Advertentie

Operatie ‘Gladio’ tegen eigen volk..


valse vlag operaties

x

x

x

Operation ‘Gladio’ en de Propaganda Due

 2014 © Hugo van der Zee

x

Er is in de afgelopen jaren heel wat onafhankelijk onderzoek gedaan naar de aanslagen van 9/11 2001 in de VS. Deskundigen op gebieden als vliegtuigbouw, architectuur, explosieven, en wetenschappers op verscheidene andere gebieden die licht zouden kunnen werpen op de aanslagen, hebben in samenwerking een omvangrijk onderzoek gedaan. De conclusie van de onderzoekers is bijna unaniem, dat de aanslagen van 9/11 onmogelijk hebben kunnen gebeuren zoals de officiële theorie deze beschrijft. En ondanks dat de officiële theorieën van de zogenaamde ’terreur’-aanslagen in Londen en Madrid evenzeer rammelen, is hier veel minder aandacht voor.

Het is ook iets dat voor veel mensen moeilijk te bevatten is. Van de VS is het bekend dat zij een agressieve buitenlandse politiek voeren, en de onmenselijke behandelingen in gevangenissen als Guantanamo laten duidelijk zien waar de VS toe in staat zijn. Men ziet dit toch vooral als een Amerikaanse aangelegenheid. Men kan zich moeilijk voorstellen dat Europese autoriteiten betrokken zouden zijn geweest bij aanslagen zoals die in Londen en Madrid, en dat men dit ook nog eens verborgen heeft kunnen houden.

Toch laat de geschiedenis zien dat Europese staten zich regelmatig tegen het eigen volk hebben gekeerd, zonder dat het voor het volk duidelijk was waar het geweld vandaan kwam. Vaak ging het om ‘valse vlag’ aanslagen. Dit zijn aanslagen die zo zijn ontworpen dat het lijkt alsof een andere groep ze heeft uitgevoerd. De situatie van chaos en angst die dergelijke aanslagen veroorzaken worden gebruikt om de vrijheid van de bevolking in te perken, of als rechtvaardiging voor het voeren van een oorlog.

Het is februari 1933 wanneer Marinus van der Lubbe als zondebok wordt gepresenteerd, na de brand in de Reichstag in Berlijn. Dat hij onschuldig was, was niet belangrijk; de Nazi's hadden een perfecte aanleiding de verkiezingen te claimen op basis van de wandaden van deze 'communist'..!
Het is februari 1933 wanneer Marinus van der Lubbe als zondebok wordt gepresenteerd, na de brand in de Reichstag in Berlijn. Dat hij onschuldig was, was niet belangrijk; de Nazi’s hadden een perfecte aanleiding de verkiezingen te claimen op basis van de wandaden van deze ‘communist’..!

Marinus van der Lubbe, het eerste valse-vlag-slachtoffer
De brandstichting van het Berlijnse Rijksdaggebouw in 1933 was een typische valse-vlag-operatie. De Nederlandse communist Marinus van der Lubbe werd als dader opgepakt, vervolgd en geëxecuteerd. Vóór de brand moest de partij van Hitler nog een grote communistisch-socialistische oppositie tolereren, en de meeste ministers van zijn kabinet waren geen Nazi’s.

Bij verkiezingen datzelfde jaar kreeg de NSDAP de absolute meerderheid waardoor Hitler vrij spel zou krijgen. Later zou blijken dat het de Nazi’s zélf waren, die verantwoordelijk voor de brandstichting waren. Nu zou je kunnen denken dat dit iets is dat bij het verleden hoort, althans voor Europa. Maar nee…

CIA en NAVO tegen eigen EU-burgers..!
Toch is het niet zo lang geleden, namelijk tussen jaren 1960 en 1980, dat Europese geheime diensten, in samenwerking met de CIA en de NAVO, bloedige aanslagen pleegden in Europese landen waarbij honderden doden vielen. Maar ondanks dat er jaren lang onderzoek is gedaan, vele aanhoudingen zijn verricht en veel feiten bekend zijn geworden, is geen enkele opdrachtgever veroordeeld, en is de zaak uiteindelijk in de doofpot gestopt.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een complottheorie.
Het is bewezen dat de Europese geheime diensten met de CIA verantwoordelijk waren voor terreuraanslagen in meerdere Europese landen. De BBC was een van de eerste die hier aandacht aan besteedde en er een serie over maakte. De inleiding van de serie, enigszins ingekort, is als volgt:

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!
De hele wereld zou op haar hoede moeten zijn, voor dit vieze spelletje dat regelmatig en met veel succes gespeeld wordt. De geschiedenis toont aan: geen kletsverhaal, maar een UITERST REËLE OPTIE EN FEIT..!

“Deze BBC-serie gaat over het extreem-rechtse geheime leger dat opereerde onder de naam Gladio. Dit was een geheim NAVO project, dat werd uitgevoerd door de CIA in samenwerking met Europese geheime diensten. Het militaire Gladio netwerk, ook bekend als het ’stay behind’ netwerk, had toegang tot militaire uitrustingen die moesten worden gebruikt voor sabotage na een eventuele Sovjet-invasie. Gladio werd echter gebruikt om terreur te zaaien in Europa als onderdeel van de ‘strategie van de spanning’ van de CIA.

Deze strategie had als doel door middel van angst de Europeanen de richtlijnen van de VS te laten volgen. Honderden Europeanen werden gedood bij aanslagen uitgevoerd door eenheden van het Gladio netwerk.”

Er is inmiddels veel bekend en gepubliceerd over Gladio en in dit artikel zal ik daarom niet diep op de details ingaan, maar een kort overzicht geven. In het naoorlogse Europa waren de progressieve partijen sterk in opkomst. Met name de communistische partijen in Italië, Frankrijk en België hadden een grote en actieve aanhang. In de jaren zeventig was er tevens een algemene opleving van progressieve bewegingen in Europa.

Zo waren er de provo’s, en de anti-kernwapen beweging. Ook in de politiek waren er steeds meer stemmen voor een detente met de Oostblok landen. Om dit ‘tij te keren’ werden er aanslagen gepleegd, en deze werden in de schoenen geschoven van extreem linkse groepen. Later zou bekend worden dat de aanslagen werden gepleegd door extreem rechtse groeperingen die opereerden binnen het Gladio-netwerk.

Dit netwerk was, zoals hierboven al gemeld, opgericht na de Tweede Wereldoorlog, om verzet te bieden na een mogelijke Sovjet-invasie. Bij de eerste Gladio-leden zaten veel ex SS’s en fascisten. In Italië werkte Gladio zelfs samen met de Maffia, georganiseerde misdaad. Deze connecties gingen terug naar de Tweede Wereldoorlog. Aan het eind hiervan, werden Amerikaanse maffiabazen uit gevangenschap vrijgelaten om contacten te leggen met de Italiaanse maffia.

Een aantal Italiaanse maffialeden kreeg een militaire opleiding in de VS. Het doel was dat de maffia een mogelijke Duitse invasie in Italië zou saboteren én de invasie van de geallieerden zou voorbereiden. Na de Tweede Wereldoorlog werden veel maffialeden opgenomen in het Gladio netwerk. In de decennia daarna werden Gladio-leden voornamelijk gerekruteerd uit extreem rechtse groeperingen. Gladio was actief in maar liefst 16 landen (waaronder Nederland).

De militaire coup in Griekenland die een periode van dictatuur inleidde werd gesteund door een Gladio groep, evenals de militaire coups in Turkije en een (mislukte) coup in Algerije. In de jaren 1960 en -70 vonden er in Europa meerdere politieke moorden plaats, waaronder de moord op de Italiaanse premier Aldo Moro, die de socialistische partij met de communistische partij wilde verzoenen. En in de periode 1969 – 1980 vonden er een reeks zware bomaanslagen plaats in Europa.

The August 2, 1980 bombing of the Bologna train station which killed 85 people, is widely recognized as a Gladio operation. While it was initially blamed on the communist “Red Brigades,” eventually, right-wing and fascists elements were discoverd to be the culprits. Two Italian secret service agents and Licio Gelli, the head of the infamous P2 Masonic lodge, were convicted in connection to the bombing. 1
De bomaanslag op het treinstation van Bologna, op 2 augustus 1980, wordt wijds erkend als een operatie van ‘Gladio’. Bij deze aanslag kwamen 85 mensen om het leven. De officiële vingers wezen meteen al naar de communistische ‘Rode Brigades’, maar later bleken er vele aanwijzingen te zin, dat het juist uiterst rechtse krachten waren, die aan de basis van deze bomaanslag stonden. Na jaren werden 2 Italiaanses geheime dienstagenten veroordeeld, evenals Licio Gelli, het hoofd van de beruchte P2-Vrijmetselaarsloge..!

De aanslagen leken tegen het publiek gericht te zijn. Bommen gingen af in banken, stations, treinen, pleinen, kermissen en tijdens demonstraties, en er waren extreem gewelddadige aanslagen in supermarkten waarbij vele doden vielen. Men zocht de daders binnen extreem linkse bewegingen zoals de rode brigades en de RAF (Rote Armee Fraktion). Het bleek echter (in sommige gevallen pas tientallen jaren later) dat precies het tegenover gestelde plaats vond: de daders kwamen uit extreem rechtse groeperingen.

Daders ontbreken…!
Ondanks de vele onderzoeken, de aanhoudingen van enkele daders, en het overtuigende bewijsmateriaal leidden deze onderzoeken nooit tot de opdrachtgevers. Alles wat de sporen kon doen laten verdwijnen gebeurde. Bewijsmateriaal raakte zoek in archieven, sleutelpersonen als getuigen en verdachten verdwenen, of werden vermoord. Mensen die zich met de zaak bezig hielden, zoals rechters en journalisten, werden ernstig bedreigd.

Het werd wel duidelijk dat het niet om enkele splintergroeperingen ging, maar dat hier sprake was van een internationaal opererend netwerk. Er was echter geen politieke wil om het grondig uit te zoeken, en de onderzoeken werden al gauw gestaakt.

De openbaring: de rede van Andriotti..
Er kwam pas beweging in de zaak toen in 1990 de Italiaanse premier Giullio Andriotti, onder grote druk van een onderzoeksrechter het bestaan van het Gladio netwerk bekend maakte. Het werd direct wereldnieuws. In alle betrokken Europese landen doken journalisten op de zaak, wat weer tot vele nieuwe onderzoeken en onthullingen zou leiden. De verklaring van Andriotti was het resultaat van een reeks van gebeurtenissen die regelrecht doen denken aan een roman van John le Carré…

Het Italiaanse verhaal begon in 1981, toen twee Italiaanse onderzoeksrechters de val van de Amerikaans/Italiaanse Franklin-bank onderzochten. De eigenaar van de bank was de Siciliaanse bankier Michele Sindona en was bekend dat deze Sindona connecties had met de maffia. Sindona was rijk geworden door het witwassen van heroïnegelden voor de maffia en had al eerder gevangen gezeten voor fraude en oplichting. Tevens was het bekend dat hij de fascistische groep had gefinancierd die in 1970 in Italië een (mislukte) coup gepleegd had.

Het was premier Andreotti die met deze woorden in het Italiaanse parlement de sneeuwbal aan het rollen bracht , die een lawine in heel Europa veroorzaakte..
Het was premier Andreotti die met deze woorden in het Italiaanse parlement de sneeuwbal aan het rollen bracht , die een lawine in heel Europa veroorzaakte..

Sindona had verder contacten met politieke leiders en met het Vaticaan. Zo had hij regelmatig contact met premier Andriotti, en hij was bevriend met Giovanni Battista Montini (die van 63 tot 78 als Paus Paulus VI de heilige stoel bekleedde). De Vaticaanse bank met de naam ‘Ambrosius’ bleek ook betrokken te zijn bij het schandaal en ging onder in het kielzog van de Franklin bank.

De directeur van deze bank, Roberto Calvi, die in financiële kringen bekend stond als de ‘Bankier van God’ werd kort voordat de bank ten onder ging dood gevonden onder een brug in London. Zijn lichaam was gevonden hangend aan een steiger. De eerste diagnose was zelfmoord, maar het werd al snel duidelijk dat het om moord ging.

Licio Gelli, de spin in het web…?
roberto calvi krantenartikelDe sporen bleken in veel gevallen naar één persoon leiden. Namelijk naar Licio Gelli, een Italiaanse zakenman en bekend figuur in de high society van Italië. Gelli was van jongs aan overtuigd Fascist. Hij was vrijwilliger geweest aan de kant van Franco in de Spaanse burgeroorlog. Tijdens de dictatuur van Mussolini werkte hij als verbindingsofficier voor het contact met de Duitse Nazi’ top.

Aan het einde van de tweede oorlog koos Gelli eieren voor zijn geld door voor de geallieerde kant te kiezen. Hij richtte een textielbedrijf op en hij werd zeer machtig; hij duidelijk méér was dan een zakenman. Gelli stond in contact met bekende personen en hoogwaardigheids-bekleders, waaronder politici, directeuren van grote bedrijven en kardinalen.

De onderzoeksrechters gaven opdracht tot invallen op meerdere locaties. In een kluis in één van de huizen van Gelli vond de politie documenten die het reilen en zeilen van een vrijmetselaars loge met de naam ‘Propaganda Due’ of ‘P2’ beschreven. De documenten lieten zien dat de loge betrokken was bij een gigantisch systeem van politieke en financiële corruptie. Men vond ook een ledenlijst van de loge. Gezien de nummering van de lijst telde de loge meer dan 2000 leden. Het stuk van de lijst dat werd gevonden telde slechts 962 leden, maar was op zijn zachts gezegd al verontrustend.

P2 -de Vrijmetselaarsloge..
Licio Gelli bleek grootmeester van de P2-loge te zijn. Op de lijst stonden verder; drie ministers, tientallen parlementsleden, rechters, officieren van justitie, hoge politie functionarissen, vrijwel de gehele legertop, de directeurs van alle Italiaanse geheime diensten, directeuren van de grote kranten en mediabedrijven (waaronder Silvio Berlusconi), tientallen journalisten, directeuren van de drie grootste Italiaanse banken, de eerder genoemde bankiers Sindona en Calvi, de pretendent koning van Italië Victor Emmanuel II, en verder veel mensen die sympathiseerden met het fascisme. De P2 bleek ook over veel financiële middelen en eigendommen te beschikken. Zo was het de eigenaar van de ‘Corriere della Sera’, het grootste dagblad van Italië.

De onderzoeksrechters beseften dat dit explosief materiaal was en dat zij op veel weerstand zouden stuitten wanneer ze deze zaak openbaar zouden willen maken. Ze gingen daarom zeer zorgvuldig te werk; maakten bijvoorbeeld kopieën van documenten en verslagen, die op verschillende plaatsen werden bewaard. Het lukte de onderzoeksrechters vervolgens om de authenticiteit van de lijst vast te stellen, door het nagaan van de profielen van de leden, het vergelijken van handtekeningen en het nagaan van transacties. Het bleek dat de P2-loge was opgezet na de Tweede Wereldoorlog met financiële hulp van de VS, en later ook met maffiagelden.

De onderzoekrechters zouden later vertellen, dat na het lezen van de documenten, bij hen het ‘kwartje viel’. Hier kwam alles samen, gebeurtenissen in de politiek en de georganiseerde misdaad, waren allen met de achtergrond van de gevonden documenten te duiden en begrijpen. Het was ook duidelijk dat de P2 een uitvoerende arm had in de vorm van rechtse milities, waaronder de zeer gewelddadige groep de ‘Ordine Nuovo’. Deze milities hadden zelfs trainingskampen, en werden direct gefinancierd vanuit.. de VS!

gladio maffiaEen nieuwe premier, de deksel weer op de pot..!!
De toenmalige Italiaanse president Arnaldo Forlani had echter weinig animo om de zaak openbaar te maken. Forlani stond zelf niet op de P2 lijst, maar de minister van financiën en die van binnenlandse zaken waren beide P2-leden. Forlani besefte dat openbaarmaking van de lijst en de documenten de val van de regering zou betekenen. Na twee maanden touwtrekken stemde Forlani toe met de publicatie. De ledenlijst van de P2 en een aantal van de gevonden documenten werden gepubliceerd in een dagblad. De volgende dag stond Italië op zijn kop..!

Honderden ambtenaren en mensen in het bedrijfsleven kregen ontslag of gingen met vervroegd pensioen. Een kolonel pleegde zelfmoord, en een politicus deed een poging daartoe. De Italiaanse regering viel inderdaad, zoals verwacht en er werd een parlementaire enquête ingesteld. Nu zat men met de lastige vraag wie de enquête zou gaan leiden. Het was niet eenvoudig om iemand te vinden, die inmiddels geen directe of indirect relaties met P2-leden had..

Uiteindelijk werd gekozen voor Tina Anselmi, een oud verzetstrijdster die in 1976 de eerste vrouwelijke minister in de Italiaanse geschiedenis was geworden. Tina Anselmi stond bekend als een integer persoon en nam haar taak zeer serieus. 3 Jaar lang werkte zij onvermoeibaar met een groep onderzoekers aan de zaak, waarbij alle leden van de P2 lijst werden verhoord. Er volgde honderden politie-onderzoeken tegen ambtenaren, bankpersoneel en legerofficieren.

Zoals men verwachtte ondervonden de onderzoeken grote tegenwerking. Een journalist en een onderzoeksrechter die aan de zaak werkten werden vermoord. Eén van de sleutelfiguren, de bankier Sindona, die inmiddels een levenslange gevangenisstraf uitzat voor het opdracht geven tot een moord, werd vergiftigd in zijn cel. Het was een ware oorlog achter de schermen.

Tina Anselmi ontving vele dreigbrieven, maar zij ontving eveneens duizenden brieven en kaarten met de teksten als: ‘Vai avanti!’ (Ga door!). De Italiaanse bevolking was woest. De aanslagen lagen nog vers in het geheugen en inmiddels werd het steeds duidelijker dat er een relatie was tussen deze P2-loge en de moorddadige aanslagen.

Ook de politie bleek corrupt
Daarnaast bleek de Italiaanse militaire politie (de Carabinieri) de onderzoeken naar de aanslagen bewust te hebben gesaboteerd. De agenten die waren opgepakt voor de sabotage bleken dit in opdracht van P2-leden te hebben gedaan. Ook werd het duidelijk dat de P2 politieke invloed had uitgeoefend om de onderzoeken te vertragen. De staat, de politie en het leger, instituten waarvan men zou moeten verwachten dat deze de bevolking beschermen, bleken dus juist het tegenovergestelde te doen..!

Uit de onderzoeken bleek, hoe ingrijpend de macht van de P2 werkelijk was. Politieke beslissingen en juridische processen werden direct beïnvloed, en de berichtgeving van de media werd zo vormgegeven, dat het publiek in het ongewisse werd gelaten. Een groot deel van het politieke en publieke leven werd zo gestuurd vanuit de P2-loge, die ook nog eens internationaal bleek te opereren! Het was Licio Gelli die veel naar Latijns-Amerika reisde en direct betrokken was bij het opzetten van P2-loges in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Deze loges waren sterk betrokken bij de dictaturen in die landen. Veel van de P2-leden ontvingen periodieke betalingen, de transacties kwamen gewoonlijk van Gelli, maar sommige P2-leden kregen de betalingen direct van de CIA.

‘Plan voor een democratische renaissance’..
Het werd ook duidelijk dat het doel van de P2 verder ging dan het bestrijden van linkse bewegingen en de communistische partij. Toen de dochter van Gelli bij een vliegveld werd aangehouden bleek zij een P2-rapport bij zich te hebben met de titel ‘Plan voor een democratische renaissance’. In dit document werd onder andere melding werd gemaakt van de noodzaak om de macht in Italië in de handen van slechts een paar ondernemingen te leggen, de vakbonden op te heffen en de grondwet van de Italiaanse republiek te herschrijven.

Er werd gedurende de onderzoeken en verhoren zeer veel informatie verzameld. De dossiers met verklaringen en bewijzen vulden zelfs meerdere kamers. Na drie jaar werden de onderzoeken afgerond. Het rapport van de parlementaire enquête concludeerde:

“De P2 is een criminele organisatie, het vormt een onzichtbare regering, waarin bepaalde afdelingen van de geheime diensten, de georganiseerde misdaad en het terrorisme nauw met elkaar verbonden zijn. Een duistere groep met extra-institutionele banden heeft jarenlang in ons land geopereerd met het doel de politiek van de democratie te conditioneren en de persoonlijke macht te verwerven. Om haar doelstellingen te verwezenlijken, maakte deze groep gebruik van terrorisme.”

De fascist Licio Gelli, Vrijmetselaar ook. Zo glad als een aal en bescherming van 'hogerhand'.. Liet zich berechten en kwam vrij..!
De fascist Licio Gelli, Vrijmetselaar ook. Zo glad als een aal en bescherming van ‘hogerhand’.. Liet zich berechten en kwam vrij..!

Er volgende enkele aanhoudingen en vonnissen. Twee leden van de Ordine Nuovo, Vincenzo Vinciguerra, en Carlo Digilio, werden schuldig bevonden aan het plegen van bomaanslagen en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Pietro Musumeci, P2 lid en hoofd van de Italiaanse geheime dienst werd schuldig bevonden aan het saboteren van het onderzoek naar de bomaanslag op het station van Bologna in 1980 (waarbij 85 doden en 200 zwaargewonden vielen). Ook Licio Gelli werd, naast een groot aantal andere misdaden, schuldig bevonden aan het saboteren van het onderzoek naar de bomaanslag in Bologna.

Gelli vluchtte naar Zwitserland waar hij werd opgepakt en gevangen gezet. Na een mysterieuze ontsnapping, gaf hij zich een aantal jaren later aan in Monaco. Hij werd naar Italië gebracht waar hij huisarrest kreeg, maar uiteindelijk werd hij van alle beschuldigen vrijgesproken. In 2005 stond Gelli nog terecht voor betrokkenheid op de moord van Roberto Calvi (zie hier boven), de Bankier van de Vaticaanse Ambrosius bank, maar ook hiervoor werd Gelli ook weer vrijgesproken.

Het Vaticaan en de Vrijmetselaars waren uiteraard in verlegenheid gebracht, maar maakten zich hier opvallend makkelijk van af. Het Vaticaan stelde dat ze misbruikt was en doordat het Vaticaan een autonome staat is en kwam ermee weg. Vooral doordat het Vaticaan niet onder Italiaanse fiscale controle staat..!

Vaticaanse witwasserij..
Hierdoor kon en kan de Vaticaanse bank gebruikt worden voor het witwassen van zwart geld. Echter, gezien de omvang van de transacties en directe contacten met P2-leden is het zeer onwaarschijnlijk dat het Vaticaan geen idee had wat hier gebeurde. De groot-loge van de Italiaanse Vrijmetselarij kwam met een vergelijkbaar excuus: men had niet geweten wat zich binnen de P2-loge afspeelde… Een argument dat voor een organisatie die zich kenmerkt door het onderhouden van connecties op belangrijke posities, natuurlijk opmerkelijk te noemen is.

Tina Anselmi vermeldde nadrukkelijk dat het zeer onwaarschijnlijk was dat de belangrijke beslissingen binnen de P2-loge van Gelli zelf kwamen. Het was duidelijk dat Gelli orders had ontvangen, maar deze uiteindelijke opdrachtgevers bleven onbekend. Er werd geen enkele politieke maatregel genomen om te voorkomen dat dergelijke organisaties in de toekomst weer zouden kunnen ontstaan. Er werd wel een wet aangenomen die het lidmaatschap van geheime loges verbood voor leden van de overheid, met name militaire officieren, maar deze wet werd echter door het Europese Hof nota bene onwettig verklaard, omdat het in strijd zou zijn met de rechten van de mens..! Veel P2 leden bleven machtige personen in de Italiaanse maatschappij. Het bekendste P2-lid, ene meneer Silvio Berlusconi werd zelfs drie maal president..

berlusconi1In feite was er dus niet veel veranderd. Men ging alleen anders te werk. Het was wellicht niet gelukt om de grondwet te herschrijven, maar de grondwet werd voortaan eenvoudig omzeild. Bijvoorbeeld, bij een referendum in 2011 stemden 95% van de Italianen tegen de privatisering van het drinkwater. En wat gebeurde: deze uitslag werd genegeerd, en het drinkwater werd tóch geprivatiseerd.

In dit zelfde jaar, 2011, werd de bankier Mario Monti als president aangewezen. Monti was niet democratisch gekozen en het ging feitelijk dus om een coup. Monti was, zoals veel bestuurders op hoog niveau, een ex-Goldman Sachs employee. Goldman Sachs kan met recht een criminele organisatie genoemd worden. Deze ‘bank’, die zich vrijwel exclusief bezighoudt met speculatie, wordt regelmatig schuldig bevonden van aan criminele activiteiten. Goldman Sachs is echter zo rijk dat het de boetes zonder probleem kan betalen.

De Gladio en P2-schandalen raakte opmerkelijk snel in de vergetelheid.
Al kort na de incidenten besteedden de media er nauwelijks aandacht meer aan. En als men dit deed dan werden de feiten zo gebracht dat de toedracht van de gebeurtenissen een heel andere draai kreeg. Naast de BBC bracht zelfs het (neo) conservatieve Amerikaanse FOX een documentaire uit waarin uit de doeken wordt gedaan dat Gladio een gezamenlijke operatie was van de NAVO, CIA en de Europese geheime diensten. En dat Gladio verantwoordelijk was voor terroristische aanslagen.

Deze documentaires beschrijven de operaties van Gladio als onconventioneel en onethisch, maar men concludeert dat het in het kader van die tijd begrepen kan worden. Kijk naar deze BBC-documentaire over ‘Gladio’..
x

x

Je ziet dat Gladio vaak wordt gepresenteerd het als een laatste relikwie van de koude oorlog, en een inmiddels afgesloten hoofdstuk. Niet alleen bij de media, maar ook bij de politiek is er de mening dat dit om ‘andere tijden’ gaat. Wanneer Gladio wordt genoemd dan zwijgen de politici in alle talen. Families van slachtoffers stuiten keer op keer op gesloten deuren wanneer zij hun recht willen krijgen. Advocaten en journalisten ontdekken dat materiaal niet toegankelijk is of verdwenen blijkt te zijn.

Gladio in Nederland..
Ook in Nederland hebben we dit kunnen constateren. In de tachtiger jaren werden er verscheidene wapendepots in de bossen gevonden. Het bleek om modern wapenmaterieel te gaan. Deze wapens kwamen veelal in verkeerde handen. Premier Lubbers, na jaren ontkend te hebben dat de overheid afwist van deze depots, gaf uiteindelijk toe dat het onderdeel van het Gladio-netwerk was. Het enige wat Lubbers er over mee wilde delen was dat Gladio zich ‘netjes’ gedroeg. In 1992 werd de Nederlandse Gladio-eenheid echter officieel gestopt. Een van de weinige personen die hier journalistiek aandacht aan besteedde, was Peter de Vries. (Kijk hieronder voor een link naar Peters programma voor de bewuste uitzending waarin PdV hier aandacht aan besteed; de moeite waard) Hij ontdekte dat het Nederlandse Gladio, ‘Operatiën & Inlichtingen’ genoemd, samen had gewerkt met de georganiseerde misdaad. Volgens Peter R de Vries zijn er sterke aanwijzingen dat Gladio nog steeds actief is in Nederland is.

Het was dankzij enkele journalisten, rechters, en personen als Tina Anselmi, dat Gladio aan het licht kwam. Deze mensen deden hun werk met gevaar voor eigen leven. Echter, wanneer hier verder niets mee gedaan wordt, komen we niet verder; er moet nog steeds veel aan het licht komen. Wat was bijvoorbeeld de omvang en invloed van Gladio in al de 16 betrokken landen…? Wie waren de werkelijke opdrachtgevers? Is Gladio werkelijk gestopt?

De wereldgebeurtenissen laten zien dat er nog steeds geheime Gladio-structuren operationeel zijn. Het grensconflict dat de oorlog in Georgië in 2008 veroorzaakte bleek een geheime operatie te zijn, die was uitgevoerd in samenwerking met geheime diensten van de VS en… Israël!! Ook de conflicten in de Oekraïne en Turkije zijn duidelijk aangewakkerd door Gladio-operaties.

Bostonmarathon en Gladio..?
Bij de bomaanslag tijdens de marathon in Boston zijn bewijzen boven water gekomen, waaruit blijkt dat hier militaire groeperingen bij betrokken waren die voor de Amerikaanse geheime diensten werken. Het zijn niet alleen de militaire operaties, maar ook de berichtgeving van de media, en de politieke besluiten die er op wijzen dat de ‘strategie van de spanning’ nog in volle gang is. Personen die Gladio kenden of erbij betrokken waren, waaronder militaire strategen en geheim agenten, stellen dat de ‘strategie van de spanning’ eenvoudig té effectief is om niet te gebruiken.gladioKortom: het is dus zeer aannemelijk dat dit soort organisaties vandaag de dag nog operationeel zijn. Onder de vlag van de ‘strijd voor democratie’ zullen netwerken als Gladio, met ondersteuning van organisaties als de NAVO, nog meer aanslagen en chaos veroorzaken. En er zullen altijd geplande zondebokken zijn; men zal altijd een van der Lubbe, Lee Harvey Oswald, of een Bin Laden vinden, om de aandacht af te leiden.

Deze organisaties beseffen goed dat geheimhouding essentieel is. In het Internet-tijdperk is geheimhouding echter steeds moeilijker en duurder. Daarom is er een trend om de organisaties binnen een pseudo-legaliteit te laten opereren. Dit zijn organisaties als de Bilderberg groep, de Trilaterale Commissie en de ‘Council on Foreign Relations’ (CFR). De ledenlijsten van deze organisaties zijn openbaar, en het is bekend wanneer de leden bijeenkomen. Maar wat er besproken wordt blijft -heel slim- volledig geheim.

Er worden geen journalisten toegelaten en de schijnbare openheid en legaliteit van deze organisaties moet suggereren, dat zich hier niets afspeelt wat niet door de beugel kan. De leden brengen het bijeen komen, alsof het om Rotary-achtige netwerken gaat, waar de machtigen der aarde even onder elkaar kunnen zijn, zonder dat er sprake is van bureaucratische rompslomp van protocollen. Maar het is duidelijk geworden dat hier belangrijke beslissingen worden genomen en afspraken gemaakt.

people illusion nietzscheDe Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak is hier een goed voorbeeld van. Nederland en Engeland stelden een commissie in om te onderzoeken of Irak in het bezit was van massavernietigingswapens. Dit was zoals we weten, een voorwaarde voor deelname aan de oorlog. En ja, het rapport wees uit dat Irak géén massavernietigingswapens had, of kon produceren! Maar het rapport werd eenvoudig genegeerd, want er was achter de schermen al lang besloten tot deelname aan de oorlog. Even dreigde een parlementaire enquête, maar deze vond niet plaats.

Wikileaks geeft duidelijke indicatie
In de Wikileaks documenten die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd is duidelijk te lezen hoe belangrijke beslissingen worden bekokstoofd door geheime of semi-geheime organisaties. Het zijn overigens kleine groepen binnen deze organisaties die daarbij de agenda bepalen. De meeste leden worden in het ongewisse gelaten en wonen de vergaderingen slechts bij om opdrachten en richtlijnen te ontvangen.

De financiers van deze organisaties zijn over het algemeen multinationals en commerciële banken. Zo is bijvoorbeeld Goldman Sachs de hoofdsponsor van de Bilderberg-groep. Bij de afgelopen Bilderberg vergadering (in mei dit jaar) waren overigens de PvdA leden Samson en Schippers aanwezig, alsmede de Nederlandse directeuren van de Shell en de ABN Amro. Over het algemeen komen de leden er voor uit dat men opdrachten en richtlijnen ontvangt.

Toen bijvoorbeeld de CFR een kantoor in Washington opende (het hoofdkantoor is in New York) sprak Hillary Clinton in een toesprak bij de opening: “Nu hoeven we niet zo ver meer weg om te vragen wat we moeten doen”. Organisaties als de CFR en de Bilderberg-groep hebben ook hun eigen uitvoerende armen, die eveneens binnen een pseudo-legaliteit opereren. Zo is er het Joint Special Operations Command (JSOC), die wereldwijd ‘targeted killings’ uitvoert, en het AFRICOM project, waar Nederland ook aan deelneemt.

De operaties die deze eenheden uitvoeren waren enkele jaren geleden nog geheim en illegaal. Ze worden immers uitgevoerd in landen waar men niets te zoeken heeft. Vandaag de dag wordt het echter volledig aanvaard wanneer burgers in Afrika, Azië en het Midden Oosten worden gedood in militaire operaties die in opdracht van Westerse regeringen worden uitgevoerd.

De macht en krachten achter de schermen..
Hoe meer je over deze organisaties te weten komt des te sterker rijst de vraag: hoe kunnen deze organisaties zo maar hun gang gaan zonder dat men in opstand komt? De massamedia spelen zeker een grote rol in het verhullen en verdraaien van de waarheid. Maar er is toch zeer veel goede informatie beschikbaar via onafhankelijke bronnen. Volgens de Zwitserse historicus Daniele Ganser is psychologische oorlogsvoering een steeds belangrijker onderdeel binnen de strategie van organisaties als de NAVO. Ganser beschrijft hoe angst wordt gebruikt als machtsmiddel waardoor mensen bereid zijn om van alles te accepteren en hun eigen macht uit handen geven.

cameron 911 conspiracy quoteIn een recente toespraak tijdens een conferentie van de VN sprak de Engelse premier Cameron dat ‘niet-gewelddadig extremisme’, en daarbij noemde hij de waarheidzoekers naar de aanslagen van 9/11 en 7/7, even gevaarlijk is als het terrorisme van de ISIS…! En dus ook even hard bestreden moet worden. Een dergelijke uitspraak laat zien wat we kunnen verwachten.

Het is niet alleen de angst voor vervolging dat mensen zich afzijdig houden. Het is ook de angst om geridiculiseerd te worden, als ‘aanhanger van een complottheorie’ bestempelt te worden. De term ‘complottheorie’ is overigens een van de meest succesvolle propaganda-methodes, en het eerst gebruikt door de CIA om de aanslag op Kennedy in de doofpot te stoppen. (HIER)

Naast de angst is er een ander soort gedrag waar de organisaties op rekenen. Namelijk op de, vaak onbewuste, gemakzucht van de mensen. Een persoon die dit zeer goed begreep was Joseph Goebbels, de grondlegger van de propaganda. Goebbels, propaganda-minister van de NAZI’s, stelde dat: ‘wanneer de leugen maar groot genoeg is de mensen het zullen geloven’. De sturende krachten achter veel wereldgebeurtenissen zijn zo destructief en grotesk, dat wanneer je inziet wat zich hier werkelijk afspeelt, je wereldbeeld volledig op zijn kop kan komen te staan.

Dit is voor veel mensen een te grote psychologische stap. Wanneer je onder ogen durft te zien wat zich in de wereldpolitiek werkelijk afspeelt, dan kom je vanzelf anders in de wereld te staan; het schept verantwoordelijkheid. En precies dát vindt niet iedereen prettig. Maar bedenk dat de waarheid wellicht te negeren of verhullen is, maar nooit te vernietigen. Het is als een vuur dat nooit dooft. Je zou het kunnen zien als een eeuwig brandende fakkel, waar een donker doek overheen is gegooid. Vroeg of laat zal het doek vlam vatten, en zal alles aan het licht komen. Of dit ‘vroeg’ of ‘laat’ zal gebeuren hangt van onszelf af.

Hugo van der Zee,
november 2014

Bronnen:

– Gladio, NATO’s Dagger at the Heart of Europe – Richard Cottrell

– NATO’s Secret Armies – Daniele Ganser

– Fear as a weapon – Daniele Ganser

– Dirty Wars – Jeremy Scahill

– Gladio – SBS6 Peter de vries: https://www.youtube.com/watch?v=V4TtP2XRYbY

– Lombra obscura della P2: blunotte.rai.it/

– Il caso Sindona – blunotte.rai.it/

– Hillary Clinton at the CFR – michaeljournal.org/hillary.htm

* * *

 

Advertentie

35 gedachten over “Operatie ‘Gladio’ tegen eigen volk..

  1. Dat is ’t. Als je leugen maar groot genoeg is zal niemand ‘geloven’ dat je dat allemaal liegt. Dus dan moet het wel waar zijn.
   (Göbbels, idd. naar Ivy Lee).

   “Het feit dat wereld onwetend en onverschillig is over deze enorme misdaden bewijst dat de media in de wereld in handen is van de misdadigers” (Aleksandr Solzhenitsyn, ‘De Goelag Archipel’).

   In ´De Kunst van het liegen´:
   ´Hele grote leugens, die elk voorstellingsvermogen te boven gaan, worden makkelijker geslikt dan kleintjes.´
   Pamela Hemelrijk http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1876

   Gladio is onderdeel van de NAVO, en onderdeel van het zgn. ‘Stay Behind Apparatus’ dat de geallieerde fascisten in Europa in stand hielden toen de slag om Moskou op een fiasco was uitgedraaid. Gladio is de terreur tak van de gewapende arm (NAVO) van de globalisten.

   Meer grove leugens die wij blind geloofden, ‘de Niger documents”: http://web.archive.org/web/20031206082924/http://www.newyorker.com/fact/content/?030331fa_fact1

   ‘The Hitler project’: http://www.thepriceofliberty.org/04/06/16/lang.htm

   Het hoe, wie en waarom van Hitler en WOII, verzwegen geschiedenis:
   https://archive.org/stream/TheRockefellerFile/AllenGary-1976TheRockefellerFile#page/n0/mode/2up

   “Neue Ordnung,” thans noemt men dit ‘New World Order’, “is the rise of the Fourth Reich.
   http://whale.to/b/nazi_allopathy.html

   Ter afleiding moeten we nu geloven dat ‘de Russen’, ‘de moslims’, Afrikanen, E-bola, vogelgriep, overbevolking, bejaarden onze grote vijanden zijn.
   Terwijl de wolven de makke schapen verslinden.

   Timmermans danst met de ‘Fuck U/EU’ wolven in Kiev.
   Timmermans is (dus) de perfecte man voor de EUSSR, welke uitaard serviel is aan het Rockefeller Imperium, het zgn. Amerikaanse imperium, onder dekmantel van de VN – de Wereldregering.
   (eigenlijk een private holding, althans onder controle van een criminele organisatie).

   Site ene Marcel Messing; heeft boeiende feiten op een rijtje gezet. Hoe in EU verband in Noordwijk een pan-europese paramilitaire structuur is opgezet. EUGENDFOR-EUROPOL. Om desgewenst demonstraties neer te slaan. Net als ttv. de ESM kon dit worden doorgedrukt mbv. de corrupte media – die absolute mediastilte respecteerden.

   In Griekenland en Spanje hebben we dan ook M.E.-achtige hordes op de bevolking zien inhakken. Onlangs nog in Brussel, en Kleve Duitsland een op een anti-ISIS demonstratie. (Kom niet aan IS?!!)

   Een soort koud vuur vreet zich top-down door onze beschaving, cultuur en welzijn.

 1. In het artikel wordt gesproken over extreme rechts.
  Ik neem aan dat jullie daarmee doelen op het nationaal socialisme van Adolf Hitler aangezien vanuit de SS leden voor GLADIO geselecteerd werden (volgens het artikel).
  Als dat zo is dan kan je beter spreken over extreem links (Nationaal socialisme is ook socialisme).
  Kan me geen liberale standpunten van de NSDAP herinneren en zeker geen extreme liberale standpunten

  1. ‘liberties’ zijn fascistisch corporaal spaarzaam van bovenaf toegewezen privileges, dit heeft niets met Vrijheid te maken, links en rechts zijn daarom hun gelijken qua maatschappelijke uitwerking in het dialectisch duaal politiek spectrum van het olie-chargisch globaal supra plenair staten poppen theater; de politieke 2 party Pendulum zwaait in de tijd van links naar rechts over het Collectieve middelpunt waarover stelselmatig wordt gezwegen, om uiteindelijk in dat midden, door uitputtings taktieken, uiteindelijk te blijven hangen; Collectivistisch feodaal fascisme van de hive mind is wat zuh willen, er is geen keuze, linksom of rechtsom bennuh wuh de pisang, aaachtelijke Gladiool.

   Herman Berkien – As un aaachtelukke
   http://www.youtube.com/watch?v=TP3M3LIztZ8

  2. Na de oorlog brande er in Europa een vuur van vrijheid, een vuur van samen zijn, echt socialisme delen onderling, de grootste partijen waren Socialisten en Communisten, landen als Frankrijk, Italië waren in handen van de socialisten, van daar het Gladio gebeuren, demoniseren veel kleine valse vlag dingetjes, nu is alles weer op regel, de macht is daar weer aangeland waar hij zeker niet behoord, power to the people !

  3. perfecte historische polemische poesie uit je eigenste eerste gouwe hand Jenne, uit jouw eigen ogen getuigenis van weleer, daar leg ik mij vrijwillig bij neer, en dat is direct wat het waard is, persoonlijk zelf meegekregen of half bedacht en voor een kwart slag haastig ingedronken van anderen, het grote verschil, en laat je asjeblieft niet meer gek maken door dezen of genen die dat even moeilijk op waarde weten in te schatten in deze barre tijden van opperste verwarring en vooral vervreemding van de menselijke maat, de power back to the Jenne!! jippie en groeten aan je zorgzame vrouw.

   Rage Against The Machine – Take The Power Back
   http://www.youtube.com/watch?v=rMjjsjNBS_4

  4. Hyper Alert, onze filosofie was en is, hey hey, my my, out of the bleu and in to the black, once you’re gone you can’t come back, it’s better to burn out’cause rust never sleeps hey hey, wy wy, mijn devies fight hard and live hard, if you are young, Creedence Clearwater Revival : someday never comes, ? maby ! hou je zelf niet voor gek, doe ’t.
   groet Jenne

  5. Mijn vrouw zei altijd als ze me zag dubben, doe het beste jonge ik sta achter je, nou en om dan dit vertrouwen niet te beschamen hard gevochten met het leven, niet één keer maar verschijdene malen, niet echt zorgeloos, maar achter af bezien zijn we te vreden, hard geleeft ook, ons zelf nooit ontzien, je moet risico nemen, anders begin je te vegeteren, en als mens moet je risico nemen, groet !

 2. Uitstekend artikel maar met een foute omschrijving van Joseph Goebbels.
  Hij was beslist niet de grondlegger van de propaganda want dat kwam uit Amerika van “Poison” Ivy Lee en Edward Barneys, neef van Freud ten tijde van WWI. Goebbels las hun boeken en bracht hun theorieën en ervaringen later in praktijk tijdens WWII.

 3. en alweer een verduveld interessant artikel, waarvoor dank.
  alleen wil ik graag van u vernemen wat de Estonia hier mee van doen heeft.
  voor de rest: bedankt voor alle eye-openers

 4. Al deze moordpartijen zullen uiteindelijk tot de allesvernietigende atoomoorlog leiden. Wat hebben ze er dan mee bereikt? Idioten zijn het. Stuk voor stuk idioten. Van de top tot het voetvolk. Mafketels. Ze zullen allemaal sterven en hetzelfde lots zal hun volk, hun familie en elite hebben. Sukkels zijn het.

  1. Gerry1211,
   Zou je ook kunnen overwegen dat alles volgens plan verloopt?
   En volgens plan is mét de inbrengingen van velen, dus ook die van jou en mij.
   Het lijkt een strijd tussen vertrouwen en wantrouwen.
   En je er niet druk over maken danwel je er wel druk over maken ligt hier misschien in besloten?
   We zijn allemaal onderdeel van het complete plan, althans volgens mij 😉

  2. Anna11
   Ik garandeer je dat dit niet mijn plan is of dat van een rationeel mens. De plannen zijn gecrieerd door Multi nationals die Amerika regeren and via Amerika OOK Nederland.
   Daar hebben wij als volk geen hand in. Wij zijn slechts het slachtoffer.
   Zei El Duce niet ooit dat Bedrijven die samen werken met de regering fachisme veroorzaken? Nu staan onze regeringen onder de duim van the multi nationals.(Big corporations And Banks) Special interest groups (lobbyists), NGOs and Think Tanks. ER heeft over de jaren a stille coup plaats gevonden niet alleen in Amerika maar ook in Nederland.
   Wat dat betekend is dat we ons land kwijt (sp?) zijn.
   En zo gauw als we het spel door hebben kunnen we er iets aan doen, en ons land terug eisen.
   Bijvoorbeeld kijken de mensen in Nederland niet naar de credentials van de persoon op wie ze stemmen? Denk jij bijvoorbeeld dat een persoon met een BA in geschiedenis die op peroneelszaken werkte bij Unilever, zonder enige politieke ervaring, bevoegd is Premier van Nederland te worden? Is mevr. Hennis met haar VWO and Schoevers (secretaresse opleiding) bevoegd om Minister van Defensie te zijn? Je zou zoiets niet kunnen verzinnen, maar het is wel gebeurd.
   What is the criteria used by Nederlanders when they vote? People vote for Geert Wilders because he hates Moroccans and so do they. But what is his background, his political experience? What has Wilders done for Nederland exactly except to alienate Muslims and engage in bigotry?
   Nederland has open borders which means it is overrun by NGOs whose purpose it is to bleed the country dry….and create oligarchs…and slowly syphon money from the population, like pensions over to the Oligarchs. That started with the advent of the EU. So now the Dutch population is bled dry while the oligarchs make a killing….
   Europe needs to divorce NATO, rid itself of all NGO’s, Think Tanks and Lobbyists, as well as all U.S. troops stationed there. It needs to vote into office some seasoned political experts who represent the Dutch people and not the oligarch, who understand what diplomacy means. Restore strict Banking regulations and reverse ALL privatisations.
   That would be a good start. What do you think?
   PS my husband was an elected official in the State of New Jersey, I ran his campaigns. So I know the situations here and suspect, from what I hear, that it is not much different in Nederland.

 5. Dat gebeurd in Nederland momenteel via het Juridische systeem, waarbij enkele Nationale Ombudsman medewerkers, enkele Rechters en Advocaten, Politie functionarissen en deurwaarders al aanhanger zijn. Weliswaar met het lijntje naar België waar het aan de TOP niets anders is dan dat. In het kader van de toekomstige samenwerking zal Nederland daarbij gegarandeerd het onderspit gaan delven. Gezien het FEIT dat de Belgische Corruptie, hun Fraude systemen, niet doorzien worden. Ze worden niet eens gecontroleerd, alle verklaringen worden aangenomen, Identity Check, Nationality Check en Connectie check met belangen/belangen-verstrengelingen worden overgeslagen waarbij het de Zuider Buur nog gemakkelijker maakt om MISBRUIK VAN VERTROUWEN toe te passen onder de brede lach via de sociopathy. Werken middels contradictoire systemen, valse veroordelingen, contraditionaire complot strategieën waarbij zij via het onnozele “onder de tafel” theoriën alles afpakken.
  Zie o.a. de diamanten sector…
  Banken als Goldman Sachs/Heusser/August Roth met lijntjes naar Italië waren voldoende om de systemen volledig te doorzien op grote en kleine en internationale schaal, het patroon blijft het zelfde tot nu toe. Zolang Zwitserland geld onder beheer heeft blijven ze neutraal (zogenaamd, hebben ze niks meer, dan willen ze aansluiten, wat niet zo is, ze willen aansluiten tot ze alles weten en terug alles onder hun beheer hebben en zijn ze zo weer weg, zodanig dat de realisten blij zijn dat ze vertrekken, dat wordt wel even gemanipuleerd…
  De laatste bedachte geheime wapens komen terug en wederom uit de Congo-België en zijn momenteel de EBOLA en formaldehyde vergiftiging o.a. in drank (horeca België en Belgen in het buitenland), opzettelijke HIV besmettingen, ICE chemicals met Rash symptomen uit AUstralië, België houdt niet voor niets het CONGO aan, de meeste besmettelijke epidemieën ontstaan dáár komen maar zelden voor in België zelf. De Belgische aan hangers van GLADIO werken contradictionair…..De Belgische Gladio’s houden van de Anti-socialen, Criminelen, Corrupten, Fraudeurs, de gedurfden…en vallen hun aanhangers nooit af, hoe erg het ook zijn mag, maar keren zich tegen ieder ander waar ze vooraf met brede lach een samenwerking mee aangingen. Niemand zal het zien, niemand heeft er erg in hoe de Belg ze “koud-maakt” om de macht in handen te houden, de sociopathy zal méér dan zegevieren hoe erg het ook zijn zal. Atoombommen komen er niet aan te pas, dat doen ze op andere wijze waarvoor ze het medicijn al klaar hebben staan voor als zij zelf aangetast worden. Wij NEDERLANDERS gaan hier in trappen en de dupe worden met de samenwerking verbanden die gaan ontstaan met DEZE absoluut onbetrouwbare partner. NIEMAND gaat te rade bij de èchte Belgen die geen kans van spreken krijgen en graag een boek over hun eigen macht systeem zouden open doen. Gek hè dat er zich zoveel settled in België, waar overigens ècht niet elke Belg van gediend is, behalve de GLADIO’s die momenteel nog steeds aan de TOP zitten…

 6. tegen de tijd dat de Belgen besmet raken, komt het anti medicijn plots tevoorschijn…..en jawel, vervolgens gaan ze met de eer aan de haal. Dat het medicijn er al was, dat wordt verzwegen…..dan is het niet van toepassing, niet belangrijk. Volgen hun strategië: eerst toepassen dáár waar je controle verliest, als het te dichtbij komt je medicijn tevoorschijn halen en dan met de EER aan de haal alsof ze via UZ Leuven het GOUDEN SCHAAP weer gevonden hebben. Advies: ga momenteel maar niet naar de Belgische Universitaire ziekenhuizen of je bent de klos als zijnde niet Belg maar Nederlander.

 7. Bovenstaande is zeer goede informatie; de ontwikkelingen in de wereld politiek zijn uiteraard ontstaan vanwege het bestaan van de “NWO” New World Order
  Wat mij verbaast is dat er geen enkel feit wordt gemeld van de Jesuiten, die de P2 hebben opgericht en practisch alle Franc Masons. Tevens mis ik de “Illuminati”, Knights of Malta en vele anderen. Maar misschien komt dat er nog wel. .

 8. Een Gladio operatie in Italië, avant la lettre, bij manier van spreken, was de moord op Enrico Mattei van het Italiaanse bedrijf ENI :
  https://www.unsere-zeit.de/de/4946/theorie_geschichte/7045/Der-Gladio-Mord-an-Enrico-Mattei.htm
  met citaat :
  “Der Gladio-Mord an Enrico Mattei
  Der Chef des Energie-Konzerns ENI wollte sich nicht der US-amerikanischen Standard Oil unterordnen …..
  Der nächste Anschlag am 27. Oktober 1962 gelingt. Mit seinem Privatflugzeug stürzt Mattei bei Pavia ab. Die „New York Times“ schrieb bereits am nächsten Tag von Umständen, „durch die der Tod eines einzelnen eine Bedeutung für die ganze Welt bekommen kann“. Für Washington brachten diese „Umstände“ mit einem Schlag die Lösung aller Probleme, die Mattei bereitet hatte….. (=einde citaat).
  Ook de aanslag in Bologna is een Gladio terreur met de “usual suspects” (=Mossad en CIA).
  Zoals bij alle “false flags” dient men een onderscheid te maken tussen de organisatoren en de uitvoerders. Idem voor de ontvoering van Aldo Moro.. die kort voor zijn ontvoering door Kissinger werd bedreigd. Het ging hierbij niet om een mogelijke samenwerking met de communisten, maar wel om een onafhankelijker koers , los van de “banksters” van The City en Wallstreet. Dit laatste is immers dodelijk, letterlijk en figuurlijk. Over dit domein heeft prof. Kees van der Pijl ook een boek geschreven waar ik in een volgende reactie nog op zal terug komen.

 9. De tijd vliegt, er is niet echt iets veranderd helaas, wij zijn niet bij machte dit enorme monster te benaderen, laat staan omver te stoten.
  Dat het nog steeds gewoon actief is, is zeker, het heeft een andere naam misschien, maar de zemlfde onmenselijke daden, wees gewaarschuwd het zijn ordinaire betaalde huur moordenaars !

 10. In de 60 iger jaren, kwam ik in groep terecht, via via maar goed heb ze goed kunnen opnemen, allemaal oud SS ers, Nederlanders van goede huize, konder gewoon leven hadden ook families maar ik verdacht ze van alle walletjes te eten, vreemde mensen, geen enkele interesse, mijn vader stuurde mij naar Gent naar een oude vriend, politieke vriend uit de Spaanse burgeroorlog hoge piet van de Gentse loge, vertelde hem mijn verhaal, hij introduseerde mij bij een andere Gentenaar,
  die mij terug bracht naar Amsterdam, kreeg geld om op reis te gaan, we zijn naar de Verenigde Staten gegaan, vele jaren later, deze oude SS waren van het toneel verdwenen, heb een dame kunnen vinden met haar zoon, van haar man wist zij niets, ik heb verder ook nooit meer iets vernomen, bij mijn latere bezoeken van Gent, werd mij hoegenaamd niets vertelt, op bezoek bij Balder die is overleden, hij wist ook niets te vertellen, denk dat dit iets te maken heeft met waar we het hier over hebben, het diep gewortelde kwaad tegen het diepgewortelde goede, groet Jenne

  1. Operatie “Gladio” tegen eigen volk…
   Na een beetje internetten kwam ik deze tegen wat eigenlijk wel past bij de verwijzing die Guido gaf.Zoals het krantenartikel uit 1955 aangeeft dat Nazi officieren in het hoofdkwartier van de NAVO plaats namen zegt natuurlijk veel over de NAVO maar ook over wat er in Brussel afspeelt.Nu schijnt er een mail naar alle rechters in Nederland gestuurd te zijn waarin uitgebreid beschreven is wat er allemaal gaande is en wat er niet klopt met het verzoek er iets aan te doen.http://www.volkwordtwakker.nl/nl/waarheden-of-leugens-openbaringen/rechters-in-nederland-worden-gewaarschuwd-voor-de/

 11. Guido.J;
  ja zou heel goed het antwoord kunnen zijn, op het door mij geschreven verhaal, op eens waren ze weg, nou niet weg, maar deden hun kwade genius ergens anders gelden, groet Jenne

 12. Nog een illustratie van de Gladio terreur tegen het eigen volk :
  https://beforeitsnews.com/v3/alternative/2015/3246950.html?currentSplittedPage=0
  met titel :
  “Paris Terror Attacks Were Ordered by the Committee of 300 — 3 Huge Reasons Why!
  Sunday, November 22, 2015 6:34
  Fake False Flag Operation Fabricated To Advance 3 Primary NWO Goals_
  All Synthetic Terrorism Originates from within the Anglo-American Axis,
  Coordinated by a Covert Nexus of CIA, MI6, DGSE and MOSSAD,
  Carried out by Deep Cover Black Op Terror Cells “(=einde titel).
  In deze tekst is er een verwijzing naar het boek van John Coleman : ” Committee of 300″.
  In de tekst is er ook een opsomming van de doelstellingen met als titel :
  “21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300”. Ik verwijs voor de opsomming naar de tekst. Deze 21 doelstellingen zijn m.i. in grote lijnen een actualisering van de Protocollen.
  Ta.v. Arnold 2 : via deze doelstellingen kan U een verklaring vinden voor de problemen die U regelmatig aanklaagt. Deze problemen zijn dan ook geen toeval, maar kaderen in deze NWO strategie.

  1. Hoi Sub Rosa,
   omdat de Italiaanse regisseur Bertolucci overleed, keek ik wat hij voor films regisseerde. Hij werkte met ene Elia Kazan samen, een in Istanboel geboren regisseur, en via hem kwam ik op McCarthyisme. Deze Kazan heeft dus een acteur namens John Garfield (moeten?) verraden.
   “In zijn jeugd was Kazan lid van de Amerikaanse communistische partij, toen hij deel uitmaakte van een radicaal theatergezelschap in de jaren 30. Als overtuigd liberaal voelde Kazan zich verraden door de militaire wreedheden begaan door Stalin en de ideologische starheid van het stalinistische regime. Kazan vond het nodig samen te werken met de anticommunistische activiteiten van McCarthy. Een van de personen van wie hij de naam noemde voor de onderzoekscommissie was acteur John Garfield.[bron?] Garfield kwam op de zwarte lijst en zijn carrière was ten einde, het volgende jaar (1952) overleed hij.” wiki
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Mccarthyisme

   Hieronder kan je een pamflet lezen van 1950. “Americans don’t patronize reds.”
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Anticommunist_Literature_1950s.png

   Dit is bijna 70 jaar geleden en velen hebben dus niet meegekregen dat Rusland geen UDSSR meer is sinds Poetin. Onder Stalin werd Rusland een heel fout land (gesteund door altijd dezelfden natuurlijk). De VS (onder Trump) van vandaag gebruikt weer dezelfde dialectiek. Ik moet eraan denken onder welke toestanden de burgers van de VS (toen) leefden. Iedereen die een beetje vrijer dacht en tolerant was, werd opgepakt.
   Als het dat is wat er nu onder Trump gebeurd….
   En de trommels vanuit de Oekraïne zijn al te horen….foute boel daar.

  2. MC 1:
   Dank voor de voorzet. Tussen Mc Carthy en Trump is er een band : Roy Cohn. Op 22.10.2018 publiceerde Henry Makow een artikel over deze Roy Cohn. De link is echter niet meer toegankelijk, maar ik had de tekst wel opgeslagen, en ik voeg deze dan ook hierna bij. Kan zonder probleem, voor zover er verwezen wordt naar de auteur, wat dan ook bij deze gebeurd is. Uit de bijgevoegde tekst kan ik dan ook afleiden dat het bij deze communistenjacht (sic) ging om een interne strijd binnen de Joodse Zionistische & Loge wereld. Een conflict dat momenteel nog steeds gaande is. Op het einde van de tekst zijn er linken naar andere bronnen. Als ze niet werken, kopieëren en via google opzoeken.
   https://www.henrymakow.com/2018/10/Trump%20Mentor-Roy-Cohn-was-anti-Communist.html
   Roy Cohn Puts Trump in Old “Anti-Communist” Jewish Tradition
   October 22, 2018
   “You knew when you were in Cohn’s presence you were in the presence of pure evil,”
   said lawyer Victor A. Kovner, who had known him for years
   Sorry for the ineptitude of my recent Who Was Roy Cohn? article.
   I could have learned more by simply reading the Wikipedia entry on Trump’s mentor.
   Roy Cohn was not just any gangster pervert and Satanist.Cohn was the central figure in both iconic anti-Communist show trials of the “Red Scare”: he was the Prosecutor who sent the Jewish Rosenbergs to the electric chair,and he was Sen. Joseph McCarthy’s chief counsel, credited with purging many Communists from the US government.
   Cohn was part of two conservative lobby groups, the Western Goals Foundation and the Council for National Policy, which bills itself as a Conservative counterpart of the Council on Foreign Relations. The key is that Trump’s roots in anti Communism go deep and are entwined with Roy Cohn in a Masonic House League, led by Communist Jews on one side (Soros) and Zionist Jews (Adelson) on the other. Both are Satanic. Both want one-world-government, one by erasing borders & social engineering, the other by nuclear war. Thus they control the manufactured “Left-Right” discourse.
   (I’m afraid Trump’s nationalism may be a ploy to enlist Americans in a disastrous self-destructive war, as WW2 was for Germany.)
   Cohn was Jeffrey Epstein’s predecessor, blackmailing politicians with child prostitutes for the Mossad-CIA. Undoubtedly, Trump was caught in this trap.
   See- Insider- Is Trump Family Cult Behind Coming Armageddon?
   See – Trump-Illuminati Jew
   See: Hatred of Trump reflects Century-Old Jewish Schism and Did Cold War Result from Internal Jewish Feud?
   See: The “Communist” Jews behind Joseph McCarthy
   A recent “tell” that US conservatism is largely Zionist-sponsored was Nikki Haley’s recent speech at the Council for National Policy.
   Below, I present an entertaining and revealing excerpt from Max Blumenthal’s account.
   Nicki Haley at Council for National Policy
   by Max Blumenthal
   (excerpt by henrymakow.com) (=einde citaat)
   MC, ik zie de huidige toestand, met een financiëel systeem dat op instorten staat, als een toestand zoals in de jaren 30, van vorige eeuw. Ook nu zal de FED de crisis uitlokken, en er zijn echter maar kleine verschillen in de pionnen op het schaakbord. Duitsland is vervangen door Rusland, Polen door Oekraïne, de balkan is verhuisd naar het Midden Oosten, en in het verre Oosten is Japan vervangen door China. Alleen de USA – G.B. zijn gebleven. Dit alles wordt geregisseerd door de top van de piramide.. en in alle landen zitten er handlangers. Ik vertrouw dan ook niemand. Een belangrijke rol lijkt mij hier weggelegd voor de Lubavitch. Ik zie dan ook dat alles verloopt volgens het plan, zoals vermeld in de brief van Albert Pike.

 13. Dag Sub Rosa,
  bedankt voor je aanvulling.
  Ja Trump en Cohn en McCarthy. Deze Cohn heeft tijdens zijn werk met maar 24 jaar voor McCarthy niet alleen ‘communisten’ vervolgd maar ook homoseksuelen (ofwel Cohn zelf met mannen omging). Het werd als chantagemiddel gebruikt. Ook de vorige werkgever van Cohn, Egdar Hoover (FBI), viel op mannen. Ondertussen heeft Cohn veel nwo-acteurs geadviseerd, o.a. de 19 jaar jongere Trump, die al zijn vermogen met verhuur van appartementen, hotels, casino’s, golf club’s, miss world/universe evenementen ‘verdiend’ heeft.
  In principe zal het mij worst wezen wat deze mannen doen alleen als je dan anderen vervolgt op hun gedachtes, en uiteindelijk op hun karaktereigenschappen dan herinnert dat meer aan een totalitaire systeem. Vooral het indelen van mensen in groepen, en die dan tegen elkaar opzetten. Ben je sociaal en altruïstisch ingesteld dan ben je al gauw een communist, wil je hof en haard verdedigen, ben je een nazi…je bent sowieso fout…
  Zolang de mens niet beseft dat het er toe doet wat hij doet, maar ook dat wat hij niet doet, dan zouden we al een stap verder zijn. B.v. stemmen. Je voedt immers het hele zooitje en houdt het ‘energetisch’ in stand. Alle goeds!

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.