Advertentie

Leugens, halve-waarheden en manipulaties.


We hebben het hier vaker gezegd: we zijn niet zo voor het plaatsen van lukrake channelingen. We zijn daar kritisch in, met dien verstande dat we alleen díe channelingen willen plaatsen, die inhoudelijk een dusdanig gevoelsmatig niveau hebben, of een dusdanige gevoelsmatige boodschap brengen, dat het waardevol is deze hier toch te plaatsen.

De veelzijdige Tom Kenyon is o.a. channel van The Hathors
De veelzijdige Tom Kenyon is o.a. channel van The Hathors

Tom Kenyon is een medicus die zich volledig heeft toegelegd op een absoluut natuurlijke wijze van genezen. Hij is daarbij psychotherapeut, musicus, sound-healer, sjamaan, auteur en wetenschapper. Met een stem van bijna 4 octaven is Tom Kenyon in staat helende trillingen te produceren, die internationaal gerespecteerd worden, in vele lagen van de wetenschap en de alternatieve geneeskunst. We plaatsten hier al eerder een stuk van zijn hand; mocht je interesse hebben, kijk dan even HIER. Tom is ook de man die de pijnappelklier-activatie opgenomen heeft, die je weer in dit artikel HIER op wanttoknow.nl kunt lezen.

Het onderstaande artikel kreeg Tom in augustus 2009 door en het bevat een waarschuwing vanuit het perspectief van waaruit de Hathors onze Aarde en onze maatschappij ‘bekijken’.

Met name met het oog op de a.s. H1N1-varkensgriep-ontwikkelingen, laten zij bijzondere informatie vrij. Nogmaals willen we je erop attent maken dat JIJ het bent die het onderscheid maakt, of je deze informatie wilt lezen of niet, en in hoeverre jij deze informatie voor waarheid aanneemt (JOUW waarheid) en wat je ermee doet.

Jouw zelfbeschikkingsrecht staat daarbij voorop, gek genoeg wordt daar in dit stuk nou juist ook weer melding van gemaakt. We wensen je wijsheid. Of om het in de woorden van Tom Kenyon zelf uit te drukken:

“Hou te allen tijde een soort virtueel afvalbakje bij de hand als je informatie als deze krijgt voorgeschoteld. Als deze informatie je niets zegt, dan stel ik voor dat je die in dat afvalbakje gooit.

Maar ook als het jouw waarheid ontkracht of zelfs geweld aandoet, gooi de informatie in het virtuele bakje. Slik nooit zaken in waarvan sommige mensen het presenteren als dé waarheid. De informatie passeert jouw waarheidsgevoel, en dit gevoel heb je ontwikkeld o.b.v. je levenservaring, jouw logica, en heel belangrijk, jouw persoonlijke waarden.  Het doorslikken van ideëen als waarheid, zonder dat je op deze ideeën hebt gekauwd, kan een mentale en/of spirituele indigestie veroorzaken. En voor dit type opstoppingen is er niet zoiets als een direct-werkend medicijn.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Leugens, halve-waarheden en manipulaties

Een Hathor-planetaire boodschap via Tom Kenyon

vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl © 2009 (overname toegestaan met bronvermelding!)

Wij wensen te spreken met jullie over een gevaarlijke en verraderlijke tijd die jullie nu ingaan. We hebben hier reeds over gesproken in onze laatste doorgeving toen we de Chaotic Nodes’ bespraken. Vanuit ons perspectief komen jullie dichterbij de manifestatie van een dergelijke chaos.
Daar zijn verschillende redenen voor, welke wij wensen te onderzoeken. Maar allereerst willen we bevestigen dat wij geloven in de soevereiniteit van het menselijke bewustzijn. Wij geloven dat jullie als individuen en als een collectief jullie lotsbestemming kunnen veranderen, zelfs als deze zich voor jullie ogen ontwikkelt. Daarom is deze boodschap ook geen boodschap van doem en verderf, maar een oproep om wakker te zijn en je spirituele meesterschap te tonen.

Zoals wij het zien is het H1N1-virus, of zoals het in de volksmond heet: het varkensgriepvirus, genetisch in elkaar gezet en gecreëerd; het is geen natuurlijke mutatie. Het is een bewuste poging van de verborgen krachten achter de overheden om jullie te manipuleren en controleren. Het is niets minder dan een sociaal experiment, met heftige consequenties als het slaagt.

De leugens, halve-waarheden en manipulaties van de informatievoorziening rondom dit virus zijn erg pervers. Maar wat het resultaat ook zal zijn, voor ons is het duidelijk dat dit is geïnitieerd door het menselijk bewustzijn. Én het is voor ons duidelijk dat dit ook alleen ongedaan gemaakt kan worden door het menselijke bewustzijn.

Het stimuleren van overlevingsangst is een van de meest succesvolle tactieken om te manipuleren, en deze donkere krachten zullen alles doen wat in hun vermogen ligt, om ervoor te zorgen dat deze angst de komende maanden, of beter, het komende jaar, zal worden aangewakkerd.

Als spirituele meesters is het jullie taak om deze collectieve mindcontrol te overstijgen en jullie eigen, persoonlijke weg te vinden door de chaos die voorvloeit uit deze manipulaties. Maar er zijn geen specifieke manieren hoe je dit kunt doen. Het is aan jezelf en je eigen onderscheidingsvermogen in de eerste plaats.

Vanuit ons perspectief lijkt het erop alsof er een scheur wordt getrokken in het weefsel dat jullie sociale bewustzijn vormt. Er zijn mensen  die door angst getroffen, erop zullen staan dat radicale actie ondernomen moet worden, inclusief, maar zeker daartoe niet beperkt, inentingen

Elk van jullie moet zijn eigen beslissing nemen inzake deze inentingen, want jullie zijn degenen die het lichaam bezielen, én het zijn daardoor jullie die hierdoor het meest worden getroffen. Maar wij zeggen jullie, opnieuw vanuit ons perspectief, dat wij deze inentingen bijzonder verdacht vinden.

De inentingen zijn besmet en zullen niet beschermen. Zij zullen in feite de gezondheid van menigeen schaden en de vaccinaties bevatten gemene mind-control apparaatjes, die vanuit jullie wetenschappelijk oogpunt de naam ‘nano-technologie’ hebben gekregen.

Ook de economische crisis is een aanleiding voor zwaarmoedigheid, die weer geestelijk kwetsbaarheid tot gevolg heeft.
Ook de economische crisis is een aanleiding voor zwaarmoedigheid, die weer geestelijk kwetsbaarheid tot gevolg heeft.

We zeggen nogmaals, dat wij geen advies mogen en willen geven, over wat je zou moeten doen of niet zou moeten doen in deze situatie. Het is jouw soevereine keuze. We maken alleen melding van zaken die wij vanuit ons standpunt waarnemen en hoe wij deze situatie bekijken.

Jullie economische problemen zijn niet voorbij, sommige onderdelen van jullie economie zijn gestabiliseerd, door heimelijke acties die plaatsvonden achter de gesloten deuren van hen die de touwtjes in handen hebben van de economische macht.

Maar het economische systeem zit vol ‘tijdbommen’ en de spanning van toenemende economische onrust zal verder bijdragen tot de chaos. Er zijn nog veel meer elementen die zullen escaleren wanneer jullie de –zoals wij ze noemen- chaotische nodes naderen. Maar het belangrijkste doel van deze doorgeving is een weg te presenteren door dit verraderlijke en gevaarlijke tijdsgewricht, dat nu voor jullie deuren staat.

Het zijn geen tijden voor de zwakken; het zijn tijden die een beroep zullen doen op je grootste arsenaal moed, inzicht en intuïtie.

Onze woorden zijn bedoeld voor hen die de waarheid van dit moment aanvoelen. Maar als datgene wat wij tegen jullie zeggen, te ver gaat voor je of voor jouw voorstellingsvermogen, dan is er absoluut geen enkele reden om te blijven lezen. Onze woorden zijn bedoeld voor diegenen die weten dat het uur is gekomen, dat de noodzaak voor het ware meesterschap daar is. En ongeacht wat voor angsten er in jullie harten en hoofden rondwaren, jij weet dat de moed zal groeien in jezelf, want al het leven zal afhangen van jullie keuzes.

Wanneer de angst zal toenemen door collectieve mind-controle, is het essentieel, in feite verplicht, dat je deze situatie overstijgt, dat je de onjuiste informatie links laat liggen die overal waar je bent op je ligt te wachten, in de media, via sociale druk, mogelijk door overheidsmaatregelen en – ingrijpen.

We hebben in veel voorgaande doorgevingen gesproken over de verschillende manieren waarop je dit kunt bereiken. Kijk bij de doorgevingen (HIER) onder de titels ‘Ectasy and the Heart’, de ‘Holon Balance’  en speciaal de ‘ Holon of Ascension’.

Maar dit zijn technieken, innerlijke technieken voor je geest. Ze kunnen en zullen je assisteren om deze mind-control te overstijgen. Maar er zijn simpelere methoden, die we hier nu willen bespreken. Het zijjn aspecten die in jullie natuur zitten ingebouwd.

Vreugde, dankbaarheid en waardering zijn essentiële sleutels om jezelf te 'liften' boven de manipulatie uit.
Vreugde, dankbaarheid en waardering zijn essentiële sleutels om jezelf te 'liften' boven de manipulatie uit.

Dit ‘geheim der geheimen’ komt er eigenlijk simpel op neer, dat jullie ‘scheppende wezens’ zijn, zowel lichamelijk als goddelijk. Deze wetenschap, deze kennis, die op een natuurlijke wijze onderdeel uitmaakt van jouw wezen, is systematisch voor je verborgen gehouden door jullie religies en door sommige van jullie opvattingen. Deze geheimen zijn natuurlijk verboden fruit, waarvan de kennis ervan zou leiden tot het bewustzijn van je eigen goddelijkheid, zelfs al leef je in een stoffelijk lichaam. Je zou de kennis verwerven dat jij op ditzelfde moment je eigen toekomst creëert en in elk moment van je hele leven, door je gedachten en je gevoelens. En door wat jij denkt en voelt over jezelf en over je medemens.

Dit ‘geheim der geheimen’ bevrijdt je uit je gevangenschap van menselijke beperktheid. Het bevrijdt je uit de banden van je tijd, plaats en omstandigheden. Dit gebeurt doordat je de deur naar je geest opent, je geest daarmee bevrijdt van de mentale gevangenschap waarin het geprojecteerd zat, door dezelfde krachten die het menselijke lot willen bepalen en manipuleren, voor hun eigen zelfzuchtige doelen.

Dit ‘geheim de geheimen’ heeft 4 aspecten.

Het eerste is het aspect dat je in staat stelt om een spiritueel inzicht of ‘doorkijk’ te verkrijgen, zodat je door de leugens kunt kijken die op je worden geprojecteerd. Het ‘juiste pad’ te kiezen, zelfs in het diepste duister.

Het tweede aspect is de mogelijkheid om te voelen; dit is de kern van alle geheimen. Het is je grootste schat, hoewel het ook je grootste dilemma kan vormen. Zij die jou willen controleren en manipuleren, weten dat het hen dient als ze je gevoel kunnen vastzetten, verlammen of zelfs bevriezen in je lagere emotionele spectrum.

Het derde aspect is de mogelijkheid die je hebt om de waarheid te spreken. Voor velen van jullie zal de komende tijd geeist worden dat je jouw waarheid duidelijk uitspreekt, ook al staat jouw waarheid haaks op de waarheid van degenen om je heen.

En tot slot het vierde aspect van dit ‘geheim der geheimen’; de mogelijkheid die je hebt om in actie te komen.

Deze 4 aspecten zijn samengeworteld in je geest en zijn de bron van jouw vrijheid. Binnenin je hart heb je de capaciteit om te voelen en dit is het grootste geheim van allen. Want dit gevoel stelt je in staat om je energetische veld vibrationeel te wijzigen en dit is de sleutel om collectieve mind-controle te overstijgen.

Hoewel het wellicht idioot simpel klinkt, is de essentiële waarheid van deze geheimen, datgene wat jullie vreugde, waardering en dankbaarheid noemen. Ontdek dde zaken in je leven, in situaties waarin je betrokken bent, de mensen om je heen, je eigen gedachten en gevoelens, ongeacht wat, naar dat wat je reden geeft om vreugdevol te zijn, gevoels van waarde en dankbaar geeft.

Het werk van de Japanse wetenschapper Emoto laat ook duidelijk de invloed van onze emoties zien op de omgeving, in dit geval op water. Go(o)d vibrations!
Het werk van de Japanse wetenschapper Emoto laat ook duidelijk de invloed van onze emoties zien op de omgeving, in dit geval op water. Go(o)d vibrations!

Cultiveer deze gevoelens als een kostbare tuin tussen de giftige onkruiden, want dan zal deze tuin groeien en voor je levensonderhoud zorgen.

Het lijkt een paradox op veel niveau’s, niet alleen op het emotionele en psychologische, maar ook op het spirituele en zelf fysieke niveau, maar als deze kracht van deze vreugde, waardering en dankbaarheid een bepaalde kracht of sterkte bereikt, is het in staat om fysieke manifestaties te veroorzaken. En het vasthouden aan je spirituele meesterschap om angst te overstijgen en vreugde te koesteren, kan er zelfs in de donkerste momenten toe leiden, dat onverwachte en gunstige momenten en situaties zich aan je zullen presenteren.

Tot slot willen we er duidelijk over zijn, dat deze donkere tijden ook je meest intense uren kunnen vormen. Jij hebt het Geheim der Geheimen in je. Gebruik ze! Ga door de sluier naar een nieuwe wereld die op je ligt te wachten. Dat de weg naar deze nieuwe dimensies van Zijn vol mogen liggen met uitbundige zegeningen.

The Hathors, 10 Augustus 2009

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De bovenstaande informatie heeft Tom Kenyon op schrift gesteld als doorgeving van de Hathors. Tom voegde daar het onderstaande commentaar aan toe dat we hier graag voor je plaatsen. Mocht je verder willen kijken, breng een bezoek aan zijn website. HIER. Daar vind je ook de andere channelingen (Engels) die hierboven o.a. ook worden genoemd. Regelmatig worden de stukken van Tom ook op andere websites vertaald geplaatst.

Observatie van Tom Kenyon

Tom Kenyon
Tom Kenyon

“Laat ik allereerst beginnen te verklaren dat de Hathors ons dus op geen enkele wijze zeggen wat we moeten doen. Ze zeggen simpelweg wat zij zien, vanuit hun gezichtsveld, in de huidige situatie in onze wereld. Profetiën zijn eigenlijk vreemde dieren. Hun doel is het om ons alert te maken van mogelijke toekomstige gebeurtenissen; deze uitkomsten zijn echter niet in steen gebeiteld.

Ik gebruik hierbij regelmatig de metafoor van de slappe band, om te beschrijven wat er gebeurt bij een voorspelling.

Wanneer je in een auto rijdt en iemand maakt je attent op het feit dat je met een band rijdt die bijna leeg is, op het randje van een kapotte band, dan geven ze je eigenlijk een voorspelling af. Als je nu gaat reageren, zoals sommige mensen dat doen op voorspellingen, dan zou je kunnen reageren met: “Oh mijn hemel, ik ga een lekke band krijgen en er is niets dat ik daaraan kan doen”. De waarheid hierbij is dus dat je jezelf dus dan eigenlijk beperkt tot een wel heel nauwe tunnelvisie wat betreft mogelijkheden. Een andere, meer creatieve mogelijkheid is natuurlijk om je band te laten maken, of tenminste op te pompen. Dan heb je dus de voorspelling gewijzigd. Voorspellingen zijn vanuit hun essentie bedoeld om gewijzigd te worden. En de kracht om een voorspelling te wijzigen (ongeacht hoe heftig die ook is) ligt verborgen in onze vrije-keuze mogelijkheid.

Maar in de eerste plaats is het daarvoor nodig dat we onderkennen dat we de kracht hebben om vrije keuzes te maken. Dat is de crux, volgens mij, van datgene dat de Hathors aan mij doorgaven in deze boodschap. Of we het ons nu realiseren of niet, we hebben wel degelijk de mogelijkheid omm een keuze te maken. Hoger vibrerende velden, zoals vreugde, waardering en dankbaarheid zullen ons naar andere lotsbestemmingen brengen, dan angst, boosheid en vijandigheid dat doen.

Een van de grootste uitdagingen waarvoor we staan, is te beseffen dat we in de maling zijn genomen door ons te doen voorkomen dat we veel minder in staat zijn onze eigen keuzes te maken, dan we daadwerkelijk wél bezitten.

The Hathors leggen duidelijk de oorzaak van deze situatie neer bij de religies en andere zienswijzen die deze beelden over ons afroepen. Zij hebben ons onze onvervreemdbare soevereiniteit afgenomen door onze verantwoordelijkheid van ons eigen leven in de handen te leggen van een geheimzinnige kracht die buiten onze reikwijdte werkzaam is.

Het resultaat daarvan was een daling van het verantwoordelijkheidsgevoel voor ons eigen leven, die er weer voor heeft gezorgd dat we in onze huidige culturele impasse zijn beland.

Eeuwenlang hebben we onze religieuze en politieke leiders gevolgd die ons vervolgens naar de rand van de afgrond hebben geleid, zonder dat we onszelf vragen stelden. Als we doorgaan op dit pad van blinde onderdanigheid, zonder na te denken en voor onszelf te kiezen, zullen we naar mijn stellige overtuiging een diep-donkere periode tegemoet gaan in de menselijke historie. De signalen voor deze ontwikkeling liggen overal om ons heen, als we de langs de vloek van de massa-hypnose kijken, die over ons is afgeroepen.

Nogmaals: de Hathors herinneren ons eraan om methodes te gebruiken die zij met ons delen om de beperkingen van onze tijd, plaat en omstandigheden op te heffen. Deze methoden betreffen ook de Extase van het Hart, de Holon van Balans en de Holon van Ascentie.

Ik kan je met mijn hand op het hart vertellen, vanuit mijn eigen ervaringen én vanuit vele rapporten uit de hele wereld, dat deze methodes werken. Maar we moeten dan wel de innerlijke technieken gaan gebruiken om het resultaat te kunnen behalen.

In deze boodschap herinnerden de Hathors ons aan simpeler methodes om je te bevrijden van de collectieve mind-control die plaatsvindt. Ze noemen het, zoals je gezien hebt,  het ‘geheim der geheimen’ en ik vond deze sectie in de doorgeving bijzonder interessant. Ik zou je graag willen meedelen hier, dat ik de 4 stappen als een volwaardig meester beheers, maar dan zou ik niet de waarheid delen met je. De waarheid is dat ik er soms in slaag om het gevoel van vreugde, waardering en dankbaarheid vast te houden en soms faal ik daar stevig in.

Wat ik echter wel heb ontdekt, is dat wanneer ik in dat veld ben van vreugde, waardering en dankbaarheid, ik op een bepaalde manier geisoleerd ben van het kolkende gevoel van de gekte van deze tijd. Het lijkt er dan op alsof ik boven de conflicten zweef, de conflicten waarin ik kort daarvoor nog zo betrokken leek.

Ik heb ook ontdekt, dat als deze gevoelens lang genoeg duren, ik vanuit de wereld om me heen een soort reflectie terugkrijg van dát gevoel. Met  andere woorden: de gevoelens van vreugde, dankbaarheid en waardering komen als het ware terug op mijn pad, via toevallige gebeurtenissen en vreemde synchroniciteiten die me lijken te assisteren.

Maar wanneer ik toegeef aan de lager-vibrerende velden van angst, boosheid of vijandigheid, wat vaak gebeurt als ik bijv. naar het nieuws op TV heb gekeken, dan vind ik mezelf terug in een wereld vol conflicten. Dat gebeurt ook wanneer ik bijv. me maar blijf wentelen in de scenario’s over ‘wat-er-weléens-mis-zou-kunnen-gaan’. De toevalligheden verdwijnen en de vreugde lost op; de wereld die zo vol magie en mogelijkheden leek, verdampt voor mijn ogen.

Ik ben er duidelijk in, dat dit allemaal zaken zijn van mijn eigen creatie. Ik geloof dat de Hathors duidelijk een diepe scheur waarnemen, van hen die ervoor kiezen om te leven in een opwaartse stroom, in de vibraties van vreugde, waardering en dankbaarheid en zij die willen leven in de situatie van angst, boosheid  en vijandigheid. En deze laatste situatie is de dominante emotionele situatie die ons wordt voorgehouden door de massa-media en de politieke agenda’s.

Het dient te worden afgewacht wat zich gaat ontwikkelen rond het thema van onze collectieve bestemming, maar zij die ervoor kiezen om hun leven in hogere vibrationele velden te leven, zullen dit zonder twijfel, interessante tijden vinden. Een andere manier waarop ik naar deze huidige situatie kijk, is alsof deze een dans is tussen de kunst van ascentie (naar hogere velden streven) en die van descentie (naar lagere velden groeien). En als ik deze dans-metafoor nog even door mag trekken: ik geloof dat we allemaal min of meer gevangen zitten in de grote Mambo. Hoewel de Hathors dit net direct zo hebben benoemd, geloof ik dat in deze tijden een goed gevoel voor humor ook een stevig wapen is.

Want tenslotte is vanuit tenminste één perspectief dit gedoe allemaal één grote kosmische grap, wij zijn die grap. Zeker zij die erin slagen hun humor intact te houden, zullen veel mogelijkheden krijgen om zichzelf te lachen, om de pathetische stommiteiten van onze ‘grote’ leiders en om de grote Maya-dans (de wereld van illusies) die van de oude wereld naar een nieuwe realiteit danst.”

Tom Kenyon, augustus 2009

32 gedachten over “Leugens, halve-waarheden en manipulaties.

 1. Een mooi stuk, vooral de persoonlijke ervaring van Tom Kenyon zelf is zo herkenbaar. Wat mij persoonlijk steeds meer op begint te vallen is dat het soms lijkt alsof de positieve en negatieve energiën zich op deze planeet steeds sneller afwisselen, soms zijn er dagen dat je merkt dat mensen weinig van elkaar kunnen hebben en ik merk dan zelf ook dat het net is of er een negatieve kracht bezig is je omlaag te trekken.
  Opmerkelijk genoeg zie je op dit soort dagen ook de meest negatieve reacties op deze site.(illusie of niet?…) En soms is het alsof er zo’n positiviteit in de lucht hangt. (zoals de afgelopen dagen het geval was in mijn beleving.)
  Nu rijst bij mij de vraag: is dit puur mijn beleving en die van mijn vrouw? hebben meer mensen hier
  ervaring mee? Misschien is het juist de kunst om los te breken uit de staat waarin je wordt beïnvloed door energiën uit het ongeziene om te zorgen dat de negatieve energie geen invloed meer heeft… Het is soms erg moeilijk om je niet te laten meeslepen in deze wereld en om even afstand te nemen en te
  observeren wat er allemaal gaande is zonder meteen door te slaan in woede en angst. Ook word je geduld dagelijks enorm op de proef gesteld, het is niet altijd gemakkelijk om positief te blijven positiviteit uit te stralen in een wereld waarin het ieder-voor-zich is en je als mens overal bedrogen wordt, door regeringen, door verzekeringen en ga zo maar door. Maar zoals Gandhi ooit zei: Wees de verandering die je wilt zien in de wereld. En daar proberen wij dan ook maar naar te leven, ookal is dat soms verdomde moeilijk. Soms lukt het niet en laat je je uitlokken en soms lukt het je wel om er boven te staan en niet meteen op iets te reageren met negativiteit maar even diep in en uit te ademen alvorens je ergens op reageert. Ik denk dat we het een ieder ook vooral niet kwalijk moeten nemen als iemand vol negativiteit reageert op een stuk hier op de site of in wat voor situatie waar ten wereld dan ook. We hebben immers allemaal dezelfde tekortkomingen… en het is ieder zijn vrije keuze om daar voor zichzelf mee af te rekenen of niet. Ik denk wel dat als je hier voor jezelf mee afrekent dat je een voorbeeld bent voor een ieder die in je buurt is. En laat dat nou misschien net de ommeslag zijn die de wereld nu zo verschrikkelijk hard nodig heeft. De keuze is aan een ieder van ons…

 2. @seeker1133: prachtig verwoord! Wanneer je jezelf als (onlosmakelijk onderdeel van de) Bron ziet als mens, is er geen negativiteit noch positiviteit. Het is aan jou als mens hoe je zaken op je pad interpreteert. Dingen die je als negatief beschouwd, absoluut niet leuk vindt, bijzonder pijnlijk, ja zelfs liefdeloos, vindt een ander wellicht juist weer leerzaam, de ervaring verrijkend, duidelijkheid scheppend etc. Het is aan jezelf om de(ze)negatieve situatie/gevoelens los te laten en de positieve flow op te zoeken, let wel, naar jouw inzichten en ervaring..! Niemand kan jou vertellen wat negatief of positief is.. Dát mag je nou precies zelf uitmaken.

  Eenheid kan pas optreden daar waar het inzicht ontstaat dat dualiteit een stukje van jezelf, van deze Aardse matrix is, waarbinnen we onszelf overigens zelf hebben geplaatst. Eenheid als een overkoepelende Liefdesband. De grote verbazing over hoe alles ’toch’ één kan zijn, is het begin van ’t pad.
  En volgens de Maya’s is een omwenteling a.s., waarbij de dualiteit volledig verdwijnt, het Eenheidsbewustzijn dan nog het enige is dat onze ervaringen nog kan toetsen. Einde van de dualiteit, als we dat zelf willen.
  Hier op WantToKnow proberen we bij te dragen aan deze ontwikkeling. Dank voor je mooie reactie!

 3. @Willing
  Nee hoor, ik bedoelde mijzelf. Zo van: ‘Onze’ Arjan Bos, natuurlijk weer een nederlander die zo’n bijzonder interview houdt. Beetje onzin redenatie van mij, weet ik ook wel, want op andere momenten… maar ja…

 4. @Droppie, ik dacht dat je de Engelse/amerikaanse houding bedoelde…… keek er nog geen 5min naar en trok al mijn eigen conclusie….. ook niet goed. Want toen ik het af had gekeken was mijn mening alweer bijgesteld..hihihihi… Heel mooi en leerzaam stuk om te lezen en goede interview. GroetenXXX

 5. @Guido, graag gedaan en dankje voor je antwoord en het delen van jouw inzichten. Het is altijd fijn om te zien hoe anderen dingen zien.
  Dat vind ik persoonlijk ook het mooie aan wanttoknow.nl dat mensen hun reacties en inzichten kunnen geven. Uiteindelijk leren we er allemaal van in mijn beleving.

 6. Helder en verfrissend artikel!
  Fascinerend om steeds meer reacties van mensen tegen te komen die al met één been buiten de Matrix staan.
  Dit is waarlijk niet je doorsnee dag op Aarde.^^

 7. Het H1N1-virus is al een oud virus en helemaal niet genetisch gemanipuleerd. Daarvoor bestaat geen enkel hard bewijs. De massale inenting in 2009 werd door tegenstanders gebruikt alsof er massa’s doden zouden vallen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Het H1N1-virus is een virusstam die geïntegreerd is binnen de gebruikelijke virusstammen die griep veroorzaken. Vooral kinderen zijn gevoelig voor dit virus, vandaar het belang ze preventief te enten. Alle griepdoden die het H1N1-virus vorig en dit jaar heeft veroorzaakt, bleken patienten die niet waren ingeënt. Dus de praktijk verteld een ander verhaal dan deze channeling, die wetenschappelijk nergens op is gebaseerd.

  Er is ook goed nieuws. Virologen hebben uit de gemaakte anti-stoffen van dit virus (door mensen) een sterker vaccin kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat de dreiging van het H1N1-virus veel minder groot wordt dan aanvankelijk gevreesd.

  Maar oplettendheid blijft. Met een overpopulatie aan mensen en veehouderij zien we dat virussen in rap tempo muteren en sneller tussen de verschillende soorten worden overgedragen. Het veelvuldige gebruik van antibiotica in het vlees leidt tot de ontwikkeling van zogeheten superbacteriën. Bacteriën die resistent zijn voor huidige antibiotica.

  De vraag is niet óf maar wannéér een dergelijke variant leidt tot een wereldwijde dodelijke pandemie. Vaak denken we dat de mens bovenaan de voedselketen staat. Niets is minder waar.

  1. F001: deze channeling is idd nergens wetenschappelijk op gebaseerd. Als je de arts Tom Kenyon als non-wetenschappelijk af wilt doen. Maar waar ben jij eigenlijk ‘wetenschappelijk’ op gebaseerd? Of een boom? Een merel dan? Melk? Liefde? Een roos misschien? Laten we de wetenschap als de nieuwe afgod zien, die ons zegt of iets ‘waar’ is.. En dan IS het ook zo…?

   Met de mega-frauduleuze handelingen van Big Pharma als slagroom op de koffie? Wetenschap als heilige huishaven? Ken je de term ‘common sense’..? Die is nergens wetenschappelijk op gebaseerd hoor. Maar mijn ‘common sense’ vertelt me, als er tot in de top van de Europese raad over de leugen van de grieppandemie wordt gesproken en ‘het zakkenvullen van de farmaceutische industrie’, dat je wetenschap ernstig tekort schiet.

   Ik kan het ook omdraaien hoor..
   Waar is je wetenschappelijke bewijs dat het virus NIET is gemanipuleerd..?
   Zoals mensen (burgers!) ook zélf moeten aantonen dat Elektro-Magnetische (EM) straling in de cumulatieve hoeveelheid, die we vandaag over ons heen krijgen, wel schadelijk is. En er heel hard geroepen wordt, dat ‘schadelijkheid nog nooit wetenschappelijk bewezen is’.. Er is nog nergens onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van EM in cumulatieve zin. Hoe kun je dan mensen voorhouden ‘dat het nog nooit wetenschappelijk bewezen is’ dat het schadelijk is.. Er dient dus gewoon keihard bewezen te worden dat het ONSCHADELIJK is. En zo kunnen we nog wel even doorgaan met manipuleren van ‘wetenschap als afgod’..
   De term: ‘Het is niet wetenschappelijk bewezen’ is een drogreden, lulkoek in gewoon Nederlands.

   A. ken je alle onderzoeken op dit gebied.
   B. kies je slechts de onderzoeken die in jouw straatje passen.
   C. als iets NIET wetenschappelijk is onderzocht is het dan NIET WAAR… (Volksverlakkerij om dit tegen mensen te gebruiken!! Daarmee hun autoriteit afpakkend!)
   D. als iets wetenschappelijk is onderzocht is het dan HELEMAAL onderzocht, of slecht een (klein) gebied.. (zie ‘A’)

   Het gaat om de Waarheid, de HELE Waarheid en NIETS ANDERS dan de Waarheid.
   Het opdringen van jouw wereldbeeld als de waarheid is niet erg, als je er dan ‘maar’ regelmatig ‘ik vind’ of ‘volgens mij’ bij zet. Ik heb je dat al eens eerder gevraagd hier op de site te doen. Dat je dat niet doet, toont per definitie al je onwetenschappelijke houding aan, volgens mij.

  2. Het antwoord dat ik kan geven waarom het virus NIET gemanipuleerd is simpelweg omdat dit virus al voorkwam voordat de mens met de technieken van genetische manipulatie werkte. De Spaanse griep als de Hong-Kong griep waren beide H1N1 varianten. Het verloop van een virusstam is daarom goed te volgen en daar komt geen genetische manipulatie aan te pas. (dat gebeurd alleen in films)

   Begrijp je nu mijn bezwaar tegen dit soort channelpraktijken waar zgn. mediums uitspraken doen die kant noch wal raken, waarvoor ze geen enkele onderbouwing kunnen tonen en degene die er vatbaar voor zijn angst inboezemen? Dit soort praktijken zouden bij wet verboden moeten worden.

   Ik kan als zelfbenoemd medium ook allerlei onzin verkondigen van lichtwezen A tot lichtwezen Z. Het wordt pas geloofwaardig wanneer er voldoende onderbouwing wordt gegeven en dan vallen dit soort egocentrische oplichters telkens door de mand.

   Begrijp me niet verkeerd. Ik kom hier niet op dit forum om andersdenkenden af te kraken. Maar juist binnen dit veld is een kritische blik erg belangrijk. Ik sta soms verbaasd hoe deelnemers met een gemak alles voor waar aannemen. Want de onderwerpen an sich zijn leuk genoeg.

  3. @ F001
   Ik geef je helemaal gelijk alleen hoef jij je niet als medium voor te doen om met de grootst mogelijke onzin aan te komen . You’re doing a great job as is!

 8. Goh, comment van mij Droppie datum 20:15 16 augustus 2009.
  Dit stuk is gedateerd januari 20, 2011.
  Wow, kwistnie dat WTN in het bezit van een tijdreismachine was 🙂 🙂 🙂

 9. Ik heb ook ontdekt, dat als deze gevoelens lang genoeg duren, ik vanuit de wereld om me heen een soort reflectie terugkrijg van dát gevoel. Met andere woorden: de gevoelens van vreugde, dankbaarheid en waardering komen als het ware terug op mijn pad, via toevallige gebeurtenissen en vreemde synchroniciteiten die me lijken te assisteren.

  Hoe zat het ook al weer met die vrouw die ‘opeens’ overal zwangere vrouwen zag?

  van hen die ervoor kiezen om te leven in een opwaartse stroom, in de vibraties van vreugde, waardering en dankbaarheid en zij die willen leven…

  Tja, ieder beetje slim mens zegt natuurlijk voor de eerste optie te kiezen. Wie wil er nu uitgemaakt worden voor zwartkijker en spelbederver…
  Huilie, huilie is voor watjes. Graag in eigen vrije tijd doen en vooral ongezien.

  1. Ja harstikke lief, je bent gewoon om op te vreten! letterlijk en figuurlijk !

   Maar dat wist je nog niet !

 10. De Historie van de farma maffia Deel 1;

  Quote:

  ” The history of the pharmaceutical drug business has always been a chronicle of fraud, of preying on the fears of the uneducated and the gullible and taking advantage of the universal fears of the illness and death.

  The grand daddy of all nostrums is Goddard’s drops, a bone distillate which was sold as a cure for gout in England in 1673. In 1711, Tuscarora rice was sold there as a cure for consumption. During some four thousand years of the practice of pharmaceutical prescriptions, many “cures” have been found to be worse than the disease. William Shakespeare warned, “In Physic there is Poison.” ”

  http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons13.htm

  Speciaal voor geheim agent F001 hier een echte insider aan het woord;

  Bill Schnoebelen – The Medical Conspiracy
  http://www.youtube.com/watch?v=GSQwS1Hf0yE

  1. Dit is het openlijke depopulatie advies van de medisch wetenschappelijke adviseur van uw geliefde Amerikaanse President;

   Quote:

   ” Disbelievers are shocked by the revelation that Barack Obama’s Science Czar, John Holdren, called for massive global depopulation using sterilizing vaccinations in his 1977 book, EcoScience. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_influenza61.htm

   En dit zijn uw betrouwbare media die zich laten omkopen door oneindig veel belastingvrij ‘charity’ geld in kas van de Rockefeller Money Bom TRusts dat gebruikt wordt voor pharma laboratoria en media propaganda;

   Quote:

   ” More shocking evidence proves the media moguls allied with agencies funding global depopulation. This evidence of genocide indicts The Rockefeller Brothers Fund and David Rockefeller’s Partnership for New York City (PFNYC) – the world’s leading biotechnology trust and white collar drug ring partnered with New York State and the US Federal Government.

   “Murdoch and Glocer are the world’s most powerful business leaders caught bloodied by vaccination intoxications and mass media mind manipulations for population reduction,” Dr. Horowitz said. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_influenza61.htm

  2. De “Varkens”Griep is nergens aangetroffen in VArkens!!!
   Dusz de vraag is dan waar komt deze “VArkens”GRiep vandaan?!

   Quote:

   ” In a recent April 30, 2009 “update” the World Health Organization’s “INFOSAN” in conjunction with the United Nations’ “Food and Agriculture Organization” made some very interesting declarations, in light of the documentations outlined in this paper. On page 2 of the report, the experts correctly declare that “swine influenza viruses do not normally infect humans”. The report further explains that in order for a human to become infected with a “swine virus” (i.e. in an “abnormal” situation) – the human would have to literally exchange bodily fluids with an infected pig. However, it is also true that pigs can readily catch human flu viruses that are merely airborne, (thus the need to protect the CAFO pigs from human-borne infections.)

   Furthermore, this April 30 report declares this sobering truth:

   “The implicated (novel pandemic virus causing such world PAN-ic) HAS NOT BEEN ISOLATED (found) IN PIGS!!!” The obvious question then is simply, if it has never been found naturally in pigs, (as the Wisconsin study of 2005 amply corroborates) then,

   WHERE DID IT COME FROM?

   Why is it still being called “swine” flu, if has been shown to have never been found in swine?

   To view the full report, go to http://www.who.int/foodsafety/fs_management/No_02_influenza_Apr09_en_rev1.pdf

   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_influenza36.htm

  3. Het Trilaterale Driedubbele Laboratorium Virus dat Vriendelijker is dan een gewoon seizoens griepje.
   De Pandemie die geen Pandemie was.
   Maar waarom dan die hysterisch wereldwijd globaal mediaal opgedrongen Vaccins door een Zionistische Oost Indisch Dove (Duif van Columbus) zwart rood gekleurde luid juichende VeeArts?
   Wat voor een ingrediënten zitten er eigenlijk in het VAccin?

   Quote:

   ” It is also a fact that the world’s largest multi-national pharmaceutical corporation, Novartis, applied for a patent for a vaccine designed to address a “novel reverse-engineered triple re-assortant pandemic virus” on November 4, 2005 – just a week before the Wisconsin boy receives his flu vaccine – and a month before the boy develops the first case of “triple” virus.This patent is granted in February of 2009, then a very short month later, the same “triple-virus” is publicized world-wide as a terribly deadly Mexican outbreak. Within days, Novartis receives billions of dollars in vaccine contracts from panicked nations.

   Fact: the “novel swine flu” has an extremely low mortality rate compared with “seasonal flu”. In fact, the CDC and the WHO have quit listing the cases and the fatalities, quite possibly because of this fact. They may be concerned that people will begin to ask:

   “This doesn’t appear to be that deadly, why all the hysteria calling for a headlong rush to implement mass vaccination in our schools and in pregnant women?” The same people would likely then ask in the next breath:

   “Could it be possible that the vaccine can likely be many times more dangerous than the disease itself??”

   Fact: I have shown that the CDC and the WHO have misled America as to the history and origins of the “Triple Virus”, so why should we believe their projections about the coming waves of death unless vaccines are pushed?

   So, using Sudoko puzzle logic, what fits in the missing blanks? It should be obvious that this “virus” is not natural and is a product of “reverse engineering” in U.S. Army labs. Given all of the other information, that is the only conclusion that fits. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_influenza36.htm

 11. Nogmaals, tegenstanders van vaccinatieprogramma’s kunnen nergens hun claims hard maken. Al hun zgn. doomverhalen omtrent het vaccinatieprogramma in 2009 is niet uitgekomen. Het draait hier dus om feiten en niet om fictie.

  1. F-001
   Het is natuurlijk maar wat je wilt zien. Een door de voorstanders voorspelde doom epidemie is immers uitgebleven! Een mildere variant van de griep hebben we nog niet eerder meegemaakt, hetgeen de massale vaccinaties absoluut niet legitimeert.
   Bovendien zijn de mortabiliteits cijfers gebaseerd op aannames daar er niet in alle gevallen getest is op de mexgriep.( bron RIVM)
   Ook is het verbazingwekkend dat je blijft hangen in het door jou geschetste beeld ,daar er omvangrijke onderzoeken lopen op zowel nationaal- als internationaal nivo, betreffende frauduleuze praktijken en belangenverstrengeling van adviseurs VOOR de vaccinaties.
   Ook het aangehaalde argument van jou kant dat de sterfte gevallen aan de mexgriep niet gevacccineerde personen betrof is een drog redenatie daar je er bij “vergeet”te vermelden dat er van onderliggend lijden sprake was. M.a.w. als iemand met griepverschijnselen onder de trein loopt tel jij ze als slachtoffers van de griep. Beetje vreemd nietwaar.

  2. Niet voorstanders maar tegenstanders schilderde een doomscenario voor, er zouden massa’s mensen agv. de mexicaanse griepvaccinatie sterven. Er viel nog geen één dode agv. die prik, dus tegenstanders hadden het wederom het bij het verkeerde eind. Nogmaals, de feiten tegenover de fictie.

   Men kon toendertijd het verloop van deze variant niet inschatten, dus men had weinig keus dan voor massale vaccinatie te kiezen. Gelukkig viel de schade mee, maar desalniettemin maakt deze variant nu deel uit van de stammen die griep veroorzaken. Vooral voor kinderen is het een gevaarlijke griep. Goed nieuws is dat uit bestaande antistoffen effectievere vaccins kunnen worden gemaakt.

   Verhalen over corruptie en dergelijke neem ik pas serieus indien men dit juridisch hard kan maken voor de rechtbank. Er worden veel onzinverhaaltjes over de farmaceutische industrie bedacht en opgeschreven, geen één haalt de rechtbank. Dat zegt al genoeg over al deze claims.

  3. @ F-001
   De MSM voorspelde een enorme hoeveelheid doden t.g.v. mexgriep, noem dat maar geen doom scenario. Dit alles bij monde van mensen die grote belangen hebben bij het verkopen van zoveel mogelijk vaccinaties. Of de tegenstanders van deze prikken ongelijk hebben valt nog te bezien (lange termijn werking is niet of onvoldoende bestudeerd).
   Verder spreekt het boekdelen imo dat je niet ingaat op het argument van de mortabiliteits cijfers.

   Men kon toendertijd het verloop van deze variant niet inschatten, dus men had weinig keus dan voor massale vaccinatie te kiezen. Gelukkig viel de schade mee, maar desalniettemin maakt deze variant nu deel uit van de stammen die griep veroorzaken. Vooral voor kinderen is het een gevaarlijke griep. Goed nieuws is dat uit bestaande antistoffen effectievere vaccins kunnen worden gemaakt.

   In dit stukje tekst van jouzelf spreek je jezelf wederom gigantisch tegen .Eerder stelde je namelijk dat deze griepstam al veel langer bekent was o.a. als de spaansegriepvariant uit het begin van de vorige eeuw. De ,nu omgedoopt tot mexgriep variant heeft dus al langere tijd (volgens jou) deel uitgemaakt van de ons bekende virusstammen. Ook stel je de effectiviteit van de gebruikte vaccins ter discussie daar er nu (wederom volgens jou) effectievere vaccins kunnen worden geproduceerd. Echter vergeet je een belangrijk detail. Waartoe hebben wij effectievere vaccins nodig nu de bevolking (naar jou eigen zeggen) een herd immuniteit bezit door aangemaakte antistoffen?
   Is het niet veel zinniger om daar op te vertrouwen i.p.v. de meest gore rotzooi in te laten spuiten? Ik herhaal (misschien ten overvloede) het nos journaal van verleden jaar(datum weet ik niet meer precies) De heersende mexgriep kan worden terug gebracht tot een 6 daagse griep door middel van vaccinaties vooraf anders duurt het wel een week. Tja daar zakt mij de broek van af.

 12. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  zolang de Aardse wetenschappen in al haar onderverdelingen de plafondgrens niet heeft bereikt zal er industrieel economisch een permanente instuif van nieuwe producten en nieuwe technologie en uitstuif van oude producten en oude technoligie aanwezig blijven zeker met Extraterrestrials, wat een andere kijk op de werkgelegenheid en werkloosheid met zich meebrengen.
  Met Extraterrestrials samenwerken op de Aarde vereist de inzet van andere monetaire systemen, die al jaren geleden werden bestudeerd. Ten gepaste tijde komen ze uit de schuiven, de bancor is er een, de stabiele leningsinterest en de renderende rente, maar één zaak is zeker velen zijn die ingewikkelde bankmontaire wiskunde strontzat, willen van het leven profiteren, robot en computer halen de mens uit de slavernij van arbeid, geen belastingen meer betalen,
  er zijn verschillende futuristen met een pak gezond verstand
  een wereldcentralebank geeft aan elke planetaire staat haar financiele werkingsmiddelen voor de uitbouw van de non-profit-sector, ook al dan niet in samenwerking met Extraterrestrials. De totale planetaire sateliet TV en computercommunicatie zijn het belangrijkste.

  Om veilig en ongehinderd met alle Extraterrestrials rassen die de Aarde aandoen en de Aarde uit haar moeras willen halen, eisen
  open boekdelen langs weerzijden omtrent de geschiedenis van
  elke exoplanetaire civilisatie en de totale klaarheid omtrent Aardse ufo-coverups omtrent politieke contractuele verbintenissen. Een correct politiek bestuur van andere staten niet boycotten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.