnblokken) te door lopen, maar de uiterlijk is ander, want het is een ander idee.

   dit draait dan ook weer om ervaring wat oneindig zo door gaat.
   De energie van dit alles is oneindige liefde.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.